Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2017

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Козацтво - право на безсмерття

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 2. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 3. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від давнини до сучасності / Ред. Сливка Ю. - 3-тє вид., перероб. - Львів : Світ, 2002. - 520 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України: нове бачення : навч. посіб. / [Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І. та ін.]. - 2-ге вид. доп. й переробл. - К. : Альтернативи, 2000. - 464 с.
 5. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-2 / [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. - К. : КМ академія, 2007. - 724 с. : іл. - Бібліогр.: с. 590-700.
 7. 63.3(4 Укр) К59 Козацьке лицарство - основа національного виховання / Ред. Бондар В.Д. - К. : МАУП, 2004. - 104 с.
 8. 63.3(4 Укр) П27 Переяславська Рада 1654 року / Ред. Сохань П., Дашкевич Я., Гирич І. та ін. - К. : Смолоскип, 2003. - 890 с.
 9. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська Запорізького 1649 року (алфавітний покажчик прізвищ) / [Упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - К. : Пріоритети, 2014. - 284 с.
 10. 84(4 Укр) С47 Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків / [Ред. Полідович О. А.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2009. - 640 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 12. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 13. 92 У45 Українське козацтво : Мала енциклопедія. - К.; Запоріжжя : Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 14. 63.3(4 Укр) Б67 Білоцерківський, В. Я. Історія України : Навч. посіб. / В. Я. Білоцерківський. - К. : ЦНЛ, 2007. - 536 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4 Укр) В48 Винар, Л. Р. Козацька Україна : Вибрані праці / Л. Р. Винар ; Ред. Степаненков В. - К.-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. - 677 с.
 17. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 18. 63.3(4 Укр) Г61 Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / В. О. Голобуцький. - Д. : Січ, 2004. - 421 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2012. - 330 с.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ-ХХІ вв. / Л. М. Головешко. - Мариуполь, 2010. - 376 с.
 22. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Минуле та сьогодення козацтва Приазов'я / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2011. - 356 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Традиції, звичаї та побут козаків XV-XXI : Посіб. / Л. М. Головешко. - Маріуполь, 2009. - 168 с.
 24. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: козацькі війни, 1618-1638 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 268 с.
 25. 63.3(4 Укр) Д17 Дан, О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648-1676 рр.) / О. Ю. Дан. - К. : Стилос, 2004. - 288 с.
 26. 63.3(4 Укр) Д67 Донцов, Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Д. Донцов. - К. : МАУП, 2005. - 568 с.
 27. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2002. - 184 с.
 28. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2004. - 391 с.
 29. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2004. - 418 с.
 30. 92 К88 Куглер, С. О. Мала енциклопедія українського козацтва / С. О. Куглер, В. О. Пірко, І. Є. Намакштанська. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Донецьк : ДІТБ, 2004. - 142 с.
 31. 66.4 К95 Кучик. Зовнішня політика України : навч. посіб. / Кучик, С. О, О. А. Заяць. - К. : Знання, 2010. - 572 с.
 32. 63.3(4 Укр) М30 Марченко, Т. М. Козаки- Мамаї / Т. М. Марченко ; [Марченко Т.М.]. - К.- Опішне, 1991. - 80 с.
 33. 63.3(4 Укр) Н30 Нартов, В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 352 с.
 34. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 35. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 36. 74.03 Р83 Руденко, Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.
 37. 63.3(4 Укр) С13 Савченко, Н. М. Історія України: модульний курс : Навч. посіб. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. - К. : Фірма"ІНКОС", ЦНЛ, 2006. - 544 с.
 38. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 39. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 40. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 41. 63.3(4 Укр) Щ61 Щербак, В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV-XVII ст. / В. Щербак. - К. : КМ Академія, 2000. - 300 с.

  Організація діловодства

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 2. 67.71 Д46 Діловодство у судах: збірник інструкцій / Упоряд. Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2008. - 436 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
 4. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / [Кузнецова Т. О., Янковська Л. А., Савіна Н. Б. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 293 с.
 5. 65.290-2 П44 Податковий менеджмент : підруч. / [Уклад. Ярема Б. П., Маринець В. П., Савчук Н. В. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 352 с. - (Вища освіта в Україні).
 6. 65.290-2(5) П68 Правила ведення нотаріального діловодства : зі змін. та доп. станом на 15 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 122 с.
 7. 67.404 Ю70 Юридична служба на підприємстві, в установі, організації : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 274 с.
 8. 65.290-2 Б20 Балабанова, Л. В. Організація праці менеджера : Підруч. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2007. - 416 с.
 9. 65.290-2(5) Б53 Беспянська, Г. В. Організація роботи з документами : Навч. посіб. для дист. навч. / Г. В. Беспянська ; За наук. ред. Бездрабко В.В. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 244 с.
 10. 65.290-2(5) Б83 Боровський, В. Н. Діловодство в банківських установах : Навч. посіб. / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 11. 65.290-2(2) В49 Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
 12. 65.290-2(5) Г68 Гордієнко, К. Д. Діловодство в роботі секретаря : Практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2007. - 280 с.
 13. 65.290-2(5) Д19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с.
 14. 67.72 К23 Каркач, П. М. Організація роботи прокуратури міста, району : Метод. посіб. / П. М. Каркач. - Х. : Право, 2006. - 352 с.
 15. 65.290-2(5) К63 Комова, М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; [Комова М.В.]. - 4-те вид. - Львів-К. : Тріада плюс, "Алерта", 2011. - 220 с.
 16. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : Навч. посіб. / А. В. Корж. - К. : КНТ, 2007. - 316 с.
 17. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. / А. В. Корж ; [ Корж А. В. ]. - 3-тє вид, стереотип. - К. : КНТ, 2009. - 372 с.
 18. 65.290-2(2) К84 Крушельницька, О. В. Управління персоналом : Навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2006. - 308 с.
 19. 81.2 Укр. М17 Максименко, В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко ; Максименко В. Ф. - Х. : Торсінг Плюс, 2008. - 512 с.
 20. 65.290-2(5) М17 Макух, Я. Д. Кадрове діловодство : Навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - К. : Знання, 2006. - 143 с.
 21. 65.290-2(2) М69 Михайлова, Л. І. Управління персоналом : Навч. посіб. / Л. І. Михайлова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 248 с.
 22. 81.2 Укр О-54 Олійник, О. Ділове мовлення : навч. посіб. / О. Олійник, В. Шинкарук, Г. Гребницький. - К. : Кондор, 2009. - 262 с.
 23. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; Палеха Ю. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 458 с.
 24. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Кондор, 2007. - 194 с.
 25. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практич. посіб. / Є. К. Пашутинський ; [Пашутинський Є. К.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : КНТ, 2010. - 332 с.
 26. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства / Є. К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. та доповн. - К. : КНТ, 2008. - 288 с.
 27. 32.81 П27 Перевозчикова, О. Л. Інформаційні системи і структури даних : Навч. посіб. / О. Л. Перевозчикова. - К. : КМ Академія, 2007. - 287 с.
 28. 65.290-2(2) Р85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 310 с.
 29. 65.290-2(5) С42 Скібіцька, Л. І. Діловодство : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 30. 65.290-2(5) Т47 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки : Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 192 с.
 31. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське професійне мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - К. : Алерта, 2011. - 248 с.
 32. 65.290-2 Я72 Ярема, Б. П. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. - Л. : "Магнолія-2006", 2008. - 224 с.

  Релігієзнавство

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87 В24 Введение в философию : кредитно-модульній курс / под ред. Л.Н. Никитина. - 3-е изд., дополн. и перераб. - К. : ЦУЛ, 2008. - 272 с.
 2. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 3. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 4. 86.2 Р36 Религиоведение / Ред. Шахнович М. М. - С.Пб. : Питер, 2006. - 432 с.
 5. 86.2 Р36 Релігієзнавство : Навч. посіб.для студентів ВНЗ / Ред. Петрушенко В. Л., Петрушенко О. П. - 3-тє вид., стереот. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 328 с.
 6. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 7. 86.3 С24 Свет Священного Корана( Разъяснения и толкования) : Учебн.пособие. Том 4 / Составлено группой мусульманских ученых. - Исфахан : Центр исламоведческих исследований, 2006. - 646 с.
 8. 86.3 А83 Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе = A history of god. The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam / К. Армстронг ; [Армстронг К.]. - 3-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2011. - 500 с.
 9. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 10. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 11. 86.2 Г93 Гудима, А. Харизма Арсена Річинського / А. Гудима ; Гудима А. - 2-е вид., виправлене. - Т. : Підручники і посібники, 2008. - 144 с.
 12. 86,2 Г95 Гурська, Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Л. І. Гурська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 172 с.
 13. 86.2 Е71 Ерышев, А. А. Религиоведение : учеб. пособие / А. А. Ерышев ; Ерышев А. А. - 3-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 280 с.
 14. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія: модульний курс : навч. посіб. / К. В. Кислюк ; Кислюк К. В. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 416 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 15. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 16. 86.2 К78 Кралюк, П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб. / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. - К. : КНТ, 2017. - 160 с.
 17. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Історія релігій : підруч. / В. І. Лубський, М. В. Лубська. - 2-ге вид., доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 776 с.
 18. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 19. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 20. 86.37 М51 Мень, О. Перші апостоли / О. Мень ; пер. з рос. Л. Хмельковський. - Львів : Свічадо, 2006. - 323 с.
 21. 86.37 М51 Мень, О. Син Людський / О. Мень ; пер. з рос. Л. Хмельковський. - Вид. 2-ге.,виправ. - Львів : Свічадо, 2006. - 372 с.
 22. 86.2 М67 Митрохин, Л. Н. Философские проблемы религиоведения / Л. Н. Митрохин ; Митрохин Л. Н. - С.Пб. : Изд-во РХГА, 2008. - 1046 с.
 23. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 24. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 25. 87 П44 Подольська, Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : Навч. посіб. / Є. А. Подольська. - 2-ге вид., перер. та доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 624 с.
 26. 86.2 П75 Прибутько, П. С. Релігієзнавство : Посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько. - К. : Паливода А.В., 2006. - 152 с.
 27. 86.3 С16 Салими, Х. Р. Пророк Мухаммед : На основе книги "История ислама" Джафара Субхани / Хамид Реза Салими. - К. : ЗАО "Дорадо", 2007. - 191 с.
 28. 86.2 С51 Смольков, О. А. Релігієзнавство : навч. посіб. / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський. - 2-ге вид., стереотип. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 232 с.
 29. 86.2 Х23 Харьковщенко, Є. А. Релігієзнавство : підруч. / Є. А. Харьковщенко ; Харьковщенко Є.А. - К. : Наук. думка, 2007. - 380 с.
 30. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 423 с.

  Конфліктологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 К65 Конфліктологія : навч. посіб. / [За ред. Гребенькова Г. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 229 с.
 2. 88.5 К65 Конфліктологія : навч. посіб. / [Герасіна Л. М., Требін М. П., Воднік В. Д. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 128 с.
 3. 88.5 О-75 Основы конфликтологии / Под ред. С.Г. Плещица. - С.Пб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 207 с.
 4. 88.5 П50 Политическая конфликтология : учеб. пособие / [ред. Ланцов С.]. - СПб : Питер, 2008. - 319 с.
 5. 88.5 П86 Психология деловых конфликтов : Хрестоматия / Ред. Райгородский Д. Я. - Самара : Бахрах-М, 2007. - 768 с.
 6. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом: курсовые проекты, практика, государственный экзамен, дипломный проект : учеб. пособ. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 431 с.
 7. 88.5 У67 Управління конфліктами : текст лекцій; навч. посіб. / [Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., Сіващенко Т. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 172 с.
 8. 88.5 А74 Анцупов, А. Я. Конфликтология : учеб. для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. - 3-е изд. - СПб : Питер, 2008. - 496 с.
 9. 88.5 А74 Анцупов, А. Я. Конфликтология : Учебное пособие. Схемы и комментарии / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2013. - 304 с.
 10. 88.5 Б20 Балабанова, Л. В. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2009. - 280 с.
 11. 67.72+88.53 Б36 Бевзюк, І. М. Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора : навч. посіб. / І. М. Бевзюк, Л. М. Ширяєва. - К. : Алерта, 2014. - 224 с.
 12. 88.5 В23 Ващенко, І. В. Конфліктологія та теорія переговорів : навч. посіб. / І. В. Ващенко, М. І. Кляп. - К. : Знання, 2013. - 407 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 13. 88.5 Г51 Гірник, А. М. Основи конфліктології / А. М. Гірник ; [Гірник А. М.]. - К. : КМ Академія, 2010. - 222 с.
 14. 65.290-2 Г65 Гончаров, М. А. Основы менеджмента в образование : учеб. пособие / М. А. Гончаров ; Гончаров М.А. - 2-е изд. стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 480 с.
 15. 88.5 Д64 Долинська, Л. В. Психологія конфлікту / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц ; навч. посіб. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2016. - 304 с.
 16. 88.5 Е60 Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии / С. М. Емельянов. - 3-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Питер, 2009. - 384 с.
 17. 66.4 К20 Капітоненко, М. Г. Міжнародні конфлікти : навч. посіб. / М. Г. Капітоненко ; [Капітоненко М. Г.]. - К. : Либідь, 2009. - 352 с.
 18. 88.5 К46 Кіянка, І. Б. Політична конфліктологія : навч. посіб / І. Б. Кіянка ; [Кіянка І. Б.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 96 с.
 19. 88.5 М74 Мокшанцев, Р. И. Конфликтология в социальной работе : учеб. пособие / Р. И. Мокшанцев ; Мокшанцев Р. И. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 314 с.
 20. 88.5 О-66 Орлянський, В. С. Конфліктологія : навч. посіб. / В. С. Орлянський ; Орлянський В.С. - К. : ЦУЛ, 2007. - 160 с.
 21. 88.5 П33 Пірен, М. І. Конфліктологія : Підручн. / М. І. Пірен ; Пірен М. І. - К. : МАУП, 2007. - 360 с.
 22. 65.5 П88 Пуригіна, О. Г. Міжнародні економічні конфлікти : навч. посіб. / О. Г. Пуригіна ; Пуригіна О. Г. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.
 23. 88.5 Р88 Русинка, І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами : Навч. посіб. / І. І. Русинка. - К. : Професіонал, 2007. - 332 с.
 24. 88.5 С42 Скібіцька, Л. І. Конфліктологія : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2007. - 384 с.
 25. 88.5 Т46 Тихомирова, Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : підруч. / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. - 2-ге вид., випр. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2008. - 240 с.
 26. 88.5 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів [Текст] : Навч. посіб. / М. В. Цюрупа. - 2-ге вид., перероб., доп. - К. : Кондор, 2009. - 192 с.

  Інноваційний менеджмент

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2 Б59 Бізнес-менеджмент : Навч. посіб. / Ред. Федулової Л.І. - К. : МАУП, 2007. - 632 с.
 2. 65.290-2(4) И66 Инновационный менеджмент / Под ред. Л.Н. Оголевой. - М. : Инфра-М, 2008. - 238 с. - (Высшее образование).
 3. 65.290-2(4) И66 Инновационный менеджмент : учебник для студентов вузов / под ред. С.Д. Ильенковой. - Изд.. 3-е, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 335 с.
 4. 65.290-2 К68 Корпоративный менеджмент : учеб.пособ. / [ Мазур И. И.. Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. и др. ]. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 781 с.
 5. 65.290-21 М26 Маркетинг технічних інновацій : навч. посіб. / [Сукач М. К., Ніколенко І. В., Оборський Г. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 414 с.
 6. 65.290-2 М50 Менеджмент : підручник / [Федоренко В.Г., Іткін О.Ф., Анін В.І. та ін]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. - К. : Алерта, 2008. - 652 с.
 7. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с.
 8. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 9. 65.290-2+65.43 М50 Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб / під заг. ред. Поплавського М.М., Гаца О.О. - К. : Кондор, 2008. - 460 с.
 10. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту / Ред. Федоренко В. Г. - К. : Алерта, 2007. - 420 с.
 11. 65.290-2 О-75 Основы менеджмента / Ред.Афоничкин А.И. - С.Пб. : Питер, 2007. - 528с.
 12. 65.290-2 С91 Сучасні концепції менеджменту : Навч. посібник / За ред. Федулової Л. І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 536 с.
 13. 65.290-2 У66 Управление организацией : Учеб. / [ред. Поршнев А. Г., Румянцев З. П., Саломатин Н. А.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2008. - 736 с.
 14. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом: курсовые проекты, практика, государственный экзамен, дипломный проект : учеб. пособ. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 431 с.
 15. 65.262(1) У67 Управління інвестиціями та інноваціями : Навч. посіб. / [Жаворонкова Г. В., Сівашенко Т. В., Скібіцька Л. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 184 с.
 16. 65.290-2(4) А94 Афонин, И. В. Инновационный менеджмент : Учебн. пособие / И. В. Афонин ; [Афонин И. В.]. - М. : Гардарики, 2007. - 224 с.
 17. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К. : ЦУЛ, 2007. - 524 с.
 18. 65.290-2(4) В58 Власенко, О. С. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / О. С. Власенко ; [Власенко О. С.]. - К. : Знання, 2011. - 439 с.
 19. 65.290-2 Д45 Дикань, Н. В. Менеджмент : навч посіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. - К. : Знання, 2008. - 389 с.
 20. 65.290-2(4) Д81 Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 256 с.
 21. 65.290-2(4) З-38 Захарченко, В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.
 22. 65.290-2(4) К58 Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент : Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2012. - 292 с.
 23. 65.290-2(4) М59 Микитюк, П. П. Інноваційний менеджмент : Навч. посіб. / П. П. Микитюк. - К. : ЦНЛ, 2007. - 400 с.
 24. 65.290-2(4) М59 Микитюк, П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К. : ЦУЛ, 2009. - 392 с.
 25. 65.290-2(4) М69 Михайлова, Л. І. Інноваційний менеджмент : Навч. посіб. / Л. І. Михайлова, С. Г. Турчина. - К. : ЦНЛ, 2007. - 248 с.
 26. 65.43 П99 П'ятницька, Г. Т. Інноваційні ресторанні технології основи теорії : Навч. посіб. / Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька. - К. : Кондор, 2013. - 250 с.
 27. 65.290-2+67.401 П16 Пантюхин, В. А. Административное управление: теоретико-инновационный аспект : учеб. пособ / В. А. Пантюхин. - Луганск : Пресс-экспресс, 2015. - 372 с.
 28. 65.290-2(4)+65.262(1) С42 Скібіцький, О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький ; Скібіцький О. М. - К. : ЦНЛ, 2009. - 408 с.
 29. 65.290-2 С47 Сладкевич, В. П. Сучасний менеджмент організацій : Навч. посіб. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. - К. : МАУП, 2007. - 488 с.
 30. 60.56 С90 Сурмин, Ю. П. Социология управления : учеб. пособие / Ю. П. Сурмин, И. П. Бидзюра. - К. : Персонал, 2012. - 728 с.
 31. 60.56 С90 Сурмін, Ю. П. Соціологія управління : підруч. / Ю. П. Сурмін, І. П. Бідзюра. - К. : Освіта України, 2012. - 687 с.
 32. 65.290-2(4) У44 Уколов, В. Ф. Инновационный менеджмент в государственной сфере и бизнесе : учебник / В. Ф. Уколов, В. А. Галайда, С. С. Мазин. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2009. - 400 с.
 33. 65.290-2(4) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебн. / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - С.Пб. : Питер, 2011. - 448 с.
 34. 65.290-2 Ф33 Федоренко, В. Г. Менеджмент : підруч. / В. Г. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 492 с.
 35. 65.290-2(4) Ш67 Школа, І. М. Інноваційний менеджмент : Навч. посіб. / І. М. Школа, І. В. Бутирська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 312 с.
 36. 65.290-2(4) Э64 Эндрю, Д. П. Возврат на инновации: практическое руководство по управлению инновациями в бизнесе = Payback reaping the rewards of innovation / Д. П. Эндрю, Г. Л. Сиркин ; пер.с англ. Гуринович С. С. - Мн. : Гревцов Паблишер, 2008. - 304 с.

  Мотивація персоналу: роль і функції

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2 К68 Корпоративный менеджмент : учеб.пособ. / [ Мазур И. И.. Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. и др. ]. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 781 с.
 2. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали І Магіст.конф. / [За ред. Л. О. Згалат-Лозинської, М. І. Філіпова ]. - К. : Персонал, 2010. - 104 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 4. 88.4-8 О-64 Организационная психология / [Ред. Власов П. К., Маничев С. А., Суходольский Г. В.]. - 2-е изд. испр. и доп. - С.- Пб., Х. : Изд-во С.- Петербургского ун-та, Гуманитарный Центр, 2008. - 480 с.
 5. 65.290-2(2) У67 Управление персоналом в ракурсе современных социальных трансформаций : монография / [Михайлева Е. Г., Недогонов Д. В., Митина А. Н и др.]. - Х. : Щедра садиба плюс, 2013. - 284 с.
 6. 65.290-2 Ю70 Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / [Шевченко Л. С., Макуха С. М., Марченко О. С. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 204 с.
 7. 65.290-2(2) А66 Андропова, Н. Л. Кадровый менеджмент : учеб. пособ. / Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова, И. Ю. Андропова. - М. : Изд. центр " Академия ", 2008. - 64 с.
 8. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учеб пособ. / Т. Ю. Базаров ; Базаров Т. Ю. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 239 с.
 9. 65.290-2(7) Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. - К. : Знання, 2011. - 236 с.
 10. 88.4-8 Г61 Головнева, И. В. Психологические основы кадрового менеджмента : учеб. пособие / И. В. Головнева ; Головнева И.В. - К. : Кондор, 2008. - 172 с.
 11. 74+65.24 Д53 Дмитренко, Г. А. Людиноцентризм освіти в контексті підвищення якості трудового потенціалу : монографія / Г. А. Дмитренко, Т. Л. Ріктор. - К. : Дорадо-Друк, 2012. - 296 с.
 12. 005.6 К20 Капінос, Г. І. Управління якістю : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. - К. : Кондор, 2016. - 278 с.
 13. 65.290-2(2) К38 Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : Учебник / А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 447 с. - (Высшее образование).
 14. 65.24 К84 Круп'як, Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навч. посіб. / Л. Б. Круп'як. - К. : Кондор, 2013. - 278 с.
 15. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 16. 65.290-2(2) М91 Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб / М. І. Мурашко ; Мурашко М. І. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, КОО, 2008. - 435 с.
 17. 65.290-2(2) П14 Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Ліра-К, 2015. - 338 с.
 18. 65.290-2(2) П31 Петюх, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко. - 3-тє вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 320 с.
 19. 88.4-8 Р21 Рамендик, Д. М. Управленческая психология : учеб. / Д. М. Рамендик ; Рамендик Д. М. - М. : Форум, Инфра-М, 2009. - 256 с.
 20. 65.290-2(6) Р34 Резник, С. Д. Организационное поведение : учеб. / С. Д. Резник ; [Резник С. Д.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2009. - 430 с.
 21. 65.290-2(2) Р83 Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу: практические рекомендации / Е. Р. Рудавина, В. В. Екомасов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с.
 22. 65.290-2(2) Р85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 310 с.
 23. 65.290-2(2) С41 Ситник, Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. І. Ситник ; Ситник Н. І. - К. : Інкос, 2009. - 472 с.
 24. 65.290-2(2) С47 Слиньков, В. Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда : практич. рекомендации / В. Н. Слиньков ; Слиньков В.Н. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 336 с.
 25. 65.290-2(2) С91 Сушко, Н. М. Менеджмент персоналу в банках : навч. посіб. / Н. М. Сушко ; Сушко Н.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 146 с.
 26. 65.24 Ч-45 Червінська, Л. П. Економіка праці : Навч. посібн. / Л. П. Червінська ; [Червінська Л. П.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 288 с.
 27. 65.290-2(2) Ч-93 Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К. : Ліра-К, 2014. - 316 с.
 28. 65.290-2(2) Ш23 Шапиро, С. А. Мотивация / С. А. Шапиро. - ГроссМедиа, 2008.
 29. 65.290-2(2)+65.24 Я47 Яковлева, Т. Г. Мотивация персонала. Построение эффективной оплаты труда / Т. Г. Яковлева ; Яковлева Т. Г. - С.Пб. : Питер, 2009. - 240 с. : ил.

  Туризм в Україні

Список літератури до книжкової виставки

 1. 77.04 І-90 Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посіб. / Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М.М. - К. : Кондор, 2004. - 166 с.
 2. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посіб. - Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. - 596 с.
 4. 75.81 О-75 Основи рекреалогії : навч. посіб. / [Гродзинська І. О., Нездоймінов С. Г., Гусєва О. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 264 с.
 5. 67.4+75.81 П68 Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Зб. нормат.-правов. актів / Ред. В.К.Федорченко. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 640 с.
 6. 65.01 Р32 Регіони України: Проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія / Ред. Варналій З.С. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.
 7. 65.43 Т87 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / [Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. ]. - Т. : Терно-граф, 2008. - 976 с.
 8. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 9. 67.404 Т87 Туристична діяльність : Нормативна база / Упоряд. Роїна О.М. - К. : КНТ, 2005. - 448 с.
 10. 75.81 А81 Аріон, О. В. Організація транспортного обслуговування туристів : навч. посіб. / О. В. Аріон ; Аріон О. В. - К. : Альтерпрес, 2008. - 192 с.
 11. 75.81 Б12 Бабарицька, В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / В. Бабарицька, О. Малиновська. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 288 с.
 12. 65.052 Б20 Балченко, З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : Навч. посіб. / З. А. Балченко. - К. : Ліра-К, 2006. - 232 с.
 13. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 14. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 15. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу / О. Ю. Дмитрук. - К. : Альтерпрес, 2004. - 192 с.
 16. 65.43 Д93 Дядечко, Л. П. Економіка туристичного бізнесу : Навч. посіб. / Л. П. Дядечко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
 17. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 18. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; Кифяк В.Ф. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
 19. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.
 20. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 21. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 22. 67.4+75.81 К59 Козловський, Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 23. 75.81 К84 Круцевич, Т. Ю. Історія розвитку фізичної рекреації : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, С. Б. Пангелов. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).
 24. 75.81 Л83 Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посібн. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. д.г.н., проф. Волошина І.М. - К. : Кондор, 2008. - 385 с.
 25. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : підруч. / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 26. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 27. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Методика розробки турів : навч. посіб. / О. О. Любіцева ; Любіцева О.О. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 300 с.
 28. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
 29. 75.81 М13 Мазур, Ф. Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону) : Навч. посіб. / Ф. Ф. Мазур. - К. : ЦНЛ, 2005. - 96 с.
 30. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 31. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 32. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 33. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 34. 65.43 М21 Мальська, М. П. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. В. Цибух. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.
 35. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 36. 65.271 М38 Машина, Н. І. Страхування для туристичних підприємств : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 37. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 38. 87 П12 Пазенок, В. С. Філософія туризму : Навч. посіб. / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Кондор, 2004. - 268 с.
 39. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. - (Альма-матер).
 40. 65.43 П90 Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло ; Пуцентейло П.Р. - К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с.
 41. 75.81 Р90 Рутинський, М. Географія туризму України : Навч.-метод. посіб. / М. Рутинський. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : ЦНЛ, 2004. - 160 с.
 42. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : Навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.
 43. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм : Навч. посібн. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2006. - 271 с.
 44. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 45. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 46. 75.81 С59 Сокол, Т. Г. Основи туристичної діяльності : Підруч. / Т. Г. Сокол. - К. : Грамота, 2006. - 264 с.
 47. 65.290-21 Т41 Тимошенко, З. І. Маркетинг готельно- ресторанного бізнесу : навч. посібник / З. І. Тимошенко, Г. Б. Мунін, В. П. Дишлевий. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 246 с.
 48. 65.43 Т99 Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 130 с.
 49. 26.89 У18 Уварова, Г. Ш. Туристське країнознавство : навч. посіб. / Г. Ш. Уварова ; [Уварова Г. Ш.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 152 с.
 50. 75.81 У80 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 354 с.
 51. 74.5 Ф33 Федорченко, В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : Монографія / В. К. Федорченко. - К. : Слово, 2004. - 472 с.
 52. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. - К. : Вища школа, 2002. - 195 с.
 53. 75.81 Ч-75 Чорненька, Н. Організація туристичної індустрії : Навч. посіб. / Н. Чорненька. - К. : Атіка, 2006. - 264 с.

  Фінанси України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261 М71 Місцеві фінанси : Підруч. / Ред. Кириленко О. П. - К. : Знання, 2006. - 677 с.
 2. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2015 рік / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2016. - 575 с.
 3. 65.261 Т33 Теорія фінансів : Навч. посіб. / Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 480 с.
 4. 65.261 Т33 Теорія фінансів : підруч. / [ За ред. проф. Федосова В. М., Юрія С. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 5. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін; за ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 6. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Бечко П. К., Тулуш Л. Д.,Бечко П. М. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 345 с.
 7. 65.261 Ф59 Фінанси : навч.-метод. посіб. / [Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. та ін.]. - .2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2006. - 387 с.
 8. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Ред. Меглаперідзе А. С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 420 с.
 9. 65.261 Ф59 Фінанси : Навч. посіб. / Загорський В.С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. - К. : Знання, 2006. - 247 с.
 10. 65.261 Ф59 Фінанси : Навч. посіб. / Близнюк О.П., Лачкова Л.І., Оспіщев В.І. та ін. - К. : Знання, 2006. - 415 с.
 11. 65.261 Ф59 Фінанси ( державні, корпоративні, міжнародні ) : підруч. / [Онищенко В. О., Бережна А. Ю., Птащенко Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 600 с.
 12. 65.261 Ф59 Фінанси (теоретичні основи) : Підруч. / Грідчина М.В., Захожай В.Б., Осіпчук Л.Л. та ін. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 312 с.
 13. 65.261 Ф59 Фінанси для фінансистів : підруч. / [За заг. ред. Т. А. Говорушко]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 612 с.
 14. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) : Теоретично-практич. посіб. - Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. - К. : Професіонал, 2006. - 288 с.
 15. 65.261 Ф59 Фінанси регіону : навч. посіб. / [ Коваленко М. А., Мацієвич Т. О., Полевик Г. М. та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 312 с.
 16. 65.261 Ф59 Фінанси у запитаннях і відповідях / Ред. Данілов О.Д. - К. : Комп'ютерпрес, 2006. - 444 с.
 17. 65.261 Ф59 Фінанси україни: інституційні перетворення та напрями розвитку / [ За ред. Чугунова І. Я. ]. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с.
 18. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 160 с.
 19. 65.261 Б56 Бечко, П. К. Місцеві фінанси : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. - К. : ЦУЛ, 2007. - 192 с.
 20. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 390 с.
 21. 65.261 Б68 Благун, І. Г. Фінанси : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 314 с.
 22. 65.261 В19 Василенко, Л. П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях : Наочний. навч. посіб. / Л. П. Василенко, Л. В. Гут, О. П. Оксеєнко. - К. : Дакор, 2006. - 344 с.
 23. 65.261 В19 Василик, О. Д. Державні фінанси України : Підручн. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2004. - 608 с.
 24. 65.261 В25 Вдовенко, Л. О. Фінанси : навч. посіб. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра. - К. : ЦУЛ, 2010. - 152 с.
 25. 65.261 В29 Венгер, В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер ; Венгер В. В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 432 с.
 26. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : Алерта, 2011. - 328 с.
 27. 65.261 Г55 Глущенко, А. С. Фінанси : навч. посіб. / А. С. Глущенко. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 440 с.
 28. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С. М. Злупко. - К. : Знання, 2006. - 367 с.
 29. 65.261 І-31 Іжевський, П. Г. Фінанси : навч. посіб. / П. Г. Іжевський, О. В. Кошонько. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 373 с. - (Вища освіта в Україні).
 30. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 31. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси України та сусідніх держав : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 589 с.
 32. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 33. 65.261 К46 Кізима, Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т. О. Кізима ; [Кізима Т. О.]. - К. : Знання, 2010. - 431 с.
 34. 65.261 К56 Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : Навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - К. : ЦУЛ, 2013. - 578 с.
 35. 92 К56 Ковальчук, А. Т. Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. - К. : Знання, 2005. - 287 с. - (Фінансове право).
 36. 65.261 К56 Ковальчук, С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Л. : Новий світ-2000, 2011. - 568 с.
 37. 65.29 К64 Кондрашихін, А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа, В. О. Федорова. - Навч. посібник. - Київ : ЦНЛ, 2007. - 208 с.
 38. 67.402 К72 Костенко, Ю. О. Фінансове право України : навч. посіб. / Ю. О. Костенко ; Костенко Ю. О. - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.
 39. 65.261 К79 Кремень, О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 40. 65.261 К82 Криховецька, З. М. Фінанси ( у питаннях та відповідях) : Навч. посіб. / З. М. Криховецька, С. О. Труфанова, І. І. Цигилик. - К. : ЦНЛ, 2006. - 120 с.
 41. 65.261 К88 Кудряшов, В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов ; [Кудряшов В.П.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 352 с.
 42. 65.29 К89 Кузьмін, В. В. Фінансові основи підприємництва : Навч. посіб. / В. В. Кузьмін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 192 с.
 43. 65.261 О-58 Онисько, С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 367 с.
 44. 65.261 О-60 Опарін, В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. - 5-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 240 с.
 45. 65.261 О-60 Опарін, В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : Монографія / В. М. Опарін. - К. : КНЕУ, 2005. - 240 с.
 46. 65.261 П29 Петленко, Ю. В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. - К. : Кондор, 2009. - 282 с.
 47. 65.261 Р69 Романенко, О. Р. Фінанси : Підруч. / О. Р. Романенко. - 4 - те вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 312 с.
 48. 65.261 С14 Сазонець, І. Л. Управління місцевими фінансами : Навч. посіб. / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 264 с.
 49. 65.261 С79 Стеців, Л. П. Фінанси : Навч. посіб. / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. - К. : Знання, 2007. - 235 с.
 50. 65.261 С81 Стойко, О. Я. Фінанси : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема. - К. : Алерта, 2014. - 432 с.
 51. 65.261 С88 Студінський, В. А. Фінанси Києва: історія та сьогодення : інформаційно-аналітичний довідник / В. А. Студінський, Д. В. Верба, О. В. Терещенко. - К. : Фенікс, 2010. - 320 с.
 52. 65.261 С89 Сунцова, О. О. Місцеві фінанси : Навч. посіб. / О. О. Сунцова ; [Сунцова О. О.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 488 с.

  Соціологія - наука про суспільство

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88 А43 Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : Матеріали Всеукраїнської нуково-практичної конференції "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність". - К. : Либідь, 2006. - 480 с.
 2. 60.56 В40 Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології : монографія / [Ред. Мельниченко А. А.]. - К. : Освіта України, 2009. - 188 с.
 3. 65.272 В85 Вступ до соціальної роботи : Навч. посіб. / Ред. Семігина Т.В., Мигович І.І. - К. : Академвидав, 2005. - 304 с.
 4. 65.272 О-75 Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 560 с.
 5. 60.5 С69 Социология : учебник / Н.Ф. Осипова, В.Д. Водник, Г.П. Климова [ и др.]; под. ред. Н.Ф. Осиповой. - Х. : ООО "Одиссей", 2008. - 264 с.
 6. 60.5 С69 Социология : Учеб. для вузов / Под ред. Лавриненко В. Н. - 3-е изд., прераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 448 с.
 7. 60.5 С69 Социология: история и современность / Волков Ю. Г., Гулиев М. А., Нечипуренко С. И. и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 668 с.
 8. 60.5 С69 Соціологічна теорія: традиції та сучасність : Навч. посіб. / Ред. Ручка А. - К., 2007. - 363 с.
 9. 60.5 С69 Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. - К. : Стилос; Фоліант, 2005. - 254 с.
 10. 92 С69 Соціологія : короткий навч. словник: терміни і поняття / [ Ред. Піча В.М.]. - 2-ге вид., переоб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 340 с.
 11. 60.5 С69 Соціологія : підруч. / [ Волович В. І., Горлач М. І., Кремень В. Г. та ін. ]. - 6-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 808 с.
 12. 92 С69 Соціологія : короткий навчальний словник-довідник: терміни і поняття / [Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д. та ін]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., Л. : Каравела, Новий Світ-2000, Магнолія 2006, 2015. - 340 с.
 13. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / Ред. Городяненко В.М. - 3-тє вид., перероб. - К. : Академія, 2008. - 544 с.
 14. 60.5 С69 Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. - 4-те вид., виправ. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 280 с. : Іл.
 15. 60.5 С69 Соціологія : підруч. / [ Ред. Піча В.М.]. - 4-е вид.,випр. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 293 с.
 16. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / За ред. В.Г. Городяненка. - 2-ге вид., перероб. - К. : Академія, 2005. - 560 с.
 17. 92 С69 Соціологія : Словник термінів і понять / Біленький Є.А., Козловець М.А., Саух І.В. та ін.; Ред. Біленький Є.А., Козловець М.А. - К. : Кондор, 2006. - 372 с.
 18. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / За ред. В.Г. Городяненка. - 3-тє вид., перероб. - К. : Академія, 2006. - 544 с.
 19. 60.5 С69 Соціологія : навч. посібник / [За ред. С.О. Макеєва]. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 566 с.
 20. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / Ред. Піча В.М. - Л. : Магнолія плюс: Новий Світ 2000, 2006. - 278 с.
 21. 60.5 С69 Соціологія і психологія : навч. посіб. / [Ред. Пачковський Ю. Ф.]. - К. : Каравела, 2009. - 760 с.
 22. 60.56 Б44 Бельский, В. Ю. Социология для юристов : Учеб. пособ. для вузов / В. Ю. Бельский, А. И. Кравченко, С. И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. - 398 с.
 23. 60.5 В21 Ватолина, Ю. Метод наблюдения в социологии (на основе опыта Вальтера Беньямина) / Ю. Ватолина. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. - 143 с.
 24. 60.5 В31 Вербець, В. В. Соціологія: курс лекцій : навч. посіб. / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. - К. : Кондор, 2009. - 550 с.
 25. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 26. 60.56 Г61 Голофаст, В. Б. Социология семьи : Статьи разных лет / В. Б. Голофаст ; Ред. Божкова О. Б. - С.Пб. : Алетейя, 2006. - 432 с.
 27. 60.5 Д97 Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм ; Дюркгейм Э.; пер. с фр., сост. А.Б. Гофмана. - М. : Канон+ РООИ "Реабилитация", 2006. - 352 с.
 28. 60.5 Ж79 Жоль, К. К. Соціологія : Навч. посіб. / К. К. Жоль. - К. : Либідь, 2005. - 440 с.
 29. 60.5 З-12 Забродин, В. Ю. Социология : Экзаменационные ответы для студентов вузов / В. Ю. Забродин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 160 с.
 30. 60.5 К64 Кон, И. С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология / И. С. Кон. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 605 с.
 31. 60.5 К78 Кравченко, А. И. Социология : учебник / А. И. Кравченко ; Кравченко А.И. - М. : ТК Велби,Проспект, 2008. - 536 с.
 32. 60.56 К84 Крутінь, Г. І. Соціологія конфлікту : практикум / Г. І. Крутінь, Н. В. Чубур. - К. : КНЕУ, 2007. - 152 с.
 33. 60.5 К89 Кузьменко, Т. М. Соціологія : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко ; [Кузьменко Т. М.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 320 с.
 34. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія економіки : Підручник / М. П. Лукашевич. - К. : Каравела, 2005. - 288 с.
 35. 74.58+60.5 М18 Малахова, Ж. Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навч. пос. / Ж. Д. Малахова, В. М. Огаренко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.
 36. 66.4 М29 Мартен, Д. Метамарфози світу: Соціологія глобалізації / Д. Мартен, Ж.-Л. Мецжер, Ф. П'єр ; Пер. з фр. Марічева Є. - К. : КМ Академія, 2005. - 302 с.
 37. 87.4 Н15 Навроцький, В. В. Логіка соціальної взаємодії / В. В. Навроцький. - Х. : Консум, 2005. - 204 с.
 38. 60.56 Н49 Нельга, О. В. Соціологія громадської думки : навч. посіб. / О. В. Нельга ; [ Нельга О. В.]. - Харків : Вид-во Шейніної О. В., 2008. - 186 с.
 39. 60.5 П33 Пірен, М. І. Загальна соціологія : підруч. / М. І. Пірен. - К. : Персонал, 2014. - 478 с.
 40. 60.56 П43 Погрібна, В. Л. Соціологія професіоналізму : монографія / В. Л. Погрібна ; Погрібна В. Л. - К. : Алерта КНТ ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 41. 60.5 П93 Пшеничнюк, О. В. Соціологія : Посіб. / О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. - 2-ге вид., допов. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2005. - 172 с.
 42. 60.56 С30 Семашко, О. М. Соціологія мистецтва : Навч. посіб. / О. М. Семашко. - 2-ге вид, випр. і доп. - Л. : Магнолія плюс, 2006. - 244 с.
 43. 60.5 С35 Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство / З. В. Сикевич. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 44. 60.5 С40 Сірий, Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : Навч. посіб. / Є. В. Сірий. - 2-ге вид. - К. : Атіка, 2007. - 480 с. : Іл.
 45. 60.5 С40 Сірий, Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є. В. Сірий ; Сірий Є.В. - 3-тє вид., виправл. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 492 с. : Іл.
 46. 60.56 С60 Солодников, В. В. Социология социально-дезадаптированной семьи / В. В. Солодников. - С.Пб. : Директ, 2007. - 384 с. - CD.
 47. 60.5 Т12 Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования : учеб. пособ. / Е. П. Тавокин ; Тавокин Е. П. - М. : Инфра-М, 2009. - 239 с. - (Высшее образование).
 48. 60.56 Т46 Тихонов, А. В. Социология управления / А. В. Тихонов ; Тихонов А. В. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Канон+, РООИ "Реабилитация", 2007. - 472 с.
 49. 60.5 Т92 Тьоніс, Ф. Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології / Ф. Тьоніс ; Пер. з нім. Комарова Н., Погорілий О. - К. : Дух і літера, 2005. - 262 с.
 50. 60.56 Ф76 Фомичева, И. Д. Социология СМИ : Учеб. пособие / И. Д. Фомичева. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 335 с.
 51. 60.5 Ч-45 Червінська, Т. Г. Соціологія / Т. Г. Червінська ; Червінська Т.Г. - М. : МАУП, 2007. - 248 с. - Бібліогр. у кінці розд.
 52. 60.5 Ч-45 Червінська, Т. Г. Соціологія : навч. посіб. / Т. Г. Червінська ; [Червінська Т.Г.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 248 с.
 53. 60.5 Ч-49 Черниш, Н. Й. Соціологія : підруч. / Н. Й. Черниш ; Черниш Н. Й. - 5-те вид., перероб. і.доп. - К. : Знання, 2009. - 468 с.
 54. 60.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціологія : Підручн. / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2007. - 288 с.
 55. 60.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціологія : Підручн. / М. Ф. Юрій. - К. : Дакор, 2005. - 552 с.
 56. 60.56 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціологія культури / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2006. - 302 с.
 57. 60.5 Я37 Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов ; [Ядов В.А.]. - 5-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 567 с.

  Інтелектуальна власність та її захист

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 В43 Використання обєктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / [Биркович Т. І., Бондар І. С., Шишка Р. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 520 с.
 2. 67.404.3 І-73 Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В., Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 344 с.
 3. 67.412 К63 Коментар законодавства про світову організацію торгівлі / [За ред. Крупчана О. Д., Білоусова Ю. В.]. - К. : Професіонал, 2011. - 488 с.
 4. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 08 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 5. 67.412.2 М58 Міжнародне приватне право : підруч. / [Ред. Жушман В. П., Шуміло І. А.]. - Х. : Право, 2015. - 320 с.
 6. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу : навч. посіб. / [Ред. Петров Р. А.]. - 5- те вид. змін. і доп. (відповідно до полож. Лісабон. Договору). - К. : Істина, 2013. - 376 с.
 7. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 540 с.
 8. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / [Еннан Р. Є., Менсо С. В., Романадзе Л. Д. та ін.]. - К. : Алерта, 2016. - 492 с.
 9. 67.404.3 П 68 Право інтелектуальної власності : конспект лекцій / [Ред. Борисова В. І.]. - Х. : Право, 2010. - 112 с.
 10. 67.410 П84 Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі. пояснення : практич. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 402 с.
 11. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 12. 65.29 А76 Аполій, В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Аполій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 323 с.
 13. 67.404.3 Д21 Дахно, И. И. Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности / И. И. Дахно ; [Дахно И. И.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 280 с.
 14. 67.404.3 Д21 Дахно, И. И. Патентознавство : навч. посіб. / И. И. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 318 с.
 15. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Інтелектуальна власність : навч. посіб.-довідник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 382 с.
 16. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2015. - 550 с.
 17. 67.404.3 Д42 Джунь, В. В. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Джунь. - К. : Персонал, 2014. - 432 с.
 18. 67.404.3 Л17 Лазебний, В. С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : Навч. посіб. / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа. - К. : Ліра-К, 2011. - 160 с.
 19. 60.5 Л63 Лісовський, П. М. Персонологія: специфіка, структура, механізм : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Персонал, 2015. - 356 с.
 20. 67.404.3 М59 Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2014. - 242 с.
 21. 67.404.3 М74 Мокій, А. І. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права : навч. посіб. / А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 272 с.
 22. 67.404.3 П64 Потоцький, М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія / М. Ю. Потоцький. - К. : Персонал, 2014. - 620 с.
 23. 67.404.3 Ф79 Фордзюн, Ю. І. Основи інтелектуальної власності : Навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, Кабацій. - К. : Кондор, 2012. - 208 с.
 24. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 276 с.
 25. 65.42 Ч-96 Чухрай, Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручн. / Н. Чухрай, Р. Патора. - К. : Кондор, 2010. - 398 с.

 

  Педагогічна психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.31 В43 Вікова та педагогічна психологія : навч. посібн. / [Скрипченко О.В.,Долинська Л.В. , Огороднійчук З. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2009. - 400 с.
 2. 88.4-6 П24 Педагогическая психология : Учебное пособие. - С.Пб. : Питер, 2010. - 416 с.
 3. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : підруч. / [Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 420 с.
 4. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : Навч. посіб. / [Сергеєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 168 с.
 5. 88.4-6 П86 Психология педагогического взаимодействия / [ред. Коломинский Я. Л.]. - С.Пб. : Речь, 2007. - 240 с.
 6. 88.4-6 Б26 Бархаев, Б. П. Педагогическая психология / Б. П. Бархаев. - С.Пб. : Питер, 2007. - 448 с.
 7. 88.4-6 Б86 Бочелюк, В. Й. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 248 с.
 8. 88.31 В42 Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. Г. Видра ; [Видра О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 112 с.
 9. 88.4-6 В58 Власова, О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова ; Власова О.І. - К. : Либідь, 2005. - 400 с.
 10. 88.4-6 И46 Ильин, Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 640 с.
 11. 88.31 К95 Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій / В. П. Кутішенко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 128 с.
 12. 88.4-6 Л69 Логвинов, И. Педагогическая психология в схемах и комментариях : Учеб. пособие / И. Логвинов, С. Сарычев, А. Силаков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 221 с.
 13. 88.4-6 М75 Молодцова, Н. Г. Практикум по педагогической психологии / Н. Г. Молодцова ; Молодцова Н. Г. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с.
 14. 88 Н-50 Немов, Р. С. Психология. В 3-х кн. Кн.2 : Психология образования / Р. С. Немов ; [Немов Р. С.]. - 4-е изд. - М. : Владос, 2007. - 606 с.
 15. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук ; [Поліщук В. М.]. - 3-тє вид., випр. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. - 352 с.
 16. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : Навч. - метод. посіб. / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 330 с.
 17. 88.4-6 С13 Савчин, М. В. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.
 18. 88.4-6 С20 Сарычев, С. В. Педагогическая психология : Краткий курс / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 19. 88.4-6 С79 Степанов, О. М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. М. Степанов ; [Степанов О. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 416 с. - (Альма-матер).
 20. 88 С81 Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учебное пособие / Л. Д. Столяренко ; Столяренко Л.Д. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 672 с.
 21. 88.3 Т87 Туриніна, О. Л. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна, Є. О. Варлакова. - К. : Персонал, 2012. - 136 с.
 22. 88.4-6 Ф76 Фоминова, А. Н. Педагогическая психология / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. пед. ун-т, 2013. - 333 с.
 23. 88 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Професіонал, 2006. - 576 с.

 

  Митниця: вчора, сьогодні, завтра

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.412 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа : Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. Камлик М.І. - К. : Атіка, 2004. - 680 с.
 2. 65.5 І-99 Історія митної справи в Україні / За ред. Пашка П.В., Ченцова В.В. - К. : Знання, 2006. - 606 с.
 3. 67.401.21 М66 Митне законодавство України : Зб. нормат-прав. актів. - К. : Істина, 2007. - 424 с.
 4. 65.5 М66 Митне оформлення автотранспортних засобів / Ред. Пашко П.В. - К. : Знання, 2004. - 237 с.
 5. 67.401.21 М66 Митне право України : Навч. посіб. / Ред. Ченцова В. В. - К. : Істина, 2007. - 328 с.
 6. 67.401.21 М66 Митне право України : навч. посіб. / [ За заг. ред. Юлдашева О. Х. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 232 с.
 7. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 24 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 330 с.
 8. 65.5 М66 Митний контроль на залізничному транспорті / Ред. Пашко П.В. та ін. - К. : Знання, 2004. - 404 с.
 9. 67.401.21 М66 Митний контроль та митне оформлення : Навч. посіб. / Ред. Каленський М.М., Пашко П.В. - К. : Знання-Прес, 2002. - 284 с.
 10. 67.401.21 М66 Митний кур'єр. №8/44/. - К. : Інформ-Київ, 2002. - 88 с.
 11. 67.401.21 Н34 Науково-практичний коментар Митного кодексу України : станом на 20 січня 2016 р. / [За заг. ред. Добіна Є. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 488 с.
 12. 65.5 О-75 Основи митної справи : навч. посіб. / за ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Знання, 2002. - 318 с.
 13. 65.5 О-75 Основи митної справи в Україні : підруч. / [ Ред. Пашко П. В. ]. - К. : Знання, 2008. - 651 с. - (Митна справа в Україні).
 14. 67.401.21 П62 Посольства. Візи. Митниці. - Довідкове видання. - К. : Журналіст, 2001. - 284 с.
 15. 67.401.21 Б77 Бойко, В. М. Митне право України : навч. посіб. Т.1 / В. М. Бойко. - К. : Алерта, 2015. - 528 с.
 16. 67.401.21 Б77 Бойко, В. М. Митне право України : навч. посіб. Т.2 / В. М. Бойко. - К. : Алерта, 2015. - 618 с.
 17. 67.401.21 Г18 Гамидуллаев, С. Н. Пособие для декларанта: таможенные процедуры / С. Н. Гамидуллаев, А. В. Кулешов. - С.Пб. : Питер, 2003. - 443 с. - (Закон и практика).
 18. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. / О. П. Гребельник. - 4-те вид., оновл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 472 с.
 19. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - К. : ЦНЛ, 2005. - 696 с.
 20. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Основи митної справи : Навч. посіб. / О. П. Гребельник. - К. : ЦУЛ, 2003. - 600 с.
 21. 67.401.21 Д50 Діхтієвський, П. В. Митне право : навч.- метод. посіб. / П. В. Діхтієвський, Д. В. Шаповалов. - К. : КНЕУ, 2008. - 160 с.
 22. 65.5 Д79 Дубініна, А. А. Основи митної справи в Україні : Навч. посіб. / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна. - К. : Професіонал, 2004. - 360 с.
 23. 65.5 Д79 Дубініна, А. А. Митна справа : підруч. / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 320 с.
 24. 65.5 Є99 Ємченко, І. В. Методи і технічні засоби митного контролю : Підруч. / І. В. Ємченко, А. П. Закусілов. - К. : ЦНЛ, 2007. - 432 с.
 25. 65.5 Є60 Ємченко, І. В. Митна справа / І. В. Ємченко. - К. : Укоопосвіта, 2001. - 472 с.
 26. 67.401.21 Ж81 Жорін, Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з прграмних тем) : Навч. посіб. / Ф. Л. Жорін. - К. : КНЕУ, 2001. - 248 с.
 27. 67.401.21 Ж81 Жорін, Ф. Л. Правові засади митної справи України : Навч. посіб. / Ф. Л. Жорін, І. Н. Звягіна. - К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. - 384 с.
 28. 67.401.21 З-62 Зименко, А. В. Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил : навч. посіб. / А. В. Зименко ; [Зименко А. В.]. - Х. : Право, 2010. - 160 с.
 29. 67.401.21 К93 Курило, Т. В. Митне право України : навч. посіб. / Т. В. Курило ; [Курило Т. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 240 с.
 30. 65.5 М16 Макогон, Ю. В. Митна справа : Навч. посіб. / Ю. В. Макогон, А. Б. Яценко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 31. 65.5 Н34 Науменко, В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 394 с.
 32. 67.401.21 П19 Пастух, І. П. Митне право України : навч. посіб. / І. П. Пастух, О. В. Горбач. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 128 с.
 33. 67.402+67.401.21 П46 Пожидаєва, М. А. Бюджетне, податкове і митне право України : навч. посіб. / М. А. Пожидаєва. - К. : Правова єдність, 2015. - 80 с.
 34. 67.412 С18 Сандровский, К. К. Международное таможенное право / К. К. Сандровский. - 3-е изд., стер. - К. : Знання, КОО, 2002. - 461 с.
 35. 65.42 Ч-93 Чурсіна, Л. А. Товарознавство та експертиза в митній справі : Навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. - Херсон, 2012. - 308 с.
 36. 65.5 Ш50 Шершун, А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : Навч.- метод. посіб. / А. А. Шершун. - К. : Кондор, 2007. - 330 с.
 37. 67.401.21 Ш65 Шишка, Р. Б. Митне право України : Навч. посіб. / Р. Б. Шишка, В. В. Сергієнко. - 3-тє вид., доп., перероб. - Х. : Еспада, 2006. - 352 с.
 38. 67.401.21 Ш79 Шостак, М. Ф. Митне право : Навч. посіб. / М. Ф. Шостак. - К. : ТП Прес, 2003. - 224 с.

Книжкові виставки 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: