Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Нові надходження

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

За серпень 2018 р.

 1. 67.401 А31 Адміністративне право. 100 питань і відповідей для підготовки до екзамену : навч. посіб. / [Кузьменко О. В., Пастух І. Д., Дорогих В. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 2. 65.40 З-91 Зубар, Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорах. - К. : ЦУЛ, 2018. - 312 с.
 3. 74.4 Л64 Литовченко, І. Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика : монографія / І. Литовченко. - К., 2018. - 400 с.
 4. 65.290-2 Д13 Давидович, І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович. - К. : ЦУЛ, 2018. - 552 с.
 5. 32.973+22.172 Л65 Лиходєєва, Г. Комп'ютерний практикум з математичної статистики : навч. посіб. / Г. Лиходєєва. - К. : ЦУЛ, 2018. - 98 с.
 6. 32.973 К75 Коханович, Г. Ф. Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних : підруч. / Г. Ф. Коханович, Д. О. Прогонов, О. Ю. Пузиренко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 558 с.

За липень 2018 р.

 1. 24.2 М67 Мітрясова, О. П. Органічна хімія : навч. посіб. / О. П. Мітрясова. - вид. третє, випр. та доп. - К. : Кондор, 2018. - 412 с.
 2. 26.89 Л63 Лісовський, П. М. Країнознавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 264 с.
 3. 32.81 С40 Сиротинська, А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. - К. : ЦУЛ, 2018. - 264 с.
 4. 32.973 Ш84 Шпортько, О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access : практикум / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. - К. : Кондор, 2018. - 184 с.
 5. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік : навч. посіб. / [За заг. ред. Вериги Ю. А.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 520 с.
 6. 65.261+65.01 Ф59 Фінансово-економічна грамотність : підруч. Ч. ІІ : Банківська система України,загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / [За ред. О, Б. Жихор]. - К. : Кондор, 2018. - 440 с.
 7. 65.262(1) М50 Менеджмент інвестиційної діяльності : підруч. / [За ред. М. П. Бутка]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 480 с.
 8. 65.262(1) П31 Пєтухова, О. М. Інвестування : навч. посіб. / О. М. Пєтухова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 336 с.
 9. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова. - К. : Кондор, 2018. - 316 с.
 10. 67.0 К78 Кравчук, С. Й. Основи теорії держави і права : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2018. - 192 с.
 11. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 23 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 292 с.
 12. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 16 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 334 с.
 13. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 11 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 714 с.
 14. 67.402 М23 Мандриченко, Ю. О. Правові гарантії діяльності органів фінансового контролю в Україні : монографія / Ю. О. Мандриченко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.
 15. 67.408 З-19 Закон України " Про Вищий антикорупційний суд" : чинне законодавство станом на 10 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 20 с.
 16. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 020 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 212 с.
 17. 67.411 К82 Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. на 05 липня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 94 с.
 18. 67.75 В31 Вереша, Р. В. Кваліфікаційний адвокатський іспит : навч.-практ. посіб. / Р. В. Вереша, М. В. Павленчик. - К. : Алерта, 2018. - 458 с.
 19. 78.3 Г85 Грипич, С. Н. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. - 2-ге вид., доп. - К. : Кондор, 2018. - 344 с.
 20. 87.21 В58 Власенко, А. А. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт самопознания. Систематический очерк / А. А. Власенко. - К. : Сварог, 2018. - 210 с.
 21. 88 Wagne, W. Phyhology applied to Modern / W. Wagne. - 1986.
 22. 88 Б77 Бойченко, Е. В. Азбука психологии : учеб. пособ. / Е. В. Бойченко, А. Н. Полякова, К. Н. Поляков. - К. : Сварог, 2018. - 192 с.
 23. 88.2 К52 Кляйн, М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников = Envy and gratitude / Мелани Кляйн ; пер.c англ. - К. : Сварог, 2018. - 96 с.
 24. 88.3 Л64 Лиф, К. Включите свой мозг. Путь к счастью, здравомыслию и здоровью / Кэролайн Лиф. - К. : Сварог, 2018. - 176 с.
 25. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2018. - 352 с.
 26. 88.5 Ф88 Фриман, А. Если бы да кабы...или 15 ментальных ошибок = Woulda-coulda-shoulda. Overcoming regrets, mistakes, and missed opportunities / А. Фриман, Р. Девульф. - 256 с.

За червень 2018 р.

 1. 26.82+85.11 П60 Порт, В. ЛАД. Ландшафт-архітектура-дизайн / В. Порт. - К. : ArtHuss, 2017. - 611 с.
 2. 57.3 К59 Козявкин, В. И. Применение системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации при детском аутизме : монография / В. И. Козявкин, Л. Ф. Шестопалова, Т. Б. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2018. - 62 с.
 3. 63.3(4 Укр) К84 Крути. Пам'яті героїв Крут / [Упоряд. Зінкевич О.]. - К. : Смолоскип, 2011. - 64 с.
 4. 65.01 Б73 Богданенко, А. І. Інвестиційно-інноваційні процеси в сучасній Україні: державноуправлінський аспект : монографія / А. І. Богданенко. - К. : Персонал, 2018. - 158 с.
 5. 65.290-2(5) М75 Моловач, В. И. Искусство презентаций и ведения переговоров / В. И. Моловач. - К. : ЦУЛ, 2018. - 248 с.
 6. 65.290-21 С50 Смигальчук, М. Л. Методы стимулирования продаж в торговле : учеб.-практич. пособ. / М. Л. Смигальчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 300 с.
 7. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 8. 67.401 К61 Коломоєць, О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї : навч. посіб. / О. Д. Коломоєць. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : КНТ, 2017. - 224 с.
 9. 67.404 З-19 Закон України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" : чинне законодавство із змінами та доповненнями на 10 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 118 с.
 10. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 01 червня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 64 с.
 11. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2018. - 360 с.
 12. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі : підруч. / В. М. Тертишник. - К. : Алерта, 2018. - 446 с.
 13. 67.75 П68 Правила адвокатської етики : офіц. текст. - К. : Алерта, 2018. - 32 с.
 14. 72 Н34 Науковці України - еліта держави. Т.V. - К. : Логос Україна, 2017. - 300 с.
 15. 74 Ф33 Федорова, Л. И. Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и профессиональных проблем / Л. И. Федорова. - К. : Сварог, 2018. - 176 с.
 16. 84(4 Укр) О-57 Омельченко, І. Випадок в офісі : оповідання / І. Омельченко. - К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2014. - 232 с.
 17. 85.14 М30 Анатолій Марчук. Малярство = Anatoliy Marchuk Painting : каталог творів. - К. : ВХ[студіо]. - 50 с.
 18. 85.14+85.15 Б76 Божко, Н. Живопис. Графіка / Н. Божко. - К., 2004. - 16 с.
 19. 86.2 Ч-19 Чаплінський, В. Проблема духовного у світогляді людини / В. Чаплінський. - К. : КНТ, 2017. - 115 с.
 20. 86.37 З-13 Заватий, Б. Л. Христианство в современном мире : учеб.-практич. пособ. / Б. Л. Заватий. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 21. 86.37 К82 Кризина, Г. Православная Церковь в Закарпатье ( век ХХ ) / Г. Кризина. - К. : Информ.-изд. центр УПЦ, 1999. - 200 с.
 22. 87.21 Х18 Хамітов, Н. В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н. В. Хамітов. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : КНТ, 2018. - 370 с.
 23. 88.2 Д42 Джонсон, Р. Как овладеть своей тенью. Глубинные аспекты темной стороны психики = Owning your own shadowUnderstanding the dark side of the Phyche / Р. Джонсон. - К. : Сварог, 2017. - 96 с.
 24. 88.3 Р51 Риман, Ф. Основные формы страха. Исследование в области глубинной психологии / Ф. Риман ; пер.с нем. - третье изд. - К. : Сварог, 2017. - 336 с.
 25. 88.37 К92 Купечко, О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практич. пособ. / О. А. Купечко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 26. 88.4-5 А84 Арнтц, А. Практическое руководство по схема-терапии. Методы работы с дисфункциональными режимами при личностных расстройствах = Schema therapy in practice. An Inductory guide to the schema mode approach / А. Арнтц, Г. Якоб ; пер.с англ. - К. : Сварог, 2017. - 320 с.
 27. 88.4 П77 Причко, С. С. Психология разрушения : учеб.-практич. пособ. / С. С. Причко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 190 с.
 28. 88.52 А50 Аллен, Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса = Getting things done. The art of stress-free productivity / Д. Аллен. - 6-е изд. - К. : Сварог, 2018. - 346 с.
 29. 88.53 Р82 Рубштейн, Н. В. Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2018. - 224 с.
 30. 88.8 Р36 Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика : колективна монографія / [За заг. ред. Симоненко С. М.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 320 с.
 31. 88.8 А37 Айрес, Э. Д. Ребёнок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития : с практич. рекомендациями для родителей и специалистов / Э. Дж. Айрес. - К. : Сварог, 2017. - 272 с.
 32. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Виховуємо дитину. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 112 с.
 33. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Здоров'я дитини в сучасному інформаційному середовищі. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 224 с.
 34. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Психологічні особливості підлітка. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 200 с.
 35. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 192 с.
 36. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Якщо підлітку важко навчатись у школі. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 142 с.
 37. 88.8+74.3 Н34 Науменко, К. В. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей с нарушениями речи : учебно-метод. пособ. / К. В. Науменко. - К. : Сварог, 2018. - 272 с.

За травень 2018 р.

 1. 22.18 Ч-65 Чирчик, С. В. Математичне моделювання у сучасному професійному дизайні: методологія, теорія, практика / С. В. Чирчик. - К., 2010. - 94 с.
 2. 31.2 Г85 Гріффен, Л. О. Основи світлотехніки для дизайнерів : навч. посіб. / Л. О. Гріффен, С. В. Чирчик. - К.; Чернігів : ЛозовийВ. М., 2012. - 184 с.
 3. 34.3 Л69 Логутова, Т. Г. Проблеми ресурсозбереження металургійних підприємств: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Т. Г. Логутова, О. В. Полторацька, М. М. Полторацький. - Маріуполь : ДВНЗ "ПДТУ", 2016. - 328 с.
 4. 53.59 Б43 Белова, Л. Цигун. 12 уроков здоровья, молодости и красоты / Л. Белова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 224 с. - (Красивое тело).
 5. 53.59 Б43 Белова, Л. Цигун. 7 шёлковых движений здоровья, молодости и долголетия / Л. Белова. - М.; С.Пб. : АСТ; Сова, 2008. - 158 с. - (Древние целительные практики).
 6. 53.59 Б43 Белова, Л. Цигун. Исцеляющие упражнения пяти стихий на весь год / Л. Белова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 320 с. - (Азбука восточной медицины).
 7. 65.052(1) Б87 Брадул, О. М. Управлінський облік : навч.-практ. посіб. / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк. - К. : Кондор, 2017. - 352 с.
 8. 65.24 Ч-45 Червінська, Л. П. Економіка праці : навч. посібн. / Л. П. Червінська. - К. : ЦУЛ, 2018. - 288 с.
 9. 65.261 Б38 Бедринець, М. Д. Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. - К. : ЦУЛ, 2018. - 292 с.
 10. 65.262 В17 Ваніна, Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 144 с.
 11. 65.262 Ф53 Філіпенко, Т. В. Механізм державного управління валютним ринком України / Т. В. Філіпенко ; монографія. - Донецьк : Вік, 2010. - 491 с.
 12. 65.290-2 С91 Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях (основні поняття) : навч. посіб. / [За заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є.]. - К. : Алерта, 2018. - 620 с.
 13. 65.290-2 Л55 Лі, Ц. Лідерські якості менеджерів: вектори успіху : монографія / Цзиці Лі. - К. : ЦУЛ, 2018. - 184 с.
 14. 65.290-2(2) К13 Кадрова безпека субєктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : монографія. - Черкаси : МАКЛАУТ, 2012. - 258 с.
 15. 65.290-2(2) Ч-49 Чернышёва, Л. И. Управление персоналом : учеб. пособ. / Л. И. Чернышёва, Е. М. Лукьянчук. - К. : ЦУЛ, 2018. - 166 с.
 16. 65.290-2(8) Т33 Теорія прийняття рішень : підруч. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 360 с.
 17. 65.290-2(9) К68 Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України / [Мігус І. П., Худолій Л. М., Денисенко М. П. та ін.]. - Черкаси : Маклаут, 2012. - 274 с.
 18. 65.5 М74 Мокій, А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. - К. : ЦУЛ, 2018. - 280 с.
 19. 65.5+31 Д45 Дікарєв, О. І. Ядерний фактор у міжнародних економічних відносинах та економічній дипломатії : монографія / О. І. Дікарєв, В. М. Барановська. - К. : Освіта України, 2011. - 392 с.
 20. 66.4 Д45 Дікарєв, О. І. Антикризові стратегії китайської дипломатії : монографія / О. І. Дікарєв. - К. : Кафедра, 2012. - 376 с.
 21. 66.4 С30 Семчинський, К. Світова політика = Global politics:textbook supplement and exercise handbook : навч. посіб.-практикум / К. Семчинський. - К. : Міленіум, 2012. - 246 с.
 22. 67.0 Л63 Лісовська, Ю. П. Правова держава: історія, теорія, методологія : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський, С. А. Подоляка. - К. : Кондор, 2018. - 348 с.
 23. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 218 с.
 24. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 02 квітня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 25. 67.401 А31 Адміністративна діяльність : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 244 с.
 26. 67.401 А31 Адміністративне судочинство : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 186 с.
 27. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 244 с.
 28. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 29. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 30. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 05 травня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 31. 67.407.1 А25 Аграрне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 244 с.
 32. 67.410 З-19 Закон України " Про нотаріат ". Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 154 с.
 33. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 332 с.
 34. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 12 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 320 с.
 35. 74.58 В14 Вакуленко, Н. А. Оптимізація процесу навчання студентів-економістів професійно орієнтованому спілкуванню іноземною мовою : монографія / Н. А. Вакуленко. - К. : Персонал, 2013. - 150 с.
 36. 81.2 Англ М63 Мірончук, Т. А. Практикум перекладу : навч. посіб. / Т. А.. Одарчук Н. А. Мірончук, А. Є. Рогатюк. - Луцьк : ВІЕМ, 2012. - 216 с.
 37. 81.2 Араб Б43 Белкин, В. М. Карманный арабско-русский словарь : около 9500 слов / В. М. Белкин. - М. : Арабский клуб, 1992. - 528 с.
 38. 84(7 CША) А37 Айхенвальд, К. Информатор : роман / Курт Айхенвальд. - С.Пб. : Азбука-классика, 2009. - 736 с.
 39. 87+75.81 Ф56 Філософські нариси туризму : наук.-навч. вид. - К. : Український центр духовної культури, 2005. - 328 с.
 40. 88.3 Д62 Дойдж, Н. Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга / Н. Дойдж. - К. : Сварог, 2017. - 544 с.
 41. 88.3 М13 Мазяр, О. В. Диференціальна психологія: модульний курс : навч. посіб. / О. В. Мазяр. - К. : Кондор, 2017. - 284 с.
 42. 88.31 В43 Вікова психологія : навч. посіб. / [Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А.. Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 376 с.
 43. 88.37+65.290-2 К56 Кови, С. Р. Семь навыков высоко-эффективных людей. Мощные инструменты развития личности / Стивен Р. Кови ; пер.с англ. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 360 с.
 44. 88.4-5 Б14 Багрій, Я. Вітатерапія - інтегративна психотерапія орієнтована на екзистенційні переживання : монографія / Я. Багрій. - К. : УкрІНТЕЦ, 2013. - 300 с.
 45. 88.4-5 Б68 Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : рук-во для врачей и клинич. психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. - 3-е изд., стереотип. - К. : Сварог, 2018. - 624 с.
 46. 88.4-7 К75 Кочюнас, Р. Психологическое консультирование / Р. Кочюнас. - 7-е изд. - М. : Академический проект; Фонд "Мир", 2010. - 232 с. - (Gaudeamus).
 47. 88.4 Л77 Лопатухина, И. Pro Paб еды: психология стройности / И. Лопатухина. - К. : Сварог, 2017. - 381 с.
 48. 88.52 Г85 Гринберг, Д. С. Управление стрессом = Comprehensive stress management / Дж.С. Гринберг ; Пер. с англ. Л. Гительман, М. Потапова. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 496 с.
 49. 88.53 Л60 Лионов, П. 100 самых популярных трюков в общении / П. Лионов. - С.Пб. : Питер, 2011. - 176 с.
 50. 88.6 Л18 Лайт, С. Искусство управлять судьбой. Теория, методы и практика / Сан Лайт. - С.Пб. : Святослав, 2003. - 191 с.

За квітень 2018 р.

 1. 28.707.3 Б40 Безруких, М. М. Возрастная физиология (Физиология развития ребенка) : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - М. : Академия, 2003. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Bezrukih_Vozr_fiziologiya.rar
 2. 60.5 І-90 Історія української соціології : навч. посіб. / [За заг. ред. Батаєва К., Бурлачук В., Степаненко В.]. - К. : Кондор, 2018. - 392 с.
 3. 65.01 Ч-49 Чернявська, О. В. Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - К. : Алерта, 2018. - 502 с.
 4. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / [Лаговська О. А., Легенчук С. Ф., Кузь В. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2018. - 418 с.
 5. 65.261 Ф59 Фінанси України : навч. посіб. / [За ред. Карліна М. І.]. - К. : Кондор, 2018. - 332 с.
 6. 65.261 Х95 Хрущ, Н. А. Основи казначейської справи : навч. посіб. / Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Т. А. Гордєєва. - 4-те вид., випр. та доп. - К. : Кондор, 2017. - 500 с.
 7. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Уклад. Шинкарук Л. В., Мостенська Т. Л., Власенко Т. О.]. - К. : Кондор, 2018. - 220 с.
 8. 65.290-2 Б90 Буднік, М. М. Управління змінами : підруч. / М. М. Буднік, Н. М. Курилова. - К. : Кондор, 2017. - 226 с.
 9. 65.290-2(6) О-64 Организационное поведение: Практикум / Под ред. Г.Р.Латфулина, О.Н.Громовой. - С.Пб. : Питер, 2006. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Latfullin_Org_povedenie.rar
 10. 65.5 С24 Світова економіка : навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 328 с.
 11. 65.5+65.290-2 М50 Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності ( для магістрів ) : навч. посіб. / [За ред. Ковтуненко К. В.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 505 с.
 12. 67.3(0) І-90 Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 172 с.
 13. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 14. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 01 березня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 206 с.
 15. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 288 с.
 16. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 26 березня 2017 року. - К. : Алерта, 2018. - 334 с.
 17. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 19 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 714 с.
 18. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 14 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 316 с.
 19. 67.404.2 Ж74 Житлове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 250 с.
 20. 67.404.3 Л63 Лісовська, Ю. П. Інформаційна безпека України : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 172 с.
 21. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 05 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 100 с.
 22. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 05 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 118 с.
 23. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 240 с.
 24. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 02 квітня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 186 с.
 25. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 20 березня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 240 с.
 26. 88 З-14 Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Zagvyazinskiy_Metod_psyh_issledovaniya.rar
 27. 88.1 М29 Марцинковская, Т. Д. История психологии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. Д. Марцинковская. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 544 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.1/Marcinkovskaya_Ist_psyhologii.rar
 28. 88.1 Х19 Хант, М. История психологии / М. Хант ; пер.А.В.Александрова. - М. : АСТ, 2009. - 863 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.1/Hant_Ist_psyhologii.rar
 29. 88.3 О-28 Общая психология / Под ред. Р.Х.Тугушева, Е.И.Гарбера. - М. : Эксмо, 2006. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Tugushev_Ob_psyhologiya.rar
 30. 88.3 А37 Айсмонтас, Б. Б. Общая психология: Схемы / Б. Б. Айсмонтас. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Aismontas_Ob_psyhologiya.rar
 31. 88.3 Д13 Давыдов, В. В. Лекции по общей психологии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Давыдов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Davydov_Lekcii_po_psyhologii.rar
 32. 88.3 К59 Козубовский, В. М. Общая психология: познавательные процессы / В. М. Козубовский. - 3-е изд. - Мн. : Амалфея, 2008. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Kozubovskiy_Ob_psyhologiya.rar
 33. 88.3 М99 М'ясоїд, П. А. Загальна психологія : Навч. посіб. / П. А. М'ясоїд. - 3-є вид., випр. - К. : Вища шк., 2004. - 487 с. : іл.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Myasoid_Zag_psyhologiya.rar
 34. 88.31 К95 Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій / В. П. Кутішенко. - 2-е вид. - К. : ЦНЛ, 2010. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Kutishenko_Vikova_ta_ped_psyhologiya.rar
 35. 88.31 М92 Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2006. - 608 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Muhina_Vozr_psyhologiya.rar
 36. 88.4-5 К49 Клиническая психология и психотерапия / Под ред. М.Перре, У.Бауманна. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2012. - 944 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Klin_psyh_i_psyhoterapiya.rar
 37. 88.4-5 Г54 Глозман, Ж. М. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте / Ж. М. Глозман, А. Ю. Потанина, А. Е. Соболева. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 80 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Gluzman_Neirodiagnostika.rar
 38. 88.4-6 А37 Айсмонтас, Б. Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты / Б. Б. Айсмонтас. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Aismontas_Ped_psyhologiya.rar
 39. 88.4-6 С65 Сорокоумова, Е. А. Педагогическая психология: Краткий курс / Е. А. Сорокоумова. - С.Пб. : Питер, 2009. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Sorokoumova_Ped_psyhologiya.rar
 40. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - М. : РИОР; ИНФРА-М, 2012. - 264 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Baranov_Internet-psyhologiya.rar
 41. 88.5 Г34 Гендерная психология : Практикум. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2009. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Gendernaya_psyhologiya.rar
 42. 88.5 А74 Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях : Учебное пособие / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - 2-е изд., перераб. - С.Пб. : Питер, 2009. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Ancupov_Konfliktologiya_v_shemah.rar
 43. 88.53 П16 Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова. - 2-е изд. - С.Пб. : Знание; ИВЄСЄП, 2004. - 495 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Panfilova_Delov_kommunikaciya.rar

За березень 2018 р.

 1. 30 К96 Кушлакова, Н. М. Науково-технічні обєднання промислових регіонів України (1870 - 1917) : монографія / Н. М. Кушлакова. - Павлоград : АРТ-СИНТЕЗ-Т, 2016. - 588 с.
 2. 32.81 Г79 Гребенюк, Е. И. Технические средства информатизации : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 9-е изд, стер. - М. : Академия, 2014. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Tehn_sr-va_informatisatsii.rar
 3. 32.81 Ф96 Фуфаев, Д. Э. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Д. Э. Фуфаев. - М. : Академия, 2014. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Razrab_inf_sis.rar
 4. 65.01 Е45 Економічна мотивація інноваційної діяльності підприємств морегосподарювання : монографія / [За ред. Парсяка В. Н.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2015. - 234 с.
 5. 65.012.2 М16 Макроэкономика : Учеб. для вузов / Под ред. Д.Ю.Миропольского, Т.Г.Бродской. - С.Пб. : Питер, 2014. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Makroekonomika_2014.rar
 6. 65.052 К56 Ковальчук, Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. - К. : Ліра-К, 2018. - 216 с.
 7. 65.052(1) Г61 Голов, С. Ф. Управлінський облік : підруч. / С. Ф. Голов. - К. : ЦУЛ, 2018. - 534 с.
 8. 65.24 О-92 Охорона праці у лісовому господарстві : навч. посіб. / [Войналович О. В., Марчишина Є. І., Зубок Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 570 с.
 9. 65.262 Ф77 Фондовий ринок : підруч. у 2 кн. Кн. 2 / [За ред. В. Д. Базилевича]. - К. : Знання, 2016. - 686 с. - (Класичний університетський підручник).
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Заг. ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2018. - 550 с.
 11. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2018. - 528 с.
 12. 65.290-2(9) П87 Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 13. 65.5 Б28 Батченко, Л. В. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті : навч. посіб. / Л. В. Батченко, І. С. Бондар, В. А. Русавська. - К. : Ліра-К, 2017. - 304 с.
 14. 66.0 П50 Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т.1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / [Ред колегія О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода]. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 656 с.
 15. 66.0 П50 Політична наука в Україні. 1991-2016 : у 2 т. Т.2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / [Ред колегія О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода]. - К. : Парламентське видавництво, 2016. - 704 с.
 16. 66.5 Р83 Рудницький, С. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України : монографія / С. Рудницький. - Житомир : Євенок О. О., 2014. - 622 с.
 17. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. - 4-те вид. - К. : Алерта, 2017. - 528 с.
 18. 67.400 К65 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : Учеб. пособие / Сост. В.В.Маклаков. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/maklakov_konst_zarub_gos.rar
 19. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного суду України / А. С. Головін. - вид. 2-е, доп. та перероб. - К. : Логос, 2017. - 399 с.
 20. 67.400.7 Ч-56 Чехович, С. Б. Безгромадянство в Україні: конституційно-правові аспекти : монографія / С. Б. Чехович. - К. : Ін-тут зак-ва Верховної Ради України, 2016. - 232 с.
 21. 67.400.7 Ч-56 Чехович, С. Б. Притулок та біженці в Україні: історія, проблеми конституційно-правового регулювання : монографія / С. Б. Чехович, В. П. Босий. - К. : Ін-тут зак-ваВерховної Ради України, 2016. - 184 с.
 22. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 23. 67.401 М58 Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч.-практич. посіб. / [Толкованов В. В., Журавель Т. В., Записний Д. Ю. та ін.]. - К., 2017. - 202 с.
 24. 67.401 Н34 Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу" / [За наук. ред. А. О. Селіванова, М. І. Іншина]. - К. : Парламентське видавництво, 2017. - 512 с.
 25. 67.401 З-35 Заросило, В. О. Адміністративно-правова охорона інтелектуальної власності органами, що здійснюють державну митну справу в Україні : монографія / В. О. Заросило, В. А. Свирида. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2017. - 200 с.
 26. 67.401 П36 Піцикевич, В. В. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія / В. В. Піцикевич. - Л. : Ліга-Прес, 2015. - 204 с.
 27. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 18 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 188 с.
 28. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 02 березня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 714 с.
 29. 67.402 П68 Правові інструменти справляння податків в Україні: окремі види та шляхи їх удосконалення : монографія. - Суми : Мрія-1, 2016. - 284 с.
 30. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 202 с.
 31. 67.404 К73 Кот, О. О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. - К. : Алерта, 2017. - 494 с.
 32. 67.404.2 З-78 Зобов'язальне право України : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 192 с.
 33. 67.405.2 Б77 Бойко, М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 5-те вид., доп. та перероб. - К. : ЦУЛ, 2017. - 448 с.
 34. 67.408 О-64 Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / [За ред. Черевка О. В., Мігус І. П., Гнилицької Л. В. та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 466 с.
 35. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 36. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 37. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 18 січня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 240 с.
 38. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 216 с.
 39. 67.411 К82 Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. на 19 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 94 с.
 40. 67.411 Б72 Бобечко, Н. Р. Підстави для зміни або скасування судових рішень в апеляційному та касаційному порядку у кримінальному провадженні : монографія / Н. Р. Бобечко. - К. : Алерта, 2015. - 234 с.
 41. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 208 с.
 42. 67.412+67.408 Б65 Бисага, К. В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) : наук.-практич. рекоменд. / К. В. Бисага. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - 200 с.
 43. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 202 с.
 44. 67.75 З-19 Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність : чинне законодавство станом на 02 березня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 46 с.
 45. 74.03 И90 История педагогики и образования : Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.И.Пискунова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.03/istor_pedagogiki_i_obraz.rar
 46. 74.2 Ц56 Цибульська, С. М. Інноваційні технології в системі початкової освіти : монографія / С. М. Цибульська. - К. : Персонал, 2017. - 173 с.
 47. 81.2 Англ З-43 Зверховская, Е. В. Грамматика английского языка: Теория. Практика : Учеб. пособие / Е. В. Зверховская, Е. Ф. Косиченко. - 2-е изд., испр. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2014. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Grammatika_angl_yaz_2-izd.rar
 48. 81.2 Лат Г65 Гончарова, Н. А. Латинский язык : Учебник / Н. А. Гончарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн. : Выш. шк., 2010. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/goncharova_latinskiy_yazyk.rar
 49. 81.2 Рос В88 Вульф, О. Грамматика русского языка ( Базовый курс) : пособ. для изуч. грамматику рус. языка / О. Вульф, Н. Боярская. - Ташкент : O'qituvchi, 2015. - 512 с.
 50. 83.3(4 Укр) Л63 Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. Кн.1 : (1946-1982) / )Упоряд. М. Степаненко). - К. : Сакцент Плюс, 2016. - 736 с.
 51. 83.3(4 Укр) Л63 Листи до Олеся Гончара : у 2 кн. Кн.2 : (1983-1995) / )Упоряд. М. Степаненко). - К. : Сакцент Плюс, 2016. - 736 с.
 52. 84(4 Укр) Ж79 Жолдак, Б. Укри : бойова проза / Б. Жолдак. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с.
 53. 85.14 Б74 Богомолець, О. В. Українська домашня ікона : монографія / О. В. Богомолець. - К. : ВД Дмитра Бураго, 2017. - 520 с.
 54. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Вступ до православної теології : посіб. / Я. В. Кризина, Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2018. - 296 с.
 55. 86.37 М29 Мартишин, Д. Взаємодія церкви тасуспільства в умовах процесів глобалізації : монографія / Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Персонал, 2017. - 266 с.
 56. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Діалог української православної церкви та суспільства у процесі політичних трансформацій : монографія / Д. С. Мартишин. - К. : Персонал, 2017. - 272 с.
 57. 87+71 У45 Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір : монографія. - К. : ТОВ Юрка Любченка, 2016. - 212 с.
 58. 88 К48 Клейман, П. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше! = Psych 101: psychology facts, basics, statistics, tests, and more! / Пол Клейман. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 240 с.
 59. 88.37 О-75 Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психдіагностичних методик : навч. посіб. - Миколаїв : Іліон. - 342 с.
 60. 88.4-4 Ш37 Шевченко, Н. Ф. Креативна складова професійного мислення: практичний вибір : наук.-практич. посіб. / Н. Ф. Шевченко, Н. М. Кучинова. - Павлоград : ІМА-прес, 2016. - 110 с.
 61. 88.4-5 Х20 Харитонов, С. В. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии / С. В. Харитонов. - К. : Сварог, 2017. - 176 с.
 62. 88.4 Т66 Трейсі, Б. Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час = Eat that frog. 21 great ways to stop procrastinationg and get more done in less time / Б. Трейсі. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 146 с.
 63. 88.5 Т48 Ткалич, М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2016. - 256 с.
 64. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - 2-ге вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 400 с. - (Альма-матер +).

За лютий 2018 р.

 1. 22.1 А39 Акимов, В. П. Математика для политологов / В. П. Акимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МГИМО-Университет, 2011. - 210 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Matem_dlya_politologov.rar
 2. 22.1 В58 Власова, А. М. Математика с Mathcad : Учеб.-метод. пособие / А. М. Власова. - Екатеринбург : УрФУ, 2017. - 139 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Matematika_s_MathCad.rar
 3. 22.1 П75 Приймак, В. І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посіб. / В. І. Приймак. - К. : ЦУЛ, 2017. - 296 с.
 4. 22.15 А92 Атанасян, С. Л. Геометрия : В 2-х т.: Учеб. пособие для вузов. Т.1 / С. Л. Атанасян, В. Г. Покровский. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Atanasyan_Geometria_1.rar
 5. 22.15 А92 Атанасян, С. Л. Геометрия : В 2-х т.: Учеб. пособие для вузов. Т.2 / С. Л. Атанасян, В. Г. Покровский. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 547 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Atanasyan_Geometria_2.rar
 6. 22.18 К61 Колобашкина, Л. В. Основы теории игр / Л. В. Колобашкина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 198 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/kolobashkina_osnovy_teorii_igr.rar
 7. 22.3 Г71 Горюнов, А. Ф. Методы математической физики в примерах и задачах : В 2-х т. Т.1 / А. Ф. Горюнов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 872 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Metody_matem_fisiki_T1.rar
 8. 22.3 Г71 Горюнов, А. Ф. Методы математической физики в примерах и задачах : В 2-х т. Т.2 / А. Ф. Горюнов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2015. - 772 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Metody_matem_fisiki_T2.rar
 9. 24 К68 Коровин, Н. В. Общая химия : Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. В. Коровин. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/korovin_obshchaya_khimiya.rar
 10. 26.12 К44 Кисилев, М. И. Геодезия : Учеб. / М. И. Кисилев, Д. Ш. Михелев. - 12-е изд, стереотип. - М. : Академия, 2015. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/kiselev_geodeziya.rar
 11. 30.11 Б88 Бродский, А. М. Инженерная графика (металлообработка) : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/30/Ingener_graf.rar
 12. 30.3 М34 Материаловедение : Учебник для вузов. - 2-е изд., доп. и испр. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2017. - 469 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/30/gvozdev_materialovedenie.rar
 13. 32.973 А45 Албахари, Д. C# 7.0. Карманный справочник / Д. Албахари, Б. Албахари ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Альфа-книга, 2017. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/c_7.0.rar
 14. 32.973 Ж15 Жадаев, А. Г. PHP для начинающих / А. Г. Жадаев. - С.Пб. : Питер, 2014. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Zhadaev_PHP.rar
 15. 32.973 К31 Кашаев, С. М. Программирование в 1С:Предприятие 8.3 / С. М. Кашаев. - С.Пб. : Питер, 2014. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/kashaev_programmirovanie_v_1s_8_3.rar
 16. 32.973 К64 Конакова, И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD : Учеб. пособие / И. П. Конакова, И. И. Пирогова. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Konakova_Komp_graf.rar
 17. 32.973 Л25 Ларсон, Р. Платформа виртуализации Hyper-V. Ресурсы Windows Server 2008 / Р. Ларсон, Ж. Карбон ; пер.Пер. с англ. - М. - СПб : Русская редакция; БХВ-Петербург, 2010. - 800 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Larson_Hyper-V.rar
 18. 32.973 П27 Перепелица, Ф. А. Компьютерное конструирование в AutoCAD 2016. Начальный курс : Учеб.-метод. пособие / Ф. А. Перепелица. - С.Пб. : НИУ ИТМО, 2015. - 194 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Perepelica_AutoCAD_2016.rar
 19. 63.3(0) Ю89 Юсеф, Н. Н. Внешнеєкономические связи Украины в ближневосточном регионе: приоритеты и перспективы развития : монография / Н. Н. Юсеф. - К. : Персонал, 2012. - 244 с.
 20. 63.3(0) Ю89 Юсеф, Н. Н. Мусульманская цивилизация: политическая культура и этика в международных экономических отношениях : учеб. пособие / Н. Н. Юсеф ; [Юсеф Н. Н.]. - К. : Персонал, 2008. - 320 с.
 21. 63.3(0) Ю89 Юсеф, Н. Н. Основы методологии и практики внешнеэкономических отношений Украины со странами Ближнего Востока : монография / Н. Н. Юсеф. - К. : Персонал, 2015. - 378 с.
 22. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.1 : Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 816 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T1.rar
 23. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T2.rar
 24. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.3 : D'OU VENONS-NOUS? QUI SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS? / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ПАТ "Віпол", 2017. - 1024 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Vivat_Ukraina_T3.rar
 25. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Донеччина та Луганщина - козацькі землі України (XVI - XVIII ст.) / Т. Чухліб. - вид. друге. - К. : Видавець Олег Філюк, 2017. - 117 с.
 26. 65.01 П65 Поченчук, Г. М. Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації : монографія / Г. М. Поченчук. - К. : ЦУЛ, 2018. - 420 с.
 27. 65.262 К60 Колесников, О. В. Історія грошей та фінансів : навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна. - 2-ге вид. випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 140 с.
 28. 65.262(1) А74 Аньшин, В. М. Инвестиционный анализ : Учеб.-практ. пособие / В. М. Аньшин. - 3-е изд., испр. - М. : Дело, 2004. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/invest-analiz.rar
 29. 65.290-2(2) Я45 Якименко, Л. Ю. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами : учеб.-практич. пособ. / Л. Ю. Якименко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 144 с.
 30. 65.290-21 М26 Маркетинг : Учебник / Под ред. И.В.Липсица. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/Lipsits_Marketing.rar
 31. 65.290-22 М13 Мазур, И. И. Управление качеством : Учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро ; Под общ. ред. И.И.Мазура. - М. : Высш. шк., 2003. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-22/Mazur_upravlenie_kachestvom.rar
 32. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака]. - 6-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 33. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 16 січня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 206 с.
 34. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 02 січня 2018 року. - К. : Алерта, 2017. - 288 с.
 35. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 26 січня 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 188 с.
 36. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 02 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 176 с.
 37. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 316 с.
 38. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 39. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 06 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 100 с.
 40. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є.Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 238 с.
 41. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 02 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 118 с.
 42. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 02 лютого 2018 року. - К. : Алерта, 2018. - 208 с.
 43. 67.411 П69 Практикум з кримінального процесу України : навч. посіб. / [За ред. Погорецького М. А., Сизої Н. П.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2018. - 232 с.
 44. 67.411 А46 Александров, О. С. Перехресний допит у суді : навч.-практич. посіб. / О. С. Александров, С. П. Гришін, Я. П. Зейкан. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Алерта, 2016. - 528 с.
 45. 67.411 З-47 Зейкан, Я. П. Прямий перехресний допит у суді : навч. - практич. посіб. / Я. П. Зейкан. - К. : Правова єдність, 2017. - 368 с.
 46. 81.2 Англ П26 Первухина, С. В. Английский язык в таблицах и схемах / С. В. Первухина. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 188 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Angl_yazik_v_shemah.rar
 47. 81.2 Ісп Д86 Дышлевая, И. А. Курс испанского для начинающих / И. А. Дышлевая. - 2-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Перспектива, 2017. - 390 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Dyshlevaya_kurs_isp.rar
 48. 81.2 Ісп Д86 Дышлевая, И. А. Курс испанского языка для продолжающих / И. А. Дышлевая. - 2-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Перспектива, 2016. - 383 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Dyshlevaya_kurs_ispanskogo.rar
 49. 83.7 Т41 Тимошенко, Т. Е. Риторика : практикум / Т. Е. Тимошенко. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 96 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/83.7/Timoshenko_ritorika.rar
 50. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 51. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 52. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 53. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 54. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 55. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 56. 86.4 Н48 Некрасова, С. Нумерология: практическая энциклопедия / С. Некрасова. - 4-е изд. - М. : Профит Стайл, 2016. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/86/86.4/nekrasova_numerologiya.rar
 57. 88.3 А66 Анзьё, Д. Мышление: от Я-кожи к Я-мыслящему = Le penser:Du Moi-peau au Moi-pensant / Дидье Анзьё ; пер.с фр. - К : Сварог, 2017. - 198 с.
 58. 88.3 К92 Купечко, О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практич. пособ. / О. А. Купечко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 320 с.
 59. 88.3 М17 Максименко, С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко. - Вид 3-тє., переробл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 272 с.
 60. 88.4-6 Н64 Никоненко, Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Никоненко. - К., 2017. - 192 с.
 61. 88.4 Б24 Баранов, А. Е. Интернет-психология / А. Е. Баранов. - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 62. 88.5 С69 Социальная психология : Хрестоматия / Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/belinskaya_sotsialnaya_psikhologiya.rar
 63. 88.53 Г79 Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем : учеб. пособ. / В. В. Гребнева. - К. : Сварог, 2017. - 192 с.
 64. 88.8 З-91 Зубенко, И. Я. Психологические особенности кризисов подростков : учеб.-практич. пособ. / И. Я. Зубенко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 65. 88.8 П75 Приболотько, О. А. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья : учеб-практич. пособ. / О. А. Приболотько. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.

За січень 2018 р.

 1. 22.1 Л64 Литвин, І. І. Вища математика : навч. посіб. / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Г. О. Желізняк. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 368 с.
 2. 22.171 Ш34 Шведов, А. С. Теория вероятностей и математическая статистика: промежуточный уровень / А. С. Шведов. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2016. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/shvedov_teoriya_veroyatnostey.rar
 3. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Теоретичні основи органічної хімії. Аліфатичні вуглеводні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 120 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.2/Orhanichna_khimiia_1.rar
 4. 24.2 Р22 Ранський, А. П. Органічна хімія і екологія : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Ароматичні вуглеводні. Функціональні похідні / А. П. Ранський. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 249 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.2/Orhanichna_khimiia_2.rar
 5. 32.973 О-54 Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : Учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - СПб : Питер, 2010. - 944 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Olifer_Komp_seti.rar
 6. 32.973 С56 Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика : Учебник для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2014. - 463 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Sovetov_Bazy_dannyh.rar
 7. 52.81+24 Ф24 Фармацевтическая химия : Учебник / Под ред. Г.В.Раменской. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 470 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Pharmatsevticheskaja_himia.rar
 8. 52.81+24 К78 Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах : Учеб. пособие / Е. А. Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева. - М. : Литтерра, 2016. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Krasnov_farm_khimiya.rar
 9. 52.82 Б53 Беспалова, Н. В. Фармакогнозия с основами фитотерапии : Учебник / Н. В. Беспалова, А. Л. Пастушенков. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 381 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/bespalova_farmakognoziya.rar
 10. 52.82 С32 Середа, П. І. Фармакогнозія: Лікарська рослинна сировина та фітозасоби / П. І. Середа, Н. П. Максютіна, Л. Л. Давтян ; За заг. ред. П.І.Середи. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Farmakohnoziia_Likarska_roslynna_syrovyna.rar
 11. 63.3(0) І-20 Іванов, Р. М. Келб-Алі-Хан Нахчиванський. Його епоха та спадщина (історичні нариси) / Р. М. Іванов. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 612 с.
 12. 63.3(0) М12 Магмудлу, Я. Азербайджан: нариси історії / Ягуб Магмудлу. - К. : Вид дім Дмитра Бураго, 2011. - 154 с.
 13. 63.3(0) М36 Махмудов, Я. Азербайджан: краткая история государственности / Я. Махмудов. - Баку : Тахсил, 2005. - 160 с.
 14. 63.3(0) М41 Мегтієв, Р. Нагірний Карабах: історія, прочитана за джерелами / Р. Мегтієв. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 220 с.
 15. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 16. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Paliy_Istoriia_Ukrainy.rar
 17. 65.01 Е45 Економічна теорія / [За ред. Соколова М. О., Горлач М. І.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 532 с.
 18. 65.01 Д21 Дахно, І. І. Економічна географія зарубіжних країн : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2017. - 320 с.
 19. 65.052 М69 Михайлов, М. Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 384 с.
 20. 65.052 О-58 Онищенко, В. О. Облік у зарубіжних країнах : підруч. / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая. - К. : ЦУЛ, 2017. - 576 с.
 21. 65.052 О-77 Островерха, Р. Е. Організація обліку : навч. посіб. / Р. Е. Островерха. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 568 с.
 22. 65.053 М90 Мулик, Т. О. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак. - К. : ЦУЛ, 2017. - 288 с.
 23. 65.24 О-92 Охорона праці в галузі : навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Okhorona_pratsi_v_haluzi.rar
 24. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг : Под ред. Е.Ф.Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 567 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Zhukov_Rynok_cennyh_bumag.rar
 25. 65.262 К89 Кузнецова, С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 26. 65.262(1) Н59 Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой. - 5-е изд., перераб. и испр. - М. : Дашков и К, 2007. - 372 с. : ил.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Neshitoy_Investicii.rar
 27. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 28. 65.290-2(11) В52 Виробничий менеджмент : підруч. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 424 с.
 29. 65.290-2(2) Д46 Дипроуз, Д. Мотивация / Д. Дипроуз. - Пер. с англ. - М. : Эксмо, 2007. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/motivaciya2007.rar
 30. 65.290-2(6) Б20 Балагуш, О. О. Организационное поведение / О. О. Балагуш. - К. : Сварог, 2017. - 320 с.
 31. 65.290-21 Г37 Герасименко, В. В. Бренд-менеджмент : Учеб. пособие / В. В. Герасименко, М. С. Очковская. - М. : МГУ, 2016. - 100 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/gerasimenko_brend_menedzhment.rar
 32. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг : Учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.Н.Романенковой. - М. : Юрайт, 2014. - 289 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/romanenkova_internet_marketing.rar
 33. 65.31 Ч-68 Чистов, Л. М. Экономика строительства / Л. М. Чистов. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 637 с. - (Учебник для вузов).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.31/economikastroitelstva2003.rar
 34. 66.4 У45 Україна-Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура / [Упоряд. В Сергійчук, Н. Титаренко]. - вид. 2-ге, доп. - К. : Український письменник, 2015. - 550 с.
 35. 66.4 Г22 Гасымлы, М. Д. Украинско-азербайджанские отношения: история и современность : монография / М. Дж. Гасымлы, О. Р. Купчик, А. У. Дамиров. - К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2012. - 160 с.
 36. 66.4 Д33 Денисенко, А. Лідер двох епох = Leader of two epochs / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. - К. : Планета, 2013. - 327 с.
 37. 66.4 Т48 Ткач, О. І. Україна-Азербайджан: через довіру до партнерства : монографія / О. І. Ткач, О. А. Крапівін, С. Б. Гадмалієв. - К., 2012. - 245 с.
 38. 67.0 З-19 Закон України " Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2017. - 714 с.
 39. 67.401 А31 Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 40. 67.401 П12 Павленко, В. В. Правовий статус менеджера : навч.посіб. / В. В. Павленко, В. Л. Павленко, Н. П. Христинченко ; [За ред. А. М. Подоляки]. - К. : МАУП, 2011. - 280 с.
 41. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 28 листопада 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 42. 67.404 Б23 Банкрутство. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 360 с.
 43. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 12 вересня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 320 с.
 44. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 18 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 78 с.
 45. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 18 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 98 с.
 46. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 47. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 15 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 48. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 220 с.
 49. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 20 грудня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 304 с.
 50. 67.411 П84 Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) : наук.-практ. посіб. / [За заг. ред. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської]. - К. : Алерта, 2018. - 254 с.
 51. 67.412.3 Д21 Дахно, І. І. Право Європейського Союзу : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 416 с.
 52. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/71.1/Vysockiy_Ist_Ukr_kultury.rar
 53. 81.2 Англ Д55 Добавко, О. В. Английский язык: экономика и финансы = учеб-практ. пособ. / О. В. Добавко. - К. : Сварог, 2017. - 176 с.
 54. 81.2 Англ М20 Малышкина, З. М. Английский язык для делового общения: ролевые игры по менеджменту : учеб. пособ. / З. М. Малышкина. - К. : Сварог, 2017. - 118 с.
 55. 81.2 Нім П18 Паремская, Д. А. Немецкий язык: читаем, понимаем, говорим / Д. А. Паремская, С. В. Паремская. - Мн. : Вышэйшая школа, 2017. - 415 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Paremskaya_nemetskiy_yazyk.rar
 56. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.
 57. 83 Г15 Галич, О. Теорія літератури : Підручн. / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; За наук. ред. О.Галича. - 2-е вид., стереотип. - К. : Либідь, 2005. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/Galych_Teoriia_literatury.rar
 58. 83.3 Г12 Габіббейлі, І. Азербайджанська література початку ХХ століття / Іса Габіббейлі. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. - 168 с.
 59. 84(5 Азе) А95 Ахундов, М. Вибрані твори / Мірза-Фаталі Ахундов. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 348 с.
 60. 84(5 Азе) Д40 Джалал, М. Який обрати шлях? : роман; розповіді; ліричні мініатюри / Мір Джалал. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - 424 с.
 61. 88.3 С62 Снопко, В. С. Общий психологический практикум : учеб. пособ. / В. С. Снопко. - К. : Сварог, 2017. - 416 с.
 62. 88.4-5 Б81 Бондаренко, А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / А. Ф. Бондаренко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Класс, 2001. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/psih_pomosh_teoriya_praktika.rar
 63. 88.4-7 С34 Сиваш, С. В. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики : учеб.-практ. пособ. / С. В. Сиваш. - К. : Сварог, 2017. - 148 с.
 64. 88.4-8 С48 Слободянюк, А. В. Психологія управління та конфліктологія : Навч. посіб. для практичних та семінарських занять / А. В. Слободянюк, Н. О. Андрущенко. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 120 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psykholohiia_upravlinnia_ta_konfliktolohiia.rar
 65. 88.5 С69 Соционика: интуиция / Фролова М. и др., под ред. Е.А.Удаловой. - М. : ООО "Великолукская типография", 2014. - 175 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/frolova_m_sotsionika_intuitsiya.rar

За листопад - грудень 2017 р.

 1. 22.1 Є27 Євтух, М. Б. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях : підруч. / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Т. В. Ільїна. - К. : Кондор, 2017. - 428 с.
 2. 22.1 З-17 Зайцев, Є. П. Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 574 с.
 3. 22.1+65.262 Х86 Хохлов, В. Ю. Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов. - К. : Кондор, 2017. - 298 с.
 4. 22.1+65.31 Е45 Економіко-математичні методи та моделі в будівництві : підруч. / [За заг. ред. В. О. Міхельса]. - К. : Міленікм, 2010. - 464 с.
 5. 26.89 У33 Ужгород = Uzhhorod. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2001. - 220 с.
 6. 28.706 М29 Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 184 с.
 7. 34.4+72 М54 Методи та засоби експериментальних досліджень : навч. посіб. / Г. Б. Параска, Д. Прибега, В, П. С. Майдан. - К. : Кондор, 2017. - 138 с.
 8. 38.3 П91 Пушкарьова, К. К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навч. посіб. / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих. - К. : Ліра-К, 2018. - 424 с.
 9. 53.54 Д66 Домбровская, О. Человек и дельфин: общение и здоровье : монография / О. Домбровская. - К. : Персонал, 2015. - 132 с.
 10. 53.54 С51 Смолянинов, А. Иппотерапия для детей / А. Смолянинов. - М. : Остров надежды, 2010. - 90 с.
 11. 60.5 Б32 Бачинин, В. А. Социология : три курса лекций студентам-юристам / В. А. Бачинин. - Х. : Консум, 2003. - 576 с.
 12. 65.01 Д40 Джаман, М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. / М. О. Джаман. - К. : ЦУЛ, 2017. - 384 с.
 13. 65.01 Р59 Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий. - К. : Кондор, 2017. - 376 с.
 14. 65.052 У84 Утенкова, К. О. Облік у торгових підприємствах : навч. посіб. / К. О. Утенкова. - К. : Алерта, 2017. - 222 с.
 15. 65.24 Г82 Грибан, В. Г. Охорона праці : навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.
 16. 65.261+65.01 Ф59 Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні : монографія. Ч.1 / [ Мельник Л. В., Акімова Л. М., Кондрацька Н. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 170 с.
 17. 65.29 Б77 Бойчик, І. М. Економіка підприємства : підруч. / І. М. Бойчик. - К. : Кондор, 2016. - 378 с.
 18. 65.42 Б20 Балджи, М. Д. Економіка та організація торгівлі : навч. посіб. / М. Д. Балджи, І. А. Допіра, В. О. Однолько. - К. : Кондор, 2017. - 368 с.
 19. 66.0 Г31 Гелей, С. Д. Політико-правові системи країн світу : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : ЦУЛ, 2017. - 346 с.
 20. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 21. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2017. - 156 с.
 22. 67.0 Т33 Теория государства и права : курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 768 с.
 23. 67.3(0) Р51 Римское частное право : учеб. / {Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского]. - М. : Юриспруденция, 2000. - 448 с.
 24. 67.3(0) Р51 Римське приватне право : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 136 с.
 25. 67.3(0) Ч-49 Черниловский, Э. М. Римское частное право : элементарный курс / Э. М. Черниловский. - М. : Юристъ, 2000. - 212 с.
 26. 67.400.7 М63 Мірило правовладдя. Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) = Rule of law checklist. european commission for democracy through law (Venice commission) : коментар; глосарій. - USAID, 2017. - 163 c.
 27. 67.404 К64 Конкурентне право України : навч. посіб / [За ред. В. С. Щербини, І. В. Лукач]. - К. : Ліра-К, 2017. - 380 с.
 28. 67.404 Ц58 Цивільне право України. Загальна частина : підруч. / [За ред. Дзери О. В., Кузнєцової Н. С., Майданика Р. А.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 976 с.
 29. 67.404 Ц58 Цивільне право України. Особлива частина : підруч. / [Ред . Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Майданик Р. А.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 1176 с.
 30. 67.408 Д36 Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / [За заг. ред. О. С. Саєнка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.
 31. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 10 листопада 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 32. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 12 вересня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 304 с.
 33. 74.03 Я45 Якименко, С. І. Жіноча середня освіта в Херсонській губернії (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : монографія / С. І. Якименко, О. М. Литвиненко. - К. : Слово, 2011. - 208 с.
 34. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.1 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 354 с.
 35. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.2 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 338 с.
 36. 74.58 Р49 Рижиков, В. С. Теорія та практика конструювання цільових моделей (професіограм) та процесу професійної підготовки майбутніх юристів : монографія / В. С. Рижиков. - Херсон : Айлант, 2010. - 280 с.
 37. 81.2 Рос П22 Пашковская, Н. А. Русский язык : учеб. для 10-11 класса / Н. А. Пашковская, В. А. Корсаков. - К. : Освіта, 1998. - 207 с.
 38. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 39. 84(4 Англ) Ч-51 Честертон, Г. К. Рассказы / Г. К. Честертон ; пер.с англ. - М. : Худ. литература, 1980. - 460 с.
 40. 84(4 Укр) В68 Волонтери. Мобілізація добра : збірка / [Уклад. Ірена Карпа]. - Х. : клуб сімейного дозвілля, 2015. - 256 с.
 41. 88.3 Е91 Ефимова, Н. С. Основы общей психологии : учеб. / Н. С. Ефимова. - К. : Сварог, 2017. - 288 с.
 42. 88.37 Г63 Гольдберг, М. Люби её бесстрашно / М. Гольдберг. - К. : Альфа реклама, 2014. - 160 с.
 43. 88.4-11 П86 Психологія судового процесу: (психолого-правовий аспект) : наук.-практич. посіб. / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2017. - 206 с.
 44. 88.4-11 О-46 Озерський, І. В. Психологія прокурорської діяльності : навч. посіб. (альбом схем) / І. В. Озерський. - Полтава : Копі-центр, 2008. - 246 с.
 45. 88.4-5 Д40 Джеймс, М. Рождённые выигрывать. Трансакционный анализ с гештальтупражнениями / М. Джеймс, Д. Джонгвард ; [Общая ред. Л. А. Петровской]. - К. : Сварог, 2017. - 336 с.
 46. 88.5 С69 Социальная психология образования : учеб.пособ. / [Под ред. С. Б. Крушельницкой, М. Е. Сачковой, Л. Б. Шнейдер]. - К. : Сварог, 2016. - 320 с.
 47. 88.5 С66 Соснин, В. А. Психология массового поведения / В. А. Соснин. - К. : Сварог, 2017. - 160 с.
 48. 88.6 Т14 Тайна имени. - Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 240 с.
 49. 92 Б92 Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2003. - 528 с.

За жовтень 2017 р.

 1. 20.1+84(4 Укр) Г93 Гудов, В. А. 731 спецбатальон (special battalion) / В. А. Гудов. - 4-е изд., перераб. и доп. - К. : Персонал, 2016. - 182 с.
 2. 24.1 Л37 Левітін, С. Я. Загальна та неорганічна хімія / С. Я. Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; За заг. ред. Є.Я.Левітіна. - Х. : Прапор, НФАУ, 2000. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Levitin_Zag_ta neorg_himiya.rar
 3. 24.2 Л26 Ластухін, Ю. О. Органічна хімія : Підруч. для вищ. навч. закладів / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. - Львів : Центр Європи, 2006. - 864 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.2/Lastuhin_Org_himiya.rar
 4. 28.0 С60 Соломенко, Л. І. Екологія людини : Навч. посіб. / Л. І. Соломенко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 120 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Ekolohiia_liudyny.rar
 5. 28.706 А64 Анатомия человека. В 2-х т. Т.1 / Под ред. М.Р.Сапина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2001. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Sapin_Anatomiya_cheloveka_I.rar
 6. 28.706 А64 Анатомия человека. В 2-х т. Т.2 / Под ред. М.Р.Сапина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2001. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Sapin_Anatomiya_cheloveka_II.rar
 7. 28.706 К59 Козлов, В. И. Анатомия человека. Краткий курс : Учеб. пособ. для студ. мед. вузов / В. И. Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Практическая медицина, 2009. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kozlov_Anatomiya_cheloveka.rar
 8. 32.81 Г67 Горбенко, А. О. Информационные системы в экономике / А. О. Горбенко. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 295 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/gorbenko_inform_sistemy.rar
 9. 32.81 И85 Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г. Н. Исаев. - 6-е изд.. стер. - М. : Омега-Л, 2013. - 462 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Informacionnye_sistemy_v_ekonomike.rar
 10. 60.6 Т33 Теория статистики : учеб. / Р.А. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникрва Н.А., Шувалов Е.Б.; под ред. Р.А. Шмойловой]. - 5-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2014. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Teoriya_statistiki_2014.rar
 11. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2008 році : Статистичний збірник / [Ред. Осауленко О. Г.]. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2009. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukraina_u_cifrah_2008.rar
 12. 63.3(4 Укр) І-18 Іван Тесля: "...передумав багато різних думок про вільне життя, про рідний край..." : спогади в'язня концтабору. - К, 2016. - 70 с.
 13. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 1 : За Україну, за її волю...Сповідь у камері смертника. Вірую в Бога і в Україну. Нобелівські мрії. Листи / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 536 с.
 14. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 2 : Не дам загинуть Україні / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 616 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 3 : На землі кленового листка: спогади й роздуми посла / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 592 с.
 16. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 4 / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 560 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 5 : З часів неволі. Соснівка-7 / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 512 с.
 18. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т. 6 : З часів неволі. Кн.2 / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 448 с.
 19. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.7 : З часів неволі: спогади і роздуми / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 448 с.
 20. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.8 : З часів неволі: країна Моксель / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 522 с.
 21. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.9 : З часів неволі: одержимі / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 648 с.
 22. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.10 : Тут мій дух / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 688 с.
 23. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.11 : До історії Української Гельсінської спілки. Хто такі республіканці? Статті / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 640 с.
 24. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.12 : Національна ідея і національна воля. Де ти , доле України? / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 552 с.
 25. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Шлях до відродження : в 13 т. Т.13 : Злочинна суть КПРС-КПУ, Нюрнберг-2. Придністров'я. Від хохла до українця. Телепередачі. Статті / Л. Лук'яненко. - К. : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 448 с.
 26. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Листи політв'язнів / Л. Г. Лук'яненко. - К. : Альфа Реклама, 2017. - 584 с.
 27. 63.4 В49 Винокур, І. С. Археологія України : Підруч. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2008. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.4/Arkheolohiia_Ukrainy.rar
 28. 65.01 П99 Пястолов, С. М. Экономическая теория : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С. М. Пястолов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Pyastolov_Ekonom_teoriya.rar
 29. 65.01 Р18 Райзберг, Б. А. Прикладная экономика : Учеб. пособ. / Б. А. Райзберг. - 3-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 321 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Prikladn_ekonomika.rar
 30. 65.02 И99 Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. / За ред. С.В.Степаненка. - К. : КНЕУ, 2010. - 743 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.02/Stepanenko_Istoriia_ekonomiky.rar
 31. 65.052(1) Хе Хегай, Ю. А. Управление затратами : Учеб. пособие / Ю. А. Хегай, З. А. Васильева. - Красноярск : СФУ, 2015. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/khegay_upravlenie_zatratami.rar
 32. 65.053 Ф59 Фінансовий аналіз : навч. посіб. / [За заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 440 с.
 33. 65.24 Щ55 Щепакин, М. Б. Экономика труда : Учебник / М. Б. Щепакин, А. С. Молчан, Э. Ф. Хандамова. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/shchepakin_ekonomika_truda.rar
 34. 65.261 Т33 Теорія фінансів : підруч. / [ Під заг. ред.. проф. Федосова В. М., Юрія С. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 576 с.
 35. 65.261 Б38 Бедринець, М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : Навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Finansovyi_menedzhment_u_malomu_biznesi.rar
 36. 65.261 К79 Кремень, О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К. : ЦУЛ, 2017. - 416 с.
 37. 65.261 Н53 Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств : підруч. / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 504 с.
 38. 65.262(1) И58 Инвестиции в вопросах и ответах : Учеб. пособие. - М. : Проспект, 2014. - 376 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Investicii-v-voprosax-i-otvetax.rar
 39. 65.271 В60 Внукова, Н. М. Соціальне страхування. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 412 с.
 40. 65.29 К73 Котерова, Н. П. Экономика организации : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. П. Котерова. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.29/koterova_ekonomika_organizatsii.rar
 41. 65.290-2 Д72 Драчева, Е. Л. Менеджмент : Учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/dracheva_menedzhment.rar
 42. 65.290-2 М60 Мильнер, Б. З. Теория организации : учеб. / Б. З. Мильнер. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2005. - 648 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Milner_Teoriya_organizaciy.rar
 43. 65.290-2 М69 Михненко, П. А. Теория менеджмента : Учеб. / П. А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/mikhnenko_teoriya_menedzhmenta.rar
 44. 65.290-2(1) С38 Синяева, И. М. Паблик-рилейшенз: Толковый словарь / И. М. Синяева ; Авт.-сост. И.М.Синяева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/sinyaeva_pablik_rileyshenz.rar
 45. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. Ю. Базаров. - 13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Bazarov_Upravl_personalom.rar
 46. 65.290-2(7) Т-56 Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов / А. А. Томпсон, мл, А.Дж ІІІ Стрикленд. - 12-е. изд.: Пер. с англ. - М. : Инфра-М, 2006. - 928 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Striklend_Srat_men-t.rar
 47. 65.290-21 Ф24 Фармацевтический маркетинг. Принципы, среда, практика / Микки С. Смит и др.; Пер. с англ. Н. Г. Мефодовской. - М. : Литтерра, 2005. - 392 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/farmmark.rar
 48. 65.290-21 Б26 Барышев, А. Ф. Маркетинг : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Ф. Барышев. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/baryshev_marketing.rar
 49. 65.290-21+32.973 А44 Акулич, М. В. Интернет-маркетинг : Учеб. для бакалавров / М. В. Акулич. - М. : Дашков и К, 2016. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Internet_marketing.rar
 50. 65.290-21+67.401 Ч-19 Чаплай, І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2016. - 208 с.
 51. 65.40 О-75 Основы логистики : Учеб. для вузов / Под ред. В.А.Гудкова. - 3-е изд., доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 386 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.40/Osnovy_logistiki_2013.rar
 52. 65.42 О-64 Организация и технология торговли : Учеб. / Под общ. ред. С.Н.Виноградовой. - 3-е изд., испр. - Мн. : Выш. шк., 2009. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Organiz_i_tehnol_torgovli.rar
 53. 66.0+88.5 К60 Колісниченко, Р. М. Глобалістична свідомість людства: політологічний аналіз : монографія / Р. М. Колісниченко. - К. : Персонал, 2017. - 422 с.
 54. 66.1 И99 Історія політичної думки : Навч. посіб. / Укл. Карасевич О.О. - Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. - 651 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.1/Karasevich_Istoriia_politychnoi_dumky.rar
 55. 67.0 С29 Селецький, С. І. Теорія держави і права : навч. посіб. / С. І. Селецький. - К. : ЦУЛ, 2017. - 246 с.
 56. 67.3(0) О-75 Основи римського приватного права / За заг. ред. В.І.Борисової, Л.М.Баранової. - Х. : Право, 2008. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.3/Osnovy_rymskoho_pryvatnoho_prava.rar
 57. 67.3(0) К17 Калюжний, Р. А. Основи римського приватного права : курс лекцій / Р. А. Калюжний, Ю. В. Ящуринський. - К. : Персонал, 2011. - 184 с.
 58. 67.400 К 65 Конституція України : зі змінами станом на 30.09.2016. - К. : Персонал, 2016. - 84с.
 59. 67.401 Д36 Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії : монографія. - К. : Персонал, 2017. - 288 с.
 60. 67.401 П88 Публічне управління та адміністрування. Радник-консультант органів державної влади : навч.-методич. комплекс. - К. : Персонал, 2016. - 500 с.
 61. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні : наук.-аналіт. доп. / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов. - К. : Персонал, 2016. - 89 с.
 62. 67.401 Т35 Терещук, О. Д. Адміністративно-правові засади громадського контролю за правоохоронною діяльністю в Україні: теорія і практика : монографія / О. Д. Терещук. - К. : Персонал, 2016. - 460 с.
 63. 67.404 Б86 Бочков, В. П. Правовой статус негосударственных некоммерчских организаций : монография / В. П. Бочков. - К. : Персонал, 2015. - 224 с.
 64. 67.404 Д81 Дудик, І. М. Державний контроль Антимонопольного комітету України за узгодженими діями суб'єктів господарювання : монографія / І. М. Дудик. - К : Персонал, 2017. - 168 с.
 65. 67.404 М33 Матвєєв, П. С. Договори валютного дилінгу в цивільному праві України : монографія / П. С. Матвєєв. - К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. - 226 с.
 66. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : зі змінами станом на 24.12.2015. - К. : Персонал, 2016. - 150 с.
 67. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 392 с.
 68. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : зі змінами станом на 26.11.2015. - К. : Персонал, 2016. - 272 с.
 69. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : зі змінами станом на 26.11.2015 р. - К. : Персонал, 2016. - 132 с.
 70. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : зі змінами станом на 04.02 2016. - К. : Персонал, 2016. - 236 с.
 71. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/71.1/Istoriia_ukrainskoi_kultury.rar
 72. 73 С31 Сенченко, М. Мозкові центри країн світу / М. Сенченко, О. Сенченко, В. Гастинщиков. - К. : Персонал, 2016. - 278 с.
 73. 76.006.5 Б76 Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 74. 81.2 Укр С-91 Сучасна українська мова : Підручн. / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. За ред. О.Д.Пономарева. - 3-е вид., перероб. - К. : Либідь, 2005. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukrainska_mova.rar
 75. 83.3 Д13 Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. - 3-е вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/83.3/Davidenko_Istoriia_zar_literatury.rar
 76. 84(4 Укр) К93 Курко, В. О. Лірика / В. О. Курко. - К. : Персонал, 2016. - 96 с.
 77. 84(4 Фра) З-81 Золя, Э. Нана / Э. Золя. - К. : Феникс, 1981. - 352с.
 78. 86.2 Д86 Душейко, А. Про світогляд, ідеологію та політику України і світу в ІІІ тисячолітті / А. Душейко. - К. : Персонал, ода. - 182 с.
 79. 86.3 Б94 Бхактиведанта, С. П. Шри Ишопанишад / Свами Прабхупада А. Ч. Бхактиведанта. - М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2011. - 176 c.
 80. 86.3+87,3(0) М74 Могильный, В. Философия истории протоиерея Сергея Булгакова / В. Могильный, Д. Мартышин. - К. : Персонал, 2016. - 144 с.
 81. 87 Ф68 Філософія історії : Підруч. для вищ. шк. - Х. : Прапор, 2006. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Filosofiia_istorii.rar
 82. 87.3 Х18 Хамітов, Н. Історія філософії: Проблема людини та її меж : Навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; Під ред. Н.Хамітова. - 4-е вид., перероб. та доп. - К. : КНТ, 2016. - 396 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/Hamitov_Istoriia_filosofii.rar
 83. 87.7 Е88 Етика ділових відносин : Навч. посіб. / Лесько О.Й. та ін. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 309 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etyka_dilovykh_vidnosyn.rar
 84. 87.7 Ш42 Шеламова, Г. М. Этикет делового общения : Учеб. пособие для нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etiket_delov_obshchen.rar
 85. 88 М36 Мацко, Л. А. Основи психології та педагогіки : Навч. посіб. для студ. заоч. форми навч. / Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, В. Г. Годлевська. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 163 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Osnovy_psykholohii_ta_pedahohiky.rar
 86. 88 Н-50 Немов, Р. С. Психология. В 3-х кн. Кн.2 : Психология образования / Р. С. Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 2000. - 608 с.
 87. 88 Н-50 Немов, Р. С. Психология. В 3-х кн. Кн.3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. / Р. С. Немов. - 3-е изд. - М. : Владос, 2000. - 640 с.
 88. 88 С81 Столяренко, Л. Д. Основы психологии : практикум / Л. Д. Столяренко. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 704 с.
 89. 88.3 Б17 Базылевич, Т. Ф. Дифференциальная психология : учеб. / Т. Ф. Базылевич. - К. : Сварог, 2017. - 234 с.
 90. 88.3 С62 Сонин, В. А. Общий психологический практикум : учеб. пособ. / В. А. Сонин. - К. : Сварог, 2017. - 416 с.
 91. 88.31 М23 Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учеб. пособ. / Б. Р. Мандель. - К. : Сварог, 2017. - 352 с.
 92. 88.4-1 Д27 Дейнека, О. С. Экономическая психология : учеб. пособ. / О. С. Дейнека. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. - 160 с.
 93. 88.4-11 В19 Васильев, В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер, 2002. - 640 с.
 94. 88.4-5 Б68 Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : рук-во для врачей и клинич. психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. - 3-е изд., стереотип. - К. : Сварог, 2017. - 624 с.
 95. 88.4-5+88.5 Д69 Дорцен, Э. В. Психотерапия и поиски счастья = Psychotherapy and the quest for happiness / Э. В. Дорцен ; пер.с англ. - К. : Сварог, 2017. - 296 с.
 96. 88.4-7 Д42 Джордж, Р. Консультирование: теория и практика = Counseling.Theory and practice / Р. Джордж, Т. Кристиани ; пер.с англ. - 4-е междун. изд. - М. : ЭКСМО, 2002. - 448 с.
 97. 88.4-7 Н50 Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учеб. / Р. С. Немов. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 528 с.
 98. 88.4-8 К68 Королев, Л. М. Психология управления : Учебное пособие / Л. М. Королев. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 188 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/korolev_psikhologiya_upravleniya.rar
 99. 88.4-8 П77 Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : Навч. посіб. / М. Д. Прищак, О. Й. Лесько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 150 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psyh_uprav_v_orhanizatsii.rar
 100. 88.5 К61 Коломинский, Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности) : учеб. пособие / Я. Л. Коломинский. - 2-е изд., доп. - Мн. : ТетраСистемс, 2000. - 432 с.
 101. 88.5 О-72 Осенкив, Г. С. Психология массового поведения : учеб.-практич. пособ. / Г. С. Осенкив. - К. : Сварог, 2017. - 158 с.
 102. 88.5 С44 Скорюк, В. Д. Социальная псмихология в схемах и комментариях : учеб.-практич. пособ / В. Д. Скорюк. - К. : Сварог, 2017. - 228 с.
 103. 88.53 Р82 Рубштейн, Н. В. Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2017. - 224 с.
 104. 88.6 А45 Алдер, Г. НЛП в действии = NLP for managers. How to achieve excellence at work / Г. Алдер. - С.Пб. : Питер, 2002. - 192 с.
 105. 88.6+88.4-5 П16 Панические атаки (Гештальт-терапия в единстве клинических и социальных контекстов) = Panic attacks and postmodernity (Geatalt therapy between clinical and social perspectives) / (Ред. Джанни Франчесетти). - М. : МИГТиК ИОИ, 2015. - 264 с.
 106. 88.6+88.4-5 П16 Панические атаки (Гештальт-терапия в единстве клинических и социальных контекстов) = Panic attacks and postmodernity (Geatalt therapy between clinical and social perspectives) / (Ред. Джанни Франчесетти). - К. : Сварог, 2017. - 264 с.
 107. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход (The verbal behavior approach) Обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2017. - 304 с.
 108. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 265 с.
 109. 88.8 Е60 Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге / Е. В. Емельянова. - К. : Сварог, 2017. - 376 с.

За вересень 2017 р.

 1. 22.1 М34 Математичне моделювання для економістів:бакалавр-магістр-доктор філософії (PhD) : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козак5, В. М. Мацкула]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 252 с.
 2. 22.12 М33 Матвієнко, М. П. Математична логіка та теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов. - К. : Ліра-К, 2017. - 212 с.
 3. 22.171 З-17 Зайцев, Є. П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв'язком типових варіантів : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 440 с.
 4. 24.5 Ф68 Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум : Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів / За ред. В.Кабачного. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2004. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.5/Kabachniy_Fiz_himiya.rar
 5. 32.81 І-74 Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підруч. / [Скопень М. М., Сукач М. К., Будя О. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 764 с.
 6. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2017. - 382 с.
 7. 52.82 К26 Карпук, В. В. Фармакогнозия : Учеб. пособие / В. В. Карпук. - Мн. : БГУ, 2011. - 340 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Karpuk_Farmakognoziya.rar
 8. 52.82 С59 Сокольский, И. Н. Фармакогнозия : Учебник / И. Н. Сокольский, И. А. Самылина, Н. В. Беспалова. - М. : Медицина, 2003. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Sokolskiy_Farmakognoziya.rar
 9. 60.6 Т48 Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики : підруч. / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 442 с.
 10. 65.012.1 Р83 Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посіб. / М. М. Рудий, В. В. Жебка. - К. : ЦУЛ, 2017. - 360 с.
 11. 65.052 В65 Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. - К. : ЦУЛ, 2017. - 488 с.
 12. 65.052 М42 Мединська, Т. В. Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність : навч.-практич. посіб. / Т. В. Мединська, О. М. Чабанюк. - К. : Алерта, 2017. - 240 с.
 13. 65.261 Р51 Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / [Дема Д. І., Абрамова І. В., Недільська Л. В. та ін.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2017. - 376 с.
 14. 65.261 Г97 Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 424 с.
 15. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. - К. : ЦУЛ, 2017. - 424 с.
 16. 65.262 К65 Копилюк, О. І. Банківські операції : навч. посіб. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 17. 65.262(1) М14 Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т. В. Майорова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 472 с.
 18. 65.29 М31 Маслак, О. І. Економіка промислового підприємства : навч. посіб. / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 172 с.
 19. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 612 с.
 20. 65.42 Ш18 Шалева, О. І. Електронна комерція : навч. посіб. / О. І. Шалева. - К. : ЦУЛ, 2017. - 216 с.
 21. 65.43 Е45 Економіка туризму : підруч. / [Мальська М. П., Рутинський М. Й., Білоус С. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 544 с.
 22. 65.5 Е40 Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / [Голіков А. П., Дейнека О. Г., Позднякова Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 464 с.
 23. 65.5 М58 Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Зінчук]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 512 с.
 24. 65.5 А61 Амеліна, І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К. : ЦУЛ, 2017. - 256 с.
 25. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 26. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 11 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 27. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 01 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 692 с.
 28. 67.404 М33 Матвєєв, П. С. Цивільне право України : навч. посіб. / П. С. Матвєєв. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Правова єдність, 2017. - 84 с.
 29. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 01 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 64 с.
 30. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 540 с.
 31. 67.405(0) А65 Андріїв, В. М. Міжнародне трудове право : навч. посіб. / В. М. Андріїв. - К. : Дакор, 2017. - 574 с.
 32. 67.405(0) Ш32 Шашкова-Журавель, І. О. Міжнародне трудове право : навч. посіб. / І. О. Шашкова-Журавель. - К. : Персонал, 2017. - 190 с.
 33. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 11 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 98 с.
 34. 67.405.1 Т78 Трудове право України : підруч. / [За заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 600 с.
 35. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 11 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 118 с.
 36. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 11 серпня 20 17 року. - К. : Алерта, 2017. - 76 с.
 37. 67.411 Б73 Богатирьов, І. Г. Доктрина пенітенціарного права України : монографія / І. Г. Богатирьов, М. С. Пузирьов, О. О. Шкута. - К. : Дакор, 2017. - 236 с.
 38. 67.411+67.412 М58 Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні : навч. посіб. / [Удалова Л. Д., Письменний Д. П., Омельченко О. Є. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 39. 67.412.2 Ф32 Фединяк, Г. С. Міжнародне приватне право : підручн. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. - К. : Алерта, 2017. - 504 с.
 40. 67.73 З-19 Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 серпня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 22 с.
 41. 67.75 Б66 Біцай, А. В. Участь адвоката в медіації : монографія / А. В. Біцай. - К. : Алерта, 2017. - 260 с.
 42. 67.75 Ф97 Фіолевський, Д. П. Адвокатура : підруч. / Д. П. Фіолевський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 624 с.
 43. 71.1 І-90 Історія світової культури : навч. посіб. / [Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 44. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [ За ред. Палової О. Ю.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 45. 72 Р64 Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / за заг. ред. С.Калашнікової та В.Лугового. - К. : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2015. - 84 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Rozvytok_Systemy_Zabezpechennya.rar
 46. 74.58 З-19 Закон України " Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 03 лютого 20 17 року. - К. : Алерта, 2017. - 96 с.
 47. 74.58 Т36 Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підруч. / В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 340 с.
 48. 74.58 Я22 Яворська, М. Гармонізація адміністрування у сучасному вищому навчальному закладі: відповідь на виклики часу : монографія / Моніка Яворська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 288 с.
 49. 74.58+87.7 З-17 Зайченко, І. В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підруч. / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський. - К. : Ліра-К, 2017. - 484 с.
 50. 81 М22 Мамрак, А. В. Вступ до теорії перекладу : навч. посіб. / А. В. Мамрак ; Мамрак А. В. - К. : ЦУЛ, 2017. - 304 с.
 51. 81.2 Англ Л43 Лексико-грамматическая организация английского языка : учеб. пособ. / [Под общей ред. Липко И. П.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 146 с.
 52. 81.2 Лат С24 Світлична, Є. І. Латинська мова : підруч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. - К. : ЦУЛ, 2017. - 440 с.
 53. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська мова . Граматика з вправами : підруч. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2016. - 454 с. - CD.
 54. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.
 55. 87.7 Е88 Етика ділового спілкування : навч. посіб. / [За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 344 с.
 56. 87.7 Ф61 Фіолевський, Д. П. Юридична етика : підруч. / Д. П. Фіолевський. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2017. - 288 с.
 57. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Судова психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2017. - 112 с.

За серпень 2017 р.

 1. 28.070 С81 Столяр, О. Б. Молекулярна біологія : навч. посіб. / О. Б. Столяр. - К. : КНТ, 2017. - 224 с.
 2. 32.973 П78 Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів : підруч. / [Костирко В. С., Костенко А. В., Плеша М. І. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 3. 65.01 Г54 Глобальна економіка : навч. посіб. / [За заг. ред. Одягайла Б. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2017. - 206 с.
 4. 65.01 М69 Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 220 с.
 5. 65.24 О-92 Охорона праці (питання та відповіді) : довідник / [Москальова В. М., Батлук В. А., Кусковець С. Л. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 452 с.
 6. 65.261 Б98 Бюджетна система : навч. посіб. / [За заг. ред. Говорушко Т. А.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 296 с.
 7. 65.261 К26 Карпінський, Б. А. Фінансова система : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. - 2-ге вид. - Л. : Магнолія Плюс, 2017. - 272 с.
 8. 65.262 А79 Аранчій, В. І. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко, Л. В. Черненко. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 363 с.
 9. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 276 с.
 10. 67.404+51.1 О-92 Охорона здоров'я в Україні : навч. посіб. / [Під заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : Скіф, 2017. - 288 с.
 11. 71.1 І-90 Історія української культури : навч. посіб. / [За ред. Павлової О. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 340 с.
 12. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова для іноземних студентів : навч. пос. / [Лисенко Н. О., Кривко Р. М., Світлична та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 14. 86.2 К78 Кралюк, П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб. / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. - К. : КНТ, 2017. - 160 с.
 15. 86.2 С51 Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 232 с.
 16. 88.3 М17 Максименко, С. Д. Експериментальна психологія : підруч. / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 360 с.
 17. 88.5 Я90 Яхно, Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. - К. : ЦУЛ, 2017. - 168 с.

За липень 2017 р.

 1. 22.3 Ш37 Шевченко, А. Ф. Збірник задач із курсу фізики : навч. посіб. / А. Ф. Шевченко. - К. : Ліра-К, 2017. - 260 с.
 2. 28.5 Б77 Бойко, М. Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин : навч. посіб. / М. Ф. Бойко. - К. : Ліра-К, 2016. - 276 с.
 3. 28.5 Б77 Бойко, М. Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин : навч. посіб. / М. Ф. Бойко. - К. : Ліра-К, 2017. - 276 с.
 4. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 596 с.
 5. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 12 червня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 6. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 10 липня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 7. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 06 липня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 292 с.
 8. 67.7 Х85 Хотинська-Нор, О. З. Теорія і практика судової реформи в Україні : монографія / О. З. Хотинська-Нор. - К. : Алерта, 2016. - 428 с.
 9. 71 К44 Кислюк, К. В. Культурологія. Хрестоматія : навч. посіб. / К. В. Кислюк, Г. Д. Панков. - К. : Кондор, 2017. - 186 с.
 10. 78.3 У59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допоміжні та основна таблиці (станом на 2011 рік) / [ Гол. ред. М. І. Сенченко ] ; пер.з англ. - К. : Книжкова палата України, 2017. - 1106 с.
 11. 78.3 У59 Універсальна десяткова класифікація (УДК) : алфавітно-предметний покажчик (зведений) / [Гол. ред. М.І. Сенченко]. - К. : Книжкова палата України, 2017. - 900 с.
 12. 83.7 П24 Педагогічна риторика : монографія / [Кучерук О. А., Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. та ін.]. - К. : КНТ, 2016. - 258 с.
 13. 84(4 Укр) С16 Саламаха-Малафий, Л. И. Искривления судьбы : роман / Л. И. Саламаха-Малафий. - К. : Лира-К, 2017. - 288 с.
 14. 84(4 Укр) С16 Саламаха-Малафий, Л. И. Леди-вундеркинд : дидактический роман / Л. И. Саламаха-Малафий. - К. : Лира-К, 2017. - 128 с.
 15. 84(4 Укр) С16 Саламаха-Малафий, Л. И. Мы с тобой одной крови : фэнтези / Л. И. Саламаха-Малафий. - К. : Лира-К, 2017. - 108 с.
 16. 84(4 Укр) С16 Саламаха-Малафий, Л. И. От рассвета до заката : роман про Любовь / Л. И. Саламаха-Малафий. - К. : Лира-К, 2017. - 128 с.
 17. 85.118 С96 Сьомка, С. В. Біоніка в дизайні середовища : навч. посіб. / С. В. Сьомка. - К. : Ліра-К, 2017. - 248 с.

За червень 2017 р.

 1. 22.171 М42 Медведєв, М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підруч. / М. Г. Медведєв. - К. : Ліра-К, 2017. - 536 с.
 2. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2016. - 340 с.
 3. 60.5 Б28 Батаєва, К. В. Візуальне від античності до постсучасності : навч. посіб. / К. В. Батаєва. - К. : Кондор, 2017. - 242 с.
 4. 60.56+66.0 Т66 Требін, М. П. Соціально-політичні студії : навч. посіб. / М. П. Требін. - Х. : Право, 2017. - 696 с.
 5. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Національна економіка : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. - К. : Ліра-К, 2016. - 432 с.
 6. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 7. 65.052 Т48 Ткаченко, Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Н. М. Ткаченко. - К. : Алерта, 2017. - 174 с.
 8. 65.290-2 З-17 Зайцев, О. В. Податковий менеджмент : підруч. / О. В. Зайцев. - К. : Ліра-К, 2017. - 308 с.
 9. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 10. 65.290-2(9) К46 Кігель, В. Р. Ризикологія: теоретичні основи та прикладні задачі, моделі і методи / В. Р. Кігель. - К. - Буча : Міленіум, 2017. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Ryzykologiya_Kigel.rar
 11. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. / О. П. Гребельник. - 5-те вид., оновл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 400 с.
 12. 67.0 Щ92 Щорічник українського права = Yearbook of ukrainian law : зб. наук. пр. №9 / [Відп. за вип. О. В.Петришин]. - Х. : Право, 2017. - 330 с.
 13. 67.0 М75 Молдован, А. Теорія держави та права: основні поняття : навч. посіб. / А. Молдован, В. Озель. - К. : Алерта, 2017. - 100 с.
 14. 67.3(0) Т46 Тихоненков, Д. А. Історія держави і права зарубіжних країн : посіб. для підготовки до іспитів / Д. А. Тихоненков. - Х. : Право, 2017. - 248 с.
 15. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 16. 67.401 О-75 Основи публічного адміністрування : посіб. для підготовки до іспиту / [За заг. ред. Н. П. Матюхіної]. - Х. : Право, 2016. - 128 с.
 17. 67.401 Б77 Бойко, І. В. Адміністративна процедура : конспект лекцій / І. В. Бойко, О. Т. Зима, О. М. Соловйова. - Х. : Право, 2017. - 132 с.
 18. 67.401 Н49 Неліпа, Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підруч. / Д. В. Неліпа. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 376 с.
 19. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 25 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 20. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 05 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 692 с.
 21. 67.402 Ф59 Фінансове право : посіб. для підготовки до іспитів / [Головашевич О. О., Дмитрик О. О., Кучерявенко М. П. та ін.]. - Х. : Право, 2017. - 228 с.
 22. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 29 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 23. 67.404.2 П21 Пацурія, Н. Б. Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 24. 67.404.3 П68 Правове регулювання інформаційної діяльності : навч. посіб. - К. : Каравела, 2017. - 232 с.
 25. 67.404.3 П50 Політанський, В. С. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський. - Х. : Право, 2017. - 208 с.
 26. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 24 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 78 с.
 27. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є.Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 238 с.
 28. 67.407.2 Е45 Екологічна безпека : навч. посіб. / [За заг. ред. Пєткова В. П.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 29. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 29 травня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 30. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 02 червня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 80 с.
 31. 67.410 Ц58 Цивільний процес : навч. посіб. - Х. : Право, 2017. - 234 с.
 32. 67.412 П85 Прусенко, Г. Є. Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі : монографія / Г. Є. Прусенко. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 33. 67.7 О-64 Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підгот. до іспиту / [Уклад. О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко та ін.]. - Х. : Право, 2017. - 238 с.
 34. 67.72 Л24 Лапкін, А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. - вид. 4-те, змін. та доп. - Х. : Право, 2017. - 152 с.
 35. 72 М20 Мальська, М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. - К. : ЦУЛ, 2017. - 136 с.
 36. 74 М54 Методологічні засади педагогічного дослідження : Монографія / За заг. ред. В.С.Курила, Є.М.Хрикова. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Khrykov.rar
 37. 74.26 К20 Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / В. В. Каплінський. - К. : КНТ, 2017. - 225 с.
 38. 81.2 Англ Е62 English for specific purposes : навч. посіб. / [Уклад. Татільцева Я. М., Ніколаєнко Ю. О.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 196 с.
 39. 81.2 Англ G68 Gordyeyeva, A. Morphology finite and non-finite forms of the verb = Морфологія. особові та неособові форми дієслова / A. Gordyeyeva. - К. : Ліра-К, 2017. - 184 с.
 40. 81.2 Англ Б59 Бідная, О. Г. Enjoy your reading : навч. посіб. / О. Г. Бідная, М. Г. Сивкова. - К. : Ліра-К, 2017. - 194 с.
 41. 81.2 Англ Л64 Лифар, А. А. English for specific purposes : навч. посіб. / А. А. Лифар. - К. : Ліра-К, 2016. - 192 с.
 42. 81.2 Англ М80 Морякіна, І. А. Welcome to the English Speaking World = Запрошуємо в англомовний світ : навч. посіб. / І. А. Морякіна, А. Й. Гордєєва, М. Г. Сивкова. - К. : Ліра-К, 2017. - 204 с.
 43. 81.2 Англ Н63 Ніколаєнко, Ю. О. Business English : навч. посіб. / Ю. О. Ніколаєнко. - К. : Ліра-К, 2017. - 194 с.
 44. 81.2 Англ Н63 Ніколаєнко, Ю. О. Business English : навч. посіб. / Ю. О. Ніколаєнко. - К. : Ліра-К, 2016. - 194 с.
 45. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 46. 88.2 М48 Мельничук, О. Психологічна діагностика : навч. посіб. / О. Мельничук, Б. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2017. - 316 с.

За квітень-травень 2017 р.

 1. 005 M50 Management. Cases = Менеджмент. Ситуаційні вправи : книга / [Відпов. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2016. - 430 с.
 2. 005.6 К20 Капінос, Г. І. Управління якістю : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. - К. : Кондор, 2016. - 278 с.
 3. 28.072 М25 Мардашко, А. А. Биологическая и биоорганическая химия : учеб. пособ. / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. - 3-е изд. - К. : Каравелла, 2017. - 248 с.
 4. 316.6 Б28 Батаєва, К. Соціальна візуалістика і медіа-візуальність : навч. посіб. / К. Батаєва. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 5. 330.3 (477) Т45 Тітаренко, Г. Б. Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія, методологія, практика : монографія / Г. Б. Тітаренко. - К. : Кондор, 2016. - 400 с.
 6. 34+17 Т51 Токарчик, Р. А. Біоюриспруденція = Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku : навч. посіб. / Р. А. Токарчик ; пер.з польск. - К. : Кондор, 2016. - 188 с.
 7. 340 П68 Правознавство : підруч. / [ Відпов. ред. О.В. Дзера]. - 11-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 632 с.
 8. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 9. 341 С60 Солоненко, О. М. Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становлення та розвитку : монографія / О. М. Солоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 360 с.
 10. 343.9 К82 Кримінологія : підруч.; практикум / [Ковальський В. С., Костенко О. М., Семаков Г. С. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 344 с.
 11. 346 В48 Вінник, О. М. Господарське право (загальна частина) : курс лекцій / О. М. Вінник. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 12. 346 В54 Віхров, О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки : навч. посіб. / О. П. Віхров. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 448 с.
 13. 346(477) Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 12 квітня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 14. 347.77/.78 Л63 Лісовський, П. М. Інтелектуалезнавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2017. - 250 с.
 15. 352 І-90 Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / [Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 226 с.
 16. 352 І-90 Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / [Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 226 с.
 17. 352 М65 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / [Руденко О. М., Штурхецький С. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 130 с.
 18. 355 Л63 Лісовський, П. М. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2017. - 368 с.
 19. 368(477) Т33 Теоретико-методологічні засади та прагматика забезпечення безпеки страхового ринку України : монографія. - К. : Кондор, 2016. - 358 с.
 20. 378 З-17 Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : навч. посіб. / І. В. Зайченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 456 с.
 21. 51:339 Б48 Бережна, Л. В. Економіко-математичні моделі в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посіб. / Л. В. Бережна, О. І. Снитюк. - К. : Кондор, 2016. - 386 с.
 22. 63.3(4 Укр) А47 Aleksieiev, Y. History of Ukraine : textbook / Yuriy Aleksieiev. - second edition. - K. : Каравела, 2012. - 216 p.
 23. 65.052 Л46 Лень, В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2017. - 272 с.
 24. 65.052 М48 Мельник, Т. Г. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посіб. / Т. Г. Мельник. - Вид. друге, доп. і перероб. - К. : Кондор, 2017. - 269 с.
 25. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 26. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 27. 65.290-2 (2) Х88 HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / [Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 324 с.
 28. 65.42 Х95 Хрущ, Н. А. Біржова діяльність : навч. посіб. / Н. А. Хрущ, П. Г. Іжевський, С. В. Безвух. - К. : Кондор, 2017. - 347 с.
 29. 657.6 С83 Стратегічний аналіз : навч. посіб. / [Кочетков О. В., Кобилкін О. М., Кобилкін С. В. та ін.]. - 3-тє вид., випр. - К. : Кондор, 2017. - 412 с.
 30. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 квітня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 266 с.
 31. 67.401 П29 Пєтков, С. В. Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков. - К. : Скіф, 2017. - 120 с.
 32. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 квітня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 33. 67.404.3+72 Н34 Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність : підруч. / [Уклад. Оборський Г. О., Чистякова І. М., Татакі Д. Д. та ін.]. - К. : Каравела, 2016. - 232 с.
 34. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : чинне законодавство із змін. та доп. на 12 квітня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 98 с.
 35. 67.407.2 Е45 Екологічне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 230 с.
 36. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 208 с.
 37. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 216 с.
 38. 67.411 Г85 Гринюк, В. А. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика = Функция обвинения в уголовном производстве Украині: теория и практика; Function of accusation in criminal proceeding of Ukraine: theory and practice : монографія / В. А. Гринюк. - К. : Алерта, 2016. - 358 с.
 39. 67.52 К82 Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. / [Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.
 40. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 202 с.
 41. 81.2 Англ Г76 Грамматика английского языка : Пособ. для студ. пед. ин-тов / Каушанская В.Л. и др., под ред. Е.В.Ивановой. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Айрис-пресс, 2008. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Kaushanskaya_Grammar_of_the_English.rar
 42. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 43. 811.111 G68 Gordyeyeva, A. Reading for psychologists Self-study book : посіб. / A. Gordyeyeva. - К. : Ліра-К, 2017. - 136 с.
 44. 811.111 L63 Lysenko, K. Self-study book for social workers : навч. посіб. / K. Lysenko, A. Gordyeyeva. - К. : Ліра-К, 2017. - 140 с.
 45. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 46. 821(477) С28 Северинюк, В. Україна козацька : історична поема / В. Северинюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 394 с. : іл.
 47. 88.4-4 К68 Коропецька, О. М. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості : навч. посіб. / О. М. Коропецька. - К. : КНТ, 2016. - 438 с.
 48. 88.4-7 М48 Мельничук, О. Б. Основи психоконсультування та психокорекції : навч. посіб. / О. Б. Мельничук. - друге вид., стереотип. - К. : Каравела, 2017. - 390 с.
 49. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2017. - 290 с.
 50. 88.5 Д64 Долинська, Л. В. Психологія конфлікту / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц ; навч. посіб. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2016. - 304 с.
 51. 908 К89 Кузьма-Качур, М. І. Основи краєзнавства : навч. посіб. / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.

За березень 2017 р.

 1. 28.072 С91 Сухаренко, О. В. Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. - К. : Ліра-К, 2017. - 196 с.
 2. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розан. - К. : Ліра-К, 2015. - 192 с.
 3. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Архітектура комп'ютера : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. - К. : Ліра-К, 2016. - 264 с.
 4. 51.1(2)2 М42 Медицина катастроф (організація медичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій) : Підруч. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В.І.Гридасов та ін. - Х. : НФаУ; Золоті сторінки, 2002. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Medicina_katastrof.rar
 5. 51.1(2)2 Б74 Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій : Навч. посібник / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - Одеса : Одес. держ мед. ун-т, 2001. - 412 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Medicina_eks_situaciy.rar
 6. 52.81 Ф35 Федюкович, Н. И. Фармакология : Учебник / Н. И. Федюкович, Э. Д. Рубан. - 9-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 700 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Fedukovich_Farmakologiya.rar
 7. 52.81 Ч-12 Чабанова, В. С. Фармакология : Учеб. пособие / В. С. Чабанова. - Мн. : Выш. шк., 2011. - 445 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Chabanova_Farmakologiya.rar
 8. 53.52 Ф24 Фармакотерапия : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Б.А.Самуры. - Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2003. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.52/Samura_Farmakoterapiya.rar
 9. 53.52 Б67 Біловол, О. М. Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів : Навч. посібник / О. М. Біловол, І. К. Латогуз, В. Ф. Москаленко ; За ред. І.К.Латогуза. - Х. : Основа, 2001. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.52/Bilovol_Farmakoterapiya.rar
 10. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2014 рік / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2015. - 586 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/zb_2014_ukr.zip
 11. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2015 рік / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2016. - 575 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/zb_2015_ukr.zip
 12. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2014 році : Статистичний збірник / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2015. - 239 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/zb_Uz14_uk.zip
 13. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2015 році : Статистичний збірник / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2016. - 239 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/zb_uz2015_ukr.zip
 14. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська Запорізького 1649 року (алфавітний покажчик прізвищ) / [Упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - К. : Пріоритети, 2014. - 284 с.
 15. 65.30 С40 Система сучасних інтенсивних технологій : посіб. - К. : КНТ, 2017. - 64 с.
 16. 65.43+65.290-2 М20 Мальська, М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підруч. / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 17. 67.3(0) І-90 Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 172 с.
 18. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 214 с.
 19. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Виборче право України : підруч. / В. Ф. Нестерович. - К. : Ліра-К, 2017. - 504 с.
 20. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 214 с.
 21. 67.401+66.2 П50 Політика в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 200 с.
 22. 67.404 К68 Корпоративне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 256 с.
 23. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 214 с.
 24. 67.404.2 Ж74 Житлове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 250 с.
 25. 67.404.2 З-78 Зобов'язальне право України : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.
 26. 67.407.1 А25 Аграрне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 27. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 208 с.
 28. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 332 с.
 29. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 208 с.
 30. 67.51 Т85 Тупчієнко, Д. Л. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / Д. Л. Тупчієнко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.
 31. 67.7 Ю70 Юридична деонтологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 158 с.
 32. 78.3 Д64 Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2017. - 348 с.
 33. 81.2 Англ П49 Polonska, I. Enhance your reading skills & vocabulary! (economic and ecology) : practice book / I. Polonska. - K : Ліра-К, 2017. - 124 с.
 34. 81.2 Лат L59 Lingua latina : навч. посіб. / [Уклад. Савенкова О. О.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 212 с.
 35. 92 М18 Малецька, А. Українсько-польський розмовник / А. Малецька, З. Ландовські. - К.; Ірпінь : Перун, 2004. - 256 с.

За лютий 2017 р.

 1. 22.1 М33 Матвієнко, М. П. Дискретна математика : підруч. / М. П. Матвієнко. - вид. 2-ге перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 324 с.
 2. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2014. - 80 с. - (Твій Київ).
 3. 26.89 Д76 Друг, О. М. Липський гербовник / О. М. Друг. - К. : Либідь, 2016. - 88 с. - (Твій Київ).
 4. 26.89 М18 Малаков, Д. Від Кудрявця до Лук'янівки / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 5. 26.89 М18 Малаков, Д. Лук'янівка. Татарка / Д. Малаков. - К. : Либідь, 2017. - 80 с. - (Твій Київ).
 6. 26.89 Н62 Нікітенко, Н. М. Під покровом Оранти / Н. М. Нікітенко. - К. : Либідь, 2016. - 96 с. - (Твій Київ).
 7. 26.89 Т66 Третьяков, А. П. Привіт з Хрещатика / А. П. Третьяков. - К. : Либідь, 2015. - 80 с. - (Твій Київ).
 8. 26.89+86.3 К67 Корнієнко, В. В. Коридори часу: середньовічні київські графіті / В. В. Корнієнко. - К. : Либідь, 2016. - 64 с. - (Твій Київ).
 9. 28.071 Л54 Лещенко, В. Г. Медицинская и биологическая физика : Учеб. пособие / В. Г. Лещенко, Г. К. Ильич. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 552 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Leschenko_med_biol_fizika.rar
 10. 28.071 П63 Посудін, Ю. І. Біофізика : підруч. / Ю. І. Посудін. - К. : Ліра-К, 2017. - 472 с.
 11. 28.072 Б63 Биологическая химия / Северин Е.С. и др. - М. : ООО "Медицинское информационное агентство", 2008. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Severin_Biohimiya.rar
 12. 28.072 С91 Сухаренко, О. В. Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. - К. : Ліра-К, 2016. - 196 с.
 13. 28.5 М42 Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany : Учебник для студентов вузов / Сербин А.Г. и др., под общ. ред. Серой Л.М. - Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2003. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Med_botanika.rar
 14. 28.5 Н40 Неведомська, Є. О. Ботаніка : навч. посіб. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. - К. : ЦУЛ, 2017. - 218 с.
 15. 35.66 Т46 Тихонов, А. И. Технология лекарств : Учеб. для фармац. вузов и фак. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных ; Под ред. А.И.Тихонова. - Х. : НФАУ; Золотые страницы, 2002. - 704 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/35/35.66/Tihonov_Tenhologiya_lekarstv.rar
 16. 5 Л63 Лисицын, Ю. П. История медицины : Учебник / Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Lisicyn_Ist_mediciny.rar
 17. 5 С65 Сорокина, Т. С. История медицины : Учеб. для высш. мед. учеб. заведений / Т. С. Сорокина. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Sorokina_Ist_mediciny.rar
 18. 52.81+24 Г55 Глущенко, Н. Н. Фармацевтическая химия : Учеб. для студ. проф. учеб. заведений / Н. Н. Глущенко, Т. В. Плетенева, В. А. Попков ; Под ред. Т.В.Плетеневой. - М. : Академия, 2004. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Gluschenko_Farm_himiya.rar
 19. 57.31+75 А72 Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - К. : Професіонал; ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 20. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [За заг. ред. Л. С. Шевченко]. - Х. : Право, 2016. - 268 с.
 21. 65.01 С25 Святюк, Ю. В. Advаnced economic issues (Актуальні питання економіки) : навч. посіб. / Ю. В. Святюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 148 с.
 22. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2017. - 528 с.
 23. 65.290-22 С89 Сукач, М. К. Основи стандартизації : навч. посіб. / М. К. Сукач. - 2-ге вид.ю, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 324 с.
 24. 65.43 М84 Мостова, Л. М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2017. - 388 с.
 25. 65.5 І-43 Ilarionova, N. International Economics. Microeconomics (Міжнародна економіка. Мікроекономіка) : manual / N. Ilarionova. - К. : Ліра-К, 2017. - 316 с.
 26. 65.5+65.290-2 М58 Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів : навч. посіб. / [За ред. С. М. Шкарлета та М. П. Бутка]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 528 с.
 27. 67.3(4 Укр) Ш55 Шигаль, Д. А. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспиту / Д. А. Шигаль. - Х. : Право, 2017. - 252 с.
 28. 67.401 З-14 Загальне адміністративне право : підруч. / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухлецька А. А. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 29. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. - К. : Ліра-К, 2017. - 268 с.
 30. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 08 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 31. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 14 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 32. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 06 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 686 с.
 33. 67.402 Б48 Бервено, С. М. Проблеми вексельного права України : навч. посіб. / С. М. Бервено. - Х. : Право, 2016. - 336 с.
 34. 67.404 А43 Актуальні питання господарського права (Особлива частина) : навч. посіб. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2016. - 800 с.
 35. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 03 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 176 с.
 36. 67.404+67.410 Р34 Рєзнікова, В. В. Посередництво і представництво в господарському праві та процесі України : навч. посіб. / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. - К. : Ліра-К, 2016. - 216 с.
 37. 67.405.1 П76 Прилипко, С. М. Трудове право : посіб. для підготовки до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - 3-тє вид., перероб.і доп. - Х. : Право, 2017. - 194 с.
 38. 67.407.1 А25 Аграрне право : посіб. для підготов. до іспиту / [За заг. ред. А. М. Статівки]. - Х. : Право, 2016. - 154 с.
 39. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 14 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 194 с.
 40. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 03 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 168 с.
 41. 67.411 З-89 Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні / [За заг. ред. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 545 с.
 42. 67.7 Ю70 Петришин, О. В. Юридична деонтологія : посіб. для підг. до іспитів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко. - Х. : Право, 2017. - 84 с.
 43. 67.71 З-19 Закон України " Про Вищу раду правосуддя " : чинне законодавство станом на 05 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 76 с.
 44. 74.58 Т36 Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підруч. / В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 340 с.
 45. 74.58+20.1 Б61 Білянська, М. М. Організація еколого-педагогічної діяльності : навч. посіб. / М. М. Білянська. - К. : Ліра-К, 2017. - 184 с.
 46. 81 М74 Мова як система : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2017. - 132 с.
 47. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська мова . Граматика з вправами : підруч. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2015. - 454 с. - CD.
 48. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська мова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову) : навч. посіб. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2015. - 111 с. - CD.
 49. 81.2 Рос Б43 Белик, Н. А. Русский язык. Элементарный курс : учеб.-практ. пособ. / Н. А. Белик, Т. Н. Грищенко, М. Д. Карцева. - Х. : ИНЖЭК, 2011. - 208 с.
 50. 81.2 Рос В54 Витковская, Э. В. Русский язык : учеб. для иностран.студентов подготов. факульт. / Э. В. Витковская, Р. Д. Писарева, Р. Н. Середа. - Х. : Гимназия, 2011. - 320 с.
 51. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 52. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 53. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 54. 87 О-75 Основи філософії : навч. посіб. / [За ред. М. Ф. Шмиголя]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 412 с.
 55. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Юридична психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - к. : Алерта, 2017. - 110 с.

За січень 2017 р.

 1. 22.18+32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS EXCEL : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2017. - 215 с.
 2. 24.4 Т51 Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология : Учебник / Под ред. Р.У.Хабриева, Н.И.Калетиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Habriev_Toks_himiya.rar
 3. 28 Б26 Барціховський, В. В. Медична біологія : підруч. / В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. - 4-те вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 312 с.
 4. 28.072 Б63 Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн.; підруч. Кн.2 : Біологічна хімія / [За ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської]. - К. : Медицина, 2016. - 544 с.
 5. 28.4 Л96 Люта, В. А. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія : підруч. / В. А. Люта, О. В. Кононов. - К. : Медицина, 2017. - 576 с.
 6. 28.707.3 Н83 Нормальная физиология : Учебник / Под ред. В.П.Дегтярева, С.М.Будылиной. - М. : Медицина, 2006. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Degtyarev_Norm_fiziologiya.rar
 7. 28.707.3 Ш20 Шандра, О. А. Нормальна фізіологія : Вибрані лекції: Навч. посіб. / О. А. Шандра, Н. В. Общіна ; За ред. О.А.Шандри. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Shandra_Norm_fiziologiya.rar
 8. 32.81+65.290-2 К89 Кузьмичов, А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - R/ : Ліра-К, 2016. - 180 с.
 9. 35.66 М30 Марчук, О. С. Технологія ліків : навч. посіб. / О. С. Марчук, Н. Б. Андрощук. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2014. - 576 с.
 10. 51.1(4 Укр) К28 Касевич, Н. М. Медсестринська етика і деонтологія : підруч. / Н. М. Касевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2013. - 200 с.
 11. 51.204.0 Я46 Якобчук, А. В. Основи медичної валеології : навч. посіб. / А. В. Якобчук, О. Г. Курик. - вид. 2-ге. - К. : Ліра-К, 2017. - 244 с.
 12. 52 К78 Красникова, Л. В. Микробиология : Учеб. пособ. / Л. В. Красникова. - С.Пб. : Троицкий мост, 2012. - 296 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Krasnikova_Mikrobiologiya.rar
 13. 52 П79 Прозоркина, Н. В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии : Учеб. пособ. / Н. В. Прозоркина, Л. А. Рубашкина. - 6-е изд., стереотип. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 378 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Prozorkina_Mikrobiologiya.rar
 14. 52.5 П20 Патофизиология : Учебник / Под ред. Н.Н.Зайко, Ю.В.Быця, Н.В.Крышталя. - К. : ВСИ "Медицина", 2015. - 744 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Zayko_Patofiziologiya.rar
 15. 52.5 П20 Патофизиология : Учебник: в 2-х т. Т.1 / Под ред. В.В.Новицкого, Е.Д.Гольдберга, О.И.Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 848 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Novickiy_Patofiziologiya_T1.rar
 16. 52.5 П20 Патофизиология : Учебник: в 2-х т. Т.2 / Под ред. В.В.Новицкого, Е.Д.Гольдберга, О.И.Уразовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Novickiy_Patofiziologiya_T2.rar
 17. 52.81 Н47 Нековаль, І. В. Фармакологія : підруч. / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 7-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2016. - 552 с.
 18. 52.82 Б63 Биофармация : Учеб. для студ. фармац. вузов и фак. / Под ред. А.И.Тихонова. - Х. : Изд-во НФаУ; "Золотые страницы", 2003. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Tihonov_Biofarmaciya.rar
 19. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Klinichna_farmaciya.rar
 20. 52.82 Ю20 Юзик, Г. Ю. Техніка лабораторних робіт : Навч. посіб. / Г. Ю. Юзик. - К. : Медицина, 2007. - 144 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Yuzik_tehnika_lab_rab.rar
 21. 53.4 М42 Медведев, В. В. Клиническая лабораторная диагностика : Справочник для врачей / В. В. Медведев, Ю. З. Волчек ; Под ред. В.А.Яковлева. - С.Пб. : Гиппократ, 2006. - 360 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.4/Medvedev_Lab_diagnostika.rar
 22. 65.261 А66 Андрущенко, В. Л. Податкова держава = A tax state; Ein steuerstaat; Un etat fiscal; Stato tributario; Налоговое государство : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. - К. : Алерта, 2016. - 304 с.
 23. 65.262 З-43 Звєряков, М. І. Управління фінансовою стійкістю банків : підруч. / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. - К. : ЦУЛ, 2017. - 520 с.
 24. 65.290-2 К82 Кривов'язюк, І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 456 с.
 25. 65.290-2(4)+66.3 Б81 Бондар, І. С. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань. - К. : Ліра-К, 2016. - 280 с.
 26. 65.290-21 М26 Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / [За заг. ред. Н. В. Карпенко]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 252 с.
 27. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 160 с.
 28. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 184 с.
 29. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 206 с.
 30. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство станом на 03 січня 2017 р. - К. : Алерта, 2017. - 80 с.
 31. 67.400 Л80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 336 с.
 32. 67.401+66.2 П50 Політика в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 200 с.
 33. 67.401+67.408 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 192 с.
 34. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 35. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 208 с.
 36. 67.404 З-19 Закон України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" : чинне законодавство із змінами та доповненнями на 07 грудня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 116 с.
 37. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 38. 67.404 Д13 Давидова, Н. О. Правовий статус учасників відносин у сфері освіти в США і перспективи його імплементації в освітню систему України (цивільно-правовий аспект) : монографія / Н. О. Давидова. - К. : Ліра-К, 2016. - 532 с.
 39. 67.404 Д42 Джуринський, О. В. Джерела господарського права України : монографія / О. В. Джуринський. - К. : Ліра-К, 2016. - 200 с.
 40. 67.404.3 В43 Використання обєктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / [Биркович Т. І., Бондар І. С., Шишка Р. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 520 с.
 41. 67.405.1 З-19 Закон України "Про охорону праці" : чинне законодавство із змінами та доп. на 15 вересня 2016 р. - К. : Алерта, 2016. - 32 с.
 42. 67.405.1 Т78 Трудові відносини. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 344 с.
 43. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 168 с.
 44. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 12 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 290 с.
 45. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 448 с.
 46. 74 Т36 Теслюк, В. М. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. / В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 304 с.
 47. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 48. 78.5+72 Ш25 Шаравара, Т. О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. / Т. О. Шаравара. - К. : Ліра-К, 2017. - 256 с.
 49. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 50. 84(4 Укр) С72 Спирко, Д. Лазурь-наш берег / Д. Спирко. - К. : Саммит-Книга, 2016. - 176 с.
 51. 84(4 Укр) С72 Спирко, Д. Стихия / Д. Спирко. - К. : Саммит-Книга, 2015. - 284 с.
 52. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 53. 88.2 І-45 Ільєнко, М. М. Зоопсихологія з елементами порівняльної психології : навч. посіб. / М. М. Ільєнко. - вид. 2-ге доп., і перероб. - К. : Ліра-К, 2017. - 208 с.
 54. 88.3 Д84 Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 388 с.
 55. 88.4-1 Б93 Бутко, М. П. Економічна психологія : навч. посіб. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа. - К. : ЦУЛ, 2017. - 232 с.
 56. 88.4-5+67.5 А37 Аймедов, К. В. Клінічна психологія в експертній діяльності: практикум : навч. посіб. / К. В. Аймедов, В. Є. Луньов, Л. Р. Нікогосян. - 2-ге вид. - О. : ОНМедУ, 2015. - 301 с.
 57. 88.5 Ш25 Шарипов, Э. И. Режиссура социальных игр / Э. И. Шарипов, С. И. Кронин. - М. : КСП+, 2002. - 320 с.
 58. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2017. - 304 с.

 

Пошук по сайту: