Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

  3 грудня - 300 років від дня народження
Григорія Савича Сковороди

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : Короткі біограф. нариси. Історич. та худож. портрети: Довід. вид. / Гусєв В.І., Дрожжин В.П., Калінцев Ю.О, та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 91 Г83 Григорій Сковорода 1722-1794 : Бібліографічний покажчик. - К., 2002. - 136 с.
 4. 87.3(4 Укр) І-90 Історія української філософії : підручник. - К. : Академвидав, 2008. - 624с.
 5. 74.03 П27 Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних педагоги : Підручн. / Бойко А.М., Бардінова В.Д., Борщ Ж.В. та ін. - К. : Професіонал, 2004. - 576 с.
 6. 87.3(4Укр) Ф68 Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність : Матеріали Міжнар. наук. круглого столу, м. Київ, МАУП, 2-3 груд. 2005 р. / За наук. ред. Сагач Г. М. - К. : МАУП, 2006. - 136 с.
 7. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 8. 87 Ф56 Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / [Ред. Губерський Л. В.]. - К. : Знання, 2009. - 621 с.
 9. 87.3(4 Укр)+83.3(4Укр) Б14 Багалій, Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода : монографія / Д. Багалій ; [Багалій Д. І.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Вид-во "Орій" при УКСП, 1992. - 472 с.
 10. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода, Гоголь, Шевченко / Ю. Я. Барабаш ; Передм. Панченка В. - К. : КМ Академія, 2006. - 744 с.
 11. 83.3(4Укр) Б61 Білоус, П. В. Історія української літератури ХІ - ХVІІІ ст. : навч. посіб. / П. В. Білоус ; Білоус П. В. - К. : Академія, 2009. - 424 с. - (Альма-матер).
 12. 83.3(4Укр) Б61 Білоус, П. В. Українська література ХІ - ХVІІІ ст. : навч. посіб. для самостійної роботи студента / П. В. Білоус, О. П. Білоус. - К. : Академія, 2010. - 360 с. - (Сам).
 13. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 14. 87.3(4 Укр) Г70 Горський, В. С. Історія української філософії : Підручник / В.С.. Кисляк К. В. Горський. - К. : Либідь, 2004. - 488 с.
 15. 83.3(4 Укр) Д31 Демченко, С. А. Давня українська література ( Х-ХVIII століття ). Практикум : навч. посіб. / С. А. Демченко, Ю. М. Сафонов. - К. : Знання, 2013. - 231 с.
 16. 83.3(4 Укр) Д99 Дяченко, С. І. Українська література: для іноземних студентів : підруч. / С. І. Дяченко, О. В. П'ятецька. - К. : Академія, 2010. - 312 с.
 17. 84(4 Укр) Є96 Єшкілєв, В. Усі кути Трикутника:апокриф мандрів Григорія Сковороди / В. Єшкілєв ; [Єшкілєв В.]. - К. : Академія, 2012. - 248 с.
 18. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 19. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 20. 87 П44 Подольська, Є. А. Філософія : Підручник / Є. А. Подольська. - К. : ЦНЛ, 2006. - 704 с.
 21. 87 П77 Причепій, Є. М. Філософія : підруч. / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - Вид. 3-тє, стереотип. - К. : Академвидав, 2009. - 592 с. - (Альма-матер).
 22. 84(4Укр)+87.3(4 Укр) С44 Сковорода, Г. Сад божественных песен / Г. Сковорода ; [Сковорода Г.]. - Х. : ФОЛИО, 2009. - 286 с.
 23. 84(4Укр) С44 Сковорода, Г. Сад пісень : вибрані твори; для старшого шкільного віку / Г. Сковорода. - К. : Веселка, 1983. - 528 с.
 24. 84(4Укр) С44 Сковорода, Г. Твори у 2-х томах. Т.1 : Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / Г. Сковорода. - К. : Обереги, 2005. - 528 с.
 25. 84(4Укр) С44 Сковорода, Г. Твори у 2-х томах. Т.2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи / Г. Сковорода. - К. : Обереги, 2005. - 480 с.
 26. 84(4 Укр) С76 Стадниченко, В. Іду за Сковородою: Сповідь у любові до вчителя : документальна повість-подорож / В. Стадниченко ; Стадниченко В. - К. : Криниця, 2002. - 176 с. - (Моя книгозбірня).
 27. 92 Т48 Ткаченко, А. Знаменитые украинцы / А. Ткаченко. - К. : Аристей, 2005. - 444 с.
 28. 83.3 (4 Укр) У95 Ушкалов, Л. Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду / Л. Ушкалов. - Х. : Акта, 2001. - 222 с.
 29. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Григорий Сковорода / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фолио, 2009. - 123 с. - (Знаменитые украинцы).
 30. 87.3(4 Укр) Ф32 Федів, Ю. О. Історія української філософії : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. - К. : Україна, 2001. - 512 с.
 31. 87.3(4 Укр)+83.3(4Укр) Х85 Хоткевич, Г. Григорій Савович Сковорода (український фільософ) : Короткий його життєпис і вибрані місця з творів та листів / Г. Хоткевич. - Х. : Глас, 1997. - 128 с.
 32. 87.3(4 Укр) Ч-59 Чижевський, Д. Філософія Г.С.Сковороди / Д. Чижевський. - Х. : Акта, 2003. - 432 с.

  26 листопада - День пам'яті жертв Голодомору

  21 листопада - День гідності і свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 4. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Є люди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 5. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 6. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 7. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 8. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 9. 84(4 Укр) Ж79 Жолдак, Б. Укри : бойова проза / Б. Жолдак. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с.
 10. 84(4 Укр) М61 Мимрук, О. В. Олег Сенцов / О. В. Мимрук. - Х. : Фоліо, 2018. - 396 с.
 11. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 12. 84(4 Укр) П56 Пономаренко, Б. Й. Полігон : повісті, / Б. Й. Пономаренко. - К. : Жнець, 2021. - 320 с. : іл.
 13. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.

  HISTORY OF UKRAINE

  17 листопада - Міжнародний день філософії

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 4. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 5. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Prakt_z_dysc_Filosofiya.rar
 6. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 7. 87 Ф68 Філософія : Навч. посіб. / Вільчинський Ю.М. та ін. - К. : КНЕУ, 2019. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Vilchinskiy_Filosofiya.rar
 8. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 9. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 10. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 11. 92 Ф68 Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки : Словник-довідник. В 2-х ч. Ч.1 / Упор. А.В.Сакун, Т.І.Кадлубович, Д.С.Черняк. - К. : КНУТД, 2018. - 188 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Fil_pol_sociologiya_slovnyk_1.rar
 12. 92 Ф68 Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки : Словник-довідник. В 2-х ч. Ч.2 / Упор. А.В.Сакун, Т.І.Кадлубович, Д.С.Черняк. - К. : КНУТД, 2019. - 164 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Fil_pol_sociologiya_slovnyk_2.rar
 13. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 14. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 15. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.2 : Теоретична та практична філософія / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 431 с.
 16. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 17. 87 Б24 Баранник, М. В. Лекції з філософії / М. В. Баранник ; навч. посіб. - К. : Ліра-К, 2022. - 166 с.
 18. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 19. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 20. 87 В75 Воронюк, О. Л. Основи філософських знань : навч.-метод. посіб. / О. Л. Воронюк. - К. : Медицина, 2018. - 120 с.
 21. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 22. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 23. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 24. 87 К82 Кривуля, О. М. Філософія : Навч. посіб. / О. М. Кривуля. - Х. : ХНУ, 2010. - 592 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Kryvulya_Filosofiya.rar
 25. 87 Л64 Литвинчук, О. В. Філософія : Навч. посіб. / О. В. Литвинчук, В. І. Муляр. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. - 403 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Lytvynchuk_Filosofiya.rar
 26. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 27. 87 Н54 Нерубасська, А. О. Філософія : навч. посіб. / А. О. Нерубасська. - Одесса : ОНАЗ ім.О. С. Попова, 2014. - 204 с.
 28. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 29. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 30. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 31. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 32. 87+66.0+60.5 С15 Сакун, А. В. Філософія, політологія, соціологія : Навч.-метод. посіб. / А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк. - К. : КНУТД, 2019. - 264 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Sakun_Fil_pol_sociologiya.rar
 33. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія самотності / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Svendsen_Filos_samotnosti.rar
 34. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Svendsen_Filos_svobody.rar
 35. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 36. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 37. 87 Ц81 Цофнас, А. Ю. Философский минимум бакалавра : учеб. пособ для дистанц. обучения / А. Ю. Цофнас. - Одесса : Наука и техника, 2011. - 120 с.
 38. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 39. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Арийские цивилизации: древняя Индия и ее религии : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2021. - 712 с.
 40. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.
 41. 86.3 Щ92 Щокін, Г. Людство і віра: витоки народів і релігій : наук.-публ. вид. У 4 т. / Г. Щокін. - третє вид. - К. : МАУП, 2020. - 2220 с.

  9 листопада - День української писемності та мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 6. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 7. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 16. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 17. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 18. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 20. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 21. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 22. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 23. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 24. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 25. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 26. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 27. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 28. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 29. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 30. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 31. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 32. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 33. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 34. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 35. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
 36. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 37. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 38. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 39. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 1 : Вступний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2010. - 126 с.
 40. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 41. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 42. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 43. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 44. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 45. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 46. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 47. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 48. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 49. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 50. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 51. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 52. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 53. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 54. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 55. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 56. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 57. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 58. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 Риторика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.4 Л69 Логика и риторика: хрестоматия : учеб. пособие / [Авт.- сост. Берков В. Ф., Яскевич Я. С. ]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Мн. : ТетраСистемс, 2007. - 736 с.
 2. 74.26 М54 Методика навчання риторики в школі : навч. посіб. / [Уклад. В. А. Нищета]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 200 с.
 3. 83.7 О-63 Ораторське мистецтво : підруч. / [Требін М. П., Клімова Г. П., Осипова Н. П. та ін.]. - Х. : Право, 2013. - 208 с.
 4. 83.7 П24 Педагогічна риторика : монографія / [Кучерук О. А., Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. та ін.]. - К. : КНТ, 2016. - 258 с.
 5. 83.7 Р55 Риторика : навч. посіб. / [Уоряд. Нищета В. А.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 220 с.
 6. 83.7 А16 Абрамович, С. Д. Мовленнєва комунікація : Підруч. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - К. : ЦНЛ, 2004. - 472 с.
 7. 83.7 Б81 Бондаренко, Г. Л. Історія педагогічної риторики : навч. посіб. / Г. Л. Бондаренко. - К. : Персонал, 2012. - 276 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/83.7/Bondarenko_Ist_ritoriki.rar
 8. 83.7 Є-51 Єлісовенко, Ю. П. Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення / Ю. П. Єлісовенко. - К. : Атіка, 2008. - 204 с.
 9. 83.7 К12 Кавера, Н. В. Практикум з риторики : навч. посіб. / Н. В. Кавера. - К. : Кондор, 2015. - 178 с.
 10. 83.7 К30 Кацавець, Р. С. Ораторське мистецтво : підруч. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2014. - 238 с.
 11. 83.7 К61 Колотілова, Н. А. Риторика : Навч. посіб. / Н. А. Колотілова. - М. : ЦНЛ, 2007. - 232 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/83.7/Ritorika-Kolotilova.rar
 12. 83.7 К91 Куньч, З. Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посіб. / З. Куньч ; [Куньч З.]. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 248 с.
 13. 83.7 Л63 Лісовський, П. М. Суспільна риторика : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2018. - 244 с.
 14. 81.2 Ісп М12 Магушинець, І. І. Вступ до риторики (іспанська мова) : Навч. посіб. / І. І. Магушинець. - К. : ВПЦ" Київський ун-т", 2004. - 109 с.
 15. 83.7 М36 Мацько, Л. І. Риторика : Навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - К. : Вища шк., 2003. - 311 с.
 16. 83.7 М42 Медвідь, А. М. Ораторське мистецтво правників : навч. посіб. / А. М. Медвідь, Ф. М. Медвідь. - К. : Міленіум, 2005. - 336 с.
 17. 83.7 М75 Молдован, А. В. Судова промова : навч. посіб. / А. В. Молдован, Л. С. Богдан. - К. : Алерта, 2014. - 288 с.
 18. 83.7 О-54 Олійник, О. Ораторське мистецтво юриста : навч. посіб. / О. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Кондор, 2009. - 210 с.
 19. 83.7 О-54 Олійник, О. Сучасна ділова риторика : навч. посіб. / О. Олійник ; [ Олійник О.]. - К. : Кондор, 2010. - 166 с.
 20. 83.7 О-54 Олійник, О. Юридична риторика. Теорія та практика : навч. посіб. / О. Олійник, В. Молдован. - К. : Кондор, 2009. - 214 с.
 21. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник ; Олійник О.Б. - К. : Алерта, 2008. - 304 с.
 22. 83.7 О-54 Олійник, О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник ; Олійник О. Б. - К. : Кондор, 2009. - 170 с.
 23. 83.7 О-59 Онуфрієнко, Г. С. Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2019. - 624 с.
 24. 83.7 П72 Препотенська, М. Риторика.10 ключових тем : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2009. - 254 с.
 25. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 26. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Риторика / Г. М. Сагач. - Навч. посіб.;2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2000. - 568 с.
 27. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Риторичний квітник: афористичний золотослів : навч. посіб. / Г. М. Сагач. - К. : Слово, 2004. - 264 с.
 28. 83.7 С32 Серажим, К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики) : монографія / К. Серажим ; [Серажим К.]. - К. : Паливода А. В., 2010. - 352 с.
 29. 83.7 Ф53 Филлипс, Л. Дискурс-анализ. Теория и метод : Пер. с анг. / Л. Филлипс, М. В. Йоргенсен. - Х. : Гуманитарный центр, 2004. - 336 с.
 30. 83.7 Х76 Хоменко, І. В. Еристика : підручник / І. В. Хоменко ; Хоменко І.В. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/83/83.7/Erystyka.rar
 31. 83.7 Ш62 Шинкарук, В. Д. Основи риторики : навч. посіб. / В. Д. Шинкарук, В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2021. - 320 с.

 8 жовтня - День юриста

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2021. - 448 с.
 2. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 3. 67.404 З-19 Закон України " Про бюро економічної безпеки" : чинне законодавство станом на 06 квітня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 52 с.
 4. 67.400 З-19 Закон України "Про всеукраїнський референдум" : станом на 14 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 156 с.
 5. 67.412 М58 Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя : підруч. - К. : Алерта, 2021. - 276 с.
 6. 67.410 Н85 Нотаріальний процес: Інтерактивний курс (з практикумом) : підруч. / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Бордюг Т. О. та ін.]. - К. : Алерта, 2021. - 480 с.
 7. 67.410 Т33 Теорія доказового права : наук.-практ. посіб (монографія) / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2021. - 426 с.
 8. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.1 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 330 с.
 9. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.2 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 572 с.
 10. 67.7 Б14 Баганець, О. В. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / О. В. Баганець. - К. : Алерта, 2019. - 258 с.
 11. 67.401 Б83 Бородін, І. Л. Адміністративне право України : підруч. / І. Л. Бородін. - К. : Алерта, 2019. - 548 с.
 12. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : практикум дистанц. навчання; навч.-метод. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 110 с.
 13. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 7-ме вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2021. - 500 с.
 14. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.1 : Вчення про кримінальне правопорушення / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 434 с.
 15. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.2 : Вчення про покарання / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 468 с.
 16. 67.404 Ж86 Жуков, С. В. Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства : наук.-практич. посіб. / С. В. Жуков. - К. : Алерта, 2021. - 292 с.
 17. 67.404.5 К95 Кухарєв, О. В. Спадкове право України : підруч. / О. В. Кухарєв. - К. : Алерта, 2020. - 362 с.
 18. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 9-те вид.. доп. і перероб. - К. : Алерта, 2021. - 458 с.
 19. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 8-ме вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 406 с.
 20. 67.410 Ф95 Фурса, С. Я. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, А. О. Дика. - К. : Алерта, 2021. - 288 с.
 21. 67.404.5 Ш65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2021. - 228 с.

 Українознавство

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.5 Е88 Етнографія України : навч. посіб. / [За ред. проф. С. А. Макарчука]. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - Л. : Світ, 2004. - 520 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Etnohrafia_Ukrainy.rar
 2. 63.5 Е88 Етнографія українців / За ред. С.А.Макарчука. - 3-є вид., переоб. і доп. - Л. : ЛНУ, 2015. - 711 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Makarchuk_Etnogr_ukrainciv.rar
 3. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 4. 63.5 У45 Українознавство : Навч. програм. - К. : Міленіум, 2004. - 152 с.
 5. 63.5 У45 Українознавство в системі освіти : Навч. просіб. - К. : Міленіум, 2004. - 312 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри : Колл. монографія / Ред. Іщенко М. - К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. - 396 с.
 7. 63.5 У45 Українське народознавство : Навч. посіб. / Ред. Павлюк С.П. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 570 с.
 8. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 9. 92 Б14 Багнюк, А. Символи українознавства : художньо-інформаційний довідник / А. Багнюк ; Багнюк А. - Тернопіль : Новий колір, 2008. - 826 с.
 10. 63.5 Б61 Білан, М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. - Л. : Фенікс, 2000. - 326 с.
 11. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 12. 63.3(4 Укр) Г64 Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) : монографія / О. Є. Гомотюк ; Гомотюк О.Є. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 552 с.
 13. 63.5 Г91 Грушевський, М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / Марко Грушевський ; Грушевський Марко. - К. : Либідь, 2006. - 256 с.
 14. 63.5 Д54 Дністрянський, М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : монографія / М. С. Дністрянський ; Дністрянський М.С. - Л. : Літопис; Видавничий центр ЛНу ім. І.Франко, 2006. - 490 с.
 15. 63.5 З-13 Завальнюк, А. Ф. Українські літні обряди та пісні : навч. посіб. / А. Ф. Завальнюк ; [ Завальнюк А. Ф. ]. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 304 с.
 16. 63.5 К18 Камінська, Н. М. Костюм в Україні від Київської Русі до ХХІ століття / Н. М. Камінська, С. І. Нікуленко. - Х. : Золоті сторінки, 2004. - 208 с.
 17. 63.5 К30 Кафарський, В. І. Етнологія : підруч. / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук. - К. : ЦНЛ, 2006. - 432 с.
 18. 63.5 К64 Кононенко, П. П. Українознавство - наука любові, етики, життєтворчості : збірка наукових праць / П. П. Кононенко. - Л. : Сполом, 2006. - 458 с.
 19. 63.5 К64 Кононенко, П. П. Українознавство : Конспект лекцій / П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. - К. : МАУП, 2005. - 392 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/nw59.pdf
 20. 74.26 К68 Коротаєва-Камінська, В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навч. посіб. / В. О. Коротаєва-Камінська. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 21. 63.5 Л72 Лозко, Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. - 5-е вид., зі змін та доп. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Ukrainske_narodoznavstvo.rar
 22. 63.5 М69 Михайличенко, О. В. Українознавство: оповіді про Україну та українців / О. В. Михайличенко. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 213 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Ukrainoznavstvo_opovidi_pro_Ukrainu.rar
 23. 63.5+71.1 М69 Михайлова, Р. Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р. Д. Михайлова ; Михайлова Р.Д. - К. : Слово, 2007. - 496 с. : іл.
 24. 63.5+74.200 С29 Сележан, Й. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : Хрестоматія / Й. Сележан. - Чернівці : Книга - ХХІ, 2005. - 306 с.
 25. 63.5+74.200 С29 Сележан, Й. Основи національного виховання. Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців : Хрестоматія / Й. Сележан. - Чернівці : Книга - ХХІ, 2005. - 272 с.
 26. 63.5 С32 Середюк, О. Український рік. Історія, традиції, звичаї, обряди. Сценарії проведення свят : науково-популярне вид. / О. Середюк. - К. : ФОП Стебеляк, 2018. - 384 с.
 27. 63.5 С59 Соколовська, К. М. Практикум з українознавства : навч. посіб. / К. М. Соколовська ; [Соколовська К. М.]. - К. : Персонал, 2011. - 68 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Ukrainoznavstvo.pdf
 28. 63.5 С59 Соколовська, К. М. Українська етнологія : Навч. посіб. / К. М. Соколовська. - К. : Персонал, 2014. - 438 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Ukr_etnolog.rar
 29. 63.5 С79 Стефанюк, С. К. Українське народознавство (практичне народознавство) : навч.посібник / С. К. Стефанюк ; [Стефанюк С.К.]. - Х. : ББН, 2003. - 272 с.
 30. 74 У74 Усатенко, Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє. Українознавчий вимір / Т. П. Усатенко. - К. : Наукова думка, 2003. - 285 с.
 31. 63.5 У84 Утвенко, В. В. Етнологія : Навч. посіб. / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2014. - 244 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Etnologij_Utvenko.rar
 32. 63.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Етногенез українського народу / М. Ф. Юрій ; 3-є вид., доп. і перероб. - К. : Кондор, 2008. - 262 с.
 33. 63.5 Ю71 Юрій, М. Ф. Етнологія : навч. посіб. / М. Ф. Юрій ; Юрій М.Ф. - К. : Дакор, 2006. - 360 с.

 Країнознавство

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 К78 Країни світу і Україна : енциклопедія в 5 т. Т.1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / [Наук. ред. 1-го тому Бульвінський А. Г.]. - К. : Фенікс, 2017. - 564 с.
 2. 26.89 К78 Країнознавство : підруч. / [Крижанівський В. П., Дорошко М. С., Головченко В. І. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 439 с. - карти.
 3. 26.89 К78 Країнознавство: теорія та практика : підруч. / [Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.
 4. 26.89 Т33 Теоретичні основи країнознавства : підруч. / [Антонюк Н. В., Мальська М. П., Занько Ю. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 326 с.
 5. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Куделко С. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 6. 92 Д21 Дахно, І. І. Історія країн світу : Довідник / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2007. - 816 с.
 7. 92 Д21 Дахно, І. І. Країни світу : Енциклопед. довідник / І. І. Дахно, С. М. Тимофієв. - К. : МАПА, 2011. - 608 с.
 8. 26.89 Д69 Дорошко, М. С. Країнознавство. Країни СНД : Навч. посіб. / М. С. Дорошко. - К. : МАУП, 2007. - 286 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/26/p08_17.pdf
 9. 92 Д79 Дубович, І. А. Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 839 с.
 10. 26.89 К56 Ковальчук, Ю. А. Країнознавство: Корея : навч. посіб. / Ю. А. Ковальчук. - К. : Київський університет, 2011. - 350 с.
 11. 26.89 Л55 Лизогуб, В. А. Країнознавство : навч. посіб. / В. А. Лизогуб. - Х. : Право, 2015. - 624 с.
 12. 26.89 Л63 Лісовський, П. М. Країнознавство : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2018. - 264 с.
 13. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : Навч. посіб. / М. П. Мальська ; Мальська М. П. - К. : ЦНЛ, 2009. - 224 с.
 14. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 15. 26.89 М21 Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦНЛ, 2010. - 224 с.
 16. 26.89 М31 Масляк, П. О. Країнознавство : Підруч. / П. О. Масляк. - К. : Знання, 2007. - 292 с.
 17. 26.89 П16 Панкова, Є. В. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб. / Є. В. Панкова ; Панкова Є. В. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2007. - 352 с.
 18. 26.89 П30 Петранівський, В. Л. Туристичне краєзнавство : Навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2008. - 575 с.
 19. 26.89 С78 Стафійчук, В. І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія : навч. посіб. / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. - К. : Альтерпрес, 2009. - 427 с.
 20. 92 С91 Сухомозський, М. Україна у світі : Енцикл. довід. / М. Сухомозський, Н. Аврамчук. - К. : МАУП, 2007. - 872 с.
 21. 26.89 У18 Уварова, Г. Ш. Туристське країнознавство : навч. посіб. / Г. Ш. Уварова ; [Уварова Г. Ш.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 152 с.
 22. 26.89 У69 Уривалкін, О. М. Історичне краєзнавство : Навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 296 с.

 Академічна доброчесність

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404.3 А22 Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність : практич. посіб. - К. : ЦУЛ, 2021. - 224 с.
 2. 74.58 А38 Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : Кол. моногр. / За заг. ред. Н.Г.Сорокіної та ін. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 169 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Monografiya_Akad_dobrochesnist.rar
 3. 74.58 А38 Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / За заг. ред. Т.В.Фінікова. - К. : Таксон, 2016. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Akadem_chesnist.rar
 4. 81 А38 Академічне письмо : Навч. посіб. / Уклад. С.К.Ревуцька, В.М.Зінченко. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Revucka_Akadem_pysmo.rar
 5. 87.7 Е88 Етика ділового спілкування : навч. посіб. / [За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук ]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 344 с.
 6. 74.58 З-19 Закон України "Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 23 січня 20 20 року. - К. : Алерта, 2020. - 108 с.
 7. 67.404.3 З-19 Закон України про авторське право і суміжні права : Офіц. вид. - К. : Ін Юре, 2002. - 56 с.
 8. 67.404.3 В22 Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. - К. : Дакор, 2016. - 564 с.
 9. 81.2 Укр В67 Волкотруб, Г. Й. Стилістика ділової мови : Навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. - К. : МАУП, 2002. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Stilistika_dilov_movi(Volkotrub).pdf
 10. 81.2 Укр В67 Волкотруб, Г. Й. Українська ділова мова : Практикум / Г. Й. Волкотруб, А. М. Венцковський. - 3-тє вид., стереотип. - К. : МАУП, 2007. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_Mov_volk.pdf
 11. 72+74.58 Г85 Грипич, С. Н. Науково-дослідницька діяльність студентів : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. - К. : Кондор, 2021. - 288 с.
 12. 81.2 Укр К49 Климова, К. Я. Основи культури і техніки мовлення : Навч. посіб. / К. Я. Климова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2007. - 240 с.
 13. 72 К70 Корягін, М. В. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. - К. : Алерта, 2014. - 622 с.
 14. 81.2 Укр М36 Мацько, Л. І. Стилістика української мови : Підручн. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. - К. : Вища шк., 2003. - 462 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Stylistyka_ukrainskoi_movy.rar
 15. 67.404.3 М59 Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2014. - 242 с.
 16. 72 П14 Палеха, Ю. І. Основи науково-дослідної роботи : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К. : Ліра-К, 2013. - 336 с.
 17. 81.2 Укр П43 Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підруч. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2013. - 350 с.
 18. 81 Р32 Ревуцька, С. К. Курс лекцій з дисципліни "Академічне письмо" / С. К. Ревуцька. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - 81 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/Revucka_Kurs_lek_akadem_pysmo.rar
 19. 78.5 Р69 Романюк, М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / М. М. Романюк ; [Романюк М. М.]. - Львів : Світ, 2003. - 96 с.
 20. 81.2 Укр Р83 Рудницький, Я. Як говорити по літературному? / Я. Рудницький. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 104 с.
 21. 81.2 Укр+60.56 С13 Савойська, С. В. Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри : монографія / С. В. Савойська. - К. : Просвіта, 2015. - 688 с.
 22. 73+78.3 С24 Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Свістельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 23. 81.2 Укр С32 Сербенська, О. Культура усного мовлення : Навч. посіб. / О. Сербенська. - К. : ЦНЛ, 2004. - 216 с.
 24. 87.7 Ч-15 Чайка, Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : Навч. посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2005. - 422 с.
 25. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.

 8 вересня - Міжнародний день грамотності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 3. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 4. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 5. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 6. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 13. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 16. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 17. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 18. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 19. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 20. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 21. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 23. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 24. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 25. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 26. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 27. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 28. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 29. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 30. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 31. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 32. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 33. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 34. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 35. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 36. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 37. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 38. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 39. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 40. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 41. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 42. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 43. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 44. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 45. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 46. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 47. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 48. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 49. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 50. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 51. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 52. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 Вам, першокурсники

 

 24 серпня- День Незалежності України

 28 липня - День Української Державності

 21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.1 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 559 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_1.rar
 5. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.2 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 326 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_2.rar
 6. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 7. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.1 : А-Б / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2010. - 911 с.
 8. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 9. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 10. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 14. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 15. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 16. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 17. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 18. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 20. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 21. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 22. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 23. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 24. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 25. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 26. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 27. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 28. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 29. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 30. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 31. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 32. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 33. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 34. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 35. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 36. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 37. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 38. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Kozachenko_Ukr_mova.rar
 39. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 40. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 41. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 42. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 43. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 44. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 1 : Вступний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2010. - 126 с.
 45. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 46. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 47. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 48. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 49. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 50. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 51. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 52. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 53. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 54. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 55. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 56. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 57. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 58. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 59. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 60. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 61. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 62. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 4-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.
 63. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 64. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 20 лютого - День Героїв Небесної сотні

 Економічна теорія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 В85 Вступ до економічної теорії : Підручник / [Ред. Ватаманюк З.]. - 3-тє вид., доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 504 с.
 2. 65.01 Е45 Економічна теорія : підруч. / [Якобчук В. П.. Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 449 с.
 3. 65.01 Е45 Економічна теорія : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 290 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Ekon_teoriya.rar
 4. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Касьяненко Л. М., Назаров В. В., Савченко Л. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 224 с.
 5. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая]. - К. : Персонал, 2016. - 520 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonom_teoria.rar
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [За заг. ред. Л. С. Шевченко]. - Х. : Право, 2016. - 268 с.
 7. 65.01 Е45 Економічна теорія / [За ред. Соколова М. О., Горлач М. І.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 532 с.
 8. 65.01+65.012.2 Е45 Економічна теорія. Макроекономіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 9. 65.01+65.5 Е45 Економічна теорія. Міжнародна економіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 143 с.
 10. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [Ред. Семененко В. М., Коваленко Д. І.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 11. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ За ред. В.Д. Базилевича ]. - 9-е вид., доп. - К. : Знання, 2014. - 710 с. - (Класичний університетський підручник).
 12. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [За ред. В. М. Тарасевича ]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 13. 65.01 Е45 Економічна теорія: політекономія: практикум : навч. посіб. / [ Ред. Базилевич В. Д. ]. - К. : Знання, 2010. - 494 с.
 14. 65.01 Е45 Економічна теорія:політична економія. Навчальні форми контролю та презентації : навч. посіб. / [ Юрій С. І.,Козюк В. В., Возьний К. З. та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 266 с.
 15. 65.01 Е45 Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. / [Манелюх Н. П., Максименко І. А., Мартиненко В. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 226 с.
 16. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 17. 65.01 Н35 Національна економіка : навч. посіб. / [Мельник А. Ф., Васіна А. Ю., Желюк Т. Л. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 463 с.
 18. 65.01 Н35 Національна економіка : Навч. посіб. / [Ред. Носова О. В.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Nosova_Nac_ekonomika.rar
 19. 65.01 О-75 Основи економічної науки : навч. посіб. / [Мацелюх Н. П., Розум О. М., Максименко І. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 324 с.
 20. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 21. 65.01 П50 Політична економія : навч. посіб. / [Ред. Башнянин Г. І..Шевчук Є. С.]. - 4-те вид., перероб і випр. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 280 с.
 22. 65.01 П50 Політична економія : Навч. посіб. / [Ред. Башнянин Г. І., Шевчук Є. С.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 477 с.
 23. 65.01 Э40 Экономическая теория : учеб. пособие / [Ред. Горняк О. В., Доленко Л. Х.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 328 с.
 24. 65.01 Э40 Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие : Учебник / Под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестрова. - М. : Дашков и К, 2012. - 876 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonom_teor_Ekonom_sys.rar
 25. 65.01 Б75 Бодров, В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. - К. : Академвидав, 2010. - 520 с.
 26. 65.01 Б86 Бочан, І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : Навч. посіб. / І. О. Бочан. - К. : Знання, 2012. - 211 с.
 27. 65.02 В23 Ващишин, А. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 436 с.
 28. 65.01 В65 Войтов, А. Г. Экономическая теория : Учебник для бакалавров / А. Г. Войтов. - М. : Дашков и К, 2012. - 392 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ek_teor_Voitov.rar
 29. 67.3(0)+65.01 В68 Воловик, О. А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу : монографія / О. А. Воловик. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 272 с.
 30. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с.
 31. 65.01 Г86 Гродский, В. С. Экономическая теория : Учебное пособие / В. С. Гродский. - С.Пб. : Питер, 2013. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonom_teoriya_Grodskiy.rar
 32. 65.01 З-12 Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький ; [Заблоцький Б. Ф.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 582 с.
 33. 65.01 З-95 Зухба, О. М. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. М. Зухба, Л. І. Ляшенко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 276 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Zuhba_Osn_ek_teorii.rar
 34. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 632 с.
 35. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, Цзе Гао Лі, Л. А. Останкова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 524 с.
 36. 65.02 К78 Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2014. - 504 с.
 37. 65.01 К78 Краус, Н. М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2016. - 596 с.
 38. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 39. 66.1+65.02 Л93 Любохинець, Л. С. Історія політичних та економічних вчень : Навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич. - К. : ЦУЛ, 2013. - 294 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.1/Istoriia_polit_ta_ekonom_vchen.rar
 40. 65.01 М86 Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : підруч. / С. В. Мочерний, В. Г. Скотний. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 600 с.
 41. 65.02 М86 Мочерний, С. В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко ; [За ред. Мочерного С.В.]. - Вид. 2-ге, доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 480 с.
 42. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - 2-ге вид. переробл. та доп. - К. : Знання, 2013. - 334 с.
 43. 65.01 П31 Петруня, Ю. Е. Основы экономической теории : учеб. пособ. / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Знання, 2011. - 359 с.
 44. 65.01 П99 Пястолов, С. М. Экономическая теория : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С. М. Пястолов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Pyastolov_Ekonom_teoriya.rar
 45. 65.01 Р47 Решетило, В. П. Экономическая теория : Учеб. пособ. / В. П. Решетило, Н. В. Можайкина, О. Ю. Егорова. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 210 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetilo_Ekon_teoriya.rar
 46. 65.01 С21 Сафонова, В. Є. Основи ринкової економіки і підприємництва : В 2-х ч. Ч.1 / В. Є. Сафонова, В. Я. Бобров. - К. : Персонал, 2014. - 346 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Osnovi_rink_ekonom.rar
 47. 65.01 С34 Сидоров, В. А. Экономическая теория / В. А. Сидоров. - Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2014. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonomich_teoriya_2014.rar
 48. 65.01 С40 Сірко, А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко. - К. : ЦУЛ, 2014. - 416 с.
 49. 65.495 С60 Солоненко, Н. Д. Економіка охорони здоров'я : навч. посіб. / Н. Д. Солоненко. - К. : Персонал, 2014. - 408 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.495/Ekonomika_zdorov.rar
 50. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. - К. : Кондор, 2013. - 464 с.
 51. 65.01 У68 Уразов, А. У. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Urazov_Osn_ekonom_teor.rar
 52. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Економічна теорія : Підруч. / В. Г. Чепінога ; [Чепінога В. Г.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 656 с.
 53. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 54. 65.01 Ч-49 Чернявська, О. В. Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - К. : Алерта, 2018. - 502 с.
 55. 65.02 Ш37 Шевченко, О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко ; [Шевченко О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 288 с.
 56. 65.01 Ш37 Шевчик, Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; [Шевчик Б. М.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 352 с.
 57. 65.01 Я46 Якобчук, В. П. Економічна теорія : навч. посіб. / В. П. Якобчук. - 3-тє вид., перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 408 с.

 Всесвітня історія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0)я2 В84 Всемирная история в лицах: От Гомера до Энштейна. Анекдоты, остроты,шутки. Энциклопедия для школьника / Под ред. В.П. Бутромеева. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 2. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 3. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Навч. посібник / Б.М. Гончар, Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. - 3-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 4. 63.3(0) И90 История Древнего Востока: От ранних государственных образований до древних империй / Ред. Седов А.В., Бонгард-Левин Г.М. - М. : Восточ. лит., 2004. - 895 с.
 5. 63.3(0)4 І-90 Історія західноєвропейського середньовіччя : Хрестоматія / Упоряд. Рудь М.О. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.
 6. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Куделко С. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 7. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 1 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Возницький Б. Г.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 8. 26.89 У45 Україна і світ (країна/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / [Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В., Сахаров В. Є. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416с.
 9. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.4. Ч.1 : Від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.) / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 224 с.
 10. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.3 : Від початку нашої ери до Великого переселення народів / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 216 с.
 11. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина (500 р. до н.е. - початок н.е.). Т.2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А.]. - К. : Кріон, 2009. - 216 с.
 12. 26.89 У45 Україна і світ: прагнення змін : монографія / [Ред. Висоцька Н.]. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. - 448 с.
 13. 63.3(0) У45 Україна і світ: стародавні цивілізації ( з давніх часів до 500 р. до н. е.). Т.1 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А.]. - К. : Кріон, 2009. - 216 с.
 14. 63.3(0) Х91 Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян (Давня доба, Середньовіччя) : навч. посіб. / [Ред. Яровой В. І.]. - К. : Либідь, 2011. - 416 с.
 15. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 1 : Стародавня Греція / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 656 с. : іл.
 16. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 2 : Стародавній Рим / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 848 с.
 17. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 3 : Практикум / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 544 с.
 18. 63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історія середніх віків : курс лекцій у 2-х т. Т. 1 : Раннє Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 496 с.
 19. 63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історія середніх віків : курс лекцій у 2-х т. Т. 2 : Високе і пізне Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 616 с.
 20. 63.3(0)3+63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історичні портрети античності та середньовіччя / В. О. Балух, І. П. Возний, В. П. Коцур ; підручник. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. - 502 с. : іл.
 21. 83.3(0)3 Б43 Бєлаш, Г. О. Історія античної літератури : навч. посіб. / Г. О. Бєлаш ; [Бєлаш Г. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 236 с.
 22. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: XIX-XX века. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 23. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: XVII - XIX века. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 24. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Книга 2. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 25. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 26. 63.3(0)6я2 Б93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Новое время. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 27. 63.3(0)я2 Б93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: От Гомера до Эйнштейна. Анекдоты, остроты, шутки. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 28. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Позднее средневековье. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 29. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Раннее средневековье. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 30. 63.3(0) В75 Воронянский, А. В. Всемирная история ХХ в. : учеб. пособие для школьников и студентов / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Х. : Парус, 2005. - 352 с.
 31. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : Навч. посіб. / С. О. Голованов ; Ред. Алексеев Ю.М. - К. : Каравела, 2006. - 272 с.
 32. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С. О. Голованов ; Голованов С. О. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с.
 33. 63.3(0)5 Е15 Евдокимова, А. А. История раннего нового времени. Эпоха реформации / А. А. Евдокимова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 288 с.
 34. 63.3(0)3 К17 Калашников, В. Загадки истории: Античность / В. Калашников. - М. : Белый город, 2004. - 48 с. - (Энциклопедия тайн и загадок).
 35. 63.3(0)4 К82 Крижановська, О. О. Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : Кур лекцій: Навч. посіб. / О. О. Крижановська, О. П. Крижановський. - К. : Либідь, 2004. - 368 с.
 36. 63.3(0) П12 Павленко, Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ / Ю. В. Павленко. - 2-е изд. - К. : Феникс, 2004. - 760 с.
 37. 63.3(0)3 П50 Полибий. Всеобщая история / Полибий ; пер.Пер. Мищенко Ф.Г. - М. : Олма-Пресс, 2004. - 576 с.
 38. 66.4 П93 Пшик, П. Україна і світ відкритими очима і серцем українцям в Америці. Частина аналітичних спостережень і коментарів: листи, дописи, і есеї на різні теми : наукове-популярне видання / П. Пшик ; упоряд. і ред. Бойко В. - Львів : Каменяр, 2007. - 320 с.
 39. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.

 22 січня - День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 2. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 3. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки / [Ред. Борисенко В.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 16. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 17. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 18. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 19. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 20. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в дзеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 21. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 22. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 23. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 24. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 25. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

 Кримінологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.51 К82 Криминология : Учеб. / Ред. Бурлакова В.Н., Кропачева Н.М. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с.
 2. 67.51 К82 Криминология = Criminology / Ред. Шелли Дж.Ф. - 3-е междунар. изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 864 с.
 3. 67.51 К82 Криминология / Под ред. В.Д.Малкова. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2006. - 528 с.
 4. 67.51 К82 Криминология : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 734 с.
 5. 67.51 К82 Криминология = Criminology / [Ред. Аванесов Г. А.]. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
 6. 67.51 К82 Кримінологія : навч. посіб. / [Ред. Джужа О. М.]. - К. : Атіка, 2010. - 312 с.
 7. 343.9 К82 Кримінологія : підруч.; практикум / [Ковальський В. С., Костенко О. М., Семаков Г. С. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 344 с.
 8. 67.51 К82 Кримінологія : Навч.-метод. посібник / Джужа О.М.,Моісеєв Э.М., Василевич В.В. та ін. - К. : Атіка, 2003. - 400 с.
 9. 67.51 К82 Кримінологія : академічний курс / [За заг. ред. О. М. Литвинова]. - К. : Кондор, 2018. - 588 с.
 10. 67.51 К82 Кримінологія : Навч. посіб. / Джужа О.М. та ін. - К. : Прецедент, 2004. - 208 с.
 11. 67.51 К82 Кримінологія. Загальна та Особлива частина : підручник / за заг. ред. В.В. Голіни. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Право, 2009. - 288 с.
 12. 67.51 О-60 Оперативне розпізнання : Монографія / Некрасов В. А., Мацюк В. Я., Філіпенко Н. Є та ін. - К. : МАУП, 2007. - 216 с.
 13. 67.51 А46 Александров, Ю. В. Кримінологія : Практикум / Ю. В. Александров. - К. : МАУП, 2004. - 56 с.
 14. 67.408 А66 Андрушко, А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А. В. Андрушко ; [Андрушко А. В.]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 248 с.
 15. 88.4-11 Б70 Блэкборн, Р. Психология криминального поведения = The psychology of criminal conduct / Р. Блэкборн ; пер.Буткевич Ю., Мальгина Н. - С.Пб. : Питер, 2004. - 496 с.
 16. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : підруч. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2018. - 352 с.
 17. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2016. - 140 с.
 18. 67.51 Г47 Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений" / Я. Гилинский. - С.Пб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 520 с.
 19. 67.51 Д76 Дрьомін, В. М. Кримінологія : навч.-метод. посіб. / В. М. Дрьомін, В. О. Туляков, Н. А. Орловська. - Одеса : Юридична література, 2003. - 172 с.
 20. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : посіб. для підгот. до іспитів / Ю. Ф. Іванов ; Іванов Ю. Ф. - К. : Паливода А.В., 2008. - 164 с.
 21. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - 2-ге вид., доповн. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2008. - 292 с.
 22. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - К. : Паливода А.В., 2006. - 264 с.
 23. 67.0 К72 Костенко, О. М. Культура і закон - у протидії злу : монографія / О. М. Костенко ; Костенко О.М. - К. : Атіка, 2008. - 352 с.
 24. 67.51 К93 Курило, В. І. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій : Навч. посіб. / В. І. Курило, О. Є. Михайлов, О. С. Яра. - К. : Кондор, 2006. - 192 с.
 25. 67.51 Л64 Литвак, О. М. Держава і злочинність : Монографія / О. М. Литвак ; Наук. ред. М.Й. Коржанський. - К. : Атіка, 2004. - 304 с.
 26. 67.51 М69 Михайлов, О. Є. Кримінологія : навч. посіб. / О. Є. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. - К. : Знання, 2012. - 565 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 27. 67.51 Т85 Тупчієнко, Д. Л. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / Д. Л. Тупчієнко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.

 Логіка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.7 Л69 Логико-риторические аспекты диалога : монография / [Берков В. Ф., Колотилова Н. А., Комаха Л. Г. и др.]. - К. : Київський університет, 2011. - 173 с.
 2. 87.4 Л69 Логіка для юристів : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 150 с.
 3. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 4. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 5. 87.4 А53 Алфьоров, С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальна. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 136 с.
 6. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 6-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 168 с. : іл.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Logika_bogdanovskiy.rar
 7. 87.4 Г44 Гетманова, А. Д. Логика : учебник / А. Д. Гетманова ; Гетманова А.Д. - 13-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 415 с. : ил., табл.
 8. 87.4 Д85 Дуцяк, І. З. Логіка : підруч. / І. З. Дуцяк ; [Дуцяк І. З.]. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 9. 87.4 Ж59 Жеребкін, В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін ; Жеребкін В. Є. - 10-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 255 с.
 10. 87.4 К21 Карамишева, Н. В. Логіка ( теоретична і прикладна ) : навч. посіб. / Н. В. Карамишева ; [ Карамишева Н. В.]. - К. : Знання, 2011. - 455 с.
 11. 87.4 К44 Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2016. - 92 с.
 12. 87.4 К63 Комаха, Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. - К. : ЦУЛ, 2015. - 360 с.
 13. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : Підруч. для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; [Конверський А. Є.]. - 3-тє вид, перер. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 14. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський. - 5-те вид, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 15. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 304 с.
 16. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Lohika_tradytsiina_ta_suchasna.rar
 17. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна логіка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 18. 87.4 М74 Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб / Н. Г. Мозгова ; Мозгова Н. Г. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 248 с.
 19. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 20. 87.4 П12 Павлов, В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч. посіб. / В. І. Павлов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 408 с.
 21. 87.4 П37 Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями : Учеб. пособие / В. П. Плавич ; [Плавич В. П.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 208 с.
 22. 92 П42 Повторева, С. М. Словник з логіки / С. М. Повторева ; [Повторева С. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 196 с.
 23. 87.4 П89 Пустовит, А. В. Введение в логику : курс лекций / А. В. Пустовит. - К. : Персонал, 2013. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Pustovit_Vvedenie_v_logiku.rar
 24. 87.4 Р99 Ряшко, В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; Ряшко В. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 328 с.
 25. 87.4 Т63 Тофтул, М. Г. Логіка : підручник / М. Г. Тофтул ; Тофтул М.Г. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2008. - 400 с.
 26. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; [Хоменко І. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Lohika_teoriia_ta_praktyka.rar
 27. 22.12 Ш66 Шкільняк, С. С. Математична логіка. Основи теорії алгоритмів : навч. посіб. / С. С. Шкільняк ; [ Шкільняк С. С. ]. - К. : Персонал, 2009. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Shkilnyak_Mat_logika.rar


Книжкові виставки 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: