Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Результати опитувань


 

Якою Ви бачите бібліотеку Академії в майбутньому?


- Простір з безперешкодним доступом до інформації та самообслуговуванням

- Класична вузівська бібліотека

- Культурний і освітній центр з зонами для відпочинку та роботи

- Бібліотека у віртуальному просторі

 

 


 

Чи змогли б Ви навчатися без мережі Інтернет?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 


 

Чи цікавлять Вас віртуальні виставки, що розміщуються на сайті бібліотеки?


- Так

- Ні

 

 


 

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?


- Щодня

- Раз на тиждень

- Раз на місяць

- Раз на семестр

 

 


 

Як Ви оцінюєте зручність сайту?


Оцініть за шкалою від 1 до 5

 

 

 

Як Ви оцінюєте інформативність сайту?


Оцініть за шкалою від 1 до 5

 

 

 

Якими розділами сайту Ви частіше користуєтесь?


- Нові надходження

- Книжкові виставки

- Бібліографічні списки

- Електронний каталог

- Методичні матеріали

 

 

 

Як часто Ви відвідуєте наш сайт?


- Регулярно

- Достатньо часто

- Іноді

 

 

 

До якої категорії користувачів Ви відноситесь?


- Викладач (аспірант)

- Студент

- Співробітник

- Інше

 

 


 

Чи користуєтесь Ви онлайн-послугами Бібліотеки? Якщо так, то якими?


- Електронний каталог

- Електронна бібліотека

- Розсилка нових надходжень

- Тематичний підбір літератури

- Електронні періодичні видання

- Методичні матеріали

- Бази даних відкритого доступу

 

 


 

Чи користуєтесь Ви наукометричними базами даних? Якщо так, то якими?


- Scopus

- Web of science

- Google scholar

- Інше

 

 


 

Що потрібно зробити для того, щоб молодь більше читала?


- Прищеплювати любов до читання в сім'ї

- Приділяти більше уваги літературі та читанню в школі і вузі

- Рекламувати читання і книги

- Знизити вартість друкованих та електронних книг

- Комплектувати бібліотеки новою літературою

 

 


 

Що, на Ваш погляд, головне в сучасній бібліотеці вузу?


- Книжковий фонд

- Фонд електронних ресурсів

- Компетентність бібліотекаря

- Комфорт і зручність для користувачів

- Технічне оснащення

- Культура обслуговування користувачів

- Спектр послуг

- Проведення цікавих заходів (вечори, зустрічі, круглі столи, диспути та ін.)

- Оформлення інтер'єру бібліотеки

 

 


 

Які ресурси Ви переважно використовуєте в навчальному процесі?


- Ресурси Інтернет

- Друковані видання з фонду бібліотеки

- Конспекти лекцій

- Електронні версії навчально-методичних видань

- Купую необхідну літературу

 

 


 

Які якості бібліотечного фахівця Ви цінуєте найбільше?


- Здатність представляти інформацію, що відповідає запитам користувачів

- Доброзичливість

- Вміння працювати з великим об'ємом інформації

- Культура мови

- Відповідальність

- Хороша пам'ять і увага

- Емоційна стійкість

- Готовність до освоєння нових інформаційних технологій

- Комунікабельність

- Об'єктивність

- Організаторські здібності

- Знання іноземної мови

 

 


 

Яку літературу Ви читаєте у вільний час?


- Класичну літературу

- Наукову літературу

- Професійну літературу

- Сучасну прозу

- Детективи, фантастику

 

 


 

З якою метою Ви отримуєте вищу освіту?


- Придбати знання, які необхідні кваліфікованому фахівцю

- Саморозвиток

- Отримати диплом про вищу освіту

- Отримати високооплачуване місце роботи

- Вимога батьків

- Інше

 

 


 

Чи знайомі Ви з поняттям "академічна доброчесність"?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Які види порушень академічної доброчесності Вам відомі?


- Академічний плагіат

- Самоплагіат

- Фабрикація

- Фальсифікація

- Списування

- Обман

- Хабарництво

- Необ'єктивне оцінювання

 

 

 

Чи інформують Вас науково-педагогічні працівники, викладачі про процедури дотримання академічної доброчесності в Академії?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Чи розумієте Ви наслідки порушення академічної доброчесності для Вас?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Чи відомо Вам, що тексти всіх курсових та кваліфікаційних робіт проходять перевірку на рівень плагіату в онлайн-сервісі Unicheck?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Чи дотримуєтесь Ви принципів академічної доброчесності в Академії?


- Так

- Ні

- Важко відповісти

 

 

 

Які санкції щодо студентів Ви вважаєте доцільними у разі виявлення і доведення фактів прояву академічної недоброчесності?


- Повторне проходження оцінювання (залік, іспит, контрольна робота тощо)

- Повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (повторне вивчення дисципліни)

- Відрахування із Академії

 

 

 

Вкажіть процедури, які Ви особисто використовуєте у процесі написання робіт


- Завжди цитую запозичені матеріали із зазначенням джерела

- В окремих випадках запозичені матеріали цитую із зазначенням джерела

- Копіюю текст з Інтернету та використовую його як власний без посилань на джерела

- Перефразовую чужий текст власними словами без посилань на джерела

- Частково або повністю подаю чужі тексти як власні без зазначення авторства

- Частково здійснюю переклад текстів з іноземної мови на українську без зазначення джерела

 

 

 

Студентом якого курсу Ви є?


- 1

- 2

- 3

- 4

 

 


 

Пошук по сайту: