Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2012

 

Грудень 2012

Становлення статистичної науки в Україні

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.6 М54 Методологічні положення зі статистики. Т. 2. Вип. 2 / Ред. Осауленка О. Г. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006. - 568 с.
 2. 60.6 М54 Методологічні положення зі статистики. Т. 1. Вип. 2 / Ред. Осауленка О. Г. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006. - 504 с.
 3. 60.6 П68 Правова статистика : Збірник задач / Вакарчук С,Б,, Жир С.І., Маргаритіна О.Б., Навроцька Н.Г.; За ред. Навроцької Н.Г. - К. : Знання, 2007. - 479 с.
 4. 60.6 П68 Правова статистика : навч. посіб. / [Пихтін М. П., Поліщук Г. С., Шерман М. С. та ін.]. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 272 с.
 5. 60.6я2 Р64 Роздрібна торгівля України у 2009 році = Retail trade of Ukraine : Стат. зб. - К. : Державний комітет статистики України, 2010. - 173 с.
 6. 60.6 С78 Статистика : Опорн. конспект лекцій / Захожай В.Б., Єріна А.М., Гончар І.А. та ін. - К. : МАУП, 2006. - 160 с.
 7. 60.6 С78 Статистика : навч.-метод. посіб. / [Ред. Єріна А. М., Моторина Р. М.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 448 с.
 8. 60.6 С78 Статистика : Навч. посіб. / [Матковський С. О., Гальків Л. І., Гринькевич О. С. та ін.]. - 2-ге вид., доп. і випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 429 с.
 9. 60.6 С78 Статистика : учеб. / [Под ред. И. И. Елисеевой]. - С.Пб. : Статистика, 2010. - 368 с. - CD.
 10. 60.6 С78 Статистика ринку праці:міжнародні стандарти та національний досвід : Навч. посіб. / За ред. Власенко Н.С., Григорович Н.В., Рубльової Н.В. - К. : Тов. " Август Трейд", 2006. - 246 с. : іл. - с. 315-320.
 11. 60.6 С78 Статистика: збірник задач / [Кустовська О. В., Матійчук Л. П., Чорний В. С. та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 88 с.
 12. 60.6 С78 Статистика: структурно-логічні схеми та задачі : Навч. посіб. / [Ред. Єріна А. М.]. - К. : КНЕУ, 2007. - 304 с.
 13. 60.6 С78 Статистика: структурно-логічні схеми та задачі : навч. посіб. / [Ред. Єріна А. М.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 304 с.
 14. 60.6 Т33 Теория статистики : учеб. / [Р.А. Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникрва Н.А., Шувалов Е.Б.под ред. Р.А. Шмойловой]. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 656 с.
 15. 60.6 Т33 Теорія статистики : навч. посібник / [ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук та ін ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 320 с.
 16. 60.6 Т33 Теорія статистики : навч. посіб. / [ Макаренко М. В., Гойхман І. М., Гладчук О. О. та ін. ]. - К. : Кондор, 2010. - 236 с.
 17. 60.6 Б42 Бек, В. Л. Практикум з теорії статистики / В. Л. Бек, Г. В. Капленко. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 320 с.
 18. 60.6 В19 Васєчко, О. О. Методологічні основи статистики підприємств : монографія / О. О. Васєчко ; Васєчко О. О. - К. : НТК стат. дослідж., 2005. - 296 с.
 19. 60.6 В55 Вишневецька, Л. І. Митна статистика : навч. посіб. / Л. І. Вишневецька ; Вишневецька Л. І. - К. : Професіонал, 2008. - 352 с.
 20. 60.6 Г52 Гладун, О. М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика : монографія / О. М. Гладун ; [Гладун О. М.]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 348 с.
 21. 60.6 Г61 Головач, А. В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладана статистика : Навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач. - К. : КНЕУ, 2005. - 333 с.
 22. 60.6 Г69 Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий ; [Горкавий В. К.]. - вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Алерта, 2012. - 608 с.
 23. 60.6 Е71 Ерина, А. М. Теория статистики : Практикум / А. М. Ерина, З. О. Пальян. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 267 с.
 24. 60.6 Е91 Ефимов, М. Р. Практикум по социальной статистике / М. Р. Ефимов, С. Г. Бычкова. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 448 с.
 25. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Теорія статистики : Навч. посіб. / В. Б. Захожай ; Захожай В. Б., Федорченко В. С. - К. : МАУП, 2006. - 264 с.
 26. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика : Підруч. / В. Б. Захожай, І. І. Попов. - К. : МАУП, 2006. - 536 с.
 27. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика якості : Підруч. / В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. - К. : МАУП, 2005. - 576 с. - Гриф.
 28. 60.6 К17 Калачова, І. В. Правова статистика : Навч. посіб. / І. В. Калачова, Г. Г. Трофімова. - К. : КНЕУ, 2005. - 300 с.
 29. 60.6 К56 Ковтун, Н. В. Теорія статистики : Підруч. / Н. В. Ковтун. - К. : Знання, 2012. - 399 с.
 30. 60.6 К78 Крамченко, Л. І. Статистика ринку товарів і послуг : навч. посіб. / Л. І. Крамченко ; [Крамченко Л. І.]. - 2-ге вид., випр. та доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 296 с.
 31. 60.6 К90 Кулинич, О. І. Теорія статистики : Підруч. / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. - 3-тє вид., перероб, і доп. - К. : Знання, 2006. - 294 с.
 32. 60.6 К90 Кулинич, О. І. Теорія статистики : підруч. / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. - 5-те вид., перероб, і доп. - К. : Знання, 2010. - 239 с.
 33. 60.6 Л83 Лугінін, О. Є. Статистика : Підручник / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 580 с.
 34. 60.6 М13 Мазуренко, В. П. Статистика : навч.- метод. посіб. / В. П. Мазуренко ; [Мазуренко В. П.]. - К. : Київський університет, 2006. - 315 с.
 35. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Статистика : підруч. / А. Т. Мармоза ; Мармоза А. Т. - К. : КНТ Ельга-Н, 2009. - 896 с.
 36. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Правова статистика : Навч. посіб. / А. Т. Мармоза. - К. : Кондор, 2006. - 536 с.
 37. 60.6 М28 Мармоза, А. Т. Практикум із статистики : Навч. посіб. / А. Т. Мармоза. - К. : Кондор, 2005. - 512 с.
 38. 60.6 М31 Маслій, В. В. Статистика : навч. посіб. / В. В. Маслій ; Маслій В.В. - Тернопіль : Капт-бланш, 2007. - 270 с.
 39. 60.6 М34 Матковський, С. О. Теорія статистики : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. Р. Марець. - К. : Знання, 2009. - 534 с.
 40. 60.6 М34 Матковський, С. О. Теорія статистики : навч. посіб. / С. О. Матковський, О. Р. Марець. - 2-ге вид.. стереотип. - К. : Знання, 2010. - 534 с.
 41. 60.6 Н15 Навроцька, Н. Г. Правова статистика : навч. посіб. / Н. Г. Навроцька ; Навроцька Н.Г. - К. : Знання, 2007. - 280 с.
 42. 60.6 О-62 Опря, А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посіб. / А. Т. Опря ; [Опря А. Т.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 43. 60.6 П14 Пальян, З. О. Демографічна статистика : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / З. О. Пальян ; Пальян З. О. - К. : КНЕУ, 2006. - 132 с.
 44. 60.6 П58 Попов, І. І. Теорія статистики. Практикум : навч. посіб. / І. І. Попов ; [Попов І. І.]. - К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2006. - 290 с.
 45. 60.6 П77 Притула, М. М. Практикум із теорії статистики : Навч. посіб / М. М. Притула, О. Є. Онишко. - Л. : Компакт-ЛВ, 2006. - 224 с.
 46. 60.6 Р59 Рогожнікова, Н. В. Теорія статистики : Навч. посіб. / Н. В. Рогожнікова. - К. : Атіка, 2005. - 128 с.
 47. 60.6 С79 Стегней, М. І. Статистика: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. - К. : Кондор, 2011. - 306 с.
 48. 60.6 С79 Стеценко, С. Г. Демографічна статистика : Підруч. / С. Г. Стеценко. - К. : Вища шк., 2005. - 415 с.
 49. 60.6 Т12 Таганов, Д. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях / Д. Таганов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 192 с.
 50. 60.6 Т19 Тарасенко, І. О. Статистика : Навч. посіб. / І. О. Тарасенко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 344 с.
 51. 60.6 Т19 Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник / В. В. Тарасова ; Тарасова В.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 395 с.
 52. 60.6 Т48 Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики : підруч. / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 442 с.
 53. 60.6 Т67 Тринько, Р. І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навч. посіб. / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник. - К. : Знання, 2011. - 397 с.
 54. 60.6 У52 Уманець, Т. В. Загальна теорія статистики : навч. посіб. / Т. В. Уманець ; Уманець Т. В. - К. : Знання, 2006. - 239 с.
 55. 60.6 Ч-37 Чекотовський, Е. В. Історія статистичної науки : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський ; [Чекотовський Е. В.]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.
 56. 60.6 Ш74 Шмойлова, Р. А. Практикум по теории статистики / Р. А. Шмойлова, В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова ; Под ред. Шмойловой Р.А. - 2-е изд., пер.и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 416 с.
 57. 60.6 Ш87 Штангрет, А. М. Статистика : Навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. - К. : ЦНЛ, 2005. - 232 с.

 

Управлінські рішення в системі менеджменту

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(8) М74 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : Навч. посіб. / Ред. Бутинець Ф.Ф., Шигун М.М. - Житомир : ЖДТУ, 2004. - 352 с.
 2. 65.290-2(8) П75 Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
 3. 65.290-2(8) Б28 Бажин, И. И. Разработка управленческих решений : компакт-учебник / И. И. Бажин. - Х. : Консум, 2006. - 316 с.
 4. 65.290-2(8) Б28 Баттрик, Р. Техника принятия эффективных управленческий решений / Р. Баттрик. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 416 с.
 5. 65.290-2(8) В18 Варфоломеев, В. И. Принятие управленческих решений. Алгоритмы и программы решения задач. Обоснование с помощью компьютера : Учеб. пособие / В. И. Варфоломеев, С. Н. Воробьев. - М. : Кудиц-образ, 2001. - 288 с.
 6. 65.290-2(8) В19 Василенко, В. О. Теорія і практика розробки управлінських рішень : Навч. посіб. / В. О. Василенко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 420 с.
 7. 65.290-2(8) Г20 Гаркуша, Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, О. В. Цуканова, О. О. Горошанська. - К. : Знання, 2011. - 591 с.
 8. 65.290-2(8) Г27 Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко ; Гевко І.Б. - К. : Кондор, 2009. - 187 с.
 9. 65.290-2(8) Г55 Глущенко, В. В. Разработка управленческого решения. Прогнозирование-планирование. Теория проектирования экспериментов / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. - 2-е изд., испр. - Железнодорожный, Моск. обл. : Крылья, 2000. - 400 с.
 10. 65.290-2(8) Д36 Дерлоу, Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень = Key management decisions. Tools and techniques of the executive decision-maker / Д. Дерлоу ; Пер. з англ. Семіков Р.А., Ткачук Р.Л. - К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. - 242 с.
 11. 65.290-2(8) И19 Иваниенко, В. В. Модели и методы принятия решения в анализе и аудите : Учеб. пособие / В. В. Иваниенко. - Х. : Инжэк, 2004. - 296 с.
 12. 65.290-2(8) К61 Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений / В. М. Колпаков. - Учеб. пособие. - К. : МАУП, 2000. - 256 с.
 13. 65.290-2(8) К61 Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : Учеб. пособие / В. М. Колпаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 506 с.
 14. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - М. : Дело, 2000. - 392 с.
 15. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - 3-е изд., испр. - М. : Дело, 2002. - 392 с.
 16. 65.290-2(8) Л64 Литвак, Б. Г. Управленческие решения : Учебник / Б. Г. Литвак. - М. : Тандем, ЭКМОС, 1998. - 248 с.
 17. 65.290-2(8) М59 Миколайчик, З. Решения проблем в управлении. Принятие решений и организация работ : Пер. с поль. / З. Миколайчик. - Х. : Гуманитарный центр, 2004. - 472 с.
 18. 65.290-2(8) П75 Приймак, В. М. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / В. М. Приймак ; Приймак В.М. - К. : Атіка, 2008. - 240 с.
 19. 65.290-2(8) Р95 Рысёв, Н. Правильные управленческие решения: поиск и принятие / Н. Рысёв. - С.Пб. : Питер, 2004. - 384 с.
 20. 65.290-2(8) С12 Саак, А. Э. Разработка управленческого решения : Учеб. для вузов / А. Э. Саак, В. Н. Тюшняков. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с.
 21. 65.290-2(8) С50 Смирнов, Э. А. Разработка управленческих решений : Учеб. для вузов / Э. А. Смирнов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 271 с.
 22. 65.290-2(8) У92 Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений : Учеб. для вузов / Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 23. 65.290-2(8) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов ; Фатхутдинов Р.А. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 344 с.
 24. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Мошек Г. Є., Поканєвич Ю. В., Соломко А. С. та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 392 с.
 25. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія і практика : Навч. посіб. / Ред. Мошек Г. Є. - К. : Атіка, 2007. - 584 с.
 26. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту : Навч. посіб. / Бабець Є. К., Максимчук А. Г., Стасюк В. П. та ін. - К. : Професіонал, 2007. - 496 с.
 27. 65.290-2 О-75 Основы менеджмента / Ред.Афоничкин А.И. - С.Пб. : Питер, 2007. - 528с.
 28. 65.290-2 Т33 Теория управления : учебник / под ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвицкого. - 2-е изд., доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 608 с.
 29. 65.290-2 А72 Антонов, В. М. Інтелектуально-математичний менеджмент:Кіберакмеологічна концепція : Монографія / В. М. Антонов. - К. : КНТ, 2007. - 528 с.
 30. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Баєва ; [Баєва О. В.]. - К. : Персонал, 2009. - 336 с.
 31. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров`я : навч. посіб. / О. В. Баєва ; Баєва О.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 640 с.
 32. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К. : ЦУЛ, 2007. - 524 с.
 33. 65.290-2 В49 Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера : Навч. посіб.для студ. екон. вузів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : Кондор, 2007. - 414 с.
 34. 65.290-2 В49 Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера : навч. посіб.для студ. екон. вузів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : Кондор, 2010. - 414 с.
 35. 65.290-2 В49 Виноградський, М. Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 504 с.
 36. 65.290-2 Г41 Герчикова, И. Н. Менежмент : Учебник / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 511 с.
 37. 65.290-2 Г41 Герчикова, И. Н. Менежмент : учебник / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 511 с.
 38. 65.290-2 Д13 Давидович, І. Є. Контролінг : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Давидович І Є. - К. : ЦУЛ, 2008. - 552 с.
 39. 65.290-2 Д50 Діденко, В. М. Менеджмент : підруч. / В. М. Діденко ; Діденко В. М. - К. : Кондор, 2008. - 584 с.
 40. 65.290-2 І-46 Ільїна, С. Б. Контролінг процесів господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / С. Б. Ільїна, Т. С. Журба. - К. : Професіонал, 2008. - 592 с.
 41. 65.290-2 К12 Кабушкин, Н. И. Менеджмент туризма : учеб. / Н. И. Кабушкин ; Кабушкин Н.И. - 7-е изд., стереотип. - Мн. : Новое знание, 2008. - 408 с.
 42. 65.290-2 К17 Калайтан, Т. В. Контролінг : навчальний посібник / Т. В. Калайтан ; Калайтан Т.В. - Л. : Новий світ-2000, 2008. - 252 с.
 43. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Основи менеджменту : Підручн. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2007. - 464 с.
 44. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
 45. 65.290-2 М79 Моргулець, О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / О. Б. Моргулець ; [Моргулець О. Б.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 384 с.
 46. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. - К. : Кондор, 2010. - 581 с.
 47. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2008. - 664 с.
 48. 65.290-2 П60 Портна, О. В. Контролінг : навчальний посібник / О. В. Портна ; Портна О.В,. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 240 с.
 49. 65.290-2 П60 Портна, О. В. Контролінг : навч. посіб. / О. В. Портна ; [Портна О.В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 190 с.
 50. 65.290-2 С30 Семенов, А. К. Основы менеджмента / А. К. Семенов, В. И. Набоков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 556 с.
 51. 65.290-2 С42 Скібіцька, Л. І. Менеджмент : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. - К. : ЦНЛ, 2007. - 416 с.
 52. 65.290-2 С75 Стадник, В. В. Менеджмент : Підручн. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Академвидав, 2007. - 472 с.
 53. 65.290-2 Ч-15 Чайка, Г. Л. Праця менеджера в системі управління : навч. посіб. / Г. Л. Чайка ; [Чайка Г. Л.]. - К. : Знання, 2011. - 469 с.
 54. 65.290-2 Ч-15 Чайка, Г. Л. Організація праці менеджера : Навч. посіб. / Г. Л. Чайка ; Передмова Шепелюк Г.О. - К. : Знання, 2007. - 420 с.

 

Права людини і громадянина
(до Всесвітнього дня прав людини)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400.7 Е27 Европейская конвенция по правам человека в Украине: Право на справедливое судебное разбирательство : Пособие для семенаров. - К., 2003. - 130 с.
 2. 67.400.7 Є24 Європейський Суд з прав людини: Організація, діяльність, процес / Ред. Лутковська В.В. - К. : Паксіс, 2005. - 168 с.
 3. 67.400.7 З-12 Заборона катування. Практика Європейського Суду з прав людини. - К. : Український Центр Правничих Студій, 2001. - 194 с.
 4. 67.400.7 З-18 Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотриманя прав людини : Збірник документів / Під ред Карпачової Н.І. - К. : К.І.С., 2004. - 488 с.
 5. 67.400.7З-19 Законотворчість:забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. - К., 2006. - 190 с.
 6. 67.400.7 К64 Конвекція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні : Офіц. видання / Мін-во юстиції України. - К., 2006. - 176 с.
 7. 67.400.7 К64 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. : збірник законодавчих і нормативних актів станом на 28 травня 2012 р. / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К., 2012. - 116 с.
 8. 67.400.7 К65 Конституційні права, свободи і обов`язки людини і громадянина України / за ред. академ. НАН України Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 252 с.
 9. 67.400 К 65 Конституція України : чинне законодавство станом на 10 жовтня 2011 р. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 96 с.
 10. 87.6 Л93 Людина і культура в умовах глобалізації : Зб. наук. ст. - К. : Вид. Парапан, 2003. - 400 с.
 11. 67.400.7 М43 Международные акты о правах человека : Сб. документов. - М. : Норма - Инфра-М, 2000. - 784 с.
 12. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. / ред. Буроменський М.В. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 336 с.
 13. 81.2 Англ П27 Переклад англомовної громадсько-політичної літератури: Міжнародні конвенції у галузі прав людини : Навч. посіб. / Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., Ліпко І.П. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 272 с.
 14. 67.400.7 П68 Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / Ред. Авер'янов В. Б. - К. : Наук. думка, 2007. - 586 с.
 15. 67.400.7 П68 Права людини і громадянина в афоризмах та прислів'ях. Вип. 2 / Редкол.: П.М. Рабінович та ін. - Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. - К. : Атіка, 2001. - 112 с.
 16. 67.400.7 П68 Права людини та підзвітність органів влади в Україні / Ред. Ю.Саєнко. - К. : Фоліант, 2003. - 184 с.
 17. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу : підруч. / [Ред. Муравйов В. І.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 704 с.
 18. 67.7 П68 Правоохоронна та судова система України : Зб. нормативно-правових актів станом на 1 червня 2008 р.: довідкове видання / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 352 с.
 19. 67.400.7 П69 Практика Європейського суду з прав людини : Рішення. Коментарі. 3(7). - К. : Укр. центр правн. студій, 2000. - 277 с.
 20. 67.400.7 П85 Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика / Ред. Римаренко Ю.І. - К. : КНТ, 2006. - 740 с.
 21. 66.3 Т52 Толерантность / Под общ. ред. М.П.Мчедлова. - М. : Республика, 2004. - 416 с.
 22. 67.405.1 Т78 Трудове законодавство України / упоряд. Роїна О.М. - 2-ге вид., змін. - К. : Скіф, 2009. - 426 с.
 23. 67.400.7 А35 Азаров, А. Защита прав человека. Международные и российские механизмы / А. Азаров, В. Хюфнер К. Ройтер. - М. : Московская школа прав человека, 2000. - 392 с.
 24. 67.0 А47 Алексеев, С. С. Право: Азбука, теория, философия: опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. - М. : Статут, 1999. - 712 с.
 25. 67.400.7 А72 Антонович, М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: Теорія і практика / М. Антонович ; Антонович М. - К. : КМ Академія, 2007. - 384 с.
 26. 87.21 А80 Арендт, Г. Становище людини = The humen condition / Г. Арендт ; Пер з англ. Зубрицька М. - Львів : Літопис, 1999. - 256 с.
 27. 67.412.1 Б18 Баймуратов, М. А. Міжнародне публічне право : підручник / М. А. Баймуратов ; [Баймуратов М.А.]. - Х. : Одіссей, 2009. - 704 с.
 28. 67.412.1 Б42 Бекяшев, К. А. Международное публичное право в вопросах и ответах : учеб. пособие / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 224 с.
 29. 67.405.2 Б79 Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту України : Навч. посіб. / Н. Б. Болотіна ; [Болотіна Н. Б.]. - 2-ге вид, пероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 663 с.
 30. 67.405.2 В55 Вишновецька, С. В. Право соціального забезпечення України : навч.-метод. посіб. / С. В. Вишновецька, І. В. Новосельська. - К. : Персонал, 2009. - 320 с.
 31. 66.0 В75 Воронов, І. О. Людина і політика у пошуках гуманістичної альтернативи / І. О. Воронов ; [Воронов І. О.]. - К. : Генеза, 2004. - 320 с.
 32. 67.400.7 Г64 Гом'єн, Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом'єн ; Пер. з англ. Іваненко Т., Павличенко О. - Львів : Кальварія, 2000. - 182 с.
 33. 67.400.7 Д36 Дереза, В. П. Розв'язання колізій законодавств у сфері захисту прав людини : наук. вид. / В. П. Дереза, В. В. Проценко, О. Х. Юлдашев. - К. : ВВП "ПАПФ", 2007. - 459 с.
 34. 88.4-7 Д40 Дженкинс, Р. Нации - за психическое здоровье: В помощь правительствам и политикам / Р. Дженкинс, Э. Мак-Куллах, К. Паркер. - К. : Сфера, 1998. - 52 с.
 35. 67.412.3 Д40 Дженіс, М. Європейське право в галузі прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі ; Пер. з англ. - К. : АртЕк, 1997. - 624 с.
 36. 67.400.7 Д67 Донеллі, Дж. Права людини у міжнародній політиці = International human rights / Дж. Донеллі. - Л. : Кальварія, 2004. - 280 с.
 37. 67.400.7 К26 Карпачова, Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні : Перша щорічна доповідь уповноваженного Верховної Ради України з прав людини / Н. І. Карпачова. - 2-ге вид. - Х. : Консум, 2001. - 464 с.
 38. 67.400.7 К30 Кацубо, С. П. Основы прав человека : Учеб. пособие / С. П. Кацубо, И. В. Кучвальская, С. Б. Лугвин. - Мн. : Университетское, 2002. - 263 с.
 39. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права, свободи та обов`язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : ВАВ " Правова єдність", 2008. - 350 с.
 40. 67.400.7 К84 Куинн, Ф. Права человека и ты : руководство для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы / Ф. Куинн ; Куинн Ф. - Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ. - 288 с.
 41. 67.405.1 Л14 Лагутіна, І. В. Форми захисту трудових прав працівників : монографія / І. В. Лагутіна ; Лагутіна В.І. - О. : Фенікс, 2008. - 160с.
 42. 67.3(0) Л18 Лайтфут, К. Права человека по-американски : От колониальных времен д "нового курса" включительно / К. Лайтфут. - 2-е изд. - М. : Прогресс, 1983. - 287 с.
 43. 67.400.7+67.411 М15 Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд ; [Макбрайд Д.]. - К. : К.І.С., 2010. - 576 с.
 44. 67.400.7 М19 Малинин, М. В. Права человека: миф и реальность / М. В. Малинин. - Нью-Йорк; М., 1994. - 54 с.
 45. 67.0 М24 Манукян, В. И. Государство это я, или Искусство обращения с властью / В. И. Манукян. - К. : Истина, 2010. - 264 с.
 46. 67.400.7 М75 Молдован, В. В. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - К. : ЦУЛ, 2012. - 206 с.
 47. 67.412.4 О-58 Оніщенко, Н. М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи : монографія / Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. - К. : Юридична думка, 2011. - 176 с.
 48. 67.400.7 П12 Пазенок, А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб. / А. С. Пазенок ; [Пазенок А. С.]. - К. : Академвидав, 2010. - 176 с.
 49. 67.400.7 П89 Пустовіт, Ж. М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / Ж. М. Пустовіт ; Пустовіт Ж. М. - К. : КНТ, 2009. - 232 с.
 50. 67.412.1 Т31 Теліпко, В. Е. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 608 с.
 51. 67.400 Ш24Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підруч. / В. М. Шаповал ; [ Шаповал В.М.]. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Юрінком інтер, 2010. - 464 с.
 52. 67.400.1 Ш37 Шевчук, С. Порівняльне прецедентне право з прав людини / С. Шевчук. - К. : Реферат, 2002. - 344 с.
 53. 67.400.7+67.400 Ш59 Шило, О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : монографія / О. Г. Шило ; [Шило О. Г.]. - Х. : Право, 2011. - 472 с.
 54. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : "Освіта України", 2010. - 592 с.
 55. 67.412.3 А43 Акти європейського права із соціальних питань / Ред. Литвин В.М. - К. : Парламентське вид-во, 2005. - 543 с.
 56. 67.412.4 П68 Правові системи сучасності : навч. посіб / [Ред. Шемшученко Ю. С.]. - К. : Юридична думка, 2012. - 492 с.
 57. 67 П78 Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Ред. Кубко Е.Б., Цветкова В.В. - К. : Юринком Интер, 2003. - 528 с.
 58. 66.5 Г67 Горбулін, В. П. Через роки , через відстані... Держава та особистість : Вибр. публікації, інтерв'ю та виступи / В. П. Горбулін. - К. : Самміт книга, 2006. - 306 с.
 59. 60.56 К29 Катаєв, С. Л. Сучасне українське суспільство : Навч. посіб. / С. Л. Катаєв. - К. : ЦНЛ, 2006. - 200 с.
 60. 66.3 М42 Медведчук, В. В. Громадянське суспільство: український вибір : монографія / В. В. Медведчук. - К. : Логос, 2012. - 568 с.

 

День захисника Вітчизни
(до Дня збройних сил України)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67. А43 Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері : Науково-інформаційний збірник. Вип. 27 / За заг ред. В.П. Горбуліна. - К. : ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ", 2006. - 192 с.
 2. 68 І90 Історія українського війська = History of the ukrainian armed forces. Т.1. - 5-те вид., змін. і доп. - К. : Варта, 1994. - 384 с.
 3. 67.412 В63 Воєнні аспекти міжнародного права / Базов В.П., Безбах В.Г., Замічковський В.П. та ін.: Ред. Толубок В.Б. - К. : Азимут-Україна, 2004. - 240 с.
 4. 63.3(4 Укр) Д36 Державотворчий процес В Україні 1991-2006. - К. : Наук. думка, 2007. - 910 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 14 : Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.) / Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2000. - 360 с.
 6. 63.3(4 Укр) А76 Апанович, О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / О. М. Апанович. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 229 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація:генеза ,стан,перспективи. / Крисаченко В.С.,Степико М.Т.,Власюк О.С. та ін.-Ред.Крисаченко В.С. - К. : НІСД, 2004. - 648 с.
 8. 68 Б24 Баранівський, В. Ф. Демократизація Збройних Сил України / В. Ф. Баранівський. - К. : Центр практичної філософії, 2001. - 112 с.
 9. 66.5 Г74 Гошовська, В. Соціальна домінанта національної безпеки: актуальні проблеми : монографія / В. Гошовська ; [Гошовська В.]. - К. : Корпорація, 2004. - 196 с.
 10. 88.4-7 Л38 Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 372 с.
 11. 68 Н71 Ниязов, Н. С. Основные стратегические концепции и вооруженные силы ведущих стран мира межвоенного периода : Методическиу указания и опорные материалы / Н. С. Ниязов. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - 128 с.
 12. 67.7 Н82 Нор, В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко. - К. : Ін Юре, 2010. - 240 с.
 13. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 14. 75 К17 Каляндрук, Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Каляндрук. - Львів : Сполом, 2004. - 304 с.
 15. 82.3(4 Укр) Н20 Найден, О. С. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти / О. С. Найден ; [Найден О.С.]. - К. : Стилос, 2005. - 260 с.
 16. 88.4 Я31 Ягупов, В. Військова психологія : Підруч. / В. Ягупов. - К. : Тандем, 2004. - 656 с.
 17. 88.4 К21 Караяни, А. Г. Прикладная военная психология : Учебно-метод. пособие / А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников. - С.Пб. : Питер, 2006. - 480 с.
 18. 68 В42 Військові статути збройних сил України. - К. : Варта, 2000. - 516 с.
 19. 68 В55 Військове законодавство України. Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 436 с.
 20. 68 Ш71 Шмаль, С. Г. Військова топографія : Підруч. / С. Г. Шмаль. - К. : Паливода, 2003. - 280 с.
 21. 63.3(0) Б87 Брестская крепость. Война и мир / [Авт. концепции и текста Суворов А.]. - 2-е изд. - Брест : Полиграфика, 2012. - 256 с.
 22. 68 Х94 Хромченко, В. Г. Вогнева підготовка : навч. посіб. / В. Г. Хромченко, М. Г. Івануц, А. О. Яфонкін. - К. : Кондор, 2009. - 336 с.
 23. 92 З-14 Загиблі на чужині / Ред. Герасимов І. та ін. - К. : Книга Пам'яті України. - 624 с.
 24. 66.4 І-99Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ - початок ХХІ ст. : Навч. посіб. / [В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко, М. В. Борисенко, та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 368 с.
 25. 63.3(4 Укр) М80 Моряки- черноморцы в обороне главной базы флота 1941- 1942 / Сост. Ванеев Г. И., Калугин П.М. - К. : Логос, 2000. -8458 с.
 26. 63.3(2Рос)+86.37 О-58 Он выбрал крест. 1996-2006. Десятилетию мученического подвига Евгения Родионова и иже ним пострадавших / сост и ред В. Покровский. - М., 2006. - 464 с.
 27. 63.3(4 Укр) П15 Пам`ять воєнної пори. Патріотична акція (2006-2010) : довід.-метод вид. / заг ред. Р.Г. Вишневського; авт тексту О.Є. Лисенко, Г.Є. ясєв. - К., 2006. - 24 с.
 28. 88.5 П50Политическая конфликтология : учеб. пособие / [ред. Ланцов С.]. - СПб : Питер, 2008. - 319 с.
 29. 88.4 П86 Психология и педагогика. Военная психология / Ред. Маклаков А.Г. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с.
 30. 85.31 А39 Акімов, Д. Співають військовослужбовці та правоохоронці України / Д. Акімов. - К., 2005. - 255 с.
 31. 88.4 А86 Артемов, В. По тылам психологической войны / В. Артемов ; [Артемов В.]. - М. : Молодая гвардия, 1973. - 208 с.
 32. 68 А94 Афонін, Е. А. Становлення збройних сил України: соціально-психологічні проблеми / Е. А. Афонін. - К. : Інтерграфік, 1994. - 304 с.
 33. 67.412+67.408 Б17 Базов, В. П. Воєнні злочини : навч. посіб. / В. П. Базов ; Базов В.П. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 336 с.
 34. 75 Б12 Бака, М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді : Навч.-метод. посіб. / М. М. Бака, В. П. Корж. - К. : ПВА Книга пам'яті України, 2004. - 464 с.
 35. 63.3(4 Укр) Б87 Брехуненко, В. Морські війни українських козаків / В. Брехуненко ; [Брехуненко В.]. - К., 2007. - 80 с. - (Перемоги української зброї).
 36. 66.4 З-96 Зыгарь, М. Война и миф / М. Зыгарь. - М. : "Коммерсант": Спб.: Питер, 2007. - 416 с.
 37. 67.408 К26 Карпенко, М. І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : Монографія / М. І. Карпенко ; Ред. Матвійчук В. К. - Х. : КНТ, 2006. - 232 с.
 38. 68.9 К67 Корнієнко, В. В. Військово-медична підготовка : Навч. посіб. / В. В. Корнієнко. - К. : ПП Паливода, 2001. - 84 с.
 39. 84(4 Укр) М70 Мицик, В. Воїнська могила : Тужіння. Пісні років війни / В. Мицик. - К. : МАУП, 2005. - 108 с.
 40. 68+66.4 М82 Мосов, С. Война или мир - выбор за человечеством : монография / С. Мосов ; Мосов С. - К. : "Румб", 2007. - 300 с.
 41. 63.3(4 Укр) П19 Пасько, В. В. Ночь забытых песен / В. В. Пасько. - К-Тернопіль : Збруч, 1999. - 312 с.
 42. 63.3(4 Укр) С21 Сафонова, Є. В. У боях за Батьківщину : Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні / Є. В. Сафонова. - Вид. 2-ге, уточнене. - К. : "Бібліотека українця", 2005. - 80 с.
 43. 68 С79 Стеценко, О. О. Основи управління військами. Частина І. Основи управління військами : навч. посібник / О. О. Стеценко, П. А. Савков, М. О. Ляхов. - К. : Ліра-К, 2007. - 160 с.
 44. 67.408 Т48 Ткачук, О. С. Судове слідство у кримінальних справах про насильство серед військовослужбовців : Монографія / О. С. Ткачук. - К. : КНТ, 2007. - 172 с.
 45. 67.71 Ш37 Шевченко, В. П. Військові суди України в системі судів загальної юрисдикції : Монографія / В. П. Шевченко, О. С. Ткачук. - К. : КНТ, 2007. - 300 с.
 46. 68.9 С90 Сусло, С. Т. Цивільний захист : Навч. посіб. / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда. - К. : Арістей, 2007. - 368 с.
 47. 68.9 К95 Кучма, М. М. Цивільна оборона ( цивільний захист ) : навч. посіб. / М. М. Кучма ; Кучма М. М,. - 3-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с.
 48. 92 Р89 Русско-украинско-английский военный словарь = Російсько-українсько-англійський військовий словник = Russian-ukrainian-english military dictionary : Около 2000 слов. - К. : Техника, 2001. - 750 с.

Листопад 2012

Чорні крила голодомору
( до Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) А93 "Аутодафе" / І. Белебеха, В. Улянич, С. Плачинда, В. Куєвда. - К. : МАУП, 2006. - 40 с.
 2. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 3. 63.3(4 Укр)Т67 33-й: голод : Народна книга-меморіал / Сост. Коваленко Л., Маняк В. - К. : Рад. письменник, 1991. - 584 с.
 4. 63.3(4 Укр) В27 Великий голод в Україні 1932-33 = The Great famine in Ukraine 1932-1933 : Збірник свідчень, спогадів, доповідів та статтей виголошекних та друкованих у пресі у 1983 р. на відзначенні 50-ліття голоду в Україні в 1932-33 рр. - Торонто, 1988. - 163 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1933 року в Україні. Свідчення про винищування Москвою українського селянства. - 2-ге вид., доп. - Д.- Мюнхен : Преском, 1933. - (Українське зарубіжжя)
 8. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : Міжнарю. науков. конф., Київ, 27 трав. 1997 р.: Матеріали. - К.; Нью-Йорк : Коць М.П., 1998. - 208 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голод в Україні 1946-1947 : Документи і матеріали / Упоряд. Веселова О.М. та ін. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1996. - 375 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г61 Голод на Поділлі.Книга свідчень / Ред.- упоряд. Мацько В. - Кам'янець-Подільський, 1993. - 103 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 13. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 14. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: матеріали кримінальної справи № 475 : за матеріалами Інтерфакс - Україна. - 68 с.
 15. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.]. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення : Матер. Другої Міфжнар. наук. конф. Київ, 28 листоп. 2003 р. - К. : МАУП, 2004. - 320 с.
 18. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор в Україні 1946-1947 : Документи і матеріали. - К.; Нью-Йорк : Коць М.П., 1996. - 376 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор на Сумщині 1932-1933 : Зб. / Упоряд. Столбін О.П. - Суми : Ред.-издат. отдел облуправленч. по печати, 1993. - 158 с.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с.
 22. 63.3(4 Укр)Г61 Голоси із 33-го (голодомор на Кіровоградщині). - Кіровоград : Центрально-українське вид-во, 1993. - 174 с.
 23. 63.3(4 Укр) Д34 День і вічність Джеймса Мейса / Ред. Івшина Л. - К. : Укр. прес-група, 2005. - 447 с.
 24. 63.3(4 Укр) Д86 Душею завжди з Україною : Пропам'ятний зб. на пошану україн. правника і політолога Володимира- Юрія Даниліва. - К.;Торонто : Фундація ім. Даниліва, 2003. - 544 с.
 25. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 26. 63.3(4Укр)я6 З-36 Засвіти свічку: [Фотоальбом]. - К. : Атлантик. - 20 с.
 27. 63.3(4Укр) З-68 Злочин / Уклад. Кардаш П. - Мельбурн : Вид-во ім. О.Теліги, 2003. - 560 с.
 28. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 29. 63.3(4 Укр)Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 30. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 31. 66.1 П50 Політична історія України. ХХ ст. У 6 т. = A political history of Ukraine: The 20 Century. Т.3 : Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / Ред. Курас І.Ф.; Кульчицький С.В., Шаповал Ю.І., Греченко В.А. та ін. - К. : Генеза, 2003. - 448 с.
 32. 63.3(4 Укр) П60 Портрет темряви: свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Авт.-упоряд. Ящук П. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 1999. - 706 с.
 33. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 34. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 35. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 36. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 37. 63.3(4 Укр) У67 Упокорення голодом : Зб. документів [Голодомор 1932-1933 років] / Упоряд. Мухіна М. - К. : Ін-т укр. археографії, 1993. - 312 с.
 38. 63.3(4Укр) Ч-75 Чорні жнива. Голод 1932-1933 років у Валківському та Коломацькому районах Харківщини / Упоряд. Поліщук Т. - К.;Х.; Нью-Йорк; Філадельфія : Коць М.П., 1997. - 368 с.
 39. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 40. 84(4 Укр) Б61 Білоус, В. Недолю співаю козацького краю : (Автобіографічн. роман-спогади) / В. Білоус. - Черкаси : Сіяч, 1999. - 363 с.
 41. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 42. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 43. 63.3(4 Укр) В72 Воля, О. Мор: Книга буття України / О. Воля. - Канада : Дорога правди, 1993. - 430 с.
 44. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 45. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 46. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні забутих предків / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 47. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 48. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 49. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 50. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 51. 63.3(4 Укр) К64 Конквест, Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. - К. : Либідь, 1993. - 384 с.
 52. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 53. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 54. 84(4 Укр) Л63 Лисивець, А. "Скажи про щасливе життя..." : Повість / А. Лисивець. - К. : Веселка, 1993. - 93 с.
 55. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 56. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти : Трилогия. Кн. 1. : Воспоминяния / А. Ляшко. - К. : Деловая Украина, 1997. - 400 с.
 57. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 58. 63.3(4 Укр) М69 Михальченко, Л. Лихоліття села Новоселиця / Л. Михальченко. - К. : ВД КМ "Академія", 2003. - 36 с.
 59. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 60. 63.3(4 Укр.) М92 Мухіна, М. Упокорення голодом : Зб. документів / М. Мухіна ; [Мухіна М.]. - К. : Інститут української археографії, 1993. - 311 с.
 61. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 62. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 63. 63.3(0) Н83 Норман, М. Наймарк. Геноциди Сталіна : [Норман М. Наймарк] / М. Н. Норман. - К. : КМ Академія, 2011. - 135 с.
 64. 84(4 Укр) О-95 Очеретний, О. Трагедія в домі : Драма на дві дії / О. Очеретний. - К. : Смолоскип, 1999. - 64 с.
 65. 84(4 Укр) П64 Потупенко, М. М. У лабетах смерті : Роман-трагедія / М. М. Потупенко. - Вид.2-ге, випр., доп. - Вінниця : ДП"ДКФ", 2003. - 560 с.
 66. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Даллас Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 67. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (ігуменя). Піст від диявола / (. Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с.
 68. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 69. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 70. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 71. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 72. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.

 

Формування особистості студента
(до Міжнародного дня студентів)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 2. 74.58 С88 Студентська наука: погляд у майбутнє : Науковий вісник. Вип. 10. - Ужгород : Зак ДУ, 2010. - 368 с.
 3. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 4. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 5. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 6. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с.
 7. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с.
 8. 51.1 Г84 Гримблат, С. О. Здоровьесберегающие технологии в подготовке специалистов : Учеб.-метод. пособие / С. О. Гримблат, В. П. Зайцев, С. И. Крамской. - Х. : Коллегиум, 2005. - 184 с.
 9. 88.52 Г85 Гринберг, Дж.С. Управление стрессом = Comprehensive stress management / Дж.С. Гринберг ; Пер. с англ. Л. Гительман, М. Потапова. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 10. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 11. 74+75.81 Д53 Дмитрук, С. В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навч. посіб. / С. В. Дмитрук, О. Ю. Дмитрук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 328 с.
 12. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 13. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 14. 74.58 К63 Комарова, А. И. Эстетическое воспитание студентов / А. И. Комарова. - Львів : Вища школа, 1984. - 160 с.
 15. 74.26 К72 Костриця, Н. М. Методика навчання студентів спілкування в управлінський діяльності : Навч. посіб. / Н. М. Костриця, В. І. Свистун, В. В. Ягупов. - К, : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 16. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с.
 17. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 18. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 19. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 20. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 352 с.
 21. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець ; [Товканець Г. В.]. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.
 22. 74.58 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот ; [Туркот Т. І.]. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
 23. 74.58 Щ61 Щербань, П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : Навч. посіб. / П. М. Щербань. - К. : Вища шк., 2004. - 207 с.
 24. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 25. 88.5 Б20 Балабанова, Л. М. Категория нормы в психологии студенческого возраста (теоретико-методологический аспект) / Л. М. Балабанова. - Х. : Консум, 1999. - 240 с.
 26. 74.58 К72 Костюк, І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 268 с.
 27. 74.58 С88 Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи : рекомендації щодо проведення у вищ. навч. закл. першої лекції / [Уклад. Степко М. Ф., Боголюбаш Я. Я., шинкарук В. Д. та ін.]. - К. : Знання, 2005. - 55 с.
 28. 74.6 Л63 Лісовець, О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. / О. В. Лісовець ; [Лісовець О. В.]. - К. : Академія, 2011. - 256 с.
 29. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : Навч. посіб. / [Сергеєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 168 с.
 30. 74.58 Ш37 Шевчук, С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. - К. : Професіонал, 2009. - 232 с.
 31. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 32. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. / [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 33. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 34. 74.58 М63 Мирзаянова, Л. Ф. Упреждающая адаптация студентов к педагогической деятельности (кризисы, способы упреждения и смягчения) / Л. Ф. Мирзаянова. - Мн. : Бел. навука, 2003. - 271 с.
 35. 74.58 Т65 Трайнев, В. А. Дистационное обучение и его развитие ( Обобщение методологии и практики использования) / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. - М. : Изд.-торговая корп. "Дашков и К", 2007. - 294 с.
 36. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи: практикум : навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 336 с.

Принципи та роль фінансів у ринковій економіці

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261 Т33 Теорія фінансів : підруч. / [ За ред. проф. Федосова В. М., Юрія С. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 2. 65.261 В29 Венгер, В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер ; Венгер В. В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 432 с.
 3. 65.261 О-60 Опарін, В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. - 5-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 240 с.
 4. 65.261 К88 Кудряшов, В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов ; [Кудряшов В.П.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 352 с.
 5. 65.261 Б68 Благун, І. Г. Фінанси : Навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 314 с.
 6. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 7. 65.261 К26 Карпінський, Б. А. Фінансова система : Навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. - 2-ге вид. - Л. : Магнолія Плюс, 2006. - 272 с.
 8. 65.261 Б75 Боди, Зви. Финансы / З. Боди, Р. Мертон. - Пер. с англ.: Уч. пос. - М. : Вильямс, 2000. - 592 с.
 9. 65.261 К56 Ковальчук, С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Л. : Новий світ-2000, 2011. - 568 с.
 10. 65.261 Ф59 Фінанси: курс для фінансистів : навч. посіб. / [Ред. Оспіщев В. І.]. - К. : Знання, 2008. - 567 с.
 11. 65.261 Ф59 Фінанси : підруч. / [ Ред. Юрій С. І., Федосов В. М. ]. - К. : Знання, 2008. - 611 с.
 12. 65.261 Ф59 Фінанси (теоретичні основи) : Підруч. / Грідчина М.В., Захожай В.Б., Осіпчук Л.Л. та ін. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 312 с.
 13. 65.261 Б68 Бланк, І. Ю. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. Ю. Бланк ; Бланк І.Ю. - К. : Ельга, 2008. - 724 с.
 14. 65.261 Б68 Бланк, И. А. Управление финансовыми ресурсами / И. А. Бланк ; [Бланк И. А.]. - М. : Изд-во "Омега-Л": ООО "Эльга", 2011. - 768 с.
 15. 65.261 К43 Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / Т. В. Кириченко ; Кириченко Т.В.; под ред. А.А. Комзолова. - М. : "Дашков и К", 2008. - 626 с.
 16. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 390 с.
 17. 65.261 В19 Василик, О. Д. Державні фінанси України : Підручн. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2004. - 608 с.
 18. 65.261 Ф59 Фінанси україни: інституційні перетворення та напрями розвитку / [ За ред. Чугунова І. Я. ]. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с.
 19. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 20. 65.261 У67 Управління державним боргом : навч. посіб. / [ Прутська О. О., Сьомченко О. А., Гарбар Ж. В. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 216 с.
 21. 65.261 Ф59 Фінанси: Ситуаційні вправи : Навч. посіб. / Упоряд. Сидоренко О.І., Редько П.С. - К. : НМЦ Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 424 с.
 22. 65.261 Ф59 Фінанси у запитаннях і відповідях / Ред. Данілов О.Д. - К. : Комп'ютерпрес, 2006. - 444 с.
 23. 65.261 Б20 Балабанов, А. И. Финансы / А. И. Балабанов, И. Т. Балабанов. - СПб : Питер, 2000. - 192 с.
 24. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін; за ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 25. 65.261 Б86 Бочаров, В. В. Корпоративные финансы / В. В. Бочаров. - С.Пб. : Питер, 2002. - 544 с.
 26. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) : Теоретично-практич. посіб. - Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. - К. : Професіонал, 2006. - 288 с.
 27. 65.261 Н53 Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. О. Непочатенко ; [Непочатенко О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.
 28. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств / Ред. Данілов О.Д. - К. : Комп'ютерпрес, 2005. - 312 с.
 29. 65.261 Л93 Любенко, Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. М. Любенко ; Любенко Н. М,. - К. : ЦУЛ, 2009. - 264 с.
 30. 65.261 Ф53 Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств : підруч. / О. С. Філімоненков, Д. І. Дема. - К. : Алерта, 2009. - 496 с.
 31. 65.261 К23 Карлін, М. І. Бюджетна система України : навч. посіб / М. І. Карлін ; Карлін М. І. - К. : Знання, 2008. - 428 с.
 32. 65.261 Ф47 Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : Навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
 33. 65.261 П19 Пасічник, Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник ; [ Пасічник Ю.В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 670 с.
 34. 65.261 Б98 Бюджетна система : навч. посіб. / [Владимиров К. М., Абсава Л. О., Владимирова Л. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2009. - 220 с.
 35. 65.261 А49 Алєксєєв, І. В. Бюджетна система : Навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько. - К. : Хай-Тек-Прес, 2007. - 376 с.
 36. 65.261 О-58 Онисько, С. М. Податкова система : підруч. / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. - 4-те вид., випр. і доп. - Л. : Магнолія плюс; Видавець В.М. Піча, 2009. - 336 с.
 37. 65.261 Я72 Ярема, Б. П. Податкова система. Збірник задач та тести : Навч. посібн. / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Львів : "Магнолія Плюс", 2006. - 271 с.
 38. 65.261 О-54 Олійник, О. В. Податкова система : Навч. посіб. / О. В. Олійник, І. В. Філон. - К. : ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 39. 65.261 П44 Податкова система : навч. посіб. / [ Ред. Лютий І.О. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 456 с.
 40. 65.261 В19 Василик, О. Д. Податкова система України : Навч. посіб. / О. Д. Василик. - К. : Поліграфкнига, 2004. - 478 с.
 41. 65.261 П29 Петленко, Ю. В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. - К. : Кондор, 2009. - 282 с.
 42. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : Алерта, 2011. - 328 с.
 43. 65.261 С89 Сунцова, О. О. Місцеві фінанси : Навч. посіб. / О. О. Сунцова ; [Сунцова О. О.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 488 с.
 44. 65.261 Б56 Бечко, П. К. Місцеві фінанси : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. - К. : ЦУЛ, 2007. - 192 с.
 45. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси України та сусідніх держав : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 589 с.
 46. 65.262 К60 Колісник, М. К. Фінансовий ринок : Навч. посіб. / М. К. Колісник, О. О. Маслак, Є. М. Романів. - Львів : Львівська політехніка, 2004. - 192 с.
 47. 65.262 М31 Маслова, С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. - 4-тє вид., виправл. - К. : Каравела, 2008. - 288 с.
 48. 65.262 К17 Калашнікова, Т. В. Фінансовий ринок : навч. посіб / Т. В. Калашнікова ; Калашнікова Т.В. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 232 с.
 49. 65.262 Б90 Буднік, М. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. - К. : ЦУЛ, 2009. - 334 с.
 50. 65.262 В19 Васильєва, В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 368 с.

Жовтень 2012

Всесвітній день учителів
( до Дня працівників освіти )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.03 А86 Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : Підручник / Л. В. Артемова. - К. : Либідь, 2006. - 424 с.
 2. 92 У45 Українська педагогіка в персоналіях. У 2-х кн. Кн. 1 : Х-ХІХ ст. / Ред. Сухомлинський О. В. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 3. 74 Б27 Басов, Н. Ф. Социальный педагог: Введение в профессию : Учеб. пособ. / Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко. - М. : Академия, 2006. - 256 с.
 4. 85.37 Б40 Безручко, О. В. Педагогічний метод О.П. Довженка : навч. посіб. / О. В. Безручко ; Безручко О.В. - Вінниця : Глобус-Прес, 2008. - 232 с.
 5. 88.4-6 Б55 Бех, І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех ; Бех І. Д. - К. : Академвидав, 2009. - 248 с.
 6. 74.58 Т65 Трайнев, В. А. Дистационное обучение и его развитие ( Обобщение методологии и практики использования) / В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. - М. : Изд.-торговая корп. "Дашков и К", 2007. - 294 с.
 7. 74.58 К93 Курко, М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : монографія / М. Н. Курко ; [Курко М. Н.]. - Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ, 2010. - 376 с.
 8. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 9. 60.56 Г70 Городняк, І. В. Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. Городняк ; [Городняк І. В.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 10. 74.58 Б93 Бутенко, Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача : Навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко. - К. : КНЕУ, 2007. - 336 с.
 11. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. / Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 12. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 13. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець ; [Товканець Г. В.]. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.
 14. 74.58 Ф79 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посіб. / [Під заг ред. С, І. Якименко]. - К. : Слово, 2011. - 464 с.
 15. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 16. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб. / І. М. Дичківська. - К. : Академвидав, 2004. - 352 с.
 17. 74 Б77 Бойц, Р. Поради викладачам початківцям : Практичю посіб. / Р. Бойц. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.
 18. 74 М74 Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : Навч.посібн. / Н. Є. Мойсеюк. - 5-те вид., доп. і пер. - К., 2007. - 656 с.
 19. 74 Б81 Бондар, В. І. Дидактика / В. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с.
 20. 74 Т47 Тімар, Т. Б. Як домогтися досконалості в освіті / Т. Б. Тімар, Д. Л. Кірп. - Л. : Літопис, 2004. - 176 с.
 21. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! / [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 22. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. у 2-х кн. Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки / І. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 624 с.
 23. 92 Ш71 Шмагало, Р. Словник митців-педагогів України та з України у світі (1850-1950рр.) = Dictionary of the Ukrainian Artists-Pedagogues Lived Both in Ukraine and Abroad / Р. Шмагало. - Л. : Укр. технології, 2002. - 176 с.
 24. 74.03 Л37 Левківський, М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб / М. В. Левківський ; [Левківський М. В.]. - 4-те вид., стер. - К. : ЦУЛ, 2011. - 190с.
 25. 74.03 М29 Марушкевич, А. А. Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка : Цикл лекцій. Навч. посібник з педагогіки / А. А. Марушкевич. - П. : АСМІ, 2005. - 312 с.
 26. 74.03 М42 Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посіб. / Л. А. Медвідь. - К. : Вікар, 2003. - 335 с.
 27. 74.03 А86 Артемова, Л. В. Історія педагогіки України : Підручник / Л. В. Артемова. - К. : Либідь, 2006. - 424 с.
 28. 74.03 М28 Марочко, В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В. Марочко, Х. Гьотц. - К. : Науковий світ, 2003. - 302 с.
 29. 74.03 С40 Сисоєва, С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навч. посіб. / С. Сисоєва, І. Соколова. - К. : ЦУЛ, 2003. - 308 с.
 30. 74.03 С91 Сухомлинський, В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. - К. : Рад. шк., 1988. - 304 с.
 31. 74.03 Х91 Хрестоматія з української класичної педагогіки: К. Ушинський, С. Русова, А, Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський : навч. посіб. / уклад. В,П, Кравець, О.І. Мешко. - К. : Грамота, 2008. - 768 с.
 32. 74.03 О 78 Острозькі просвітники ХVI-XX ст. / Ред. Пасічник І.Д. та ін. - Острог : Університет "Острозька Академія", 2000. - 480 с.
 33. 67.401 К82 Крижко, В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : Навч. посіб. / В. В. Крижко, І. Мамаєва. - К. : Освіта України, 2005. - 224 с.
 34. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 35. 74 Б25 Барнс, Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций = Teaching and the case method : (конкретные ситуации и дополнит. лит- ра) / Л. Б. Барнс, К. Р. Кристенсен, Э. Д. Хансен ; Ред. Наумова А. И. - Л. : Гардарики, 2000. - 501 с.
 36. 74 М13 Мазоха, Д. С. На шляху до педагогічної професії: (Вступ до спеціальності) : Навч. посіб. / Д. С. Мазоха. - К. : ЦНЛ, 2005. - 168 с.
 37. 74 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 38. 88.3 К52 Клюева, Н. В. Технологии работы психолога с учителем / Н. В. Клюева. - М. : ТЦ "Сфера", 2000. - 192 с.
 39. 74.2 П55 Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. : Наук. метод.посібн. / О. І. Пометун ; Пометун О.І., Пирженко Л.В. - К. : АСК, 2006. - 192 с.
 40. 74.1 Х19 Хансен, К. А. Освіта та культура демократії / К. А. Хансен, Р. К. Кауфман, С. Сейфер ; Гансен К. А., Кауфман Р. К.,Сейфер С. - Л. : Галицька видавнича спілка, 2001. - 152 с.
 41. 74 Я48 Якса, Н. В. Основи педагогічних знань : Навч. посіб. / Н. В. Якса. - К. : Знання, 2007. - 358 с.
 42. 74 Щ61 Щербань, П. М. Прикладна педагогіка : Навч.-метод. посіб. / П. М. Щербань. - К. : Вища школа, 2002. - 215 с.
 43. 74.1 П56 Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : Практикум: навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. - К. : Слово, 2004. - 352 с.
 44. 74.58 Ж91Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 45. 88.4-6 С13 Савчин, М. В. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.
 46. 88.4-6 Б55 Бех, І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех ; Бех І. Д. - К. : Академвидав, 2009. - 248 с.
 47. 88.4-6 В62 Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 336 с.
 48. 88.4-6 С38 Синдром "професійного вигорання" та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : Навч. посіб. / Ред. Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В. - К. : Міленіум, 2004. - 264 с.
 49. 74 Б79 Болонський процес: Модернізація системи вищої освіти України:Мат. VI Міжнар. наук. конф. "Модернізація системи вищ. осв. відпов. до Прогр. розв. осв. в Укр.і на 2005-2010 рр.", м. Судак, Автономна Рес / Ред. Чирков В. М. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 50. 74 В55 Вишневський, О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. / О. І. Вишневський ; [Вишневський О. І.]. - вид. 2-ге, доопрац. і доп. - Дрогобич : Коло, 2006. - 608 с.
 51. 74 К79 Кремень, В. Освіта і наука України: шляхи модернізації : (Факти, роздуми, перспективи) / В. Кремень. - К. : Грамота, 2003. - 216 с.
 52. 74 О-72Освіта в Україні : Нормативна база / Ред. Кривенко О.А.; Упоряд. Пашутинський Є.К. - 2-ге вид., виправ. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 484 с.
 53. 92 Е64 Енциклопедія освіти / [ Ред. Кремень В. Г. ]. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.
 54. 92 П24 Педагогический энциклопедический словарь / Ред. Бим-Бад Б.М. - М. : БРЭ, 2003. - 528 с

Мистецтво - вічне !
( до Дня художника )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.14 С81 100 знаменитых художников, XIV-XVIII вв. / [Скляренко В., Иовлева Т., Кустовская Ю. и др.]. - Х. : Фолио, 2004. - 510 с.
 2. 85 И86 Искусство и культура Италии эпохи Возрождения и Просвещения = Arte cultura in Italia dal Rinascimento all"illuminisimo / [Ред. Никифорова Е. Л.]. - М. : Наука, 1997. - 265 с.
 3. 85.14 К29 Катерина Білокур очима сучасників. Спогади, есеї, розвідки з архіву художниці / [Упор. Кагарлицький М.]. - К. : ТОМІРІС, 2000. - 432 с.
 4. 85.1 М14 Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара / Упор. Поклад Н. - К. : МАУП, 2007. - 708 с.
 5. 85.1 М32 Мастера русской живописи. - М. : Белый город, 2008. - 384 с.
 6. 92 М67 Митці України : енциклопедичний довідник / [Ред. Кудрицький А. В.]. - К. : Українська енциклопедія, 1992. - 846 с.
 7. 85.1 Н12 На межі ІІ-ІІІ тисячолить: художники Києва. Із древа життя українського образотворчого мистецтва / [Упор. Андрієвська В.]. - К. : Криниця, 2009. - 524 с.
 8. 84(0)+85.14 П53 Поль Гоген / [Ред. Вакуленко А. Л.]. - К. : Мистецтво, 1993. - 286 с.
 9. 85.14+85.13 Т45 Титан (Микеланджело). Драматическая композиция / [Авт.- сост. Кушнеровская Г.]. - 2-е изд. - М. : Молодая гвардия, 1977. - 272 с.
 10. 92+85.1 Х98 Художники Києва : творчо-біографічний довідник. Вип. 1. - К. : Іпрез, 2000. - 199 с.
 11. 85.14 А67 Анісов, В. Від підмайстра до академіка: нарис про Шевченка-художника / В. Анісов, Є. Середа. - К. : Мистецтво, 1967. - 77 с.
 12. 85.1 Б30 Бахревский, В. Виктор Васнецов / В. Бахревский ; [Бахревский В. А.]. - М. : Молодая гвардия, 1989. - 364 с. - (Жизнь замечательных людей)
 13. 85.13 В26 Вейс, Д. Огюст Роден / Д. Вейс ; [Вейс Д.]. - М. : Искусство, 1969. - 579 с. - (Жизнь в искусстве).
 14. 87.8 Г87 Громов, Е. С. Природа художественного творчества : книга для учителя / Е. С. Громов ; [Громов Е. С.]. - М : Просвещение, 1986. - 239 с.
 15. 84(4) Д15 Дали, С. Дневник одного гения / С. Дали ; [Дали С.]. - Мн. : Попурри, 2003. - 336 с.
 16. 85.14 Д64 Долгополов, И. Мастера и шедевры : в 6-ти т. Т.3 / И. Долгополов ; [Долгополов И.]. - М. : ТЕРРА, 2000. - 400 с.
 17. 85.1 Ж79 Жолтовський, П. М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст. / П. М. Жолтовський ; [Жолтовський П. М.]. - К. : Наукова думка, 1983. - 178 с.
 18. 85.1 К68 Королева, А. Ю. Великие художники Нидерландов ХV-XVII веков / А. Ю. Королева. - М. : Олма-Пресс, 2005. - 144 с. - (Мастера европейской живописи).
 19. 85.14 Л47Леонтьева, Г. К. Карл Брюллов / Г. К. Леонтьева ; [Леонтьева Г.К.]. - Л. : Искусство, 1976. - 328 с. - (Жизнь и искусство).
 20. 85 Л55 Либман, М. Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения / М. Я. Либман ; [Либман М. Я.]. - М. : Советский художник, 1991. - 204 с.
 21. 84(4 Рос)+ 85.14 П30 Петров-Дубровский, А. А. Мастер торжествующего света. Повесть о Рембранте. / А. А. Петров-Дубровский ; [Петров - Дубровский А.А.]. - М. : Изд-тво Детской Литературы, 1959. - 96 с.
 22. 85.1 П30 Петрова, О. Мистецтвознавчі рефлексії : Історія, теорія та критика образотв. мистец. 70-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст. / О. Петрова. - К. : КМ Академія, 2004. - 400 с.
 23. 85.1 П60 Порудоминский, В. И. Брюллов / В. И. Порудоминский ; [Порудоминский В. И.]. - М. : Молодая гвардия, 1979. - 350 с. - (Жизнь замечательных людей).
 24. 85.14 П80 Прокофьев, В. Н. "Капричос" Гойи / В. Н. Прокофьев ; [Прокофьев В. Н.]. - М. : Искусство, 1970. - 181 с.
 25. 85.14 П81 Пророкова, С. А. Репин / С. А. Пророкова ; [Пророкова С. А.]. - М. : Молодая гвардия, 1960. - 415 с. - (ЖЗЛ).
 26. 85.1 Р82 Рубан-Кравченко, В. Кричевські і українська культура ХХ століття. Василь Кричевський = The Krychevskys and ukrainian art culture of XX century. Vasyl Krychevsky / В. Рубан-Кравченко. - К. : Криниця, 2004. - 703 с.
 27. 85.1 С38 Синельникова, Н. А. 100 шедевров. Искусство, рожденное любовью / Н. А. Синельникова ; [Синельникова Н. А.]. - М. : АСТ; Астрель, 2003. - 400 с.
 28. 87.8 С51 Сморж, Л. О. Естетика : Навч. посіб. / Л. О. Сморж. - К. : Кондор, 2007. - 334 с.
 29. 85.1 Т12 Таглина, О. В. Илья Репин / О. В. Таглина ; [Таглина О. В.]. - Х. : Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые украинцы).
 30. 84(4 Нід) Ф89 Фрис, Тейн де. Рембрандт : роман / Т. д. Фрис ; [Фрис Тейн де]. - К. : Мистецтво, 1985. - 248 с.
 31. 85.14 Я45 Якимович, А. К. Диего Веласкес. Художник и дворец. / А. К. Якимович ; [Якимович А.К.]. - М. : Сов. художник, 1989. - 272с. - (Рассказы о художниках).
 32. 87.3(0) С60 Соловьев, В. С. Философия искусства и литературная критика / В. С. Соловьев. - М. : Искусство, 1991. - 701 с.
 33. 87 Н62 Никитина, И. П. Философия искусства : учебное пособие / И. П. Никитина ; Никитина И. П. - М. : Омега-Л, 2008. - 560 с
 34. 87 Л22 Лангер, Сьюзен. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства / С. Лангер ; Пер. с англ. С.П. Евтушенко;Общ. ред. и предисл. В.П. Шестакова. - М. : Республика, 2000. - 287 с.
 35. 85 А64 Анализ и интерпретация произведения искусства : Учеб. пособие / Яковлева Н.А., Мозговая Е.Б., Чаговец Т.П. и др. - М. : Высшая шк., 2005. - 551 с.
 36. 85 Г56 Гнедич, П. П. История искусств.Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич ; [Гнедич П. П.]. - М. : Эксмо, 2006. - 848 с.
 37. 85 І-26 Ігошкіна, Н. Г. Культурологія мистецтва : Навч. посіб. / Н. Г. Ігошкіна. - К. : МАУП, 2005. - 208 с.
 38. 85 П73 Претте, М. К. Как понимать искусство: живопись, скульптура, архитектура. История, эпохи и стили / М. К. Претте, Д. Д. Альфонсо. - М. : Интербук-бизнес, 2002. - 432 с.
 39. 85 М64 Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения / Львова Е.П., Кабакова Е.П., Некрасова Л.М. и др. - С.Пб. : Питер, 2006. - 464 с.
 40. 85 Л93 Любимов, Л. Д. Искусство Древней Руси / Л. Д. Любимов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : АСТ; Астрель; Транзиткнига, 2004. - 256 с.
 41. 85 Л93 Любимов, Л. Д. Искусство Древнего мира / Л. Д. Любимов ; [Любимов Л.Д.]. - 4- изд.перераб. и доп. - М. : АСТ; Астрель, 2002. - 234 с.
 42. 85 К82 Криволапов, М. О. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття : вибрані статті різних років. Кн.1 : Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / М. О. Криволапов ; [Криволапов М.О.]. - К. : Видавничий дім А+С, 2006. - 268 с.
 43. 85 Р-83 Рудницька, О. П. Українське мистецтво у політкультупному просторі / О. П. Рудницька. - К. : ЕксОб, 2000. - 208 с.
 44. 85.1 К72 Костин, В. И. Язык изобразительного искусства / В. И. Костин, В. А. Юматов. - Москва : Знание, 1978. - 144 с.
 45. 85 К48 Клеваев, В. Лекции по истории искусства / В. Клеваев. - К. : Факт, 2007. - 720 с.
 46. 85.1 Х98 Художня культура світу: арабо-мусульманський культурний регіон.Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон.... : Навч. посібн. / Авт. Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко. - К. : Вища шк., 2003. - 191 с.
 47. 85.1 С76 Стам, С. М. Корифеи Возрождения. Искусство и идея гуманистического свободомыслия / С. М. Стам ; Стам С. М. - 2- е изд., испр. и доп. - М. : Вузовская книга, 2006. - 672 с.
 48. 85.1В34 Верман, К. История искусства всех времен и народов. Т.1 : Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до ХІХ столетия / К. Верман. - М. : АСТ, 2000. - 944 с.
 49. 85.1 Ш96 Шункова, Е. В. Мастерская монументальной живописи при Академии Архитектуры СССР 1935-1948 / Е. В. Шункова ; Шункова Е. В. - М. : Советский художник, 1978. - 215 с.
 50. 85.1 Г44 Геташвили, Н. В. Атлас мировой живописи / Н. В. Геташвили. - М. : Олма-Пресс, 2005. - 368 с.

Економічна теорія у сучасному світі

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 Д43 Дзюбик, С. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С. Дзюбик, О. Ривак. - К. : Знання, 2006. - 481 с.
 2. 65.01 Б72 Бобров, В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : Підруч. / В. Я. Бобров. - К. : Вища шк., 2003. - 719 с.
 3. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ Ред. В.Д. Базилевич ]. - 8-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2012. - 702 с. - (Класичний університетський підручник).
 4. 65.01 Б61 Білецька, Л. В. Економічна теорія ( Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка ) : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 688 с.
 5. 65.01 Б17 Базилевич, В. Д. Ринкова економка: основні поняття і категорії : Навч. посібн. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. - К. : Знання, 2006. - 263 с.
 6. 65.01 Х76 Хомяков, В. І. Економіка сучасної України : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2009. - 426 с.
 7. 65.01 Б12 Баб'як, М. Н. Економічна теорія : Навч. посіб. / М. Н. Баб'як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 208 с.
 8. 65.01 М13 Мазур, О. Є. Основи економіки. Теорія і практикум : Навч. посібн. / О. Є. Мазур. - К. : Лібра, 2008. - 288 с.
 9. 65.01 Г60 Голіков, А. П. Економіка України : навч. посіб. / А. П. Голіков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба. - К. : Знання, 2009. - 286 с.
 10. 65.01 М15 Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика = Economics: principles, problems, and policies : Учебник / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. - 16-е изд. - К. : ИНФРА-М, 2007. - 940 с.
 11. 65.01 С37 Симкина, Л. Г. Экономическая теория : Учеб. пособие / Л. Г. Симкина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 448 с. - ((Учебное пособие)).
 12. 65.01 С81 Столяров, В. И. Экономика : учебник / В. И. Столяров ; Столяров В. И. - М. : Академия, 2008. - 512 с.
 13. 65.01 С48 Сломан, Дж. Экономикс / Дж. Сломан, М. Сатклифф. - 5-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 832 с.
 14. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [Ред. Семененко В. М., Коваленко Д. І.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 15. 65.01 Е45 Економічна теорія: політична економія : підручник / за заг. ред.С.І. Юрія. - К. : Кондор, 2009. - 604 с.
 16. 65.01 К72 Костюк, В. С. Економічна теорія : навч. посіб. / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. - К. : ЦНЛ, 2009. - 282 с.
 17. 65.01 П31 Петруня, Ю. Е. Основы экономической теории : учеб. пособ. / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Знання, 2011. - 359 с.
 18. 65.01 Б93 Бутук, А. И. Экономическая теория : Учеб. пособ. / А. И. Бутук. - К. : Вікар, 2000. - 644 с.
 19. 65.01 Н84 Носова, С. С. Экономическая теория : Учеб. / С. С. Носова ; Носова С. С. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2008. - 800 с.
 20. 65.01 М74 Моделювання економічної динаміки : Навч. посіб. / Лавінський Г.В., Пшенишнюк О.С., Устенко С.В., Шарапов О.Д. - К. : Атіка, 2006. - 276 с.
 21. 65.01 Б86 Бочан, І. О. Глобальна економіка : Підруч. / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. - К. : Знання, 2007. - 403 с.
 22. 65.01 Е45 Економіка розвитку : Підруч. / Царенко О.М., Бей Н.О., Д'яконова І.І. та ін. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 590 с.
 23. 65.01 П54 Полякова, О. Ю.Моделирование системных характеристик экономики = Modelling of system characteristics of economy : Учеб. пособие / О. Ю. Полякова, А. В. Милов. - 2-е изд., стереотип. - Х. : ИД "ИНЖЕК", 2006. - 296 с.
 24. 65.01 Я45 Якість економічного зростання / Вінод Т., Далайламі М., Дарешвар А., Кауфман Д., Кішор Н., Лопес Р., Ван Я. - К. : Основи, 2002. - 350 с.
 25. 65.01 С60 Солтис, В. В.. Лелюк Ю. М. Політична економія (модульний варіант) : Навч. посіб. / В. В.. Лелюк Ю. М. Солтис, В. Ф. Іванюта ; Ред. Аранчій І. В. - К. : Зовнішня торгівля, Ельга, 2007. - 432 с.
 26. 65.01 М48 Мельник, Л. Ю. Економічна теорія- політекономічний контекст : Навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. - К. : Кондор, 2008. - 524 с.
 27. 65.01 Х69 Ходжаян, А. О. Політична економія : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплини / А. О. Ходжаян ; Ходжаян А. О. - К. : Кондор, 2009. - 304 с.
 28. 65.01 П50 Політична економія : підручник / за наук. ред. В.Г.Федоренка; [Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М. та ін. ]. - К. : Алерта, 2008. - 487 с.
 29. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 30. 65.01 К95 Кучеренко, В. Р. Основи економічної кон'юнктури : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов. - К. : ЦНЛ, 2004. - 224 с.
 31. 65.01 В53 Віскузі, В. Кіп та ін. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : Пер. з англ. / В. Кіп та ін. Віскузі ; В.Кіп Віскузі, Джон М.Вернон, Джозеф Е.Гарингтон (мол.). - К. : Основи, 2004. - 1047 с.
 32. 65.01 Ч-96 Чухно, А. А. Сучасні економічні теорії : Підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко ; За ред. Чухна А.А. - К. : Знання, 2007. - 878 с.
 33. 65.01 Ш33 Швайка, Л. А. Державне регулювання економіки : підручник / Л. А. Швайка ; Швайка Л.А. - К. : Знання, 2008. - 462 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 34. 65.01 Ф34 Федулова, Л. І. Інноваційна економіка : Підруч. / Л. І. Федулова. - К. : Либідь, 2006. - 480 с.
 35. 65.01 С91 Сучасні проблеми розвитку економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Пробл. інтеграції економіки України в ЄС і вступ до СОТ", м. Київ, МАУП, 20 трав. 2006 р., "Концепт. засади формування стратегії соц.-екон. розвитку України", м. Київ, МАУП, 25 жовт. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. : іл.
 36. 65.01 К90 Кульчицький, Б. Сучасні економічні системи : Навч. посіб. / Б. Кульчицький. - Львів : Афіша, 2004. - 279 с.
 37. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 38. 65.01 Б90 Бугорский, В. Н. Сетевая экономика : учеб. пособие / В. Н. Бугорский ; Бугорский В.Н. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 256 с.
 39. 65.01 І-20 Іванова, Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова ; [Іванова Н. Ю.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 266 с.
 40. 65.01 Р64 Розанова, Н. М. Экономическая теория фирмы : Учебник / Н. М. Розанова ; Розанова Н. М. - М. : ЗАО Изд-во"Экономика", 2009. - 447 с.
 41. 65.01 Б83 Бортіс, Г. Інституції, поведінка та економічна теорія. Внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Г. Бортіс ; [Бортіс Г.; пер. з англ. Т. Бардадим]. - К. : КМ Академія, 2007. - 560 с.
 42. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 222 с.
 43. 65.01 П54 Поляков, В. А. Универсальная экономическая теория: Организационный механизм управления / В. А. Поляков. - М. : Изд-во Нац. академии управления, межсистемного прогнозирования и кардинальной пс, 2004. - 192 с.
 44. 65.01 Х15 Хазлит, Генри. Экономика за один урок / Г. Хазлит ; Хазлит Генри. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. - 256 с. : ил.

Реклама і суспільство: економічні та соціальні аспекти

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 А80 Аржанов Н.П. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики)/ Н.П.Аржанов, Т.А.Пирогова; Ред. Ромат Е.В.- Х.: Студцентр, 2004. - 304 с.
 2. 76.006.5 У 91 Ученова В.В. История рекламы: учебник/ В.В.Ученова, Н.В.Старых.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с.
 3. 76.006.5 Д40 Джефкінс Ф. Реклама = Advertising: практич. посіб./ Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д.; Пер.О.О. Чистяков.- 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп.- К.: Знання, 2008. - 565 с.
 4. 76.006.5 Г61 Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учеб. пособие.- М.: Главбух, 2003. - 272 с.
 5. 76.006.5 В57 Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посіб./ Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський.- К.: Кондор, 2006. - 334 с.
 6. 76.006.5 А43 Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (14-15 кв. 2004, Х.).- Х.: Судцентр, 2004. - 224 с.
 7. 76.006.5 Д40 Джефкинс Ф. Реклама = Advertising: учеб. пособие/ Джефкинс Ф.; Пер.Еремин Б. Л.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 8. 76.006.5 Г21 Гарфилд Б. Десять заповедей рекламы/ Гарфилд Б.- С.Пб.: Питер, 2007. - 256 с.
 9. 76.006.5 Ф24 Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу/ Пер. с англ. под ред. Н.Н.Пашской.- 3-е изд.- С.Пб.: Нева, 2004. - 256 с.
 10. 76.006.5 А64 Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства/ Ред. Овруцкий А.В.- С.Пб.: Питер, 2004. - 224 с.
 11. 76.006.5 П12 Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч.посібн./ М.Д.Пазуха, М.В.Ігнатович.- М.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 12. 76.006.5 З-62 Зимен С. Бархатная революция в рекламе/ С.Зимен, А.Бротт.- М.: Эксмо, 2003. - 288 с.
 13. 76.006.5 Е26 Евстафьев В.А. Что, где и как рекламировать. Практические советы/ В.А.Евстафьев, В.Н.Ясонов.- С.Пб.: Питер, 2005. - 432 с.
 14. 76.006.5 М99 Мякота В. Реклама и рекламная деятельность.- Х.: Фактор, 2003. - 252 с.
 15. 76.006.5 М90 Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы.- М.: Евразийский регион, 1998. - 328 с.
 16. 76.006.5 К72 Костина А.В. Основы рекламы: учеб. пособие/ Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И.- 2-е изд., доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 400 с.
 17. 76.006.5 К29 Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 320 с.
 18. 76.006.5 Д36 Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи: за матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року/ [Упор.Ляпін Д. В.].- К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. - 192 с.
 19. 76.006.5 П12 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования.- С.Пб.: Питер, 2003. - 320 с.
 20. 76.006.5 Б82 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR.- Учеб. пособие.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 624 с.
 21. 76.006.5 К26 Карпова С.В. Рекламное дело: [учеб.-метод. пособие и практикум]/ Карпова С.В.- М.: Финансы и статистика, 2007. - 224 с.
 22. 76.006.5 И56 Имшинецкая И. Креатив в рекламе.- М.: РИП-холдинг, 2006. - 174 с.
 23. 76.006.5 К56 Ковриженко М. Креатив в рекламе: постмодернистский облик моды.- С.Пб.: Питер, 2004. - 253 с.
 24. 76.006.5 К56 Коваленко О.В. Реклама: навч. посіб./ О.В.Коваленко, І.Ю.Кутліна, М.В.Потабенко.- К.: Персонал, 2010. - 98 с.
 25. 76.006.5 К27 Картер Г.Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса/ Пер. с англ.; Ред.. Пенькова Е.М.- М.: Бизнес-Информ, 1998. - 244 с.
 26. 76.006.5 В15 Валладарес , Дж.А. Ремесло копирайтинга/ Пер. с англ. Жильцов С.- С.Пб.: Питер, 2005. - 272 с.
 27. 76.006.5 Н19 Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие.- М.: РИП-холдинг, 2001. - 100 с.
 28. 76.006.5 Р69 Ромат Є.В. Реклама: навч. посіб./ Ромат Є. В.- К.: Студцентр, 2006. - 288 с.
 29. 76.006.5 С77 Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе.- 5-е изд., пер. и доп.- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 352 с.
 30. 76.006.5 Р95 Рымашевская Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок.- С.Пб.: Питер, 2007. - 160 с.
 31. 76.006.5 Л84 Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент.: Навч. посіб.- 2-ге вид., доп.- К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
 32. 76.006.5 Г96 Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. пособие/ Гусаров Ю.В.- М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 33. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2007. - 208 с.
 34. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга.- К.: Студцентр, 2008. - 608 с.
 35. 76.006.5 У98 Уэллс , Дж. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice/ У.Уэллс, С.Мориарти, Д.Бернетт; Пер.под ред. Л. Богомоловой.- 7-е, испр.- С.Пб.: Питер, 2008. - 736 с.
 36. 76.006.5 Т39 Тивари С. (Не)здравый смысл рекламы.- С.Пб.: Питер, 2004. - 304 с.
 37. 76.006.5 Р24 Рассел , Дж. Т. Рекламные процедуры Клеппнера = Kleppner's advertising procedure/ Д.Т.Рассел, У.Р.Лейн; Пер.Пер. Виноградова Т. и др.- 15-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 928 с.
 38. 76.006.5 М42 Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. - 280 с.
 39. 76.006.5 Д42 Джулер , Дж.А. Креативные стратегии в рекламе/ Д.А.Джулер, Б.Л.Дрюниани; Ред. Каптуревский Ю.; Пер.Пер. Т. Виноградова, Л.Царук.- 7-е изд.- С.Пб.: Питер, 2002. - 384 с.
 40. 76.006.5 К30 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 368 с.
 41. 76.006.5 Х52 Хит , Роберт Скрытая власть рекламы. Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор = The hidden power of advertising/ How low attention processing influences the way we choose brands/ Пер.Сысоева Е.- К.: Відродження, 2003. - 189 с.
 42. 76.006.5 Х19 Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности: Учебн. пособие/ В.Н.Хапенков, О.В.Сагинова, Д.В.Федюнин.- М.: ИЦ "Академия", 2005. - 240 с.
 43. 76.006.5 П81 Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического анализа рекламы.- М.: РИП-холдинг, 2000. - 100 с.
 44. 76.006.5 П25 Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие/ И.Г.Пендикова, Л.С.Ракитина; под ред. Л.М. Дмитриевой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 303 с.
 45. 76.006.5 У84 Уткин Э.А. Рекламное дело/ Э.А.Уткин, А.И.Кочеткова.- М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1997. - 272 с.
 46. 76.006.5 Д84 Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие.- М.: Новое знание, 2003. - 254 с.
 47. 76.006.5 Ф42 Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России.- СПб: Питер, 2000. - 384 с.
 48. 76.006.5 С40 Сиссорс , Дж. Рекламное медиа-планирование = Advertising media planning/ Д.Сиссорс, Р.Бэрон; Пер.Сергеев А.- 6-е изд.- С.Пб.: Питер, 2004. - 416 с.
 49. 76.006.5 О-24 Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент.- Конспект лекций.- К.: МАУП, 2000. - 120 с.
 50. 76.006.5 Л55 Лидовская О.П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения.- С.Пб.: Питер, 2008. - 141 с.

 

Вересень 2012

Сучасний економічний аналіз: методологія та організація

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.053 М48 Мельник, В. М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико методологічний курс : навч. посіб.В. М. Мельник ; Мельник В.М. - К. : Кондор, 2008. - 128 с.
 2. 65.053 Т33 Теорія економічного аналізу : Навч. посіб. ; Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О. та ін. - К. : Професіонал, 2007. - 384 с.
 3. 65.053 І-23 Івахненко, В. М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб.В. М. Івахненко ; [Івахненко В. М.]. - К. : Слово, 2010. - 352 с.
 4. 65.053 Е45 Економічний аналіз : навч. посіб. ; [ Кожанова Є. П., Отенко І. П., Сєрікова Т. М. та ін. ]. - 3-тє вид., допрац. і доп. - Х. : Інжек, 2009. - 344 с.
 5. 65.053 Г75 Грабовецький, Б. Є. Економічний аналіз : навч. посіб.Б. Є. Грабовецький ; Грабовецький Б. Є. - К. : ЦУЛ, 2009. - 256 с.
 6. 65.053 Ш95 Шубіна, С. В. Економічний аналіз : ПрактикумС. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. - К. : Знання, 2007. - 230 с.
 7. 65.053 М73 Мних, Є. В. Економічний аналіз : підруч.Є. В. Мних ; [Мних Є. В.]. - К. : Знання, 2011. - 630 с.
 8. 65.053 І-23 Івахненко, В. М. Курс економічного аналізу : Навч. посіб.В. М. Івахненко. - 5-те вид, виправ. і доп. - К. : Знання, 2006. - 261 с.
 9. 65.053 Л93 Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебн. пособиеН. П. Любушин ; Н.П. Любушин. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 423 с.
 10. 65.053 Т19 Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз: Практикум : Навч. посіб.Н. В. Тарасенко ; [Тарасенко Н. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 280 с.
 11. 65.053 М87 Мошенський, С. З. Економічний аналіз : підручн.С. З. Мошенський, О. В. Олійник ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Вид. 2-ге, доповн. і виправл. - Житомир : Рута, 2007. - 704с.
 12. 65.053 О-64 Організація і методика економічного аналізу : Навч. посіб. ; [Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.
 13. 65.053 П80 Прокопенко, І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посіб.І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін ; Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. - К. : ЦУЛ, 2008. - 430 с.
 14. 65.053 О-64 Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) : Навч. посіб. ; [Шкарабан С. І., Познахівський Є. Є., Попович П. Я. та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, "Економічна думка ", 2009. - 176 с.
 15. 65.053 К46 Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: теорія та практика : підруч.Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2012. - 440 с.
 16. 65.053 Е45 Економічний аналіз : Практикум ; Мних Є.В., Барабаш Н.С., Бутко А.Д. та ін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 432 с.
 17. 65.053 Т19 Тарасенко, Н. Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємстваН. Б. Тарасенко. - 2-ге вид., стер. - К. : Алерта, 2003. - 485 с.
 18. 65.053 В20 Васюренко, О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : Навч. посіб.О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання, 2006. - 463 с.
 19. 65.053 Д65 Доля, В. Т. Экономический анализ : Учебн. пособиеВ. Т. Доля. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : Кондор, 2007. - 224 с.
 20. 65.053 Ч-49 Чернелевський, Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі : Підручн.Л. М. Чернелевський. - К. : Пектораль, 2003. - 312 с.
 21. 65.053 Ф59 Фінансово-економічний аналіз : Підручник ; Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та ін. - К. : Професіонал, 2004. - 528 с.
 22. 65.053 П80 Прокопенко, І. Ф. Курс економічного аналізу : ПідручникІ. Ф. Прокопенко ; Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф.; За ред. І.Ф. Прокопенка. - Х. : Легас, 2004. - 384 с.
 23. 65.053 С13 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебникГ. В. Савицкая. - Изд. 4-е, испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 345 с.
 24. 65.053 М55 Мец, В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посібникВ. О. Мец. - К. : Вища шк., 2003. - 278 с.
 25. 65.053 Ч-57 Чечевицина, Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : Учеб.Л. Н. Чечевицина, И. Н. Чуев. - 2-е изд. - М. : Маркетинг, 2002. - 352 с.
 26. 65.053 Т33 Теория анализа хозяйственной деятельности : Учеб. ; Под общ. ред. В.В. Осмоловского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн. : Новое знание, 2004. - 384 с.
 27. 65.053 Ч-65 Чиркова, М. Б. Анализ хозяйственной деятельности организации: сборник заданий и тестов : учеб. пособиеМ. Б. Чиркова, Е. М. Коновалова, В. Б. Малицкая. - М. : Эксмо, 2008. - 160 с.
 28. 65.053 К56 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб.В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 424 с.
 29. 65.053 С13 Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч. посіб.Г. В. Савицька. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 668 с.
 30. 65.053 К17 Калина, А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень) : Учебно-метод. пособиеА. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 414 с.
 31. 65.053 П58 Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : підруч.П. Я. Попович ; Попович П.Я. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 630 с.
 32. 65.053 Г85 Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : Навч. посіб.Б. В. Гринів ; [Гринів Б. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
 33. 65.053 П56 Пономаренко, О. І. Сучасний економічний аналіз. У 2 ч. : Навч. посіб. Ч.1 : МікроекономікаО. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К. : Вища шк., 2004. - 262 с.
 34. 65.053 Ч-85 Чуев, И. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : Учеб. пособиеИ. Н. Чуев, Л. Н. Чечевицына. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 368 с.
 35. 65.053 К41 Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз : підруч.Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній ; за ред. проф.Загородній А. Г. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 487 с.
 36. 65.053 П56 Пономаренко, О. І. Сучасний економічний аналіз. У 2 ч. : Навч. посіб. Ч.2 : МакроекономікаО. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. - К. : Вища шк., 2004. - 207 с.
 37. 65.053 Х76 Хома, І. Б. Фінансовий аналіз : навч. посіб.І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 344 с.
 38. 65.053 Ч-49 Черняк, В. З. Финансовый анализ : учебникВ. З. Черняк ; В.З. Черняк. - 2-е изд. стереот. - М. : Экзамен, 2007. - 414 [ 2] с.
 39. 65.053 Ф91 Фролова, Т. О. Фінансовий аналіз : Навч.- метод. посіб. для самостійного вивчення і практичних завданьТ. О. Фролова. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 253 с.
 40. 65.053 С29 Селіверстова, Л. С. Фінансовий аналіз : навч. посіб.Л. С. Селіверстова, О. В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 41. 65.053 Б17 Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посіб.О. Я. Базілінська ; [Базілінська О. Я.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.
 42. 65.053 П80 Прокопенко, І. Ф. Комп'ютеризація економіного аналізу (теорія, практика) : Навч. посіб.І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін, В. В. Москаленко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 340 с.
 43. 65.053 Ч-49 Черниш, С. С. Економічний аналіз : навч. посіб.С. С. Черниш ; [ Черниш С. С. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 44. 65.053 Ш49 Шеремет, О. О. Фінансовий аналіз : Навч. посіб.О. О. Шеремет ; [Шеремет О. О.]. - К. : Кондор, 2010. - 196 с.
 45. 65.053 А65 Андрєєва, Г. І. Економічний аналіз : навч.-метод. посіб.Г. І. Андрєєва ; Андрєєва Г.І. - К. : Знання, 2008. - 263 с.
 46. 65.053 А86 Артюхов, И. П. Экономический анализ медицинских учреждений : Учеб. пособиеИ. П. Артюхов, Т. Д. Морозова, Е. А. Юрьева. - Ростов н/Д, Красноярск : Феникс, Издательские проекты, 2006. - 112 с.
 47. 65.053 Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. ; [Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С. та ін.]. - вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 400 с.

Знання - сила, воля, велич
(тематична виставка до Дня знань)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 О-75 Основы философии науки: Учеб. пособие/ Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 608 с.
 2. 74 А92 Атанов Г.О. Знання як засіб навчання: навч. посіб./ Атанов Г.О.- К.: Кондор, 2008. - 236 с
 3. 76.0 Г65 Гоне Ж. Освіта і засоби масової інформації/ Пер. з фр. Марченко М.; Пер.Марченко М.- К.: КІС, 2002. - 100 с.
 4. 60.56 Г70 Городняк І.В. Соціологія освіти: навч. посіб./ [Городняк І. В.].- Л: Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 5. 74.58 Г86 Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності: Практич. посіб.- К.: НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 6. 74 Д50 Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб.- К.: Академвидав, 2004. - 352 с.
 7. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2005. - 304 с.
 8. 88.4 Д93 Дьяченко М.И. Психология высшей школы: Учеб. пособ./ М.И.Дьяченко, Л.А.Кондыбович.- Мн.: ТЕСЕЙ, 2003. - 352 с.
 9. 74 К48 Клепко С.Ф.Інтегративна освіта і поліформізм знання.- К., Полтава, Х.: ПОІПОПП, 1998. - 360 с
 10. 87 К96 Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій-К.: Знання Українм,2004.-248с.
 11. 32.81 Л64 Литвин В.В. Інтелектуальні системи: підруч./ В.В.Литвин, В.В.Пасічник, Ю.В.Яцишин.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 406 сацій.- К.: Знання України, 2004. - 248 с.
 12. 74 М18 Малафіїк І.В. Дидактика: навч. посіб./ [ Малафіїк І. В.].- К.: Кондор, 2009. - 398 с.
 13. 88.4-4 М19 Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб./ [ Малхазов О. Р. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 14. 74 М26 Маригодов В.К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности: Учеб. пособие/ В.К.Маригодов, С.Е.Моторная.- К.: Профессионал, 2005. - 192 с.
 15. 65.290-21 М33 Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційнии аспекти: монографія/ Матвіїв М.Я.- Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 448 с.
 16. 74 Р18 Раймерз , М.-Г. Компетентний діялог: використання дослідженть для формування світової освітньої політики/ Ф.Раймерз, М.-Ноел.- Львів: Літопис, 2004. - 219 с.
 17. 74 Ч-15 Чайка В.М. Основи дидактики: навч. посіб./ [Чайка В. М.].- К.: Академвидав, 2011. - 240 с.
 18. 87 Ш67 Шкода В.В. Философия in Action.- Х.: Консум, 2004. - 432 с.
 19. 74.58 Ж91 Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні.- К.: Ін Юре, 2003. - 416 с.
 20. 74 В41 Віват Академія! 20 років МАУП! ; [ Щокін Г. В,, Захожай В. Б,, Головатий М, Ф, та ін. ]. - К. : Персонал, 2009. - 352 с.
 21. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. ; [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 22. 74 У74 Усатенко, Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. Українознавчий вимірТ. П. Усатенко. - К. : Наукова думка, 2003. - 285 с.
 23. 74.2 П55 Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. : Наук. метод.посібн.О. І. Пометун ; Пометун О.І., Пирженко Л.В. - К. : АСК, 2006. - 192 с.
 24. 74.58 Я86 Ясулайтіс, В. А. Дистанційне навчання : Метод. рекомендаціїВ. А. Ясулайтіс. - К. : МАУП, 2005. - 72 с.
 25. 74.58 Ф79 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посіб. ; [Під заг ред. С, І. Якименко]. - К. : Слово, 2011. - 464 с.
 26. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографіяВ. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 27. 74.58+65.052 У59 Університетська освіта ( вступ до фаху ) : навч. посіб. ; [Костирко І. Г., Гнатишин Л. Б., Петришин Л. П. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 350 с.
 28. 74 Т47 Тімар, Т. Б. Як домогтися досконалості в освітіТ. Б. Тімар, Д. Л. Кірп. - Л. : Літопис, 2004. - 176 с.
 29. 74.58 Б93 Бутенко, Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача : Навч. посіб.Н. Ю. Бутенко. - К. : КНЕУ, 2007. - 336 с.
 30. 74.2 Ч-44 Чепіль, М. М. Педагогічні технології : навч. посіб.М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - К. : Академвидав, 2012. - 224 с.
 31. 74.2 С21 Сафіулін, В. І. Впровадження інформаційних та інноваційних технологій в практику діяльності навчального закладуВ. І. Сафіулін, В. Ф. Паламарчук. - К. : Освіта України, 2009. - 228 с.
 32. 74 П78 Проблеми формування систем кваліфікацій та сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: національний та європейський виміри: збірник наукових статей за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції 18-21 листопада 2008 року ; [Ред. Полюжин М. М.]. - Ужгород : Ліра, ЗакДу, 2009. - 488 с.
 33. 74 П24 Педагогічна майстерність ; Ред. Зязюн І.А. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища шк., 2004. - 422 с.
 34. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб.Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с.
 35. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. ; Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 36. 74 Д72 Драйден, Г. Революція в навчанні = The learning revolutionГ. Драйден, Д. Вос. - Л. : Літопис, 2005. - 542 с.
 37. 74 В67 Волкова, Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : Навч. посіб.Н. П. Волкова. - К. : Академія, 2006. - 256 с.
 38. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб.І. М. Дичківська. - К. : Академвидав, 2004. - 352 с.
 39. 74 Б77 Бойц, Р. Поради викладачам початківцям : Практичю посіб.Р. Бойц. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.
 40. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб.Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 41. 74.58 Т65 Трайнев, В. А. Дистационное обучение и его развитие ( Обобщение методологии и практики использования)В. А. Трайнев, В. Ф. Гуркин, О. В. Трайнев. - М. : Изд.-торговая корп. "Дашков и К", 2007. - 294 с.
 42. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб.Г. В. Товканець ; [Товканець Г. В.]. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.
 43. 74.58 Е45 Економічна освіта в Україні ХХІ століття: стан та перспективи : Зб. досліджень. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 114 с.
 44. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографіяІ. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 45. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія ; [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 46. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підруч.С. С. Вітвицька ; [Вітвицька С. С.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.
  74.58 Г61 Головатый, Н. Ф. Учись учиться : Учеб.-метод. разработкаН. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 2000. - 76 с.
 47. 74.58 К93 Курко, М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Україні : монографіяМ. Н. Курко ; [Курко М. Н.]. - Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ, 2010. - 376 с.
 48. 74.58 К49 Клименюк, М. М. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах : монографіяМ. М. Клименюк, І. С. Кочарян. - К. : Освіта України, 2011. - 192 с.
 49. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. ; Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 50. 74 Б81 Бондар, В. І. ДидактикаВ. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с.
 51. 74.03 М42 Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навч. посіб.Л. А. Медвідь. - К. : Вікар, 2003. - 335 с.
 52. 74.03 З-17 Зайченко, І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в УкраїніІ. В. Зайченко ; [Зайченко І. В.]. - К. : Слово, 2010. - 1032 с.
 53. 74 П24 Педагогіка в запитаннях і відповідях : Навч. посіб. ; Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К. : Знання, 2006. - 252 с.
 54. 74 М74 Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : Навч.посібн.Н. Є. Мойсеюк. - 5-те вид., доп. і пер. - К., 2007. - 656 с.
 55. 74 Р35 Рейс, Ф. Секрети успішного навчання : Практичні поради для студентівФ. Рейс. - Л. : Свічадо, 2006. - 256 с., Л. Л. Хоружа. - К. : МАУП, 2002. - 176 с.

Право ХХІ ст. : ідеї та цінності
( тематична виставка )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 П68 Правознавство : навч. посіб. ; [ Ред. Запара С. І. ]. - Суми :Університетська книга, 2009. - 640 с.
 2. 63.3(0)6 І-90 Історія сучасного світу: Соціально-політична історія ХV-XX століть : Навч. посіб. ; Горбань Ю.А., Білик Б.І., Дячук Л.В. та ін. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Вікар, 2003. - 435 с.
 3. 67.0 М30 Марчук, В. М. Нариси з теорії права : Навч. посіб.В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. - К. : Істина, 2004. - 304 с.
 4. 67.0 Т33 Теоретичні та практичні проблеми правого забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави : Монографія ; Ред. Опришка В. Ф., Шульженка Ф. П. - К. : КНЕУ, 2006. - 702 с.
 5. 67.0 О54 Олійник, А. Ю. Теорія держави і права : Навч. посіб.А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 163 с.
 6. 67.0 П59 Порівняльне правознавство : Підручн. ; Ред. Ткаченко В.Д. - Х. : Право, 2003. - 274 с.
 7. 67 Т17 Таманага, Б. Верховенство права: історія, політика, теоріяБ. Таманага ; Таманага Б., пер. з англ. А.Іщенка. - К. : КМ Академія, 2007. - 208 с.
 8. 67.0 А47 Алексеев, С. С. Общая теория права : учеб.С. С. Алексеев ; [Алексеев С. С.]. - М. : Проспект, 2008. - 576 с.
 9. 67.0 Г96 Гусарєв, С. Д. Теорія права і держави : Навч. посіб.С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. - К. : ВАВ "Правова єдність", 2008. - 270 с.
 10. 67.0 К56 Ковальський, В. С. Охоронна функція права : монографіяВ. С. Ковальський ; [Ковальський В. С.]. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 336 с.
 11. 67.0 К56 Ковальський, В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні засадиВ. С. Ковальський, І. П. Козінцев. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 192 с.
 12. 67.0 К78 Кравчук, М. В. Проблеми теорії держави і права (опорний конспект) : Навч. посіб.М. В. Кравчук. - 2-ге вид., змін. й доп. - К. : Професіонал, 2004. - 400 с.
 13. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч.М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. - К. : Кондор, 2008. - 477 с.
 14. 67.0 А43 Актуальні проблеми теорї держави та права : навч. посіб. ; [Білозьоров Є. В., Гіда Є. О., ЗавальнийА. М. та ін.]. - К. : ФОПО. С. Ліпкан, 2010. - 260 с.
 15. 67.0 М22 Мамутов, В. К. Экономика и право : Сб. науч. тр.В. К. Мамутов. - К. : Юринком Интер, 2003. - 544 с.
 16. 67.3(0) Ш95 Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень : Підруч.Ф. П. Шульженко. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 464 с.
 17. 67.3(0) К80 Крестовська, Н. М. Історія вчень про державу і право : навч.посіб.Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. - Х. : Одіссей, 2008. - 464 с.
 18. 67.3(0) М52 Мережко, А. А. История международно-правовых ученийА. А. Мережко. - К. : Юридична думка, 2004. - 296 с.
 19. 67.3(0) Б83 Бородин, О. Р. Памятники истории права : Пособие для библиотекаря и библиографаО. Р. Бородин. - М. : Либерея, 2003. - 216 с.
 20. 67.3(4 Укр) Д36 Державно-правова еліта України ; [Ред. Жигун С.]. - Монографія. - К. : ТОВ "Вид-во Логос Україна", 2009. - 197 с.
 21. 67.0 В85 Вступ до правоохоронної діяльності : Навч. посіб. ; [Гіда Є. О., Білозьоров Є. В., Завальний А. М. та ін.]. - К. : ФОП О. С Ліпкан, 2011. - 200 с.
 22. 67.3(4 Укр) А65 Андрейцев, В. І. Наукові та науково-правничі школи: стан та проблеми правового регулюванняВ. І. Андрейцев ; [Андрейцев В. І.]. - К. : Знання, 2009. - 414 с.
 23. 67.3(4 Укр) І-20 Іванов, В. М. Історія держави та права України : Навч. посіб.В. М. Іванов. - К. : Атіка, 2003. - 416 с.
 24. 67.0 Г85 Гринюк, Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізаціяР. Ф. Гринюк. - К. : Ін Юре, 2004. - 388 с.
 25. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 26. 67.3(4 Укр) І-90 Історія держави і права України : Підруч. ; Чайковський А.С., Батрименко В.І., Зайцев Л.О. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 27. 67.3(4 Укр) М64 Мірошниченко, М. І. Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших часів до початку ХIX ст.)М. І. Мірошниченко. - Монографія. - К. : Атіка, 2006. - 544 с.
 28. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб.О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 29. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Система конституційного права україни: теоретико-методологічні аспекти : монографіяВ. Л. Федоренко ; [ Федоренко В. Л. ]. - К. : Ліра-К, 2009. - 580 с.
 30. 67.400 Л64 Литвак, О. М. Правова природа інституту президентства : монографіяО. М. Литвак, Н. О. Рибалка. - К. : Атіка, 2010. - 168 с.
 31. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Парламентське право. Академічний курс : підруч.В. Е. Теліпко ; [ Теліпко В. Е. ]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 664 с.
 32. 67.400 К80 Кресіна, І. О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми : МонографіяІ. О. Кресіна, Є. В. Перегуда. - К. : Ін-т держави і права ім. Крецького В.М., 2003. - 368 с.
 33. 67.400 П60 Портнов, А. В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб`єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів : монографіяА. В. Портнов ; Портнов А.В. - К. : Логос, 2008. - 202 с.
 34. 67.400.7 М75 Молдован, В. В. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посіб.В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - К. : ЦУЛ, 2012. - 206 с.
 35. 67.400.7 П89 Пустовіт, Ж. М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : навч. посіб.Ж. М. Пустовіт ; Пустовіт Ж. М. - К. : КНТ, 2009. - 232 с.
 36. 67.400.7 П12 Пазенок, А. С. Права та свободи людини і громадянина : навч. посіб.А. С. Пазенок ; [Пазенок А. С.]. - К. : Академвидав, 2010. - 176 с.
 37. 67.400.7 Т50 Тодыка, Ю. Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в УкраинеЮ. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. - К. : Ін Юре, 2004. - 368 с.
 38. 67.400.7+67.400 Ш59 Шило, О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : монографіяО. Г. Шило ; [Шило О. Г.]. - Х. : Право, 2011. - 472 с.
 39. 67.400.7 О-54 Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографіяА. Ю. Олійник. - К. : Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 40. 67.7 Ю25 Юзікова, Н. С. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб.Н. С. Юзікова ; Юзікова Н.С. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Істина, 2007. - 320с.
 41. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. ; [Галай А,О,. Стеценко С.Г., Тимченко С.М. та ін.]. - К. : "Правова єдність", 2008. - 208 с.
 42. 67.7 Д50 Діяльність судових та правоохороних органів України: Нормативно-правове регулювання ; [Упор. Роїна О. М.]. - К. : Алерта, ЦУЛ, 2011. - 424 с.
 43. 67.7 І-19 Іваницький, С. О. Судова влада і правоохоронні органи України : практикумС. О. Іваницький ; Іваницький С.О. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 150 с.
 44. 67.7 Ж74 Житнигор, Б. С. Правоохранительная деятельность: вопросы теории и проблемы частной инициативыБ. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 272 с.
 45. 67.0 М54 Методологія приватного права : Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30.05.2003). - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.
 46. 67.412.2 Д21 Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : Навч. посіб.І. І. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦНЛ, 2008. - 316 с.
 47. 67.412.1 Т31 Теліпко, В. Е. Міжнародне публічне право : навч. посіб.В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 608 с.
 48. 67.412.2 М58 Міжнародне приватне право : навч. посіб. ; [ За ред. С. Г. Кузьменка ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 316 с.
 49. 67.405.1 Т78 Трудове право України : підручник ; [Ред. Пилипенко П. д.]. - 4-те вид, перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2010. - 536 с.
 50. 67.404.2 К72 Костюченко, О. А. Банківське право України : ПідручникО. А. Костюченко. - 4-те вид. - К. : А.С.К., 2006. - 624 с.
 51. 67.404 Р70 Ромовська, З. В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс : підруч.З. В. Ромовська ; Ромовська З. В. - 2-ге вид., доп. - К. : Правова єдність, 2009. - 594 с.
 52. 67.404 К73 Котирло, О. О. Біржове право : навч. посіб.О. О. Котирло ; [Котирло О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 268 с.
 53. 67.404 Н55 Несинова, С. В. Господарське право України : Навч. посіб.С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 564 с.
 54. 67.404.2 Ж74 Житлове право України. - К. : Істина, 2003. - 208 с.
 55. 67.404.2 К41 Кінащук, Л. Л. Страхове право України : ПідручникЛ. Л. Кінащук. - К. : Атіка, 2007. - 256 с.
 56. 67.404.3 Д75 Дроб'язко, В. С. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб.В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.
 57. 67.407.1 А25 Аграрне право України : Підруч. ; За ред. В.З. Янчука. - 2-е вид., перероб. та допов. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 720 с.
 58. 67.408 Х86 Хохлова, І. В. Кримінальне право України (Особлива частина) : Навч. посіб.І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. - К. : ЦНЛ, 2006. - 688 с.
 59. 67.402 К72 Костенко, Ю. О. Фінансове право України : навч. посіб.Ю. О. Костенко ; Костенко Ю. О. - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.
 60. 67.401 А31 Адміністративне право України : Підручник ; Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.
 61. 67.410 Б91 Буркацький, Л. К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви : Навч.-практ. посіб.Л. К. Буркацький ; Вид. стереотип. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 400 с.
 62. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : підручник ; за ред. О.І. Харитонової. - К. : Істина, 2008. - 360 с.
 63. 67.411 Л68 Лобойко, Л. М. Кримінально-процесуальне право : курс лекційЛ. М. Лобойко ; Лобойко Л.М. - 2-ге вид., змін. і доп. - К. : Істина, 2008. - 488 с.
 64. 67.411 К82 Кримінально-виконавче право України : Загальна та особлива частини. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 447 с.
 65. 67.412 П81 Пронюк, Н. В. Сучасне міжнародне право : навч. посіб.Н. В. Пронюк ; Пронюк Н.В. - К. : КНТ, 2008. - 336 с.
 66. 92 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право: словник термінів : Слов. термінівП. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2005. - 568 с.
 67. 92С91 Сучасна правова енциклопедія ; [Ред. Зайчук О. В.]. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 384 с.
 68. 92 М18 Мала енциклопедія приватного права ; [Ред. Бошицький Ю. Л.]. - К. : Кондор, 2011. - 362 с.
 69. 81.2 Англ А64 Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права: близько 70 000 термінів = English-ukrainian dictionary of international, comparative and european law ; [За ред. Муравйова В. І.. Шевченко Л. І.]. - К. : Арій, 2010. - 608 с.

Серпень 2012

Незалежна, соборна, вільна!
(до Дня Незалежності України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А72 Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т.9. Юридична наука радянської доби./ Упоряд. Авер'янов О. М., Костенко В.П.- К.: Юридична книга, 2005. - 944с.
 2. 66.1 З-78 Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991-2003)/ Ред. Віднянський С.В.- К.: Генеза, 2004. - 616 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів/ [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес].- Київ-Чернівці: Книги- ХХІ, 2008. - 1100 с.
 4. 63.3(4 Укр) Н38 Не відступлюся!: До 100-річчя Оксани Яківни Мешко/ Упоряд. Овсієнко В.В., Сергієнко О. Ф.- Х.: Права людини, 2005. - 344 с.
 5. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія/ За заг. ред. Кудряченка А.І.- К.: НІСД, 2007. - 396 с.
 6. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу/ [Ред. Біляєва Г. В.].- Х.: Белкар-книга, 2008. - 80 с.
 7. 60.5 У45 Україна шукає свою ідентичність: Зб.статей. Вип.1.- К.: ВФБ "Поступ", 2004. - 132 с.
 8. 66.3Б15 Бадзьо Ю. Український вибір.- К.: Смолоскип, 2004. - 56 с.
 9. 66.5 Б43 Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія: Науково- метод. вид.- К.: ВО Батьківщина, 2001. - 300 с.
 10. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб./ Бойко О. Д.- .3-тє вид., доп.- К.: Академвидав, 2010. - 688 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г56 Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність/ Гнатюк О.- К.: Критика, 2005. - 528 с.
 12. 66.5 Д50 Діяк І.В. Національна трагедія і боротьба за незалежність. Маніфест українця/ [Діяк І. В.].- К., 2007. - 352 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха О. Україна нашого життя.- Д.: Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) І-23 Іванченко Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності: Навч. посібн.- 2-ге вид. , переробл. і допов.- К.: МАУП, 2007. - 624 с.
 15. 66.1 К88 Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: Підруч./ А.І.Кудряченко, Г.І.Калінічева, А.А.Костиря.- К.: МАУП, 2006. - 696 с.
 16. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб.- 2-ге вид., стер.- К.: Знання, 2006. - 735 с.
 17. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук В.І. Будівничий самостійної України.- К.: ПП Сергійчук, 2006. - 64.с.
 18. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк І.Я. Історія держави і права України: навч. посіб./ [Терлюк І. Я].- К.: Атіка, 2011. - 944 с.
 19. 67.3(4Укр) Ф96 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 20. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 14. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.)/ Литвин В.М.- К.: Альтернативи, 2000. - 360 с.
 21. 87.6 У45 Український соціум/ Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін.- К.: Знання України, 2005. - 792 с.
 22. 63.3(4 Укр) В26 Вегеш М. Карпатська Україна в контексті українського державотворення: навч. посіб./ М.Вегеш, М.Токар, М.Басараб.- Ужгород: Карпати, 2008. - 256 с.
 23. 63.3(4 Укр) К17 Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій.- К.: Генеза, 2004. - 496 с.
 24. 76.0 К26 Карпенко В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988-1998 рр.- К.: Нора-Друк, 2003. - 350 с.
 25. 63.3(4 Укр) Л84 Лукацький Є. Україна: від незалежності до свободи = Ukraine: from Independence to Freedom: Фотоальбом/ Текст Яневський Д.- Х.: Фоліо, 2005. - 95 с.
 26. 63.3(0) О-77 Островський І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді/ І.Островський, Т.Шамайда.- К.: ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 27. 63.3(4 Укр) Т35 Терещенко Ю.І. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави: Навч. посіб./ Ю.І.Терещенко, І.В.Срібняк.- К.: Генеза, 2003. - 160 с.
 28. 67.408 Ф89 Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми.- К.: Атіка, 2005. - 332 с.
 29. 66.2 Щ61 Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобальному світі ХХІ століття.- К.: Дух і літера, 2003. - 573 с.
 30. 66.3 Щ92 Щокін Г. З вірою у перемогу українства.- К.: МАУП, 2006. - 40 с.
 31. 66.3 Б15 Бадзьо Ю. Український вибір.- К.: Смолоскип, 2004. - 56 с.

Липень 2012

Щастя завжди поруч

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) І-90 Історія європейської ментальності/ Ред. Дінцельбахер П.- Львів: Літопис, 2004. - 720 с.
 2. 88.3 А79 Аргайл М. Психология счастья.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 271 с.
 3. 87 Б20 Балашов Л.Е. Практическая философия или софология.- 2-е изд., испр. и доп.- М., 2007. - 574 с.
 4. 87.7 Б20 Балашов Л.Е. Этика.- М., 2003. - 137 с.
 5. 87 Г95 Гуревич П.С. Философская антропология: учеб. пособие/ Гуревич П. С.- М.: Омега-Л, 2008. - 607 с.
 6. 88.3 З-38 Зацепин В.И. Счастье как проблема социальной психологии/ Зацепин В. И.- Львов: Вища школа, 1981. - 175 с.
 7. 87 И46 Ильин В.В. Философия богатства: человек в мире денег.- К.: Знание Украины, 2005. - 496 с.
 8. 88.3 И46 Ильин Е.П. Эмоции и чувства/ Ильин Е. П.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2008. - 783 с.
 9. 88.5 К59 Козлов Н.И. Формула личности.- СПб: Питер, 1999. - 368 с.
 10. 87 К78 Кравченко А.Н.Размышления о вечном и временном.- К.: Либідь, 1992. - 252 с.
 11. 87.3(0) К82 Кришнамурти , Дж. Книга жизни: ежедневные медитации с Кришнамурти.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 640 с.
 12. 88.37 К83 Кроник А. Каузометрия. Методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути/ А.Кроник, Р.Ахмеров.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Смысл, 2008. - 294 с.
 13. 87 К88 Кудин В.А. Раздумья (О смысле жизни, о перспективах развития человечества, о любви и ненависти, о добре и зле, о счастье, о признании в жизни и др.).- Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 184 с.
 14. 88.4 Л74 Ломакина Н.В.Психология Личного Счастья (для самостоятельной работы по решению личных проблем и обретению личного счастья).- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 252 с.
 15. 88.3 М31 Маслоу А. Мотивация и личность/ Маслоу А.- 3-е изд.- С.Пб.: Питер, 2008. - 352 с.
 16. 51.204.0 Р41 Репресас Х. 7 жизненных путей к здоровью, благополучию и долголетию/ Пер. с англ. Грузин В.- К.: Амадей, 2002. - 272 с.
 17. 88.6 С29 Сельченок К.В. Новейшая цветопсихология/ Сельченок К.В.- Мн.: Харвест, 2007. - 672 с.
 18. 87 С51 Сморж Л.О. Філософія: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2004. - 416 с.
 19. 87.7 Т63 Тофтул М.Г. Етика: Навч. посіб.- К.: Академія, 2005. - 416 с.
 20. 87 Т80 Трухин И.А. Прихотливые тропы современной морали: Монография.- К., 2007. - 464 с.
 21. 88.5 У64 Уорд Л. Психические факторы цивилизации.- С.Пб.: Питер, 2001. - 352 с.
 22. 86.2 Х12 Хаббард Л.Р. Дорога к счастью: руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле/ Хаббард Л. Р.- Los Angeles: Bridge Publications, 2007. - 232 с.
 23. 86.2 Х12 Хаббард Л.Р. Саентология: новый взгляд на жизнь/ Хаббард Л. Р.- Los Angeles: Bridge Publications, 2007. - 373 с.
 24. 87.7 Ю71 Юрій М. Етика: підруч./ Юрій М.- 2-е вид., стеротип.- К.: Дакор, 2008. - 320 с.
 25. Крымский С. Безусловные условия счастья/С.Крымский// Стратегии. - 2010. № 4 - С.50-51.
 26. Щастя не має бути багато?// Інформаційний бюлетень. - 2011.№ 44 - С.8.
 27. Смольська Л. Мед і дьоготь: смак щастя у сімейному раціоні/ Л.Смольська// Дзеркало тижня. - 2012. № 11 - С.14.
 28. Бондарев А. Формула счастья/ А.Бондарев// Корреспондент. - 2011.№ 37 - С.58-60.
 29. Карпенко Д. О финансовой пользе счастья/ Д.Карпенко// Компаньон. - 2010.№ 7 - С.18.
 30. Мальцев Э. Менеджмент счастья/ Э.Мальцев// Управление компанией. - 2012. № 3 - С.24-30.
 31. Антипина О. Экономическая теория счастья как направление научных исследований/ О.Антипина// Вопросы экономики. - 2012. № 2- С.94-107.
 32. Иванова Е.Про любовь/ Е.Иванова// Корреспондент. - 2012. №8 - С.34-35.
 33. Наука об улыбке// Стратегии. - 2012. №3 - С.33-40. (Достижение счастья).
 34. Богданович К. Радость моя// Корреспондент. - 2011. №11 - с.58-60.( формула счастливой жизни)
 35. Струк О. Фактор щастя/ О.Струк// Галицькі контракти. - 2010. № 29-30 - С.8.
 36. 88.52 Д56 Добротворский И.Л. Новые технологии победы. Как по-настоящему достичь успеха: Практическое руководство.- М.: Рипол Классик, 2003. - 352 с.
 37. 88.53 Т19 Таранов П.С. Методы 100%-ной победы: Манеры поведения; Логика риска; Зигзаги общения/ [Таранов П. С.].- Симферополь: Реноме, 1997. - 560 с.
 38. 88.52 Г80 Грецов А. Психология жизненного успеха для старшеклассников и студентов.- С.Пб.: Питер, 2007. - 208 с.
 39. 88.52 Р82 Рубин Г.К. Возьми от жизни все. Законы власти и богатства/ Пер.Антонова А.А.- М.: Рипол Классик, 2004. - 320 с.
 40. 88.52 Д56 Добротворский И.Л. Новые технологии победы. Как по-настоящему достичь успеха: Практическое руководство.- М.: Рипол Классик, 2003. - 352 с.
 41. 53.59 К95 Кутузов А. 100 способов стать здоровым/ А.Кутузов, Н.Стогова.- С.Пб.: Питер, 2007. - 320 с.
 42. 53.59 Д74 Дрибноход Ю. 1000 рецептов красоты и здоровья. Природные источники.- С.Пб.: Питер, 2003. - 416 с.
 43. 53.59 Т65 Травинка В. Тропинка к здоровью.- С.Пб.: Питер, 2007. - 224 с.
 44. 53.59 С89 Сударушкина И. Живая вода. Новое учение Травинки.- С.Пб.: Питер, 2006. - 160 с.
 45. 53.59 Л38 Левшинов А. Соль жизни. Пробуждение целительных сил.- С.Пб.: Питер, 2002. - 160 с.
 46. 88.4 Х86 Хохель С. Ступени сознания.Практическое руководство по развитию личных качеств. От психологии успеха до духовного роста/ Хохель С.- М.: Эксмо, 2008. - 400 с.
 47. 88.5 К17 Калюжний Є. Як стати і бути багатим: Філософія індивідуального успіху.- К.: Смолоскип, 2006. - 282 с.
 48. 88.4-8 Г40 Гертер Г. Принятие решений. Да? Нет? Или что-то третье?.- Пер. с нем.- Х.: Гуманитарный центр, 2008. - 212 с.
 49. 88.5 М76 Мольц М. Я - это Я, или как стать счастливым = Psycho-cybernetics/ [Мольц М.]; Пер.c англ.- М.: Прогресс, 1991. - 192 с.
 50. 88.5 С79 Степанов С.С. Законы психологии. Советы психолога - консультанта/ [Степанов С.С.].- С.Пб.: Питер, 2000. - 160 с.- (Сам себе психолог).
 51. 88.4-1 Ш33 Швальбе Б. Личность. Карьера. Успех. Психология бизнеса = Personlichkeit karriere geschatserfolg/ Б.Швальбе, Х.Швальбе.- 4-е просмотр. и доп. изд.- М.: Прогресс, 1993. - 240 с.
 52. 88.53 З-59 Зиглар З. Умение добиваться успеха для "чайников" = Success for dummies/ [Зиглар З.]; Пер.с англ.- М.: Вильямс, 1999. - 320 с.
 53. 88.6 Г49 Гингер С. Гештальт: искусство контакта. Новый оптимистический подход к человеческим отношениям = La Gestalt. L'art du contact. Nouvelle approche optimiste des rapports humanis.- М.: ПЕРСЭ, 2002. - 320 с.
 54. 88.37 В18 Варій М.Й. Психологія особистості: навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2008. - 592 с.
 55. 88.37 Б82 Боришевський М.Й. Дорога до себе: Від основ суб'єктності до вершин духовності: монографія/ [ Боришевський М. Й.].- К.: Академвидав, 2010. - 416 с.
 56. 88.4 В12 Вагин И. Психология процветания. бизнес по-русски.- С.Пб.: Питер, 2003. - 352 с.
 57. 88.4 С79 Степанов С. Человек при деньгах. Психология достатка.- С.Пб.: Питер, 2000. - 160 с.
 58. 88.53 С24 Свет А.Б. Алхимия успеха.Метод управления ситуациями./ Свет А.Б.].- С.Пб.: Питер, 2000. - 128 с.
 59. 88.4-1 Ш33 Швальбе Б. Личность. Карьера. Успех. Психология бизнеса = Personlichkeit karriere geschatserfolg/ Б.Швальбе, Х.Швальбе.- 4-е просмотр. и доп. изд.- М.: Прогресс, 1993. - 240 с.
 60. 88.53 З-59 Зиглар З. Умение добиваться успеха для "чайников" = Success for dummies/ [Зиглар З.]; Пер.с англ.- М.: Вильямс, 1999. - 320 с.
 61. 88.5 Г20 Гаранина Е.Ю. Семьеведение: учеб. пособ./ Е.Ю.Гаранина, Н.А.Коноплева, С.Ф.Карабанова.- М.: Флинта; МПСИ, 2009. - 384 с.
 62. 88.5 Э30 Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи/ Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис.- 4-е изд.- СПб: Питер, 2008. - 672 с.

Дизайн: наука та мистецтво

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 30.18 Д18 Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: монографія/ [Даниленко В. Я.].- Х.: ХДАДМ; Колорит, 2005. - 244 с.
 2. 30.18+85.11 Д44 Дизайн архитектурной среды: учеб./ [Минервин Г. Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.].- М.: Архитектура, 2004. - 504 с.
 3. 30.18 Л38 Легенький Ю. Історія дизайну/ [Легенький Ю.].- К.: ДАКККіМ, 2006. - 560 с.
 4. 30.18 Б61 Білодід Ю.М. Основи дизайну: Навч. посіб./ Ю.М.Білодід, О.П.Поліщук.- К.: Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 5. 30.18 Т38 Технічна естетика і дизайн: науково-технічний збірник. Вип. 3-4/ [Відп. ред. Яковлєв М. І.].- К.: Віпол, 2004. - 246 с.
 6. 30.18 У80 Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формирования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие/ [Устин В.Б.].- 2-е изд., уточ.и доп.- Л.: АСТ; Астрель, 2007. - 239 с.: ил.
 7. 30.18 Г86 Грожан Д.В. Практикум начинающего дизайнера. Интерьерные подробности.- 2-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 348 с.
 8. 30.18 Ш96 Шумега С.С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер'єра: навч. посіб./ [Шумега С. С.].- К.: ЦНЛ, 2004. - 300 с.
 9. 30.18+76.006.5 К93 Курушин В.Д. Дизайн и реклама/ [Курушин В. Д.].- М.: ДМК Пресс, 2006. - 272 с.
 10. 30.18+85.128 П39 Плотникова Т.В. Дизайн для ленивых/ [Плотникова Т. В.].- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 253 с.
 11. 30.18+76.006.5 П12 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования.- С.Пб.: Питер, 2003. - 320 с.
 12. 74.2 У18 Уваров С.Н. Основы творческо-конструкторской деятельности/ С.Н.Уваров, М.В.Кунина.- М.: Академ. проект, 2005. - 80 с.
 13. 30.18 К90 Куленко М. Основи графічного дизайну: підруч./ [Куленко М. Я.].- вид. 2-ге, доп. і випр.- К.: Кондор, 2007. - 492 с.
 14. 74+85.12 Т41 Тименко В.П. Професійна дизайн-освіта: теорія і практика художньої обробки деревини/ В.П.Тименко, В.К.Сидоренко, Л.В.Оршанський.- К.: Педагогічна думка, 2007. - 288 с.
 15. 92 B97 Byars , Mel The Desigh Encyclopedia.- New York, 1994. - 612 p.
 16. 30.18 С90 Сурина М.О. История образования и цветодидактики ( история систем и методов обучения цвету)/ М.О.Сурина, А.А.Сурин.- М.,Ростов н/Д: ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2003. - 352 с.
 17. 38 M12 MacDonald , William L. The Pantheon: design, meaning, and progeny.- Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1976. - 160 p.
 18. 30.18 Д18 Даниленко В.Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна = Budoucnost evropskeho designu. Przysztosc wzornictwa europejskiego/ [Даниленко В. Я.].- Х.: Колорит, 2007. - 197 с.
 19. 85.1+30.18 С90 Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре/ [Сурина М. О.].- М., Ростов н/Д: МарТ, 2003. - 288 с.- (Школа дизайна).
 20. 85.11+85.128 Л38 Легенький Ю.Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера )/ [Легенький Ю. Г.].- К.: КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 21. 26.82 Ж73 Жирнов А.Д. Ландшафтна архітектура: навч. посіб. Ч.1. Генеза та розвій форм садово-паркового мистецтва/ [Жирнов А. Д.].- К.: ДАКККіМ, 2002. - 122 с.
 22. 30.18 Д18 Даниленко В.Я. Основи дизайну: навч. посіб./ [Даниленко В. Я.].- К.: ІЗМН, 1996. - 92 с.
 23. 30.18+85.11 Д44 Дизайн архитектурной среды: учеб./ [Минервин Г. Б., Ермолаев А. П., Шимко В. Т. и др.].- М.: Архитектура, 2004. - 504 с.
 24. 30.18 К60 Колір в предметному середовищі: навч. посіб./ [Мигаль С. П., Татіївський П. М., Савін В. М. та ін.].- К.: ДАКККіМ, 2004. - 104 с.
 25. 65.43 В67 Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 352 с.
 26. 30.18 Г46 Гиббс Д. Настольная книга дизайнера интерьера/ Пер.с англ.- М.: ЗАО "БММ", 2006. - 112 с.
 27. 85.128+30.18 А25 Агранович-Пономарева Е.С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий/ Е.С.Агранович-Пономарева, Н.И.Аладова.- 2-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 348 с.
 28. 30.18+78 Б20 Балашова Е.В. Библиотечный дизайн: Учеб. пособие/ Е.В.Балашова, М.Н.Тищенко, А.Н.Ванеев.- М.: Гардарики, 2004. - 288 с.
 29. 30.18 Л52 Летин А.С. Ландшафтный дизайн на компьютере/ А.С.Летин, О.С.Летина.- М.: ДМК Пресс, 2003. - 216 с.
 30. 30.18 П91 Пушкар В.В. Дизайн квітників.: навч. посіб./ В.В.Пушкар, А.Д.Жирнов, О.К.Вільгельм-Швадчак.- К.: ДАКККІМ, 2003. - 92 с.
 31. 26.82 К56 Ковалев А.П. Ландшафт сам по себе и для человека. Монография/ Ковалев А. П.- Х.: Бурун Книга, 2009. - 928 с.
 32. 30.18 П91 Пушкар В.В. Дизайн квітників: навч. посіб./ [Пушкар В.В.].- К.: Альтерпрес, 2007. - 336 с.
 33. 30.18 К82 Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну: підруч./ Крижанівська Н. Я.- К.: " Ліра-К ", 2009. - 218 с.
 34. 30.18 М69 Михайленко В.Є. Основи біодизайну: навч. посіб./ В.Є.Михайленко, О.В.Кащенко.- К.: Каравела, 2011. - 224 с.
 35. 26.82 С95 Сычева А.В. Ландшафтная архитектура: учеб. пособие/ [Сычева А.В.].- 3-е изд.- Л.: Оникс, 2006. - 87с.: ил.
 36. 30.18+65.290-2 П73 Пресс М. Власть дизайна: ключ к сердцу потребителя = The design experience. The role of design and designers in the twenty-first century/ М.Пресс, Р.Купер; Пер.с англ. Поплавская А. Н.- Мн.: Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.
 37. 65.290-21 Д56 Добробабенко Е.В. Выставка "под ключ". Готовые маркетигнговые решения/ Е.В.Добробабенко, Н.С.Добробабенко.- С.Пб.: Питер, 2007. - 208 с.
 38. 71 П76 Прилуцька А.Є. Культурологія: навч. посіб./ А.Є.Прилуцька, Є.М.Корабльова.- Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 288 с.
 39. 85.1 М64 Мировая художественная культура.ХХ век. Изобразительное искусство и дизайн/ Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Кабкова Е. П., и др.- С.Пб.: Питер, 2007. - 464 с.- (Мировая художественная культура)
 40. 30.18 Н49 Нелльген С. Стильная иллюминация вашего дома.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 88 с.
 41. 76.006.5+30.18 П81 Пронин С. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе/ [Пронин С.].- М.: Бератор, 2004. - 168 с.
 42. 32.973 П21 Пауэлл , Томас А. Web-дизайн = Web design/ [Пауэлл Томас А.].- С.Пб.: БХВ-Петербург, 2002. - 1024 с.
 43. 92 Н56 Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна/ [Нестеренко О. И.].- М.: Мол. гвардия, 1994. - 315 с.
 44. 30.18 Д18 Даниленко В.Я. Дизайн: підруч./ [Даниленко В. Я.].- Х.: ХДАДМ, 2003. - 320 с.

Податкова та бюджетна система: сутність і структура

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261 К82 Крисоватий А.І. Податкова система: Навч. посіб./ А.І.Крисоватий, О.М.Десятнюк.- Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.
 2. 65.261 О-58 Онисько С.М. Податкова система: підруч./ С.М.Онисько, І.М.Тофан, О.В.Грицина.- 4-те вид., випр. і доп.- Л.: Магнолія плюс; Видавець В.М. Піча, 2009. - 336 с.
 3. 65.261 О-54 Олійник О.В. Податкова система: Навч. посіб./ О.В.Олійник, І.В.Філон.- К.: ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 4. 65.261 С59 Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення.- К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.
 5. 65.261 Д58 Довгалюк В.І. Податкова система: Навч. посіб./ В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко.- К.: ЦНЛ, 2007. - 360 с.
 6. 65.261 М42 Мединська Т.В. Податкова система: навч. посіб./ Т.В.Мединська, Н.І.Власюк.- 3-є вид., перероб. та доп.- Львів: Магнолія 2006, 2012. - 424 с.
 7. 65.261 В19 Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посіб.- К.: Поліграфкнига, 2004. - 478 с.
 8. 65.261 О-61 Оподаткування в Україні: навч. посіб./ [ За ред. Редіної Н. І. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 9. 65.261 Б56 Бечко П.К. Податкова система: Навч. посіб.- К.: ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 10. 65.261 А72 Антонов В.М. Модернізація податкової служби: Моделі. Методи. АРМ: Навч. посіб.- К.: КНТ, 2006. - 220 с.
 11. 65.261 А35 Азаров , М.Я. та ін. Все про податки.- Довідник.- К.: Експерт-Про, 2000. - 492 с.
 12. 65.261 Р45 Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография/ [Ред. Майбуров И. А., Иванов Ю. Б., Крисоватый А. И.].- К.: Кондор, 2011. - 352 с.
 13. 65.261 П44 Податковий контроль: Підруч./ Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Залуцька Н. С. та ін.- К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 608 с.
 14. 65.261 И20 Иванов Ю.Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий = Tax planning: principles, methods, instruments: Монография/ Ю.Б.Иванов, В.В.Карпова, Л.Н.Карпов.- Х.: ИД "ИНЖЕК", 2006. - 272 с.
 15. 65.261 Е96 Еш С.М. Податкова система України: навч. посіб./ Еш С.М.- К.: Кондор, 2008. - 108 с.
 16. 65.261 М42 Мединська Т.В. Єдиний податок: оподаткування, облік і звітність: навч.- практ. посіб./ Т.В.Мединська, О.М.Чабанюк.- К.: Алерта, 2012. - 188 с.
 17. 65.261 П75 Пріб К.А. Податкова система: Навч. посіб.- К.: Ун-т Україна, 2005. - 266 с.
 18. 65.261 П44 Податки й автомобілі 2010/ [ Василюк Н. М., Золотухін О. О., Кирієнко Н. В. та ін. ].- К.: ІВЦ ДПА України, 2010. - 208 с.
 19. 65.261 А66 Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн/ В.Л.Андрущенко, О.Д.Данілов; Ред. Азаров М.Я.- К.: Комп'ютерпрес, 2004. - 240 с.
 20. 65.261 И20 Иванов Ю.Б. Системы налогообложения зарубежных стран = System of taxation of foreign countries: Учеб. пособие/ Ю.Б.Иванов, Е.В.Давыскиба.- Х.: ИД "ИНЖЕК", 2006. - 224 с.
 21. 65.261 П44 Податкові системи зарубіжних держав: навч. посіб./ [Ред. Мельник П. В.].- К.: Кондор, 2012. - 222 с.
 22. 65.261 П44 Податок на додану вартість: становлення та розвиток/ Упоряд. Білоцерківська Г.П., Богдан А.В., Бондаренко Н.В. та ін.- К.: Вісник податкової служби України, 2003. - 180 с.
 23. 65.261 П24 Педь І. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: навч. посіб./ Педь І.- К.: Знання, 2008. - 366 с.
 24. 65.261 С32 Сердюк О.М. Податкова система (практикум): Навч. посіб./ О.М.Сердюк, Т.В.Заревчацька.- К.: ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 25. 65.261 Я72 Ярема Б.П. Податкова система. Збірник задач та тести: Навч. посібн./ Б.П.Ярема, В.П.Маринець.- 3-тє вид., перероб. і доп.- Львів: "Магнолія Плюс", 2006. - 271 с.
 26. 65.261 Ф82 Фрадинський О.А. Основи податкування: навч. посіб./ [Фрадинський О. А.].- Львів: Новий Світ-2000, 2010. - 344 с.
 27. 65.261 С40 Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навч. посіб./ Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П. та ін.- К.: Професіонал, 2006. - 736 с.
 28. 65.261 С34 Сідельникова Л.П. Податкова система: навч. посіб./ Л.П.Сідельникова, Н.М.Костіна.- К.: Ліра-К, 2012. - 576 с.
 29. 65.261 Н23 Налогообложение: проблемы науки и практики = Taxation: problems of science and practice: Монография.- Х.: ИНЖЭК, 2006. - 232 с.
 30. 65.261 О-61 Оподаткування підприємств. В 2 ч.: Навч. посіб. Ч.1/ Ред. Климчук С.В.- К.: ЦНЛ, 2004. - 192 с.
 31. 65.261 З-14 Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: монографія/ Загорський В. С.- Х.: ІНЖЕК, 2008. - 288 с.
 32. 65.261 Р33 Реєстрація та облік платників податків в органах державної податкової служби. Кн. 3 (21)/ [Ред. Захарченко В. Ю.].- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 360 с.- (Бібліотека платника податків).
 33. 65.261 С40 Система оподаткування та податкова політика: Навч. посіб./ Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я.- К.: ЦНЛ, 2006. - 468 с.
 34. 65.261 А49 Алєксєєв І.В. Бюджетна система: Навч. посіб./ І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько.- К.: Хай-Тек-Прес, 2007. - 376 с.
 35. 65.261 С77 Старостенко Г.Г. Бюджетна система: Навч. посіб./ Г.Г.Старостенко, Ю.В.Булгаков.- К.: ЦНЛ, 2006. - 240 с.
 36. 65.261 П19 Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб./ [ Пасічник Ю.В.].- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008. - 670 с.
 37. 65.261 Б98 Бюджетна система: навч. посіб./ [Владимиров К. М., Абсава Л. О., Владимирова Л. В. та ін.].- К.: Кондор, 2009. - 220 с.
 38. 65.261 В19 Василик О.Д. Бюджетна система України: Підручник/ О.Д.Василик, К.В.Павлюк.- К.: ЦНЛ, 2004. - 544 с.
 39. 65.261 Ф47 Фещенко Л.В. Бюджетна система України = Budget system of Ukraine: Навч. посіб./ Л.В.Фещенко, П.В.Проноза, Н.В.Кузьминчук.- Х.: ІНЖЕК, 2007. - 296 с.
 40. 65.261 Б98 Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: У 6 т. Т. 1. Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні/ Азаров М. Я.,Ярошенко Ф. О.та ін.- К.: НДФІ, 2004. - 640 с.
 41. 65.261 К23 Карлін М.І. Бюджетна система України: навч. посіб/ Карлін М. І.- К.: Знання, 2008. - 428 с.
 42. 65.261 Ч-83 Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання: Навч. посіб.- К.: НДФІ, 2005. - 259 с.
 43. 65.261 Ф47 Фещенко Л.В. Бюджетна система України: Навч. посіб./ Л.В.Фещенко, П.В.Проноза, Н.В.Кузьминчук.- К.: Кондор, 2008. - 440 с.
 44. 65.261 С77 Старостенко Г.Г. Бюджетна система: Навч. посіб.- К.: Ун-т Україна, 2006. - 220 с.
 45. 65.261 Б98 Бюджетна система України. Вишкіл студії: Навч. посіб./ Ред. Юрій С.І., Бескид Й.М.- К.: Таксон, 2002. - 256 с.
 46. 65.261 И20 Іванов В.М. Бюджетна система: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 1999. - 80 с.
 47. 65.261 Л84 Лук'яненко І. Системне моделювання показників бюджетної системи України: Принципи та інструменти.- К.: КМ Академія, 2004. - 542 с.
 48. 65.261 Л84 Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: Монографія.- К.: Наукова думка, 2006. - 432 с.

 

Червень 2012

Основний закон держави
( до Дня Конституції України )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.0 А72 Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т.9. Юридична наука радянської доби./ Упоряд. Авер'янов О. М., Костенко В.П.- К.: Юридична книга, 2005. - 944с.
 2. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія): збірник актів законодавства/ [Уклад. Козадаєв В.].- Х.: Фактор, 2011. - 496 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д50 Діяльність державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової економіки: Монографія/ Салабай В.Ф., Довганик Н.М., Борисенко М.В., Чуб М.П.- К.: КНЕУ, 2005. - 284 с.
 4. 67.400 З-19 Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності/ під ред. Зайчук В.О.- К., 2005. - 162 с.
 5. 67.400 К65 Конституційне право України: підручн./ за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша.- Х.: Право, 2008. - 416 с.
 6. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т.: підручник. Т.1/ за ред. В.Ф. Погорілка.- К.: Юридична думка, 2006. - 544 с.
 7. 67.400 К75 Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 бересня 2010 р.- К.: Паливода А.В., 2010. - 48 с.
 8. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 9. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція: матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ).- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 10. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія/ За заг. ред. Кудряченка А.І.- К.: НІСД, 2007. - 396 с.
 11. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко В.А. Історія України : модульний курс: навч. посіб./ Греченко В. А.- Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 384 с.
 13. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб.- К.: Істина, 2006. - 416 с.
 14. 67.400.7 К61 Колодій А.М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні: підруч./ А.М.Колодій, А.Ю.Олійник.- К.: Правова єдність, 2008. - 350 с.
 15. 67.400 К78 Кравченко В.В. Конституційне право України: навч. посіб.- Вид 6-те, випр., та доп.- К.: Атіка, 2007. - 592 с.
 16. 66.1 К88 Кудряченко А.І. Політична історія України ХХ століття: Підруч./ А.І.Кудряченко, Г.І.Калінічева, А.А.Костиря.- К.: МАУП, 2006. - 696 с.
 17. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин В. Вимір історією: Інтерв'ю. Виступи. Статті.- К.: Альтернативи, 2002. - 632 с.
 18. 67.400 М14 Майданник О.О. Конституційне право України: навч. посіб./ [Майданник О. О.].- К.: Алерта, 2011. - 380 с.
 19. 67.400.7 О-54 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія.- К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 20. 67.400 П43 Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підручн./ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко.- 3-тє вид., перероб. і доопр.- К.: КНТ, Ліра-К, 2011. - 532 с.
 21. 67.401 П75 Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку: монографія/ Прієшкіна О.В.- О.: Фенікс, 2008. - 280 с.
 22. 67.400 Р83 Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: навч. посіб./ Рудик П. А.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2009. - 220 с.
 23. 67.400 С49 Слюсаренко А.Г. Історія Української конституції/А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко.- К.: Знання, 1993. - 192 с.
 24. 67.400 Т31 Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: станом на 1 грудня 2010 року/ [Теліпко В. Е.].- К.: ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 25. 67.400 Ф84 Француз А.Й. Конституційно - правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України.: (Концепт. та нормат. аналіз).- К.: Логос, 2006. - 516 с.
 26. 67.400 Ф89 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручн.- 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 27. 67.3(4Укр) Ф96 Футей Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 28. 67.400 Ц61 Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2007. - 200 с.
 29. 67.400 Ш70 Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник/ Шляхтун П.П.- К.: "Освіта України", 2010. - 592 с.
 30. 67.400 В57 Влада в Україні: шляхи до ефективності/ [Ред. Святоцький О. Д.].- К.: Ін Юре, 2010. - 688 с.
 31. 66.0 Д31 Демократія: Антологія/ Упоряд. Проценко О.- К.: Смолоскип, 2005. - 1108 с.
 32. 67.400 К65 Конституційно-правові засади становлення української державності/ Тацій В.Я., Тодика Ю.М., Данильян О.Г.- Х.: Право, 2003. - 328 с.
 33. 63.3(4 Укр) М69 Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності.- К.: Укр. Видавн. спілка, 2002. - 399 с.
 34. 67.71 Н15 Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Конституційна юрисдикція" (відповідно до вимог ЕСTS)/ [Уклад. Барабаш Ю. Г., Слінько Т. М., Кушніренко О. Г.].- Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. - 35 с.
 35. 66.0 Н72 Нова влада: виклики модернізації.- К.: К.І.С., 2011. - 260 с.
 36. 67.0 О-75 Основи правознавства України: навч. посіб./ [ Ківалов С. В., Музиченко П. П., Крестовська Н. М. та ін. ].- 10-те вид., доп. та перероб.- Х.: Одіссей, 2011. - 400 с.
 37. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5-ти томах. Т.2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ [Ред. Битяк Ю. П..].- Х.: Право, 2008. - 576 с.
 38. 67.0 П68 Правознавство: навч. посіб./ [ Дрожжина С. В., Одінцова О. О., Кондратьєв В. О. та ін. ].- 2-ге вид., стереотип.- К.: Знання, 2010. - 350 с.
 39. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб./ [Ред. Орзіх М. П.].- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 40. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Як приймалась конституція України: Документальний нарис.- К.: Янко, 1996. - 126 с.
 41. 67.400 Г44 Гетьман В.П. Бесіди про конституцію. Влада/ В.П.Гетьман, Ю.В.Килимник.- К.: Бліц-інформ, 1997. - 36 с.
 42. 67.401 М48 Мельник А.Ф. Державне управління: підручник/ А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна.- К.: Знання, 2009. - 582 с.
 43. 66.1 М64 Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр.: Теоретико-методологічний аспект: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. - 260 с.
 44. 67.400 Н56 Нестерович В.Ф. Збірник задач з конституційного права України: Навч. посіб./ [Нестерович В. Ф.].- К.: Ліра-К, 2011. - 320 с.
 45. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина: Вибр. твори.- К.: МАУП, 2006. - 736 с.
 46. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий Ю. Мужі чину: Історичні парсуни.- К.:Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 424 с.

Еволюційні закони і принципи екології

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б28 Батлук В.А. Основи экології: Підручник.- К.: Знання, 2007. - 519 с.
 2. 20.1 Г85 Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи [Текст]: навч. посіб./ В.Грицик, Ю.Канарський, Я.Бедрій.- К.: Кондор, 2009. - 292 с.
 3. 20.1 З-13 Заверуха Н.М. Основи екології: авч. посіб./ Н.М.Заверуха, В.В.Серебряков, Ю.А.Скиба.- 2-е вид.- К.: Каравела, 2008. - 304 с.
 4. 20.1 Б77 Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посіб./ Ю.Д.Бойчук, Е.М.Солошенко, О.В.Бугай.- 4-е вид., випр. і доп.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 316 с.
 5. 20.1 Д41 Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища: навч. посіб./ Джигирей В. С.- 5-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2007. - 422 с.
 6. 20.1 М99 Мягченко О.П. Основи екології: підруч./ [ Мягченко О. П. ].- К.: ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 7. 20.1 К60 Колесников С.И. Экология: учеб. пособие/ Колесников С.И.- 2-е изд.- М.: Ростов н/Д: Дашков и К; Наука-Пресс, 2008. - 384 с.
 8. 20.1 Б61 Білявський Г.О. Основи екології: підручн./ Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков.- 3-тє вид.- К.: Либідь, 2006. - 408 с.
 9. 20.1 Н73 Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособ.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 320 с.
 10. 20.1 Б21 Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практика: Навч. посіб./ Г.О.Білявський, Л.І.Бутченко.- К.: Лібра, 2006. - 368 с.
 11. 92 Е45 Екологічна енциклопедія. У 3-х т.: Ред. Толстоухов А.В., Тимочко Т.В., Стеценко Є.І. та ін. Т.1. А-Е.- К.: Центр еколог. освіти та інформації, 2006. - 432 с.
 12. 92 Д81 Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник.- К.: Вища шк., 2005. - 247 с.
 13. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2005. - 304 с.
 14. 20.1 К38 Кизирма Р.А. Екологія: навч. посіб./ [Кизирма Р. А.].- Х.: Бурун Книга, 2010. - 304 с.
 15. 20.1 Ф33 Федорова А.И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учеб. пособие/ А.И.Федорова, А.Н.Никольская.- М.: Владос, 2001. - 288 с.
 16. 20.1 Е45 Екосередовище і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі/ Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П.- К.: Кондор, 2006. - 424 с.
 17. 20.1 А67 Аніщенко В.О. Основи екології: навч. посіб./ [Аніщенко В. О.].- К.: Персонал, 2011. - 148 с.
 18. 20.1 С91 Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля: Навч. посіб./ С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева.- К.: ЦНЛ, 2006. - 394 с.
 19. 20.1 Д56 Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навч. посіб.- К.: Професіонал, 2006. - 272 с.
 20. 20.1 О-75 Основи стійкого розвитку = Basics of Sustainable development: Навч. посіб./ За ред. Мельника Л.Г.- Суми: ВТД Університетська книга, 2005. - 654 с.
 21. 20.1 Т54 Толстоухов А. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегії/ А.Толстоухов, М.Хилько.- К.: Знання України, 2001. - 333 с.
 22. 20.1 А67 Аніщенко В.О. Основи екології: Навч. посіб./ Аніщенко В. О.- К.: Кондор, 2009. - 148 с.
 23. 20.1 С69 Социально-экономический потенциал устойчивого развития = Social and economic potential of sustainable development: Учебник/ Ред. Мельник Л. Г., Хенс Л.- Суми: ИТД "Университетская книга", 2007. - 1120 с.
 24. 20.1 Е45 Екологія та автомобільний транспорт: Навч. посіб./ Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В., Говорун А.Г., Корпач А.О.- К.: Арістей, 2006. - 292 с.
 25. 20.1 П12 Павлова Е.И. Экология транспорта: [учебник для вузов ]/ Павлова Е.И.- М.: Высш. шк., 2006. - 344 с.
 26. 20.1 П81 Промислова екологія: навч. посіб./ [ Апостолюк С. О., Джигирей В. С., Соколовський І. А. та ін. ].- 2-ге вид., виправл. і доп.- К.: Знання, 2012. - 430 с.
 27. 20.1 М91 Мусієнко М.М. Екологія рослин: підруч./ Мусієнко М. М.- К.: Либідь, 2006. - 432 с.
 28. 20.1 П81 Промислова екологія: навч. посіб./ [ Бедрій Я. І., Юілінський Б. О., Івах Р. М. та ін. ].- вид. 4-те, перероб.- К.: Кондор, 2010. - 374 с.
 29. 20.1 Г16 Галушкіна Т.П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління: монографія/ Т.П.Галушкіна, Є.Г.Гордійчук.- Х.: Бурун-Книга, 2010. - 288 с.
 30. 20.1 Ш71 Шмандій В.М. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посіб./ В.М.Шмандій, І.О.Солошич.- К.: ЦНЛ, 2004. - 296 с.
 31. 20.1 Б88 Бровдій В.М. Закони екології: Навч. посіб./ В.М.Бровдій, О.О.Гаца; Ред. Бровдій В. М.- К.: Освіта України, 2007. - 380 с.
 32. 20.1 Л37 Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підруч./ С.С.Левківський, М.М.Падун.- К.: Либідь, 2006. - 280 с.
 33. 20.1 К61 Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
 34. 20.1 Э35 Экология города: Учеб.- К.: Либра, 2000. - 464 с.
 35. 20.1 Е45 Екологічне управління: Підручник/ Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. та ін.- К.: Либідь, 2004. - 432 с.
 36. 20.1 З-33 Запольський А.К. Основи екології: Підручн./ А.К.Запольський, А.І.Салюк.- 4-те вид. доп. і переоб.- К.: Вища школа, 2010. - 399 с.
 37. 20.1 Д13 Давиденко В.А. Ландшафтна екологія: Навч. посіб./ В.А.Давиденко, Г.О.Білявський, С.Ю.Арсенюк.- К.: Лібра, 2007. - 280 с.
 38. 20.1 К49 Клименко М.О. Моніторинг довкілля: практикум/ М.О.Клименко, Н.В.Кнорр, Ю.В.Пилипенко.- К.: Кондор, 2010. - 286 с.
 39. 20.1 А28 Адаменко О. Екологічне картування: Підруч./ О.Адаменко, Г.Рудько, Л.Консевич.- Івано-Франківськ: ІМЕ, 2003. - 580 с.
 40. 20.1 Г55 Глухов В.В. Экономические основы экологии/ В.В.Глухов, Т.П.Некрасова.- 3-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 384 с.
 41. 20.1 Г52 Гладкий А.В. Методи числового моделювання екологічних процесів: Навч. посіб./ А.В.Гладкий, В.В.Скопецький.- К.: Політехніка: Періодика, 2005. - 152 с.
 42. 20.1 Б74 Богобоящий В.В. Принципи моделювання та прогнозування в екології.: Підручник/ В.В.Богобоящий, К.Р.Курбанов, П.Б.Палій.- К.: ЦНЛ, 2004. - 216 с.
 43. 20.1 С79 Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія в Україні: навч. посіб./ [Стецюк В. В.].- К.: Слово, 2010. - 368 с.
 44. 20.1 К49 Клименко М.О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології/ М.О.Клименко, П.М.Скрипчук.- К.: Академія, 2006. - 368 с.
 45. 20.1 В20 Васюкова Г.Т. Екологія: підруч./ Г.Т.Васюкова, О.І.Ярошева.- К.: Кондор, 2009. - 524 с.
 46. 92 М91 Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004. - 376 с.

Організаційна поведінка та менеджмент організацій

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(6) О-64 Организационное поведение/ Под ред. Латфуллина Г.Р., Громовой О.Н.- С.Пб.: Питер, 2004. - 432 с.
 2. 65.290-2(6) О-64 Организационное поведение. Хрестоматия: учеб. пособ./ [ Сост. Райгородский Д. Я. ].- Самара: Бахрам-М, 2006. - 752 с.
 3. 65.290-2(6) Н65 Никуленко Т.Г. Организационное поведение.- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 407 с.
 4. 65.290-2(6) К78 Красовский Ю.Д. Организационное поведение: учебник/ Красовский Ю.Д.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 527 с.
 5. 65.290-2(6) С12 Савельєва В.С. Організаційна поведінка: навч. посіб./ В.С.Савельєва, О.Л.Єськов, В.М.Вакуленко.- К.: ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 6. 65.290-2(6) О-52 Оксинойд К.Э. Организационное поведение: учебник/ [Оксинойд К. Э.].- М.: Кнорус, 2009. - 480 с.
 7. 65.290-2(6) В58 Власова А.М. Організаційна поведінка: Навч. посібник/ А.М.Власова, Л.М.Савчук, В.Б.Савінова.- К.: КНЕУ, 1998. - 96 с.
 8. 65.290-2(6) Ш49 Шермерорн , Дж. Организационное поведение = Organizational behavior/ Д.Шермерорн, Д.Хант, Р.Осборн; Пер.Малкова И.- 8-е изд.- С.Пб.: Питер, 2004. - 637 с.
 9. 65.290-2(6) А50 Алиев В.Г. Организационное поведение: Учебник/ В.Г.Алиев, С.В.Дохолян.- 2-е изд., перераб. и .доп.- М.: ЗАО "Изд-во"Экономика", 2004. - 310 с.
 10. 65.290-2(6) Г79 Грей К. Организации. Теории. конфликты и менеджеры.- Пер. с англ.- Х.: Гуманитарный центр, 2008. - 196 с.
 11. 65.290-2(6) К27 Карташова Л.В. Поведение в организации: Учебник/ Л.В.Карташова, Т.В.Никонова, Т.О.Соломанидина.- М.: Инфра-М, 1999. - 220 с.
 12. 65.290-2(6) Ш39 Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. Построение, эволюция, совершенствование/ Пер.Жильцов С., Чех А.- С.Пб.: Питер, 2002. - 336 с.- (Теория и практика менеджмента).
 13. 65.290-2(6) О64 Організаційна поведінка/ Гелрігел Д.,Слокум-молодший Дж.В., Вудмен Р.В., Бренінг Н.С.- Пер. з англ.- К.: Основи, 2001. - 726 с.
 14. 65.290-2(6) К68 Корпоративная культура и лидерство.- М.: Альпина Бизнес- Букс, 2008. - 160 с.- (Дайджест McKinsey).
 15. 65.290-2(6) Э45 Элвессон М. Организационная культура: Пер. с англ.- Х: Гуманитарный Центр, 2005. - 460 с.
 16. 65.290-2(6) М75 Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учеб. пособ.- М.: Финансы и статистика, 1999. - 160 с.
 17. 65.290-2(6) Л96 Лютенс Ф. Организационное поведение.- Пер. с англ. 7-го изд.- М.: Инфра-М, 1999. - 692 с.
 18. 65.290-2(6) Г46 Гибсон , Дж.Л. Организации: поведение, структура, процессы/ Д.Л.Гибсон, Д.М.Иванцевич, Д.Х.Донелли.- Пер. с англ.; 8-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2000. - 662 с.
 19. 65.290-2(6) Н-93 Ньюстром , Дж. В. Организационное поведение/ Д.В.Ньюстром, К.Дэвис; Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.- СПб: Питер, 2000. - 448 с.
 20. 65.290-2(6) Р34 Резник С.Д. Организационное поведение: учеб./ [Резник С. Д.].- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2009. - 430 с.
 21. 65.290-2(6) К68 Корпоративна культура: Навч. посіб./ [Захарчин Г. М., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. та ін.].- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 342 с.
 22. 65.290-2 Х72 Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты.- СПб: Питер, 2001. - 512 с.
 23. 65.290-2(6) К59 Козлов В.В. Корпоративная культура: учеб.-практич пособ./ Козлов В. В.- М.: Альфа-Пресс, 2009. - 304 с.
 24. 65.290-2(6) Д99 Дяченко Т.О. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства: посіб./ Т.О.Дяченко, Л.І.Скібіцька.- К.: Освіта України, 2011. - 248 с.
 25. 65.290-2(6) А94 Афонин А.С. Трудовое поведение: Социолого-экономический анализ.- К.: Украина, 1991. - 160 с.
 26. 65.290-2 С41 Ситник Й.С. Менеджмент організацій: навч. посіб./ Ситник Й. С.- Львів-К.: Тріада плюс - Алерта, 2008. - 456 с.
 27. 65.290-2 М50 Менеджмент организации: современные технологии/ Ред. Кузнецов Н.Г., Солдатова И.Ю.- Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 480 с.
 28. 65.290-2 М60 Мильнер Б.З. Теория организации: учеб.- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2009. - 864 с.
 29. 65.290-2 М50 Менеджмент организаций: Учеб. пособ./ Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И.та ін.- К.: КНТ, 2006. - 688 с.
 30. 65.290-2 М50 Менеджмент організацій: Підручн./ Ред. Федулова Л.І.- К.: Либідь, 2004. - 448 с.
 31. 65.290-2 С47 Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організації: Навч. посіб./ В.П.Сладкевич, А.Д.Чернявський.- К.: МАУП, 2007. - 488 с.
 32. 65.290-2 У66 Управление организацией: Учеб./ [ред. Поршнев А. Г., Румянцев З. П., Саломатин Н. А.].- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2008. - 736 с.
 33. 65.290-2 Ш74 Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: навч. посіб./ [ Шморгун Л. Г. ].- К.: Знання, 2010. - 452 с.
 34. 65.290-2 Б15 Баєва О.В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.].- К.: Персонал, 2009. - 336 с.
 35. 65.290-2 В 49 Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб./ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.- 3-тє вид., виправлене.- К.: Кондор, 2004. - 598 с.
 36. 65.290-2 Л27 Латфуллин Г.Р. Теория организации: Учеб./ Г.Р.Латфуллин, А.В.Райченко.- С.Пб.: Питер, 2004. - 395 с.
 37. 65.290-2 О-75 Осовська Г.В. Менеджмент організацій: підруч./ Г.В.Осовська, О.А.Осовський.- К.: Кондор, 2009. - 680 с.
 38. 65.290-2 Х65 Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: навч. посіб./ [Хміль Ф. І.].- Л.: Магнолія 2006, 2012. - 333 с.
 39. 65.290-2 М25 Мардас А.Н. Организационный менеджмент/ А.Н.Мардас, О.А.Мардас.- С.Пб.: Питер, 2003. - 336 с.
 40. 65.290-2 С50 Смирнов Э.А. Теория организации: учеб. пособие/ Смирнов Э.А.- М.: ИНФРА-М, 2008. - 248 с.
 41. 65.290-2 Г94 Гуменник В.І. Менеджмент організацій: навч. посіб./ В.І.Гуменник, Ю.С.Копчак, О.С.Кондур.- К.: Знання, 2012. - 503 с.
 42. 65.290-2 С47 Слиньков В.Н. Сбалансированная система показателей в менеджменте организации: теория и практика.- К.: КНТ, 2007. - 292 с.
 43. 65.290-2 И20 Иванова Т.Ю. Теория организации/ Т.Ю.Иванова, В.И.Приходько.- С.Пб.: Питер, 2004. - 269 с.
 44. 65.290-2 М77 Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб/ Монастирський Г. Л.- К.: Знання, 2008. - 319 с.
 45. 65.290-2 Н50 Нємцов В.Д. Менеджмент організацій/ В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань, Г.Ф.Сініок.- Навч. посібник.- К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2000. - 392 с.
 46. 65.290-2 Ц87 Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: навч. посіб./ [Цуруль О. А.].- К.: КНЕУ, 2002. - 142 с.
 47. 65.290-2 М50 Менеджмент організації: Навчально- методичний комплекс/ Укл. Монастирський Г.Л.- Т.: Економічна думка, 2005. - 120 с.
 48. 65.290-2 С51 Смолкин А.М. Менеджмент: основы организации.- Учебник.- М.: Инфра-М, 1999. - 248 с.
 49. 65.290-2 Р86 Румянцева Э.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник.- М.: Инфра-М, 2001. - 304 с.- (Высшее образование).
 50. 65.290-2 К36 Керівництво організацією: навч. посіб./ [ Кузьмін О. Є., Мала Н. Т., Мельник О. Г. та ін. ].- Львів: Львівська політехніка, 2008. - 244 с.
 51. 65.290-2 М19 Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение: Учеб.-практ. пособие/ Пер. с англ. Т.Цеханович и др.- Мн.: Новое знание, 2003. - 1039 с.

Книга - духовний скарб

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.1 И 90 История книги/ Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова.- М.: Светотон, 2001. - 400 с.
 2. 79.1 М89 Музеи книги и книжного дела = Museums of book & Bookmaking: указатель музеев мира/ [Сост. Кондакова Т. И., Мамедова Э. К., Сокольская К. П.].- М., 1986. - 275 с.
 3. 76.1 Р85 Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип.2.- К.: Українознавство, 1994. - 262 с.
 4. 92 У45 Україна - любов моя: фотокнига/ авт. вступна ст. Коротич В.- К.: Спалах, 2005. - 239 с.
 5. 92 У45 Українська книга сьогодні: Каталог учасників/ Ред. Бабкіна К., Гаук Н.- К.: " Київська Русь", 2006. - 109 с.
 6. 87 Ч-39 Человек читающий. Писатели ХХ в. о роли книги в жизни человека и общества = Homo legens/ [Сост. Бэлза С. И.].- 2-е изд. с изм. и доп.- М.: Прогресс, 1990. - 720 с.
 7. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юристъ, 2004. - 634с.
 8. 63.3 А16 Абрамов Ю.А. 100 великих книг/ Ю.А.Абрамов, В.Н.Демин.- М.: Вече, 2003. - 480 с.
 9. 85 А47 Алексеева В.В. Что такое искусство?. Вып. 2. Монументальное искусство. Плакат. Гравюра. Книга/ [Алексеева В. В.].- М.: Советский художник, 1979. - 335 с.
 10. 87.3Б71 Блюменберг Г. Світ як книга = Die Lesbarkeit der Welt/ Пер.Єрмоленко В.- К.: Лібра, 2005. - 544 с.
 11. 78.3 Г47 Гиляревский Р.С. Развитие принципов книгоописания: краткий очерк/ Гиляревский Р. С.- 2-е изд, доп.- С.Пб.: Профессия, 2008. - 240 с.
 12. 83 З-91 Зубрицька М. Homo Legens: читання як соціокультурний феномен.- Львів: Літопис, 2004. - 352 с.
 13. 76.1 І-85 Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми/ [Ісаєвич Я.].- Л.: Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 14. 76.1 К95 Куфаев М.Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения.- М.: Наука, 2004. - 188 с.
 15. 88.4 Р82 Рубакин Н. Библиологическая психология.- М.: Академический проект, Трикста, 2006. - 800 с.
 16. 63.3 С28 Сеймур-Смит М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней: Пер. с англ.- М.: Рипол классик, 2004. - 592 с.
 17. 76.1 Ш78 Шомракова И.А. Всеобщая история книги/ И.А.Шомракова, И.Е.Баренбаум.- С.Пб.: Профессия, 2005. - 368 с.
 18. 92 В27 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв/ [Ред. Герман В., Залозна С., Бондаренко Л.].- К.: Махаон-Україна, 2007. - 512 с.
 19. 92 В27 Величайшие люди планеты: энциклопед. справочник/ худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: ФОЛИО, 2008. - 799 с.
 20. 92 В27 Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник./ Автор.сост. Непомнящий Н.Н.- М.: Вече, 2006. - 480 с.
 21. 92 В27 Величайшие творения человечества: Энциклопедия.- Мн.: АСТ, 2001. - 688 с.
 22. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Мифология/ Ред. Адамчик М.В.- Мн.: Современный литератор, 2004. - 1088 с.
 23. 92 Е64 Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер.Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко.- К.: Основи, 2003. - 503 с.
 24. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.1/ Ред. Відейко М.Ю.- К.: Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 25. 92 П57 Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Книга 1. А-М/ Гл. ред. В.М. Полевой.- М.: Сов. Энциклопедия, 1986. - 447 с.
 26. 92 У45 Українське козацтво: Мала енциклопедія.- К.; Запоріжжя: Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 27. 92 С81 100 найвідоміших шедеврів України/ Ламонова О., Романовская Т., Русяева М. та ін.- К.: Автограф, 2004. - 496 с.
 28. 92 Б79 Большая литературная энциклопедия для школьников и студентов/ Красовский В.Е. и др.- М.: Олма-Пресс, 2005. - 845 с.
 29. 92 Б79 Большая энциклопедия от Тины Канделаки/ [пер с англ. В.А. Жукова, Ю.Н. Касаткиной, Д.С. Шигеля и др.].- К.: АСТ: Астрель, 2008. - 239 с.
 30. 92 Б79 Большой иллюстрированный энциклопедический словарь.- Изд. 2-е, стереотип.- М.: Астрель-АСТ, 2004. - 1020 с.
 31. 92 Б79 Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.;СПб: Большая Российская энциклопедия; Норинт, 1998. - 1456 с.
 32. 92 Б79 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия/ Ред. С.Ю.Солодовников.- М.: МФЦП, 2002. - 1008 с.
 33. 92 В27 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв/ [Ред. Герман В., Залозна С., Бондаренко Л.].- К.: Махаон-Україна, 2007. - 512 с.
 34. 92 В27 Величайшие люди планеты: энциклопед. справочник/ худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова.- Х.: ФОЛИО, 2008. - 799 с.
 35. 92 В27 Величайшие тайны мира. Энциклопедический справочник./ Автор.сост. Непомнящий Н.Н.- М.: Вече, 2006. - 480 с.
 36. 92 В27 Величайшие творения человечества: Энциклопедия.- Мн.: АСТ, 2001. - 688 с.
 37. 92 В84 Всемирная энциклопедия: Мифология/ Ред. Адамчик М.В.- Мн.: Современный литератор, 2004. - 1088 с.
 38. 92 В84 Всемирный биографический энциклопедический словарь.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 926 с.
 39. 92 Д73 Древний Египет: Энциклопедия.- М.: Арт-родник, 2005. - 480 с.
 40. 92 Д85 Духовность. Кн. 1/ [Ред. Дудик В. С.].- К.: Европейская энциклопедия, 2008. - 688 с.- (Европейская энциклопедия).
 41. 92 Е64 Енциклопедія постмодернізму/ За ред. Ч.Вінквіста та В.Тейлора; Пер.Пер. з англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О.Шевченко.- К.: Основи, 2003. - 503 с.
 42. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.1/ Ред. Відейко М.Ю.- К.: Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 43. 92 З-71 Знаменитые столицы и города мира.- Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 512 с.
 44. 92 М91 Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник/ М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон.- К.: Либідь, 2004. - 376 с.
 45. 92 К41 Киндерсли Д. Природа: Энциклопедия/ Пер. с англ. В. Свечникова.- М.: РОСМЭН, 2003. - 304 с.
 46. 92 О-52 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 т.: Пер. с англ. Т.5. Искусство.- М.: ИНФРА-М;Весь Мир, 2001. - 480 с.
 47. 92 М68 Мифология. Энциклопедия/ Ред. Е.М.Мелетинский.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 736 с.
 48. 92 М89 Музыка: Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. Келдыш Г.В.- 2-е (репринт.) изд.- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 672 с.
 49. 92 С48 Славянская энциклопедия ХVІІ век. В 2-х т. Т.1. А-М/ Авт.-сост. Богуславский В.В.- М.: Олма-Пресс, 2004. - 780 с.
 50. 92 Т26 Тварини: Енциклопедичний путівник у світ дикої природи/ Ред. Берн Д.- К.: Школа, 2003. - 624 с.
 51. 92 У45 Українське козацтво: Мала енциклопедія.- К.; Запоріжжя: Генеза; Прем'єр, 2002. - 568 с.
 52. 92 У88 УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія/ Гол. ред. М. Попович.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: Всеувито, 2003. - 1414 с.
 53. 92 Ф56 Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстр. енциклопед. довід./ [Уклад. Омельченко Ю. В.].- К.: Ракша М. О., 2009. - 296 с.
 54. 92 Ч-39 Человек: анатомия, физиология, психология: Энциклопедический иллюстрированный словарь/ Ред. Батуева А. С., Ильина Е. П., Соколова Л. В.- С.Пб.: Питер, 2007. - 672 с.
 55. 92 Ш37 Шевченківська енциклопедія: Робочий зошит А ("А нумо знову віршувать" - Ашкаренко Григорій).- К.: Тираж, 2004. - 240 с.
 56. 92 Э68 Энциклопедия этикета.- М.: Арнадия, 1997. - 368 с.
 57. 92 В54 Виттхен , Ганс-Ульрих Энциклопедия психологического здоровья = Handbuch psychische storungen/ Виттхен Ганс-Ульрих; Пер.с нем.- М.: Алетейа, 2006. - 552 с.
 58. 92 В78 Востокова Е. Энциклопедия самых загадочных мест планеты.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 256 с.
 59. 92 Г91 Грушко Е.А. Русские легенды и предания: Иллюстрир. энцикл./ Е.А.Грушко, Ю.М.Медведев.- М.: Эксмо, 2004. - 208 с.
 60. 92 К44 Кисель В.П. Открыватели мира: Замечательные путешественники, исследователи, первопроходцы: Попул. энц. справочник.- Мн.: БелЭн, 2000. - 464 с.
 61. 92 К56 Коваленко С. Україна під булавою Богдана Хмельницького: енциклопедія. Т. 3/ [Коваленко С.].- К.: "Стікс-Ко", 2009. - 480 с.
 62. 92 М15 Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины.- К.: Довіра, 2002. - 558 с.
 63. 92 П16 Панкеев И.Е. Энциклопедия этикета.- М.: Олма-Пресс, 2004. - 384 с.
 64. 92 С30 Семёнова М. Мы - славяне!: популярная энциклопедия/ [Семёнова М.].- С.Пб.: ИД "Азбука-классика", 2006. - 560 с.
 65. 92 С79 Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия.- М.: Эксмо, 2005. - 672 с.
 66. 92 Ц18 Царёв В.В. Энциклопедия чудес.- М.: Голос, 1998. - 496 с.- (Биб-ка газеты "Тайная власть)

Травень 2012

Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-22 С16 Салимова Т.А. История управления качеством: Учебн. пособие/ Т.А.Салимова, Н.Ш.Ватолкина; Салимова Т. А., Ватолкина Н. Ш.- М.: КНОРУС, 2005. - 256 с.
 2. 65.290-22 Ф-76 Фомичев С.К. Основы управления качеством: Учеб. пособ./ С.К.Фомичев, А.А.Старостина, Н.И.Скрябина.- 2-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 2002. - 196 с.
 3. 65.290-22 У67 Управление качеством: учебник/ под ред. С.Д. Ильенковой.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 4. 65.290-22 У67 Управління якістю: навч. посіб./ [Лойко Д. П., Вотченікова О. В., Удовіченко О. П. та ін.].- 2-е вид.- Л.: Магнолія 2006, 2010. - 336 с.
 5. 65.290-22 Т58 Топольник В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю: Навч. посіб./ В.Г.Топольник, М.А.Котляр.- Львів: Магнолія-2006, 2009. - 212 с.
 6. 65.290-22 Т34 Тепман Л.Н. Управление качеством: учебник/ Тепман Л.Н.; под ред. В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 352 с.
 7. 65.290-22 К65 Конти Т. Качество: упущенная возможность?: Книга, заставляющая задуматься предпринимателей, менеджеров и служащих, стремящихся к успеху в бизнесе.- М.: РИА" Стандарты и качество", 2007. - 216 с.
 8. 65.290-22 К85 Крылова Г.Д. Основы стандартизаци, сертификации, метрологии: учеб пособие/ Крылова Г.Д.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 9. 65.290-22 М31 Маслов Д.В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM/ Маслов Д.В.- М.: РИА "Стандарт и качество", 2008. - 152 с.: ил.
 10. 65.290-22 Т19 Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Підруч./ В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак; Ред. Тарасова В. В.- К.: ЦНЛ, 2006. - 264 с.
 11. 65.290-22 М76 Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: навч. посіб./ Момот О.І.- К.: ЦУЛ, 2007. - 368 с.
 12. 65.290-22 Д42 Джордж С. Всеобщее управление качеством: Стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. TQM = Total quality management/ С.Джордж, А.Ваймерскирх.- С.Пб.: Victory, 2002. - 256 c.
 13. 65.290-22 Ш24 Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручн./ 3-тє вид.випр. і доп.- К.: Знання, 2007. - 471 с.
 14. 65.290-22 Н62 Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000 : 2000: Политика, оценка, формирование, ресурсы.- С.Пб.: Питер, 2002. - 272 с.
 15. 65.290-22 С88 Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг: Опорний конспект/ І.П.Студеняк, Ю.М.Ажнюк, І.М.Чучка.- К.: Кондор, 2007. - 152 с.
 16. 65.290-22 П76 Примакова Е. Сертификация подукции, товаров, работ, услуг.- 3-е изд., перераб. и доп.- Х.: Фактор, 2003. - 264 с.
 17. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2004. - 230 с.
 18. 65.290-22 С16 Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підруч./ Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська.- К.: ЦУЛ, 2010. - 336 с.
 19. 65.290-22 С32 Сергеев А.Г. Сертификация: Учеб. пособие/ А.Г.Сергеев, М.В.Латышев.- М.: Логос, 2000. - 248 с.
 20. 65.290-22 С33 Сертифікація: Навч. посіб./ Бичківський Р., Столярчук П., Сопільник Р., Друзюк В.- Львів, 2001. - 264 с.
 21. 65.290-22 Р65 Розова Н.К. Управление качеством.- С.Пб.: Питер, 2003. - 224 с.
 22. 65.290-22 Н73 Новицкий Н.И. Управление качеством продукции/ Н.И.Новицкий, В.Н.Олексюк.- Учеб. пособие.- Мн.: Новое знание, 2001. - 238 с.
 23. 65.290-22 Ц98 Цюцюра С.В. Метрологія та основи вимірювань, стандартизацыя та сертифікація: Навч. посіб./ С.В.Цюцюра, В.Д.Цюцюра.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2005. - 242 с.
 24. 65.290-22 Ф76 Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация.- Курс лекций.- М.: ЭКМОС, 2000. - 320 с.
 25. 65.290-22 С16 Салухіна Н.Г. Управління якістю: опор. конспект лекцій/ Салухіна Н.Г., Ясинська Н.С.- К.: МАУП, 2008. - 144 с.
 26. 65.290-22 С20 Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підруч.- К.: ЦНЛ, 2006. - 672 с.
 27. 65.290-22 К79 Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством = 17-Модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации".- Модуль 5.- М.: ИНФРА-М, 2000. - 256 с.
 28. 65.290-22 П76 Примакова Е. Сертификация подукции, товаров, работ, услуг.- 2-е изд., перераб. и доп.- Х.: Фактор, 2002. - 148 с.
 29. 65.290-22 У67 Управление обеспечение качества и конкурентоспособности продукции/ Маренков Н.Л., Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г.- М.; Ростов н/Д: Нац. ин-т бизнеса: Феникс, 2004. - 512 с.
 30. 65.290-22 В26 Векслер Е.М. Менеджмент якості: навч. посіб./ Е.М.Векслер, В.М.Рифа, Л.Ф.Василевич.- К.: Професіонал, 2008. - 320 с.
 31. 65.290-22 Ф35 Федюкин В.К. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции: Учеб./ В.К.Федюкин, В.Д.Дурнев, В.Г.Лебедев.- М.: Филинъ, 2000. - 328 c.
 32. 65.290-22 У67 Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении: Учеб. пособие/ Биктимиров Р., Гречишников В., Дырин С. и др.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2005. - 256 с.
 33. 65.290-22 Э14 Эванс Д. Управление качеством = Total quality. Management, organization and strategy: Учеб. пособие/ Ред. Коротков Э. М.; Пер.с англ.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с.
 34. 65.290-22 Я14 Яблонский О.П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учеб./ О.П.Яблонский, В.А.Иванова.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 448 с.
 35. 65.290-22 Ш25 Шарипов С.В. Система менеджмента качества. Разработка и внедрение на основе международного стандарта ISO 9001:2000/ С.В.Шарипов, Ю.В.Толстова.- С.Пб.: Питер, 2004. - 192 с.
 36. 65.290-22 Б27 Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е.Басовский, В.Б.Протасьев.- М.: Инфра-М, 2008. - 212 с.- (Высшее образование).
 37. 65.290-22 Т19 Тарасова В.В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: навч. посіб./ В.В.Тарасова, А.С.Малиновський, М.Ф.Рибак; заг. ред. проф.. Тарасової В. В.- К.: ЦНЛ, 2007. - 276 с.
 38. 65.290-22 Н19 Назаренко В.О. Формування якості товарів: навч. посіб. Ч.1/ В.О.Назаренко, О.П.Юдічева, В.А.Жук.- К.: ЦУЛ, 2012. - 386 с.
 39. 65.290-22 Ш95 Шуляр Р.В. Управління якістю: навч. посіб./ Р.В.Шуляр, Н.В.Шуляр.- 2-ге вид.- Л.: Львівська політехніка, 2011. - 160 с.
 40. 65.290-22 У67 Управління якістю: навч. посіб./ [Ред. Захожай В. Б.].- К.: Персонал, 2011. - 936 с.
 41. 65.290-22 О-75 Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослиництва: Навч. посіб.- 2-ге вид. , перероб. та доп.- К.: Арістей, 2006. - 620 с.
 42. 65.290-22 Б17 Базієвський С.Д. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Підручн./ С.Д.Базієвський, В.Ф.Дмитришин.- К.: Слово, 2004. - 504 с.
 43. 65.290-22 О-66 Орлов П.А. Менеджмент качества и сертификация продукции: Учеб. пособие.- Х.: Инжэк, 2004. - 304 с.
 44. 65.290-22 В18 Вардеман , Дж.М. Статистичні методи забезпечення якості/ С.Б.Вардеман, Д.М.Джоуб; Пер. з англ. Григоренко Р., Півторак А., Яблонський С.- К., 2003. - 255 с.
 45. 65.290-22 Б95 Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручн./ Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула.- 2-ге вид., випр. і доп.- Львів: Львівська політехніка, 2004. - 560 с.
 46. 65.290-22 В84 Всеобщее управление качеством = total Quality Management (TQM): Учеб. для вузов/ Под ред. О.П. Глудкина.- М.: Радио и связь, 1999. - 600 с.
 47. 65.290-22 Ц18 Царенко О.М. Управління якістю агропромислової продукції = Quality managment of agroindustrial produse: Навч. посіб./ О.М.Царенко, В.П.Руденко.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 431 с.
 48. 65.290-22 Д84 Дурнев В.Д. Экспертиза и управление качеством промышленных материалов/ В.Д.Дурнев, С.А.Сапунов, В.К.Федюкин.- С.Пб.: Питер, 2004. - 254 с.
 49. 65.290-22 Д53 Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров.- С.Пб.: Питер, 2003. - 160 с.- (Учебные пособия).
 50. 65.290-22 В18 Варакута С.А. Управление качеством продукции.- Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2001. - 207 с.
 51. 65.290-22 В14 Вакуленко А.В. Управління якістю: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.- 2-ге вид., без змін.- К.: КНЕУ, 2006. - 167 с.
 52. 65.290-22 Б79 Болотніков А.О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2005. - 144 с.
 53. 65.290-22 А23 Агєєв Є.Я. Управління якістю: навч.-метод. посіб./ Агєєв Є. Я.- Л.: Новий Світ-2000, 2009. - 240 с.

 

Організація виробництва: стратегія і тактика управління

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.30 Г85 Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч./ В.М.Гриньова, М.М.Салун.- К.: Знання, 2009. - 582 с.
 2. 65.30 П19 Петрович Й.М. Організація виробництва: підруч./ Й.М.Петрович, Г.М.Захарчин.- Львів: Магнолія 2006, 2008. - 400 с.
 3. 65.30 Т95 Тян Р.Б. Організація виробництва: Навч. посіб./ Р.Б.Тян, І.В.Багрова.- К.: ЦНЛ, 2005. - 248 с.
 4. 65.30 К65 Кожекин Г.Я. Организация производства/ Г.Я.Кожекин, Л.М.Синица.- Минск: ИП Экоперспектива, 1998. - 334 с.
 5. 65.30 В19 Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб./ Васильков В. Г.- 2-ге вид. без змін.- К.: КНЕУ, 2008. - 524 с.
 6. 65.30 Е45 Економіка та організація виробництва: Підруч./ Ред. Герасимчук В. Г., Розенплентер А. Е.- К.: Знання, 2007. - 678 с.
 7. 65.30 И20 Иванов И.Н. Организация производства на промыленных предприятиях: учебник.- М.: ИНФРА-М, 2008. - 352 с.
 8. 65.30 О-64 Організація виробництва: підруч./ [ Круш П. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. та ін.].- К.: Каравела, 2010. - 536 с.
 9. 65.30 Ф27 Фатхутдинов Р.А. Организация производства: учебник/ Фатхутдинов Р.А.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М, 2008. - 544 с.
 10. 65.30 Б30 Бахтінова А.П. Організація виробництва: практикум: навч. посіб./ А.П.Бахтінова, О.О.Гиль, Л.О.Гришина.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 216 с.
 11. 65.30 П19 Петрович Й.М. Організація виробництва: Практикум/ Й.М.Петрович, Г.М.Захарчин, С.О.Буняк.- К.: ЦНЛ, 2005. - 336 с.
 12. 65.30 П30 Петрович Й.М. Організування промислового виробництва: підруч./ [ Петрович Й. М. ].- К.: Знання, 2009. - 328 с.
 13. 65.30+65.290-2 Р17 Раздорожный А.А. Организация производства и управление предприятием: учеб./ [ Раздорожный А. А. ].- М.: Экзамен, 2009. - 877 с.
 14. 65.30 О-64 Організація виробництва: Навч. посіб./ Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С.та ін.- К.: Лібра, 2005. - 336 с.
 15. 65.30 Є31 Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві: Навч. посіб.- К.: ЦНЛ, 2006. - 488 с.
 16. 65.30 К93 Курочкин А.С. Организация производства.- Учеб. пособие.- К.: МАУП, 2001. - 216 с.
 17. 65.30 П44 Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво: Навч. посіб./ В.І.Подвігіна, В.О.Гулевич.- К.: ЦНЛ, 2007. - 136 с.
 18. 65.30 П19 Пасічник В.Г. Організація виробництва: Навч. посіб.: Навч.-метод. комплекс/ В.Г.Пасічник, О.В.Акіліна.- К.: ЦНЛ, 2005. - 248 с.
 19. 65.30 Н73 Новицкий Н.И. Организация и планирование производства: Практикум.- Мн.: Новое знание, 2004. - 256 с.
 20. 65.30 М80 Мороз В.С. Організація виробництва: навч. посіб./ В.С.Мороз, А.С.Тельнов.- Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 256 с.
 21. 65.30 Ц58 Циглик І.І. Економіка й організація виробництва ( навчальний посібник у схемах, формулах і таблицях ).: Навч. посіб./ І.І.Циглик, О.І.Мозіль, Н.В.Кірдякіна.- К.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 22. 65.30 К93 Курочкин А.С. Организация производства: Конспект лекций.- К.: МАУП, 1997. - 116 с.
 23. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Ред. Соколовський А.Т.- К.: КНЕУ, 2006. - 236 с.
 24. 65.30 П16 Панова Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питани (в экзаменационных вопросах и ответах): учеб. пособие/ Панова Л.А.- 3-е изд.- М.: Дашков и К, 2007. - 320 с.
 25. 65.30 О-64 Организация, планирование и управление производством. Практикум ( курсовое проектирование): учебное пособие/ Н.И. Новицкий, ЛюЧ. Горностай, А.А. Горюшкин [и др.]; под.ред. Н.И. Новицкого.- Изд. 2-е, стер.- М.: КНОРУС, 2008. - 320 с.
 26. 65.30 Б48 Березівський П.С. Організація виробництва в аграрних формуваннях: Навч. посіб./ П.С.Березівський, Н.І.Михалюк.- К.: ЦНЛ, 2005. - 560 с.
 27. 65.290-2(11) Ф27 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учеб.- 4-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 491 с.
 28. 65.290-2(11) С89 Сумець О.М. Основи операційного менеджменту: теоритичний аспект і практичні завдання.: Підруч.- 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: Професіонал, 2006. - 480 с.
 29. 65.290-2(11) П80 Производственный менеджмент: Учеб./ Ильенкова С.Д.,Бандурин А.В., Горбовцов Г.Я. и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 583 с.
 30. 65.290-2(11) М21 Малюк В.И. Производственный менеджмент: учеб. пособие/ В.И.Малюк, А.М.Немчин.- С.Пб.: Питер, 2008. - 288 с.
 31. 65.30 Г12 Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II.- 2-е изд.- С.Пб.: Питер, 2005. - 416 с.
 32. 65.290-2(11) Г27 Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2005. - 228 с.
 33. 65.290-2(11) Б43 Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підруч.- К.: ЦНЛ, 2005. - 624 с.
 34. 65.290-2(11) М15 Маккей К. Эффективное поизводство: практическое руководство по совершенствованию планирования и контроля = Practical production control. A survival guide for planners and schedulers/ К.Маккей, В.Вирс; Пер.с англ. Черкес В. А.- Мн.: Гревцов Паблишер, 2009. - 384 с.
 35. 65.30 М26 Марк Д.Х. Управління виробництвом з метою задоволення споживача: Навч. вид./ Пер. з англ. Григоренка Р. та ін.- К., 2003. - 225 с.
 36. 65.30 Г61 Голоктеев К. Управление производством: инструменты, которые работают/ К.Голоктеев, И.Матвеев.- С.Пб.: Питер, 2008. - 251 с.
 37. 65.290-2(11) І-20 Іванов М.М. Операційний менеджмент: навч. посіб./ М.М.Іванов, П.В.Комазов.- К.: ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 38. 65.290-2(11) М69 Михайловська О.В. Операційний менеджмент: навч. посіб./ Михайловська О.В.- К.: Кондор, 2008. - 550 с.
 39. 65.290-2(11) П39 Плоткін Я.Д. Виробничий менеджмент: Навч. посібн.; Зб. вправ/ Я.Д.Плоткін, І.Н.Пащенко.- Львів: Державний університет "Львівська політехніка", 1999. - 258 с.
 40. 65.290-2(11) О-60 Операційний менеджмент: навч. посіб./ [ Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О. та ін. ].- Львів: Магнолія 2006, 2010. - 438 с.
 41. 65.290-2(11) О-60 Операційний менеджмент: Навч.посіб./ Олійник І. А., Пасічник В. Г., Романчиков В. І. та ін.- К.: ЦНЛ, 2006. - 160 с.
 42. 65.30 У67 Управління виробництвом: Навч. посібн./ Бутко М. П.,Котельніков Д. І.,Мурашко М. І.та ін.- К.: Знання України, 2006. - 296 с.
 43. 65.290-2(11) М50 Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навч. посіб./ Уклад. Белінський П.І., Комаринський І.Ф., Кравець В.І.- Чернівці: Рута, 2004. - 220 с.
 44. 65.290-2(11) К59 Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент: Практикум/ В.А.Козловский, Т.В.Маркина, В.М.Макаров.- СПб.: Специальная Литература, 1998. - 216 с.
 45. 65.290-2(11) Л77 Лопатенко Л.О. Операційний менеджмент: конспект лекцій для студ./ Лопатенко Л.О.- К.: МАУП, 2007. - 128 с.
 46. 65.290-2(11) О-57 Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: Навч. - метод. посіб./ Т.В.Омельяненко, Н.В.Задорожна.- К.: КНЕУ, 2005. - 235 с.
 47. 65.290-2(11) Ф27 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Краткий курс.- С.Пб.: Питер, 2004. - 283 с.
 48. 65.290-2(11) К93 Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 2000. - 144 с.
 49. 65.290-2(11) К63 Комаринський І.Ф. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навч. посіб./ І.Ф.Комаринський, П.І.Белінський, В.І.Кравець.- К.: ЦНЛ, 2005. - 308 с.
 50. 65.290-2(11) В19 Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посіб./ В.О.Василенко, Т.І.Ткаченко.- Вид. 2-ге, виправл. і доп.- К.: ЦНЛ, 2005. - 532 с.
 51. 65.290-2(11) Г98 Гэлловэй Л. Операционный менеджмент.- СПб: Питер, 2001. - 320 с.
 52. 65.30 В20 Васюкова А.Т. Организация производства и управление продукции общественого питания(в экзаменационных вопросах и ответах): учеб. пособие/ А.Т.Васюкова, В.И.Пивоваров, К.В.Пивоваров.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Дашков и К, 2008. - 328 с.

 

Подвиг народу - подвиг безсмертя
( до Дня Перемоги )

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0)6 В85 Вторая мировая война: в 3-х книгах. Кн. 3. Движение сопротивления в Европе/ [Ред. Болтин Е. А., Богатырь З. А., Жилин П. А. и др.].- М.: Наука, 1966. - 341 с.
 2. 63.3(0)6 И90 История Второй Мировой войны 1939-1945. В 12-и т. Т.5. Провал агрессивных планов фашистского блока/ ред. А.А. Войнов.- М.: Мин-ва обороны СССР, 1975. - 512 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття: Навч. посіб./ Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін.- К.: Знання, 2004. - 582 с.
 4. 63.3(0)6 Л73 Локальні війни та збройні конфлікти другої половини ХХ століття: (Історико- філософський аспект) Монографія/ Гуржій О.І., Мосов С.П., Макаров В. Д. та ін.- К.: Знання України, 2006. - 356 с.
 5. 63.3(0) М64 Мировые войны ХХ века. В 4-х кн.: Ист. очерк. Кн.3. Вторая мировая война/ Ред. Кульков Е.Н.- М.: Наука, 2002. - 597 с.
 6. 63.3(4 Укр) М80 Моряки- черноморцы в обороне главной базы флота 1941- 1942/ Сост. Ванеев Г. И., Калугин П.М.- К.: Логос, 2000.
 7. 63.3(4 Укр) У45 Украинкая ССР в Великой Отечественной войне Советского союза 1941-1945 гг.: В 3-х т. Т.1. Советская Украина в период отражения вереломного нападения фашистской Германии на СССР и подготоаки условий для коренного перелома в войне (июнь 1941 г. - ноябрь 1942 г.).- К., 1975. - 544 с.
 8. 63.3(4 Укр) У45 Україна-Європа: хронологія розвитку: У 5 т. Т. 5. 1800-2010 рр.- К.: КРІОН, 2011. - 928 с.
 9. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 12. Україна в Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939-1945 рр.)/ Коваль М.В.- К.: Альтернативи, 1999. - 336 с.
 10. 63.3(0)6 Ш70 Шляхами перемоги (1941-1945): Методичні поради.- К.: "Книга пам'яті України, 2003. - 22 с.
 11. 63.3(4 Укр) А64 Ананійчук В.Б. Визволення західних областей України від німецько-фашистських окупантів.- К.: Вид-во київськ. ун-ту, 1969. - 184 с.
 12. 63.3(0) Б40 Безымянский Л.А. Германские генералы - с Гитлером и без него.- Изд. 2- е, пер. и доп.- М.: Мысль, 1964. - 533 с.
 13. 84(4 Укр)В19 Васильєв О. Була війна: Фронтові спогади, оповідання, есе, щоденникові записи.- К.: Сільські вісті, 2005. - 220 с.
 14. 84(4 Укр) М82 Москаленко А. Дніпро у вогні: Повісті,оповідання.- К.: Варта, 1995. - 256с.
 15. 63.3(0) В67 Волков Ф.Д. За кулисами второй мировой войны/ Волков Ф. Д.- М.: Мысль, 1985. - 304 с.
 16. 63.3(4 Укр) Г61 Головко М.Л. Суспільно - політичні організації та рухи України в період другої світової війни 1935-1945 рр.: Монографія.- К.: Олан, 2004. - 704 с.
 17. 63.3(0) Г78 Граф Ю. Великая ложь ХХ века: Миф о геноциде евреев в период ІІ Мировой войны.- К.: МАУП, 2005. - 320 с.
 18. 66.4 І-19 Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (1918 - 1945 роки): навч. посіб./ [Іваницька О. П.].- К.: Слово, 2011. - 632 с.
 19. 63.3(0)6 К50 Клоков В. Борьба народов славянских стран против фашистских поработителей (1939-1945 гг.)/ Клоков В.- К.: Изд-во АН УССР, 1961. - 430 с.
 20. 63.3(4 Укр) К71 Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні = L'allemagne national-socialiste et L'Ukraine/ Ред. Романів О.; Пер.Пер. з фр. Осадчук Р.- Париж-Нью- Йорк- Львів, 1993. - 660 с.
 21. 63.3(4 Укр) К95 Кучер В.І. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945): Посіб./ В.І.Кучер, П.М.Чернега.- К.: Генеза, 2004. - 272 с.
 22. 67.3(4 Укр) М15 Макарчук В. Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.). Історико-правове дослідження.- К.: Атіка, 2007. - 368 с.
 23. 63.3(4 Укр) М29 Марунчак М.Г. Українські політичні в'язні в нацистських концентраційних таборах = Ukrainian political prisoners in nazy concentranion camps.- Вінніпег, Канада, 1996. - 364 с.
 24. 68+66.4 М82 Мосов С. Война или мир - выбор за человечеством: монография/ Мосов С.- К.: "Румб", 2007. - 300 с.
 25. 63.3(0)6 О-66 Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV-XXIстоліття): Навч. посіб./ [Орлова Т. В.].- К.: Вікар, 2008. - 552 с.
 26. 63.3(4 Укр) О-66 Орлянський В.С. Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941 - 1943 рр. ): монографія/ В.С.Орлянський, О.С.Тедеєв.- К.: ЦУЛ, 2010. - 332 с.
 27. 63.3(4 Укр) С21 Сафонова Є.В. У боях за Батьківщину: Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні.- Вид. 2-ге, уточнене.- К.: "Бібліотека українця", 2005. - 80 с.
 28. 63.3(4 Укр) С29 Селешко М. У кігтях гестапо/ Селешко М.- К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. - 224 с.
 29. 63.3(2Рос) С59 Соколов Б.В. Сталин. Власть и кровь.- М.: Аст-Пресс Книга, 2004. - 398 с.
 30. 63.3(0)6 Ф76 Фомин В.Т. Фашистская Германия во второй мировой войне: Сетябрь 1939 г. - июнь 1941 г.- М.: Наука, 1978. - 326 с.
 31. 66.0 Х85 Хофмайстер Х. Воля к войне, или бессилие политики: Философско-политический трактат/ Пер.Пер. с нем. Коваль О. О.- С.Пб.: ИЦ "Гуманитарная Академия", 2006. - 288 с.
 32. 63.3(2 Рос) Г39 Герои социалистического труда 1941-1945.- М.: Профиздат, 2001. - 280 с.
 33. 92 П15 Пам`ятаємо ветеранів Великої Вітчизняної: довідник/ [авт.-упоряд. О.С. Гордецький].- К.: НАВСУ, 2001. - 244 с.
 34. 92 Д58 Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) = Handbuch der lager, Gefangnisse und Ghettos auf dem besetzten Territorium der Ukraine (1941-1944).- К., 2000. - 304 с.
 35. 63.3(4 Укр) М48 Мемориал над Днепром: путеводитель по мемориал. комплексу "Укр. гос. музей истории Великой Отечест. войны 1941-1945 гг.".- К.: Мистецтво, 1985. - 191 с.
 36. 63.3(4 Укр) М80 Моряки- черноморцы в обороне главной базы флота 1941- 1942/ Сост. Ванеев Г.
 37. 63.3(0)6 Н67 Ни давности, ни забвения... По материалам Нюрнбергского процесса.- М.: Юрид. лит., 1985. - 400 с. И., Калугин П.М.- К.: Логос, 2000
 38. 63.3(4 Укр) С73 Спогади ветеранів-фронтовиків.- К.: Бібліотека українця, 2001. - 224 с.
 39. 63.3(4Укр) А77 Аптекарь Р.М. "Огонь памяти": Сборник исторических очерков о героях "Молодой гвардии"/ Р.М.Аптекарь, М.Д.Аптекарь, А.Г.Никитенко.- Луганск: ВНУ им. Даля, 2003. - 256 с.
 40. 63.3(0)6 В35 Верт Н. Історія Радянської держави.1900-1991: Навч. посіб. Пер. з фр.- Рівне: Вертекс, 2001. - 480 с.
 41. 85.3 Г14 Гайдабурда В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. Долі митців.- К.: Факт, 2004. - 320 с.
 42. 63.3(0)6 Д13 Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов: очерки/ Давидзон Я.Б.; [ лит. запись И.И. Заседы].- 3-е изд., доп.- К.: Вэсэлка, 1990. - 197 с.
 43. 63.3(0)6 К26 Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в дни войны и мира: литературная мозаика. Кн.1/ Карпов В.В.- М.: Воениздат, 1992. - 462 с
 44. 63.3(4 Укр) К35 Кентій А. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1945)/ А.Кентій, В.Лозицький.- К.: Генеза, 2005. - 408 с.
 45. 63.3(0)6 К50 Клоков В. Борьба народов славянских стран против фашистских поработителей (1939-1945 гг.)/ Клоков В.- К.: Изд-во АН УССР, 1961. - 430 с.
 46. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин В. Ілюстрована історія України/ В.Литвин, В.Смолій, М.Шпаковатий.- К.: Альтернативи, 2001. - 352 с
 47. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко А. Груз памяти: Трилогия. Кн. 1. Воспоминяния.- К.: Деловая Украина, 1997. - 400 с.
 48. 63.3(4 Укр) П32 Пігідо-Правобережний Ф. Велика вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця.- К.: Смолоскип, 2002. - 288 с.
 49. 63.3(4 Укр) С42 Скибицкий А. События войны в детском сознании.- К.: Экмо, 2005. - 114 с.
 50. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько П. Навічно в пам'яті народній: З історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни.- К.: Молодь, 1995. - 160 с.
 51. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько П.Т. Згадаймо всіх поіменно...: З історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.- К.: Молодь, 2001. - 225 с.
 52. 63.3(4 Укр) Т86 Тур Т. Правда про Бабин Яр: Докум. дослідж.- К.: МАУП, 2006. - 24 с.
 53. 63.3(4Укр) Ф32 Феденко С. Розлука: Спогади з Другої світової війни.- К.: Смолоскип, 1996. - 536 с.
 54. 3.3(2 Рос) Ш89 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1.- М.: Вениздат, 1981. - 480 с.
 55. 92 Т91 Тут був Євбаз, а потім Площа Перемоги: Історико-інформаційний фотоальбом/ Упоряд. Малаков Д.- К.: Амадей, 2004. - 144 с.
 56. 92 К87 Кто есть кто во второй мировой войне: Словарь/ Под ред. Д. Кигана.- М.: Дограф, 2000. - 222 с.

 

Свято Матері

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) К53 Книга про матір: Українські поети ХІХ-ХХІ століть: Антологія/ Упоряд. Чуйко В.Л.- К.: Криниця, 2003.
 2. 92 П69 Практическая энциклопедия молодой православной мамы: первый год жизни вашего ребенка: советы врача и священника/ Лавренова Г.В., Лавренов Ю.В., Новиков А.Н., Филимонов С.- С.Пб.: Сатисъ, 2005. - 417 с.
 3. 88.4 Д57 Добряков И.В. Перинатальная психология/ [Добряков И. В.].- С.Пб.: Питер, 2011. - 272 с.
 4. 88.4 Л44 Лемайте К. Женщина: дом и карьера.- М.: Рипол Классик, 2001. - 384 с.
 5. 86.37 С28 Сейла Д. Ви - жінка...Божа жінка/ Пер.пер з англ. Божко О.- Черкаси: Смірна, 2003. - 142 с.
 6. 74.1 Г60 Голець М.І. Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2005. - 159 с.
 7. 88.4 Л74 Ломакина Н.В. Психология Личного Счастья (для самостоятельной работы по решению личных проблем и обретению личного счастья).- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 252 с.
 8. 87.8 К82 Крістева Ю. Полілог/ Пер. з фр. П.Таращука.- К.: Юніверс, 2004. - 480 с.
 9. 67.400.7 П78 Проблеми розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні трансформаційного періоду.- К.: Столиця, 1998. - 176 с.
 10. 67 Ю70 Юридичний порадник( у запитаннях та відповідях ): наук.-практ. посіб.- К.: Юрінком Інтер, 2011. - 192 с.
 11. 67.400.7 Б18 Баймуратов , Нсур Мохаммад Абдель Карім Мусса Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций и международное право/ М.А.Баймуратов, Н.М.А.К.М.Аль.- Одеса: Юридична думка, 2003. - 224 с.
 12. 88.4 П86 Психология и психоанализ беременности: Учеб. пособие по психологии материнства. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы/ Ред. Райгородский Д. Я.- Самара: БАХРАХ-М, 2003. - 784 с.
 13. 88.4 Т41 Тимофієва М.П. Психологія здоров'я: навч. посіб/ М.П.Тимофієва, О.В.Двіжона.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. - 296 с.
 14. 88.4-5 П86 Психотерапия женщин = Psyhoterapy with Women Feminist Perspectives/ Ред. Лоуренс М., Магуир М.; Пер.Пер.Копытин А.- СПб: Питер, 2003. - 208 с.
 15. 88.5 П14 Палуди М. Женская психология. Поведение. Развитие. Общение. Сексуальность/ Мишель Палуди.- Межд. изд. 3-е.- С.Пб.: прайм- ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с.
 16. 88.4 Р21 Рамси Н. Психология внешности = The psychology of appearance/ Н.Рамси, Д.Харкорт; [ Под ред. Федорова А. П. ]; Пер.c англ.- С.Пб.: Питер, 2009. - 256 с.
 17. 88.4-5 П86 Психотерапия семейных отношений: Учеб. пособие.- Самара: БАХРАХ-М, 2004. - 704 с.
 18. 88.4-5 Э34 Эйдемиллер Э.Г. Семейная психотерапия: хрестоматия/ Э.Г.Эйдемиллер, Н.В.Александрова, В.Юстицкис.- Спб: Речь, 2007. - 400 с.
 19. 88.53 Е91 Ефимова Н.С. Психология взаимопонимания: Психологич. практикум.- С.Пб.: Питер, 2004. - 176 с.
 20. 88.5 М67 Митрофанова А. Личная жизнь как совместный проект. Тест на совместимость.- С.Пб.: Питер, 2003. - 288 с.
 21. 88.5 В22 Вахитов Н. Подходим ли мы друг другу ? Тесты на совместимость.- С.Пб.: Питер, 2003. - 128 с.
 22. 88.4 Ф88 Фриман Д. Техники семейной психотерапии.- СПб: Ритер, 2001. - 384 с.
 23. 53.59 Д53 Дмитриевская Л. Обманывая возраст. Практика омоложения: Эксклюзивные методики аромакосметологии и терапии.- С.Пб.: Питер, 2006. - 288 с.
 24. 53.59 К33 Кедрова М. Ароматы красоты и здоровья. Секреты Клеопатры.- С.Пб.: Питер, 2007. - 128 с.
 25. 53.59 Д74 Дрибноход Ю. 1000 рецептов красоты и здоровья. Природные источники.- С.Пб.: Питер, 2003. - 416 с
 26. 53.59 Ч-57 Чжичжун Б. 5 стихий здоровья. 25 золотых китайских упражнений.- С.Пб.: Питер, 2006. - 128 с.
 27. 53.59 Т65 Травинка В. Тропинка к здоровью.- С.Пб.: Питер, 2007. - 224 с.
 28. 53.59 Л38 Левшинов А.А. Исцеляющая ночь. Лекарство от неудач и болезней.- С.Пб.: Питер, 2002. - 192 с.
 29. 53.59 К95 Кутузов А. 100 способов стать здоровым/ А.Кутузов, Н.Стогова.- С.Пб.: Питер, 2007. - 320 с

Квітень 2012

Світле Христове Воскресіння!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В76 Воскресение Христово.- К.: Пролог, 2004. - 108 с.
 2. 86.37 П18 Паремії.- Львів: Свічадо, 2006. - 504 с.
 3. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу/ [Ред. Біляєва Г. В.].- Х.: Белкар-книга, 2008. - 80 с.
 4. 86.37 В57 Владимир , (Сабодан) Проповеди. В 2-х томах. Т.1/ (.Владимир, митрополит.- К., 1997. - 360 с.
 5. 86.37 И85 ИсаеваЕ.Л. Православные праздники.- М.: РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 6. 86.37 К44 Кислашко О.Православні свята та народні звичаї/ О.Кислашко, Я.Кислашко.- К.: Грамота, 2003. - 152 с.
 7. 86.37 Л84 Лука , Крымский (Войно-Ясенецкий) Господня пасха: Проповеди. Беседы в дни Великих праздников/ К.(.Лука, святитель.- М.: Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 8. 86.37 Н34 Наум Благодатный огонь над гробом господним/ Наум, священно-архимандрит.- М.: Пересвет, 1991. - 48 с.
 9. 86.37 С13 Сагач Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі.- К.: Джулия, 2001. - 64 с.
 10. 86.37 С13 Сагач Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі.- К.: Криниця, 2000. - 64 с.
 11. 86.37 Д76 Другий прихід Ісуса Христа або Що невдовзі чекає усе людство?!.- Тернопіль, 2003. - 42 с.
 12. 86.37 Ж71 Жизнь Иисуса Христа и история первой церкви: [В иллюстрациях].- Chicago: Slavic Gospel Press, 1990. - 256 c.
 13. 86.37 М95 Мысли о чудесах.- К.: Пролог, 2004. - 100 с.
 14. 86.37 В27 Великдень в Україні: нариси про Великодні свята з нар. піснями/ [Ред. Мордань В. Г.].- К.: Муз. Україна, 1993. - 128 с
 15. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі/ Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін.- 2-ге вид.- К.: КМ Академія, 2003. - 200 с.
 16. 87.3(0) Х93 Христос и культура.- Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура.- М.: Юристъ, 1996. - 575 с.
 17. 86.2 Я44 Як народжуються святині/ [Андрушків Б., Новосядлий Б., Кирич Н., Погайдак О.].- Тернопіль: Тернограф, 2007. - 256 с.
 18. 86.37 В57 Владимир ,(Сабодан)Христос Спаситель - Начальник мира. Статьи. Т.6/ (.Владимир, митрополит.- К., 1998. - 296 с.
 19. 86.37 В57 Владимиров А. Кумран и Христос.- М.: Беловодье, 2002. - 766 с.
 20. 86.3 К34 Келлер В. Библия как история/ [Келлер В.].- М.: Крон-Пресс, 1998. - 480 с.
 21. 85.1 К64 Кондаков Н.П. Иконография господа бога и спаса нашего Иисуса Христа.- М.: Паломник, 2001.
 22. 86.37 Л68 Лобазов П.К. Христианская мораль. Путеводитель по Библии/ П.К.Лобазов, А.М.Невшупа.- Х.: Бурун Книга, 2009. - 176 с.
 23. 86.37 С48 Слобідський , С. Протоірєй Закон божий: Підруч.- 3-тє вид.- К.: Видав. відділ Укр. Православної Церкви Київського Патріархату, 2003. - 655 с.
 24. 86.37 М29 Мартишин Д.С. Основи православної віри: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2005. - 176 с.
 25. 86.37 М51 Мень О. Син Людський/ 2-ге вид., доп.- Л.: Свічадо, 2005. - 372 с.
 26. 86.3 Р39 Ренан Е. Життя Ісуса/ Пер. Лігостової О.- К.: Київськ. орг. Спілки журналістів України, 1991. - 206 с.
 27. 86 .2 С84 Стрелецкий В.В. Тайная доктрина Иисуса Христа. Введение в пансофию.- К.: Ника-центр, 2005. - 192 с.
 28. 86.37 Ш96 Шуре Е. Ісус (Місія Христа).- К.: Криниця, 2002. - 75 с.
 29. 86.37 Т39 Ти господи, надія моя: Молитви на різні потреби.- Л.: Свічадо, 2005. - 119 с.
 30. 86.37 В31 Вера и разум.- К.: Пролог, 2004. - 316 с.
 31. 86.37 П68 Православний катехизм "Бог живий ": Катехизм для всієї родини.- Л.: Свічадо, 2005. - 384 с.
 32. 86.37 Д85 Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу/ Уклад. схимонахиня Єкатерина (Київська).- К.: Криниця, 2004. - 96 с.
 33. 86.37 Л61 Липківський В. Слово Христове до українського народу: Проповіді на неділі й свята.- Мироновка: Офорт, 1993. - 103 с.
 34. 86.37 С25 Святоотеческая христология и антропология: Сб. статей.- Пермь, 2003. - 79 с.
 35. 86.37 Ч-39 Человек - храм божий.- М.: Паломник, 2002. - 255 с.
 36. 86.37 Ц44 Церква і молитва в нашому житті.- К.: МАУП, 2006. - 80 с.
 37. 86.37 Х56 Хліб Наш Насущний: Щоденне християнське читання/ Бернон Д. та ін.- К.: Християнська зоря, 2002. - 96 с.
 38. 86.37 Б61 Білоусенко О. Новий заповіт. Біблійна історія.- К.: Либідь, 1993. - 138 с.
 39. 86.37 Ч-90 Чумакова Т. Православие.- С.Пб.: Питер, 2006. - 208 с.
 40. 86.37 Г61 Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посіб.- К.: Либідь, 1999. - 352 с.
 41. 85.12 С60 Соломченко О.Г. Писанки Українських Карпат.- Ужгород: Карпати, 2002. - 238 с.
 42. 85.12 Б77 Бойко М. Подаруй ми писаночку = Present an easter egg to me: альбом/ [Бойко М.].- Л.: Каменяр, Гердан графіка, 2001. - 95 с.

Мистецтво створене в віках
(До Міжнародного дня пам'яток і визначних місць)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Визначні пам'ятки Києва: Енциклопед. довідник/ Івакін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю.- К.: Фенікс, 2005. - 496 с.
 2. 71 І-92 Італійці та італійська культура в Україні.- К.: ТОВ Д.В.К., 2004. - 160 с.
 3. 92 П15 Пам'ятки діячам науки та культури національних меншин України: Каталог - довідник/ Горбик В.О., Бурдогосова Т.І., Скрипник П.І.- Київ, 1998. - 189 с.
 4. 79 П15 Пам'яткознавство: правова охорона культурних надбань: збірник документів.- К.: Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2009. - 416 с.
 5. 85.113(4Укр) В39 Вечерський В. Українські дерев'яні храми.- К.: Наш час, 2007. - 271 с.
 6. 85.118(4Укр) К88 Кудрявцев Л.О. Град над Борисфеном: Ілюстрована історія вулиць і майданів Києва: наук.-попул. вид./ Кудрявцев Л.О.- К.: Вища шк., 2007. - 295 с.
 7. 63.3(4 Укр) С36 Силин О. Фортеці Києва VI-XIX століть/ за заг. ред. к. ек.н., доц. Салія М.І., д. філ. н., проф. Недюхи М.П.- К.: "МП Леся", 2003. - 144 с.
 8. 63.3(4 Укр)я6 С77 Старий Київ: Фотоальбом.- К.: Вид. Ашот Арутюнян, 2005. - 311 с.
 9. 63.3(4 Укр) Ч-49 Чернецький Є. Білоцерківський замок: фортифікація, система оборони та події до року 1648: Монографія.- Біла Церква: Пшонківський О. В., 2003. - 204 с.
 10. 63.3(4 Укр) Ш42 Шелест Д.С. Одесса: время испытаний и надежд (ХХстолетие).- Историко-краеведческий очерк.- Одесса: Юридическая литература, 2000. - 204 с.
 11. 63.3(4 Укр) Т67 Трипільська цивілізація у спадщині України: Мат. наук.-практ. конф.- К.: Вид. центр "Просвіта", 2004. - 328 с.
 12. 63.3(4 Укр) Х65 Хмельниччина: альманах.- Хмельницкий, 2009. - 211 с.
 13. 63.3 Ф33 Федосик В.А. Семь чудес света.- Мн.: Беларусь, 2002. - 416 с.
 14. 92 М15 Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины.- К.: Довіра, 2002. - 558 с.
 15. 92 Н61 Низовский А.Ю. Величайшие храмы мира: [Низовский А. Ю.]/ энциклопедический справочник.- М.: Вече, 2006. - 576 с.
 16. 63.3(0) У45 Україна і світ: у 10 т. Т.5. Славетні міста. Кн. 2/ [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Куделко С. М.].- К.: Кріон, 2011. - 224 с.
 17. 85.16я6 О-41 Одеса = Odessa: Фотоальбом.- К.: ЛТД "Спалах", 1994. - 240 с.
 18. 26.89 Н64 Никонорова Н.А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримичательностей/ [Никонорова Н. А.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 576 с.
 19. 26.89 К82 Крим: дорога тисячоліть.- Сімферополь: Таврія, 2001. - 304 с.
 20. 85.118(4Укр) К88 Кудрявцев Л.О. Град над Борисфеном: Ілюстрована історія вулиць і майданів Києва: наук.-попул. вид./ Кудрявцев Л.О.- К.: Вища шк., 2007. - 295 с.
 21. 63.3 Г93 Губарева М.В. 100 великих храмов мира/ М.В.Губарева, А.Ю.Низовский.- М.: Вече, 2002. - 512 с.
 22. 63.3 С81 100 великих музеев мира/ Автор-составитель Н.А. Ионина.- М.: Вече, 1999. - 512 с.
 23. 26.89 Ч-12 Чабан М. Мандрівки старим Кам`янським. Книга про минуле Дніпроджержинська: докум. видання/ Чабан М.- Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. - 224 с.
 24. 26.89я6 Ч-49 Черновцы/ [Ред. Потапская И. А.].- К.: Мистецтво, 1971. - 106 с.
 25. 26.89 В48 Вінниччина: фотоальбом/ [Ред. Сулименко С.].- К.: Чорлі, 1998. - 175 с.
 26. 26.89 У45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places/ [Автор-сост. Беликов О.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 64 с.
 27. 26.89 У45 Украина. 30 замков и дворцов = Ukraine. The 30 castles and palaces/ [Автор-сост. Беликов О.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 64 с.
 28. 26.89 Б43 Беликов О.М. Украина. Все, что стоит увидеть: путеводитель/ [Беликов О. М.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 272 с.
 29. 26.89 П89 Пустынникова И. Закарпатье. Путеводитель. Подробно и увлекательно/ [Пустынникова И.].- Х.: Альбатрос, 2011. - 256 с.
 30. 26.89 В22 Вахула М.Є.Львів. Львівська область. Путівник. Докладно і захоплююче/ [Вахула М. Є.].- Х.: Альбатрос,2011.-272с.
 31. 26.89 М31 Масляк П.О. Країнознавство: підруч./ Масляк П. О.- 2-ге вид, випр.- К.: Знання, 2008. - 292 с.атрос, 2011. - 272 с.
 32. 26.89 П18 Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство: навч. посіб./ [ Парфіненко А. Ю. ].- Х.: Бурун книга, 2009. - 288 с.
 33. 26.89 М21 Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посіб./ Мальська М. П.- К.: ЦНЛ, 2009. - 224 с.
 34. 26.89 П30 Петранівський В.Л.Туристичне краєзнавство: Навч. посіб./ В.Л.Петранівський, М.Й.Рутинський.- 2-ге вид., випр.- К.: Знання, 2008. - 575 с.
 35. 26.89 П16 Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб./ Панкова Є. В.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: Альтерпрес, 2007. - 352 с.
 36. 63.3(4 Укр) Р49 Рибаков М.О. Хрещатик відомий і невідомий: Краєзнавчі нариси.- Київ: Кий, 2003. - 504 с.
 37. 63.3 (4 Укр) П42 Повість минулих літ: Літописні оповіді/ Ред. Яременка В. В.; Пер.Пер. Близнеця В. С.- 3-тє вид. зі змінами.- К.: Веселка, 2002. - 227 с.
 38. 63.3(4 Укр) М69 Михайлов Б. Мелитополь: природа, археология, история.- Запорожье: Дикое поле, 2002. - 280 с.
 39. 63.3(4 Укр) М49 Мемориал над Днепром: путеводитель по мемориал. комплексу "Укр. гос. музей истории Великой Отечест. войны 1941-1945 гг.".- К.: Мистецтво, 1985. - 191 с.
 40. 63.3(4 Укр) М44 Мезенцева Г.Г. Древньоруське місто Родень: Княжа гора.- К.: Вид-во київського ун-ту, 1968. - 184 с.
 41. 63.3(4 Укр) Ш19 Шамурина З. Кієвъ: репринтне видання/ Шамурина З.- К.: ПВП "Задруга", 2006. - 87 с.
 42. 63.3(4 Укр) У45 Украина-любовь моя: Фотокнига/ Ред. Мудрик Т. В.- К.: Спалах, 2005. - 239 с.
 43. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко М.М. Київ тепер і колись: репринтне видання/ Захарченко М.М.- К.: ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 44. 26.89 У69 Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство: Навч. посіб.- К.: КНТ, 2006. - 296 с.
 45. 92 Д79 Дубовик І.А. Країнознавчий словник-довідник/ [Дубовик І. А.].- 5-те вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2008. - 839 с.
 46. 92 Д21 Дахно І.І. Країни світу: Енциклопед. довідник/ І.І.Дахно, С.М.Тимофієв.- К.: МАПА, 2011. - 608 с.
 47. 26.89 В78 Востокова А. Страна Восходящего Солнца. От древности до наших дней.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 256 с.
 48. 26.89 І-26 Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: навч. посіб./ Ігнатьєв П.М.- 2-е вид.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - 424 с.
 49. 26.89 Д54 Дніпродзержинськ.- Дніпропетровськ: Южполіграфцентр, 2000. - 114 с.
 50. 26.89+63.3(0) І-26 Ігнатьєв П.М. Шрі-Ланка: країнознавчий портрет/ Ігнатьєв П. М.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. - 288 с.
 51. 26.89 С18 Санкт-Петербург - северная столица Росии: Альбом.- С.Пб.: Альфа-Колор, 2001.

Чорнобиль.Загублений світ

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Г96 Гусєв О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття": Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2002. - 330 с.
 2. 20.1 Г96 Гусєв О. Дорога на п'єдестал: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2003. - 320 с.
 3. 20.1 Г96 Гусєв О.П. Атомний синдром Чорнобиля.- К.: ДрУк, 2001. - 272 с.
 4. 20.1 Г96 Гусєв О. Ключ аварійного захисту: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2001. - 272 с.
 5. 20.1 Г93 Гудов В.А. 731 спецбатальон = Special battalion/ Гудов В. А.- 2-е изд., перерб. и доп.- К.: ИПЦ "Киевский университет", 2009. - 167 с.
 6. 20.1 Г96 Гусєв О. Дамоклів саркофаг: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2002. - 288 с.
 7. 20.1 П39 Площенко В. Крізь призму Чорнобиля: Документально-публіцист. нариси.- К.: Твім інтер, 1998. - 229 с.
 8. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали.- К.: Наук. думка, 1996. - 783 с.
 9. 20.1 Г96 Гусєв О. Чорнобиль серед нас: Документ.-публіцист. повість.- К.: ЕКМО, 2004. - 320 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію: Докум.-публіц. повість.- К.: ЕКМО, 2005. - 474 с.
 11. 20.1 Г96 Гусєв О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість.- К.: ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 12. 20.1 Г96 Гусєв О. У заграві чорнобильських блискавиць: Документ.-публіцист. повість. Т. 4.- К.: Варта, 1998. - 224 с.
 13. 20.1 Г96 Гусєв О. Чорнобиль, біль наш довічний: Документ.-публіцист. повість. Т. 1.- К.: Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 14. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття: Довідково-біографічне видання. Вип. 1/ Бологов В., Бологов І.- К.: Новий Світ, 2004. - 159 с.
 15. 20.1 Б18 Байрамова Ф. Ядерный архипелаг или атомный геноцид против татар: Науч.-популяр. изд.- Казань: Аяз, 2005. - 304 с.
 16. 20.1 Г96 Гусєв О. Невидимий Чорнобиль: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2003. - 320 с.
 17. 20.1 Г96 Гусєв О. Дорога на п'єдестал: Документ.-публіцист. повість.- К.: ДрУк, 2003. - 320 с.
 18. 20.1 Г96 Гусєв О.З Чорнобилем ми пов'язані на віки: Документ.-публіцист. повість. Т. 3.- К.: Варта, 1998. - 224 с.
 19. 20.1 Г96 Гусєв О. Кайдани Чорнобиля.: Документ.-публіцист. повість.- К.: ЕКМО, 2006. - 450 с.
 20. 20.1 Г96 Гусєв О.Через вогонь воєн і "Чорнобиль": Документ.-публіцист. повість.- К.: ЕКМО, 2004. - 400 с.
 21. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи/ Пашутинський Є. К.- К.: КНТ, 2007. - 312 с.
 22. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання.- К.: Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 23. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини: Історико-публіцистичний нарис.- Житомир: Льонок, 2001. - 448 c.
 24. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи: Зб. нормат. актів/ Упор. Балюк Г. І.- К.: Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 25. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження/ НАН України.- Збірник наукових праць.- К.: Наукова думка, 2001. - 539 с.
 26. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники: Фотоальбом/ Упоряд. і текст Устименка В. Є.- К.: Мистецтво, 2001. - 192 с.
 27. 20.1 Г96 Гусєв О.Протуберанці Чорнобиля: Документ.-публіцист. повість.- К.: ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 28. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження: науково-техніч. зб.- Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 29. 20.1 О75 Основи лісової радіоекології/ Гол.ред. Калетник М.М.- Підручник.- Київ: Держкомліспгосп України, 1999. - 251 с.
 30. 20.1 Б28 Батлук В.А. Радіаційна екологія: навч. посіб./ Батлук В. А,.- К.: Знання, 2009. - 309 с.
 31. 20.1 К56 Коваленко Г.Д.Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine: монография/ Коваленко Г. Д.- 2-е изд., перераб. и доп.- Х.: Инжек, 2008. - 264 с.
 32. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.)/ Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю.- Х.: Фоліо, 1996. - 414 с.
 33. 20.1 Г96 Гусєв О.Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками): Документ.-публіцист. повість. Т. 2.- К.: Варта, 1997. - 208 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління: Документ.-публіцист. повість. Т. 5.- К.: ДрУк, 1999. - 224 с.
 35. 68.9 П63 Постник М.И.Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях: Учеб.- Мн.: Вышэйшая шк., 2003. - 398 с.
 36. 88.4 Г95 Гуревич П.С.Психология чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
 37. 88.4 С45 Скребець В.О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи: Монографія.- К.: Слово, 2004. - 440 с.

Роль реклами у сучасному суспільстві

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 А80 Аржанов Н.П. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики)/ Н.П.Аржанов, Т.А.Пирогова; Ред. Ромат Е.В.- Х.: Студцентр, 2004. - 304 с.
 2. 76.006.5 У 91 Ученова В.В. История рекламы: учебник/ В.В.Ученова, Н.В.Старых.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 495 с.
 3. 76.006.5 Д40 Джефкінс Ф. Реклама = Advertising: практич. посіб./ Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д.; Пер.О.О. Чистяков.- 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп.- К.: Знання, 2008. - 565 с.
 4. 76.006.5 Г61 Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учеб. пособие.- М.: Главбух, 2003. - 272 с.
 5. 76.006.5 В57 Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посіб./ Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський.- К.: Кондор, 2006. - 334 с.
 6. 76.006.5 А43 Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (14-15 кв. 2004, Х.).- Х.: Судцентр, 2004. - 224 с.
 7. 76.006.5 Д40 Джефкинс Ф. Реклама = Advertising: учеб. пособие/ Джефкинс Ф.; Пер.Еремин Б. Л.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 8. 76.006.5 Г21 Гарфилд Б. Десять заповедей рекламы/ Гарфилд Б.- С.Пб.: Питер, 2007. - 256 с.
 9. 76.006.5 Ф24 Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу/ Пер. с англ. под ред. Н.Н.Пашской.- 3-е изд.- С.Пб.: Нева, 2004. - 256 с.
 10. 76.006.5 А64 Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства/ Ред. Овруцкий А.В.- С.Пб.: Питер, 2004. - 224 с.
 11. 76.006.5 П12 Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч.посібн./ М.Д.Пазуха, М.В.Ігнатович.- М.: ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 12. 76.006.5 З-62 Зимен С. Бархатная революция в рекламе/ С.Зимен, А.Бротт.- М.: Эксмо, 2003. - 288 с.
 13. 76.006.5 Е26 Евстафьев В.А. Что, где и как рекламировать. Практические советы/ В.А.Евстафьев, В.Н.Ясонов.- С.Пб.: Питер, 2005. - 432 с.
 14. 76.006.5 М99 Мякота В. Реклама и рекламная деятельность.- Х.: Фактор, 2003. - 252 с.
 15. 76.006.5 М90 Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы.- М.: Евразийский регион, 1998. - 328 с.
 16. 76.006.5 К72 Костина А.В. Основы рекламы: учеб. пособие/ Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И.- 2-е изд., доп.- М.: КНОРУС, 2008. - 400 с.
 17. 76.006.5 К29 Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама.- Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 320 с.
 18. 76.006.5 Д36 Державне регулювання відносин у галузі реклами: проблеми та перспективи: за матеріалами Круглого столу 11 січня 2007 року/ [Упор.Ляпін Д. В.].- К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. - 192 с.
 19. 76.006.5 П12 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение NEXT: Стратегия творческого проектирования.- С.Пб.: Питер, 2003. - 320 с.
 20. 76.006.5 Б82 Борисов Б.Л. Технологии рекламы и PR.- Учеб. пособие.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 624 с.
 21. 76.006.5 К26 Карпова С.В. Рекламное дело: [учеб.-метод. пособие и практикум]/ Карпова С.В.- М.: Финансы и статистика, 2007. - 224 с.
 22. 76.006.5 И56 Имшинецкая И. Креатив в рекламе.- М.: РИП-холдинг, 2006. - 174 с.
 23. 76.006.5 К56 Ковриженко М. Креатив в рекламе: постмодернистский облик моды.- С.Пб.: Питер, 2004. - 253 с.
 24. 76.006.5 К56 Коваленко О.В. Реклама: навч. посіб./ О.В.Коваленко, І.Ю.Кутліна, М.В.Потабенко.- К.: Персонал, 2010. - 98 с.
 25. 76.006.5 К27 Картер Г.Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса/ Пер. с англ.; Ред.. Пенькова Е.М.- М.: Бизнес-Информ, 1998. - 244 с.
 26. 76.006.5 В15 Валладарес , Дж.А. Ремесло копирайтинга/ Пер. с англ. Жильцов С.- С.Пб.: Питер, 2005. - 272 с.
 27. 76.006.5 Н19 Назайкин А. Рубричная реклама: практическое пособие.- М.: РИП-холдинг, 2001. - 100 с.
 28. 76.006.5 Р69 Ромат Є.В. Реклама: навч. посіб./ Ромат Є. В.- К.: Студцентр, 2006. - 288 с.
 29. 76.006.5 С77 Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе.- 5-е изд., пер. и доп.- М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 352 с.
 30. 76.006.5 Р95 Рымашевская Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок.- С.Пб.: Питер, 2007. - 160 с.
 31. 76.006.5 Л84 Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент.: Навч. посіб.- 2-ге вид., доп.- К.: КНЕУ, 2003. - 440 с.
 32. 76.006.5 Г96 Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. пособие/ Гусаров Ю.В.- М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 33. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама.- 2-е изд.- СПб: Питер, 2007. - 208 с.
 34. 76.006.5 Р69 Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга.- К.: Студцентр, 2008. - 608 с.
 35. 76.006.5 У98 Уэллс , Дж. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice/ У.Уэллс, С.Мориарти, Д.Бернетт; Пер.под ред. Л. Богомоловой.- 7-е, испр.- С.Пб.: Питер, 2008. - 736 с.
 36. 76.006.5 Т39 Тивари С. (Не)здравый смысл рекламы.- С.Пб.: Питер, 2004. - 304 с.
 37. 76.006.5 Р24 Рассел , Дж. Т. Рекламные процедуры Клеппнера = Kleppner's advertising procedure/ Д.Т.Рассел, У.Р.Лейн; Пер.Пер. Виноградова Т. и др.- 15-е изд.- С.Пб.: Питер, 2003. - 928 с.
 38. 76.006.5 М42 Медведева Е.В. Рекламная коммуникация.- М.: Едиториал УРСС, 2003. - 280 с.
 39. 76.006.5 Д42 Джулер , Дж.А. Креативные стратегии в рекламе/ Д.А.Джулер, Б.Л.Дрюниани; Ред. Каптуревский Ю.; Пер.Пер. Т. Виноградова, Л.Царук.- 7-е изд.- С.Пб.: Питер, 2002. - 384 с.
 40. 76.006.5 К30 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 368 с.
 41. 76.006.5 Х52 Хит , Роберт Скрытая власть рекламы. Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор = The hidden power of advertising/ How low attention processing influences the way we choose brands/ Пер.Сысоева Е.- К.: Відродження, 2003. - 189 с.
 42. 76.006.5 Х19 Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности: Учебн. пособие/ В.Н.Хапенков, О.В.Сагинова, Д.В.Федюнин.- М.: ИЦ "Академия", 2005. - 240 с.
 43. 76.006.5 П81 Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы. Теория и методика психотехнического анализа рекламы.- М.: РИП-холдинг, 2000. - 100 с.
 44. 76.006.5 П25 Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе: учеб. пособие/ И.Г.Пендикова, Л.С.Ракитина; под ред. Л.М. Дмитриевой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 303 с.
 45. 76.006.5 У84 Уткин Э.А. Рекламное дело/ Э.А.Уткин, А.И.Кочеткова.- М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 1997. - 272 с.
 46. 76.006.5 Д84 Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие.- М.: Новое знание, 2003. - 254 с.
 47. 76.006.5 Ф42 Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России.- СПб: Питер, 2000. - 384 с.
 48. 76.006.5 С40 Сиссорс , Дж. Рекламное медиа-планирование = Advertising media planning/ Д.Сиссорс, Р.Бэрон; Пер.Сергеев А.- 6-е изд.- С.Пб.: Питер, 2004. - 416 с.
 49. 76.006.5 О-24 Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент.- Конспект лекций.- К.: МАУП, 2000. - 120 с.
 50. 76.006.5 Л55 Лидовская О.П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения.- С.Пб.: Питер, 2008. - 141 с.

Березень 2012

Зі святом 8 березня!

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 С28 Сейла Д. Ви - жінка...Божа жінка/ Пер.пер з англ. Божко О.- Черкаси: Смірна, 2003. - 142 с.
 2. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії/ Ред. Борисенко В.- К.: Либідь, 2004. - 328 с.
 3. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки/ [Ред. Борисенко В.].- К.: Либідь, 2010. - 264 с.
 4. 63.3(0) И90 История женщин на Западе. В 5-ти т. = A History of women in the west. Т.1. От древних богинь до христианских святых/ Ред. Дюби Ж., Перро М.- С.Пб.: Алетейя, 2005. - 600 с.
 5. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий Ю. Шляхетні українки: Есеї-парсуни.- К.: Вид-во ім. О.Теліги, 2004. - 208 с.
 6. 63.3(4 Укр) М79 Моргун Ф.Т. Куди йдеш, Україно? Національна ідея, рідна мова і українка.- Полтава: Полтавський літератор, 2003. - 244 с.
 7. 63.3(4 Укр) Р56 Ричка В. Княгиня Ольга.- К.: Альтернативи, 2004. - 336 с.
 8. 63.3+84(4 Укр) Р81 Рощина Н. Роксолана/ [Рощина Н.].- Х.: Фоліо, 2009. - 123 с.
 9. 66.7 Ж72 Жінки в політиці: міжнародний досвід для України: Матеріали міжнар. наук. семінару " Жінки в політиці: міжнар. досвід для України" К., НаУКМА, 7.10.06/ Ред. Свердлюк Я., Оксамитна С.- К.: Атіка, 2006. - 272 с.
 10. 92 Ж72 Жінки України: Біографічн. енциклопедичн. довідник/ Уклад. Л.Г. Андрієнко; Гол. ред. Орлик М.А.- К.: Фенікс, 2001. - 560 с.
 11. 67.400.7 З-19 Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.- К., 2006. - 190 с.
 12. 88.4 Л44 Лемайте К. Женщина: дом и карьера.- М.: Рипол Классик, 2001. - 384 с.
 13. 88.5 П14 Палуди М. Женская психология. Поведение. Развитие. Общение. Сексуальность/ Мишель Палуди.- Межд. изд. 3-е.- С.Пб.: прайм- ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с.
 14. 88.52 Х79 Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе.- С.Пб.: Питер, 2002. - 480 с.
 15. 88.3 И46 Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины.- СПб: Питер, 2006. - 544 с.
 16. 88.4-5 П86 Психотерапия женщин = Psyhoterapy with Women Feminist Perspectives/ Ред. Лоуренс М., Магуир М.; Пер.Пер.Копытин А.- СПб: Питер, 2003. - 208 с.
 17. 88.52 Г85 Грин Р. Искусство обольщения для достижения власти/ Пер.Мигунова Е.Я.- М.: Рипол Классик, 2004. - 608 с.
 18. 88.37 А65 Андреев Ю. Мужчина и женщина.- С.Пб.: Питер, 2007. - 320 с.
 19. 88.6 М50 Менегетти А. Женский ум в проекте жизни/ Менегетти А.; пер. с итал.- 1-е изд.- М.: ННБФ "Онтопсихология", 2007. - 312 с.
 20. 88.4 Р69 Романова К. Мужчина и женщина: психология служебных отношений.- М.: Рипол Классик, 2001. - 384 с.
 21. 84(4 Укр) К53 Книга про матір: Українські поети ХІХ-ХХІ століть: Антологія/ Упоряд. Чуйко В.Л.- К.: Криниця, 2003. - 319 с.
 22. 92 П69 Практическая энциклопедия молодой православной мамы: первый год жизни вашего ребенка: советы врача и священника/ Лавренова Г.В., Лавренов Ю.В., Новиков А.Н., Филимонов С.- С.Пб.: Сатисъ, 2005. - 417 с.
 23. 60.54 Д76 Друзь Е.В. Социальное положение женщины в обществе.- Х.: Консум, 2001. - 424 с.
 24. 60.54 П30 Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: учеб. пособие/ Петрова Р.Г.- 4-е изд.- М.: ИТК Дашков и К, 2008. - 232 с.
 25. 60.55 П12 Павличко С. Фемінізм/ Упоряд. Агеєва В.- К.: Основи, 2002. - 322 с.
 26. 60.54 Г34 Гендер і державна політика: Пер. з англ./ Упоряд. Ренкін П.- К.: Основи, 2004. - 394 с.

 

Геній українського народу
(до 198 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар/ ШевченкоТ.-Донецьк:ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 480 с.
 2. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.1. Поезія 1837-1847/ Перед.слово І.М. Дзюби, М.Г.Жулинського.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 3. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.2. Поезія 1847-1861/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 784 с.
 4. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.3. Драматичні твори. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 592 с.
 5. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т.4. Повісті/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 600 с.
 6. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості/ Ркдкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 496 с.
 7. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 т. Т.6. Листи. Дарчі та власні написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю/ Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.- К.: Наукова думка, 2003. - 623 с.
 8. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Мар'яна-черниця: Факсимільне видання рукопису.- К.: Наукова думка, 1997. - 48 с.
 9. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов Л.В. Тарас Шевченко/ [Ушкалов Л. В.].- Х.: Фоліо, 2009. - 122 с.- (Знамениті українці).
 10. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.- 2-ге вид.- К.: Обереги, 2004. - 480 с.
 11. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко , І.(Митрополит Ілларіон) Тарас Шевченко/ Упоряд. М.С.Тимошик.- К.: Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 12. 84(4 Укр) І-99 Іваненко О.Д. Твори в п'яти томах. Т. 5. Тарасові шляхи: Роман IV-V ч./ [Іваненко О.].- К.: Веселка, 1985. - 397 с.
 13. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар.- Рівне: Волинські обереги, 2004. - 640 с.
 14. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І.М. Тарас Шевченко. Життя і творчість/ Дзюба І.М.- К.: КМ Академія, 2008. - 720 с.
 15. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба І. З криниці літ: У 3-х т. Т.2. Шевченко і світ; Естетика і культурологія; Знайомство з десятою Музою; "Бо то не просто мова, звуки..."; Тернисті дороги порозуміння.- К.: Обереги: Гелікон, 2006. - 848 с.
 16. 83.3(4 Укр) В65 Вічний як народ = Сторінки до біографії Т.Г. Шевченка/ Авт.-упор. О.І. Руденко, Н.Б. Петренко.- Навч. посібник.- К.: Либідь, 1998. - 272 с.
 17. 83.3(4 Укр) Л98 Ляхова Ж.Т. За рядками листів Тараса Шевченка.- К.: Дніпро, 1984. - 136 с.
 18. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма.- К.: КМ Академія, 2004. - 181 с.
 19. 83.3(4Укр) Л86 Луценко І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків)/ І.Луценко, І.Братусь.- К.: Либідь, 2002. - 192 с.
 20. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи.- К.: Україна, 2004. - 207 с.
 21. 83.3(4Укр) Щ64 Щербина В. Євангеліє українців, або Крилаті вислови "Кобзаря".- К.: Вид-во О.Теліги, 2001. - 496 с.
 22. 83.3(4 Укр) М74 Мовчанюк В.П. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка.- К.: Наукова думка, 1993. - 148 с.
 23. 83.3(4 Укр) С60 Соловей Е. Українська філософська лірика.- Навч. посібн. з спецкурсу.- К.: Юніверс, 1999. - 368 с.
 24. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Заявити про себе культурою.- К.: Генеза, 2001. - 680 с.
 25. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко В. Тарас Шевченко в Москві/ [Мельниченко В.].- К.: Либідь, 2009. - 740 с.
 26. 83.3(4 Укр) В11 В сім'ї вольній новій: Шевченківський збірник. Вип. 3/ Упоряд. Дмитренко О.М., Костенко В.К.- К.: Радянський письменник, 1986. - 335 с.
 27. 83.3 Укр Н19 Назаренко М.Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали).- К.: Сварог, 2006. - 688 с.
 28. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко Т. Кобзар: [Вибр. поетичні твори]/ Шорубалка Л.С.- К.: МАУП, 2005. - 472 с.
 29. 83.3(4 Укр) Ж87 Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно- культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури/ [Жулинський М. Г.].- К.: Наук. думка, 2010. - 560с.
 30. 83.3(4 Укр) Д72 Драч І.Ф. Гора/ Докум. драма-колаж.- К.: Укр. письменник, 1997. - 118 с.
 31. 84.5 Ш37 Шевченко , Тарас Давидові псалми.- Автографи Тараса Шевченко, давньослав'янські переклади, українсь.- К.: Дім, Сад, Город, 2000. - 84 с.
 32. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2002. - 268 с.
 33. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин П.В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко: монографія/ Іванишин П.В.- К.: Академвидав, 2008. - 392 с.
 34. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький В. Слово про Кобзаря: Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки.- Суми: Собор, 2002. - 208 с.
 35. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович П. Шевченкознавчі студії.- Черкаси: Брама, 2002. - 220 с.
 36. 83.3(4 Укр) Ф35 Федченко П.М. Тарас Шевченко і сучасність: Методичні рекомендації на допомогу лекторам і активістам Товариства книголюбів.- К.: Т-во книголюбів, 1984. - 52 с.
 37. 83.3(4Укр) Ш37 Т.Г. Шевченко і слов'янські народи.- К.: Вид-во Київськ. ун-ту, 1964. - 108 с.
 38. 83.3(4 Укр) К55 Кобзарева пісня: Поезія Тараса Шевченка і музика.- К.: Юні таланти, 1994. - 76 с.
 39. 85.1 Р42 Реріх і Шевченко. Каталог виставки 2000-2001 років: Статті та матеріали круглого столу.- К.: Оранта, 2004. - 112 с.

 

Розвиток ринку цінних паперів в Україні

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Ц65 Цінні папери: підруч./ [За ред. В. Д. Базилевича].- К.: Знання, 2011. - 1094 с.
 2. 65.262 К78 Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: навч. посіб./ [ Кравченко Ю.Я. ].- 2-ге вид.. змін. та доп.- К.: Дакор, КНТ, 2009. - 672 с.
 3. 67.402 П78 Про цінні папери та фондовий ринок/ Коментар: Лібанов М. О. Роз'ясн.: Табала О. М., Лось І. І.- К.: АДС УМКЦентр, 2006. - 96 с.- (Біб-ка фахівця).
 4. 67.404 С77 Старинський М.В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні: Навч. посіб./ М.В.Старинський, Ж.В.Завальна.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 405 с.
 5. 67.404 Р32 Регулювання ринку цінних паперів в Україні: Нормативні акти/ Упоряд. Ковальський В.С., Ляшко Л. П.- К.: Юрінком Інтер, 2005. - 384 с.
 6. 67.404 З-19 Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок": чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 20 черв. 2008 р.- К.: Паливода А. В., 2008. - 44 с.
 7. 65.262 П12 Павлов В.І. Цінні папери в Україні: навч. посіб./ В.І.Павлов, І.І.Пилипенко, І.В.Кривов'язюк.- 2-ге вид., доп.- К.: Кондор, 2009. - 400 с.
 8. 65.261 С76 Становлення доктрини фінансової системи України/ [Ред. Юрія С. І., Десятнюк О. М.].- Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 192 с
 9. 67.404 Ц62 Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання/ упоряд. Роїна О.М.- К.: ВД "Скіф", КНТ, 2008. - 392 с.
 10. 65.262 М48 Мельник В.А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства: Спец. вип.- К.: А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998. - 560 с.
 11. 65.262 К78 Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций.- К.: Вира-Р, 2002. - 368 с.
 12. 65.262 П19 Пасічник В.Г. Ринок цінних паперів: Навч. посіб./ В.Г.Пасічник, О.В.Акілін.- К.: ЦНЛ, 2005. - 168 с.
 13. 65.262 П18 Парсяк В.Н. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження/ В.Н.Парсяк, В.В.Зельдіс.- К.: ЦУЛ, 2007. - 224 с.
 14. 65.262 П69 Практикум по курсу "Ценные бумаги"/ Под ред. В.И. Колесникова, В.С. Торкановского.- Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2000. - 304 с
 15. 65.262 М25 Маренков Н.Л. Ценные бумаги.- Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 608 с.
 16. 65.262 Ч-51 Ческидов Б.М. Модели рынков ценных бумаг.- С.Пб.: Питер, 2006. - 416 с
 17. 65.262 К17 Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика): учебное пособие/ А.В.Калина, В.В.Корнеев, А.А.Кощеев.- К.: МАУП, 1999. - 216 с.
 18. 65.262 Б83 Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг.- С.Пб.: Питер, 2005. - 320 с.
 19. 65.262 Г21 Гаршина О.К. Цінні папери: Навч. посіб.- К.: Слово, 2004. - 208 с.
 20. 65.262 Г49 Гинзбург А.И. Рынки валют и ценных бумаг/ А.И.Гинзбург, М.В.Михейко.- С.Пб.: Питер, 2004. - 251 с.
 21. 65.262 З-14 Загорський В.С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками = Development of market of securiries and management of it's risks: монографія/ Загорський В. С.- Х.: ІНЖЕК, 2008. - 192 с.
 22. 65.262 Б92 Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов.- М.: 1 Федеративная книготорговая компания, 1998. - 352 с.
 23. 65.262 В51 Випуск та обіг цінних паперів: Практич. посіб./ Григор'єва П.Ф., Долінський Л.Б., Кучеренко О.В., Леонов Д.А. та ін.- К.: АДС УМКЦентр, 2005. - 288 с.
 24. 65.262 Н34 Науменко О.О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів: Практ. посіб.- К.: АДС УМКЦентр, 2005. - 364 с.
 25. 65.262 Ч-51 Ческидов Б.М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Курс лекций.- М.: Экзамен, 2002. - 224 с.
 26. 65.262 П32 Пилипенко І.І. Цінні папери в Україні: Навч. пос./ І.І.Пилипенко, О.П.Жук.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. - 305 с.
 27. 65.262 Б57 Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: Вопрос-ответ.- М.: Инфра-М, 2000. - 278 с.
 28. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг: Ред. Жуков Е.Ф.- М.: Юнити, 2003. - 399 с.
 29. 65.262 О-75 Основные понятия рынка ценных бумаг: Учебное пособие/ Ред. Кайбияйнен А.А.- Казань: Таглимат, 1998. - 50 с.
 30. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами: Навч.- метод. посіб./ Бовкун К. К., Дегтярьова Н. В. та ін.- 3-є вид., переробл. та доп.- К.: АДС УМКЦентр, 2007. - 352 с.
 31. 65.262 Ц62 Цінні папери і державне мито в Україні.- К.: Компас, 1998. - 72 с.
 32. 65.262 Р95 Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие/ Под ред. В.С. Золотарева.- Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 352 с.
 33. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність: Навч.- метод. пос./ Бовкун К. К., Буянова Л. М., Іванова В. О. та ін.- 2-ге вид., переробл. та доп.- К.: АДС УМКЦентр, 2007. - 448 с.- (Біб-ка фахівця).
 34. 65.262 Р51 Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: монографія/ [Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В. та ін].- К.: ЦУЛ, 2008. - 432 с
 35. 65.262 П42 Поважний О.С. Цінні папери і фондовий ринок: навч. посіб./ О.С.Поважний, Н.С.Орлова, А.Л.Свечкіна.- Львів: Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
 36. 65.262 М-74 Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999. - 316 с
 37. 65.262 П84 Професійна діяльність на ринку цінних паперів: ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Навч.- метод. посіб./ Бовкун К. К., Іванова В. О., Кий О. М. та ін.- 2-ге вид. доп. та переробл.- К.: АДС УМКЦентр, 2007. - 336 с.- (Біб-ка фахівця).
 38. 65.262 Т95 Тьюз Р. Фондовый рынок/ Р.Тьюз, Э.Брэдли, Т.Тьюз.- 6-е изд. Пер. с англ.- М.: Инфра-М, 1999. - 648 с.
 39. 65.262 Ф77 Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг): Учеб. пособие/ Кондрашихин А.Б., Рожманов В.Г., Пепа Т.В., Федорова В.А.- К.: ЦУЛ, 2008. - 376 с.
 40. 65.262 Р96 Рэй К.И. Рынок облигаций: торговля и управление рисками = The bond market. Trading and risk management.- М.: Дело, 1999. - 600 с.
 41. 65.262 К17 Калина А.В. Фондовий ринок: Навч. посіб./ А.В.Калина, О.О.Кощеєв.- К.: Ун-т Україна, 2006. - 208 с.
 42. 65.262 Г74 Гох Л. Как реально работает фондовый рынок = How the Stock Marcet Really Works: Секретное руководство для инвестора - партизана/ Пер.Пер. Сомило В.А.- Д.: Баланс Бизнес Букс, 2006. - 368 с
 43. 65.262 Э68 Энциклопедия фондового рынка = Securities Market Participiants: Functions, Organization of Activity. Кн. 5. Участники фондового рынка: Функции, организация деятельности/ [Лысенков Ю.М.,Рымарук А.И.,Педь И.В. и др.].- К.: Вісник фондового ринку, 1998. - 288 с.
 44. 65.262 Я76 Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія.- Х.: Право, 2006. - 544 с.
 45. 65.262 П56 Пономаренко В.С. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку: Монографія/ В.С.Пономаренко, О.В.Раєвнєва, К.А.Стрижиченко.- Х.: Інжек, 2004. - 264 с.
 46. 65.262 М50 Мендрул О.Г. Фондовий ринок: Операції з цінними паперами: Навч. посібник/ О.Г.Мендрул, І.А.Павленко.- Вид. 2-ге, перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2000. - 156 с.
 47. 65.262 Б82 Бороздин П.Ю. Ценные бумаги фондовый рынок: Учеб. пособ.- М.: МГОУ, 1994. - 170 с.
 48. 65.262 Г-67 Городний В.И. Рынок ценных бумаг: вопросы теории и практики: Монография.- К.: МАУП, 1999. - 96 с.
 49. 65.262 Ч-46 Чередніченко Н.І. Ринок цінних паперів: Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення дисципліни.- К.: МАУП, 2004. - 88 с.
 50. 65.268 Р69 Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2000. - 240 с.

 

Роль фармації в охороні здоров'я

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 З-19 Законодавство України про охорону здоров'я (коментарі та постатейні матеріали).- К.: Атіка, 2000. - 256 с.
 2. 67.404 Г52 Гладун З.С. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу: Навч. посіб.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 222 с.
 3. 52.82 Г65 Гончаров О.И. Книга директора аптеки/ О.И.Гончаров, Д.С.Ким, М.А.Федосова.- 2-ге изд., перераб. и доп.- С.Пб.: Питер, 2007. - 304 с.
  52.82 Г87 Громовик Б.П. Організація роботи аптек.- 2-ге вид., випр. і доп.- Вінниця: Нова Книга, 2005. - 272 с.
 4. 67.404 О-92 Охорона здоров'я в Україні. Нормативна база/ Упоряд. Пашутинський Є. К.- 2-е вид.- К: КНТ, 2006. - 480 с.
 5. 67.404 З-19 Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення": чинне законодавство зі змін. та доп. станом на 15 черв. 2008 р.- К: Паливода А. В., 2008. - 84 с.
 6. 51 М74 Мойсак О.Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я: Навч. посіб.- 3-тє вид.- К.: Арістей, 2006. - 588 с.
 7. 52.82 С30 Семенченко В.Ф. История фармации: Учеб. пособ.- М.: Ростов н/Д: МарТ, 2003. - 640 с.
 8. 67.5 С79 Стеценко С.Г. Медичне право України: підруч./ С.Г.Стеценко, В.Ю.Стеценко, І.Я.Сенюта.- К.: Правова єдність, 2008. - 507 с.
 9. 67.404 А77 Аптечна справа в Україні. Нормативно-правове регулювання/ Роїна О. М.- К.: КНТ, 2007. - 404 с.
 10. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе/ Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др.- К.: Морион, 2002. - 96 с.
 11. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія.- К.: Моріон, 2005. - 846 с.
 12. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств)/ [Ред. Грошовий Т. А.].- Тернопіль: ТДМУ, 2008. - 468 с.
 13. 65.290-2 Г16 Галкин В.В. Медицинский бизнес: учеб. пособие/ Галкин В. В.- М.: КНОРУС, 2007. - 272 с.
 14. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации: Учеб. пособие/ Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю.- Х.: Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 15. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації/ Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П.- Вінниця: Нова книга, 2005. - 448 с.
 16. 65.42 Г83 Гридасов В. Фармацевтичне і медичне товарознавство: Підручн./ В.Гридасов, Л.М.Оридорога, О.В.Винник.- 2-ге вид.- Х.: НФаУ, 2004. - 160 с.
 17. 65.290-2(7) Б43 Белошапка В.А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм/ В.А.Белошапка, Г.В.Загорий, В.А.Усенко.- К.: Триумф, 2001. - 368 с.
 18. 65.290-2 К85 Крыштопа Б.П. Менеджер в здравоохранении/ Б.П.Крыштопа, И.М.Андреева.- К.: Добродій МК, 1995. - 180 с.
 19. 65.290-2 Ж91 Журавель В.И. Менеджмент в системе медицинской помощи/ В.И.Журавель, В.Н.Запорожан.- Одеса: Одеський медуніверситет, 2000. - 432 с.
 20. 65.290-2 О-75 Основы и методы управления фармации/ Пиняжко Р.М., Парновский Н.Л., Гром О.Л., Дацко А.Й.- К.: Вища шк., 1986. - 352с.
 21. 65.290-2 Ж91 Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения: Монография.- К., 1994. - 335 с.
 22. 65.052 Т35 Терещук С.І. Система бухгалтерського обліку в аптеках: Навч. посіб./ С.І.Терещук, А.М.Новикевич, І.Л.Чухрай.- Вінниця: Нова Книга, 2003. - 280 с.
 23. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації: підручник/ [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ].- К.: Медицина, 2008. - 224 с.
 24. 32.973+5 М76 Момоток Л.О. Основи медичної інформатики: підручник/ Л.О.Момоток, Л.В.Юшина, О.В.Рожнова.- К.: Медицина, 2008.
 25. 65.290-2 Г24 Гацан В.В. Менеджмент фармацевтического предприятия.- Ростов н/Д: Феник, 2002. - 352 с.
 26. 65.290-2 Б15 Баєва О.В. Менеджмент організацій: медичний та фармацевтичний менеджмент: навч. посіб./ [Баєва О. В.].- К.: Персонал, 2009. - 336 с.
 27. 65.290-21+65.290-2 Д53 Дмитренко Л.А. Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб./ Л.А.Дмитренко, Н.П.Завадська, Н.М.Косяченко.- К.: Медицина, 2010. - 144 с.
 28. 65.290-2 У67 Управління фармацією: Підруч./ Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 29. 65.262(1) П14 Палиця С.В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України: монографія/ [Палиця С. В.].- К.: Алерта, 2009. - 274 с.
 30. 65.290-2 К88 Кудрявцев А.А. Менеджмент в здравохранении: Медико-экономические стандарты и методы их анализа.- С.Пб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. - 172 с.
 31. 65.290-2 У67 Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров'я: Монографія/ Баєва О.В., Білинська М.М., Жаліло Л.І. та ін.- К.: МАУП, 2007. - 376 с.
 32. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації/ Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І.- Вінниця: Нова Книга, 2004. - 448 с.
 33. 65.290-21 Г87 Громовик Б.П. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади/ Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька.- Вінниця: Нова Книга, 2004. - 464 с.
 34. 52.82+65.01 Г87 Громовик Б.П. Організація та економіка фармації/ Б.П.Громовик, С.І.Терещук, І.Л.Чухрай.- Вінниця: Нова книга, 2009. - 816 с.
 35. 65.290-21 Г87 Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник/ Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька; за ред. д-ра фарм. наук, проф. Б.П. Громовика.- К.: Медицина, 2008. - 752 с.
 36. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка: навч. посіб./ [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.].- Вінниця: Нова Книга, 2009. - 208 с.
 37. 65.290-2 Э40 Экономика и управление здравоохранением: Учеб. пособие/ Трушкина Л.Ю., Тленцеришев Р.А., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М.- 3-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 384 с.
 38. 65.290-2 Б15 Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров`я: навч. посіб./ Баєва О.В.- К.: ЦУЛ, 2008. - 640 с.
 39. 65.290-2 В75 Вороненко Ю.В. Менеджмент та лідерство в медсестринстві/ Ю.В.Вороненко, О.Н.Литвинова.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 368 с.
 40. 65.23 П63 Посилкіна О.В. Планування діяльності фармацевтичного підприємства: Навч. посіб./ О.В.Посилкіна, Р.В.Сагайдак.- Х.: Золоті сторінки, 2002. - 192 с.
 41. 65.290-2 Д24 Двойников С.И. Менеджмент в сестринском деле: Учеб. пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 511 с.
Пошук по сайту: