Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Нові надходження

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

За жовтень 2018 р.

 1. 28.706 М29 Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 184 с.
 2. 32.81+72 И74 Информационные системы в научных исследованиях : учеб. пособ. / [Под ред. Карпова В. А.]. - К. : Кондор, 2018. - 200 с.
 3. 65.052 А92 Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / П. Й. Атамас, О. П. Атамас. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2018. - 392 с.
 4. 67.0 Т33 Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 184 с.
 5. 67.0 Г41 Герц, А. А. Правознавство : навч. посіб. / А. А. Герц. - К. : Кондор, 2018. - 280 с.
 6. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 вересня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 7. 67.402 Б12 Бабін, І. І. Податкове право : навч. посіб. / І. І. Бабін. - К. : Кондор, 2018. - 488 с.
 8. 67.404 З-19 Закон України про захист прав споживачів : із змінами та доп. станом на 02 жовтня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 36 с.
 9. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 04 жовтня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 312 с.
 10. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 18 вересня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 64 с.
 11. 67.404.3 Л67 Лісовський, П. М. Інтелектуалознавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2017. - 250 с.
 12. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 26 вересня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 100 с.
 13. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 17 вересня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 240 с.
 14. 67.410 І-32 Ізарова, І. Цивільний процес України : навч. посіб. / І. Ізарова, Р. Ханик-Посполітак. - К. : Дакор, 2018. - 276 с.
 15. 67.7 Ю70 Юридична деонтологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 158 с.
 16. 67.72 З-19 Закон України "Про Прокуратуру" : чинне законодавство із змінами та доп. на 25 вересня 20 18 року. - К. : Алерта, 2018. - 110 с.
 17. 67.75 З-19 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : чинне законодавство станом на 25 вересня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 46 с.

Дисертації, автореферати

 1. 67.401 Б94 Бухтатий, О. Є. Становлення та розвиток системи публічних комунікацій як чинник демократичного державотворення України : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра наук з держ. управління / О. Є. Бухтатий ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018.
 2. 67.401 В16 Валюх, А. М. Формування державної стратегії розвитку природного капіталу України : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра наук з держ. управління / А. М. Валюх ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018.
 3. 67.401 В26 Веклич, В. Публічна політика щодо запобігання і боротьбі з корупцією в Україні (адміністративно-правові засади) : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / В. Веклич, О ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018. - 561 с.
 4. 67.401 Д33 Денисюк, О. В. Механізми державного регулювання забезпечення економічної безпеки (на прикладі фінансового сектора України) : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / О. В. Денисюк ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018. - 206 с.
 5. 67.401 К21 Каракасіді, О. Ф. Взаємодія державної влади і місцевого самоврядування як важливіша засада сталого розвитку України : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / О. Ф. Каракасіді ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018.
 6. 67.401 М48 Мельник, В. І. Правове та організаційне забезпечення громадського порядку в сільській місцевості : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. юридичних наук / В. І. Мельник ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018.
 7. 67.401 Н34 Нахкур, Т. Ф. Роль держави в управлінні ризиками при інвестуванні будівництва в Україні: політико-управлінські аспекти в контексті механізмів державного управління : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / Т. Ф. Нахкур ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018.
 8. П27 Перестюк, І. М. Механізми державного управління захистом прав громадян на приватну власність : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / І. М. Перестюк ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2017.
 9. 67.401 П53 Полюлях, Р. А. Теоретико-історичні засади розбудови вітчизняної моделі державного управління електронною медициною : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / Р. А. Полюлях ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018. - 301 с.
 10. 67.401 Р61 Родченко, І. Ю. Розвиток механізмів самовпорядкування в системі державного управління : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / І. Ю. Родченко ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018.
 11. 67.401 У74 Усаченко, О. О. Розвиток системи базових механізмів державного управління : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / О. О. Усаченко ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018. - 229 с.
 12. 67.401 Ш17 Шако, В. С. Удосконалення механізмів організації державного управління екологічною політикою на регіональному рівні : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / В. С. Шако ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018. - 233 с.
 13. 67.401 Ш66 Шклярук, М. Г. Стратегічні комунікації у системі державного управління України : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / М. Г. Шклярук ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018.
 14. 67.401 Щ98 Щурба, М. Формування державної політики протидії відмиванню коштів у країнах Європейського Союзу : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. канд. наук з держ. управління / М. Щурба ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2018. - 184 с.

За вересень 2018 р.

 1. 28.070 С34 Сиволоб, А. В. Молекулярна біологія : Підручник / А. В. Сиволоб. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Molekuliarna_biolohiia.rar
 2. 28.706 Г51 Гістологія людини / О.Д.Луцик та ін. - К. : Книга плюс, 2003. - 592 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Histolohiia_liudyny.rar
 3. 32.973 Б90 Бублик, В. В. Об'єктно-орієнтоване програмування : Підручник / В. В. Бублик. - К. : IT-книга, 2015. - 624 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Bublik_Programuvannya.rar
 4. 32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2018. - 208 с.
 5. 65.052 О-17 Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування : навч. посіб. / [Огійчук М.Ф., Гуторов О. І., Гуторова О. О. та ін.]. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 306 с.
 6. 65.290-21 О-53 Олексенко, Л. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / Л. В. Олексенко. - К. : Ліра-К, 2018. - 468 с.
 7. 65.30 Е45 Небава, М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Економіка підприємства / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 117 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.30/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_1.rar
 8. 65.30 Е45 Небава, М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Організація виробництва / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 131 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.30/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_2.rar
 9. 65.5 Д21 Дахно, І. І. Зовнішньоекономічна діяльність-3 : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 356 с.
 10. 67 М14 Maydanyk, R. Marketing aspects og legal practice : manual / R. Maydanyk, N. Kuznietsova. - K. : Alerta, 2018. - 160 p.
 11. 67.3(0) Р51 Римське приватне право : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 136 с.
 12. 67.3(0) Л26 Ластовський, В. В. Історія держави і права зарубіжних країн : Навч. посіб. / В. В. Ластовський. - К. : Видав. центр КНУКіМ, 2017. - 195 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.3/Lastovskiy_Istoriia_derzhavy_i_prava.rar
 13. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 206 с.
 14. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 15. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 03 серпня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 16. 67.401 З-19 Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" : чинне законодавство станом на 03 серпня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 88 с.
 17. 67.402 П44 Податкове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 184 с.
 18. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 160 с.
 19. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 28 серпня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 172 с.
 20. 67.404 З-19 Закон України " Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". - К. : Алерта, 2018. - 40 с.
 21. 67.404 З-19 Закон України "Про акціонерні товариства" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 10 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 120 с.
 22. 67.404 З-19 Закон України "Про господарські товариства" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 17 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 40 с.
 23. 67.404 Ц58 Цивільне право України : підруч. Ч.І : Загальна / [За ред. Р. Б. Шишки]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2018. - 736 с.
 24. 67.404 Ц58 Цивільне право України. Особлива частина. Ч.ІІ : Особлива / [За заг. ред. Р. Б. Шишки]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2018. - 996 с.
 25. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 28 серпня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 312 с.
 26. 67.404.3 З-19 Закон України "Про авторське право і суміжні права". Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторрського права і (або) сумиіжних прав" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 26 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 84 с.
 27. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 176 с.
 28. 67.405.1 З-19 Закон України "Про охорону праці" : чинне законодавство із змінами та доп. на 03 серпня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 32 с.
 29. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 172 с.
 30. 67.405.2 Б77 Бойко, М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 5-те вид., доп. та перероб. - К. : ЦУЛ, 2018. - 448 с.
 31. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. / [За заг. ред. Мироненко В. П.]. - К. : Алерта, 2018. - 350 с.
 32. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 15 серпня 20 18 року. - К. : Алерта, 2018. - 76 с.
 33. 67.408 К82 Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / [За заг. ред. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи]. - К. : Дакор, 2018. - 386 с.
 34. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 01 вересня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 212 с.
 35. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 28 серпня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 212 с.
 36. 67.410 З-19 Закон України "Про виконавче провадження"; Закон України " Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів " : чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 03 серпня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 104 с.
 37. 67.410 Б77 Бойко, В. Я. Зразки процесуальних документів в господарському та адміністративному судочинстві : посіб. / В. Я. Бойко. - К. : Дакор, 2018. - 256 с.
 38. 67.410 Л33 Лебідь, В. І. Зразки документів з приватного права : навч. посіб. / В. І. Лебідь, П. С. Матвєєв, С. П. Матвєєва. - К. : Алерта, 2018. - 154 с.
 39. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 28 серпня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 320 с.
 40. 67.411 Н56 Нестор, Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України: проблеми теорії та практики : монографія / Н. В. Нестор. - К. : Алерта, 2018. - 182 с.
 41. 67.411+67.401 Б29 Баулін, О. В. Зразки документів з публічного права (кримінальне право та процес, адміністративне право та процес) : навч. посіб. / О. В. Баулін, П. С. Матвєєв, С. П. Матвєєва. - К. : Алерта, 2018. - 122 с.
 42. 67.412.2 М71 Міжнародне приватне право : навч. посіб. / [За заг. ред. Ю. Ф. Іванова]. - К. : Алерта, 2018. - 390 с.
 43. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : підруч. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2018. - 352 с.
 44. 67.71 З-19 Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 14 серпня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 116 с.
 45. 67.75 З-19 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : чинне законодавство станом на 03 серпня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 46 с.
 46. 72+88 Б86 Бочелюк, В. Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. - К. : ЦУЛ, 2018. - 360 с.
 47. 81.2 Фр С17 Самойлова, О. П. Практична граматика французької мови = Cours pratique de grammaire francaise : навч. посіб. / О. П. Самойлова, Є. В. Комірна. - вид. 3-тє, перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2018. - 552 с.
 48. 87.3 (4Укр) К78 Кралюк, П. М. Історія філософії України : Підручник / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 652 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_Ukrainy.rar
 49. 87.7 Б87 Бралатан, В. П. Професійна етика : Навч. посіб. / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 252 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Bralatan_Prof_etika.rar
 50. 88 К85 Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях / В. Г. Крысько. - С.Пб. : Питер, 2006. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Krysko_Psyh_i_pedagogika.rar
 51. 88.2 П86 Психоанализ : Учеб. для бакалавриата и магистратуры / Под ред. М.М.Решетникова. - М. : Юрайт, 2016. - 317 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.2/Reshetnikov_Psyhoanaliz.rar
 52. 88.3 И 46 Ильин, Е. П. Психология воли / Е. П. Ильин. - 2-е изд. - СПб : Питер, 2009. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Ilyin_Psyh_voli.rar
 53. 88.4-6 Л53 Лефрансуа, Г. Прикладная педагогическая психология / Г. Лефрансуа. - 10-е изд. - С.Пб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 576 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Lefransua_Prikl_ped_psyh.rar
 54. 88.4-8 Т18 Танаев, В. М. Практическая психология управления / В. М. Танаев, И. И. Карнаух. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Tanaev_Prakt_psyh_upr.rar
 55. 88.4 К56 Коваленко, Н. П. Перинатальная психология / Н. П. Коваленко. - С.Пб. : Ювента, 2000. - 197 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Kovalenko_perinatal_psyh.rar
 56. 88.4 Л64 Литвак, М. Е. Психологическое айкидо : Учебн. пособие / М. Е. Литвак. - 23-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Lytvak_Psyh_aikido.rar
 57. 88.5 С45 Скрипкина, Т. П. Психология доверия : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Т. П. Скрипкина. - М. : Академия, 2000. - 264 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Skripkina_Psyh_doveriya.rar
 58. 88.53 К89 Кузнецов, В. В. Психология взаимопонимания. Неправда, ложь, обман / В. В. Кузнецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Kuznecov_Psyh_vzaimoponimaniya.rar
 59. 88.8 П86 Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития : Хрестоматия / Сост. В.М.Астапов, Ю.В.Микадзе. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.8/Astapov_Psyh_detey.rar
 60. 88.8 М97 Мэш, Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка / Э. Мэш, Д. Вольф. - С.Пб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 511 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.8/Mash_Detskaya_patopsyhologia.rar
 61. 92 Г36 Геополітика : Енциклопедія / За ред. Є.М.Суліми. - К. : Знання України, 2013. - 919 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Heopolityka.rar
 62. 92 Н50 Немов, Р. С. Психологический словарь / Р. С. Немов. - М. : ВЛАДОС, 2007. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Nemov_Psyh_slov.rar

Дисертації, автореферати

 1. 65.290-2 А86 Артемчук, О. О. Управление третичной медицинской помощью в Украине : дис.. автореферат на соиск. науч. степени доктора философиии в области медицинского менеджмента / О. О. Артемчук ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 191 с.
 2. 65.290-2 П88 Пугачова, И. А. Управление первичным звеном здравоохранения в условиях его реформирования : дис.. автореферат на соискание науч. степени доктора философии в области медицинского менеджмента / И. А. Пугачова ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 33 с.
 3. 65.290-2(2) Б60 Бикова, І. М. Особливості стилю керівництва у колективі бізнес-організації : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі психології / І. М. Бикова ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 141 с.
 4. 65.5 Ю89 Юсеф, Н. Економічні відносини України з країнами Близького Сходу: тенденції та стратегії розвитку : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора наук в галузі міжнародної економіки / Нахла Юсеф ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 340 с.
 5. 66.0 Б19 Бакрадзе, Л. Н. Социально-политические реформы в Грузии 2004-2012 гг.: опыт для Украины : дис.. автореферат на соиск. науч. степени доктора философиии в области политологии / Л. Н. Бакрадзе ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 166 с.
 6. 66.4 Б46 Бенсон, С. Р. Роль, місце і вплив тероризму на дестабілізацію міжнародних відносин в сучасному світі : Дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі міжнародних відносин / Сем Роберт Бенсон ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 247 с.
 7. 67 М48 Мельниченко, Я. Б. Право як цінність: філософсько-правовий аналіз : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / Я. Б. Мельниченко ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 156 с.
 8. 67.401 Б73 Богданенко, А. І. Державне управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні:проблеми теорії і практики : Дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії з державного управління / А. І. Богданенко ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 154 с.
 9. 67.401 Б73 Богданов, Л. Г. Державне управління в умовах реалізації антикризових фінансових стратегій країнами транзитного типу : дис.. автореферат на здобуття наук. ступеня доктора філософії в галузі економіки / Л. Г. Богданов ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 176 с.
 10. 67.401 Г61 Голомша, М. Я. Теоретико-правові та організаційні аспекти управління персоналом в системі державної служби України в умовах становлення національної державності : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі державного управління / М. Я. Голомша ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 224 с.
 11. 67.401 М36 Маценко, Є. В. Глобалізаційні аспекти національної безпеки: теоретико-концептуальні, правові та політико-організаційні засади : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора наук в галузі державного управління / Є. В. Маценко ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 323 с.
 12. 67.401 С60 Соломка, А. В. Формування управлінських інноваційно-акмеологічних стратегій в системі державного управління України : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі державного управління / А. В. Соломка ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 219 с.
 13. 67.401 Ф76 Фомінова, А. О. Особливості правового регулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців за законодавством України : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / А. О. Фомінова ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 262 с.
 14. 67.402 Н40 Невесенко, Т. С. Фінансово-правове регулювання валютного контролю в Україні : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / Т. С. Невесенко ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 115 с.
 15. 67.404 Б26 Барчан, О. Г. Господарсько-правові аспекти регулювання кредитування в Україні : Дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / О. Г. Барчан ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 223 с.
 16. 67.404.2 К59 Козоріз, В. С. Правове регулювання іпотеки в господарській діяльності банків в Україні : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / В. С. Козоріз ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 212 с.
 17. 67.404.3 К73 Котар, Д. В. Захист персональних даних: порівняльно-правове дослідження : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / Д. В. Котар ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 189 с.
 18. 67.407.1 П58 Попов, О. М. Правове регулювання М&А угод (злиття та поглинання) в аграрному секторі України в умовах адаптації до законодавства ЄС : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / О. М. Попов ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 173 с.
 19. 67.410 Х76 Хоменко, В. О. Основні засади судового процесу : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора наук в галузі міжнародної економіки / В. О. Хоменко ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 190 с.
 20. 67.412 Щ98 Щурба, М. Глобальні режими боротьби з відмиванням грошей та їх сумісність з правами людини та громадянськими правами в США та ЄС: порівняльний аналіз : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / М. Щурба ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 157 с.
 21. 67.71 Ш96 Шурпінов, М. В. Поняття та межі суддівського розсуду : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / М. В. Шурпінов ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 19 с.
 22. 72 К32 Кваша, Н. А. Інноваційний потенціал наукової діяльності закладів вищої освіти та наукових установ : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі психології / Н. А. Кваша ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 186 с.
 23. 74.58 Р69 Романенко, О. В. Пріоритетні вектори організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в процесі їх професійної підготовки : дис.. автореферат на здобуття наук. ступеня доктора філософії в галузі освіти / О. В. Романенко ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 164 с.
 24. 74.58 С38 Синицька, А. О. Формування професійної компетентності у викладачів юридичних дисциплін : дис.. автореферат на здобуття наук. ступеня доктора філософії в галузі освіти / А. О. Синицька ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 157 с.
 25. 74.58 Х68 Хобот, П. Сучасна підготовка майбутнього психолога у вищому навчальному закладі : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі психології / П. Хобот ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 186 с.
 26. 88.4-7 Ч-46 Черемшинська, Н. М. Особливості корекції віктимної поведінки жінок методом символдрама : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі психологія / Н. М. Черемшинська ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 253 с.
 27. 88.5 Д18 Данилюк, Л. С. Соціально-психологічні особливості професійної соціалізації працюючих студентів : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі психології / Л. С. Данилюк ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2018. - 177 с.
 28. 88.8 З-78 Зозуля, Т. В. Психологічні особливості шкільної адаптації першокласників до навчання у школі : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі психології / Т. В. Зозуля ; ВНЗ МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2017. - 251 с.

За серпень 2018 р.

 1. 67.401 А31 Адміністративне право. 100 питань і відповідей для підготовки до екзамену : навч. посіб. / [Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Дорогих В. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 2. 65.40 З-91 Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорах. - К. : ЦУЛ, 2018. - 312 с.
 3. 74.4 Л64 Литовченко, І. Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика : монографія / І. Литовченко. - К., 2018. - 400 с.
 4. 65.290-2 Д13 Давидович, І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. - К. : ЦУЛ, 2018. - 552 с.
 5. 32.973+22.172 Л65 Лиходєєва, Г. Комп'ютерний практикум з математичної статистики : навч. посіб. / Г. Лиходєєва. - К. : ЦУЛ, 2018. - 98 с.
 6. 32.973 К75 Коханович, Г. Ф. Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних : підруч. / Г. Ф. Коханович, Д. О. Прогонов, О. Ю. Пузиренко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 558 с.

За липень 2018 р.

 1. 24.2 М67 Мітрясова, О. П. Органічна хімія : навч. посіб. / О. П. Мітрясова. - вид. третє, випр. та доп. - К. : Кондор, 2018. - 412 с.
 2. 26.89 Л63 Лісовський, П. М. Країнознавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 264 с.
 3. 32.81 С40 Сиротинська, А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - К. : ЦУЛ, 2018. - 264 с.
 4. 32.973 Ш84 Шпортько, О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access : практикум / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. - К. : Кондор, 2018. - 184 с.
 5. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік : навч. посіб. / [За заг. ред. Вериги Ю. А.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 520 с.
 6. 65.261+65.01 Ф59 Фінансово-економічна грамотність : підруч. Ч. ІІ : Банківська система України,загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / [За ред. О, Б. Жихор]. - К. : Кондор, 2018. - 440 с.
 7. 65.262(1) М50 Менеджмент інвестиційної діяльності : підруч. / [За ред. М. П. Бутка]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 480 с.
 8. 65.262(1) П31 Пєтухова, О. М. Інвестування : навч. посіб. / О. М. Пєтухова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 336 с.
 9. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова. - К. : Кондор, 2018. - 316 с.
 10. 67.0 К78 Кравчук, С. Й. Основи теорії держави і права : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2018. - 192 с.
 11. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 23 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 292 с.
 12. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 16 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 334 с.
 13. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 11 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 714 с.
 14. 67.402 М23 Мандриченко, Ю. О. Правові гарантії діяльності органів фінансового контролю в Україні : монографія / Ю. О. Мандриченко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.
 15. 67.408 З-19 Закон України " Про Вищий антикорупційний суд" : чинне законодавство станом на 10 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 20 с.
 16. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 020 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 212 с.
 17. 67.411 К82 Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. на 05 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 94 с.
 18. 67.75 В31 Вереша, Р. В. Кваліфікаційний адвокатський іспит : навч.-практ. посіб. / Р. В. Вереша, М. В. Павленчик. - К. : Алерта, 2018. - 458 с.
 19. 78.3 Г85 Грипич, С. Н. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. - 2-ге вид., доп. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 20. 87.21 В58 Власенко, А. А. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт самопознания. Систематический очерк / А. А. Власенко. - К. : Сварог, 2018. - 210 с.
 21. 88 Wagne, W. Phyhology applied to Modern / W. Wagne. - 1986.
 22. 88 Б77 Бойченко, Е. В. Азбука психологии : учеб. пособ. / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков. - К. : Сварог, 2018. - 192 с.
 23. 88.2 К52 Кляйн, М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников = Envy and gratitude / Мелани Кляйн ; пер.c англ. - К. : Сварог, 2018. - 96 с.
 24. 88.3 Л64 Лиф, К. Включите свой мозг. Путь к счастью, здравомыслию и здоровью / Кэролайн Лиф. - К. : Сварог, 2018. - 176 с.
 25. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2018. - 352 с.
 26. 88.5 Ф88 Фриман, А. Если бы да кабы...или 15 ментальных ошибок = Woulda-coulda-shoulda. Overcoming regrets, mistakes, and missed opportunities / А. Фриман, Р. Девульф. - 256 с.

За червень 2018 р.

 1. 26.82+85.11 П60 Порт, В. ЛАД. Ландшафт-архітектура-дизайн / В. Порт. - К. : ArtHuss, 2017. - 611 с.
 2. 57.3 К59 Козявкин, В. И. Применение системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации при детском аутизме : монография / В. И. Козявкин, Л. Ф. Шестопалова, Т. Б. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2018. - 62 с.
 3. 63.3(4 Укр) К84 Крути. Пам'яті героїв Крут / [Упоряд. Зінкевич О.]. - К. : Смолоскип, 2011. - 64 с.
 4. 65.01 Б73 Богданенко, А. І. Інвестиційно-інноваційні процеси в сучасній Україні: державноуправлінський аспект : монографія / А. І. Богданенко. - К. : Персонал, 2018. - 158 с.
 5. 65.290-2(5) М75 Моловач, В. И. Искусство презентаций и ведения переговоров / В. И. Моловач. - К. : ЦУЛ, 2018. - 248 с.
 6. 65.290-21 С50 Смигальчук, М. Л. Методы стимулирования продаж в торговле : учеб.-практич. пособ. / М. Л. Смигальчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 300 с.
 7. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 8. 67.401 К61 Коломоєць, О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї : навч. посіб. / О. Д. Коломоєць. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : КНТ, 2017. - 224 с.
 9. 67.404 З-19 Закон України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" : чинне законодавство із змінами та доповненнями на 10 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 118 с.
 10. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 01 червня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 64 с.
 11. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2018. - 360 с.
 12. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі : підруч. / В. М. Тертишник. - К. : Алерта, 2018. - 446 с.
 13. 67.75 П68 Правила адвокатської етики : офіц. текст. - К. : Алерта, 2018. - 32 с.
 14. 72 Н34 Науковці України - еліта держави. Т.V. - К. : Логос Україна, 2017. - 300 с.
 15. 74 Ф33 Федорова, Л. И. Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и профессиональных проблем / Л. И. Федорова. - К. : Сварог, 2018. - 176 с.
 16. 84(4 Укр) О-57 Омельченко, І. Випадок в офісі : оповідання / І. Омельченко. - К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2014. - 232 с.
 17. 85.14 М30 Анатолій Марчук. Малярство = Anatoliy Marchuk Painting : каталог творів. - К. : ВХ[студіо]. - 50 с.
 18. 85.14+85.15 Б76 Божко, Н. Живопис. Графіка / Н. Божко. - К., 2004. - 16 с.
 19. 86.2 Ч-19 Чаплінський, В. Проблема духовного у світогляді людини / В. Чаплінський. - К. : КНТ, 2017. - 115 с.
 20. 86.37 З-13 Заватий, Б. Л. Христианство в современном мире : учеб.-практич. пособ. / Б. Л. Заватий. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 21. 86.37 К82 Кризина, Г. Православная Церковь в Закарпатье ( век ХХ ) / Г. Кризина. - К. : Информ.-изд. центр УПЦ, 1999. - 200 с.
 22. 87.21 Х18 Хамітов, Н. В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н. В. Хамітов. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : КНТ, 2018. - 370 с.
 23. 88.2 Д42 Джонсон, Р. Как овладеть своей тенью. Глубинные аспекты темной стороны психики = Owning your own shadowUnderstanding the dark side of the Phyche / Р. Джонсон. - К. : Сварог, 2017. - 96 с.
 24. 88.3 Р51 Риман, Ф. Основные формы страха. Исследование в области глубинной психологии / Ф. Риман ; пер.с нем. - третье изд. - К. : Сварог, 2017. - 336 с.
 25. 88.37 К92 Купечко, О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практич. пособ. / О. А. Купечко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 26. 88.4-5 А84 Арнтц, А. Практическое руководство по схема-терапии. Методы работы с дисфункциональными режимами при личностных расстройствах = Schema therapy in practice. An Inductory guide to the schema mode approach / А. Арнтц, Г. Якоб ; пер.с англ. - К. : Сварог, 2017. - 320 с.
 27. 88.4 П77 Причко, С. С. Психология разрушения : учеб.-практич. пособ. / С. С. Причко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 190 с.
 28. 88.52 А50 Аллен, Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса = Getting things done. The art of stress-free productivity / Д. Аллен. - 6-е изд. - К. : Сварог, 2018. - 346 с.
 29. 88.53 Р82 Рубштейн, Н. В. Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2018. - 224 с.
 30. 88.8 Р36 Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика : колективна монографія / [За заг. ред. Симоненко С. М.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 320 с.
 31. 88.8 А37 Айрес, Э. Д. Ребёнок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития : с практич. рекомендациями для родителей и специалистов / Э. Дж. Айрес. - К. : Сварог, 2017. - 272 с.
 32. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Виховуємо дитину. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 112 с.
 33. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Здоров'я дитини в сучасному інформаційному середовищі. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 224 с.
 34. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Психологічні особливості підлітка. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 200 с.
 35. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 192 с.
 36. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Якщо підлітку важко навчатись у школі. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 142 с.
 37. 88.8+74.3 Н34 Науменко, К. В. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с нарушениями речи : учебно-метод. пособ. / К. В. Науменко. - К. : Сварог, 2018. - 272 с.

За травень 2018 р.

 1. 22.18 Ч-65 Чирчик, С. В. Математичне моделювання у сучасному професійному дизайні: методологія, теорія, практика / С. В. Чирчик. - К., 2010. - 94 с.
 2. 31.2 Г85 Гріффен, Л. О. Основи світлотехніки для дизайнерів : навч. посіб. / Л. О. Гріффен, С. В. Чирчик. - К.; Чернігів : ЛозовийВ. М., 2012. - 184 с.
 3. 34.3 Л69 Логутова, Т. Г. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька, М. М. Полторацький. - Маріуполь : ДВНЗ "ПДТУ", 2016. - 328 с.
 4. 53.59 Б43 Белова, Л. Цигун. 12 уроков здоровья, молодости и красоты / Л. Белова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 224 с. - (Красивое тело).
 5. 53.59 Б43 Белова, Л. Цигун. 7 шёлковых движений здоровья, молодости и долголетия / Л. Белова. - М.; С.Пб. : АСТ; Сова, 2008. - 158 с. - (Древние целительные практики).
 6. 53.59 Б43 Белова, Л. Цигун. Исцеляющие упражнения пяти стихий на весь год / Л. Белова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 320 с. - (Азбука восточной медицины).
 7. 65.052(1) Б87 Брадул, О. М. Управлінський облік : навч.-практ. посіб. / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк. - К. : Кондор, 2017. - 352 с.
 8. 65.24 Ч-45 Червінська, Л. П. Економіка праці : навч. посібн. / Л. П. Червінська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 288 с.
 9. 65.261 Б38 Бедринець, М. Д. Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. - К. : ЦУЛ, 2018. - 292 с.
 10. 65.262 В17 Ваніна, Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 144 с.
 11. 65.262 Ф53 Філіпенко, Т. В. Механізм державного управління валютним ринком України / Т. В. Філіпенко ; монографія. - Донецьк : Вік, 2010. - 491 с.
 12. 65.290-2 С91 Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях (основні поняття) : навч. посіб. / [За заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є.]. - К. : Алерта, 2018. - 620 с.
 13. 65.290-2 Л55 Лі, Ц. Лідерські якості менеджерів: вектори успіху : монографія / Цзиці Лі. - К. : ЦУЛ, 2018. - 184 с.
 14. 65.290-2(2) К13 Кадрова безпека субєктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : монографія. - Черкаси : МАКЛАУТ, 2012. - 258 с.
 15. 65.290-2(2) Ч-49 Чернышёва, Л. И. Управление персоналом : учеб. пособ. / Л. И. Чернышёва, Е. М. Лукьянчук. - К. : ЦУЛ, 2018. - 166 с.
 16. 65.290-2(8) Т33 Теорія прийняття рішень : підруч. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 360 с.
 17. 65.290-2(9) К68 Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України / [Мігус І. П., Худолій Л. М., Денисенко М. П. та ін.]. - Черкаси : Маклаут, 2012. - 274 с.
 18. 65.5 М74 Мокій, А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.
 19. 65.5+31 Д45 Дікарєв, О. І. Ядерний фактор у міжнародних економічних відносинах та економічній дипломатії : монографія / О. І. Дікарєв, В. М. Барановська. - К. : Освіта України, 2011. - 392 с.
 20. 66.4 Д45 Дікарєв, О. І. Антикризові стратегії китайської дипломатії : монографія / О. І. Дікарєв. - К. : Кафедра, 2012. - 376 с.
 21. 66.4 С30 Семчинський, К. Світова політика = Global politics:textbook supplement and exercise handbook : навч. посіб.-практикум / К. Семчинський. - К. : Міленіум, 2012. - 246 с.
 22. 67.0 Л63 Лісовська, Ю. П. Правова держава: історія, теорія, методологія : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський, С. А. Подоляка. - К. : Кондор, 2018. - 348 с.
 23. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 218 с.
 24. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 02 квітня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 25. 67.401 А31 Адміністративна діяльність : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 244 с.
 26. 67.401 А31 Адміністративне судочинство : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 186 с.
 27. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 244 с.
 28. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 29. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 30. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 05 травня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 31. 67.407.1 А25 Аграрне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 244 с.
 32. 67.410 З-19 Закон України " Про нотаріат ". Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 154 с.
 33. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 332 с.
 34. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 12 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 320 с.
 35. 74.58 В14 Вакуленко, Н. А. Оптимізація процесу навчання студентів-економістів професійно орієнтованому спілкуванню іноземною мовою : монографія / Н. А. Вакуленко. - К. : Персонал, 2013. - 150 с.
 36. 81.2 Англ М63 Мірончук, Т. А. Практикум перекладу : навч. посіб. / Т. А.. Одарчук Н. А. Мірончук, А. Є. Рогатюк. - Луцьк : ВІЕМ, 2012. - 216 с.
 37. 81.2 Араб Б43 Белкин, В. М. Карманный арабско-русский словарь : около 9500 слов / В. М. Белкин. - М. : Арабский клуб, 1992. - 528 с.
 38. 84(7 CША) А37 Айхенвальд, К. Информатор : роман / Курт Айхенвальд. - С.Пб. : Азбука-классика, 2009. - 736 с.
 39. 87+75.81 Ф56 Філософські нариси туризму : наук.-навч. вид. - К. : Український центр духовної культури, 2005. - 328 с.
 40. 88.3 Д62 Дойдж, Н. Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга / Н. Дойдж. - К. : Сварог, 2017. - 544 с.
 41. 88.3 М13 Мазяр, О. В. Диференціальна психологія: модульний курс : навч. посіб. / О. В. Мазяр. - К. : Кондор, 2017. - 284 с.
 42. 88.31 В43 Вікова психологія : навч. посіб. / [Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А.. Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 376 с.
 43. 88.37+65.290-2 К56 Кови, С. Р. Семь навыков высоко-эффективных людей. Мощные инструменты развития личности / Стивен Р. Кови ; пер.с англ. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 360 с.
 44. 88.4-5 Б14 Багрій, Я. Вітатерапія - інтегративна психотерапія орієнтована на екзистенційні переживання : монографія / Я. Багрій. - К. : УкрІНТЕЦ, 2013. - 300 с.
 45. 88.4-5 Б68 Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : рук-во для врачей и клинич. психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. - 3-е изд., стереотип. - К. : Сварог, 2018. - 624 с.
 46. 88.4-7 К75 Кочюнас, Р. Психологическое консультирование / Р. Кочюнас. - 7-е изд. - М. : Академический проект; Фонд "Мир", 2010. - 232 с. - (Gaudeamus).
 47. 88.4 Л77 Лопатухина, И. Pro Paб еды: психология стройности / И. Лопатухина. - К. : Сварог, 2017. - 381 с.
 48. 88.52 Г85 Гринберг, Д. С. Управление стрессом = Comprehensive stress management / Дж.С. Гринберг ; Пер. с англ. Л. Гительман, М. Потапова. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 496 с.
 49. 88.53 Л60 Лионов, П. 100 самых популярных трюков в общении / П. Лионов. - С.Пб. : Питер, 2011. - 176 с.
 50. 88.6 Л18 Лайт, С. Искусство управлять судьбой. Теория, методы и практика / Сан Лайт. - С.Пб. : Святослав, 2003. - 191 с.

За квітень 2018 р.

 1. 28.707.3 Б40 Безруких, М. М. Возрастная физиология (Физиология развития ребенка) : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - М. : Академия, 2003. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Bezrukih_Vozr_fiziologiya.rar
 2. 60.5 І-90 Історія української соціології : навч. посіб. / [За заг. ред. Батаєва К., Бурлачук В., Степаненко В.]. - К. : Кондор, 2018. - 392 с.
 3. 65.01 Ч-49 Чернявська, О. В. Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - К. : Алерта, 2018. - 502 с.
 4. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / [Лаговська О. А., Легенчук С. Ф., Кузь В. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2018. - 418 с.
 5. 65.261 Ф59 Фінанси України : навч. посіб. / [За ред. Карліна М. І.]. - К. : Кондор, 2018. - 332 с.
 6. 65.261 Х95 Хрущ, Н. А. Основи казначейської справи : навч. посіб. / Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Т. А. Гордєєва. - 4-те вид., випр. та доп. - К. : Кондор, 2017. - 500 с.
 7. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Уклад. Шинкарук Л. В., Мостенська Т. Л., Власенко Т. О.]. - К. : Кондор, 2018. - 220 с.
 8. 65.290-2 Б90 Буднік, М. М. Управління змінами : підруч. / М. М. Буднік, Н. М. Курилова. - К. : Кондор, 2017. - 226 с.
 9. 65.290-2(6) О-64 Организационное поведение: Практикум / Под ред. Г.Р.Латфулина, О.Н.Громовой. - С.Пб. : Питер, 2006. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Latfullin_Org_povedenie.rar
 10. 65.5 С24 Світова економіка : навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 328 с.
 11. 65.5+65.290-2 М50 Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності ( для магістрів ) : навч. посіб. / [За ред. Ковтуненко К. В.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 505 с.
 12. 67.3(0) І-90 Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 172 с.
 13. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 14. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 01 березня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 206 с.
 15. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 288 с.
 16. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 26 березня 2017 року. - К. : Алерта, 2018. - 334 с.
 17. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 19 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 714 с.
 18. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 14 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 316 с.
 19. 67.404.2 Ж74 Житлове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 250 с.
 20. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Інформаційна безпека України : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 172 с.
 21. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 05 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 100 с.
 22. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 05 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 118 с.
 23. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 240 с.
 24. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 02 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 186 с.
 25. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 20 березня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 240 с.
 26. 88 З-14 Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Zagvyazinskiy_Metod_psyh_issledovaniya.rar
 27. 88.1 М29 Марцинковская, Т. Д. История психологии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. Д. Марцинковская. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 544 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.1/Marcinkovskaya_Ist_psyhologii.rar
 28. 88.1 Х19 Хант, М. История психологии / М. Хант ; пер.А.В.Александрова. - М. : АСТ, 2009. - 863 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.1/Hant_Ist_psyhologii.rar
 29. 88.3 О-28 Общая психология / Под ред. Р.Х.Тугушева, Е.И.Гарбера. - М. : Эксмо, 2006. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Tugushev_Ob_psyhologiya.rar
 30. 88.3 А37 Айсмонтас, Б. Б. Общая психология: Схемы / Б. Б. Айсмонтас. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Aismontas_Ob_psyhologiya.rar
 31. 88.3 Д13 Давыдов, В. В. Лекции по общей психологии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Давыдов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Davydov_Lekcii_po_psyhologii.rar
 32. 88.3 К59 Козубовский, В. М. Общая психология: познавательные процессы / В. М. Козубовский. - 3-е изд. - Мн. : Амалфея, 2008. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Kozubovskiy_Ob_psyhologiya.rar
 33. 88.3 М99 М'ясоїд, П. А. Загальна психологія : Навч. посіб. / П. А. М'ясоїд. - 3-є вид., випр. - К. : Вища шк., 2004. - 487 с. : іл.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Myasoid_Zag_psyhologiya.rar
 34. 88.31 К95 Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій / В. П. Кутішенко. - 2-е вид. - К. : ЦНЛ, 2010. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Kutishenko_Vikova_ta_ped_psyhologiya.rar
 35. 88.31 М92 Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2006. - 608 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Muhina_Vozr_psyhologiya.rar
 36. 88.4-5 К49 Клиническая психология и психотерапия / Под ред. М.Перре, У.Бауманна. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2012. - 944 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Klin_psyh_i_psyhoterapiya.rar
 37. 88.4-5 Г54 Глозман, Ж. М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте / Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 80 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Gluzman_Neirodiagnostika.rar
 38. 88.4-6 А37 Айсмонтас, Б. Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты / Б. Б. Айсмонтас. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Aismontas_Ped_psyhologiya.rar
 39. 88.4-6 С65 Сорокоумова, Е. А. Педагогическая психология: Краткий курс / Е. А. Сорокоумова. - С.Пб. : Питер, 2009. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Sorokoumova_Ped_psyhologiya.rar
 40. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - М. : РИОР; ИНФРА-М, 2012. - 264 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Baranov_Internet-psyhologiya.rar
 41. 88.5 Г34 Гендерная психология : Практикум. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2009. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Gendernaya_psyhologiya.rar
 42. 88.5 А74 Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях : Учебное пособие / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - 2-е изд., перераб. - С.Пб. : Питер, 2009. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Ancupov_Konfliktologiya_v_shemah.rar
 43. 88.53 П16 Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова. - 2-е изд. - С.Пб. : Знание; ИВЄСЄП, 2004. - 495 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Panfilova_Delov_kommunikaciya.rar

За березень 2018 р.

 1. 30 К96 Кушлакова, Н. М. Науково-технічні обєднання промислових регіонів України (1870 - 1917) : монографія / Н. М. Кушлакова. - Павлоград : АРТ-СИНТЕЗ-Т, 2016. - 588 с.
 2. 32.81 Г79 Гребенюк, Е. И. Технические средства информатизации : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 9-е изд, стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Tehn_sr-va_informatisatsii.rar
 3. 32.81 Ф96 Фуфаев, Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Фуфаев. - М. : Академия, 2014. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Razrab_inf_sis.rar
 4. 65.01 Е45 Економічна мотивація інноваційної діяльності підприємств морегосподарювання : монографія / [За ред. Парсяка В. Н.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2015. - 234 с.
 5. 65.012.2 М16 Макроэкономика : Учеб. для вузов / Под ред. Д.Ю.Миропольского, Т.Г.Бродской. - С.Пб. : Питер, 2014. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Makroekonomika_2014.rar
 6. 65.052 К56 Ковальчук, Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. - К. : Ліра-К, 2018. - 216 с.
 7. 65.052(1) Г61 Голов, С. Ф. Управлінський облік : підруч. / С. Ф. Голов. - К. : ЦУЛ, 2018. - 534 с.
 8. 65.24 О-92 Охорона праці у лісовому господарстві : навч. посіб. / [Войналович О. В., Марчишина Є. І., Зубок Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 570 с.
 9. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 2 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2016. - 686 с. - (Класичний університетський підручник).
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Заг. ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2018. - 550 с.
 11. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2018. - 528 с.
 12. 65.290-2(9) П87 Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 13. 65.5 Б28 Батченко, Л. В. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті : навч. посіб. / Л. В. Батченко, І. С. Бондар, В. А. Русавська. - К. : Ліра-К, 2017. - 304 с.
 14. 66.0 П50 Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т.1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / [Ред колегія О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода]. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 656 с.
 15. 66.0 П50 Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т.2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / [Ред колегія О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода]. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 704 с.
 16. 66.5 Р83 Рудницький, С. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України : монографія / С. Рудницький. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 622 с.
 17. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. - 4-те вид. - К. : Алерта, 2017. - 528 с.
 18. 67.400 К65 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : Учеб. пособие / Сост. В.В.Маклаков. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/maklakov_konst_zarub_gos.rar
 19. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного суду України / А. С. Головін. - вид. 2-е, доп. та перероб. - К. : Логос, 2017. - 399 с.
 20. 67.400.7 Ч-56 Чехович, С. Б. Безгромадянство в Україні: конституційно-правові аспекти : монографія / С. Б. Чехович. - К. : Ін-тут зак-ва Верховної Ради України, 2016. - 232 с.
 21. 67.400.7 Ч-56 Чехович, С. Б. Притулок та біженці в Україні: історія, проблеми конституційно-правового регулювання : монографія / С. Б. Чехович, В. П. Босий. - К. : Ін-тут зак-ваВерховної Ради України, 2016. - 184 с.
 22. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 23. 67.401 М58 Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч.-практич. посіб. / [Толкованов В. В., Журавель Т. В., Записний Д. Ю. та ін.]. - К., 2017. - 202 с.
 24. 67.401 Н34 Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу" / [За наук. ред. А. О. Селіванова, М. І. Іншина]. - К. : Парламентське видавництво, 2017. - 512 с.
 25. 67.401 З-35 Заросило, В. О. Адміністративно-правова охорона інтелектуальної власності органами, що здійснюють державну митну справу в Україні : монографія / В. О. Заросило, В. А. Свирида. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2017. - 200 с.
 26. 67.401 П36 Піцикевич, В. В. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія / В. В. Піцикевич. - Л. : Ліга-Прес, 2015. - 204 с.
 27. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 18 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 188 с.
 28. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 02 березня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 714 с.
 29. 67.402 П68 Правові інструменти справляння податків в Україні: окремі види та шляхи їх удосконалення : монографія. - Суми : Мрія-1, 2016. - 284 с.
 30. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 202 с.
 31. 67.404 К73 Кот, О. О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. - К. : Алерта, 2017. - 494 с.
 32. 67.404.2 З-78 Зобов'язальне право України : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 192 с.
 33. 67.405.2 Б77 Бойко, М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 5-те вид., доп. та перероб. - К. : ЦУЛ, 2017. - 448 с.
 34. 67.408 О-64 Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / [За ред. Черевка О. В., Мігус І. П., Гнилицької Л. В. та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 466 с.
 35. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 36. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 37. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 18 січня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 240 с.
 38. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 216 с.
 39. 67.411 К82 Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. на 19 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 94 с.
 40. 67.411 Б72 Бобечко, Н. Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні : монографія / Н. Р. Бобечко. - К. : Алерта, 2015. - 234 с.
 41. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 42. 67.412+67.408 Б65 Бисага, К. В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) : наук.-практич. рекоменд. / К. В. Бисага. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - 200 с.
 43. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 202 с.
 44. 67.75 З-19 Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність : чинне законодавство станом на 02 березня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 46 с.
 45. 74.03 И90 История педагогики и образования : Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.И.Пискунова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.03/istor_pedagogiki_i_obraz.rar
 46. 74.2 Ц56 Цибульська, С. М. Інноваційні технології в системі початкової освіти : монографія / С. М. Цибульська. - К. : Персонал, 2017. - 173 с.
 47. 81.2 Англ З-43 Зверховская, Е. В. Грамматика английского языка: Теория. Практика : Учеб. пособие / Е. В. Зверховская, Е. Ф. Косиченко. - 2-е изд., испр. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2014. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Grammatika_angl_yaz_2-izd.rar
 48. 81.2 Лат Г65 Гончарова, Н. А. Латинский язык : Учебник / Н. А. Гончарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн. : Выш. шк., 2010. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/goncharova_latinskiy_yazyk.rar
 49. 81.2 Рос В88 Вульф, О. Грамматика русского языка ( Базовый курс) : пособ. для изуч. грамматику рус. языка / О. Вульф, Н. Боярская. - Ташкент : O'qituvchi, 2015. - 512 с.
 50. 83.3(4 Укр) Л63 Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. Кн.1 : (1946-1982) / )Упоряд. М. Степаненко). - К. : Сакцент Плюс, 2016. - 736 с.
 51. 83.3(4 Укр) Л63 Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. Кн.2 : (1983-1995) / )Упоряд. М. Степаненко). - К. : Сакцент Плюс, 2016. - 736 с.
 52. 84(4 Укр) Ж79 Жолдак, Б. Укри : бойова проза / Б. Жолдак. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с.
 53. 85.14 Б74 Богомолець, О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець. - К. : ВД Дмитра Бураго, 2017. - 520 с.
 54. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 55. 86.37 М29 Мартишин, Д. Взаємодія церкви тасуспільства в умовах процесів глобалізації : монографія / Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2017. - 266 с.
 56. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Діалог української православної церкви та суспільства у процесі політичних трансформацій : монографія / Д. С. Мартишин. - К. : Персонал, 2017. - 272 с.
 57. 87+71 У45 Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір : монографія. - К. : ТОВ Юрка Любченка, 2016. - 212 с.
 58. 88 К48 Клейман, П. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше! = Psych 101: psychology facts, basics, statistics, tests, and more! / Пол Клейман. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 240 с.
 59. 88.37 О-75 Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психдіагностичних методик : навч. посіб. - Миколаїв : Іліон. - 342 с.
 60. 88.4-4 Ш37 Шевченко, Н. Ф. Креативна складова професійного мислення: практичний вибір : наук.-практич. посіб. / Н. Ф. Шевченко, Н. М. Кучинова. - Павлоград : ІМА-прес, 2016. - 110 с.
 61. 88.4-5 Х20 Харитонов, С. В. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии / С. В. Харитонов. - К. : Сварог, 2017. - 176 с.
 62. 88.4 Т66 Трейсі, Б. Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час = Eat that frog. 21 great ways to stop procrastinationg and get more done in less time / Б. Трейсі. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 146 с.
 63. 88.5 Т48 Ткалич, М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2016. - 256 с.
 64. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 400 с. - (Альма-матер +).

За лютий 2018 р.

 1. 22.1 А39 Акимов, В. П. Математика для политологов / В. П. Акимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 210 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Matem_dlya_politologov.rar
 2. 22.1 В58 Власова, А. М. Математика с Mathcad : Учеб.-метод. пособие / А. М. Власова. - Екатеринбург : УрФУ, 2017. - 139 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Matematika_s_MathCad.rar
 3. 22.1 П75 Приймак, В. І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посіб. / В. І. Приймак. - К. : ЦУЛ, 2017. - 296 с.
 4. 22.15 А92 Атанасян, С. Л. Геометрия : В 2-х т.: Учеб. пособие для вузов. Т.1 / С. Л. Атанасян, В. Г. Покровский. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Atanasyan_Geometria_1.rar
 5. 22.15 А92 Атанасян, С. Л. Геометрия : В 2-х т.: Учеб. пособие для вузов. Т.2 / С. Л. Атанасян, В. Г. Покровский. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 547 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Atanasyan_Geometria_2.rar
 6. 22.18 К61 Колобашкина, Л. В. Основы теории игр / Л. В. Колобашкина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 198 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/kolobashkina_osnovy_teorii_igr.rar
 7. 22.3 Г71 Горюнов, А. Ф. Методы математической физики в примерах и задачах : В 2-х т. Т.1 / А. Ф. Горюнов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 872 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Metody_matem_fisiki_T1.rar
 8. 22.3 Г71 Горюнов, А. Ф. Методы математической физики в примерах и задачах : В 2-х т. Т.2 / А. Ф. Горюнов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 772 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Metody_matem_fisiki_T2.rar
 9. 24 К68 Коровин, Н. В. Общая химия : Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. В. Коровин. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/korovin_obshchaya_khimiya.rar
 10. 26.12 К44 Кисилев, М. И. Геодезия : Учеб. / М. И. Кисилев, Д. Ш. Михелев. - 12-е изд, стереотип. - М. : Академия, 2015. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/kiselev_geodeziya.rar
 11. 30.11 Б88 Бродский, А. М. Инженерная графика (металлообработка) : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/30/Ingener_graf.rar
 12. 30.3 М34 Материаловедение : Учебник для вузов. - 2-е изд., доп. и испр. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2017. - 469 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/30/gvozdev_materialovedenie.rar
 13. 32.973 А45 Албахари, Д. C# 7.0. Карманный справочник / Д. Албахари, Б. Албахари ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Альфа-книга, 2017. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/c_7.0.rar
 14. 32.973 Ж15 Жадаев, А. Г. PHP для начинающих / А. Г. Жадаев. - С.Пб. : Питер, 2014. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Zhadaev_PHP.rar
 15. 32.973 К31 Кашаев, С. М. Программирование в 1С:Предприятие 8.3 / С. М. Кашаев. - С.Пб. : Питер, 2014. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/kashaev_programmirovanie_v_1s_8_3.rar
 16. 32.973 К64 Конакова, И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD : Учеб. пособие / И. П. Конакова, И. И. Пирогова. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Konakova_Komp_graf.rar
 17. 32.973 Л25 Ларсон, Р. Платформа виртуализации Hyper-V. Ресурсы Windows Server 2008 / Р. Ларсон, Ж. Карбон ; пер.Пер. с англ. - М. - СПб : Русская редакция; БХВ-Петербург, 2010. - 800 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Larson_Hyper-V.rar
 18. 32.973 П27 Перепелица, Ф. А. Компьютерное конструирование в AutoCAD 2016. Начальный курс : Учеб.-метод. пособие / Ф. А. Перепелица. - С.Пб. : НИУ ИТМО, 2015. - 194 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Perepelica_AutoCAD_2016.rar
 19. 63.3(0) Ю89 Юсеф, Н. Н. Внешнеєкономические связи Украины в ближневосточном регионе: приоритеты и перспективы развития : монография / Н. Н. Юсеф. - К. : Персонал, 2012. - 244 с.
 20. 63.3(0) Ю89 Юсеф, Н. Н. Мусульманская цивилизация: политическая культура и этика в международных экономических отношениях : учеб. пособие / Н. Н. Юсеф ; [Юсеф Н. Н.]. - К. : Персонал, 2008. - 320 с.
 21. 63.3(0) Ю89 Юсеф, Н. Н. Основы методологии и практики внешнеэкономических отношений Украины со странами Ближнего Востока : монография / Н. Н. Юсеф. - К. : Персонал, 2015. - 378 с.
 22. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 816 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T1.rar
 23. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T2.rar
 24. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.3 : D'OU VENONS-NOUS? QUI SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS? / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ПАТ "Віпол", 2017. - 1024 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T3.rar
 25. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Донеччина та Луганщина - козацькі землі України (XVI - XVIII ст.) / Т. Чухліб. - вид. друге. - К. : Видавець Олег Філюк, 2017. - 117 с.
 26. 65.01 П65 Поченчук, Г. М. Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації : монографія / Г. М. Поченчук. - К. : ЦУЛ, 2018. - 420 с.
 27. 65.262 К60 Колесников, О. В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна. - 2-ге вид. випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 140 с.
 28. 65.262(1) А74 Аньшин, В. М. Инвестиционный анализ : Учеб.-практ. пособие / В. М. Аньшин. - 3-е изд., испр. - М. : Дело, 2004. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/invest-analiz.rar
 29. 65.290-2(2) Я45 Якименко, Л. Ю. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами : учеб.-практич. пособ. / Л. Ю. Якименко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 144 с.
 30. 65.290-21 М26 Маркетинг : Учебник / Под ред. И.В.Липсица. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/Lipsits_Marketing.rar
 31. 65.290-22 М13 Мазур, И. И. Управление качеством : Учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро ; Под общ. ред. И.И.Мазура. - М. : Высш. шк., 2003. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-22/Mazur_upravlenie_kachestvom.rar
 32. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака]. - 6-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 33. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 16 січня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 206 с.
 34. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 02 січня 2018 року. - К. : Алерта, 2017. - 288 с.
 35. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 26 січня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 188 с.
 36. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 02 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 176 с.
 37. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 316 с.
 38. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 39. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 06 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 100 с.
 40. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є.Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 238 с.
 41. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 02 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 118 с.
 42. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 02 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 208 с.
 43. 67.411 П69 Практикум з кримінального процесу України : навч. посіб. / [За ред. Погорецького М. А., Сизої Н. П.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2018. - 232 с.
 44. 67.411 А46 Александров, О. С. Перехресний допит у суді : навч.-практич. посіб. / О. С. Александров, С. П. Гришін, Я. П. Зейкан. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Алерта, 2016. - 528 с.
 45. 67.411 З-47 Зейкан, Я. П. Прямий перехресний допит у суді : навч. - практич. посіб. / Я. П. Зейкан. - К. : Правова єдність, 2017. - 368 с.
 46. 81.2 Англ П26 Первухина, С. В. Английский язык в таблицах и схемах / С. В. Первухина. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 188 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Angl_yazik_v_shemah.rar
 47. 81.2 Ісп Д86 Дышлевая, И. А. Курс испанского для начинающих / И. А. Дышлевая. - 2-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Перспектива, 2017. - 390 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Dyshlevaya_kurs_isp.rar
 48. 81.2 Ісп Д86 Дышлевая, И. А. Курс испанского языка для продолжающих / И. А. Дышлевая. - 2-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Перспектива, 2016. - 383 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Dyshlevaya_kurs_ispanskogo.rar
 49. 83.7 Т41 Тимошенко, Т. Е. Риторика : практикум / Т. Е. Тимошенко. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 96 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/83.7/Timoshenko_ritorika.rar
 50. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 51. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 52. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 53. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 54. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 55. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 56. 86.4 Н48 Некрасова, С. Нумерология: практическая энциклопедия / С. Некрасова. - 4-е изд. - М. : Профит Стайл, 2016. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/86/86.4/nekrasova_numerologiya.rar
 57. 88.3 А66 Анзьё, Д. Мышление: от Я-кожи к Я-мыслящему = Le penser:Du Moi-peau au Moi-pensant / Дидье Анзьё ; пер.с фр. - К : Сварог, 2017. - 198 с.
 58. 88.3 К92 Купечко, О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практич. пособ. / О. А. Купечко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 320 с.
 59. 88.3 М17 Максименко, С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. - Вид 3-тє., переробл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 272 с.
 60. 88.4-6 Н64 Никоненко, Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Никоненко. - К., 2017. - 192 с.
 61. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 62. 88.5 С69 Социальная психология : Хрестоматия / Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/belinskaya_sotsialnaya_psikhologiya.rar
 63. 88.53 Г79 Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем : учеб. пособ. / В. В. Гребнева. - К. : Сварог, 2017. - 192 с.
 64. 88.8 З-91 Зубенко, И. Я. Психологические особенности кризисов подростков : учеб.-практич. пособ. / И. Я. Зубенко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 65. 88.8 П75 Приболотько, О. А. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья : учеб-практич. пособ. / О. А. Приболотько. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.

За січень 2018 р.

 1. 22.1 Л64 Литвин, І. І. Вища математика : навч. посіб. / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Г. О. Желізняк. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 368 с.
 2. 22.171 Ш34 Шведов, А. С. Теория вероятностей и математическая статистика: промежуточный уровень / А. С. Шведов. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2016. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/shvedov_teoriya_veroyatnostey.rar
 3. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 120 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.2/Orhanichna_khimiia_1.rar
 4. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 249 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.2/Orhanichna_khimiia_2.rar
 5. 32.973 О-54 Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : Учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - СПб : Питер, 2010. - 944 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Olifer_Komp_seti.rar
 6. 32.973 С56 Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика : Учебник для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2014. - 463 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Sovetov_Bazy_dannyh.rar
 7. 52.81+24 Ф24 Фармацевтическая химия : Учебник / Под ред. Г.В.Раменской. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 470 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Pharmatsevticheskaja_himia.rar
 8. 52.81+24 К78 Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах : Учеб. пособие / Е. А. Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева. - М. : Литтерра, 2016. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Krasnov_farm_khimiya.rar
 9. 52.82 Б53 Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии : Учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушенков. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 381 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/bespalova_farmakognoziya.rar
 10. 52.82 С32 Середа, П. І. Фармакогнозія: Лікарська рослинна сировина та фітозасоби / П. І. Середа, Н. П. Максютіна, Л. Л. Давтян ; За заг. ред. П.І.Середи. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Farmakohnoziia_Likarska_roslynna_syrovyna.rar
 11. 63.3(0) І-20 Іванов, Р. М. Келб-Алі-Хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина (історичні нариси) / Р. М. Іванов. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 612 с.
 12. 63.3(0) М12 Магмудлу, Я. Азербайджан: нариси історії / Ягуб Магмудлу. - К. : Вид дім Дмитра Бураго, 2011. - 154 с.
 13. 63.3(0) М36 Махмудов, Я. Азербайджан: краткая история государственности / Я. Махмудов. - Баку : Тахсил, 2005. - 160 с.
 14. 63.3(0) М41 Мегтієв, Р. Нагірний Карабах: історія, прочитана за джерелами / Р. Мегтієв. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 220 с.
 15. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 16. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Paliy_Istoriia_Ukrainy.rar
 17. 65.01 Е45 Економічна теорія / [За ред. Соколова М. О., Горлач М. І.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 532 с.
 18. 65.01 Д21 Дахно, І. І. Економічна географія зарубіжних країн : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2017. - 320 с.
 19. 65.052 М69 Михайлов, М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 384 с.
 20. 65.052 О-58 Онищенко, В. О. Облік у зарубіжних країнах : підруч. / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая. - К. : ЦУЛ, 2017. - 576 с.
 21. 65.052 О-77 Островерха, Р. Е. Організація обліку : навч. посіб. / Р. Е. Островерха. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 568 с.
 22. 65.053 М90 Мулик, Т. О. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак. - К. : ЦУЛ, 2017. - 288 с.
 23. 65.24 О-92 Охорона праці в галузі : навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Okhorona_pratsi_v_haluzi.rar
 24. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг : Под ред. Е.Ф.Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 567 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Zhukov_Rynok_cennyh_bumag.rar
 25. 65.262 К89 Кузнецова, С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 26. 65.262(1) Н59 Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой. - 5-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и К, 2007. - 372 с. : ил.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Neshitoy_Investicii.rar
 27. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 28. 65.290-2(11) В52 Виробничий менеджмент : підруч. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 424 с.
 29. 65.290-2(2) Д46 Дипроуз, Д. Мотивация / Д. Дипроуз. - Пер. с англ. - М. : Эксмо, 2007. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/motivaciya2007.rar
 30. 65.290-2(6) Б20 Балагуш, О. О. Организационное поведение / О. О. Балагуш. - К. : Сварог, 2017. - 320 с.
 31. 65.290-21 Г37 Герасименко, В. В. Бренд-менеджмент : Учеб. пособие / В. В. Герасименко, М. С. Очковская. - М. : МГУ, 2016. - 100 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/gerasimenko_brend_menedzhment.rar
 32. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг : Учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.Н.Романенковой. - М. : Юрайт, 2014. - 289 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/romanenkova_internet_marketing.rar
 33. 65.31 Ч-68 Чистов, Л. М. Экономика строительства / Л. М. Чистов. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 637 с. - (Учебник для вузов).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.31/economikastroitelstva2003.rar
 34. 66.4 У45 Україна-Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура / [Упоряд. В Сергійчук, Н. Титаренко]. - вид. 2-ге, доп. - К. : Український письменник, 2015. - 550 с.
 35. 66.4 Г22 Гасымлы, М. Д. Украинско-азербайджанские отношения: история и современность : монография / М. Дж. Гасымлы, О. Р. Купчик, А. У. Дамиров. - К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2012. - 160 с.
 36. 66.4 Д33 Денисенко, А. Лідер двох епох = Leader of two epochs / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. - К. : Планета, 2013. - 327 с.
 37. 66.4 Т48 Ткач, О. І. Україна-Азербайджан: через довіру до партнерства : монографія / О. І. Ткач, О. А. Крапівін, С. Б. Гадмалієв. - К., 2012. - 245 с.
 38. 67.0 З-19 Закон України " Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2017. - 714 с.
 39. 67.401 А31 Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 40. 67.401 П12 Павленко, В. В. Правовий статус менеджера : навч.посіб. / В. В. Павленко, В. Л. Павленко, Н. П. Христинченко ; [За ред. А. М. Подоляки]. - К. : МАУП, 2011. - 280 с.
 41. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 28 листопада 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 42. 67.404 Б23 Банкрутство. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 360 с.
 43. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 12 вересня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 320 с.
 44. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 18 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 78 с.
 45. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 18 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 98 с.
 46. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 47. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 15 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 48. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 220 с.
 49. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 20 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 304 с.
 50. 67.411 П84 Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) : наук.-практ. посіб. / [За заг. ред. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської]. - К. : Алерта, 2018. - 254 с.
 51. 67.412.3 Д21 Дахно, І. І. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 416 с.
 52. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/71.1/Vysockiy_Ist_Ukr_kultury.rar
 53. 81.2 Англ Д55 Добавко, О. В. Английский язык: экономика и финансы = учеб-практ. пособ. / О. В. Добавко. - К. : Сварог, 2017. - 176 с.
 54. 81.2 Англ М20 Малышкина, З. М. Английский язык для делового общения: ролевые игры по менеджменту : учеб. пособ. / З. М. Малышкина. - К. : Сварог, 2017. - 118 с.
 55. 81.2 Нім П18 Паремская, Д. А. Немецкий язык: читаем, понимаем, говорим / Д. А. Паремская, С. В. Паремская. - Мн. : Вышэйшая школа, 2017. - 415 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Paremskaya_nemetskiy_yazyk.rar
 56. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.
 57. 83 Г15 Галич, О. Теорія літератури : Підручн. / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; За наук. ред. О.Галича. - 2-е вид., стереотип. - К. : Либідь, 2005. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/Galych_Teoriia_literatury.rar
 58. 83.3 Г12 Габіббейлі, І. Азербайджанська література початку ХХ століття / Іса Габіббейлі. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. - 168 с.
 59. 84(5 Азе) А95 Ахундов, М. Вибрані твори / Мірза-Фаталі Ахундов. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 348 с.
 60. 84(5 Азе) Д40 Джалал, М. Який обрати шлях? : роман; розповіді; ліричні мініатюри / Мір Джалал. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 424 с.
 61. 88.3 С62 Снопко, В. С. Общий психологический практикум : учеб. пособ. / В. С. Снопко. - К. : Сварог, 2017. - 416 с.
 62. 88.4-5 Б81 Бондаренко, А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Класс, 2001. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/psih_pomosh_teoriya_praktika.rar
 63. 88.4-7 С34 Сиваш, С. В. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики : учеб.-практ. пособ. / С. В. Сиваш. - К. : Сварог, 2017. - 148 с.
 64. 88.4-8 С48 Слободянюк, А. В. Психологія управління та конфліктологія : Навч. посіб. для практичних та семінарських занять / А. В. Слободянюк, Н. О. Андрущенко. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 120 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psykholohiia_upravlinnia_ta_konfliktolohiia.rar
 65. 88.5 С69 Соционика: интуиция / Фролова М. и др., под ред. Е.А.Удаловой. - М. : ООО "Великолукская типография", 2014. - 175 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/frolova_m_sotsionika_intuitsiya.rar

 

Пошук по сайту: