Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічний опис

Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи. Список використаної літератури відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури, дозволяє зробити висновок про ступінь фундаментальності проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні наукової роботи. Будь-яка наукова робота супроводжується списком літератури, складати який необхідно за певними правилами.

Бібліографічний опис документів здійснюється за:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). – На заміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; чинний з 2008–04–01.– Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІІ, ІІІ, 47 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
http://www.uabs.edu.ua/images/stories/hizhnyak/Vymogy oformlennya/gost_7.1-2006.pdf

ДСТУ 7.80:2007. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT). – Уведено вперше ; чинний з 2007–10–17. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, 8 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Режим доступу:
http://www.docme.ru/doc/85267/dstu-gost-7.80-2007-bіblіografіchnij-zapis.-zagolovok

ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G):1999, NEQ). – Уведено вперше ; чинний з 2004–08–17. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – ІІІ, 16 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Режим доступу:
http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/Zurnal/NO_BOOK/GOST/DSTU_4331_2004.pdf

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Уведено вперше ; чинний з 2015–06–22.– Київ : ДП УкрНДНЦ, 2016. – ІІІ, 16 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Режим доступу:
http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). – На заміну ДСТУ 3582–97 ; чинний з 2013–08–22.– Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 15 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Режим доступу:
http://dndims.com/upload/files/DSTU_3582_2013.pdf

ДСТУ 7093:2009. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD). – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.11-78) ; чинний з 2010–04–01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – ІІІ, 8 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Режим доступу:
http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/7_GOST_7.11-2004.pdf

Методичні рекомендації із застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та приклади бібліографічних записів дивіться на сайті Книжкової палати України.

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"). – Режим доступу:
http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf

Приклади бібліографічних записів. – Режим доступу:
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf

До уваги!!!

Наказом національного органу стандартизації України ДП "УкрНДНЦ" від 22.06.2015 р. № 61 прийняло ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання", який набуває чинності з 1 липня 2017 року.

Стандарт розроблено в УкрІНТЕІ за Програмою робіт з національної стандартизації на заміну ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення".

ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – На заміну ДСТУ 3008–95 ; чинний з 2015–06–15. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – ІІІ, 31 с., включ. обкл. – (Національний стандарт України). – Режим доступу:
http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF

Зразки бібліографічного опису

Книга одного автора

Карпухіна, Ю. В. Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Карпухіна ; Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний університет. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 306 с. – ISBN 978-966-289-082-2

Лазарєв, М. О. Педагогічна творчість [Текст] : навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів педагогічного університету / М. О. Лазарєв ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 292 с. – ISBN 978-966-97556-1-2

Мороз, І. О. Практичні заняття зі статистичної фізики та термодинаміки [Текст]. Ч. 1 : Основи статистичної термодинаміки : [навчальний посібник] / І. О. Мороз ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 143 с.

Поповський, А. М. Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови [Текст] : монографія / А. М. Поповський ; Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Кафедра української мови. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2015. – 289 с. – ISBN 978-966-383-597-6

Ткалич, М. Гендерна психологія [Текст] : навчальний посібник / М. Ткалич. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Академвидав, 2016. – 254 с. – (Серія «Альма-матер»). – ISBN 978-966-8226-89-2-6

Книга двох авторів

Важинський, С. Е. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / С. Е. Важинський, Т. І. Щербак ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національний ун-т цивільного захисту України. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 257 с. – ISBN 978-966-698-223-3

Чумак, Н. П. Francais (quatrieme annee d'apprentissage) [Текст] = Французька мова (4-й рік навчання) : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва. – Харків : Фоліо, 2016. – 240 с. : іл. – ISBN 978-617-7012-33

Книга трьох авторів

Корнус, О. Г. Територіально-нозоологічна структура захворюваності населення Сумської області [Текст] : монографія / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумський державний університет, Медичний інститут. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 171 с. : карт. – ISBN 978-966-698-205-9

Шут, М. І. Фізика [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. – Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2016. – 271 с. : іл. – ISBN 978-966-569-307-9

Книга чотирьох авторів

Геодезія [Текст] : навчальний посібник / В. В. Горлачук, І. М. Семенчук, О. В. Анисенко, П. В. Мацько ; Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет ім. П. Могили. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 250 с. – ISBN 978-966-289-061-7

Книга п’яти та більше авторів

Культурологія [Текст] : навчальний посібник / М. М. Занкович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. – [2-ге вид., стер.]. – Київ : Знання, 2006. – 267 с.

Изучаем русский язык в Сумах [Текст] : учебное пособие для студентов-иностранцев первого года обучения филологических и других специальностей / Л. В. Биденко, В. А. Загородний, Г. И. Киселёва и др. ; Министерство образования и науки Украины, Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко. – Сумы : [СумГПУ им. А. С. Макаренко, [2015]. – 159 с.

Путівник у прикладну наукометрію [Текст] : навчальний посібник для студентів ОКР «Бакалавр», «Магістр» та аспірантів вищих навчальних закладів / Н. М. Рідей, О. В. Засимко, Л. В. Кліх та ін. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – [Херсон] : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 343 с. – ISBN 978-966-289-048-8

Книга без автора

Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя : методологічні, змістові та методичні засади [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої. – Суми : МакДен, 2011. – 465 с. – ISBN 978-966-2305-30-2

Формування навичок здорового способу життя молоді [Текст] / [упоряд. А. Фломбойм]. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 111 с. – (Б-ка «Шкільного світу»). – ISBN 978-966-451-000-1

Формування навичок здорового способу життя в системі «Учень-вчитель-батьки» (для дітей молодшого шкільного віку) [Текст] : практичний посібник / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; [уклад.: І. О. Калиниченко, Г. О. Латіна, Р. В. Замятіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 131 с.

Збірник

Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення [Текст] : збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження П. Куліша / Інститут українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка ; Міжнародний благодійний фонд «Фонд Пантелеймона Куліша» ; [за заг. ред.: П. П. Кононенка, І. С. Плюща]. – Київ : «МП Леся», 2000. – 223 с. – ISBN 966-7166-07-4

Творчість Миколи Невидайла. Рецепція та інтерпретація [Текст] : збірник статей : науково-популярне подарункове видання / авторський колектив: А. А. Білецька, Д. А. Гаврилова, Н. В. Зайдлер та ін. – Ужгород : Графіка, 2015. – 43 с.

Фізико-математична освіта [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1 (7) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: Ф. М. Лиман, В. С. Іваній, М. В. Каленик та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 145 с.

Методичний посібник

Інформатика в схемах і таблицях `[Текст] : методичні вказівки / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [авт. кол.: О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, О. М. Удовиченко, А. О. Юрченко]. – Суми : Видавництво «МакДен», 2013. – 74 с.

Картава, Ю. А. Дитина з порушення зору в умовах інклюзивної освіти [Текст] : методичний посібник / Ю. А Картава, Н. О. Косарєва ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 75 с.

Корнус, А. О. Охорона природи. Основи раціонального природокористування [Текст] : практикум : [навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами усіх форм навчання спеціальностей 7.04010401 Географія* (спеціаліст), 8.04010401 Географія* (магістр)] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 39 с.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методика навчання біології» [Текст] : для студентів заочного відділення освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040102 біологія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет, Кафедра зоології, анатомії, фізіології людини і тварини ; [уклад. С. Е. Генкал] . – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 52 с.

Система комп’ютерної математики MARLE `[Текст] : методичні вказівки / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк, В. Г. Шамоня]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 129 с.

Матеріали конференцій

Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта [Текст] : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України, Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 258 с.

Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК–2015) [Текст] : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2–3 грудня 2015 р., м. Суми : у 2-х т. Т. 1 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – 180 с.

Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2014» [Текст] : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 року) : у 3 ч. Ч. 3 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут педагогіки АПН України та ін. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – 64 с.

Словники. Довідники

Географія : словник-довідник [Текст] / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Харків : Халімон, 2006. – 175 с.

НАТО [Текст] : довідник. – Berlin : OTAN, 2006. – 383 с.

Офшорный мир. Взгляд изнутри [Текст] : справочник / сост. Ф. К. Ершов ; ред. А. В. Пеньковский. – Ленинград, 2006. – 105 с.

Автореферат дисертації

Авдєєнко, І. М. Розвиток культури здоров'я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / І. М. Авдєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 20 с.

Авчіннікова, Г. Д. Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Г. Д. Авчіннікова ; Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичина. – Умань, 2015. – 21 с.

Ярошинська, О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. О. Ярошинська ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний університет ім. І. Франка. – Житомир, 2015. – 40 с.

Дипломна та магістерська роботи

Авраменко, В. В. Суспільно-географічна оцінка динаміки процесів автомобілізації в Україні [Текст] : дипломна робота / В. В. Авраменко ; науковий керівник С. І. Сюткін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 68 с. + дод.

Арістархова, І. І. Рослинність заповідних об'єктів Роменського держлісгоспу Сумської області [Текст] : дипломна робота / І. І. Арістархова ; науковий керівник А. П. Вакал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 53 с.

Ярова, І. І. Формування навичок художнього аналізу музичних творів в процесі мисленнєвої діяльності учнів молодшого віку [Текст] : дипломна робота / І. І. Ярова ; науковий керівник Л. О. Булатова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 114 с.

Яценко, О. О. Управління персоналом в сучасній дитячо-юнацькій спортивній школі [Текст] : магістерська робота / О. О. Яценко ; науковий керівник А. І. Кудренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 130 с.

Ященко, І. В. Методика формування вокально-сценічної майстерності майбутнього вчителя музики [Текст] : магістерська робота / І. В. Ященко ; науковий керівник Л. А. Бірюкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 95 с.

Стаття із збірника

Калита, Н. Організаційні форми навчання: історія та сучасність [Текст] / Н. Калита // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 10. – С. 229–234.

Семеног, О. М. Назви дитячого одягу в сучасній українській мові [Текст] / О. М. Семеног // Філологічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 123–128.

Бабенко, О. М. Значення принципу мінімізації у навчанні хімії [Текст] / О. М. Бабенко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / [редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.), А. В. Іванченко, М. П. Лещенко та ін.] – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 155–161.

Розділ із книги

Основні вимоги до написання ділових паперів [Текст] // Погиба, Л. Г. Складання ділових паперів : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – Київ : Либідь, 2002. – Розділ 11. – С. 216–220.

Наука в системі культури [Текст] // Тарєлкін, Ю. П. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Розділ 2. – С. 32–62.

Основні правила оформлення реквізитів [Текст] // Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навчальний посібник / С. В. Шевчук. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Літера, 2000. – Розділ 1, § 3. – С. 26–34.

Поняття про науку та її еволюція. Наука як система знань [Текст] // Романчиков, В. І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. І. Романчиков. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – Тема 1. – С. 12–17.

Глава із книги

Голубицкий, В. А. Крестьянско-казацкие восстания конца ХVI в. [Текст] / В. А. Голубицкий // История Украинской ССР : в 10 т. – Киев, 1982. – Т. 2, гл. 7, § 2. – С. 353–366.

Книга как основной вид издания [Текст] // Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – Киев : Знання, 2006. – Глава 9. – С. 219–241.

Лебедь, А. Е. Мировоззренческий потенциал науки ХХI века [Текст] / А. Е. Лебедь // Наука и образование: современные трансформации : монография / Институт философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. – Киев : Парапан, 2008. – Глава 8. – С. 293–306.

Методология программирования социологического исследования [Текст] // Баскаков, А. Я. Методология научного исследования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – 2-е изд., испр. – Киев : МАУП, 2004. – Глава 14. – C. 149–163.

Стаття з періодичного видання

Володарская, Е. А. Динамика имиджа науки в процессе развития исследовательских умений студентов [Текст] / Е. А. Володарская // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, № 1. – С. 14–31.

Мриглод, І. Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] / І. Мриглод, О. Мриглод // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 10. – С. 3–18.

Руденко, О. Наука, освіта і цивілізація: проект методологічної освіти [Текст] / О. Руденко // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 108–122.

Прокина, А. Г. Жанр литературной рецензии в научном и обыденном сознании [Текст] / А. Г. Прокина // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. – 2007. – № 6. – С. 107–112.

Стаття з книги

Наука – продуктивна сила [Текст] // Соловйов, С. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. М. Соловйов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – С. 6–8.

Наука як соціальний інститут [Текст] // Ковальчук, В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв ; під наук. ред. В. О. Дроздова. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Київ : ВД «Професіонал», 2007. – С. 24–28.

Нотне видання

Хорові твори на тексти Івана Франка [Ноти] : [навчальний посібник] / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2005. – 95 с. – ISBN 966-7996-54-9

Барвінський, В. Мініатюри на лемківські народні пісні [Ноти] : посібник педагогічного репертуару з курсу «Основний музичний інструмент (фортепіано)» / В. Барвінський ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 32 с. – ISBN 979-966-2946-88-8

ДСТУ

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. – Чинний з 2007-07-01. – Київ, 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

Препринт

Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Б. А. Шиляев, В. Н. Воеводин. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьков. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4). – Библиогр.: с. 18–19 (23 назв.).

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. : іл., табл. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). — Бібліогр.: с. 8.

Пошук по сайту: