Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр К90 Культура української мови та практична стилістика : зб. вправ / [Погиба Л. Г., Голіченко Л. М., Кавера Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 198 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 3. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 4. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
 5. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 6. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 11. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
 12. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
 13. 81.2 Укр В19 Васенко, Л. А. Фахова українська мова : навч. посіб. / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Кримець. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 14. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 15. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 16. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 17. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 18. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 19. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
 20. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 21. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 22. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 23. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 24. 81 М23 Манакін, В. М. Мова і міжкультурна комунікація : Навч. посіб. / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. - 288 с. - (Альма-матер).
 25. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 26. 81.2 Укр П19 Пасинок, В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. / В. Г. Пасинок ; [Пасинок В. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 184 с.
 27. 81.2 Укр П43 Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2013. - 350 с.
 28. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 29. 81.2 Укр Т48 Ткаченко, О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко. - К. : Спалах, 2004. - 272 с.
 30. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 31. 81.2 Укр У33 Ужченко, В. Д. Фразеологія української мови : Навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Знання, 2007. - 494 с.
 32. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 33. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 34. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 35. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 36. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 37. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 4-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.
 38. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.9-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2018. - 302 с.
 39. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.
 40. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Мова наша українська : Ст., виступи, роздуми / І. П. Ющук. - 2-ге вид., допов. - К. : Просвіта, 2003. - 168 с.

  Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21+32.973 И73 Интернет-маркетинг : Учебник для академического бакалавриата / Под ред. О.Н.Романенковой. - М. : Юрайт, 2014. - 289 с.
 2. 65.290-21 М26 Маркетинг : Учебник / Под ред. И.В.Липсица. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с.
 3. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [За наук. ред. канд. екон. наук Ковальчук С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 679 с.
 4. 65.290-21 М26 Маркетинг : навч. посіб. / [Липчук В. В., Дудяк Р. П., Бугіль С. Я. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2012. - 456 с.
 5. 65.290-21+65.40 М26 Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення : навч. посіб. / [Смерічевська С. В., Жаболенко М. В., Чернишева С. В. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 552 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетинг технічних інновацій : навч. посіб. / [Сукач М. К., Ніколенко І. В., Оборський Г. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 414 с.
 7. 65.290-21 М26 Маркетинг у галузях і сферах діяльності : Навч. посіб. / [Ред. Буднікевич І. М.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 536 с.
 8. 65.290-21 М26 Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. / [Захожай В. Б., Романова Л. В., Головач Н. А. та ін.]. - К. : Персонал, 2015. - 606 с.
 9. 65.290-21 М26 Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : монографія / [За заг. ред. Н. В. Карпенко]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 252 с.
 10. 65.290-21 М26 Маркетингова товарна політика : Підруч. / [Ред. Криковцева Н. О.]. - К. : Знання, 2012. - 183 с.
 11. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 12. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / [Ред. Барановська М., Козак Ю., Смичек С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 302 с.
 13. 65.23 П37 Планування маркетингу : Навч. посіб. / [Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В. та ін.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 352 с.
 14. 60.6+65.290-21 С78 Статистичне забезпечення маркетингу : навч. посіб. / [Під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая]. - К. : Персонал, 2015. - 400 с.
 15. 65.290-21+32.973 А44 Акулич, М. В. Интернет-маркетинг : Учеб. для бакалавров / М. В. Акулич. - М. : Дашков и К, 2016. - 352 с.
 16. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Маркетинг підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 612 с.
 17. 65.290-21 Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічний маркетинг : підруч. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 612 с.
 18. 65.290-21 Б26 Барышев, А. Ф. Маркетинг : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Ф. Барышев. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 224 с.
 19. 65.290-21 Г65 Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. - К. : ЦУЛ, 2012. - 208 с.
 20. 65.290-2(7) Д51 Длігач, А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач ; [Длігач А. О.]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 21. 65.290-2 Д75 Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие / Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 152 с.
 22. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 23. 65.290-21 З-98 Зюкова, І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб. / І. О. Зюкова. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 386 с.
 24. 65.053+65.290-21 К70 Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. - К. : ЦУЛ, 2014. - 320 с.
 25. 65.290-2(1)+65.290-21 К93 Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. - К. : Кондор, 2015. - 246 с.
 26. 65.290-21 Л61 Липчук, В. В. Маркетингові дослідження : посіб. / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 352 с.
 27. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 28. 65.5 М21 Мальська, М. П. Міжнародна маркетингова діяльність: теорія і практика : підруч. / М. П. Мальська, І. С. Пурська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 288 с.
 29. 65.01 М90 Мумладзе, Р. Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : Учебное пособие / Р. Г. Мумладзе, В. С. Парамонов, Н. И. Литвина. - М. : Русайнс, 2016. - 352 с.
 30. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 31. 65.290-21 О-53 Олексенко, Л. В. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / Л. В. Олексенко. - К. : Ліра-К, 2018. - 468 с.
 32. 65.290-21 П14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К. : Ліра-К, 2013. - 480 с.
 33. 65.290-21 П52 Полторак, В. А. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 342 с.
 34. 65.290-21 П80 Прокопенко, О. В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / О. В. Прокопенко ; [Прокопенко О. В.]. - К. : Знання, 2012. - 319 с.
 35. 65.5 П88 Пурська, І. С. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / І. С. Пурська, М. П. Мальська, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2012. - 285 с.
 36. 65.290-21+67.401 Ч-19 Чаплай, І. В. Маркетинг у механізмах державного управління : монографія / І. В. Чаплай. - К. : Персонал, 2016. - 208 с.
 37. 65.290-21 Ч-46 Череп, А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп. - К. : Кондор, 2014. - 226 с.

  Управлінські рішення

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(8) А28 Адаптивные модели в системах принятия решений : монография / под. ред. Н.А. Кизимова, Т.С. Клебановой. - Х. : ИНЖЭК, 2007. - 368 с.
 2. 65.290-2(8) И73 Интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Теория, синтез, эффективность / [В.О. Тарасов, Б.М. Герасимов, І.О. Левін та ін]; под. общ. ред. В.А. Тарасова. - Х. : МАКНС, 2007. - 336 с.
 3. 65.290-2(8) М74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / [Сметанко О. В., Бурдюг Н. В., Горбачьов В. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 456 с.
 4. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 5. 65.290-2(8) С40 Системи підтримки прийняття рішень : Навч. посіб. / Ред. Пушкарь О. І. - Х. : НЖЕК, 2006. - 304 с.
 6. 65.290-2(8) Т33 Теорія прийняття рішень : підруч. / [За заг. ред. Бутка М. П.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 360 с.
 7. 65.290-2(8) А30 Адизес, И. Управляя изменениями / И. Адизес ; [Адизес И.]. - С.Пб. : Питер, 2012. - 224 с. - (Теория менеджмента). - CD.
 8. 65.290-2(8) Б28 Баттрик, Р. Техника принятия эффективных управленческий решений / Р. Баттрик. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 416 с.
 9. 65.290-2(8) В18 Варфоломеев, В. И. Принятие управленческих решений. Алгоритмы и программы решения задач. Обоснование с помощью компьютера : Учеб. пособие / В. И. Варфоломеев, С. Н. Воробьев. - М. : Кудиц-образ, 2001. - 288 с.
 10. 65.290-2(8) Г20 Гаркуша, Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. - К. : Знання, 2011. - 591 с.
 11. 65.052(1) Г61 Голов, С. Ф. Управлінський облік : підруч. / С. Ф. Голов. - К. : ЦУЛ, 2018. - 534 с.
 12. 65.290-2(8) Д36 Дерлоу, Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень = Key management decisions. Tools and techniques of the executive decision-maker / Д. Дерлоу ; Пер. з англ. Семіков Р.А., Ткачук Р.Л. - К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. - 242 с.
 13. 65.290-2(8) К21 Карданская, Н. Л. Принятие управленческого решения / Н. Л. Карданская. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 407 с.
 14. 22.18 К29 Катренко, А. В. Теорія прийняття рішень : підруч. / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько. - К. : Видавнича група ВНV, 2009. - 448 с.
 15. 65.290-2(8) К49 Клименко, С. М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посіб. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. - К. : КНЕУ, 2005. - 252 с.
 16. 65.290-2(8) К61 Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : Учеб. пособие / В. М. Колпаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 506 с.
 17. 65.290-2(8) Л36 Левина, С. Ш. Управленческие решения : конспект лекций / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 255 с. - (Зачет и єкзамен).
 18. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - 3-е изд., испр. - М. : Дело, 2002. - 392 с.
 19. 65.290-2(8) Л82 Лубенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С. В. Лубенець ; [ Лубенець С. В.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 261 с.
 20. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 21. 65.290-2(8) П82 Просветов, Г. И. Управленческие решения: задачи и решения : учеб.-практич. пособ. / Г. И. Просветов ; Просветов Г. И. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 320 с.
 22. 65.290-2(8) Р95 Рысёв, Н. Правильные управленческие решения: поиск и принятие / Н. Рысёв. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 23. 65.290-2(8) С12 Саак, А. Э. Разработка управленческого решения : Учеб. для вузов / А. Э. Саак, В. Н. Тюшняков. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 24. 65.290-2(8) С41 Ситник, В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. Ф. Ситник, І. В. Гордієнко. - К. : КНЕУ, 2004. - 427 с.
 25. 65.290-2(8) У92 Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : Учеб. для вузов / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 26. 65.290-2(8) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов ; Фатхутдинов Р.А. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 344 с.
 27. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.2 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 338 с.
 28. 65.290-2 Ч-15 Чайка, Г. Л. Праця менеджера в системі управління : навч. посіб. / Г. Л. Чайка ; [Чайка Г. Л.]. - К. : Знання, 2011. - 469 с.
 29. 65.290-2(8) Ч-75 Чорноморченко, Н. В. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч.-метод. посіб. / Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 257 с.

  Історія української державності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Д28 Декларація про державний суверенітет. Історія прийняття, документи, свідчення. - Житомир : Рута, 2010. - 868 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д36 Державотворчий процес в Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - 910 с.
 3. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Уклад. Тетарчук І. В., Дяків Т.Є.]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 214 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 5. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 6. 67.400 К65 Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / [За ред. Т. Є. Кагановської]. - Х. : Право, 2017. - 304 с.
 7. 67.400 К65 Конституційно-правові засади становлення української державності / Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данильян О.Г. - Х. : Право, 2003. - 328 с.
 8. 67.3(4 Укр) П68 Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) : Монографія. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2001. - 220 с.
 9. 66.0+67.3(4Укр) С76 Становлення і розвиток української державності / матер. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 27 жовт. 2006 р. - К. : Персонал, 2008. - 408 с. : іл.
 10. 66.2 Т33 Теорія та практика формування української національної ідеї : Збірник / За ред. О.К. Шевченко. - К. : "Фоліант", 2008. - 300 с.
 11. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 12. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 13. 63.5 В41 Вівчарик, М. М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення : Навч. посібник / М. М. Вівчарик, В. П. Капелюшний. - К. : Олан, 2003. - 280 с.
 14. 66.3+67.401 Г61 Головатий, М. Ф. Українська доля: вчора, сьогодні, завтра : монографія / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2018. - 470 с.
 15. 67.0 Г85 Гринюк, Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р. Ф. Гринюк. - К. : Ін Юре, 2004. - 388 с.
 16. 67.0 Д42 Джолос, С. В. Етатистські основи державності : монографія / С. В. Джолос. - Черкаси : Вид-во Ю. Чебаненко, 2013. - 252 с.
 17. 66.5 Д50 Діяк, І. В. П'ята колона в Україні: загроза державності / І. В. Діяк ; [Діяк І. В.]. - К., 2006. - 128 с.
 18. 66.5 Д50 Діяк, І. В. Українська національна ідея: Шлях до Великої України : наук. вид. / І. В. Діяк ; [Діяк І. В.]. - К., 2005. - 334 с.
 19. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 20. 63.3(4 Укр) К60 Колесник, І. І. Українська історіографія ( XVIII- початок ХХ століття ) / І. І. Колесник ; [Колесник І. І.]. - К. : Генеза, 2009. - 256 с.
 21. 63.5 К84 Крупник, Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності : навч. посіб. / Л. О. Крупник ; Крупник Л. О. - К. : ЦУЛ, 2009. - 216 с.
 22. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук, В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження / В. Макарчук. - К. : Атіка, 2007. - 368 с.
 23. 67.3(4 Укр) М64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших часів до початку ХIX ст.) / М. І. Мірошниченко. - Монографія. - К. : Атіка, 2006. - 544 с.
 24. 66.2 П12 Павличко, Д. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтер'ю. Документи / Д. Павличко. - К. : Основи, 2004. - 771 с.
 25. 66.2 С12 Сабадуха, В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : Монографія / В. Сабадуха. - 2-ге вид., випр. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 176 с.
 26. 67.0 С45 Скрипнюк, О. Соціальна, правова держава в Україні / О. Скрипнюк. - К. : Ін-т джержави і права ім. В.М. Корецького, 2000. - 600 с.
 27. 63.3(4 Укр) С60 Солдатенко, В. Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія / В. Ф. Солдатенко. - К. : Либідь, 1999. - 976 с.
 28. 67.0+67.400 С91 Сухонос, В. В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти ) : монографія / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2016. - 343 с.
 29. 66.4 Т12 Табачник, Д. Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник / Д. Табачник. - К. : Либідь, 2004. - 640 с.
 30. 67.3(4 Укр) Ф89 Фріс, П. Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П. Л. Фріс. - К. : Атіка, 2005. - 124 с.
Книжкові виставки 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: