Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет
Інститут дизайну, архітектури та журналістики

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Періодичні видання

Фахові періодичні видання відкритого доступу за профілем Академії

Ars administrandi (Искусство управления)

Studia philologica

Актуальні питання іноземної філології

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Актуальні проблеми економіки

Актуальні проблеми правознавства

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика

Актуальні проблеми філології та перекладознавства

Аспекти публічного управління

Архіви України

Безпека інформації

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації

Бухгалтерський тиждень

Вестник международных организаций. Образование, наука, новая экономика

Вестник ВГУ. Серия: Философия

Вестник МГУ. Серия 14 Психология

Вестник МГУ. Серия 18 Социология и политология

Вестник психотерапии

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму

Вісник Верховного Суду України

Вісник Вінницького Політехнічного Інституту

Вісник Дніпровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Вісник Запорізького національного університету (Фізико-математичні науки. Біологічні науки. Філологічні науки. Педагогічні науки. Економічні науки. Фізичне виховання та спорт. Юридичні науки)

Вісник економічної науки України

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія»

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Іноземна філологія

Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Міжнародні відносини

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну

Вісник Конституційного Суду України

Вісник кримінального судочинства

Вісник Кримінологічної асоціації України

Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»

Вісник Національного банку України

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Вісник Національної Академії Наук України

Вісник Національної Академії правових наук України

Вісник Національної Академії прокуратури України

Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Вісник Одеського національного університету. Психологія

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Вісник Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України

Вісник прокуратури

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України

Вісник стоматології

Вісник Тернопільського національного економічного університету

Вісник фармації

Вісник ХНУ. Серія «Психологія»

Вісник ХНУ. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Вісник Центральної виборчої комісії

Віче

Вопросы образования

Высшее образование сегодня

Географія та туризм

Держава і право

Держава та регіони: Гуманітарні науки

Держава та регіони: Державне управління

Держава та регіони: Економіка та підприємництво

Держава та регіони: Право

Держслужбовець

Дзеркало тижня

Діловий Вісник

Екологічний Вісник

Економіка і прогнозування

Економіка. Менеджмент. Бізнес

Економіка та держава

Економіка. Фінанси. Право

Економічний вісник Національного гірничого університету

Економічні науки. Серії: "Регіональна економіка", "Облік і фінанси", "Економіка та менеджмент" і "Економічна теорія та економічна історія" (зб. наук. праць Луцького НТУ)

Європейські перспективи

Журнал Національної Академії медичних наук України

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

Закон і бізнес

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

Збірник наукових праць: психологія

Здоров'я України

Зовнішні справи

Зовнішня торгівля: Економіка, Фінанси, Право

Інвестиції: практика та досвід

Інженерія програмного забезпечення

Інновації в стоматології

Іноземна філологія

Іноземні мови

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія

Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму

Клінічна стоматологія

Клінічна фармація

Комп’ютерні засоби, мережі та системи

Консалтинг в Україні

Маркетинг в Україні

Маркетинг і менеджмент інновацій

Маркетинг і цифрові технології

Медична освіта

Медична психологія

Медична та клінічна хімія

Медичні перспективи

Международный медицинский журнал

Менеджмент (Management)

Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку

Мир психологии

Міжнародний туризм

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Місцеве самоврядування

Мова: класичне - модерне - постмодерне

Мовознавтсво

Народонаселение

Наука і правоохорона

Наука та інновації

Наука та наукознавство

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент

Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація

Наукові записки НаУКМА (до 2017 р.)

Наукові записки НАУКМА. Комп’ютерні науки (з 2018 р.)

Наукові праці (серія: Комп’ютерні технології)

Наше право

Неперервна професійна освіта: теорія і практика

Новое время

Новости медицины и фармации

Облік і фінанси

Образовательные технологии

Оплата праці

Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації

Освіта України

Освіта: технікуми, коледжі

Освітологія

Педагогічна думка

Персонал-Плюс

Підприємництво, господарство і право

Полис

Поради юриста

Правничий часопис Донецького Університету

Право і безпека

Практический маркетинг

Проблеми програмування

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Психологическая наука и образование

Психологія і суспільство

Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток

Публічне адміністрування та національна безпека

Публічне адміністрування: теорія та практика

Публічне урядування

Радиоэлектроника, информатика, управление

Реєстрація, зберігання і обробка даних

Ринок цінних паперів України

Світ фінансів

Системні дослідження та інформаційні технології

Слово і час

Слово просвіти

Социологический журнал

Соционика, ментология и психология личности

Социс

Соціальна економіка

Соціальна педагогіка: теорія та практика

Соціальна робота в Україні: теорія і практика

Соціальна фармація в охороні здоров’я

Соціально-правові студії

Соціальні комунікації: теорія і практика

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

Стратегічна панорама

Судова апеляція

Судова та слідча практика в Україні

Сучасна освіта

Сучасна стоматологія

Сучасний захист інформації

Телекомунікаційні та інформаційні технології

Теорія і практика інтелектуальної власності

Теорія і практика правознавства

Теорія і практика управління соціальними системами

Турбизнес

Украинский туризм

Україна молода

Українознавство

Українська мова

Український біофармацевтичний журнал

Український соціум

Український стоматологічний альманах

Управление персоналом

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

Урядовий кур'єр

Фармакологія та лікарська токсикологія

Фармацевт Практик

Фармацевтичний часопис

Фізіологічний журнал

Філософська думка

Фінанси, облік, банки

Фінанси, облік і аудит

Фінанси України

Форум права

Часопис Київського університету права

Экономика и управление

Юридична газета

Юридична наука


Періодичні видання, які є в наявності в читальному залі бібліотеки

Alma mater
Amu Darya
Bloomberg Businessweek
Business Spotlight
Central Asia and The Caucasus
CHIP
E&M smart education
Economica
European Journal of International law
Governments and Supranationals. Credit Opinions
Harvard Business Review
Higher education policy
HR-Magazine
International Tax and Public Finance
Iranian Journal of Teaching Languages
Journal of European Economy
Journal of Research in International Education
Kyiv Weekly
Management today : Not just business as usual
Polska 2000 Plus
PR-диалог
PR-менеджер
PR в России
Pro et Contra
Prometeusz
Przeglad Politologiczny
Przeglad prawno-ekonomiczny
Przyszlosc. Swiat - Europa- Polska
The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Science in the U.S.
The Iranian Journal of International Affairs
The Journal of Foreign Policy
Welcome to Ukraine
WLT. World Literature Today
Адвокат
Академический летописец
Актуальні Проблеми Економіки
Аму-Дарья
Антикризисный менеджмент
Архіви України
Аспекти самоврядування
Баланс
Банківська справа
Банковский менеджмент
Березіль
Библиотека
Бизнес-консультант
Бизнес и безопасность
Бібліотечна планета
Бібліотечний вісник
Благоустройство & Ландшафт
Бренд менеджмент
Бухгалтерія
Бухгалтерская наука
Бухгалтерський облік і аудит
Бюлетень Міністерства юстиції України
Бюлетень Національного банку України
Бюлетень Національної служби посередництва і примирення
В мире науки
Великие художники: их жизнь, вдохновение и творчество
Вестник ВГУ. Серия: Философия
Вестник МГУ. Серия 14 Психология
Вестник МГУ. Серия 18 Социология и политология
Вестник МГУ. Серия 21. Управление (государство и общество)
Вестник МГУ. Серия 24 Менеджмент
Вестник МГУ. Серия 6. Экономика
Вестник международных организаций. Образование, наука, новая экономика
Вестник психотерапии
Вибори та демократія
Визвольний шлях
Вища освіта України
Вища школа
Відомості Верховної Ради України
Вісник Академії правових наук України
Вісник Верховного Суду України
Вісник Вищого арбітражного суду України
Вісник Вінницького Політехнічного Інституту
Вісник господарського судочинства
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Вісник Державної служби України
Вісник Дніпропетровського Державного Фінансово-Економічного Інституту
Вісник Донецького Інституту Туристичного Бізнесу
Вісник економічної науки України
Вісник Житомирського державного технологічного університету
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету
Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Іноземна філологія
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Вісник Київського славістичного університету
Вісник Книжкової палати
Вісник Конституційного Суду України
Вісник Національного банку України
Вісник Національної Академії Наук України
Вісник Національної академії прокуратури України
Вісник Нетішинського краєзнавчого музею
Вісник податкової служби України
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України = Щоквартальний науково-практичний журнал
Вісник Української Академії державного управління при Президентові України
Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права
Вісник Центральної виборчої комісії
Віче
Вопросы истории
Вопросы образования
Вопросы психологии
Вопросы трудового права
Вопросы управления предприятием
Вопросы философии
Вопросы экономики
Все про бухгалтерський облік
Высшее образование сегодня
Галицькі Контракти
Голос Земли
Голос України
Государство и право
Дебет- Кредит
Деловая столица
Держава та регіони: Державне управління
Держава та регіони: Економіка та підприємництво
Дзеркало тижня
Дистрибуция и логистика
Ділова Панорама
Діловий Вісник
Дніпро
Домашний ПК
Е- mobilе: обозрение электронного бизнеса
Еврообразование
Екологічний Вісник
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності
Економіка і прогнозування
Економіка та держава
Економіка України
Економіка. Менеджмент. Бізнес
Економіка. Фінанси. Право
Економіст
Економічна теорія
Економічний часопис
Євроатлантикінформ
Європейські перспективи
Жіночий світ
Журнал практического психолога
Журнал прикладной психологии
Журнал российского права
Закон и жизнь
Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності
Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України
Збірник систематизованого законодавства
Зовнішні справи
Зовнішня торгівля: право та економіка
Инвест Газета
Инвестиции и управление
Инновации в образовании
Инновационный менеджмент
Интернет-маркетинг
Иран-Наме
Искусство управления
Исторические записки
Імідж сучасного педагога
Інвестиції: практика та досвід
Інтелектуальна власність
Інформаційний бюлетень
Історичний журнал
Календар знаменних і пам'ятних дат
Київ
Книжный бизнес
Коммерсантъ
Компаньон
Компьютер пресс
Компьютерное обозрение
Комунікація
Конкретно о.....
Консалтинг в Україні
Корпоративная культура
Корпоративная логистика
Корпоративные системы
Корреспондент
Ландшафт. Дизайн
Ландшафтный дизайн: идеи для города
Лизинг
Літературна Україна
Логинфо
Логистика
Логистика сегодня
Логистика: проблемы и решения
Людина і політика
Мандрівець
Маркетинг
Маркетинг в России и за рубежом
Маркетинг в Україні
Маркетинг дайджест
Маркетинг и маркетинговые исследования
Маркетинг и реклама
Маркетинговые исследования в Украине
Маркетиновые коммуникации
Маркетолог
Международная экономика
Международное правосудие
Международное публичное и частное право
Международные банковские операции
Менеджер по персоналу
Менеджмент в России и за рубежом
Менеджмент дайджест
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология
Международный научно-практический журнал
Менеджмент и менеджер
Менеджмент сегодня
Менеджмент: научные исследования и разработки
Методы менеджмента качества
Мир денег
Мир ПК
Мир психологии
Мировая экономика и международные отношения
Митна справа
Міжнародний туризм
Мовознавство
Мой компьютер
Молода нація
Мотивация и оплата труда
Музеї України
Надзвичайна ситуація
Народонаселение
Наука и религия
Наука та наукознавство
Науковий вісник Закарпатського державного університету
Науковий вісник Закарпатського інституту ім. Августина Волошина
Науковий вісник Київського гуманітарного інституту
Науковий світ
Наукові записки
Наукові праці МАУП
Научний работник
Научные и технические библиотеки
Научные труды Донецкого национального технического университета
Наше право
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
Новая Медицина Тысячелетия
Новости маркетинга
Новые медицинские технологии. Новое медицинское оборудование
Новые рынки
Новый маркетинг
Новый менеджмент
Обличчя України
Образовательные технологии
Обучение персонала
Освіта
Освіта і управління
Освіта регіону
Освіта України
Освіта: технікуми, коледжі
Освітологія
Офіційний вісник України
Охорона праці
Пам'ятки України : історія та культура
Педагогіка і психологія
Педагогіка толерантності
Педагогічна думка
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка
Персонал-Плюс
Персонал
Підприємництво, господарство і право
Полис
Політика і час
Політична думка
Політичний менеджмент
Правничий часопис Донецького Університету
Право України
Православний Вісник
Практический маркетинг
Практична психологія та соціальна робота
Праця і Закон
Праця і зарплата
Прикладная психология
Прикладная психология и психоанализ
Проблеми науки
Проблемы анализа риска
Проблемы теории и практики управления
Провизор
Психологическая наука и образование
Психологический журнал
Психология в вузе
Психология зрелости и старения
Психология и соционика межличностных отношений
Психология обучения
Психология
Психологія і суспільство
Психотерапия
Реклама и жизнь
Рекламные технологии
Репортер
Ринок цінних паперів
Российский экономический журнал
Самоосвіта
Світогляд
Системні дослідження та інформаційні технології
Слово Азербайджана
Слово і час
Слово просвіти
Служба Кадров
Советник
Современная торговля
Социальная экономика
Социологический журнал
Социология
Социология образования
Соционика, ментология и психология личности
Социс
Соціальна педагогіка: теорія та практика
Соціальна політика і соціальна робота
Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді
Соціальна психологія
Соціальне страхування
Соціальний захист
Соціально-економічні дослідження в перехідний період
Соціологія : теорія, методи, маркетинг
Справочник по управлению персоналом
Стандартизація, сертифікація, якість
Стандарты и качество
Стандарты и мониторинг в образовании
Статистика України
Стратегии
Стратегический менеджмент
Стратегічна панорама
Страхова справа
Страховое дело
Страховое ревю
Строительная деятельность
Студентська газета
Судова практика
Сучасна освіта
Теория и практика управления
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія
Труд за рубежом
Труды Донецкого государственного технического университета
Турбізнес/Tourbusiness
Туризм: право и экономика
Туше
Украинский туризм
Україна - business
Україна - НАТО
Україна : аспекти праці
Україна молода
Українознавство
Українська культура
Український історичний журнал
Український соціум
Український церковно-історичний журнал
Университетское управление: практика и анализ
Універсум
Управление компанией
Управление персоналом
Управление проектами
Управление развитием персонала
Управление риском
Управление финансовыми рисками
Управление человеческим потенциалом
Управління закладом охорони здоров'я
Управління сучасним містом
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації
Урядовий кур'єр
Фармацевтический менеджмент
Фармацевтичний журнал
Фармацевтичний часопис
Финансовая консультация
Финансовая экономика
Финансовые риски
Финансовые услуги
Финансовый Бизнес
Финансовый директор
Финансовый Менеджмент
Финансы и Бизнес
Філософія освіти
Філософська думка
Фінанси України
Фінансовий контроль
Фінансовий ринок України
Фокус мови
Фондовый рынок
Цінні папери України
Часопис Київського університету права
Человек
Чумацький шлях
Шлях освіти
Экология и жизнь
Экономика здравоохранения
Экономика и управление
Экономика образования
Экономист
Экономические известия
Экономические инновации
Экономические стратегии
Экономический журнал ВШЭ
Энергетическое право
Юридическая практика
Юридический мир
Юридическое образование и наука
Юридична наука
Юридична Україна
Юридичний вісник України
Юридичний журнал

 

 

 

 

 

 


 

Пошук по сайту: