Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Інститут дистанційного навчання
Інститут дизайну, архітектури та журналістики

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Нові надходження

Шановні користувачі!
Для того, щоб отримувати інформацію на електронну адресу про нові надходження книг до фондів бібліотеки Академії, заповніть, будь ласка, відповідну форму:

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

За грудень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 Н84 Носячова, Ю. В. Екологічна безпека інженерної діяльності : підруч. / Ю. В. Носячова, О. І. Іваненко, В. В. Вембер. - К. : Кондор, 2020. - 212 с.
 2. 20.1+85.11 Ц58 Цигичко, С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : Навч. посіб. / С. П. Цигичко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 146 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Cygychko_Ekol_v_arhitekturi.rar
 3. 22.15 Д18 Данилевський, М. П. Основи сферичної геометрії та тригонометрії : Навч. посіб. / М. П. Данилевський, А. І. Колосов, А. В. Якунін. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 92 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Danylevskiy_Osn_sfer_geometrii.rar
 4. 31.2 В19 Васильєва, Ю. О. Комп'ютерні інформаційні технології в світлотехніці : Навч. посіб. / Ю. О. Васильєва. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 115 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Vasyl'eva_Svitlotehnika.rar
 5. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 6. 63.3(4 Укр) Ч-75 Чорна, К. П. Еволюція державного будівництва на українських теренах: історіографічний аналіз : монографія / К. П. Чорна. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 334 с.
 7. 65.01 Г24 Гбур, З. В. Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика : монографія / З. В. Гбур. - Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2018. - 408 с.
 8. 65.01 Д99 Дяченко, О. Теоретико-методологічні засади державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні : монографія / О. Дяченко, П. - Одеса : Фенікс, 2018. - 295 с.
 9. 65.01 Є25 Євсюков, О. П. Державні механізми зміцнення соціально-економічної безпеки : монографія / О. П. Євсюков. - Х. : НУЦЗУ, 2018. - 287 с.
 10. 65.01 Ч-90 Чумак, О. В. Управління економічною діяльністю державних підприємств: розвиток теорії, методології, практики : монографія / О. В. Чумак. - Х. : Іванченко І. С., 2019. - 231 с.
 11. 65.01+67.401 Л81 Лощихін, О. М. Економічна функція сучасної держави: теоретико-правові аспекти : монографія / О. М. Лощихін. - К. : Юридична думка, 2008. - 368 с.
 12. 65.012.2 М16 Макроекономіка : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - 2-е вид., доп. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Makroekonomika.rar
 13. 65.261 Ч-57 Чечетова, Н. Ф. Організація податкового контролю : Навч. посіб. / Н. Ф. Чечетова, Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Chechetova_Org_pod_kontrolu.rar
 14. 65.261 Ю69 Юр'єва, Т. П. Фінанси підприємств міського господарства : Навч. посіб. / Т. П. Юр'єва. - 2-е вид., пероб. та доп. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 343 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Yur'eva_Fin_pidpryemstv.rar
 15. 65.261+67.401 Т23 Таукешева, Т. Д. Вплив фінансових органів на платоспроможність місцевого самоврядування : Навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 101 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Taukesheva_Fin_organy.rar
 16. 65.29 Ц56 Цибульська, Е. І. Оцінка вартості бізнесу та його складових : навч. посіб. / Е. І. Цибульська. - К. : Кондор, 2020. - 364 с.
 17. 65.290-2 Л43 Лелюк, В. А. Совершенствование бизнес-систем. Методы, инструментарий, опыт : Учеб. пособ. / В. А. Лелюк, А. В. Лелюк, А. П. Пан. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 438 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Leluk_Biznes-systemy.rar
 18. 65.290-2(10) К82 Кривов'язюк, І. В. Антикризове управління підприємством : навч.посіб. / І. В. Кривов'язюк. - 3-тє вид, допов. і перероб. - К. : Кондор, 2020. - 396 с.
 19. 65.290-2(8) М74 Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті (модульний варіант) : Навч. посіб. / Мочаліна З.М. та ін. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 405 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Mochalina_Modeli_pryinyattya_rishen.rar
 20. 65.290-2+65.43 Д13 Давидова, О. Ю. Ресторанний менеджмент : Підруч. / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Сегеда. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 279 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Davydova_Restor_men-t.rar
 21. 65.290-21 Р69 Ромат, Є. В. Маркетинг у публічному управлінні / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко. - К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2018. - 288 с.
 22. 65.32 З-23 Залізнюк, В. П. Державне регулювання продовольчої безпеки: теорія, методологія та практика : монографія / В. П. Залізнюк. - К. : Освіта України, 2019. - 350 с.
 23. 65.32 К17 Каліна, І. І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації: теорія, методологія, практика : монографія / І. І. Каліна. - Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. - 404 с.
 24. 65.32 Н41 Негода, Ю. В. Трансформаційна структуризація економіки аграрного сектору України: теорія, методологія, практика : монографія / Ю. В. Негода. - К. : ФОП Ямчинський О. В., 2020. - 350 с.
 25. 65.42 М26 Марков, Б. М. Управління роздрібними торговельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія : монографія / Б. М. Марков. - К. : ДКС центр, 2020. - 302 с.
 26. 65.43 П34 Писаревський, І. М. Матеріально-технічна база готелів : Підруч. / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 286 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Pysarevskiy_Mat-teh_baza.rar
 27. 67.400 Л81 Лощихін, О. М. Функції сучасної держави : монографія / О. М. Лощихін. - К. : Логос, 2013. - 228 с.
 28. 67.401 М59 Миколаєць, А. П. Державний контроль в Україні: теорія, методологія, механізми реалізації : монографія / А. П. Миколаєць. - К. : ФОП Маслаков; МАУП, 2017. - 228 с.
 29. 67.401 С30 Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади : монографія / І. А. Семенець-Орлова. - К. : ЮСТОН, 2018. - 420 с.
 30. 67.401.21 П19 Пасічник, В. Формування державної політики національної безпеки України на засадаї української національної ідеї : монографія / В. Пасічник, М. - К. : Вид-во ВАДНДУ, 2016. - 300 с.
 31. 67.402 В25 Вдовічен, В. А. Концептуальні правові основи виконання бюджетів за доходами в Україні : монографія / В. А. Вдовічен. - Х. : Діса Плюс, 2017. - 477 с.
 32. 71.1 С12 Сабадаш, Ю. С. Історія української культури : курс лекцій / Ю. С. Сабадаш, Ю. М. Нікольченко, Л. Г. Дабло. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 33. 73 В15 Валіулліна, З. В. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі : монографія / З. В. Валіулліна. - Рівне : Волинські оереги, 2018. - 232 с.
 34. 74.58+75.81 П34 Писаревський, І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : Підруч. / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Pysarevskiy_Prof_kompetentnist.rar
 35. 75.81 В27 Величко, В. В. Організація рекреаційних послуг : Навч. посіб. / В. В. Величко. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 202 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Velychko_Org_rekr_poslug.rar
 36. 75.81 П34 Писаревський, І. М. Планування та організація туристських маршрутів : Підруч. / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Pysarevskiy_Tur_marshruty.rar
 37. 78.3 К65 Копанєва, В. О. Бібліотека в середовищі цифрової науки: системно-інтеграційна взаємодія : монографія / В. О. Копанєва. - К. : Ліра-К, 2020. - 322 с.
 38. 84(4 Англ) Э47 Эллингворт, Ч. Тихая ночь : роман / Ч. Эллингворт. - Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. - 384 с.
 39. 84(4 Італ) Л37 Леві, П. Чи це людина : роман / Прімо Леві ; пер.з італ. М. Прокопович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 272 с.
 40. 84(4 Укр) С60 Солодар, О. Привиди чорного шляху : поезія / О. Солодар. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2007. - 102 с.
 41. 88.4-5 3) М15 Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе = Psyhoanalytic diagnosis. Understanding personaly structure in the clinical process / Н. Мак-Вильямс. - М. : Независимая фирма "Класс", 2007. - 480 с.
 42. 88.53 А86 Артюшенко, Е. Живем, как думаем. Кн.1 / Е. Артюшенко. - К. : Саммит-Книга, 2015. - 248 с. - (С любовью в сердце).
 43. 88.8 К55 Кобильченко, В. Спеціальна психологія : підруч. / В. Кобильченко, І. Омельченко. - К. : Академія, 2020. - 224 с. - (Alma mater+).

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - 2020. - , №10. - 104 с.
 2. Cybernetics and computer engineering. - К. : Ін-тут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - №3(201). - 99 с.
 3. Банковский менеджмент. - К. - 2020. - , №3. - 56 с.
 4. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - К. : Піраміда. - 2020. - , №3. - 50 с.
 5. Вісник національної академії правових наук. - Х. : Право. - 2020. - : Т.27, №3. - 191с.
 6. Вісник стоматології. - Одеса : Ін-т стоматології та ЩЛХ НАМН. - 2020. - , №3. - 87 с.
 7. Економіка і прогнозування. - 2020. - , №3. - 159 с.
 8. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - 2020. - , №2. - 127 с.
 9. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - Т. 19, №2. - 219-415 с.
 10. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - Т. 19, №3. - 419-607 с.
 11. Кибернетика и системный анализ. - К. : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - 2020. - Т.56 №6. - 202 с.
 12. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - 2020. - , №5. - 82 с.
 13. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - 2020. - , №4. - 163 с.
 14. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - 2020. - , №2 (58). - 44 с.
 15. Новий колегіум. - Х. : Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - 2020. - , №3. - 92 с.
 16. Психология и я. - К. : Толока. - 2020. - №12. - 64 с.
 17. Регіональна економіка. - Л. : Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - 2020. - , №3. - 138 с.
 18. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - , Вип.2 (63). - 157 с.
 19. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - 2020. - , №2. - 150 с.
 20. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - 2020. - , №4. - 74 с.
 21. Сучасний захист інформації. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - 2020. - , №2 (42). - 70 с.
 22. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - 2020. - , №2. - 171 с.
 23. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2020. - , 27 листопада - 19 грудня.
 24. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - 2020. - , №7-9. - 48 с.
 25. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - 2020. - , №10. - 40 с.
 26. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - 2020. - , №11. - 40 с.
 27. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - 2020. - , № 3. - 450 с.
 28. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - 2020. - , №5. - 50 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.32 К17 Каліна, І. І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / І. І. Каліна ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2020. - 395 с.
 2. 65.43 К82 Кривоберець, М. М. Управління конкурентними перевагами туристичних операторів України : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / М. М. Кривоберець ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2020. - 243 с.

За листопад 2020 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика. Модуль 2 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 221 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_mat_M.2.rar
 2. 30.18 Д44 Дизайн систем візуальної інформації / [За заг. ред. В. О. Свірка]. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 200 с.
 3. 31.2 Ч-65 Чирчик, С. В. Світлодизайн : Навч. посіб. / С. В. Чирчик. - 2-е вид. - К. : Персонал, 2018. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Chyrchyk_Svitlodyzain.rar
 4. 32.973 Е50 Електронні системи вгалузі : навч. посіб. / [Кузьмін О. В., Роман Т. О., Акімова Л. М. та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2020. - 168 с.
 5. 60.6 К72 Костюк, В. О. Прикладна статистика : Навч. посіб. / В. О. Костюк. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 191 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kostuk_Prykl_statystyka.rar
 6. 65.262 Ш44 Шелудько, С. А. Міжнародні стандарти банківської справи : навч. посіб. / С. А. Шелудько. - К. : Кондор, 2020. - 260 с.
 7. 65.262(1) Е92 Ефременко, Т. Н. Инвестиционный анализ : Учеб. пособ. / Т. Н. Ефременко, А. Г. Соболева. - Х. : ХНУГХ, 2015. - 98 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Efremenko_Invest_analiz.rar
 8. 65.262(1) Р34 Резнік, Н. П. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності агропромислових формувань : Монографія / Н. П. Резнік, А. М. Слободяник, В. О. Котляров. - К. : Персонал, 2018. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Reznik_Invest_zabezpechennya.rar
 9. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Під заг. ред. Ковальської Л. Л. і Кривов'язова І. В.]. - К. : Кондор, 2020. - 700 с.
 10. 65.290-2(6) Л46 Ленсіоні, П. П'ять вад у роботі команди. Історії реальних викликів та перемог = The five dysfunctions of ateam / Патрік Ленсіоні. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 256 с.
 11. 65.290-21 К44 Кислюк, Л. В. Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / Л. В. Кислюк. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2020. - 172 с.
 12. 65.32 З-23 Залізняк, В. П. Державне регулювання продовольчої безпеки: теорія методологія та практика : монографія / В. П. Залізняк. - К. : Освіта України, 2019. - 350 с.
 13. 65.32 Л13 Лаврук, О. В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики у розвитку тваринництва України : монографія / О. В. Лаврук. - Км'янець-подільський : ФОП Панькова А. С., 2019. - 439 с.
 14. 65.32 Ш51 Шестаковська, Т. Л. Механізми державного розвитку інноваційного сектору економіки України : монографія / Т. Л. Шестаковська. - Чернігів : ЧНТУ, 2019. - 320 с.
 15. 65.43 І-62 Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посіб. / [Кузьмін О. В., Чемакіна Л. М., Акімова А. М. та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2019. - 488с.
 16. 65.43 О-16 Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посіб. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 276 с.
 17. 65.5 Т46 Тихончук, Л. Х. Інституційно-економічні засади державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій : монографія / Л. Х. Тихончук. - Рівне : Волин. обереги, 2018. - 308 с.
 18. 66.0 К59 Козьма, В. В. Особистість і політика: між традицією та модернізацією : монографія / В. В. Козьма. - К. : Альфа-ПІК, 2019. - 328 с.
 19. 66.0 К70 Коршук, Р. М. Етнополітологія: історія та теорія : навч. посіб. / Р. М. Коршук. - К. : Алерта, 2020. - 316 с.
 20. 66.0+67.0 К43 Кириченко, В. М. Політико-правова система України : підруч. / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 304 с.
 21. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : навч. посіб / М. В. Савчин. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 328 с.
 22. 67.401 А31 Адміністративна відповідальність : курс лекцій / ]За ред. О. В. Кузьменко]. - К. : Юрінком Інтер, 2018. - 568 с.
 23. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 липня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 320 с.
 24. 67.401 І-22 Іванський, А. Й. Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : монографія / А. Й. Іванський. - Одеса : Гельветика, 2019. - 232 с.
 25. 67.401 К59 Козаков, В. Стратегические приоритеты государственно-гражданской коммуникации : монография / В. Козаков, Е. Романенко, И. Чаплай. - Lambert Academic Publishing, 2017. - 314 c.
 26. 67.401 Павленко, В. В. Государственная служба в Украине : Учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / В. В. Павленко, В. Л. Павленко ; Под общ. ред. А.Н.Подоляки. - К. : Персонал, 2019. - 554 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Pavlenko_Gos_sluzhba.rar
 27. 67.401.21 Д14 Дакал, А. В. Державна політика України у сфері захисту прав дітей: сучасний стан і напрями розвитку : монографія / А. В. Дакал. - К. : НАДУ, 2019. - 298 с.
 28. 67.401.21 С84 Стрельбицький, М. П. Управлінське безпекознавство : монографія / М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 388 с.
 29. 67.401+5 З-62 Зима, І. Я. Механізми інституційної трансформації державного управління охороною здоров'я / І. Я. Зима. - Рівне : Волин. обереги, 2019. - 248 с.
 30. 67.401+65.261 Ф79 Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 196 с.
 31. 67.402 І-22 Іванський, А. Й. Фінансово-правові санкції : монографія / А. Й. Іванський. - Одеса : Гельветика, 2019. - 500 с.
 32. 67.404 Б64 Бірюков, О. М. Конкурсне право / О. М. Бірюков. - К. : Алерта, 2020. - 202 с.
 33. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 18 лвересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 64 с.
 34. 67.404.3 О-75 Основи ІТ-права : навч. посіб. / [За заг.ред. Т. В. Бачинського]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Юрінком-Інтер, 2020. - 244 с.
 35. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 82 с.
 36. 67.407.1 К39 Килимник, І. І. Земельне право України : Навч. посіб. / І. І. Килимник, О. І. Міхно. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 166 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kylymnyk_Zem_pravo.rar
 37. 67.408 Д18 Данильченко, Ю. Б. Тероризм: феномен, детермінація, протидія : монографія / Ю. Б. Данильченко. - Х. : Золота миля, 2018. - 478 с.
 38. 67.408 М17 Максіменцев, М. Г. Протидія злочинності у сфері надрокористування : монографія / М. Г. Максіменцев. - Х, : ФОП Панов А. М., 2019. - 488 с.
 39. 67.410 Ч-75 Чорнооченко, С. І. Цивільний процес : навч. посіб. / С. І. Чорнооченко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 416 с.
 40. 67.411 А22 Автухов, К. А. Кримінально-виконавче право. Академічний курс : підруч. / К. А. Автухов, А. П. Гель, І. С. Яковець. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 432 с.
 41. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 8-ме вид.. доп. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 452 с.
 42. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 8-ме вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 406 с.
 43. 67.51 К82 Кримінологія : академічний курс / [За заг. ред. О. М. Литвинова]. - К. : Кондор, 2018. - 588 с.
 44. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2020. - 368 с.
 45. 74.58+68 С48 Слободяник, Г. І. Основи підготовки офіцерів медичної служби запасу з курсом тктичної медицини : навч. посіб. / Г. І. Слободяник, О. В. Нікітюк. - К. : МАУП, 2020. - 240 с.
 46. 75.81 Б82 Борисова, О. В. Спеціалізований туризм : навч. посіб. / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2020. - 360 с.
 47. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручн. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 496 с.
 48. 76.02 Х73 Холод, Г. "Кіно-газета" (1930): специфіка висвітлення проблематики : монографія / Г. Холод. - К. : Білий Тигр, 2018. - 172 с.
 49. 84(4 Укр) Б73 Богатиренко, О. Не моя Мія : роман / О. Богатиренко. - К. : Кондор, 2020. - 168 с.
 50. 84(4 Укр) В58 Власенко, І. Синдром зародка : роман / І. Власенко. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 51. 84(4 Укр) М26 Маркіза, д. Б. Дівчина, народжена в рік змії : роман / де Бюсі Маркіза. - К. : Кондор, 2020. - 216 с.
 52. 84(4 Укр) М34 Матічин, Я. Скарб тамплієрів Deus Vult : роман / Я. Матічин. - К. : Ліра-К, 2020. - 392 с.
 53. 84(4 Укр) Ч-56 Чехонадских, А. С. Во власти пикселей : повесть / А. С. Чехонадских. - К. : Кондор, 2020. - 212 с.
 54. 85.128 З-62 Зиміна, С. Стилі інтер'єру : посіб. / С. Зиміна. - К. : Довіра, 2018. - 360 с.
 55. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 56. 88 К48 Клейнман, П. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше! = Psych101: psychology facts, basics, statistics, tests, and more! / П. Клейнман. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 288 с.
 57. 88.2 Б91 Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учебн. / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2012. - 384 с. : ил.
 58. 88.4-6 П86 Психологічне забезпечення педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. / [Бурлакова І, А., Євдокимова Н. О., Агарков О. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 276 с.
 59. 88.4 Д21 Дахігг, Ч. Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі = The power of habit. Why we do in life and business / Чарльз Дахігг. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 400 с.
 60. 88.5 Б82 Борисюк, Л. Життя - це... або life-путівник для молоді / Л. Борисюк, Н. Лазарук, Н. Нежура. - вид. друге, доп. - К. : ФОП Нежура Н. Д., 2017. - 216 с.

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - 2020. - , №9. - 104 с.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - 2020. - Т.13, №2. - 172 с.
 3. Безпека інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - 2020. - , №2. - 123 с.
 4. Вища освіта України = Теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України, АН України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К. : Педагогічна преса. - 2020. - , №3. - 95 с.
 5. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - , №5. - 116 с.
 6. Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - , №3. - 123 с.
 7. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - 2019. - , №3. - 102 с.
 8. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - 2020. - , №1. - 171 с.
 9. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - 2020. - , №2 (32). - 69 с.
 10. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - , №1. - 214 с.
 11. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - К. : КНТЕУ. - 2020. - , №5. - 104 с.
 12. Маркетинг в Україні. - 2020. - , №4. - 72 с.
 13. Право та інновації. - Х. : Право. - 2020. - , №3. - 99 с.
 14. Проблеми всесвітньої історії. - К. : Ін-т всесвітньої історії НАНУ. - №2. - 212 с.
 15. Психология и я. - К. : Толока. - 2020. - №11. - 64 с.
 16. Психология и я. - К. : Толока. - 2020. - №10. - 66 с.
 17. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - 2020. - , №3. - 140 с.
 18. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - 2020. - , №2. - 181 с.
 19. Соціальний захист сьогодні. - К. : "Соцінформ". - 2020. - , №9-10. - 72 с.
 20. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2020. - , №3. - 200 с.
 21. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - 2020. - , №2. - 122 с.
 22. Український педагогічний журнал. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України. - 2020. - , №3. - 119 с.
 23. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2020. - , 30 жовтня - 26 листопада.

Дисертації, автореферати

 1. Чорна, К. П. Генезис становлення та розвитку державних утворень на українських землях: державно-управлінські аспекти : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ.доктора нюридичних наук / К. П. Чорна ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 405 с.
 2. Дяченко, О. П. Механізми державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / О. П. Дяченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 396 с.
 3. Гребень, С. Є. Фінансовий контроль як інструмент державного управління закладами вищої освіти : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / С. Є. Гребень ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 242 с.
 4. Шостак, С. М. Механізми державного управління інвестиційними проектами, що реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / С. М. Шостак ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 245 с.
 5. Мазур, Ю. В. Механізм формування попиту та пропозиції на послуги перевезення вантажів автотранспортними підприємствами України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Ю. В. Мазур ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 272 с.
 6. Залізнюк, В. П. Формування ефективної маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / В. П. Залізнюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2016. - 261 с.
 7. Габ, О. Г. Організаційно-економічне забезпечення адаптивної стратегії інноваційного розвитку морських портів України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. Г. Габ ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 221 с.
 8. Богданенко, А. І. Державне регулювання інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла у країнах ЄС: досвід для України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / А. І. Богданенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 254 с.
 9. Медведчук, О. В. Саморегулювання як механізм управління ризиками у будівництві: державно-управлінський аспект : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Медведчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 253 с.
 10. Залізнюк, В. П. Формування механізмів державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / В. П. Залізнюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 397 с.
 11. Лаврук, О. В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики у розвитку тваринництва України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / О. В. Лаврук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 505 с.
 12. Шестаковська, Т. Л. Формування та реалізація державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / Т. Л. Шестаковська ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 541 с.
 13. Майсара, А. Європейський вимір потенціалу взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / Алкум Майсара ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 199 с.
 14. Дакал, А. В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики України у сфері захисту прав дітей : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / А. В. Дакал ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 457 с.
 15. Барсуков, К. В. Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками органів внутрішніх справ у складі міжнародних миротворчих підрозділів : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / К. В. Барсуков ; МАУП. - Донецьк : ДНДІ МВС України, 2010. - 198 с.
 16. Лоза, Ю. Я. Експертиза в адміністративному судочинстві України : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Ю. Я. Лоза ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2011. - 204 с.
 17. Микульця, І. І. Адміністративно-правовий статус органів юстиції України регіонального рівня : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. І. Микульця ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2012. - 203 с.
 18. Орєхов, С. М. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. М. Орєхов ; МАУП. - К. : МАУП, 2011. - 187 с.
 19. П'ятковський, В. І. Державна судова адміністрація України: адміністративно-правовий статус : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. І. П'ятковський ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2011. - 183 с.
 20. Процких, О. Ю. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції щодо встановлення особи : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / О. Ю. Процких ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2012. - 224 с.
 21. Сак, Ю. А. Теоретико-методологічні засади політико-адміністративного реформування системи публічного управління в Україні та світі : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / Ю. А. Сак ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 219 с.
 22. Тімашов, В. О. Конфліктні провадження в адміністративному процесі : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. О. Тімашов ; МАУП. - К. : МАУП, 2012. - 186 с.
 23. Торкайло, Ю. С. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з інституцівями держави та структурами громадянського суспільства : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Ю. С. Торкайло ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2012. - 218 с.
 24. Акімов, О. О. Систмогенез як парадигма державно-управлінської діяльності : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / О. О. Акімов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 490 с.
 25. Близнюк, А. С. Механізми державного регулювання розвитку рекреаційної сфери в Україні : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / А. С. Близнюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 414 с.
 26. Дмитрук, С. Ф. Механізми статегування державного управління у сфері національної безпеки : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / С. Ф. Дмитрук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 228 с.
 27. Зима, І. Я. Механізми державного управління інституційною трансформацією системи охорони здоров'я : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / І. Я. Зима ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 372 с.
 28. Карпюк, С. В. Теоретичні засади аналізу трансформації державного управління в постіндустріальному суспільстві : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / С. В. Карпюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 200 с.
 29. Марушева, О. А. Теоретико-методологічні основи механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в контексті публічного адміністрування : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / О. А. Марушева ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 445 с.
 30. Мурашко, В. С. Організаційно-правові засади формування механізмів державного управління у сфері національної безпеки у провідних країнах ЄС : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / В. С. Мурашко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 272 с.
 31. Мусієнко, А. В. Компаративний аналіз державного регулювання діяльності, пов'язаної з трансплантацією у розвинених країнах світу: досвід для України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / А. В. Мусієнко ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 207 с.
 32. Охотникова, О. В. Меритократія як механізм формування управлінської еліти: теоретико-методологічні засади : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Охотникова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 207 с.
 33. Попроцький, О. П. Інформаційна складова державного стратегічного управління: теоретико-методологічні засади : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ.доктора наук з державного управління / О. П. Попроцький ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 446 с.
 34. Ударцов, Ю. В. Адміністративно-правовий статус державних службовців органів прокуратури України : дис.., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Ю. В. Ударцов ; МАУП. - К. : МАУП, 2013. - 198 с.
 35. Гончаренко, І. Б. Державний контроль та нагляд у сфері торговельної діяльності України : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. Б. Гончаренко ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2011. - 183 с.
 36. Свінціцький, Е. М. Організаційно-правові засади взаємодії державних органів при здійсненні фінансового контролю в Україні : дис.., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Е. М. Свінціцький ; МАУП. - К. : МАУП, 2012. - 200 с.
 37. Чвалюк, А. М. Правові основи формування державного бюджету України : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / А. М. Чвалюк ; МАУП. - Донецьк : МВС України; Донец. юр.ін-тут, 2008. - 237 с.
 38. Лозовий, В. М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності державної автомобільної інспекції МВС України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. М. Лозовий ; МАУП. - К. : МАУП, 2012. - 212 с.
 39. Прав, Р. Ю. Механізми формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / Р. Ю. Прав ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 263 с.
 40. Басс, В. О. Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Україні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країн : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. О. Басс ; МАУП. - К. : АУ МВС, 2010. - 202с.

За жовтень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Test_z_vysch_mat_2.rar
 2. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Дискретна математика для менеджерів : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Dyskr_matematyka.rar
 3. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 423 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Zb_test_zavdan.rar
 4. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 1 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 250 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Test_z_vysch_mat_1.rar
 5. 22.1 К89 Кузнецова, А. А. Математика : Учеб. пособ. для иностр. студ. подгот. отд. / А. А. Кузнецова. - Х. : ХНУГХ, 2019. - 199 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kuznecova_Matematika.rar
 6. 22.1 Л64 Литвинов, А. Л. Вища та прикладна математика з елементами інформаційних технологій (теорія ймовірностей, математична статистика, математичне програмування, управління запасами) : Навч. посіб. / А. Л. Литвинов. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 232 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Litvinov_Vyscha_matematyka.rar
 7. 22.15 П69 Практикум з нарисної геометрії : Навчю посіб. / В.І.Лусь та ін. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 118 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Lus_Prakt_z_narysn_geometrii.rar
 8. 22.15+30.11 Л86 Лусь, В. І. Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка / В. І. Лусь. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 223 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Lus_Narysna_geometriya.rar
 9. 22.3 К93 Курс фізики : Навч. посіб. / Є.С.Орел та ін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 191 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Orel_Kurs_fizyky.rar
 10. 22.3 Ж69 Жидкова, Т. В. Будівельна фізика : Підруч. / Т. В. Жидкова, Т. М. Апатенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 405 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Zhydkova_Bud_fizyka.rar
 11. 24.1 Г95 Гуріна, Г. І. Галогени та їхні похідні : Навч. посіб. / Г. І. Гуріна. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 221 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Gurina_Galogeny.rar
 12. 24.1 Г95 Гуріна, Г. І. Халькогени та їхні похідні : Навч. посіб. / Г. І. Гуріна. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 219 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Gurina_Halkogeny.rar
 13. 26.8 П48 Поколодна, М. М. Рекреаційна географія : Навч. посіб. / М. М. Поколодна. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/Pokolodna_Rekr_geografiya.rar
 14. 26.8 Ш63 Шипулін, В. Д. Основні принципи геоінформаційних систем : Навч. посіб. / В. Д. Шипулін. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 313 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/Shypulin_Geoinf_systemy.rar
 15. 28 В16 Вальченко, И. В. Введение в общую биологию : Учеб. пособ. для иностр. студ. подгот. отд. / И. В. Вальченко, Н. Л. Семянникова, Л. А. Копиевская. - Х. : ХНУГХ, 2017. - 70 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Valchenko_Obsch_biologiya.rar
 16. 31.2 Л67 Лісна, О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : Навч. посіб. / О. І. Лісна. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Lisna_Osvitlennya.rar
 17. 32.81 Т33 Теорія систем і системний аналіз : Навч. посіб. / А.Є.Ачкасов та ін. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 167 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Achkasov_Teor_system.rar
 18. 32.81 Г85 Грицунов, О. В. Інформаційні системи та технології : Навч. посіб. / О. В. Грицунов. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 222 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Gritsunov_Inf_systemy.rar
 19. 32.81 Л64 Литвинов, А. Л. Теорія систем масового обслуговування : Навч. посіб. / А. Л. Литвинов. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 141 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Litvinov_Teor_system.rar
 20. 32.973 А67 Анисимов, А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle : Учеб. пособ. / А. М. Анисимов. - 2-е изд., испр. и доп. - Х. : ХНАГХ, 2009. - 292 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Anisimov_Moodle.rar
 21. 32.973 Н74 Новожилова, М. В. Використання мови логічного програмування Visual Prolog для розробки експертних систем : Навч. посіб. / М. В. Новожилова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 89 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Novozhilova_Visual_Prolog.rar
 22. 32.973 Н74 Новожилова, М. В. Розробка експертних систем в середовищі CLIPS : Навч. посіб. / М. В. Новожилова, О. О. Петрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Novozhilova_CLIPS.rar
 23. 32.973 П43 Погребняк, Б. І. Операційні системи : Навч. посіб. / Б. І. Погребняк, М. В. Булаєнко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 104 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Pogrebnyak_OS.rar
 24. 32.973 П55 Поморцева, Е. Е. Использование AutoCAD для решения профессиональных задач. Лабораторный практикум : Учеб. пособ. / Е. Е. Поморцева. - Х. : ХНУГХ, 2018. - 195 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Pomorceva_AutoCAD.rar
 25. 32.973 Т54 Толстохатько, В. А. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна : Навч. посіб. / В. А. Толстохатько, О. Є. Поморцева, І. М. Патракеєв. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 174 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Tolstohatko_Bazy_danyh.rar
 26. 38.3 Б90 Будівельне матеріалознавство : підруч. / [За ред. П. В. Кривенко]. - вид. 3-є, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2019. - 624 с.
 27. 38.4 А87 Архітектура будівель та споруд : підруч.-довідник. Кн.4 : Технічна експлуатація та реконструкція будівель / [Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л. та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. - 750 с.
 28. 38.6 С13 Савйовский, В. В. Возведение и реконструкция сооружений : учеб. пособ. / В. В. Савйовский. - К. : Лира-К, 2017. - 268 с.
 29. 38.6 С13 Савйовський, В. В. Реконструкція будівель і споруд : навч. посіб. / В. В. Савйовський. - К. : Ліра-К, 2020. - 320 с.
 30. 38.6 С13 Савйовський, В. В. Зведення спеціальних будівель і споруд : навч. посіб. / В. В. Савйовський, О. С. Молодід. - К. : Ліра-К, 2020. - 248 с.
 31. 38.711 Е62 Енергоефективний панельний житловий будинок. Архітектура будівель та споруд : навч. посіб. / [Під заг. ред. Гетун Г. В.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 190 с.
 32. 38.711 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.2 : Житлові будинки / В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - вид. третє, перероб. і доп. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2017. - 736 с.
 33. 38.72 К90 Куліков, П. М. Архітектура будівель та споруд : в 5-ти кн. Кн.5 : Промислові будівлі / П. М. Куліков, В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - Кам'янець-Полдільський; К. : Рута; Ліра-К, 2020. - 820 с.
 34. 60.6 К56 Ковалевский, Г. В. Статистика : Учеб. / Г. В. Ковалевский. - Х. : ХНАГХ, 2012. - 445 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kovalevskiy_Statistika.rar
 35. 60.6 К56 Ковалевський, Г. В. Практикум та тренінг зі статистики : Навч. посіб. / Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник, Г. Б. Тихонова ; За ред. Г.В.Ковалевського. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kovalevskiy_Prakt_zi_statystyky.rar
 36. 60.6 К72 Костюк, В. О. Прикладная статистика : Учеб. пособ. / В. О. Костюк. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 215 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kostuk_Prikl_statistika.rar
 37. 60.6 К72 Костюк, В. О. Статистика підприємств міського господарства : Навч. посіб. / В. О. Костюк, С. М. Гайденко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kostuk_Stat_pidpryemstv.rar
 38. 60.6 К72 Костюк, В. О. Статистика : Навч. посіб. / В. О. Костюк, І. В. Мількін. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 166 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kostuk_Statystyka.rar
 39. 65.01 Д46 Димченко, О. В. Регіональна економіка : Навч. посіб. / О. В. Димченко, Н. М. Матвєєва, С. М. Гайденко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 221 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Dymchenko_Reg_ekonomika.rar
 40. 65.01 Р47 Решетило, В. П. Глобальна економіка : Навч. посіб. / В. П. Решетило. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 167 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Glob_ekonomika.rar
 41. 65.012.1 М71 Мікроекономіка. Тренінг-курс : Навч. посіб. / В.П.Решетило та ін. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 265 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Mikroekonomika.rar
 42. 65.012.1 А97 Ачкасов, А. Є. Мікроекономіка. Тренінг-курс : Навч. посіб. / А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Achkasov_Mikroekonomika.rar
 43. 65.052 К26 Карпушенко, М. Ю. Організація обліку : Навч. посіб. / М. Ю. Карпушенко. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 241 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Karpushenko_Org_obliku.rar
 44. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Аналіз діяльності підприємств туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Andrenko_Analiz_diyaln_pidpr_turyzmu.rar
 45. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму : Підруч. / І. Б. Андренко, Н. М. Влащенко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Andrenko_Fin-ek_analiz.rar
 46. 65.23 Т23 Таукешева, Т. Д. Фінансове планування діяльності бюджетних установ : Навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 405 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.23/Taukesheva_Fin_planuvannya.rar
 47. 65.24 П68 Правові основи працеохоронної політики та охорони праці : Навч. посіб. / За ред. Б.М.Коржика. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 174 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Korzhik_Ohor_praci.rar
 48. 65.24 П70 Прасол, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / В. М. Прасол. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 307 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Prasol_Ek_praci.rar
 49. 65.29+85.118.7 Е45 Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва : Навч. посіб. / за ред. Т.П.Юр'євої. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 377 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.29/Yur'eva_Ekon_pidryemstv.rar
 50. 65.290-2 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 402 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Andrenko_Men-t_turyzmu.rar
 51. 65.290-2 П34 Писаревський, І. М. Менеджмент організацій сектора туризму : Навч. посіб. / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Men-t_organizaciy.rar
 52. 65.290-2(7) К15 Кайлюк, Є. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 279 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kailuk_Strat_men-t.rar
 53. 65.290-2(9) П34 Писаревський, І. М. Ризик-менеджмент у туризмі : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Ryzyk-men-t.rar
 54. 65.290-2+65.43 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : Підруч. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 431 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Andrenko_Men-t_got-rest_gospodarstva.rar
 55. 65.290-21 В58 Влащенко, Н. М. Сіті-брендинг : Навч. посіб. / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2016. - 151 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/Vlaschenko_Siti-brending.rar
 56. 65.290-22+65.43 Д13 Давидова, О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : Навч. посіб. / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 414 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-22/Davydova_Upr_yakistu.rar
 57. 65.40 М71 Міжнародні перевезення: теорія та практика : Навч. посіб. У 2-х кн. Кн.1 / А.С.Галкін та ін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 182 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.40/Galkin_Mizhnar_perevezennya_1.rar
 58. 65.43 А16 Абрамов, В. В. Діяльність туристської самодіяльної організації : Підруч. / В. В. Абрамов. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 301 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Abramov_Diyaln_tur_organizacii.rar
 59. 65.43 Б18 Байлик, С. І. Організація готельного господарства : Підруч. / С. І. Байлик, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 329 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Baylyk_Org_got_gospodarstva.rar
 60. 65.43 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 373 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Vlaschenko_Innovaciyni_tehnogii.rar
 61. 67.0 П68 Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право) / І.І.Килимник та ін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 273 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/Kylymnyk_Pravo.rar
 62. 67.0 К39 Килимник, І. І. Правознавство : Навч. посіб. / І. І. Килимник, Т. А. Коляда, А. В. Науменко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/Kylymnyk_Pravoznavstvo.rar
 63. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 24 вересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 322 с.
 64. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2020. - 316 с.
 65. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 23 вересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 396 с.
 66. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 160 с.
 67. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 208 с.
 68. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 25 вересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 69. 67.404 К57 Кодекс України з процедур банкрутства / чинне законодавство із змінами та допов. станом на 01 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 70. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 лжовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 320 с.
 71. 67.404 К39 Килимник, І. І. Цивільне право України : Навч. посіб. / І. І. Килимник, А. М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 225 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kylymnyk_Cyv_pravo_Ukrainy.rar
 72. 67.404.3 А43 Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Навч. посіб. / В.К.Матвійчук та ін. - К. : Національна академія управління, 2014. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Matviychuk_Int_vlasnist.rar
 73. 67.404.3 Б90 Бубенко, П. Т. Інтелектуальна власність : Навч. посіб. / П. Т. Бубенко, В. В. Величко, С. М. Глухарєв. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 215 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Bubenko_Int_vlasnist.rar
 74. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 07 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 104 с.
 75. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 01 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 248 с.
 76. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 1 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 344 с.
 77. 67.412.2 К39 Килимник, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Килимник, А. М. Бровдій. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 111 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kylymnyk_Mizhnar_pryv_pravo.rar
 78. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 202 с.
 79. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособ. / Под ред. Я.А.Серикова. - Х. : ХНАГХ, 2010. - 347 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD_2.rar
 80. 68.9 С33 Сєріков, Я. О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : Підруч. / Я. О. Сєріков, Л. В. Коженевські. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 381 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD_2010.rar
 81. 68.9 С33 Сєріков, Я. О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : Підруч. / Я. О. Сєріков, Л. В. Коженевські. - 2-е вид., доп. - Х., Краків : ХНУМГ, ЄАС, 2014. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD.rar
 82. 68.9 Х32 Хворост, М. В. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях : Навч. посіб. / М. В. Хворост, М. М. Луценко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 133 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Hvorost_Ocinka_obstanovky.rar
 83. 74+67.400.7 М64 Мирошниченко, В. О. Освітнє право у схемах та таблицях : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко, Ю. А. Мирошниченко, Ю. М. Фролов. - К. : ЦУЛ, 2020. - 145 с.
 84. 75.81 А16 Абрамов, В. В. Історія туризму : Підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 294 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Abramov_Ist_turyzmu.rar
 85. 75.81 А65 Андренко, І. Б. Діловий туризм : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 165 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Andrenko_Dil_turyzm.rar
 86. 75.81 К78 Кравець, О. М. Курортологія : Підруч. / О. М. Кравець, А. А. Рябєв. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 167 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Kravec_Kurortologiya.rar
 87. 76.01 С75 Срібняк, І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Срібняк. - 2-е вид., перероб. - К. : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Sribnyak_Ist_zhurnalistyky.rar
 88. 77.04 П48 Поколодна, М. М. Організація екскурсійної діяльності : Підруч. / М. М. Поколодна. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/77/Pokolodna_Org_ekskurs_diyalnosti.rar
 89. 81.2 Англ П69 Практичний курс англійської мови = Preintermediate Practical English Course : підруч. Ч. 1 / [Ред. Черноватий Л.М., Карабан В.І.]. - друге вид, випр. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 336 с.
 90. 85.11 К64 Конопльова, О. В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : Навч. посіб. / О. В. Конопльова. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Konoplyova_Myst_Vidrodzhennya.rar
 91. 85.11 К95 Куцевич, В. В. Формування архітектурної школи. Історія, традиції, сучасність : монографія / В. В. Куцевич. - К. : КНУБА, 2018. - 216 с.
 92. 85.11+38 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 93. 85.15+85.11 Р15 Радченко, А. О. Основи архітектурної графіки : Навч. посіб. / А. О. Радченко, О. Ю. Усачова. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Radchenko_Osn_arh_grafiky.rar
 94. 87 Б90 Будко, В. В. Философия науки : Учеб. пособ. / В. В. Будко. - 2-е изд., испр. и доп. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 202 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Budko_Filos_nauki.rar
 95. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 96. 88 Р34 Резван, О. О. Практикум із психології : Навч. посіб. / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір'янова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 157 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Rezvan_Prakt_z_psyhologii.rar
 97. 88.4-8 К15 Кайлюк, Є. М. Психологія управління : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко. - 2-е вид., випр. і доп. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 202 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Kailuk_Psyh_upravlinnya.rar
 98. 88.5 П86 Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [За заг. ред. О. М. Цільмак]. - К. : Ліра-К, 2020. - 266 с.

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - 2020. - , №8. - 104 с.
 2. Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К. : НБУ ім.Я Мудрого. - 2020. - , №3. - 42 с.
 3. Грані. - Дніпро : Грані. - 2020. - Т.23, №6-7. - 120 с.
 4. Економіка і прогнозування. - 2020. - , №2. - 159 с.
 5. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - 2020. - , №8. - 122 с.
 6. Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - , №8. - 28 с.
 7. Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - , №9. - 40 с.
 8. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - 2020. - , №3. - 60 с.
 9. Кибернетика и системный анализ. - К. : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - 2020. - Т.56 №5. - 202 с.
 10. Міжнародний туризм. - К. : ТОВ "Редакція "Міжнародний туризм". - 2020. - , №3-4. - 113 с.
 11. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - 2020. - , №4. - 82 с.
 12. Проблеми всесвітньої історії. - К. : Ін-т всесвітньої історії НАНУ. - №1. - 213 с.
 13. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - 2020. - , №2-3. - 418 с.
 14. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - 2020. - , №3. - 86 с.
 15. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - 2020. - , №1. - 215 с.
 16. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - 2020. - , №3. - 108 с.
 17. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - 2020. - , №3(35). - 122 с.
 18. Україна: аспекти праці. - 2020. - , №3. - 52 с.
 19. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2020. - , 1-27 жовтня.
 20. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - 2020. - , №3-4(141-142). - 52 с.
 21. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - 2020. - , №5 (143). - 40 с.
 22. Вісник, с. Вісник стоматології / стоматології Вісник. - Одеса : Ін-тут стоматології та ЩЛХ НАМН. - 2020. - , №2. - 94 с.

За вересень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика для менеджерів : Підруч. / Л. Б. Коваленко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 341 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_matematyka.rar
 2. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика. Модуль 3 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 233 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_mat_M.3.rar
 3. 28.071 М42 Медицинская и биологическая физика. Практикум : Учеб. пособие / Под ред. В.Г.Лещенко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Leschenko_med_biol_fizika_Praktikum.rar
 4. 28.071 Е99 Ємчик, Л. Ф. Медична біофізика. Інтегрований курс лекцій : Навч. посіб. / Л. Ф. Ємчик, Я. М. Кміт ; За ред. С.У.Гончаренка. - Л. : Місіонер, 1998. - 216 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Emchik_Med_biofizyka.rar
 5. 28.071 К72 Костылев, В. А. Медицинская физика / В. А. Костылев, Б. Я. Наркевич. - М. : Медицина, 2008. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Kostylev_Med_fizika.rar
 6. 28.071 Р38 Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика : Учеб. для вузов / А. Н. Ремизов ; А.Н.Ремизов, А.Г.Максина, А.Я.Потапенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2003. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Remizov_Med_i_biol_fizika.rar
 7. 28.072 Г93 Губський, Ю. І. Біологічна хімія : Підручник / Ю. І. Губський. - К.-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 508 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Gubskiy_Biol_himiya.rar
 8. 28.706 Б94 Быков, В. Л. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас : Учеб. пособ. / В. Л. Быков, С. И. Юшканцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 296 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Bykov_Gistologiya.rar
 9. 28.706 К31 Кащенко, С. А. Гистология, цитология и эмбриология. В 2-х ч. Ч.1 / С. А. Кащенко, И. В. Бобрышева. - Луганск : Ноулидж, 2012. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kaschenko_Gistologiya_1.rar
 10. 28.706 К31 Кащенко, С. А. Гистология, цитология и эмбриология. В 2-х ч. Ч.2 / С. А. Кащенко, И. В. Бобрышева. - Луганск : Ноулидж, 2013. - 228 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kaschenko_Gistologiya_2.rar
 11. 30.11 О-75 Основи інженерної графіки з елементами професійного конструювання : підруч. / [Чермних І. О., Нестеренко В. І., Краєвська О. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 240 с. - диск.
 12. 30.18 С94 Сьомка, С. В. Основи дизайну архітектурного середовища : підруч. / С. В. Сьомка. - К. : Ліра-К, 2020. - 480 с.
 13. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні терміни) / С. Прищенко. - 2-ге вид., випр. ідопов. - К. : Кондор, 2020.
 14. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. В. Основи рекламного дизайну : підруч. / С. В. Прищенко. - К. : Кондор, 2019. - 400 с.
 15. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 554 с.
 16. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : ЦУЛ, 2020. - 184 с.
 17. 32.973+5 М42 Медична інформатика : Підручник / Булах І.Є. та ін. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Bulah_Med_inf.rar
 18. 32.973+5 К55 Кобринский, Б. А. Медицинская информатика : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Б. А. Кобринский, Т. В. Зарубина. - М. : Академия, 2009. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kobrinskiy_Med_inf.rar
 19. 32.973+5 Х15 Хай, Г. А. Информатика для медиков : Учеб. пособ. / Г. А. Хай. - С.Пб. : СпецЛит, 2009. - 223 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Hai_Inf_dlya_med.rar
 20. 32.973+67.404.3 К93 Курко, Н. М. Криптологія : навч. посіб. / Н. М. Курко, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2020. - 248 с.
 21. 65.052 Б39 Безверхий, К. В. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / К. В. Безверхий. - К. : ЦУЛ, 2020. - 312 с.
 22. 65.052 К72 Косяк, А. П. Бухгалтерський облік ІІ / А. П. Косяк, А. В. Зубенко. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 326 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Kosyak_Buh_oblik_II.rar
 23. 65.052 Ч-46 Череп, А. В. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок. - К. : Кондор, 2020. - 252 с.
 24. 65.053 Ч-46 Череп, А. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок. - К. : Кондор, 2020. - 268 с.
 25. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств : підруч. / [Курило О. Б., Бондаренко Л. П., Вівчар О. Й. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 340 с.
 26. 65.261+65.290-2(9) К23 Карлін, М. І. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки держави : навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Кондор, 2020. - 415 с.
 27. 65.290-2(7) Б90 Буднік, М. М. Стратегічне управління : навч. посіб. / М. М. Буднік, Г. С. Невертій, Н. М. Курилова. - К. : Кондор, 2020. - 292 с.
 28. 67.404.3 З-19 Закон України "Про авторське право і суміжні права". Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторрського права і (або) сумиіжних прав" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 01 вересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 82 с.
 29. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 17 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 224 с.
 30. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 208 с.
 31. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 332 с.
 32. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 17 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 342 с.
 33. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 208 с.
 34. 67.412 М64 Мирошниченко, В. О. Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначеннях : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 142 с.
 35. 68 З-19 Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 22 липня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 66 с.
 36. 75.81 В58 Влащенко, Н. М. Управління курортами / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 226 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Vlaschenko_Upr_kurortamy.rar
 37. 76.01 Д70 Досенко, А. Інтернет-журналістика: комунікативні маркери : навч.-метод. посіб. / А. Досенко, І. Погребняк. - К. : ЦУЛ, 2020. - 184 с.
 38. 85.11 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха класицизму : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 186 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Yeroshkina_Epoha_klasycyzmu.rar
 39. 85.11+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Kryzhanovska_Osn_land_arch.rar
 40. 88.37 М82 Москалець, В. П. Психологія особистості : навч. посіб. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 364 с.

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - №7. - 2020. - 104 с.
 2. Escape total. - К. : Юнивест Принт. - №2. - 2020. - 144 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №3. - 2020. - 118 с.
 4. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - К. : Піраміда. - №2. - 2020. - 50 с.
 5. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №4. - 2020. - 146 с.
 6. Вісник національної академії правових наук. - Х. : Право. - Т.27, №2. - 2020. - 260 с.
 7. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.23, №5. - 2020. - 118 с.
 8. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №7. - 2020. - 176 с.
 9. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №6. - 2020. - 224 с.
 10. Економіка. Фінанси. Право. - №7. - 2020. - 36 с.
 11. Захист інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - Т.22, №2. - 2020. - 141 с.
 12. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - К. : КНТЕУ. - №4. - 2020. - 140 с.
 13. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - №1-2. - 2020. - 64 с.
 14. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №3. - 2020. - 161 с.
 15. Підприємництво, господарство і право. - №6. - 2020. - 365 с.
 16. Психология и соционика межличностных отношений. - М. : Международный институт соционики. - №1-2. - 2020. - 66 с.
 17. Психология и я. - К. : Толока. - №9. - 2020. - 66 с.
 18. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №1. - 2020. - 197 с.
 19. Соционика, ментология и психология личности : Международный научный журнал / Глав. ред. А.В. Букалов. - М. : Наука. - №1-2. - 2020. - 64 с.
 20. Соціальний захист сьогодні. - К. : "Соцінформ". - №7-8. - 72 с.
 21. Статистика України. - №1. - 2020. - 147 с.
 22. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 28 серпня - 24 вересня 2020.
 23. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 2. - 2020. - 522 с.
 24. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №4. - 2020. - 54 с.

Дисертації, автореферати

 1. 32.973 К88 Кубушка, Л. І. Моделі та методи управління хмарними технологіями : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі управління інформаційними системами / Л. І. Кубушка ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 127 с.
 2. 32.973 П43 Погиба, В. О. Моделі та методи прогнозування виграшу засобами теорії ймовірностей : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі управління інформаційними системами / В. О. Погиба ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 230 с.
 3. 65.290-2(2) С17 Самойлова, О. М. Розвиток креативності бізнес-тренерів компаній у контексті реалізації управлінської діяльності : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі управління людськими ресурсами / О. М. Самойлова ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 230 с.
 4. 65.32 Н41 Негода, Ю. В. Трансформаційні перетворення економіки аграрного сектору України : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора економічних наук / Ю. В. Негода ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 395 с.
 5. 67.401 Д43 Дзера, О. С. Інститут проходження державної служби в Україні та механізм його правового регулювання : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі права / О. С. Дзера ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 273 с.
 6. 67.401 И87 Исмаил-Заде, Р. Трансформация систем государственного управления в постиндустриальную эпоху: мировой и национальный аспекты : .дис., автореферат на зсоискание науч. степени доктора философии в области гос. управления / Рауф Исмаил-Заде ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 171 с.
 7. 67.401 К89 Кузьменко, Г. О. Правові засади розвитку людського потенціалу в системі державного управління : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі права / Г. О. Кузьменко ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 196 с.
 8. 67.410 А16 Абріні, А. А. Правові спори і конфлікти та альтернативні способи їх вирішення : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі права / А. А. Абріні ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 190 с.
 9. 67.411 В27 Великодний, Д. В. Спрощенні провадження в суді першої інстанції : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі права / Д. В. Великодний ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 214 с.

За серпень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 67.400 В41 Виборчий кодекс України : із змінами та доп. станом на 10 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 402 с.
 2. 67.401 З-19 Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" : чинне законодавство станом на 03 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 92 с.
 3. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 25 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 104 с.
 4. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 17 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 322 с.
 5. 68.9 К57 Кодекс цивільного захисту України : чинне законодавство із змінами та допов. на 21 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 102 с.
 6. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 17 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 82 с.

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - №6. - 2020. - 104 с.
 2. Cybernetics and computer engineering. - К. : Ін-тут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - №2(200). - 98 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №2. - 2020. - 140 с.
 4. Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.2(96) : квітень-червень. - 2020. - 250 с.
 5. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.23, №4. - 2020. - 131 с.
 6. Економіка України. - 1958-. - №6. - 2020. - 100 с.
 7. Економіка. Фінанси. Право. - №4. - 2020. - 40 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №5. - 2020. - 40 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2020. - 36 с.
 10. Маркетинг в Україні. - №3. - 2020. - 72 с.
 11. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №2. - 2020. - 82 с.
 12. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №3. - 2020. - 82 с.
 13. Новий колегіум. - Х. : Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - №2. - 2020. - 92 с.
 14. Новини стоматології. - Львів : ГалДент. - №2. - 2020. - 82 с.
 15. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №6. - 2020. - 304 с.
 16. Психология и я. - К. : Толока. - №8. - 2020. - 66 с.
 17. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №2. - 2020. - 196 с.
 18. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №2. - 2020. - 88 с.
 19. Український педагогічний журнал. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України. - №2. - 2020. - 150 с.
 20. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 31 липня - 27 серпня 2020.
 21. Фінанси України. - №6. - 2020. - 132 с.

За липень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 60.56+88.3 Ж78 Жовтянська, В. В. Трансформації смислу в соціокультурному просторі / В. В. Жовтянська. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 256 с.
 2. 65.01 Б73 Bogdanenko, A. I. Research on investment and innovation activity in Ukraine: trends and problems : monograph / A. I. Bogdanenko. - К. : Персонал, 2018. - 80 p.
 3. 65.01 Б73 Богданенко, А. І. Дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності: тенденції та проблеми : монографія / А. І. Богданенко. - К. : Персонал, 2018. - 80 с.
 4. 65.261 Т16 Талеб, Н. Н. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости = The black swan / Н. Н. Талеб ; пер.c англ. - М. : Колибри, 2012. - 528 с.
 5. 67.400 К96 Куян, І. А. Суверенітет : проблеми теорії і практики : конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян. - К. : Персонал, 2013. - 560 с.
 6. 67.401 К15 Кайдашев, Р. Теоретико-методологічні аспекти дослідження основ перегляду судових рішень в адміністративному процесі України : навч. посіб. / Р. Кайдашев, Є. Романенко, Р. Сиротенко. - К. : Персонал, 2016. - 84 с.
 7. 67.401 Р69 Романенко, Є. О. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Є. О. Романенко. - К. : НАДУ, 2014. - 400 с.
 8. 67.404 К51 Кльоц, Н. В. Організація особистої охорони : навч.-практ. посіб. / Н. В. Кльоц, Р. О. Кормило, С. В. Лєбєдєв. - Львів, 2019. - 392 с.
 9. 71 Щ38 Щёкин, Г. Начала Вселенной, Земли, Человечества: современные и древние знания : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : Персонал, 2019. - 628 с.
 10. 74 Ф53 Філіпчук, Г. Націєтворчість освіти : монографія / Г. Філіпчук. - Чернівці : Зелена Буковина, 2014. - 400 с.
 11. 74.58 К51 Кльоц, Н. В. Підготовка охоронників : практ. посіб. / Н. В. Кльоц, О. Л. Лисяк, С. В. Лєбєдєв. - Львів, 2018. - 344 с.
 12. 74.58 Я45 Якібчук, М. І. Формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / М. І. Якібчук. - К. : Компринт, 2018. - 272 с.
 13. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Національна ідентичність: культурно-освітній вимір : монографія / Г. Г. Філіпчук. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 304 с.
 14. 84(4 Укр) Р24 Расевич, Р. П. Суголосся доби: педагогічні денники, мала проза, поезія / Р. П. Расевич. - Тернопіль : Терно-граф, 2019. - 216 с.
 15. 86.2 Н34 Научно-богословская жизнь в МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 48 с.
 16. 92 П88 Публічне адміністрування. Англо-український словник термінів : навч. посіб. / [Укл. Ващенко К. О., Щокін Р. Г., Романенко Є. О. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 232 с. - (Публічне адміністрування ; Вип.4).
 17. 92 П88 Публічне адміністрування. Настільна книга державного службовця і політика : понятійно-ткрмінологічний словник / [Уклад. Романенко Є.О., Ващенко К. О., Щокін Р. Г. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 764 с. - (Публічне адміністрування ; Вип.3).
 18. 92 Ц44 Церковні терміни : понятійно-термінологічний словник / [Романенко Є., Щокін Р., Мартишин Д. та ін.]. - К. : Персонал, 2019. - 238 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 Ч-90 Чумак, О. В. Теоретико-методологічне забезпечення економічної діяльності державних підприємств України : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. доктора екномічних наук / О. В. Чумак ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 466 с.
 2. 65.29 Н31 Насіров, М. Ф. Управління екопроектами підприємств з переробки пластику : Автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / М.Ф. Огли Насіров ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 256 с.
 3. 65.290-2 Б94 Бшарад, Н. А. Управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / Н. А. Бшарад ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 204 с.
 4. 65.290-2 Д40 Джалілов, І. З. Антикризова стратегія в управлінні розвитком підприємства : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра філософії в галузі економіки / І.З.огли Джалілов ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 135 с.
 5. 65.290-2 Л79 Лось, З. В. Інституційна трансформація діяльності ІТ-корпорацій в інноваційно-інформаційному середовищі : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. доктора екномічних наук / З. В. Лось ; МАУП; НУВГта П. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 466 с.
 6. 65.290-2 Ц61 Цімошинська, О. В. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств дорожнього господарства України : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / О. В. Цімошинська ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 278 с.
 7. 65.290-22 Х76 Хома, Т. В. Управління якістю медичних послуг в умовах реформування системи охорони здоров'я в Україні : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі економіки і управління / Т. В. Хома ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 223 с.
 8. 65.43 Ф32 Федищин, В. В. Розвиток підприємств туристичної індустрії в умовах трансформаційних змін : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі економіки і управління / В. В. Федищин ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 223 с.
 9. 67.400.7 М91 Мусаєв, Т. Я. Право людини на захист в системі прав і основоположних свобод людини : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра філософії в галузі міжнародних відносин / Табріз Ядулла огли Мусаєв ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 231 с.
 10. 67.401 А56 Аль-Аті, І. В. Роль міжнародно-правових аспектів у розвитку публічного управління в Україні : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі публічного управління та адміністрування / І. В. Аль-Аті ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2020. - 209 с.
 11. 67.412 М22 Мамедов, А. Е. Сучасні тенденції інформаційної безпеки людини : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра філософії в галузі міжнародних відносин / Акіф Ельчин огли Мамедов ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 256 с.

Періодичні видання

 1. The Ukrainian journal of business law. - К. - №5-6. - 2020. - 44 p.
 2. Банковский менеджмент. - К. - №2. - 2020. - 56 с.
 3. Вища освіта України = Теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України, АН України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К. : Педагогічна преса. - №2. - 2020. - 96 с.
 4. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №3. - 2020. - 162 с.
 5. Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - №2. - 2020. - 136 с.
 6. Вісник національної академії правових наук. - Х. : Право. - Т.27, №1. - 2020. - 260 с.
 7. Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.1(95) : січень-березень. - 2020. - 233 с.
 8. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.23, №3. - 2020. - 154 с.
 9. Доповіді Національної академії наук України. - К. : Академперіодика. - №6. - 2020. - 108 с.
 10. Економіка і прогнозування. - №1. - 2020. - 159 с.
 11. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №5. - 2020. - 240 с.
 12. Економіка України. - 1958-. - №5. - 2020. - 96 с.
 13. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №1(31). - 2020. - 155 с.
 14. Економіка. Фінанси. Право. - №3. - 2020. - 36 с.
 15. Кибернетика и системный анализ. - К. : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - Т.56 №4. - 2020. - 202 с.
 16. Маркетинг и реклама. - №6. - 2020. - 58 с.
 17. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №1. - 2020. - 82 с.
 18. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №2. - 2020. - 161 с.
 19. Науковий вісник: державне управління. - К. : УНДІЦЗ; МАУП. - Вип.1(3). - 2020. - 237 с.
 20. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №1(57). - 2020. - 45 с.
 21. Підприємництво, господарство і право. - №5. - 2020. - 365 с.
 22. Підприємництво, господарство і право. - №4. - 2020. - 396 с.
 23. Право та інновації. - Х. : Право. - №1. - 2020. - 100 с.
 24. Право та інновації. - Х. : Право. - №2. - 2020. - 118 с.
 25. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №5. - 2020. - 291 с.
 26. Психология и я. - К. : Толока. - №7. - 2020. - 64 с.
 27. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №1. - 2020. - 132 с.
 28. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.1 (62). - 2020. - 159 с.
 29. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №1. - 2020. - 156 с.
 30. Соціальний захист сьогодні. - К. : "Соцінформ". - №5-6. - 72 с.
 31. Сучасний захист інформації. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №1(41). - 2020. - 69 с.
 32. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №2(34) : Технічні науки. - 2020. - 140 с.
 33. Україна: аспекти праці. - №2. - 2020. - 47 с.
 34. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 1 липня. - 30 липня 2020.
 35. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - №6. - 2020. - 37 с.
 36. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - №1 (139). - 2020. - 35 с.
 37. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - №2 (140). - 2020. - 44 с.
 38. Фінанси України. - №5. - 2020. - 128 с.
 39. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №3. - 2020. - 77 с.

За травень-червень 2020 р.

 1. 22.3 Р95 Рыльцев, Е. В. Физика. Оптика : Учеб. пособ. для студ.-иностранцев подгот. отд. / Е. В. Рыльцев. - К. : Персонал, 2008. - 32 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Rylcev_Fizika.rar
 2. 56.6 П31 Петрушанко, Т. О. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології = Clinical practicum in therapeutic dentistry : навч. посіб. / Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 260 с.
 3. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільством : наук.-публ. вид. / Г. Щокін. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : МАУП, 2020. - 406 с.
 4. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2016 рік / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2017. - 611 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Stat_2016.rar
 5. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2017 рік / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2018. - 541 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Stat_2017.rar
 6. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2018 рік / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2019. - 482 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Stat_2018.rar
 7. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2016 році : Статистичний збірник / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2017. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukr_cifra_2016_u.zip
 8. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2017 році : Статистичний збірник / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2018. - 241 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukr_cifra_2017_u.rar
 9. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2018 році : Статистичний збірник / Відпов. за вип. О.А.Вишневська. - К., 2019. - 45 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukr_cifra_2018_u.rar
 10. 65.052 О-17 Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / [Плаксієнко В. Я., Верига Ю. А., Кулик Є. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 509 с.
 11. 65.261 Ш66 Шклярук, С. Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2016. - 528 с.
 12. 65.290-2 К21 Кардон, Г. Правило в 10 разів більше / Г. Кардон. - К. : ЦУЛ, 2020. - 224 с.
 13. 65.290-2 М20 Мальська, М. П. Менеджмент організацій: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, С. В. Білоус. - К. : SBA-Print, 2020. - 190 с.
 14. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Менеджмент персонала / Г. В. Щёкин. - 6-е изд. стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 484 с.
 15. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная теория и кадровая политика : монография / Г. В. Щёкин. - 3-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 582 с.
 16. 65.290-2(9) Ш66 Шклярук, С. Г. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2019. - 494 с.
 17. 65.290-21 С32 Серновіц, Е. Сарафанний маркетинг. Як розумні компанії змушують про себе говорити / Е. Серновіц. - К. : Сварог, 2020. - 216 с.
 18. 67.0 Ю31 Юлдашев, О. Х. Філософія законо-державотворення у сфері економіки : Монографія / О. Х. Юлдашев. - К. : Персонал, 2008. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/Yuldashev_Filos_derzhavotvorennya.rar
 19. 67.401 А39 Акімов, О. О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2020. - 370 с.
 20. 67.401 А65 Андрєєв, А. В. Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України : монографія / А. В. Андрєєв. - К. : ЦУЛ, 2020. - 408 с.
 21. 67.408 Х57 Хлонь, О. М. Ризик, його характеристики, особливості застосування у правоохоронній діяльності та вплив на мотиваційну сферу : монографія / О. М. Хлонь. - К. : Персонал, 2018. - 352 с.
 22. 71.1 П89 Пустовит, А. В. История европейской культуры : хрестоматия. Ч.2 / А. В. Пустовит. - К. : Персонал, 2018. - 484 с.
 23. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 24. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 25. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 26. 83.7+88.53 К23 Каріа, А. Надихай своєю мовою. 23 правила сторітеллінга від кращих спікерів TED Talks / А. Каріа. - К. : Сварог, 2020. - 98 с.
 27. 88.2 К62 Коляденко, Н. В. Зоопсихологія та порівняльна психологія : підруч. / Н. В. Коляденко. - К. : Персонал, 2019. - 508 с.
 28. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - 5-е изд., стер. - К. : МАУП, 2020. - 674 с.
 29. 88.3 Л55 Ли, М. Развитие памяти. Секретные методики спецслужб / М. Ли. - К. : Сварог, 2020. - 82 с.
 30. 88.3 С14 Сайп, Р. Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей / Р. Сайп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 216 с.
 31. 88.4-5 И59 Ингерман, С. Освобождение от неприятных мыслей и эмоций / С. Ингерман. - К. : ЦУЛ, 2020. - 96 с.
 32. 88.4-5 Ш47 Шеннон, Д. Не годуйте мавпу. Як вийти із замкнутого кола неспокою та тривоги / Дж. Шеннон. - К. : Сварог, 2020. - 146 с.
 33. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Психология менеджмента: : учеб. изд. / Г. В. Щёкин. - стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 604 с.
 34. 88.4 М47 Меллен, Э. Избавь свою жизнь от хлама / Э. Меллен. - К. : ЦУЛ, 2020. - 280 с.
 35. 88.4 С16 Салліван, П. Кодекс заможних. Живи, як 1% населення в світі / П. Салліван. - К. : Сварог, 2020. - 256 с.
 36. 88.5 Д94 Дэвис, Д. Вижу цель. Как понять, чего я хочу / Дж. Дэвис. - К. : Сварог, 2020. - 88 с.
 37. 88.5 М60 Миллман, Д. Вопросы разума - ответы сердца / Д. Миллман. - К. : ЦУЛ, 2020. - 144 с.
 38. 88.5 Р71 Рон, Д. Пять основных фрагментов мозаики жизни / Дж. Рон. - К. : Сварог, 2020. - 142 с.
 39. 88.5 Р71 Рон, Д. Семь стратегий достижения богатства и счастья / Дж. Рон. - К. : Сварог, 2020. - 180 с.
 40. 88.5 Ф75 Фокс, А. Инструменты развития. Правила счастливой жизни, успеха и крепких отношений / А. Фокс. - К. : ЦУЛ, 2020. - 160 с.
 41. 88.5 Э67 Энтони, Р. Главные секреты абсолютной уверенности в себе / Р. Энтони. - К. : Сварог, 2020. - 292 с.
 42. 88.52 Г29 Гейдж, Р. Почему Вы глупы, больны и бедны... И как стать умным, здоровым и богатым / Р. Гейдж. - К. : Сварог, 2020. - 204 с.
 43. 88.53 Ч-51 Чесс, Р. Как легко поставить собеседника на место / Р. Чесс. - К. : Сварог, 2020. - 86 с.
 44. 88.8 Д96 Дюмонтей-Кремер, К. Між "можна" та "не можна". Як встановити межі для дитини / К. Дюмонтей-Кремер. - К. : Сварог, 2020. - 100 с.
 45. 88.8 К12 Кавалла, Р. Не програмуйте дитину: як наші слова впливають на долю дітей / Р. Кавалла, А. Панарезе. - К. : ЦУЛ, 2020. - 160 с.
 46. 88.8+88.4-7 М82 Москаленко, Г. Т. Доки Ваш підліток не звів Вас з розуму. Практична психологія / Г. Т. Москаленко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 276 с.

За березень-квітень 2020 р.

 1. 22.1 С82 Стороженко, І. П. Вища математика і статистика. Практикум : Навч.метод. посіб. для студ. вищ. фарм. навч. закл. / І. П. Стороженко, І. М. Жовтоніжко. - Х. : НФаУ, 2017. - 131 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Storozhenko_Vyscha_matematyka.rar
 2. 24.1 З-14 Загальна та неорганічна хімія. Збірник ситуаційних задач : Навч.-метод. посіб. / Окрепка Г.М. та ін. - Чернівці : Медуніверситет, 2019. - 112 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Okrepka_Zag_ta_neorg_himiya.rar
 3. 24.4 А64 Аналітична хімія : Навч.-метод. посіб. для студ. ун-тів напряму підготовки "Хімія" / Шевряков М.В. та ін. - Херсон : Айлант, 2011. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Shevryakov_Analitychna_himiya.rar
 4. 24.4 П69 Практикум з аналітичної хімії / За заг. ред. В.В.Болотова. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2003. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Praktykum_z_analit_himii.rar
 5. 24.5 Ф68 Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач : Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. закл. освіти / За ред. В.І.Кабачного. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2001. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.5/Kabachniy_Fiz_himiya_Zb_zadach.rar
 6. 24.5 Г64 Гомонай, В. І. Фізична та колоїдна хімія : Підруч. / В. І. Гомонай. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.5/Gomonai_Fiz_ta_kol_himiya.rar
 7. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч. посіб. для студ. фарм. спец. вищ. навч. закл. - Х. : НФаУ, 2005. - 163 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky.rar
 8. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч.-метод. посіб. для студ. фарм. ф-тів. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. - 145 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky_posibnyk.rar
 9. 28.073 П20 Патологічна фізіологія : Підруч. / За ред. А.І.Березнякової. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2003. - 424 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Bereznyakova_Pat_fiziologiya.rar
 10. 28.073 А92 Атаман, О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посіб / О. В. Атаман ; 2-е вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Ataman_Patol_fiziologiya.rar
 11. 28.4 М42 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : Підручник / За ред. В.П.Широбокова. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 952 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.4/Shirobokov_Med_mikrobiologiya.rar
 12. 28.4 В26 Векірчик, К. М. Мікробіологія з основами вірусології : Підруч. / К. М. Векірчик. - К. : Либідь, 2001. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.4/Vekirchyk_Mikrobiologiya.rar
 13. 28.5 К67 Корнієвський, Ю. І. Фармацевтична ботаніка : Навчально-польова практика / Ю. І. Корнієвський, В. Г. Корнієвська, П. Ю. Шкроботько. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2013. - 122 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.5/Farmatsevtychna_botanika.rar
 14. 28.5 С32 Сербін, А. Г. Фармацевтична ботаніка : Підручник / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк ; Під ред. Л.М.Сірої. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.5/Serbin_Farm_botanika.rar
 15. 28.707.3 Ф50 Физиология с основами анатомии человека : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.Н.Малоштан. - Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2002. - 454 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Maloshtan_Fiziologiya.rar
 16. 28.707.3 Ф68 Фізіологія людини : 2-е вид., доп. / Яремко Є.О. та ін. - Л. : ЛДУФК, 2013. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Yaremko_Fiziol_ludyny.rar
 17. 5 Д72 Драч, О. О. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.) : Навч. посіб. / О. О. Драч, Н. М. Борисенко. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. - 244 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Drach_Ist_medycyny.rar
 18. 51.1(2)2 Е45 Екстрена та невідкладна медична допомога : Навч. посіб. / За заг. ред. Шкурупія Д.А. - 2-е вид. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Shurupiy_Ekstr_dopomoga.rar
 19. 51.2 Г51 Гігієна у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кононенко Н.М. та ін. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. - 294 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Gigiena_u_farmacii.rar
 20. 52 П83 Протченко, П. З. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія : Вибрані лекції: Навч. посіб. / П. З. Протченко. - О. : Одес. держ. ун-т, 2002. - 298 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Protchenko_Zagalna_mikrobiologiya.rar
 21. 52.5 П20 Патофізіологія : Підруч. / За ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2008. - 704 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Zayko_Patofiziologiya_ukr.rar
 22. 52.81 Д36 Державний формуляр лікарських засобів. - 2-е вид. - К. : ДП "Державний фармакологічний центр", 2010. - 845 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Formulyar_lik_zasobiv.rar
 23. 52.81 З-14 Загальна рецептура. Фармакологія лікарських засобів, які впливають на вегетативну та центральну нервову систему : Навч.-метод. посіб. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 446 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Zag_receptura.rar
 24. 52.81 Г59 Годован, В. В. Фармакологія в рисунках і схемах / В. В. Годован ; За ред. В.Й.Кресюна. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Godovan_Farmakologiya.rar
 25. 52.81 П53 Полушкін, П. М. Основи фармакології та медичної рецептури : Ел. посіб. / П. М. Полушкін. - Д. : ДНУ, 2015. - 428 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Polushkin_Osn_farmakologii.rar
 26. 52.82 О-75 Основи економіки та системи обліку у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. А.С.Немченко. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2005. - 504 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Nemchenko_Osn_ekonomiki_u_farmacii.rar
 27. 52.82 Ф24 Фармацевтична хімія : Підруч. / За заг. ред. П.О.Безуглого. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Bezugliy_Farm_himiya.rar
 28. 52.82 Ф24 Фармацевтичний аналіз : Навч. посіб. / За ред. П.О.Безуглого. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2001. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Bezugliy_Farm_analiz.rar
 29. 52.82 К56 Ковальов, В. М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : Підруч. / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова ; За ред. В.М.Ковальова. - Х. : НФаУ: Прапор, 2000. - 704 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Kovalyov_Farmakognoziya.rar
 30. 53 А72 Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги : Підруч. для ВНЗ / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова. - К. : КНТ, 2014. - 338 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Antonov_Osn_domed_dopomogy.rar
 31. 56.6 П81 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології / За ред. Л.О.Хоменко. - К. : Книга-плюс, 2011. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Homenko_Propedevtyka_dyt_stomatologii.rar
 32. 56.6 Р63 Рожко, М. М. Ортопедична стоматологія / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. - К. : Книга плюс, 2003. - 552 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Rozhko_Ortoped_stomatologiya.rar
 33. 56.6 Ф72 Фліс, П. С. Ортодонтія : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів / П. С. Фліс. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Flis_Ortodontiya.rar
 34. 65.24 Н35 Національний класифікатор України " Класифікатор професій " ДК 003:2010. - (зі змінами та доп.). - К. : Паливода, 2019. - 472 с. - (Документаційне забезпечення управління).
 35. 65.271 К64 Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів / [За наук. ред. Л. В. Шірінян]. - К. : Ліра-К, 2020. - 404 с.
 36. 65.43 О-64 Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я Брича]. - К. : Ліра-К, 2020. - 484 с.
 37. 66.0 Г65 Гончарук-Чолач, Т. В. Теорія та практика політичної пропаганди : підруч. / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла. - К. : Ліра-К, 2020. - 254 с.
 38. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 206 с.
 39. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 218 с.
 40. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 214 с.
 41. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 21 лютого 2020 року. - К. : Паливода, 2020. - 212 с.
 42. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 244 с.
 43. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 202 с.
 44. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 01 березня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 100 с.
 45. 67.405.1 І-20 Іванов, Ю. Ф. Трудове право України : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 442 с.
 46. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 240 с.
 47. 67.408 Н72 Нове антикорупційне законодавство України: збірник законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 січня 2020 р. - К. : Паливода, 2020. - 280 с. - (Закони України).
 48. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 6-те вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2020. - 360 с.
 49. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 01 березня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 190 с.
 50. 67.75 З-19 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : чинне законодавство станом на 07 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 46 с.
 51. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 52. 81.2 Лат С24 Світлична, Є. І. Латинська мова : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2004. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Svitlychna_Lat_mova.rar
 53. 87.75 З-33 Запорожан, В. М. Біоетика та біобезпека : Підручник / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - К. : Здоров'я, 2013. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Zaporozhan_Bioetika.rar
 54. 88.4 М82 Москалець, В. П. Психологія релігії : підруч. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 192 с.

За лютий 2020 р.

 1. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : Ліра-К, 2020. - 212 с.
 2. 63.3(4 Укр) Т12 Тагліна, Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - Х. : Фоліо, 2018. - 121 с. - (Знамениті українці).
 3. 65.290-21 С50 Смирнов, І. Г. Маркетинг сталого туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева. - К. : Ліра-К, 2019. - 256 с.
 4. 67.0 +67.3(4 УКр) Ш37 Шевченко, А. Є. Соціально правова цінність людини в сучасному праворозумінні : монографія / А. Є. Шевченко, С. З. Холоднюк. - Вінниця : Твори, 2019. - 268 с.
 5. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 05 лютого 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 80 с.
 6. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 11 лютого 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 210 с.
 7. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 11 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 316 с.
 8. 67.401 Л33 Лєбєдєв, С. В. Муніципальна поліція. Муніципальна варта : навч.-методич. посіб. / С. В. Лєбєдєв, С. А. Ільїн, В. О. Гайовик. - Л., 2018. - 316 с.
 9. 67.402 З-19 Закон України про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : чинне законодавство станом на 04 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 66 с.
 10. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 07 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 392 с.
 11. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 160 с.
 12. 67.402 К61 Кологойда, О. В. Фондове право України : підруч. / О. В. Кологойда. - К. : Ліра-К, 2020. - 648 с.
 13. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 06 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 14. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 316 с.
 15. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 176 с.
 16. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 03 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 82 с.
 17. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 11 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 100 с.
 18. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 05 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 130 с.
 19. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 07 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 214 с.
 20. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 208 с.
 21. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 10 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 248 с.
 22. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 06 лиютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 332 с.
 23. 67.52 Л63 Лисенко, С. Мистецтво розшукових операцій / С. Лисенко, О. - К. : Видавництво Людмила, 2019. - 272 с.
 24. 67.52 Л88 Лисенко, С. О. Як розкривати тяжкі злочини. Рекомендції фахівця / С. О. Лисенко. - К. : Видавництво Людмила, 2019. - 347 с.
 25. 67.73 О-60 Оперативно-розшукова діяльність : посіб. / [За заг. ред. С. М. Князєва, А. М. Кислого]. - К. : Видавництво Людмила, 2019. - 240 с.
 26. 74.58 З-19 Закон України " Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 23 січня 20 20 року. - К. : Алерта, 2020. - 108 с.
 27. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 28. 75.81 Б69 Близнюк, А. С. Механізми державного регулювання розвитку рекреаційної сфери в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / А. С. Близнюк. - К. : Освіта України, 2019. - 360 с.
 29. 78.3 С31 Сенченко, М. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій, 1919-2018 / М. Сенченко, І. - К. : Кн. палата України, 2019. - 200 с.
 30. 81.2 Англ К65 Копильна, О. М. Практика реферативного перекладу : навч. посіб. / О. М. Копильна. - К. : Ліра-К, 2019. - 136 с.
 31. 84(4 Укр) Л38 Левченко, В. І. Вільні стосунки : роман / В. І. Левченко. - К. : Ліра-К, 2020. - 180 с.
 32. 84(4 Укр) М61 Мимрук, О. В. Олег Сенцов / О. В. Мимрук. - Х. : Фоліо, 2018. - 396 с.
 33. 88.3 М82 Москалець, В. П. Загальна психологія : підруч. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 564 с.
 34. 88.37 М66 Мітіна, С. В. Психологія особистості : навч.-метод. посіб. / С. В. Мітіна. - К. : Ліра-К, 2020. - 274 с.
 35. 88.4-1 М60 Мілютіна, К. Л. Психологія сучасного бізнесу : навч. посіб. / К. Л. Мілютіна, А. Ю. Трофімов. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 36. 88.4-6 В49 Виноградова, В. Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. / В. Є. Виноградова, В. І. Юрченко. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2020. - 296 с.
 37. 88.8 Т66 Тренінг керованої поведінки підлітків : методич. посіб; науково-методич. рекомендації. - 2-ге вид. - Одеса : Лерадрук, 2019. - 46 с.
 38. 88.8 К12 Кабанцева, А. В. Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навч.-метод. посіб. / А. В. Кабанцева, О. Л. Корнєєва. - К. : КВІЦ, 2018. - 136 с.

За січень 2020 р.

 1. 24 Х46 Хімія : навч. посіб. / [За ред. Голубєва А. В.]. - К. : Кондор, 2013. - 578 с.
 2. 28.706 М29 Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2019. - 184 с.
 3. 66.0 К43 Кириченко, В. М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 218 с.
 4. 67.52 Л88 Лисенко, С. О. Як розкривати економічні злочини. Рекомендції фахівця / С. О. Лисенко. - К. : Персонал, 2018. - 324 с.
 5. 67.52 Л88 Лысенко, С. А. Искусство розыскных операций / С. А. Лысенко. - К. : Издательство Людмила, 2019. - 295 с.
 6. 67.52 Л88 Лысенко, С. А. Как раскрывать тяжкие преступления. Рекомендации специалиста / С. А. Лысенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Персонал, 2019. - 396 с.
 7. 67.52 Л88 Лысенко, С. А. Как раскрывать экономические преступления. Рекомендации специалиста / С. А. Лысенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Персонал, 2019. - 348 с.
 8. 81.2 Рос Х12 Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях = Russian in exercises : учеб. пособ для говорящих на англ. языке / С. А. Хавронина, А. И. Широченская. - М. : Русский язык. Курсі, 2012. - 384 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.29+34 М91 Мурашко, І. С. Формування механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування : дис.. автореферат на соиск. науч. степени доктора философиии в области медицинского менеджмента / І. С. Мурашко ; МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 271 с.
 2. 65.290-2 Г52 Гладинець, Н. І. Інноваційні підходи в управлінні діяльністю туристичних підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Н. І. Гладинець ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 194 с.
 3. 65.290-2(10) Щ95 Щукін, Д. В. Стратегічне антикризове управління діяльністю промислових підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Д. В. Щукін ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 191 с.
 4. 66.4 Я92 Сааданбеков, Ж. С. Современные политические тенденции в странах Центральной Азии в контексте авторитарной и демократической альтернатив : Дис...на соискание ученой степени д-ра политических наук / Ж. С. Сааданбеков. - Алматы : Российский университет дружбы народов, 2002. - 52 с.
 5. 67.401 Б14 Баганець, О. О. Адміністративно-правове забезпечення реформи органів прокуратури України : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. О. Баганець ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 21 с.
 6. 67.401 Б72 Бобров, Ю. О. Адміністративно-правові засади створення та діяльності військових судів в сучасній Україні : дис.автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Ю. О. Бобров ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 255 с.
 7. 67.401 В55 Вільчинський, О. В. Атестаційні комісії як субєкти адміністративно-правових відносин : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / О. В. Вільчинський ; МКА; МАУП; Міжнар.відкр.ун-т. - К. : Персонал, 2019. - 234 с.
 8. 67.401 Г62 Голубицький, С. Г. Розгляд і вирішення адміністративними судами України публічно-правових спорів у сфері функціонування фондового ринку України : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. Г. Голубицький ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 218 с.
 9. 67.401 Д33 Денисенко, А. П. Адміністративно-правові засади організації громадського контролю у сфері державного управління : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / А. П. Денисенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 40 с.
 10. 67.401 Є27 Євчук, Т. В. Адміністративно-правове регулювання нагляду прокуратури за діяльністю національної поліції у сфері охорони публічного порядку та публічної безпеки : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Т. В. Євчук ; МАУП;. - К. : МАУП, 2019. - 22 с.
 11. 67.401 К58 Кожем'яка, І. В. Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. В. Кожем'яка ; МАУП;. - К. : МАУП, 2019. - 20 с.
 12. 67.401 М69 Міхеєв, М. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних і приватних виконавців в Україні : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата наук в галузі державного управління / М. В. Міхеєв ; МАУП;. - К. : МАУП, 2018. - 210 с.
 13. 67.401 О-15 Обідник, Б. М. Адміністративно-правові засади запобігання корупції в Україні: антикорупційна освіта : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Б. М. Обідник ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 217 с.
 14. 67.401 С44 Скороход, І. В. Адміністративно-правове регулювання податкової діяльності в Україні : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / І. В. Скороход ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 31 с.
 15. 67.401 Щ92 Щокін, Р. Г. Публічне адміністрування в галузі освіти України : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / Р. Г. Щокін ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 35 с.
 16. 67.401.21 Г12 Гаврилечко, Ю. В. Маркетингові стратегії суб'єктів державного управління : дис. автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Ю. В. Гаврилечко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 241 с.
 17. 67.401.21 Д46 Динник, І. П. Механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації : дис. автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / І. П. Динник ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 298с.
 18. 67.401.21 Д79 Дубинський, О. Ю. Державний контроль за додержанням законодавства на транспорті : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / О. Ю. Дубинський ; МАУП;. - К. : МАУП, 2019. - 41 с.
 19. 67.401.21 Є27 Євтухов, О. В. Державне управління соціальними ризиками в Україні : Дис... на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Євтухов ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 201 с.
 20. 67.401.21 Л84 Лукіянчук, А. А. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору України : дис... на здоб.наук. ступ. кандидата наук(доктора філософії) з державного управління / А. А. Лукіянчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 284 с.
 21. 67.401.21 П78 Проданик, В. М. Формування механізмів відкритої взаємодії малого підприємництва з органами публічного управління : дис... на здоб.наук. ступ. кандидата наук(доктора філософії) з державного управління / В. М. Проданик ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 202 с.
 22. 67.401.21 Х20 Хараїм, І. В. Роль інженера-консультанта у сфері будівництва та експлуатації споруд в ході трансформації механізмів державного управління : дис. автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / І. В. Хараїм ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 231с.
 23. 67.401.21 Я45 Якимчук, О. Ф. Державне управління інформаційним забезпеченням еколого-економічної безпеки України в умовах кліматичних змін : дис. автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / О. Ф. Якимчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 241с.
 24. 67.401+68 К96 Кушнір, М. В. Адміністрування проходження військової служби у Збройних Силах України : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / М. В. Кушнір ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 19 с.
 25. 67.402 Х25 Хатнюк, Н. С. Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / Н. С. Хатнюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 40 с.
 26. 67.404.3 Г14 Гайдай, С. Г. Прокурор як суб'єкт інформаційного права : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. Г. Гайдай ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 20 с.
 27. 67.404.3 М26 Маріц, Д. О. Теоретичні проблеми правового регулювання інформаційних відносин в Україні : дис..автореферат на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / Д. О. Маріц ; НТУ "КПІ"; МАУП;. - К. : МАУП, 2019. - 447 с.
Пошук по сайту: