Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Нові надходження

Шановні користувачі!
Запрошуємо скористатися нашою послугою розсилки інформації про нові надходження книг до фонду бібліотеки Академії.
Заповніть, будь ласка, відповідну форму:

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

За жовтень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 Ш37 Шевченко, Р. Ю. Києвознавство: просторова інтерпретація урболандшафту : Монографія / Р. Ю. Шевченко. - К. : ДЕА, 2021. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Shevchenko_Kyevoznavstvo.rar
 2. 28.70 Ф51 Филатова, С. А. Геронтология : Учеб. / С. А. Филатова, Л. П. Безденежная, Л. С. Андреева. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 510 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Filatova_Gerontologiya.rar
 3. 32.81+65 Т33 Теоретичні та практичні аспеккти розвитку інтернет-економіки : навч. посіб. / [За наук. ред. Татомир І. Л., Квасній Л. Г.]. - Дрогобич : ПОСВІТ, 2021. - 386 с.
 4. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2020. - 382 с.
 5. 32.973+67.401 Д79 Дубова, С. В. Електронне урядування : навч.-метод. посіб. / С. В. Дубова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 176 с.
 6. 51.1 О-64 Організація роботи лікаря загальної практики (сімейного лікаря) : Навч. посіб. / Під ред. В.М.Лехан. - Д. : АРТ-ПРЕС, 2002. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Lehan_Org_rob_likarya.rar
 7. 51.1 Ш66 Шкала, Л. В. Сімейна медицина. Загальні положення : Монографія / Л. В. Шкала, Г. Ф. Левченко. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Shkala_Sim_medycyna.rar
 8. 52.81 С42 Скакун, М. П. Фармакологія : Підруч. / М. П. Скакун, К. А. Посохова. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 740 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Skakun_Farmakologiya.rar
 9. 52.84 Х22 Харчова та санітарна токсикологія : навч. посіб. / [Кузьмін В. Г., Ісаєнко В. М., Акімова Л. М. та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2020. - 556 с.
 10. 53 А72 Антропова, Т. О. Медсестринство в сімейній медицині : Підруч. / Т. О. Антропова. - К. : Медицина, 2008. - 486 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Antropova_Meds_v_sim_medycyni.rar
 11. 53.5 О-75 Основы паллиативной помощи / Под ред. Р.Твайкросса, Э.Уилкока ; пер.Пер. с англ. - М. : Вера, 2020. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Tvaikross_Osn_pal_pomoschy.rar
 12. 53.5 П14 Паллиативная помощь в амбулаторных условиях: руководство для врачей / Под ред. О.Ю.Кузнецовой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Kuznecova_Pal_pomosch.rar
 13. 53.5 Ч-44 Чепкий, Л. П. Анестезіологія та інтенсивна терапія : Підруч. / Л. П. Чепкий, Л. В. Новицька-Усенко, Р. О. Ткаченко. - К. : Вища школа, 2003. - 399 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Chepkyi_Anesteziologiya.rar
 14. 53.7 Ж42 Жданов, Г. Г. Реанимация и интенсивная терапия : Учеб. / Г. Г. Жданов, А. П. Зильбер. - М. : Академия, 2007. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.7/Zhdanov_Reanimaciya.rar
 15. 54.1 П84 Професійні хвороби : Підруч. / За ред. В.А.Капустника, І.Ф.Костюк. - К. : Медицина, 2011. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Kapustnik_Profhvoroby.rar
 16. 54.1 К54 Князева, Л. И. Внутренние болезни : Учеб. / Л. И. Князева, Л. А. Князева, И. И. Горяйнов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Курск : КГМУ, 2013. - 623 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Knyazeva_Vnutr_bolezni.rar
 17. 54.1 С32 Середюк, Н. М. Внутрішня медицина: Терапія : Підруч. / Н. М. Середюк. - 4-е вид., виправ. - К. : Медицина, 2013. - 688 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Sereduk_Vnutr_medycyna.rar
 18. 55.14 В64 Возіанова, Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3-х т. Т.1 / Ж. І. Возіанова ; Возіанова Ж.І. - К. : Здоров`я, 2001. - 856 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Vozianova_Inf_i_paraz_hvoroby_T1.rar
 19. 55.14 В64 Возіанова, Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3-х т. Т.3 / Ж. І. Возіанова ; Возіанова Ж.І. - К. : Здоров`я, 2003. - 848 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Vozianova_Inf_i_paraz_hvoroby_T3.rar
 20. 55.14 Ч-75 Чорновіл, А. В. Інфекційні хвороби : Підруч. / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. - К. : Медицина, 2010. - 432 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Chornovil_Inf_hvoroby.rar
 21. 57.3 П24 Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики : Підруч. / За ред. С.К.Ткаченко, Р.І.Поцюрка. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2010. - 551 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Tkachenko_Pediatriya.rar
 22. 57.3 К20 Капітан, Т. В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми : Підруч. / Т. В. Капітан. - Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Kapitan_Prop_dyt_hvorob.rar
 23. 57.3 К93 Курдюмова, Н. О. Практикум з педіатрії в модулях : Навч. посіб. / Н. О. Курдюмова, Т. Г. Поліщук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2009. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Kurdumova_Prakt_z_pediatrii.rar
 24. 63.3(4 Укр)+71.1 К17 Калакура, Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с.
 25. 65.01 К95 Куцик, П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : Монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : ЛКА, 2015. - 594 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Kucyk_Glob_ekonomika.rar
 26. 65.01 Н64 Никончук, В. М. Методологія забезпечення якості та розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці : монографія / В. М. Никончук. - Рівне : Волинські обереги, 2020. - 224 с.
 27. 65.261 Ф68 Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : Колективна монографія / За ред. В.В.Зимовця. - К. : НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2019. - 306 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Zymovec_Fin_pidpryemstv.rar
 28. 65.262 М33 Матвієнко, В. П. Терен життя / В. П. Матвієнко. - К. : Наукова думка, 2020. - 277 с.
 29. 65.290-2(2) Б61 Білорус, Т. В. Управління персоналом: 800+ запитань та відповідей : навч. посіб. / Т. В. Білорус. - К. : Ліра-К, 2021. - 320 с.
 30. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : Монографія / За ред. Ю.Г. Козака. - К. : ЦУЛ, 2016. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/ZED_pipr-region.rar
 31. 65.5 Л63 Лісовський, П. М. Міжнародна економіка: креативність, плановість, законність : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 106 с.
 32. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 вересня 2021 р. - К. : Алерта, 2021. - 80 с.
 33. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 12 жовтня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 328 с.
 34. 67.401 П18 Пархоменко-Куцевіл, О. І. Формування кадрового потенціалу системи публічної служби в Україні: теоретичні засади : монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл, З. В. Гбур. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2021. - 368 с.
 35. 67.401.21 П16 Панченко, О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія / О. Панченко. - К. : КВІЦ, 2020. - 32 с.
 36. 67.401.21+67.412 Л64 Литвиненко, В. І. Міжвідомче партнерство: інтерпол та охорона кордону : навч. посіцб. / В. І. Литвиненко, С. А. Подоляка, П. М. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2021. - 102 с.
 37. 67.401+67.51 Ш17 Шайтуро, О. П. Органи місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності : монографія / О. П. Шайтуро. - Х. : ФОП Панов А. М., 2019. - 412 с.
 38. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 16 вересня 2021 року. - К. : Паливода, 2021. - 216 с.
 39. 67.402 В68 Волощук, М. Г. Фінансове право : Підруч. / М. Г. Волощук, Т. О. Карабін, М. В. Менджул. - 3-тє вид., доп. та перероб. - Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 2017. - 244 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Voloschuk_Fin_pravo.rar
 40. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 08 вересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 168 с.
 41. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 07 жовтня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 326 с.
 42. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 23 вересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 68 с.
 43. 67.404.3 Л63 Лисенко, С. О. Особливий погляд на інформаційну безпеку / С. О. Лисенко. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2019. - 380 с.
 44. 67.404.3 Л88 Лысенко, С. А. Особый взгляд на информационную безопаснсть / С. А. Лысенко. - К. : СПД Чалчинская Н. В., 2019. - 416 с.
 45. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 123 чвересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 82 с.
 46. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 23 вересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 108 с.
 47. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 11 жовтня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 234 с.
 48. 67.408 У74 Ус, О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : Лекції / О. В. Ус. - Х. : Право, 2018. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Us_Krym-pravova_kvalifikatsiya.rar
 49. 67.408+67.412 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційна інфраструктура країн світу: контроль, моніторинг, представництво : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, В. О. Заросило, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 200 с.
 50. 67.411 В17 Вапнярчук, В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : Монографія / В. В. Вапнярчук. - Х. : Юрайт, 2017. - 408 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Vapnyarchuk_Krym-prav_dokazuvannya.rar
 51. 67.411 Д75 Дрозд, В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія / В. Г. Дрозд. - Одеса : Гельветика, 2018. - 448 с.
 52. 67.412+32.973 Л63 Лісовський, П. М. Квантова комп'ютеризація як феноменально-цифрова комунікація у міжнародному праві : монографія / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 218 с.
 53. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 202 с.
 54. 74.58+78.3 М33 Матвієнко, О. В. Сучасні концепції документно-інформаційної науки: підготовка фахівців за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : навч.-метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін, А. В. Гуменчук. - К. : Ліра-К, 2021. - 140 с.
 55. 81.2 Лат С24 Світлична, Є. І. Латинська мова : підруч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. - К. : ЦУЛ, 2020. - 440 с.
 56. 84(4 Укр) Б68 Блажевська, О. Еля : роман / О. Блажевська. - К. : Ліра-К, 2021. - 226 с.
 57. 84(4 Укр) Б81 Бондар, О. Відірваний аркуш : роман / О. Бондар. - К. : Ліра-К, 2021. - 196 с.
 58. 84(4 Укр) К61 Коломійчук, Б. Експрес до Галіції : роман / Б. Коломійчук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 352 с.
 59. 84(4 Укр) С32 Сергієнко, А. Коли мрії стають спогадами : роман / А. Сергієнко. - К. : Ліра-К, 2019. - 224 с.
 60. 84(4 Укр) Ф15 Фадєєва, В. Криві дзеркала : роман / В. Фадєєва. - К. : Ліра-К, 2020. - 182 с.
 61. 84(4 Укр) Я81 Ясіновська, Н. Любов,дідусь і помідори : повість / Н. Ясіновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 240 с.
 62. 87 С21 Саух, П. Ю. Філософія : Навч. посіб. / П. Ю. Саух. - Житомир : ЖДПУ, 2003. - 254 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Sauh_Filosofiya.rar
 63. 88.37 А31 Адлер, А. Индивидуальная психология / А. Адлер. - С.Пб. : Питер, 2020. - 256 с. - (Мастера психологии).
 64. 88.4-6+74.56 П33 Пірен, М. І. Сучасна освітянська парадигма підготовки особистості фахівця задля сталого розвитку України : навч. посіб.-практикум / М. І. Пірен. - Чернівці : Технодрук, 2020. - 288 с.
 65. 88.5+51.1 П16 Панченко, О. Информационно-психологическая безопасность в эпоху турбулентности : монография / О. Панченко. - К. : КВИЦ, 2020. - 472 с.
 66. 91.9+81.2 Укр П32 Пилипчук, Д. Словники української мови: 1596-2018 : бібліогр. покажчик / Д. Пилипчук. - К. : Просвіта, 2020. - 1072 с.

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №181, 23 вересня - №200, 23 жовтня. - 2021.
 2. Економіка. Фінанси. Право. - №8. - 2021. - 43 с.
 3. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №4. - 2021. - 80 с.
 4. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №3. - 2021. - 151 с.
 5. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №4 (60). - 2020. - 45 с.
 6. Промислове будівництво та інженерні споруди. - К. : ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського". - №3. - 2021. - 48 с.
 7. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №3. - 2021. - 86 с.
 8. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №3. - 2021. - 107 с.
 9. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 2. - 2021. - 372 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.29 Ш95 Шуляр, Н. М. Механізм забезпечення якості персоналу машинобудівних підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Н. М. Шуляр ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 205 с.
 2. 65.290-2 М48 Мельниченко, О. В. Управлыння корпоративною соцыальною выдповыдальныстю туристичних пыдприэмств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. В. Мельниченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 205 с.
 3. 65.290-2 Ф36 Фейчер, О. О. Організаційно-економічний механізм управління закладами вищої освіти мистецького спрямування : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. О. Фейчер ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 282 с.

За вересень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 26.89 Б83 Бородін, К. Ім'я будинку та інші написи : путівник / К. Бородін, І. Гонак. - Львів; Дрогобич : Коло, 2012. - 96 с. - (Львів po polsku).
 2. 26.89 Б83 Бородін, К. Міське життя на повсякдень : путівник / К. Бородін, І. Гонак. - Львів; Дрогобич : Коло, 2013. - 128 с. - (Львів po polsku).
 3. 28.04 Г34 Генетика : Підруч. / За ред. А.В.Сиволоба. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Syvolob_Genetyka.rar
 4. 28.04 Л67 Лісовська, Т. П. Генетика : Курс лекцій / Т. П. Лісовська. - Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Lisovska_Genetyka.rar
 5. 28.04 М29 Маруненко, І. М. Генетика людини з основами психогенетики : Навч. посіб. / І. М. Маруненко, О. В. Тимчик, Є. О. Неведомська. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. - 232 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Marunenko_Genetyka_ludyny.rar
 6. 28.05 С48 Слободяник, Г. И. Клеточная биология человека : краткое учеб. пособ. / Г. И. Слободяник. - К. : МАУП, 2020. - 32 с.
 7. 28.072 С81 Столяр, О. Б. Біологічна хімія : навч. посіб. / О. Б. Столяр. - К. : КНТ, 2021. - 369 с.
 8. 51.1(2)2 П61 Посібник з надання першої долікарської та лікарської допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України при COVID-19 (SARS CoV-2) / [Слободяник Г. І., Дьякова Л. Ю., Джан Т. В та ін.]. - К., 2021. - 80 с.
 9. 51.1(2)2 С48 Слободяник, Г. І. Екстрена та невідкладна медицина. Перша долікарська та лікарська допомога : підруч. / Г. І. Слободяник. - 2-ге вид. - К. : МАУП, 2021. - 168 с.
 10. 51.1(2)2 Х17 Халмурадов, Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій : підруч. / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 11. 52.81 Ф24 Фармакологія : навч.-метод. посіб. / [Луцак І. В., Римарчук К. М., Зубрицька Т. Р та ін.]. - К. : Медицина, 2018. - 344 с.
 12. 55.6 Х98 Хурані, І. Ф. Основи клінічної онкології : Навч.-метод. посіб. / І. Ф. Хурані, О. Я. Какарькін, А. П. Ковальчук. - Вінниця : Тезис, 2010. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Hurani_Osn_klin_onkologii.rar
 13. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу : колективна монографія / [За наук. ред. В. Я Плаксієнка]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 340 с.
 14. 65.052 В85 Вступ до спеціальності : Консп. лекцій для студ. спец. "Облік і оподаткування" / Укл. Т.В.Давидюк. - Х. : НТУ "ХПІ", 2017. - 143 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Davyduk_Vstup_do_specialnosti.rar
 15. 65.052 В85 Вступ до спеціальності : Курс лекцій для студ. спец. "Облік і оподаткування" / Укл. Д.О.Гузь. - Одеса : ОНУ, 2020. - 75 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Guz_Vstup_do_specialnosti.rar
 16. 65.052 Б89 Бруханський, Р. Ф. Вступ до спеціальності : Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Облік і оподаткування" / Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 134 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Bruhanskiy_Vstup_do_specialnosti.rar
 17. 65.053 В60 Внутрішній аудит = Internal audit : навч. посіб. / [Огійчук М. Ф., Рагуліна І. І., Новіков І. Т. та ін]. - вид. п'яте, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2022. - 390 с.
 18. 65.290-2(8) О-65 Орел, М. Г. Концептуальні підходи до прийняття управлінських рішень : навч.-метод. посіб. / М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2021. - 150 с.
 19. 65.290-21 Р69 Романова, Л. В. Маркетингова діяльність підприємств рекламної сфери : монографія / Л. В. Романова, В. І. Золотарьова. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
 20. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Навч. посіб. / За ред. Ю.Г.Козака, Н.С.Логвінової, М.А.Зайця. - 4-тє вид., перероб. та доп. - К. : Освіта України, 2012. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Kozak_ZED_pidpryemstv.rar
 21. 65.5 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності = Podstawy zagranicznej dzialanosci gospodarczej : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака, Т. Спорека]. - вид. 5-те, перероб. та доп. - К.; Катовіце : ЦУЛ, 2021. - 289 с.
 22. 65.5 Х95 Хрупович, С. Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навч. посіб. / С. Є. Хрупович. - Тернопіль : ТНТУ, 2017. - 137 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Hrupovich_ZED_pidpryemstv.rar
 23. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_1.rar
 24. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_2.rar
 25. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_3.rar
 26. 66.4 З-12 Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України : навч. посіб. Ч.2 / [За заг. ред. С. Г. Гордієнка]. - К. : МАУП, 2021. - 607 с.
 27. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Дипломатія: кібербезпека та шляхетність переговорів : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 222 с.
 28. 66.5+66.4 С41 Ситник, Г. П. Національна безпека в контексті європейської інтеграції України : підруч. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2021. - 372 с.
 29. 66.7 К67 Корнієвський, О. А. Громадські об'єднання у системі національної безпеки держави : монографія / О. А. Корнієвський. - К. : Альтерпрес, 2010. - 396 с.
 30. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. - 4-те вид., стереотип. - К. : Алерта, 2021. - 528 с.
 31. 67.401.21 Д44 Діденко, С. В. Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні: теорія і практика : монографія / С. В. Діденко. - Херсон : Грінь Д. С., 2016. - 396 с.
 32. 67.402 П44 Податкове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 184 с.
 33. 67.402 Ф68 Фінансове право України : Навч. посіб. (у схемах, таблицях та коментарях) / К.А.Гурковська та ін. - Львів : ЛьвДУВС, 2016. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Gurkovska_Fin_pravo_Ukrainy.rar
 34. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 26 серпня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 168 с.
 35. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 25 серпня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 325 с.
 36. 67.404.3 К90 Куліш, А. М. Інформаційне право України : Навч. посіб. / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. - Суми : СумДУ, 2016. - 108 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kulish_Inf_pravo_Ukrainy.rar
 37. 67.404.3 Н37 Нашинець-Наумова, А. Ю. Інформаційне право : Навч. посіб. / А. Ю. Нашинець-Наумова. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - 136 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Nashynets-Naumova_Inf_pravo_Ukrainy.rar
 38. 67.404.3+32.811 Е11 Е-майбутнє та інформаційне право / За ред. М.Швеця. - 2-е вид., доп. - К. : НДЦПІ АПрН України, 2006. - 302 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Shvec_E-maib_ta_inf_pravo.rar
 39. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 25 серпня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 108 с.
 40. 67.405.1 Р88 Русаль, Л. М. Юридичні факти, що є підставою припинення трудових правовідносин в Україні : монографія / Л. М. Русаль, В. Я. Бурак. - Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2015. - 152 с.
 41. 67.410 Т33 Теорія доказового права : наук.-практ. посіб (монографія) / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2021. - 426 с.
 42. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 25 серпня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 251 с.
 43. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 9-те вид.. доп. і перероб. - К. : Алерта, 2021. - 458 с.
 44. 67.52 К82 Криміналістика : Підруч. / К.О.Чаплинський та ін. - 2-е вид, перероб. і доп. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.52/Chaplynskiy_Kryminalistyka.rar
 45. 71 К90 Культурологія : курс лекцій / [Уклад. Сабадаш Ю. С., Нікольченко Ю. М., Дабло Л. Г. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 216 с.
 46. 74.5+87.7 Я45 Якименко, с. І. Формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі : монографія / с. І. Якименко, І. В. Іозіс. - К. : Слово, 2019. - 208 с.
 47. 74.58+68 С48 Слободяник, Г. І. Підготовка офіцерів медичної служби запасу з курсом тктичної медицини : навч. посіб. / Г. І. Слободяник, О. В. Нікітюк, Л. В. Діденко. - 2-ге вид. - К. : МАУП, 2020. - 400 с.
 48. 81.2 Англ S12 Sabluk, A. N. English for Medical Students = Англійська мова для студентів-медиків : textbook / A. N. Sabluk, L. V. Levandovska. - 4 th ed., revised. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 576 p.
 49. 81.2 Англ С12 Сабо, О. А. Історія англійської мови. Матеріали до лекцій і семінарів. Вправи. Тести. Ключі для самоконтролю = History of the English language. Materials to lectures and seminars exercises. Tests. Keys for self-control : навч. посіб. / О. А. Сабо. - К. : Ліра-К, 2021. - 230 с.
 50. 81.2 Іта И99 Італійська мова: українсько-італійський розмовник і словник / Худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Х. : Фоліо, 2017. - 317 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Italiyska_mova_slovnyk.rar
 51. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 52. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
 53. 83.7 Ш62 Шинкарук, В. Д. Основи риторики : навч. посіб. / В. Д. Шинкарук, В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2021. - 320 с.
 54. 85.14 К78 Кравченко, О. Живопис = Painting / О. Кравченко. - К. : Адеф Україна, 2007. - 161 с.
 55. 87 В75 Воронюк, О. Л. Основи філософських знань : навч.-метод. посіб. / О. Л. Воронюк. - К. : Медицина, 2018. - 120 с.
 56. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія самотності / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Svendsen_Filos_samotnosti.rar
 57. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Svendsen_Filos_svobody.rar
 58. 87.3(0) Т87 Туренко, В. Е. Жінки в античній філософії: постаті, праці, концепції : монографія / В. Е. Туренко. - К. : Ліра-К, 2021. - 236 с.
 59. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 2-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2011. - 168 с. : іл.
 60. 88.3 О-51 О'Коннор, Д. Коучинг мозга. Как мы можем использовать знания о мозге, чтобы помочь себе развиваться / Дж. О'Коннор. - К. : Сварог, 2021. - 440 с.
 61. 88.4-5(3) Б51 Бернхардт, К. Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки / К. Бернхардт. - К. : Сварог, 2021. - 190 с.
 62. 88.4-5+51.204.0 Д70 Дослідження психології ортобіозу людини : колективна монографія / [Родіна Н. В., Чернявська Т. П., Кононенко О. І та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 234 с.
 63. 88.4+74.58 Ф56 Філософія освітнього простору: психологічний вимір : колективна монографія. - К. : ЦУЛ, 2021. - 400 с.
 64. 88.53+32.973 П44 Подоляка, А. М. Нейробіолінгвістика: загрози та правовий захист : навч. посіб. / А. М. Подоляка, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 222 с.
 65. 92 С48 Словник термінів інформаційного права / Ав.-упоряд. А.І.Марущак, за заг. ред. М.Я.Швеця. - К. : КНТ, 2008. - 185 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Inf_pravo_slovnyk.rar
 66. 92 Б77 Бойко, Ю. М. Понятійно-термінологічний словник з культурології та художньої культури / Ю. М. Бойко, Т. В. Бойко ; За заг. ред. Ю.М.Бойка. - Вінниця : ПП ВЄДА, 2012. - 164 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Boyko_Slovnyk_z_kulturologii.rar
 67. 92 Г41 Герчанівська, П. Е. Культурологія : Термінол. словник / П. Е. Герчанівська. - К. : НАКККіМ, 2015. - 439 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Gerchanivska_Kulturologiya.rar

Періодичні видання

 1. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №2. - 2021. - 202 с.
 2. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №161, 26 серпня - №180, 22 вересня - 2021.
 3. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №2. - 2021. - 116 с.
 4. Економіка. Фінанси. Право. - №7. - 2021. - 36 с.
 5. Міжнародний медичний журнал. - Х. : Харківська мед. академія післядиплом. освіти. - №3(107). - 2021. - 88.
 6. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №5. - 2021. - 250 с.
 7. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №3 (39). - 2021. - 150 с.
 8. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №1. - 2021. - 146 с.

За серпень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 20.1+51.1 О-75 Основи екології та профілактична медицина : підруч. / [Ластков О. Д., Сергета І. В., Швидкий О. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2017. - 472 с.
 2. 22.18 Г56 Гнатієнко, Г. М. Експертні технології прийняття рішень : монографія / Г. М. Гнатієнко, В. Є. Снитюк. - К. : Маклаут, 2008. - 444 с.
 3. 24.4 П44 Подплетня, О. А. Аналітична, фізколоїдна хімія та метрологія : Навч. посіб. / О. А. Подплетня, Л. І. Хмельникова. - Дніпро : Дніпро-VAL, 2020. - 238 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Podpletnya_Analit_himiya.rar
 4. 28.4 Д58 Довженко, Л. В. Основи мікробіології : навч.-метод. посіб. / Л. В. Довженко, В. А. Зінченко. - К. : Медицина, 2017. - 49 с.
 5. 28.706 К78 Кравчук, С. Ю. Анатомія людини : Навч. посіб. / С. Ю. Кравчук. - Чернівці : Місто, 2007. - 600 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kravchuk_Anat_ludyny.rar
 6. 30.11 К56 Ковальов, Ю. А. Графічний інжиніринг : Навч. посіб. / Ю. А. Ковальов, Д. А. Макатьора. - К. : КНУТД, 2021. - 414 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/30/Kovalyov_Graf_inzhyniryng.rar
 7. 51.1 Г87 Громадське здоров'я і громадське медсестринство : підруч. / [Скляров Є. Я., Шегедиг М. Б., Мартинюк І. О. та ін.]. - К. : Медицина, 2011. - 224 с.
 8. 51.1+20.1 Д21 Даценко, І. І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології : Підруч. / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 792 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Dacenko_Profil_medycyna.rar
 9. 51.2 В55 Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях : Підруч. / За ред. К.О.Пашка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Pashko_Viysk_gigiena.rar
 10. 51.2 З-14 Загальна гігієна з основами екології : Підруч. / За ред. В.А.Кондратюка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 585 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Kondratuk_Zag_gigiena.rar
 11. 51.9 Д45 Дикий, Б. М. Епідеміологія : Навч.посіб. / Б. М. Дикий, Т. О. Нікіфорова. - Івано-Франківськ : ІФДМУ, 2006. - 196 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/51.9/Dykyi_Epidemiologiya.rar
 12. 52 П69 Практична мікробіологія : Посіб. / Климнюк С.І. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 440 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Prakt_microbiologiya.rar
 13. 52.81 К49 Клінічна фармакологія : Підруч. / За заг. ред. М.І.Яблучанського та В.М.Савченка. - Х. : ХНУ, 2011. - 405 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Yabluchanskiy_Klin_farmakologiya.rar
 14. 52.81 К49 Клінічна фармакологія : Навч. посіб. / Крайдашенко О.В. та ін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Kraidashenko_Klin_farmakologiya.rar
 15. 52.81 Н47 Нековаль, І. В. Фармакологія : Підруч. / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 4-е вид., випр. - К. : ВСВ "Медицина", 2011. - 520 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Nekoval_Farmakologiya.rar
 16. 52.81 С42 Скакун, М. П. Фармакогенетика : Навч. посіб. / М. П. Скакун. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Skakun_Farmakogenetyka.rar
 17. 52.84 В55 Військова токсикологія, радіологія та медичний захист : Підруч. / За ред. Ю.М.Скалецького. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 361 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.84/Scaleckiy_Viysk_toksykologiya.rar
 18. 53 Г87 Громова, А. М. Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології : Підруч. / А. М. Громова, Г. М. Алтуєв, В. В. Лойко. - К. : Здоров'я, 2004. - 584 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Gromova_Klin_medsestrynstvo.rar
 19. 53.5 Н40 30 невідкладних станів у терапії : Навч. посіб. / За ред. Ю.М.Мостового. - К. : Центр ДЗК, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Mostovoy_30_nevidkl_staniv.rar
 20. 53.5 А66 Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів : Навч. посіб. / Ковальчук Л.Я. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 324 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Kovalchuk_Anesteziologiya.rar
 21. 53.5 М42 Медсестринство в терапії : Підруч. / За заг. ред. М.І.Шведа, Н.В.Пасєчко. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 546 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Shved_Medsestr_v_terapii.rar
 22. 53.5+65.272 М42 Медична та соціальна реабілітація : Навч. посіб. / За заг. ред. І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко. - Тернопіль : ТДМУ, 2005. - 402 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Misula_Med_ta_soc_reabilitaciya.rar
 23. 53.54 О-75 Основи фізичної реабілітації : Навч. посіб. / За заг. ред. Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчука. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Vakulenko_Osn_fiz_reabilitacii.rar
 24. 54.5 В55 Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій : Підруч. / За ред. В.Я.Білого. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 324 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Bilyi_Viyskova_hirurgiya.rar
 25. 54.5 Н40 Невідкладна військова хірургія / пер.Пер. з англ. - Львів : Наутілус, 2015. - 511 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Nevidkl_viysk_hirurgiya.rar
 26. 54.5 О-23 Обрані лекції з військово-польової хірургії / За ред. В.В.Бойка, В.М.Лісового, В.В.Макарова. - Х. : НТМТ, 2018. - 212 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Boyko_Viyskovo-polyova_hirurgiya.rar
 27. 54.5 Х54 Хірургія : Підруч. У 2-х т. Т1 / За ред. Я.С.Березницького та ін. - Дніпропетровськ : Дніпро-VAL, 2007. - 445 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Bereznyckiy_Hirurgiya_T1.rar
 28. 54.5 Х54 Хірургія : Підруч. У 2-х т. Т2 / За ред. Я.С.Березницького та ін. - Дніпропетровськ : Дніпро-VAL, 2007. - 628 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Bereznyckiy_Hirurgiya_T2.rar
 29. 55.14 I-60 Infectious Diseases = Інфекційні хвороби / Ed. E.Nikitin, M.Andreychyn. - К. : Ukrmedknyga, 2004. - 364 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Nikitin_Inf_hvoroby.rar
 30. 55.14 А65 Андрейчин, М. А. Медсестринство при інфекційних хворобах : Підруч. / М. А. Андрейчин, О. Л. Івахів. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 385 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Andreichyn_Medsetr_pry_inf_hvorobah.rar
 31. 55.4 П14 Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навч. посіб. / [Фещенко Ю. І., Князевич В. М., Разнатовська О. М. та ін.]. - К. : Медицина, 2017. - 128 с.
 32. 55.83+55.81 С13 Савчак, В. Медсестринство у дерматовенерології : Підруч. / В. Савчак, М. Ковальчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 170 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Savchak_Medsestr_u_dermatovenerologii.rar
 33. 56.8 М42 Медсестринство в оториноларингології : Підруч. / За ред. І.А.Яшана. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.8/Yashan_Medsestr_v_otorynolaryngologii.rar
 34. 57.0 С17 Самойленко, В. Б. Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї : підруч. / В. Б. Самойленко, Г. Г. Рой, В. В. Мисік. - К. : Медицина, 2018. - 216 с.
 35. 57.1 Г51 Гінекологія : Підруч. / За ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, В.П.Лакатоша. - К. : ВСВ "Медицина", 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Ventskivskii_Ginekologiya.rar
 36. 58 О-64 Організація медичного забезпечення військ : Підруч. / За ред. В.В.Паська. - К. : МП "Леся", 2005. - 430 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/58/Pasko_Org_med_zab_viysk.rar
 37. 60.54 К95 Кухта, М. П. Соціальний потенціал людей старшого віку в Україні : монографія / М. П. Кухта. - К. : КНУКіМ, 2018. - 304 с.
 38. 63.3(4 Укр) М52 Меріме, П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / П. Меріме. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 236 с.
 39. 65.052 О-17 Облік і звітність в оподаткуванні : Навч. посіб. / Теловата М.Т. та ін. - К. : НАСОА, 2019. - 506 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Telovata_Oblik_i_zvit_v_opodatkuvanni.rar
 40. 65.24 О-75 Основи охорони праці : Підруч. / За ред. К.Н.Ткачука, М.О.Халімовського. - 2-е вид., доп. та перероб. - К. : Основа, 2006. - 448 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Tkachuk_Osn_ohor_praci.rar
 41. 65.24 О-92 Охорона праці : Навч. посіб. / За ред. З.М.Яремка. - Львів : ЛНУ, 2010. - 69 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Yaremko_Ohorona_praci.rar
 42. 65.29 П36 Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : Монографія / За ред. В.В.Небрат. - К. : НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2019. - 532 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.29/Nebrat_Pidpr_v_Ukraini.rar
 43. 65.290-2 М50 Менеджмент медичного та рекреаційного туризму = Managementul turismului medical si recreativ : монографія / [Робу Е., Грибнича К., Козак Ю. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 245 с.
 44. 65.290-2 Я94 Яцура, В. В. Менеджмент : Навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук. - Л. : ЛНУ, 2008. - 444 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Yatsura_Menedzhment.rar
 45. 65.5 М43 Международная экономика: в вопросах и ответах : учеб. / [Под ред. Ю. Г. Козака]. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 240 с.
 46. 65.5 У67 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства : Навч. посіб. / Денисенко М.П. та ін. - К. : Кондор, 2020. - 435 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Denysenko_Upr_ZED.rar
 47. 65.5+32.973 Л64 Литвиненко, Н. П. Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному біхнесі : підруч. / Н. П. Литвиненко, Т. О. Терещенко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 336 с.
 48. 66.3 Г17 Гальчинський, А. Кучма-Президент: десять років системних перетворень / А. Гальчинський. - 2-ге вид. - К. : Либідь, 2021. - 432 с.
 49. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 50. 66.3 С13 Савойська, С. Наукове кредо Володимира Панібудьласки у новітніх парадигмах історично-політичного простору : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2012. - 384 с.
 51. 66.7+67.401 Т51 Токар, М. Громадські організації України в системі розвитку публічно-управлінських відносин : монографія / М. Токар. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2020. - 412 с.
 52. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 22 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 328 с.
 53. 67.401 П88 Публічні правовідносини: відповідальність за правопорушення / [За заг. ред. С. В. Пєткова]. - К. : КНТ, 2021. - 120 с.
 54. 67.401 С40 Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст : колективна монографія / [Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А. та ін.]. - К. : ДКС-Центр, 2020. - 512 с.
 55. 67.401 К26 Карпа, М. І. Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія / М. І. Карпа. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. - 264 с.
 56. 67.401 О-65 Орел, М. Г. Теретичні основи державного управління у сфері політичної безпеки = Theoretical basis of public administration in the sphere of political security : монографія / М. Г. Орел. - К. : Поліграф плюс, 2019. - 320 с.
 57. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 14 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 400 с.
 58. 67.401+65.01 В16 Валюх, А. М. Формування державної стратегії розвитку природнього капіталу України : монографія / А. М. Валюх. - Рівне : ПараГраф+, 2018. - 438 с.
 59. 67.401+65.01 К30 Качний, О. С. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика : монографія / О. С. Качний. - К. : ФОП Маслаков, 2018. - 626 с.
 60. 67.404 А72 Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 174 с.
 61. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 14 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 64 с.
 62. 67.404.3 А22 Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 63. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 23 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 140 с.
 64. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 01 тлипня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 232 с.
 65. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 20 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 196 с.
 66. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 332 с.
 67. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.1 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 362 с.
 68. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 01 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 252 с.
 69. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 216 с.
 70. 68.9+65.24 Б40 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. / [Яворовський О. П., Шевцова В. М., Зенкіна В. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2018. - 288 с.
 71. 71 М73 Множинська, Р. В. Українська та зарубіжна культура : видатні діячі національної та світової культури : Довідник / Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В. Грєбєннікова. - К. : КНУТД, 2019. - 108 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/Mnozhynska_Ukr_ta_zarub_kultura.rar
 72. 74.58+32.973 Ц55 Цзя, Я. Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну: реалії та перспективи : монографія / Яочен Цзя. - К. : ЦУЛ, 2018. - 230 с.
 73. 74+67.401 П33 Пірен, М. І. Просвітницька робота в територіальній громаді: професійно-світоглядні засади реалізації : навч. посіб.-практикум / М. І. Пірен. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. - 360 с.
 74. 81.2 Англ Б30 Бахов, І. С. Практикум з граматики англійської мови = English Grammar Practice : навч. посіб. / І. С. Бахов. - К. : МАУП, 2021. - 402 с.
 75. 81.2 Англ З-72 Знаменська, І. В. Англійська мова для фахівців у галузі медицини (Підручник з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів України III та IV рівнів акредитації) = English for Medical Specialists. У 2-х ч. Ч.1 / І. В. Знаменська, О. О. Пісоцька, В. Г. Костенко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 268 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/English_for_medical_specialists_I.rar
 76. 81.2 Англ З-72 Знаменська, І. В. Англійська мова для фахівців у галузі медицини (Підручник з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів України III та IV рівнів акредитації) = English for Medical Specialists. У 2-х ч. Ч.2 / І. В. Знаменська, О. О. Пісоцька, В. Г. Костенко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/English_for_medical_specialists_II.rar
 77. 81.2 Укр С13 Савойська, С. В. Українська мова як державна: освіта, політика : монографія / С. В. Савойська, В. Ф. Панібудьласка, А. М. Тугай. - К. : Вища школа, 2009. - 319 с.
 78. 86.37 Т33 Теология и христианская коммуникация. - науч.-публицистич. издание. - К. : МАУП, 2021. - 68 с.
 79. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 80. 88 К48 Клейман, П. Психология. Люди, концепции, эксперименты / Пол Клейман. - К. : Сварог, 2021. - 262 с.
 81. 88.4-5 Н64 Никоненко, Ю. П. Клінічна психологіія : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. - К. : КНТ, 2021. - 369 с.
 82. 88.4-5(2) +56.14 П86 Психіатрія і наркологія : Підруч. / За ред. В.Л.Гавенка, В.С.Бітенського. - К. : ВСВ "Медицина", 2015. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Gavenko_Psyh_i_narkologiya.rar
 83. 88.4-5(3) С17 Саммерс, К. Психосоматика для нормальных психов / К. Саммерс. - К. : Сварог, 2021. - 264 с.
 84. 88.5+88.37 Н43 Нежура, Н. Как не "сжигать мосты", или секретный код отношений. Секретный код отношений. Заметки из теории и практики : содержит упражнения и практич. задания / Н. Нежура. - К. : Юстиниан, 2015. - 256 с.
 85. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Психологічні особливості криз підлітка. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 200 с.
 86. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 192 с.
 87. 88.8 Ш83 Шпиц, Р. Психоанализ раннего детского возраста / Р. Шпиц. - К. : КНТ, 2021. - 208 с.
 88. 88.8+88.5 К70 Корчакова, Н. В. Психологічні основи дитячої самопрезентації : монографія / Н. В. Корчакова. - К. : ЦУЛ, 2021. - 288 с.
 89. 92 Н72 Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 60000 слів. - Х. : ЧП "Див", 2006. - 576 с.
 90. 92 Ф68 Фізіологічні терміни. Тлумачний словник / За ред. П.О.Неруша. - Тернопіль : ТДМУ, 2005. - 193 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Nerush_Fiziol_terminy_slovnyk.rar
 91. 92 Ц61 Цимбалюк, В. І. Українсько-російсько-латинсько-англійський тлумачний словник з неврології та нейрохірургії / В. І. Цимбалюк. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 269 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Cymbaluk_Slovnyk_z_nevrologii.rar

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.14, №2. - 2021. - С.149-264.
 2. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №1. - 2021. - 161 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №136, 22 липня. - №160, 21 серпня. - 2021.
 4. Економіка і прогнозування. - №2. - 2021. - 160 с.
 5. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №6. - 2021. - 136 с.
 6. Інвестиції: практика та досвід. - №12. - 2021. - 94 с.
 7. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №3. - 2021. - 80 с.
 8. Підприємництво, господарство і право. - №5. - 2021. - 272 с.
 9. Підприємництво, господарство і право. - №6. - 2021. - 228 с.
 10. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №4. - 2021. - 160 с.
 11. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №1. - 2021. - 189 с.
 12. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №2. - 2021. - 150 с.
 13. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №2. - 2021. - 208 с.
 14. Фармацевтичний часопис : Науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №2. - 2021. - 113 с.
 15. Фінанси України. - К. - №6. - 2021. - 128 с.

За липень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 28.703 Р57 Ріст і розвиток людини : Підруч. / За ред. В.С.Тарасюка. - К. : Здоров'я, 2002. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Tarasuk_Rist_i_rozv_ludyny.rar
 2. 31 М20 Маляренко, В. А. Енергетика і навколишнє середовище / В. А. Маляренко. - Х. : САГА, 2008. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Malyrenko_Energetyka_2008.rar
 3. 31 М20 Маляренко, В. А. Енергетика, довкілля, енергозбереження / В. А. Маляренко, Л. В. Лисак ; Під заг. ред. В.А.Маляренка. - Х. : Рубікон, 2004. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Malyrenko_Energetyka.rar
 4. 39.5 Х84 Хоссейн, М. Траєкторії успіху сучасного пілота : монографії / М. Хоссейн. - К. : ЦУЛ, 2018. - 224 с.
 5. 52.5 П20 Патоморфологія : Нац. підруч. / За ред. В.Д.Марковського, В.О.Туманського. - К. : ВСВ "Медицина", 2015. - 936 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Markovskiy_Patomorfologiya.rar
 6. 63.3 К60 Колесник, І. Глобальна історія. Історія понять / І. Колесник. - К. : НАН України, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Kolesnyk_Globalna_istoriya.rar
 7. 63.5 Е88 Етнографія українців / За ред. С.А.Макарчука. - 3-є вид., переоб. і доп. - Л. : ЛНУ, 2015. - 711 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Makarchuk_Etnogr_ukrainciv.rar
 8. 65.01 Е45 Економічна теорія : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 290 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Ekon_teoriya.rar
 9. 65.01 Р47 Решетило, В. П. Экономическая теория : Учеб. пособ. / В. П. Решетило, Н. В. Можайкина, О. Ю. Егорова. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 210 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetilo_Ekon_teoriya.rar
 10. 65.290-2 К95 Кучеренко, Д. Г. Менеджмент : курс лекцій / Д. Г. Кучеренко. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 184 с.
 11. 65.290-2(2) Д53 Дмитренко, Г. А. Системне управління: унікальний людиноцентричний вектор підвищення ефективності державно-управлінського механізму в Україні : наук.вид. / Г. А. Дмитренко. - К. : ДКС-Центр, 2019. - 146 с.
 12. 65.290-2(7) П58 Попроцький, О. П. Інформаційна складова стратегічного управління: теретико-методологіні засади : монографія / О. П. Попроцький. - К. : АА Тандем, 2020. - 389 с.
 13. 65.43 Г12 Гаврилюк, А. М. Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір : монографія / А. М. Гаврилюк. - К. : Ліра-К, 2020. - 428 с.
 14. 66.1 И99 Історія політичної думки України : Підруч. / за заг. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2017. - 632 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.1/Homa_Ist_polit_dumky_Ukrainy.rar
 15. 66.4 З-12 Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України : навч. посіб. Ч.1 / [а заг. ред. А. М. Кислого І М. П. Стрельбицького]. - К. : МАУП, 2021. - 304 с.
 16. 66.4 В26 Вегеш, М. Геополітика в постатях і термінах : Підруч. / М. Вегеш, М. Палінчак, В. Петрінко. - Ужгород : Гельветика, 2020. - 786 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Vegesh_Geopolityka.rar
 17. 66.4 Г63 Гольцов, А. Г. Геополітичний вимір стратегії Російської Федерації на пострадянському просторі : монографія / А. Г. Гольцов. - К. : ЦУЛ, 2018. - 192 с.
 18. 66.4 Г94 Гулієв, А. Д. Основидипломатичного протоколу та етикету : навч. посіб. / А. Д. Гулієв ; пер.з англ. - Х. : Факт, 2017. - 160 с.
 19. 66.5 Л63 Лісовський, П. М. Національна безпека України : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ун-т "Україна", 2020. - 292 с.
 20. 67.400 Ф79 Формула демократії: "народ - конституція - влада". 20-річчю Конституції України присвячується / [О. Мороз, О. Ющик, М. Теплюк та ін.]. - К. : Парламентське вид-во, 2016. - 308 с.
 21. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : Підруч. / М. В. Савчин. - К. : ВАІТЕ, 2020. - 462 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Savchin_Porivn_konst_pravo.rar
 22. 67.401 А39 Акімов, О. О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2019. - 370 с.
 23. 67.401 Л38 Легка, О. В. Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України : монографія / О. В. Легка. - К. : Вид-во Людмила, 2017. - 434 с.
 24. 67.401.21 П33 Пірен, М. І. Європейські цінності - детермінанта змін в сучасній Україні : навч. посіб.-практикум / М. І. Пірен. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 256 с.
 25. 67.404.5 Ш65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2021. - 228 с.
 26. 67.405.2 Б27 Басова, І. С. Внутрішньо переміщена особа як суб'єкт права соціального захисту : монографія / І. С. Басова. - К. : Ніка-Центр, 2020. - 288 с.
 27. 67.408 Г85 Гриньків, О. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві : Монографія / О. О. Гриньків. - Тернопіль : Астон, 2012. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Grynkiv_Bezp_u_krym_sud.rar
 28. 67.72 А61 Амелін, О. Ю. Інформаційне забезпечення діяльності органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : Монографія / О. Ю. Амелін. - К. : Видавництво Людмила, 2021. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/free_books/Mono_Amelin2021.pdf
 29. 74.26 Г70 Горохівський, П. І. Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі : Навч. посіб. / П. І. Горохівський. - Умань : ПП Жовтий О., 2012. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.26/Gorohivskiy_Metod_vykladannya.rar
 30. 81.2 Туре П48 Покровська, І. Л. Турецька мова : Навч. посіб. / І. Л. Покровська. - К. : Ліра-К, 2020. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Pokrovska_Turetska_mova.rar
 31. 81.2 Укр+60.56 С13 Савойська, С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри : монографія / С. В. Савойська. - К. : Просвіта, 2015. - 688 с.
 32. 81.2 Фр С17 Самойлова, О. П. Практична граматика французької мови = Cours pratique de grammaire francaise : навч. посіб. / О. П. Самойлова, Є. В. Комірна. - вид. 3-тє, перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2021. - 552 с.
 33. 85.14 К42 Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - К. : ЦУЛ, 2021. - 534 с.
 34. 88 М96 Мышко, Т. В. Методология качественных исследований в психологии / Т. В. Мышко. - К. : Сварог, 2021. - 292 с.
 35. 88.4-8 К68 Корольов, Д. К. Психологічна оцінка персоналу : Навч. посіб. / Д. К. Корольов. - Житомир : ЖДУ, 2019. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Korolyov_Psyh_ocinka_personalu.rar
 36. 92 И99 Історія політичної думки : Навч. енцикл. словник-довідник / За заг. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 766 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Homa_Ist_polit_dumky_slovnyk.rar
 37. 92 Н73 Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : Енцикл. словник-довідник / За заг. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 492 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Homa_Nov_polit_leksyka_slovnyk.rar
 38. 92 П50 Політологія : Навч. енцикл. словник-довідник / За наук. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 779 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Homa_Politologiya_slovnyk.rar
 39. 92 П50 Політологія : Енцикл. словник / За ред. В.П.Мельника. - Л. : ЛНУ, 2014. - 406 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Melnyl_Politologiya_slovnyk.rar
 40. 92 П50 Політологія: сучасні терміни і поняття : Навч. словник-довідник / Укл. В.М.Піча. - 4-е вид., випр. та доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 516 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Picha_Politologiya_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. International journal of medicine and medical research. - Ternopil : TNMU. - Volume 6, №2. - 2020. - 81 p.
 2. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - К. : Піраміда. - №1-2. - 2021. - 62 с.
 3. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №3. - 2021. - 146 с.
 4. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №115, 19 червня. - №135, 21 липня. - 2021.
 5. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №2. - 2021. - 118 с.
 6. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №3. - 2021. - 118 с.
 7. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №4. - 2021. - 174 с.
 8. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №5. - 2021. - 128 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2021. - 36 с.
 10. Економіка. Фінанси. Право. - №5. - 2021. - 36 с.
 11. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №3. - 2021. - 118 с.
 12. Інвестиції: практика та досвід. - №6. - 2021. - 114 с.
 13. Інвестиції: практика та досвід. - №7. - 2021. - 134 с.
 14. Інвестиції: практика та досвід. - №8. - 2021. - 144 с.
 15. Інвестиції: практика та досвід. - №9. - 2021. - 150 с.
 16. Інвестиції: практика та досвід. - №10. - 2021. - 158 с.
 17. Інвестиції: практика та досвід. - №11. - 2021. - 140 с.
 18. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №2. - 2021. - 72 с.
 19. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - №1-2. - 2021. - 66 с.
 20. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №2. - 2021. - 161 с.
 21. Науковий вісник Національної Академії статистики, обліку та аудиту. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство". - №4. - 2019. - 132 с.
 22. Науковий вісник Національної Академії статистики, обліку та аудиту. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство". - №3. - 2020. - 111 с.
 23. Підприємництво, господарство і право. - №4. - 2021. - 286 с.
 24. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №4. - 2021. - 211 с.
 25. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №2. - 2021. - 102 с.
 26. Промислове будівництво та інженерні споруди. - К. : ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського". - №2. - 2021. - 48 с.
 27. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №1. - 2021. - 156 с.
 28. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №2. - 2021. - 78 с.
 29. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №3. - 2020. - 116 с.
 30. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №4. - 2020. - 148 с.
 31. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №2. - 2021. - 111 с.
 32. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №2 (38). - 2021. - 102 с.
 33. Фінанси України. - К. - №5. - 2021. - 128 с.

Дисертації, автореферати

 1. 67.401 Р64 Розмаріцина, Н. А. Інституціональні та функціональні особливості реформування механізму надання адміністративних послуг в Україні : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Н. А. Розмаріцина. - К. : Націон. академія держ. управління при Президентові Укр., 2021. - 225 с.
 2. 67.401 Ч-74 Чмир, Я. І. Інформаційна безпека України в умовах формування глобального інформаційного суспільства : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Я. І. Чмир. - К. : МАУП, 2021. - 258 с.
 3. 67.401.21 І-15 Ібрахім, С. І. Вдосконалення механізмів публічного управління інклюзивним розвитком країни в умовах глобальних трансформацій : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / С. І. Ганнам Ібрахім. - К. : МАУП, 2020. - 210 с.
 4. 67.401.21 К19 Канан, А. К. Механізми інституційної розбуди антикорупційних органів державної влади: національний та закордонний досвід : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Аюб К. М. Канан. - К. : МАУП, 2020. - 210 с.
 5. 67.401.21 М29 Мартиненко, О. А. Механізми державного управління біологічною безпекою : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / О. А. Мартиненко. - К. : МАУП, 2021. - 213 с.
 6. 67.401.21 М42 Медвецька, Т. В. Реформування державного управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади на сучасному етапі в Україні : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії з публічного управління та адміністрування / Т. В. Медвецька. - К. : Львівський нац. ун-т ветеринар медицини та біотехн. ім. С. З. Гжицького, 2020. - 258 с.
 7. 67.401.21 Н27 Напльоков, Ю. В. Ефективність публічного управління в умовах динамічного середовища : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Ю. В. Напльоков. - К. : МАУП, 2021. - 340 с.
 8. 67.404 К93 Курінський, О. Г. Правонаступництво як підстава набуття корпоративних прав (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис... на здоб. наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. Г. Курінський ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
 9. 67.404 М22 Мамченко, Ю. А. Особливості правового регулювання господарського договору поставки : автореф. дис... на здоб. наук. ступ. кандидата юридичних наук / Ю. А. Мамченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 191 с.

За червень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика для менеджерів : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 292 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_matematyka_2010.rar
 2. 22.171 С17 Самойленко, Н. И. Теория вероятностей : Учеб. / Н. И. Самойленко, А. И. Кузнецов, А. Б. Костенко. - Х. : НТМТ, ХНАГХ, 2009. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Samoylenko_Teor_veroyatnostey.rar
 3. 28 С16 Саляк, Н. О. Практикум з медичної біології : авч. посіб. / Н. О. Саляк. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2017. - 296 с.
 4. 28.706 П12 Павлюк, Н. Л. Практикум з анатомії людини : навч. посіб. / Н. Л. Павлюк. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2019. - 216 с.
 5. 28.707.3 М85 Мотузюк, О. П. Практикум з фізіології людини : навч. посіб. / О. П. Мотузюк, А. І. Хмелькова, І. В. Міщенко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 160 с.
 6. 31.2 М33 Матвієнко, М. П. Основи електротехніки : підруч. / М. П. Матвієнко. - вид. 2-ге перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2020. - 228 с.
 7. 32.973 Б91 Бурлаков, М. В. Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами : монография / М. В. Бурлаков. - К. : Ун-т "Україна", 2010. - 561 с. - CD.
 8. 52.81+24 П69 Практикум з фармацевтичної хімії : навч.-метод. посіб. / [Хранівська В. О., Ніжник Г. П.. Муленко С. М. та ін.]. - К. : Медицина, 2018. - 192 с.
 9. 55.83+55.81 П69 Практикум з дерматології і венерології : навч. посіб. / [Степаненко В. І., Чоботврь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - 3-тє вид. - К. : Медицина, 2021. - 360 с.
 10. 57.1 Б32 Бачинська, І. І. Практикум з акушерства : навч. посіб. / І. І. Бачинська. - друге вид. - К. : Медицина, 2021.
 11. 57.1 В15 Валовіна, А. М. Практикум з гінекології : навч. посіб. / А. М. Валовіна. - К. : Медицина, 2019. - 96 с.
 12. 60.56 Д42 Джунь, В. В. Соціологія конституційного права : онографія. Кн.1 : Теоретико-методологічні основи / В. В. Джунь. - К. : Ін Юре, 2015. - 384 с.
 13. 65.01 Н35 Національна економіка : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - Х. : ХНАМГ, 2009. - 386 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Nac_ekonomika.rar
 14. 65.052 Ш83 Шпачук, В. В. Виїзне інспектування банків: практичний аспект : навч. посіб. / В. В. Шпачук, О. І. Пилипенко. - К. : Інформаційно-аналітичне агенство, 2010. - 175 с.
 15. 65.053 Р75 Рославцев, Д. М. Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики : Навч. посіб. / Д. М. Рославцев. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 217 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Roslavcev_Proekt_analiz.rar
 16. 65.261 Б17 Базецька, Г. І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері : Навч. посіб. / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська, Ю. В. Ткаченко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 292 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Bazecka_Finansy_pidpryemstv.rar
 17. 65.262 І-74 Інформаційно-аналітичні матеріали щодо формування основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу : збірник / [За ред. С. М. Аржавітіна]. - К. : КНЕУ, 2017. - 209 с.
 18. 65.262 С40 Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання : монографія / [За заг. ред. С. М. Аржавітіна]. - К. : КНЕУ, 2017. - 182 с.
 19. 65.262 У45 Україна та МВФ: співробітництво у монетарній сфері в умовах виходу з кризи : науково-аналітична доповідь / [За заг. ред. С. М. Аржавітіна]. - К. : КНЕУ, 2017. - 199 с.
 20. 65.262 К67 Корнилюк, Р. В. Системний ризик і макропруденційна політика в банківському секторі : монографія / Р. В. Корнилюк. - К. : КНЕУ, 2019. - 461 с.
 21. 65.262 С13 Савлук, С. М. Власний капітал комерційного банку : монографія / С. М. Савлук. - К. : КНЕУ, 2012. - 459 с.
 22. 65.290-2+65.262 К79 Кредитний менеджмент у банку : підруч. / [За заг. ред. С. М. Аржевітіна, Т. П. Остапишин]. - К. : КНЕУ, 2017. - 499 с.
 23. 65.43 Г92 Готельна справа : навч. посіб. / [Арпуль О. В., Абрамова А. Г., Мирошник Ю. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2021. - 300 с.
 24. 67.400 З-19 Закон України "Про всеукраїнський референдум" : станом на 14 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 156 с.
 25. 67.401 М65 Місцеве самоврядування в Україні. - К. : ЦУЛ, 2021. - 452 с. - (Актуальне законодавство та судова практика).
 26. 67.401 Н56 Нестор, В. Р. Самоврядування в містах України та Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії: конституційно-порівняльний аналіз : монографія / В. Р. Нестор. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 388 с.
 27. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 15 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 454 с.
 28. 67.404 З-19 Закон України " Про бюро економічної безпеки" : чинне законодавство станом на 06 квітня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 52 с.
 29. 67.404 К57 Кодекс України з процедур банкрутства / чинне законодавство із змінами та допов. станом на 16 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 122 с.
 30. 67.404.2 С83 Страхування в Україні. - К. : ЦУЛ, 2021. - 420 с. - (Актуальне законодавство та судова практика).
 31. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 14 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 82 с.
 32. 67.405.1 Т78 Трудові спори в Україні та їх вирішення. - К. : ЦУЛ, 2021. - 470 с. - (Актуальне законодавство та судова практика).
 33. 67.408 П32 Пилипенко, І. В. Кримінально-правова протидія самоправству : монографія / І. В. Пилипенко. - К. : Алерта, 2021. - 300 с.
 34. 67.410 Ф95 Фурса, С. Я. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, А. О. Дика. - К. : Алерта, 2021. - 288 с.
 35. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 08 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 348 с.
 36. 72 Н73 Новіков, М. Моя Україна - моя родина : наук.-літ. вид. / М. Новіков. - вид. перше. - К. : Успіх і кар'єра, 2018. - 560 с.
 37. 81 А38 Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного текста : Метод. пособ. / Сост. А.Г.Ибраева, Т.В.Ипполитова. - Петропавловск : СКГУ, 2015. - 106 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Ibraeva_Akadem_pysmo.rar
 38. 81 А38 Академічне письмо : Навч. посіб. / Уклад. С.К.Ревуцька, В.М.Зінченко. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Revucka_Akadem_pysmo.rar
 39. 81 А38 Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів : Навч. посіб. / Уклад. Т.В.Лютий. - Суми : СумДУ, 2018. - 502 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Lutyi_Akadem_pysmo.rar
 40. 81 Б93 Бут, Ю. Е. Академическое письмо для историков : Учеб. пособ. / Ю. Е. Бут. - Екатеринбург : УрГПУ, 2019. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/But_Akadem_pysmo.rar
 41. 81 Р32 Ревуцька, С. К. Курс лекцій з дисципліни "Академічне письмо" / С. К. Ревуцька. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - 81 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Revucka_Kurs_lek_akadem_pysmo.rar
 42. 81 С30 Семеног, О. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід : Навч. посіб. / О. Семеног, О. Фаст. - Суми : СумДПУ, 2015. - 221 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Semenog_Akadem_pysmo.rar
 43. 81 Я77 Ярская-Смирнова, Е. Создание академического текста : Учеб. пособ. / Е. Ярская-Смирнова. - М. : ООО "Вариант", ЦСПГИ, 2013. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Yarskaya_Sozd_akadem_teksta.rar
 44. 81.2 Англ E56 English for Economists : Tutorial. - Kharkiv : NUUE, 2018. - 142 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/English_for_Economists.rar
 45. 81.2 Англ Б94 Бучковська, С. А. English for Engineers = Англійська мова для студентів технічних спеціальностей : Навч. посіб. / С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва, О. Л. Ільєнко. - Х. : ХНУМГ, 2016. - 179 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/English_for_Engineers.rar
 46. 81.2 Укр Р83 Рудницький, Я. Як говорити по літературному? / Я. Рудницький. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 104 с.
 47. 84(4 Укр) П56 Пономаренко, Б. Й. Полігон : повісті, / Б. Й. Пономаренко. - К. : Жнець, 2021. - 320 с. : іл.
 48. 88.37 Ф74 Фогг, Б. Д. Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим переменам / Би Джей Фогг. - К. : Сварог, 2021. - 330 с.
 49. 88.4-8 П86 Психологія реклами : навч. посіб. / [Зазимко О. В., Корольчук М. С., Корольчук В. М. та ін.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 384 с.
 50. 88.5 К76 Кошуба, Н. Т. Психология гендерных различий / Н. Т. Кошуба. - К. : Сварог, 2021. - 246 с.
 51. 88.5 К93 Курко, М. Н. Конфліктологія: екстрасенсорика та закон : навч. посіб. / М. Н. Курко, А. М. Подоляка, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2021. - 220 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.14, №1. - 2021. - 148 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.9. №1. - 2021. - 132 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.9. №2. - 2021. - 100 с.
 4. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №89, 15 травня. - №114, 18 червня. - 2021
 5. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №1. - 2021. - 88 с.
 6. Економіка і прогнозування. - №1. - 2021. - 159 с.
 7. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №1. - 2021. - 128 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №4. - 2021. - 32 с.
 9. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №2. - 2021. - 88 с.
 10. Мистецтво та освіта. - К. : Педагогічна думка. - №2 : 2021. - 2021. - 63 с.
 11. Міжнародний медичний журнал. - Х. : Харківська мед. академія післядиплом. освіти. - №2(106). - 2021. - 92 с.
 12. Підприємництво, господарство і право. - №3. - 2021. - 326 с.
 13. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №3. - 2021. - 182 с.
 14. Проблеми всесвітньої історії. - К. : Ін-т всесвітньої історії НАНУ. - №3. - 232 с.
 15. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №1. - 2021. - 152 с.
 16. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №1. - 2021. - 200 с.
 17. Фармацевтичний часопис. - Тернопіль. - №1. - 2021. - 90 с.
 18. Фінанси України. - К. - №3. - 2021. - 128 с.
 19. Фінанси України. - К. - №4. - 2021. - 128 с.
 20. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 1. - 2021. - 384 с.
 21. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №12. - 2020. - 130 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01+75 Л47 Леонов, Я. В. Стратегія розвитку спортивної індустрії в умовах невизначеності : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / Я. В. Леонов ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 395 с.
 2. 65.24 Г94 Гула, О. І. Теоретичні засади формування та розвитку кадрової безпеки в системі публічного управління : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. І. Гула ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 213 с.
 3. 65.290-2 Б24 Барінов, Д. Ю. Управління розвитком суб'єктів малого підприємництва будівництва : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Д. Ю. Барінов ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 224 с.
 4. 65.290-2 Д79 Дубініна, В. В. Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / В. В. Дубініна ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 230 с.
 5. 65.290-2 І29 Ідобаєва, А. Л. Управління ризиками діяльності промислових підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / А. Л. Ідобаєва ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 210 с.
 6. 65.290-21 Б77 Бойко, М. В. Маркетингова політика як інструмент забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / М. В. Бойко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 253 с.
 7. 65.42 О-58 Онащенко, Д. В. Процесний підхід розвитку організаційної архітектури торговельних підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Д. В. Онащенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 204 с.
 8. 67.401.21 Б91 Бурик, М. М. Механізми державного управління транспортною інфраструктурою України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / М. М. Бурик. - К. : МАУП, 2021. - 258 с.
 9. 67.401.21 В53 Височанський, М. Р. Механізми державного регулювання сфери економічної безпеки України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / М. Р. Височанський. - К. : МАУП, 2021. - 211 с.
 10. 67.401.21 Г75 Грабовенко, Н. В. Концептуальні засади державного управління якістю освіти в Україні : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / Н. В. Грабовенко. - К. : МАУП, 2021. - 374 с.
 11. 67.401.21 Д12 Дабіжа, В. В. Політико-комунікаційна складова політичної культури демократичного суспільства в системі публічного управління України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / В. В. Дабіжа. - К. : МАУП, 2021. - 222 с.
 12. 67.401.21 К49 Клименко, Н. Г. Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері національної безпеки : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / Н. Г. Клименко. - К. : МАУП, 2021. - 582 с.
 13. 67.401.21 Л43 Лелеченко, А. П. Публічне управління регіональною політикою сталого розвитку в Україні : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / А. П. Лелеченко. - К. : МАУП, 2021. - 464 с.
 14. 67.401.21 Ф50 Фіданян, О. Г. Механізми державного управління дистанційним навчанням у закладах загальної середньої освіти : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. Г. Фіданян. - К. : МАУП, 2021. - 270 с.
 15. 67.401.21 Ш24 Шаповал, О. В. Механізми реалізації державної політики розвитку освіти України в умовах діджиталізації : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Шаповал. - К. : МАУП, 2021. - 217 с.
 16. 67.410 Б43 Бєлікова, К. Г. Теоретико-методологічні засади функціонуівання та розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / К. Г. Бєлікова. - К. : МАУП, 2021. - 504 с.

За травень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 22.3 Г67 Горбенко, А. М. Практикум по физике для практических и самостоятельных работ / А. М. Горбенко. - Х. : ХНУГХ, 2018. - 68 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Gorbenko_Prakt_po_fizike.rar
 2. 32.85 К61 Колонтаєвський, Ю. П. Комп'ютерна електроніка : Навч. посіб. / Ю. П. Колонтаєвський. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.85/Kolontaevskiy_Komp_elektronika.rar
 3. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 554 с.
 4. 32.973 B69 Bocharov, B. P. Computer Graphics : Tutorial / B. P. Bocharov. - Kharkiv : NUUE, 2018. - 143 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Bocharov_Comp_graphics.rar
 5. 65.01 Е45 Економіка публічного сектору = Public economics : навч. посіб. / [Якобчук В. П., Симоненко Л. І., Довженко В. А. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 496 с.
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія : підруч. / [Якобчук В. П.. Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 449 с.
 7. 65.01 Г55 Глушенкова, І. С. Методологія оцінки нерухомості. Оцінка земель несільськогосподарського призначення : Навч. посіб. / І. С. Глушенкова, Л. В. Сухомлін, Т. В. Анопрієнко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Glushenkova_Ocinka_neruhomosti.rar
 8. 65.01 Д65 Доля, В. Т. Економетрія : Навч. посіб. / В. Т. Доля. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 171 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Dolya_Ekonometriya.rar
 9. 65.012 І-72 Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / [За заг. ред. В. П. Якобчук]. - К. : Ліра-К, 2021. - 406 с.
 10. 65.052 К26 Карпушенко, М. Ю. Облік операцій в іноземній валюті у зовнішньоекономічній діяльності : Навч. посіб. / М. Ю. Карпушенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 186 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Karpushenko_Oblik_operaciy.rar
 11. 65.052(1) У67 Управлінський облік : навч. посіб. / [Л. В. Гуцаленко, Колеснікова О. М., Лепетан І. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 370 с.
 12. 65.053 К72 Костюк, В. О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства : Підруч. / В. О. Костюк. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 233 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Kostuk_Teh-ekon_analiz.rar
 13. 65.290-2(7) К56 Ковалевська, А. В. Стратегія підприємства : Навч. посіб. у тестах / А. В. Ковалевська, В. Б. Родченко, Ю. Ю. Леонт'єва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 282 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kovalevska_Strat_pidpr.rar
 14. 65.31 В44 Вилгін, Є. А. Механізми державного регіулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу: теоретичні засади, методологія, механізми управління : монографія / Є. А. Вилгін. - К. : Освіта України, 2019. - 350 с.
 15. 65.40 Г16 Галкін, А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням : Навч. посіб. / А. С. Галкін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 212 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.40/Galkin_Logist_upravlinnya.rar
 16. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посіб. / [Ред. Козак Ю.Г., Сукач О. О., Бурлаченко Д. М. та ін.]. - 6-тє вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 268 с.
 17. 65.5 Ш26 Шаров, О. М. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи : Монографія / О. М. Шаров. - К. : НІСД, 2019. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Sharov_Ekon_dyplomatiya.rar
 18. 67.400.7 В18 Варзар, І. Права, свободи та вольності людини, громадянина й народу в політико-правознавчому дискурсі : авторський теоретичний лекційнийспецкурс із додатками / І. Варзар. - К. : МП Леся, 2016. - 275 с.
 19. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 214 с.
 20. 67.401 П88 Публічна служба : навч. посіб. / [Якобчук В. П, Дацій Н. В., Войтенко А. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 394 с.
 21. 67.401+60.56 Ч-19 Чаплай, І. В. Державно-громадська комунікація як об'єкт наукового дослідження в Україні : монографія / І. В. Чаплай. - Одеса : Купрієнко с. В., 2018. - 386 с.
 22. 67.401+65.31 М29 Марушева, О. А. Механізми державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві : монографія / О. А. Марушева. - Одеса : Купрієнко С. В., 2020. - 382 с.
 23. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 160 с.
 24. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 25. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 202 с.
 26. 67.405.1 В29 Венедіктов, С. В. Трудове право України : Підруч. / С. В. Венедіктов. - К. : Видавництво Людмила, 2021. - 216 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Venediktov_Trud_pravo_Ukrainy.rar
 27. 67.405.2 И99 Іншин, М. І. Соціальне громадянство: історія та сучасність : Монографія / М. І. Іншин, Д. Г. Севрюков. - К. : Видавництво Людмила, 2020. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Inshin_Soc_gromadyanstvo.rar
 28. 67.407+47.1 О-31 Овдієнко, В. В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія / В. В. Овдієнко. - Х. : Оберіг, 2018. - 200 с.
 29. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 11 травня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 230 с.
 30. 67.409 Н34 Науково-практичний коментар до Закону України "Про пробацію" / [За заг. ред. Копиленка О, Л.]. - К. : ФОП Кандиба Т. П., 2019. - 114 с.
 31. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 травня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 348 с.
 32. 67.411 С74 Спростування підозри (обвинувачення) процесуальними засобами захисника : монографія / [Маслюк О. В.. Соцільник Р. Л., Гуля Л. Ф. та ін.]. - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2018. - 232 с.
 33. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 34. 67.52 Л88 Лысенко, С. А. Как раскрывать экономические преступления. Рекомендации специалиста / С. А. Лысенко. - К. : Персонал, 2017. - 348 с.
 35. 75.81 П53 Полчанінова, І. Л. Рекреаційні комплекси світу : Навч. посіб. / І. Л. Полчанінова, М. М. Поколодна. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 107 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Polchaninova_Rekreac_kompl_svitu.rar
 36. 81 П16 Панасюк, Л. В. Білінгвізм в соціально-політичному житті України : монографія / Л. В. Панасюк. - К. : Вадекс, 2013. - 270 с.
 37. 84(4 Укр)+67.408 Б53 Бессмертный, И. Борьба генерала : документальный детектив / И. Бессмертный. - К. : Персонал, 2017. - 246 с.
 38. 85.15 К38 Київ в екслібрисі. - К. : ЕММА, 2010. - 95 с.
 39. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Правова психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К : Алерта, 2021. - 120 с.
 40. 88.4-5 Г70 Горох, В. М. Психология зависимостей (аддиктология) / В. М. Горох. - К. : Сварог, 2021. - 306 с.
 41. 88.4-7 Б20 Балух, Н. С. Специальные проблемы психологического консультирования / Н. С. Балух. - К. : Сварог, 2021. - 336 с.
 42. 88.4-8 Д43 Дзюба, К. А. Психология потребительского поведения, рекламы и PR / К. А. Дзюба. - К. : Сварог, 2021. - 314 с.
 43. 88.5 Х95 Хруль, В. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и семейной психотерапии / В. В. Хруль. - К. : Сварог, 2021. - 170 с.

Періодичні видання

 1. Безпека інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - №3. - 2020. - С.127-183.
 2. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №2. - 2021. - 130 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №80, 28 квітня - №88, 14 травня - 2021.
 4. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №3. - 2021. - 142 с.
 5. Захист інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - Т.22, №4. - 2020. - 201-272 с.
 6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №2. - 2021. - 132 с.
 7. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №1. - 2021. - 68 с.
 8. Мистецтво та освіта. - К. : Педагогічна думка. - №1 : 2021. - 2021. - 63 с.
 9. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №1. - 2021. - 136 с.
 10. Підприємництво, господарство і право. - №1. - 2021. - 281 с.
 11. Підприємництво, господарство і право. - №2. - 2021. - 309 с.
 12. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №1. - 2021. - 90 с.
 13. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №2. - 2021. - 160 с.
 14. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №4. - 2020. - 156 с.
 15. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №4. - 2020. - 152 с.
 16. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №1. - 2021. - 101 с.
 17. Фінанси України. - К. - №2. - 2021. - 128 с.

За квітень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 Г44 Гетманенко, Л. М. Доведення геометричних нерівностей на уроках алгебри / Л. М. Гетманенко. - К. : Персонал, 2017. - 44 с.
 2. 22.1 М22 Мамонов, К. А. Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості : Навч. посіб. / К. А. Мамонов, І. С. Творошенко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 212 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Mamonov_Mat_met_v_oc_neruhomosti.rar
 3. 22.171 Б12 Бабій, П. М. Теорія ймовірностей : 6 клас / П. М. Бабій. - К. : Персонал, 2017. - 86 с.
 4. 22.3 Ф50 Фізика : підруч. / [Бойко В. В., Булах Г. І., Гуменюк Я. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 468 с.
 5. 26.8 В58 Влах, М. Історія географії : Навч. посіб. / М. Влах. - 2-е вид., доп. і перероб. - Львів : ЛНУ, 2018. - 338 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/26.8/Vlah_Ist_geografii.rar
 6. 26.8 Д65 Доля, К. В. Геоінформаційні системи на транспорті : Навч. посіб. / К. В. Доля. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/26.8/Dolya_Geoinf_sys_na_transporti.rar
 7. 26.89 У50 Ульяненко, В. В. Шокирующий Китай. Всё, что вы не хотели о нём знать : руководство к пониманию / В. В. Ульяненко. - С.Пб. : Вектор, 2012. - 224 с.
 8. 28.071 M45 Медична та біологічна фізика : підруч. / [За ред. О. В Чалого]. - вид.2-ге. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 528 с.
 9. 31.2+32.85 М33 Матвієнко, М. П. Основи електротехніки та електроніки : підруч. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2021. - 504 с.
 10. 32.85 М33 Матвієнко, М. П. Основи електроніки : підруч. / М. П. Матвієнко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2021. - 364 с.
 11. 32.85 М33 Матвієнко, М. П. Пристрої цифрової електроніки : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2021. - 392 с.
 12. 32.85 С66 Сосков, А. Г. Промислова електроніка : Підруч. / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський ; За ред. А.Г.Соскова. - К. : Каравела, 2015. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.85/Soskov_Prom_elektronika.rar
 13. 5 С48 Слободяник, Г. І. Еміль Теодор Кохер та сучасна українська медицина / Г. І. Слободяник. - К., 2020. - 130 с.
 14. 51.1(2)2 С48 Слободяник, Г. І. Організація та надання медичної допомоги військовослужбовцям у зонах проведення бойових дій (АТО, ООС) / Г. І. Слободяник. - К. : РВЦ КПДЮ, 2019. - 80 с.
 15. 53 К28 Касевич, Н. М. Основи медсестринства в модулях : навч. посіб. / Н. М. Касевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2018. - 480 с.
 16. 53.5 І-47 Ілько, А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія : навч. посіб. / А. А. Ілько. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2018. - 256 с.
 17. 53.5+65.272 М42 Медична і соціальна реабілітація : підруч. / [Самойленко В. Б., Яковенко Н. П., Петряшев І. О. та ін.]. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : Медицина, 2018. - 464 с.
 18. 55.14 Н17 Надання послуг у тестуваннях на ВІЛ: досягнення цілей 90-90-90 з подолання ВІЛ-інфекції в Україні : навч.-метод.посіб. / [Рябоконь С. В., Тумат М. Е., Кулаковська О. Л. та ін.]. - К. : КІМ, 2018. - 404 с.
 19. 55.14 К59 Козько, В. М. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах : навч. посіб. / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. - К. : Медицина, 2018. - 256 с.
 20. 55.6 М42 Медсестринство в онкології : підруч. / [Ковальчук Л. М., Парійчук О. М., Романишин І. І. та ін.]. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2013. - 512 с.
 21. 55.6 С28 Севідов, В. В. Онкологія : підруч. / В. В. Севідов, Н. М. Касевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2015. - 232 с.
 22. 55.83+55.81 М42 Медсестринство в дерматології і венерології : навч.-метод. посіб. / [Степаненко В. І., Чоботарь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - К. : Медицина, 2018. - 416 с.
 23. 56.14 П43 Погорєлов, І. І. Медсестринство в психіатрії і наркології : підруч. / І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2018. - 352 с.
 24. 56.8 Г12 Гавріш, О. В. Медсестринство в оториноларингології : підруч. / О. В. Гавріш, С. А. Ніколаєнко. - К. : Медицина, 2015. - 416 с. : іл.
 25. 57.3 М42 Медсестринство в педіатрії : підруч. / [Тарасюк В. С., Титаренко Г. Г., Паламар І. В. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2021. - 336 с.
 26. 60.5 Б67 Білецький, М. І. Соціальна географія : Навч. посіб. / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. - Львів : ЛНУ, 2019. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.5/Bileckiy_Soc_geografiya.rar
 27. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2019 рік / За ред. І.Є.Вернера. - К., 2020. - 465 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Stat_2019.rar
 28. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2019 році : Статистичний збірник / Відпов. за вип. О.А.Вишневська. - К., 2020. - 46 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukraina_u_cifrah_2019.rar
 29. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Арийские цивилизации: древняя Индия и ее религии : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2021. - 712 с.
 30. 63.3(4 Укр) П30 Петрівський, В. І. Спогади та роздуми / В. І. Петрівський. - К. : Персонал, 2018. - 70 с.
 31. 65.01 Р32 Регіональна економіка : Підруч. / В.В.Журавель та ін. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 271 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Zhuravel_Reg_ekonomika.rar
 32. 65.01 Б87 Братусь, Г. А. Управління інтелектуальною власністю в контексті науково-технічного забепечення економіки України: теорія, методологія, практика : монографія / Г. А. Братусь. - К. : ДКС центр, 2020. - 392 с.
 33. 65.01 Т76 Трофимова, В. В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції : монографія / В. В. Трофимова. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 208 с.
 34. 65.053 А93 Аудит: методика і організація : Навч. посіб. / Н.І.Гордієнко та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 319 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Gordienko_Audyt.rar
 35. 65.261 Б17 Базецкая, А. И. Финансовый менеджмент : Учеб. пособ. / А. И. Базецкая, В. Л. Дяченко. - Х. : ХНУГХ, 2017. - 186 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Bazeckaya_Fin_men-t.rar
 36. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси зарубіжних країн : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Кондор, 2021. - 384 с.
 37. 65.261 Ц56 Цибульська, Е. І. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Е. І. Цибульська. - К. : Кондор, 2021. - 348 с.
 38. 65.290-2(9) Б46 Бенько, М. М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підруч. / М. М. Бенько. - К. : Ліра-К, 2021. - 560 с.
 39. 65.32 К84 Крутько, М. А. Розвиток інтеграційних процесівв аграрному секторі економіки України : монографія / М. А. Крутько. - Х. : ФОП Бровін О. В., 2019. - 320 с.
 40. 65.32 У84 Утенкова, К. О. Економічна безпека аграрного сектора : монографія / К. О. Утенкова. - Х. : ПромАрт, 2020. - 360 с.
 41. 65.5 Д45 Дикарев, А. И. Формирование геоэкономической стратегии международных экономических отношений страны в условиях глобализации : монография / А. И. Дикарев, И. Н. Фомина. - Мн. : Право и экономика, 2013. - 206 с.
 42. 65.5 Д45 Дікарєв, О. І. Дипломатичний інструментарій в міжнародному маркетинговому середовищі ринку паливно-енергетичних ресурсів : монографія / О. І. Дікарєв, В. М. Барановська. - К. : Освіта України, 2011. - 491 с.
 43. 66.0 Д54 Дністрянський, М. С. Політична географія України : Навч. посіб. / М. С. Дністрянський. - Львів : ЛНУ, 2014. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Dnistryanskiy_Polit_geograf_Ukrainy.rar
 44. 66.0+67.0 К43 Кириченко, В. М. Політико-правова система України : підруч. / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 304 с.
 45. 66.4 Д54 Дністрянський, М. С. Геополітика : Навч. посіб. / М. С. Дністрянський. - Львів : ЛНУ, 2011. - 436 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Dnistryanskiy_Geopolityka.rar
 46. 67 У63 Уолдрон, Д. Верховенство права и мера собственности / Дж. Уолдрон. - К. : ЦУЛ, 2021. - 140 с.
 47. 67.3(0) Р51 Римське приватне право. Практикум : навч. посіб. / [За ред. Р. А. Майданика, Є. О. Рябоконя]. - К. : Алерта, 2021. - 220 с.
 48. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 10 березня 2021 р. - К. : Алерта, 2021. - 216 с.
 49. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 17 березня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 328 с.
 50. 67.401 К15 Кайдашев, Р. П. Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України у випадках врати "та поновлення" справи : монографія / Р. П. Кайдашев. - К. : Персонал, 2016. - 138 с.
 51. 67.401 К15 Кайдашев, Р. П. Проблеми теорії і практики здійснення судочинства з перегляду судових рішень в адміністративному процесі України : монографія / Р. П. Кайдашев. - К. : Персонал, 2015. - 548 с.
 52. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2021. - 448 с.
 53. 67.404 Б88 Бровдій, А. М. Організація публічних закупівель : Навч. посіб. / А. М. Бровдій. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 183 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Brodviy_Org_publ_zakupivel.rar
 54. 67.404 Ж86 Жуков, С. В. Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства : наук.-практич. посіб. / С. В. Жуков. - К. : Алерта, 2021. - 292 с.
 55. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 15 березня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 108 с.
 56. 67.408 К69 Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. - К. : Москаленко О.М., 2019. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Havronuk_Kor_shemy.rar
 57. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : практикум дистанц. навчання; навч.-метод. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 110 с.
 58. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.1 : Вчення про кримінальне правопорушення / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 434 с.
 59. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.2 : Вчення про покарання / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 468 с.
 60. 67.410 Н85 Нотаріальний процес: Інтерактивний курс (з практикумом) : підруч. / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Бордюг Т. О. та ін.]. - К. : Алерта, 2021. - 460 с.
 61. 67.71 Г62 Голубєва, Н. Ю. Електронне судочинство: міжнародний досвід : Монографія / Н. Ю. Голубєва. - Одеса : Фенікс, 2020. - 204 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.7/Golubeva_El_sudochynstvo.rar
 62. 68.9 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 384 с.
 63. 74.4+60.56 О-75 Основні засади навчання базовим навичкам медіатора / [За заг. ред. К. Б. Наровської]. - К. : Видавець В. Захаренко, 2019. - 32 с.
 64. 74.56 О-75 Основи підготовки управлінського персоналу закладів професійної освіти : підруч. / [Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Романенко Є. О. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 194 с.
 65. 74.56 С91 Сучасні підходи до підготовки управлінського персоналу закладів професійної освіти у контексті спільної системи дій із зацікавленими сторонами : монографія / [Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Романенко Є. О. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 227 с.
 66. 74.58+75.81 П34 Писаревський, І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : Підруч. / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 175 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Pysarevskiy_Prof_kompetentnist_2017.rar
 67. 76.0 П18 Партико, З. В. Основи редагування : у 2-х кн. Кн.2 : Практикум / З. В. Партико. - 2-ге вид.. перероб. і допов. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. - 130 с.
 68. 81.2 Англ M75 Mishchenko, K. О. English for Ecologists : Tutorial / K. О. Mishchenko, N. S. Minina. - Kharkiv : NUUE, 2019. - 123 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Mishchenko_English_for_ecologists.rar
 69. 81.2 Поль М74 Моклиця, А. Польська мова: вправи зі словами = JJezyk polski: cwiczenia fleksyjne : навч. посіб. / А. Моклиця. - К. : Кондор, 2021. - 140 с.
 70. 81+84 Н48 Некряч, Т. Є. Айсберг в океані перекладу: відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в перекладах українською та російською мовами : монографія / Т. Є. Некряч, Р. Г. Довганчина. - К. : Ліра-К, 2014. - 220 с.
 71. 83.7 Р55 Риторика : навч. посіб. / [Уоряд. Нищета В. А.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 220 с.
 72. 84(4 Укр) Д71 Дочинець, М. Золотий час. Одкровення карпатського знатника / М. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2020. - 192 с.
 73. 84(5) А72 Антология современной казахской поэзии. - М. : Изд-во Московского ун-та, 2019. - 751 с.
 74. 84(5) А72 Антология современной казахской прозы. - М. : Изд-во Московского ун-та, 2019. - 855 с.
 75. 85.1 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха бароко : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 123 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Eroshkina_Epoha_baroko.rar
 76. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Соціальне служіння Православної Церкви в умовах викликів сучасного світу : монографія / Я. В. Кризина, Д. Мартишин. - К. : Персонал, 2018. - 254 с.
 77. 87 Р12 Рабінович, П. М. Основи теорії та філософії права : Навч. посіб. / П. М. Рабінович. - Львів : Медицина і право, 2021. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Rabinovich_Osn_teor_ta_fil_prava.rar
 78. 88.3 М82 Москаленко, Н. П. Психологические типы / Н. П. Москаленко. - К. : Сварог, 2021. - 260 с.
 79. 91 М69 Михайло Драгоманов. Бібліографія(1861-2011) / [Упоряд. М. О. Мороз, В. А. Короткий, І. І. Тіщенко та ін.]. - Дрогобич : Коло, 2011. - 740 с.
 80. 92+67.401 М85 Мотренко, Т. В. Теоретичні та практичні аспекти лідерства в публічному адмініструванні : понятійно-термінологічний словник; навч. посіб. / Т. В. Мотренко, Є. О. Романенко. - К. : МАУП, 2020. - 232 с.
 81. 92+74.56 П84 Професійна (професійно-технічна) освіта та навчання: понятійно-термінологічний словник : понятійно-термінологічний словник; навч. посіб. - К. : МАУП, 2020. - 230 с.

Періодичні видання

 1. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №6. - 2020. - 246 с.
 2. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - К. : Піраміда. - №4. - 2020. - 50 с.
 3. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №1. - 2021. - 118 с.
 4. Вісник кримінального судочинства. - К. : Правова Єдність. - №1-2. - 2020. - 190 с.
 5. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - 1 -27 квітня. - 2021.
 6. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №2. - 2021. - 140 с.
 7. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №4 (34). - 2020. - 89 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №2. - 2021. - 32 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - №3. - 2021. - 28 с.
 10. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - Т. 19, №4. - 2020. - 611-767 с.
 11. Інвестиції: практика та досвід. - №4. - 2021. - 122 с.
 12. Інвестиції: практика та досвід. - №5. - 2021. - 138 с.
 13. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №1. - 2021. - 80 с.
 14. Міжнародний медичний журнал. - Х. : Харківська мед. академія післядиплом. освіти. - №1(105). - 2021. - 100 с.
 15. Міжнародний туризм. - К. : ТОВ "Редакція "Міжнародний туризм". - №5-6. - 2020. - 80 с.
 16. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №3 (59). - 2020. - 44 с.
 17. Новий колегіум. - Х. : Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - №4. - 2020. - 140 с.
 18. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №1. - 2021. - 268 с.
 19. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №2. - 2021. - 211 с.
 20. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №1. - 2021. - 160 с.
 21. Промислове будівництво та інженерні споруди. - К. : ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського". - №1. - 2021. - 48 с.
 22. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.4 (65). - 2020. - 188 с.
 23. Статистика України. - №4. - 2020. - 107 с.
 24. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №1. - 2021. - 107 с.
 25. Український педагогічний журнал. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України. - №4. - 2020. - 223 с.
 26. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №4. - 2020. - 80 с.
 27. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №3. - 2020. - 112 с.
 28. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №1. - 2020. - 96 с.
 29. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №2. - 2020. - 96 с.
 30. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №1. - 2021. - 80 с.
 31. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №5. - 2020. - 88 с.
 32. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №6. - 2020. - 104 с.
 33. Фінанси України. - №1. - 2021. - 128 с.
 34. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №10. - 2020. - 78 с.
 35. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №11. - 2020. - 71 с.

Дисертації, автореферати

 1. 63.3(4 Укр) К66 Кордун, О. О. Конституційний суд України в умовах пострадянських трансформацій : автореф. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі історії / О. О. Кордун. - К. : МАУП, 2020. - 34 с.
 2. 65.24 М91 Муромець, В. Г. Теоретико-методологічні аспекти розвитку загальних компетентностей управлінських кадрів освітньо-наукового рівня як імператив людського капіталу : автореф. на здоб.наук.ступ. доктора наук в галузі управління людськими ресурсами / В. Г. Муромець. - К. : МАУП, 2020. - 53 с.
 3. 65.29 З-48 Зеленін, Ю. М. Формування бізнес-моделі закладів освіти дорослих : дис...на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Ю. М. Зеленін ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
 4. 65.29 С37 Симаков, В. С. Інноваційні підходи до управління підприємствами електронної комерції в умовах глобалізації : дис...на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / В. С. Симаков ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
 5. 65.29 Ш12 Шабан, К. С. Механізм формування інноваційної політики видавничо-поліграфічних підприємств в мережевій економіці : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / К. С. Шабан ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 274 с.
 6. 65.29 Ю83 Юрченко, О. В. Управління соціальними витратами аграрних підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. В. Юрченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 213 с.
 7. 65.29 Ю96 Юшкевич, О. О. Економіко-екологічний механізм забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення: теоретико-методологічний та організаційний аспекти : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра економічних наук / О. О. Юшкевич ; ДУ "Житомирська політехніка"; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 470 с.
 8. 65.290-2 К39 Килівник, О. В. Управління медичними інноваціями в умовах реформування системи охорони здоров'я : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі медичного менеджменту / О. В. Килівник. - К. : МАУП, 2020. - 173 с.
 9. 65.290-2 Р69 Романів, О. В. Управління фінансовим забезпеченням закладів охорони здоров'я в контексті медичної реформи : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі медичного менеджменту / О. В. Романів. - К. : МАУП, 2020. - 191 с.
 10. 66.4 Т73 Троніна, О. В. Порівняльна характеристика формування суспільно-політичної думки за допомогою телебачення в Європі та україні : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі міжнародних відносин / О. В. Троніна. - К. : МАУП, 2020. - 230 с.
 11. 67.401.21 А50 Алісой, А. Е. Сучасні тенденції державного забезпечення права на свободу мирних зібрань в країнах ЄС та Україні : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі державного управління / А. Ельмар Огли Алісой. - К. : МАУП, 2020. - 206 с.
 12. 67.401.21 Б46 Бенфрая, С. Н. Державно-правове забезпечення прав викривачів : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук в галузі державного управління / Сетлаві Набіль Бенфрая. - К. : МАУП, 2020. - 354 с.
 13. 67.401.21 В58 Власенко, І. М. Державне управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд в процесі децентралізації влади : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук в галузі державного управління / І. М. Власенко. - К. : МАУП, 2018. - 159 с.
 14. 67.401.21 К63 Комар, С. І. Інститут юридичної відповідальності державних службовців в Україні та механізм його правового регулювання : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / С. І. Комар. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 15. 67.401.21 Л49 Лерник, С. С. Державне регулювання агропромисловим сектором України в умовах євроінтеграційного курсу України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі державного управління / С. С. Лерник. - К. : МАУП, 2020. - 138 с.
 16. 67.408 С48 Слотило, О. Р. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації ( ст.206-2 КК України) : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / О. Р. Слотило. - К. : МАУП, 2020. - 253 с.
 17. 67.408 Т12 Тагієв, М. Порівняльний аналіз діяльності правоохоронних органів України та Азербайджанської республіки : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / М. Тагієв. - К. : МАУП, 2020. - 238 с.
 18. 67.411 В57 Влад, С. Ф. Захист прокурором прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / С. Ф. Влад. - К. : МАУП, 2020. - 245 с.
 19. 67.412 К68 Коростельов, Н. Ю. Особливості співробітництва у сфері юстиції між Україною та ЄС : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі міжнародних відносин / Н. Ю. Коростельов. - К. : МАУП, 2020. - 210 с.
 20. 88.4-5 Х21 Харківська, А. І. Особливості психокорекційної роботи з хворими на алкоголізм : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі медичної психології / А. І. Харківська. - К. : МАУП, 2020. - 154 с.
 21. 88.4-8 І-29 Ідобаєва, А. Л. Довіра як чинник ефективності діяльності організації : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі психології / А. Л. Ідобаєва. - К. : МАУП, 2020. - 150 с.

За березень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика. Модуль 1 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 256 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_mat_M.1.rar
 2. 24+5 М89 Музиченко, В. П. Медична хімія : підруч. / В. П. Музиченко, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2018. - 496 с.
 3. 26.89 П48 Поколодна, М. М. Туристське краєзнавство : Навч. посіб. / М. М. Поколодна, Л. Д. Божко. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/26.8/26.89/Pokolodna_Tur_kraeznavstvo.rar
 4. 28.072 С34 Сибіль, М. Г. Клінічна біохімія : Навч. посіб. / М. Г. Сибіль. - Л. : ЛДУФК, 2015. - 228 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Sybil_Klin_biohimiya.rar
 5. 32.973 К63 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів : Навч. посіб. / Укл. М.І.Демиденко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 98 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Demydenko_Komp_shemotehnika.rar
 6. 32.973 К63 Комп'ютерна схемотехніка : Консп. лекцій / Уклад. Л.А.Матвійчук. - Чернігів : ЧІіБіП, 2017. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Matviychuk_Komp_shemotehnika.rar
 7. 32.973 М71 Мікропроцесорна техніка : Консп. лекцій / Уклад.: Т.О.Терещенко, О.В. Хоменко. - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 165 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Tereschenko_Mikroproc_tehnika.rar
 8. 32.973 Я41 Язык программирования Java SE 8. Подробное описание / Д.Гослинг и др. - 5-е изд. - М. : И.Д.Вильямс, 2015. - 672 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Gosling_Java_SE_8.rar
 9. 32.973 Д60 Додонов, О. Г. Мережеві організаційні структури управління. Моделювання та візуалізація засобами Excel / О. Г. Додонов. - К. : Ліра-К, 2021. - 264 с.
 10. 32.973 К13 Кадомський, К. К. Java. Теорія і практика : Навч. посіб. / К. К. Кадомський, П. К. Ніколюк. - Вінниця : Донну, 2019. - 197 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kadomskiy_Java.rar
 11. 32.973 О-53 Олецький, О. В. Перші кроки в Java : Навч. посіб. / О. В. Олецький. - К., 2017. - 144 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Oletskyi_Pershi_kroky_v_Java.rar
 12. 32.973 Т19 Тарарака, В. Д. Архітектура комп'ютерних систем : Навч. посіб. / В. Д. Тарарака. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 383 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Tararaka_Arh_komp_system.rar
 13. 32.973 Х82 Хорстманн, К. Java. Т.1 : Основы / К. Хорстманн, Г. Корнелл ; пер.Пер. с англ. - 9-е изд. - М. : И.Д.Вильямс, 2014. - 864 с. - (Библиотека профессионала).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Horstmann_Java_T.1.rar
 14. 32.973 Х82 Хорстманн, К. Java. Т.2 : Расширенные средства программирования / К. Хорстманн, Г. Корнелл ; пер.Пер. с англ. - 9-е изд. - М. : И.Д.Вильямс, 2014. - 1008 с. - (Библиотека профессионала).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Horstmann_Java_T.2.rar
 15. 32.973 Ш57 Шилдт, Г. Java. Полное руководство / Г. Шилдт. - 8-е изд. - М. : И.Д.Вильямс, 2012. - 1104 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Shildt_Java.rar
 16. 32.973+5 М42 Медицинская информатика в модулях : учеб. пособ. / [Булах И. Е., Войтенко Л. П., Алита Е. С и др.]. - К. : Медицина, 2014. - 192 с.
 17. 32.973+5 Б81 Бондаренко, Т. І. Основи медичної інформатики.Практикум : навч. посіб. / Т. І. Бондаренко. - К. : Медицина, 2018. - 128 с.
 18. 51.1 С78 Статеве виховання і репродуктивне здоров'я підлітків та молоді : Навч. посіб. / Н.О.Лещук та ін. - К. : МОН України, 2014. - 136 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Leschuk_Stat_vyhovannya.rar
 19. 51.1 К56 Ковальова, О. М. Деонтологія в медицині : Підруч. / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук. - Х. : ХНМУ, 2014. - 258 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Kovalyova_Deont_v_medycyni.rar
 20. 51.1(2)2 Л64 Литвинова, Н. А. Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед підлітків групи ризику : Навч.-метод. посіб. / Н. А. Литвинова. - Старобільськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2016. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Litvinova_Soc-ped_prof_narkomanii.rar
 21. 52.5 С87 Струков, А. І. Патологічна анатомія : Підруч. / А. І. Струков, В. В. Сєров. - Пер. з рос. 4-го вид., стереотип. - Х. : Факт, 2004. - 864 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Strukov_Pat_anatomiya.rar
 22. 52.81+56.6 К49 Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога : навч. посіб. / [За ред. О. М. Біловола]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 23. 53.52 С91 Сучасна фітотерапія : Навч. посіб. / С.В.Гарна та ін. - Х. : Друкарня Мадрид, 2016. - 580 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.52/Garna_Such_fitoterapiya.rar
 24. 53.52 Ф68 Фітотерапія в кардіології : Навч. посіб. / Ю.І.Корнієвський та ін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 470 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.52/Kornievskiy_Fitoter_v_kardiologii.rar
 25. 53.54 М12 Магльована, Г. П. Основи фізичної реабілітації / Г. П. Магльована. - Львів : Ліга-Прес, 2006. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Maglyovana_Osn_fiz_reabilitacii.rar
 26. 53.54+56.12 М30 Марченко, О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи : Навч. посіб. / О. К. Марченко. - К. : Олімпійська література, 2006. - 196 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Marchenko_Fiz_reabilitaciya.rar
 27. 53.6 К78 Кравчук, С. Ю. Радіологія : підруч. / С. Ю. Кравчук. - К. : Медицина, 2019. - 296 с.
 28. 53+54.5 К46 Кіт, О. М. Медсестринство в хірургії : Підруч. для студ. вищ. мед. закл. / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, Г. Т. Пустовойт. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 494 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Kit_Med_v_hirurgii.rar
 29. 54.1 В60 Внутрішні хвороби : Підруч. для студ. стомат. ф-тів / Під ред. М.С.Расина. - Полтава : Форміка, 2002. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Rasyn_Vnutr_hvoroby.rar
 30. 54.5 П37 Пластична та реконструктивна хірургія : Підруч. / За ред. Д.С.Аветікова. - Полтава : УМСА, 2013. - 396 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Avetikov_Plast_ta_rek_hirurgiya.rar
 31. 55.14 І-74 Інфекційні хвороби : підруч. / [За ред. В. М. Козька]. - К. : Медицина, 2019. - 312 с.
 32. 55.4 Ф93 Фтизіатрія : підруч. / [За ред. В. І. Петренка]. - К. : Медицина, 2015. - 472 с.
 33. 55.6 О-58 Онкологія : підруч. / {За ред. Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, І. Й. Галайчука]. - друге вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2019. - 520 с.
 34. 55.83+55.81 Д36 Дерматологія та венерологія : підруч. / [Степаненко В. І., Чоботврь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - 2--ге вид., стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 336 с.
 35. 56.13 Н46 Нейрохірургія : навч. посіб. / [За ред. В. О. П'ятикопа]. - К. : Медицина, 2019. - 152 с.
 36. 56.14 Ф24 Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії і токсикоманії : Навч. посіб. / С.В.Баюрка та ін. - Х. : НФУ, 2017. - 210 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/56.14/Bayurka_Farm_aspekty.rar
 37. 56.7 О-91 Офтальмологія : підруч. / [За ред. Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 38. 56.8 О-85 Оториноларингологія : підруч. / [Заболотний Д. І., Мітін Ю. В., Безшапочний С. Б. та ін.]. - 4-те вид. - К. : Медицина, 2020. - 472 с.
 39. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн.1 : Акушерство / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 4, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 424 с.
 40. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн. 2 : Гінекологія / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 3, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 376 с.
 41. 57.3 П24 Педіатрія : підруч. / [За ред. Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2021. - 224 с.
 42. 65.01 З-95 Зухба, О. М. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. М. Зухба, Л. І. Ляшенко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 276 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Zuhba_Osn_ek_teorii.rar
 43. 65.01 Т56 Томчук-Пономаренко, Н. В. Економіка добробуту : навч. посіб. / Н. В. Томчук-Пономаренко. - К. : Ліра-К, 2020. - 234 с.
 44. 65.02 С76 Стадник, Г. В. Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. / Г. В. Стадник, В. П. Решетило, С. І. Щтефан. - Т. : ХНУМГ, 2014. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.02/Stadnyk_Ist_ek_ta_ek_dumky.rar
 45. 65.28 Е45 Економіка довкілля і природних ресурсів : Навч. посіб. / За заг. ред. П.Т.Бубенка. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.28/Bubenko_Ekon_dovkillya.rar
 46. 65.290-2 М50 Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб. ХХІ ст. / [За заг. ред. Мошека Г. Є.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 420 с.
 47. 65.290-2 Ф44 Фесенко, Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій : Навч. посіб. / Т. Г. Фесенко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 181 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Fesenko_Upr_proektamy.rar
 48. 65.290-2(9) О-64 Організаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств : Консп. лекцій / Авт.-укл. Юр'єва І.А. - Х. : НТУ ХПІ, 2014. - 189 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Yur'eva_Org_analit_zab_ekon_bez_pidpryemstv.rar
 49. 65.290-2(9) П31 Петряєва, З. Ф. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки : Навч.-практ. посіб. / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко. - Х. : ХНЕУ, 2017. - 242 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Petryaeva_Obl_analit_zab_ekonom_bezpeky.rar
 50. 65.43 О-64 Організація послуг харчування : Підруч. / А.І.Усіна та ін. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 183 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Usina_Org_poslug_harchuvannya.rar
 51. 66.1 Г65 Гончарук-Чолач, Т. В. Історія українських та зарубіжних політичних вчень : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, В. Я. Томахів. - К. : Ліра-К, 2020. - 228 с.
 52. 67.5 С89 Судово-медична експертиза дітей : Навч. посіб. / За заг. ред. В.Д.Мішалова. - К. : Здоров'я, 2010. - 258 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.5/Mishalov_Sud-med_eks_ditey.rar
 53. 72 О-75 Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / За заг. ред. Т.В.Гончарука. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 277 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Goncharuk_Osn_nauk_doslidzhen.rar
 54. 74.200.55 З-38 Захарова, Н. М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : Навч. посіб. / Н. М. Захарова, О. І. Гуренко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. - 214 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.200/Zakharova_Popul_zdor_sposobu.rar
 55. 75 С73 Спортивна медицина : Підруч. для студ. і лікарів / За заг. ред. В.М.Сокрута. - Донецьк : Каштан, 2013. - 472 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/Sokrut_Sport_medycina.rar
 56. 75.81 К78 Кравець, О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : Навч. посіб. / О. М. Кравець, С. І. Байлик. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 335 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Kravec_Org_anim_posl_v_turyzmi.rar
 57. 76.01 Б40 Безсмертний, В. Українська журналістика та її воєнний сегмент учора, сьогодні, завтра / В. Безсмертний. - К. : Ліра-К, 2020. - 200 с.
 58. 85.1 І-90 Історія образотворчого мистецтва та архітектури : курс лекцій / [Уклад. О. Демідко]. - К. : Ліра-К, 2021. - 182 с.
 59. 87 О-75 Основи філософських знань : Підруч. / Горлач М.І. та ін. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Gorlach_Osn_fil_znan.rar
 60. 88.4-5 К50 Клочко, О. О. Профілактика адиктивної поведінки дітей та молоді у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів : Монографія / О. О. Клочко. - Суми : ФОП Наталуха А.С., 2013. - 172 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Klochko_Prof_adykt_povedinky.rar
 61. 88.4-5 Ч-46 Черезова, І. О. Психологічна експертиза : Навч. посіб. / І. О. Черезова. - Бердянськ : БДПУ, 2018. - 262 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Cherezova_Psyh_ekspertyza.rar
 62. 88.4-5(2) +56.14 П86 Психіатрія і наркологія : Підруч. / За ред. В.Л.Гавенка, В.С.Бітенського. - К. : Здоров'я, 2009. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/56.14/Gavenko_Psyh_i_narkologiya.rar

Періодичні видання

 1. Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - №4. - 2020. - 119 с.
 2. Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.4 (98) : жовтень-грудень. - 2020. - 215 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №34, 23 лютого. - №58, 30 березня. - 2021.
 4. Економіка і прогнозування. - №4. - 2020. - 159 с.
 5. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №4. - 2020. - 100 с.
 6. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №12. - 2020. - 152 с.
 7. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №1. - 2021. - 174 с.
 8. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №3 (33). - 2020. - 76 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - №1. - 2021. - 36 с.
 10. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №1. - 2021. - 100 с.
 11. Інвестиції: практика та досвід. - №1. - 2021. - 154 с.
 12. Інвестиції: практика та досвід. - №2. - 2021. - 120 с.
 13. Інвестиції: практика та досвід. - №3. - 2021. - 108 с.
 14. Маркетинг в Україні. - №6. - 2020. - 72 с.
 15. Сучасний захист інформації. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №4 (44). - 2020. - 60 с.
 16. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №1 (37). - 2021. - 122 с.
 17. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 4. - 2020. - 466 с.
 18. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №9. - 2020. - 109 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 Б87 Братусь, Г. А. Управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку економіки України : дисерт., автореферат на здоб.наук. ступ. доктора економічних наук / Г. А. Братусь ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 479 с.
 2. 65.01 К56 Коваль, Я. С. Механізми державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / Я. С. Коваль ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 460 с.
 3. 65.01 Т46 Тихончук, Л. Х. Формування інституційно-економічних засад державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій : дис. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / Л. Х. Тихончук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 378 с.
 4. 65.01+31 З-17 Зайцев, Д. Б. Механізми державного регулювання розвитку "зеленої" енергетики (на прикладі Рівненської області) : дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / Д. Б. Зайцев ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 245 с.
 5. 65.31 О-34 Овсак, І. П. Механізми державного регулювання збалансованого розвитку будівельного комплексу України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук (доктора філософії) з державного управління / І. П. Овсак ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 271 с.
 6. 67.401 А56 Аль-Атті, А. Механізми публічного управління випереджаючим розвитком економіки України : дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління (доктора філософії) / Амер Аль-Атті ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 200 с.
 7. 67.401 А86 Артеменко, Я. В. Адміністративно-правове забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Я. В. Артеменко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 201 с.
 8. 67.401 Д71 Доценко, О. С. Адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії організованій злочинності в Україні: концептуальні підходи : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / О. С. Доценко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 486 с.
 9. 67.401 К63 Коміссаров, С. А. Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / С. А. Коміссаров ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 477 с.
 10. 67.401 К64 Кондуфорова, Л. В. Адміністративно-правові засоби захисту приватного інтересу : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Л. В. Кондуфорова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 212 с.
 11. 67.401 К73 Котормус, Т. І. Адміністративно-правові гарантії захисту права власності громадян України в районах проведення Операції Об'єднаних Сил : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Т. І. Котормус ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 244 с.
 12. 67.401 К78 Красноборова, М. П. Спільні слідчі групи: адміністративно-правовий та організаційний аспекти діяльності : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / М. П. Красноборова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 207 с.
 13. 67.401 К88 Куварзін, О. С. Адміністративна відповідальність за порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. С. Куварзін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 250 с.
 14. 67.401 Л63 Лисков, С. О. Адміністративно-правовий статус суб'єктів податкової служби України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. О. Лисков ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 207 с.
 15. 67.401 М33 Матвійчук, А. В. Механізм адміністративно-правового забезпечення державної регуляторної політики : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / А. В. Матвійчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 443 с.
 16. 67.401 М48 Мельниченко, Б. Б. Адміністративно-правове забезпечення публічного управління : європейські стандарти та їхня адаптація в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / Б. Б. Мельниченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 473 с.
 17. 67.401 М59 Миколаєць, В. А. Концептуальні основи зразкових та типових справ у адміністративному судочинстві : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / В. А. Миколаєць ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 411 с.
 18. 67.401 М60 Мілевський, А. П. Адміністративні послуги, що надаються Міністерством юстиції України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. П. Мілевський ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 208 с.
 19. 67.401 М91 Муравйова, І. А. Адміністративно-правовий статус суб'єктів митних правовідносин : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / І. А. Муравйова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 214 с.
 20. 67.401 П12 Павлюк, Н. М. Національна поліція України як суб'єкт адміністративно-правового захисту права власності : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Н. М. Павлюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 242 с.
 21. 67.401 П31 Пєров, А. П. Адміністративно-правові засади професійного навчання державних службовців України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. П. Пєров ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 232 с.
 22. 67.401 П84 Прохоров, К. О. Адміністративна відповідальність за порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / К. О. Прохоров ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 261 с.
 23. 67.401 Р69 Романюк, М. В. Організаційно-правові засади експертної діяльності в адміністративному судочинстві : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / М. В. Романюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 210 с.
 24. 67.401 С34 Сіделковський, О. Л. Адміністративно-правові засади формування єдиного медичного простору України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / О. Л. Сіделковський ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 377 с.
 25. 67.401 С51 Смолій, І. В. Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва у сфері адміністративного судочинства : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / І. В. Смолій ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 223 с.
 26. 67.401 Ш24 Шаправський, Т. О. Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Т. О. Шаправський ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 276 с.
 27. 67.401 Ш39 Шейбут, Д. В. Публічне адміністрування у сфері міграції в Україні : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Д. В. Шейбут ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 202 с.
 28. 67.401 Я47 Яковенко, М. М. Принцип справедливості в адміністративному судочинстві України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / М. М. Яковенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 201 с.
 29. 67.401.21 А46 Александров, О. В. Організаційні засади інформаційно-аналітичної діяльності в органах державної влади України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Александров ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 279 с.
 30. 67.401.21 Є26 Євсюков, О. П. Уніфікація механізмів державного управління соціально-економічною безпекою в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора наук з державного управління / О. П. Євсюков ; НУЦЗУ; ДСНС; МАУП. - К. : НУЦЗУ; ДСНС; МАУП, 2018. - 425 с.
 31. 67.401.21 К43 Кириченко, Г. В. Інформаційно-комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів державної влади в Україні : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Г. В. Кириченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 279 с.
 32. 67.401.21 К78 Кравцов, М. О. Звернення громадян до органів публічної влади в Україні: державно-управлінський аспект : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / М. О. Кравцов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 284 с.
 33. 67.401.21 К83 Кропивницький, Р. С. Удосконалення механізму державного управління науковою діяльністю наукових установ системи МВС України : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / Р. С. Кропивницький ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 312 с.
 34. 67.401.21 Л52 Лєтнєва, О. С. Механізми державного управління у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління (доктора філософії) / О. С. Лєтнєва ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 223 с.
 35. 67.401.21 М29 Марусіна, О. С. Концептуальні засади формування і розвитку системи державного управління у сфері вищої освіти в Україні : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. С. Марусіна ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 267 с.
 36. 67.401.21 С30 Семенець-Орлова, І. А. Теоретичні засади державного управління освітніми змінами в Україні : дис. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / І. А. Семенець-Орлова ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 523 с.
 37. 67.401.21 С34 Сивий, Р. П. Механізми трансформації державної служби України в умовах європейської інтеграції : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Р. П. Сивий ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 237 с.
 38. 67.401.21 С40 Сисюк, В. М. Участь суспільних інституцій у формуванні та реалізації державної політики фізичного виховання в Україні : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / В. М. Сисюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 207 с.
 39. 67.401.21 Т26 Твердохліб, О. С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інформаційної політики України : дис. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / О. С. Твердохліб ; МАУП. - К. : ІПК ДСЗУ; МАУП, 2018. - 460 с.
 40. 67.401.21 Ш62 Шинкарьов, А. М. Взаємодія органів публічної влади та субєктів підприємницької діяльності в умовах децентралізації : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / А. М. Шинкарьов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
 41. 67.401.21 Ю91 Юськов, Г. М. Механізми взаємозв'язків з громадськістю в системі публічного управління України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук (доктора філософії) з державного управління / Г. М. Юськов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 264 с.
 42. 67.401.21 Я76 Яровой, Т. С. Державне управління системою лобізму в Україні в інтересах громадянина, суспільства, безпеки держави : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора наук з державного управління / Т. С. Яровой ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 588 с.
 43. 67.401.21+38 Л14 Лагунова, І. А. Публічне управління ризиками у сферах будівництва та експлуатації споруд засобами технічного регулювання : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / І. А. Лагунова ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 190 с.
 44. 67.401.21+5 Л13 Лаврентій, Д. С. Механізм державно-приватного партнерства в процесі реформування сфери охорони здоров'я в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Д. С. Лаврентій ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 202 с.
 45. 67.401.21+65.01 А39 Акімова, Л. М. Механізми державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні: теоретико-методологічні засади : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / Л. М. Акімова ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 481 с.
 46. 67.404 Б61 Білий, О. О. Відповідальність суб'єктів господарювання за безпеку непродовольчої продукції в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. О. Білий ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 220 с.
 47. 67.404 З-12 Забродін, О. М. Вдосконалення законодавства про відновлення платоспроможності державних підприємств : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. М. Забродін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 286 с.
 48. 67.404 П41 Побіянська, Н. Б. Визнання господарського зобов'язання недійсним як спосіб захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Н. Б. Побіянська ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 203 с.
 49. 67.404 Р58 Ровний, В. В. Господарсько-правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / В. В. Ровний ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 220 с.
 50. 67.404 С32 Сєрий, С. Л. Правове забезпечення нагляду і контролю у сфері господарської діяльності : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. Л. Сєрий ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 208 с.
 51. 67.408 Б90 Буждиганчук, Є. Ю. Розслідування сутенерства, вчиненого організованою групою : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук (доктора філософії) / Є. Ю. Буждиганчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 259 с.
 52. 67.408 В58 Власюк, В. В. Кримінально-правове забезпечення охорони діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / В. В. Власюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 234 с.
 53. 67.408 В67 Волкова, Т. І. Кримінально-правова охорона рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів ( ст. 249 КК України) : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / Т. І. Волкова ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 317 с.
 54. 67.408 Г85 Грищенко, А. П. Фікції у кримінальному праві України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / А. П. Грищенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 273 с.
 55. 67.408 З-17 Зайцев, О. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого органу досудового розслідування у кримінальному процесі України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / О. Зайцев ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 246 с.
 56. 67.408 К89 Кузнєцов, М. Г. Домашнє насильство: кримінологічна характеристика та запобігання : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / М. Г. Кузнєцов ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 241 с.
 57. 67.408 П36 Підболячний, М. В. Запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / М. В. Підболячний ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 314 с.
 58. 67.408 П57 Поплавський, А. А. Формування державного регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю в Україні : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / А. А. Поплавський ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 316 с.
 59. 67.408 Ш25 Шаранич, Р. С. Розслідування злочинів у сфері банківського кредитування : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / Р. С. Шаранич ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 240 с.
 60. 67.408+67.51 Б77 Бойко, Ю. Ю. Кримінально-правова охорона прав пацієнта в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Ю. Ю. Бойко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 251 с.
 61. 67.408+67.51 Д69 Дорохін, Д. В. Кримінологічна характеристика та запобігання релігійному екстремізму : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Д. В. Дорохін ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 276 с.
 62. 67.408+67.51 К82 Кривенко, В. В. Кримінологічні засади запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням в органах місцевого самоврядування України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / В. В. Кривенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 213 с.
 63. 67.408+67.51 М91 Мурихін, С. В. Покарання за екологічні злочини в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. В. Мурихін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 264 с.
 64. 67.408+67.51 Ч-95 Чуфрін, Ю. Ю. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Ю. Ю. Чуфрін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 217 с.
 65. 67.409+67.51 К61 Колодчина, А. Л. Реалізація Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. Л. Колодчина ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 218 с.
 66. 67.411 Б76 Божик, В. І. Забезпечення прав особи під час досудового розслідування кримінальних проступків : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / В. І. Божик ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 220 с.
 67. 67.411+67.52 Б59 Бідняк, В. А. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук ( доктора філософії) / В. А. Бідняк ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 264 с.
 68. 67.411+67.52 В65 Войтко, А. О. Криміналістична характеристика та розслідування групового порушення громадського порядку : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. О. Войтко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 257 с.
 69. 67.411+67.52 Д56 Доброва, О. В. Криміналістична характеристика та розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. В. Доброва ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 267 с.
 70. 67.411+67.52 Ж91 Журба, С. О. Криміналістична характеристика та розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. О. Журба ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 254 с.
 71. 67.411+67.52 І-41 Ікаєв, А. Р. Розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. Р. Ікаєв ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 217 с.
 72. 67.411+67.52 К17 Каліновська, А. В. Доказування у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. В. Каліновська ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 235 с.
 73. 67.411+67.52 К84 Крупєй, В. Ю. Розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами : давтореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук ( доктора філософії) / В. Ю. Крупєй ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 20 с.
 74. 67.411+67.52 П44 Подлєгаєв, К. М. Реалізація правових позицій Європейського Суду з прав людини та прецедентної практики Верховного Суду України у кримінальних провадженнях : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / К. М. Подлєгаєв ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 284 с.
 75. 67.411+67.52 С47 Слива, Ю. М. Судовий контроль за додержанням законів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Ю. М. Слива ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 280 с.
 76. 67.411+67.52 Т80 Трясун, П. Р. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства, вчиненого у публічних місцях : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / П. Р. Трясун ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 242 с.

За лютий 2021 р.

Книжкові видання

 1. 28.072 M45 Medical and biological physics = Медична та біологічна фізика : textbook / [Edited by A. V. Chalyi]. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 480 p.
 2. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book1 : Bioorganic Chemistry / [Edited by B. S. Zimenkovsky, I. V. Nizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 288 p.
 3. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book2 : Biological Chemistry / [Edited by Yu. I. Gubsky, I. V. Hizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 544 p.
 4. 28.072 G92 Gubskyi, Y. I. Bioorganic chemistry = Біоорганічна хімія : textbook / Yu. I. Gubskyi. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 224 p.
 5. 28.706 Г51 Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас = Histology, Cytology and Embryology; Гистология, цитология и эмбриология : навч. посіб. / [Степаненко О. Ю., Мірошниченко О. В., Зайченко Л. О. та ін.]. - 2-е вид. - К, : Медицина, 2020. - 152 с.
 6. 28.706 C51 Cherkasov, V. G. Human Anatomy = Анатомія людини : textbook / V. G. Cherkasov, S. Y. Kravchuk, L. R. Mateshuk-Vatseba. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 656 p.
 7. 28.706 М29 Мартіні, Ф. Анатомічний атлас людини = Martini's Atlas of the Human Body; Анатомический атлас человека; Atlas anatomicus hominis / Ф. Мартіні ; пер.Наук.ред перекладу В. Г. Черкасов. - 3-тє чотиримовне вид. - К. : Медицина, 2019. - 128 с. : 250 іл.
 8. 28.706 Н57 Неттер, Ф. Г. Атлас анатомії людини = Atlas of Human Anatomy / Френк Г. Неттер ; пер.Наук.ред. перекладу Матешук Л., Герасимюк І., Крив. - двомовне вид. - К. : Медицина, 2020. - 736 с. : іл.
 9. 28.71 А72 Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. Кн.1 / О.О.Рафальський та ін. - К. : ІПіЕНД, 2020. - 432 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Rafalskiy_Antrop_kod_Kn1.rar
 10. 28.71 А72 Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. Кн.2 / О.О.Рафальський та ін. - К. : ІПіЕНД, 2020. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Rafalskiy_Antrop_kod_Kn2.rar
 11. 32.973 M46 Medical Informatics = Медична інформатика : textbook / [Bulakh I.Ve., Liakh Yu. Ye., Martseniuk V. P.]. - 4th ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.
 12. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 1 : General Issues of Family Medicine / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2016. - 560 p.
 13. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 376 p.
 14. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 3 : Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili, L. S.Babinets]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 616 p.
 15. 51.1 B69 Bobyrov, V. M. Bases of Bioethics and Biosafety = Основи біоетики та біобезпеки : study guide / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. - 2nd ed., stereotype. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 248 p.
 16. 51.2 H99 Hygiene and ecology = Гігієна та екологія : textbook / [Under the edited V.G. Bardov]. - Second ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 688 p.
 17. 52.5 P32 Pathomorphology = Патоморфологія : textbook / [ Edited by L. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata]. - 2nd ed. - K. : АUS Medicine Publishing, 2020. - 328 p.
 18. 52.5 P32 Pathophysiology = Патофізіологія : textbook / [ Edited by N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev]. - 3rd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 656 p.
 19. 52.82 T82 Tsurkan, O. O. Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups = Фармацевтична хімія : study guide / O. O. Tsurkan, I. V. Nizhenkovska, O. O. Hlushachenko. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 152 p.
 20. 52+28.074 M46 Medical microbiology, virology and immunology = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook / [Andrianova T. V., Bobyr V. V.,Danyleichenko, etc.] ; пер.from ukr. Published. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 744 p. : ill.
 21. 53.54 K79 Kovalsky, O. V. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging = Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : textbook / O. V. Kovalsky. - Second ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 504 p.
 22. 53.6 О-35 Овчаренко, О. П. Основи радіаційної медицини : Навч. посіб. / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.6/Ovcharenko_Osn_rad_medycyny.rar
 23. 53+55.6 Д74 Дрижак, В. І. Медсестринство в онкології : Підруч. / В. І. Дрижак, М. І. Домбрович. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 222 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Dryzhak_Med_v_onkologii.rar
 24. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 1 : Diagnostics / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 424 p.
 25. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 2 : Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 264 p.
 26. 54.1+51.1(2)2 I-69 Internal Medicine:Clinical Care = Внутрішня медицина: Невідкладна допомога : textbook / [Edited by O. Ya.Babak, O.M. Bilovol]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.
 27. 54.5 Х54 Хірургія : Підруч. / За ред. Б.П.Лисенка, В.Д.Шейка, С.Д.Хіміча. - К. : ВСВ "Медицина", 2010. - 712 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Lysenko_Hirurgiya.rar
 28. 54.5 Н40 Невідкладна хірургія : Підруч. / Під ред. В.В.Бойка, В.М.Лісового. - Х. : НТМТ, 2019. - 514 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Boyko_Nevidkl_hirurgiya.rar
 29. 54.5 Х54 Хірургія : Підруч. / Кіт О.М. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 644 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Kit_Hirurgiya.rar
 30. 54.5 G36 General Surgery = Загальна хірургія : textbook / [ Edited by S. D. Khimich, M. D. Zheliba]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 536 p.
 31. 54.5 T89 Tsyhykalo, O. V. Clinical anatomy and operative surgery = Клінічна анатомія та оперативна хірургія : textbook / O. V. Tsyhykalo. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 528 p.
 32. 55.1 I-60 Infectious Diseases = Інфекційні хвороби : textbook / [ Holubovska O. A., Andreichyn M. A., Shkurba A. V. et al.]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 664 p.
 33. 55.14 И74 Инфекционные болезни : Учеб. для студ. мед. вузов / Е.П.Шувалова и др. - 7-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : СпецЛит, 2015. - 727 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Shuvalova_Infek_bolezni.rar
 34. 55.4 А43 Актуальні питання фтизіатрії : Посіб. для студ. мед. ВНЗ. - Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014. - 155 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Kryzhanovskiy_Akt_pyt_ftyziatrii.rar
 35. 55.4 P58 Phthisiology = Фтизіатрія : textbook / [ Edited by V. I. Petrenko ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 416 p.
 36. 55.4 Ф93 Фтизіатрія у схемах, таблицях та рисунках : Навч.-метод. посіб. / О.С.Шевченко та ін. - Х. : ХНМУ, 2016. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Shevchenko_Ftyziatriya.rar
 37. 55.4 Р17 Разнатовська, О. М. Фтизіатрія : Підруч. / О. М. Разнатовська. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. - 242 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Raznatovska_Ftyziatriya.rar
 38. 55.6 О-58 Онкологія : Підруч. / За ред. Б.Т.Білинського. - 3-е вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 528 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Bilyns'kiy_Onkologiya.rar
 39. 55.6 S81 Starikov, V. I. Oncology = Онкологія : textbook / V. I. Starikov, A. S. Khodak, I. Y. Galaychuk. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 216 p.
 40. 55.6 Ч-46 Черенков, В. Г. Онкология : Учеб. / В. Г. Черенков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Cherenkov_Onkologiya.rar
 41. 55.6 Ш37 Шевченко, А. І. Онкологія : Підруч. / А. І. Шевченко. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2006. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Shevchenko_Onkologiya.rar
 42. 56.1 N50 Neurology = Неврологія : textbook / [Edited by L. A. Hryhorova, L. I. Sokolova]. - K : AUS Medicine Publishing, 2017. - 624 p.
 43. 56.1 Н40 Неврология / Под ред. Е.И.Гусева, А.Н.Коновалова, В.И.Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1892 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/Gusev_Nevrologiya.rar
 44. 56.1 Н54 Нервові хвороби : Підруч. / Відповід. ред. С.М.Віничук. - К. : Здоров'я, 2001. - 696 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/Vinychuk_Nerv_hvoroby.rar
 45. 56.1 М42 Медсестринство в неврології : Посіб. з практ. навичок / За ред. С.І.Шкробот. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 300 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/Shkrobot_Medsestr_v_nevrologii.rar
 46. 56.13 N50 Neurosurgery = Нейрохірургія : textbook / [Edited by V. Tsymbaliuk]. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 192 p.
 47. 56.13 С41 Сіпітий, В. І. Нейрохірургія : Підруч. / В. І. Сіпітий. - Х. : Кроссроуд, 2006. - 740 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/56.13/Sipityi_Neyrohirurgiya.rar
 48. 56.6 В52 Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу = Clinical practice in therapeutic stomatology for IV year students : навч. посіб. / [Петрушанко Т. О., Ніколішин А. К., Іленко Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 288 с.
 49. 56.6 П81 Пропедевтика ортопедичної стоматології : підруч. / [За ред. Короля Д. М.]. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 328 с.
 50. 56.6 B29 Bases of Dentistry = Основи стоматології : textbook / [Edited by V. O. Malanchuk]. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 616 p.
 51. 56.6 P56 Pharmacotherapy in dentistry = Фармакотерапія в стоматології : manual / [ Bobyriov V.M., Petrova T. A., Ostrovska G. Yu.]. - Vinnytsia : Nova Khyha, 2020. - 376 p.
 52. 56.6 O-63 Operative Dentistry. = Оперативна стоматологія. Ендодонтія : textbook; in 2 vol. Vol.1 : Endodontics / [Edited by A. V. Borysenko]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 384 p.
 53. 56.6 P43 Periodontal and Oral Mucosa Diseases = Захворювання пародонта і слизової оболонки порожнини рота : textbook; in 2 volumes. Vol.2 / [Edited by A. V. Borysenko]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 624 p.
 54. 56.6 K42 Kharkov, L. V. Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : textbook / L. V. Kharkov, L. M. Yakovenko, N. V. Kiselyova. - second edition. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 104 p.
 55. 56.6 S81 Starchenko, I. I. Pathomorphology of common diseases of maxillofacial area : study guide / I. I. Starchenko, B. M. Filenko, V. V. Cherniak. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 128 p.
 56. 56.6 М48 Мельник, В. С. Дитяча хірургічна стоматологія : Навч. посіб. / В. С. Мельник, Л. Ф. Горзов, Р. О. Халак. - Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2018. - 92 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Melnik_Dyt_hirurg_stomatologiya.rar
 57. 56.6 Х23 Харьков, Л. В. Хірургічна стоматологія дитячого віку : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - К. : Книга плюс, 2003. - 440 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Harkov_Hir_stomatologiya.rar
 58. 56.7 O-63 Ophthalmology = Офтальмологія : textbook / [ Edited by O. P. Vitovska ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 648 p.
 59. 56.7 Б39 Безкоровайна, І. М. Офтальмологія : Підруч. для студ. вищ. мед. закл. / І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська. - Полтава : Дивосвіт, 2012. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.7/Bezkorovayna_Oftalmologiya.rar
 60. 56.7 Л43 Лекішвілі, С. Е. Практична офтальмологія : Навч. посіб. / С. Е. Лекішвілі. - Суми : СДУ, 2016. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.7/Lekishvili_Prakt_oftalmologiya.rar
 61. 56.8 O-90 Otorhinolaryngology = Оториноларингологія : textbook / [Edited by Yu. Mitin, Yu. Deyeva]. - 6th ed., reprinted. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 264 p.
 62. 56.8 М71 Мітін, Ю. В. Оториноларингологія (лекції) / Ю. В. Мітін. - К. : Фарм Арт, 2000. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.8/Mitin_Otorynolaryngologiya.rar
 63. 57.1 З-33 Запорожан, В. М. Акушерство і гінекологія : Підруч. У 2-х т. Т.1 / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, Н. М. Рожковська. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 472 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Zaporozhan_Akusherstvo_T1.rar
 64. 57.1 З-33 Запорожан, В. М. Акушерство і гінекологія : Підруч. У 2-х т. Т.2 / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, Н. М. Рожковська. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 420 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Zaporozhan_Akusherstvo_T2.rar
 65. 57.3 А45 Алгоритми практичних навиків у педіатрії : Навч. посіб. / Федорців О.Є. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 172 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Alg_u_pediatrii.rar
 66. 57.3 P36 Pediatric Infectious Diseases = Дитячі інфекційні хвороби : textbook / [ Edited by S. O. Kramarov, O. B. Nadraga ]. - 4th ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 240 p.
 67. 57.3 С48 Слободян, Л. М. Довідник педіатра / Л. М. Слободян. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Slobodyan_Dov_pediatra.rar
 68. 63.3(5) Ц86 Цунэтомо, Я. Бусидо. Кодекс самурая / Я. Цунэтомо, М. Мусаси, Ю. Дайдодзи. - К. : Сварог, 2020. - 316 с.
 69. 65.24 O18 Occupational Health and Safety for Healthcare Workers = Охорона праці в медичній галузі : study guide / [Yavorovskyi, O. P., Veremei M. I., Zenkina V. I. et al.]. - 3th edition. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 120 p.
 70. 65.24 О-75 Основи охорони праці : Підруч. / М.С.Одарченко та ін. - Х. : Стиль-Издат, 2017. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Odarchenko_Osn_ohor_praci.rar
 71. 65.24 С20 Саргош, О. Д. Охорона праці в галузі : Навч.-метод. посіб. / О. Д. Саргош, О. В. Катрушов, В. Л. Філатова. - Полтава : Динамік, 2015. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Sargosh_Ohor_praci.rar
 72. 65.290-2(10) M21 Malska, M. P. Crisis management in tourism: theory, methodology and practice = Кризовий менеджмент в туризмі: теорія, методологія, практика : training manual / M. P. Malska, I. S. Purska. - K. : SBA-Print, 2020. - 166 p.
 73. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 01 лютого 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 174 с.
 74. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 лютого 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 320 с.
 75. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 01 лютого 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 228 с.
 76. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 7-ме вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2021. - 500 с.
 77. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.2 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 572 с.
 78. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.1 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 330 с.
 79. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 лютого 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 348 с.
 80. 67.412 М58 Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя : підруч. - К. : Алерта, 2021. - 276 с.
 81. 67.5 С89 Судова медицина : Підруч. / Бабанін А.А. та ін. - Сімферополь : НАТА, 2012. - 580 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.5/Babanin_Sudova_medicina.rar
 82. 67.5 M99 Mykhailychenko, B. V. Forensic Medicine = Судова медицина : textbook / B. V. Mykhailychenko, A. M. Biliakov, L. G. Savka. - second ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 224 p.
 83. 68.9 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 384 с.
 84. 74.58 Л13 Лавриш, Ю. Е. Індивідуалізація навчання іноземних мов студентів інженерних спеціальностей в умовах цифрового соціуму: дидактичний аспект : монографія / Ю. Е. Лавриш. - К. : ЦУЛ, 2020. - 352 с.
 85. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : ЦУЛ, 2020. - 432 с.
 86. 75.81+65.43 К88 Кудла, Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. - К. : ЦУЛ, 2020. - 152 с.
 87. 76.01+67.404.3 С38 Синєокий, О. В. Соціальний рекординг : Довідник медіа-адвоката з основами музичної та юридичної журналістики / О. В. Синєокий. - К. : КНТ, 2020. - 365 с.
 88. 81.2 Англ E55 English for Pharmacists = Англійська мова для фармацевтів : textbook / [Edited by L. Avrakhova]. - second ed., revised. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 368 p.
 89. 81.2 Англ A95 Avrakhova, L. Y. English for Medical Students = Англійська для студентів-медиків : textbook / L. Ya. Avrakhova, I. O. Palamarenko, T. V. Yakhno. - 6th ed. - K. : AUs Medicine Publishing, 2018. - 448 p.
 90. 81.2 Англ М85 Мотузка, К. Н. Английский язык для индустрии гостепириимства : учеб. пособ. / К. Н. Мотузка, В. А. Терешко. - К. : Сварог, 2020. - 192 с.
 91. 81.2 Лат L36 Latin Language for Studens of Dental Faculties = Lingua ad Usum Stomatologiae Studentium : textbook / [ Edited by O. M. Bieliaeva]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 488 p.
 92. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 93. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 94. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 95. 87.3(0) А21 Аврелий, М. Наедине с собой. Размышления / Марк Аврелий. - К. : Сварог, 2020. - 120 с.
 96. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : Навч. посіб. / Т. І. Бондар. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 127 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Bondar_Logika.rar
 97. 88.3 С76 Станович, К. Рациональное мышление. Что не измеряют тесты способностей / К. Станович. - К. : Сварог, 2020. - 428 с.
 98. 88.37 С14 Сайед, М. Рывок. От отличного к гениальному / Мэтью Сайед. - К. : Сварог, 2020. - 260 с.
 99. 88.4-10 Я51 Яланська, С. П. Психологія творчості : Навч. посіб. / С. П. Яланська. - Полтава : ПНПУ, 2014. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Yalanska_Psyh_tvorchosti.rar
 100. 88.4-5 О-75 Основи загальної і медичної психології : Підруч. / За ред. І.С.Вітенка, О.С.Чабана. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Vitenko_Osn_zag_i_med_psyhologii.rar
 101. 88.4-5(3) Д40 Джеймс, М. Рождённые выигрывать. Трансакционный анализ с гештальт упражнениями / М. Джеймс, Д. Джонгвард. - К. : Сварог, 2020. - 332 с.
 102. 88.5 Б51 Бернейс, Е. Пропаганда / Е. Бернейс. - К. : ЦУЛ, 2020. - 128 с.
 103. 88.52 Г63 Гольдштейн, Н. Психология убеждения.50 доказанных способов быть убедительным / Н. Гольдштейн, Р. Чалдини, С. Мартин. - 208 с.
 104. 88.6 С91 Сучасні технології нейролінгвістичного програмування : навч. посіб. / [Петрик В. М., Гнатюк С. О., Черненко О. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 200 с.

Періодичні видання

 1. International journal of medicine and medical research. - Ternopil : TNMU. - Volume 6, №1. - 2020. - 87 p.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №4. - 2020. - 146 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №5. - 2020. - 116 с.
 4. Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К. : НБУ ім.Я Мудрого. - №4. - 2020. - 42 с.
 5. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №12, 23 січня - №33, 20 лютого - 2021.
 6. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №3. - 2020. - 96 с.
 7. Економіка. Фінанси. Право. - №11. - 2020. - 40 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №12. - 2020. - 40 с.
 9. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №4. - 2020. - 64 с.
 10. Маркетинг в Україні. - №5. - 2020. - 72 с.
 11. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №2. - 2020. - 109 с.
 12. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №4. - 2020. - 127 с.
 13. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №3. - 2020. - 150 с.
 14. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №5. - 2020. - 84 с.
 15. Сучасний захист інформації. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №3 (43). - 2020. - 68 с.
 16. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №4. - 2020. - 108 с.
 17. Український туризм. - К. - №2-7. - 2020. - 73 с.
 18. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - №12. - 2020. - 40 с.
 19. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №8. - 2020. - 77 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 Н64 Никончук, В. М. Інституційна методологія забезпечення розвитку інтелектуального капіталу : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. доктора екномічних наук / В. М. Никончук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 361 с.
 2. 65.01+65.24 К56 Ковач, В. О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання ринку праці у системі соціально-економічних відносин : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора наук з державного управління / В. О. Ковач ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 477 с.
 3. 65.29 Л67 Ліщенко, А. В. Інформаційне забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / А. В. Ліщенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 276 с.
 4. 65.29 Н31 Насонов, М. І. Управління ефективністю господарської діяльності промислових підприємств : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / М. І. Насонов ; МАУП; Університет ім. Альфреда Нобеля. - К. : МАУП, 2020. - 219 с.
 5. 65.290-21 З-80 Золотарьова, В. І. Маркетингова діяльність підприємств рекламної сфери : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. кандидата економічних наук / В. І. Золотарьова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 238 с.
 6. 65.31 Г12 Гаврилов, А. В. Як механізм розподілу ризиків у будівництві: державно-управлінський аспект : дис...на здобуття наук.ступ. кандидата наук з державного управління / А. В. Гаврилов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 7. 65.32 Б90 Бугера, К. В. Управління потенціалом інноваційно-технологічного розвитку підприємств олійно-жирової галузі : дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / К. В. Бугера ; МАУП; КУРВ. - К : МАУП, 2021. - 230 с.
 8. 65.32 К84 Крутько, М. А. Управління інтеграційними процесами в аграрному секторі економіки України : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / М. А. Крутько ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 433 с.
 9. 65.32 У84 Утенкова, К. О. Управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. доктора екномічних наук / К. О. Утенкова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 560 с.
 10. 65.42 М26 Марков, Б. М. Стратегія управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / Б. М. Марков ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 338 с.
 11. 67.401 А61 Амелін, О. Ю. Адміністративно-правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. Ю. Амелін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 217 с.
 12. 67.401.21 Б24 Баранов, А. П. Механізми адаптації принципів публічного адміністрування ЄС в систему публічного управління України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / А. П. Баранов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 189 с.
 13. 67.401.21 Б82 Борисов, А. В. Механізми державного управління у сфері пожежної безпеки розвинених країн світу: досвід для України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / А. В. Борисов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 280 с.
 14. 67.401.21 Г12 Гаврилюк, А. М. Соціогуманітарні засади формування та реалізації державної політики у сфері туризму : дис...на здобуття наук.ступ. д-ра наук з державного управління / А. М. Гаврилюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 491 с.
 15. 67.401.21 Г97 Гута, С. С. Державне управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / С. С. Гута ; МАУП; НАДУ. - К. : МАУП; НАДУ, 2020. - 224 с.
 16. 67.401.21 Ж86 Жукова, І. В. Державно-громадська комунікація: становлення та розвиток в Україні : дис...на соиск.учен.степ. д-ра наук з державного управління / І. В. Жукова ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 493 с.
 17. 67.401.21 Л84 Лук'янчук, П. Х. Вдосконалення механізмів профспілкового контролю та захисту прав у системі публічного управління : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / П. Х. Лук'янчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 333 с.
 18. 67.401.21 П77 Присяжнук, П. В. Демократична комунікативна модель як складова системи державного управління України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / П. В. Присяжнук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 222 с.
 19. 67.401.21+65.5 Д18 Данилевська, О. О. Організаційно-правові засади формування механізмів державного управління інвестиційним розвитком економіки у розвинених країнах світу: досвід для України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / О. О. Данилевська ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 238 с.
 20. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації соціальної доктрини православної церкви в державотворчих процесах України : Дис..., автореферат на здоб.наук. ступ. д-ра наук з державного управління / Д. С. Мартишин ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 571 с.

За січень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 24 М80 Мороз, А. С. Медична хімія / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - 2-е вид., стер. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 776 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/Moroz_Med_himiya.rar
 2. 28.072 Н15 Навчальний посібник з біоорганічної хімії / В.Г.Лендєл та ін. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2003. - 217 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Lendel_Bioorg_himiya.rar
 3. 28.072 Г65 Гонський, Я. І. Біохімія людини : Підруч. / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Gonskiy_Biohimiya_ludyny.rar
 4. 28.072 Т98 Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия : Учеб. / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Tukavkina_Bioorg_himiya.rar
 5. 28.706 Ц74 Цитологія, загальна гістологія та ембріологія: Практикум : Навч. посіб. / За ред. В.К.Напханюка. - О. : Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 218 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Naphanuk_Cytologiya.rar
 6. 28.706 Д18 Данилов, Р. К. Гистология, эмбриология, цитология : Учеб. / Р. К. Данилов, Т. Г. Боровая. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 528 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Danilov_Gistologiya.rar
 7. 32.973+5 М42 Медична інформатика : Підруч. для студ. мед. ВНЗ / За ред. В.Г.Кнігавка. - Х. : ХНМУ, 2015. - 289 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Knigavka_Med_informatyka.rar
 8. 51.2 Г51 Гігієна та екологія : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / За ред. В.Г.Бардова. - К. : НМУ ім. О.О.Богомольця, 2005. - 719 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Bardov_Gigiena_ta_ekologiya.rar
 9. 52 С41 Ситник, І. О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : Підруч. / І. О. Ситник, С. І. Климнюк, М. С. Творко. - Тернопіль : ТДМУ, 2009. - 392 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Sytnyk_Mikrobiologiya.rar
 10. 52.5 П20 Патоморфологія: збірник тестових завдань : Навч. посіб. / І.І.Старченко та ін. - Полтава : УМСА, 2020. - 239 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Starchenko_Patomorfologiya.rar
 11. 54.1 П81 Пропедевтика внутрішніх хвороб : Підруч. / За ред. І.Ю.Децика. - К. : Здоров'я, 2000. - 504 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Decik_Propedevtyka.rar
 12. 54.1 П81 Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За заг. ред. А.В.Єпішина. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 768 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Epishin_Propedevtyka.rar
 13. 54.1 М92 Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : Учеб. / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 848 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Muhin_Propedevtyka.rar
 14. 54.5 О-60 Оперативна хірургія та топографічна анатомія : Підруч. / За ред. М.П.Ковальського. - К. : ВСВ "Медицина", 2010. - 504 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Kovalskiy_Operat_hirurgiya.rar
 15. 55.14 Б48 Бережнова, И. А. Инфекционные болезни : Учеб. пособ. / И. А. Бережнова. - М. : РИОР, 2007. - 319 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Berezhnova_Infek_bolezni.rar
 16. 55.14 Б74 Богомолов, Б. П. Инфекционные болезни: неотложная диагностика, лечение, профилактика / Б. П. Богомолов. - М. : Ньюдиамед, 2007. - 653 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Bogomolov_Infek_bolezni.rar
 17. 56.6 О-70 Ортопедическая стоматология : Учеб. для студ. мед. вузов / Под ред. В.Н.Трезубова. - 8-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Фолиант, 2010. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Trezubov_Ortoped_stomatologiya.rar
 18. 56.6 Т35 Терапевтична стоматологія дитячого віку : Підруч. / За ред. Л.О.Хоменко. - К. : Книга плюс, 2001. - 526 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Homenko_Terap_stomatologiya.rar
 19. 56.6 Х50 Хирургическая стоматология : Учеб. / Под общ. ред. В.В.Афанасьева. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Afanas'ev_Hirurg_stomatologiya.rar
 20. 56.6 G18 Garg, N. Textbook of Preclinical Conservative Dentistry : Textbook / N. Garg, A. Garg. - New Delhi : JPBMP, 2011. - 327 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Garg_Conservative_dentistry.rar
 21. 56.6 М17 Максимовский, Ю. М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. Эндодонтия: руководство к практическим занятиям : Учеб. пособ. / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин ; Под общ. ред. Ю.М.Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Maksimovskiy_Terap_stomatologiya.rar
 22. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Древние цивилизации: история и религия : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2020. - 674 с.
 23. 65.290-2(5) Д19 Данькевич, Ю. В. Документаційний сервіс : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Данькевич. - К. : Ліра-К, 2020. - 174 с.
 24. 66.3+67.0 Л63 Лісовська, Ю. Україна як правовий суб'єктор світової шахівниці : монографія / Ю. Лісовська, П. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 25. 66.4 Б90 Булик, М. В. Історія міжнародних відносин у давні часи : навч. посіб. / М. В. Булик. - К. : Ліра-К, 2021. - 256 с.
 26. 66.4 Б90 Булик, М. В. міжнародні відносини та зовнішня політика Китаю в історичній ретроспективі : навч. посіб. / М. В. Булик, Н. В. Гаврилова. - К. : Ліра-К, 2021. - 234 с.
 27. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 жовтня 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 80 с.
 28. 67.400 К61 Колодій, О. А. Конституційно-правовий статус українського народу: доктрина, регламентація, поняття та елементи : монографія / О. А. Колодій. - К. : Ліра-К, 2020. - 452 с.
 29. 67.400 К67 Корнієнко, П. С. Конституційні основи правозахисної діяльності в Україні : монографія / П. С. Корнієнко. - К. : Ліра-К, 2020. - 348 с.
 30. 67.404 К68 Корпоративне право : Навч. посіб. / За заг. ред. С.В.Несинової. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2018. - 276 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Nesynova_Korp_pravo.rar
 31. 67.404 С50 Смітюх, А. В. Корпоративне право у схемах : Навч. посіб. / А. В. Смітюх. - 5-е вид., змін. та доп. - О. : Одес. Нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова, 2017. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Smitiuh_Korp_pravo.rar
 32. 67.404.3+67.0 Л63 Лісовська, Ю. П. Правова держава як кіберінфраструктурне забезпечення інформаційного капіталу : монографія / Ю. П. Лісовська. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 33. 67.404.5 К95 Кухарєв, О. В. Спадкове право України : підруч. / О. В. Кухарєв. - К. : Алерта, 2020. - 362 с.
 34. 67.405.1 К78 Кравченко, І. М. Трудове право України. Практикум : навч. посіб. / І. М. Кравченко. - К. : Ліра-К, 2020. - 476 с.
 35. 67.410 Г93 Губарєв, С. В. Цивільний процес : практикум / С. В. Губарєв, Н. В. Міловська, А. В. Шабалін. - К. : Ліра-К, 2020. - 150 с.
 36. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 724 с.
 37. 74.58 А38 Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : Кол. моногр. / За заг. ред. Н.Г.Сорокіної та ін. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 169 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Monografiya_Akad_dobrochesnist.rar
 38. 74.58 А38 Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / За заг. ред. Т.В.Фінікова. - К. : Таксон, 2016. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Akadem_chesnist.rar
 39. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Організація туризму в Україні: регіональні аспекти : навч. посіб. / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. - К. : Ліра-К, 2021. - 338 с.
 40. 76.01 П61 Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Бєль Б. та ін. - К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2013. - 190 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Bel_Zhurnal_rozsliduvannya.rar
 41. 76.01 П69 Практикум із журналістської етики : Навч. посіб. / Під ред. В.Ф.Іванова. - К. : Видавець О.Зень, 2012. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Ivanov_Prakt_z_zhurn_etyky.rar
 42. 76.01 У59 Универсальная журналистика : Учеб. для вузов / Под ред. Л.П. Шестеркиной. - М. : Аспект Пресс, 2016. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Shesterkina_Univ_zhurnalistika.rar
 43. 76.01 К43 Кирилова, О. Міжнародна журналістика : Навч. посіб. / О. Кирилова ; За наук. ред. В.Д.Демченка. - Дніпро : ДНУ, 2016. - 170 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kyrylova_Mizhnar_zhurnalistyka.rar
 44. 76.01 О-62 Опришко, Л. Основи судової журналістики : Посіб. / Л. Опришко, Л. Панкратова. - К., 2016. - 152 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Opryshko_Osn_sud_zhurnalistyky.rar
 45. 76.01 Т57 Тонкіх, І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : Навч. посіб. / І. Ю. Тонкіх. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Tonkih_Internet-jurrnalistyka.rar
 46. 81.2 Кит К45 Китайська мова. Базовий курс : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.О.Война та ін.; за ред. Н.С.Ісаєвої. - Х. : Фоліо, 2016. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Kytaiska_mova_Bazovyi_kurs.rar
 47. 81.2 Поль+67.401 Л17 Лазор, О. Д. Публічне управління та адміністрування = Zarzadzanie publiczne i administrowanie : польсько-укр. словник термінів / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, О. І. Яременко. - К. : Ліра-К, 2020. - 368 с.
 48. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 49. 81+67 С44 Скорофатова, А. О. Основи юридичної лінгвістики: навчально-методичні матеріали до курсу : навч. посіб. / А. О. Скорофатова. - К. : МАУП, 2020. - 640 с.
 50. 84(4 Укр) К94 Куспысь, С. А. Ангелы не спят : роман / С. А. Куспысь. - К. : Лира-К, 2020. - 500 с.
 51. 84(4 Укр) Л80 Лотоцька-Колесніченко, О. Юкрейніан рапсоді : роман-рефлексія / О. Лотоцька-Колесніченко. - К. : Ліра-К, 2021. - 350 с.
 52. 86.3 Щ92 Щокін, Г. Людство і віра: витоки народів і релігій : наук.-публ. вид. У 4 т. / Г. Щокін. - третє вид. - К. : МАУП, 2020. - 2220 с.

Періодичні видання

 1. Cybernetics and computer engineering. - К. : Ін-тут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - №4202). - 90 с.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - 2020. - Т.13, №3. - 317-444 с.
 3. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - , №6. - 88 с.
 4. Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - , Вип.3(97) : липень-вересень. - 259 с.
 5. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - 2021. - №4-11, 13-22 січня.
 6. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - 2020. - , №10. - 154 с.
 7. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - 2020. - , №9. - 118 с.
 8. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - 2020. - , №11. - 120 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - , №10. - 40 с.
 10. Захист інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - 2020. - : Т.22, №3. - 141-199 с.
 11. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - 2020. - , №6. - 122 с.
 12. Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - , №9-10. - 40 с.
 13. Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - , №11-12. - 36 с.
 14. Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - , №7-8. - 44 с.
 15. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2020. - , №3-4. - 66 с.
 16. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - 2020. - , №6. - 82 с.
 17. Право та інновації. - Х. : Право. - 2020. - , №4. - 111 с.
 18. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - 2020. - , №4. - 131 с.
 19. Психология и соционика межличностных отношений. - М. : Международный институт соционики. - 2020. - , №3-4. - 64 с.
 20. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - , Вип.3 (64). - 173 с.
 21. Соционика, ментология и психология личности : Международный научный журнал / Глав. ред. А.В. Букалов. - М. : Наука. - 2020. - , №3-4. - 65 с.
 22. Соціальний захист сьогодні. - К. : "Соцінформ". - 2020. - , №11-12. - 72 с.
 23. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2020. - , №4. - 200 с.
 24. Статистика України. - 2020. - , №2-3. - 179 с.
 25. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - 2020. - , №4(36). - 131 с.
 26. Україна: аспекти праці. - 2020. - , №4. - 52 с.
 27. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - 2020. - , №4. - 124 с.
 28. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2020. - , 22-31 грудня.
 29. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - 2020. - , №6 (144). - 47 с.
 30. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - 2020. - , №6. - 80 с.
 31. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - 2020. - , №7. - 86 с.

За грудень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 Н84 Носячова, Ю. В. Екологічна безпека інженерної діяльності : підруч. / Ю. В. Носячова, О. І. Іваненко, В. В. Вембер. - К. : Кондор, 2020. - 212 с.
 2. 20.1+85.11 Ц58 Цигичко, С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : Навч. посіб. / С. П. Цигичко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 146 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Cygychko_Ekol_v_arhitekturi.rar
 3. 22.15 Д18 Данилевський, М. П. Основи сферичної геометрії та тригонометрії : Навч. посіб. / М. П. Данилевський, А. І. Колосов, А. В. Якунін. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 92 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Danylevskiy_Osn_sfer_geometrii.rar
 4. 31.2 В19 Васильєва, Ю. О. Комп'ютерні інформаційні технології в світлотехніці : Навч. посіб. / Ю. О. Васильєва. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 115 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Vasyl'eva_Svitlotehnika.rar
 5. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 6. 63.3(4 Укр) Ч-75 Чорна, К. П. Еволюція державного будівництва на українських теренах: історіографічний аналіз : монографія / К. П. Чорна. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 334 с.
 7. 65.01 Г24 Гбур, З. В. Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика : монографія / З. В. Гбур. - Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2018. - 408 с.
 8. 65.01 Д99 Дяченко, О. Теоретико-методологічні засади державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні : монографія / О. Дяченко, П. - Одеса : Фенікс, 2018. - 295 с.
 9. 65.01 Є25 Євсюков, О. П. Державні механізми зміцнення соціально-економічної безпеки : монографія / О. П. Євсюков. - Х. : НУЦЗУ, 2018. - 287 с.
 10. 65.01 Ч-90 Чумак, О. В. Управління економічною діяльністю державних підприємств: розвиток теорії, методології, практики : монографія / О. В. Чумак. - Х. : Іванченко І. С., 2019. - 231 с.
 11. 65.01+67.401 Л81 Лощихін, О. М. Економічна функція сучасної держави: теоретико-правові аспекти : монографія / О. М. Лощихін. - К. : Юридична думка, 2008. - 368 с.
 12. 65.012.2 М16 Макроекономіка : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - 2-е вид., доп. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Makroekonomika.rar
 13. 65.261 Ч-57 Чечетова, Н. Ф. Організація податкового контролю : Навч. посіб. / Н. Ф. Чечетова, Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Chechetova_Org_pod_kontrolu.rar
 14. 65.261 Ю69 Юр'єва, Т. П. Фінанси підприємств міського господарства : Навч. посіб. / Т. П. Юр'єва. - 2-е вид., пероб. та доп. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 343 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Yur'eva_Fin_pidpryemstv.rar
 15. 65.261+67.401 Т23 Таукешева, Т. Д. Вплив фінансових органів на платоспроможність місцевого самоврядування : Навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 101 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Taukesheva_Fin_organy.rar
 16. 65.29 Ц56 Цибульська, Е. І. Оцінка вартості бізнесу та його складових : навч. посіб. / Е. І. Цибульська. - К. : Кондор, 2020. - 364 с.
 17. 65.290-2 Л43 Лелюк, В. А. Совершенствование бизнес-систем. Методы, инструментарий, опыт : Учеб. пособ. / В. А. Лелюк, А. В. Лелюк, А. П. Пан. - Х. : ХНАГХ, 2011. - 438 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Leluk_Biznes-systemy.rar
 18. 65.290-2(10) К82 Кривов'язюк, І. В. Антикризове управління підприємством : навч.посіб. / І. В. Кривов'язюк. - 3-тє вид, допов. і перероб. - К. : Кондор, 2020. - 396 с.
 19. 65.290-2(8) М74 Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті (модульний варіант) : Навч. посіб. / Мочаліна З.М. та ін. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 405 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Mochalina_Modeli_pryinyattya_rishen.rar
 20. 65.290-2+65.43 Д13 Давидова, О. Ю. Ресторанний менеджмент : Підруч. / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Сегеда. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 279 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Davydova_Restor_men-t.rar
 21. 65.290-21 Р69 Ромат, Є. В. Маркетинг у публічному управлінні / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко. - К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2018. - 288 с.
 22. 65.32 З-23 Залізнюк, В. П. Державне регулювання продовольчої безпеки: теорія, методологія та практика : монографія / В. П. Залізнюк. - К. : Освіта України, 2019. - 350 с.
 23. 65.32 К17 Каліна, І. І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації: теорія, методологія, практика : монографія / І. І. Каліна. - Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. - 404 с.
 24. 65.32 Н41 Негода, Ю. В. Трансформаційна структуризація економіки аграрного сектору України: теорія, методологія, практика : монографія / Ю. В. Негода. - К. : ФОП Ямчинський О. В., 2020. - 350 с.
 25. 65.42 М26 Марков, Б. М. Управління роздрібними торговельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія : монографія / Б. М. Марков. - К. : ДКС центр, 2020. - 302 с.
 26. 65.43 П34 Писаревський, І. М. Матеріально-технічна база готелів : Підруч. / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 286 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Pysarevskiy_Mat-teh_baza.rar
 27. 67.400 Л81 Лощихін, О. М. Функції сучасної держави : монографія / О. М. Лощихін. - К. : Логос, 2013. - 228 с.
 28. 67.401 М59 Миколаєць, А. П. Державний контроль в Україні: теорія, методологія, механізми реалізації : монографія / А. П. Миколаєць. - К. : ФОП Маслаков; МАУП, 2017. - 228 с.
 29. 67.401 С30 Семенець-Орлова, І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади : монографія / І. А. Семенець-Орлова. - К. : ЮСТОН, 2018. - 420 с.
 30. 67.401.21 П19 Пасічник, В. Формування державної політики національної безпеки України на засадаї української національної ідеї : монографія / В. Пасічник, М. - К. : Вид-во ВАДНДУ, 2016. - 300 с.
 31. 67.402 В25 Вдовічен, В. А. Концептуальні правові основи виконання бюджетів за доходами в Україні : монографія / В. А. Вдовічен. - Х. : Діса Плюс, 2017. - 477 с.
 32. 71.1 С12 Сабадаш, Ю. С. Історія української культури : курс лекцій / Ю. С. Сабадаш, Ю. М. Нікольченко, Л. Г. Дабло. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 33. 73 В15 Валіулліна, З. В. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі : монографія / З. В. Валіулліна. - Рівне : Волинські оереги, 2018. - 232 с.
 34. 74.58+75.81 П34 Писаревський, І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : Підруч. / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Pysarevskiy_Prof_kompetentnist.rar
 35. 75.81 В27 Величко, В. В. Організація рекреаційних послуг : Навч. посіб. / В. В. Величко. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 202 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Velychko_Org_rekr_poslug.rar
 36. 75.81 П34 Писаревський, І. М. Планування та організація туристських маршрутів : Підруч. / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Pysarevskiy_Tur_marshruty.rar
 37. 78.3 К65 Копанєва, В. О. Бібліотека в середовищі цифрової науки: системно-інтеграційна взаємодія : монографія / В. О. Копанєва. - К. : Ліра-К, 2020. - 322 с.
 38. 84(4 Англ) Э47 Эллингворт, Ч. Тихая ночь : роман / Ч. Эллингворт. - Х.; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. - 384 с.
 39. 84(4 Італ) Л37 Леві, П. Чи це людина : роман / Прімо Леві ; пер.з італ. М. Прокопович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 272 с.
 40. 84(4 Укр) С60 Солодар, О. Привиди чорного шляху : поезія / О. Солодар. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2007. - 102 с.
 41. 88.4-5 3) М15 Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе = Psyhoanalytic diagnosis. Understanding personaly structure in the clinical process / Н. Мак-Вильямс. - М. : Независимая фирма "Класс", 2007. - 480 с.
 42. 88.53 А86 Артюшенко, Е. Живем, как думаем. Кн.1 / Е. Артюшенко. - К. : Саммит-Книга, 2015. - 248 с. - (С любовью в сердце).
 43. 88.8 К55 Кобильченко, В. Спеціальна психологія : підруч. / В. Кобильченко, І. Омельченко. - К. : Академія, 2020. - 224 с. - (Alma mater+).

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - 2020. - , №10. - 104 с.
 2. Cybernetics and computer engineering. - К. : Ін-тут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - №3(201). - 99 с.
 3. Банковский менеджмент. - К. - 2020. - , №3. - 56 с.
 4. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - К. : Піраміда. - 2020. - , №3. - 50 с.
 5. Вісник національної академії правових наук. - Х. : Право. - 2020. - : Т.27, №3. - 191с.
 6. Вісник стоматології. - Одеса : Ін-т стоматології та ЩЛХ НАМН. - 2020. - , №3. - 87 с.
 7. Економіка і прогнозування. - 2020. - , №3. - 159 с.
 8. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - 2020. - , №2. - 127 с.
 9. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - Т. 19, №2. - 219-415 с.
 10. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - Т. 19, №3. - 419-607 с.
 11. Кибернетика и системный анализ. - К. : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - 2020. - Т.56 №6. - 202 с.
 12. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - 2020. - , №5. - 82 с.
 13. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - 2020. - , №4. - 163 с.
 14. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - 2020. - , №2 (58). - 44 с.
 15. Новий колегіум. - Х. : Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - 2020. - , №3. - 92 с.
 16. Психология и я. - К. : Толока. - 2020. - №12. - 64 с.
 17. Регіональна економіка. - Л. : Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - 2020. - , №3. - 138 с.
 18. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - , Вип.2 (63). - 157 с.
 19. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - 2020. - , №2. - 150 с.
 20. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - 2020. - , №4. - 74 с.
 21. Сучасний захист інформації. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - 2020. - , №2 (42). - 70 с.
 22. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - 2020. - , №2. - 171 с.
 23. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2020. - , 27 листопада - 19 грудня.
 24. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - 2020. - , №7-9. - 48 с.
 25. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - 2020. - , №10. - 40 с.
 26. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - 2020. - , №11. - 40 с.
 27. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - 2020. - , № 3. - 450 с.
 28. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - 2020. - , №5. - 50 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.32 К17 Каліна, І. І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / І. І. Каліна ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2020. - 395 с.
 2. 65.43 К82 Кривоберець, М. М. Управління конкурентними перевагами туристичних операторів України : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / М. М. Кривоберець ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2020. - 243 с.

За листопад 2020 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика. Модуль 2 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 221 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_mat_M.2.rar
 2. 30.18 Д44 Дизайн систем візуальної інформації / [За заг. ред. В. О. Свірка]. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 200 с.
 3. 31.2 Ч-65 Чирчик, С. В. Світлодизайн : Навч. посіб. / С. В. Чирчик. - 2-е вид. - К. : Персонал, 2018. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Chyrchyk_Svitlodyzain.rar
 4. 32.973 Е50 Електронні системи вгалузі : навч. посіб. / [Кузьмін О. В., Роман Т. О., Акімова Л. М. та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2020. - 168 с.
 5. 60.6 К72 Костюк, В. О. Прикладна статистика : Навч. посіб. / В. О. Костюк. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 191 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kostuk_Prykl_statystyka.rar
 6. 65.262 Ш44 Шелудько, С. А. Міжнародні стандарти банківської справи : навч. посіб. / С. А. Шелудько. - К. : Кондор, 2020. - 260 с.
 7. 65.262(1) Е92 Ефременко, Т. Н. Инвестиционный анализ : Учеб. пособ. / Т. Н. Ефременко, А. Г. Соболева. - Х. : ХНУГХ, 2015. - 98 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Efremenko_Invest_analiz.rar
 8. 65.262(1) Р34 Резнік, Н. П. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності агропромислових формувань : Монографія / Н. П. Резнік, А. М. Слободяник, В. О. Котляров. - К. : Персонал, 2018. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Reznik_Invest_zabezpechennya.rar
 9. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Під заг. ред. Ковальської Л. Л. і Кривов'язова І. В.]. - К. : Кондор, 2020. - 700 с.
 10. 65.290-2(6) Л46 Ленсіоні, П. П'ять вад у роботі команди. Історії реальних викликів та перемог = The five dysfunctions of ateam / Патрік Ленсіоні. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 256 с.
 11. 65.290-21 К44 Кислюк, Л. В. Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / Л. В. Кислюк. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2020. - 172 с.
 12. 65.32 З-23 Залізняк, В. П. Державне регулювання продовольчої безпеки: теорія методологія та практика : монографія / В. П. Залізняк. - К. : Освіта України, 2019. - 350 с.
 13. 65.32 Л13 Лаврук, О. В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики у розвитку тваринництва України : монографія / О. В. Лаврук. - Км'янець-подільський : ФОП Панькова А. С., 2019. - 439 с.
 14. 65.32 Ш51 Шестаковська, Т. Л. Механізми державного розвитку інноваційного сектору економіки України : монографія / Т. Л. Шестаковська. - Чернігів : ЧНТУ, 2019. - 320 с.
 15. 65.43 І-62 Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посіб. / [Кузьмін О. В., Чемакіна Л. М., Акімова А. М. та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2019. - 488с.
 16. 65.43 О-16 Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посіб. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 276 с.
 17. 65.5 Т46 Тихончук, Л. Х. Інституційно-економічні засади державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій : монографія / Л. Х. Тихончук. - Рівне : Волин. обереги, 2018. - 308 с.
 18. 66.0 К59 Козьма, В. В. Особистість і політика: між традицією та модернізацією : монографія / В. В. Козьма. - К. : Альфа-ПІК, 2019. - 328 с.
 19. 66.0 К70 Коршук, Р. М. Етнополітологія: історія та теорія : навч. посіб. / Р. М. Коршук. - К. : Алерта, 2020. - 316 с.
 20. 66.0+67.0 К43 Кириченко, В. М. Політико-правова система України : підруч. / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 304 с.
 21. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : навч. посіб / М. В. Савчин. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 328 с.
 22. 67.401 А31 Адміністративна відповідальність : курс лекцій / ]За ред. О. В. Кузьменко]. - К. : Юрінком Інтер, 2018. - 568 с.
 23. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 липня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 320 с.
 24. 67.401 І-22 Іванський, А. Й. Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : монографія / А. Й. Іванський. - Одеса : Гельветика, 2019. - 232 с.
 25. 67.401 К59 Козаков, В. Стратегические приоритеты государственно-гражданской коммуникации : монография / В. Козаков, Е. Романенко, И. Чаплай. - Lambert Academic Publishing, 2017. - 314 c.
 26. 67.401 Павленко, В. В. Государственная служба в Украине : Учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / В. В. Павленко, В. Л. Павленко ; Под общ. ред. А.Н.Подоляки. - К. : Персонал, 2019. - 554 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Pavlenko_Gos_sluzhba.rar
 27. 67.401.21 Д14 Дакал, А. В. Державна політика України у сфері захисту прав дітей: сучасний стан і напрями розвитку : монографія / А. В. Дакал. - К. : НАДУ, 2019. - 298 с.
 28. 67.401.21 С84 Стрельбицький, М. П. Управлінське безпекознавство : монографія / М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 388 с.
 29. 67.401+5 З-62 Зима, І. Я. Механізми інституційної трансформації державного управління охороною здоров'я / І. Я. Зима. - Рівне : Волин. обереги, 2019. - 248 с.
 30. 67.401+65.261 Ф79 Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія. - Херсон : Олді-Плюс, 2018. - 196 с.
 31. 67.402 І-22 Іванський, А. Й. Фінансово-правові санкції : монографія / А. Й. Іванський. - Одеса : Гельветика, 2019. - 500 с.
 32. 67.404 Б64 Бірюков, О. М. Конкурсне право / О. М. Бірюков. - К. : Алерта, 2020. - 202 с.
 33. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 18 лвересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 64 с.
 34. 67.404.3 О-75 Основи ІТ-права : навч. посіб. / [За заг.ред. Т. В. Бачинського]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Юрінком-Інтер, 2020. - 244 с.
 35. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 82 с.
 36. 67.407.1 К39 Килимник, І. І. Земельне право України : Навч. посіб. / І. І. Килимник, О. І. Міхно. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 166 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kylymnyk_Zem_pravo.rar
 37. 67.408 Д18 Данильченко, Ю. Б. Тероризм: феномен, детермінація, протидія : монографія / Ю. Б. Данильченко. - Х. : Золота миля, 2018. - 478 с.
 38. 67.408 М17 Максіменцев, М. Г. Протидія злочинності у сфері надрокористування : монографія / М. Г. Максіменцев. - Х, : ФОП Панов А. М., 2019. - 488 с.
 39. 67.410 Ч-75 Чорнооченко, С. І. Цивільний процес : навч. посіб. / С. І. Чорнооченко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 416 с.
 40. 67.411 А22 Автухов, К. А. Кримінально-виконавче право. Академічний курс : підруч. / К. А. Автухов, А. П. Гель, І. С. Яковець. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 432 с.
 41. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 8-ме вид.. доп. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 452 с.
 42. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 8-ме вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 406 с.
 43. 67.51 К82 Кримінологія : академічний курс / [За заг. ред. О. М. Литвинова]. - К. : Кондор, 2018. - 588 с.
 44. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2020. - 368 с.
 45. 74.58+68 С48 Слободяник, Г. І. Основи підготовки офіцерів медичної служби запасу з курсом тктичної медицини : навч. посіб. / Г. І. Слободяник, О. В. Нікітюк. - К. : МАУП, 2020. - 240 с.
 46. 75.81 Б82 Борисова, О. В. Спеціалізований туризм : навч. посіб. / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2020. - 360 с.
 47. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручн. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 496 с.
 48. 76.02 Х73 Холод, Г. "Кіно-газета" (1930): специфіка висвітлення проблематики : монографія / Г. Холод. - К. : Білий Тигр, 2018. - 172 с.
 49. 84(4 Укр) Б73 Богатиренко, О. Не моя Мія : роман / О. Богатиренко. - К. : Кондор, 2020. - 168 с.
 50. 84(4 Укр) В58 Власенко, І. Синдром зародка : роман / І. Власенко. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 51. 84(4 Укр) М26 Маркіза, д. Б. Дівчина, народжена в рік змії : роман / де Бюсі Маркіза. - К. : Кондор, 2020. - 216 с.
 52. 84(4 Укр) М34 Матічин, Я. Скарб тамплієрів Deus Vult : роман / Я. Матічин. - К. : Ліра-К, 2020. - 392 с.
 53. 84(4 Укр) Ч-56 Чехонадских, А. С. Во власти пикселей : повесть / А. С. Чехонадских. - К. : Кондор, 2020. - 212 с.
 54. 85.128 З-62 Зиміна, С. Стилі інтер'єру : посіб. / С. Зиміна. - К. : Довіра, 2018. - 360 с.
 55. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 56. 88 К48 Клейнман, П. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше! = Psych101: psychology facts, basics, statistics, tests, and more! / П. Клейнман. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 288 с.
 57. 88.2 Б91 Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учебн. / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2012. - 384 с. : ил.
 58. 88.4-6 П86 Психологічне забезпечення педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. / [Бурлакова І, А., Євдокимова Н. О., Агарков О. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 276 с.
 59. 88.4 Д21 Дахігг, Ч. Сила звички. Чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі = The power of habit. Why we do in life and business / Чарльз Дахігг. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 400 с.
 60. 88.5 Б82 Борисюк, Л. Життя - це... або life-путівник для молоді / Л. Борисюк, Н. Лазарук, Н. Нежура. - вид. друге, доп. - К. : ФОП Нежура Н. Д., 2017. - 216 с.

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - 2020. - , №9. - 104 с.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - 2020. - Т.13, №2. - 172 с.
 3. Безпека інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - 2020. - , №2. - 123 с.
 4. Вища освіта України = Теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України, АН України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К. : Педагогічна преса. - 2020. - , №3. - 95 с.
 5. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - , №5. - 116 с.
 6. Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - , №3. - 123 с.
 7. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - 2019. - , №3. - 102 с.
 8. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - 2020. - , №1. - 171 с.
 9. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - 2020. - , №2 (32). - 69 с.
 10. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - , №1. - 214 с.
 11. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - К. : КНТЕУ. - 2020. - , №5. - 104 с.
 12. Маркетинг в Україні. - 2020. - , №4. - 72 с.
 13. Право та інновації. - Х. : Право. - 2020. - , №3. - 99 с.
 14. Проблеми всесвітньої історії. - К. : Ін-т всесвітньої історії НАНУ. - №2. - 212 с.
 15. Психология и я. - К. : Толока. - 2020. - №11. - 64 с.
 16. Психология и я. - К. : Толока. - 2020. - №10. - 66 с.
 17. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - 2020. - , №3. - 140 с.
 18. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - 2020. - , №2. - 181 с.
 19. Соціальний захист сьогодні. - К. : "Соцінформ". - 2020. - , №9-10. - 72 с.
 20. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2020. - , №3. - 200 с.
 21. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - 2020. - , №2. - 122 с.
 22. Український педагогічний журнал. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України. - 2020. - , №3. - 119 с.
 23. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2020. - , 30 жовтня - 26 листопада.

Дисертації, автореферати

 1. Чорна, К. П. Генезис становлення та розвитку державних утворень на українських землях: державно-управлінські аспекти : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ.доктора нюридичних наук / К. П. Чорна ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 405 с.
 2. Дяченко, О. П. Механізми державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / О. П. Дяченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 396 с.
 3. Гребень, С. Є. Фінансовий контроль як інструмент державного управління закладами вищої освіти : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / С. Є. Гребень ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 242 с.
 4. Шостак, С. М. Механізми державного управління інвестиційними проектами, що реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / С. М. Шостак ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 245 с.
 5. Мазур, Ю. В. Механізм формування попиту та пропозиції на послуги перевезення вантажів автотранспортними підприємствами України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Ю. В. Мазур ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 272 с.
 6. Залізнюк, В. П. Формування ефективної маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / В. П. Залізнюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2016. - 261 с.
 7. Габ, О. Г. Організаційно-економічне забезпечення адаптивної стратегії інноваційного розвитку морських портів України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. Г. Габ ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 221 с.
 8. Богданенко, А. І. Державне регулювання інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла у країнах ЄС: досвід для України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / А. І. Богданенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 254 с.
 9. Медведчук, О. В. Саморегулювання як механізм управління ризиками у будівництві: державно-управлінський аспект : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Медведчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 253 с.
 10. Залізнюк, В. П. Формування механізмів державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / В. П. Залізнюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 397 с.
 11. Лаврук, О. В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики у розвитку тваринництва України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / О. В. Лаврук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 505 с.
 12. Шестаковська, Т. Л. Формування та реалізація державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / Т. Л. Шестаковська ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 541 с.
 13. Майсара, А. Європейський вимір потенціалу взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / Алкум Майсара ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 199 с.
 14. Дакал, А. В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики України у сфері захисту прав дітей : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / А. В. Дакал ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 457 с.
 15. Барсуков, К. В. Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками органів внутрішніх справ у складі міжнародних миротворчих підрозділів : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / К. В. Барсуков ; МАУП. - Донецьк : ДНДІ МВС України, 2010. - 198 с.
 16. Лоза, Ю. Я. Експертиза в адміністративному судочинстві України : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Ю. Я. Лоза ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2011. - 204 с.
 17. Микульця, І. І. Адміністративно-правовий статус органів юстиції України регіонального рівня : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. І. Микульця ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2012. - 203 с.
 18. Орєхов, С. М. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. М. Орєхов ; МАУП. - К. : МАУП, 2011. - 187 с.
 19. П'ятковський, В. І. Державна судова адміністрація України: адміністративно-правовий статус : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. І. П'ятковський ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2011. - 183 с.
 20. Процких, О. Ю. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції щодо встановлення особи : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / О. Ю. Процких ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2012. - 224 с.
 21. Сак, Ю. А. Теоретико-методологічні засади політико-адміністративного реформування системи публічного управління в Україні та світі : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / Ю. А. Сак ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 219 с.
 22. Тімашов, В. О. Конфліктні провадження в адміністративному процесі : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. О. Тімашов ; МАУП. - К. : МАУП, 2012. - 186 с.
 23. Торкайло, Ю. С. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з інституцівями держави та структурами громадянського суспільства : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Ю. С. Торкайло ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2012. - 218 с.
 24. Акімов, О. О. Систмогенез як парадигма державно-управлінської діяльності : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / О. О. Акімов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 490 с.
 25. Близнюк, А. С. Механізми державного регулювання розвитку рекреаційної сфери в Україні : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / А. С. Близнюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 414 с.
 26. Дмитрук, С. Ф. Механізми статегування державного управління у сфері національної безпеки : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / С. Ф. Дмитрук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 228 с.
 27. Зима, І. Я. Механізми державного управління інституційною трансформацією системи охорони здоров'я : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / І. Я. Зима ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 372 с.
 28. Карпюк, С. В. Теоретичні засади аналізу трансформації державного управління в постіндустріальному суспільстві : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / С. В. Карпюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 200 с.
 29. Марушева, О. А. Теоретико-методологічні основи механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в контексті публічного адміністрування : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з держ. управління / О. А. Марушева ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 445 с.
 30. Мурашко, В. С. Організаційно-правові засади формування механізмів державного управління у сфері національної безпеки у провідних країнах ЄС : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / В. С. Мурашко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 272 с.
 31. Мусієнко, А. В. Компаративний аналіз державного регулювання діяльності, пов'язаної з трансплантацією у розвинених країнах світу: досвід для України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / А. В. Мусієнко ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 207 с.
 32. Охотникова, О. В. Меритократія як механізм формування управлінської еліти: теоретико-методологічні засади : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Охотникова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 207 с.
 33. Попроцький, О. П. Інформаційна складова державного стратегічного управління: теоретико-методологічні засади : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ.доктора наук з державного управління / О. П. Попроцький ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 446 с.
 34. Ударцов, Ю. В. Адміністративно-правовий статус державних службовців органів прокуратури України : дис.., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Ю. В. Ударцов ; МАУП. - К. : МАУП, 2013. - 198 с.
 35. Гончаренко, І. Б. Державний контроль та нагляд у сфері торговельної діяльності України : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. Б. Гончаренко ; МАУП. - Х. : ХНУВС, 2011. - 183 с.
 36. Свінціцький, Е. М. Організаційно-правові засади взаємодії державних органів при здійсненні фінансового контролю в Україні : дис.., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Е. М. Свінціцький ; МАУП. - К. : МАУП, 2012. - 200 с.
 37. Чвалюк, А. М. Правові основи формування державного бюджету України : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / А. М. Чвалюк ; МАУП. - Донецьк : МВС України; Донец. юр.ін-тут, 2008. - 237 с.
 38. Лозовий, В. М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності державної автомобільної інспекції МВС України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. М. Лозовий ; МАУП. - К. : МАУП, 2012. - 212 с.
 39. Прав, Р. Ю. Механізми формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з держ. управління / Р. Ю. Прав ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 263 с.
 40. Басс, В. О. Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Україні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країн : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. О. Басс ; МАУП. - К. : АУ МВС, 2010. - 202с.

За жовтень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Test_z_vysch_mat_2.rar
 2. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Дискретна математика для менеджерів : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Dyskr_matematyka.rar
 3. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 423 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Zb_test_zavdan.rar
 4. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 1 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 250 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Test_z_vysch_mat_1.rar
 5. 22.1 К89 Кузнецова, А. А. Математика : Учеб. пособ. для иностр. студ. подгот. отд. / А. А. Кузнецова. - Х. : ХНУГХ, 2019. - 199 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kuznecova_Matematika.rar
 6. 22.1 Л64 Литвинов, А. Л. Вища та прикладна математика з елементами інформаційних технологій (теорія ймовірностей, математична статистика, математичне програмування, управління запасами) : Навч. посіб. / А. Л. Литвинов. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 232 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Litvinov_Vyscha_matematyka.rar
 7. 22.15 П69 Практикум з нарисної геометрії : Навчю посіб. / В.І.Лусь та ін. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 118 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Lus_Prakt_z_narysn_geometrii.rar
 8. 22.15+30.11 Л86 Лусь, В. І. Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка / В. І. Лусь. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 223 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Lus_Narysna_geometriya.rar
 9. 22.3 К93 Курс фізики : Навч. посіб. / Є.С.Орел та ін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 191 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Orel_Kurs_fizyky.rar
 10. 22.3 Ж69 Жидкова, Т. В. Будівельна фізика : Підруч. / Т. В. Жидкова, Т. М. Апатенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 405 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Zhydkova_Bud_fizyka.rar
 11. 24.1 Г95 Гуріна, Г. І. Галогени та їхні похідні : Навч. посіб. / Г. І. Гуріна. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 221 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Gurina_Galogeny.rar
 12. 24.1 Г95 Гуріна, Г. І. Халькогени та їхні похідні : Навч. посіб. / Г. І. Гуріна. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 219 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Gurina_Halkogeny.rar
 13. 26.8 П48 Поколодна, М. М. Рекреаційна географія : Навч. посіб. / М. М. Поколодна. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/Pokolodna_Rekr_geografiya.rar
 14. 26.8 Ш63 Шипулін, В. Д. Основні принципи геоінформаційних систем : Навч. посіб. / В. Д. Шипулін. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 313 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/Shypulin_Geoinf_systemy.rar
 15. 28 В16 Вальченко, И. В. Введение в общую биологию : Учеб. пособ. для иностр. студ. подгот. отд. / И. В. Вальченко, Н. Л. Семянникова, Л. А. Копиевская. - Х. : ХНУГХ, 2017. - 70 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Valchenko_Obsch_biologiya.rar
 16. 31.2 Л67 Лісна, О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : Навч. посіб. / О. І. Лісна. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Lisna_Osvitlennya.rar
 17. 32.81 Т33 Теорія систем і системний аналіз : Навч. посіб. / А.Є.Ачкасов та ін. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 167 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Achkasov_Teor_system.rar
 18. 32.81 Г85 Грицунов, О. В. Інформаційні системи та технології : Навч. посіб. / О. В. Грицунов. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 222 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Gritsunov_Inf_systemy.rar
 19. 32.81 Л64 Литвинов, А. Л. Теорія систем масового обслуговування : Навч. посіб. / А. Л. Литвинов. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 141 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.81/Litvinov_Teor_system.rar
 20. 32.973 А67 Анисимов, А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle : Учеб. пособ. / А. М. Анисимов. - 2-е изд., испр. и доп. - Х. : ХНАГХ, 2009. - 292 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Anisimov_Moodle.rar
 21. 32.973 Н74 Новожилова, М. В. Використання мови логічного програмування Visual Prolog для розробки експертних систем : Навч. посіб. / М. В. Новожилова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 89 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Novozhilova_Visual_Prolog.rar
 22. 32.973 Н74 Новожилова, М. В. Розробка експертних систем в середовищі CLIPS : Навч. посіб. / М. В. Новожилова, О. О. Петрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Novozhilova_CLIPS.rar
 23. 32.973 П43 Погребняк, Б. І. Операційні системи : Навч. посіб. / Б. І. Погребняк, М. В. Булаєнко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 104 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Pogrebnyak_OS.rar
 24. 32.973 П55 Поморцева, Е. Е. Использование AutoCAD для решения профессиональных задач. Лабораторный практикум : Учеб. пособ. / Е. Е. Поморцева. - Х. : ХНУГХ, 2018. - 195 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Pomorceva_AutoCAD.rar
 25. 32.973 Т54 Толстохатько, В. А. Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна : Навч. посіб. / В. А. Толстохатько, О. Є. Поморцева, І. М. Патракеєв. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 174 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Tolstohatko_Bazy_danyh.rar
 26. 38.3 Б90 Будівельне матеріалознавство : підруч. / [За ред. П. В. Кривенко]. - вид. 3-є, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2019. - 624 с.
 27. 38.4 А87 Архітектура будівель та споруд : підруч.-довідник. Кн.4 : Технічна експлуатація та реконструкція будівель / [Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л. та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. - 750 с.
 28. 38.6 С13 Савйовский, В. В. Возведение и реконструкция сооружений : учеб. пособ. / В. В. Савйовский. - К. : Лира-К, 2017. - 268 с.
 29. 38.6 С13 Савйовський, В. В. Реконструкція будівель і споруд : навч. посіб. / В. В. Савйовський. - К. : Ліра-К, 2020. - 320 с.
 30. 38.6 С13 Савйовський, В. В. Зведення спеціальних будівель і споруд : навч. посіб. / В. В. Савйовський, О. С. Молодід. - К. : Ліра-К, 2020. - 248 с.
 31. 38.711 Е62 Енергоефективний панельний житловий будинок. Архітектура будівель та споруд : навч. посіб. / [Під заг. ред. Гетун Г. В.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 190 с.
 32. 38.711 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.2 : Житлові будинки / В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - вид. третє, перероб. і доп. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2017. - 736 с.
 33. 38.72 К90 Куліков, П. М. Архітектура будівель та споруд : в 5-ти кн. Кн.5 : Промислові будівлі / П. М. Куліков, В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - Кам'янець-Полдільський; К. : Рута; Ліра-К, 2020. - 820 с.
 34. 60.6 К56 Ковалевский, Г. В. Статистика : Учеб. / Г. В. Ковалевский. - Х. : ХНАГХ, 2012. - 445 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kovalevskiy_Statistika.rar
 35. 60.6 К56 Ковалевський, Г. В. Практикум та тренінг зі статистики : Навч. посіб. / Г. В. Ковалевський, Т. М. Колесник, Г. Б. Тихонова ; За ред. Г.В.Ковалевського. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kovalevskiy_Prakt_zi_statystyky.rar
 36. 60.6 К72 Костюк, В. О. Прикладная статистика : Учеб. пособ. / В. О. Костюк. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 215 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kostuk_Prikl_statistika.rar
 37. 60.6 К72 Костюк, В. О. Статистика підприємств міського господарства : Навч. посіб. / В. О. Костюк, С. М. Гайденко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kostuk_Stat_pidpryemstv.rar
 38. 60.6 К72 Костюк, В. О. Статистика : Навч. посіб. / В. О. Костюк, І. В. Мількін. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 166 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Kostuk_Statystyka.rar
 39. 65.01 Д46 Димченко, О. В. Регіональна економіка : Навч. посіб. / О. В. Димченко, Н. М. Матвєєва, С. М. Гайденко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 221 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Dymchenko_Reg_ekonomika.rar
 40. 65.01 Р47 Решетило, В. П. Глобальна економіка : Навч. посіб. / В. П. Решетило. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 167 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Glob_ekonomika.rar
 41. 65.012.1 М71 Мікроекономіка. Тренінг-курс : Навч. посіб. / В.П.Решетило та ін. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 265 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Mikroekonomika.rar
 42. 65.012.1 А97 Ачкасов, А. Є. Мікроекономіка. Тренінг-курс : Навч. посіб. / А. Є. Ачкасов, І. А. Островський, С. Б. Тимофієва. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Achkasov_Mikroekonomika.rar
 43. 65.052 К26 Карпушенко, М. Ю. Організація обліку : Навч. посіб. / М. Ю. Карпушенко. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 241 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Karpushenko_Org_obliku.rar
 44. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Аналіз діяльності підприємств туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Andrenko_Analiz_diyaln_pidpr_turyzmu.rar
 45. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму : Підруч. / І. Б. Андренко, Н. М. Влащенко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Andrenko_Fin-ek_analiz.rar
 46. 65.23 Т23 Таукешева, Т. Д. Фінансове планування діяльності бюджетних установ : Навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 405 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.23/Taukesheva_Fin_planuvannya.rar
 47. 65.24 П68 Правові основи працеохоронної політики та охорони праці : Навч. посіб. / За ред. Б.М.Коржика. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 174 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Korzhik_Ohor_praci.rar
 48. 65.24 П70 Прасол, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / В. М. Прасол. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 307 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Prasol_Ek_praci.rar
 49. 65.29+85.118.7 Е45 Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва : Навч. посіб. / за ред. Т.П.Юр'євої. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 377 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.29/Yur'eva_Ekon_pidryemstv.rar
 50. 65.290-2 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 402 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Andrenko_Men-t_turyzmu.rar
 51. 65.290-2 П34 Писаревський, І. М. Менеджмент організацій сектора туризму : Навч. посіб. / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Men-t_organizaciy.rar
 52. 65.290-2(7) К15 Кайлюк, Є. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 279 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kailuk_Strat_men-t.rar
 53. 65.290-2(9) П34 Писаревський, І. М. Ризик-менеджмент у туризмі : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Ryzyk-men-t.rar
 54. 65.290-2+65.43 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : Підруч. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 431 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Andrenko_Men-t_got-rest_gospodarstva.rar
 55. 65.290-21 В58 Влащенко, Н. М. Сіті-брендинг : Навч. посіб. / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2016. - 151 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/Vlaschenko_Siti-brending.rar
 56. 65.290-22+65.43 Д13 Давидова, О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : Навч. посіб. / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 414 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-22/Davydova_Upr_yakistu.rar
 57. 65.40 М71 Міжнародні перевезення: теорія та практика : Навч. посіб. У 2-х кн. Кн.1 / А.С.Галкін та ін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 182 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.40/Galkin_Mizhnar_perevezennya_1.rar
 58. 65.43 А16 Абрамов, В. В. Діяльність туристської самодіяльної організації : Підруч. / В. В. Абрамов. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 301 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Abramov_Diyaln_tur_organizacii.rar
 59. 65.43 Б18 Байлик, С. І. Організація готельного господарства : Підруч. / С. І. Байлик, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 329 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Baylyk_Org_got_gospodarstva.rar
 60. 65.43 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 373 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Vlaschenko_Innovaciyni_tehnogii.rar
 61. 67.0 П68 Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право) / І.І.Килимник та ін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 273 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/Kylymnyk_Pravo.rar
 62. 67.0 К39 Килимник, І. І. Правознавство : Навч. посіб. / І. І. Килимник, Т. А. Коляда, А. В. Науменко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/Kylymnyk_Pravoznavstvo.rar
 63. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 24 вересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 322 с.
 64. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2020. - 316 с.
 65. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 23 вересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 396 с.
 66. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 160 с.
 67. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 208 с.
 68. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 25 вересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 69. 67.404 К57 Кодекс України з процедур банкрутства / чинне законодавство із змінами та допов. станом на 01 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 70. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 лжовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 320 с.
 71. 67.404 К39 Килимник, І. І. Цивільне право України : Навч. посіб. / І. І. Килимник, А. М. Бровдій, Д. Є. Кутоманов. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 225 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kylymnyk_Cyv_pravo_Ukrainy.rar
 72. 67.404.3 А43 Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Навч. посіб. / В.К.Матвійчук та ін. - К. : Національна академія управління, 2014. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Matviychuk_Int_vlasnist.rar
 73. 67.404.3 Б90 Бубенко, П. Т. Інтелектуальна власність : Навч. посіб. / П. Т. Бубенко, В. В. Величко, С. М. Глухарєв. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 215 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Bubenko_Int_vlasnist.rar
 74. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 07 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 104 с.
 75. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 01 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 248 с.
 76. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 1 жовтня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 344 с.
 77. 67.412.2 К39 Килимник, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб. / І. І. Килимник, А. М. Бровдій. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 111 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kylymnyk_Mizhnar_pryv_pravo.rar
 78. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 202 с.
 79. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособ. / Под ред. Я.А.Серикова. - Х. : ХНАГХ, 2010. - 347 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD_2.rar
 80. 68.9 С33 Сєріков, Я. О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : Підруч. / Я. О. Сєріков, Л. В. Коженевські. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 381 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD_2010.rar
 81. 68.9 С33 Сєріков, Я. О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : Підруч. / Я. О. Сєріков, Л. В. Коженевські. - 2-е вид., доп. - Х., Краків : ХНУМГ, ЄАС, 2014. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD.rar
 82. 68.9 Х32 Хворост, М. В. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях : Навч. посіб. / М. В. Хворост, М. М. Луценко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 133 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Hvorost_Ocinka_obstanovky.rar
 83. 74+67.400.7 М64 Мирошниченко, В. О. Освітнє право у схемах та таблицях : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко, Ю. А. Мирошниченко, Ю. М. Фролов. - К. : ЦУЛ, 2020. - 145 с.
 84. 75.81 А16 Абрамов, В. В. Історія туризму : Підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 294 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Abramov_Ist_turyzmu.rar
 85. 75.81 А65 Андренко, І. Б. Діловий туризм : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 165 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Andrenko_Dil_turyzm.rar
 86. 75.81 К78 Кравець, О. М. Курортологія : Підруч. / О. М. Кравець, А. А. Рябєв. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 167 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Kravec_Kurortologiya.rar
 87. 76.01 С75 Срібняк, І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Срібняк. - 2-е вид., перероб. - К. : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Sribnyak_Ist_zhurnalistyky.rar
 88. 77.04 П48 Поколодна, М. М. Організація екскурсійної діяльності : Підруч. / М. М. Поколодна. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/77/Pokolodna_Org_ekskurs_diyalnosti.rar
 89. 81.2 Англ П69 Практичний курс англійської мови = Preintermediate Practical English Course : підруч. Ч. 1 / [Ред. Черноватий Л.М., Карабан В.І.]. - друге вид, випр. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 336 с.
 90. 85.11 К64 Конопльова, О. В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : Навч. посіб. / О. В. Конопльова. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Konoplyova_Myst_Vidrodzhennya.rar
 91. 85.11 К95 Куцевич, В. В. Формування архітектурної школи. Історія, традиції, сучасність : монографія / В. В. Куцевич. - К. : КНУБА, 2018. - 216 с.
 92. 85.11+38 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 93. 85.15+85.11 Р15 Радченко, А. О. Основи архітектурної графіки : Навч. посіб. / А. О. Радченко, О. Ю. Усачова. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Radchenko_Osn_arh_grafiky.rar
 94. 87 Б90 Будко, В. В. Философия науки : Учеб. пособ. / В. В. Будко. - 2-е изд., испр. и доп. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 202 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Budko_Filos_nauki.rar
 95. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 96. 88 Р34 Резван, О. О. Практикум із психології : Навч. посіб. / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір'янова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 157 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Rezvan_Prakt_z_psyhologii.rar
 97. 88.4-8 К15 Кайлюк, Є. М. Психологія управління : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко. - 2-е вид., випр. і доп. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 202 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Kailuk_Psyh_upravlinnya.rar
 98. 88.5 П86 Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [За заг. ред. О. М. Цільмак]. - К. : Ліра-К, 2020. - 266 с.

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - 2020. - , №8. - 104 с.
 2. Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К. : НБУ ім.Я Мудрого. - 2020. - , №3. - 42 с.
 3. Грані. - Дніпро : Грані. - 2020. - Т.23, №6-7. - 120 с.
 4. Економіка і прогнозування. - 2020. - , №2. - 159 с.
 5. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - 2020. - , №8. - 122 с.
 6. Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - , №8. - 28 с.
 7. Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - , №9. - 40 с.
 8. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - 2020. - , №3. - 60 с.
 9. Кибернетика и системный анализ. - К. : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - 2020. - Т.56 №5. - 202 с.
 10. Міжнародний туризм. - К. : ТОВ "Редакція "Міжнародний туризм". - 2020. - , №3-4. - 113 с.
 11. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - 2020. - , №4. - 82 с.
 12. Проблеми всесвітньої історії. - К. : Ін-т всесвітньої історії НАНУ. - №1. - 213 с.
 13. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - 2020. - , №2-3. - 418 с.
 14. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - 2020. - , №3. - 86 с.
 15. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - 2020. - , №1. - 215 с.
 16. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - 2020. - , №3. - 108 с.
 17. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - 2020. - , №3(35). - 122 с.
 18. Україна: аспекти праці. - 2020. - , №3. - 52 с.
 19. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2020. - , 1-27 жовтня.
 20. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - 2020. - , №3-4(141-142). - 52 с.
 21. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - 2020. - , №5 (143). - 40 с.
 22. Вісник, с. Вісник стоматології / стоматології Вісник. - Одеса : Ін-тут стоматології та ЩЛХ НАМН. - 2020. - , №2. - 94 с.

За вересень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика для менеджерів : Підруч. / Л. Б. Коваленко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 341 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_matematyka.rar
 2. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика. Модуль 3 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 233 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_mat_M.3.rar
 3. 28.071 М42 Медицинская и биологическая физика. Практикум : Учеб. пособие / Под ред. В.Г.Лещенко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Leschenko_med_biol_fizika_Praktikum.rar
 4. 28.071 Е99 Ємчик, Л. Ф. Медична біофізика. Інтегрований курс лекцій : Навч. посіб. / Л. Ф. Ємчик, Я. М. Кміт ; За ред. С.У.Гончаренка. - Л. : Місіонер, 1998. - 216 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Emchik_Med_biofizyka.rar
 5. 28.071 К72 Костылев, В. А. Медицинская физика / В. А. Костылев, Б. Я. Наркевич. - М. : Медицина, 2008. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Kostylev_Med_fizika.rar
 6. 28.071 Р38 Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика : Учеб. для вузов / А. Н. Ремизов ; А.Н.Ремизов, А.Г.Максина, А.Я.Потапенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2003. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Remizov_Med_i_biol_fizika.rar
 7. 28.072 Г93 Губський, Ю. І. Біологічна хімія : Підручник / Ю. І. Губський. - К.-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 508 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Gubskiy_Biol_himiya.rar
 8. 28.706 Б94 Быков, В. Л. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас : Учеб. пособ. / В. Л. Быков, С. И. Юшканцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 296 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Bykov_Gistologiya.rar
 9. 28.706 К31 Кащенко, С. А. Гистология, цитология и эмбриология. В 2-х ч. Ч.1 / С. А. Кащенко, И. В. Бобрышева. - Луганск : Ноулидж, 2012. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kaschenko_Gistologiya_1.rar
 10. 28.706 К31 Кащенко, С. А. Гистология, цитология и эмбриология. В 2-х ч. Ч.2 / С. А. Кащенко, И. В. Бобрышева. - Луганск : Ноулидж, 2013. - 228 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kaschenko_Gistologiya_2.rar
 11. 30.11 О-75 Основи інженерної графіки з елементами професійного конструювання : підруч. / [Чермних І. О., Нестеренко В. І., Краєвська О. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 240 с. - диск.
 12. 30.18 С94 Сьомка, С. В. Основи дизайну архітектурного середовища : підруч. / С. В. Сьомка. - К. : Ліра-К, 2020. - 480 с.
 13. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні терміни) / С. Прищенко. - 2-ге вид., випр. ідопов. - К. : Кондор, 2020.
 14. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. В. Основи рекламного дизайну : підруч. / С. В. Прищенко. - К. : Кондор, 2019. - 400 с.
 15. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 554 с.
 16. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. Теорія алгоритмів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : ЦУЛ, 2020. - 184 с.
 17. 32.973+5 М42 Медична інформатика : Підручник / Булах І.Є. та ін. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Bulah_Med_inf.rar
 18. 32.973+5 К55 Кобринский, Б. А. Медицинская информатика : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Б. А. Кобринский, Т. В. Зарубина. - М. : Академия, 2009. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kobrinskiy_Med_inf.rar
 19. 32.973+5 Х15 Хай, Г. А. Информатика для медиков : Учеб. пособ. / Г. А. Хай. - С.Пб. : СпецЛит, 2009. - 223 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Hai_Inf_dlya_med.rar
 20. 32.973+67.404.3 К93 Курко, Н. М. Криптологія : навч. посіб. / Н. М. Курко, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2020. - 248 с.
 21. 65.052 Б39 Безверхий, К. В. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / К. В. Безверхий. - К. : ЦУЛ, 2020. - 312 с.
 22. 65.052 К72 Косяк, А. П. Бухгалтерський облік ІІ / А. П. Косяк, А. В. Зубенко. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 326 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Kosyak_Buh_oblik_II.rar
 23. 65.052 Ч-46 Череп, А. В. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок. - К. : Кондор, 2020. - 252 с.
 24. 65.053 Ч-46 Череп, А. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок. - К. : Кондор, 2020. - 268 с.
 25. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств : підруч. / [Курило О. Б., Бондаренко Л. П., Вівчар О. Й. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 340 с.
 26. 65.261+65.290-2(9) К23 Карлін, М. І. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки держави : навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Кондор, 2020. - 415 с.
 27. 65.290-2(7) Б90 Буднік, М. М. Стратегічне управління : навч. посіб. / М. М. Буднік, Г. С. Невертій, Н. М. Курилова. - К. : Кондор, 2020. - 292 с.
 28. 67.404.3 З-19 Закон України "Про авторське право і суміжні права". Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторрського права і (або) сумиіжних прав" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 01 вересня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 82 с.
 29. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 17 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 224 с.
 30. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 208 с.
 31. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 332 с.
 32. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 17 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 342 с.
 33. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 208 с.
 34. 67.412 М64 Мирошниченко, В. О. Міжнародне торгове право у схемах, таблицях і визначеннях : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 142 с.
 35. 68 З-19 Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 22 липня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 66 с.
 36. 75.81 В58 Влащенко, Н. М. Управління курортами / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 226 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Vlaschenko_Upr_kurortamy.rar
 37. 76.01 Д70 Досенко, А. Інтернет-журналістика: комунікативні маркери : навч.-метод. посіб. / А. Досенко, І. Погребняк. - К. : ЦУЛ, 2020. - 184 с.
 38. 85.11 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха класицизму : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 186 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Yeroshkina_Epoha_klasycyzmu.rar
 39. 85.11+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Kryzhanovska_Osn_land_arch.rar
 40. 88.37 М82 Москалець, В. П. Психологія особистості : навч. посіб. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 364 с.

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - №7. - 2020. - 104 с.
 2. Escape total. - К. : Юнивест Принт. - №2. - 2020. - 144 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №3. - 2020. - 118 с.
 4. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - К. : Піраміда. - №2. - 2020. - 50 с.
 5. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №4. - 2020. - 146 с.
 6. Вісник національної академії правових наук. - Х. : Право. - Т.27, №2. - 2020. - 260 с.
 7. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.23, №5. - 2020. - 118 с.
 8. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №7. - 2020. - 176 с.
 9. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №6. - 2020. - 224 с.
 10. Економіка. Фінанси. Право. - №7. - 2020. - 36 с.
 11. Захист інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - Т.22, №2. - 2020. - 141 с.
 12. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - К. : КНТЕУ. - №4. - 2020. - 140 с.
 13. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - №1-2. - 2020. - 64 с.
 14. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №3. - 2020. - 161 с.
 15. Підприємництво, господарство і право. - №6. - 2020. - 365 с.
 16. Психология и соционика межличностных отношений. - М. : Международный институт соционики. - №1-2. - 2020. - 66 с.
 17. Психология и я. - К. : Толока. - №9. - 2020. - 66 с.
 18. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №1. - 2020. - 197 с.
 19. Соционика, ментология и психология личности : Международный научный журнал / Глав. ред. А.В. Букалов. - М. : Наука. - №1-2. - 2020. - 64 с.
 20. Соціальний захист сьогодні. - К. : "Соцінформ". - №7-8. - 72 с.
 21. Статистика України. - №1. - 2020. - 147 с.
 22. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 28 серпня - 24 вересня 2020.
 23. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 2. - 2020. - 522 с.
 24. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №4. - 2020. - 54 с.

Дисертації, автореферати

 1. 32.973 К88 Кубушка, Л. І. Моделі та методи управління хмарними технологіями : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі управління інформаційними системами / Л. І. Кубушка ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 127 с.
 2. 32.973 П43 Погиба, В. О. Моделі та методи прогнозування виграшу засобами теорії ймовірностей : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі управління інформаційними системами / В. О. Погиба ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 230 с.
 3. 65.290-2(2) С17 Самойлова, О. М. Розвиток креативності бізнес-тренерів компаній у контексті реалізації управлінської діяльності : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі управління людськими ресурсами / О. М. Самойлова ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 230 с.
 4. 65.32 Н41 Негода, Ю. В. Трансформаційні перетворення економіки аграрного сектору України : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора економічних наук / Ю. В. Негода ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 395 с.
 5. 67.401 Д43 Дзера, О. С. Інститут проходження державної служби в Україні та механізм його правового регулювання : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі права / О. С. Дзера ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 273 с.
 6. 67.401 И87 Исмаил-Заде, Р. Трансформация систем государственного управления в постиндустриальную эпоху: мировой и национальный аспекты : .дис., автореферат на зсоискание науч. степени доктора философии в области гос. управления / Рауф Исмаил-Заде ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 171 с.
 7. 67.401 К89 Кузьменко, Г. О. Правові засади розвитку людського потенціалу в системі державного управління : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі права / Г. О. Кузьменко ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 196 с.
 8. 67.410 А16 Абріні, А. А. Правові спори і конфлікти та альтернативні способи їх вирішення : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі права / А. А. Абріні ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 190 с.
 9. 67.411 В27 Великодний, Д. В. Спрощенні провадження в суді першої інстанції : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. доктора філософії в галузі права / Д. В. Великодний ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 214 с.

За серпень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 67.400 В41 Виборчий кодекс України : із змінами та доп. станом на 10 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 402 с.
 2. 67.401 З-19 Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" : чинне законодавство станом на 03 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 92 с.
 3. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 25 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 104 с.
 4. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 17 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 322 с.
 5. 68.9 К57 Кодекс цивільного захисту України : чинне законодавство із змінами та допов. на 21 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 102 с.
 6. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 17 серпня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 82 с.

Періодичні видання

 1. CHIP NEWS Украина. - К. : ООО " Булавиа-Посад". - №6. - 2020. - 104 с.
 2. Cybernetics and computer engineering. - К. : Ін-тут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - №2(200). - 98 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №2. - 2020. - 140 с.
 4. Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.2(96) : квітень-червень. - 2020. - 250 с.
 5. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.23, №4. - 2020. - 131 с.
 6. Економіка України. - 1958-. - №6. - 2020. - 100 с.
 7. Економіка. Фінанси. Право. - №4. - 2020. - 40 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №5. - 2020. - 40 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2020. - 36 с.
 10. Маркетинг в Україні. - №3. - 2020. - 72 с.
 11. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №2. - 2020. - 82 с.
 12. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №3. - 2020. - 82 с.
 13. Новий колегіум. - Х. : Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - №2. - 2020. - 92 с.
 14. Новини стоматології. - Львів : ГалДент. - №2. - 2020. - 82 с.
 15. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №6. - 2020. - 304 с.
 16. Психология и я. - К. : Толока. - №8. - 2020. - 66 с.
 17. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №2. - 2020. - 196 с.
 18. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №2. - 2020. - 88 с.
 19. Український педагогічний журнал. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України. - №2. - 2020. - 150 с.
 20. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 31 липня - 27 серпня 2020.
 21. Фінанси України. - №6. - 2020. - 132 с.

За липень 2020 р.

Книжкові видання

 1. 60.56+88.3 Ж78 Жовтянська, В. В. Трансформації смислу в соціокультурному просторі / В. В. Жовтянська. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 256 с.
 2. 65.01 Б73 Bogdanenko, A. I. Research on investment and innovation activity in Ukraine: trends and problems : monograph / A. I. Bogdanenko. - К. : Персонал, 2018. - 80 p.
 3. 65.01 Б73 Богданенко, А. І. Дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності: тенденції та проблеми : монографія / А. І. Богданенко. - К. : Персонал, 2018. - 80 с.
 4. 65.261 Т16 Талеб, Н. Н. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости = The black swan / Н. Н. Талеб ; пер.c англ. - М. : Колибри, 2012. - 528 с.
 5. 67.400 К96 Куян, І. А. Суверенітет : проблеми теорії і практики : конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян. - К. : Персонал, 2013. - 560 с.
 6. 67.401 К15 Кайдашев, Р. Теоретико-методологічні аспекти дослідження основ перегляду судових рішень в адміністративному процесі України : навч. посіб. / Р. Кайдашев, Є. Романенко, Р. Сиротенко. - К. : Персонал, 2016. - 84 с.
 7. 67.401 Р69 Романенко, Є. О. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Є. О. Романенко. - К. : НАДУ, 2014. - 400 с.
 8. 67.404 К51 Кльоц, Н. В. Організація особистої охорони : навч.-практ. посіб. / Н. В. Кльоц, Р. О. Кормило, С. В. Лєбєдєв. - Львів, 2019. - 392 с.
 9. 71 Щ38 Щёкин, Г. Начала Вселенной, Земли, Человечества: современные и древние знания : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : Персонал, 2019. - 628 с.
 10. 74 Ф53 Філіпчук, Г. Націєтворчість освіти : монографія / Г. Філіпчук. - Чернівці : Зелена Буковина, 2014. - 400 с.
 11. 74.58 К51 Кльоц, Н. В. Підготовка охоронників : практ. посіб. / Н. В. Кльоц, О. Л. Лисяк, С. В. Лєбєдєв. - Львів, 2018. - 344 с.
 12. 74.58 Я45 Якібчук, М. І. Формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / М. І. Якібчук. - К. : Компринт, 2018. - 272 с.
 13. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Національна ідентичність: культурно-освітній вимір : монографія / Г. Г. Філіпчук. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 304 с.
 14. 84(4 Укр) Р24 Расевич, Р. П. Суголосся доби: педагогічні денники, мала проза, поезія / Р. П. Расевич. - Тернопіль : Терно-граф, 2019. - 216 с.
 15. 86.2 Н34 Научно-богословская жизнь в МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 48 с.
 16. 92 П88 Публічне адміністрування. Англо-український словник термінів : навч. посіб. / [Укл. Ващенко К. О., Щокін Р. Г., Романенко Є. О. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 232 с. - (Публічне адміністрування ; Вип.4).
 17. 92 П88 Публічне адміністрування. Настільна книга державного службовця і політика : понятійно-ткрмінологічний словник / [Уклад. Романенко Є.О., Ващенко К. О., Щокін Р. Г. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 764 с. - (Публічне адміністрування ; Вип.3).
 18. 92 Ц44 Церковні терміни : понятійно-термінологічний словник / [Романенко Є., Щокін Р., Мартишин Д. та ін.]. - К. : Персонал, 2019. - 238 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 Ч-90 Чумак, О. В. Теоретико-методологічне забезпечення економічної діяльності державних підприємств України : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. доктора екномічних наук / О. В. Чумак ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 466 с.
 2. 65.29 Н31 Насіров, М. Ф. Управління екопроектами підприємств з переробки пластику : Автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / М.Ф. Огли Насіров ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 256 с.
 3. 65.290-2 Б94 Бшарад, Н. А. Управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / Н. А. Бшарад ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 204 с.
 4. 65.290-2 Д40 Джалілов, І. З. Антикризова стратегія в управлінні розвитком підприємства : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра філософії в галузі економіки / І.З.огли Джалілов ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 135 с.
 5. 65.290-2 Л79 Лось, З. В. Інституційна трансформація діяльності ІТ-корпорацій в інноваційно-інформаційному середовищі : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. доктора екномічних наук / З. В. Лось ; МАУП; НУВГта П. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 466 с.
 6. 65.290-2 Ц61 Цімошинська, О. В. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств дорожнього господарства України : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / О. В. Цімошинська ; МАУП. - К. : Российский университет дружбы народов, 2020. - 278 с.
 7. 65.290-22 Х76 Хома, Т. В. Управління якістю медичних послуг в умовах реформування системи охорони здоров'я в Україні : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі економіки і управління / Т. В. Хома ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 223 с.
 8. 65.43 Ф32 Федищин, В. В. Розвиток підприємств туристичної індустрії в умовах трансформаційних змін : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі економіки і управління / В. В. Федищин ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 223 с.
 9. 67.400.7 М91 Мусаєв, Т. Я. Право людини на захист в системі прав і основоположних свобод людини : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра філософії в галузі міжнародних відносин / Табріз Ядулла огли Мусаєв ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 231 с.
 10. 67.401 А56 Аль-Аті, І. В. Роль міжнародно-правових аспектів у розвитку публічного управління в Україні : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі публічного управління та адміністрування / І. В. Аль-Аті ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2020. - 209 с.
 11. 67.412 М22 Мамедов, А. Е. Сучасні тенденції інформаційної безпеки людини : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра філософії в галузі міжнародних відносин / Акіф Ельчин огли Мамедов ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 256 с.

Періодичні видання

 1. The Ukrainian journal of business law. - К. - №5-6. - 2020. - 44 p.
 2. Банковский менеджмент. - К. - №2. - 2020. - 56 с.
 3. Вища освіта України = Теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України, АН України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К. : Педагогічна преса. - №2. - 2020. - 96 с.
 4. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №3. - 2020. - 162 с.
 5. Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - №2. - 2020. - 136 с.
 6. Вісник національної академії правових наук. - Х. : Право. - Т.27, №1. - 2020. - 260 с.
 7. Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.1(95) : січень-березень. - 2020. - 233 с.
 8. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.23, №3. - 2020. - 154 с.
 9. Доповіді Національної академії наук України. - К. : Академперіодика. - №6. - 2020. - 108 с.
 10. Економіка і прогнозування. - №1. - 2020. - 159 с.
 11. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №5. - 2020. - 240 с.
 12. Економіка України. - 1958-. - №5. - 2020. - 96 с.
 13. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №1(31). - 2020. - 155 с.
 14. Економіка. Фінанси. Право. - №3. - 2020. - 36 с.
 15. Кибернетика и системный анализ. - К. : Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. - Т.56 №4. - 2020. - 202 с.
 16. Маркетинг и реклама. - №6. - 2020. - 58 с.
 17. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №1. - 2020. - 82 с.
 18. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №2. - 2020. - 161 с.
 19. Науковий вісник: державне управління. - К. : УНДІЦЗ; МАУП. - Вип.1(3). - 2020. - 237 с.
 20. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №1(57). - 2020. - 45 с.
 21. Підприємництво, господарство і право. - №5. - 2020. - 365 с.
 22. Підприємництво, господарство і право. - №4. - 2020. - 396 с.
 23. Право та інновації. - Х. : Право. - №1. - 2020. - 100 с.
 24. Право та інновації. - Х. : Право. - №2. - 2020. - 118 с.
 25. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №5. - 2020. - 291 с.
 26. Психология и я. - К. : Толока. - №7. - 2020. - 64 с.
 27. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №1. - 2020. - 132 с.
 28. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.1 (62). - 2020. - 159 с.
 29. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №1. - 2020. - 156 с.
 30. Соціальний захист сьогодні. - К. : "Соцінформ". - №5-6. - 72 с.
 31. Сучасний захист інформації. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №1(41). - 2020. - 69 с.
 32. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №2(34) : Технічні науки. - 2020. - 140 с.
 33. Україна: аспекти праці. - №2. - 2020. - 47 с.
 34. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 1 липня. - 30 липня 2020.
 35. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - №6. - 2020. - 37 с.
 36. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - №1 (139). - 2020. - 35 с.
 37. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - №2 (140). - 2020. - 44 с.
 38. Фінанси України. - №5. - 2020. - 128 с.
 39. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №3. - 2020. - 77 с.

За травень-червень 2020 р.

 1. 22.3 Р95 Рыльцев, Е. В. Физика. Оптика : Учеб. пособ. для студ.-иностранцев подгот. отд. / Е. В. Рыльцев. - К. : Персонал, 2008. - 32 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Rylcev_Fizika.rar
 2. 56.6 П31 Петрушанко, Т. О. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології = Clinical practicum in therapeutic dentistry : навч. посіб. / Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 260 с.
 3. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільством : наук.-публ. вид. / Г. Щокін. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : МАУП, 2020. - 406 с.
 4. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2016 рік / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2017. - 611 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Stat_2016.rar
 5. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2017 рік / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2018. - 541 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Stat_2017.rar
 6. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2018 рік / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2019. - 482 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Stat_2018.rar
 7. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2016 році : Статистичний збірник / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2017. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukr_cifra_2016_u.zip
 8. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2017 році : Статистичний збірник / За ред. І.Є.Вернера. - К. : Август Трейд, 2018. - 241 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukr_cifra_2017_u.rar
 9. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2018 році : Статистичний збірник / Відпов. за вип. О.А.Вишневська. - К., 2019. - 45 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukr_cifra_2018_u.rar
 10. 65.052 О-17 Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / [Плаксієнко В. Я., Верига Ю. А., Кулик Є. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 509 с.
 11. 65.261 Ш66 Шклярук, С. Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2016. - 528 с.
 12. 65.290-2 К21 Кардон, Г. Правило в 10 разів більше / Г. Кардон. - К. : ЦУЛ, 2020. - 224 с.
 13. 65.290-2 М20 Мальська, М. П. Менеджмент організацій: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, С. В. Білоус. - К. : SBA-Print, 2020. - 190 с.
 14. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Менеджмент персонала / Г. В. Щёкин. - 6-е изд. стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 484 с.
 15. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная теория и кадровая политика : монография / Г. В. Щёкин. - 3-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 582 с.
 16. 65.290-2(9) Ш66 Шклярук, С. Г. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - К. : Персонал, 2019. - 494 с.
 17. 65.290-21 С32 Серновіц, Е. Сарафанний маркетинг. Як розумні компанії змушують про себе говорити / Е. Серновіц. - К. : Сварог, 2020. - 216 с.
 18. 67.0 Ю31 Юлдашев, О. Х. Філософія законо-державотворення у сфері економіки : Монографія / О. Х. Юлдашев. - К. : Персонал, 2008. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/Yuldashev_Filos_derzhavotvorennya.rar
 19. 67.401 А39 Акімов, О. О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2020. - 370 с.
 20. 67.401 А65 Андрєєв, А. В. Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України : монографія / А. В. Андрєєв. - К. : ЦУЛ, 2020. - 408 с.
 21. 67.408 Х57 Хлонь, О. М. Ризик, його характеристики, особливості застосування у правоохоронній діяльності та вплив на мотиваційну сферу : монографія / О. М. Хлонь. - К. : Персонал, 2018. - 352 с.
 22. 71.1 П89 Пустовит, А. В. История европейской культуры : хрестоматия. Ч.2 / А. В. Пустовит. - К. : Персонал, 2018. - 484 с.
 23. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 24. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 25. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 26. 83.7+88.53 К23 Каріа, А. Надихай своєю мовою. 23 правила сторітеллінга від кращих спікерів TED Talks / А. Каріа. - К. : Сварог, 2020. - 98 с.
 27. 88.2 К62 Коляденко, Н. В. Зоопсихологія та порівняльна психологія : підруч. / Н. В. Коляденко. - К. : Персонал, 2019. - 508 с.
 28. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - 5-е изд., стер. - К. : МАУП, 2020. - 674 с.
 29. 88.3 Л55 Ли, М. Развитие памяти. Секретные методики спецслужб / М. Ли. - К. : Сварог, 2020. - 82 с.
 30. 88.3 С14 Сайп, Р. Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей / Р. Сайп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 216 с.
 31. 88.4-5 И59 Ингерман, С. Освобождение от неприятных мыслей и эмоций / С. Ингерман. - К. : ЦУЛ, 2020. - 96 с.
 32. 88.4-5 Ш47 Шеннон, Д. Не годуйте мавпу. Як вийти із замкнутого кола неспокою та тривоги / Дж. Шеннон. - К. : Сварог, 2020. - 146 с.
 33. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Психология менеджмента: : учеб. изд. / Г. В. Щёкин. - стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 604 с.
 34. 88.4 М47 Меллен, Э. Избавь свою жизнь от хлама / Э. Меллен. - К. : ЦУЛ, 2020. - 280 с.
 35. 88.4 С16 Салліван, П. Кодекс заможних. Живи, як 1% населення в світі / П. Салліван. - К. : Сварог, 2020. - 256 с.
 36. 88.5 Д94 Дэвис, Д. Вижу цель. Как понять, чего я хочу / Дж. Дэвис. - К. : Сварог, 2020. - 88 с.
 37. 88.5 М60 Миллман, Д. Вопросы разума - ответы сердца / Д. Миллман. - К. : ЦУЛ, 2020. - 144 с.
 38. 88.5 Р71 Рон, Д. Пять основных фрагментов мозаики жизни / Дж. Рон. - К. : Сварог, 2020. - 142 с.
 39. 88.5 Р71 Рон, Д. Семь стратегий достижения богатства и счастья / Дж. Рон. - К. : Сварог, 2020. - 180 с.
 40. 88.5 Ф75 Фокс, А. Инструменты развития. Правила счастливой жизни, успеха и крепких отношений / А. Фокс. - К. : ЦУЛ, 2020. - 160 с.
 41. 88.5 Э67 Энтони, Р. Главные секреты абсолютной уверенности в себе / Р. Энтони. - К. : Сварог, 2020. - 292 с.
 42. 88.52 Г29 Гейдж, Р. Почему Вы глупы, больны и бедны... И как стать умным, здоровым и богатым / Р. Гейдж. - К. : Сварог, 2020. - 204 с.
 43. 88.53 Ч-51 Чесс, Р. Как легко поставить собеседника на место / Р. Чесс. - К. : Сварог, 2020. - 86 с.
 44. 88.8 Д96 Дюмонтей-Кремер, К. Між "можна" та "не можна". Як встановити межі для дитини / К. Дюмонтей-Кремер. - К. : Сварог, 2020. - 100 с.
 45. 88.8 К12 Кавалла, Р. Не програмуйте дитину: як наші слова впливають на долю дітей / Р. Кавалла, А. Панарезе. - К. : ЦУЛ, 2020. - 160 с.
 46. 88.8+88.4-7 М82 Москаленко, Г. Т. Доки Ваш підліток не звів Вас з розуму. Практична психологія / Г. Т. Москаленко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 276 с.

За березень-квітень 2020 р.

 1. 22.1 С82 Стороженко, І. П. Вища математика і статистика. Практикум : Навч.метод. посіб. для студ. вищ. фарм. навч. закл. / І. П. Стороженко, І. М. Жовтоніжко. - Х. : НФаУ, 2017. - 131 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Storozhenko_Vyscha_matematyka.rar
 2. 24.1 З-14 Загальна та неорганічна хімія. Збірник ситуаційних задач : Навч.-метод. посіб. / Окрепка Г.М. та ін. - Чернівці : Медуніверситет, 2019. - 112 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Okrepka_Zag_ta_neorg_himiya.rar
 3. 24.4 А64 Аналітична хімія : Навч.-метод. посіб. для студ. ун-тів напряму підготовки "Хімія" / Шевряков М.В. та ін. - Херсон : Айлант, 2011. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Shevryakov_Analitychna_himiya.rar
 4. 24.4 П69 Практикум з аналітичної хімії / За заг. ред. В.В.Болотова. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2003. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Praktykum_z_analit_himii.rar
 5. 24.5 Ф68 Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач : Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. закл. освіти / За ред. В.І.Кабачного. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2001. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.5/Kabachniy_Fiz_himiya_Zb_zadach.rar
 6. 24.5 Г64 Гомонай, В. І. Фізична та колоїдна хімія : Підруч. / В. І. Гомонай. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.5/Gomonai_Fiz_ta_kol_himiya.rar
 7. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч. посіб. для студ. фарм. спец. вищ. навч. закл. - Х. : НФаУ, 2005. - 163 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky.rar
 8. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч.-метод. посіб. для студ. фарм. ф-тів. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. - 145 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky_posibnyk.rar
 9. 28.073 П20 Патологічна фізіологія : Підруч. / За ред. А.І.Березнякової. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2003. - 424 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Bereznyakova_Pat_fiziologiya.rar
 10. 28.073 А92 Атаман, О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посіб / О. В. Атаман ; 2-е вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Ataman_Patol_fiziologiya.rar
 11. 28.4 М42 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : Підручник / За ред. В.П.Широбокова. - Вінниця : Нова книга, 2011. - 952 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.4/Shirobokov_Med_mikrobiologiya.rar
 12. 28.4 В26 Векірчик, К. М. Мікробіологія з основами вірусології : Підруч. / К. М. Векірчик. - К. : Либідь, 2001. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.4/Vekirchyk_Mikrobiologiya.rar
 13. 28.5 К67 Корнієвський, Ю. І. Фармацевтична ботаніка : Навчально-польова практика / Ю. І. Корнієвський, В. Г. Корнієвська, П. Ю. Шкроботько. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2013. - 122 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.5/Farmatsevtychna_botanika.rar
 14. 28.5 С32 Сербін, А. Г. Фармацевтична ботаніка : Підручник / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк ; Під ред. Л.М.Сірої. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.5/Serbin_Farm_botanika.rar
 15. 28.707.3 Ф50 Физиология с основами анатомии человека : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.Н.Малоштан. - Х. : НФаУ: Золотые страницы, 2002. - 454 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Maloshtan_Fiziologiya.rar
 16. 28.707.3 Ф68 Фізіологія людини : 2-е вид., доп. / Яремко Є.О. та ін. - Л. : ЛДУФК, 2013. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Yaremko_Fiziol_ludyny.rar
 17. 5 Д72 Драч, О. О. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.) : Навч. посіб. / О. О. Драч, Н. М. Борисенко. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. - 244 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Drach_Ist_medycyny.rar
 18. 51.1(2)2 Е45 Екстрена та невідкладна медична допомога : Навч. посіб. / За заг. ред. Шкурупія Д.А. - 2-е вид. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Shurupiy_Ekstr_dopomoga.rar
 19. 51.2 Г51 Гігієна у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кононенко Н.М. та ін. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. - 294 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Gigiena_u_farmacii.rar
 20. 52 П83 Протченко, П. З. Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія : Вибрані лекції: Навч. посіб. / П. З. Протченко. - О. : Одес. держ. ун-т, 2002. - 298 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Protchenko_Zagalna_mikrobiologiya.rar
 21. 52.5 П20 Патофізіологія : Підруч. / За ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2008. - 704 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Zayko_Patofiziologiya_ukr.rar
 22. 52.81 Д36 Державний формуляр лікарських засобів. - 2-е вид. - К. : ДП "Державний фармакологічний центр", 2010. - 845 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Formulyar_lik_zasobiv.rar
 23. 52.81 З-14 Загальна рецептура. Фармакологія лікарських засобів, які впливають на вегетативну та центральну нервову систему : Навч.-метод. посіб. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. - 446 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Zag_receptura.rar
 24. 52.81 Г59 Годован, В. В. Фармакологія в рисунках і схемах / В. В. Годован ; За ред. В.Й.Кресюна. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Godovan_Farmakologiya.rar
 25. 52.81 П53 Полушкін, П. М. Основи фармакології та медичної рецептури : Ел. посіб. / П. М. Полушкін. - Д. : ДНУ, 2015. - 428 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Polushkin_Osn_farmakologii.rar
 26. 52.82 О-75 Основи економіки та системи обліку у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. А.С.Немченко. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2005. - 504 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Nemchenko_Osn_ekonomiki_u_farmacii.rar
 27. 52.82 Ф24 Фармацевтична хімія : Підруч. / За заг. ред. П.О.Безуглого. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Bezugliy_Farm_himiya.rar
 28. 52.82 Ф24 Фармацевтичний аналіз : Навч. посіб. / За ред. П.О.Безуглого. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2001. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Bezugliy_Farm_analiz.rar
 29. 52.82 К56 Ковальов, В. М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : Підруч. / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова ; За ред. В.М.Ковальова. - Х. : НФаУ: Прапор, 2000. - 704 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Kovalyov_Farmakognoziya.rar
 30. 53 А72 Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги : Підруч. для ВНЗ / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова. - К. : КНТ, 2014. - 338 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Antonov_Osn_domed_dopomogy.rar
 31. 56.6 П81 Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології / За ред. Л.О.Хоменко. - К. : Книга-плюс, 2011. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Homenko_Propedevtyka_dyt_stomatologii.rar
 32. 56.6 Р63 Рожко, М. М. Ортопедична стоматологія / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. - К. : Книга плюс, 2003. - 552 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Rozhko_Ortoped_stomatologiya.rar
 33. 56.6 Ф72 Фліс, П. С. Ортодонтія : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів / П. С. Фліс. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Flis_Ortodontiya.rar
 34. 65.24 Н35 Національний класифікатор України " Класифікатор професій " ДК 003:2010. - (зі змінами та доп.). - К. : Паливода, 2019. - 472 с. - (Документаційне забезпечення управління).
 35. 65.271 К64 Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів / [За наук. ред. Л. В. Шірінян]. - К. : Ліра-К, 2020. - 404 с.
 36. 65.43 О-64 Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я Брича]. - К. : Ліра-К, 2020. - 484 с.
 37. 66.0 Г65 Гончарук-Чолач, Т. В. Теорія та практика політичної пропаганди : підруч. / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла. - К. : Ліра-К, 2020. - 254 с.
 38. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 206 с.
 39. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 218 с.
 40. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 214 с.
 41. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 21 лютого 2020 року. - К. : Паливода, 2020. - 212 с.
 42. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 244 с.
 43. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 202 с.
 44. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 01 березня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 100 с.
 45. 67.405.1 І-20 Іванов, Ю. Ф. Трудове право України : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 442 с.
 46. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 240 с.
 47. 67.408 Н72 Нове антикорупційне законодавство України: збірник законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 січня 2020 р. - К. : Паливода, 2020. - 280 с. - (Закони України).
 48. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 6-те вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2020. - 360 с.
 49. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 01 березня 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 190 с.
 50. 67.75 З-19 Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : чинне законодавство станом на 07 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 46 с.
 51. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 52. 81.2 Лат С24 Світлична, Є. І. Латинська мова : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2004. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Svitlychna_Lat_mova.rar
 53. 87.75 З-33 Запорожан, В. М. Біоетика та біобезпека : Підручник / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. - К. : Здоров'я, 2013. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Zaporozhan_Bioetika.rar
 54. 88.4 М82 Москалець, В. П. Психологія релігії : підруч. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 192 с.

За лютий 2020 р.

 1. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : Ліра-К, 2020. - 212 с.
 2. 63.3(4 Укр) Т12 Тагліна, Ю. С. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - Х. : Фоліо, 2018. - 121 с. - (Знамениті українці).
 3. 65.290-21 С50 Смирнов, І. Г. Маркетинг сталого туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева. - К. : Ліра-К, 2019. - 256 с.
 4. 67.0 +67.3(4 УКр) Ш37 Шевченко, А. Є. Соціально правова цінність людини в сучасному праворозумінні : монографія / А. Є. Шевченко, С. З. Холоднюк. - Вінниця : Твори, 2019. - 268 с.
 5. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 05 лютого 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 80 с.
 6. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 11 лютого 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 210 с.
 7. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов. на 11 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 316 с.
 8. 67.401 Л33 Лєбєдєв, С. В. Муніципальна поліція. Муніципальна варта : навч.-методич. посіб. / С. В. Лєбєдєв, С. А. Ільїн, В. О. Гайовик. - Л., 2018. - 316 с.
 9. 67.402 З-19 Закон України про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : чинне законодавство станом на 04 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 66 с.
 10. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 07 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 392 с.
 11. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 160 с.
 12. 67.402 К61 Кологойда, О. В. Фондове право України : підруч. / О. В. Кологойда. - К. : Ліра-К, 2020. - 648 с.
 13. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 06 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 14. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 316 с.
 15. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 176 с.
 16. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 03 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 82 с.
 17. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 11 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 100 с.
 18. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 05 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 130 с.
 19. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 07 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 214 с.
 20. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2019. - 208 с.
 21. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 10 лютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 248 с.
 22. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 06 лиютого 2020 року. - К. : Алерта, 2020. - 332 с.
 23. 67.52 Л63 Лисенко, С. Мистецтво розшукових операцій / С. Лисенко, О. - К. : Видавництво Людмила, 2019. - 272 с.
 24. 67.52 Л88 Лисенко, С. О. Як розкривати тяжкі злочини. Рекомендції фахівця / С. О. Лисенко. - К. : Видавництво Людмила, 2019. - 347 с.
 25. 67.73 О-60 Оперативно-розшукова діяльність : посіб. / [За заг. ред. С. М. Князєва, А. М. Кислого]. - К. : Видавництво Людмила, 2019. - 240 с.
 26. 74.58 З-19 Закон України " Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 23 січня 20 20 року. - К. : Алерта, 2020. - 108 с.
 27. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 28. 75.81 Б69 Близнюк, А. С. Механізми державного регулювання розвитку рекреаційної сфери в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / А. С. Близнюк. - К. : Освіта України, 2019. - 360 с.
 29. 78.3 С31 Сенченко, М. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій, 1919-2018 / М. Сенченко, І. - К. : Кн. палата України, 2019. - 200 с.
 30. 81.2 Англ К65 Копильна, О. М. Практика реферативного перекладу : навч. посіб. / О. М. Копильна. - К. : Ліра-К, 2019. - 136 с.
 31. 84(4 Укр) Л38 Левченко, В. І. Вільні стосунки : роман / В. І. Левченко. - К. : Ліра-К, 2020. - 180 с.
 32. 84(4 Укр) М61 Мимрук, О. В. Олег Сенцов / О. В. Мимрук. - Х. : Фоліо, 2018. - 396 с.
 33. 88.3 М82 Москалець, В. П. Загальна психологія : підруч. / В. П. Москалець. - К. : Ліра-К, 2020. - 564 с.
 34. 88.37 М66 Мітіна, С. В. Психологія особистості : навч.-метод. посіб. / С. В. Мітіна. - К. : Ліра-К, 2020. - 274 с.
 35. 88.4-1 М60 Мілютіна, К. Л. Психологія сучасного бізнесу : навч. посіб. / К. Л. Мілютіна, А. Ю. Трофімов. - К. : Ліра-К, 2020. - 168 с.
 36. 88.4-6 В49 Виноградова, В. Є. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. / В. Є. Виноградова, В. І. Юрченко. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2020. - 296 с.
 37. 88.8 Т66 Тренінг керованої поведінки підлітків : методич. посіб; науково-методич. рекомендації. - 2-ге вид. - Одеса : Лерадрук, 2019. - 46 с.
 38. 88.8 К12 Кабанцева, А. В. Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навч.-метод. посіб. / А. В. Кабанцева, О. Л. Корнєєва. - К. : КВІЦ, 2018. - 136 с.

За січень 2020 р.

 1. 24 Х46 Хімія : навч. посіб. / [За ред. Голубєва А. В.]. - К. : Кондор, 2013. - 578 с.
 2. 28.706 М29 Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2019. - 184 с.
 3. 66.0 К43 Кириченко, В. М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 218 с.
 4. 67.52 Л88 Лисенко, С. О. Як розкривати економічні злочини. Рекомендції фахівця / С. О. Лисенко. - К. : Персонал, 2018. - 324 с.
 5. 67.52 Л88 Лысенко, С. А. Искусство розыскных операций / С. А. Лысенко. - К. : Издательство Людмила, 2019. - 295 с.
 6. 67.52 Л88 Лысенко, С. А. Как раскрывать тяжкие преступления. Рекомендации специалиста / С. А. Лысенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Персонал, 2019. - 396 с.
 7. 67.52 Л88 Лысенко, С. А. Как раскрывать экономические преступления. Рекомендации специалиста / С. А. Лысенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Персонал, 2019. - 348 с.
 8. 81.2 Рос Х12 Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях = Russian in exercises : учеб. пособ для говорящих на англ. языке / С. А. Хавронина, А. И. Широченская. - М. : Русский язык. Курсі, 2012. - 384 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.29+34 М91 Мурашко, І. С. Формування механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування : дис.. автореферат на соиск. науч. степени доктора философиии в области медицинского менеджмента / І. С. Мурашко ; МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 271 с.
 2. 65.290-2 Г52 Гладинець, Н. І. Інноваційні підходи в управлінні діяльністю туристичних підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Н. І. Гладинець ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 194 с.
 3. 65.290-2(10) Щ95 Щукін, Д. В. Стратегічне антикризове управління діяльністю промислових підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Д. В. Щукін ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2019. - 191 с.
 4. 66.4 Я92 Сааданбеков, Ж. С. Современные политические тенденции в странах Центральной Азии в контексте авторитарной и демократической альтернатив : Дис...на соискание ученой степени д-ра политических наук / Ж. С. Сааданбеков. - Алматы : Российский университет дружбы народов, 2002. - 52 с.
 5. 67.401 Б14 Баганець, О. О. Адміністративно-правове забезпечення реформи органів прокуратури України : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. О. Баганець ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 21 с.
 6. 67.401 Б72 Бобров, Ю. О. Адміністративно-правові засади створення та діяльності військових судів в сучасній Україні : дис.автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Ю. О. Бобров ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 255 с.
 7. 67.401 В55 Вільчинський, О. В. Атестаційні комісії як субєкти адміністративно-правових відносин : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / О. В. Вільчинський ; МКА; МАУП; Міжнар.відкр.ун-т. - К. : Персонал, 2019. - 234 с.
 8. 67.401 Г62 Голубицький, С. Г. Розгляд і вирішення адміністративними судами України публічно-правових спорів у сфері функціонування фондового ринку України : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. Г. Голубицький ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 218 с.
 9. 67.401 Д33 Денисенко, А. П. Адміністративно-правові засади організації громадського контролю у сфері державного управління : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / А. П. Денисенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 40 с.
 10. 67.401 Є27 Євчук, Т. В. Адміністративно-правове регулювання нагляду прокуратури за діяльністю національної поліції у сфері охорони публічного порядку та публічної безпеки : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Т. В. Євчук ; МАУП;. - К. : МАУП, 2019. - 22 с.
 11. 67.401 К58 Кожем'яка, І. В. Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Чорнобильській зоні відчуження : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. В. Кожем'яка ; МАУП;. - К. : МАУП, 2019. - 20 с.
 12. 67.401 М69 Міхеєв, М. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних і приватних виконавців в Україні : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата наук в галузі державного управління / М. В. Міхеєв ; МАУП;. - К. : МАУП, 2018. - 210 с.
 13. 67.401 О-15 Обідник, Б. М. Адміністративно-правові засади запобігання корупції в Україні: антикорупційна освіта : дис.. автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / Б. М. Обідник ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 217 с.
 14. 67.401 С44 Скороход, І. В. Адміністративно-правове регулювання податкової діяльності в Україні : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / І. В. Скороход ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 31 с.
 15. 67.401 Щ92 Щокін, Р. Г. Публічне адміністрування в галузі освіти України : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / Р. Г. Щокін ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 35 с.
 16. 67.401.21 Г12 Гаврилечко, Ю. В. Маркетингові стратегії суб'єктів державного управління : дис. автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Ю. В. Гаврилечко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 241 с.
 17. 67.401.21 Д46 Динник, І. П. Механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в умовах децентралізації : дис. автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / І. П. Динник ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 298с.
 18. 67.401.21 Д79 Дубинський, О. Ю. Державний контроль за додержанням законодавства на транспорті : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / О. Ю. Дубинський ; МАУП;. - К. : МАУП, 2019. - 41 с.
 19. 67.401.21 Є27 Євтухов, О. В. Державне управління соціальними ризиками в Україні : Дис... на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Євтухов ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 201 с.
 20. 67.401.21 Л84 Лукіянчук, А. А. Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектору України : дис... на здоб.наук. ступ. кандидата наук(доктора філософії) з державного управління / А. А. Лукіянчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 284 с.
 21. 67.401.21 П78 Проданик, В. М. Формування механізмів відкритої взаємодії малого підприємництва з органами публічного управління : дис... на здоб.наук. ступ. кандидата наук(доктора філософії) з державного управління / В. М. Проданик ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 202 с.
 22. 67.401.21 Х20 Хараїм, І. В. Роль інженера-консультанта у сфері будівництва та експлуатації споруд в ході трансформації механізмів державного управління : дис. автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / І. В. Хараїм ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 231с.
 23. 67.401.21 Я45 Якимчук, О. Ф. Державне управління інформаційним забезпеченням еколого-економічної безпеки України в умовах кліматичних змін : дис. автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / О. Ф. Якимчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 241с.
 24. 67.401+68 К96 Кушнір, М. В. Адміністрування проходження військової служби у Збройних Силах України : дис... на здоб.наук.ступ. кандидата юридичних наук / М. В. Кушнір ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 19 с.
 25. 67.402 Х25 Хатнюк, Н. С. Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні : дис... на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / Н. С. Хатнюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 40 с.
 26. 67.404.3 Г14 Гайдай, С. Г. Прокурор як суб'єкт інформаційного права : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. Г. Гайдай ; ВНЗ МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 20 с.
 27. 67.404.3 М26 Маріц, Д. О. Теоретичні проблеми правового регулювання інформаційних відносин в Україні : дис..автореферат на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / Д. О. Маріц ; НТУ "КПІ"; МАУП;. - К. : МАУП, 2019. - 447 с.
Пошук по сайту: