Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 28 липня - День Української Державності

 21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.1 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 559 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_1.rar
 5. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.2 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 326 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_2.rar
 6. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 7. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.1 : А-Б / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2010. - 911 с.
 8. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 9. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 10. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 14. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 15. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 16. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 17. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 18. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 20. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 21. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 22. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 23. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 24. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 25. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 26. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 27. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 28. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 29. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 30. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 31. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 32. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 33. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 34. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 35. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 36. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 37. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 38. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Kozachenko_Ukr_mova.rar
 39. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 40. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 41. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 42. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 43. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 44. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 1 : Вступний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2010. - 126 с.
 45. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 46. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 47. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 48. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 49. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 50. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 51. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 52. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 53. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 54. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 55. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 56. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 57. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 58. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 59. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 60. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 61. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 62. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 4-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.
 63. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 64. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

 20 лютого - День Героїв Небесної сотні

 Економічна теорія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 В85 Вступ до економічної теорії : Підручник / [Ред. Ватаманюк З.]. - 3-тє вид., доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 504 с.
 2. 65.01 Е45 Економічна теорія : підруч. / [Якобчук В. П.. Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л та ін.]. - К. : Ліра-К, 2020. - 449 с.
 3. 65.01 Е45 Економічна теорія : Навч. посіб. / За заг. ред. В.П.Решетило. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 290 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetylo_Ekon_teoriya.rar
 4. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Касьяненко Л. М., Назаров В. В., Савченко Л. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 224 с.
 5. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая]. - К. : Персонал, 2016. - 520 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonom_teoria.rar
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [За заг. ред. Л. С. Шевченко]. - Х. : Право, 2016. - 268 с.
 7. 65.01 Е45 Економічна теорія / [За ред. Соколова М. О., Горлач М. І.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 532 с.
 8. 65.01+65.012.2 Е45 Економічна теорія. Макроекономіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 9. 65.01+65.5 Е45 Економічна теорія. Міжнародна економіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 143 с.
 10. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [Ред. Семененко В. М., Коваленко Д. І.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 360 с.
 11. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ За ред. В.Д. Базилевича ]. - 9-е вид., доп. - К. : Знання, 2014. - 710 с. - (Класичний університетський підручник).
 12. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [За ред. В. М. Тарасевича ]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 13. 65.01 Е45 Економічна теорія: політекономія: практикум : навч. посіб. / [ Ред. Базилевич В. Д. ]. - К. : Знання, 2010. - 494 с.
 14. 65.01 Е45 Економічна теорія:політична економія. Навчальні форми контролю та презентації : навч. посіб. / [ Юрій С. І.,Козюк В. В., Возьний К. З. та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 266 с.
 15. 65.01 Е45 Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посіб. / [Манелюх Н. П., Максименко І. А., Мартиненко В. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 226 с.
 16. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 17. 65.01 Н35 Національна економіка : навч. посіб. / [Мельник А. Ф., Васіна А. Ю., Желюк Т. Л. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 463 с.
 18. 65.01 Н35 Національна економіка : Навч. посіб. / [Ред. Носова О. В.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Nosova_Nac_ekonomika.rar
 19. 65.01 О-75 Основи економічної науки : навч. посіб. / [Мацелюх Н. П., Розум О. М., Максименко І. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 324 с.
 20. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 21. 65.01 П50 Політична економія : навч. посіб. / [Ред. Башнянин Г. І..Шевчук Є. С.]. - 4-те вид., перероб і випр. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 280 с.
 22. 65.01 П50 Політична економія : Навч. посіб. / [Ред. Башнянин Г. І., Шевчук Є. С.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 477 с.
 23. 65.01 Э40 Экономическая теория : учеб. пособие / [Ред. Горняк О. В., Доленко Л. Х.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 328 с.
 24. 65.01 Э40 Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие : Учебник / Под ред. И.К. Ларионова, С.Н. Сильвестрова. - М. : Дашков и К, 2012. - 876 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonom_teor_Ekonom_sys.rar
 25. 65.01 Б75 Бодров, В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. - К. : Академвидав, 2010. - 520 с.
 26. 65.01 Б86 Бочан, І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : Навч. посіб. / І. О. Бочан. - К. : Знання, 2012. - 211 с.
 27. 65.02 В23 Ващишин, А. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 436 с.
 28. 65.01 В65 Войтов, А. Г. Экономическая теория : Учебник для бакалавров / А. Г. Войтов. - М. : Дашков и К, 2012. - 392 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ek_teor_Voitov.rar
 29. 67.3(0)+65.01 В68 Воловик, О. А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу : монографія / О. А. Воловик. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 272 с.
 30. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с.
 31. 65.01 Г86 Гродский, В. С. Экономическая теория : Учебное пособие / В. С. Гродский. - С.Пб. : Питер, 2013. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonom_teoriya_Grodskiy.rar
 32. 65.01 З-12 Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький ; [Заблоцький Б. Ф.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 582 с.
 33. 65.01 З-95 Зухба, О. М. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. М. Зухба, Л. І. Ляшенко. - Донецьк : ДонНТУ, 2013. - 276 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Zuhba_Osn_ek_teorii.rar
 34. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 632 с.
 35. 65.02 К56 Ковальчук, В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, Цзе Гао Лі, Л. А. Останкова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 524 с.
 36. 65.02 К78 Краус, Н. М. Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки : навч. посіб. / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2014. - 504 с.
 37. 65.01 К78 Краус, Н. М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Н. М. Краус. - К. : ЦУЛ, 2016. - 596 с.
 38. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 39. 66.1+65.02 Л93 Любохинець, Л. С. Історія політичних та економічних вчень : Навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич. - К. : ЦУЛ, 2013. - 294 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/66/66.1/Istoriia_polit_ta_ekonom_vchen.rar
 40. 65.01 М86 Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : підруч. / С. В. Мочерний, В. Г. Скотний. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 600 с.
 41. 65.02 М86 Мочерний, С. В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) : навч. посіб. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко ; [За ред. Мочерного С.В.]. - Вид. 2-ге, доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 480 с.
 42. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - 2-ге вид. переробл. та доп. - К. : Знання, 2013. - 334 с.
 43. 65.01 П31 Петруня, Ю. Е. Основы экономической теории : учеб. пособ. / Ю. Е. Петруня, А. А. Задоя. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : Знання, 2011. - 359 с.
 44. 65.01 П99 Пястолов, С. М. Экономическая теория : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С. М. Пястолов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Pyastolov_Ekonom_teoriya.rar
 45. 65.01 Р47 Решетило, В. П. Экономическая теория : Учеб. пособ. / В. П. Решетило, Н. В. Можайкина, О. Ю. Егорова. - Х. : ХНУГХ, 2016. - 210 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Reshetilo_Ekon_teoriya.rar
 46. 65.01 С21 Сафонова, В. Є. Основи ринкової економіки і підприємництва : В 2-х ч. Ч.1 / В. Є. Сафонова, В. Я. Бобров. - К. : Персонал, 2014. - 346 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Osnovi_rink_ekonom.rar
 47. 65.01 С34 Сидоров, В. А. Экономическая теория / В. А. Сидоров. - Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2014. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Ekonomich_teoriya_2014.rar
 48. 65.01 С40 Сірко, А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко. - К. : ЦУЛ, 2014. - 416 с.
 49. 65.495 С60 Солоненко, Н. Д. Економіка охорони здоров'я : навч. посіб. / Н. Д. Солоненко. - К. : Персонал, 2014. - 408 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.495/Ekonomika_zdorov.rar
 50. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. - К. : Кондор, 2013. - 464 с.
 51. 65.01 У68 Уразов, А. У. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 328 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Urazov_Osn_ekonom_teor.rar
 52. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Економічна теорія : Підруч. / В. Г. Чепінога ; [Чепінога В. Г.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 656 с.
 53. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога. - К. : Ліра-К, 2017. - 240 с.
 54. 65.01 Ч-49 Чернявська, О. В. Національна економіка : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - К. : Алерта, 2018. - 502 с.
 55. 65.02 Ш37 Шевченко, О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії : навч. посіб. / О. О. Шевченко ; [Шевченко О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 288 с.
 56. 65.01 Ш37 Шевчик, Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; [Шевчик Б. М.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 352 с.
 57. 65.01 Я46 Якобчук, В. П. Економічна теорія : навч. посіб. / В. П. Якобчук. - 3-тє вид., перероб. - К. : Ліра-К, 2015. - 408 с.

 Всесвітня історія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0)я2 В84 Всемирная история в лицах: От Гомера до Энштейна. Анекдоты, остроты,шутки. Энциклопедия для школьника / Под ред. В.П. Бутромеева. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 2. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 3. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Навч. посібник / Б.М. Гончар, Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. - 3-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 4. 63.3(0) И90 История Древнего Востока: От ранних государственных образований до древних империй / Ред. Седов А.В., Бонгард-Левин Г.М. - М. : Восточ. лит., 2004. - 895 с.
 5. 63.3(0)4 І-90 Історія західноєвропейського середньовіччя : Хрестоматія / Упоряд. Рудь М.О. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.
 6. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Куделко С. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 7. 63.3(0) У45 Україна і світ : у 10 т. Т.5. : Славетні міста. Кн. 1 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А., Возницький Б. Г.]. - К. : Кріон, 2011. - 224 с.
 8. 26.89 У45 Україна і світ (країна/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / [Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В., Сахаров В. Є. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416с.
 9. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.4. Ч.1 : Від Великого переселення народів до раннього середньовіччя (350-850 рр.) / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 224 с.
 10. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина. Т.3 : Від початку нашої ери до Великого переселення народів / [Укл. Белік М. Г., Войцехівська Г. Б., Артем'єва Н. М.]. - К. : Кріон, 2010. - 216 с.
 11. 63.3(0) У45 Україна і світ: класична давнина (500 р. до н.е. - початок н.е.). Т.2 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А.]. - К. : Кріон, 2009. - 216 с.
 12. 26.89 У45 Україна і світ: прагнення змін : монографія / [Ред. Висоцька Н.]. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. - 448 с.
 13. 63.3(0) У45 Україна і світ: стародавні цивілізації ( з давніх часів до 500 р. до н. е.). Т.1 / [Ред. Відейко М. Ю., Корнієвський О. А.]. - К. : Кріон, 2009. - 216 с.
 14. 63.3(0) Х91 Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян (Давня доба, Середньовіччя) : навч. посіб. / [Ред. Яровой В. І.]. - К. : Либідь, 2011. - 416 с.
 15. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 1 : Стародавня Греція / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 656 с. : іл.
 16. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 2 : Стародавній Рим / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 848 с.
 17. 63.3(0)3 Б20 Балух, В. О. Історія античної цивілізації : У 3-х т. Т. 3 : Практикум / В. О. Балух ; Балух В. О. - Чернівці : ТОВ" Вид-во"Наші книги", 2008. - 544 с.
 18. 63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історія середніх віків : курс лекцій у 2-х т. Т. 1 : Раннє Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 496 с.
 19. 63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історія середніх віків : курс лекцій у 2-х т. Т. 2 : Високе і пізне Середньовіччя / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2010. - 616 с.
 20. 63.3(0)3+63.3(0)4 Б20 Балух, В. О. Історичні портрети античності та середньовіччя / В. О. Балух, І. П. Возний, В. П. Коцур ; підручник. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. - 502 с. : іл.
 21. 83.3(0)3 Б43 Бєлаш, Г. О. Історія античної літератури : навч. посіб. / Г. О. Бєлаш ; [Бєлаш Г. О.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 236 с.
 22. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: XIX-XX века. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 23. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: XVII - XIX века. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 24. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Книга 2. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 25. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Древний мир. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 26. 63.3(0)6я2 Б93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Новое время. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 27. 63.3(0)я2 Б93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: От Гомера до Эйнштейна. Анекдоты, остроты, шутки. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 28. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Позднее средневековье. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 29. 63.3(0)я2 Б-93 Бутромеев, В. П. Всемирная история в лицах: Раннее средневековье. Энциклопедия для школьника / В. П. Бутромеев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - 320 с.
 30. 63.3(0) В75 Воронянский, А. В. Всемирная история ХХ в. : учеб. пособие для школьников и студентов / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Х. : Парус, 2005. - 352 с.
 31. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : Навч. посіб. / С. О. Голованов ; Ред. Алексеев Ю.М. - К. : Каравела, 2006. - 272 с.
 32. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С. О. Голованов ; Голованов С. О. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с.
 33. 63.3(0)5 Е15 Евдокимова, А. А. История раннего нового времени. Эпоха реформации / А. А. Евдокимова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 288 с.
 34. 63.3(0)3 К17 Калашников, В. Загадки истории: Античность / В. Калашников. - М. : Белый город, 2004. - 48 с. - (Энциклопедия тайн и загадок).
 35. 63.3(0)4 К82 Крижановська, О. О. Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : Кур лекцій: Навч. посіб. / О. О. Крижановська, О. П. Крижановський. - К. : Либідь, 2004. - 368 с.
 36. 63.3(0) П12 Павленко, Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ / Ю. В. Павленко. - 2-е изд. - К. : Феникс, 2004. - 760 с.
 37. 63.3(0)3 П50 Полибий. Всеобщая история / Полибий ; пер.Пер. Мищенко Ф.Г. - М. : Олма-Пресс, 2004. - 576 с.
 38. 66.4 П93 Пшик, П. Україна і світ відкритими очима і серцем українцям в Америці. Частина аналітичних спостережень і коментарів: листи, дописи, і есеї на різні теми : наукове-популярне видання / П. Пшик ; упоряд. і ред. Бойко В. - Львів : Каменяр, 2007. - 320 с.
 39. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.

 22 січня - День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 2. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 3. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки / [Ред. Борисенко В.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 16. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 17. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 18. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 19. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 20. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в дзеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 21. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 22. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 23. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 24. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 25. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

 Кримінологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.51 К82 Криминология : Учеб. / Ред. Бурлакова В.Н., Кропачева Н.М. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с.
 2. 67.51 К82 Криминология = Criminology / Ред. Шелли Дж.Ф. - 3-е междунар. изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 864 с.
 3. 67.51 К82 Криминология / Под ред. В.Д.Малкова. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2006. - 528 с.
 4. 67.51 К82 Криминология : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 734 с.
 5. 67.51 К82 Криминология = Criminology / [Ред. Аванесов Г. А.]. - 4-е изд. перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
 6. 67.51 К82 Кримінологія : навч. посіб. / [Ред. Джужа О. М.]. - К. : Атіка, 2010. - 312 с.
 7. 343.9 К82 Кримінологія : підруч.; практикум / [Ковальський В. С., Костенко О. М., Семаков Г. С. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 344 с.
 8. 67.51 К82 Кримінологія : Навч.-метод. посібник / Джужа О.М.,Моісеєв Э.М., Василевич В.В. та ін. - К. : Атіка, 2003. - 400 с.
 9. 67.51 К82 Кримінологія : академічний курс / [За заг. ред. О. М. Литвинова]. - К. : Кондор, 2018. - 588 с.
 10. 67.51 К82 Кримінологія : Навч. посіб. / Джужа О.М. та ін. - К. : Прецедент, 2004. - 208 с.
 11. 67.51 К82 Кримінологія. Загальна та Особлива частина : підручник / за заг. ред. В.В. Голіни. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х. : Право, 2009. - 288 с.
 12. 67.51 О-60 Оперативне розпізнання : Монографія / Некрасов В. А., Мацюк В. Я., Філіпенко Н. Є та ін. - К. : МАУП, 2007. - 216 с.
 13. 67.51 А46 Александров, Ю. В. Кримінологія : Практикум / Ю. В. Александров. - К. : МАУП, 2004. - 56 с.
 14. 67.408 А66 Андрушко, А. В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А. В. Андрушко ; [Андрушко А. В.]. - Ужгород : Ліра, 2011. - 248 с.
 15. 88.4-11 Б70 Блэкборн, Р. Психология криминального поведения = The psychology of criminal conduct / Р. Блэкборн ; пер.Буткевич Ю., Мальгина Н. - С.Пб. : Питер, 2004. - 496 с.
 16. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : підруч. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2018. - 352 с.
 17. 67.51 Б73 Богатирьов, І. Г. Кримінологія : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов. - К. : Дакор, 2016. - 140 с.
 18. 67.51 Г47 Гилинский, Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других "отклонений" / Я. Гилинский. - С.Пб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 520 с.
 19. 67.51 Д76 Дрьомін, В. М. Кримінологія : навч.-метод. посіб. / В. М. Дрьомін, В. О. Туляков, Н. А. Орловська. - Одеса : Юридична література, 2003. - 172 с.
 20. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : посіб. для підгот. до іспитів / Ю. Ф. Іванов ; Іванов Ю. Ф. - К. : Паливода А.В., 2008. - 164 с.
 21. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - 2-ге вид., доповн. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2008. - 292 с.
 22. 67.51 І-20 Іванов, Ю. Ф. Кримінологія : Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - К. : Паливода А.В., 2006. - 264 с.
 23. 67.0 К72 Костенко, О. М. Культура і закон - у протидії злу : монографія / О. М. Костенко ; Костенко О.М. - К. : Атіка, 2008. - 352 с.
 24. 67.51 К93 Курило, В. І. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій : Навч. посіб. / В. І. Курило, О. Є. Михайлов, О. С. Яра. - К. : Кондор, 2006. - 192 с.
 25. 67.51 Л64 Литвак, О. М. Держава і злочинність : Монографія / О. М. Литвак ; Наук. ред. М.Й. Коржанський. - К. : Атіка, 2004. - 304 с.
 26. 67.51 М69 Михайлов, О. Є. Кримінологія : навч. посіб. / О. Є. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. - К. : Знання, 2012. - 565 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 27. 67.51 Т85 Тупчієнко, Д. Л. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / Д. Л. Тупчієнко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 240 с.

 Логіка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.7 Л69 Логико-риторические аспекты диалога : монография / [Берков В. Ф., Колотилова Н. А., Комаха Л. Г. и др.]. - К. : Київський університет, 2011. - 173 с.
 2. 87.4 Л69 Логіка для юристів : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 150 с.
 3. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 4. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 5. 87.4 А53 Алфьоров, С. М. Логіка для юристів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Р. В. Бараннік, Г. Г. Шпитальна. - К. : КНТ; Дакор, 2011. - 136 с.
 6. 87.4 Б73 Богдановський, І. В. Логіка : опорн. конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. - 6-те вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 168 с. : іл.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Logika_bogdanovskiy.rar
 7. 87.4 Г44 Гетманова, А. Д. Логика : учебник / А. Д. Гетманова ; Гетманова А.Д. - 13-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2008. - 415 с. : ил., табл.
 8. 87.4 Д85 Дуцяк, І. З. Логіка : підруч. / І. З. Дуцяк ; [Дуцяк І. З.]. - К. : Знання, 2010. - 406 с.
 9. 87.4 Ж59 Жеребкін, В. Є. Логіка / В. Є. Жеребкін ; Жеребкін В. Є. - 10-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2008. - 255 с.
 10. 87.4 К21 Карамишева, Н. В. Логіка ( теоретична і прикладна ) : навч. посіб. / Н. В. Карамишева ; [ Карамишева Н. В.]. - К. : Знання, 2011. - 455 с.
 11. 87.4 К44 Кислюк, К. В. Логіка : конспект лекцій / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2016. - 92 с.
 12. 87.4 К63 Комаха, Л. Г. Логічні засади аргументації у філософському знанні : монографія / Л. Г. Комаха. - К. : ЦУЛ, 2015. - 360 с.
 13. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : Підруч. для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; [Конверський А. Є.]. - 3-тє вид, перер. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 14. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський. - 5-те вид, перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 15. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 304 с.
 16. 87.4 К64 Конверський, А. Є. Логіка (традиційна та сучасна) : підруч. / А. Є. Конверський ; Конверський А. Є. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2008. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Lohika_tradytsiina_ta_suchasna.rar
 17. 32.973 М33 Матвієнко, М. П. Комп'ютерна логіка : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. - К. : Ліра-К, 2015. - 288 с.
 18. 87.4 М74 Мозгова, Н. Г. Логіка : навч. посіб / Н. Г. Мозгова ; Мозгова Н. Г. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 248 с.
 19. 87.4 О-65 Орендарчук, Г. О. Логіка : Навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. - Тернопіль : Астон, 2008. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Orendarchuk_Logika.rar
 20. 87.4 П12 Павлов, В. І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях : навч. посіб. / В. І. Павлов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 408 с.
 21. 87.4 П37 Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями : Учеб. пособие / В. П. Плавич ; [Плавич В. П.]. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 208 с.
 22. 92 П42 Повторева, С. М. Словник з логіки / С. М. Повторева ; [Повторева С. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 196 с.
 23. 87.4 П89 Пустовит, А. В. Введение в логику : курс лекций / А. В. Пустовит. - К. : Персонал, 2013. - 200 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Pustovit_Vvedenie_v_logiku.rar
 24. 87.4 Р99 Ряшко, В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; Ряшко В. І. - К. : ЦУЛ, 2009. - 328 с.
 25. 87.4 Т63 Тофтул, М. Г. Логіка : підручник / М. Г. Тофтул ; Тофтул М.Г. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2008. - 400 с.
 26. 87.4 Х76 Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика : підручник / І. В. Хоменко ; [Хоменко І. В.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.4/Lohika_teoriia_ta_praktyka.rar
 27. 22.12 Ш66 Шкільняк, С. С. Математична логіка. Основи теорії алгоритмів : навч. посіб. / С. С. Шкільняк ; [ Шкільняк С. С. ]. - К. : Персонал, 2009. - 280 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/22/Shkilnyak_Mat_logika.rar


Книжкові виставки 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: