Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет
Інститут дизайну, архітектури та журналістики

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Державне управління та місцеве самоврядування

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А31 Адміністративне право : альбом схем; навч. посіб. / [Уклад. Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй та ін.]. - 3-тє вид., змін. та доп. - Х. : Право, 2015. - 150 с.
 2. 67.401 А31 Адміністративне право : підруч. / [Ред. Битяк Ю.П., Гаращук В. М., Зуй В. В.]. - Х. : Право, 2010. - 624 с.
 3. 67.401 А31 Адміністративне право : підруч. / [Ред. Битяк Ю.П., Гаращук В. М., Зуй В. В.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : Право, 2013. - 656 с.
 4. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Беззубов Д. О., Гвоздецький В. Д., Дудник О. В. та ін.]. - К. : МП Леся, 2013. - 256 с.
 5. 67.401 А31 Адміністративне право України : Навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 214 с.
 6. 67.401 А31 Адміністративне право України : підруч. / [За заг. ред. Коломоєць Т. О.]. - вид. 2-ге, змін. і доп. - К. : Істина, 2011. - 528 с.
 7. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 214 с.
 8. 67.401 А31 Адміністративне право України : підруч. / [Ред. Коломоєць Т. О.]. - К. : Істина, 2010. - 480 с.
 9. 67.401 А31 Адміністративне право. 100 питань і відповідей для підготовки до екзамену : навч. посіб. / [Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Дорогих В. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 10. 67.401 А31 Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / [ Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 11. 67.401 А31 Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) : навч. посіб. / [Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Плугатир М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 232 с.
 12. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 13. 67.401 Д36 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. / [За ред. Серьогіної С. Г ]. - 2-ге вид, перероб. та доп. - Х. : Право, 2013. - 360 с.
 14. 67.401 З-14 Загальне адміністративне право : підруч. / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухлецька А. А. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 15. 67.401 З-14 Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підруч. / [За заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого]. - К. : НАДУ, 2010. - 400 с.
 16. 352 І-90 Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / [Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 226 с.
 17. 67.401 К93 Курс адміністративного права : підруч. / [Ред. Коваленко В. В.]. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.
 18. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 19. 67.401 М58 Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч.-практич. посіб. / [Толкованов В. В., Журавель Т. В., Записний Д. Ю. та ін.]. - К., 2017. - 202 с.
 20. 352 М65 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / [Руденко О. М., Штурхецький С. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 130 с.
 21. 67.401 М71 Місцеве самоврядування: історія та сучасність : науково-популярне видання / [Конох М. С., Хрідочкін А. В., Шаго Є. П. та ін.]. - К. : Освіта України, 2010. - 252 с.
 22. 67.401 М71 Місцеве самоврядування: термінологічний словник / [Ред. Тихонов В. М.]. - К. : Фактор, 2011. - 240 с.
 23. 67.401 М90 Муніципальне право України : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 206 с.
 24. 67.401 О-75 Основи публічного адміністрування : посіб. для підготовки до іспиту / [За заг. ред. Н. П. Матюхіної]. - Х. : Право, 2016. - 128 с.
 25. 67.401 О-75 Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / [Бакуменко В. Д., Бондар І. С., Горник В. Г. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 256 с.
 26. 67.401+66.2 П50 Політика в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 200 с.
 27. 67.401+65.290-2 П88 Публічне адміністрування : навч. посіб. / [За заг. ред. Даниленка А. С., Юхименко П. І., Соколовської Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 288 с.
 28. 67.401 П88 Публічне управління та адміністрування. Радник-консультант органів державної влади : навч.-методич. комплекс. - К. : Персонал, 2016. - 500 с.
 29. 67.401+65.290-2 П88 Публічне управління та сучасний менеджмент в інформаційному просторі : колективна монографія / [За ред. МИхайловської О. В.]. - К. : Кондор, 2019. - 188 с.
 30. 66.3+67.401 Р64 Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб.матеріалів / [Упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк]. - К. : НІСД, 2013. - 504 с.
 31. 67.401 У90 Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні. - К. : Молодіжна альтернатива, 2015. - 74 с.
 32. 67.401 А47 Алексєєв, В. М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / В. М. Алексєєв. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 76 с.
 33. 67.401 Б28 Батанов, О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; [Батанов О. В.]. - К. : Юридична думка, 2010. - 656 с.
 34. 67.401 Б83 Бородін, І. Л. Адміністративне право України : підруч. / І. Л. Бородін. - К. : Алерта, 2019. - 548 с.
 35. 67.401 Б83 Бортник, В. А. Адміністративне право України : навч. посіб. / В. А. Бортник. - К. : Персонал, 2013. - 222 с.
 36. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державного управління : Підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Марушевський ; За заг. ред. Т.Е.Василевської. - К. : НАДУ, 2015. - 204 с.
 37. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : Алерта, 2011. - 328 с.
 38. 67.401 Г15 Галай, А. О. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління : монографія / А. О. Галай. - К. : КНТ, 2015. - 408 с.
 39. 67.401 Г52 Гладун, З. С. Адміністративне право України : навч. посіб.для підготовки до іспиту / З. С. Гладун ; [ Гладун З. С. ]. - К. : Знання, 2010. - 301 с.
 40. 67.401 З-14 Загуменник, В. І. Адміністративне право України.Збірник основних питань та відповідей в окремих сферах державного упрвління (особлива частина) : навч. посіб. / В. І. Загуменник, В. В. Проценко. - Бендери-Київ : Поліграфіст, 2013. - 412 с.
 41. 65.01 К17 Калетнік, Г. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 428 с.
 42. 67.401 К18 Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Камінська ; [Камінська Н. В.]. - К. : КНТ, 2010. - 232 с.
 43. 67.401 К44 Кісіль, З. Р. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. - 3-тє вид. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 696 с.
 44. 65.01 К84 Круш, П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір : підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с.
 45. 67.401 К90 Кулик, Т. О. Конституційні засади взаємодії місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві : монографія / Т. О. Кулик. - К. : Алерта, 2016. - 198 с.
 46. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. - К. : Ліра-К, 2017. - 268 с.
 47. 32.81 М33 Матвієнко, О. В. Інформаційне забезпечення державного управління : Навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : ЦУЛ, 2010. - 152 с.
 48. 65.261 Н63 Ніколаєва, О. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе. - К. : ЦУЛ, 2013. - 354 с.
 49. 65.290-2+67.401 П16 Пантюхин, В. А. Административное управление: теоретико-инновационный аспект : учеб. пособ / В. А. Пантюхин. - Луганск : Пресс-экспресс, 2015. - 372 с.
 50. 67.401 П29 Пєтков, С. В. Теорія адміністративного права : навч. посіб. / С. В. Пєтков. - К. : КНТ, 2014. - 304 с.
 51. 65.290-2 П77 Приходько, Р. В. Управління соціальним розвитком територіальної громади: досвід та шляхи модернізації : монографія / Р. В. Приходько ; [Приходько Р. В.]. - К. : Алерта, 2011. - 248 с.
 52. 65.290-2 (2) Р83 Руденко, О. М. HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, О. В. Шершньова. - К. : Кондор, 2017. - 324 с.
 53. 67.401 С79 Стеценко, С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2011. - 624 с.
 54. 67.401 Т24 Тацишин, І. Б. Адміністративне право України : навч. посіб. / І. Б. Тацишин ; [Тацишин І. Б.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 307 с.
 55. 65.01 У84 Утвенко, В. В. Муніципальна соціально-економічна політика : навч. посіб. / В. В. Утвенко ; [Утвенко В. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 140 с.
 56. 67.401 У84 Утвенко, В. В. Теорія та історія місцевого самоврядування : Навч. посібник / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2015. - 234 с.
 57. 65.290-21+67.401 Ч-19 Чаплай, І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2016. - 208 с.
 58. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2018. - 380 с.

  Мова - дзеркало культури

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 6. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.1 : А-Б / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2010. - 911 с.
 7. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 14. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 16. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
 17. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 18. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
 19. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 20. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 21. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 22. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 23. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 24. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 25. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
 26. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 27. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 28. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 29. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 30. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 31. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 32. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 33. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 34. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 35. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 36. 81.2 Укр П43 Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2013. - 350 с.
 37. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 38. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 39. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 40. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 41. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 42. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 43. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 44. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 45. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 46. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 47. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.
 48. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

  Україна: шлях до свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 4. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 5. Минуло три роки, а біль не минає // Голос України. - 2017. - № 21 лютого. - С.1., 3.
 6. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 7. Бодня, Т. Розстріл на Інститутській спланували заздалегідь / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.1-2.
 8. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 9. Власенко, В. У Києві створять Музей - меморіал Героїв Небесної Сотні / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 листопада. - С.2.
 10. Вовк, Л. Пам'ять Небесної Сотні буде гідно увіковічнено / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 23 лютого. - С.3.
 11. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 12. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 13. Жежера, В. На порозі омріяного дому / В. Жежера // Голос України. - 2015. - № 21 листопада. - С.1,9.
 14. Ковалів, І. Революція крізь призму облич / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.3.
 15. Ковальова, В. Обличчя Майдану оживають в портретах / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 квітня. - С.6.
 16. Конарєва, Л. Я і революція / Л. Конарєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 17. Мацегора, К. Вимога одна: покарати злочинців / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 19 лют. - С.1-2.
 18. Мацегора, К. Майдан символізує вільну націю / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 19. Медуниця, Ю. Країну врятовано від колапсу / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 грудня. - С.2.
 20. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 21. Моісеєва, Т. Час, коли цементується нація / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 21 листоп. - С.5.
 22. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 23. Пекний, О. Під час Революції Гідності постраждали понад дві тисячі протестувальників / О. Пекний // Голос України. - 2015. - № 18 листопада. - С.4.
 24. Петрушенко, М. Ми разом були в бою / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 лют. - С.3.
 25. Поліщук, І. Суддів майдану ще можна покарати / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 4 березня. - С.1.,4.
 26. Романюк, Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати / Т. Романюк // Віче. - 2015. - №5. - С.32-33.
 27. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 28. Шевченко, А. Є історична можливість, щоб ідеї революції Гідності стали реальністю / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 9 грудня. - С.1-2.
 29. Шевченко, А. Революція гідності - як боротьба добра зі злом - ще триває / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 30. Шевченко, А. У розслідуванні справ щодо злочинів на Майдані крапки ще не розставлено / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 16 квіт. - С.1,3.
 31. Юрченко, М. Герої Майдану стояли заради майбутнього / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.2.

  Охорона здоров'я та фармація

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 2. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації / Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 448 с.
 4. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 5. 67.404+51.1 О-92 Охорона здоров'я в Україні : навч. посіб. / [Під заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : Скіф, 2017. - 288 с.
 6. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 7. 67.5 П68 Права людини в сфері охорони здоров'я : практикум / [За ред. Р. А. Майданика]. - К. : Алерта, 2013. - 116 с.
 8. 51.1 С37 Сімейна медицина. У 3 кн. : підручник. Кн. 1 : Організаційні основи сімейної медицини / [О.М. Гиріна, П.В. Грішило, Т.Г. Лемзякова та ін.]; за ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.М. Гиріної. - К. : Медицина, 2007. - 392 с.
 9. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 10. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 11. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 12. 51.1 Б15 Баєва, О. В. Страхова медицина і медичне страхування : Навч. посіб. / О. В. Баєва. - К. : Персонал, 2013. - 432 с.
 13. 65.29 Б15 Баєва, О. В. Економіка та підприємництво в охороні здоров'я : Навч. посіб. / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 360 с.
 14. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
 15. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
 16. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров`я : навч. посіб. / О. В. Баєва ; Баєва О.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 640 с.
 17. 67.5 Б87 Братанюк, Л. Є. Основи права і законодавства в охороні здоров'я : підруч. / Л. Є. Братанюк ; [Братанюк Л. Є.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Медцина, 2011. - 544 с.
 18. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 19. 51.1 Г63 Голяченко, О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров`я / О. М. Голяченко ; [Голяченко О. М.]. - К. : Медицина, 2011. - 208 с.
 20. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 21. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик. - 2-ге вид., випр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 272 с.
 22. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 23. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 24. 35.66 М30 Марчук, О. С. Технологія ліків : навч. посіб. / О. С. Марчук, Н. Б. Андрощук. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2014. - 576 с.
 25. 51 М74 Мойсак, О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я : Навч. посіб. / О. Д. Мойсак. - 3-тє вид. - К. : Арістей, 2006. - 588 с.
 26. 53 О-26 Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела : практикум / Т. П. Обуховец ; Обуховец Т. П. - 7-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 603 с.
 27. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 28. 65.290-22 С50 Сметаніна, К. І. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів : навч. посіб. / К. І. Сметаніна. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 376 с.
 29. 67.5 С79 Стеценко, С. Г. Медичне право України : підруч. / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. - К. : Правова єдність, 2008. - 507 с.

  11 лютого - День безпеки в Інтернеті

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг : Учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.Н.Романенковой. - М. : Юрайт, 2014. - 289 с.
 2. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг. Новые инструменты влияния на новых потребителей / [Под ред. Г. Петренко]. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2010. - 198 с.
 3. 32.973 И73 Интернет в общественной жизни = The internet in public life / пер.Пер. Смирнов А. - М. : Идея-Пресс, 2006. - 160 с.
 4. 32.973 О-75 Основи інформатики : навч. посіб. / [Вітюк О.В., Гуралюк А.Г., Москалькова Н.М. та ін.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 104 с.
 5. 65.290-21+32.973 А44 Акулич, М. В. Интернет-маркетинг : Учеб. для бакалавров / М. В. Акулич. - М. : Дашков и К, 2016. - 352 с.
 6. 32.973 А72 Антонюк, А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах : Навч. посіб. / А. О. Антонюк. - К. : КМ Академія, 2003. - 244 с.
 7. 32.973 Б19 Бакушевич, Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 312 с.
 8. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 9. 32.973 Б33 Башлы, П. Н. Информационная безопасность / П. Н. Башлы. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 253 с.
 10. 32.973 Б74 Богуш, В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. - К. : МК-Прес, 2005. - 432 с.
 11. 32.81 Б75 Боднар, І. Міжнародна інформація : Навч.-метод. посіб. / І. Боднар. - Л. : Новий світ-2000, 2005. - 216 с.
 12. 65.290-21 Б77 Бойчук, І. В. Інтернет в маркетингу / І. В. Бойчук, О. М. Музика. - К. : ЦУЛ, 2010. - 512 с.
 13. 32.81 Б90 Булах, І. Є. Інформаційні технології у психології та медицині : підручник / І. Є. Булах, І. І. Хаїмзон. - К. : Медицина, 2011. - 216 с.
 14. 32.973 Б91 Буров, Є. В. Комп'ютерні мережі : підруч. / Є. В. Буров. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 262 с. - (Вища освіта в Україні).
 15. 32.973 Г54 Глинський, Я. М. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації : навч. посіб. Самоучит. / Я. М. Глинський, В. А. Ряжська. - 6-те вид., доп. та оновл. - Л. : "СПД Глинський", 2009. - 240 с.
 16. 32.81 Г74 Гохберг, Г. С. Информационные технологии / Г. С. Гохберг, А. В. Зафиевский, А. А. Короткин. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 240 с.
 17. 32.973 Г75 Грайворонський, М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем : підруч. / М. В. Грайворонський, О. М. Новіков. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 608 с.
 18. 92 Ж41 Жвалевский, А. В. Компьютер без напряга. Энциклопедия / А. В. Жвалевский ; [Жвалевский А. В.]. - С.Пб. : Питер, 2010. - 592 с.
 19. 32.973 З-17 Зайченко, Ю. П. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. / Ю. П. Зайченко. - К. : Слово, 2003. - 256 с.
 20. 32.973 З-62 Зима, В. Безопасность глобальных сетевых технологий / В. Зима, А. Молдован, Н. Молдован. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2001. - 320 с.
 21. 32.973 К59 Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - К. : Знання, 2011. - 463 с.
 22. 32.81 К71 Косинський, В. І. Сучасні інформаційні технології : навч. посіб. / В. І. Косинський, О. Ф. Швець ; [Косинський В. І.]. - К. : Знання, 2011. - 318 с.
 23. 92 Л36 Левин, А. Ш. Энциклопедия пользователя персонального компьютера / А. Ш. Левин ; [Левин А. Ш.]. - С.Пб. : Питер, 2010. - 912 с.
 24. 32.973 Л64 Литвин, І. І. Інформатика: Теоретичні основи і практикум / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Ю. Л. Дещинський. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 298 с.
 25. 32.973 М48 Мельников, О. П. Економічна інформатика : навч. посіб. / О. П. Мельников ; [Мельникова О. П.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 424 с.
 26. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Веб-технології та веб-дизайн : підруч. Кн. 1 : Веб-технології / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 336 с. - (Комп'ютинг).
 27. 32.973 П19 Пасічник, В. В. Сховища даних : навч. посіб. / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 492 с. - (Комп'ютинг).
 28. 60.56+32.973 С31 Сенченко, О. М. Інформаційно-мережеві війни: теорія, моделі, алгоритми / О. М. Сенченко. - К. : КВІЦ, 2017. - 332 с.
 29. 32.973 С59 Соколов, А. В. Защита от компьютерного терроризма : Справочн. пособие / А. В. Соколов, О. М. Степанюк. - С.Пб. : БХВ-Петербург: Арлит, 2002. - 496 с.
 30. 65.290-21 Ч-46 Чередниченко, Ю. В. Маркетинг в интернете: сайт, который зарабатывает / Ю. В. Чередниченко ; [Чередниченко Ю. В.]. - С.Пб. : Питер, 2011. - 176 с.
 31. 32.973 Ч-49 Чернега, В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - К. : Кондор, 2018. - 238 с.
 32. 65.42 Ш18 Шалева, О. І. Електронна комерція : навч. посіб. / О. І. Шалева. - К. : ЦУЛ, 2017. - 216 с.
 33. 32.973 Ю16 Юдін, О. К. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / О. К. Юдін, В. М. Богуш. - Х. : Консум, 2005. - 576 с.

  Педагогіка для всіх

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88 А43 Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : Матеріали Всеукраїнської нуково-практичної конференції "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність". - К. : Либідь, 2006. - 480 с.
 2. 74.03 И90 История педагогики и образования : Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.И.Пискунова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с.
 3. 88 О-75 Основы специальной педагогики и психологии / Трофимова Н.М., Дуванова С.П., Трофимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 4. 88.4-6 П24 Педагогическая психология : Учебное пособие / Под ред. Л.А.Регуш, А.В.Орловой. - С.Пб. : Питер, 2010. - 416 с.
 5. 74 П24 Педагогіка : Хрестоматія / Уклад. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 700 с.
 6. 74 П24 Педагогіка в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. / Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К. : Знання, 2006. - 252 с.
 7. 74 П24 Педагогічна майстерність : Хрестоматія:Навч. посіб. / Ред. Зязюн І.А. - К. : Вища шк., 2006. - 606 с.
 8. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : підруч. / [Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 420 с.
 9. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : Навч. посіб. / [Сергеєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 168 с.
 10. 88.4 П86 Психология и педагогика. Военная психология / Ред. Маклаков А.Г. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с.
 11. 74 С69 Соціальна педагогіка : навч. посібн. / [За ред. А.Й. Капської ]. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 488 с.
 12. 74 С69 Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [Безпалько О. В., Звєрєва І. Д., Веретенко Т. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2014. - 312 с.
 13. 92+74 С69 Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Зверєвої І. Д. - К. : ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 14. 92 У45 Українська педагогіка в персоналіях. У 2-х кн. Кн. 1 : Х-ХІХ ст. / Ред. Сухомлинський О. В. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 15. 92 У45 Українська педагогіка в персоналіях. У 2-х кн. Кн. 2 : ХХ століття / Ред. Сухомлинська О. В. - К. : Либідь, 2005. - 552 с.
 16. 74.03 А86 Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : Підручник / Л. В. Артемова. - К. : Либідь, 2006. - 424 с.
 17. 74 Б27 Басов, Н. Ф. Социальный педагог: Введение в профессию : Учеб. пособ. / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко. - М. : Академия, 2006. - 256 с.
 18. 74 Б40 Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. / О. В. Безпалько ; [Безпалько О. В.]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 208 с.
 19. 74 Б73 Богданова, І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова ; Богданова І. М. - К. : Знання, 2008. - 343 с. - (Бібліотека соціального педагога).
 20. 88 Б81 Бондарчук, Е. И. Основы психологии и педагогики : Курс лекций / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2013. - 182 с.
 21. 88.4-6 Б86 Бочелюк, В. Й. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 248 с.
 22. 74 Б93 Бутенко, Н. Ю. Педагогічна практика: підготовка та реалізація : навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко, Л. М. Грущенко. - К. : КНЕУ, 2005. - 184 с.
 23. 88 В18 Варій, М. Й. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / М. Й. Варій, В. Л. Ортинський. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 376 с.
 24. 74 В55 Вишневський, О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. / О. І. Вишневський ; [Вишневський О. І.]. - вид. 2-ге, доопрац. і доп. - Дрогобич : Коло, 2006. - 608 с.
 25. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підруч. / С. С. Вітвицька ; [Вітвицька С. С.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.
 26. 74 В67 Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - 4-те вид., стереотип. - К. : Академвидав, 2012. - 616 с. - (Альма-матер).
 27. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. у 2-х кн. Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки / І. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 624 с.
 28. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні / І. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 1032 с.
 29. 74 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка / І. В. Зайченко. - 2-ге вид. - К. : Освіта України; КНТ, 2008. - 528 с.
 30. 378 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 456 с.
 31. 74.3 К44 Кисла, О. Ф. Корекційна педагогіка : навч. посіб. / О. Ф. Кисла. - К. : Кондор, 2015. - 320 с.
 32. 74.03 К56 Коваленко, Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія : Навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; Ред. Коваленко Є. І. - К. : ЦНЛ, 2006. - 664 с.
 33. 74 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 34. 74.9 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 324 с.
 35. 74.03 Л37 Левківський, М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / М. В. Левківський. - Вид. 3-тє,перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 190с.
 36. 74.58+51.1 М17 Максименко, С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти : підруч. / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко. - К. : ЦУЛ, 2014. - 288 с.
 37. 74 М17 Максимюк, С. П. Педагогіка : Навч. посіб. / С. П. Максимюк. - К. : Кондор, 2005. - 667 с.
 38. 74 М74 Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : Навч.посібн. / Н. Є. Мойсеюк. - 5-те вид., доп. і пер. - К., 2007. - 656 с.
 39. 74 М81 Мосіяшенко, В. А. Українська етнопедагогіка : Нав. посіб. / В. А. Мосіяшенко. - Суми : ВТД Університетська книга, 2005. - 176 с.
 40. 74.03 М81 Мосіяшенко, В. А. Історія педагогіки України в особах : Навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. - Суми : ВТД Університецька книга, 2005. - 266 с.
 41. 74 Н71 Нісімчук, А. С. Педагогіка : Підруч. / А. С. Нісімчук. - К. : Атіка, 2007. - 344 с.
 42. 74 П14 Пальчевський, С. С. Педагогіка : навч. посіб. / С. С. Пальчевський ; Пальчевський С. С. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 496 с.
 43. 74 П14 Пальчевський, С. С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології : Навч. посіб / С. С. Пальчевський. - К. : Кондор, 2005. - 351 с.
 44. 74 П27 Пермяков, О. А. Педагогіка : Навч. посіб. / О. А. Пермяков, В. В. Морозов. - К. : Знання, 2006. - 171 с.
 45. 74.1 П56 Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська ; Поніманська Т.І. - К. : Академвидав, 2006. - 456 с. - (Альма-матер).
 46. 74 П88 Пурин, В. Д. Педагогика среднего профессионального образования / В. Д. Пурин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 256 с.
 47. 88+74 Р31 Реан, А. А. Психология и педагогика / А. А. Реан, Н. Бордовская, С. Розум. - С.Пб. : Питер, 2010. - 432 с. -
 48. 74.03 Р83 Руденко, Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.
 49. 74 С65 Сорочинська, В. Є. Організація роботи соціального педагога : Навч. посіб. / В. Є. Сорочинська. - К. : Кондор, 2005. - 198 с.
 50. 88 С79 Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 528 с.
 51. 74 Ф50 Фізеші, О. Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство : навч. посіб. / О. Й. Фізеші. - К. : Кондор, 2014. - 390 с.
 52. 74 Ф66 Фіцула, М. М. Педагогіка : Навч. посібник / М. М. Фіцула. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Академвидав, 2007. - 560 с.
 53. 74 Ч-44 Чепіль, М. М. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. / М. М. Чепіль. - К. : Академвидав, 2014. - 216 с. - (Альма-матер).
 54. 88 Ш16 Шадських, Ю. Г. Психологія і педагогіка : Навч. посіб. / Ю. Г. Шадських. - 2-ге вид., випр. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 320 с.
 55. 74.6 Ш37 Шевців, З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підруч. / З. М. Шевців. - К. : ЦУЛ, 2016. - 248 с.
 56. 74.2 Щ98 Щуркова, Н. Е. Прикладная педагогика воспитания : Учебн.пособие / Н. Е. Щуркова. - С.Пб. : Питер, 2005. - 366 с.
 57. 74 Я48 Якса, Н. В. Основи педагогічних знань : Навч. посіб. / Н. В. Якса. - К. : Знання, 2007. - 358 с. - (Вища освіта ХХI ст.).

  22 січня - День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 2. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 3. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки / [Ред. Борисенко В.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 16. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 17. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 18. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 19. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 20. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в дзеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 21. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 22. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 23. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 24. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 25. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

Книжкові виставки 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: