Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Нові надходження

Шановні користувачі!
Запрошуємо скористатися нашою послугою розсилки інформації про нові надходження книг до фонду бібліотеки Академії.
Заповніть, будь ласка, відповідну форму:

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

За листопад 2022 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 В55 Вінічук, М. М. Загальна екологія : Навч. посіб. / М. М. Вінічук. - 2-е вид., випр. та доп. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Vinichuk_Zag_ekologiya.rar
 2. 24.1 С42 Скиба, Г. В. Курс загальної хімії : Навч. посіб. / Г. В. Скиба. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2019. - 120 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Skyba_Kurs_zag_himii.rar
 3. 24+5 М42 Medical chemistry : textbook / [Edited by V. O.Kalibabchuk]. - 5 th edition, corrected. - К. : AUS Medicine Publishing, 2017. - 224 p.
 4. 28.707.3 Ф68 Фізіологія : Підруч. / За ред. В.Г.Шевчука. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 448 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Shevchuk_Fiziologiya.rar
 5. 28+5 М42 Medical biology : coursebook / [V. M. Trokhymets, O.K.Voronina, T. A. Kuzmina et al.]. - К. : SPN "Kyiv University", 2019. - 416 p.
 6. 30.11+32.973 Т38 Технічне креслення та комп'ютерна графіка : навч. посіб. / [Волошкевич П. П., Бойко О. О., Базишин П. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 234 с.
 7. 32.973 В19 Васильєв, О. М. Алгоритми : навч. посіб. / О. М. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2022. - 424 с.
 8. 5 Г63 Голяченко, О. Історія медицини : посіб. / О. Голяченко, Я. Ганіткевия. - 2-ге вид., доп. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 326 с.
 9. 52 М59 Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах : навч. посіб. у 4 ч. Ч.1. : Загальна мікробіологія / [За заг.ред. Климнюка С. І., Творка М. С.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2020. - 108 с.
 10. 52 М59 Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах : навч. посіб. у 4 ч. Ч.2. : Імунологія / [За заг.ред. Климнюка С. І., Творка М. С.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 156 с.
 11. 52 М59 Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах : навч. посіб. у 4 ч. Ч.3. : Вірусологія / [За заг.ред. Климнюка С. І., Творка М. С.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 232 с.
 12. 52 М59 Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах : навч. посіб. у 4 ч. Ч.4. : Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія / [За заг.ред. Климнюка С. І., Творка М. С.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 416 с.
 13. 54.5 E85 Essential surgery : training supply / [Grubnik V. V., Kovalchuk A. V., Malynovskyy O. V. and other]. - Ternopsl : TNMU; Ukrmedknyha, 2020. - 544 p.
 14. 54.5+53 К46 Кіт, О. М. Медсестринство в хірургії : підруч / О. М. Кіт, А. О. Боб, С. О. Коноваленко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2021. - 624 с.
 15. 65.052 К56 Коваль, М. І. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / М. І. Коваль, О. В. Цімошинська, Г. І. Скиба. - К. : МАУП, 2022. - 462 с.
 16. 65.290-2 С83 Стратегія сталого розвитку: еколого-економічний аспект : Навч. посіб. / Замула І.В. та ін. - Житомир : ЖДТУ, 2017. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Zamula_Strat_stal_rozvytku.rar
 17. 65.290-2 О-66 Орлова, К. Є. Управління бізнесом : Підруч. / К. Є. Орлова. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2019. - 319 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Orlova_Upr_biznesom.rar
 18. 65.42 Т50 Товарознавство та комерційна діяльність : Підруч. / За ред. В.Л.Диканя. - Х. : УкрДУЗТ, 2018. - 362 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Dykan_Tovaroznavstvo.rar
 19. 65.42 М48 Мельник, Т. Ю. Товарознавство : Підруч. / Т. Ю. Мельник. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Melnyk_Tovaroznavstvo.rar
 20. 65.42 С28 Сегеда, І. В. Товарознавство: продовольчі товари : Навч. посіб. / І. В. Сегеда. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Segeda_Tovaroznavstvo.rar
 21. 65.43 Е45 Економіка туризму : Навч. посіб. / Левицька І.В. та ін. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. - 488 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Levycka_Ekonomika_turyzmu.rar
 22. 65.43 А46 Александрова, С. А. Економіка готельно-ресторанного господарства : Навч. посіб. / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева, В. Ю. Світлична. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 142 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Alexandrova_Ek_got-rest_gospodarstva.rar
 23. 65.43 С24 Світлична, В. Ю. Економіка туризму : Підруч. / В. Ю. Світлична. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 167 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Svitlychna_Ekonomika_turyzmu.rar
 24. 66.0 Л63 Лісовський, П. М. Політологія : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 228 с.
 25. 67.400.7 Т35 Тертишник, В. М. Права і свободи людини : підруч. / В. М. Тертишник. - К. : Алерта, 2022. - 432 с.
 26. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 09 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 234 с.
 27. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук ]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 256 с.
 28. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 10 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 172 с.
 29. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 15 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 328 с.
 30. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 05 жовтня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 64 с.
 31. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 07 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 240 с.
 32. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 14 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 252 с.
 33. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 07 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 386 с.
 34. 67.5 Л63 Лісовський, П. Медичне право: глобальна пандемія, коронавірус, квантова вакцинація / П. Лісовський, М, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 136 с.
 35. 81.2 Укр Л64 Литвинчук, О. В. Українська мова професійного спрямування : Навч. посіб. / О. В. Литвинчук. - 2-е вид., доп. й перероб. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. - 259 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Lytvynchuk_Ukr_mova_prof_spryamuvannya.rar
 36. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Якщо ти українець... / І. П. Ющук. - К. : Просвіта, 2015. - 44 с.
 37. 85.1 П77 Прищенко, С. Кольорознавство : навч. посіб. / С. Прищенко. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2018. - 436 с.
 38. 86.37 М29 Мартишин, Д. Теоретичні засади соціального служіння православної церкви в умовах процесів глобалізації : монографія / Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Ліра-К, 2020. - 234 с.
 39. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Українська православна церква в житті суспільства / Д. С. Мартишин. - К. : Ліра-К, 2021. - 64 с.
 40. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Українське православ'я сьогодення / Д. С. Мартишин. - К. : Ліра-К, 2022. - 96 с.
 41. 86.37 К82 Мартишин, Д. Основи православної теології : посіб. / Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Ліра-К, 2020. - 296 с.
 42. 86.37 М29 Мартышин, Д. С. Актуальные вопросы христианской социальной доктрины : учеб.пособ. / Д. С. Мартышин, П. В. Бочков. - К. : МАУП, 2021. - 132 с.
 43. 86.37+72 М29 Мартишин, Д. С. Діалог релігії та науки / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2021. - 68 с.
 44. 86.37+72 М29 Мартишин, Д. С. Діалог церкви та науки / Д. С. Мартишин. - 2-ге вид., перероб і доп. - К. : МАУП, 2021. - 68 с.
 45. 87 Л64 Литвинчук, О. В. Філософія : Навч. посіб. / О. В. Литвинчук, В. І. Муляр. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. - 403 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Lytvynchuk_Filosofiya.rar
 46. 87 Л63 Лісовський, П. М. Політико-правова філософія : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - Д. : Кондор, 2022. - 192 с.
 47. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : хрестоматія / Т. І. Бондар. - К. : Ліра-К, 2022. - 366 с.
 48. 88.4-5(2) П63 Посттравматичний стресовий розлад : навч. посіб. / [Венгер О. П., Ястремська С. О., Рега Н. І. та ін.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 264 с.
 49. 92 К56 Ковальчук, А. Т. Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 287 с. - (Фінансове право).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Kovalchuk_Fin_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.9. №6. - 2021. - 57 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №1. - 2022. - 49 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №221, 29 жовтня - №229, 10 листопада. - 2022.
 4. Електронне моделювання. - К. : І-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - №5. - 2022. - 113 с.
 5. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №5. - 2022. - 110 с.
 6. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №4. - 2022. - 82 с.
 7. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №6. - 2022. - 169 с.
 8. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №2. - 2022. - 148 с.
 9. Реєстрація, зберігання і обробка даних. - К. : ІПРІ. - №1. - 2022. - С.102.
 10. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №2. - 2022. - 152 с.
 11. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 28 жовтня. - 8 листопада. - 2022.

За жовтень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 30.18 П84 Професійна презентація дизайнера : Навч. посіб. / Вергунов С.В. та ін. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 100 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/30/Vergunov_Prof_prez_dyzainera.rar
 2. 58.9+68 Т15 Тактична медицина : Метод. рекомендації / За ред. В.Корсака. - Луцьк, 2022. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/58/Korsak_Taktychna_medycyna.rar
 3. 58.9+68 Ш65 Шищук, В. Д. Тактична медицина : Навч. посіб. / В. Д. Шищук. - Суми : ТОВ "ВПП "Фабрика друку", 2016. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/58/Shyshchuk_Taktychna_medycyna.rar
 4. 60.6 Б67 Біостатистика : Підруч. / За заг. ред. В.Ф.Москаленка. - К. : Книга плюс, 2009. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Moskalenko_Biostatystyka.rar
 5. 63.5 М30 Марченко, О. М. Етнологія народів світу : Навч.посіб. / О. М. Марченко. - Кропивницький : ТОВ ПОЛІМЕД-Сервіс, 2019. - 381 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Marchenko_Etnologiya.rar
 6. 65.290-2 Л38 Левченко, М. О. Менеджмент в туризмі : курс лекцій / М. О. Левченко, І. І. Каліна, М. М. Кривоберець. - К. : МАУП, 2022. - 276 с.
 7. 67.0+66.3 К64 Кононенко, Ю. С. Держава і революції : монографія / Ю. С. Кононенко, С. В. Джолос. - Черкаси : Видавець О. М. Третяков, 2022. - 316 с.
 8. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 07 жовтня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 444 с.
 9. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 жовтня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 326 с.
 10. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 214 с.
 11. 67.404.3 З-91 Зубок, М. І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності : Підруч. / М. І. Зубок. - К. : ГНОЗІС, 2015. - 216 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Zubok_Inf_bezpeka.rar
 12. 67.405.2 С65 Сорокіна, Л. Методичні рекомендації щодо проблем пенсійної реформи в Україні : навч. посіб. / Л. Сорокіна. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 200 с.
 13. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 07 вересня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 240 с.
 14. 67.408 Н35 Національна поліція України : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю, Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 188 с.
 15. 67.408+355 Н35 Національна гвардія України як правоохоронний орган : посіб. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 104 с.
 16. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 жовтня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 386 с.
 17. 67.411 Р65 Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми : монографія / [Кислий А. М., Цуцкірідзе М. С., Нєбитов А. А., та ін.]. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 268 с.
 18. 67.411 Р65 Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми : монографія / [Кислий А. М., Нєбитов А. А., Сервецький І. В. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 268 с.
 19. 67.411 С32 Сервецький, І. В. Науково-практичний коментар Закону України про оперативно-розшукову діяльність : станом на 1 березня 2022 року / І. В. Сервецький, А. М. Кислий. - 5-те вид.. доп. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 692 с.
 20. 67.52 О-37 Огляд місця події: пошук, виявлення, фіксація та вилучення слідів злочину : монографія / [Кислий А. М., Цуцкірідзе М. С., Сервецький І. В. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 248 с.
 21. 67.72 П80 Прокуратура України : посіб. / [За заг. ред. В. О. Заросила, А. М. кислого, Ю. Г. Севрука]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 120 с.
 22. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Захист Вітчизни: історія, сучасність, перспектива : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 176 с.
 23. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Оборона України: стратегія і тактика : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 176 с.
 24. 71 Г41 Герчанівська, П. Е. Культурологія : Навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Ун-т Україна, 2006. - 323 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/Gerchanivska_Kulturologiya.rar
 25. 74 Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті : наук.-публіцист. вид. / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач, Л. О. Згалат-Волинська. - К. : ДКС-Центр, 2021. - 258 с.
 26. 74.58 П36 Пічкур, М. О. Образотворча підготовка студентів мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти : монографія / М. О. Пічкур. - К. : Ліра-К, 2022. - .270 с.
 27. 81.2 Укр У45 Українська мова. Енциклопедія / За ред. І.В.Муромцева. - К. : Майстер-клас, 2011. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukrainska_mova_Entsyklopediia.rar
 28. 84( 4 Англ) К27 Картленд, Б. Нежданная любовь : роман / Б. Картленд. - 2-е изд. - Х. : Клуб семейного досуга, 2012. - 240 с.
 29. 84(4 Укр) В44 Вилар, С. Ловушка для орла : роман / С. Вилар. - Х. : Клуб семейного досуга, 2018. - 448 с.
 30. 84(7 США) Г46 Гиббс, Э. Тени школы Кейбл. Избранницы тьмы : роман / Э. Гиббс. - Х. : Клуб семейного досуга, 2015. - 400 с.
 31. 84(7 США) М45 Мейсон, К. Остров соблазна = Lord of Devil Isle / К. Мейсон. - Х. : Клуб семейного досуга, 2012. - 320 с.
 32. 84(7 США) Х21 Харпер, К. Мастерица её Величества = Mistress of Mourning : роман / К. Харпер ; пер.с англ. - Х. : Клуб семейного досуга, 2014. - 400 с.
 33. 84(7 США) Ш49 Шерон, Р. Королевская кровь / Р. Шерон ; пер.с англ. - Х. : Клуб семейного досуга, 2010. - 496 с.
 34. 84(8 Авс) Ф79 Форсайт, К. Старая сказка : роман / К. Форсайт ; пер.с англ. - Х. : Клуб семейного досуга, 2013. - 512 с.
 35. 87 Ф68 Філософія : Навч. посіб. / Вільчинський Ю.М. та ін. - К. : КНЕУ, 2019. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Vilchinskiy_Filosofiya.rar
 36. 88 С81 Столяренко, О. Б. Технологія психологічних досліджень : навч.-метод.посіб. / О. Б. Столяренко, А. І. Куриця. - К. : КНТ, 2022. - 162 с.
 37. 88.3+74.58 С17 Саморегуляція психоемоційних станів студентів в ситуації іспиту : Методичні рекоменд. для студ. денної та заоч. форми навчання / [Укл. Савицька О. В.]. - К. : КНТ, 2022. - 72 с.
 38. 88.4 Р85 Руль, Ю. В. Психологія профайлінгу : Навч. посіб. / Ю. В. Руль, Т. О. Мартинова. - К. : Персонал, 2018. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Rul_Psih_profailingu.rar
 39. 92 Н73 Новітній українсько-російський словник : 200 000 тис. слів / [Уклад. С. М. Крисенко]. - Х. : Промінь, 2008. - 624 с.
 40. 92 Б48 Береза, Т. Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів / Т. Береза. - Львів : БаК, 2011. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Bereza_Prakt_angl-ukr_slovnyk.rar
 41. 92 З-17 Зайковскі, С. А. Англо-український, українсько-англійський ілюстрований словник / С. А. Зайковскі, Л. М. Адамовська. - Тернопіль : Богдан, 2020. - 1248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Zaikovski_Angl-ukr_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №198, 28 вересня - №220, 28 жовтня. - 2022.
 2. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - Т. 21, №1 : Січень-березень. - 2022. - 115 с.
 3. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - Тернопіль : ТНМУ. - №2. - 2022. - 185 с.
 4. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №2. - 2022. - 40 с.
 5. Лікарська справа. - К. : Ференець В. Б. - №1-2 : Січень-березень. - 2022. - 64 с.
 6. Психологічне здоров'я. - К. : Гельветика. - Вип.1. - 2021. - 111 с.
 7. Психологічне здоров'я. - К. : Гельветика. - Вип.2. - 2021. - 92 с.
 8. Психологічне здоров'я. - К. : Гельветика. - Вип.1. - 2020. - 253 с.
 9. Психологічне здоров'я. - К. : Гельветика. - Вип.2. - 2020. - 152 с.
 10. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №4. - 2022. - 111с.
 11. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 27 вересня - 27 жовтня. - 2022.

Дисертації, автореферати

 1. 67.408 В38 Веселовська, Н. О. Кримінологічна характеристика та запобігання втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Н. О. Веселовська ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 293 с.
 2. 67.408 Г17 Гальона, І. І. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми та іншою незаконною угодою щодо людини : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. І. Гальона ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 301 с.
 3. 67.408 Л66 Ліченко, І. В. Організаційно-правові засади виявлення та розкриття загроз економічній безпеці України в процесі страхування : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. В. Ліченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 227 с.
 4. 67.408 М74 Мойсеєнко, В. В. Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності в Україні : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. В. Мойсеєнко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 235 с.
 5. 67.409 М30 Марчук, В. Т. Кримінально-виконавчі засади виконання і відбування покарання у виді довічного позбавлення волі : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. Т. Марчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 243 с.
 6. 67.411 А39 Акіфзаде, С. М. Розслідування незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу в Україні : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. М. Акіфзаде ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 244 с.
 7. 67.411 Б73 Богданов, Є. А. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері пенсійного забезпечення в Україні : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. доктора філософії / Є. А. Богданов ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 216 с.
 8. 67.411 В22 Вацюк, В. О. Розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. доктора філософії / В. О. Вацюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 219 с.
 9. 67.411 Д40 Джафарзаде, Д. Т. Розслідування порушень громадського порядку, що вчиняються молодіжними екстремістськими групами : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Дж. Т.Огли Джафарзаде ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 271 с.
 10. 67.411 З-38 Захарова, Г. В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Г. В. Захарова ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 244 с.
 11. 67.411 І 26 Ігнатченко, Н. В. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. доктора філософії / Н. В. Ігнатченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 232 с.
 12. 67.411 К59 Козарійчук, Д. В. Забезпечення прав особи у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Д. В. Козарійчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 223 с.
 13. 67.411 К70 Коршун, О. В. Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / О. В. Коршун ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 240 с.
 14. 67.411 Н62 Нікітінський, О. П. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із розпорядженням бюджетними коштами у сфері охорони здоров'я : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / О. П. Нікітінський ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 303 с.
 15. 67.411 П32 Підпалий, В. В. Криміналістична характеристика та розслідування крадіжок в умовах великого міста : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. В. Підпалий ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 213 с.
 16. 67.411 С34 Сиводєд, І. С. Розслідування умисних вбивств військовослужбовців, яківчинені в умовах проведення бойових дій : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. С. Сиводєд ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 364 с.
 17. 67.411 Т61 Торопчин, С. О. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. О. Торопчин ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 263 с.
 18. 67.411 Ч-93 Чурилов, Д. В. Досудове розслідування правопорушень, які вчиняються суб'єктами підвищеного злочинного впливу : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Д. В. Чурилов ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 386 с.
 19. 67.411 Ш52 Шестопалова, Я. В. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей в Україні : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. доктора філософії / Я. В. Шестопалова ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 217 с.
 20. 67.51 Т16 Талах, А. М. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з діяльністю релігійних організацій : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / А. М. Талах ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 285 с.

За вересень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 22.3 П63 Посудін, Ю. І. Фізика : підруч. / Ю. І. Посудін. - К. : Ліра-К, 2020. - 472 с.
 2. 24 М23 Манолов, К. Великие химики = Велики химици. Т.1 / К. Манолов ; [Под ред. Н. М. Раскина и В, М. Тютюнника] ; пер.c болгарского К Манолова и С. Тасева. - М. : Мир, 1976.
 3. 24 М23 Манолов, К. Великие химики = Велики химици. Т.2 / К. Манолов ; [Под ред. Н. М. Раскина и В, М. Тютюнника] ; пер.c болгарского К Манолова и С. Тасева. - М. : Мир, 1976.
 4. 26.12+22.16 П77 Приставка, П. О. Поліноміальні сплайни в задачі альтернативної навігації за даними аерозйомки : монографія / П. О. Приставка, О. Г. Чолишкіна. - К. : МАУП, 2022. - 128 с.
 5. 26.89 М69 Михайленко, С. Яготин на перехресті думок про Україну: історичні нариси. Ч.ІІ / С. Михайленко. - К. : ТОВ " Юрка Любченка", 2021. - 31 с.
 6. 26.89 П78 Провозин, В. Северная Пальмира Украины / В. Провозин. - Львов : Добра справа, 2014. - 176 с.
 7. 28.071 М42 Медична і біологічна фізика : Навч. посіб. / Сливко Е.І. та ін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 291 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Slyvko_Med_i_biol_fizyka.rar
 8. 28.071 М42 Медична та біологічна фізика : Підруч. / За ред. В.Г.Кнігавка. - Х. : ХНМУ, 2013. - 354 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Knigavko_Med_ta_biol_fizyka.rar
 9. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування мовою РНР : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2022. - 368 с.
 10. 57.33 С51 Смолянинов, А. Иппотерапия для детей / А. Смолянинов. - К., 2009. - 90 с.
 11. 63.3(0)4 Л84 Лукашенко, А. І. Есхатологічні очікування та їх вплив на формування суспільства сучасного типу: Європа, другий осьовий час ( XV-XVII ст. ) : монографія / А. І. Лукашенко. - К. : КиМУ, 2012. - 172 с.
 12. 63.3(0)4 Л84 Лукашенко, А. І. Образ Бога і Диявола та їх вплив на повсякденне життя в Європі (І - ХVII ст. ) / А. І. Лукашенко. - К. : КиМУ, 2016. - 585 с.
 13. 65.052 Л37 Левочко, М. Т. Вступ до спеціальності. Облік і аудит : навч. посіб. / М. Т. Левочко. - К. : Інформац.-аналітич. агенство, 2009. - 295 с.
 14. 65.052 Л68 Лобода, Н. О. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. О. Лобода, О. М. Чабанюк. - К. : Алерта, 2022. - 224 с.
 15. 65.290-2(2) Б32 Бачинська, Н. А. НR-менеджер: вступ до фаху : навч. посіб. / Н. А. Бачинська, О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Вид. центр КНУКіМ, 2021. - 56 с.
 16. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 178 с.
 17. 66.4+66.0 Л63 Лісовький, П. М. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг : навч.посіб. / П. М. Лісовький, Ю. Лісовська, П. - К. : Ліра-К, 2022. - 312 с.
 18. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 01 вересня 2022 р. - К. : Алерта, 2022. - 222 с.
 19. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 29 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 334 с.
 20. 67.401 Я44 Як уникнути соціальних потрясінь. Цифрове "Віче" / [Дмитренко Г. А., Головач Н. В., Білінський Т. В. та ін.]. - К. : ДКС-Центр, 2021. - 276 с.
 21. 67.401 Л63 Лісовський, П. М. Система державного управління : навч. посіб. / П. М. Лісовський, В. А. Бортник, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 288 с.
 22. 67.401+81 С13 Савойська, С. В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз : монографія / С. В. Савойська. - К. : Просвіта, 2013. - 424 с.
 23. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 216 с.
 24. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 вересня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 326 с.
 25. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 26 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 84 с.
 26. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України. Закон України про організацію трудовихвідносин в умовах воєнного стану : станом на 25 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 126 с.
 27. 67.408 О-64 Організована злочинність і корупція в Україні: стратегія протидії : монографія / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов, П. Лісовський, М. - К. : Ліра-К, 2022. - 374 с.
 28. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 22 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 196 с.
 29. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 22 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 252 с.
 30. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 280 с.
 31. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 29 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 386 с.
 32. 68.9 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 384 с.
 33. 71 Н54 Нерубасская, А. А. Культурология. Курс лекций на русском языке : учеб.-метод. пособ. / А. А. Нерубасская. - Одесса : Ризограф, 2013. - 178 с.
 34. 83.3(4 Укр) П78 Про Дмитра Павличка : збірник статей / [Упоряд. і ред. Д. Пилипчук]. - К. : Просвіта, 2019. - 1040 с.
 35. 84(4 Укр) С85 Стріла. Суб'єктивна антологія / [Упоряд., автор передмови і літератур. стат. В. О. Базилевський]. - К. : Просвіта, 2013. - 1099 с.
 36. 84(4 Укр) М18 Маленький, І. Апологія міфу. Слово про Діву Лебеду / І. Маленький. - К. : МАУП, 2006. - 384 с.
 37. 84(4 Укр) М18 Маленький, І. Дідоніана. Слово про Дідону Вавилонську. Поема троянських нетрів. Кн.2 : Шлях Одісея / І. Маленький. - К. : МАУП, 2006. - 447 с.
 38. 85.11 Ч-49 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. (Резиденція митрополитів Буковиниі Далмації) = Czerniowiecki uniwersytet narodowy imienia Jurija Fedkowycza/ rezydencja metropolitow Bukowiny i Dalmacji. - Чернівці : Наші книги. - 143 с.
 39. 87 Ф56 Философия науки : учеб. пособ. / [Уемов А. И., Терентьева Л. Н., Чайковский А. В. и др.]. - О. : Астропринт, 2010. - 360 с.
 40. 87 Н54 Нерубасська, А. О. Філософія : навч. посіб. / А. О. Нерубасська. - Одесса : ОНАЗ ім.О. С. Попова, 2014. - 204 с.
 41. 87 Ц81 Цофнас, А. Ю. Философский минимум бакалавра : учеб. пособ для дистанц. обучения / А. Ю. Цофнас. - Одесса : Наука и техника, 2011. - 120 с.
 42. 87.22 Ц81 Цофнас, А. Ю. Гносеология : учеб. пособ. / А. Ю. Цофнас. - изд. 2-е, испр. и доп. - Одесса : Наука и техника, 2011. - 248 с.
 43. 87.4 Т35 Терентьева, Л. Н. Лекции и задачи по логике для тех, кто любит философию : учеб-метод. пособ. / Л. Н. Терентьева. - Одесса : ОНУ, 2017. - 256 с.
 44. 87+88.37 Н54 Нерубасська, А. О. Системно-параметрична модель біфуркаційної особистості / А. О. Нерубасська. - Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2020. - 340 с.
 45. 92+65.43 Л84 Лукашенко, А. І. Від "А" до "Я". Словник термінологій з організації туристичної діяльності / А. І. Лукашенко, М. М. Кривоберець, М. О. Левченко. - К. : Фенікс, 2021. - 50 с.

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №167, 16 серпня. - №197, 27 вересня.- 2022.
 2. Економіка і прогнозування. - №2. - 2022. - 159 с.
 3. Економіка. Фінанси. Право. - №5. - 2022. - 36 с.
 4. Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2022. - 35 с.
 5. Електронне моделювання. - К. : І-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - №4. - 2022. - 129 с.
 6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №4. - 2022. - 100 с.
 7. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №5. - 2022. - 163 с.
 8. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №4. - 2022. - 146 с.
 9. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 209. - 2022. - 273 с.
 10. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 208. - 2022. - 80 с.
 11. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №1. - 2022. - 94 с.
 12. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.1 (70). - 2022. - 124с.
 13. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №1. - 2022. - 150 с.
 14. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №3-4. - 2022. - 62 с.
 15. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №3 (43). - 2022. - 134 с.
 16. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 4 серпня - 24 вересня. - 2022.

За серпень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 67.407.1 К57 Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. : чинне законодавство із змінами та допов. на 17 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 144 с.
 2. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 14 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 234 с.
 3. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 15 лютого 2022 р. - К. : Алерта, 2022. - 220 с.
 4. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 14 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 172 с.
 5. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 14 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 326 с.
 6. 67.400.7 Х22 Хартія прав людини : зб. законодавч. актів. - К. : Алерта, 2022. - 44 с.
 7. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 16 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 354 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.15, №2. - 2022. - 222 с.
 2. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №1. - 2022. - 222 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №149, 21 липня. - №166, 13 серпня. - 2022.
 4. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №4. - 2021. - 112 с.
 5. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №1. - 2022. - 242с.
 6. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №3. - 2021. - 62 с.
 7. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №3. - 2022. - 80 с.
 8. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 22 липня. - 3 серпня.- 2022.
 9. Фінанси України. - К. - №5. - 2022. - 128 с.
 10. Фінанси України. - К. - №6. - 2022. - 128с.

Дисертації, автореферати

 1. Мічева, П. Д. Державна політика у сфері охорони здоров'я в умовах сучасних трансформацій України : автореф., дис. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі менеджменту та економіки охорони здоров'я / П. Д. Мічева. - К. : МАУП, 2021. - 157 с.
 2. Божанка, Т. І. Теоретико-практичні проблеми вдосконалення державного управління процесом реформування сфери охорони здоров'я : автореф., дис. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі менеджменту та економіки охорони здоров'я / Т. І. Божанка. - К. : МАУП, 2021. - 153 с.

За липень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 28.072+56.6 П61 Посібник з біологічної хімії "Крок-1. Стоматологія" : Навч. посіб. / За ред. О.Я.Склярова, Л.В.Гайової. - К. : Медицина, 2019. - 360 с.
 2. 52.81+56.6 М13 Мазур, І. П. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології : Навч. посіб. / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2019. - 376 с.
 3. 56.6 С81 Стоматологічні захворювання: терепевтична стоматологія : Підруч. / За ред. А.В.Борисенка. - К. : Медицина, 2017. - 664 с.
 4. 56.6 С81 Стоматологія : Підруч. У 2-х кн. Кн.1 / За ред. М.М.Рожка. - К. : Медицина, 2013. - 872 с.
 5. 56.6 Б82 Борисенко, А. В. Заболевания пародонта : Учеб. пособ. / А. В. Борисенко. - К. : Медицина, 2013. - 456 с.
 6. 56.6 Ф72 Фліс, П. С. Техніка виготовлення знімних протезів : Підруч. / П. С. Фліс, Т. М. Банних. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2012. - 264 с.
 7. 56.6 Ф72 Фліс, П. С. Технологія виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій у дитячому віці : Підруч. / П. С. Фліс, А. З. Власенко, А. О. Чупіна. - К. : Медицина, 2013. - 256 с.
 8. 65.24 Т36 Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичний галузі : Навч. посіб. / За ред. О.П.Яворовського, І.В.Сергети. - К. : Медицина, 2019. - 224 с.
 9. 65.43 Г12 Гаврилюк, А. М. Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір : монографія / А. М. Гаврилюк. - 2-е вид. - К. : Ліра-К, 2022. - 428 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Gavryluk_Derzh_pol_u_sferi_turyzmu.rar
 10. 67.400.7 К64 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : збірник законодавчих актів із змінами та доповненнями станом на 04 січня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 102 с.
 11. 67.400.7 М71 Міхальов, В. О. Права людини в Україні : навч.-метод. посіб. / В. О. Міхальов. - Одеса : Гельветика, 2020. - 122 с.
 12. 88.3 Б87 Брах, Т. Радикальное сострадание. Как преобразовать страх в силу. Практика четырех шагов / Т. Брах. - К. : Сварог, 2022. - 268 с.
 13. 88.3 Д18 Д'Ансембур, Т. Хватит быть хорошим! Как перестать подстраиваться под других и стать счастливым / Т. Д'Ансембур. - К. : Сварог, 2022. - 230 с.
 14. 88.3 Л93 Любомирски, С. Психология счастья. Новый подход / С. Любомирски. - К. : Сварог, 2022. - 532 с.
 15. 88.3 С36 Сильва, Х. Метод Сильвы. Управление разумом / Х. Сильва, Ф. Миэле. - К. : ЦУЛ, 2022. - 200 с.
 16. 88.3 Х38 Хендриксен, Э. Социальная тревожность. Как перестать избегать общения и избавиться от неловкости / Э. Хендриксен. - К. : Сварог, 2022. - 196 с.
 17. 88.3 Э47 Эллис, А. Эмоции. Не позволяй обстоятельствам и окружающим играть на нервах / А. Эллис, А. Ландж. - К. : Сварог, 2022. - 232 с.
 18. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - 3-е вид., стер. - К. : Медицина, 2021. - 312 с.
 19. 88.4-5(3) С17 Саммерс, К. Психосоматика для нормальных психов / К. Саммерс. - К. : Сварог, 2022. - 264 с.
 20. 88.52 К41 Кинг, П. Убеждение. Скрытые психологические стратегии влияния без манипуляций / П. Кинг. - К. : Сварог, 2022. - 134 с.

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - №3. - 2022. - 144 с.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.15, №1. - 2022. - 112 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №128, 21 червня. - №148, 20 липня - 2022.
 4. Електронне моделювання. - К. : І-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - №3. - 2022. - 122 с.
 5. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - Тернопіль : ТНМУ. - №1. - 2022. - 208 с.
 6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №3. - 2022. - 140 с.
 7. Інфекційні хвороби. - Тернопіль : ТНМУ. - №1. - 2022. - 94 с.
 8. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №1. - 2022. - 60 с.
 9. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №3. - 2022. - 82 с.
 10. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №3. - 2022. - 126 с.
 11. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №2. - 2022. - 182 с.
 12. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №4. - 2021. - 96 с.
 13. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №2 (42). - 2022. - 116 с.
 14. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №1. - 2022. - 146 с.
 15. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 22 червня. - 20 липня. - 2022.
 16. Фінанси України. - К. - №4. - 2022. - 128 с.
 17. Фінанси України. - К. - №3. - 2022. - 128 с.

За лютий 2022 р.

Книжкові видання

 1. 30.18 В31 Вергунов, С. В. Основи методики дизайну : Навч.-метод. посіб. / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 113 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/30/Vergunov_Osn_metod_dyzainu.rar
 2. 32.973 К65 Копей, В. Б. Мова програмування Python для інженерів і науковців : Навч. посіб. / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kopey_Python.rar
 3. 56.6 С81 Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології : Підруч. / За ред Г.П.Рузіна. - 2-е вид., допрац. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 264 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Ruzin_Stomat_nadz_sytuaciy.rar
 4. 56.6 Терапевтична стоматологія : Підруч. В 4-х т. Т.1 : Фантомний курс / Данилевський М.Ф. та ін. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2007. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Danilevskiy_Terap_stomatologiya_T1.rar
 5. 56.6 Терапевтична стоматологія : Підруч. В 4-х т. Т.2 : Методи обстеження хворого, карієс, пульпіт, періодонтит, стоматологічні вогнищевозумовлені захворювання / Данилевський М.Ф. та ін. - К. : Медицина, 2004. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Danilevskiy_Terap_stomatologiya_T2.rar
 6. 56.6 Терапевтична стоматологія : Підруч. В 4-х т. Т.3 : Захворювання пародонта / Данилевський М.Ф. та ін. - К. : Медицина, 2008. - 616 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Danilevskiy_Terap_stomatologiya_T3.rar
 7. 56.6 Терапевтична стоматологія : Підруч. В 4-х т. Т.4 : Захворювання слизвової оболонки порожнини рта / Данилевський М.Ф. та ін. - К. : Медицина, 2010. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Danilevskiy_Terap_stomatologiya_T4.rar
 8. 56.6 К95 Куцевляк, В. Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу : Навч. посіб. / В. Ф. Куцевляк, Ю. В. Лахтін. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Мрія, 2015. - 104 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Kucevlyak_Indeksna_ocinka.rar
 9. 65.290-2 Б17 Базецька, Г. І. Економічний консалтинг : Навч. посіб. / Г. І. Базецька. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 167 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Bazecka_Ekon_konsalting.rar
 10. 65.290-2(3) Е99 Європейські стандарти бізнес-планування : Навч. посіб. / Димченко О.В. та ін. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 143 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Dymchenko_Biznes-planuvannya.rar
 11. 65.290-2(5) Т50 Тодорова, О. В. Енергія креативу. Банк ідей для бізнес-комунікацій / О. В. Тодорова. - К. : Інтерконтиненталь- Україна, 2020. - 192 с.
 12. 65.290-22+65.43 Б73 Богдан, Н. М. Управління якістю туристських послуг : Підруч. / Н. М. Богдан, І. М. Писаревський, С. О. Погасій. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 340 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Bogdan_Upr_yak_tur_poslug.rar
 13. 65.43 Л38 Левченко, М. О. Основи підприємницької діяльності в сфері готельного та туристичного обслуговування : курс лекцій / М. О. Левченко. - К, : Фенікс, 2021. - 256 с.
 14. 67.51 Т41 Тимошенко, В. І. Кримінологія: проблеми теорії та історії / В. І. Тимошенко. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 104 с.
 15. 72+74.58 Г85 Грипич, С. Н. Науково-дослідницька діяльність студентів : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. - К. : Кондор, 2021. - 288 с.
 16. 76.0 О-55 Олтаржевський, Д. О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа : монографія / Д. О. Олтаржевський. - К. : Центр вільної преси, 2013. - 312 с.
 17. 81.2 Англ А64 Англійська мова : Навч. посіб. / Єрьомкіна Г.Г. та ін. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. - 164 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Eryomkina_Angl_mova.rar
 18. 81.2 Англ И99 Іноземна мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / Анісенко О.В. та ін. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 136 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Anisenko_Inoz_mova.rar
 19. 81.2 Поль П90 Пучковский, Ю. Я. Польська мова. Практичний курс : Посіб. / Ю. Я. Пучковский. - К. : Чумацький Шлях, 2013. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Puchkovskiy_Polska_mova.rar
 20. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.1 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 559 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_1.rar
 21. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.2 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 326 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_2.rar
 22. 81.2 Укр З-81 Золотухін, Г. О. Фахова мова медика: ділова укранська мова для студентів-медиків : Підруч. / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. - К. : Здоров'я, 2002. - 392 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Zolotuhin_Fah_mova_medyka.rar
 23. 84 (7 США) Б87 Бредбері, Р. Кульбабове вино : повість / Р. Бредбері ; пер.з англ. В. Митрофанова. - Тернопіль : Богдан, 2016. - 336 с. - (Горизонти фантастики).
 24. 84(4 Чеш) К91 Кундера, М. Невыносимая легкость бытия = Nesnesitelna lenkost byti : роман / М. Кундера ; пер.пер. с чеш. Н. Шульгиной. - С.Пб. : Азбука-классика, 2009. - 256 с.
 25. 84(7 США) Д96 Дюпро, Д. Город Эмбер:Побег = The city of Ember : роман. Кн. первая / Дж. Дюпро. - М. : Махаон, 2008. - 352 с.
 26. 84(7 США) К41 Кінг, С. Ловець снів = Dreamcatcher : роман / С. Кінг ; пер.з англ. В. Меренко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 672 с.
 27. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук. - 4-те вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2019. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Polishchuk_Vikova_i_pedag_psyhologiya.rar
 28. 88.4-7 М26 Марінушкіна, О. Є. Порадник практичного психолога : Посіб. / О. Є. Марінушкіна. - Х. : Основа, 2007. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Marinushkina_Porad_prakt_psyhologa.rar
 29. 88.5 П86 Психологія сім'ї : Навч. посіб. / Помиткіна Л.В. та ін. - К. : НАУ-друк, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Pomytkina_Psyh_sim'i.rar
 30. 88.6 К89 Кузікова, С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посіб. / С. Б. Кузікова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2020. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.6/Kuzikova_Vikova_psyhokorekciya.rar
 31. 88.8 П86 Психология детей младшего школьного возраста : Учеб. / Под общ. ред. А.С.Обухова. - М. : Юрайт, 2014. - 583 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.8/Obuhov_Psyh_detey.rar
 32. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К.-Рівне : РДГУ, 2006. - 525 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.8/Pavelkiv_Dyt_psyhologiya.rar
 33. 92 Е64 Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. - 5-е вид., доп. і випр. - Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2015. - 912 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Enc_sl_symvol_kult_Ukrainy.rar
 34. 92 Е99 Євтух, В. Б. Етносоціологія: довідник / В. Б. Євтух. - К. : НПУ, 2011. - 205 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Evtuh_Etnosociologiya_dovidnyk.rar
 35. 92 С50 Смаль, І. В. Географія туризму та рекреація : Словник-довідник / І. В. Смаль. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Smal_Geogr_turizmu.rar

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №14, 26 січня. - №29, 15 лютого 2022.
 2. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №4. - 2021. - 174 с.
 3. Економіка і прогнозування. - №4. - 2021. - 159 с.
 4. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №3. - 2021. - 137 с.
 5. Економіка. Фінанси. Право. - №12. - 2021. - 39 с.
 6. Мистецтво та освіта. - К. : Педагогічна думка. - №4. - 2021. - 63 с.
 7. Молода нація. - К. : Смолоскип. - №4. - 2000. - 156 с.
 8. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №2. - 2021. - 54 с.
 9. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 26 січня. - 15 лютого .- 2022.
 10. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 3. - 2021. - 344 с.

За січень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 56.6 П64 Потапчук, А. М. Основи стоматології : Навч. посіб. / А. М. Потапчук. - 2-е вид. - Ужгород : УжНУ, 2006. - 450 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Potapchuk_Osn_stomatologii.rar
 2. 56.6 Рожко, М. М. Довідник з ортопедичної стоматології / М. М. Рожко, Т. М. Михайленко, В. С. Онищенко. - К. : Книга плюс, 2004. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Rozhko_Dov_z_ort_stomatologii.rar
 3. 65.43 Л63 Лісовський, П. М. Туристична діяльність: інновація, інвестиція, рекреація : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2022. - 123. с.
 4. 65.43+65.5 С50 Смирнов, І. Г. Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі : навч. посіб. ; у 2-х кн. Кн.1 : Міжнародний туристичний бізнес / І. Г. Смирнов. - К. : Ліра-К, 2022. - 288 с.
 5. 66.0+67.0 К43 Кириченко, В. М. Політико-правова система України : підруч. / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 304 с.
 6. 66.4 К93 Курко, Н. М. Світова політика: свідомість, спекуляція та антикорупція : навч. посіб. / Н. М. Курко. - К. : Ліра-К, 2022. - 178 с.
 7. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 214 с.
 8. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 248 с.
 9. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 296 с.
 10. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 232 с.
 11. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 208 с.
 12. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 380 с.
 13. 87 Б24 Баранник, М. В. Лекції з філософії / М. В. Баранник ; навч. посіб. - К. : Ліра-К, 2022. - 166 с.
 14. 87.2 П44 Подоляка, А. М. Квантологія: часові потреби та правові інтереси : навч. посіб. / А. М. Подоляка, В. І. Литвиненко, П. М. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2022. - 116 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.14, №3. - 2021. - С.265-398.
 2. Вісник стоматології. - Одеса : Ін-тут стоматології та ЩЛХ НАМН. - №4. - 2020. - 120 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №1, 5 січня - №13, 25 січня 2022.
 4. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №247 , 24 грудня - №249, 30 грудня 2021.
 5. Економіка. Фінанси. Право. - №11. - 2021. - 40 с.
 6. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №4. - 2021. - 68 с.
 7. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №6. - 2021. - 80 с.
 8. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №4. - 2021. - 164 с.
 9. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №6. - 2021. - 267 с.
 10. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №4. - 2021. - 126 с.
 11. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №6. - 2021. - 160 с.
 12. Промислове будівництво та інженерні споруди. - К. : ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського". - №4. - 2021. - 48 с.
 13. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №3. - 2021. - 138 с.
 14. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №4. - 2021. - 198 с.
 15. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №5. - 2021. - 102 с.
 16. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №1. - 2021. - 95 с.
 17. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №4. - 2021. - 103 с.
 18. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №4. - 2021. - 152 с.
 19. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 5 січня - 25 січня - 2022.
 20. Фармацевтичний часопис : Науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №3. - 2021. - 85 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 О-72 Осадчук, Н. В. Управління сталим розвитком регіону в умовах децентралізації (на матеріалах центральних областей України) : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Н. В. Осадчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 270 с.
 2. 65.290-2 А92 Атаманюк, О. О. Управління розвитком підприємств та організацій соцокультурної сфери сільських територій на засадах контролінгу : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. О. Атаманюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 223 с.
 3. 65.32 Г37 Герасименко, Ю. С. Інституціональне забезпечення розвитку екологічно орієнтованого бізнесу в аграрній сфері : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / Ю. С. Герасименко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 442 с.

За грудень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 М20 Маляренко, В. А. Введение в инженерную экологию энергетики : Учеб. пособ. / В. А. Маляренко. - 2-е изд. - Х. : САГА, 2008. - 185 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Malyarenko_Ekol_energetyky.rar
 2. 38.711 А14 Абєлєшов, В. І. Технічна експлуатація житлових будівель, готелів і туристичних комплексів : Навч. посіб. / В. І. Абєлєшов. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 261 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/38/Abeleshov_Teh_Ekspluataciya.rar
 3. 5 С48 Слободяник, Г. І. Еміль Теодор Кохер: швейцарський хірург, вчений, педагог, медик / Г. І. Слободяник, М. Р. Ігнатіщев, Н. В. Коляденко. - 2-ге вид. - К. : МАУП, 2021. - 132 с.
 4. 65.23 А97 Ачкасов, А. Є. Планування і контроль на підприємстві : Навч. посіб. / А. Є. Ачкасов, В. М. Охріменко, І. В. Мількін. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 277 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.23/Achkasov_Plan_i_kontrol.rar
 5. 66.0 В85 Вступ до політичної аналітики : Навч. посіб. / За ред. С.О.Телешуна. - К. : НАДУ, 2006. - 220 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Teleshun_Vstup_do_polit_analityky.rar
 6. 66.3 В19 Васильчук, Є. О. Політичний радикалізм та екстремізм у молодіжному середовищі України : монографія / Є. О. Васильчук. - Черкаси : Палліум, 2014. - 514 с.
 7. 66.4 М71 Міжнародні відносини та зовнішня політика України : Підруч. / Ю.В.Пунда та ін. - К. : НУОУ, 2020. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Punda_Mizhnar_vidnosyny.rar
 8. 66.4 М71 Міжнародні відносини та світова політика : Навч. посіб. / За заг. ред. О.М.Кузя. - Х. : ХНЕУ, 2020. - 201 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Kuz_Mizhnar_vidnosyny.rar
 9. 67.400 К65 Конституційне право України : Навч. посіб. / Боняк В.О. та ін. - Дніпро : ДДУВС, 2017. - 293 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Bonyak_Konst_pravo_Ukrainy.rar
 10. 67.401-67.404 Ш66 Шкляр, С. В. Контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні: проблеми удосконалення адміністративно-правового регулювання : монографія / С. В. Шкляр. - Х. : Константа, 2018. - 467 с.
 11. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 10 грудня 2021 р. - К. : Алерта, 2021. - 218 с.
 12. 67.404 Б63 Бірюков, О. М. Кодекс України з процедур банкрутства : коментар міжнародного експерта. Кн. 4 : Відновлення платоспроможності фізичної особи / О. М. Бірюков. - К. : Алерта, 2021. - 84 с.
 13. 67.404 С51 Смолин, Г. В. Господарське право України. Загальна частина : Підруч. / Г. В. Смолин, О. А. Туркот, Л. В. Хомко ; За ред. Г.В.Смолина. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 484 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Smolin_Gosp_pravo_Ukrainy.rar
 14. 67.410 З-89 Зразки документів з приватного права (цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне законодавство України) : навч. посіб. / [Лебідь В. І., Матвєєв П. С., Матвєєва С. П. та ін.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2021. - 182 с.
 15. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 16 грудня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 252 с.
 16. 67.411 Д63 Доказове право : підруч. / [За заг. ред. В. М. Тертишника]. - К. : Алерта, 2022. - 448 с.
 17. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 08 грудня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 354 с.
 18. 67.5 З-19 Закони України: " Основи законодавства України про охорону здоров'я " : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 08грудня 2021 р. - К. : Алерта, 2021. - 56 с.
 19. 81.2 Лат Х76 Хоміцька, З. М. Латинська мова : Підруч. / З. М. Хоміцька. - Х. : Право, 2004. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Homicka_Lat_mova.rar
 20. 81.2 Япо К63 Комарницька, Т. К. Сучасна японська літературна мова : Теор. курс. В 2-х т. Т.1 / Т. К. Комарницька, К. Ю. Комісаров. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Komarnycka_Yap_mova_T_1.rar
 21. 81.2 Япо К63 Комарницька, Т. К. Сучасна японська літературна мова : Теор. курс. В 2-х т. Т.2 / Т. К. Комарницька, К. Ю. Комісаров. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - 424 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Komarnycka_Yap_mova_T_2.rar
 22. 84(4 Укр) Ш66 Шкляр, В. Елементал : роман / В. Шкляр. - К. : Ярославів Вал, 2010. - 192 с.
 23. 87+66.0+60.5 С15 Сакун, А. В. Філософія, політологія, соціологія : Навч.-метод. посіб. / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк. - К. : КНУТД, 2019. - 264 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Sakun_Fil_pol_sociologiya.rar

Періодичні видання

 1. International journal of medicine and medical research. - Ternopil : TNMU. - Volume 7, №1. - 2021. - 92 p.
 2. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №3. - 2021. - 180 с.
 3. Вісник кримінального судочинства. - К. : Правова Єдність. - №3-4. - 2020. - 195 с.
 4. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №219, 19 листопада. - №246, 23 грудня - 2021.
 5. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №6. - 2021. - 162 с.
 6. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №3. - 2021. - 174 с.
 7. Економіка і прогнозування. - №3. - 2021. - 159 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №10. - 2021. - 36 с.
 9. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №5. - 2021. - 80 с.
 10. Міжнародний медичний журнал. - Х. : Харківська мед. академія післядиплом. освіти. - №4(108). - 2021. - 92 с.
 11. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №2. - 2021. - 208 с.
 12. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №2. - 2021. - 228 с.
 13. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №4. - 2021. - 78 с.
 14. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №4 (40). - 2021. - 132 с.

За листопад 2021 р.

Книжкові видання

 1. 28.70 А43 Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря : Навч. посіб. - К. : Заславський О.Ю., 2015. - 530 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Akt_pyt_gerontologii.rar
 2. 28.70 С69 Соціальна геронтологія : Навч. посіб. / Уклад. Н.М.Коляда. - Умань : Жовтий О.О., 2016. - 84 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kolyada_Soc_gerontologiya.rar
 3. 28.70 П43 Погодина, А. Б. Основы геронтологии и гериатрии : Учеб. пособ. / А. Б. Погодина, А. Х. Газимов. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 253 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Pogodina_Osn_gerontologii.rar
 4. 28.70 Т19 Тарасюк, В. С. Медсестринство в геронтології, геріатрії і паліативній медицині / В. С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. - К. : Медицина, 2013. - 648 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Tarasuk_Meds_v_gerontologii.rar
 5. 28.703 Г12 Гаврилюк, О. Ф. Ріст і розвиток людини. Практикум : Навч. посіб. / О. Ф. Гаврилюк, Л. С. Залюбівська. - К. : Медицина, 2010. - 168 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Gavriluk_Rist_i_rozv_ludyny.rar
 6. 32.81 К93 Курченко, О. Б. Інформаційні системи і технлогії в банківських та фінансових установах / О. Б. Курченко. - К. : МАУП, 2006. - 224 с.
 7. 32.973 О-75 Основи програмування та алгоритмічні мови : метод. рекомендації / [Кияшко Г. А., Майкович Г. А., Потієнко М. В. та ін.]. - К. : МАУП, 2007. - 240 с.
 8. 5 В36 Верхратський, С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. - К. : Здоров'я, 2011. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Verhratskiy_Ist_medycyny.rar
 9. 51.1 Г87 Громадське здоров'я : Підруч. / За ред. В.Ф.Москаленка. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/51.1/Moskalenko_Gromad_zdorov'ya.rar
 10. 51.1 О-75 Основи громадського здоров'я: теорія і практика : Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.В.Безпалько. - Ужгород : Патент, 2008. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/51.1/Bezpalko_Osn_gromad_zdorov'ya.rar
 11. 51.1 Р41 Репродуктивне здоров'я та відповідальна поведінка учнівської молоді. Посібник для тренера / Уклад. Т.Слободян, М.Гончарова. - К. : БФ "Здоров'я жінки і планування сім'ї", 2018. - 135 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/51.1/Slobodyan_Repr_zdorov'ya.rar
 12. 51.1 Р51 Рингач, Н. О. Громадське здоров'я як чинник національної безпеки : Монографія / Н. О. Рингач. - К. : НАДУ, 2009. - 296 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/51.1/Ryngach_Gromad_zdorov'ya.rar
 13. 51.1 Ц91 Цушко, І. І. Формування навичок захисту і збереження репродуктивного здоров'я учнівської і студентської молоді / І. І. Цушко. - К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. - 103 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/51.1/Cushko_Repr_zdorov'ya.rar
 14. 51.1(2)2 М42 Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги : Навч. посіб. / За ред. В.С.Тарасюка. - К. : Медицина, 2010. - 528 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Tarasuk_Med_nadzv_sytuaciy.rar
 15. 51.1(2)2 Д79 Дубицький, А. Ю. Медицина катастроф : Навч. посіб. / А. Ю. Дубицький, І. О. Семенов, Л. П. Чепкий. - К. : Курс, 1999. - 384 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/51.1/Dubickiy_Med_katastrof.rar
 16. 52.5 Б75 Боднар, Я. Я. Патологічна анатомія : Метод. посіб. / Я. Я. Боднар, О. Є. Кузів, А. М. Романюк. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 264 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Bodnar_Pat_anatomiya.rar
 17. 52.5 Б75 Боднар, Я. Я. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини : Підруч. / Я. Я. Боднар, В. В. Файфура. - Тнрнопіль : ТДМУ, 2009. - 494 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Bodnar_Pat_anat_i_pat_fiziologiya.rar
 18. 52.81 К14 Казанюк, Т. В. Основи фармакології та загальної рецептури : Підруч. / Т. В. Казанюк, І. В. Нековаль. - К. : Здоров'я, 2003. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Kazanuk_Osn_Farmakologii.rar
 19. 53.5 А66 Анестезиология и реаниматология : Учеб. / Под ред. О.А.Долиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 576 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Dolina_Anesteziologiya.rar
 20. 53.5 Г30 Геккиева, А. Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии : Учеб. пособ. / А. Д. Геккиева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Gekkieva_Skor_i_neotl_pomosch.rar
 21. 53.5 І-47 Ілько, А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія : Навч. посіб. / А. А. Ілько. - К. : Медицина, 2014. - 264 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Ilko_Anesteziologiya.rar
 22. 53.5 Л63 Лісовий, В. М. Основи медсестринства : підруч. / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В. А. Капустник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2018. - 912 с.
 23. 53.5 С89 Сумин, С. А. Анестезиология и реаниматология : Учеб. пособ. / С. А. Сумин, М. В. Руденко, И. М. Бородинов. - М. : МИА, 2009. - 1833 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Sumin_Anesteziologiya.rar
 24. 53.54 М42 Медицинская реабилитация : Учеб. / Под общ. ред. В.Н.Сокрута. - Славянск : Ваш имидж, 2015. - 576 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Socrut_Med_reabilitaciya.rar
 25. 53.54 М42 Медицинская реабилитация в спорте : Рук. для врачей и студ. / Под общ. ред. В.Н.Сокрута, В.Н.Казакова. - Донецк : Каштан, 2011. - 620 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Socrut_Med_reabil_v_sporte.rar
 26. 53.54 П59 Порада, А. М. Основи фізичної реабілітації : Навч. посіб / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. - К. : Медицина, 2006. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Porada_Osn_fiz_reabilitacii.rar
 27. 53.54 С34 Сиволап, В. Д. Фізіотерапія : Підруч. / В. Д. Сиволап, В. Х. Каленський. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. - 196 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Syvolap_Fizioterapiya.rar
 28. 53.54 Ф33 Федорів, Я. -. Загальна фізіотерапія : Навч. посіб. / Я.-Р.М. Федорів, А. Л. Філіпюк, Р. Ю. Грицко. - К. : Здоров'я, 2004. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Fedoriv_Zag_fizioterapiya.rar
 29. 53.7 О-75 Основи інтенсивної терапії : Навч. посіб. / За ред. Л.В.Усенко. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 332 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.7/Usenko_Osn_int_terapii.rar
 30. 54.1 М42 Медсестринство у внутрішній медицині : підруч. / [Стасишин О. С., Стасюк В. В., Бандура І. М та ін.]. - 5-е вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2019. - 496 с.
 31. 54.1 М42 Медсестринство у внутрішній медицині : Підруч. / За ред. В.В.Стасюка. - 4-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Stasuk_Meds_u_vnutr_medycyni.rar
 32. 54.1 П69 Практикум із внутрішньої медицини: Терапія : Навч. посіб. / За ред. О.С.Стасишин. - К. : Медицина, 2015. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Stasyshyn_Prakt_z_vnut_medycyny.rar
 33. 54.5 У74 Усенко, О. Ю. Хірургія : Підруч. / О. Ю. Усенко, Г. В. Білоус, Г. Й. Путинцева. - К. : Медицина, 2010. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Usenko_Hirurgiya.rar
 34. 55.83 С13 Савчак, В. І. Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря : Посіб. / В. І. Савчак, М. Т. Ковальчук. - Тернопіль : ТДМУ, 2005. - 398 с.+70 с. вкл.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Savchak_Hvor_shkiry.rar
 35. 55.83+55.81 Д36 Дерматологія, венерологія : Підруч. / За ред. В.І.Степаненка. - К. : КІМ, 2012. - 848 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Stepanenko_Dermatologiya.rar
 36. 55.83+55.81 Ш66 Шкірні та венеричні хвороби : Підруч. / За ред. М.О.Дудченка. - 2-е вид., стер. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Dudchenko_Shkirni_ta_ven_hvoroby.rar
 37. 55.83+55.81 Ш66 Шкірні та венеричні хвороби : Підруч. / Дудченко М.О. та ін. - Полтава - К. : МОЗ України, 2004. - 314 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Shkir_ta_ven_hvoroby.rar
 38. 56.12 К22 Кареліна, Т. І. Медсестринство в неврології : Підруч. / Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич. - К. : Медицина, 2010. - 296 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/Karelina_Meds_v_nevrologii.rar
 39. 56.14 П43 Погорєлов, І. І. Медсестринство в психіатрії і наркології : Підруч. / І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. - К. : Медицина, 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/56.14/Pogorelov_Meds_v_psyh_i_narkologii.rar
 40. 56.7 О-91 Офтальмология : Учеб. / Под ред. Г.Д.Жабоедова, Р.Л.Скрипник. - К. : Медицина, 2011. - 448 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.7/Zhaboedov_Oftalmologiya.rar
 41. 56.7 Ж12 Жабоєдов, Г. Д. Практикум з очних хвороб / Г. Д. Жабоєдов, В. В. Кіреєв. - К. : Здоров'я, 2002. - 64 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.7/Zhaboedov_Prakt_z_och_hvorob.rar
 42. 56.7 Ж12 Жабоєдов, Г. Д. Очні хвороби : Підруч. / Г. Д. Жабоєдов, М. М. Сергієнко. - К. : Здоров'я, 1999. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.7/Zhaboedov_Ochni_hvoroby.rar
 43. 56.7 К66 Корконішко, О. М. Медсестринство в офтальмології : Підруч. / О. М. Корконішко. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2008. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.7/Korkonishko_Meds_v_oftalmologii.rar
 44. 56.8 Д49 Дитяча оториноларингологія : Нац. підруч. / За ред. А.А.Лайка. - К. : Логос, 2013. - 576 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.8/Layko_Dyt_Otorynolaryngologiya.rar
 45. 56.8 В55 Вишняков, В. В. Оториноларингология : Учеб. / В. В. Вишняков ; Под ред. С.А.Карпищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.8/Vishnyakov_Otorynolaryngologiya.rar
 46. 56.8 З-12 Заболотний, Д. І. Оториноларингологія : Підруч. / Д. І. Заболотний, Ю. В. Мітін, В. Д. Драгомирецький. - К. : Здоров'я, 1999. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.8/Zabolotniy_Otorynolaryngologiya.rar
 47. 56.8 П25 Пеньковський, Г. М. Оториноларингологія : Навч. посіб. / Г. М. Пеньковський. - Одеса : ОДМУ, 1999. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.8/Penkovskiy_Otorynolaryngologiya.rar
 48. 57.0 П37 Планування сім'ї та контрацепція : Навч. посіб. / За заг. ред. В.І.Бойка. - Суми : СДУ, 2018. - 223 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.0/Boyko_Plan_sim'i.rar
 49. 57.1 Н19 Назарова, І. Б. Медсестринство в гінекології : Навч. посіб. / І. Б. Назарова, А. А. Пісарєв, О. В. Михайлов. - К. : Медицина, 2007. - 152 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Nazarova_Meds_v_ginekologii.rar
 50. 57.1 Г51 Степанківська, О. В. Гінекологія : Підруч. / О. В. Степанківська, М. О. Щербина. - 4-е вид., випр. - К. : Медицина, 2018. - 432 с.
 51. 57.1 Г51 Степанківська, О. В. Гінекологія : Підруч. / О. В. Степанківська, М. О. Щербина. - 3-е вид., випр. - К. : Медицина, 2015. - 432 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Stepankivska_Ginekologiya.rar
 52. 57.1 Х65 Хміль, С. В. Гінекологія : Підруч. / С. В. Хміль, З. М. Кучма, Л. І. Романчук ; За ред. С.В.Хміля. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. - 528 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Hmil_Ginekologiya.rar
 53. 57.16 М42 Медсестринство в акушерстві : Підруч. / Хміль С.В. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 284 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Hmil_Meds_v_akusherstvi.rar
 54. 57.16 Н19 Назарова, І. Б. Медсестринство в акушерстві : Підруч. / І. Б. Назарова. - К. : Медицина, 2015. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Nazarova_Meds_v_akusherstvi.rar
 55. 57.16 Н19 Назарова, І. Б. Фізіологічне акушерство : Підруч. / І. Б. Назарова, В. Б. Самойленко ; За ред. П.М.Баскакова. - К. : Медицина, 2009. - 408 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Nazarova_Fiz_akusherstvo.rar
 56. 57.16 Х65 Хміль, С. В. Акушерство : Підруч. / С. В. Хміль, Л. І. Романчук, З. М. Кучма. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 624 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Hmil_Akusherstvo.rar
 57. 57.3 Педіатрія в практиці сімейного лікаря : Навч. посіб. / За ред. Н.В.Банадиги. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 340 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Banadyga_Pediatriya.rar
 58. 58.9 С34 Сидоренко, П. І. Військово-медична підготовка : Підруч. / П. І. Сидоренко, Т. М. Гут, Г. А. Чернишенко. - К. : Медицина, 2008. - 432 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/58/Sydorenko_Viysk-med_pidgotovka.rar
 59. 60.5 Б61 Білошицький, С. В. Нариси історії соціологічних вчень. Ч.1 : Протосоціологія та класика / С. В. Білошицький, С. В. Маркова. - Чернівці : Букрек, 2005. - 232 с.
 60. 65.261 Б24 Баранова, В. Г. Фінанси : Навч. посіб. В 2-х ч. Ч.1 / В. Г. Баранова, І. С. Волохова, В. П. Хомутенко. - Одеса : Атлант, 2015. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Baranova_Finansy_1.rar
 61. 65.261 Б24 Баранова, В. Г. Фінанси : Навч. посіб. В 2-х ч. Ч.2 / В. Г. Баранова, І. С. Волохова, В. П. Хомутенко. - Одеса : Атлант, 2015. - 309 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Baranova_Finansy_2.rar
 62. 66.0 Г31 Гелей, С. Д. Політико-правові системи країн світу : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : ЦУЛ, 2021. - 346 с.
 63. 66.0 К43 Кириченко, В. М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 218 с.
 64. 66.0 Р83 Рудич, Ф. М. Порівняльна політологія : навч. посіб. / Ф. М. Рудич. - К. : МАУП, 2006. - 148 с.
 65. 66.6 У45 Українська консервативна партія : документи. Вип.1. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 66. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 160 с.
 67. 67.401 А31 Адміністративне судочинство : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В.,]. - 2-ге вид., перероб.і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 186 с.
 68. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 216 с.
 69. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 248 с.
 70. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 214 с.
 71. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 176 с.
 72. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 172 с.
 73. 67.407.1 З-51 Земельне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є.Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 238 с.
 74. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 296 с.
 75. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 76. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 232 с.
 77. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 280 с.
 78. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; [За ред Є. П. Желібо]. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2003. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Zhelibo_BGD_2003.rar
 79. 75 Ф50 Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність з рукопашного бою : робоча програма / [Підгот.: Гартвич О. Г., Радченко Ю. А., Седукін В.В. та ін.]. - К. : МАУП, 2005. - 76 с.
 80. 81.2 Англ П69 Практическая фонетика английского языка : учеб. / [Соколова М.А., Гинтовт К.П., Кантер Л.А. и др.]. - М. : Владос, 2001. - 384 с.
 81. 81.2 Англ О-76 Остін, Д. Англійська мова для медсестер = English for nurses : Підруч. / Д. Остін, Т. Кросфілд. - К. : Медицина, 2011. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Austin_Eng_for_nurses.rar
 82. 81.2 Нім К82 Криворук, Т. Б. Німецька мова = Deutsch : Підруч. / Т. Б. Криворук, Н. С. Шамрай, Ю. В. Гутнікевич. - К. : Медицина, 2012. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Kryworuk_Deutsch.rar
 83. 81.2 Нім Н30 Нарустранг, Е. В. Практическая грамматика немецкого языка : учеб. пособ. / Е. В. Нарустранг. - С.Пб. : Союз, 1999. - 368 с.
 84. 81.2 Нім О-54 Олійник, В. О. Німецька д мова для аспірантів та здобувачів : навч. посіб. / В. О. Олійник. - К. : МАУП, 2006. - 192 с.
 85. 84(4 Рос) Л97 Лялин, В. Птицы небесные / В. Лялин. - С.Пб. : Сатисъ, 2005. - 383 с.
 86. 84(4 Рос) Ч-56 Чехов, А. П. Рассказы : для сред. и ст. шк. возраста / А. П. Чехов. - К. : Вэсэлка, 1989. - 216 с. : ил.
 87. 84(4 Укр) Ж15 Жадан, С. Антена : поезії / С. Жадан. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2018. - 304 с.
 88. 84(4 Укр) Ж15 Жадан, С. Інтернат : роман / С. Жадан. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2017. - 336 с.
 89. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Тричі продана / П. Наніїв. - роман. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 334 с.
 90. 84(4 Фра) М78 Мопассан, Г. Монт-Ориоль. Пьер и Жан / Г. Мопассан ; пер.пер. О. В. Моисеенко. - М. : Правда, 1984. - 432 с.
 91. 84(7 США) А76 Апдайк, Д. Кролик беги. Кентавр. Ферма : романы / Дж. Апдайк. - Кишинев : Лит. артистикэ, 1984. - 630 с.
 92. 87.3(0) Т45 Титаренко, С. А. Специфика религиозной философии Н. А. Бердяева / С. А. Титаренко. - Ростов н/Д : Изд-во Ростовского ун-та, 2006. - 288 с.
 93. 88 Т87 Туриніна, О. Л. Методологія та методи психологічного дослідження : Навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна. - К. : МАУП, 2018. - 206 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Turynina_Metodol_ta_met_psyh_doslidzhennya.rar
 94. 88.37 У93 Ушакова, І. М. Геронтопсихологія : Підруч. / І. М. Ушакова. - Х. : НУЦЗУ, ХНАДУ, 2014. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Ushakova_Gerontopsyhologiya.rar
 95. 88.4-7 Т87 Туриніна, О. Л. Основи психологічної практики. Практична психологія : Навч.-метод. комплекс / О. Л. Туриніна. - К. : МАУП, 2017. - 226 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Turynina_Osn_psyh_praktyky.rar
 96. 88.4-8 М48 Мельник, Л. П. Психологія управління : Курс лекцій / Л. П. Мельник. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2008. - 176 с.
 97. 92 Ф68 Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки : Словник-довідник. В 2-х ч. Ч.1 / Упор. А.В.Сакун, Т.І.Кадлубович, Д.С.Черняк. - К. : КНУТД, 2018. - 188 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Fil_pol_sociologiya_slovnyk_1.rar
 98. 92 Ф68 Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки : Словник-довідник. В 2-х ч. Ч.2 / Упор. А.В.Сакун, Т.І.Кадлубович, Д.С.Черняк. - К. : КНУТД, 2019. - 164 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Fil_pol_sociologiya_slovnyk_2.rar
 99. 92+28.70 К78 Крайніков, Е. В. Геронтологія : Словник-довідник / Е. В. Крайніков. - К. : Паливода А.В., 2010. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Krainikov_Gerontologiya_slovnyk.rar
 100. 92+56.8 Л77 Лопатин, А. С. Справочник оториноларинголога / А. С. Лопатин, А. В. Варвянская, Г. Р. Каспранская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Lopatin_Sprav_Otorynolaryngologa.rar

Періодичні видання

 1. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.9. №3. - 2021. - 80 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.9. №4. - 2021. - 110 с.
 3. Вісник стоматології. - Одеса : Ін-тут стоматології та ЩЛХ НАМН. - №1. - 2021. - 51 с.
 4. Вісник стоматології. - Одеса : Ін-тут стоматології та ЩЛХ НАМН. - №2. - 2021. - 124 с.
 5. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №201, 26 жовтня - №218, 18 листопада. - 2021.
 6. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №4. - 2021. - 90 с.
 7. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №5. - 2021. - 99 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №9. - 2021. - 36 с.
 9. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №3. - 2021. - 68 с.
 10. Мистецтво та освіта. - К. : Педагогічна думка. - №3 : 2021. - 2021. - 63 с.
 11. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №3. - 2021. - 78 с.
 12. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №5. - 2021. - 160 с.
 13. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №3. - 2021. - 150 с.
 14. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №3. - 2021. - 220 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.24 Б12 Бабаев, Ф. А. Теоретико-методические подходы к развитию профессиональных качеств персонала торговых компаний : дис., автореферат на соискан. науч. степени доктора философии в области управления человеческими ресурсами / Ф. А. Оглы Бабаев ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 244 с.
 2. 65.290-2 К96 Кущова, Т. О. Формування креативності менеджерів освіти в контексті реалізації управлінської діяльності: практичний аспект : дис., автореферат на здобуття. наук. ступеня доктора філософії в галузі управління людськими ресурсами / Т. О. Кущова ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 234 с.
 3. 65.290-2 М69 Михалюньо, Ю. Л. Управління конкурентоспроможністю закладів охорони здоров'я в умовах медичної реформи : дис., автореферат на здобуття. наук. ступеня доктора філософії в галузі медичного менеджменту / Ю. Л. Михалюньо ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 153 с.
 4. 65.290-2(2) К44 Кісліцина, Л. П. Управління лідерським потенціалом жінок в контексті реалізації концепції гендерної рівності в Україні: теоретико-методичний аспект : дис., автореферат на здобуття. наук. ступеня доктора філософії в галузі управління людськими ресурсами / Л. П. Кісліцина ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 234 с.
 5. 65.290-2(2) М22 Мамедбагирли, С. Н. Управление мотивацией персонала производственных предприятий в условиях инновационной экономики: теоретико-методические аспекты : дис., автореферат на соискан. науч. степени доктора философии в области управления человеческими ресурсами / С.Н.оглы Мамедбагирли ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 211 с.
 6. 65.31 Г85 Грицьков, Є. В. Теоретико-методологічні онови формування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств : дис., автореферат на здобуття. наук. ступеня доктора економічних наук; в 3-х т.; Т.3. / Є. В. Грицьков ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 673 с.
 7. 65.31 Г85 Грицьков, Є. В. Теоретико-методологічні онови формування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств : дис., автореферат на здобуття. наук. ступеня доктора економічних наук; в 3-х т.; Т.2 / Є. В. Грицьков ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 673 с.
 8. 65.43 М20 Малярчук, Н. М. Формування стратегії розвитку суб'єктів туристичного підприємництва територіальних громад : дис., автореферат на здобуття. наук. ступеня кандидата економічних наук / Н. М. Малярчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 191 с.
 9. 67.0 О-54 Олійник, А. О. Функціональна система сучасної держави : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / А. О. Олійник. - К. : МАУП, 2021. - 142 с.
 10. 67.401 А23 Агазаде, Ю. Государственная политика и государственное управление: особенности взаимодействия в современных условиях : дис., автореферат на соискан. ученой. степени доктора философии в области государственного управления / Ю. Агазаде ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 214 с.
 11. 67.401 Г96 Гусейнлі, І. А. Державно-управлінський аспект інституту звернення громадян до органів публічної влади в Україні та Азербайджані : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі державного управління / І. А. В. огли Гусейнлі. - К. : МАУП, 2021. - 197 с.
 12. 67.401 К68 Коротя, А. М. Адміністративно-правове забезпечення гарантій прав та свобод військовослужбовців України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / А. М. Коротя. - К. : МАУП, 2021. - 211 с.
 13. 67.401 М91 Мурадов, Р. Местное самоуправление: теория и практика функционирования в современную эпоху : автореф., дис.. на соиск. науч.степ. доктора философии в области госудударственного управления / Р. Мурадов. - К. : МАУП, 2021. - 166 с.
 14. 67.401 Ш17 Шайкароски, Б. К. Контроль и надзор за законностью и правильностью актов, изданных управляющими органами Украины, Республики Болгария и Республики Северная Македония : дис., автореферат на соискан. науч. степени доктора философии в области права / Б. К. Шайкароски ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 237 с.
 15. 67.71 В19 Василюк, Т. В. Інститут юридичної відповідальності суддів в Україні та механізм його правового регулювання : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / Т. В. Василюк. - К. : МАУП, 2021. - 247 с.
 16. 67.71 К70 Корчинський, В. Р. Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні та особливості її правового регулювання : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / В. Р. Корчинський. - К. : МАУП, 2021. - 201 с.
 17. 74.200 А66 Андрухович, Л. М. Формування музично-естетичної культури дітей у мистецьких школах: практичний аспект : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Л. М. Андрухович. - К. : МАУП, 2021. - 231 с.
 18. 74.200 Б24 Баранівська, Б. О. Формування ціннісного ставлення до музичного мистецтва у дітей в закладах мистецького профілю: практичний аспект : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Б. О. Баранівська. - К. : МАУП, 2021. - 232 с.
 19. 74.200 Д43 Дзюба, О. І. Формування ціннісного ставлення до психічного здоров'я учнівської молоді: практичний аспект : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі освіти / О. І. Дзюба. - К. : МАУП, 2021. - 222 с.
 20. 87 Г12 Гавриляк, Р. А. Філософські категорії правда, істина і справедливість як поняття і терміни у праві : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / Р. А. Гавриляк. - К. : МАУП, 2021. - 193 с.
 21. 88.4 В23 Ващенко, Є. Є. Психотехнології формування ефективних проєктних команд: теоретико-практичний аспект : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Є. Є. Ващенко. - К. : МАУП, 2021. - 229 с.

За жовтень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 Ш37 Шевченко, Р. Ю. Києвознавство: просторова інтерпретація урболандшафту : Монографія / Р. Ю. Шевченко. - К. : ДЕА, 2021. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Shevchenko_Kyevoznavstvo.rar
 2. 28.70 Ф51 Филатова, С. А. Геронтология : Учеб. / С. А. Филатова, Л. П. Безденежная, Л. С. Андреева. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 510 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Filatova_Gerontologiya.rar
 3. 32.81+65 Т33 Теоретичні та практичні аспеккти розвитку інтернет-економіки : навч. посіб. / [За наук. ред. Татомир І. Л., Квасній Л. Г.]. - Дрогобич : ПОСВІТ, 2021. - 386 с.
 4. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2020. - 382 с.
 5. 32.973+67.401 Д79 Дубова, С. В. Електронне урядування : навч.-метод. посіб. / С. В. Дубова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 176 с.
 6. 51.1 О-64 Організація роботи лікаря загальної практики (сімейного лікаря) : Навч. посіб. / Під ред. В.М.Лехан. - Д. : АРТ-ПРЕС, 2002. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Lehan_Org_rob_likarya.rar
 7. 51.1 Ш66 Шкала, Л. В. Сімейна медицина. Загальні положення : Монографія / Л. В. Шкала, Г. Ф. Левченко. - Луганськ : ЛДМУ, 2008. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Shkala_Sim_medycyna.rar
 8. 52.81 С42 Скакун, М. П. Фармакологія : Підруч. / М. П. Скакун, К. А. Посохова. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 740 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Skakun_Farmakologiya.rar
 9. 52.84 Х22 Харчова та санітарна токсикологія : навч. посіб. / [Кузьмін В. Г., Ісаєнко В. М., Акімова Л. М. та ін.]. - Херсон : Олді-Плюс, 2020. - 556 с.
 10. 53 А72 Антропова, Т. О. Медсестринство в сімейній медицині : Підруч. / Т. О. Антропова. - К. : Медицина, 2008. - 486 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Antropova_Meds_v_sim_medycyni.rar
 11. 53.5 О-75 Основы паллиативной помощи / Под ред. Р.Твайкросса, Э.Уилкока ; пер.Пер. с англ. - М. : Вера, 2020. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Tvaikross_Osn_pal_pomoschy.rar
 12. 53.5 П14 Паллиативная помощь в амбулаторных условиях: руководство для врачей / Под ред. О.Ю.Кузнецовой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Kuznecova_Pal_pomosch.rar
 13. 53.5 Ч-44 Чепкий, Л. П. Анестезіологія та інтенсивна терапія : Підруч. / Л. П. Чепкий, Л. В. Новицька-Усенко, Р. О. Ткаченко. - К. : Вища школа, 2003. - 399 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Chepkyi_Anesteziologiya.rar
 14. 53.7 Ж42 Жданов, Г. Г. Реанимация и интенсивная терапия : Учеб. / Г. Г. Жданов, А. П. Зильбер. - М. : Академия, 2007. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.7/Zhdanov_Reanimaciya.rar
 15. 54.1 П84 Професійні хвороби : Підруч. / За ред. В.А.Капустника, І.Ф.Костюк. - К. : Медицина, 2011. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Kapustnik_Profhvoroby.rar
 16. 54.1 К54 Князева, Л. И. Внутренние болезни : Учеб. / Л. И. Князева, Л. А. Князева, И. И. Горяйнов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Курск : КГМУ, 2013. - 623 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Knyazeva_Vnutr_bolezni.rar
 17. 54.1 С32 Середюк, Н. М. Внутрішня медицина: Терапія : Підруч. / Н. М. Середюк. - 4-е вид., виправ. - К. : Медицина, 2013. - 688 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Sereduk_Vnutr_medycyna.rar
 18. 55.14 В64 Возіанова, Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3-х т. Т.1 / Ж. І. Возіанова ; Возіанова Ж.І. - К. : Здоров`я, 2001. - 856 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Vozianova_Inf_i_paraz_hvoroby_T1.rar
 19. 55.14 В64 Возіанова, Ж. І. Інфекційні і паразитарні хвороби. У 3-х т. Т.3 / Ж. І. Возіанова ; Возіанова Ж.І. - К. : Здоров`я, 2003. - 848 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Vozianova_Inf_i_paraz_hvoroby_T3.rar
 20. 55.14 Ч-75 Чорновіл, А. В. Інфекційні хвороби : Підруч. / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. - К. : Медицина, 2010. - 432 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Chornovil_Inf_hvoroby.rar
 21. 57.3 П24 Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики : Підруч. / За ред. С.К.Ткаченко, Р.І.Поцюрка. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2010. - 551 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Tkachenko_Pediatriya.rar
 22. 57.3 К20 Капітан, Т. В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми : Підруч. / Т. В. Капітан. - Вінниця : ДП ДКФ, 2006. - 792 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Kapitan_Prop_dyt_hvorob.rar
 23. 57.3 К93 Курдюмова, Н. О. Практикум з педіатрії в модулях : Навч. посіб. / Н. О. Курдюмова, Т. Г. Поліщук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2009. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Kurdumova_Prakt_z_pediatrii.rar
 24. 63.3(4 Укр)+71.1 К17 Калакура, Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с.
 25. 65.01 К95 Куцик, П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : Монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : ЛКА, 2015. - 594 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Kucyk_Glob_ekonomika.rar
 26. 65.01 Н64 Никончук, В. М. Методологія забезпечення якості та розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці : монографія / В. М. Никончук. - Рівне : Волинські обереги, 2020. - 224 с.
 27. 65.261 Ф68 Фінанси підприємств корпоративного сектора економіки України : Колективна монографія / За ред. В.В.Зимовця. - К. : НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2019. - 306 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Zymovec_Fin_pidpryemstv.rar
 28. 65.262 М33 Матвієнко, В. П. Терен життя / В. П. Матвієнко. - К. : Наукова думка, 2020. - 277 с.
 29. 65.290-2(2) Б61 Білорус, Т. В. Управління персоналом: 800+ запитань та відповідей : навч. посіб. / Т. В. Білорус. - К. : Ліра-К, 2021. - 320 с.
 30. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : Монографія / За ред. Ю.Г. Козака. - К. : ЦУЛ, 2016. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/ZED_pipr-region.rar
 31. 65.5 Л63 Лісовський, П. М. Міжнародна економіка: креативність, плановість, законність : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 106 с.
 32. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 вересня 2021 р. - К. : Алерта, 2021. - 80 с.
 33. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 12 жовтня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 328 с.
 34. 67.401 П18 Пархоменко-Куцевіл, О. І. Формування кадрового потенціалу системи публічної служби в Україні: теоретичні засади : монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл, З. В. Гбур. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2021. - 368 с.
 35. 67.401.21 П16 Панченко, О. Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект : монографія / О. Панченко. - К. : КВІЦ, 2020. - 32 с.
 36. 67.401.21+67.412 Л64 Литвиненко, В. І. Міжвідомче партнерство: інтерпол та охорона кордону : навч. посіцб. / В. І. Литвиненко, С. А. Подоляка, П. М. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2021. - 102 с.
 37. 67.401+67.51 Ш17 Шайтуро, О. П. Органи місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності : монографія / О. П. Шайтуро. - Х. : ФОП Панов А. М., 2019. - 412 с.
 38. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 16 вересня 2021 року. - К. : Паливода, 2021. - 216 с.
 39. 67.402 В68 Волощук, М. Г. Фінансове право : Підруч. / М. Г. Волощук, Т. О. Карабін, М. В. Менджул. - 3-тє вид., доп. та перероб. - Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 2017. - 244 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Voloschuk_Fin_pravo.rar
 40. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 08 вересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 168 с.
 41. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 07 жовтня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 326 с.
 42. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 23 вересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 68 с.
 43. 67.404.3 Л63 Лисенко, С. О. Особливий погляд на інформаційну безпеку / С. О. Лисенко. - К. : СПД Чалчинська Н. В., 2019. - 380 с.
 44. 67.404.3 Л88 Лысенко, С. А. Особый взгляд на информационную безопаснсть / С. А. Лысенко. - К. : СПД Чалчинская Н. В., 2019. - 416 с.
 45. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 123 чвересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 82 с.
 46. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 23 вересня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 108 с.
 47. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 11 жовтня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 234 с.
 48. 67.408 У74 Ус, О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : Лекції / О. В. Ус. - Х. : Право, 2018. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Us_Krym-pravova_kvalifikatsiya.rar
 49. 67.408+67.412 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційна інфраструктура країн світу: контроль, моніторинг, представництво : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, В. О. Заросило, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 200 с.
 50. 67.411 В17 Вапнярчук, В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : Монографія / В. В. Вапнярчук. - Х. : Юрайт, 2017. - 408 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Vapnyarchuk_Krym-prav_dokazuvannya.rar
 51. 67.411 Д75 Дрозд, В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія / В. Г. Дрозд. - Одеса : Гельветика, 2018. - 448 с.
 52. 67.412+32.973 Л63 Лісовський, П. М. Квантова комп'ютеризація як феноменально-цифрова комунікація у міжнародному праві : монографія / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 218 с.
 53. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 202 с.
 54. 74.58+78.3 М33 Матвієнко, О. В. Сучасні концепції документно-інформаційної науки: підготовка фахівців за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : навч.-метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін, А. В. Гуменчук. - К. : Ліра-К, 2021. - 140 с.
 55. 81.2 Лат С24 Світлична, Є. І. Латинська мова : підруч. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. - К. : ЦУЛ, 2020. - 440 с.
 56. 84(4 Укр) Б68 Блажевська, О. Еля : роман / О. Блажевська. - К. : Ліра-К, 2021. - 226 с.
 57. 84(4 Укр) Б81 Бондар, О. Відірваний аркуш : роман / О. Бондар. - К. : Ліра-К, 2021. - 196 с.
 58. 84(4 Укр) К61 Коломійчук, Б. Експрес до Галіції : роман / Б. Коломійчук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 352 с.
 59. 84(4 Укр) С32 Сергієнко, А. Коли мрії стають спогадами : роман / А. Сергієнко. - К. : Ліра-К, 2019. - 224 с.
 60. 84(4 Укр) Ф15 Фадєєва, В. Криві дзеркала : роман / В. Фадєєва. - К. : Ліра-К, 2020. - 182 с.
 61. 84(4 Укр) Я81 Ясіновська, Н. Любов,дідусь і помідори : повість / Н. Ясіновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 240 с.
 62. 87 С21 Саух, П. Ю. Філософія : Навч. посіб. / П. Ю. Саух. - Житомир : ЖДПУ, 2003. - 254 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Sauh_Filosofiya.rar
 63. 88.37 А31 Адлер, А. Индивидуальная психология / А. Адлер. - С.Пб. : Питер, 2020. - 256 с. - (Мастера психологии).
 64. 88.4-6+74.56 П33 Пірен, М. І. Сучасна освітянська парадигма підготовки особистості фахівця задля сталого розвитку України : навч. посіб.-практикум / М. І. Пірен. - Чернівці : Технодрук, 2020. - 288 с.
 65. 88.5+51.1 П16 Панченко, О. Информационно-психологическая безопасность в эпоху турбулентности : монография / О. Панченко. - К. : КВИЦ, 2020. - 472 с.
 66. 91.9+81.2 Укр П32 Пилипчук, Д. Словники української мови: 1596-2018 : бібліогр. покажчик / Д. Пилипчук. - К. : Просвіта, 2020. - 1072 с.

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №181, 23 вересня - №200, 23 жовтня. - 2021.
 2. Економіка. Фінанси. Право. - №8. - 2021. - 43 с.
 3. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №4. - 2021. - 80 с.
 4. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №3. - 2021. - 151 с.
 5. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №4 (60). - 2020. - 45 с.
 6. Промислове будівництво та інженерні споруди. - К. : ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського". - №3. - 2021. - 48 с.
 7. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №3. - 2021. - 86 с.
 8. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №3. - 2021. - 107 с.
 9. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 2. - 2021. - 372 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.29 Ш95 Шуляр, Н. М. Механізм забезпечення якості персоналу машинобудівних підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Н. М. Шуляр ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 205 с.
 2. 65.290-2 М48 Мельниченко, О. В. Управлыння корпоративною соцыальною выдповыдальныстю туристичних пыдприэмств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. В. Мельниченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 205 с.
 3. 65.290-2 Ф36 Фейчер, О. О. Організаційно-економічний механізм управління закладами вищої освіти мистецького спрямування : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. О. Фейчер ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 282 с.

За вересень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 26.89 Б83 Бородін, К. Ім'я будинку та інші написи : путівник / К. Бородін, І. Гонак. - Львів; Дрогобич : Коло, 2012. - 96 с. - (Львів po polsku).
 2. 26.89 Б83 Бородін, К. Міське життя на повсякдень : путівник / К. Бородін, І. Гонак. - Львів; Дрогобич : Коло, 2013. - 128 с. - (Львів po polsku).
 3. 28.04 Г34 Генетика : Підруч. / За ред. А.В.Сиволоба. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Syvolob_Genetyka.rar
 4. 28.04 Л67 Лісовська, Т. П. Генетика : Курс лекцій / Т. П. Лісовська. - Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Lisovska_Genetyka.rar
 5. 28.04 М29 Маруненко, І. М. Генетика людини з основами психогенетики : Навч. посіб. / І. М. Маруненко, О. В. Тимчик, Є. О. Неведомська. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. - 232 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Marunenko_Genetyka_ludyny.rar
 6. 28.05 С48 Слободяник, Г. И. Клеточная биология человека : краткое учеб. пособ. / Г. И. Слободяник. - К. : МАУП, 2020. - 32 с.
 7. 28.072 С81 Столяр, О. Б. Біологічна хімія : навч. посіб. / О. Б. Столяр. - К. : КНТ, 2021. - 369 с.
 8. 51.1(2)2 П61 Посібник з надання першої долікарської та лікарської допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України при COVID-19 (SARS CoV-2) / [Слободяник Г. І., Дьякова Л. Ю., Джан Т. В та ін.]. - К., 2021. - 80 с.
 9. 51.1(2)2 С48 Слободяник, Г. І. Екстрена та невідкладна медицина. Перша долікарська та лікарська допомога : підруч. / Г. І. Слободяник. - 2-ге вид. - К. : МАУП, 2021. - 168 с.
 10. 51.1(2)2 Х17 Халмурадов, Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій : підруч. / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 11. 52.81 Ф24 Фармакологія : навч.-метод. посіб. / [Луцак І. В., Римарчук К. М., Зубрицька Т. Р та ін.]. - К. : Медицина, 2018. - 344 с.
 12. 55.6 Х98 Хурані, І. Ф. Основи клінічної онкології : Навч.-метод. посіб. / І. Ф. Хурані, О. Я. Какарькін, А. П. Ковальчук. - Вінниця : Тезис, 2010. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Hurani_Osn_klin_onkologii.rar
 13. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік як наука: від основ до наукової картини світу : колективна монографія / [За наук. ред. В. Я Плаксієнка]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 340 с.
 14. 65.052 В85 Вступ до спеціальності : Консп. лекцій для студ. спец. "Облік і оподаткування" / Укл. Т.В.Давидюк. - Х. : НТУ "ХПІ", 2017. - 143 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Davyduk_Vstup_do_specialnosti.rar
 15. 65.052 В85 Вступ до спеціальності : Курс лекцій для студ. спец. "Облік і оподаткування" / Укл. Д.О.Гузь. - Одеса : ОНУ, 2020. - 75 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Guz_Vstup_do_specialnosti.rar
 16. 65.052 Б89 Бруханський, Р. Ф. Вступ до спеціальності : Навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Облік і оподаткування" / Р. Ф. Бруханський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 134 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Bruhanskiy_Vstup_do_specialnosti.rar
 17. 65.053 В60 Внутрішній аудит = Internal audit : навч. посіб. / [Огійчук М. Ф., Рагуліна І. І., Новіков І. Т. та ін]. - вид. п'яте, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2022. - 390 с.
 18. 65.290-2(8) О-65 Орел, М. Г. Концептуальні підходи до прийняття управлінських рішень : навч.-метод. посіб. / М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2021. - 150 с.
 19. 65.290-21 Р69 Романова, Л. В. Маркетингова діяльність підприємств рекламної сфери : монографія / Л. В. Романова, В. І. Золотарьова. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
 20. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Навч. посіб. / За ред. Ю.Г.Козака, Н.С.Логвінової, М.А.Зайця. - 4-тє вид., перероб. та доп. - К. : Освіта України, 2012. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Kozak_ZED_pidpryemstv.rar
 21. 65.5 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності = Podstawy zagranicznej dzialanosci gospodarczej : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака, Т. Спорека]. - вид. 5-те, перероб. та доп. - К.; Катовіце : ЦУЛ, 2021. - 289 с.
 22. 65.5 Х95 Хрупович, С. Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навч. посіб. / С. Є. Хрупович. - Тернопіль : ТНТУ, 2017. - 137 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Hrupovich_ZED_pidpryemstv.rar
 23. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_1.rar
 24. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_2.rar
 25. 66.0 В53 Висоцький, О. Ю. Політологія : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. - 52 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Vysockiy_Politologiya_3.rar
 26. 66.4 З-12 Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України : навч. посіб. Ч.2 / [За заг. ред. С. Г. Гордієнка]. - К. : МАУП, 2021. - 607 с.
 27. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Дипломатія: кібербезпека та шляхетність переговорів : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 222 с.
 28. 66.5+66.4 С41 Ситник, Г. П. Національна безпека в контексті європейської інтеграції України : підруч. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2021. - 372 с.
 29. 66.7 К67 Корнієвський, О. А. Громадські об'єднання у системі національної безпеки держави : монографія / О. А. Корнієвський. - К. : Альтерпрес, 2010. - 396 с.
 30. 67.0 С42 Скакун, О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. - 4-те вид., стереотип. - К. : Алерта, 2021. - 528 с.
 31. 67.401.21 Д44 Діденко, С. В. Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні: теорія і практика : монографія / С. В. Діденко. - Херсон : Грінь Д. С., 2016. - 396 с.
 32. 67.402 П44 Податкове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 184 с.
 33. 67.402 Ф68 Фінансове право України : Навч. посіб. (у схемах, таблицях та коментарях) / К.А.Гурковська та ін. - Львів : ЛьвДУВС, 2016. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Gurkovska_Fin_pravo_Ukrainy.rar
 34. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 26 серпня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 168 с.
 35. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 25 серпня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 325 с.
 36. 67.404.3 К90 Куліш, А. М. Інформаційне право України : Навч. посіб. / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. - Суми : СумДУ, 2016. - 108 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kulish_Inf_pravo_Ukrainy.rar
 37. 67.404.3 Н37 Нашинець-Наумова, А. Ю. Інформаційне право : Навч. посіб. / А. Ю. Нашинець-Наумова. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - 136 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Nashynets-Naumova_Inf_pravo_Ukrainy.rar
 38. 67.404.3+32.811 Е11 Е-майбутнє та інформаційне право / За ред. М.Швеця. - 2-е вид., доп. - К. : НДЦПІ АПрН України, 2006. - 302 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Shvec_E-maib_ta_inf_pravo.rar
 39. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 25 серпня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 108 с.
 40. 67.405.1 Р88 Русаль, Л. М. Юридичні факти, що є підставою припинення трудових правовідносин в Україні : монографія / Л. М. Русаль, В. Я. Бурак. - Львів : ФОП Бадікова Н. О., 2015. - 152 с.
 41. 67.410 Т33 Теорія доказового права : наук.-практ. посіб (монографія) / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2021. - 426 с.
 42. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 25 серпня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 251 с.
 43. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 9-те вид.. доп. і перероб. - К. : Алерта, 2021. - 458 с.
 44. 67.52 К82 Криміналістика : Підруч. / К.О.Чаплинський та ін. - 2-е вид, перероб. і доп. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.52/Chaplynskiy_Kryminalistyka.rar
 45. 71 К90 Культурологія : курс лекцій / [Уклад. Сабадаш Ю. С., Нікольченко Ю. М., Дабло Л. Г. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 216 с.
 46. 74.5+87.7 Я45 Якименко, с. І. Формування професійної культури майбутніх працівників сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі : монографія / с. І. Якименко, І. В. Іозіс. - К. : Слово, 2019. - 208 с.
 47. 74.58+68 С48 Слободяник, Г. І. Підготовка офіцерів медичної служби запасу з курсом тктичної медицини : навч. посіб. / Г. І. Слободяник, О. В. Нікітюк, Л. В. Діденко. - 2-ге вид. - К. : МАУП, 2020. - 400 с.
 48. 81.2 Англ S12 Sabluk, A. N. English for Medical Students = Англійська мова для студентів-медиків : textbook / A. N. Sabluk, L. V. Levandovska. - 4 th ed., revised. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 576 p.
 49. 81.2 Англ С12 Сабо, О. А. Історія англійської мови. Матеріали до лекцій і семінарів. Вправи. Тести. Ключі для самоконтролю = History of the English language. Materials to lectures and seminars exercises. Tests. Keys for self-control : навч. посіб. / О. А. Сабо. - К. : Ліра-К, 2021. - 230 с.
 50. 81.2 Іта И99 Італійська мова: українсько-італійський розмовник і словник / Худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Х. : Фоліо, 2017. - 317 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Italiyska_mova_slovnyk.rar
 51. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 52. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
 53. 83.7 Ш62 Шинкарук, В. Д. Основи риторики : навч. посіб. / В. Д. Шинкарук, В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2021. - 320 с.
 54. 85.14 К78 Кравченко, О. Живопис = Painting / О. Кравченко. - К. : Адеф Україна, 2007. - 161 с.
 55. 87 В75 Воронюк, О. Л. Основи філософських знань : навч.-метод. посіб. / О. Л. Воронюк. - К. : Медицина, 2018. - 120 с.
 56. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія самотності / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Svendsen_Filos_samotnosti.rar
 57. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Svendsen_Filos_svobody.rar
 58. 87.3(0) Т87 Туренко, В. Е. Жінки в античній філософії: постаті, праці, концепції : монографія / В. Е. Туренко. - К. : Ліра-К, 2021. - 236 с.
 59. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 2-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2011. - 168 с. : іл.
 60. 88.3 О-51 О'Коннор, Д. Коучинг мозга. Как мы можем использовать знания о мозге, чтобы помочь себе развиваться / Дж. О'Коннор. - К. : Сварог, 2021. - 440 с.
 61. 88.4-5(3) Б51 Бернхардт, К. Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки / К. Бернхардт. - К. : Сварог, 2021. - 190 с.
 62. 88.4-5+51.204.0 Д70 Дослідження психології ортобіозу людини : колективна монографія / [Родіна Н. В., Чернявська Т. П., Кононенко О. І та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 234 с.
 63. 88.4+74.58 Ф56 Філософія освітнього простору: психологічний вимір : колективна монографія. - К. : ЦУЛ, 2021. - 400 с.
 64. 88.53+32.973 П44 Подоляка, А. М. Нейробіолінгвістика: загрози та правовий захист : навч. посіб. / А. М. Подоляка, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 222 с.
 65. 92 С48 Словник термінів інформаційного права / Ав.-упоряд. А.І.Марущак, за заг. ред. М.Я.Швеця. - К. : КНТ, 2008. - 185 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Inf_pravo_slovnyk.rar
 66. 92 Б77 Бойко, Ю. М. Понятійно-термінологічний словник з культурології та художньої культури / Ю. М. Бойко, Т. В. Бойко ; За заг. ред. Ю.М.Бойка. - Вінниця : ПП ВЄДА, 2012. - 164 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Boyko_Slovnyk_z_kulturologii.rar
 67. 92 Г41 Герчанівська, П. Е. Культурологія : Термінол. словник / П. Е. Герчанівська. - К. : НАКККіМ, 2015. - 439 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Gerchanivska_Kulturologiya.rar

Періодичні видання

 1. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №2. - 2021. - 202 с.
 2. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №161, 26 серпня - №180, 22 вересня - 2021.
 3. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №2. - 2021. - 116 с.
 4. Економіка. Фінанси. Право. - №7. - 2021. - 36 с.
 5. Міжнародний медичний журнал. - Х. : Харківська мед. академія післядиплом. освіти. - №3(107). - 2021. - 88.
 6. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №5. - 2021. - 250 с.
 7. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №3 (39). - 2021. - 150 с.
 8. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №1. - 2021. - 146 с.

За серпень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 20.1+51.1 О-75 Основи екології та профілактична медицина : підруч. / [Ластков О. Д., Сергета І. В., Швидкий О. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2017. - 472 с.
 2. 22.18 Г56 Гнатієнко, Г. М. Експертні технології прийняття рішень : монографія / Г. М. Гнатієнко, В. Є. Снитюк. - К. : Маклаут, 2008. - 444 с.
 3. 24.4 П44 Подплетня, О. А. Аналітична, фізколоїдна хімія та метрологія : Навч. посіб. / О. А. Подплетня, Л. І. Хмельникова. - Дніпро : Дніпро-VAL, 2020. - 238 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.4/Podpletnya_Analit_himiya.rar
 4. 28.4 Д58 Довженко, Л. В. Основи мікробіології : навч.-метод. посіб. / Л. В. Довженко, В. А. Зінченко. - К. : Медицина, 2017. - 49 с.
 5. 28.706 К78 Кравчук, С. Ю. Анатомія людини : Навч. посіб. / С. Ю. Кравчук. - Чернівці : Місто, 2007. - 600 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kravchuk_Anat_ludyny.rar
 6. 30.11 К56 Ковальов, Ю. А. Графічний інжиніринг : Навч. посіб. / Ю. А. Ковальов, Д. А. Макатьора. - К. : КНУТД, 2021. - 414 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/30/Kovalyov_Graf_inzhyniryng.rar
 7. 51.1 Г87 Громадське здоров'я і громадське медсестринство : підруч. / [Скляров Є. Я., Шегедиг М. Б., Мартинюк І. О. та ін.]. - К. : Медицина, 2011. - 224 с.
 8. 51.1+20.1 Д21 Даценко, І. І. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології : Підруч. / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 792 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Dacenko_Profil_medycyna.rar
 9. 51.2 В55 Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях : Підруч. / За ред. К.О.Пашка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Pashko_Viysk_gigiena.rar
 10. 51.2 З-14 Загальна гігієна з основами екології : Підруч. / За ред. В.А.Кондратюка. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 585 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Kondratuk_Zag_gigiena.rar
 11. 51.9 Д45 Дикий, Б. М. Епідеміологія : Навч.посіб. / Б. М. Дикий, Т. О. Нікіфорова. - Івано-Франківськ : ІФДМУ, 2006. - 196 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/51.9/Dykyi_Epidemiologiya.rar
 12. 52 П69 Практична мікробіологія : Посіб. / Климнюк С.І. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 440 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Prakt_microbiologiya.rar
 13. 52.81 К49 Клінічна фармакологія : Підруч. / За заг. ред. М.І.Яблучанського та В.М.Савченка. - Х. : ХНУ, 2011. - 405 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Yabluchanskiy_Klin_farmakologiya.rar
 14. 52.81 К49 Клінічна фармакологія : Навч. посіб. / Крайдашенко О.В. та ін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Kraidashenko_Klin_farmakologiya.rar
 15. 52.81 Н47 Нековаль, І. В. Фармакологія : Підруч. / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 4-е вид., випр. - К. : ВСВ "Медицина", 2011. - 520 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Nekoval_Farmakologiya.rar
 16. 52.81 С42 Скакун, М. П. Фармакогенетика : Навч. посіб. / М. П. Скакун. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.81/Skakun_Farmakogenetyka.rar
 17. 52.84 В55 Військова токсикологія, радіологія та медичний захист : Підруч. / За ред. Ю.М.Скалецького. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 361 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.84/Scaleckiy_Viysk_toksykologiya.rar
 18. 53 Г87 Громова, А. М. Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології : Підруч. / А. М. Громова, Г. М. Алтуєв, В. В. Лойко. - К. : Здоров'я, 2004. - 584 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Gromova_Klin_medsestrynstvo.rar
 19. 53.5 Н40 30 невідкладних станів у терапії : Навч. посіб. / За ред. Ю.М.Мостового. - К. : Центр ДЗК, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Mostovoy_30_nevidkl_staniv.rar
 20. 53.5 А66 Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів : Навч. посіб. / Ковальчук Л.Я. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 324 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Kovalchuk_Anesteziologiya.rar
 21. 53.5 М42 Медсестринство в терапії : Підруч. / За заг. ред. М.І.Шведа, Н.В.Пасєчко. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 546 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Shved_Medsestr_v_terapii.rar
 22. 53.5+65.272 М42 Медична та соціальна реабілітація : Навч. посіб. / За заг. ред. І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко. - Тернопіль : ТДМУ, 2005. - 402 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Misula_Med_ta_soc_reabilitaciya.rar
 23. 53.54 О-75 Основи фізичної реабілітації : Навч. посіб. / За заг. ред. Л.О.Вакуленко, В.В.Клапчука. - Тернопіль : ТНПУ, 2010. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Vakulenko_Osn_fiz_reabilitacii.rar
 24. 54.5 В55 Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій : Підруч. / За ред. В.Я.Білого. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 324 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Bilyi_Viyskova_hirurgiya.rar
 25. 54.5 Н40 Невідкладна військова хірургія / пер.Пер. з англ. - Львів : Наутілус, 2015. - 511 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Nevidkl_viysk_hirurgiya.rar
 26. 54.5 О-23 Обрані лекції з військово-польової хірургії / За ред. В.В.Бойка, В.М.Лісового, В.В.Макарова. - Х. : НТМТ, 2018. - 212 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Boyko_Viyskovo-polyova_hirurgiya.rar
 27. 54.5 Х54 Хірургія : Підруч. У 2-х т. Т1 / За ред. Я.С.Березницького та ін. - Дніпропетровськ : Дніпро-VAL, 2007. - 445 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Bereznyckiy_Hirurgiya_T1.rar
 28. 54.5 Х54 Хірургія : Підруч. У 2-х т. Т2 / За ред. Я.С.Березницького та ін. - Дніпропетровськ : Дніпро-VAL, 2007. - 628 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Bereznyckiy_Hirurgiya_T2.rar
 29. 55.14 I-60 Infectious Diseases = Інфекційні хвороби / Ed. E.Nikitin, M.Andreychyn. - К. : Ukrmedknyga, 2004. - 364 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Nikitin_Inf_hvoroby.rar
 30. 55.14 А65 Андрейчин, М. А. Медсестринство при інфекційних хворобах : Підруч. / М. А. Андрейчин, О. Л. Івахів. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 385 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Andreichyn_Medsetr_pry_inf_hvorobah.rar
 31. 55.4 П14 Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навч. посіб. / [Фещенко Ю. І., Князевич В. М., Разнатовська О. М. та ін.]. - К. : Медицина, 2017. - 128 с.
 32. 55.83+55.81 С13 Савчак, В. Медсестринство у дерматовенерології : Підруч. / В. Савчак, М. Ковальчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 170 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Savchak_Medsestr_u_dermatovenerologii.rar
 33. 56.8 М42 Медсестринство в оториноларингології : Підруч. / За ред. І.А.Яшана. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.8/Yashan_Medsestr_v_otorynolaryngologii.rar
 34. 57.0 С17 Самойленко, В. Б. Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї : підруч. / В. Б. Самойленко, Г. Г. Рой, В. В. Мисік. - К. : Медицина, 2018. - 216 с.
 35. 57.1 Г51 Гінекологія : Підруч. / За ред. Б.М.Венцківського, Г.К.Степанківської, В.П.Лакатоша. - К. : ВСВ "Медицина", 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Ventskivskii_Ginekologiya.rar
 36. 58 О-64 Організація медичного забезпечення військ : Підруч. / За ред. В.В.Паська. - К. : МП "Леся", 2005. - 430 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/58/Pasko_Org_med_zab_viysk.rar
 37. 60.54 К95 Кухта, М. П. Соціальний потенціал людей старшого віку в Україні : монографія / М. П. Кухта. - К. : КНУКіМ, 2018. - 304 с.
 38. 63.3(4 Укр) М52 Меріме, П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / П. Меріме. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 236 с.
 39. 65.052 О-17 Облік і звітність в оподаткуванні : Навч. посіб. / Теловата М.Т. та ін. - К. : НАСОА, 2019. - 506 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Telovata_Oblik_i_zvit_v_opodatkuvanni.rar
 40. 65.24 О-75 Основи охорони праці : Підруч. / За ред. К.Н.Ткачука, М.О.Халімовського. - 2-е вид., доп. та перероб. - К. : Основа, 2006. - 448 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Tkachuk_Osn_ohor_praci.rar
 41. 65.24 О-92 Охорона праці : Навч. посіб. / За ред. З.М.Яремка. - Львів : ЛНУ, 2010. - 69 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Yaremko_Ohorona_praci.rar
 42. 65.29 П36 Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз : Монографія / За ред. В.В.Небрат. - К. : НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2019. - 532 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.29/Nebrat_Pidpr_v_Ukraini.rar
 43. 65.290-2 М50 Менеджмент медичного та рекреаційного туризму = Managementul turismului medical si recreativ : монографія / [Робу Е., Грибнича К., Козак Ю. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 245 с.
 44. 65.290-2 Я94 Яцура, В. В. Менеджмент : Навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук. - Л. : ЛНУ, 2008. - 444 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Yatsura_Menedzhment.rar
 45. 65.5 М43 Международная экономика: в вопросах и ответах : учеб. / [Под ред. Ю. Г. Козака]. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 240 с.
 46. 65.5 У67 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства : Навч. посіб. / Денисенко М.П. та ін. - К. : Кондор, 2020. - 435 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Denysenko_Upr_ZED.rar
 47. 65.5+32.973 Л64 Литвиненко, Н. П. Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному біхнесі : підруч. / Н. П. Литвиненко, Т. О. Терещенко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 336 с.
 48. 66.3 Г17 Гальчинський, А. Кучма-Президент: десять років системних перетворень / А. Гальчинський. - 2-ге вид. - К. : Либідь, 2021. - 432 с.
 49. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 50. 66.3 С13 Савойська, С. Наукове кредо Володимира Панібудьласки у новітніх парадигмах історично-політичного простору : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2012. - 384 с.
 51. 66.7+67.401 Т51 Токар, М. Громадські організації України в системі розвитку публічно-управлінських відносин : монографія / М. Токар. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2020. - 412 с.
 52. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 22 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 328 с.
 53. 67.401 П88 Публічні правовідносини: відповідальність за правопорушення / [За заг. ред. С. В. Пєткова]. - К. : КНТ, 2021. - 120 с.
 54. 67.401 С40 Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст : колективна монографія / [Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А. та ін.]. - К. : ДКС-Центр, 2020. - 512 с.
 55. 67.401 К26 Карпа, М. І. Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія / М. І. Карпа. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. - 264 с.
 56. 67.401 О-65 Орел, М. Г. Теретичні основи державного управління у сфері політичної безпеки = Theoretical basis of public administration in the sphere of political security : монографія / М. Г. Орел. - К. : Поліграф плюс, 2019. - 320 с.
 57. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 14 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 400 с.
 58. 67.401+65.01 В16 Валюх, А. М. Формування державної стратегії розвитку природнього капіталу України : монографія / А. М. Валюх. - Рівне : ПараГраф+, 2018. - 438 с.
 59. 67.401+65.01 К30 Качний, О. С. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика : монографія / О. С. Качний. - К. : ФОП Маслаков, 2018. - 626 с.
 60. 67.404 А72 Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 174 с.
 61. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 14 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 64 с.
 62. 67.404.3 А22 Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 63. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 23 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 140 с.
 64. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 01 тлипня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 232 с.
 65. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 20 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 196 с.
 66. 67.410 Н85 Нотаріат України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 332 с.
 67. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.1 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 362 с.
 68. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 01 липня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 252 с.
 69. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 216 с.
 70. 68.9+65.24 Б40 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. / [Яворовський О. П., Шевцова В. М., Зенкіна В. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2018. - 288 с.
 71. 71 М73 Множинська, Р. В. Українська та зарубіжна культура : видатні діячі національної та світової культури : Довідник / Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк, Н. В. Грєбєннікова. - К. : КНУТД, 2019. - 108 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/71/Mnozhynska_Ukr_ta_zarub_kultura.rar
 72. 74.58+32.973 Ц55 Цзя, Я. Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну: реалії та перспективи : монографія / Яочен Цзя. - К. : ЦУЛ, 2018. - 230 с.
 73. 74+67.401 П33 Пірен, М. І. Просвітницька робота в територіальній громаді: професійно-світоглядні засади реалізації : навч. посіб.-практикум / М. І. Пірен. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. - 360 с.
 74. 81.2 Англ Б30 Бахов, І. С. Практикум з граматики англійської мови = English Grammar Practice : навч. посіб. / І. С. Бахов. - К. : МАУП, 2021. - 402 с.
 75. 81.2 Англ З-72 Знаменська, І. В. Англійська мова для фахівців у галузі медицини (Підручник з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів України III та IV рівнів акредитації) = English for Medical Specialists. У 2-х ч. Ч.1 / І. В. Знаменська, О. О. Пісоцька, В. Г. Костенко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 268 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/English_for_medical_specialists_I.rar
 76. 81.2 Англ З-72 Знаменська, І. В. Англійська мова для фахівців у галузі медицини (Підручник з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів України III та IV рівнів акредитації) = English for Medical Specialists. У 2-х ч. Ч.2 / І. В. Знаменська, О. О. Пісоцька, В. Г. Костенко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/English_for_medical_specialists_II.rar
 77. 81.2 Укр С13 Савойська, С. В. Українська мова як державна: освіта, політика : монографія / С. В. Савойська, В. Ф. Панібудьласка, А. М. Тугай. - К. : Вища школа, 2009. - 319 с.
 78. 86.37 Т33 Теология и христианская коммуникация. - науч.-публицистич. издание. - К. : МАУП, 2021. - 68 с.
 79. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 80. 88 К48 Клейман, П. Психология. Люди, концепции, эксперименты / Пол Клейман. - К. : Сварог, 2021. - 262 с.
 81. 88.4-5 Н64 Никоненко, Ю. П. Клінічна психологіія : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. - К. : КНТ, 2021. - 369 с.
 82. 88.4-5(2) +56.14 П86 Психіатрія і наркологія : Підруч. / За ред. В.Л.Гавенка, В.С.Бітенського. - К. : ВСВ "Медицина", 2015. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Gavenko_Psyh_i_narkologiya.rar
 83. 88.4-5(3) С17 Саммерс, К. Психосоматика для нормальных психов / К. Саммерс. - К. : Сварог, 2021. - 264 с.
 84. 88.5+88.37 Н43 Нежура, Н. Как не "сжигать мосты", или секретный код отношений. Секретный код отношений. Заметки из теории и практики : содержит упражнения и практич. задания / Н. Нежура. - К. : Юстиниан, 2015. - 256 с.
 85. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Психологічні особливості криз підлітка. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 200 с.
 86. 88.8 М17 Максименко, Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 192 с.
 87. 88.8 Ш83 Шпиц, Р. Психоанализ раннего детского возраста / Р. Шпиц. - К. : КНТ, 2021. - 208 с.
 88. 88.8+88.5 К70 Корчакова, Н. В. Психологічні основи дитячої самопрезентації : монографія / Н. В. Корчакова. - К. : ЦУЛ, 2021. - 288 с.
 89. 92 Н72 Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 60000 слів. - Х. : ЧП "Див", 2006. - 576 с.
 90. 92 Ф68 Фізіологічні терміни. Тлумачний словник / За ред. П.О.Неруша. - Тернопіль : ТДМУ, 2005. - 193 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Nerush_Fiziol_terminy_slovnyk.rar
 91. 92 Ц61 Цимбалюк, В. І. Українсько-російсько-латинсько-англійський тлумачний словник з неврології та нейрохірургії / В. І. Цимбалюк. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 269 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Cymbaluk_Slovnyk_z_nevrologii.rar

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.14, №2. - 2021. - С.149-264.
 2. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №1. - 2021. - 161 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №136, 22 липня. - №160, 21 серпня. - 2021.
 4. Економіка і прогнозування. - №2. - 2021. - 160 с.
 5. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №6. - 2021. - 136 с.
 6. Інвестиції: практика та досвід. - №12. - 2021. - 94 с.
 7. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №3. - 2021. - 80 с.
 8. Підприємництво, господарство і право. - №5. - 2021. - 272 с.
 9. Підприємництво, господарство і право. - №6. - 2021. - 228 с.
 10. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №4. - 2021. - 160 с.
 11. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №1. - 2021. - 189 с.
 12. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №2. - 2021. - 150 с.
 13. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №2. - 2021. - 208 с.
 14. Фармацевтичний часопис : Науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №2. - 2021. - 113 с.
 15. Фінанси України. - К. - №6. - 2021. - 128 с.

За липень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 28.703 Р57 Ріст і розвиток людини : Підруч. / За ред. В.С.Тарасюка. - К. : Здоров'я, 2002. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Tarasuk_Rist_i_rozv_ludyny.rar
 2. 31 М20 Маляренко, В. А. Енергетика і навколишнє середовище / В. А. Маляренко. - Х. : САГА, 2008. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Malyrenko_Energetyka_2008.rar
 3. 31 М20 Маляренко, В. А. Енергетика, довкілля, енергозбереження / В. А. Маляренко, Л. В. Лисак ; Під заг. ред. В.А.Маляренка. - Х. : Рубікон, 2004. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Malyrenko_Energetyka.rar
 4. 39.5 Х84 Хоссейн, М. Траєкторії успіху сучасного пілота : монографії / М. Хоссейн. - К. : ЦУЛ, 2018. - 224 с.
 5. 52.5 П20 Патоморфологія : Нац. підруч. / За ред. В.Д.Марковського, В.О.Туманського. - К. : ВСВ "Медицина", 2015. - 936 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Markovskiy_Patomorfologiya.rar
 6. 63.3 К60 Колесник, І. Глобальна історія. Історія понять / І. Колесник. - К. : НАН України, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Kolesnyk_Globalna_istoriya.rar
 7. 63.5 Е88 Етнографія українців / За ред. С.А.Макарчука. - 3-є вид., переоб. і доп. - Л. : ЛНУ, 2015. - 711 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Makarchuk_Etnogr_ukrainciv.rar
 8. 65.01 Е45 Економічна теорія : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 290 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Ekon_teoriya.rar
 9. 65.01 Р47 Решетило, В. П. Экономическая теория : Учеб. пособ. / В. П. Решетило, Н. В. Можайкина, О. Ю. Егорова. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 210 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetilo_Ekon_teoriya.rar
 10. 65.290-2 К95 Кучеренко, Д. Г. Менеджмент : курс лекцій / Д. Г. Кучеренко. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 184 с.
 11. 65.290-2(2) Д53 Дмитренко, Г. А. Системне управління: унікальний людиноцентричний вектор підвищення ефективності державно-управлінського механізму в Україні : наук.вид. / Г. А. Дмитренко. - К. : ДКС-Центр, 2019. - 146 с.
 12. 65.290-2(7) П58 Попроцький, О. П. Інформаційна складова стратегічного управління: теретико-методологіні засади : монографія / О. П. Попроцький. - К. : АА Тандем, 2020. - 389 с.
 13. 65.43 Г12 Гаврилюк, А. М. Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір : монографія / А. М. Гаврилюк. - К. : Ліра-К, 2020. - 428 с.
 14. 66.1 И99 Історія політичної думки України : Підруч. / за заг. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2017. - 632 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.1/Homa_Ist_polit_dumky_Ukrainy.rar
 15. 66.4 З-12 Забезпечення національної безпеки за основними напрямами життєдіяльності України : навч. посіб. Ч.1 / [а заг. ред. А. М. Кислого І М. П. Стрельбицького]. - К. : МАУП, 2021. - 304 с.
 16. 66.4 В26 Вегеш, М. Геополітика в постатях і термінах : Підруч. / М. Вегеш, М. Палінчак, В. Петрінко. - Ужгород : Гельветика, 2020. - 786 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Vegesh_Geopolityka.rar
 17. 66.4 Г63 Гольцов, А. Г. Геополітичний вимір стратегії Російської Федерації на пострадянському просторі : монографія / А. Г. Гольцов. - К. : ЦУЛ, 2018. - 192 с.
 18. 66.4 Г94 Гулієв, А. Д. Основидипломатичного протоколу та етикету : навч. посіб. / А. Д. Гулієв ; пер.з англ. - Х. : Факт, 2017. - 160 с.
 19. 66.5 Л63 Лісовський, П. М. Національна безпека України : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ун-т "Україна", 2020. - 292 с.
 20. 67.400 Ф79 Формула демократії: "народ - конституція - влада". 20-річчю Конституції України присвячується / [О. Мороз, О. Ющик, М. Теплюк та ін.]. - К. : Парламентське вид-во, 2016. - 308 с.
 21. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : Підруч. / М. В. Савчин. - К. : ВАІТЕ, 2020. - 462 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Savchin_Porivn_konst_pravo.rar
 22. 67.401 А39 Акімов, О. О. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов. - К. : ЦУЛ, 2019. - 370 с.
 23. 67.401 Л38 Легка, О. В. Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України : монографія / О. В. Легка. - К. : Вид-во Людмила, 2017. - 434 с.
 24. 67.401.21 П33 Пірен, М. І. Європейські цінності - детермінанта змін в сучасній Україні : навч. посіб.-практикум / М. І. Пірен. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 256 с.
 25. 67.404.5 Ш65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2021. - 228 с.
 26. 67.405.2 Б27 Басова, І. С. Внутрішньо переміщена особа як суб'єкт права соціального захисту : монографія / І. С. Басова. - К. : Ніка-Центр, 2020. - 288 с.
 27. 67.408 Г85 Гриньків, О. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві : Монографія / О. О. Гриньків. - Тернопіль : Астон, 2012. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Grynkiv_Bezp_u_krym_sud.rar
 28. 67.72 А61 Амелін, О. Ю. Інформаційне забезпечення діяльності органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект : Монографія / О. Ю. Амелін. - К. : Видавництво Людмила, 2021. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/free_books/Mono_Amelin2021.pdf
 29. 74.26 Г70 Горохівський, П. І. Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі : Навч. посіб. / П. І. Горохівський. - Умань : ПП Жовтий О., 2012. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.26/Gorohivskiy_Metod_vykladannya.rar
 30. 81.2 Туре П48 Покровська, І. Л. Турецька мова : Навч. посіб. / І. Л. Покровська. - К. : Ліра-К, 2020. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Pokrovska_Turetska_mova.rar
 31. 81.2 Укр+60.56 С13 Савойська, С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри : монографія / С. В. Савойська. - К. : Просвіта, 2015. - 688 с.
 32. 81.2 Фр С17 Самойлова, О. П. Практична граматика французької мови = Cours pratique de grammaire francaise : навч. посіб. / О. П. Самойлова, Є. В. Комірна. - вид. 3-тє, перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2021. - 552 с.
 33. 85.14 К42 Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - К. : ЦУЛ, 2021. - 534 с.
 34. 88 М96 Мышко, Т. В. Методология качественных исследований в психологии / Т. В. Мышко. - К. : Сварог, 2021. - 292 с.
 35. 88.4-8 К68 Корольов, Д. К. Психологічна оцінка персоналу : Навч. посіб. / Д. К. Корольов. - Житомир : ЖДУ, 2019. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Korolyov_Psyh_ocinka_personalu.rar
 36. 92 И99 Історія політичної думки : Навч. енцикл. словник-довідник / За заг. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 766 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Homa_Ist_polit_dumky_slovnyk.rar
 37. 92 Н73 Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : Енцикл. словник-довідник / За заг. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 492 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Homa_Nov_polit_leksyka_slovnyk.rar
 38. 92 П50 Політологія : Навч. енцикл. словник-довідник / За наук. ред. Н.М.Хоми. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 779 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Homa_Politologiya_slovnyk.rar
 39. 92 П50 Політологія : Енцикл. словник / За ред. В.П.Мельника. - Л. : ЛНУ, 2014. - 406 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Melnyl_Politologiya_slovnyk.rar
 40. 92 П50 Політологія: сучасні терміни і поняття : Навч. словник-довідник / Укл. В.М.Піча. - 4-е вид., випр. та доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2015. - 516 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Picha_Politologiya_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. International journal of medicine and medical research. - Ternopil : TNMU. - Volume 6, №2. - 2020. - 81 p.
 2. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - К. : Піраміда. - №1-2. - 2021. - 62 с.
 3. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №3. - 2021. - 146 с.
 4. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №115, 19 червня. - №135, 21 липня. - 2021.
 5. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №2. - 2021. - 118 с.
 6. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №3. - 2021. - 118 с.
 7. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №4. - 2021. - 174 с.
 8. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №5. - 2021. - 128 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2021. - 36 с.
 10. Економіка. Фінанси. Право. - №5. - 2021. - 36 с.
 11. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №3. - 2021. - 118 с.
 12. Інвестиції: практика та досвід. - №6. - 2021. - 114 с.
 13. Інвестиції: практика та досвід. - №7. - 2021. - 134 с.
 14. Інвестиції: практика та досвід. - №8. - 2021. - 144 с.
 15. Інвестиції: практика та досвід. - №9. - 2021. - 150 с.
 16. Інвестиції: практика та досвід. - №10. - 2021. - 158 с.
 17. Інвестиції: практика та досвід. - №11. - 2021. - 140 с.
 18. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №2. - 2021. - 72 с.
 19. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - №1-2. - 2021. - 66 с.
 20. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №2. - 2021. - 161 с.
 21. Науковий вісник Національної Академії статистики, обліку та аудиту. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство". - №4. - 2019. - 132 с.
 22. Науковий вісник Національної Академії статистики, обліку та аудиту. - К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агенство". - №3. - 2020. - 111 с.
 23. Підприємництво, господарство і право. - №4. - 2021. - 286 с.
 24. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №4. - 2021. - 211 с.
 25. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №2. - 2021. - 102 с.
 26. Промислове будівництво та інженерні споруди. - К. : ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського". - №2. - 2021. - 48 с.
 27. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №1. - 2021. - 156 с.
 28. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №2. - 2021. - 78 с.
 29. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №3. - 2020. - 116 с.
 30. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №4. - 2020. - 148 с.
 31. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №2. - 2021. - 111 с.
 32. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №2 (38). - 2021. - 102 с.
 33. Фінанси України. - К. - №5. - 2021. - 128 с.

Дисертації, автореферати

 1. 67.401 Р64 Розмаріцина, Н. А. Інституціональні та функціональні особливості реформування механізму надання адміністративних послуг в Україні : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Н. А. Розмаріцина. - К. : Націон. академія держ. управління при Президентові Укр., 2021. - 225 с.
 2. 67.401 Ч-74 Чмир, Я. І. Інформаційна безпека України в умовах формування глобального інформаційного суспільства : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Я. І. Чмир. - К. : МАУП, 2021. - 258 с.
 3. 67.401.21 І-15 Ібрахім, С. І. Вдосконалення механізмів публічного управління інклюзивним розвитком країни в умовах глобальних трансформацій : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / С. І. Ганнам Ібрахім. - К. : МАУП, 2020. - 210 с.
 4. 67.401.21 К19 Канан, А. К. Механізми інституційної розбуди антикорупційних органів державної влади: національний та закордонний досвід : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Аюб К. М. Канан. - К. : МАУП, 2020. - 210 с.
 5. 67.401.21 М29 Мартиненко, О. А. Механізми державного управління біологічною безпекою : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / О. А. Мартиненко. - К. : МАУП, 2021. - 213 с.
 6. 67.401.21 М42 Медвецька, Т. В. Реформування державного управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади на сучасному етапі в Україні : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії з публічного управління та адміністрування / Т. В. Медвецька. - К. : Львівський нац. ун-т ветеринар медицини та біотехн. ім. С. З. Гжицького, 2020. - 258 с.
 7. 67.401.21 Н27 Напльоков, Ю. В. Ефективність публічного управління в умовах динамічного середовища : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії / Ю. В. Напльоков. - К. : МАУП, 2021. - 340 с.
 8. 67.404 К93 Курінський, О. Г. Правонаступництво як підстава набуття корпоративних прав (господарсько-правовий аспект) : автореф. дис... на здоб. наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. Г. Курінський ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
 9. 67.404 М22 Мамченко, Ю. А. Особливості правового регулювання господарського договору поставки : автореф. дис... на здоб. наук. ступ. кандидата юридичних наук / Ю. А. Мамченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 191 с.

За червень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика для менеджерів : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 292 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_matematyka_2010.rar
 2. 22.171 С17 Самойленко, Н. И. Теория вероятностей : Учеб. / Н. И. Самойленко, А. И. Кузнецов, А. Б. Костенко. - Х. : НТМТ, ХНАГХ, 2009. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Samoylenko_Teor_veroyatnostey.rar
 3. 28 С16 Саляк, Н. О. Практикум з медичної біології : авч. посіб. / Н. О. Саляк. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2017. - 296 с.
 4. 28.706 П12 Павлюк, Н. Л. Практикум з анатомії людини : навч. посіб. / Н. Л. Павлюк. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2019. - 216 с.
 5. 28.707.3 М85 Мотузюк, О. П. Практикум з фізіології людини : навч. посіб. / О. П. Мотузюк, А. І. Хмелькова, І. В. Міщенко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 160 с.
 6. 31.2 М33 Матвієнко, М. П. Основи електротехніки : підруч. / М. П. Матвієнко. - вид. 2-ге перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2020. - 228 с.
 7. 32.973 Б91 Бурлаков, М. В. Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами : монография / М. В. Бурлаков. - К. : Ун-т "Україна", 2010. - 561 с. - CD.
 8. 52.81+24 П69 Практикум з фармацевтичної хімії : навч.-метод. посіб. / [Хранівська В. О., Ніжник Г. П.. Муленко С. М. та ін.]. - К. : Медицина, 2018. - 192 с.
 9. 55.83+55.81 П69 Практикум з дерматології і венерології : навч. посіб. / [Степаненко В. І., Чоботврь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - 3-тє вид. - К. : Медицина, 2021. - 360 с.
 10. 57.1 Б32 Бачинська, І. І. Практикум з акушерства : навч. посіб. / І. І. Бачинська. - друге вид. - К. : Медицина, 2021.
 11. 57.1 В15 Валовіна, А. М. Практикум з гінекології : навч. посіб. / А. М. Валовіна. - К. : Медицина, 2019. - 96 с.
 12. 60.56 Д42 Джунь, В. В. Соціологія конституційного права : онографія. Кн.1 : Теоретико-методологічні основи / В. В. Джунь. - К. : Ін Юре, 2015. - 384 с.
 13. 65.01 Н35 Національна економіка : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - Х. : ХНАМГ, 2009. - 386 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Nac_ekonomika.rar
 14. 65.052 Ш83 Шпачук, В. В. Виїзне інспектування банків: практичний аспект : навч. посіб. / В. В. Шпачук, О. І. Пилипенко. - К. : Інформаційно-аналітичне агенство, 2010. - 175 с.
 15. 65.053 Р75 Рославцев, Д. М. Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики : Навч. посіб. / Д. М. Рославцев. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 217 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Roslavcev_Proekt_analiz.rar
 16. 65.261 Б17 Базецька, Г. І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері : Навч. посіб. / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська, Ю. В. Ткаченко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 292 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Bazecka_Finansy_pidpryemstv.rar
 17. 65.262 І-74 Інформаційно-аналітичні матеріали щодо формування основних засад грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу : збірник / [За ред. С. М. Аржавітіна]. - К. : КНЕУ, 2017. - 209 с.
 18. 65.262 С40 Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання : монографія / [За заг. ред. С. М. Аржавітіна]. - К. : КНЕУ, 2017. - 182 с.
 19. 65.262 У45 Україна та МВФ: співробітництво у монетарній сфері в умовах виходу з кризи : науково-аналітична доповідь / [За заг. ред. С. М. Аржавітіна]. - К. : КНЕУ, 2017. - 199 с.
 20. 65.262 К67 Корнилюк, Р. В. Системний ризик і макропруденційна політика в банківському секторі : монографія / Р. В. Корнилюк. - К. : КНЕУ, 2019. - 461 с.
 21. 65.262 С13 Савлук, С. М. Власний капітал комерційного банку : монографія / С. М. Савлук. - К. : КНЕУ, 2012. - 459 с.
 22. 65.290-2+65.262 К79 Кредитний менеджмент у банку : підруч. / [За заг. ред. С. М. Аржевітіна, Т. П. Остапишин]. - К. : КНЕУ, 2017. - 499 с.
 23. 65.43 Г92 Готельна справа : навч. посіб. / [Арпуль О. В., Абрамова А. Г., Мирошник Ю. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2021. - 300 с.
 24. 67.400 З-19 Закон України "Про всеукраїнський референдум" : станом на 14 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 156 с.
 25. 67.401 М65 Місцеве самоврядування в Україні. - К. : ЦУЛ, 2021. - 452 с. - (Актуальне законодавство та судова практика).
 26. 67.401 Н56 Нестор, В. Р. Самоврядування в містах України та Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії: конституційно-порівняльний аналіз : монографія / В. Р. Нестор. - Запоріжжя : Гельветика, 2020. - 388 с.
 27. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 15 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 454 с.
 28. 67.404 З-19 Закон України " Про бюро економічної безпеки" : чинне законодавство станом на 06 квітня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 52 с.
 29. 67.404 К57 Кодекс України з процедур банкрутства / чинне законодавство із змінами та допов. станом на 16 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 122 с.
 30. 67.404.2 С83 Страхування в Україні. - К. : ЦУЛ, 2021. - 420 с. - (Актуальне законодавство та судова практика).
 31. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 14 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 82 с.
 32. 67.405.1 Т78 Трудові спори в Україні та їх вирішення. - К. : ЦУЛ, 2021. - 470 с. - (Актуальне законодавство та судова практика).
 33. 67.408 П32 Пилипенко, І. В. Кримінально-правова протидія самоправству : монографія / І. В. Пилипенко. - К. : Алерта, 2021. - 300 с.
 34. 67.410 Ф95 Фурса, С. Я. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, А. О. Дика. - К. : Алерта, 2021. - 288 с.
 35. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 08 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 348 с.
 36. 72 Н73 Новіков, М. Моя Україна - моя родина : наук.-літ. вид. / М. Новіков. - вид. перше. - К. : Успіх і кар'єра, 2018. - 560 с.
 37. 81 А38 Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного текста : Метод. пособ. / Сост. А.Г.Ибраева, Т.В.Ипполитова. - Петропавловск : СКГУ, 2015. - 106 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Ibraeva_Akadem_pysmo.rar
 38. 81 А38 Академічне письмо : Навч. посіб. / Уклад. С.К.Ревуцька, В.М.Зінченко. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Revucka_Akadem_pysmo.rar
 39. 81 А38 Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів : Навч. посіб. / Уклад. Т.В.Лютий. - Суми : СумДУ, 2018. - 502 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Lutyi_Akadem_pysmo.rar
 40. 81 Б93 Бут, Ю. Е. Академическое письмо для историков : Учеб. пособ. / Ю. Е. Бут. - Екатеринбург : УрГПУ, 2019. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/But_Akadem_pysmo.rar
 41. 81 Р32 Ревуцька, С. К. Курс лекцій з дисципліни "Академічне письмо" / С. К. Ревуцька. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - 81 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Revucka_Kurs_lek_akadem_pysmo.rar
 42. 81 С30 Семеног, О. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід : Навч. посіб. / О. Семеног, О. Фаст. - Суми : СумДПУ, 2015. - 221 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Semenog_Akadem_pysmo.rar
 43. 81 Я77 Ярская-Смирнова, Е. Создание академического текста : Учеб. пособ. / Е. Ярская-Смирнова. - М. : ООО "Вариант", ЦСПГИ, 2013. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Yarskaya_Sozd_akadem_teksta.rar
 44. 81.2 Англ E56 English for Economists : Tutorial. - Kharkiv : NUUE, 2018. - 142 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/English_for_Economists.rar
 45. 81.2 Англ Б94 Бучковська, С. А. English for Engineers = Англійська мова для студентів технічних спеціальностей : Навч. посіб. / С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва, О. Л. Ільєнко. - Х. : ХНУМГ, 2016. - 179 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/English_for_Engineers.rar
 46. 81.2 Укр Р83 Рудницький, Я. Як говорити по літературному? / Я. Рудницький. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 104 с.
 47. 84(4 Укр) П56 Пономаренко, Б. Й. Полігон : повісті, / Б. Й. Пономаренко. - К. : Жнець, 2021. - 320 с. : іл.
 48. 88.37 Ф74 Фогг, Б. Д. Нанопривычки. Маленькие шаги, которые приведут к большим переменам / Би Джей Фогг. - К. : Сварог, 2021. - 330 с.
 49. 88.4-8 П86 Психологія реклами : навч. посіб. / [Зазимко О. В., Корольчук М. С., Корольчук В. М. та ін.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 384 с.
 50. 88.5 К76 Кошуба, Н. Т. Психология гендерных различий / Н. Т. Кошуба. - К. : Сварог, 2021. - 246 с.
 51. 88.5 К93 Курко, М. Н. Конфліктологія: екстрасенсорика та закон : навч. посіб. / М. Н. Курко, А. М. Подоляка, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2021. - 220 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.14, №1. - 2021. - 148 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.9. №1. - 2021. - 132 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.9. №2. - 2021. - 100 с.
 4. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №89, 15 травня. - №114, 18 червня. - 2021
 5. Грані. - Дніпро : Грані. - Т.24, №1. - 2021. - 88 с.
 6. Економіка і прогнозування. - №1. - 2021. - 159 с.
 7. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №1. - 2021. - 128 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №4. - 2021. - 32 с.
 9. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №2. - 2021. - 88 с.
 10. Мистецтво та освіта. - К. : Педагогічна думка. - №2 : 2021. - 2021. - 63 с.
 11. Міжнародний медичний журнал. - Х. : Харківська мед. академія післядиплом. освіти. - №2(106). - 2021. - 92 с.
 12. Підприємництво, господарство і право. - №3. - 2021. - 326 с.
 13. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №3. - 2021. - 182 с.
 14. Проблеми всесвітньої історії. - К. : Ін-т всесвітньої історії НАНУ. - №3. - 232 с.
 15. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №1. - 2021. - 152 с.
 16. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №1. - 2021. - 200 с.
 17. Фармацевтичний часопис. - Тернопіль. - №1. - 2021. - 90 с.
 18. Фінанси України. - К. - №3. - 2021. - 128 с.
 19. Фінанси України. - К. - №4. - 2021. - 128 с.
 20. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 1. - 2021. - 384 с.
 21. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №12. - 2020. - 130 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01+75 Л47 Леонов, Я. В. Стратегія розвитку спортивної індустрії в умовах невизначеності : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / Я. В. Леонов ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 395 с.
 2. 65.24 Г94 Гула, О. І. Теоретичні засади формування та розвитку кадрової безпеки в системі публічного управління : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. І. Гула ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 213 с.
 3. 65.290-2 Б24 Барінов, Д. Ю. Управління розвитком суб'єктів малого підприємництва будівництва : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Д. Ю. Барінов ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 224 с.
 4. 65.290-2 Д79 Дубініна, В. В. Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / В. В. Дубініна ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 230 с.
 5. 65.290-2 І29 Ідобаєва, А. Л. Управління ризиками діяльності промислових підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / А. Л. Ідобаєва ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 210 с.
 6. 65.290-21 Б77 Бойко, М. В. Маркетингова політика як інструмент забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / М. В. Бойко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 253 с.
 7. 65.42 О-58 Онащенко, Д. В. Процесний підхід розвитку організаційної архітектури торговельних підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Д. В. Онащенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 204 с.
 8. 67.401.21 Б91 Бурик, М. М. Механізми державного управління транспортною інфраструктурою України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / М. М. Бурик. - К. : МАУП, 2021. - 258 с.
 9. 67.401.21 В53 Височанський, М. Р. Механізми державного регулювання сфери економічної безпеки України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / М. Р. Височанський. - К. : МАУП, 2021. - 211 с.
 10. 67.401.21 Г75 Грабовенко, Н. В. Концептуальні засади державного управління якістю освіти в Україні : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / Н. В. Грабовенко. - К. : МАУП, 2021. - 374 с.
 11. 67.401.21 Д12 Дабіжа, В. В. Політико-комунікаційна складова політичної культури демократичного суспільства в системі публічного управління України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / В. В. Дабіжа. - К. : МАУП, 2021. - 222 с.
 12. 67.401.21 К49 Клименко, Н. Г. Теоретико-методологічні засади механізму взаємодії органів публічної влади та недержавних інституцій у сфері національної безпеки : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / Н. Г. Клименко. - К. : МАУП, 2021. - 582 с.
 13. 67.401.21 Л43 Лелеченко, А. П. Публічне управління регіональною політикою сталого розвитку в Україні : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / А. П. Лелеченко. - К. : МАУП, 2021. - 464 с.
 14. 67.401.21 Ф50 Фіданян, О. Г. Механізми державного управління дистанційним навчанням у закладах загальної середньої освіти : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. Г. Фіданян. - К. : МАУП, 2021. - 270 с.
 15. 67.401.21 Ш24 Шаповал, О. В. Механізми реалізації державної політики розвитку освіти України в умовах діджиталізації : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Шаповал. - К. : МАУП, 2021. - 217 с.
 16. 67.410 Б43 Бєлікова, К. Г. Теоретико-методологічні засади функціонуівання та розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / К. Г. Бєлікова. - К. : МАУП, 2021. - 504 с.

За травень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 22.3 Г67 Горбенко, А. М. Практикум по физике для практических и самостоятельных работ / А. М. Горбенко. - Х. : ХНУГХ, 2018. - 68 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Gorbenko_Prakt_po_fizike.rar
 2. 32.85 К61 Колонтаєвський, Ю. П. Комп'ютерна електроніка : Навч. посіб. / Ю. П. Колонтаєвський. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.85/Kolontaevskiy_Komp_elektronika.rar
 3. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 554 с.
 4. 32.973 B69 Bocharov, B. P. Computer Graphics : Tutorial / B. P. Bocharov. - Kharkiv : NUUE, 2018. - 143 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Bocharov_Comp_graphics.rar
 5. 65.01 Е45 Економіка публічного сектору = Public economics : навч. посіб. / [Якобчук В. П., Симоненко Л. І., Довженко В. А. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 496 с.
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія : підруч. / [Якобчук В. П.. Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 449 с.
 7. 65.01 Г55 Глушенкова, І. С. Методологія оцінки нерухомості. Оцінка земель несільськогосподарського призначення : Навч. посіб. / І. С. Глушенкова, Л. В. Сухомлін, Т. В. Анопрієнко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Glushenkova_Ocinka_neruhomosti.rar
 8. 65.01 Д65 Доля, В. Т. Економетрія : Навч. посіб. / В. Т. Доля. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 171 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Dolya_Ekonometriya.rar
 9. 65.012 І-72 Інструменти мікро- і макроекономіки в публічному управлінні : навч. посіб. / [За заг. ред. В. П. Якобчук]. - К. : Ліра-К, 2021. - 406 с.
 10. 65.052 К26 Карпушенко, М. Ю. Облік операцій в іноземній валюті у зовнішньоекономічній діяльності : Навч. посіб. / М. Ю. Карпушенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 186 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Karpushenko_Oblik_operaciy.rar
 11. 65.052(1) У67 Управлінський облік : навч. посіб. / [Л. В. Гуцаленко, Колеснікова О. М., Лепетан І. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 370 с.
 12. 65.053 К72 Костюк, В. О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства : Підруч. / В. О. Костюк. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 233 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Kostuk_Teh-ekon_analiz.rar
 13. 65.290-2(7) К56 Ковалевська, А. В. Стратегія підприємства : Навч. посіб. у тестах / А. В. Ковалевська, В. Б. Родченко, Ю. Ю. Леонт'єва. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 282 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kovalevska_Strat_pidpr.rar
 14. 65.31 В44 Вилгін, Є. А. Механізми державного регіулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу: теоретичні засади, методологія, механізми управління : монографія / Є. А. Вилгін. - К. : Освіта України, 2019. - 350 с.
 15. 65.40 Г16 Галкін, А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням : Навч. посіб. / А. С. Галкін. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 212 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.40/Galkin_Logist_upravlinnya.rar
 16. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посіб. / [Ред. Козак Ю.Г., Сукач О. О., Бурлаченко Д. М. та ін.]. - 6-тє вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 268 с.
 17. 65.5 Ш26 Шаров, О. М. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи : Монографія / О. М. Шаров. - К. : НІСД, 2019. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Sharov_Ekon_dyplomatiya.rar
 18. 67.400.7 В18 Варзар, І. Права, свободи та вольності людини, громадянина й народу в політико-правознавчому дискурсі : авторський теоретичний лекційнийспецкурс із додатками / І. Варзар. - К. : МП Леся, 2016. - 275 с.
 19. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 214 с.
 20. 67.401 П88 Публічна служба : навч. посіб. / [Якобчук В. П, Дацій Н. В., Войтенко А. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 394 с.
 21. 67.401+60.56 Ч-19 Чаплай, І. В. Державно-громадська комунікація як об'єкт наукового дослідження в Україні : монографія / І. В. Чаплай. - Одеса : Купрієнко с. В., 2018. - 386 с.
 22. 67.401+65.31 М29 Марушева, О. А. Механізми державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві : монографія / О. А. Марушева. - Одеса : Купрієнко С. В., 2020. - 382 с.
 23. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 160 с.
 24. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 25. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 202 с.
 26. 67.405.1 В29 Венедіктов, С. В. Трудове право України : Підруч. / С. В. Венедіктов. - К. : Видавництво Людмила, 2021. - 216 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Venediktov_Trud_pravo_Ukrainy.rar
 27. 67.405.2 И99 Іншин, М. І. Соціальне громадянство: історія та сучасність : Монографія / М. І. Іншин, Д. Г. Севрюков. - К. : Видавництво Людмила, 2020. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Inshin_Soc_gromadyanstvo.rar
 28. 67.407+47.1 О-31 Овдієнко, В. В. Правове регулювання мисливства в Україні : монографія / В. В. Овдієнко. - Х. : Оберіг, 2018. - 200 с.
 29. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 11 травня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 230 с.
 30. 67.409 Н34 Науково-практичний коментар до Закону України "Про пробацію" / [За заг. ред. Копиленка О, Л.]. - К. : ФОП Кандиба Т. П., 2019. - 114 с.
 31. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 травня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 348 с.
 32. 67.411 С74 Спростування підозри (обвинувачення) процесуальними засобами захисника : монографія / [Маслюк О. В.. Соцільник Р. Л., Гуля Л. Ф. та ін.]. - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2018. - 232 с.
 33. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 34. 67.52 Л88 Лысенко, С. А. Как раскрывать экономические преступления. Рекомендации специалиста / С. А. Лысенко. - К. : Персонал, 2017. - 348 с.
 35. 75.81 П53 Полчанінова, І. Л. Рекреаційні комплекси світу : Навч. посіб. / І. Л. Полчанінова, М. М. Поколодна. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 107 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Polchaninova_Rekreac_kompl_svitu.rar
 36. 81 П16 Панасюк, Л. В. Білінгвізм в соціально-політичному житті України : монографія / Л. В. Панасюк. - К. : Вадекс, 2013. - 270 с.
 37. 84(4 Укр)+67.408 Б53 Бессмертный, И. Борьба генерала : документальный детектив / И. Бессмертный. - К. : Персонал, 2017. - 246 с.
 38. 85.15 К38 Київ в екслібрисі. - К. : ЕММА, 2010. - 95 с.
 39. 88.4-11 К30 Кацавець, Р. С. Правова психологія : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К : Алерта, 2021. - 120 с.
 40. 88.4-5 Г70 Горох, В. М. Психология зависимостей (аддиктология) / В. М. Горох. - К. : Сварог, 2021. - 306 с.
 41. 88.4-7 Б20 Балух, Н. С. Специальные проблемы психологического консультирования / Н. С. Балух. - К. : Сварог, 2021. - 336 с.
 42. 88.4-8 Д43 Дзюба, К. А. Психология потребительского поведения, рекламы и PR / К. А. Дзюба. - К. : Сварог, 2021. - 314 с.
 43. 88.5 Х95 Хруль, В. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и семейной психотерапии / В. В. Хруль. - К. : Сварог, 2021. - 170 с.

Періодичні видання

 1. Безпека інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - №3. - 2020. - С.127-183.
 2. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №2. - 2021. - 130 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №80, 28 квітня - №88, 14 травня - 2021.
 4. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №3. - 2021. - 142 с.
 5. Захист інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - Т.22, №4. - 2020. - 201-272 с.
 6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №2. - 2021. - 132 с.
 7. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №1. - 2021. - 68 с.
 8. Мистецтво та освіта. - К. : Педагогічна думка. - №1 : 2021. - 2021. - 63 с.
 9. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №1. - 2021. - 136 с.
 10. Підприємництво, господарство і право. - №1. - 2021. - 281 с.
 11. Підприємництво, господарство і право. - №2. - 2021. - 309 с.
 12. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №1. - 2021. - 90 с.
 13. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №2. - 2021. - 160 с.
 14. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №4. - 2020. - 156 с.
 15. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №4. - 2020. - 152 с.
 16. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №1. - 2021. - 101 с.
 17. Фінанси України. - К. - №2. - 2021. - 128 с.

За квітень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 Г44 Гетманенко, Л. М. Доведення геометричних нерівностей на уроках алгебри / Л. М. Гетманенко. - К. : Персонал, 2017. - 44 с.
 2. 22.1 М22 Мамонов, К. А. Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості : Навч. посіб. / К. А. Мамонов, І. С. Творошенко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 212 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Mamonov_Mat_met_v_oc_neruhomosti.rar
 3. 22.171 Б12 Бабій, П. М. Теорія ймовірностей : 6 клас / П. М. Бабій. - К. : Персонал, 2017. - 86 с.
 4. 22.3 Ф50 Фізика : підруч. / [Бойко В. В., Булах Г. І., Гуменюк Я. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 468 с.
 5. 26.8 В58 Влах, М. Історія географії : Навч. посіб. / М. Влах. - 2-е вид., доп. і перероб. - Львів : ЛНУ, 2018. - 338 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/26.8/Vlah_Ist_geografii.rar
 6. 26.8 Д65 Доля, К. В. Геоінформаційні системи на транспорті : Навч. посіб. / К. В. Доля. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/26.8/Dolya_Geoinf_sys_na_transporti.rar
 7. 26.89 У50 Ульяненко, В. В. Шокирующий Китай. Всё, что вы не хотели о нём знать : руководство к пониманию / В. В. Ульяненко. - С.Пб. : Вектор, 2012. - 224 с.
 8. 28.071 M45 Медична та біологічна фізика : підруч. / [За ред. О. В Чалого]. - вид.2-ге. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 528 с.
 9. 31.2+32.85 М33 Матвієнко, М. П. Основи електротехніки та електроніки : підруч. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2021. - 504 с.
 10. 32.85 М33 Матвієнко, М. П. Основи електроніки : підруч. / М. П. Матвієнко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2021. - 364 с.
 11. 32.85 М33 Матвієнко, М. П. Пристрої цифрової електроніки : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2021. - 392 с.
 12. 32.85 С66 Сосков, А. Г. Промислова електроніка : Підруч. / А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський ; За ред. А.Г.Соскова. - К. : Каравела, 2015. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.85/Soskov_Prom_elektronika.rar
 13. 5 С48 Слободяник, Г. І. Еміль Теодор Кохер та сучасна українська медицина / Г. І. Слободяник. - К., 2020. - 130 с.
 14. 51.1(2)2 С48 Слободяник, Г. І. Організація та надання медичної допомоги військовослужбовцям у зонах проведення бойових дій (АТО, ООС) / Г. І. Слободяник. - К. : РВЦ КПДЮ, 2019. - 80 с.
 15. 53 К28 Касевич, Н. М. Основи медсестринства в модулях : навч. посіб. / Н. М. Касевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2018. - 480 с.
 16. 53.5 І-47 Ілько, А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія : навч. посіб. / А. А. Ілько. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2018. - 256 с.
 17. 53.5+65.272 М42 Медична і соціальна реабілітація : підруч. / [Самойленко В. Б., Яковенко Н. П., Петряшев І. О. та ін.]. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : Медицина, 2018. - 464 с.
 18. 55.14 Н17 Надання послуг у тестуваннях на ВІЛ: досягнення цілей 90-90-90 з подолання ВІЛ-інфекції в Україні : навч.-метод.посіб. / [Рябоконь С. В., Тумат М. Е., Кулаковська О. Л. та ін.]. - К. : КІМ, 2018. - 404 с.
 19. 55.14 К59 Козько, В. М. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах : навч. посіб. / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. - К. : Медицина, 2018. - 256 с.
 20. 55.6 М42 Медсестринство в онкології : підруч. / [Ковальчук Л. М., Парійчук О. М., Романишин І. І. та ін.]. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2013. - 512 с.
 21. 55.6 С28 Севідов, В. В. Онкологія : підруч. / В. В. Севідов, Н. М. Касевич. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2015. - 232 с.
 22. 55.83+55.81 М42 Медсестринство в дерматології і венерології : навч.-метод. посіб. / [Степаненко В. І., Чоботарь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - К. : Медицина, 2018. - 416 с.
 23. 56.14 П43 Погорєлов, І. І. Медсестринство в психіатрії і наркології : підруч. / І. І. Погорєлов, С. Ю. Сезін. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2018. - 352 с.
 24. 56.8 Г12 Гавріш, О. В. Медсестринство в оториноларингології : підруч. / О. В. Гавріш, С. А. Ніколаєнко. - К. : Медицина, 2015. - 416 с. : іл.
 25. 57.3 М42 Медсестринство в педіатрії : підруч. / [Тарасюк В. С., Титаренко Г. Г., Паламар І. В. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2021. - 336 с.
 26. 60.5 Б67 Білецький, М. І. Соціальна географія : Навч. посіб. / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. - Львів : ЛНУ, 2019. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.5/Bileckiy_Soc_geografiya.rar
 27. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2019 рік / За ред. І.Є.Вернера. - К., 2020. - 465 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Stat_2019.rar
 28. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2019 році : Статистичний збірник / Відпов. за вип. О.А.Вишневська. - К., 2020. - 46 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Ukraina_u_cifrah_2019.rar
 29. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Арийские цивилизации: древняя Индия и ее религии : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2021. - 712 с.
 30. 63.3(4 Укр) П30 Петрівський, В. І. Спогади та роздуми / В. І. Петрівський. - К. : Персонал, 2018. - 70 с.
 31. 65.01 Р32 Регіональна економіка : Підруч. / В.В.Журавель та ін. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 271 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Zhuravel_Reg_ekonomika.rar
 32. 65.01 Б87 Братусь, Г. А. Управління інтелектуальною власністю в контексті науково-технічного забепечення економіки України: теорія, методологія, практика : монографія / Г. А. Братусь. - К. : ДКС центр, 2020. - 392 с.
 33. 65.01 Т76 Трофимова, В. В. Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції : монографія / В. В. Трофимова. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 208 с.
 34. 65.053 А93 Аудит: методика і організація : Навч. посіб. / Н.І.Гордієнко та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 319 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Gordienko_Audyt.rar
 35. 65.261 Б17 Базецкая, А. И. Финансовый менеджмент : Учеб. пособ. / А. И. Базецкая, В. Л. Дяченко. - Х. : ХНУГХ, 2017. - 186 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Bazeckaya_Fin_men-t.rar
 36. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси зарубіжних країн : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Кондор, 2021. - 384 с.
 37. 65.261 Ц56 Цибульська, Е. І. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Е. І. Цибульська. - К. : Кондор, 2021. - 348 с.
 38. 65.290-2(9) Б46 Бенько, М. М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підруч. / М. М. Бенько. - К. : Ліра-К, 2021. - 560 с.
 39. 65.32 К84 Крутько, М. А. Розвиток інтеграційних процесівв аграрному секторі економіки України : монографія / М. А. Крутько. - Х. : ФОП Бровін О. В., 2019. - 320 с.
 40. 65.32 У84 Утенкова, К. О. Економічна безпека аграрного сектора : монографія / К. О. Утенкова. - Х. : ПромАрт, 2020. - 360 с.
 41. 65.5 Д45 Дикарев, А. И. Формирование геоэкономической стратегии международных экономических отношений страны в условиях глобализации : монография / А. И. Дикарев, И. Н. Фомина. - Мн. : Право и экономика, 2013. - 206 с.
 42. 65.5 Д45 Дікарєв, О. І. Дипломатичний інструментарій в міжнародному маркетинговому середовищі ринку паливно-енергетичних ресурсів : монографія / О. І. Дікарєв, В. М. Барановська. - К. : Освіта України, 2011. - 491 с.
 43. 66.0 Д54 Дністрянський, М. С. Політична географія України : Навч. посіб. / М. С. Дністрянський. - Львів : ЛНУ, 2014. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.0/Dnistryanskiy_Polit_geograf_Ukrainy.rar
 44. 66.0+67.0 К43 Кириченко, В. М. Політико-правова система України : підруч. / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 304 с.
 45. 66.4 Д54 Дністрянський, М. С. Геополітика : Навч. посіб. / М. С. Дністрянський. - Львів : ЛНУ, 2011. - 436 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Dnistryanskiy_Geopolityka.rar
 46. 67 У63 Уолдрон, Д. Верховенство права и мера собственности / Дж. Уолдрон. - К. : ЦУЛ, 2021. - 140 с.
 47. 67.3(0) Р51 Римське приватне право. Практикум : навч. посіб. / [За ред. Р. А. Майданика, Є. О. Рябоконя]. - К. : Алерта, 2021. - 220 с.
 48. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 10 березня 2021 р. - К. : Алерта, 2021. - 216 с.
 49. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 17 березня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 328 с.
 50. 67.401 К15 Кайдашев, Р. П. Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України у випадках врати "та поновлення" справи : монографія / Р. П. Кайдашев. - К. : Персонал, 2016. - 138 с.
 51. 67.401 К15 Кайдашев, Р. П. Проблеми теорії і практики здійснення судочинства з перегляду судових рішень в адміністративному процесі України : монографія / Р. П. Кайдашев. - К. : Персонал, 2015. - 548 с.
 52. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2021. - 448 с.
 53. 67.404 Б88 Бровдій, А. М. Організація публічних закупівель : Навч. посіб. / А. М. Бровдій. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 183 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Brodviy_Org_publ_zakupivel.rar
 54. 67.404 Ж86 Жуков, С. В. Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства : наук.-практич. посіб. / С. В. Жуков. - К. : Алерта, 2021. - 292 с.
 55. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України : станом на 15 березня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 108 с.
 56. 67.408 К69 Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. - К. : Москаленко О.М., 2019. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Havronuk_Kor_shemy.rar
 57. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : практикум дистанц. навчання; навч.-метод. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 110 с.
 58. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.1 : Вчення про кримінальне правопорушення / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 434 с.
 59. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.2 : Вчення про покарання / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 468 с.
 60. 67.410 Н85 Нотаріальний процес: Інтерактивний курс (з практикумом) : підруч. / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Бордюг Т. О. та ін.]. - К. : Алерта, 2021. - 460 с.
 61. 67.71 Г62 Голубєва, Н. Ю. Електронне судочинство: міжнародний досвід : Монографія / Н. Ю. Голубєва. - Одеса : Фенікс, 2020. - 204 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.7/Golubeva_El_sudochynstvo.rar
 62. 68.9 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 384 с.
 63. 74.4+60.56 О-75 Основні засади навчання базовим навичкам медіатора / [За заг. ред. К. Б. Наровської]. - К. : Видавець В. Захаренко, 2019. - 32 с.
 64. 74.56 О-75 Основи підготовки управлінського персоналу закладів професійної освіти : підруч. / [Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Романенко Є. О. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 194 с.
 65. 74.56 С91 Сучасні підходи до підготовки управлінського персоналу закладів професійної освіти у контексті спільної системи дій із зацікавленими сторонами : монографія / [Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Романенко Є. О. та ін.]. - К. : МАУП, 2020. - 227 с.
 66. 74.58+75.81 П34 Писаревський, І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : Підруч. / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 175 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Pysarevskiy_Prof_kompetentnist_2017.rar
 67. 76.0 П18 Партико, З. В. Основи редагування : у 2-х кн. Кн.2 : Практикум / З. В. Партико. - 2-ге вид.. перероб. і допов. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. - 130 с.
 68. 81.2 Англ M75 Mishchenko, K. О. English for Ecologists : Tutorial / K. О. Mishchenko, N. S. Minina. - Kharkiv : NUUE, 2019. - 123 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Mishchenko_English_for_ecologists.rar
 69. 81.2 Поль М74 Моклиця, А. Польська мова: вправи зі словами = JJezyk polski: cwiczenia fleksyjne : навч. посіб. / А. Моклиця. - К. : Кондор, 2021. - 140 с.
 70. 81+84 Н48 Некряч, Т. Є. Айсберг в океані перекладу: відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в перекладах українською та російською мовами : монографія / Т. Є. Некряч, Р. Г. Довганчина. - К. : Ліра-К, 2014. - 220 с.
 71. 83.7 Р55 Риторика : навч. посіб. / [Уоряд. Нищета В. А.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 220 с.
 72. 84(4 Укр) Д71 Дочинець, М. Золотий час. Одкровення карпатського знатника / М. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2020. - 192 с.
 73. 84(5) А72 Антология современной казахской поэзии. - М. : Изд-во Московского ун-та, 2019. - 751 с.
 74. 84(5) А72 Антология современной казахской прозы. - М. : Изд-во Московского ун-та, 2019. - 855 с.
 75. 85.1 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха бароко : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 123 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Eroshkina_Epoha_baroko.rar
 76. 86.37 К82 Кризина, Я. В. Соціальне служіння Православної Церкви в умовах викликів сучасного світу : монографія / Я. В. Кризина, Д. Мартишин. - К. : Персонал, 2018. - 254 с.
 77. 87 Р12 Рабінович, П. М. Основи теорії та філософії права : Навч. посіб. / П. М. Рабінович. - Львів : Медицина і право, 2021. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Rabinovich_Osn_teor_ta_fil_prava.rar
 78. 88.3 М82 Москаленко, Н. П. Психологические типы / Н. П. Москаленко. - К. : Сварог, 2021. - 260 с.
 79. 91 М69 Михайло Драгоманов. Бібліографія(1861-2011) / [Упоряд. М. О. Мороз, В. А. Короткий, І. І. Тіщенко та ін.]. - Дрогобич : Коло, 2011. - 740 с.
 80. 92+67.401 М85 Мотренко, Т. В. Теоретичні та практичні аспекти лідерства в публічному адмініструванні : понятійно-термінологічний словник; навч. посіб. / Т. В. Мотренко, Є. О. Романенко. - К. : МАУП, 2020. - 232 с.
 81. 92+74.56 П84 Професійна (професійно-технічна) освіта та навчання: понятійно-термінологічний словник : понятійно-термінологічний словник; навч. посіб. - К. : МАУП, 2020. - 230 с.

Періодичні видання

 1. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №6. - 2020. - 246 с.
 2. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. - К. : Піраміда. - №4. - 2020. - 50 с.
 3. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - №1. - 2021. - 118 с.
 4. Вісник кримінального судочинства. - К. : Правова Єдність. - №1-2. - 2020. - 190 с.
 5. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - 1 -27 квітня. - 2021.
 6. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №2. - 2021. - 140 с.
 7. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №4 (34). - 2020. - 89 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №2. - 2021. - 32 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - №3. - 2021. - 28 с.
 10. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - Т. 19, №4. - 2020. - 611-767 с.
 11. Інвестиції: практика та досвід. - №4. - 2021. - 122 с.
 12. Інвестиції: практика та досвід. - №5. - 2021. - 138 с.
 13. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №1. - 2021. - 80 с.
 14. Міжнародний медичний журнал. - Х. : Харківська мед. академія післядиплом. освіти. - №1(105). - 2021. - 100 с.
 15. Міжнародний туризм. - К. : ТОВ "Редакція "Міжнародний туризм". - №5-6. - 2020. - 80 с.
 16. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №3 (59). - 2020. - 44 с.
 17. Новий колегіум. - Х. : Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. - №4. - 2020. - 140 с.
 18. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №1. - 2021. - 268 с.
 19. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №2. - 2021. - 211 с.
 20. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №1. - 2021. - 160 с.
 21. Промислове будівництво та інженерні споруди. - К. : ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського". - №1. - 2021. - 48 с.
 22. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.4 (65). - 2020. - 188 с.
 23. Статистика України. - №4. - 2020. - 107 с.
 24. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №1. - 2021. - 107 с.
 25. Український педагогічний журнал. - К. : Ін-т педагогіки НАПН України. - №4. - 2020. - 223 с.
 26. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №4. - 2020. - 80 с.
 27. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №3. - 2020. - 112 с.
 28. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №1. - 2020. - 96 с.
 29. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №2. - 2020. - 96 с.
 30. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №1. - 2021. - 80 с.
 31. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №5. - 2020. - 88 с.
 32. Фармацевтическая отрасль. - К. : Агенство профессиональной информации. - №6. - 2020. - 104 с.
 33. Фінанси України. - №1. - 2021. - 128 с.
 34. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №10. - 2020. - 78 с.
 35. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №11. - 2020. - 71 с.

Дисертації, автореферати

 1. 63.3(4 Укр) К66 Кордун, О. О. Конституційний суд України в умовах пострадянських трансформацій : автореф. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі історії / О. О. Кордун. - К. : МАУП, 2020. - 34 с.
 2. 65.24 М91 Муромець, В. Г. Теоретико-методологічні аспекти розвитку загальних компетентностей управлінських кадрів освітньо-наукового рівня як імператив людського капіталу : автореф. на здоб.наук.ступ. доктора наук в галузі управління людськими ресурсами / В. Г. Муромець. - К. : МАУП, 2020. - 53 с.
 3. 65.29 З-48 Зеленін, Ю. М. Формування бізнес-моделі закладів освіти дорослих : дис...на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Ю. М. Зеленін ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
 4. 65.29 С37 Симаков, В. С. Інноваційні підходи до управління підприємствами електронної комерції в умовах глобалізації : дис...на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / В. С. Симаков ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 236 с.
 5. 65.29 Ш12 Шабан, К. С. Механізм формування інноваційної політики видавничо-поліграфічних підприємств в мережевій економіці : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / К. С. Шабан ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 274 с.
 6. 65.29 Ю83 Юрченко, О. В. Управління соціальними витратами аграрних підприємств : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. В. Юрченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 213 с.
 7. 65.29 Ю96 Юшкевич, О. О. Економіко-екологічний механізм забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення: теоретико-методологічний та організаційний аспекти : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. д-ра економічних наук / О. О. Юшкевич ; ДУ "Житомирська політехніка"; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 470 с.
 8. 65.290-2 К39 Килівник, О. В. Управління медичними інноваціями в умовах реформування системи охорони здоров'я : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі медичного менеджменту / О. В. Килівник. - К. : МАУП, 2020. - 173 с.
 9. 65.290-2 Р69 Романів, О. В. Управління фінансовим забезпеченням закладів охорони здоров'я в контексті медичної реформи : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі медичного менеджменту / О. В. Романів. - К. : МАУП, 2020. - 191 с.
 10. 66.4 Т73 Троніна, О. В. Порівняльна характеристика формування суспільно-політичної думки за допомогою телебачення в Європі та україні : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі міжнародних відносин / О. В. Троніна. - К. : МАУП, 2020. - 230 с.
 11. 67.401.21 А50 Алісой, А. Е. Сучасні тенденції державного забезпечення права на свободу мирних зібрань в країнах ЄС та Україні : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі державного управління / А. Ельмар Огли Алісой. - К. : МАУП, 2020. - 206 с.
 12. 67.401.21 Б46 Бенфрая, С. Н. Державно-правове забезпечення прав викривачів : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук в галузі державного управління / Сетлаві Набіль Бенфрая. - К. : МАУП, 2020. - 354 с.
 13. 67.401.21 В58 Власенко, І. М. Державне управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд в процесі децентралізації влади : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук в галузі державного управління / І. М. Власенко. - К. : МАУП, 2018. - 159 с.
 14. 67.401.21 К63 Комар, С. І. Інститут юридичної відповідальності державних службовців в Україні та механізм його правового регулювання : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / С. І. Комар. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 15. 67.401.21 Л49 Лерник, С. С. Державне регулювання агропромисловим сектором України в умовах євроінтеграційного курсу України : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі державного управління / С. С. Лерник. - К. : МАУП, 2020. - 138 с.
 16. 67.408 С48 Слотило, О. Р. Кримінальна відповідальність за протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації ( ст.206-2 КК України) : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / О. Р. Слотило. - К. : МАУП, 2020. - 253 с.
 17. 67.408 Т12 Тагієв, М. Порівняльний аналіз діяльності правоохоронних органів України та Азербайджанської республіки : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / М. Тагієв. - К. : МАУП, 2020. - 238 с.
 18. 67.411 В57 Влад, С. Ф. Захист прокурором прав і свобод неповнолітніх при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі права / С. Ф. Влад. - К. : МАУП, 2020. - 245 с.
 19. 67.412 К68 Коростельов, Н. Ю. Особливості співробітництва у сфері юстиції між Україною та ЄС : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі міжнародних відносин / Н. Ю. Коростельов. - К. : МАУП, 2020. - 210 с.
 20. 88.4-5 Х21 Харківська, А. І. Особливості психокорекційної роботи з хворими на алкоголізм : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі медичної психології / А. І. Харківська. - К. : МАУП, 2020. - 154 с.
 21. 88.4-8 І-29 Ідобаєва, А. Л. Довіра як чинник ефективності діяльності організації : автореф., дис.. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі психології / А. Л. Ідобаєва. - К. : МАУП, 2020. - 150 с.

За березень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 К56 Коваленко, Л. Б. Вища математика. Модуль 1 : Навч. посіб. / Л. Б. Коваленко, С. О. Станішевський. - Х. : ХНУМГ, 2015. - 256 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Kovalenko_Vyscha_mat_M.1.rar
 2. 24+5 М89 Музиченко, В. П. Медична хімія : підруч. / В. П. Музиченко, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2018. - 496 с.
 3. 26.89 П48 Поколодна, М. М. Туристське краєзнавство : Навч. посіб. / М. М. Поколодна, Л. Д. Божко. - Х. : ХНУМГ, 2013. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/26.8/26.89/Pokolodna_Tur_kraeznavstvo.rar
 4. 28.072 С34 Сибіль, М. Г. Клінічна біохімія : Навч. посіб. / М. Г. Сибіль. - Л. : ЛДУФК, 2015. - 228 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Sybil_Klin_biohimiya.rar
 5. 32.973 К63 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів : Навч. посіб. / Укл. М.І.Демиденко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 98 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Demydenko_Komp_shemotehnika.rar
 6. 32.973 К63 Комп'ютерна схемотехніка : Консп. лекцій / Уклад. Л.А.Матвійчук. - Чернігів : ЧІіБіП, 2017. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Matviychuk_Komp_shemotehnika.rar
 7. 32.973 М71 Мікропроцесорна техніка : Консп. лекцій / Уклад.: Т.О.Терещенко, О.В. Хоменко. - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 165 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Tereschenko_Mikroproc_tehnika.rar
 8. 32.973 Я41 Язык программирования Java SE 8. Подробное описание / Д.Гослинг и др. - 5-е изд. - М. : И.Д.Вильямс, 2015. - 672 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Gosling_Java_SE_8.rar
 9. 32.973 Д60 Додонов, О. Г. Мережеві організаційні структури управління. Моделювання та візуалізація засобами Excel / О. Г. Додонов. - К. : Ліра-К, 2021. - 264 с.
 10. 32.973 К13 Кадомський, К. К. Java. Теорія і практика : Навч. посіб. / К. К. Кадомський, П. К. Ніколюк. - Вінниця : Донну, 2019. - 197 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kadomskiy_Java.rar
 11. 32.973 О-53 Олецький, О. В. Перші кроки в Java : Навч. посіб. / О. В. Олецький. - К., 2017. - 144 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Oletskyi_Pershi_kroky_v_Java.rar
 12. 32.973 Т19 Тарарака, В. Д. Архітектура комп'ютерних систем : Навч. посіб. / В. Д. Тарарака. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 383 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Tararaka_Arh_komp_system.rar
 13. 32.973 Х82 Хорстманн, К. Java. Т.1 : Основы / К. Хорстманн, Г. Корнелл ; пер.Пер. с англ. - 9-е изд. - М. : И.Д.Вильямс, 2014. - 864 с. - (Библиотека профессионала).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Horstmann_Java_T.1.rar
 14. 32.973 Х82 Хорстманн, К. Java. Т.2 : Расширенные средства программирования / К. Хорстманн, Г. Корнелл ; пер.Пер. с англ. - 9-е изд. - М. : И.Д.Вильямс, 2014. - 1008 с. - (Библиотека профессионала).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Horstmann_Java_T.2.rar
 15. 32.973 Ш57 Шилдт, Г. Java. Полное руководство / Г. Шилдт. - 8-е изд. - М. : И.Д.Вильямс, 2012. - 1104 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Shildt_Java.rar
 16. 32.973+5 М42 Медицинская информатика в модулях : учеб. пособ. / [Булах И. Е., Войтенко Л. П., Алита Е. С и др.]. - К. : Медицина, 2014. - 192 с.
 17. 32.973+5 Б81 Бондаренко, Т. І. Основи медичної інформатики.Практикум : навч. посіб. / Т. І. Бондаренко. - К. : Медицина, 2018. - 128 с.
 18. 51.1 С78 Статеве виховання і репродуктивне здоров'я підлітків та молоді : Навч. посіб. / Н.О.Лещук та ін. - К. : МОН України, 2014. - 136 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Leschuk_Stat_vyhovannya.rar
 19. 51.1 К56 Ковальова, О. М. Деонтологія в медицині : Підруч. / О. М. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук. - Х. : ХНМУ, 2014. - 258 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Kovalyova_Deont_v_medycyni.rar
 20. 51.1(2)2 Л64 Литвинова, Н. А. Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед підлітків групи ризику : Навч.-метод. посіб. / Н. А. Литвинова. - Старобільськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2016. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Litvinova_Soc-ped_prof_narkomanii.rar
 21. 52.5 С87 Струков, А. І. Патологічна анатомія : Підруч. / А. І. Струков, В. В. Сєров. - Пер. з рос. 4-го вид., стереотип. - Х. : Факт, 2004. - 864 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Strukov_Pat_anatomiya.rar
 22. 52.81+56.6 К49 Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога : навч. посіб. / [За ред. О. М. Біловола]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 23. 53.52 С91 Сучасна фітотерапія : Навч. посіб. / С.В.Гарна та ін. - Х. : Друкарня Мадрид, 2016. - 580 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.52/Garna_Such_fitoterapiya.rar
 24. 53.52 Ф68 Фітотерапія в кардіології : Навч. посіб. / Ю.І.Корнієвський та ін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 470 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.52/Kornievskiy_Fitoter_v_kardiologii.rar
 25. 53.54 М12 Магльована, Г. П. Основи фізичної реабілітації / Г. П. Магльована. - Львів : Ліга-Прес, 2006. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Maglyovana_Osn_fiz_reabilitacii.rar
 26. 53.54+56.12 М30 Марченко, О. К. Фізична реабілітація хворих із травмами й захворюваннями нервової системи : Навч. посіб. / О. К. Марченко. - К. : Олімпійська література, 2006. - 196 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.54/Marchenko_Fiz_reabilitaciya.rar
 27. 53.6 К78 Кравчук, С. Ю. Радіологія : підруч. / С. Ю. Кравчук. - К. : Медицина, 2019. - 296 с.
 28. 53+54.5 К46 Кіт, О. М. Медсестринство в хірургії : Підруч. для студ. вищ. мед. закл. / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, Г. Т. Пустовойт. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 494 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Kit_Med_v_hirurgii.rar
 29. 54.1 В60 Внутрішні хвороби : Підруч. для студ. стомат. ф-тів / Під ред. М.С.Расина. - Полтава : Форміка, 2002. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Rasyn_Vnutr_hvoroby.rar
 30. 54.5 П37 Пластична та реконструктивна хірургія : Підруч. / За ред. Д.С.Аветікова. - Полтава : УМСА, 2013. - 396 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Avetikov_Plast_ta_rek_hirurgiya.rar
 31. 55.14 І-74 Інфекційні хвороби : підруч. / [За ред. В. М. Козька]. - К. : Медицина, 2019. - 312 с.
 32. 55.4 Ф93 Фтизіатрія : підруч. / [За ред. В. І. Петренка]. - К. : Медицина, 2015. - 472 с.
 33. 55.6 О-58 Онкологія : підруч. / {За ред. Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, І. Й. Галайчука]. - друге вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2019. - 520 с.
 34. 55.83+55.81 Д36 Дерматологія та венерологія : підруч. / [Степаненко В. І., Чоботврь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - 2--ге вид., стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 336 с.
 35. 56.13 Н46 Нейрохірургія : навч. посіб. / [За ред. В. О. П'ятикопа]. - К. : Медицина, 2019. - 152 с.
 36. 56.14 Ф24 Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії і токсикоманії : Навч. посіб. / С.В.Баюрка та ін. - Х. : НФУ, 2017. - 210 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/56.14/Bayurka_Farm_aspekty.rar
 37. 56.7 О-91 Офтальмологія : підруч. / [За ред. Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 38. 56.8 О-85 Оториноларингологія : підруч. / [Заболотний Д. І., Мітін Ю. В., Безшапочний С. Б. та ін.]. - 4-те вид. - К. : Медицина, 2020. - 472 с.
 39. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн.1 : Акушерство / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 4, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 424 с.
 40. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн. 2 : Гінекологія / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 3, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 376 с.
 41. 57.3 П24 Педіатрія : підруч. / [За ред. Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2021. - 224 с.
 42. 65.01 З-95 Зухба, О. М. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. М. Зухба, Л. І. Ляшенко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 276 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Zuhba_Osn_ek_teorii.rar
 43. 65.01 Т56 Томчук-Пономаренко, Н. В. Економіка добробуту : навч. посіб. / Н. В. Томчук-Пономаренко. - К. : Ліра-К, 2020. - 234 с.
 44. 65.02 С76 Стадник, Г. В. Історія економіки та економічної думки : Навч. посіб. / Г. В. Стадник, В. П. Решетило, С. І. Щтефан. - Т. : ХНУМГ, 2014. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.02/Stadnyk_Ist_ek_ta_ek_dumky.rar
 45. 65.28 Е45 Економіка довкілля і природних ресурсів : Навч. посіб. / За заг. ред. П.Т.Бубенка. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.28/Bubenko_Ekon_dovkillya.rar
 46. 65.290-2 М50 Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб. ХХІ ст. / [За заг. ред. Мошека Г. Є.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 420 с.
 47. 65.290-2 Ф44 Фесенко, Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій : Навч. посіб. / Т. Г. Фесенко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 181 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Fesenko_Upr_proektamy.rar
 48. 65.290-2(9) О-64 Організаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств : Консп. лекцій / Авт.-укл. Юр'єва І.А. - Х. : НТУ ХПІ, 2014. - 189 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Yur'eva_Org_analit_zab_ekon_bez_pidpryemstv.rar
 49. 65.290-2(9) П31 Петряєва, З. Ф. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки : Навч.-практ. посіб. / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко. - Х. : ХНЕУ, 2017. - 242 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Petryaeva_Obl_analit_zab_ekonom_bezpeky.rar
 50. 65.43 О-64 Організація послуг харчування : Підруч. / А.І.Усіна та ін. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 183 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Usina_Org_poslug_harchuvannya.rar
 51. 66.1 Г65 Гончарук-Чолач, Т. В. Історія українських та зарубіжних політичних вчень : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, В. Я. Томахів. - К. : Ліра-К, 2020. - 228 с.
 52. 67.5 С89 Судово-медична експертиза дітей : Навч. посіб. / За заг. ред. В.Д.Мішалова. - К. : Здоров'я, 2010. - 258 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.5/Mishalov_Sud-med_eks_ditey.rar
 53. 72 О-75 Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / За заг. ред. Т.В.Гончарука. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 277 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Goncharuk_Osn_nauk_doslidzhen.rar
 54. 74.200.55 З-38 Захарова, Н. М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : Навч. посіб. / Н. М. Захарова, О. І. Гуренко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. - 214 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.200/Zakharova_Popul_zdor_sposobu.rar
 55. 75 С73 Спортивна медицина : Підруч. для студ. і лікарів / За заг. ред. В.М.Сокрута. - Донецьк : Каштан, 2013. - 472 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/Sokrut_Sport_medycina.rar
 56. 75.81 К78 Кравець, О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : Навч. посіб. / О. М. Кравець, С. І. Байлик. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 335 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Kravec_Org_anim_posl_v_turyzmi.rar
 57. 76.01 Б40 Безсмертний, В. Українська журналістика та її воєнний сегмент учора, сьогодні, завтра / В. Безсмертний. - К. : Ліра-К, 2020. - 200 с.
 58. 85.1 І-90 Історія образотворчого мистецтва та архітектури : курс лекцій / [Уклад. О. Демідко]. - К. : Ліра-К, 2021. - 182 с.
 59. 87 О-75 Основи філософських знань : Підруч. / Горлач М.І. та ін. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Gorlach_Osn_fil_znan.rar
 60. 88.4-5 К50 Клочко, О. О. Профілактика адиктивної поведінки дітей та молоді у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів : Монографія / О. О. Клочко. - Суми : ФОП Наталуха А.С., 2013. - 172 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Klochko_Prof_adykt_povedinky.rar
 61. 88.4-5 Ч-46 Черезова, І. О. Психологічна експертиза : Навч. посіб. / І. О. Черезова. - Бердянськ : БДПУ, 2018. - 262 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Cherezova_Psyh_ekspertyza.rar
 62. 88.4-5(2) +56.14 П86 Психіатрія і наркологія : Підруч. / За ред. В.Л.Гавенка, В.С.Бітенського. - К. : Здоров'я, 2009. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/56.14/Gavenko_Psyh_i_narkologiya.rar

Періодичні видання

 1. Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - №4. - 2020. - 119 с.
 2. Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.4 (98) : жовтень-грудень. - 2020. - 215 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №34, 23 лютого. - №58, 30 березня. - 2021.
 4. Економіка і прогнозування. - №4. - 2020. - 159 с.
 5. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №4. - 2020. - 100 с.
 6. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №12. - 2020. - 152 с.
 7. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - №1. - 2021. - 174 с.
 8. Економіка. Менеджмент. Бізнес. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №3 (33). - 2020. - 76 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - №1. - 2021. - 36 с.
 10. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №1. - 2021. - 100 с.
 11. Інвестиції: практика та досвід. - №1. - 2021. - 154 с.
 12. Інвестиції: практика та досвід. - №2. - 2021. - 120 с.
 13. Інвестиції: практика та досвід. - №3. - 2021. - 108 с.
 14. Маркетинг в Україні. - №6. - 2020. - 72 с.
 15. Сучасний захист інформації. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №4 (44). - 2020. - 60 с.
 16. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №1 (37). - 2021. - 122 с.
 17. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 4. - 2020. - 466 с.
 18. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №9. - 2020. - 109 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 Б87 Братусь, Г. А. Управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку економіки України : дисерт., автореферат на здоб.наук. ступ. доктора економічних наук / Г. А. Братусь ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 479 с.
 2. 65.01 К56 Коваль, Я. С. Механізми державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора юридичних наук / Я. С. Коваль ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 460 с.
 3. 65.01 Т46 Тихончук, Л. Х. Формування інституційно-економічних засад державного регулювання міжнародної діяльності корпорацій : дис. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / Л. Х. Тихончук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 378 с.
 4. 65.01+31 З-17 Зайцев, Д. Б. Механізми державного регулювання розвитку "зеленої" енергетики (на прикладі Рівненської області) : дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / Д. Б. Зайцев ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 245 с.
 5. 65.31 О-34 Овсак, І. П. Механізми державного регулювання збалансованого розвитку будівельного комплексу України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук (доктора філософії) з державного управління / І. П. Овсак ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 271 с.
 6. 67.401 А56 Аль-Атті, А. Механізми публічного управління випереджаючим розвитком економіки України : дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління (доктора філософії) / Амер Аль-Атті ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 200 с.
 7. 67.401 А86 Артеменко, Я. В. Адміністративно-правове забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Я. В. Артеменко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 201 с.
 8. 67.401 Д71 Доценко, О. С. Адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії організованій злочинності в Україні: концептуальні підходи : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / О. С. Доценко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 486 с.
 9. 67.401 К63 Коміссаров, С. А. Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / С. А. Коміссаров ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 477 с.
 10. 67.401 К64 Кондуфорова, Л. В. Адміністративно-правові засоби захисту приватного інтересу : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Л. В. Кондуфорова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 212 с.
 11. 67.401 К73 Котормус, Т. І. Адміністративно-правові гарантії захисту права власності громадян України в районах проведення Операції Об'єднаних Сил : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Т. І. Котормус ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 244 с.
 12. 67.401 К78 Красноборова, М. П. Спільні слідчі групи: адміністративно-правовий та організаційний аспекти діяльності : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / М. П. Красноборова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 207 с.
 13. 67.401 К88 Куварзін, О. С. Адміністративна відповідальність за порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. С. Куварзін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 250 с.
 14. 67.401 Л63 Лисков, С. О. Адміністративно-правовий статус суб'єктів податкової служби України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. О. Лисков ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 207 с.
 15. 67.401 М33 Матвійчук, А. В. Механізм адміністративно-правового забезпечення державної регуляторної політики : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / А. В. Матвійчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 443 с.
 16. 67.401 М48 Мельниченко, Б. Б. Адміністративно-правове забезпечення публічного управління : європейські стандарти та їхня адаптація в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / Б. Б. Мельниченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 473 с.
 17. 67.401 М59 Миколаєць, В. А. Концептуальні основи зразкових та типових справ у адміністративному судочинстві : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / В. А. Миколаєць ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 411 с.
 18. 67.401 М60 Мілевський, А. П. Адміністративні послуги, що надаються Міністерством юстиції України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. П. Мілевський ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 208 с.
 19. 67.401 М91 Муравйова, І. А. Адміністративно-правовий статус суб'єктів митних правовідносин : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / І. А. Муравйова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 214 с.
 20. 67.401 П12 Павлюк, Н. М. Національна поліція України як суб'єкт адміністративно-правового захисту права власності : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Н. М. Павлюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 242 с.
 21. 67.401 П31 Пєров, А. П. Адміністративно-правові засади професійного навчання державних службовців України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. П. Пєров ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 232 с.
 22. 67.401 П84 Прохоров, К. О. Адміністративна відповідальність за порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / К. О. Прохоров ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 261 с.
 23. 67.401 Р69 Романюк, М. В. Організаційно-правові засади експертної діяльності в адміністративному судочинстві : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / М. В. Романюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 210 с.
 24. 67.401 С34 Сіделковський, О. Л. Адміністративно-правові засади формування єдиного медичного простору України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора юридичних наук / О. Л. Сіделковський ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 377 с.
 25. 67.401 С51 Смолій, І. В. Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва у сфері адміністративного судочинства : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / І. В. Смолій ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 223 с.
 26. 67.401 Ш24 Шаправський, Т. О. Адміністративно-правове регулювання охорони і використання земель в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Т. О. Шаправський ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 276 с.
 27. 67.401 Ш39 Шейбут, Д. В. Публічне адміністрування у сфері міграції в Україні : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Д. В. Шейбут ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 202 с.
 28. 67.401 Я47 Яковенко, М. М. Принцип справедливості в адміністративному судочинстві України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / М. М. Яковенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 201 с.
 29. 67.401.21 А46 Александров, О. В. Організаційні засади інформаційно-аналітичної діяльності в органах державної влади України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / О. В. Александров ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 279 с.
 30. 67.401.21 Є26 Євсюков, О. П. Уніфікація механізмів державного управління соціально-економічною безпекою в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора наук з державного управління / О. П. Євсюков ; НУЦЗУ; ДСНС; МАУП. - К. : НУЦЗУ; ДСНС; МАУП, 2018. - 425 с.
 31. 67.401.21 К43 Кириченко, Г. В. Інформаційно-комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів державної влади в Україні : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Г. В. Кириченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 279 с.
 32. 67.401.21 К78 Кравцов, М. О. Звернення громадян до органів публічної влади в Україні: державно-управлінський аспект : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / М. О. Кравцов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 284 с.
 33. 67.401.21 К83 Кропивницький, Р. С. Удосконалення механізму державного управління науковою діяльністю наукових установ системи МВС України : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / Р. С. Кропивницький ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 312 с.
 34. 67.401.21 Л52 Лєтнєва, О. С. Механізми державного управління у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління (доктора філософії) / О. С. Лєтнєва ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 223 с.
 35. 67.401.21 М29 Марусіна, О. С. Концептуальні засади формування і розвитку системи державного управління у сфері вищої освіти в Україні : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / О. С. Марусіна ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 267 с.
 36. 67.401.21 С30 Семенець-Орлова, І. А. Теоретичні засади державного управління освітніми змінами в Україні : дис. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / І. А. Семенець-Орлова ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 523 с.
 37. 67.401.21 С34 Сивий, Р. П. Механізми трансформації державної служби України в умовах європейської інтеграції : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Р. П. Сивий ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 237 с.
 38. 67.401.21 С40 Сисюк, В. М. Участь суспільних інституцій у формуванні та реалізації державної політики фізичного виховання в Україні : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / В. М. Сисюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 207 с.
 39. 67.401.21 Т26 Твердохліб, О. С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інформаційної політики України : дис. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / О. С. Твердохліб ; МАУП. - К. : ІПК ДСЗУ; МАУП, 2018. - 460 с.
 40. 67.401.21 Ш62 Шинкарьов, А. М. Взаємодія органів публічної влади та субєктів підприємницької діяльності в умовах децентралізації : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / А. М. Шинкарьов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
 41. 67.401.21 Ю91 Юськов, Г. М. Механізми взаємозв'язків з громадськістю в системі публічного управління України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук (доктора філософії) з державного управління / Г. М. Юськов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 264 с.
 42. 67.401.21 Я76 Яровой, Т. С. Державне управління системою лобізму в Україні в інтересах громадянина, суспільства, безпеки держави : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. доктора наук з державного управління / Т. С. Яровой ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 588 с.
 43. 67.401.21+38 Л14 Лагунова, І. А. Публічне управління ризиками у сферах будівництва та експлуатації споруд засобами технічного регулювання : дис. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / І. А. Лагунова ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 190 с.
 44. 67.401.21+5 Л13 Лаврентій, Д. С. Механізм державно-приватного партнерства в процесі реформування сфери охорони здоров'я в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / Д. С. Лаврентій ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 202 с.
 45. 67.401.21+65.01 А39 Акімова, Л. М. Механізми державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні: теоретико-методологічні засади : дис.. на здоб.наук.ступ. доктора наук з державного управління / Л. М. Акімова ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 481 с.
 46. 67.404 Б61 Білий, О. О. Відповідальність суб'єктів господарювання за безпеку непродовольчої продукції в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. О. Білий ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 220 с.
 47. 67.404 З-12 Забродін, О. М. Вдосконалення законодавства про відновлення платоспроможності державних підприємств : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. М. Забродін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 286 с.
 48. 67.404 П41 Побіянська, Н. Б. Визнання господарського зобов'язання недійсним як спосіб захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Н. Б. Побіянська ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 203 с.
 49. 67.404 Р58 Ровний, В. В. Господарсько-правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / В. В. Ровний ; МАУП. - К. : МАУП, 2018. - 220 с.
 50. 67.404 С32 Сєрий, С. Л. Правове забезпечення нагляду і контролю у сфері господарської діяльності : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. Л. Сєрий ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 208 с.
 51. 67.408 Б90 Буждиганчук, Є. Ю. Розслідування сутенерства, вчиненого організованою групою : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук (доктора філософії) / Є. Ю. Буждиганчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 259 с.
 52. 67.408 В58 Власюк, В. В. Кримінально-правове забезпечення охорони діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / В. В. Власюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 234 с.
 53. 67.408 В67 Волкова, Т. І. Кримінально-правова охорона рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів ( ст. 249 КК України) : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / Т. І. Волкова ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 317 с.
 54. 67.408 Г85 Грищенко, А. П. Фікції у кримінальному праві України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / А. П. Грищенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 273 с.
 55. 67.408 З-17 Зайцев, О. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого органу досудового розслідування у кримінальному процесі України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / О. Зайцев ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 246 с.
 56. 67.408 К89 Кузнєцов, М. Г. Домашнє насильство: кримінологічна характеристика та запобігання : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / М. Г. Кузнєцов ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 241 с.
 57. 67.408 П36 Підболячний, М. В. Запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / М. В. Підболячний ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 314 с.
 58. 67.408 П57 Поплавський, А. А. Формування державного регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю в Україні : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / А. А. Поплавський ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 316 с.
 59. 67.408 Ш25 Шаранич, Р. С. Розслідування злочинів у сфері банківського кредитування : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / Р. С. Шаранич ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 240 с.
 60. 67.408+67.51 Б77 Бойко, Ю. Ю. Кримінально-правова охорона прав пацієнта в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Ю. Ю. Бойко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 251 с.
 61. 67.408+67.51 Д69 Дорохін, Д. В. Кримінологічна характеристика та запобігання релігійному екстремізму : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Д. В. Дорохін ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 276 с.
 62. 67.408+67.51 К82 Кривенко, В. В. Кримінологічні засади запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням в органах місцевого самоврядування України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / В. В. Кривенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 213 с.
 63. 67.408+67.51 М91 Мурихін, С. В. Покарання за екологічні злочини в Україні : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. В. Мурихін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 264 с.
 64. 67.408+67.51 Ч-95 Чуфрін, Ю. Ю. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Ю. Ю. Чуфрін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 217 с.
 65. 67.409+67.51 К61 Колодчина, А. Л. Реалізація Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. Л. Колодчина ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 218 с.
 66. 67.411 Б76 Божик, В. І. Забезпечення прав особи під час досудового розслідування кримінальних проступків : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ.кандидата юридичних наук / В. І. Божик ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 220 с.
 67. 67.411+67.52 Б59 Бідняк, В. А. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук ( доктора філософії) / В. А. Бідняк ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 264 с.
 68. 67.411+67.52 В65 Войтко, А. О. Криміналістична характеристика та розслідування групового порушення громадського порядку : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. О. Войтко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 257 с.
 69. 67.411+67.52 Д56 Доброва, О. В. Криміналістична характеристика та розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. В. Доброва ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 267 с.
 70. 67.411+67.52 Ж91 Журба, С. О. Криміналістична характеристика та розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сфері житлово-комунального господарства : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / С. О. Журба ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 254 с.
 71. 67.411+67.52 І-41 Ікаєв, А. Р. Розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. Р. Ікаєв ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 217 с.
 72. 67.411+67.52 К17 Каліновська, А. В. Доказування у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / А. В. Каліновська ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 235 с.
 73. 67.411+67.52 К84 Крупєй, В. Ю. Розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами : давтореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук ( доктора філософії) / В. Ю. Крупєй ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 20 с.
 74. 67.411+67.52 П44 Подлєгаєв, К. М. Реалізація правових позицій Європейського Суду з прав людини та прецедентної практики Верховного Суду України у кримінальних провадженнях : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / К. М. Подлєгаєв ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 284 с.
 75. 67.411+67.52 С47 Слива, Ю. М. Судовий контроль за додержанням законів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / Ю. М. Слива ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 280 с.
 76. 67.411+67.52 Т80 Трясун, П. Р. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства, вчиненого у публічних місцях : дисерт.,автореферат на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / П. Р. Трясун ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 242 с.

За лютий 2021 р.

Книжкові видання

 1. 28.072 M45 Medical and biological physics = Медична та біологічна фізика : textbook / [Edited by A. V. Chalyi]. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 480 p.
 2. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book1 : Bioorganic Chemistry / [Edited by B. S. Zimenkovsky, I. V. Nizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 288 p.
 3. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book2 : Biological Chemistry / [Edited by Yu. I. Gubsky, I. V. Hizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 544 p.
 4. 28.072 G92 Gubskyi, Y. I. Bioorganic chemistry = Біоорганічна хімія : textbook / Yu. I. Gubskyi. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 224 p.
 5. 28.706 Г51 Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас = Histology, Cytology and Embryology; Гистология, цитология и эмбриология : навч. посіб. / [Степаненко О. Ю., Мірошниченко О. В., Зайченко Л. О. та ін.]. - 2-е вид. - К, : Медицина, 2020. - 152 с.
 6. 28.706 C51 Cherkasov, V. G. Human Anatomy = Анатомія людини : textbook / V. G. Cherkasov, S. Y. Kravchuk, L. R. Mateshuk-Vatseba. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 656 p.
 7. 28.706 М29 Мартіні, Ф. Анатомічний атлас людини = Martini's Atlas of the Human Body; Анатомический атлас человека; Atlas anatomicus hominis / Ф. Мартіні ; пер.Наук.ред перекладу В. Г. Черкасов. - 3-тє чотиримовне вид. - К. : Медицина, 2019. - 128 с. : 250 іл.
 8. 28.706 Н57 Неттер, Ф. Г. Атлас анатомії людини = Atlas of Human Anatomy / Френк Г. Неттер ; пер.Наук.ред. перекладу Матешук Л., Герасимюк І., Крив. - двомовне вид. - К. : Медицина, 2020. - 736 с. : іл.
 9. 28.71 А72 Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. Кн.1 / О.О.Рафальський та ін. - К. : ІПіЕНД, 2020. - 432 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Rafalskiy_Antrop_kod_Kn1.rar
 10. 28.71 А72 Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. Кн.2 / О.О.Рафальський та ін. - К. : ІПіЕНД, 2020. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Rafalskiy_Antrop_kod_Kn2.rar
 11. 32.973 M46 Medical Informatics = Медична інформатика : textbook / [Bulakh I.Ve., Liakh Yu. Ye., Martseniuk V. P.]. - 4th ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.
 12. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 1 : General Issues of Family Medicine / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2016. - 560 p.
 13. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 376 p.
 14. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 3 : Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili, L. S.Babinets]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 616 p.
 15. 51.1 B69 Bobyrov, V. M. Bases of Bioethics and Biosafety = Основи біоетики та біобезпеки : study guide / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. - 2nd ed., stereotype. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 248 p.
 16. 51.2 H99 Hygiene and ecology = Гігієна та екологія : textbook / [Under the edited V.G. Bardov]. - Second ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 688 p.
 17. 52.5 P32 Pathomorphology = Патоморфологія : textbook / [ Edited by L. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata]. - 2nd ed. - K. : АUS Medicine Publishing, 2020. - 328 p.
 18. 52.5 P32 Pathophysiology = Патофізіологія : textbook / [ Edited by N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev]. - 3rd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 656 p.
 19. 52.82 T82 Tsurkan, O. O. Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups = Фармацевтична хімія : study guide / O. O. Tsurkan, I. V. Nizhenkovska, O. O. Hlushachenko. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 152 p.
 20. 52+28.074 M46 Medical microbiology, virology and immunology = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook / [Andrianova T. V., Bobyr V. V.,Danyleichenko, etc.] ; пер.from ukr. Published. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 744 p. : ill.
 21. 53.54 K79 Kovalsky, O. V. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging = Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : textbook / O. V. Kovalsky. - Second ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 504 p.
 22. 53.6 О-35 Овчаренко, О. П. Основи радіаційної медицини : Навч. посіб. / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/53.6/Ovcharenko_Osn_rad_medycyny.rar
 23. 53+55.6 Д74 Дрижак, В. І. Медсестринство в онкології : Підруч. / В. І. Дрижак, М. І. Домбрович. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 222 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/53/Dryzhak_Med_v_onkologii.rar
 24. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 1 : Diagnostics / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 424 p.
 25. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 2 : Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 264 p.
 26. 54.1+51.1(2)2 I-69 Internal Medicine:Clinical Care = Внутрішня медицина: Невідкладна допомога : textbook / [Edited by O. Ya.Babak, O.M. Bilovol]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.
 27. 54.5 Х54 Хірургія : Підруч. / За ред. Б.П.Лисенка, В.Д.Шейка, С.Д.Хіміча. - К. : ВСВ "Медицина", 2010. - 712 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Lysenko_Hirurgiya.rar
 28. 54.5 Н40 Невідкладна хірургія : Підруч. / Під ред. В.В.Бойка, В.М.Лісового. - Х. : НТМТ, 2019. - 514 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Boyko_Nevidkl_hirurgiya.rar
 29. 54.5 Х54 Хірургія : Підруч. / Кіт О.М. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 644 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Kit_Hirurgiya.rar
 30. 54.5 G36 General Surgery = Загальна хірургія : textbook / [ Edited by S. D. Khimich, M. D. Zheliba]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 536 p.
 31. 54.5 T89 Tsyhykalo, O. V. Clinical anatomy and operative surgery = Клінічна анатомія та оперативна хірургія : textbook / O. V. Tsyhykalo. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 528 p.
 32. 55.1 I-60 Infectious Diseases = Інфекційні хвороби : textbook / [ Holubovska O. A., Andreichyn M. A., Shkurba A. V. et al.]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 664 p.
 33. 55.14 И74 Инфекционные болезни : Учеб. для студ. мед. вузов / Е.П.Шувалова и др. - 7-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : СпецЛит, 2015. - 727 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Shuvalova_Infek_bolezni.rar
 34. 55.4 А43 Актуальні питання фтизіатрії : Посіб. для студ. мед. ВНЗ. - Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014. - 155 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Kryzhanovskiy_Akt_pyt_ftyziatrii.rar
 35. 55.4 P58 Phthisiology = Фтизіатрія : textbook / [ Edited by V. I. Petrenko ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 416 p.
 36. 55.4 Ф93 Фтизіатрія у схемах, таблицях та рисунках : Навч.-метод. посіб. / О.С.Шевченко та ін. - Х. : ХНМУ, 2016. - 176 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Shevchenko_Ftyziatriya.rar
 37. 55.4 Р17 Разнатовська, О. М. Фтизіатрія : Підруч. / О. М. Разнатовська. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2014. - 242 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Raznatovska_Ftyziatriya.rar
 38. 55.6 О-58 Онкологія : Підруч. / За ред. Б.Т.Білинського. - 3-е вид., перероб. і доп. - К. : Здоров'я, 2004. - 528 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Bilyns'kiy_Onkologiya.rar
 39. 55.6 S81 Starikov, V. I. Oncology = Онкологія : textbook / V. I. Starikov, A. S. Khodak, I. Y. Galaychuk. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 216 p.
 40. 55.6 Ч-46 Черенков, В. Г. Онкология : Учеб. / В. Г. Черенков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Cherenkov_Onkologiya.rar
 41. 55.6 Ш37 Шевченко, А. І. Онкологія : Підруч. / А. І. Шевченко. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2006. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Shevchenko_Onkologiya.rar
 42. 56.1 N50 Neurology = Неврологія : textbook / [Edited by L. A. Hryhorova, L. I. Sokolova]. - K : AUS Medicine Publishing, 2017. - 624 p.
 43. 56.1 Н40 Неврология / Под ред. Е.И.Гусева, А.Н.Коновалова, В.И.Скворцовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1892 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/Gusev_Nevrologiya.rar
 44. 56.1 Н54 Нервові хвороби : Підруч. / Відповід. ред. С.М.Віничук. - К. : Здоров'я, 2001. - 696 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/Vinychuk_Nerv_hvoroby.rar
 45. 56.1 М42 Медсестринство в неврології : Посіб. з практ. навичок / За ред. С.І.Шкробот. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 300 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/Shkrobot_Medsestr_v_nevrologii.rar
 46. 56.13 N50 Neurosurgery = Нейрохірургія : textbook / [Edited by V. Tsymbaliuk]. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 192 p.
 47. 56.13 С41 Сіпітий, В. І. Нейрохірургія : Підруч. / В. І. Сіпітий. - Х. : Кроссроуд, 2006. - 740 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.1/56.13/Sipityi_Neyrohirurgiya.rar
 48. 56.6 В52 Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу = Clinical practice in therapeutic stomatology for IV year students : навч. посіб. / [Петрушанко Т. О., Ніколішин А. К., Іленко Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 288 с.
 49. 56.6 П81 Пропедевтика ортопедичної стоматології : підруч. / [За ред. Короля Д. М.]. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 328 с.
 50. 56.6 B29 Bases of Dentistry = Основи стоматології : textbook / [Edited by V. O. Malanchuk]. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 616 p.
 51. 56.6 P56 Pharmacotherapy in dentistry = Фармакотерапія в стоматології : manual / [ Bobyriov V.M., Petrova T. A., Ostrovska G. Yu.]. - Vinnytsia : Nova Khyha, 2020. - 376 p.
 52. 56.6 O-63 Operative Dentistry. = Оперативна стоматологія. Ендодонтія : textbook; in 2 vol. Vol.1 : Endodontics / [Edited by A. V. Borysenko]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 384 p.
 53. 56.6 P43 Periodontal and Oral Mucosa Diseases = Захворювання пародонта і слизової оболонки порожнини рота : textbook; in 2 volumes. Vol.2 / [Edited by A. V. Borysenko]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 624 p.
 54. 56.6 K42 Kharkov, L. V. Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : textbook / L. V. Kharkov, L. M. Yakovenko, N. V. Kiselyova. - second edition. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 104 p.
 55. 56.6 S81 Starchenko, I. I. Pathomorphology of common diseases of maxillofacial area : study guide / I. I. Starchenko, B. M. Filenko, V. V. Cherniak. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 128 p.
 56. 56.6 М48 Мельник, В. С. Дитяча хірургічна стоматологія : Навч. посіб. / В. С. Мельник, Л. Ф. Горзов, Р. О. Халак. - Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2018. - 92 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Melnik_Dyt_hirurg_stomatologiya.rar
 57. 56.6 Х23 Харьков, Л. В. Хірургічна стоматологія дитячого віку : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова. - К. : Книга плюс, 2003. - 440 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Harkov_Hir_stomatologiya.rar
 58. 56.7 O-63 Ophthalmology = Офтальмологія : textbook / [ Edited by O. P. Vitovska ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 648 p.
 59. 56.7 Б39 Безкоровайна, І. М. Офтальмологія : Підруч. для студ. вищ. мед. закл. / І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська. - Полтава : Дивосвіт, 2012. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.7/Bezkorovayna_Oftalmologiya.rar
 60. 56.7 Л43 Лекішвілі, С. Е. Практична офтальмологія : Навч. посіб. / С. Е. Лекішвілі. - Суми : СДУ, 2016. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.7/Lekishvili_Prakt_oftalmologiya.rar
 61. 56.8 O-90 Otorhinolaryngology = Оториноларингологія : textbook / [Edited by Yu. Mitin, Yu. Deyeva]. - 6th ed., reprinted. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 264 p.
 62. 56.8 М71 Мітін, Ю. В. Оториноларингологія (лекції) / Ю. В. Мітін. - К. : Фарм Арт, 2000. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.8/Mitin_Otorynolaryngologiya.rar
 63. 57.1 З-33 Запорожан, В. М. Акушерство і гінекологія : Підруч. У 2-х т. Т.1 / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, Н. М. Рожковська. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 472 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Zaporozhan_Akusherstvo_T1.rar
 64. 57.1 З-33 Запорожан, В. М. Акушерство і гінекологія : Підруч. У 2-х т. Т.2 / В. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, Н. М. Рожковська. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 420 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.1/Zaporozhan_Akusherstvo_T2.rar
 65. 57.3 А45 Алгоритми практичних навиків у педіатрії : Навч. посіб. / Федорців О.Є. та ін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 172 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Alg_u_pediatrii.rar
 66. 57.3 P36 Pediatric Infectious Diseases = Дитячі інфекційні хвороби : textbook / [ Edited by S. O. Kramarov, O. B. Nadraga ]. - 4th ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 240 p.
 67. 57.3 С48 Слободян, Л. М. Довідник педіатра / Л. М. Слободян. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/57.3/Slobodyan_Dov_pediatra.rar
 68. 63.3(5) Ц86 Цунэтомо, Я. Бусидо. Кодекс самурая / Я. Цунэтомо, М. Мусаси, Ю. Дайдодзи. - К. : Сварог, 2020. - 316 с.
 69. 65.24 O18 Occupational Health and Safety for Healthcare Workers = Охорона праці в медичній галузі : study guide / [Yavorovskyi, O. P., Veremei M. I., Zenkina V. I. et al.]. - 3th edition. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 120 p.
 70. 65.24 О-75 Основи охорони праці : Підруч. / М.С.Одарченко та ін. - Х. : Стиль-Издат, 2017. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Odarchenko_Osn_ohor_praci.rar
 71. 65.24 С20 Саргош, О. Д. Охорона праці в галузі : Навч.-метод. посіб. / О. Д. Саргош, О. В. Катрушов, В. Л. Філатова. - Полтава : Динамік, 2015. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.24/Sargosh_Ohor_praci.rar
 72. 65.290-2(10) M21 Malska, M. P. Crisis management in tourism: theory, methodology and practice = Кризовий менеджмент в туризмі: теорія, методологія, практика : training manual / M. P. Malska, I. S. Purska. - K. : SBA-Print, 2020. - 166 p.
 73. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 01 лютого 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 174 с.
 74. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 лютого 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 320 с.
 75. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 01 лютого 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 228 с.
 76. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 7-ме вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2021. - 500 с.
 77. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.2 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 572 с.
 78. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.1 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 330 с.
 79. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 01 лютого 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 348 с.
 80. 67.412 М58 Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя : підруч. - К. : Алерта, 2021. - 276 с.
 81. 67.5 С89 Судова медицина : Підруч. / Бабанін А.А. та ін. - Сімферополь : НАТА, 2012. - 580 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.5/Babanin_Sudova_medicina.rar
 82. 67.5 M99 Mykhailychenko, B. V. Forensic Medicine = Судова медицина : textbook / B. V. Mykhailychenko, A. M. Biliakov, L. G. Savka. - second ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 224 p.
 83. 68.9 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2020. - 384 с.
 84. 74.58 Л13 Лавриш, Ю. Е. Індивідуалізація навчання іноземних мов студентів інженерних спеціальностей в умовах цифрового соціуму: дидактичний аспект : монографія / Ю. Е. Лавриш. - К. : ЦУЛ, 2020. - 352 с.
 85. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : ЦУЛ, 2020. - 432 с.
 86. 75.81+65.43 К88 Кудла, Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. - К. : ЦУЛ, 2020. - 152 с.
 87. 76.01+67.404.3 С38 Синєокий, О. В. Соціальний рекординг : Довідник медіа-адвоката з основами музичної та юридичної журналістики / О. В. Синєокий. - К. : КНТ, 2020. - 365 с.
 88. 81.2 Англ E55 English for Pharmacists = Англійська мова для фармацевтів : textbook / [Edited by L. Avrakhova]. - second ed., revised. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 368 p.
 89. 81.2 Англ A95 Avrakhova, L. Y. English for Medical Students = Англійська для студентів-медиків : textbook / L. Ya. Avrakhova, I. O. Palamarenko, T. V. Yakhno. - 6th ed. - K. : AUs Medicine Publishing, 2018. - 448 p.
 90. 81.2 Англ М85 Мотузка, К. Н. Английский язык для индустрии гостепириимства : учеб. пособ. / К. Н. Мотузка, В. А. Терешко. - К. : Сварог, 2020. - 192 с.
 91. 81.2 Лат L36 Latin Language for Studens of Dental Faculties = Lingua ad Usum Stomatologiae Studentium : textbook / [ Edited by O. M. Bieliaeva]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 488 p.
 92. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 93. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 94. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 95. 87.3(0) А21 Аврелий, М. Наедине с собой. Размышления / Марк Аврелий. - К. : Сварог, 2020. - 120 с.
 96. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : Навч. посіб. / Т. І. Бондар. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 127 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Bondar_Logika.rar
 97. 88.3 С76 Станович, К. Рациональное мышление. Что не измеряют тесты способностей / К. Станович. - К. : Сварог, 2020. - 428 с.
 98. 88.37 С14 Сайед, М. Рывок. От отличного к гениальному / Мэтью Сайед. - К. : Сварог, 2020. - 260 с.
 99. 88.4-10 Я51 Яланська, С. П. Психологія творчості : Навч. посіб. / С. П. Яланська. - Полтава : ПНПУ, 2014. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Yalanska_Psyh_tvorchosti.rar
 100. 88.4-5 О-75 Основи загальної і медичної психології : Підруч. / За ред. І.С.Вітенка, О.С.Чабана. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Vitenko_Osn_zag_i_med_psyhologii.rar
 101. 88.4-5(3) Д40 Джеймс, М. Рождённые выигрывать. Трансакционный анализ с гештальт упражнениями / М. Джеймс, Д. Джонгвард. - К. : Сварог, 2020. - 332 с.
 102. 88.5 Б51 Бернейс, Е. Пропаганда / Е. Бернейс. - К. : ЦУЛ, 2020. - 128 с.
 103. 88.52 Г63 Гольдштейн, Н. Психология убеждения.50 доказанных способов быть убедительным / Н. Гольдштейн, Р. Чалдини, С. Мартин. - 208 с.
 104. 88.6 С91 Сучасні технології нейролінгвістичного програмування : навч. посіб. / [Петрик В. М., Гнатюк С. О., Черненко О. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 200 с.

Періодичні видання

 1. International journal of medicine and medical research. - Ternopil : TNMU. - Volume 6, №1. - 2020. - 87 p.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №4. - 2020. - 146 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.8. №5. - 2020. - 116 с.
 4. Бібліотечна планета : Щоквартальний науково-виробничий журнал. - К. : НБУ ім.Я Мудрого. - №4. - 2020. - 42 с.
 5. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №12, 23 січня - №33, 20 лютого - 2021.
 6. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №3. - 2020. - 96 с.
 7. Економіка. Фінанси. Право. - №11. - 2020. - 40 с.
 8. Економіка. Фінанси. Право. - №12. - 2020. - 40 с.
 9. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №4. - 2020. - 64 с.
 10. Маркетинг в Україні. - №5. - 2020. - 72 с.
 11. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №2. - 2020. - 109 с.
 12. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №4. - 2020. - 127 с.
 13. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №3. - 2020. - 150 с.
 14. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №5. - 2020. - 84 с.
 15. Сучасний захист інформації. - К. : Державний ун-т телекомунікацій. - №3 (43). - 2020. - 68 с.
 16. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №4. - 2020. - 108 с.
 17. Український туризм. - К. - №2-7. - 2020. - 73 с.
 18. Фармацевт практик. - К. : Центродрук. - №12. - 2020. - 40 с.
 19. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - №8. - 2020. - 77 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 Н64 Никончук, В. М. Інституційна методологія забезпечення розвитку інтелектуального капіталу : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. доктора екномічних наук / В. М. Никончук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 361 с.
 2. 65.01+65.24 К56 Ковач, В. О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання ринку праці у системі соціально-економічних відносин : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора наук з державного управління / В. О. Ковач ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 477 с.
 3. 65.29 Л67 Ліщенко, А. В. Інформаційне забезпечення економічної безпеки молокопереробних підприємств : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / А. В. Ліщенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 276 с.
 4. 65.29 Н31 Насонов, М. І. Управління ефективністю господарської діяльності промислових підприємств : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. кандидата екномічних наук / М. І. Насонов ; МАУП; Університет ім. Альфреда Нобеля. - К. : МАУП, 2020. - 219 с.
 5. 65.290-21 З-80 Золотарьова, В. І. Маркетингова діяльність підприємств рекламної сфери : .дис., автореферат на здоб. наук. ступ. кандидата економічних наук / В. І. Золотарьова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 238 с.
 6. 65.31 Г12 Гаврилов, А. В. Як механізм розподілу ризиків у будівництві: державно-управлінський аспект : дис...на здобуття наук.ступ. кандидата наук з державного управління / А. В. Гаврилов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 7. 65.32 Б90 Бугера, К. В. Управління потенціалом інноваційно-технологічного розвитку підприємств олійно-жирової галузі : дис.. на здоб.наук.ступ. кандидата наук з державного управління / К. В. Бугера ; МАУП; КУРВ. - К : МАУП, 2021. - 230 с.
 8. 65.32 К84 Крутько, М. А. Управління інтеграційними процесами в аграрному секторі економіки України : дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / М. А. Крутько ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 433 с.
 9. 65.32 У84 Утенкова, К. О. Управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора : автореф.дис... на здоб.наук.ступ. доктора екномічних наук / К. О. Утенкова ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 560 с.
 10. 65.42 М26 Марков, Б. М. Стратегія управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України : Дис., автореферат.. на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / Б. М. Марков ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 338 с.
 11. 67.401 А61 Амелін, О. Ю. Адміністративно-правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності органів прокуратури України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата юридичних наук / О. Ю. Амелін ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 217 с.
 12. 67.401.21 Б24 Баранов, А. П. Механізми адаптації принципів публічного адміністрування ЄС в систему публічного управління України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / А. П. Баранов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 189 с.
 13. 67.401.21 Б82 Борисов, А. В. Механізми державного управління у сфері пожежної безпеки розвинених країн світу: досвід для України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / А. В. Борисов ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 280 с.
 14. 67.401.21 Г12 Гаврилюк, А. М. Соціогуманітарні засади формування та реалізації державної політики у сфері туризму : дис...на здобуття наук.ступ. д-ра наук з державного управління / А. М. Гаврилюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 491 с.
 15. 67.401.21 Г97 Гута, С. С. Державне управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / С. С. Гута ; МАУП; НАДУ. - К. : МАУП; НАДУ, 2020. - 224 с.
 16. 67.401.21 Ж86 Жукова, І. В. Державно-громадська комунікація: становлення та розвиток в Україні : дис...на соиск.учен.степ. д-ра наук з державного управління / І. В. Жукова ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 493 с.
 17. 67.401.21 Л84 Лук'янчук, П. Х. Вдосконалення механізмів профспілкового контролю та захисту прав у системі публічного управління : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / П. Х. Лук'янчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 333 с.
 18. 67.401.21 П77 Присяжнук, П. В. Демократична комунікативна модель як складова системи державного управління України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / П. В. Присяжнук ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 222 с.
 19. 67.401.21+65.5 Д18 Данилевська, О. О. Організаційно-правові засади формування механізмів державного управління інвестиційним розвитком економіки у розвинених країнах світу: досвід для України : дисерт., на здоб.наук. ступ. кандидата наук з державного управління / О. О. Данилевська ; МАУП. - К. : МАУП, 2020. - 238 с.
 20. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації соціальної доктрини православної церкви в державотворчих процесах України : Дис..., автореферат на здоб.наук. ступ. д-ра наук з державного управління / Д. С. Мартишин ; МАУП. - К. : МАУП, 2019. - 571 с.

За січень 2021 р.

Книжкові видання

 1. 24 М80 Мороз, А. С. Медична хімія / А. С. Мороз, Д. Д. Луцевич, Л. П. Яворська. - 2-е вид., стер. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 776 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/24/Moroz_Med_himiya.rar
 2. 28.072 Н15 Навчальний посібник з біоорганічної хімії / В.Г.Лендєл та ін. - Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2003. - 217 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Lendel_Bioorg_himiya.rar
 3. 28.072 Г65 Гонський, Я. І. Біохімія людини : Підруч. / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Gonskiy_Biohimiya_ludyny.rar
 4. 28.072 Т98 Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия : Учеб. / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Tukavkina_Bioorg_himiya.rar
 5. 28.706 Ц74 Цитологія, загальна гістологія та ембріологія: Практикум : Навч. посіб. / За ред. В.К.Напханюка. - О. : Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 218 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Naphanuk_Cytologiya.rar
 6. 28.706 Д18 Данилов, Р. К. Гистология, эмбриология, цитология : Учеб. / Р. К. Данилов, Т. Г. Боровая. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 528 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Danilov_Gistologiya.rar
 7. 32.973+5 М42 Медична інформатика : Підруч. для студ. мед. ВНЗ / За ред. В.Г.Кнігавка. - Х. : ХНМУ, 2015. - 289 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Knigavka_Med_informatyka.rar
 8. 51.2 Г51 Гігієна та екологія : Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / За ред. В.Г.Бардова. - К. : НМУ ім. О.О.Богомольця, 2005. - 719 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Bardov_Gigiena_ta_ekologiya.rar
 9. 52 С41 Ситник, І. О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : Підруч. / І. О. Ситник, С. І. Климнюк, М. С. Творко. - Тернопіль : ТДМУ, 2009. - 392 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/Sytnyk_Mikrobiologiya.rar
 10. 52.5 П20 Патоморфологія: збірник тестових завдань : Навч. посіб. / І.І.Старченко та ін. - Полтава : УМСА, 2020. - 239 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.5/Starchenko_Patomorfologiya.rar
 11. 54.1 П81 Пропедевтика внутрішніх хвороб : Підруч. / За ред. І.Ю.Децика. - К. : Здоров'я, 2000. - 504 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Decik_Propedevtyka.rar
 12. 54.1 П81 Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими / За заг. ред. А.В.Єпішина. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 768 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Epishin_Propedevtyka.rar
 13. 54.1 М92 Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : Учеб. / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 848 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Muhin_Propedevtyka.rar
 14. 54.5 О-60 Оперативна хірургія та топографічна анатомія : Підруч. / За ред. М.П.Ковальського. - К. : ВСВ "Медицина", 2010. - 504 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/54/Kovalskiy_Operat_hirurgiya.rar
 15. 55.14 Б48 Бережнова, И. А. Инфекционные болезни : Учеб. пособ. / И. А. Бережнова. - М. : РИОР, 2007. - 319 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Berezhnova_Infek_bolezni.rar
 16. 55.14 Б74 Богомолов, Б. П. Инфекционные болезни: неотложная диагностика, лечение, профилактика / Б. П. Богомолов. - М. : Ньюдиамед, 2007. - 653 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Bogomolov_Infek_bolezni.rar
 17. 56.6 О-70 Ортопедическая стоматология : Учеб. для студ. мед. вузов / Под ред. В.Н.Трезубова. - 8-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Фолиант, 2010. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Trezubov_Ortoped_stomatologiya.rar
 18. 56.6 Т35 Терапевтична стоматологія дитячого віку : Підруч. / За ред. Л.О.Хоменко. - К. : Книга плюс, 2001. - 526 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Homenko_Terap_stomatologiya.rar
 19. 56.6 Х50 Хирургическая стоматология : Учеб. / Под общ. ред. В.В.Афанасьева. - 3-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Afanas'ev_Hirurg_stomatologiya.rar
 20. 56.6 G18 Garg, N. Textbook of Preclinical Conservative Dentistry : Textbook / N. Garg, A. Garg. - New Delhi : JPBMP, 2011. - 327 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Garg_Conservative_dentistry.rar
 21. 56.6 М17 Максимовский, Ю. М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. Эндодонтия: руководство к практическим занятиям : Учеб. пособ. / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин ; Под общ. ред. Ю.М.Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Maksimovskiy_Terap_stomatologiya.rar
 22. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Древние цивилизации: история и религия : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2020. - 674 с.
 23. 65.290-2(5) Д19 Данькевич, Ю. В. Документаційний сервіс : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Данькевич. - К. : Ліра-К, 2020. - 174 с.
 24. 66.3+67.0 Л63 Лісовська, Ю. Україна як правовий суб'єктор світової шахівниці : монографія / Ю. Лісовська, П. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 25. 66.4 Б90 Булик, М. В. Історія міжнародних відносин у давні часи : навч. посіб. / М. В. Булик. - К. : Ліра-К, 2021. - 256 с.
 26. 66.4 Б90 Булик, М. В. міжнародні відносини та зовнішня політика Китаю в історичній ретроспективі : навч. посіб. / М. В. Булик, Н. В. Гаврилова. - К. : Ліра-К, 2021. - 234 с.
 27. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 жовтня 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 80 с.
 28. 67.400 К61 Колодій, О. А. Конституційно-правовий статус українського народу: доктрина, регламентація, поняття та елементи : монографія / О. А. Колодій. - К. : Ліра-К, 2020. - 452 с.
 29. 67.400 К67 Корнієнко, П. С. Конституційні основи правозахисної діяльності в Україні : монографія / П. С. Корнієнко. - К. : Ліра-К, 2020. - 348 с.
 30. 67.404 К68 Корпоративне право : Навч. посіб. / За заг. ред. С.В.Несинової. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2018. - 276 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Nesynova_Korp_pravo.rar
 31. 67.404 С50 Смітюх, А. В. Корпоративне право у схемах : Навч. посіб. / А. В. Смітюх. - 5-е вид., змін. та доп. - О. : Одес. Нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова, 2017. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Smitiuh_Korp_pravo.rar
 32. 67.404.3+67.0 Л63 Лісовська, Ю. П. Правова держава як кіберінфраструктурне забезпечення інформаційного капіталу : монографія / Ю. П. Лісовська. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 33. 67.404.5 К95 Кухарєв, О. В. Спадкове право України : підруч. / О. В. Кухарєв. - К. : Алерта, 2020. - 362 с.
 34. 67.405.1 К78 Кравченко, І. М. Трудове право України. Практикум : навч. посіб. / І. М. Кравченко. - К. : Ліра-К, 2020. - 476 с.
 35. 67.410 Г93 Губарєв, С. В. Цивільний процес : практикум / С. В. Губарєв, Н. В. Міловська, А. В. Шабалін. - К. : Ліра-К, 2020. - 150 с.
 36. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 724 с.
 37. 74.58 А38 Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : Кол. моногр. / За заг. ред. Н.Г.Сорокіної та ін. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 169 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Monografiya_Akad_dobrochesnist.rar
 38. 74.58 А38 Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / За заг. ред. Т.В.Фінікова. - К. : Таксон, 2016. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Akadem_chesnist.rar
 39. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Організація туризму в Україні: регіональні аспекти : навч. посіб. / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. - К. : Ліра-К, 2021. - 338 с.
 40. 76.01 П61 Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Бєль Б. та ін. - К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2013. - 190 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Bel_Zhurnal_rozsliduvannya.rar
 41. 76.01 П69 Практикум із журналістської етики : Навч. посіб. / Під ред. В.Ф.Іванова. - К. : Видавець О.Зень, 2012. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Ivanov_Prakt_z_zhurn_etyky.rar
 42. 76.01 У59 Универсальная журналистика : Учеб. для вузов / Под ред. Л.П. Шестеркиной. - М. : Аспект Пресс, 2016. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Shesterkina_Univ_zhurnalistika.rar
 43. 76.01 К43 Кирилова, О. Міжнародна журналістика : Навч. посіб. / О. Кирилова ; За наук. ред. В.Д.Демченка. - Дніпро : ДНУ, 2016. - 170 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kyrylova_Mizhnar_zhurnalistyka.rar
 44. 76.01 О-62 Опришко, Л. Основи судової журналістики : Посіб. / Л. Опришко, Л. Панкратова. - К., 2016. - 152 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Opryshko_Osn_sud_zhurnalistyky.rar
 45. 76.01 Т57 Тонкіх, І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : Навч. посіб. / І. Ю. Тонкіх. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Tonkih_Internet-jurrnalistyka.rar
 46. 81.2 Кит К45 Китайська мова. Базовий курс : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.О.Война та ін.; за ред. Н.С.Ісаєвої. - Х. : Фоліо, 2016. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Kytaiska_mova_Bazovyi_kurs.rar
 47. 81.2 Поль+67.401 Л17 Лазор, О. Д. Публічне управління та адміністрування = Zarzadzanie publiczne i administrowanie : польсько-укр. словник термінів / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, О. І. Яременко. - К. : Ліра-К, 2020. - 368 с.
 48. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 49. 81+67 С44 Скорофатова, А. О. Основи юридичної лінгвістики: навчально-методичні матеріали до курсу : навч. посіб. / А. О. Скорофатова. - К. : МАУП, 2020. - 640 с.
 50. 84(4 Укр) К94 Куспысь, С. А. Ангелы не спят : роман / С. А. Куспысь. - К. : Лира-К, 2020. - 500 с.
 51. 84(4 Укр) Л80 Лотоцька-Колесніченко, О. Юкрейніан рапсоді : роман-рефлексія / О. Лотоцька-Колесніченко. - К. : Ліра-К, 2021. - 350 с.
 52. 86.3 Щ92 Щокін, Г. Людство і віра: витоки народів і релігій : наук.-публ. вид. У 4 т. / Г. Щокін. - третє вид. - К. : МАУП, 2020. - 2220 с.

Періодичні видання

 1. Cybernetics and computer engineering. - К. : Ін-тут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - №4202). - 90 с.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - 2020. - Т.13, №3. - 317-444 с.
 3. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - , №6. - 88 с.
 4. Вісник Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - , Вип.3(97) : липень-вересень. - 259 с.
 5. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - 2021. - №4-11, 13-22 січня.
 6. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - 2020. - , №10. - 154 с.
 7. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - 2020. - , №9. - 118 с.
 8. Економіка та держава = Науково-практичний журнал. - 2020. - , №11. - 120 с.
 9. Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - , №10. - 40 с.
 10. Захист інформації. - К. : Національний авіаційний ун-т. - 2020. - : Т.22, №3. - 141-199 с.
 11. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - 2020. - , №6. - 122 с.
 12. Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - , №9-10. - 40 с.
 13. Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - , №11-12. - 36 с.
 14. Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - , №7-8. - 44 с.
 15. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2020. - , №3-4. - 66 с.
 16. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - 2020. - , №6. - 82 с.
 17. Право та інновації. - Х. : Право. - 2020. - , №4. - 111 с.
 18. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - 2020. - , №4. - 131 с.
 19. Психология и соционика межличностных отношений. - М. : Международный институт соционики. - 2020. - , №3-4. - 64 с.
 20. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2020. - , Вип.3 (64). - 173 с.
 21. Соционика, ментология и психология личности : Международный научный журнал / Глав. ред. А.В. Букалов. - М. : Наука. - 2020. - , №3-4. - 65 с.
 22. Соціальний захист сьогодні. - К. : "Соцінформ". - 2020. - , №11-12. - 72 с.
 23. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2020. - , №4. - 200 с.
 24. Статистика України. - 2020. - , №2-3. - 179 с.
 25. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - 2020. - , №4(36). - 131 с.
 26. Україна: аспекти праці. - 2020. - , №4. - 52 с.
 27. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - 2020. - , №4. - 124 с.
 28. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2020. - , 22-31 грудня.
 29. Финансовые услуги. - К. : Украина Бизнес. - 2020. - , №6 (144). - 47 с.
 30. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - 2020. - , №6. - 80 с.
 31. Юридична Україна = Щомісячний правовий часопис. - К. : Академія правових наук України. - 2020. - , №7. - 86 с.
Пошук по сайту: