Про Бібліотеку

Читачам

Фонд

Ресурси Internet

Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

З 3.07.2017 по 31.08.2017 біблотека працює за літнім графіком:
Пн-Пт: 9-00 - 17-00
Сб, Нд - вихідні дні

Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

Календар України

Книжкові виставки - 2017

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

  Мотивація персоналу: роль і функції

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2 К68 Корпоративный менеджмент : учеб.пособ. / [ Мазур И. И.. Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. и др. ]. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 781 с.
 2. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали І Магіст.конф. / [За ред. Л. О. Згалат-Лозинської, М. І. Філіпова ]. - К. : Персонал, 2010. - 104 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 216 с.
 4. 88.4-8 О-64 Организационная психология / [Ред. Власов П. К., Маничев С. А., Суходольский Г. В.]. - 2-е изд. испр. и доп. - С.- Пб., Х. : Изд-во С.- Петербургского ун-та, Гуманитарный Центр, 2008. - 480 с.
 5. 65.290-2(2) У67 Управление персоналом в ракурсе современных социальных трансформаций : монография / [Михайлева Е. Г., Недогонов Д. В., Митина А. Н и др.]. - Х. : Щедра садиба плюс, 2013. - 284 с.
 6. 65.290-2 Ю70 Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / [Шевченко Л. С., Макуха С. М., Марченко О. С. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 204 с.
 7. 65.290-2(2) А66 Андропова, Н. Л. Кадровый менеджмент : учеб. пособ. / Н. Л. Андропова, Н. В. Макарова, И. Ю. Андропова. - М. : Изд. центр " Академия ", 2008. - 64 с.
 8. 65.290-2(2) Б17 Базаров, Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учеб пособ. / Т. Ю. Базаров ; Базаров Т. Ю. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 239 с.
 9. 65.290-2(7) Б20 Балабанова, Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. - К. : Знання, 2011. - 236 с.
 10. 88.4-8 Г61 Головнева, И. В. Психологические основы кадрового менеджмента : учеб. пособие / И. В. Головнева ; Головнева И.В. - К. : Кондор, 2008. - 172 с.
 11. 74+65.24 Д53 Дмитренко, Г. А. Людиноцентризм освіти в контексті підвищення якості трудового потенціалу : монографія / Г. А. Дмитренко, Т. Л. Ріктор. - К. : Дорадо-Друк, 2012. - 296 с.
 12. 005.6 К20 Капінос, Г. І. Управління якістю : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. - К. : Кондор, 2016. - 278 с.
 13. 65.290-2(2) К38 Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом : Учебник / А. Я. Кибанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 447 с. - (Высшее образование).
 14. 65.24 К84 Круп'як, Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навч. посіб. / Л. Б. Круп'як. - К. : Кондор, 2013. - 278 с.
 15. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 16. 65.290-2(2) М91 Мурашко, М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб / М. І. Мурашко ; Мурашко М. І. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, КОО, 2008. - 435 с.
 17. 65.290-2(2) П14 Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Ліра-К, 2015. - 338 с.
 18. 65.290-2(2) П31 Петюх, В. М. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / В. М. Петюх, Б. Г. Базилюк, О. О. Герасименко. - 3-тє вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 320 с.
 19. 88.4-8 Р21 Рамендик, Д. М. Управленческая психология : учеб. / Д. М. Рамендик ; Рамендик Д. М. - М. : Форум, Инфра-М, 2009. - 256 с.
 20. 65.290-2(6) Р34 Резник, С. Д. Организационное поведение : учеб. / С. Д. Резник ; [Резник С. Д.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2009. - 430 с.
 21. 65.290-2(2) Р83 Рудавина, Е. Р. Книга директора по персоналу: практические рекомендации / Е. Р. Рудавина, В. В. Екомасов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с.
 22. 65.290-2(2) Р85 Рульєв, В. А. Управління персоналом : навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К. : Кондор, 2012. - 310 с.
 23. 65.290-2(2) С41 Ситник, Н. І. Управління персоналом : навч. посіб. / Н. І. Ситник ; Ситник Н. І. - К. : Інкос, 2009. - 472 с.
 24. 65.290-2(2) С47 Слиньков, В. Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда : практич. рекомендации / В. Н. Слиньков ; Слиньков В.Н. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 336 с.
 25. 65.290-2(2) С91 Сушко, Н. М. Менеджмент персоналу в банках : навч. посіб. / Н. М. Сушко ; Сушко Н.М. - К. : ЦУЛ, 2008. - 146 с.
 26. 65.24 Ч-45 Червінська, Л. П. Економіка праці : Навч. посібн. / Л. П. Червінська ; [Червінська Л. П.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 288 с.
 27. 65.290-2(2) Ч-93 Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К. : Ліра-К, 2014. - 316 с.
 28. 65.290-2(2) Ш23 Шапиро, С. А. Мотивация / С. А. Шапиро. - ГроссМедиа, 2008.
 29. 65.290-2(2)+65.24 Я47 Яковлева, Т. Г. Мотивация персонала. Построение эффективной оплаты труда / Т. Г. Яковлева ; Яковлева Т. Г. - С.Пб. : Питер, 2009. - 240 с. : ил.

  Туризм в Україні

Список літератури до книжкової виставки

 1. 77.04 І-90 Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посіб. / Федорченко В.К., Костюкова О.М., Дьорова Т.А., Олексійко М.М. - К. : Кондор, 2004. - 166 с.
 2. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посіб. - Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. - 596 с.
 4. 75.81 О-75 Основи рекреалогії : навч. посіб. / [Гродзинська І. О., Нездоймінов С. Г., Гусєва О. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 264 с.
 5. 67.4+75.81 П68 Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Зб. нормат.-правов. актів / Ред. В.К.Федорченко. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 640 с.
 6. 65.01 Р32 Регіони України: Проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія / Ред. Варналій З.С. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.
 7. 65.43 Т87 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / [Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. ]. - Т. : Терно-граф, 2008. - 976 с.
 8. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 9. 67.404 Т87 Туристична діяльність : Нормативна база / Упоряд. Роїна О.М. - К. : КНТ, 2005. - 448 с.
 10. 75.81 А81 Аріон, О. В. Організація транспортного обслуговування туристів : навч. посіб. / О. В. Аріон ; Аріон О. В. - К. : Альтерпрес, 2008. - 192 с.
 11. 75.81 Б12 Бабарицька, В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / В. Бабарицька, О. Малиновська. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 288 с.
 12. 65.052 Б20 Балченко, З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : Навч. посіб. / З. А. Балченко. - К. : Ліра-К, 2006. - 232 с.
 13. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 14. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 15. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу / О. Ю. Дмитрук. - К. : Альтерпрес, 2004. - 192 с.
 16. 65.43 Д93 Дядечко, Л. П. Економіка туристичного бізнесу : Навч. посіб. / Л. П. Дядечко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
 17. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 18. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; Кифяк В.Ф. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
 19. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.
 20. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 21. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 22. 67.4+75.81 К59 Козловський, Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 23. 75.81 К84 Круцевич, Т. Ю. Історія розвитку фізичної рекреації : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, С. Б. Пангелов. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).
 24. 75.81 Л83 Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посібн. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. д.г.н., проф. Волошина І.М. - К. : Кондор, 2008. - 385 с.
 25. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : підруч. / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 26. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 27. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Методика розробки турів : навч. посіб. / О. О. Любіцева ; Любіцева О.О. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 300 с.
 28. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
 29. 75.81 М13 Мазур, Ф. Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону) : Навч. посіб. / Ф. Ф. Мазур. - К. : ЦНЛ, 2005. - 96 с.
 30. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 31. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 32. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 33. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 34. 65.43 М21 Мальська, М. П. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. В. Цибух. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.
 35. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 36. 65.271 М38 Машина, Н. І. Страхування для туристичних підприємств : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 37. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 38. 87 П12 Пазенок, В. С. Філософія туризму : Навч. посіб. / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. - К. : Кондор, 2004. - 268 с.
 39. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. - (Альма-матер).
 40. 65.43 П90 Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло ; Пуцентейло П.Р. - К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с.
 41. 75.81 Р90 Рутинський, М. Географія туризму України : Навч.-метод. посіб. / М. Рутинський. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : ЦНЛ, 2004. - 160 с.
 42. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : Навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.
 43. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм : Навч. посібн. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2006. - 271 с.
 44. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 45. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 46. 75.81 С59 Сокол, Т. Г. Основи туристичної діяльності : Підруч. / Т. Г. Сокол. - К. : Грамота, 2006. - 264 с.
 47. 65.290-21 Т41 Тимошенко, З. І. Маркетинг готельно- ресторанного бізнесу : навч. посібник / З. І. Тимошенко, Г. Б. Мунін, В. П. Дишлевий. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 246 с.
 48. 65.43 Т99 Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 130 с.
 49. 26.89 У18 Уварова, Г. Ш. Туристське країнознавство : навч. посіб. / Г. Ш. Уварова ; [Уварова Г. Ш.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 152 с.
 50. 75.81 У80 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 354 с.
 51. 74.5 Ф33 Федорченко, В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : Монографія / В. К. Федорченко. - К. : Слово, 2004. - 472 с.
 52. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Історія туризму в Україні / В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. - К. : Вища школа, 2002. - 195 с.
 53. 75.81 Ч-75 Чорненька, Н. Організація туристичної індустрії : Навч. посіб. / Н. Чорненька. - К. : Атіка, 2006. - 264 с.

  Фінанси України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.261 М71 Місцеві фінанси : Підруч. / Ред. Кириленко О. П. - К. : Знання, 2006. - 677 с.
 2. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2015 рік / За ред. І.М.Жук. - К. : Август Трейд, 2016. - 575 с.
 3. 65.261 Т33 Теорія фінансів : Навч. посіб. / Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 480 с.
 4. 65.261 Т33 Теорія фінансів : підруч. / [ За ред. проф. Федосова В. М., Юрія С. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 5. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін; за ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 366 с.
 6. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Бечко П. К., Тулуш Л. Д.,Бечко П. М. та ін.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 345 с.
 7. 65.261 Ф59 Фінанси : навч.-метод. посіб. / [Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. та ін.]. - .2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2006. - 387 с.
 8. 65.261 Ф59 Фінанси : навч. посіб. / [Ред. Меглаперідзе А. С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 420 с.
 9. 65.261 Ф59 Фінанси : Навч. посіб. / Загорський В.С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. - К. : Знання, 2006. - 247 с.
 10. 65.261 Ф59 Фінанси : Навч. посіб. / Близнюк О.П., Лачкова Л.І., Оспіщев В.І. та ін. - К. : Знання, 2006. - 415 с.
 11. 65.261 Ф59 Фінанси ( державні, корпоративні, міжнародні ) : підруч. / [Онищенко В. О., Бережна А. Ю., Птащенко Л. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 600 с.
 12. 65.261 Ф59 Фінанси (теоретичні основи) : Підруч. / Грідчина М.В., Захожай В.Б., Осіпчук Л.Л. та ін. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 312 с.
 13. 65.261 Ф59 Фінанси для фінансистів : підруч. / [За заг. ред. Т. А. Говорушко]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 612 с.
 14. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) : Теоретично-практич. посіб. - Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. - К. : Професіонал, 2006. - 288 с.
 15. 65.261 Ф59 Фінанси регіону : навч. посіб. / [ Коваленко М. А., Мацієвич Т. О., Полевик Г. М. та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 312 с.
 16. 65.261 Ф59 Фінанси у запитаннях і відповідях / Ред. Данілов О.Д. - К. : Комп'ютерпрес, 2006. - 444 с.
 17. 65.261 Ф59 Фінанси україни: інституційні перетворення та напрями розвитку / [ За ред. Чугунова І. Я. ]. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с.
 18. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 160 с.
 19. 65.261 Б56 Бечко, П. К. Місцеві фінанси : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. В. Ролінський. - К. : ЦУЛ, 2007. - 192 с.
 20. 65.261 Б61 Біла, О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 390 с.
 21. 65.261 Б68 Благун, І. Г. Фінанси : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 314 с.
 22. 65.261 В19 Василенко, Л. П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях : Наочний. навч. посіб. / Л. П. Василенко, Л. В. Гут, О. П. Оксеєнко. - К. : Дакор, 2006. - 344 с.
 23. 65.261 В19 Василик, О. Д. Державні фінанси України : Підручн. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2004. - 608 с.
 24. 65.261 В25 Вдовенко, Л. О. Фінанси : навч. посіб. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра. - К. : ЦУЛ, 2010. - 152 с.
 25. 65.261 В29 Венгер, В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер ; Венгер В. В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 432 с.
 26. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : Алерта, 2011. - 328 с.
 27. 65.261 Г55 Глущенко, А. С. Фінанси : навч. посіб. / А. С. Глущенко. - Л. : Магнолія 2006, 2016. - 440 с.
 28. 65.02 З-68 Злупко, С. М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С. М. Злупко. - К. : Знання, 2006. - 367 с.
 29. 65.261 І-31 Іжевський, П. Г. Фінанси : навч. посіб. / П. Г. Іжевський, О. В. Кошонько. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 373 с. - (Вища освіта в Україні).
 30. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 31. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінанси України та сусідніх держав : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 589 с.
 32. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 33. 65.261 К46 Кізима, Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т. О. Кізима ; [Кізима Т. О.]. - К. : Знання, 2010. - 431 с.
 34. 65.261 К56 Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : Навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - К. : ЦУЛ, 2013. - 578 с.
 35. 92 К56 Ковальчук, А. Т. Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. - К. : Знання, 2005. - 287 с. - (Фінансове право).
 36. 65.261 К56 Ковальчук, С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. - Л. : Новий світ-2000, 2011. - 568 с.
 37. 65.29 К64 Кондрашихін, А. Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа, В. О. Федорова. - Навч. посібник. - Київ : ЦНЛ, 2007. - 208 с.
 38. 67.402 К72 Костенко, Ю. О. Фінансове право України : навч. посіб. / Ю. О. Костенко ; Костенко Ю. О. - К. : ЦУЛ, 2009. - 240 с.
 39. 65.261 К79 Кремень, О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 40. 65.261 К82 Криховецька, З. М. Фінанси ( у питаннях та відповідях) : Навч. посіб. / З. М. Криховецька, С. О. Труфанова, І. І. Цигилик. - К. : ЦНЛ, 2006. - 120 с.
 41. 65.261 К88 Кудряшов, В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов ; [Кудряшов В.П.]. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 352 с.
 42. 65.29 К89 Кузьмін, В. В. Фінансові основи підприємництва : Навч. посіб. / В. В. Кузьмін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 192 с.
 43. 65.261 О-58 Онисько, С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-ге вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 367 с.
 44. 65.261 О-60 Опарін, В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. - 5-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 240 с.
 45. 65.261 О-60 Опарін, В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : Монографія / В. М. Опарін. - К. : КНЕУ, 2005. - 240 с.
 46. 65.261 П29 Петленко, Ю. В. Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. - К. : Кондор, 2009. - 282 с.
 47. 65.261 Р69 Романенко, О. Р. Фінанси : Підруч. / О. Р. Романенко. - 4 - те вид. - К. : ЦНЛ, 2009. - 312 с.
 48. 65.261 С14 Сазонець, І. Л. Управління місцевими фінансами : Навч. посіб. / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 264 с.
 49. 65.261 С79 Стеців, Л. П. Фінанси : Навч. посіб. / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. - К. : Знання, 2007. - 235 с.
 50. 65.261 С81 Стойко, О. Я. Фінанси : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема. - К. : Алерта, 2014. - 432 с.
 51. 65.261 С88 Студінський, В. А. Фінанси Києва: історія та сьогодення : інформаційно-аналітичний довідник / В. А. Студінський, Д. В. Верба, О. В. Терещенко. - К. : Фенікс, 2010. - 320 с.
 52. 65.261 С89 Сунцова, О. О. Місцеві фінанси : Навч. посіб. / О. О. Сунцова ; [Сунцова О. О.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 488 с.

  Соціологія - наука про суспільство

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88 А43 Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки : Матеріали Всеукраїнської нуково-практичної конференції "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність". - К. : Либідь, 2006. - 480 с.
 2. 60.56 В40 Взаємодія ВНЗ та ринку праці у дзеркалі соціології : монографія / [Ред. Мельниченко А. А.]. - К. : Освіта України, 2009. - 188 с.
 3. 65.272 В85 Вступ до соціальної роботи : Навч. посіб. / Ред. Семігина Т.В., Мигович І.І. - К. : Академвидав, 2005. - 304 с.
 4. 65.272 О-75 Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 560 с.
 5. 60.5 С69 Социология : учебник / Н.Ф. Осипова, В.Д. Водник, Г.П. Климова [ и др.]; под. ред. Н.Ф. Осиповой. - Х. : ООО "Одиссей", 2008. - 264 с.
 6. 60.5 С69 Социология : Учеб. для вузов / Под ред. Лавриненко В. Н. - 3-е изд., прераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 448 с.
 7. 60.5 С69 Социология: история и современность / Волков Ю. Г., Гулиев М. А., Нечипуренко С. И. и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 668 с.
 8. 60.5 С69 Соціологічна теорія: традиції та сучасність : Навч. посіб. / Ред. Ручка А. - К., 2007. - 363 с.
 9. 60.5 С69 Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. - К. : Стилос; Фоліант, 2005. - 254 с.
 10. 92 С69 Соціологія : короткий навч. словник: терміни і поняття / [ Ред. Піча В.М.]. - 2-ге вид., переоб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 340 с.
 11. 60.5 С69 Соціологія : підруч. / [ Волович В. І., Горлач М. І., Кремень В. Г. та ін. ]. - 6-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 808 с.
 12. 92 С69 Соціологія : короткий навчальний словник-довідник: терміни і поняття / [Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д. та ін]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., Л. : Каравела, Новий Світ-2000, Магнолія 2006, 2015. - 340 с.
 13. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / Ред. Городяненко В.М. - 3-тє вид., перероб. - К. : Академія, 2008. - 544 с.
 14. 60.5 С69 Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. - 4-те вид., виправ. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 280 с. : Іл.
 15. 60.5 С69 Соціологія : підруч. / [ Ред. Піча В.М.]. - 4-е вид.,випр. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 293 с.
 16. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / За ред. В.Г. Городяненка. - 2-ге вид., перероб. - К. : Академія, 2005. - 560 с.
 17. 92 С69 Соціологія : Словник термінів і понять / Біленький Є.А., Козловець М.А., Саух І.В. та ін.; Ред. Біленький Є.А., Козловець М.А. - К. : Кондор, 2006. - 372 с.
 18. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / За ред. В.Г. Городяненка. - 3-тє вид., перероб. - К. : Академія, 2006. - 544 с.
 19. 60.5 С69 Соціологія : навч. посібник / [За ред. С.О. Макеєва]. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 566 с.
 20. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / Ред. Піча В.М. - Л. : Магнолія плюс: Новий Світ 2000, 2006. - 278 с.
 21. 60.5 С69 Соціологія і психологія : навч. посіб. / [Ред. Пачковський Ю. Ф.]. - К. : Каравела, 2009. - 760 с.
 22. 60.56 Б44 Бельский, В. Ю. Социология для юристов : Учеб. пособ. для вузов / В. Ю. Бельский, А. И. Кравченко, С. И. Курганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. - 398 с.
 23. 60.5 В21 Ватолина, Ю. Метод наблюдения в социологии (на основе опыта Вальтера Беньямина) / Ю. Ватолина. - С.Пб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. - 143 с.
 24. 60.5 В31 Вербець, В. В. Соціологія: курс лекцій : навч. посіб. / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. - К. : Кондор, 2009. - 550 с.
 25. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 26. 60.56 Г61 Голофаст, В. Б. Социология семьи : Статьи разных лет / В. Б. Голофаст ; Ред. Божкова О. Б. - С.Пб. : Алетейя, 2006. - 432 с.
 27. 60.5 Д97 Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм ; Дюркгейм Э.; пер. с фр., сост. А.Б. Гофмана. - М. : Канон+ РООИ "Реабилитация", 2006. - 352 с.
 28. 60.5 Ж79 Жоль, К. К. Соціологія : Навч. посіб. / К. К. Жоль. - К. : Либідь, 2005. - 440 с.
 29. 60.5 З-12 Забродин, В. Ю. Социология : Экзаменационные ответы для студентов вузов / В. Ю. Забродин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 160 с.
 30. 60.5 К64 Кон, И. С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология / И. С. Кон. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 605 с.
 31. 60.5 К78 Кравченко, А. И. Социология : учебник / А. И. Кравченко ; Кравченко А.И. - М. : ТК Велби,Проспект, 2008. - 536 с.
 32. 60.56 К84 Крутінь, Г. І. Соціологія конфлікту : практикум / Г. І. Крутінь, Н. В. Чубур. - К. : КНЕУ, 2007. - 152 с.
 33. 60.5 К89 Кузьменко, Т. М. Соціологія : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко ; [Кузьменко Т. М.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 320 с.
 34. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія економіки : Підручник / М. П. Лукашевич. - К. : Каравела, 2005. - 288 с.
 35. 74.58+60.5 М18 Малахова, Ж. Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів : навч. пос. / Ж. Д. Малахова, В. М. Огаренко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.
 36. 66.4 М29 Мартен, Д. Метамарфози світу: Соціологія глобалізації / Д. Мартен, Ж.-Л. Мецжер, Ф. П'єр ; Пер. з фр. Марічева Є. - К. : КМ Академія, 2005. - 302 с.
 37. 87.4 Н15 Навроцький, В. В. Логіка соціальної взаємодії / В. В. Навроцький. - Х. : Консум, 2005. - 204 с.
 38. 60.56 Н49 Нельга, О. В. Соціологія громадської думки : навч. посіб. / О. В. Нельга ; [ Нельга О. В.]. - Харків : Вид-во Шейніної О. В., 2008. - 186 с.
 39. 60.5 П33 Пірен, М. І. Загальна соціологія : підруч. / М. І. Пірен. - К. : Персонал, 2014. - 478 с.
 40. 60.56 П43 Погрібна, В. Л. Соціологія професіоналізму : монографія / В. Л. Погрібна ; Погрібна В. Л. - К. : Алерта КНТ ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 41. 60.5 П93 Пшеничнюк, О. В. Соціологія : Посіб. / О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. - 2-ге вид., допов. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2005. - 172 с.
 42. 60.56 С30 Семашко, О. М. Соціологія мистецтва : Навч. посіб. / О. М. Семашко. - 2-ге вид, випр. і доп. - Л. : Магнолія плюс, 2006. - 244 с.
 43. 60.5 С35 Сикевич, З. В. Социологическое исследование: практическое руководство / З. В. Сикевич. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 44. 60.5 С40 Сірий, Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : Навч. посіб. / Є. В. Сірий. - 2-ге вид. - К. : Атіка, 2007. - 480 с. : Іл.
 45. 60.5 С40 Сірий, Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є. В. Сірий ; Сірий Є.В. - 3-тє вид., виправл. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 492 с. : Іл.
 46. 60.56 С60 Солодников, В. В. Социология социально-дезадаптированной семьи / В. В. Солодников. - С.Пб. : Директ, 2007. - 384 с. - CD.
 47. 60.5 Т12 Тавокин, Е. П. Основы методики социологического исследования : учеб. пособ. / Е. П. Тавокин ; Тавокин Е. П. - М. : Инфра-М, 2009. - 239 с. - (Высшее образование).
 48. 60.56 Т46 Тихонов, А. В. Социология управления / А. В. Тихонов ; Тихонов А. В. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Канон+, РООИ "Реабилитация", 2007. - 472 с.
 49. 60.5 Т92 Тьоніс, Ф. Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології / Ф. Тьоніс ; Пер. з нім. Комарова Н., Погорілий О. - К. : Дух і літера, 2005. - 262 с.
 50. 60.56 Ф76 Фомичева, И. Д. Социология СМИ : Учеб. пособие / И. Д. Фомичева. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 335 с.
 51. 60.5 Ч-45 Червінська, Т. Г. Соціологія / Т. Г. Червінська ; Червінська Т.Г. - М. : МАУП, 2007. - 248 с. - Бібліогр. у кінці розд.
 52. 60.5 Ч-45 Червінська, Т. Г. Соціологія : навч. посіб. / Т. Г. Червінська ; [Червінська Т.Г.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 248 с.
 53. 60.5 Ч-49 Черниш, Н. Й. Соціологія : підруч. / Н. Й. Черниш ; Черниш Н. Й. - 5-те вид., перероб. і.доп. - К. : Знання, 2009. - 468 с.
 54. 60.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціологія : Підручн. / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2007. - 288 с.
 55. 60.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціологія : Підручн. / М. Ф. Юрій. - К. : Дакор, 2005. - 552 с.
 56. 60.56 Ю71 Юрій, М. Ф. Соціологія культури / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2006. - 302 с.
 57. 60.5 Я37 Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов ; [Ядов В.А.]. - 5-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2011. - 567 с.

  Інтелектуальна власність та її захист

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 В43 Використання обєктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / [Биркович Т. І., Бондар І. С., Шишка Р. Б. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2016. - 520 с.
 2. 67.404.3 І-73 Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В., Григоренко Л. С.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 344 с.
 3. 67.412 К63 Коментар законодавства про світову організацію торгівлі / [За ред. Крупчана О. Д., Білоусова Ю. В.]. - К. : Професіонал, 2011. - 488 с.
 4. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 08 лютого 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 334 с.
 5. 67.412.2 М58 Міжнародне приватне право : підруч. / [Ред. Жушман В. П., Шуміло І. А.]. - Х. : Право, 2015. - 320 с.
 6. 67.412.3 П68 Право Європейського Союзу : навч. посіб. / [Ред. Петров Р. А.]. - 5- те вид. змін. і доп. (відповідно до полож. Лісабон. Договору). - К. : Істина, 2013. - 376 с.
 7. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : підруч. / [За заг. ред. О. І. Харитонової]. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 540 с.
 8. 67.404.3 П68 Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / [Еннан Р. Є., Менсо С. В., Романадзе Л. Д. та ін.]. - К. : Алерта, 2016. - 492 с.
 9. 67.404.3 П 68 Право інтелектуальної власності : конспект лекцій / [Ред. Борисова В. І.]. - Х. : Право, 2010. - 112 с.
 10. 67.410 П84 Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі. пояснення : практич. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 402 с.
 11. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 06 січня 2017 року. - К. : Алерта, 2017. - 306 с.
 12. 65.29 А76 Аполій, В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Аполій, С. А. Середа, Н. О. Шутовська. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 323 с.
 13. 67.404.3 Д21 Дахно, И. И. Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности / И. И. Дахно ; [Дахно И. И.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 280 с.
 14. 67.404.3 Д21 Дахно, И. И. Патентознавство : навч. посіб. / И. И. Дахно ; [Дахно І. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 318 с.
 15. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Інтелектуальна власність : навч. посіб.-довідник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 382 с.
 16. 67.404.3 Д21 Дахно, І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - К. : ЦУЛ, 2015. - 550 с.
 17. 67.404.3 Д42 Джунь, В. В. Право інтелектуальної власності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Джунь. - К. : Персонал, 2014. - 432 с.
 18. 67.404.3 Л17 Лазебний, В. С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : Навч. посіб. / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа. - К. : Ліра-К, 2011. - 160 с.
 19. 60.5 Л63 Лісовський, П. М. Персонологія: специфіка, структура, механізм : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Персонал, 2015. - 356 с.
 20. 67.404.3 М59 Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2014. - 242 с.
 21. 67.404.3 М74 Мокій, А. І. Комерціалізація технологій та об'єктів патентного права : навч. посіб. / А. І. Мокій, І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 272 с.
 22. 67.404.3 П64 Потоцький, М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія / М. Ю. Потоцький. - К. : Персонал, 2014. - 620 с.
 23. 67.404.3 Ф79 Фордзюн, Ю. І. Основи інтелектуальної власності : Навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, Кабацій. - К. : Кондор, 2012. - 208 с.
 24. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 276 с.
 25. 65.42 Ч-96 Чухрай, Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручн. / Н. Чухрай, Р. Патора. - К. : Кондор, 2010. - 398 с.

 

  Педагогічна психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.31 В43 Вікова та педагогічна психологія : навч. посібн. / [Скрипченко О.В.,Долинська Л.В. , Огороднійчук З. В. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2009. - 400 с.
 2. 88.4-6 П24 Педагогическая психология : Учебное пособие. - С.Пб. : Питер, 2010. - 416 с.
 3. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : підруч. / [Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 420 с.
 4. 88.4-6 П24 Педагогічна психологія : Навч. посіб. / [Сергеєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 168 с.
 5. 88.4-6 П86 Психология педагогического взаимодействия / [ред. Коломинский Я. Л.]. - С.Пб. : Речь, 2007. - 240 с.
 6. 88.4-6 Б26 Бархаев, Б. П. Педагогическая психология / Б. П. Бархаев. - С.Пб. : Питер, 2007. - 448 с.
 7. 88.4-6 Б86 Бочелюк, В. Й. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 248 с.
 8. 88.31 В42 Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. Г. Видра ; [Видра О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 112 с.
 9. 88.4-6 В58 Власова, О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. І. Власова ; Власова О.І. - К. : Либідь, 2005. - 400 с.
 10. 88.4-6 И46 Ильин, Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин. - С.Пб. : Питер, 2012. - 640 с.
 11. 88.31 К95 Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій / В. П. Кутішенко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 128 с.
 12. 88.4-6 Л69 Логвинов, И. Педагогическая психология в схемах и комментариях : Учеб. пособие / И. Логвинов, С. Сарычев, А. Силаков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 221 с.
 13. 88.4-6 М75 Молодцова, Н. Г. Практикум по педагогической психологии / Н. Г. Молодцова ; Молодцова Н. Г. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с.
 14. 88 Н-50 Немов, Р. С. Психология. В 3-х кн. Кн.2 : Психология образования / Р. С. Немов ; [Немов Р. С.]. - 4-е изд. - М. : Владос, 2007. - 606 с.
 15. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук ; [Поліщук В. М.]. - 3-тє вид., випр. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. - 352 с.
 16. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова та педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : Навч. - метод. посіб. / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 330 с.
 17. 88.4-6 С13 Савчин, М. В. Педагогічна психологія : Навч. посіб. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.
 18. 88.4-6 С20 Сарычев, С. В. Педагогическая психология : Краткий курс / С. В. Сарычев, И. Н. Логвинов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 19. 88.4-6 С79 Степанов, О. М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. М. Степанов ; [Степанов О. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 416 с. - (Альма-матер).
 20. 88 С81 Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учебное пособие / Л. Д. Столяренко ; Столяренко Л.Д. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 672 с.
 21. 88.3 Т87 Туриніна, О. Л. Диференціальна психологія : навч.-метод. посіб. / О. Л. Туриніна, Є. О. Варлакова. - К. : Персонал, 2012. - 136 с.
 22. 88.4-6 Ф76 Фоминова, А. Н. Педагогическая психология / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. пед. ун-т, 2013. - 333 с.
 23. 88 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Професіонал, 2006. - 576 с.

 

  Митниця: вчора, сьогодні, завтра

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.412 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа : Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. Камлик М.І. - К. : Атіка, 2004. - 680 с.
 2. 65.5 І-99 Історія митної справи в Україні / За ред. Пашка П.В., Ченцова В.В. - К. : Знання, 2006. - 606 с.
 3. 67.401.21 М66 Митне законодавство України : Зб. нормат-прав. актів. - К. : Істина, 2007. - 424 с.
 4. 65.5 М66 Митне оформлення автотранспортних засобів / Ред. Пашко П.В. - К. : Знання, 2004. - 237 с.
 5. 67.401.21 М66 Митне право України : Навч. посіб. / Ред. Ченцова В. В. - К. : Істина, 2007. - 328 с.
 6. 67.401.21 М66 Митне право України : навч. посіб. / [ За заг. ред. Юлдашева О. Х. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 232 с.
 7. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 24 березня 2016 року. - К. : Алерта, 2016. - 330 с.
 8. 65.5 М66 Митний контроль на залізничному транспорті / Ред. Пашко П.В. та ін. - К. : Знання, 2004. - 404 с.
 9. 67.401.21 М66 Митний контроль та митне оформлення : Навч. посіб. / Ред. Каленський М.М., Пашко П.В. - К. : Знання-Прес, 2002. - 284 с.
 10. 67.401.21 М66 Митний кур'єр. №8/44/. - К. : Інформ-Київ, 2002. - 88 с.
 11. 67.401.21 Н34 Науково-практичний коментар Митного кодексу України : станом на 20 січня 2016 р. / [За заг. ред. Добіна Є. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 488 с.
 12. 65.5 О-75 Основи митної справи : навч. посіб. / за ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Знання, 2002. - 318 с.
 13. 65.5 О-75 Основи митної справи в Україні : підруч. / [ Ред. Пашко П. В. ]. - К. : Знання, 2008. - 651 с. - (Митна справа в Україні).
 14. 67.401.21 П62 Посольства. Візи. Митниці. - Довідкове видання. - К. : Журналіст, 2001. - 284 с.
 15. 67.401.21 Б77 Бойко, В. М. Митне право України : навч. посіб. Т.1 / В. М. Бойко. - К. : Алерта, 2015. - 528 с.
 16. 67.401.21 Б77 Бойко, В. М. Митне право України : навч. посіб. Т.2 / В. М. Бойко. - К. : Алерта, 2015. - 618 с.
 17. 67.401.21 Г18 Гамидуллаев, С. Н. Пособие для декларанта: таможенные процедуры / С. Н. Гамидуллаев, А. В. Кулешов. - С.Пб. : Питер, 2003. - 443 с. - (Закон и практика).
 18. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. / О. П. Гребельник. - 4-те вид., оновл. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 472 с.
 19. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - К. : ЦНЛ, 2005. - 696 с.
 20. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Основи митної справи : Навч. посіб. / О. П. Гребельник. - К. : ЦУЛ, 2003. - 600 с.
 21. 67.401.21 Д50 Діхтієвський, П. В. Митне право : навч.- метод. посіб. / П. В. Діхтієвський, Д. В. Шаповалов. - К. : КНЕУ, 2008. - 160 с.
 22. 65.5 Д79 Дубініна, А. А. Основи митної справи в Україні : Навч. посіб. / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна. - К. : Професіонал, 2004. - 360 с.
 23. 65.5 Д79 Дубініна, А. А. Митна справа : підруч. / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 320 с.
 24. 65.5 Є99 Ємченко, І. В. Методи і технічні засоби митного контролю : Підруч. / І. В. Ємченко, А. П. Закусілов. - К. : ЦНЛ, 2007. - 432 с.
 25. 65.5 Є60 Ємченко, І. В. Митна справа / І. В. Ємченко. - К. : Укоопосвіта, 2001. - 472 с.
 26. 67.401.21 Ж81 Жорін, Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з прграмних тем) : Навч. посіб. / Ф. Л. Жорін. - К. : КНЕУ, 2001. - 248 с.
 27. 67.401.21 Ж81 Жорін, Ф. Л. Правові засади митної справи України : Навч. посіб. / Ф. Л. Жорін, І. Н. Звягіна. - К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. - 384 с.
 28. 67.401.21 З-62 Зименко, А. В. Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил : навч. посіб. / А. В. Зименко ; [Зименко А. В.]. - Х. : Право, 2010. - 160 с.
 29. 67.401.21 К93 Курило, Т. В. Митне право України : навч. посіб. / Т. В. Курило ; [Курило Т. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 240 с.
 30. 65.5 М16 Макогон, Ю. В. Митна справа : Навч. посіб. / Ю. В. Макогон, А. Б. Яценко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 31. 65.5 Н34 Науменко, В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. - 394 с.
 32. 67.401.21 П19 Пастух, І. П. Митне право України : навч. посіб. / І. П. Пастух, О. В. Горбач. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 128 с.
 33. 67.402+67.401.21 П46 Пожидаєва, М. А. Бюджетне, податкове і митне право України : навч. посіб. / М. А. Пожидаєва. - К. : Правова єдність, 2015. - 80 с.
 34. 67.412 С18 Сандровский, К. К. Международное таможенное право / К. К. Сандровский. - 3-е изд., стер. - К. : Знання, КОО, 2002. - 461 с.
 35. 65.42 Ч-93 Чурсіна, Л. А. Товарознавство та експертиза в митній справі : Навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. - Херсон, 2012. - 308 с.
 36. 65.5 Ш50 Шершун, А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : Навч.- метод. посіб. / А. А. Шершун. - К. : Кондор, 2007. - 330 с.
 37. 67.401.21 Ш65 Шишка, Р. Б. Митне право України : Навч. посіб. / Р. Б. Шишка, В. В. Сергієнко. - 3-тє вид., доп., перероб. - Х. : Еспада, 2006. - 352 с.
 38. 67.401.21 Ш79 Шостак, М. Ф. Митне право : Навч. посіб. / М. Ф. Шостак. - К. : ТП Прес, 2003. - 224 с.

Книжкові виставки 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: