Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 Кримінологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.51 К82 Криминология : Учеб. / Ред. Бурлакова В.Н., Кропачева Н.М. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с.
 2. 67.51 К82 Криминология = Criminology / Ред. Шелли Дж.Ф. - 3-е междунар. изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 864 с.
 3. 67.51 К82 Криминология / Под ред. В.Д.Малкова. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2006. - 528 с.
 4. 67.51 К82 Криминология : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 734 с.
 5. 67.51 К82 Криминология = Criminology / [Ред. Аванесов Г. А.]. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
 6. 67.51 К82 Кримінологія : навч. посіб. / [Ред. Джужа О. М.]. - К. : Атіка, 2010. - 312 с.
 7. 343.9 К82 Кримінологія : підруч.; практикум / [Ковальський В. С., Костенко О. М., Семаков Г. С. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 344 с.
 8. 67.51 К82 Кримінологія : Навч.-метод. посібник / Джужа О.М.,Моісеєв Э.М., Василевич В.В. та ін. - К. : Атіка, 2003. - 400 с.
 9. 67.51 К82 Кримінологія : академічний курс / [За заг. ред. О. М. Литвинова]. - К. : Кондор, 2018. - 588 с.
 10. 67.51 К82 Кримінологія : Навч. посіб. / Джужа О.М. та ін. - К. : Прецедент, 2004. - 208 с.
 11. 67.51 К82 Кримінологія. Загальна та Особлива частина : підручник / за заг. ред. В.В. Голіни. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Право, 2009. - 288 с.
 12. 67.51 О-60 Оперативне розпізнання : Монографія / Некрасов В. А., Мацюк В. Я., Філіпенко Н. Є та ін. - К. : МАУП, 2007. - 216 с.
 13. 67.51 А46 Александров, Ю. В. Кримінологія : Практикум / Ю. В. Александров. - К. : МАУП, 2004. - 56 с.
 14. 67.408 А66 Андрушко, А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А. В. Андрушко ; [Андрушко А. В.]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 248 с.
 15. 88.4-11 Б70 Блэкборн, Р. Психология криминального поведения = The psychology of criminal conduct / Р. Блэкборн ; пер.Буткевич Ю., Мальгина Н. - С.Пб. : Питер, 2004. - 496 с.
 16. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : підруч. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2018. - 352 с.
 17. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2016. - 140 с.
 18. 67.51 Г47 Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений" / Я. Гилинский. - С.Пб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 520 с.
 19. 67.51 Д76 Дрьомін, В. М. Кримінологія : навч.-метод. посіб. / В. М. Дрьомін, В. О. Туляков, Н. А. Орловська. - Одеса : Юридична література, 2003. - 172 с.
 20. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : посіб. для підгот. до іспитів / Ю. Ф. Іванов ; Іванов Ю. Ф. - К. : Паливода А.В., 2008. - 164 с.
 21. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - 2-ге вид., доповн. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2008. - 292 с.
 22. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - К. : Паливода А.В., 2006. - 264 с.
 23. 67.0 К72 Костенко, О. М. Культура і закон - у протидії злу : монографія / О. М. Костенко ; Костенко О.М. - К. : Атіка, 2008. - 352 с.
 24. 67.51 К93 Курило, В. І. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій : Навч. посіб. / В. І. Курило, О. Є. Михайлов, О. С. Яра. - К. : Кондор, 2006. - 192 с.
 25. 67.51 Л64 Литвак, О. М. Держава і злочинність : Монографія / О. М. Литвак ; Наук. ред. М.Й. Коржанський. - К. : Атіка, 2004. - 304 с.
 26. 67.51 М69 Михайлов, О. Є. Кримінологія : навч. посіб. / О. Є. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. - К. : Знання, 2012. - 565 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 27. 67.51 Т85 Тупчієнко, Д. Л. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / Д. Л. Тупчієнко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.

 Логіка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.7 Л69 Логико-риторические аспекты диалога : монография / [Берков В. Ф., Колотилова Н. А., Комаха Л. Г. и др.]. - К. : Київський університет, 2011. - 173 с.
 2. 87.4 Л69 Логіка для юристів : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 150 с.
 3. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 4. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 5. 87.4 А53 Алфьоров, С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальна. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 136 с.
 6. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 6-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 168 с. : іл.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Logika_bogdanovskiy.rar
 7. 87.4 Г44 Гетманова, А. Д. Логика : учебник / А. Д. Гетманова ; Гетманова А.Д. - 13-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 415 с. : ил., табл.
 8. 87.4 Д85 Дуцяк, І. З. Логіка : підруч. / І. З. Дуцяк ; [Дуцяк І. З.]. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 9. 87.4 Ж59 Жеребкін, В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін ; Жеребкін В. Є. - 10-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 255 с.
 10. 87.4 К21 Карамишева, Н. В. Логіка ( теоретична і прикладна ) : навч. посіб. / Н. В. Карамишева ; [ Карамишева Н. В.]. - К. : Знання, 2011. - 455 с.
 11. 87.4 К44 Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2016. - 92 с.
 12. 87.4 К63 Комаха, Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. - К. : ЦУЛ, 2015. - 360 с.
 13. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : Підруч. для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; [Конверський А. Є.]. - 3-тє вид, перер. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 14. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський. - 5-те вид, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 15. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 304 с.
 16. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Lohika_tradytsiina_ta_suchasna.rar
 17. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна логіка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 18. 87.4 М74 Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб / Н. Г. Мозгова ; Мозгова Н. Г. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 248 с.
 19. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 20. 87.4 П12 Павлов, В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч. посіб. / В. І. Павлов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 408 с.
 21. 87.4 П37 Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями : Учеб. пособие / В. П. Плавич ; [Плавич В. П.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 208 с.
 22. 92 П42 Повторева, С. М. Словник з логіки / С. М. Повторева ; [Повторева С. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 196 с.
 23. 87.4 П89 Пустовит, А. В. Введение в логику : курс лекций / А. В. Пустовит. - К. : Персонал, 2013. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Pustovit_Vvedenie_v_logiku.rar
 24. 87.4 Р99 Ряшко, В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; Ряшко В. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 328 с.
 25. 87.4 Т63 Тофтул, М. Г. Логіка : підручник / М. Г. Тофтул ; Тофтул М.Г. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2008. - 400 с.
 26. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; [Хоменко І. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Lohika_teoriia_ta_praktyka.rar
 27. 22.12 Ш66 Шкільняк, С. С. Математична логіка. Основи теорії алгоритмів : навч. посіб. / С. С. Шкільняк ; [ Шкільняк С. С. ]. - К. : Персонал, 2009. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Shkilnyak_Mat_logika.rar


Книжкові виставки 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: