Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки - 2015

  Жовтень - грудень 2015

Видатні вчені України в часі і прсторі: Г.В. Щокін, засновник та голова Наглядової ради МАУП, засновник та президент Міжнародної кадрової академії, кандидат психологічних наук, професор.

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.4 А91 Щёкин, Г. В. Астрология для менеджера / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1992. - 164 с.
 2. 88.2 Щ38 Щёкин, Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению : Учеб-метод. пособие / Г. Щёкин ; [Щекин Г.]. - 4-е изд., стер. - К. : Персонал, 2011. - 616 с.
 3. 63.3(0) Щ92 Щокін, Г. Виникнення давніх євреїв та подальший розвиток їхнього культу / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 152 с.
 4. 60.5 Щ38 Щёкин, Г. Диалог цивилизаций: новые принципы организации мира : Докл. на Всемир. конф., 24 мая 2002 г. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 148 с.
 5. 74 Д63 Щёкин, Г. В. Документы об образовании: проблемы признания и сравнимости : Краткое руководство / Г. В. Щёкин. - К. : МКА, 1995. - 64 с.
 6. 66.3 Щ92 Щокін, Г. За кого ж голосувати?: Спроба відвертої відповіді / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2004. - 68 с.
 7. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Закони соціального розвитку і управління / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 192 с.
 8. 66.5 Щ92 Щокін, Г. Захист нації і держави: доленосні проблеми / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 66 с.
 9. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Згуртуватися, щоб перемогти / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 64 с.
 10. 86.4 И51 Щёкин, Г. В. Имена: код личности и судьбы / Г. В. Щёкин. - К. : МЗУУП, 1992. - 112 с.
 11. 88.4-4 Щ38 Щёкин, Г. В. Как избежать ошибок при устройстве на работу: Советы психолога / Г. В. Щёкин. - 3-е изд., стереотипное. - К. : МАУП, 1994. - 100 с.
 12. 65.290-2(2) К16 Щёкин, Г. В. Как работают с людьми за рубежом : Методические рекомендации / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1992. - 148 с.
 13. 88.2 Щ-38 Щёкин, Г. В. Как читать людей по их внешнему облику / Г. В. Щёкин. - 2-е изд. - К. : Україна, 1993. - 239 с.
 14. 88.4-8 Щ37 Щёкин, Г. В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента : Науч.-практич. пособ. / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1999. - 400 с.
 15. 86 Щ38 Щёкин, Г. Конец времен: пророчества и комментарии : Эсхатолог. эссе / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 152 с.
 16. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України : Наук. видання / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 72 с.
 17. 71.1 Щ92 Щокін, Г. В. Культура і антикультура: хто кого? : Статті / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2003. - 80 с.
 18. 66.5 Щ38 Щёкин, Г. Культурное разнообразие мира: пути и препятствия / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2005. - 136 с.
 19. 88.4 Щ38 Щёкин, Г. Мужское и женское: тайны пола : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : Персонал, 2013. - 510 с.
 20. 66.5 Щ92 Щокін, Г. Націоналізм як державна ідеологія: Відверта розмова / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 52 с. - (Б-ка журн. "Персонал").
 21. 65.290-2(2)+88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. Организация и психология управления персоналом : Учеб.- метод. пособие / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2002. - 832 с.
 22. 66.6 Щ92 Щокін, Г. Організатори більшовизму: національно-персональний склад / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.
 23. 66.0 Щ92 Щокін, Г. Основи політичної науки / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 184 с.
 24. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Основы кадрового менеджмента : Учеб. / Г. В. Щёкин. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 280 с.
 25. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Парламентські вибори та їх наслідки / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 70 с.
 26. 65.290-2(2) Щ34 Щёкин, Г. В. Планирование и организация работы с персоналом : Учеб. пособие / Г. В. Щёкин. - К. : МЗУУП, 1993. - 92 с.
 27. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить огранизацию : Научно-практ. пособие / Г. В. Щёкин. - К. : Украина, 1994. - 399 с.
 28. 88.5 О-21 Обозов, М. М. Психология работы с людьми / М. М. Обозов, Г. В. Щекин. - 7-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2008. - 228 с.
 29. 66.3 Щ92 Щокін, Г. Розбудова України на засадах національного консерватизму / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 56 с.
 30. 74 Б83 Боровский, А. Б. Система методов профессиональной ориентации : Учебно-метод. пособие. кн.1 : Основы профессиональной ориентации / А. Б. Боровский, Т. М. Потапенко, Г. В. Щекин. - К. : МАУП, 1993. - 164 с.
 31. 74 Б83 Боровский, А. Б. Система методов профессиональной ориентации : Учебно-метод. пособие. Кн.2 : Методики профориентационной работы: (приложения) / А. Б. Боровский, Т. М. Потапенко, Г. В. Щекин. - К. : МАУП, 1993. - 164 с.
 32. 88.2 + 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. Система управления человеческими ресурсами : монография / Г. Щёкин ; Щекин Г. - К. : Персонал, 2009. - 1472 с.
 33. 63.3(0) Щ38 Щёкин, Г. Славянство: его место и роль в европейской истории : Докл. на Междунар. науч. конф. "Славянский мир в условиях глобализации" / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 56 с.
 34. 63.5 Щ92 Щокін, Г. Слов'янство:його місце і роль в європейській історії : Доп. на Міжнар. наук. конф."Слов'янський світ в умовах глоблізації", 3-7 груд. 2003 р., Софія, Болгарія / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 336 с.
 35. 86.3 Щ38 Щёкин, Г. Сотворение мира: когда это было? / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 32 с.
 36. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная теория и кадровая политика : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 2000. - 576 с.
 37. 87.6 Щ38 Щёкин, Г. В. Социальная философия истории (теория социального развития) : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1996. - 152 с.
 38. 86.3 Щ92 Щокін, Г. В. Створення світу та кінець часів / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 368 с.
 39. 66.1 Щ92 Щокін, Г. В. Сучасний український консерватизм : Статті, доп., інтерв'ю / Г. В. Щокін. - К. : МАУП, 2006. - 376 с.
 40. 65.290-2(2) Щ38 Щёкин, Г. В. Теория кадровой политики : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1997. - 176 с.
 41. 65.290-2 Щ38 Щёкин, Г. В. Теория социального управления : Монография / Г. В. Щёкин. - К. : МАУП, 1996. - 408 с.
 42. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 43. 66.1 Щ92 Щокін, Г. Український консерватизм як сутність національної ідеї / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 64 с.
 44. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Управління суспільним розвитком: загальна концепція / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 184 с.
 45. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Цикли всесвіту та людства / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2005. - 56 с.

Зв'язки з громадськістю: перспективи для України

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(1) Р90 PR в органах державної влади та місцевого самоврядуавання : Монографія / Бабкіна О.В., Басалюков В.В., Бебик В.М., За заг. ред. Бебик В.М., Куніцина С.В. - К.; Сімферополь : МАУП, 2003. - 240 с.
 2. 65.290-2(1) Р90 PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика / [Ред. Ситников А. П., Бочаров М. П., Лисов В. А.] ; пер.c англ. - М. : ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2002. - 493 с.
 3. 65.290-2(1) Р90 PR у державних організаціях : Мат. наук.-практ. семінару / Ред. Бебик В.М., Куніцина С.В. - К.; Сімферополь : МАУП, 2003. - 56 с.
 4. 65.290-2(1) П12 Паблик Рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса / [Хуриев Э. А., Бочкарев В. А., Ефремова И. М. и др.]. - М. : Тандем; Экмос, 2001. - 352 с.
 5. 65.290-2(1) С17 Самое главное в PR = Essentials of public relations / Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф. и др. ; пер.Пер с англ. - С.Пб. : Питер, 2004. - 560 с.
 6. 65.290-2(1) С83 Стратегія і тактика комунікацій із громодськістю (PR) для організацій третього сектора : метод. посіб. / за ред. В.Г.Королька. - К., 2003. - 214 с.
 7. 65.290-2(1) С91 Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / Лісничий В.В., Грищенко В.О., Іванов В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2004. - 384 с.
 8. 65.290-2(1) С91 Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / Лісничий В.В., Грищенко В.О., Іванов В.М. та ін. - Сєвєродонецьк : Еврика, 2001. - 480 с.
 9. 65.290-2(1) Т33 Теория и практика связей с общественностью / Кочеткова А.В., Филлипов В.Н., Скворцов В.Н., Тарасов А.С. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с.
 10. 65.290-2(1) Б20 Балабанова, Л. В. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с.
 11. 65.290-2 Б35 Бебик, В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології техніка паблік рилейшнз : Монографія / В. Бебик. - К. : МАУП, 2005. - 440 с.
 12. 65.290-2(1) Б43 Беленкова, А. А. PRостой пиар / А. А. Беленкова ; [Беленкова А. А.]. - М. : НТ Пресс, 2007. - 256 с. - (Бизнес-букварь).
 13. 65.290-2(1) Б59 Бианки, В. А. Убрать конкурента: PR-атака / В. А. Бианки, А. И. Серавин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 240 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 14. 65.290-2(1) Б61 Білоус, В. С. Зв'язки з громадскістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності : Навч. посіб. / В. С. Білоус. - К. : КНЕУ, 2005. - 275 с.
 15. 65.290-2(1) Б70 Блэн, С. Паблик Рилейшнз / С. Блэн ; [ Блэн С. ]. - М. : Сирин, 2002. - 202 с.
 16. 88.4-3 Б73 Богданов, Е. Н. Психологические основы "Паблик рилейшнз" / Е. Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2004. - 204 с.
 17. 65.290-2(1) Б75 Бодуан, Ж. Управление имиджем компании = Паблик рилейшнз: предмет и мастерство / Жан-Пьер Бодуан. - Пер. с фр. - М. : ИМИДЖ-Контакт;ИНФРА-М, 2001. - 233 с.
 18. 76.006.5 Б82 Борисов, Б. Л. Технологии рекламы и PR : учеб. пособ. / Б. Л. Борисов ; [Борисов Б.Л.]. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 624 с. : ил.
 19. 65.290-2(1) Б86 Бочаров, М. П. История паблик рилейшнз: нравы.бизнес, наука / М. П. Бочаров ; [Бочаров М.П.]. - М. : РИП- холдинг, 2007. - 184 с. - (Академия рекламы).
 20. 65.290-2(1) Б90 Буари, Ф. А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия / Филипп А. Буари. - Пер. с фр. - М. : ИМИДЖ-Контакт;ИНФРА-М, 2001. - 178 с.
 21. 65.290-2(1) В18 Варакута, С. А. Связи с общественностью : Учеб. пособ. / С. А. Варакута, Ю. Н. Егоров. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 246 с.
 22. 65.290-2(1) В26 Вежель, Л. М. Основи зв'язків із громадськістю : навч. посіб. / Л. М. Вежель. - К. : Київський університет, 2011. - 123 с.
 23. 65.290-2(1) В45 Виллард, М. Пиарщик / М. Виллард. - М., К. : Vidalia House, Саммит-Книга, 2004. - 456 с.
 24. 65.290-2(1) В88 Вуйма, А. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только / А. Вуйма. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2005. - 224 с.
 25. 65.290-2(1) В92 Вылегжанин, Д. А. Теория и практика паблик рилейшнз : учеб. пособие / Д. А. Вылегжанин ; Вылежанин Д. А. - 2-е изд., иср. - М. : Флинта, МПСИ, 2008. - 376 с.
 26. 65.290-2(1) Г69 Горкина, М. Б. Пять шагов от менеджера до PR-директора / М. Б. Горкина ; [Горкина М. Б.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 220 с.
 27. 65.290-2(1) Г85 Грин, Э. Креативность в паблик рилейшинз = Creativity in public relation / Э. Грин ; [Грин Э.] ; пер.с англ. Андреевой А.Н. - 2-е изд. - С.Пб. : Нева, 2003. - 224 с.
 28. 66.0 Г85 Гринберг, Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама : Учебн. пособие / Т. Э. Гринберг ; [Гринберг Т.Э.]. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 317 с.
 29. 65.290-2(1) Г94 Гундарин, М. Книга руководителя отдела PR / М. Гундарин. - С.Пб. : Питер, 2006. - 368 с.
 30. 65.290-2(1) Е60 Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью : Вводный курс / С. М. Емельянов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.
 31. 65.290-2(1) З-63 Зінченко, В. В. Паблік рілейшнз (відносини із громадськістю). Форми, методи, стратегія : навч. посіб. / В. В. Зінченко ; [Зінченко В. В.]. - К. : МАУП, 2006. - 168 с.
 32. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера: устная коммуникация / К. А. Иванова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 144 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 33. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 34. 65.290-2(1) И26 Игнатьев, Д. Настольная книга Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 496 с.
 35. 65.290-2(1) И26 Игнатьев, Д. Настольная энциклопедия Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов, Ф. Сарокваша. - М. : Альпина Паблишер, 2002. - 229 с.
 36. 65.290-2(1) К28 Касьянов, Ю. В. PR-кампания своими силами. Готовые маркетинговые решения / Ю. В. Касьянов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. - CD.
 37. 65.290-2(1) К29 Катлип, С. М. Паблик рилейшнз. Теория и практика : уч. пос. / Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум. - 8-е изд.: Пер. с англ. - М. : Вильямс, 2001. - 624 с.
 38. 65.290-2(1) К29 Катлип, С. М. Паблик рилейшнз. Теория и практика : Уч. пос. / Скотт М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум. - 8-е изд.: Пер. с англ. - М. : Вильямс, 2000. - 624 с.
 39. 65.290-2(1) К68 Королько, В. Основы паблик релейшнз / В. Королько. - М.; К. : Рефл-бук;Ваклер, 2003. - 528 с.
 40. 65.290-2(1) К68 Королько, В. Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика / В. Г. Королько. - Підручник; 2-ге вид., доп. - К. : Скарби, 2001. - 400 с.
 41. 76.01 К75 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама : Учеб. пособие / Л. А. Коханова ; Ред. Засурский Я. Н. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
 42. 65.290-2(1) К90 Куліш, А. Рublic relations для громадських (недержавних) організацій: практичні поради на щодень / А. Куліш ; Куліш А. - 4-те вид., змін. та доп. - К., 2004. - 125 с.
 43. 65.290-2(1)+65.290-21 К93 Курбан, О. В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посіб. / О. В. Курбан. - К. : Кондор, 2015. - 246 с.
 44. 65.290-2(1) Л84 Лукашев, А. В. Черный PR как способ овладения властью, или бомба для имиджмейкера / А. В. Лукашев, А. В. Пониделко. - 3-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Бизнесс-Пресса, 2002. - 176 с.
 45. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. Современные избирательные технологии или театр политических теней / Т. Ляпина ; Ляпина Т. - К. : Альтерпрес, 2009. - 399 с. - (Коммуникации & Стратегия)).
 46. 65.290-2(1) Л97 Ляпина, Т. В. Политические комуникации. PR реклама / Т. В. Ляпина. - 2-е изд., пер.и доп. - К. : Укрреклама, 2001. - 224 с.
 47. 65.290-2(1) М26 Маркони, Д. PR: полное руководство = Public relations: the complete guide / Джо Маркони ; пер.с англ. Д. Р. Геренава, Ю. П. Леонова. - М. : Вершина, 2006. - 256 с.
 48. 65.290-2(1) М42 Мединский, В. Р. Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана ІІІ Грозного / В. Р. Мединский ; Мединский В.Р. - С.Пб. : Питер, 2008. - 316 с. : ил.
 49. 65.290-2(1) М45 Мейтленд, Я. Рабочая книга PR-менеджера / Я. Мейтленд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 176 с.
 50. 65.290-2(1) М55 Мехлер, Г. Власть и магия PR = Macht und Magie der Public Relations / Г. Мехлер ; пер.Гофман О. - С.Пб. : Питер, 2004. - 173 c.
 51. 65.290-2(1) М74 Моисеев, В. А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В. А. Моисеев. - К. : Дакор, 2002. - 506 с.
 52. 65.290-2(1) М74 Моисеев, В. А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. А. Моисеев. - 2-е изд. - К. : ВИРА-Р, 2001. - 376 с.
 53. 65.290-2(1) М74 Мойсеєв, В. А. Паблік рілейшнз : Навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. - К. : Академвидав, 2007. - 224 с.
 54. 65.290-2(1) Н93 Ньюсом, Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз = This is PR. The realities of public relations : учеб. / Д. Ньюсом, Д. Терк, Д. Крукеберг ; пер.с англ. - 7-е изд. - М. : ИМИДЖ-Контакт; ИНФРА-М, 2001. - 628 с.
 55. 65.290-2(1) О-56 Ольшанский, Д. В. Политический PR / Д. В. Ольшанский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 544 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 56. 65.290-2(1) О-56 Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с. - ((Маркетинг для профессионалов)).
 57. 65.290-2(1) П22 Пашенцев, Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е. Н. Пашенцев. - 2-е изд. - М. : Финпресс, 2000. - 240 с.
 58. 65.290-2(1) П65 Почепцов, Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Почепцов ; [Почепцов Г.]. - изд. 2-е, испр. - М., К. : "Рефл-бук", Ваклер, 2001. - 624 с.
 59. 65.290-2(1) П65 Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 327 с.
 60. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. / Т. Примак. - К. : КНЕУ, 2006. - 176 с.
 61. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. - К. : ЦУЛ, 2013. - 202 с.
 62. 65.290-2(1) Т82 Тульчинский, Г. Л. PR фирмы: технология и эффективность / Г. Л. Тульчинский. - С.Пб. : Алетейя, 2001. - 304 с.
 63. 65.290-2(1) У65 Уотсон, Т. Методы оценки деятельности PR - подразделения компании: Лучшее практическое руководство по планированию, исследованиям и оценке связей с общественностью = Evaluating public relations: A best guide to public relations planning, research and evaluation / Т. Уотсон, П. Нобл ; пер.с англ. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 272 с.
 64. 65.290-2(1) У84 Уткин, Э. А. Управление связями с общественностью. PR / Э. А. Уткин, В. В. Баяндаев, М. Л. Баяндаева. - М. : ТЕИС, 2001. - 296 с.
 65. 65.290-2(1) Ф34 Федотова, Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение / Л. Н. Федотова. - С.Пб. : Питер, 2003. - 352 с. - (Учебное пособие).
 66. 65.290-2(1) Х38 Хенслоу, Ф. Практическое руководство по паблик рилейшнз = Public relations / Ф. Хенслоу ; [Хенслоу Ф.]. - С.Пб.; М. : Нева; ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. - 192 с.
 67. 65.290-2(1) Ч90 Чумиков, А. Н. Связи с общественностью : учеб. пособ. / А. Н. Чумиков. - изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Дело, 2001. - 296 с.
 68. 65.290-2(1) Ю16 Юдина, Е. Н. Креативное мышление в PR (в системе формирования социокультурных связей и отношений) / Е. Н. Юдина ; [Юдина Е. Н.]. - М. : РИП-Холдинг, 2005. - 272 с. - (Академия рекламы).

Роль консалтингу в управлінні бізнесом

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование : учебник / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и станистика, 2008. - 816 с.
 2. 65.42 І-74 Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади : підручник / за ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 379 с.
 3. 65.29 М20 Малый бизнес. Организация, экономика, управление : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по напрвлениям "Экономика", "Управление" / Ред. Горфинкель В. Я., Швандар В. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495 с.
 4. 65.5 М58 Міжнародний маркетинг: в питаннях та відповідях : Навч. посіб. / [Ред. Барановська М., Козак Ю., Смичек С.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 302 с.
 5. 65.29 П71 Предпринимательство : Учеб. для студентов вузов / Под ред. В.Я.Горфинкеля, Г.Б.Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687 с.
 6. 65.29 П71 Предпринимательство : Учеб. для вузов / [Ред. Горфинкель В. Я., Поляк Г. Б., Швандара В. А.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 581 с.
 7. 88.4-8 П86 Психология менеджмента : Учеб. / Ред. Г.С. Никифоров. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб : Питер, 2004. - 639 с.
 8. 65.5 Р32 Регулювання зовнішньо-економічної діяльності : навч. посіб. / [ За ред. Дахна І. І. ]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 9. 65.290-2(1) С25 Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. Ачкасовой В.А., Володиной Л.В. - С.Пб. : Речь, 2005. - 336 с.
 10. 65.290-2 У67 Управлінський консалтинг : підруч. / [Безкровний М. Ф., Кропивко М. Ф., Палеха Ю. І. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2015. - 336 с.
 11. 92 Ф59 Финансы и право. Профессиональные услуги. : Аналитически-обзорный каталог / Габидулин И., Муквич Н., Кацапчук Н. и др. - К. : Медиа Тайм, 2007. - 235 с.
 12. 65.29 А39 Акіліна, О. В. Основи підприємництва : (навч.-метод. комплекс): Навч. посіб. / О. В. Акіліна, В. Г. Пасічник. - К. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 13. 65.290-2 А64 Ананьева, Т. Н. Информационный консалтинг : Учеб. пособие / Т. Н. Ананьева. - М. : ЗАО "Издательство "Экономика", 2006. - 206 с.
 14. 65.42 Б19 Бакшт, К. А. Усиление продаж / К. А. Бакшт ; [Бакшт К. А.]. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 15. 65.290-2 Б41 Бейч, Э. Консалтинговый бизнес. Основы профессионализма / Э. Бейч ; пер.Смольский А. - С.Пб. : Питер, 2006. - 272 с.
 16. 65.290-2 Б70 Блок, П. Безупречный консалтинг = Flawless Consulting / П. Блок ; пер.с англ. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 304 с.
 17. 65.290-2 В26 Вебер, А. В. Knoweledge-технологии в консалтинге и управлении предприятием / А. В. Вебер, А. Д. Данилов, С. И. Шифрин. - С.Пб. : Наука и техника, 2003. - 176 с.
 18. 65.290-2 В31 Верба, В. А. Організація консалтингової діяльності : Навч. посіб. / В. А. Верба, Т. І. Решетняк. - К. : КНЕУ, 2000. - 244 с.
 19. 65.32 В68 Володін, С. А. Інноваційний розвиток аграрної науки : Монографія / С. А. Володін. - К. : МАУП, 2006. - 389 с.
 20. 65.290-2 Г65 Гончаров, М. И. Консалтинг в антикризисном управлении (теория и практика) / М. И. Гончаров, Г. А. Лемзяков. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЗАО "Изд-во" Экономика", 2006. - 245 с.
 21. 88.4-7 Г77 Грант, Э. Коучинг принятия решений : Пер. с англ. / Э. Грант, Дж. Грин. - С.Пб. : Питер, 2005. - 138 с.
 22. 76.006.5 Г96 Гусаров, Ю. В. Менеджмент рекламы : учеб. пособие / Ю. В. Гусаров ; Гусаров Ю.В. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 23. 65.5 Д44 Дідківський, М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський ; [Дідківський М. І.]. - К. : Знання, 2011. - 365 с.
 24. 65.290-2(10) Д69 Дорошук, Г. А. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 332 с.
 25. 65.290-2 З-61 Зильберман, М. Консалтинг: методы и технологии : пер. с англ. / М. Зильберман. - С.Пб. : Питер, 2007. - 432 с.
 26. 65.290-2 К64 Кононюк, А. Е. Консалтинтология: общая теория консалтинга. Кн. 1 / А. Е. Кононюк ; [Кононюк А. Е.]. - К. : Освіта України, 2010. - 432 с.
 27. 65.290-2 К64 Кононюк, А. Е. Консалтинтология: общая теория консалтинга. Кн. 2 / А. Е. Кононюк ; [Кононюк А. Е.]. - К. : Освіта України, 2010. - 412 с.
 28. 65.290-2 К68 Коростелев, В. А. Нооменеджмент : Учеб. пособие / В. А. Коростелев. - К : Воля, 2007. - 464 с.
 29. 65.290-2 К68 Коростелёв, В. А. Роль консалтинга в управлении бизнесом : Учеб. пособие / В. А. Коростелёв. - К. : МАУП, 2004. - 252 с.
 30. 65.290-2 К68 Коростельов, В. А. Управлінське консультування : Навч. посіб. / В. А. Коростельов. - К. : МАУП, 2003. - 104 с.
 31. 65.290-2 К72 Костін, В. П. Управлінське консультування : навч. посіб. / В. П. Костін ; [Костін В. П.]. - К. : Персонал, 2009. - 144 с.
 32. 65.290-2 К73 Коуп, М. 7 основ консалтинга = The seven Cs of consulting. The definitive guide to the consulting ptocess / М. Коуп ; пер.с англ. - С.Пб. : Питер, 2007. - 336 с.
 33. 65.290-2 К83 Кросман, Ф. М. Как заработать на консалтинге / Ф. М. Кросман ; [Кросман Ф. М.]. - С.Пб. : Питер, 2000. - 240 с.
 34. 65.290-2 Л61 Липпит, Г. Консалтинговый процесс в действии = The consulting process in action / Г. Липпит, Р. Липпит ; пер.с англ. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 35. 65.290-2 М33 Матвієнко, О. В. Основи інформаційного менеджменту : Навч. посіб. / О. В. Матвієнко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 128 с.
 36. 65.290-2 М33 Матвієнко, О. В. Основи менеджменту інформаційних систем : Навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2005. - 176 с.
 37. 88.4-8 М50 Менегетти, А. Психология лидера / А. Менегетти ; пер.Пер. с итал. - 4-е изд. , доп. - М. : ННБФ " Онтопсихология", 2006. - 272 с.
 38. 88.4-8 М50 Менегетти, А. Психология лидера / А. Менегетти ; [Менегетти А.] ; пер.с итал. - 5-е изд. , доп. - М. : ННБФ " Онтопсихология", 2007. - 272 с.
 39. 88.4-8 Н65 Никуленко, Т. Г. Психология менеджмента / Т. Г. Никуленко ; Никуленко Т.Г. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 349 с.
 40. 65.5 Н73 Новицький, В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : Підручн. / В. Є. Новицький. - К. : КНЕУ, 2003. - 948 с.
 41. 66.0 О-56 Ольшанский, Д. В. Политический консалтинг / Д. В. Ольшанский, В. Ф. Пеньков. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 42. 65.290-2(1) О-56 Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А. С. Ольшевский. - С.Пб. : Питер, 2003. - 432 с. - ((Маркетинг для профессионалов)).
 43. 65.290-21 П14 Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - К. : Ліра-К, 2013. - 480 с.
 44. 65.261 П30 Петренко, В. Теория и практика корпоративных финансов. Проверка финансового состояния компании. Financial due diligence / В. Петренко. - К. : КІМО, 2003. - 128 с.
 45. 65.290-2 Р51 Римний, Д. Как стать успешным IT-консультантом = How to Become a Successful IT Consultant / Д. Римний ; пер.Король В.И. - М. : Кудиц-образ, 2005. - 192 с.
 46. 65.290-2(1) Р79 Ротовский, А. А. Системный PR / А. А. Ротовский. - Днепопетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 256 c.
 47. 65.5 Р86 Румянцев, А. П. Світовий ринок послуг : Навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 48. 65.290-2(10) С17 Самоукина, Н. Антикризисное управление компанией / Н. Самоукина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 192 с.
 49. 65.261 У59 Унинець-Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг : підруч. / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. - К. : Кондор, 2009. - 484 с.
 50. 65.290-2(5) Ф76 Фомичев, А. О. Конструктивное совещание / А. О. Фомичев. - С.Пб. : Питер, 2005. - 160 с.
 51. 65.262(1) Ш37 Шевчук, Д. А. Организация и финансирование инвестиций / Д. А. Шевчук. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 272 с.
 52. 65.290-21 Ш66 Шканова, О. М. Маркетинг послуг : Навч. посіб. / О. М. Шканова. - К. : Кондор, 2003. - 304 с.

Освіта: європейський вимір (до Дня вчителя)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74 Б79 Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін-Берген) / Ред. Ніколаєнко С. М. - К. : Дельта, 2007. - 53 с.
 2. 74я43 Б79 Болонський процес: перспективи розвитку вищої освіти України : матер. Міжнар. наук. конф., 29-31 трав. 2007 р., 13-16 верес. 2007 р. / відп. ред. В.М. Чирков. - К. : Персонал, 2008. - 368 с.
 3. 74 Б79 Болонський процес: проблеми модернизації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 лютого 2004 р. / Ред. Тимошенко І.І. та ін. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 197 с.
 4. 74.58 В51 Випускники українсько- нідерландської програми "Подвійний диплом" : Професійні кар'єри та соціальна адаптація : Рекомендовано цільовим групам. - К. : Таксон, 2005. - 74 с.
 5. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 6. 74.03 В55 Вища школа Української РСР за 50 років : в 2-х ч. Ч. 1 : (1917-1945 рр.) / [Ред. Горовський Ф. Я., Ніконова Р. С.]. - К. : Вид-во Київського Університету, 1967. - 395 с.
 7. 74.04 В42 Від першої особи. Діалоги про освіту : Інтерв' ю опубліковані в газеті " Управління освітою". - К. : Ред. газети упр. освітою, 2002. - 96 с. - (Б- ка управління освітою).
 8. 92 В42 Відлуння часу: Освіта, наука, промисловість : Іміджеве довідково-інформац. вид. - К. : Підприємство "Відлуння", 2005. - 160 с.
 9. 74 Г54 Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект : Научное изд. / Ред. Рубина Ю. Б. - М. : ООО "Маркет ДС Корпорейшен", 2004. - 540 с.
 10. 74 Г54 Глобализация образования: компетенции и системы кредитов / Ред. Рубина Ю.Б. - М. : ОО "Маркет ДС Корпорейшн", 2005. - 490 с. - (Академическая серия).
 11. 74.58 Г94 Гуманітарна освіта в Україні : Збірник матеріалів семінару Київського проекту Інституту Кеннана, 18 груд. 2001 р. - К., 2002. - 54 с.
 12. 74 Д36 Державна національна програма "Освіта": Україна ХХІ століття. - К. : Райдуга, 1994. - 61 с.
 13. 74 Д36 Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / [Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 208 с.
 14. 74 Д44 Дидактика средней школы : Некоторые проблемы современной дидактики. / Ред. Скаткина М. Н. - 2- е изд. доп. и перераб. - М. : Просвещение, 1982. - 319 с.
 15. 92 Е64 Енциклопедія освіти / [ Ред. Кремень В. Г. ]. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.
 16. 74 З-14 Загальна середня освіта : Зб. нормат.-правових док. Ч.1. - К. : Нічлава, 2003. - 436 с.
 17. 74 З-14 Загальна середня освіта : Зб. нормат.-правових док. Ч.2. - К. : Нічлава, 2003. - 532 с.
 18. 74 З-19 Законодавство України про освіту : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р. / [Упоряд. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.
 19. 74 О-72 Освіта в Україні : Нормативна база / Ред. Кривенко О.А.; Упоряд. Пашутинський Є.К. - 2-ге вид., виправ. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 484 с.
 20. 74 О-72 Освіта для демократії / Ред. Фурта Л. - К. : Альтерпресс, 2000. - 92 с.
 21. 74 О-72 Освіта України. - Нормативно-правові документи. - К. : Міленіум, 2001. - 472 с.
 22. 74 О-72 Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / За заг. ред. В.Г. Кременя. - К. : Вища шк., 2001. - 159 с.
 23. 92 О-72 Освіта України. Збірник законів : довідкове видання станом на 1 жовтня 2007 р. / [ред. Борисенко С. О.]. - 2-ге вид., доп. та випр. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 304 с.
 24. 74.2 П24 Педагогика школы : учеб. пособ. / [Под ред. И. Т. Огородникова]. - М. : Просвещение, 1978. - 320 с.
 25. 74 Р17 Развитие системы образования в Украине за период 1995-2004 годы: Национальный доклад / Левковский К.М., Петренко В.Л., Полянский и др.; Ред. Николаенко С.Н. - К. : Освіта України, 2005. - 88 c.
 26. 74.58 С40 Системи якості вищих навчальних закладів / Волков О.Л., Віткін.,Хімічева Г. І.,Зенкін А, С. - К. : Наук. думка, 2006. - 301 с.
 27. 74.58 С83 Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали науково-практ. конф., м. Судак 16-18 жовт. 2003 р. - К. : МАУП, 2004. - 224 с.
 28. 74.58 С91 Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / Ред. Базилевич В. Д. - К. : Знання, 2006. - 326 с.
 29. 74.58 А46 Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти в Україні. Історія. Теорія : Підруч. / А. М. Алексюк. - К. : Либідь, 1998. - 560 с.
 30. 74 А55 Алькема, В. Г. Бізнес-освіта в Україні : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. - Л. : Новий-Світ-2000, 2010. - 252 с.
 31. 74 А65 Андреев, А. А. Введение в Интернет- образование : Учеб. пособие / А. А. Андреев. - М. : Логос, 2003. - 76 с.
 32. 87 Б17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук. - К. : Кондор, 2011. - 164 с.
 33. 74 Б18 Байденко, В. И. Болонский процесс: на пути к Берлинской конференции ( Европейский анализ ) : Научное изд. / В. И. Байденко. - М. : Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов РНУ, 2004. - 416 с.
 34. 60.56 Б20 Балабанова, Н. В. Суспільство знань та інновацій: шлях для майбутнього України / Н. В. Балабанова. - К. : Арістей, 2005. - 104 с.
 35. 88.4-6 Б20 Балл, Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти / Г. О. Балл ; Балл Г.О. - Рівне : Ліста-М, 2003. - 128 с.
 36. 74.04 Б20 Балыхин, Г. А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект / Г. А. Балыхин. - М. : ЗАО Изд-во "Экономика", 2003. - 428 с.
 37. 74.202.5 Б60 Биков, В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков ; Биков В.Ю. - К. : Атіка, 2009. - 684 с. : іл.
 38. 76.0 Г65 Гоне, Ж. Освіта і засоби масової інформації / Ж. Гоне ; Пер. з фр. Марченко М. ; пер.Марченко М. - К. : КІС, 2002. - 100 с.
 39. 60.56 Г70 Городняк, І. В. Соціологія освіти : навч. посіб. / І. В. Городняк ; [Городняк І. В.]. - Л : Новий Світ-2000, 2011. - 265 с.
 40. 65.290-2(7) Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегический менеджмент в системе образования / Г. А. Дмитренко. - К. : МАУП, 1999. - 174 с.
 41. 74 Е68 Еппл, М. В. Культурна політика і освіта / М. В. Еппл ; пер.Пер. з англ. Василюка В. - К. : Веселка, 2002. - 158 с.
 42. 65.01 К17 Каленюк, І. С. Економіка освіти : Навч. посіб. / І. С. Каленюк. - К. : Знання України, 2005. - 316 с.
 43. 74 К48 Клепко, С. Ф. Інтегративна освіта і поліформізм знання / С. Ф. Клепко. - К., Полтава, Х. : ПОІПОПП, 1998. - 360 с.
 44. 65.290-2+ 74 К56 Ковальський, Т. Д. Проблемні ситуації в керуванні освітою / Т. Д. Ковальський ; пер.Пер. з англ. Кам'янець А. - Л. : Літопис, 2003. - 252 с.
 45. 74 К69 Корсак, К. В. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: Інтегрально-філософський аналіз : Монографія / К. В. Корсак. - К.; Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 224 с.
 46. 74.04 К69 Корсак, К. В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / К. В. Корсак ; Ред. Г.В. Щокіна. - К. : МАУП-МКА, 1997. - 208 с.
 47. 74 К79 Кремень, В. Освіта і наука України - інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати / В. Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с.
 48. 74 К79 Кремень, В. Освіта і наука України: шляхи модернізації : (Факти, роздуми, перспективи) / В. Кремень. - К. : Грамота, 2003. - 216 с.
 49. 60.56 Л84 Лукашевич, Н. П. Социология образования : Конспект лекций / Н. П. Лукашевич, В. Т. Солодков ; Ред. Н.П. Лукашевича. - К. : МАУП, 1997. - 224 с.
 50. 74.58 Н63 Ніколаєнко, С. Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. Ніколаєнко. - К. : Освіта України, 2005. - 319 с.
 51. 65.24 П36 Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : Навч. посіб. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, Л. А. Катренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Суми : ВТД Університетська книга, 2009. - 395 с.
 52. 74.58 С34 Сидоренко, О. Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі / О. Л. Сидоренко. - Х. : Основа, 2000. - 256 с.
 53. 74.03 С40 Сірополко, С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко ; [Сірополко С.]. - К. : Наукова думка, 2001. - 912 с.
 54. 74+72 Т36 Тесленко, М. І. Освіта і наука - потенціал майбутнього держави / М. І. Тесленко. - К. : Відлуння, 2003. - 163 с.
 55. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 56. 74 Ф59 Фініков, Т. В. До законодавства про вищу освіту Польші, Росії, України, Чехії. Ситуація та міркування / Т. В. Фініков. - К. : Таксон, 2000. - 345 с.

Наша слава не вмре, не загине (до Дня українського козацтва)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : Навч. посіб. для студ. неістор. спец. - К. : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. - 396 с.
 2. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І. та ін.]. - К. : Альтернативи, 1997. - 424 с.
 3. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : Посіб. / Ред. Темко Г.Д., Тупчієнко Л.С. - Посібник. - К. : Академія, 2002. - 448 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України в особах: ІХ-ХVIII ст. / В.Замлинський, І.Войцехівська, В.Галаган та ін. - К. : Україна, 1993. - 396 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від давнини до сучасності / Ред. Сливка Ю. - 3-тє вид., перероб. - Львів : Світ, 2002. - 520 с.
 7. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України: нове бачення : навч. посіб. / [Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І. та ін.]. - 2-ге вид. доп. й переробл. - К. : Альтернативи, 2000. - 464 с.
 8. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 9. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-2 / [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. - К. : КМ академія, 2007. - 724 с. : іл. - Бібліогр.: с. 590-700.
 10. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-1. - К. : КМ Академія, 2006. - 781.
 11. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.3 : Українська культура другої половини ХVІІ- ХVІІІ століть / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 1247 с.
 12. 63.3(4 Укр) К59 Козацьке лицарство - основа національного виховання / Ред. Бондар В.Д. - К. : МАУП, 2004. - 104 с.
 13. 63.3(4 Укр) К60 Коли земля стогнала: друга половина XVI-перша половина XVII ст. / Упоряд. Щербака В.О. - К. : Україна, 1995. - 432 с.
 14. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 15. 67.404 Н83 Нормативно-правові документи ВГО "Всеукраїнське козацьке військо" : навч. посіб. / [Авт.- упоряд.:Каленяк В. П., Каленяк Р. В., Михайлич О. В. - К. : МАУП, 2006. - 160 с.
 16. 63.3(4 Укр) П27 Переяславська Рада 1654 року / Ред. Сохань П., Дашкевич Я., Гирич І. та ін. - К. : Смолоскип, 2003. - 890 с.
 17. 63.3(4 Укр) П27 Переяславська Рада: історичне значення та політичні наслідки : Матеріали наук.-практ. конф. / Упоряд. Товкайло М.Т. - К. : Просвіта, 2003. - 168 с.
 18. 84(4 Укр) С47 Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків / [Ред. Полідович О. А.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2009. - 640 с.
 19. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 20. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4 : На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Горобець В. М. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 864 с.
 21. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 22. 66.0 У45 Українська політологія: Витоки та еволюція : Навч. посіб. / Ред. Кирилюк Ф.М. - К. : Варта, 1995. - 328 с.
 23. 92 У45 Українське козацтво : Мала енциклопедія. - К.; Запоріжжя : Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 24. 63.3(4Укр) А72 Антонович, В. Коротка історія козаччини = A concise history of cossackdom / В. Антонович. - 4-е видання. - Вінніпег : Давфін, 1972. - 232 с. : ил.
 25. 63.3(4 Укр) А72 Антонович, В. Б. Моя сповідь : вибрані історичні та публіцистичні твори / В. Б. Антонович ; [Антонович В. Б.]. - К. : Либідь, 1995. - 814 с.
 26. 63.3(4 Укр) А76 Апанович, О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / О. М. Апанович. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 229 с.
 27. 75 Б12 Бака, М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді : Навч.-метод. посіб. / М. М. Бака, В. П. Корж. - К. : ПВА Книга пам'яті України, 2004. - 464 с.
 28. 63.3(4 Укр) Б24 Баран, О. Козацько-перські взаємини в творах Пієтра делла Валле = Cossack-Persian Relations in the works of Pietro della Valle / О. Баран. - Вінніпег, 1985. - 69 с.
 29. 63.3(4 Укр) Б67 Білоцерківський, В. Я. Історія України : Навч. посіб. / В. Я. Білоцерківський. - К. : ЦНЛ, 2007. - 536 с.
 30. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .4-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 704 с. - (Альма-матер).
 31. 71.1 Б78 Бокань, В. А. Історія культури України / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. - 3-тє вид., стереотип. - К. : МАУП, 2002. - 256 с.
 32. 63.3(4 Укр) В48 Винар, Л. Р. Козацька Україна : Вибрані праці / Л. Р. Винар ; Ред. Степаненков В. - К.-Львів-Нью-Йорк-Париж, 2003. - 677 с.
 33. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 34. 63.3(4 Укр) Г61 Голобуцький, В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.) / В. О. Голобуцький. - Д. : Січ, 2004. - 421 с.
 35. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 36. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2012. - 330 с.
 37. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ-ХХІ вв. / Л. М. Головешко. - Мариуполь, 2010. - 376 с.
 38. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Минуле та сьогодення козацтва Приазов'я / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2011. - 356 с.
 39. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Традиції, звичаї та побут козаків XV-XXI : Посіб. / Л. М. Головешко. - Маріуполь, 2009. - 168 с.
 40. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: козацькі війни, 1618-1638 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 268 с.
 41. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 42. 63.3(4 Укр)+82.3(4 Укр) Г83 Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях / Григор'єв-Наш ; [Григор'єв-Наш]. - К. : Веселка, 1993. - 271 с.
 43. 63.3(4 Укр) Г-91 Грушевский, М. Иллюстрированная история Украины / М. Грушевский ; [Грушевский М.]. - К. : Левада, 1997. - 696 с.
 44. 63.3(4 Укр) Г91 Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський ; [Грушевський М.С.]. - К. : Наукова думка, 1992. - 544 c. - (Пам'ятки іст. думки України.).
 45. 63.3(4 Укр) Г91 Грушевський, М. С. Історія України-Руси. Т.8. : Роки 1626-1650 / М. С. Грушевський. - К. : Наукова думка, 1995. - 856 c.
 46. 63.3(4 Укр) Г93 Губський, О. Ф. Короп - європейське місто / О. Ф. Губський. - Чернігів : Лозовий В. М., 2010. - 48 с.
 47. 63.3(4 Укр) Г95 Гуржій, О. Українська козацька держава в другій половині XVII - XVIII ст.: кордони, населення, право. / Олександр Гуржій. - К. : Основи, 1996. - 222 с.
 48. 63.3(4 Укр) Д17 Дан, О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648-1676 рр.) / О. Ю. Дан. - К. : Стилос, 2004. - 288 с.
 49. 63.3(4 Укр) Д67 Донцов, Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Д. Донцов. - К. : МАУП, 2005. - 568 с.
 50. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 51. 67.75 З-47 Зейкан, Я. П. Адвокат: навички професії : практич. посіб. / Я. П. Зейкан ; Зейкан Я.П. - 2-ге вид., стереотип. - К. : КНТ, 2008. - 788 с.
 52. 63.3(4 Укр) К13 Каденюк, О. С. Історія України : навч. посіб. / О. С. Каденюк ; Каденюк О. С. - К. : Кондор, 2008. - 408 с.
 53. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 54. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 55. 83.3(4 Укр) К68 Корпанюк, М. Слово. Хрест. Шабля. (Українське манастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст. компіляціх козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) / М. Корпанюк. - К. : Смолоскип, 2005. - 904 с.
 56. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2002. - 184 с.
 57. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2004. - 391 с.
 58. 63.3(4 Укр) К82 Кривошея, В. Генеалогія українського козацтва: Переяславський полк / В. Кривошея. - К. : Стилос, 2004. - 418 с.
 59. 92 К88 Куглер, С. О. Мала енциклопедія українського козацтва / С. О. Куглер, В. О. Пірко, І. Є. Намакштанська. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Донецьк : ДІТБ, 2004. - 142 с.
 60. 63.3(2 Рос) К95 Кухар-Онышко, Н. А. Жизнь и смерть светлейшего князя Потемкина Григория Александровича / Н. А. Кухар-Онышко, В. Б. Пиворович. - Николаев : Возможности Киммерии, 2002. - 144 с.
 61. 63.3(4 Укр) Л80 Лотоцький, А. Л. Історія України / А. Л. Лотоцький. - Л. : Фенікс, 1992. - 239 с.
 62. 63.3(4 Укр) М30 Марченко, Т. М. Козаки- Мамаї / Т. М. Марченко ; [Марченко Т.М.]. - К.- Опішне, 1991. - 80 с.
 63. 67.3(4 Укр) М89 Музиченко, П. П. Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. - 5-те вид, випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 64. 67.3(4 Укр) М89 Музыченко, П. История государства и права Украины : Учебн. пособие / П. Музыченко. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 570 с.
 65. 63.3(4 Укр) Н30 Нартов, В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 352 с.
 66. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 67. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 68. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 69. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 70. 63.3(0)5 Р64 Рознер, И. Г. Казачество в Крестьянской войне 1773-1775 гг. / И. Г. Рознер ; Рознер И. Г. - Л. : Изд-во Львовского ун-та, 1966. - 198 с.
 71. 74.03 Р83 Руденко, Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.
 72. 63.3(4 Укр) С13 Савченко, Н. М. Історія України: модульний курс : Навч. посіб. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. - К. : Фірма"ІНКОС", ЦНЛ, 2006. - 544 с.
 73. 63.3(4 Укр) С24 Світлична, В. В. Історія України : Навч. посіб. / В. В. Світлична. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.; Львів : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 304 с.
 74. 63.3(4 Укр) С59 Сокирко, О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Наук. вид. / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.
 75. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк ; [Терлюк І. Я]. - К. : Атіка, 2011. - 944 с.
 76. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навч. посіб. / І. Я. Терлюк. - К. : Атіка, 2006. - 400 с.
 77. 63.3(4Укр) У69 Уривалкін, О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти) / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 408 с.
 78. 63.3(2 Рос) Ф76 Фоминский, Л. Тайны Куликовской битвы / Л. Фоминский. - Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2012. - 102 с. : ил.
 79. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 80. 87+85.3 Ч-57 Чечель, Н. Повертаючи стиль: філософсько-антропологічний дискус української видовищної і драматичної культури від початків до XVIII ст. : Монографія / Н. Чечель. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 240 с.
 81. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 82. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 83. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 84. 63.3(4 Укр) Ш78 Шокалюк, О. І. Історія України : Навч. посіб. / О. І. Шокалюк. - К. : ЦНЛ, 2004. - 276 с.
 85. 63.3(4 Укр) Щ61 Щербак, В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV-XVII ст. / В. Щербак. - К. : КМ Академія, 2000. - 300 с.
 86. 63.3(4 Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины. ч. 1 : С древнейших времен до конца ХІХ ст. / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2006. - 48 с.
 87. 63.3(4 Укр) Я22 Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків : В 3-х т. Т.3 / Д. І. Яворницький ; [Яворницький Д. І.]. - Л. : Світ, 1992. - 456 с.
 88. 63.3(4 Укр) Я47 Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко ; 3-тє вид., перероб. та розш. - К. : Критика, 2006. - 584 с.

  Вересень 2015

Фірма: пошук моделі ефективного менеджменту

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.30 А64 Анализ конкретных ситуаций в управлении производством / [Ред. Каменцер С. Е., Лисицын В. Н., Попов Г. Х. и др.] ; пер.с англ. - М. : Прогресс, 1971. - 297 с.
 2. 65.052 Б94 Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах сфери послуг. Туристичні фірми та готельне господарство : Практикум / Ред. Балченко З.А. - К. : Вид-во Семенко Сергія, 2004. - 176 с.
 3. 65.5 В60 Внешнеэкономическая деятельность предприятия : Учеб. / [ред. Л.Е. Стровского]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 799 с.
 4. 65.23 В60 Внутрішньовиробниче планування на промислових підприємствах : Навч. посіб. / Свіщов М.В., Гречан А.П., Попович Л.М., Гавриленко Т.В., Божкова Т.В. - К. : Арістей, 2005. - 528 с.
 5. 65.5 В84 Все о бизнесе в Китае / под ред. Ю. Воронова. - С.Пб. : Питер, 2008. - 475 с. : ил.
 6. 65.01 Е45 Економічна теорія : Посіб. / Воробйов В.М., Гриценко А.А., Лісовицький В.М. та ін.; Ред. Воробйов Є.М. - К.; Х., 2003. - 704 с.
 7. 65.01 И71 Институциональная экономика : учебник / под. общ. ред. Олейника А.Н. - М. : Инфра-М, 2007. - 704 с. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова).
 8. 32.81 И74 Информационные технологии управления : учеб. пособие / под ред. проф. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 439 с.
 9. 65.02 І-90 Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / [Ред. Базилевич В.Д.]. - К. : Знання, 2011. - 1198 с.
 10. 65.29 М19 Малий та середній бізнес / Ред. Сахаров В.Є. - К. : ВНЗ "Національна академія управління", 2003. - 368 с.
 11. 65.290-21 М26 Маркетинг у сфері культури та мистецтв : Наук. вид. / Кольбер Ф., Нантель Ж., Білодо С. Річ Д.Дж.; Пер. з англ. Яринич С. - Львів : Кальварія, 2004. - 240 с.
 12. 65.290-21 М26 Маркетинговий менеджмент : Навч. посіб. / Ред. Белянцева М.І., Воробйова В.Н. - К. : ЦНЛ, 2006. - 407 с.
  65.290-2 М50 Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посіб. - Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. - 596 с.
 13. 65.012.1 М59 Микроэкономика : Учеб. пособие / М.И.Плотницкий, А.К.Корольчук, Л.В.Лемешевская, М.К.Редько; Под ред. М.И.Плотницького. - 2-е изд. - Мн. : Новое знание, 2003. - 427 с.
 14. 65.012.1 М59 Мікроекономіка : Навч. посіб. / Мельникова В.І., Яременко В.Г., Мельникова О.П. та ін. - К. : Професіонал, 2005. - 400 с.
 15. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Підручник / О.О.Мамалуй, О.А.Гриценко, Г.Ю.Данопих та ін.; За заг. ред. О.О.Мамалуя. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.
 16. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 17. 65.290-21 О-75 Основы маркетинга = Principles of marketing / [Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д. и др.] ; пер.с англ. - 2-е европ. изд. - М. : Вильямс, 2000. - 944 с.
 18. 65.01 О-75 Основы экономической теории : Учеб. пособ. / [Гуревич М. М. и др.]. - Х. : НТУ "ХПІ", 2003. - 288 с.
 19. 65.29 П32 Підприємництво : Навч. посіб. / Федоренко В.Г., Денисенко М.П., Руженський М.М. та ін. - К. : МАУП, 2005. - 280 с.
 20. 65.23 П37 Планування маркетингу : Навч. посіб. / [Овєчкіна О. А., Солоха Д. В., Іванова К. В. та ін.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 352 с.
 21. 65.29 П77 Природа фірми. Походження, еволюція і розвиток / Ред. Вільямсона О.Е., Вінтера С.Дж. ; пер.Куликова А.В. - К. : А.С.К., 2002. - 336 с.
 22. 65.01 Р17 Развитие туризма - важное направление подъема экономики Украины : Мат. 3-й Междунар. науч.-практ. конф.[г. Славяногорск, 16-18 дек. 1999 г.]. - Донецк : ДИТБ, 1999. - 241 с.
 23. 65.01 Р95 Рыночная экономика : в 15 кн. Кн. 5 : Бакка Б. Малые промышленные фирмы на международных рынках. Маркетинг. - М. : СОВ-ВИП, 1992. - 311 с.
 24. 65.290-2 С56 Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса : учеб.- метод. пособие в 6-ти кн. Кн.3 : Технология создания и организации деятельности фирмы / [Павленко А. Ф., Степаненко С. В., Дубинский А. Г. и др.]. - К. : КНЕУ, 2003. - 330 с.
 25. 65.290-2 У67 Управление бизнесом : Экспресс-курс для деловых людей / [Авт.-сост. Г.В. Щекин]. - 5-е изд. стереотип. - К. : МАУП, 2012. - 232 с.
 26. 65.290-2 У67 Управление фирмами в Японии / [Ред. Русецкий С. Б.] ; пер.c. япон. Рамзес В. Б. - М. : Прогресс, 1969. - 454 с.
 27. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [ Ред. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Логвінова Н. С. ]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 28. 65.290-2(2) У67 Управління персоналом : Навч. посіб. / Виноградський М.Д., Беляєва М.Д., Виноградська А.М.та ін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 504 с.
 29. 65.290-2 У71 Уроки организации бизнеса / [Ред. Демин А. А., Катькало В. С.]. - С.Пб. : Лениздат, 1994. - 336 с.
 30. 65.01 У91 Учебник по основам экономической теории / [Камаев В. Д., Семенов В. Ф., Сорокин Д. Е. и др.]. - М. : Владос, 1994. - 384 с.
 31. 65.261 Ф59 Финансы и бухгалтерский учет в туризме : Учеб. / Ред. Квартальнов В.А., Зорин И.В., Плахова Л.С. и др. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 340 с. - (Менеджмент туризма).
 32. 65.261 Ф59 Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Ред Терещенко О. О.]. - 3-тє вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 312 с.
 33. 65.261 Ф59 Фінансовий менеджмент : підруч. / [ Ред. Поддєрьогін А.М.]. - 2-ге вид. без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 536 с.
 34. 65.01 Э40 Экономика : Учеб. / [Ред. Булатова А. С.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономисть, 2006. - 831 с. : ил.
 35. 65.29 Э40 Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова. - 2-е изд. - Л. : Инфра-М, 2008. - 319 с.
 36. 92 Э40 Экономика фирмы: Словарь-справочник / Ред. Скляренко В.К., Волкова О.И. - М. : Инфра-М, 2000. - 401 с.
 37. АУП, 265.01 Э40 Экономическая теория : учеб. пособие / [Ред. Горняк О. В., Доленко Л. Х.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 328 с.
 38. 65.290-2 Ю70 Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту : наук.-практ. вид. / [Шевченко Л. С., Макуха С. М., Марченко О. С. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 204 с.
 39. 65.23 А47 Алексеева, М. М. Планирование деятельности фирмы : Учебно-метод. пособие / М. М. Алексеева. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 246 с.
 40. 65.290-2(7) А-71 Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия. / И. Ансофф. - Спб : Питер, 1999. - 416 с.
 41. 65.290-2 А84 Аронофф, К. Новый герой. Подготовка преемника к руководству семейным бизнесом = Preparing successors for leadership. Another kind of hero / К. Аронофф, Д. Вард ; пер.c англ. Л. Савицкой. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2010. - 82 с.
 42. 65.290-2 А84 Аронофф, К. Преемственность в семейном бизнесе. Испытание на величие = Family business succession: the final test of greatness / К. Аронофф, С. Маклюр, Дж. Вард ; пер.с англ. Л. Савицкой. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2009. - 98 с.
 43. 65.29+65.290-2 А86 Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности. Основы бизнеса : практикум / Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - М. : Дашков и К, 2008. - 144 с.
 44. 65.290-2 А87 Архангельский, Г. А. Организация времени: От личной эффективности к развитию фирмы / Г. А. Архангельский. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 45. 65.01 Б16 Бажал, Ю. М. Економічна теорія технологічних змін : Навч. посіб. / Ю. М. Бажал. - К. : Заповіт, 1996. - 240 с.
 46. 65.23 Б27 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2001. - 260 с.
 47. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 48. 65.012.1 Б67 Біла, С. О. Мікроекономіка : Навч. посіб. / С. О. Біла. - К. : Міленіум, 2004. - 302 с.
 49. 65.29 Б71 Бляхман, Л. С. Экономика фирмы : Учебное пособие / Л. С. Бляхман. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В.А., 1999. - 279 с.
 50. 65.261 Б72 Бобылева, А. З. Финансовое оздоровление фирмы: теория и практика : Учеб. пособие / А. З. Бобылева. - М. : Дело, 2003. - 256 с.
 51. 65.053 Б74 Богомолов, А. М. Внутренний аудит. Организация и методика проведения : методическое пособие / А. М. Богомолов, Н. А. Голощапов. - М. : Экзамен, 2000. - 192 с.
 52. 65.290-21 Б77 Бойко, И. И. Классический маркетинг и маркетинговые экспертные оценки : Учеб. пособие / И. И. Бойко ; Бойко И.И. - К. : Кондор, 2008. - 302 с.
 53. 65.290-2(7) Б88 Бровкова, О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова ; [Бровкова О. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.
 54. 65.23 Б94 Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник / М. И. Бухалков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2000. - 400 с.
  65.290-2 В54 Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с.
 55. 87 В68 Волобуев, В. Внутрифирменная идеология: (Социально-философский анализ идеологии формальной организации) : Моногр. / В. Волобуев. - Запорожье : Павел, 2001. - 240 с.
 56. 65.290-2 Г41 Герчикова, И. Н. Менеджмент = Management : Учебник / И. Н. Герчикова ; Герчикова И. Н. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 511 с. - (Золотой фонд российских учебников).
 57. 65.053 Г49 Гинзбург, А. И. Прикладной экономический анализ / А. И. Гинзбург. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 58. 65.290-2 Г51 Гиус, А. д. Живая компания: рост, научение и долгожительство в деловой среде = The living company: growt, learning and longevity in business / Ари де Гиус. - С.Пб. : Стокгольмская, 2004. - 224 с.
 59. 65.290-21 Г59 Годин, А. М. Брендинг : Учеб. пособ. / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. - М. : Дашков и Ко, 2004. - 364 с.
 60. 65.290-2(3) Г61 Головань, С. И. Бизнес-планирование : Учеб. пособие / С. И. Головань. - Ростов н/Д : Фактор, 2002. - 320 с.
 61. 65.01 Г85 Гринів, Л. С. Национальна економіка : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Л. : "Магнолія 2006", 2008. - 464 с.
 62. 76.006.5 Д33 Денисон, Д. Учебник по рекламе. Как стать известным, не тратя денег на рекламу / Д. Денисон, Л. Тоби. - Минск : Современное слово, 1997. - 320 с.
 63. 65.012.1 Д40 Джейли, Д. А. Микроэкономика: продвинутый уровень / Дж.А. Джейли, Ф.Дж. Рени. - М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011. - 733 с.
 64. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 65. 65.290-2(7) Д58 Довгань, Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 440 с.
 66. 65.290-21 Е70 Еремин, В. Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации : учебник / В. Н. Еремин ; Еремин В. Н. - М. : КНОРУС, 2009. - 656 с.
 67. 65.290-2(3) Е80 Ершов, В. Ф. Бизнес-проектирование : Руководство по применению / В. Ф. Ершов. - С.Пб. : Питер, 2005. - 288 с.
 68. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 69. 65.29 Ж42 Жданова, Л. А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах : учебник / Л. А. Жданова ; Жданова Л.А. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2008. - 637 с. - ((Высшее образование)).
 70. 65.290-21 З-13 Завгородняя, А. А. Маркетинговое планирование: анализ моделей управления, конкурентная политика, контроль над качеством / А. А. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. - С.Пб. : Питер, 2002. - 385 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 71. 65.290-2(7) З-91 Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учеб. / А. Т. Зуб ; А.Т. Зуб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2008. - 432 с.
 72. 65.290-21 И20 Иванов, Л. Книга директора по маркетингу : Практические рекомендации / Л. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 73. 65.290-21 И20 Иванова, Р. Х. Маркетинговий менеджмент : конспект лекций / Р. Х. Иванова. - Х. : ИД "ИНЖЕК", 2007. - 120 с.
 74. 65.01 К12 Кабраль, Л. М. Организация отраслевых рынков: вводный курс = Introduktion to industrial organization / Л. М. Кабраль ; пер.Швед А.Д. - Мн. : Новое знание, 2003. - 356 с.
 75. 65.01 К18 Камінська, Т. М. Основи економічної теорії : підручник / Т. М. Камінська ; [Камінська Т. М.]. - К. : Медицина, 2011. - 256 с.
 76. 65.012.1 К30 Кац, М. Микроэкономика / М. Кац, Х. Роузен ; пер.Пустовалова И. и др. - Мн. : Новое знание, 2004. - 828 с.
 77. 65.29 К17 Киселев, А. П. Теория и практика современного бизнеса: (Или как создать фирму и работать на себя) / А. П. Киселев. - К. : Либра, 1995. - 248 с.
 78. 65.261 К56 Ковалева, А. М. Финансы фирмы : Учебник / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 522 с.
 79. 65.261 К56 Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 483 с.
 80. 65.01 К67 Корнейчук, Б. В. Институциональная экономика : учебник / Б. В. Корнейчук ; Корнейчук Б.В. - М. : Гардарики, 2007. - 255 с. : ил.
 81. 65.290-2 К89 Кузин, Б. Методы и модели управления фирмой / Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров. - СПб : Питер, 2001. - 432 с.
 82. 65.290-2(3) К95 Кучеренко, В. Р. Бізнес-планування фірми : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. - К. : Знання, 2006. - 423 с.
 83. 65.290-2 Л81 Лошкарев, В. Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика / В. Г. Лошкарев. - С.Пб. : Питер, 2007. - 192 с.
 84. 65.23 М17 Максименко, Н. В. Внутрифирменное планирование / Н. В. Максименко. - Минск : Выш. шк., 2011. - 459 с.
 85. 65.290-2(7) М18 Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент : учеб. / Ю. А. Маленков ; Маленков Ю. А. - М. : Проспект, 2009. - 224 с.
 86. 65.43 М21 Мальська, М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : Навч. посіб / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : ЦУЛ, 2012. - 248 с.
 87. 65.23 М21 Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : підруч. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. - К. : Знання, 2010. - 310 с.
 88. 65.290-2 М25 Маренков, Н. Л. Управление современной фирмой при интеграции с рынком / Н. Л. Маренков, В. П. Мельников. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 576 с.
 89. 65.290-2 М29 Мартыненко, Н. М. Менеджмент фирмы: Книга для предпринимателя : Для студ. экон. спец. вузов / Н. М. Мартыненко. - К. : МП "Леся", 1995. - 368 с.
 90. 65.290-2 М71 Мишурова, И. В. Менеджмент профессиональных услуг: стратегия и тактика : Учеб.-практич. пособ. / И. В. Мишурова, Н. А. Лысенко. - М.: Ростов н/Д : 2004. - 176 с.
 91. 65.290-2(1) М74 Моисеев, В. А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. (Теория и практика) / В. А. Моисеев. - К. : Дакор, 2002. - 506 с.
 92. 75.81 М86 Мохова, Ю. Турфирма: с чего начать, как преуспеть / Ю. Мохова, Г. Мохов. - С.Пб. : Питер, 2009. - 240 с. : ил.
 93. 65.01 Р64 Розанова, Н. М. Экономическая теория фирмы : Учебник / Н. М. Розанова ; Розанова Н. М. - М. : ЗАО Изд-во"Экономика", 2009. - 447 с.
 94. 65.290-2(10) С17 Самоукина, Н. Антикризисное управление компанией / Н. Самоукина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 192 с.
 95. 65.5+65.29 С86 Стровский, Л. Е. Внешний рынок и предприятие / Л. Е. Стровский ; [Стровский Л. Е.]. - М. : Финансы и статистика, 1993. - 160 с.
 96. 65.29 Т56 Томпсон, А. Экономика фирмы = Economics of the Firm. Theory and Practice / А. Томпсон, Д. Формби ; Пер. с англ. под общ. ред. Ю.В. Шленова. - М. : БИНОМ, 1998. - 544 с. : с ил.
 97. 65.01 Т82 Тульпа, І. А. Інноваційна стратегія : Навч. посіб. / І. А. Тульпа, О. М. Сумець. - Х. : Студцентр, 2005. - 208 с.
 98. 65.01 Ф56 Философова, Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : учеб. пособие / Т. Г. Философова, В. А. Быков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 295 с.
 99. 65.23 Ц18 Царев, В. В. Внутрифирменное планирование / В. В. Царев. - С.Пб. : Питер, 2002. - 496 с.
 100. 65.290-2 Ц60 Цильке, Х. Типичные ошибки менеджера = Die haufigsten managementfehler / Х. Цильке. - М. : Омега-Л, 2006. - 144 с.
 101. 65.290-21 Я60 Яненко, М. Торговые марки в товарной политике фирмы / М. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.

Прогнозування економічних процесів в умовах ринку

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.012 А64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. У 2-х кн. Кн. 2 : Мікроекономіка / [ Ред. Панчишин С., Островерха П. ]. - К. : Знання, 2010. - 437 с.
 2. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 3. 65.261 Б98 Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: У 6 т. Т.6 : Підвищення ефективності боргової політики держави / Азаров М. Я.,Ярошенко Ф. О., Барановський О. І. та ін. - К. : НДФІ, 2004. - 348 с.
 4. 65.5 В60 Внешнеэкономическая деятельность предприятия : Учеб. / [ред. Л.Е. Стровского]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 799 с.
 5. 65.01 В85 Вступ до економічної теорії : Підручник / [Ред. Ватаманюк З.]. - 3-тє вид., доп. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 504 с.
 6. 92 Г34 Генеза ринкової економіки: Терміни, поняття, персоналії : Навч. словник-довідник / Ред. Башнянина Г. І., Іфтемічук В. С. - Л. : Магнолія 2006, 2007. - 688 с.
 7. 65.01 Г72 Государственное регулирование рыночной экономики / Под общ. ред.В.И.Кушлина. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. : РАГС, 2005. - 829 с.
 8. 65.261 Д36 Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / Азаров М. Я.,Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І.та ін. - К. : НДФІ, 2004. - 712 с.
 9. 65.01 Е45 Економіка ринкових відносин. Ч.1 / [Ред. Черевань В. П.]. - К., 2008. - 160 с.
 10. 65.01 Е45 Економічна політика : навч. посіб. / [Бєляєва О.О., Бебело А.С., Диба М.І. та ін.]. - Вид. 3-є, без змін. - К. : КНЕУ, 2007. - 288 с.
 11. 65.01 Е45 Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / за ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. - К. : Знання, 2007. - 395 с.
 12. 65.01 Е45 Економічна теорія : навч. посіб. / [Касьяненко Л. М., Назаров В. В., Савченко Л. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 224 с.
 13. 65.01 Е45 Економічна теорія. Національна економіка : Підруч. / [Ред.Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 270 с.
 14. 65.42 К63 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право = Commercial diplomacy: trade policy and law : Навч. посіб. / Доусон Л. Р., Мальський М., ВанДузер Е. та ін. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Астролябія, 2006. - 704 с.
 15. 65.29 М20 Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : Навч. посіб. / Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В,Черняк: Ред. Л.І.Воротіна. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Європ. ун-т, 2004. - 308 с
 16. 65.5 М43 Международная экономика: в вопросах и ответах : учеб. / [Под ред. Ю. Г. Козака]. - 5-е изд., перераб. и доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 240 с.
 17. 65.23 М54 Методичні рекомендації прогнозування інноваційної діяльності в промисловості : Наук. вид. / Пашута М. Т., Толстов В. М., Кондрашов О. М. та ін. - К. : Наук. світ, 2006. - 73 с.
 18. 65.01 Н35 Національна економіка : підруч. / [ Круш П. В., Тульчинська С. О., Шашина М. В. та ін.]. - 3-тє вид. - К. : Каравела, 2011. - 448 с.
 19. 65.23. М74 Моделі і методи соціально-економічного прогнозування = Models and methods of social and economic forecasting : Підруч. / Геєць В. М., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін. - Х. : ІНЖЕК, 2005. - 396 с.
 20. 65.290-2(11) О-60 Операционный менеджмент : Учебник для вузов / С.Э.Пивоваров, И.А.Максимцев, И.Н.Рогова, Е.С.Хутиева. - С.Пб. : Питер, 2011. - 544 с.
 21. 65.23 П37 Планування та прогнозування в умовах ринку. : Навч. посібн. / Ред. Воронкова В.Г. - К. : Професіонал, 2006. - 608 с.
 22. 65.261 П44 Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету : Монографія / Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І. та ін. - К. : НДФІ, 2004. - 344 с.
 23. 65.23 П78 Прогнозування і розробка програм / В.Ф. Беседін та ін.; За ред. В.Ф. Беседіна. - Метод. посіб. - К. : Наук. світ, 2000. - 468 с.
 24. 65.261 П78 Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації : Монографія / Бочарніков В.П., Захаров К.В., Лаба М.С. та ін. - К. : МП Леся, 2006. - 320 с
 25. 72+65.23 П78 Прогонозирование будущего: новая парадигма / [под. ред. Г.Г. Фетисова, В.М. Бондаренко В.М.]. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2008. - 283 с.
 26. 92 Р51 Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : навч. економ. словник - довідник. Т.1 / [Автор-уклад. Агєєв Є. Я., Піча С. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 506 с.
 27. 65.24 С40 Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналіт. доп. / [Ред. Жаліл Я. А.]. - К. : НІСД, 2010. - 72 с.
 28. 65.290-21 Ф79 Формування ринкової економіки. Сучасні теорії і практики маркетингу : зб. наук. праць. / [Ред. Бєляєв О. О., Данюк В. м., Пєтухова О. А. та ін.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 604 с.
 29. 65.01 Б12 Бабицкий, А. Ф. Социал. Законы и теория экономических процессов настоящего и будущего : Монографія / А. Ф. Бабицкий. - К. : МАУП, 2005. - 496 с.
 30. 66.0 Б25 Баронін, А. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі : Курс лекцій / А. С. Баронін. - К. : Паливода А.В., 2005. - 128 с
 31. 65.23 Б27 Басовский, Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : Инфра-М, 2001. - 260 с.
 32. 65.23 Б61 Біла, О. Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посіб. / О. Г. Біла. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 312 с.
 33. 65.01 Б72 Бобров, В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : Підруч. / В. Я. Бобров. - К. : Вища шк., 2003. - 719 с.
 34. 65.01 Б86 Бочан, І. О. Глобальна економіка : Підруч. / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. - К. : Знання, 2007. - 403 с.
 35. 65.261 Б86 Бочарников, В. П. Прогнозные коммерческие расчеты и анализ рисков на Fuzzy for Excel / В. П. Бочарников, С. В. Свешников, С. Н. Возняк. - К., 2000. - 159 с.
 36. 65.01 Б93 Бутко, М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці : Монографія / М. П. Бутко. - К. : Знання України, 2005. - 476 с.
 37. 65.01 Б93 Бутук, А. И. Социально-экономическое регулирование: содержание, история и современность : монография / А. И. Бутук ; [Бутук А. И.]. - К. : Знання, 2011. - 503 с.
 38. 65.01 Б93 Бутук, О. І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія, сучасність / О. І. Бутук. - К. : Знання, 2012. - 350 с.
 39. 65.23 В57 Владимирова, Л. П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учеб. пособие / Л. П. Владимирова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2001. - 308 с.
 40. 65.23 В75 Воронкова, В. Г. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посіб. / В. Г. Воронкова. - К. : Професіонал, 2004. - 288 с.
 41. 65.290-2(2) Г34 Генкин, Б. М. Мотиввация и организация эффективной работы (теория и практика) : Монография / Б. М. Генкин. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.
 42. 65.23 Г37 Герасенко, В. П. Прогнозирование и планирование экономики / В. П. Герасенко. - Практикум. - Мн. : Новое знание, 2001. - 192 с.
 43. 65.290-2 Г52 Гладкий, О. В. Менеджмент регіонального розвитку : навч. посіб. / О. В. Гладкий. - К. : Академвидав, 2013. - 248 с.
 44. 65.23 Г75 Грабовецький, Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. - К. : ЦУЛ, 2003. - 188 с.
 45. 65.23 Д66 Домарадзька, Г. С. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур. - Л. : Магнолія-2006, 2007. - 211 с.
 46. 65.262(1) Є50 Єлейко, Я. І. Інвестиції, ризик, прогноз : Навч. посіб. / Я. І. Єлейко, О. І. Єлейко, К. Є. Раєвський. - Львів : Львівськ. банківськ. ін-т НБУ, 2000. - 176 с.
 47. 65.290-2 З-14 Загорна, Т. О. Економічна діагностика : Навч. посіб. / Т. О. Загорна. - К. : ЦНЛ, 2007. - 400 с.
 48. 65.053 К17 Калина, А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень) : Учебно-метод. пособие / А. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2004. - 414 с
 49. 65.23 К28 Касьяненко, В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій : Навч. посіб. / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 185 с.
 50. 65.29 К38 Кизим, Н. А. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятия : Монография / Н. А. Кизим, И. С. Благун, Ю. С. Копчак. - Х. : Инжэк, 2004. - 144 с.
 51. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 52. 65.23 К72 Косянчук, Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.
 53. 65.5 К88 Кудров, В. М. Мировая экономика / В. М. Кудров. - М. : Дело, 2004. - 515 с
 54. 65.23 К89 Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2008. - 575 с.
 55. 65.23 К90 Кулявець, В. О. Прогнозування соціально-економічних процесів : Навч. посіб. / В. О. Кулявець ; Кулявець В. О. - К. : Кондор, 2009. - 194 с.
 56. 65.01 К95 Кучеренко, В. Р. Основи економічної кон'юнктури : Навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов. - К. : ЦНЛ, 2004. - 224 с.
 57. 65.23 Л61 Ліпич, Л. Г. Маркетингове прогнозування товарного ринку : Монографія / Л. Г. Ліпич. - Луцьк : ЛДТУ, 2002. - 376 с
 58. 65.01 М20 Малиш, Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : Навч. посіб. / Н. А. Малиш. - К. : МАУП, 2004. - 120 с.
 59. 65.23 М33 Матвієнко, В. Я. Прогностика: Прогнозування соціальних та економічних процесів : Теорія. Методика. Практика: Навч. посіб. / В. Я. Матвієнко. - К. : Українські пропілеї, 2000. - 484 с.
 60. 65.290-2(9) М33 Матвійчук, А. В. Аналіз і управління економічним ризиком : Навч. посіб. / А. В. Матвійчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 61. 22.1 М33 Матвійчук, А. В. Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки : Монографія / А. В. Матвійчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 206 с
 62. 65.01 М48 Мельничук, В. Г. Економіка : підруч. / В. Г. Мельничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огнев'юк. - 2-ге вид., переобл. та доп. - К. : Навчальна книга, 2004. - 368 с.
 63. 65.23 М71 Мінченко, М. В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів : Підруч. / М. В. Мінченко, Л.П.. Фролков А.В. Чижов. - Суми : ВТД Університетська книга, 2004. - 442 с.
 64. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навч. посіб. / М. Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 408 с.
 65. 65.5 П54 Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования : учеб. пособ. / В. В. Поляков ; Поляков В. В. - М. : Кнорус, 2008. - 264 с.
 66. 65.23 Р13 Равікович, Є. І. Макроекономічне прогнозування : Навч. посіб. / Є. І. Равікович, Г. В. Присенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 172 с
 67. 60.56 Р65 Рой, О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов : Учебник / О. М. Рой. - С.Пб. : Питер, 2004. - 364 с.
 68. 65.01 С42 Скаленко, О. Глобальні резерви поступу/ О. Скаленко ; Передм. О. Білоуса. - К. : Основи, 2000. - 394 с.
 69. 65.262(1) У28 Удалих, О. О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : Навч. посіб. / О. О. Удалих. - К. : ЦНЛ, 2006. - 292 с.
 70. 65.23 Х71 Холден, К. Економічне прогнозування: Вступ = Economic forecasting: an introduction / К. Холден, Д. А. Піл, Дж.Л. Томпсон ; Пер. з англ. О.Комашка, За ред. В. Пархоменко. - К. : Інформтехніка, 1996. - 216 с.
 71. 65.290-2(7) Ч-46 Череп, А. В. Стратегічне планування і управління : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. : Кондор, 2011. - 334 с.
 72. 65.23 Ч-83 Чугунов, І. Я. Фінонсово-економічне прогнозування і планування / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затоцька, А. В. Ставицький. - К. : НДФІ, 2007. - 312 с

До 174-ї річниці від дня народення Михайла Драгоманова-українськогоекономіста,публіциста,історика,філософа,громадського діяча. (18.09)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Mykhaylo Drahomanov = A Symposium and Selected Writings. - New York : The Ukrainian Academy of Arts and Science in the U.S. - 1952. - Volume II, №1(3). - 225 p.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 87 Д36 Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : Монограф. / Ред. Князєв В.М. - К. : Міленіум, 2003. - 320 с.
 4. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 184 с.
 5. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 7. 83(4 Укр) І-90 Історія української літератури ХІХ ст. (70-90 ті р.) У 2-х кн. : Підруч. Кн.1 / Гнідан О.Д., Дем'янковська Л.С., Кіраль С.С. та ін. - К. : Вища школа, 2002. - 575 с.
 8. 63.3(4 Укр) М69 Михайло Драгоманов: автожиттєпис / [Укл. Гриценко І. С., Короткий В. А., Томенко М. В.]. - К. : Либідь, 2009. - 444 с.
 9. 67.3(4 Укр) Т44 Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought. Т.5. Кн.2 : (Кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Ред. Косенко Ю. - К. : Дніпро, 2001. - 376 с.
 10. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 11. 66.1 Б32 Бачинський, Ю. Україна irredenta / Ю. Бачинський. - К. : Основні цінності, 2003. - 176 с. - (Спадщина).
 12. 63.3(4 Укр) Г64 Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) : монографія / О. Є. Гомотюк ; Гомотюк О.Є. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 552 с.
 13. 65.02 З-68 Злупко, С. Українська економічна думка: постаті і теорії / С. Злупко. - Львів : Євросвіт, 2004. - 544 с.
 14. 66.1 І-20 Іванова, Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ половина ХІХ ст.) / Р. П. Іванова. - К. : Вид-во Київського університету, 1971. - 234 с.
 15. 66.2 С12 Сабадуха, В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : Монографія / В. Сабадуха. - 2-ге вид., випр. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 176 с.
 16. 92 Т48 Ткаченко, А. Знаменитые украинцы / А. Ткаченко. - К. : Аристей, 2005. - 444 с.
 17. 87.3(4 Укр) Ф32 Федів, Ю. О. Історія української філософії : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. - К. : Україна, 2001. - 512 с.
 18. 63.3(4 Укр)+74.03 Ф33 Федченко, П. М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість : Методичні рекомендації на допомогу лекторам і активістам Товариства книголюбів / П. М. Федченко. - К. : Дніпро, 1991. - 362 с.

Книга-вершина мудрості народу (до Всеукраїнського дня бібліотек)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 78.3 Б59 Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : Материалы седьмой Международной конференции "Крым 2000". Т.1 : Библиотеки, издательства, книгораспостранение и образование в едином информационном и социокультурном пространстве. - Судак, 2000. - 512 с.
 2. 92 Б59 Библиотечная энциклопедия / [Ред. Владимирова И. И., Парамонова Н. И., Поплавская Х. В. и др.]. - М. : Пашков дом, 2007. - 1300 с.
 3. 78.3 Б67 Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : Розроблено робоч. групою "Спільний професійний портрет"Федерального об'єднання німецьких бібліотечних союзів під кер. Уте Краус-Ляйхерт / пер.Пер. з нім. - К. : Юніверс, 2002. - 56 с.
 4. 76.1 И 90 История книги / Ред. А.А. Говоров, Т.Г. Куприянова. - М. : Светотон, 2001. - 400 с.
 5. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 6. 76.1 К53 Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Соловецкого монастыря / [Отв. ред. С. А. Семячко]. - С.Пб. : Дмитрий Буланин, 2004. - 493 с.
 7. 78 Н73 Нові інформаційні технології та бібліотека. - К. : Британська Рада в Україні, 2000. - 108 с.
 8. 92+78.34 П78 Провідні бібліотеки України. Довідник 2006/2007 / уклад. Шмельов В.Є. - К. : Шмельов В.Є., 2006. - 152 с.
 9. 78.3 Э45 Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках : справочник / [ред.Гиляревский Р. С., Гордукалова Г. Ф.]. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 664 с.
 10. 92 Э68 Энциклопедия книжного дела / Майсурадзе Ю.Ф.,Мильчин А.Э.,Маковеев Н.П и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 634с.
 11. 78.3 Б87 Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 304 с.
 12. 78 В17 Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория, Методика. Практика / А. Н. Ванеев ; Ванеев А. Н. - С.Пб. : Профессия, 2006. - 368 с.
 13. 78.3 Г15 Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис : Учебно- методическое пособие. вып. № 38 / Е. Я. Галимова. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. - 144 с. - (Библиотекарь и время. ХХІ век).
 14. 78.3 Г81 Гречихин, А. А. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация : Учеб.-метод. пособие / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древс. - М. : Логос, 2000. - 255 с.
 15. 78.34 Д74 Дригайло, В. Г. Основы научной организации труда в библиотеке : Учеб.-метод. пособие. Вып. 20 / В. Г. Дригайло. - М. : Либерея, 2005. - 424 с.
 16. 78.34 Д76 Дрыгайло, В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза : научно-практическое пособие / В. Г. Дрыгайло ; Дрыгайло В.Г. - М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. - 624 с.
 17. 65.290-2(5) З-17 Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке : Учебно-методическое пособие. вып. 3 / Т. А. Зайцева. - М. : Либерея, 2004. - 128 с. - (Библиотекарь и время).
 18. 78.3 З-41 Збаровская, Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек / Н. В. Збаровская. - С.Пб. : Профессия, 2004. - 224 с.
 19. 76.1 І-85 Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич ; [Ісаєвич Я.]. - Л. : Ін-т українознавства ім. Крип'якевича І. НАН України, 2002. - 520 с.
 20. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова ; Ред. Минкина В.А. - С.Пб. : Профессия, 2003. - 318 с.
 21. 78.34 К30 Качанова, Е. Ю. Инновационно-методическая работа библиотек : учеб пособие / Е. Ю. Качанова ; Е.Ю. Качанова; ХГИИК; науч. ред. А.Н. Ванеев. - С.Пб. : Профессия, 2007. - 336с. - (Серия "Библиотека").
 22. 78.3 К64 Кононенко, Ю. И лишь неизменна книга : К 80-летию создания Библиотеки украинской литературы в Москве / Ю. Кононенко, Е. Белошицкая, В. Слюсарчук ; пер.с укр. - М. : ИЦ "БУМ", 2002. - 63 с.
 23. 73 К96 Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : Учеб. / Н. Н. Кушнаренко. - 3-е изд., стереотип. - К. : Знання, 2001. - 460 с.
 24. 78.3 М69 Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : Практич. пособие / И. Б. Михнова. - М. : Либерея, 2000. - 128 с.
 25. 76.1 Н61 Низовий, М. А. Вступ до книгознавства : навч. посіб / М. А. Низовий ; Низовий М.А. - К. : Кондор, 2009. - 144 с.
 26. 76.1 О-35 Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков ; [Овчінніков В.]. - Л. : Світ, 2005. - 420 с.
 27. 78 О-83 Отле, П. Библиотека, библиография, документация : Избр.тр. пионера информатики / П. Отле. - М. : Фаир-пресс: Пашков дом, 2004. - 350 с.
 28. 78 О-83 Отле, П. Труды по библиотековедению : Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. Руководство к администрированию: Практическое пособие / П. Отле. - М. : Либерея, 2002. - 232 с.
 29. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - 2-ге вид. доп. і перероб. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.
 30. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 31. 76.1 С12 Сава, В. Основи техніки творення книги / В. Сава. - Львів : Каменяр, 2000. - 136 с.
 32. 73+78.3 С24 Світельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / І. Світельник ; [Світельник І.]. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 33. 63.3 С28 Сеймур-Смит, М. 100 величайших книг, которые потрясли мир: История мысли от древности до наших дней : Пер. с англ. / М. Сеймур-Смит. - М. : Рипол классик, 2004. - 592 с.
 34. 78.3 С81 Столяров, Ю. Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. - М. : Изд-во ФАИР, 2007. - 688 с.
 35. 78.34 С89 Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное образование : Сб. статей и докладов / Э. Р. Сукиасян. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 448 с.
 36. 76 Т41 Тимошик, М. С. Історія видавничої справи : Підручн. / М. С. Тимошик. - 2-ге вид., випр. - К. : Наша культура і наука, 2007. - 496 с.
 37. 78.3 Я77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т. О. Ярошенко ; [Ярошенко Т. О.]. - К. : Знання, 2010. - 215 с.

Поради першокурснику

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 2. 74.58 В55 Вища економічна освіта в умовах формування інтелектуально - інноваційного суспільства : монографія / [Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Каракай Ю. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 364 с.
 3. 74.58 В55 Вища освіта в Україні : Навч. посіб. / Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Степко М.Ф. та ін.; Ред. Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. - К. : Знання, 2005. - 327 с.
 4. 74 В55 Вища освіта України і Болонський процес : Навч. посіб. / Ред. Кремень В.Г. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.
 5. 74.58 В55 Вища освіта України у національному і глобальному контекстах : Зб. наук. праць. - Яготин : МАУП, 2005. - 144 с.
 6. 74 Д36 Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство : навч. посіб. / [Лаврик Г. В., Терела Г. В., Харченко Т. О. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 208 с.
 7. 74.58 Є 24 Європейська юридична освіта і наука : матеріали міжнародної наук.-практич. конференції студентів та аспірантів / [За заг. ред. Ф. Г. Ващука, Ю. Л. Бошицького]. - Ужгород : ЗакДУ, 2011. - 344 с.
 8. 74.58 З-19 Закон України " Про вищу освіту" : чинне законодавство станом на 09 лютого 20 15 року. - К. : Алерта, 2015. - 96 с.
 9. 74 М74 Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : Матеріали до першої лекції / Ред. М.Ф.Степко. - К., 2004. - 60 с.
 10. 74 О-72 Освіта в Україні : Нормативна база / Ред. Кривенко О.А.; Упоряд. Пашутинський Є.К. - 2-ге вид., виправ. та допов. - К. : КНТ, 2006. - 484 с.
 11. 74 О-75 Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д. та ін.; Ред. Кремінь В.Г. - К., Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 147 с.
 12. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 13. 74.58 П75 Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Анрущенко В., Корольов Б., Астахова В. та ін. - Х. : Вид-во НУА, 2005. - 320 с.
 14. 74.58 С40 Системи якості вищих навчальних закладів / Волков О.Л., Віткін.,Хімічева Г. І.,Зенкін А, С. - К. : Наук. думка, 2006. - 301 с.
 15. 74.58 С83 Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали науково-практ. конф., м. Судак 16-18 жовт. 2003 р. - К. : МАУП, 2004. - 224 с.
 16. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 17. 74.58 А67 Аніловська, Г. Я. Університетська освіта : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Л. М. Томаневич. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 370 с.
 18. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 19. 65.290-2+74.58 В42 Вієвська, М. Г. Менеджмент вищої економічної освіти : навч.-метод. посіб. / М. Г. Вієвська, Л. І. Красовська, Н. Л. Шкіря. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 346 с.
 20. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С. С. Вітвицька. - К. : ЦНЛ, 2005. - 396 с.
 21. 74.58 В54 Вітвіцька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Метод. посіб. / С. С. Вітвіцька. - К. : ЦУЛ, 2003. - 316 с.
 22. 74.58 Г84 Гримблат, С. О. Проблемы оптимизации высшего образования / С. О. Гримблат, И. К. Сосин. - Х. : Фактор, 2004. - 720 с.
 23. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 24. 74.58 Г95 Гура, О. І. Педагогіка вищої освіти: вступ до спеціальності : Навч. посіб. / О. І. Гура. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 25. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 26. 74 З-45 Згуровський, М. З. Стан та завдання вищої освіти України в контексті Болонського процесу / М. З. Згуровський. - К. : Політехніка, 2004. - 76 с.
 27. 74.58+65.01 К17 Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с. - (Сучасна наука).
 28. 74.58 К59 Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. - К. : Знання, 2013. - 327 с.
 29. 74 К69 Корсак, К. В. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: Інтегрально-філософський аналіз : Монографія / К. В. Корсак. - К.; Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 224 с.
 30. 74.58 К69 Корсак, К. В. Вища освіта і Болонський процес : Навч. посіб. / К. В. Корсак, І. О. Ластовченко. - К. : МАУП, 2007. - 352 с. : іл.
 31. 74 К79 Кремень, В. Освіта і наука України - інноваційні аспекти: стратегія, реалізація, результати / В. Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с.
 32. 74 Л68 Лобанов, А. П. Модульный подход в системе высшего образования: основы структурализации и метапознания / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. - Мн. : РИВШ, 2008. - 84 с.
 33. 65.290-21 М33 Матвіїв, М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційнии аспекти : монографія / М. Я. Матвіїв ; Матвіїв М.Я. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 448 с.
 34. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 35. 74.26 Н16 Нагаєв, В. М. Методика викладання у вищій школі : Навч. посіб. / В. М. Нагаєв. - К. : ЦНЛ, 2007. - 232 с.
 36. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 37. 74.58 Н63 Ніколаєнко, С. Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. Ніколаєнко. - К. : Освіта України, 2005. - 319 с.
 38. 74.04 Н63 Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. - К. : Знання, 2006. - 253 с.
 39. 78.5 П19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія / Н. П. Пасмор. - К. : Кондор, 2005. - 116 с.
 40. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 352 с.
 41. 74.58 С47 Слєпкань, З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с.
 42. 74.58 Т35 Терно, В. В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти: формування справ : Метод. посіб. / В. В. Терно. - К. : МАУП, 2006. - 200 с.
 43. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 44. 74.58 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот ; [Туркот Т. І.]. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
 45. 74.58 Ф59 Фініков, Т. В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація : Аналіт. дослідж. / Т. В. Фініков, О. І. Шаров. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. - 68 с.
 46. 74.58 Ф66 Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; [ Фіцула М. М. ]. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с.

  Серпень 2015

До 151-ї річниці від дня народження Володимира Косинського, вченого-економіста, професора, академіка УАН, міністра праці Української Держави. (13.08)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 65.5 Г35 Географія світового господарства ( з основами економіки ) : навч. посіб. / [ За ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова ]. - К. : Знання, 2011. - 640 с.
 3. 65.262 Г89 Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : навч. посібн. / за ред. Б.Л. Луціва. - Вид. 2-ге., стереотип. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 225 с.
 4. 65.262 Г89 Гроші та кредит : підруч. / [ Ред. Савлук М. І. ]. - 5-те вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 744 с.
 5. 65.262 Г89 Гроші та кредит : Навч. посіб. / Булєєв І. П., Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю. та ін. - К. : ЦУЛ, 2007. - 120 с.
 6. 65.32 З-52 Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування : Навч. посіб. - Львів : Афіша, 2005. - 400 с.
 7. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 582 с.
 8. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 9. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 10. 60.6 К93 Курс социально-экономической сткатистики / Под ред. М.Г. Назарова. - Учебник. - М. : Финстатинформ;ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 771 с.
 11. 65.5 М58 Міжнародна економіка : навч. посіб. / [Гронтковська Г. Е., Ряба О. І., Венцурик А. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 384 с.
 12. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с.
 13. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 14. 65.01 П50 Політична економія : Навч. посіб. / [Ред. Башнянин Г. І., Шевчук Є. С.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 477 с.
 15. 22.171 Р12 Рабик, В. М. Основи теорії ймовірностей:курс лекцій : навч. посіб. / В. М. Рабик ; Рабик В. М. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 176 с.
 16. 60.6 С78 Статистика : Учеб. / Мхитарян В.С., Дуброва Т.А., Минашкин В.Г. и др.; Ред. Мхитарян В.С. - М. : Мастерство, 2001. - 272 с.
 17. 92 Т28 Творцы мировой науки. От античности до ХХ века : Попул. библиограф. энцкл. - М. : Пашков дом, 2001. - 784 с.
 18. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 19. 65.32 У67 Управління земельними ресурсами : Підруч. / Горлачук В. В., В'юн В. Г., Песчанська І. М. та ін. - 2-ге вид., випр. та переробл. - Л. : Магнолія плюс, 2006. - 443 с.
 20. 65.5 Г31 Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації : Підруч. / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. - К. : Знання, 2006. - 513 с.
 21. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 22. 63.3(4 Укр) Л80 Лотоцький, А. Л. Історія України / А. Л. Лотоцький. - Л. : Фенікс, 1992. - 239 с.
 23. 60.6 Ч-37 Чекотовський, Е. В. Історія статистичної науки : навч. посіб. / Е. В. Чекотовський ; [Чекотовський Е. В.]. - К. : Знання, 2011. - 495 с.


  Липень 2015

Психологія лідерства

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 П42 Поведение руководителя / Авт.-сост. Л.С. Вечер. - Практ. пособие. - Мн. : Новое знание, 2000. - 208 с.
 2. 88.5 П69 Практикум по социальной психологии. - Под ред. И.С. Клециной. - С.Пб. : Питер, 2008. - 256 с.
 3. 88.5 П86 Психология современного лидерства. Американские исследования / [под. ред. Дж.П. Канджеми, К.Дж. Ковальски, Т.Н. Ушаковой]. - М. : Когито-Центр, 2007. - 288 с.
 4. 88 П86 Психология: комплексный подход = Psychology an integrated approach / Ред. Айзенк М. ; пер.Пер.Бенедиктов С.Б. - Мн. : Новое знание, 2002. - 832 с.
 5. 88.5 А65 Андриенко, Е. В. Социальная психология : Учебн. пособие / Е. В. Андриенко. - 2-е изд., доп. - М. : Академия, 2003. - 264 с.
 6. 88.5 Б20 Балабанова, Л. В. Конфліктологія : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. - К. : Професіонал, 2009. - 280 с.
 7. 88 Б23 Бандурка, О. М. Основи психології і педагогіки : Підруч. / О. М. Бандурка, В. О. Тюріна, О. І. Федоренко. - Х. : Ун-т внутр. справ, 2003. - 336 с.
 8. 88.4 Б46 Бендас, Т. В. Психология лидерства : учеб. пособ. / Т. В. Бендас ; Бендас Т. В. - С.Пб. : Питер, 2009. - 448 с. : ил. - (Учебное пособие).
 9. 88.5 Б97 Бэрон, Р. Социальная психология: ключевые идеи = Exploring social psychology / Р. Бэрон, Д. Бирн, Б. Джонсон ; пер.Пер. Дмитриева А., Потапова М. - 4-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 512 с. - (Серия "Мастера психологии").
 10. 88.5 В31 Вердербер, Р. Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия. Полный курс = Communicate! / Р. Вердербер, К. Вердербер. - С.Пб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 412 с.
 11. 88 В54 Вітенко, І. С. Основи психології : Підручн. / І. С. Вітенко, Т. І. Вітенко. - Вінниця : Нова книга, 2001. - 255 с.
 12. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. / О. І. Власова, В. І. Кушерець, Ю. В. Никоненко. - К. : Знання України, 2012. - 467с.
 13. 88.5 Д84 Дуткевич, Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : ЦНЛ, 2005. - 456 с.
 14. 65.290-2 З-91 Зуб, А. Т. Лидерство в менеджменте / А. Т. Зуб, С. Г. Смирнов. - М. : Воскресенье, ЗАО "Принт-Ателье", 1999. - 216 с.
 15. 88.5 К18 Каменская, Е. Н. Социальная психология: конспект лекций : учеб. пособие / Е. Н. Каменская ; Каменская Е.Н. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 186, [ 1].
 16. 88.5 К18 Каммероу, Д. М. Ваш психологический тип и стиль работы / Д.М.. Баргер Н.Д. Каммероу, Л. К. Кирби ; пер.Пер. с англ. Багрянцевой А. - М. : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2001. - 224 с.
 17. 88.4-8 К90 Кулініч, І. О. Психологія управління : навч. посіб / І. О. Кулініч ; Кулініч І. О. - К. : Знання, 2008. - 292 с.
 18. 88.4-1 М17 Максимов, Б. В. Психология бизнеса и предпринимательства : Учеб. пособие / Б. В. Максимов ; [Максимов Б.В.]. - К. : Професіонал, 2005. - 256 с.
 19. 88.4-8 М20 Малышев, К. Б. Психология управления : Науч.-метод. пособие для вузов / К. Б. Малышев. - М. : ПЕР СЭ, 2000. - 144 с.
 20. 88.5 М82 Москаленко, В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко ; Москаленко В.В. - Вид. 2-ге, допов. та виправл. - К. : ЦУЛ, 2008. - 688 с.
 21. 88.5 Н50 Немов, Р. С. Социальная психология : учеб. пособ. / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 432 с.
 22. 88.5 О-66 Орлянський, В. С. Конфліктологія : навч. посіб. / В. С. Орлянський ; Орлянський В.С. - К. : ЦУЛ, 2007. - 160 с.
 23. 88 П30 Петровский, А. В. Теоретическая психология : Учеб. пособие / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. - М. : Academia, 2001. - 496 c.
 24. 88.5 П37 Платонов, Ю. П. Основы социальной психологии / Ю. П. Платонов. - С.Пб. : Речь, 2004. - 624 с.
 25. 88.5 П37 Платонов, Ю. П. Социальная психология поведения : Учебн. пособие / Ю. П. Платонов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 464 с.
 26. 88.4-8 Р18 Райгородский, Д. Я. Психология руководства : Учеб. пособие для фак-тов: психологических, экономических и менеджмента / Д. Я. Райгородский. - Самара : Бахрах-М, 2005. - 768 с.
 27. 88.4-8 Р64 Розанова, В. А. Психология управления / В. А. Розанова. - Учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Бизнес школа "Интел-Синтез", 2000. - 384 с.
 28. 88.4-8 С12 Савельєва, В. С. Психологія управління : Навч. посіб. / В. С. Савельєва. - К. : Професіонал, 2005. - 320 с.
 29. 88.5 С24 Свенцицкий, А. Л. Социальная психология : учеб. / А. Л. Свенцицкий ; Свенцицкий А. Л. - М. : Проспект, 2009. - 336 с.
 30. 88.5 С30 Семечкин, Н. И. Социальная психология : Учебник / Н. И. Семечкин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 376 с.
 31. 88 С33 Серьожникова, Р. К. Основи психології і педагогіки : Навч. посіб. / Р. К. Серьожникова, Н. Д. Пархоменко, Л. С. Яковицька. - К. : ЦНЛ, 2003. - 243 с.
 32. 88.5+88.4-8 С81 Столяренко, Л. Д. Психология делового общения и управления : учеб.пособ. / Л. Д. Столяренко ; Столяренко Л. Д. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 414 с.
 33. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 608 с.
 34. 88.4-8 Ц61 Цимбалюк, І. Психологія управління : навч. посіб. / І. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2008. - 624с.
 35. 88.4-1 Ш40 Шеклтон, В. Психология лидерства в бизнесе = Business Leadershipp / В. Шеклтон ; пер.Пер. Комаров С. - С.Пб. : Питер, 2003. - 222 с. - (Практическая психология).

Соціально-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.7 Д31 Демография / Ред. Волгин Н.А. - М. : Изд-во Рагс, 2003. - 384 с.
 2. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 3. 65.261 Д40 Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посіб. / [Мамонова В., Балдич Н., Гринчук Н та ін.]. - К. : Центр громадської експертизи, 2013. - 176 с.
 4. 65.01 Е45 Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : Монографія / Алимов О.М., Веклич О.О., Гончарова Н.П. та ін. - К. : Об'єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. - 540 с.
 5. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 6. 65.5 М58 Міжнародні стратегії економічного розвитку : Навч. посіб. / Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І., Ковалевський В.В. та ін. - К. : ЦНЛ, 2005. - 353 с.
 7. 65.01 П54 Політична економія : навч. посіб. Ч.ІІІ : Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове господарство / [Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Рябокінь Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 168 с
 8. 65.290-2 Р32 Регіональний менеджмент : Навч. посіб. / Коваленко М.А., Кругла Н.А., Радванська Л.М., Швороб-Херсон Г.М. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 304 с.
 9. 65.01 Р32 Регіони України: Проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : Монографія / Ред. Варналій З.С. - К. : Знання України, 2005. - 498 с.
 10. 65.01 С38 Синя & зелена економіка: сучасні інноваційні тренди та концепції соціально-економічного розвитку = Blue & green economy: current innovative trends and concepts socio-economic development : матеріали ІІ-го Українсько-японського симпозіуму (25.08.2011) та І-ої Міжнародної заочної науково-практичної конференції (10.11.2011) / [За заг. ред. А. В. Кожаної]. - К. : ВПЦ Академії муніципального управління, 2012. - 120 с.
 11. 65.5 С83 Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : Монографія / За ред. Д.Г. Лук'яненка. - К. : КНЕУ, 2001. - 538 с.
 12. 60.6я2 С78 Статистичний бюлетень за І квартал 2000 року. - К. : Державний комітет статистики України, 2000. - 215 с.
 13. 65.01 С83 Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції" / [Гальчинський А. С., Геєць В. М., Бабенко С. Г. та ін.]. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.
 14. 65.01 С83 Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області) : Монографія / Хвесик М.А., Горбач Л.М., Вишневська Н.В., Хвесик Ю.М. - К. : Кондор, 2004. - 376 с.
 15. 65.01 Т65 Трансформація моделі економіки України ( Ідеологія, протиріччя, перспективи ) / [За ред. В. М. Гейця]. - К. : Логос, 1999. - 500 с.
 16. 66.2 У45 Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана. - К. : НІСД, 2008. - 744 с.
 17. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 9 : Національне відродження України / Сарбей В.Г. - К. : Альтернативи, 1999. - 336 с.
 18. 66.2 У45 Україна: стратегічні пріоритети, аналітичні оцінки / Ред. Власюк О.С. - К. : Знання України, 2005. - 608 с.
 19. 60.6я2 У45 Україна у цифрах у 2013 році : Статистичний збірник / [Ред. Осауленко О. Г.]. - К. : Август Трейд, 2014. - 240 с.
 20. 87.6 У45 Український соціум / Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін. - К. : Знання України, 2005. - 792 с.
 21. 65.01 Э40 Экономика инновационного развития / Под ред. М.В. Кудиной, М.А. Сажиной. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2014. - 256 с.
 22. 66.4 А86 Артьомов, І. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України : монографія / І. В. Артьомов ; [Артьомов І. В.]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 520 с. - (Серія " Євроінтеграція: український вимір". Вип. 13).
 23. 65.01 Б44 Бельченко, В. П. Модель, концепция социально-экономического развития и основные направления вывода из кризиса постсоветских государств в переходной период (на примере Приднестровской Молдавской Республики) / В. П. Бельченко, М. П. Бурла. - Тирасполь : Центр экономических проблем, 2002. - 456 с.
 24. 65.01 Б43 Білорус, О. Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток (Системні маркетологічні дослідження) / О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко. - К. : МАУП, 2005. - 492 с.
 25. 60.5 Г12 Гавриленко, І. М. Соціальний розвиток : навч. посіб. / І. М. Гавриленко, П. В. Мельник, М. П. Недюха. - Ірпінь, 2001. - 484 с
 26. 65.5+66.4 Г71 Горюнова, Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. - К. : Академвидав, 2013. - 224 с.
 27. 65.01 Д44 Дідківська, Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. - Вид 6-те.,випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 214 с.
 28. 6.8 З-36 Заставний, Ф. Д. Географія України: У 2-х кн. : навч. посіб. / Ф. Д. Заставний ; [Заставний Ф. Д.]. - Львів : Світ, 1994. - 472 с.
 29. 65.01 К26 Карпінський, Б. А. Продуктивність і сталий розвиток економіки : Монографія / Б. А. Карпінський, С. М. Божко. - Л. : Логос, 2004. - 274 с.
 30. 65.012.2 К26 Карпінський, Б. А. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток. : Навч. посібн. / Б. А. Карпінський, С. М. Божко, О. Б. Карпінський. - К. : Професіонал, 2006. - 272 с.
 31. 65.01 К56 Коваль, Я. В. Регіональна економіка : Навч. посіб. / Я. В. Коваль, І. Я. Антененко. - К. : Професіонал, 2005. - 272 с.
 32. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 33. 65.051 К90 Кулинич, Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку / Р. О. Кулинич. - К. : Знання, 2007. - 311 с.
 34. Ландик, В. Основні напрями економічного, соціального та екологічного розвитку України на 2014 - 2024 роки / В. Ландик // Голос України. - 2014. - № 24 жовт. - С.4.
 35. 65.261 Л84 Лук'яненко, І. Системне моделювання показників бюджетної системи України: Принципи та інструменти / І. Лук'яненко. - К. : КМ Академія, 2004. - 542 с.
 36. 65.272 М15 Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки : Монографія / О. В. Макарова. - К. : Ліра-К, 2004. - 328 с.
 37. 65.262 М33 Матвієнко, П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України / П. В. Матвієнко ; [Матвієнко П. В.]. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с
 38. 65.01 М69 Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 220 с.
 39. 65.262(1) О-66 Орловська, Ю. В. Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток / Ю. В. Орловська. - К. : Знання України, 2006. - 336 с.
 40. 65.23 О72 Осауленко, О. Г. Сталий соціально-економічний розвиток: моделювання та управління / О. Г. Осауленко. - Монографія. - К., 2000. - 176 с.
 41. 65.23 П22 Пашута, М. Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навч. посіб. / М. Т. Пашута. - К. : ЦНЛ, 2005. - 408 с.
 42. 65.01 П54 Поляков, В. А. Универсальная доктрина социально-экономического развития / В. А. Поляков. - б.м., б.г. - 56 с.
 43. 65.012.2+65.051 П58 Попова, Організаційно-економічний механізм управління розвитком національної макросистеми: архітектоніка та методологія статистичного оцінювання : монографія / В. В. Попова ; [Попова В. В.]. - К. : ВПД Формат, 2008. - 488 с.
 44. 65.24+60.54 С66 Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 602 с.
 45. 65.01 С81 Столярчук, Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку : монографія / Я. М. Столярчук ; [ Столярчук Я. М. ]. - К. : КНЕУ, 2009. - 302 с.
 46. 65.5 У93 Ушакова, Н. Г. Соціально-економічні типи країн : Навч. посіб. / Н. Г. Ушакова, І. І. Помінова. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.
 47. 65.01 Ф33 Федоренко, В. Г. Політична економія : підруч. / В. Г. Федоренко. - 2-ге вид. - К. : Алерта, 2015. - 487 с.
 48. 65.02 Ц18 Царенко, О. М. Економічна історія України і світу : Навч. посіб. / О. М. Царенко ; О.М. Царенко, А.С. Захарчук. - Суми : Університецька книга, 2001. - 310 с.
 49. 65.01 Ч-44 Чепінога, В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / В. Г. Чепінога. - К. : Ліра-К, 2014. - 240 с
 50. 65.01 Ш33 Швайка, Л. А. Державне регулювання економіки : підручник / Л. А. Швайка ; Швайка Л.А. - К. : Знання, 2008. - 462 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 51. 65.01 Ю83 Юрченко, Л. І. Технології в системі економічних і соціально-екологічних змін : Навч. посіб / Л. І. Юрченко. - К. : Професіонал, 2004. - 176 с

До 87-ї річниці від дня народження Юрія Пахомова - українського економіста, доктора економічних наук, професора, академіка НАНУ

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 65.04 Г35 География мирового хозяйства : учеб. пособие / [Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А. и др.]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 192 с.
 4. 65.5 Г35 Географія світового господарства ( з основами економіки ) : навч. посіб. / [ За ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова ]. - К. : Знання, 2011. - 640 с.
 5. 65.01 Г35 Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / [ Згуровський М. З., Пахомов Ю. М., Філіпенко А. С. та ін. ]. - К. : Академія, 2010. - 328 с.
 6. 65.01 Г54 Глобальна економіка : навч. посіб. / [Ред. Одягайло Б. М.]. - Л. : Магнолія-2006, 2011. - 208 с.
 7. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.9 : О-П / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 8. 66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [Малик Я.Й., Береза О. І., Киричук О. С. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 422 с.
 9. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: ХХ - початок ХХІ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 582 с.
 10. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 11. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 12. 65.5 М58 Міжнародна економіка : навч. посіб. / [Гронтковська Г. Е., Ряба О. І., Венцурик А. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 384 с.
 13. 65.5 М58 Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [За ред. Ю. Г. Козака]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.
 14. 65.01 Н35 Національна економіка : навч. посіб. / [Ред. Шевченко Л. С.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 182 с.
 15. 65.01 О-75 Основи ринкової економіки : підруч. / [За ред. В.В.Кулішова]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 472 с
 16. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с
 17. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 18. 65.5 А61 Амеліна, І. В. Міжнародні економічні відносини : Навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - К. : ЦУЛ, 2013. - 256 с.
 19. 65.01 Д36 Дергачев, В. А. Геоэкономика (Современная геополитика) / В. А. Дергачев. - К. : Вира-Р, 2002. - 512 с.
 20. 65.02 К95 Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. - К. : ЦУЛ, 2015. - 328 с.
 21. 65.01 О-44 Одягайло, Б. Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної : Монографія / Б. Одягайло. - Дніпропетровськ : Пороги, 2003. - 313 с.

  Червень 2015

Пріоритети розвитку торгівлі

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 З-38 Захист прав споживачів : збірник нормативних актів. - Кам'янець-Прлільський : ПП Медобори-2006, 2011. - 232 с.
 2. 67.404 З-40 Захист прав споживачів: Нормативно-правове регулювання. Зразки документів / Роїна О. М. - 4-е вид., змін. та доп. - К. : КНТ, 2007. - 260 с.
 3. 60.6я2 З-78 Зовнішня торгівля України = Внешнняя торговля Украины= Ukraine's foreign trade : Стат. збірник / [Відповідальний за випуск Фризоренко А.]. - К. : Державна служба статистики України, 2012. - 101с.
 4. 65.42 І-74 Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади : підручник / за ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 379 с.
 5. 65.42 К63 Комерційна дипломатія: торговельна політика і право = Commercial diplomacy: trade policy and law : Навч. посіб. / Доусон Л. Р., Мальський М., ВанДузер Е. та ін. ; пер.з англ.Зарума-Панських О. - 2-ге вид., доп. та випр. - Л. : Астролябія, 2006. - 704 с.
 6. 65.42 К63 Комерційна діяльність : підручник / за заг. ред. проф. В.В. Апопія. - Вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Знання, 2008. - 558 с.
 7. 65.42 Л87 Лучшие продажи. Технологии для быстрого внедрения / [Под ред. Н. Черепухиной]. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2009. - 192 с.
 8. 65.5 М58 Міжнародна торгівля = Handel miedzynarodowy : підруч. / [За ред. Ю, Г. Козака, Т. Спорека, Е. Молендовського]. - вид. 5-те, перероб. та доп. - К.; Катовіце; Краків : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 9. 65.42 О-64 Організація торгівлі : Підручник / Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 616 с.
 10. 65.42 О-64 Організація торгівлі : підруч. / [Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін.]; за ред. В.В. Апонія. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 632 с.
 11. 65.42 О-64 Організація торгівлі : підручник / [Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін.]; за ред. В.В. Апонія. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 632 с.
 12. 65.5 О-75 Основи міжнародної торгівлі : Навч. посіб. / Ред. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ржепішевський К.І. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 656 с.
 13. 65.01 О-75 Основи ринкової економіки : підруч. / [За ред. В.В.Кулішова]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 472 с.
 14. 67.402 П68 Правила торгівлі в Україні : збірник офіційних текстів законів станом на 12 березня 2012 р. / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 298 с.
 15. 67.404 П68 Правила торгівлі та права споживачів. Нормативні документи / Роїна О. М. - К. : КНТ, 2007. - 440 с.
 16. 65.5 Т42 Тіньова міжнародна торгівля: макроекономічна теорія та фіскальні наслідки для України = Shadov international trade: macroeconomic theory and fiscal implications for Ukraine : монографія / [Вдовиченко А. М., Зубрицький А. Г., Рубцов О. М. та ін.]. - К. : Алерта, 2014. - 202 с.
 17. 65.42 Т60 Торговельні марки та фірмові найменування від "А" до "Я". Книга четверта : довідково-презентаційне видання. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2005. - 176 с.
 18. 65.5 В19 Василенко, Ю. В. Зовнішня торгівля України: чинники, моделі, тенденції / Ю. В. Василенко, Д. Ю. Василенко. - К., 2007. - 309 с.
 19. 65.5 В67 Волков, Г. Ю. Международная торговля : учеб. пособ. / Г. Ю. Волков, Г. П. Солодков. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 344 с. - (Высшее образование).
 20. 65.053 Г85 Гринів, Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : Навч. посіб. / Б. В. Гринів ; [Гринів Б. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
 21. 65.5 Д21 Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : Навч. посіб. / І. І. Дахно ; Дахно І. І. - 2-ге вид. доп. - К. : ЦНЛ, 2007. - 296 с.
 22. 65.42 Д42 Джонс, Р. Оздоровление розничной торговли : Как установить успешные стратегические взаимоотношения / Р. Джонс, Д. Мерфи. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 288 с.
 23. 92 З-14 Загородній, А. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк, І. Комарницький. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 312 с.
 24. 65.42 З-53 Земляков, І. С. Інфраструктура товарного ринку : Навч.-метод. посіб.для самост.вивчення дисциплини / І. С. Земляков. - Івано-Франківськ : Галицька академія, 2005. - 156 с.
 25. 65.5 З-57 Зеркалов, Д. В. Безопасность международной торговли. Справочник / Д. В. Зеркалов. - К. : Дакор, КНТ, 2007. - 456 с.
 26. 65.42 К14 Казаринова, Е. Оперативное управление торговым персоналом / Е. Казаринова. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 27. 65.5 К82 Крилова, Н. В. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / Н. В. Крилова ; Крилова Н. В. - К. : Знання, 2008. - 365 с.
 28. 65.42 Л38 Левченко, М. О. Організація і технологія торговельної діяльності : курс лекцій / М. О. Левченко ; [Левченко М. О.]. - К. : МАУП, 2010. - 223 с.
 29. 67.412 М21 Мальський, О. М. Міжнародне торговельне право : Навч. посіб. / О. М. Мальський, А. М. Ягольник. - К. : Знання, 2005. - 595 с.
 30. 65.42 М29 Марцин, В. С. Економіка торгівлі : підруч. / В. С. Марцин ; Марцин В. С. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 603 с.
 31. 65.42 М37 Мачнев, Е. В. Развлекупки. Креатив в розничной торговле / Е. В. Мачнев. - С.Пб. : Питер, 2005. - 208 с.
 32. 65.42 Н93 Ньюмэн, Э. Розничная торговля / Э. Ньюмэн, П. Каллен ; пер.Каптуревский Ю. - С.Пб. : Питер, 2005. - 416 с.
 33. 65.290-21 О-50 Окландер, М. А. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 34. 65.5 О-73 Осика, С. Світова організація торгівлі : Підручн. / С. Осика, В. Пятницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : К.І.С., 2005. - 514 с.
 35. 65.5 П12 Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
 36. 65.42 П15 Памбухчиянц, О. В. Технология розничной торговли : Учебник / О. В. Памбухчиянц. - 9-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 288 с.
 37. 67.404 П58 Попов, А. А. Торговое право : Учеб. пособ. / А. А. Попов ; Попов А. А. - Х. : Бурун и К, 2007. - 288 с.
 38. 65.5 Р86 Румянцев, А. П. Світовий ринок послуг : Навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. - К. : ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 39. 65.5 С12 Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підручник / Є. В. Савельєв ; С.В. Савельєв; за ред. проф. О.А. Устенка. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 504 с.
 40. 65.42 С13 Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посіб. / А. С. Савощенко. - К. : КНЕУ, 2005. - 336 с.
 41. 67.404 С16 Салухіна, Н. Г. Захист прав споживачів : Навч. посіб. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова. - К. : МАУП, 2007. - 382 с.
 42. 65.42 С20 Саркісян, Л. Г. Технологія торгівельних процесів : Навч. посіб. / Л. Г. Саркісян, О. Б. Казакова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 296 с.
 43. 67.404 С29 Селезнев, В. В. Как защищать свои права потребителя / В. В. Селезнев ; Селезнев В.В. - 3-е изд. - Х. : Одиссей, 2008. - 496 с.
 44. 65.42 С53 Снегирева, В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям / В. Снегирева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 416 с.
 45. 88.4 Ц61 Цимбалюк, І. М. Психологія торгівлі : Навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.
 46. 65.42 Ч-90 Чумарин, И. Предотвращение потерь в розничной торговле. Проверенные способы / И. Чумарин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 192 с.
 47. 65.42 Ш37 Шевцова, С. Г. Кредит в розничной торговле.Путь к увеличению продаж / С. Г. Шевцова, А. И. Климин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 352с.
 48. 65.42 Ш66 Шканова, О. М. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посіб. / О. М. Шканова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 320 с.
 49. 65.01 Ш77 Шныпко, А. С. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы, перспективы / А. С. Шныпко ; Шныпко А. с. - К. : Генеза, 2007. - 376 с.
 50. 65.42 Я47 Яковлєв, Ю. П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій : навч. посіб. / Ю. П. Яковлєв ; Яковлєв Ю.П. - К. : ЦНЛ, 2006. - 376 с.

Революція в бізнесі: реінжиніринг

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(3) Б59 Бизнес-планирование : учебник / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и станистика, 2008. - 816 с.
 2. 65.29 Е45 Економіка підприємства : Навч. посіб. / Єрмаков О.Є., Бондар Н.М., Калина А.В. та ін. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 248 с.
 3. 32.81я2 И74 Информационные технологии в бизнесе = The IEBM handbook of information technology in business / Под ред. Желены М. ; пер.Железниченко А., Клюева И.. Ларичева А. и др. - С.Пб. : Питер, 2002. - 1120 с. - (Бизнес-класс).
 4. 32.81 І-74 Інформаційні системи в менеджменті : підруч. / [ Новак В. О., Матвєєв В. В., Бондар В. П. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 5. 65.290-2 С91 Сучасні концепції менеджменту : Навч. посібник / За ред. Федулової Л. І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 536 с.
 6. 66.3 У45 Україна в нових реаліях: політитичні, економічні та правові орієнтири розвитку. - К. : Алерта, 2011. - 486 с.
 7. 65.24 Э40 Экономика труда / Ред. Винокуров М.А., Горелова Н.А. - С.Пб. : Питер, 2004. - 656 с.
 8. 65.262 А50 Аллен, П. Х. Реинжиниринг банка: программа выживания и успеха / П. Х. Аллен. - М. : Альпина паблишер, 2002. - 264 с.
 9. 65.290-2 А64 Ананьева, Т. Н. Информационный консалтинг : Учеб. пособие / Т. Н. Ананьева. - М. : ЗАО "Издательство "Экономика", 2006. - 206 с.
 10. 65.290-2 А87 Архангельский, Г. А. Организация времени: От личной эффективности к развитию фирмы / Г. А. Архангельский. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 448 с.
 11. 65.290-2 А88 Арчибальд, Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Р. Арчибальд. - М. : ДМК Пресс: Компания АйТи, 2006. - 472 с.
 12. 65.290-2(3) Г61 Головань, С. И. Бизнес-планирование : Учеб. пособие / С. И. Головань. - Ростов н/Д : Фактор, 2002. - 320 с.
 13. 65.290-2 Г94 Гуменник, В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - К. : Знання, 2012. - 503 с.
 14. 65.052(1) Д76 Друри, К. Управленческий и производственный учет : Учебник. Ч.1 / К. Друри ; Ред. Вылегжанина ; пер.В.Н.Егорова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 1071 с.
 15. 65.5 З-12 Заблоцька, Р. О. Світовий ринок послуг / Р. О. Заблоцька. - 2-ге вид. - К. : Знання України, 2005. - 280 с.
 16. 22.1 К78 Красс, М. С. Математические методы и модели для магистрантов экономики : Учеб. пособие / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 496 с.
 17. 65.290-2 К95 Кутелев, П. В. Организационный инжиниринг: Технологии реинжиниринга бизнеса / П. В. Кутелев. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с.
 18. 65.290-2 К95 Кутелев, П. В. Технология реинжиниринга бизнеса : Учеб. пособие / П. В. Кутелев. - М. : МарТ, 2003. - 176 с.
 19. 65.24 М13 Мазин, А. Л. Экономика труда : учеб. пособие / А. Л. Мазин ; Мазин А.Л. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 575 с.
 20. 65.30 М26 Марк, Д. Х. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : Навч. вид. / Д. Х. Марк ; Пер. з англ. Григоренка Р. та ін. - К., 2003. - 225 с.
 21. 65.290-2(4) М42 Медынский, В. Г. Инновационное предпринимательство : учеб. пособ. / В. Г. Медынский, Л. Г. Скамай. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 589 с.
 22. 65.40 М64 Миротин, Л. Б. Системный анализ в логистике : Учеб. / Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев. - М. : Экзамен, 2002. - 480 с.
 23. 65.290-22 М76 Момот, О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посіб. / О. І. Момот ; Момот О.І. - К. : ЦУЛ, 2007. - 368 с.
 24. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : підруч. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К. : Кондор, 2009. - 680 с.
 25. 65.053 П16 Панков, В. А. Функционально-стоимостный анализ технических и организационно-экономических систем (ФСА/ФСУ) : Учеб. пособие / В. А. Панков, С. В. Ковалевский, А. П. Бывшев. - Донецьк : Новый мир, 2005. - 257 с.
 26. 65.290-2 С32 Сердюк, О. Д. Теорія та практика менеджменту : Навч. посіб. / О. Д. Сердюк. - К. : Професіонал, 2004. - 432 с.
 27. 65.290-2(6) С32 Сєріков, А. В. Управління організаційними змінами : навч. посіб. / А. В. Сєріков. - Х. : БУРУН і К, 2013. - 264 с.
 28. 65.29 С34 Сизоненко, В. О. Сучасне підприємництво : навч. посіб. / В. О. Сизоненко ; Сизоненко В. О. - К. : Знання-Прес, 2008. - 440 с.
 29. 65.29 Т63 Тоцький, В. І. Організаційний розвиток підприємства : Навч. посіб. / В. І. Тоцький, В. В. Лаврененко. - К. : КНЕУ, 2005. - 247 с.
 30. 65.290-2(3) У93 Ушаков, И. И. Бизнес-план / И. И. Ушаков ; Ушаков И. И. - С.Пб. : Питер, 2009. - 224 с.
 31. 65.290-2(4) Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебн. / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - С.Пб. : Питер, 2011. - 448 с.
 32. 65.290-2 Х18 Хаммер, М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе = Reengineering the corporation. A manifesto for business revolution / М. Хаммер, Д. Чампи ; пер.Пер. с англ. Корнилович Ю. Е. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2006. - 287 с.
 33. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 276 с.
 34. 65.290-2 Х76 Хомяков, В. І. Управління потенціалом підприємства / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. - К. : Кондор, 2007. - 400 с.
 35. 65.052(1) Ш37 Шевчук, В. Р. Стратегічний управлінський облік : навч. посіб. / В. Р. Шевчук ; Шевчук В. Р. - К. : Алерта, 2009. - 176 с.
 36. 65.290-2(7) Ш65 Шифрин, М. Б. Стратегический менеджмент : учеб. пособ. / М. Б. Шифрин ; Шифрин М. Б. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 320 с.
 37. 65.290-2 Ш74 Шморгун, Л. Г. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Л. Г. Шморгун ; [ Шморгун Л. Г. ]. - К. : Знання, 2010. - 452 с.
 38. 65.40+30.17 Ш83 Шпільфогель, В. Г. Ергономіка-синергія-технологія у транспортній логістиці / В. Г. Шпільфогель, Л. Г. Зайончик, П. П. Кулик. - К. : Інформавтодор, 2009. - 168 с.

Молодіжна політика і соціологія

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.54 В41 Вивчення молоді на сучасному етапі: Питання методології і методики : Матер. міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 11-13 жовт. 1995 р. - К. : А.Л.Д., 1996. - 232 с.
 2. 74.58 В54 Виховна робота зі студентською молоддю : Навч. посібн. / Ред. Осипова Т. Ю. - О. : Фенікс, 2006. - 288 с.
 3. 60.54 Ж74 Життєві плани випускників середніх шкіл та їх реалізація : Наук.-метод. посіб. - К. : Міленіум, 2003. - 204 с.
 4. 65.29 І-66 Інноваційне підприємництво і молодь : Зб. наук. праць. - К., 2001. - 127 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 6. 66.6 М14 Майбутнє України - в руках молоді : Збірн. мат. IV Світового Конгресу Українських Молодіжних організацій, 21-23 серпня 1998 року. - К. : УІСД, 1998. - 116 с.
 7. 60.54 М75 Молоде покоління нової України: ескіз соціального портрету. - К. : А.Л.Д., 1995. - 90 с.
 8. 66.7 М75 Молодежный обмен между Востоком и Западом: отчеты, факты, мнения участников / Ред. Хартман-Фрич К. и др. - К., 1994. - 184 с.
 9. 66.7 М75 Молодіжний рух України: історія та сучасність. - К. : Студцентр - НІКА-Центр, 1998. - 120 с.
 10. 60.54 М75 Молодь і дозвілля (теорія, методика і практика роботи з підлітками і молоддю за місцем проживання). випуск 2. - К. : А.Л.Д., 1996. - 208 с.
 11. 60.54 М75 Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання : Збірник. наук. публікацій Укр НДІ проблем молоді за підсумками виконання наук. програм і проектів у 1996 р. Вип. 6. - К. : АТ "Вид-тво Столиця ", 1997. - 208 с.
 12. 60.54 М75 Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання : Збірник наук. публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 р. Вип. 5. - К. : А.Л.Д., 1996. - 235 с.
 13. 60.54 М75 Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання : Збірн. наук. публікацій УІСД. - Харків : НВФ "Студцентр", 1998. - 256 с.
 14. 60.54 М75 Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання. Збірник наукових публікацій. Вип. 4. - К. : А.Л.Д., 1995. - 136 с.
 15. 65.272 О-75 Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 560 с.
 16. 65.272 О-72 Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі : Наук. зб. - К. : МАУП, 2004. - 336 с.
 17. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 18. 60.5 П69 Практикум з соціології : навч. посіб. / [ Ред. Піча В. М.]. - 2-е вид.,стереот. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 368 с.
 19. 60.54 С36 Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення : Щоріч. доп. Президентові України, верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2004р.). - К. : Гопак, 2005. - 264 с.
 20. 65.272 С69 Социальная работа : Учеб. пособие / Под ред. В.И. Курбатова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480 с. - (Учебники, учебніе пособия).
 21. 60.5 С69 Социология : Учеб. пособие / Елсуков А.Н., Бабосов Е.М., Данилов А.Н. и др. - 4-е изд., стереотип. - Мн. : ТетраСистемс, 2003. - 544 с.
 22. 60.54 С69 Социология молодежи : учеб. пособ. / [Под ред. Волкова Ю. Г.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 576 с.
 23. 74 С69 Соціальна педагогіка : навч. посібн. / [За ред. А.Й. Капської ]. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 488 с.
 24. 92+74 С69 Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Зверєвої І. Д. - К. : ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 25. 74 С69 Соціальна педагогіка: теорія і технології : Підруч. / Ред. Зверєва І. Д. - К. : ЦНЛ, 2006. - 316 с.
 26. 60.54 С69 Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю / За заг. ред. Толстоухової С.В., Пінчук І.М. - К. : УДЦССМ, 2000. - 184 с.
 27. 65.272 С69 Соціальна робота : Хрестоматія. Кн. 3 / Уклад. Аксьонова В.В., Андрущенко В.П., Астахова В.І. та ін. - К. : ДЦССМ, 2002. - 440 с.
 28. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні на початку ХХI століття: проблеми теорії і практики : Матеріали доповідей на Міжнародній наук.- практич. конференції 29-30-жовтня 2002р. Ч.2. - К. : МОН, 2002. - 316 с.
 29. 60.54 С69 Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України / Довженко В.І. та ін. - К. : Академпрес, 1998. - 151 с.
 30. 60.5 С69 Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. - 4-те вид., виправ. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 280 с. : Іл.
 31. 60.5 С69 Соціологія : підруч. / [ Ред. Піча В.М.]. - 4-е вид.,випр. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 293 с.
 32. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / Ред. Піча В.М. - Л. : Магнолія плюс: Новий Світ 2000, 2006. - 278 с.
 33. 60.5 С69 Соціологія : Підруч. / Ред. Городяненко В.М. - 3-тє вид., перероб. - К. : Академія, 2008. - 544 с.
 34. 60.5 С69 Соціологія / за ред. д.соц. н. Пічі В.М. - 3-тє вид.,стереотип. - Л. : Новий світ-2000, 2007. - 280с.
 35. 60.56 С69 Соціологія культури : Навч. посібник / Семашко О.М., Піча В.М., Погорілий О.І. та ін. - К.; Львів : Каравела; Новий світ-2000, 2002. - 334 с.
 36. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. - К. : А.Л.Д., 1996. - 112 с.
 37. 74 Б73 Богданова, І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова ; Богданова І. М. - К. : Знання, 2008. - 343 с. - (Бібліотека соціального педагога).
 38. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 39. 60.54 Г61 Головатый, Н. Ф. Социология молодежи : Курс лекций / Н. Ф. Головатый. - К. : МАУП, 1999. - 224 с.
 40. 65.272 К20 Капська, А. Й. Соціальна робота : Навч. посіб. / А. Й. Капська. - К. : ЦНЛ, 2005. - 328 с.
 41. 74.5 К64 Кондратюк, О. П. Система виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі : Навч.-метод. посіб. / О. П. Кондратюк. - К. : Кондор, 2006. - 216 с.
 42. 51.1 К70 Корчова, Г. Л. Соціально- педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників : Навч. посібн. / Г. Л. Корчова. - К. : Хай- Тек - Прес, 2007. - 160 с.
 43. 51.1 К70 Корчова, Г. Л. Профілактика статевих девіацій у молодіжному середовищі : Навч. посібн. / Г. Л. Корчова, М. М. Корчовий. - К. : Хай- Тек - Прес, 2007. - 140 с.
 44. 74 Л13 Лавриченко, Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси : Монографія / Н. М. Лавриченко. - К. : Віра Інсайт, 2000. - 444 с.
 45. 60.5 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія : підруч. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. - К. : Каравела, 2008. - 544 с.
 46. 60.5 Л84 Лукашевич, М. П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навч. посібник / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. - 2-ге вид., допов. і випр. - К. : МАУП, 2004. - 344 с.
 47. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студенство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 48. 60.5 Н56 Нестуля, О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Верезомська. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦУЛ, 2010. - 272 с.
 49. 60.54 П21 Пачковський, Ю. Ф. Проблеми молоді: соціолого-психолгічні аспекти вивчення та діагностіки : Наук.-метод. зб. / Ю. Ф. Пачковський, І. О. Корнієнко. - Львів : ВНТЛ, 1999. - 76 с.
 50. 60.5 П93 Пшеничнюк, О. В. Соціологія : Посіб. / О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. - 2-ге вид., допов. та перероб. - К. : Паливода А.В., 2005. - 172 с.
 51. 60.5 П93 Пшеничнюк, О. В. Соціологія : Посіб. / О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська. - К. : Паливода А.В., 2002. - 152 с.
 52. 63.5+74.200 С29 Сележан, Й. Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : Хрестоматія / Й. Сележан. - Чернівці : Книга - ХХІ, 2005. - 306 с.
 53. 60.5 Ч-49 Черниш, Н. Й. Соціологія : підруч. / Н. Й. Черниш ; Черниш Н. Й. - 5-те вид., перероб. і.доп. - К. : Знання, 2009. - 468 с.

Конституція України як фактор стабілізації та розвитку держави

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [Ред. Олійник А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 554с.
 2. 67.0 Д36 Держава у правовому вимірі : навч. посіб. у питаннях і відповідях. - Х. : Право, 2013. - 586 с.
 3. 67.401 Д36 Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) : збірник актів законодавства / [Уклад. Козадаєв В.]. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.
 4. 67.401 Д36 Державне будівництво : збірник нормативно-правових актів. - Х. : Одіссей, 2008. - 776 с.
 5. 67.402 З-12 Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування: Законодавство. Судова практика / [Уклад. Ковальський В. С., Ляшко Л. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 248 с.
 6. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 7. 67.71 К65 Конституційна юрисдикція : підруч. / [Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 168 с.
 8. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб. / [За ред.Ю. Г. Барабаш]. - Х. : Право, 2012. - 304 с.
 9. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 218 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб.для підготовки до іспитів / [За ред.Ю. Г. Барабаша]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х. : Право, 2015. - 328 с.
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 218 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України : підручн. / за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.
 13. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.2 / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 800 с.
 14. 67.400 К75 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 12 березня 2013 року. - К. : Паливода А.В., 2013. - 64 с.
 15. 67.400 К65 Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 72 с.
 16. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 17. 67.400 К75 Конституція України. Закон України "Про внесення змін до Конституції України". - К. : Школа, 2008. - 48 с.
 18. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція : матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ). - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 19. 67.73 О-60 Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. для підгот. до іспитів / ;Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 212 с.
 20. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 21. 67.412.4 П68 Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5-ти томах. Т.2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / [Ред. Битяк Ю. П..]. - Х. : Право, 2008. - 576 с.
 22. 67.7 П68 Правоохоронна та судова система України : Зб. нормативно-правових актів станом на 1 червня 2008 р.: довідкове видання / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 352 с.
 23. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 172 с.
 24. 66.3 У45 Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики / [Ред. Рубан Ю. Г.]. - К. : НІСД, 2009. - 224 с.
 25. 67.4 А67 Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України : Підруч. / Н. В. Аніщук. - О. : Фенікс, 2013. - 208 с.
 26. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 392 с.
 27. 67.5 Б87 Братанюк, Л. Є. Основи права і законодавства в охороні здоров'я : підруч. / Л. Є. Братанюк ; [Братанюк Л. Є.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Медцина, 2011. - 544 с.
 28. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 29. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 30. 68.9 Д66 Доманський, В. А. Ветеранська справа : посіб. / В. А. Доманський ; [Доманський В. А.]. - К. : Основа, 2011. - 796 с.
 31. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 32. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. - К. : Кондор, 2008. - 477 с.
 33. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-тє вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 34. 67.400.7 К61 Колодій, А. М. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні : підруч. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : Правова єдність, 2008. - 350 с.
 35. 67.0 К72 Костенко, О. М. Культура і закон - у протидії злу : монографія / О. М. Костенко ; Костенко О.М. - К. : Атіка, 2008. - 352 с.
 36. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 37. 67.0 М75 Молдован, В. В. Правознавство : Навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 38. 67.400.7 О-54 Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А. Ю. Олійник. - К. : Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2008. - 472 с.
 39. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 40. 67.401 П75 Прієшкіна, О. В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку : монографія / О. В. Прієшкіна ; Прієшкіна О.В. - О. : Фенікс, 2008. - 280 с.
 41. 67.0 Р83 Рудик, П. А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П. А. Рудик. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2015. - 288 с.
 42. 67.400 Р83 Рудик, П. А. Коментар до конституційних змін : навч. посіб. / П. А. Рудик ; Рудик П. А. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 220 с.
 43. 67.407.1 С34 Сидор, В. Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В. Д. Сидор ; [Сидор В. Д.]. - К. : Юридична думка, 2011. - 312 с.
 44. 67.400 С85 Стрижак, А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.
 45. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 46. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 47. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 48. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 49. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.

До 132-ї річниці від дня народження Олександра Мицюка

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д47 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. У 2-х т., 3-х ч. = Directory, Council of National Ministers of the Ukrainian National Republik 1918-1920 : Документи і матеріали. Т.1 / Упоряд. верстюк В., Басара-Тиліщак Г., Бойко В. та ін. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2006. - 688 с.
 3. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.7 : К-М / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 4. 65.262 І-90 Історія грошей і банківництва : Підручник / Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін.; Ред. Реверчук С.К. - К. : Атіка, 2004. - 340 с.
 5. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с
 8. 65.30 О-75 Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [ Желібо Є.П., Овраменко М. А., Буслик В. М. та ін. ]. - 2-вид. зі змінами та доп. - К. : Кондор, 2009. - 520 с.
 9. 65.30 С40 Системи технологій : навч. посіб. / [ Живко З. Б., Берлінг Р. З., Стадник М. Є. та ін. ]. - К. : Алерта, 2009. - 200 с.
 10. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ред. Соколовський А.Т. - К. : КНЕУ, 2006. - 236 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Рубльов О.С., Реєнт О.П. - К. : Альтернативи, 1999. - 320 с.
 12. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 13. 63.3(4 Укр) У45 Українська революція 1919-1921. Документи. Т.2 / під ред. Гунчак Т. - Нью-Йорк, 1984. - 176 с.
 14. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.)). Ч. 3 / В. Винниченко ; [Вінниченко В.]. - К.- Відень : Вид-во політичної літератури, 1920. - 542 с.
 15. 65.01 Г85 Гринів, Л. С. Національна економіка : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 464 с.
 16. 67.0 Г96 Гусарев, С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоритичні аспекти / С. Д. Гусарев. - К. : Знання, 2005. - 375 с
 17. 67.7 С47 Сливка, С. С. Юридична деонтологія : підручн. / С. С. Сливка ; [Сливка С.С.]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2010. - 296 с.
 18. 92 С91 Сучасна правова енциклопедія / [Ред. Зайчук О. В.]. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 408 с.
 19. 60.5 П33 Пірен, М. І. Загальна соціологія : підруч. / М. І. Пірен. - К. : Персонал, 2014. - 478 с.
 20. 60.5 П43 Погорілий, О. І. Соціологічна думка ХХ століття : Навч. посіб. / О. І. Погорілий. - К. : Либідь, 1996. - 224 с.
 21. 60.5 Ч-45 Червінська, Т. Г. Соціологія : навч. посіб. / Т. Г. Червінська ; [Червінська Т.Г.]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Персонал, 2012. - 248 с.
 22. 65.5 М50 Менеджмент європейської економічної інтеграції : підруч. / [За ред. С. М. Писаренко]. - К. : Знання, 2012. - 373 с.

  Травень 2015

Подвиг народу - подвиг безсмертя:
(тематична виставка до Дня Перемоги)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : навч. посіб. / [ Гончар Б. М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 895 с.
 2. 63.3(0) В85 Всесвітня історія : Навч. посібник / Б.М. Гончар, Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. - 3-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 3. 92 Д58 Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) = Handbuch der lager, Gefangnisse und Ghettos auf dem besetzten Territorium der Ukraine (1941-1944). - К., 2000. - 304 с.
 4. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 5. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / Авт. Лях Р.Д. и др. - Донецк : Центр подготовки абитуриентов, 2002. - 415 с.
 6. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / [за заг. ред. А.П. Коцура, Н.В. Терес]. - Київ-Чернівці : Книги- ХХІ, 2008. - 1100 с.
 8. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 9. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України: нове бачення : навч. посіб. / [Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І. та ін.]. - 2-ге вид. доп. й переробл. - К. : Альтернативи, 2000. - 464 с.
 10. 63.3(0) К29 Катастрофа європейського єврейства : матеріали наукової конференції "Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи" / [Ред. Аронов Г., Сергєєва І., Феллер М. та ін.]. - К. : Ін-т юдаїки, 2000. - 364 с.
 11. 92 К87 Кто есть кто во второй мировой войне : Словарь / Под ред. Д. Кигана. - М. : Дограф, 2000. - 222 с.
 12. 63.3(0) М64 Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. : Ист. очерк. Кн.3 : Вторая мировая война / Ред. Кульков Е.Н. - М. : Наука, 2002. - 597 с.
 13. 63.3(4 Укр) Н73 Новітня історія України. 1914-2008 рр. : навч. посіб. / [Кондратюк К. К., Боднар Г. А., Качмар В. М. та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 535 с.
 14. 63.3(4 Укр) О-64 Організація українських націоналістів і українська повстанська армія : Історичні нариси. - К. : Наук. думка, 2005. - 496 с.
 15. 92 П15 Пам`ятаємо ветеранів Великої Вітчизняної : довідник / [авт.-упоряд. О.С. Гордецький]. - К. : НАВСУ, 2001. - 244 с.
 16. 63.3(4 Укр) С73 Спогади ветеранів-фронтовиків. - К. : Бібліотека українця, 2001. - 224 с.
 17. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 18. 63.3(4Укр) Б81 Бонь, О. І. Історія України: Курс лекцій : навч. посіб. / О. І. Бонь, Л. ІванюкО. - К. : Вища школа, 2008. - 463 с.
 19. 84(4 Укр) В19 Васильєв, О. Була війна : Фронтові спогади, оповідання, есе, щоденникові записи / О. Васильєв. - К. : Сільські вісті, 2005. - 220 с.
 20. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 21. 85.3 Г14 Гайдабурда, В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. Долі митців / В. Гайдабурда. - К. : Факт, 2004. - 320 с.
 22. 63.3(0) Г61 Голованов, С. О. Всесвітня історія : навч. посіб. / С. О. Голованов ; Голованов С. О. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 296 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г61 Головко, М. Л. Суспільно - політичні організації та рухи України в період другої світової війни 1935-1945 рр. : Монографія / М. Л. Головко. - К. : Олан, 2004. - 704 с.
 24. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 25. 63.3(0) К41 Киндер, Г. Всемирная история / Г. Киндер, В. Хильгеман. - М. : Рыбари, 2003. - 638 с.
 26. 63.3(4 Укр) К95 Кучер, В. І. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945) : Посіб. / В. І. Кучер, П. М. Чернега. - К. : Генеза, 2004. - 272 с.
 27. 63.3(0) Л15 Ладиченко, Т. Всесвітня історія : Посіб. / Т. Ладиченко. - 3-ге вид., доп. - К. : А.С.К., 2003. - 320 с.
 28. 63.3(4 Укр) Л37 Левицька, Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність : навч. посіб. / Н. М. Левицька ; [ Левицька Н. М. ]. - К. : Кондор, 2010. - 418 с.
 29. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Ілюстрована історія України / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2001. - 352 с.
 30. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 31. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Маршал Жуков і Українці у Другій світовій війні / Л. Лук'яненко. - К. : Козаки, 2002. - 48 с.
 32. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України. У 3 ч. : Посіб. Ч.2 : З 1914 р. до наших днів / Ю. А. Мицик, В. С. Власов. - К. : КМ Академія, 2003. - 230 с.
 33. 63.3(4 Укр) О-66 Орлянський, В. С. Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941 - 1943 рр. ) : монографія / В. С. Орлянський, О. С. Тедеєв. - К. : ЦУЛ, 2010. - 332 с.
 34. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 35. 63.3(4 Укр) П32 Пігідо-Правобережний, Ф. Велика вітчизняна війна. Спогади та роздуми очевидця / Ф. Пігідо-Правобережний. - К. : Смолоскип, 2002. - 288 с.
 36. 63.3(4 Укр) С21 Сафонова, Є. В. У боях за Батьківщину : Вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні / Є. В. Сафонова. - Вид. 2-ге, уточнене. - К. : "Бібліотека українця", 2005. - 80 с.
 37. 63.3(4 Укр) С24 Світлична, В. В. Історія України : Навч. посіб. / В. В. Світлична. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.; Львів : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 304 с.
 38. 63.3(4 Укр) С29 Селешко, М. У кігтях гестапо / М. Селешко ; Селешко М. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. - 224 с.
 39. 63.3(4 Укр) С42 Скибицкий, А. События войны в детском сознании / А. Скибицкий. - К. : Экмо, 2005. - 114 с.
 40. 63.3(4 Укр) Т73 Тронько, П. Т. Згадаймо всіх поіменно... : З історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / П. Т. Тронько. - К. : Молодь, 2001. - 225 с.
 41. 63.3(4 Укр) Ш78 Шокалюк, О. І. Історія України : Навч. посіб. / О. І. Шокалюк. - К. : ЦНЛ, 2004. - 276 с.
 42. 63.3(4Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины : Курс лекций для довуз. подгот. иностр. граждан. Ч. 2 : (XX - начало XXI века) / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2007. - 71с.

Свято матері
(тематична виставка до Дня матері)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 60.7 Д31 Демография : учеб. пособ. / [ Ред. Глушкова В.Г., Симагина Ю. А. ]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2010. - 288 с.
 2. 60.7 Д31 Демография / Ред. Волгин Н.А. - М. : Изд-во Рагс, 2003. - 384 с.
 3. 88.8 Д38 Детская практическая психология : учеб.-метод. комплекс курса. - М. : Флинта, МПСИ, 2009. - 48 с.
 4. 67.400.7 З-12 Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства : Метеріали парламентських слухань у Верховній Раді України від 7 червня 2005 року / Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2005. - 160 с.
 5. 67.400.7 М42 Медіа та права дитини. - К. : МГО "Інтерньюз-Україна, 2009. - 64 с.
 6. 60.5 М75 Молода сім'я в Україні 90-х / Відп. Якубова Ю.М. - К. : А.Л.Д., 1996. - 104 с.
 7. 60.54 О-75 Основы гендерной политики (гендерология) : учеб. пособие / под ред. Г.И. Климантовой. - изд. 2-е и доп. - М. : "Перспектива", 2008. - 208 с.
 8. 88.5 П86 Психологія сім'ї / [Ред. Поліщук В. М.]. - 2-ге вид., доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 282 с.
 9. 88.5 П86 Психологія сімейних взаємин : навч. посіб / [Ред.Корольчук М. С.]. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 296 с.
 10. 88.4-5 П86 Психотерапия женщин = Psyhoterapy with Women Feminist Perspectives / Ред. Лоуренс М., Магуир М. ; пер.Пер.Копытин А. - СПб : Питер, 2003. - 208 с. - (Золотой фонд психотерапии).
 11. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 12. 51.1 С37 Сімейна медицина. У 3 кн. : підручник. Кн. 1 : Організаційні основи сімейної медицини / [О.М. Гиріна, П.В. Грішило, Т.Г. Лемзякова та ін.]; за ред. проф. В.Ф. Москаленка, проф. О.М. Гиріної. - К. : Медицина, 2007. - 392 с.
 13. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 176 с.
 14. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 25 серпня 2011 року. - К. : Паливода А. В., 2011. - 96 с.
 15. 74 С69 Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [Безпалько О. В., Звєрєва І. Д., Веретенко Т. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2014. - 312 с.
 16. 92+74 С69 Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. Зверєвої І. Д. - К. : ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 17. 74 С69 Соціальна педагогіка: теорія і технології : Підруч. / Ред. Зверєва І. Д. - К. : ЦНЛ, 2006. - 316 с.
 18. 65.272 С69 Соціальна робота в Україні : Навч. посіб. / Звєрєва І.Д., Безпалько О.В., Харченко С.Я. та ін. - К. : ЦНЛ, 2004. - 256 с.
 19. 88.8 А37 Айхингер, А. Детская психодрама в индивидуальной и семейной психотерапии, в детском саду и школе = Aichinger A., Holl W. Kinder-psychodrama in der familien-und einzeltherapie im kindergarten und in der schule / А. Айхингер, В. Холл ; пер.Пер с нем. - М. : Генезис, 2005. - 336 с.
 20. 88.5 А65 Андреева, Т. Семейная психология : Учеб. пособие / Т. Андреева. - С.Пб. : Речь, 2004. - 244 с.
 21. 88.5 А65 Андреева, Т. В. Психология современной семьи / Т. В. Андреева. - С.Пб. : Речь, 2005. - 436 с.
 22. 86.37 С90 Антоний, (. м. Брак и семья / (Блум) митрополит Сурожский Антоний. - К. : Пролог, 2004. - 304 с.
 23. 88.3 А79 Аргайл, М. Психология счастья / М. Аргайл. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2003. - 271 с. - (Мастера психологии).
 24. 74 Б40 Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. / О. В. Безпалько ; [Безпалько О. В.]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 208 с.
 25. 60.7 Б82 Борисов, В. А. Демография / В. А. Борисов. - М. : Nota Bene, 2005. - 344 с.
 26. 88.4-7 Г12 Гагай, В. В. Семейное консультирование : учеб. / В. В. Гагай ; [ Гагай В. В. ]. - С.Пб. : Речь, 2010. - 317 с.
 27. 88.5 Г20 Гаранина, Е. Ю. Семьеведение : учеб. пособ. / Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. Карабанова. - М. : Флинта; МПСИ, 2009. - 384 с.
 28. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посіб. / М. І. Голець. - 3-тє вид., випр., та доопр. - К. : Персонал, 2014. - 296с.
 29. 60.56 Г61 Голофаст, В. Б. Социология семьи : Статьи разных лет / В. Б. Голофаст ; Ред. Божкова О. Б. - С.Пб. : Алетейя, 2006. - 432 с.
 30. 51 Г68 Горелова, Л. В. Планирование семьи / Л. В. Горелова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с.
 31. 60.7 Д69 Дорошенко, Л. С. Демографія : Практикум / Л. С. Дорошенко. - К. : МАУП, 2007. - 80 с.
 32. 88.5 Д76 Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин ; Дружинин В.Н. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176 с.
 33. 60.54 Д76 Друзь, Е. В. Социальное положение женщины в обществе / Е. В. Друзь. - Х. : Консум, 2001. - 424 с.
 34. 88.53 Е91 Ефимова, Н. С. Психология взаимопонимания : Психологич. практикум / Н. С. Ефимова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 176 с.
 35. 88.3 И46 Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. - СПб : Питер, 2007. - 544 с. - (Мастера психологии).
 36. 82.3(0) К36 Кереньи, К. Элевсин: Архетипический образ матери и дочери / К. Кереньи ; Пер. с англ. - М. : Рефл-бук, 2000. - 288 с.
 37. 88.8 К61 Колосова, С. Л. Детская агрессия / С. Л. Колосова. - С.Пб. : Питер, 2004. - 224 с.
 38. 88.5 К85 Крюкова, Т. Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладение с ними / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровська, Е. В. Куфтяк. - С.Пб. : Речь, 2005. - 240 с.
 39. 88.5 К93 Куртышева, М. А. Как сохранить психологическое здоровье семьи / М. А. Куртышева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 288 с.
 40. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія сім'ї : підруч. / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2013. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 41. 88.4-7 М17 Максимова, Н. Ю. Сімейне консультування : навч. посіб. / Н. Ю. Максимова ; [Максимова Н. Ю.]. - К. : Персонал, 2011. - 304 с.
 42. 88.5 Н63 Николаева, Е. И. Психология семьи : учеб. / Е. И. Николаева. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с.
 43. 88.5 О-35 Овчарова, Р. В. Психология родительства : Учеб. пособие / Р. В. Овчарова. - М. : Академия, 2005. - 368 с.
 44. 88.8 П77 Прихожан, А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 400 с.
 45. 88.4-5 С-21 Сатир, В. Психотерапия семьи / Вирджиния Сатир. - СПб : Ювента, 1999. - 284 с.
 46. 88.5 С30 Семиченко, В. А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: : Навч. посіб. / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. - К. : Веселка, 1998. - 214 с.
 47. 60.56 С60 Солодников, В. В. Социология социально-дезадаптированной семьи / В. В. Солодников. - С.Пб. : Директ, 2007. - 384 с. - CD.
 48. 63.5+88.5 С79 Стельмахович, М. Г. Українське родинознавство / М. Г. Стельмахович ; [Стельмахович М. Г.]. - Івано-Франківськ, 1994. - 56 с.
 49. 88.5 Ф95 Фурман, А. В. Основи гендерної рівності : навч. посіб. / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 168 с.
 50. 88.4-5 Х36 Хеллингер, Б. Порядки любви: Как жизнь и любовь удаются вместе = Ordnungen der liebe. Wie liebe und leben gemeinsam gelingen / Б. Хеллингер. - 2-е изд., перераб. - М. : Ин-т консультирования и системніх решений, Психотерапия, 2007. - 348 с. - (Системная терапия и консультирование).
 51. 88.2 Ш37 Шевандрин, Н. И. Основы психологической диагностики. В 3 ч. : Учеб. 2 / Н. И. Шевандрин. - М. : Владос, 2003. - 256 с.
 52. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 53. 88.5 Ш76 Шнейдер, Л. Б. Основы семейной психологии : учеб. пособ. / Л. Б. Шнейдер. - М.-Воронеж : Изд-во МПСИ; МОДЭК, 2003. - 928 с.
 54. 88.5 Ш76 Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер ; Шнейдер Л.Б. - 2-е изд. - М. : Академичкский проект; Трикста, 2006. - 768 с.
 55. 88.4-5 Э34 Эйдемиллер, Э. Г. Семейная психотерапия : хрестоматия / Э. Г. Эйдемиллер, Н. В. Александрова, В. Юстицкис. - Спб : Речь, 2007. - 400 с.

Маркетингова стратегія бренду

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21 Б87 Брендинг в управлении маркетинговой активностью / Ред. Моисеева Н. К. - М. : Омега-Л, 2003. - 410 с.
 2. 65.290-21 Б87 Брендинг в фармацевтике и парафармацевтике: российский опыт / Ред. Кублицкая Т. В. - М. : Литтерра, 2006. - 160 с. - (Фарм Бизнес).
 3. 65.290-21 М26 Маркетинг : підруч. / [ Ред. Старостіна А. О. ]. - К. : Знання, 2009. - 1070 с.
 4. 65.290-21я2 М26 Маркетинг : Энциклопедия / Ред. Бейкер М. - С.Пб. : Питер, 2002. - 1200 с.
 5. 65.290-21 М26 Маркетинг и управление брендом / [Бугров Д., Калугин Е.]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 174 с.
 6. 65.290-21 М26 Маркетингова товарна політика : Підруч. / [Ред. Криковцева Н. О.]. - К. : Знання, 2012. - 183 с.
 7. 65.290-21 М26 Маркетинговий аналіз : навч. посіб. - К. : Академвидав, 2007. - 216 с.
 8. 65.290-21 С83 Стратегии развития бренда: Оригинальный практический инструментарий для лидерства вашего бренда = Brand driven / ЛеПла Дж.Ф., Дэвис С.В., Паркер Л.М. и др. - Днепропетровск : Баланс Клуб, 2004. - 384 с.
 9. 65.290-21 А12 Аакер, Д. А. Создание сильных брендов = Building strong brands / Д. А. Аакер ; пер.Старов С.А. и др. - М. : ИД Гребенникова, 2003. - 440 с. - (Теория и практика менеджмента).
 10. 65.290-21 А73 Анхолт, С. Брендинг: дорога к мировому рынку = Brand New Justice: The upside of global branding / С. Анхолт ; пер.Алабин Ю.В. - М. : Кудиц-образ, 2004. - 272 с.
 11. 65.290-21 А87 Архипова, И. Бренд по имени "Я" / И. Архипова ; [Архипова И.]. - С.Пб. : Питер, 2005. - 128 с.
 12. 65.290-21 Б25 Барлоу, Д. Сервіс, орієнтований на бренд. Нова конкурентна перевага / Д. Барлоу, П. Стюарт ; пер.Пер. з англ. Сисоєвої К. - К. : Вид. О. Капусти, 2007. - 266 с.
 13. 65.290-21 Б48 Березин, И. Маркетинговый анализ / И. Березин. - М. : Журнал "Управление персоналом", 2004. - 352 с.
 14. 65.290-21 Б98 Бюргерс, У. Откровения маркетинга = Marketing revealed. Challenging the myths / У. Бюргерс ; [Бюргер У.] ; пер.с англ. - К. : Companion Group, 2009. - 256 с.
 15. 65.290-21 В17 Ванэкен, Б. Бренд-помощь. Простое руководство , которое поможет решить проблемы брендинга = Vanauken B. Brand aid. An easy reference guide to solving your toughest branding problems and strengthening your marketing position / Б. Ванэкен ; Под ред. Домнина В. ; пер.Пер. с англ. Малоковой И. - С.Пб. : Питер, 2005. - 336 с.
 16. 65.290-21 В19 Васильева, М. Бренд: сила личности / М. Васильева, А. Надеин. - С.Пб. : Питер, 2003. - 208 с. - (Деловой бестселер).
 17. 65.290-21 В51 Випперфюрт, А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на компанию / А. Випперфюрт ; пер.с англ. Кириченко А. - М. : ИД "Коммерсант";Спб.:Питер, 2007. - 384 с.
 18. 65.290-21 Г59 Годин, А. М. Брендинг : Учеб. пособ. / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. - М. : Дашков и Ко, 2004. - 364 с.
 19. 65.290-21 Г65 Гончаренко, Ж. В. Бренды Украины, или Они и мы / Ж. В. Гончаренко, Е. А. Радченко, И. М. Сабирова. - К. : Молодь, 2004. - 160 с.
 20. 65.290-21 Д66 Домнин, В. Н. Брендинг: новые технологии в России / В. Н. Домнин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 381 с.
 21. 65.290-21 Д80 Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. І. Дугіна. - К. : КНЕУ, 2005. - 393 с.
 22. 65.290-21 Д94 Дэвис, С. Бренд-билдинг. Создание бизнеса, раскручивающего бренд = Davis S. M., Dunn M. Building the brend-driven business. Operationalise your brand to drive profitable growth / С. Дэвис, М. Данн ; Под ред. Домнина В. ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Питер, 2005. - 320 с.
 23. 65.290-21 З-98 Зюкова, І. О. Технології маркетингових досліджень : навч. посіб. / І. О. Зюкова ; [Зюкова І. О.]. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 386 с.
 24. 65.290-21 И20 Иванов, А. Профессиональный маркетинг / А. Иванов ; [Иванов А.]. - С.Пб. : Питер, 2011. - 496 с.
 25. 65.290-21 І-44 Ілляшенко, С. М. Маркетингова товарна політика / С. М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2005. - 234 с.
 26. 65.290-21 К20 Капферер, Ж. -. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж.-Н. Капферер. - М. : Вершина, 2007. - 448 с.
 27. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать менеджер = Marketing Insights from A to Z / Ф. Котлер ; пер.Тэор Т.Р. - С.Пб. : Нева, 2003. - 224 с.
 28. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маневры маркетинга. Современные подходы к прибыли, росту и обновлению = Marketing moves / Ф. Котлер, Д. К. Джайн, С. Мэйсинси. - М. : Олимп-бизнес, 2003. - 224 с.
 29. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Бренд-менеджмент в В2В сфере = B2B Brand management / Ф. Котлер, В. Пферч ; пер.с англ. Виноградова Е. В. - М. : Вершина, 2007. - 432 с.
 30. 65.290-21 Л42 Лейни, Т. А. Бренд-менеджмент : учебно-практич. пособие / Т. А. Лейни, Е. А. Семенова, С. А. Шилина. - М. : "Дашков и К", 2008. - 228 с.
 31. 65.290-21 М15 Макашева, З. М. Брендинг : Учеб. пособ. / З. М. Макашева, М. О. Макашев. - С.Пб. : Питер, 2011. - 288 с.
 32. 65.290-21 М61 Минетт, С. Промышленный маркетинг: Принципиально новый подход = B2B marketing / С. Минетт ; пер.Кондуковой Э.В., Пелявского О.Л. - М. : Вильямс, 2003. - 208 с.
 33. 65.290-21 П27 Перция, В. Анатомия бренда / В. Перция, Л. Мамлеева. - М. : Вершина, 2007. - 288 с.
 34. 65.290-21 Р63 Рожков, И. Я. Бренды и имджи / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. - М. : РИП-Холдинг, 2006. - 256 с.
 35. 65.290-2 Р83 Рудая, Е. А. Основы бренд-менеджмента : Учеб. пособие / Е. А. Рудая. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 256 с.
 36. 65.290-2(7) С50 Смирнов, Э. А. Стратегический менеджмент, ориентированный на бренд / Э. А. Смирнов. - М.; Ростов н/Д : Нац. ин-т бизнеса: Феникс, 2004. - 320 с.
 37. 65.290-21 С77 Старостіна, А. О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика : Підручник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко. - К. : Знання, 2005. - 764 с.
 38. 65.290-2(3)+65.290-21 С88 Студинская, Г. Я. Любовный треугольник: бизнес-планирование, маркетинг, бренд / Г. Я. Студинская. - К. : Феникс, 2011. - 136 с.
 39. 65.290-21 Т35 Терещенко, В. М. Маркетинг: Новые технологии в Росии / В. М. Терещенко. - С.Пб. : Питер, 2001. - 416 с. - (Маркетинг для профессионалов).
 40. 65.290-21 Т65 Траут, Д. Большие бренды - большие проблемы. Учитесь на чужих ошибках! = Big brands - big trouble. Lessons Learned the Hard Way / Дж. Траут ; Ред. Ю.Н. Каптуревский. - С.Пб. : Питер, 2002. - 240 с.
 41. 65.290-21 У36 Уилсон, Р. Планирование стратегии интернет-маркетинга = Planning your internet marketing strategy / Р. Уилсон ; пер.Зайцев С.А., Быстрова Ю.А., Моисеев Ю.В. - М. : ИД Гребенникова, 2003. - 264 с.
 42. 65.290-21 Х72 Холленсен, С. Глобальный маркетинг / С. Холленсен ; Пер. с англ. Е.Носовой, К.Юрашкевича. - М. : Новое знание, 2004. - 832 с.
 43. 65.290-21 Ч-34 Чевертон, П. Почему ваш бренд не работает? / П. Чевертон ; Пер. с англ. К.Ткаченко. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 208 с.
 44. 65.290-21 Ч-49 Чернатони, Л. Брендинг. Как создать мощный бренд = Creating powerful brands in consumer, service and industrial marcets : Учебник для студ. вузов , обучающихся по специальностям 080111 "Маркетинг", 080300 "Коммерция", 070801 "Реклама" / Л. Чернатони, М. МакДональд. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 559 с.
 45. 65.290-21 Ш37 Шевченко, О. Л. Бренд-менеджмент : Навч. посіб. / О. Л. Шевченко. - К. : КНЕУ, 2010. - 395 с.
 46. 88.4-8 Ш95 Шуванов, В. И. Психология рекламы / В. И. Шуванов. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 315 с.
 47. 65.290-21 Ш95 Шульц, Д. Стартегические бренд-коммуникационные кампании / Д. Шульц, Б. Барнс. - М. : ИД Гребенникова, 2003. - 512 с.
 48. 65.290-21 Я60 Яненко, М. Торговые марки в товарной политике фирмы / М. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2005. - 240 с.

Сучасна преса і вимоги часу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В11 В епіцентрі подій - журналіст : Книга-дайджест. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. - 400 с.
 2. 76.01 Ж92 Журналисты: люди и судьбы. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 824с.
 3. 92 Ж92 Журналістика: словник-довідник / [Авт.- уклад. Михайлин І. Л.]. - К. : Академвидав, 2013. - 320 с.
 4. 76.01 Ж92 Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. / [Приступенко Т. О., Радчик Р. В., Василенко М. К. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2012. - 352 с.
 5. 76.0 І-90 Історія української преси ХХ століття : Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. Мукомела О.Г. - К. : Наша культура і наука, 2001. - 352 с.
 6. 76.01 О-75 Основы творческой деятельности журналиста : Учеб. / [Ред.- сост. Корконосенко С. Г.]. - С.Пб. : СПбИВЭСЭП, 2000. - 272 с.
 7. 76.0 П73 Преса і влада = The press and the power. White book about oppression of mass media and journalists in Ukraine : Біла книга про утиски засобів масової інформації та окремих журналістів в Україні / Ред. Михайлюта О. - К. : Журналіст України, 2003. - 176 с.
 8. 66.0 П88 Публіцистика і політика / За заг ред. проф. В.І. Шкляра. - Збірник наукових праць. - К., 2001. - 96 с.
 9. 76.01 П90 Путівник ретельного журналіста / [Упор. Куликов А.]. - К. : Київська типографія, 2007. - 173 с.
 10. 81.2 Англ С88 Студентський путівник до преси = Student's guide to the press : Навч. посібник / [Авт.-укл.:Т.М.Гусак, Н.О.Мірошниченко]. - К. : КНЕУ, 2000. - 128 с.
 11. 76.01 У45 Українська журналістика в контексті світової : Зб. наук. праць. Вип.5 / [Ред. Шкляр В. І.]. - К. : Ін-т журналістики, 2001. - 131 с.
 12. 76.01 У45 Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра / [Ред. Шкляр В. І.]. - К., 1998. - 180 с.
 13. 74 У71 Уроки журналістики і життя. Книга роздумів, спостережень, спогадів випускників одного курсу. - К. : Київська правда, 2002. - 327 с.
 14. 76.0 Я44 Як спілкуватися із засобами масової інформації : посібник для громадських організацій / [За ред. Сари Сільвер]. - 2-ге вид. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2000. - 90 с.
 15. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 16. 87.7+76.01 В14 Вайріх, Д. Етика і журналістика = Ethik im journalismus / Д. Вайріх ; [Вайріх Д.]. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Шевченка Т., 2000. - 44 с.
 17. 76.01 В57 Владимиров, В. Коммерческая журналистика / В. Владимиров. - Луганск : Изд-во Восточно-украинского государственного ун-та, 1995. - 160 с.
 18. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : монографія / В. М. Владимиров ; [Владимиров В. М.]. - К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. - 220 с.
 19. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 166 с. - Бібліогр.:с.163-164.
 20. 76.01 В75 Ворошилов, В. В. Журналистика : учеб. / В. В. Ворошилов ; [Ворошилов В. В.]. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. - 447 с.
 21. 76.01 В75 Ворошилов, В. В. Журналистика и рынок: проблемы маркетинга и менеджмента средств массовой информации / В. В. Ворошилов ; [Ворошилов В. В.]. - С.Пб. : С.- Петербург. ун-т, 1997. - 232 с.
 22. 76.01+87.7 В75 Ворошилов, В. В. Правовые и этические нормы в журналистике : конспект лекций / В. В. Ворошилов ; [Ворошилов В. В.]. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 1999. - 48 с.
 23. 76.01 В76 Воскобойников, Я. С. Журналист и информация. Профессиональный опыт западной прессы / Я. С. Воскобойников, В. К. Юрьев. - М. : Новости, 1993. - 204 с.
 24. 76.01 Г60 Гол, Д. Онлайнова журналістика / Д. Гол ; пер.Пер. з англ. - К. : К.І.С, 2005. - 344 с.
 25. 76,12 Г61 Головченко, Г. О. Вільна преса - вільна країна: Польський досвід / Г. О. Головченко ; Головченко Г.О. - Миколаїв : "Тетра", 2007. - 86 с.
 26. 76.01 Г74 Гоян, В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. - К. : Київський університет, 2011. - 319 с.
 27. 76.01 Г85 Гриценко, О. Основи теорії журналістської діяльності / О. Гриценко, Г. Кривошея, В. Шкляр. - К., 2000. - 203 с.
 28. 76.01 Г85 Гриценко, О. Основи теорії міжнародної журналістики / О. Гриценко, В. Шкляр. - К. : Київськи ун-т, 2002. - 304 с.
 29. 76.01 Е26 Евстафьев, В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия (опыт теоретического исследования) / В. А. Евстафьев. - М. : ИМА-пресс, 2001. - 264 с.
 30. 76.01 Ж17 Жадько, В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : Навч. посіб. / В. О. Жадько. - К. : Знання, 2012. - 271 с.
 31. 76.01 З-46 Здоровега, В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / В. Й. Здоровега ; [Здоровега В. Й.]. - 3-тє вид. - Львів : ПАІС, 2008. - 276 с.
 32. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
 33. 32.973 К17 Калмыков, А. А. Интернет-журналистика : Учеб. пособие / А. А. Калмыков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 383 с.
 34. 76.01 К26 Карпенко, В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посіб. / В. Карпенко ; [Карпенко В.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 195 с.
 35. 76.0 К26 Карпенко, В. Журналістика: основи професіональної комунікації : Навч. посіб. / В. Карпенко. - К. : Нора-прінт, 2002. - 348 с.
 36. 76.01 К40 Ким, М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. - 336 с.
 37. 76.01 К40 Ким, М. Н. Новостная жунрналистика. Базовый курс : Учеб. / М. Н. Ким. - С.Пб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005. - 352 с.
 38. 76.0 К43 Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. - 2-е изд. - М. : Академический проект, 2006. - 448 с.
 39. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 40. 76.01 К66 Корконосенко, С. Г. Основы журналистики : Учеб. / С. Г. Корконосенко. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 318 с.
 41. 76.0 К67 Корню, Д. Етика засобів масової інформації / Д. Корню. - К. : К.І.С., 2004. - 130 с.
 42. 76.0 К75 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособ. / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 536 с.
 43. 76.01 Л17 Лазутина, Г. В. Основы творческой деятельности журналиста : Учеб. / Г. В. Лазутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 240 с.
 44. 76.0 М48 Мельник, Г. С. Деловая журналистика : учеб. пособие / Г. С. Мельник, С. М. Виноградова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 45. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста. Ч.1, Ч.2 : Краткий курс лекций. Хрестоматия / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 272 с.
 46. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства / Г. С. Мельник. - С.Пб. : Питер, 2006. - 217 с.
 47. 76.0 М74 Моисеев, В. Журналистика и журналисты / В. Моисеев. - К : Дакор, 2002. - 400 с.
 48. 76.01 М82 Москаленко, А. Теорія журналістики : Навч. посіб. / А. Москаленко. - К. : ЕксОБ, 2002. - 335 с.
 49. 76.0 М82 Москаленко, А. З. Основи масово-інформаційної діяльності : Підруч. / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. - К., 1999. - 634 с.
 50. 76.0 О-53 Олешко, В. Ф. Журналистика ка творчество / В. Ф. Олешко. - М. : РИП-холдинг, 2003. - 222 с.
 51. 76.0 П64 Потятиник, Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. - Львів : ПАІС, 2004. - 312 с.
 52. 76.01 П84 Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики : учебн. пособие / Е. П. Прохоров ; [Прохоров Е. П.]. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 322 с.
 53. 76.0 П84 Прохоров, Е. П. Журналистика и демократия : Учеб. пособие / Е. П. Прохоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 352 с.
 54. 76.01 Р64 Розкошний, А. П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. / А. П. Розкошний. - К. : ЦНЛ, 2005. - 112 с.
 55. 76.01 Ч-49 Черникова, Е. В. Литературная работа журналиста : Учебник / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2007. - 187 с.
 56. 76.01 Ч-72 Чічановський, А. Новина в журналістиці: Проблеми практичної політики / А. Чічановський. - К. : Грамота, 2003. - 48 с.
 57. 76.01 Ш79 Шостак, М. И. Репортер: профессионализм и этика / М. И. Шостак ; [Шостак М. И.]. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 165 с.

До 136-ї річниці від дня народження Бориса Мартоса, громадсько-політичного діяча, вченого-економіста, кооператора, педагога, Голови Ради Міністрів УНР

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д47 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. У 2-х т., 3-х ч. = Directory, Council of National Ministers of the Ukrainian National Republik 1918-1920 : Документи і матеріали. Т.1 / Упоряд. верстюк В., Басара-Тиліщак Г., Бойко В. та ін. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2006. - 688 с.
 3. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.7 : К-М / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 4. 65.262 І-90 Історія грошей і банківництва : Підручник / Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін.; Ред. Реверчук С.К. - К. : Атіка, 2004. - 340 с.
 5. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 6. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с
 8. 65.30 О-75 Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [ Желібо Є.П., Овраменко М. А., Буслик В. М. та ін. ]. - 2-вид. зі змінами та доп. - К. : Кондор, 2009. - 520 с.
 9. 65.30 С40 Системи технологій : навч. посіб. / [ Живко З. Б., Берлінг Р. З., Стадник М. Є. та ін. ]. - К. : Алерта, 2009. - 200 с.
 10. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ред. Соколовський А.Т. - К. : КНЕУ, 2006. - 236 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна крізь віки. В 15 т. Т. 10 : Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / Рубльов О.С., Реєнт О.П. - К. : Альтернативи, 1999. - 320 с.
 12. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 13. 63.3(4 Укр) У45 Українська революція 1919-1921. Документи. Т.2 / під ред. Гунчак Т. - Нью-Йорк, 1984. - 176 с.
 14. 63.3(4 Укр) В48 Винниченко, В. Відродження нації (історія української революції (марець 1917 р. - грудень 1919 р.)). Ч. 3 / В. Винниченко ; [Вінниченко В.]. - К.- Відень : Вид-во політичної літератури, 1920. - 542 с.
 15. 65.5 Г31 Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації : Підруч. / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. - К. : Знання, 2006. - 513 с.
 16. 65.02 Г67 Горкіна, Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні (остання третина ХIХ-перша третина ХХ ст.) / Л. П. Горкіна. - К. : Наукова думка, 1994. - 244 с.
 17. 65.262 Д14 Дадашев, Б. А. Кредитні спілки України : Навч. посіб. / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 112 с
 18. 65.02 Є99 Єфремов, В. В. Видатні мислителі в історії економічної думки : монографія / В. В. Єфремов ; Єфремов В. В. - К. : Слово, 2007. - 352 с.
 19. 65.02 З-80 Золотих, І. Б. Історія економічних вчень : Навч. посіб. / І. Б. Золотих. - К. : ЦУЛ, 2013. - 186 с.
 20. 65.29 К56 Коваль, Ф. Кредитна кооперація - шлях розбудови інтелектуального і економічного потенціалу України / Ф. Коваль. - Львів : Каменяр, 2002. - 40 с.
 21. 65.261 Ч-83 Чугунов, І. Я. Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи, 1917-2006 / І. Я. Чугунов, Г. О. П'ятаченко, Л. В. Кухарець. - К. : НДФІ, 2006. - 368 с.

  Квітень 2015

"Верба розцвітає, про Великдень сповіщає":
до дня Світлого Христового Воскресіння

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В27 Великдень в Україні : нариси про Великодні свята з нар. піснями / [Ред. Мордань В. Г.]. - К. : Муз. Україна, 1993. - 128 с.
 2. 86.37 В76 Воскресение Христово. - К. : Пролог, 2004. - 108 с.
 3. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні. Т.3 : Православ'я в Україні / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - У 10-ти т. - К. : Український Центр духовної культури, 1999. - 560 с.
 5. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 7. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 8. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. - 2-ге вид. - К. : КМ Академія, 2003. - 200 с.
 9. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 10. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 11. 86.2 Р36 Религиоведение / Ленсу М.Я., Яскевич Я.С., Кудрявцев В.В. и др. - 2-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2004. - 421 с.
 12. 86.3 Р36 Религиозные традиции мира = Religious Traditions of the World. Т.1 / Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 13. 86.2 Р36 Религия в истории и культуре : учебник / [Ред. Писманик М. Г.]. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430 с.
 14. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 15. 86.2 Р36 Релігія і суспільство в Україні: фактори змін : Матеріали міжнар. конферен. 15-16 трав. 1998 р. - К. : Віпол, 1998. - 158 с.
 16. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 17. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 18. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 19. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 20. 86.37 И85 Исаева, Е. Л. Православные праздники / Е. Л. Исаева. - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 21. 86.2 К17 Калінін, Ю. А. Релігієзнавство : Підручн. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
 22. 63.5 К39 Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітлені : У 3-х кн., 6-ти т. Т. 3; Т. 4 : Весняний цикл; Літній цикл. Кн. 2 / С. Килимник ; [Килимник С.]. - К. : Обереги, 1994. - 528 с.
 23. 86.37 К44 Кислашко, О. Православні свята та народні звичаї / О. Кислашко, Я. Кислашко. - К. : Грамота, 2003. - 152 с.
 24. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 25. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 26. 86.37 Л84 Лука, К. (. Господня пасха : Проповеди. Беседы в дни Великих праздников / Крымский (Войно-Ясенецкий) Лука, святитель. - М. : Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 27. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 28. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. Зустріч із живим Богом: духовні бесіди на православні свята / Д. Мартишин. - К. : Духовно-просвітницький Центр ім. Святих Апостолів, 2013. - 104 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Благовістіть оновлення світу: духовні бесіди зі студентською молоддю на православні свята / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2012. - 88 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 32. 86.37 Н34 Наум. Благодатный огонь над гробом господним / Наум, священно-архимандрит. - М. : Пересвет, 1991. - 48 с.
 33. 92 П88 Пуряєва, Н. Словник церковно- обрядової термінології. / Н. Пуряєва ; [Пуряєва Н.]. - Л. : Свічадо, 2001. - 160 с.
 34. 86.2 Р15 Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Центр, 2000. - 240 с.
 35. 86.37 С13 Сагач, Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Джулия, 2001. - 64 с.
 36. 86.37 С13 Сагач, Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Криниця, 2000. - 64 с.
 37. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.

Конституція України: історія, проблеми сучасності
(до 305-річчя від дня народження Пилипа Орлика)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [Ред. Олійник А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 554с.
 2. 92 В42 Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : Короткі біограф. нариси. Історич. та худож. портрети: Довід. вид. / Гусєв В.І., Дрожжин В.П., Калінцев Ю.О, та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.
 3. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 4. 63.3(4 Укр) Д86 Душею завжди з Україною : Пропам'ятний зб. на пошану україн. правника і політолога Володимира- Юрія Даниліва. - К.;Торонто : Фундація ім. Даниліва, 2003. - 544 с.
 5. 67.3(0) І-90 Історія вчень про державу та право : Навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 6. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 7. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 8. 67.400 К65 Конституції і конституційні акти Україні. Історія і сучасність : Зб.нормативн. актів. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 400 с.
 9. 67.71 К65 Конституційна юрисдикція : підруч. / [Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін.]. - Х. : Право, 2012. - 168 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : посіб. / [За ред.Ю. Г. Барабаш]. - Х. : Право, 2012. - 304 с.
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 218 с.
 12. 67.400 К75 Конституція України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 вересня 2013 року. - К. : Паливода А.В., 2013. - 64 с.
 13. 67.400 К65 Конституція України у судових рішеннях. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.
 14. 67.400 К65 Конституція України: зміни чи нова редакція : матеріали круглого столу, присвяченого 15-й річниці прийняття Конституції України (24 червня 2011 року ). - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.
 15. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 16. 84(4 Укр) С48 Слово многоцінне. В 4-х т. : Хрестоматія укр. літ., створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV-XVI століття) та в епоху Бароко ( XVI-XVIII століття). Кн.2 : Література Високого Бароко (1632-1709 рік) / Упоряд. Шевчук В., Яременко В. - К. : Аконіт, 2006. - 800 с.
 17. 67.3(4 Укр) Т44 Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. = One thousand years of ukrainian social and political thought. Т.3. Кн.2 : (Остання чверть ХVII-початок ХVIII ст.) / Ред. Коба С. - К. : Дніпро, 2001. - 576 с.
 18. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 19. 66.0 У45 Українська політологія: Витоки та еволюція : Навч. посіб. / Ред. Кирилюк Ф.М. - К. : Варта, 1995. - 328 с.
 20. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2006. - 573 с.
 21. 67.3(4 Укр) В19 Василенко, М. П. Вибрані твори. У 3-х т. Т.2 : Юридичні праціі / М. П. Василенко ; Василенко М.П.; упоряд. Усенко І.Б. та ін; відп.ред. ЮС. Шемшученко, І.Б. Усенко. - К. : Юридична думка; ВД "Академперіодика", 2006. - 560 с.
 22. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 23. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 24. 63.3(4 Укр) Г93 Губський, О. Ф. Короп - європейське місто / О. Ф. Губський. - Чернігів : Лозовий В. М., 2010. - 48 с.
 25. 67.3(0) Д30 Демиденко, Г. Г. Історія вчень про право і державу : курс лекцій / Г. Г. Демиденко. - вид. 2-ге., доп. і змін. - Х. : Право, 2014. - 414 с.
 26. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 27. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 28. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 29. 67.0 К34 Кельман, М. С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-тє вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 584 с.
 30. 63.3(4 Укр) К56 Коваль, Р. М. Отаман Орлик. Історичний нарис / Р. М. Коваль ; [Коваль Р. М.]. - К. : "Стікс", 2010. - 384 с.
 31. 66.4 К95 Кучик. Зовнішня політика України : навч. посіб. / Кучик, С. О, О. А. Заяць. - К. : Знання, 2010. - 572 с.
 32. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Вимір історією : Інтерв'ю. Виступи. Статті / В. Литвин. - К. : Альтернативи, 2002. - 632 с.
 33. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 34. 67.0 М75 Молдован, В. В. Правознавство : Навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с.
 35. 67.3(4 Укр) М89 Музиченко, П. П. Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. - 5-те вид, випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 36. 67.3(4 Укр) М89 Музыченко, П. История государства и права Украины : Учебн. пособие / П. Музыченко. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 570 с.
 37. 67.3(0) О-53 Олексик, Х. М. Історія вчень про державу та право : конспект лекцій / Х. М. Олексик ; [Олексик Х. М.]. - Ужгород : ЗакДУ, 2010. - 232 с.
 38. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик, П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибр. твори / П. Орлик. - К. : МАУП, 2006. - 736 с.
 39. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 40. 63.3(4 Укр) Р49 Різниченко, В. Пилип Орлик - гетьман України; Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик : Іст. оповіді / В. Різниченко. - К. : Укр. письм., 1996. - 304 с.
 41. 67.0 Р83 Рудик, П. А. Теорія держави: основні теорії, концепції, підходи до вивчення : навч. посіб. / П. А. Рудик. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2015. - 288 с.
 42. 67.400 С85 Стрижак, А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 631 с.
 43. 63.3(4 Укр) С89 Субтельний, О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХVIII ст. : Наук. вид. / О. Субтельний ; пер.Пер. з англ. Кулика В. - К. : Либідь, 1994. - 240 с.
 44. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 45. 92 Т48 Ткаченко, А. Знаменитые украинцы / А. Ткаченко. - К. : Аристей, 2005. - 444 с.
 46. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 47. 67.3(4Укр) Ф96 Футей, Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 = Establishing the rule of law in Ukraine: 1991-2011 / Б. Футей. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.
 48. 63.3(4 Укр) Х82 Хорунжий, Ю. Мужі чину: Історичні парсуни / Ю. Хорунжий. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2005. - 424 с.
 49. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Т. Чухліб. - К. : КМ Академія, 2004. - 288 с.
 50. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 51. 67.400 Ш24 Шаптала, Н. К. Конституційне право України : навч. посіб. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Запоріжжя : Дике поле, 2012. - 480 с.
 52. 83.3(4 Укр) Ш37 Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть. В 2 кн. Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко / В. Шевчук. - К. : Либідь, 2005. - 728 с.
 53. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.
 54. 63.3(4 Укр) Я47 Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко ; 3-тє вид., перероб. та розш. - К. : Критика, 2006. - 584 с.

Чорнобиль - скорбота пам'яті людської
(до дня Чорнобильської трагедії)

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 20.1 Б40 Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз = Security and development of chornobyl communities: situation analysis / [ Замостьян П., Саєнко Ю., Привалов Ю. та ін. ]. - К. : Інститут соціології НАН України; Наш час, 2006. - 130 с.
 2. 20.1 В61 Вогонь Чорнобиля. Книга мужності й болю : Літопис Чорнобильської трагедії у документах, фактах та свідченнях самовидців / Авт.-сост. Шкляр В., Шпаковатий М. - К. : Альтернативи, 1998. - 576 с.
 3. 67.405.2+67.407.2 З-19 Законодавство України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи : збірник офіційних текстів законів станом на 24 квітня 2012 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 592 с.
 4. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники : Фотоальбом / Упоряд. і текст Устименка В. Є. - К. : Мистецтво, 2001. - 192 с.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 6. 20.1 М58 Міжнародний Чорнобильський центр в Славутичі : 5 років. - Славутич, 2001. - 67 с.
 7. 60.5 П63 Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії: Чорнобиль і соціум. вип.11 / Ред. Саєнко Ю.І. - К. : київ, 2005. - 232 с.
 8. 20.1 П78 Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-техніч. зб. - Чорнобиль, 2001. - 240 с.
 9. 20.1 Р15 Радіоекологія Чорнобильської зони : Тези стендових доповідей. Міжнар. наук. семінар. - Славутич : Міжнар. радіоекол. лабораторія, 2002. - 160 с.
 10. 67.405.2 С69 Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи : Зб. нормат. актів / Упор. Балюк Г. І. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 304 с.
 11. 60.5 С69 Соціальні наслідки чорнобильської катастрофи (результати соціологічних досліджень 1986-1995 рр.) / Ред. Ворона В., Головаха Є., Саєнко Ю. - Х. : Фоліо, 1996. - 414 с.
 12. 20.1 Т91 Тут сіли лелеки = Огляд будівництва для компактного переселення за чорнобильською будівельною програмою. - К. : Чорнобильінтерінформ, 1997. - 227 с.
 13. 66.4 У45 Україна дипломатична : Наук. щорічник. Вип. ІІ / Ред. Денисенко А. - К., 2002. - 608 с.
 14. 20.1 Ф28 Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони / Гащак С.П., Заліський О.О., Бунтова О.Г., Вишневський Д.О., Котляров О.М. - Славутич : Чорнобиль, 2002. - 76 с.
 15. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 16. 92 Ч-14 ЧАЕС - Славутич. Із століття в століття : Довідково-біографічне видання. Вип. 1 / Бологов В., Бологов І. - К. : Новий Світ, 2004. - 159 с.
 17. 84(4 Укр) Ч-49 Чернобыль. Дни испытаний : Книга свидетельств. Стихи, очерки, рассказы, отрывки из романов и повестей, интервью / Сост. Шкода В. Г. - К. : Рад. пысьмэннык, 1988. - 509 с.
 18. 20.1 Ч-75 Чорний біль Житомирщини : Історико-публіцистичний нарис. - Житомир : Льонок, 2001. - 448 c.
 19. 20.1 Ч-75 Чорнобиль. Зона відчуження / НАН України. - Збірник наукових праць. - К. : Наукова думка, 2001. - 539 с.
 20. 20.1 Ч75 Чорнобиль: час подолання. - К. : Чорнобильінтерінформ, 2001. - 192 с.
 21. 67.407.2 Ч-75 Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків:Нормативні документи / Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2007. - 312 с.
 22. 20.1 Ч-75 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К. : Наук. думка, 1996. - 783 с.
 23. 20.1 Y53 Yevdokimov, Y. V. The Chernobyl Accident and Soviet Economy : Monograohy / Yuri V. Yevdokimov. - Sumy : University Book Publ., 2001. - 142 p.
 24. 20.1 Б28 Батлук, В. А. Радіаційна екологія : навч. посіб. / В. А. Батлук ; Батлук В. А,. - К. : Знання, 2009. - 309 с.
 25. 66.1+63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Україна в 1985-1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку : монографія / О. Д. Бойко ; [Бойко О. Д.]. - К. : ІПіЕНД, 2002. - 306 с.
 26. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 р.р.) : Навч. посіб. / О. Д. Бойко. - К. : Кондор, 2004. - 357 с.
 27. 20.1 Г93 Гудов, В. А. 731 спецбатальон = 731 special battalion / В. А. Гудов. - 3-е изд., перерб. и доп. - К. : ИПЦ "Киевский университет", 2009. - 167 с.
 28. 20.1 Г96 Гусєв, О. Відкритий ринг, або "Чорнобиль" і зранена ним планета-через журналістську лінзу. Автобіографічна документально-публіцистична повість / О. Гусєв. - К. : ЧП "ЕКМО", 2006. - 420 с.
 29. 20.1 Г96 Гусєв, О. Віч-на віч з Чорнобилем-86 і Закарпаттям-98 й майбутні покоління : Документ.-публіцист. повість. Т. 5 / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 1999. - 224 с.
 30. 20.1 Г96 Гусєв, О. Громи та блискавки об'єкта "Укриття" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 330 с.
 31. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дамоклів саркофаг : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2002. - 288 с.
 32. 20.1 Г96 Гусєв, О. Дорога на п'єдестал : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 33. 63.3(4 Укр) Г96 Гусєв, О. Живі біля вічного вогню. Через буревії воєн, "Чорнобиль" і помаранчову революцію : Докум.-публіц. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2005. - 474 с.
 34. 20.1 Г96 Гусєв, О. З Чорнобилем ми пов'язані на віки : Документ.-публіцист. повість. Т. 3 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 35. 20.1 Г96 Гусєв, О. Кайдани Чорнобиля. : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2006. - 450 с.
 36. 20.1 Г96 Гусєв, О. Ключ аварійного захисту : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 37. 20.1 Г96 Гусєв, О. Невидимий Чорнобиль : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ДрУк, 2003. - 320 с.
 38. 20.1 Г96 Гусєв, О. Протуберанці Чорнобиля : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ВІПОЛ, 2003. - 320 с.
 39. 20.1 Г96 Гусєв, О. У заграві чорнобильських блискавиць : Документ.-публіцист. повість. Т. 4 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1998. - 224 с.
 40. 20.1 Г96 Гусєв, О. Через вогонь воєн і "Чорнобиль" : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 400 с.
 41. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль серед нас : Документ.-публіцист. повість / О. Гусєв. - К. : ЕКМО, 2004. - 320 с.
 42. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль усім нам болить (Дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : Документ.-публіцист. повість. Т. 2 / О. Гусєв. - К. : Варта, 1997. - 208 с.
 43. 20.1 Г96 Гусєв, О. Чорнобиль, біль наш довічний : Документ.-публіцист. повість. Т. 1 / О. Гусєв. - К. : Золоті Ворота, 1996. - 224 с.
 44. 20.1 Г96 Гусєв, О. П. Атомний синдром Чорнобиля / О. П. Гусєв. - К. : ДрУк, 2001. - 272 с.
 45. 63.3(4 Укр) К19 Канигін, Ю. М. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства : Роман-есе / Ю. М. Канигін. - 5-те вид., перероб. і доп. - К. : Україна, 2002. - 256 с.
 46. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Начало и конец времен: Новый взгляд на историю / Ю. Каныгин. - К. : АСК, 2005. - 464 с.
 47. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. М. Путь ариев: Украина в духовной истории человечества : Роман-эссе / Ю. М. Каныгин. - 2-е изд. - К. : Україна, 1996. - 256 с.
 48. 63.3(4 Укр) К26 Карпенко, В. Як повернути Манкурту пам'ять / В. Карпенко ; Карпенко В. - К. : Газета "Вечірній Київ", 1997. - 429 с.
 49. 20.1 К56 Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины = Radioecology of Ukraine : монография / Г. Д. Коваленко ; Коваленко Г. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Инжек, 2008. - 264 с.
 50. 65.290-2(7) К67 Корнійчук, В. П. Стратегічний паливно-енергетичний менеджмент / В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2004. - 52 с.
 51. 20.1 К69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології : Навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. - 5-те, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2007. - 340 с. - гриф.
 52. 67.400 К95 Кучма, Л. Вірю в український народ : Вибрані статті, виступи / Л. Кучма ; Упоряд. Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2000. - 504 с.
 53. 67.400 К95 Кучма, Л. Вірю в український народ: В 2-х т. : Вибрані статті, виступи. Т.1. : 1994-1999 рр. / Л. Кучма ; Упоряд. Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2001. - 456 с.
 54. 67.400 К95 Кучма, Л. Вірю в український народ: В 2-х т. : Вибрані статті, виступи. Т.2. : 1999-2001 рр. / Л. Кучма ; Упоряд. Литвин В.М. - К. : Альтернативи, 2001. - 368 с.
 55. 84(4 Укр) Л17 Лазаренко, В. І. Лжеліквідатори : Худ.- докум.поема / В. І. Лазаренко ; Передм. Хрієнка М. - Вінниця : ВЕ, 2000. - 84 с.
 56. 63.3(4 Укр) Л99 Ляшко, А. Груз памяти. Воспоминания : Трилогия. Кн. 3. Ч.ІІ : На ступенях власти / А. Ляшко ; Ляшко А. - К. : Деловая Украина, 2001. - 544 с.
 57. 88.4 Л88 Льовочкіна, А. М. Основи екологічної психології : Навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. - К. : МАУП, 2004. - 136 с.
 58. 20.1 М12 Маврищев, В. В. Общая экология : Курс лекций / В. В. Маврищев. - Мн. : Новое знание, 2005. - 299 с.
 59. 67.73 М69 Михайленко, П. П. Історія міліції України. У 3-х т. Т. 3 : 1946-1990 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. - К. : Генеза, 2000. - 616 с.
 60. 20.1 М70 Мицьо, М. Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля : Публіцист. вид. / М. Мицьо ; пер.Пер. з англ. ЯремкоТ., Яремко Ю. - К. : Культорологічний журнал "Ї", 2006. - 326 с.
 61. 26.89 Н64 Никонорова, Н. А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримичательностей / Н. А. Никонорова ; [Никонорова Н. А.]. - Х. : Альбатрос, 2011. - 576 с.
 62. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 63. 20.1 П12 Павлов, С. Экология: будет ли страшный суд? / С. Павлов, Е. - Мн. : Ураджай, 1999. - 320 с.
 64. 66.3 П12 Павловський, М. Живу тобою, Україно / М. Павловський. - К. : Муз. Україна, 2003. - 640 с.
 65. 20.1 П39 Площенко, В. Крізь призму Чорнобиля : Документально-публіцист. нариси / В. Площенко. - К. : Твім інтер, 1998. - 229 с.
 66. 68.9 П63 Постник, М. И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях : Учеб. / М. И. Постник. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 398 с.
 67. 20.1 С88 Студінський, В. А. Чорнобильський аспект економіко-екологічного розвитку / В. А. Студінський, Г. Я. Студінська. - Одеса; Житомир;Малин : Журфонд, 1997. - 104 с.
 68. 84(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. В. Цілитель / Ю. В. Шилов. - 2-е изд., испр. - К. : Аратта, 2003. - 196 с.
 69. 84(4 Укр) Щ61 Щербак, Ю. М. Чорнобиль : Документальна повість / Ю. М. Щербак. - К. : Дніпро, 1989. - 223 с.
 70. 66.3 Ю98 Ющенко, В. До нації. Вибрані промови / В. Ющенко ; [Ющенко В.]. - К. : НІСД, 2010. - 464 с.

Туризм в Україні: проблеми, перспективи розвитку

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-21 М26 Маркетинг туризму : навч. посіб. Ч. 2 / Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Самарцев Є. В. [та ін.]. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 427 с.
 2. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности : Учеб. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 288 с.
 4. 65.290-2 М50 Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посіб. - Чернівці : Книга-ХХІ, 2005. - 596 с.
 5. 75.81 О-64 Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта : учеб.-метод. пособ. / [ Грачева О. Ю., Маркова Ю. А., Мишина Л. А. и др. ]. - М. : ИТК " Дашков и К ", 2009. - 276 с.
 6. 65.43 Т87 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / [Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. ]. - Т. : Терно-граф, 2008. - 976 с.
 7. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 8. 67.404 Т87 Туристична діяльність : Нормативна база / Упоряд. Роїна О.М. - К. : КНТ, 2005. - 448 с.
 9. 65.43 У67 Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / [Стеченко Д. М., Безуглий І. В., Турло Н. П. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 455 с.
 10. 75.81 А81 Аріон, О. В. Організація транспортного обслуговування туристів : навч. посіб. / О. В. Аріон ; Аріон О. В. - К. : Альтерпрес, 2008. - 192 с.
 11. 75.81 Б12 Бабарицька, В. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посіб. / В. Бабарицька, О. Малиновська. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 288 с.
 12. 65.052 Б20 Балченко, З. А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : Навч. посіб. / З. А. Балченко. - К. : Ліра-К, 2006. - 232 с.
 13. 65.40 Б23 Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посіб / В. Г. Банько ; .Банько В.Г. - К. : КНТ, 2008. - 204 с.
 14. 65.290-21 Б87 Бриггс, С. Маркетинг в туризме / С. Бриггс ; пер.Зарицкая М.Ю. - Пер. со 2-го англ. изд. - К. : Знання-Прес, 2005. - 358 с.
 15. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 16. 65.29 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме : Учебник / М. Н. Дмитриев, М. Н. Забаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 399 с.
 17. 65.43 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям сервиса и туризма / М. Н. Дмитриев ; М.Н.Забаева, Е.Н.Малыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 311 с.
 18. 75.81 Д53 Дмитрук, О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. - К. : Альтерпрес, 2008. - 280 с. : іл.
 19. 75.81 Д64 Долженко, Г. П. Основы туризма : учеб. пособие / Г. П. Долженко ; [Долженко Г. П.]. - М., Ростов н/Д : ИКЦ "МарТ", ИЦ "МарТ", 2008. - 320 с.
 20. 76.006.5 Д84 Дурович, А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович ; [Дурович А.П.]. - 2-е изд.. стереотип. - М. : Новое знание, 2005. - 254 с.
 21. 65.43 Д93 Дядечко, Л. П. Економіка туристичного бізнесу : Навч. посіб. / Л. П. Дядечко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
 22. 65.43 Ж74 Житнигор, Б. С. Индустрия туризма. Кн 1 : Искусство удивлять / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 200 с.
 23. 65.290-2 Ж86 Жукова, М. А. Менеджмент в туристском бизнесе / М. А. Жукова. - М. : КНОРУС, 2006. - 192 с.
 24. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 25. 65.290-2 К12 Кабушкин, Н. И. Менеджмент туризма : учеб. / Н. И. Кабушкин ; Кабушкин Н.И. - 7-е изд., стереотип. - Мн. : Новое знание, 2008. - 408 с.
 26. 75.81 К32 Квартальнов, В. А. Туризм : учебник / В. А. Квартальнов ; [Квартальнов В. А.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 336 с.
 27. 75.81 К45 Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; Кифяк В.Ф. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 344 с.
 28. 75.81 К52 Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : Навч. посіб / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2011. - 334 с.
 29. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 30. 65.43 К71 Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебн. пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. - 3-е изд., испр. - М. : КНОРУС, 2007. - 200 с.
 31. 65.290-21+65.43 К73 Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм = Marketing for hospitality and tourism : учебник / Ф. Котлер, Дж Боуєн, Дж. Мейкенз. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 1071 с.
 32. 75.81 Л83 Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи : навч. посібн. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. д.г.н., проф. Волошина І.М. - К. : Кондор, 2008. - 385 с.
 33. 75.81 Л84 Лук`янова, Л. Г. Освіта в туризмі : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Лук`янова ; Лук`янова Л.Г. - К. : Вища шк., 2008. - 719 с.
 34. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : курс лекцій / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. - Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. - 344 с.
 35. 86.2+75.81 Л93 Любіцева, О. О. Паломництво та релігійний туризм : навч. посіб. / О. О. Любіцева, С. П. Романчук. - К. : Альтерпрес, 2011. - 416 с.
 36. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Методика розробки турів : навч. посіб. / О. О. Любіцева ; Любіцева О.О. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 300 с.
 37. 75.81 Л93 Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
 38. 75.81 М21 Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 275 с.
 39. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 40. 65.271 М38 Машина, Н. І. Страхування для туристичних підприємств : Навч. посіб. / Н. І. Машина. - К. : ЦНЛ, 2006. - 368 с.
 41. 65.290-21 М90 Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. - К. : Кондор, 2011. - 430 с.
 42. 65.290-2 Н73 Новиков, В. С. Менеджмент в туризме : Учеб. пособие / В. С. Новиков. - М. : ООО "Книгодел"; МАТГР, 2006. - 166 с.
 43. 75.81+26.89 П16 Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов ; [ Пангелов Б. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 248 с. - (Альма-матер).
 44. 65.43 П90 Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло ; Пуцентейло П.Р. - К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с.
 45. 65.052 Р83 Рудяк, Ю. Все об учете и организации туристической деятельности / Ю. Рудяк, В. Кузнецов, А. Клименко. - Х. : Фактор, 2005. - 276 с.
 46. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : Навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 432 с.
 47. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм : Навч. посібн. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - К. : Знання, 2006. - 271 с.
 48. 65.290-2 С12 Саак, А. Э. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : Учеб. пособие / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. - С.Пб. : Питер, 2007. - 512 с.
 49. 65.290-21 С12 Саак, А. Э. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме / А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных. - С.Пб. : Питер, 2007. - 480 с.
 50. 65.290-21 С20 Сарафанова, Е. В. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / Е. В. Сарафанова, А. В. Яцук. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. - 240 с. : ил. - (ПРОФИль).
 51. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 52. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі : Навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2005. - 302 с.
 53. 32.81 С44 Скопень, М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. - К. : Каравела, 2010. - 336 с.
 54. 65.40 С50 Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посіб. / І. Г. Смирнов ; Смирнов І. Г. - К. : Знання, 2009. - 444 с.
 55. 75.81 С59 Сокол, Т. Г. Основи туристичної діяльності : Підруч. / Т. Г. Сокол. - К. : Грамота, 2006. - 264 с.
 56. 65.43 Т99 Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 130 с.
 57. 26.89 У18 Уварова, Г. Ш. Туристське країнознавство : навч. посіб. / Г. Ш. Уварова ; [Уварова Г. Ш.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 152 с.
 58. 75.81 У80 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Альтерпрес, 2008. - 354 с.
 59. 65.290-21 Х72 Холловей, Д. К. Туристический маркетинг = Marketing for tourism / Дж. К. Холловей ; Холловей Дж. К. - 4-е изд. - К. : Знання, 2008. - 575 с.
 60. 65.43 Х72 Холловей, Д. К. Туристический бизнес : Пер. с 7-го англ. изд. / Дж.К. Холловей, Н. Тейлор. - К. : Знання, 2007. - 798 с.
 61. 75.81 Ч-75 Чорненька, Н. Організація туристичної індустрії : Навч. посіб. / Н. Чорненька. - К. : Атіка, 2006. - 264 с.
 62. 75.81 Ч-84 Чудновский, А. Д. Управление индустрией туризма / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2005. - 448 с.
 63. 65.290-2 Ш67 Школа, І. М. Менеджмент туризму : підруч. / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 464 с.

Євген Слуцький - український економіст, математик світової слави

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.02 І-90 Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / [Ред. Базилевич В.Д.]. - К. : Знання, 2011. - 1198 с.
 2. 65.02 З-68 Злупко, С. Українська економічна думка: постаті і теорії / С. Злупко. - Львів : Євросвіт, 2004. - 544 с.
 3. 65.02 З-80 Золотих, І. Б. Історія економічних вчень : Навч. посіб. / І. Б. Золотих. - К. : ЦУЛ, 2013. - 186 с.
 4. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
 5. 65.02 С49 Слуцький, Є. Є. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності = Acknowledgement. Creative Heritage for the Present-Day Point of View / Є. Є. Слуцький ; Ред. Базилевич В. Д. - К. : Знання, 2007. - 919 с.
 6. 65.02 С49 Слуцький, Є. Є. Теорія граничної корисності / Є. Є. Слуцький ; Ред. Фещенко В. М. - К. : КНЕУ, 2006. - 528 с.

  Березень 2015

Безпека життєдіяльності: концептуальні підходи

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9я2 Б40 Безопасность жизнедеятельности : Словарь-справочник / Кармазинов Ф.Н., Русак О.Н., Гребенников С.Ф., Осенков В.Н.; Ред. Гребенников С.Ф. - С.Пб. : Лань, 2001. - 304 с.
 2. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности / Под ред. С.В, Белова. - 2-у изд., испр. и доп. - М. : Высшая шк., 1999. - 448 с.
 3. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности / Авт.-сост. Кузнецов И.Н. - М.; Мн. : Изд-во деловой и учебной литературы: Амалфея, 2002. - 464 с.
 4. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности : Учебно-метод. пособие для учреждений профессионального образования / Власова Л. М., Сапронов В. В., Фрумкина Е. С. и др. - М. : Русский журнал, 2007. - 132 с.
 5. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / За ред. Я. Бедрія. - Львів : Афіша, 2000. - 275 с.
 6. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І. та ін. - К. : Кондор, 2003. - 424 с.
 7. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності : підруч. / [ Ред. Цапко В.Г. ]. - К. : Знання, 2008. - 397 с.
 8. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 276 с.
 9. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 448 с.
 10. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності людини : конспект лекцій / [Ред. Чубук В. В.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 360 с.
 11. 68.9я6 З-33 Запобігти, врятувати, допомогти: Українські рятувальники : Фотоальбом / Упоряд. і текст Устименка В. Є. - К. : Мистецтво, 2001. - 192 с.
 12. 65.290-2 О-75 Основи соціального менеджмента. Теоретичні положення та прикладні механізми / [ред. Андрушків Б.]. - Тернопіль : Тернограф, 2007. - 1024 с.
 13. 65.42 Т50 Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів : Монографія. - К. : Професіонал, 2005. - 176 с.
 14. 65.01 У45 Україна за роки незалежності: 1991-2002 / 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с.
 15. 30.17 Э74 Эргономика в Украине / [Ред. Герасимов Б. М.]. - К., 2000. - 92 с.
 16. 67.404 А20 Авксентьєв, Ю. А. Контроль і перевірки підприємницької діяльності / Ю. А. Авксентьєв, А. М. Івченко ; Упоряд. Ляшко Л.П. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 400 с.
 17. 68.9 Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. І. Бедрій ; Бедрій Я. І. - К. : Кондор, 2009. - 286 с.
 18. 68.9 Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 499 с.
 19. 68.9 Б37 Бєгун, В. В. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки) : Навч. посіб. / В. В. Бєгун, І. М. Науменко. - К., 2004. - 328 с.
 20. 68.9 Б67 Биченок, М. М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М. М. Биченок, Іванюта, .О. Яковлєв Є. - К., 2008. - 160 с.
 21. 74.26 В25 Вдовенко, І. С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності : навч. посіб. / І. С. Вдовенко ; [Вдовенко І. С.]. - К. : Кондор, 2011. - 196 с.
 22. 68.9 Г14 Гайченко, В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навч. посіб. / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. - 3-е, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 440 с.
 23. 68.9 Г27 Геврик, Є. Безпека життєдіяльності / Є. Геврик. - К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. - 384 с.
 24. 68.9 Г71 Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / С. Ф. Горячев. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 576 с.
 25. 68.9 Д40 Джигирей, В. С. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / В. С. Джигирей, В. Ц. Жидецький. - Вид. 3-тє, доп. - Львів : Афіша, 2000. - 256 с.
 26. 92 Д81 Дуднікова, І. І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник / І. І. Дуднікова. - К. : Вища шк., 2005. - 247 с.
 27. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; [За ред Є. П. Желібо]. - 6-е вид. - К. : Каравела, 2010. - 344 с.
 28. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : Підруч. / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. - К. : Каравела, 2006. - 288 с.
 29. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 30. 65.24 К59 Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. - К. : Кондор, 2014. - 458 с.
 31. 65.272 К95 Куценко, В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : монографія / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2011. - 656 с.
 32. 68.9 Л24 Лапін, В. М. Безпека життедіяльності людини : Навч. посіб. / В. М. Лапін. - 8-ме вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2013. - 335 с.
 33. 68.9 Л24 Лапін, В. М. Безпека життєдіяльності людини / В. М. Лапін. - Львів : Львівський банківський коледж, 1998. - 192 с.
 34. 65.290-2(9)+60.5 Л87 Лысенко, С. А. Теория управления безопасностью социальных систем (организаций) : курс лекций / С. А. Лысенко. - К. : Персонал, 2014. - 459 с.
 35. 68.9 М17 Максимова, Н. Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : Навч. посіб. / Н. Ю. Максимова. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.
 36. 68.9 М29 Мартыненко, В. И. SOS: на борту пожар! / В. И. Мартыненко. - Николаев : Никморторгпорт, 1998. - 159 с.
 37. 68.9 М35 Матюхіна, Н. П. Безпека життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України (загальноуправлінські підходи) : Монографія / Н. П. Матюхіна ; Ред. Бандурка О.М. - Х. : Ви-во Національного університету внутр. справ, 2001. - 89 с.
 38. 68.9 М69 Михайлов, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности : Методика обучения 5-6 классы / Л. А. Михайлов, А. В. Старостенко. - С.Пб. : СОЮЗ, 2001. - 240 с.
 39. 68.9 М70 Миценко, І. М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі / І. М. Миценко. - Кировоград, 1998. - 292 с.
 40. 68.9 П34 Пистун, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / И. П. Пистун, И. И. Кельман, Е. К. Вильковский. - Л. : Афиша, 2007. - 336 с.
 41. 68.9 П36 Піскунова, Л. Е. Безпека життєдіяльності : підруч. / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. - К. : Академія, 2012. - 224 с.
 42. 68.9 П34 Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності / І. П. Пістун, В. Ф. Піщенюк, А. П. Березовецький. - Львів : Світ, 1995. - 288 с.
 43. 68.9 П34 Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / І. П. Пістун. - Суми : Університетська книга, 2000. - 301 с.
 44. 68.9 П63 Постник, М. И. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях : Учеб. / М. И. Постник. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 398 с.
 45. 65.290-2(9) С66 Соснин, А. С. Менеджмент безопасности предпринимательства : Учеб. пособ. / А. С. Соснин, П. Я. Прыгунов. - К. : Европ. ун-т, 2004. - 357 с.
 46. 68.9 С84 Стрий, Л. А. Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособие / Л. А. Стрий ; Ред. В.Г. Небабин. - Одесса : ОУИМ, 1997. - 52 с.
 47. 68.9 С89 Супрович, М. П. Безпека життедіяльності : Практикум / М. П. Супрович, Д. В. Сенюк, К. В. Замойська. - К. : кондор, 2007. - 164 с.
 48. 68.9 Х17 Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : Навч. посіб. / Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 138 с.
 49. 68.9 Х30 Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 352 с.
 50. 68.9 Х30 Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб пособ. / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 384 с.
 51. 68.9 Ю85 Юрьев, А. П. Безопасность жизнедеятельности в туризме : Учеб. пособие / А. П. Юрьев. - Донецк : ДІТБ, 2001. - 101 с.
 52. 68.9 Я77 Ярошевська, В. М. Безпека життедіяльності : Підруч. / В. М. Ярошевська. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2006. - 560 с.
 53. 68.9 Я85 Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медина катастроф / Г. С. Ястребов. - Росто н/Д : Феникс, 2002. - 416 с.

Іміджелогія: інституційні засади

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 78 І-52 Імідж сучасної бібліотеки: Зб. статей / Міністерство культури і мистецтв України; Національна парламентська бібліотека. - К. : Національна парламентська бібліотека України, 2001. - 190.
 2. 66.0 П50 Політологія / Кирилюк Ф.М., Обушний М.І., Хилько М.І. та ін.; Ред. Кирилюк Ф.М. - К. : Здоров'я, 2004. - 776 с.
 3. 66.0 П50 Політологія : підруч. / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Академія, 2008. - 568 с.
 4. 66.0 П50 Політологія : навч. посіб. / [Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г. та ін. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Фірма "ІНКОС", 2007. - 288 с.
 5. 66.0 П50 Політологія : підруч. / [За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Академія, 2010. - 568 с.
 6. 66.0 П50 Політологія / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - Підручник для студентів вузів. - К. : Академія, 2005. - 528 с.
 7. 66.0 П50 Політологія. Навчально-методичний комплекс : підручник. - 2-е, перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 704 с.
 8. 65.290-2(1) С91 Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / Лісничий В.В., Грищенко В.О., Іванов В.М. та ін. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Професіонал, 2004. - 384 с.
 9. 88.4-3 А58 Альтшуллер, А. А. Суперменеджер: имидж и самопрезентация / А. А. Альтшуллер. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
 10. 88.4-3 Б48 Берд, П. Продай себя! Тактика совершенствования вашего имиджа = Sell Yourself! / П. Берд ; пер.Пер.Сивакова Т.А. - 2-е изд. - Мн. : Амалфея, 2004. - 208 с.
 11. 88.4-3 Б87 Браун, Л. Имидж - путь к успеху / Л. Браун ; [Браун Л.]. - СПб : Питер, 2000. - 192 с. - (Сам себе психолог).
 12. 87.7 Д18 Данильчук, Л. А. Основы имиджа и этикета : Учеб. пособие / Л. А. Данильчук. - К. : Кондор, 2004. - 234 с.
 13. 65.290-2 Д41 Джи, Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение / Б. Джи. - СПб : Питер, 2000. - 224 с.
 14. 66.0 Д75 Дробінка, І. Г. Політологія : навч. посіб. / І. Г. Дробінка, Т. М. Кришталь, Ю. В. Підгорецький. - К. : ЦУЛ, 2007. - 292 с.
 15. 88.4-8 Д85 Духвалова, М. П. Имидж продаж: пособие для тренеров и менеджеров по продажам / М. П. Духвалова, М. Е. Наумова, И. А. Глаз. - М. : Генезис, 2005. - 111 с. - (Бизнес-психология).
 16. 88.4-3 Д94 Дэвис, Ф. Создай себе имидж / Ф. Дэвис ; [Дэвис Ф.] ; пер.Пер. с англ. Ананин С.И. - Мн. : Поппури, 1998. - 304 с.
 17. 88.4-3+87.7 К56 Ковальчук, А. С. Основы имиджелогии и делового общения : Учеб. пособие / А. С. Ковальчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с.
 18. 88.4-3 К75 Коханенко, А. И. Имидж рекламных персонажей / А. И. Коханенко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 144 с.
 19. 88.4-3 К89 Кузин, Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика / Ф. А. Кузин. - М. : Ось-89, 2002. - 512 с.
 20. 88.4-3 П16 Панасюк, А. Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А. Ю. Панасюк. - 2-е изд. - М. : Дело, 2000. - 240 с.
 21. 66.0 П36 Піча, В. М. Політологія : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - 5-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 304 с.
 22. 66.0 П36 Піча, В. М. Політологія : навч. посіб. / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К.; Львів : Каравела; Новий світ-2000, 2002. - 344 с.
 23. 66.0 П43 Погорілий, Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Д. Є. Погорілий ; Погорілий Д.Є. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.
 24. 88.4-3 П47 Позднышев, Е. Имидж спортсмена. В 2-х ч. : Науч.-метод. изд. Ч.1 / Е. Позднышев. - К. : ЧПП, 2002. - 140 с.
 25. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Имидж: от фараонов до президентов / Г. Почепцов. - К. : АДЕФ-Украина, 1997. - 328 с.
 26. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Имиджелогия: теория и практика / Г. Почепцов. - К. : АДЕФ-Украина, 1998. - 392 с.
 27. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Г. Имидж и выборы: Имидж политика, партии, президента / Г. Г. Почепцов. - К. : АДЕФ-Украина, 1997. - 140 с.
 28. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов ; [Почепцов Г.Г.]. - М.;К. : Рефл-бук Ваклер, 2000. - 768 с.
 29. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. - М.;К. : Рефл-бук Ваклер, 2001. - 704 с.
 30. 88.4-3 П65 Почепцов, Г. Г. Профессия: имиджмейкер / Г. Г. Почепцов. - 2-е изд., испр. и доп. - С.Пб. : Алетейя, 2001. - 256 с.
 31. 65.290-2(1) П76 Примак, Т. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. / Т. Примак. - К. : КНЕУ, 2006. - 176 с.
 32. 65.290-21 Р63 Рожков, И. Я. Бренды и имджи / И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин. - М. : РИП-Холдинг, 2006. - 256 с.
 33. 88.4-3 Ф88 Фридман, С. Волшебный бизнес. По Дороге из Желтого Кирпича / С. Фридман. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 288 с.
 34. 88.4-3 Ш48 Шепель, В. М. Имиджелогия: секреты личного обаяния / В. М. Шепель. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. - 382 с.
 35. 66.0 Ю71 Юрій, М. Ф. Політологія : підручник / М. Ф. Юрій ; Юрій М.Ф. - К. : Дакор, КНТ, 2006. - 416 с.

Банківський менеджмент

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Б23 Банківський менеджмент / Ред. Кириченко О.А. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2002. - 438 с.
 2. 65.262 Б23 Банківський менеджмент / Ред. Кириченко О.А., Міщенко В.І. - К. : Знання, 2005. - 831 с.
 3. 65.262 Б23 Банковский менеджмент : учеб. пособ. / [Под ред. Кириченко А. А.]. - К., 1998. - 464 с.
 4. 65.262 Д39 Деятельность коммерческих банков : Учеб. пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 384 с.
 5. 65.262 О-75 Основы банковского менеджмента : учеб. пособ. / [Под общ. ред О. И. Лаврушина]. - М. : Инфра-М, 1995. - 144 с.
 6. 65.262 С40 Система банківського менеджменту / Головко А.Т., Грушко В.І., Денисенко М.П. та ін. - К. : Інкос, 2004. - 480 с.
 7. 65.290-2 R80 Rose, S. P. Commercial Bank Management. Producing and Selling Financial Services / S. Peter Rose. - Second edition. - Boston : IRWIN, 1993. - 772 p.
 8. 65.262 А80 Аржевітін, С. М. Перші 10 років банківської справи в Україні / С. М. Аржевітін ; [Аржевітін С. М.]. - К. : Діалог Пресс, 2000. - 123 с.
 9. 65.262 В19 Васильченко, З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація / З. М. Васильченко. - К. : Кондор, 2007. - 528 с.
 10. 65.262 В20 Васюренко, О. В. Банківський менеджмент : Посіб. / О. В. Васюренко. - К. : Академія, 2001. - 320 с.
 11. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Банківська справа : Навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 560 с.
 12. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Кредит и банківська справа : підруч. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. - К. : Знання, 2008. - 564 с.
 13. 65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Банківські інновації : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева ; [ Єгоричева С. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 208 с.
 14. 65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : Навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. - К. : ЦНЛ, 2007. - 208 с.
 15. 65.262 Ж86 Жуков, С. А. Маркетинг в банку. Опорний конспект : навч. посіб. / С. А. Жуков. - К. : Кондор, 2008. - 182 с.
 16. 65.262 З-34 Заруба, О. Д. Банківський менеджмент та аудит / О. Д. Заруба. - К. : Лібра, 1996. - 224 с.
 17. 65.261 К38 Кидуэлл, Д. С. Финансовые институты, рынки и деньги = Financialinstitutions, markets, and money / Д. С. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл. - С.Пб. : Питер, 2000. - 752 с.
 18. 65.262 К43 Кириченко, О. Банківський менеджмент : Навч. посіб. / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К. : Основи, 1999. - 671 с.
 19. 65.262 К89 Кузнецова, С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 400 с.
 20. 65.262 Л34 Левандівський, О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 21. 65.262 Н62 Никитина, Т. В. Банковский менеджмент : Учеб. пособие / Т. В. Никитина. - СПб : Питер, 2002. - 160 с.
 22. 65.262(1) П27 Пересада, А. А. Управління банківськими інвестиціями : Монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майорова. - К. : КНЕУ, 2005. - 388 с.
 23. 65.262 П44 Подік, С. М. Банківська справа: теорія і практика : Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко ; Ред. Подік С.М. - Л. : Піраміда, 2006. - 642 с.
 24. 65.262 П76 Примостка, Л. О. Банківський менеджмент: Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник / Л. О. Примостка. - К. : КНЕУ, 1998. - 108 с.
 25. 65.262 Р69 Романова, М. І. Основи банківської справи : Навч. посіб. / М. І. Романова, Ж. В. Устюгова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 168 с.
 26. 65.262 Р58 Роуз, П. С. Банковский менеджмент / Питер С. Роуз. - Пер. с англ. со 2-го изд. - М. : Дело, 1997. - 768 с.
 27. 65.053 С13 Савіна, Л. О. Фінансовий аналіз укомерційному банку : навч. посіб. / Л. О. Савіна ; Савіна Л. О. - К. : Кондор, 2009. - 190 с.
 28. 65.262 С84 Стрельбицька, Л. М. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності : Монографія / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький. - К. : Кондор, 2004. - 600 с.

Ефективність конкурентної політики держави

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 А72 Антимонопольна діяльність : Підручн. / Лагутін В.Д., Головко Л.С., Крегул Ю.І. та ін.; Ред. Лагутін В.Д. - К. : КНТЕУ, 2005. - 580 с.
 2. 67.404 А72 Антимонопольне (конкурентне) законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 3 квітня 2013 року / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 240 с.
 3. 65.5 Г54 Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ : Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М.Циганкова. - К. : КНЕУ, 2003. - 660 с.
 4. 65.5+66.4 Є24 Європейська інтеграція : навч. посіб. / [За ред. С. В, Федонюка, В. Й. Лажніка]. - 2-ге вид., перероб. й доп. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 760 с.
 5. 65.01 К64 Конкурентоспособность продукции и предприятия / Буркинский Б.В. и др. - Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. - 132 с.
 6. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія і практика : Навч. посіб. / Ред. Мошек Г. Є. - К. : Атіка, 2007. - 584 с.
 7. 65.261 П60 Портфель конкуренции и управления финансами( Книга конкурента. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего) = Портфель делового человека / [ Алавердов А. Р., Балабанов И. Т., Бесфамильная Е. Б. и др. ]. - М. : Соминтэк, 1996. - 736 с.
 8. 65.290-2 У67 Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посіб. / [Клименко С. М., Омельяненко Т. В., Барабась Д. О. та ін.]. - вид. 2-ге. без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 520 с.
 9. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : Монографія: У 2 Т. Т. 2 / Лук'яненко Д. Г., Поручник А. М., Антонюк Л. Л. та ін. - К. : КНЕУ, 2006. - 592 с.
 10. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств : Навч. посіб. / Ред. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 456 с.
 11. 65.5 У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [ Ред. Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Логвінова Н. С. ]. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
 12. 65.290-21 О-96 O'Шонесси, Д. Конкурентный маркетинг: стратегический подход = Competitive Marketing. A Strategic Approach / Дж. O'Шонесси. - С.Пб. : Питер, 2001. - 864 с. - (Бизнес-класс).
 13. 65.5 А72 Антонюк, Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації : Монографія / Л. Л. Антонюк. - К. : КНЕУ, 2004. - 275 с.
 14. 65.290-2 Б18 Бай, С. І. Менеджмент організацій. Практикум : навч. посіб. / С. І. Бай. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. - 179 с.
 15. 65.01 Б82 Борисенко, З. М. Основи конкурентної політики : Підручн. / З. М. Борисенко. - К. : Таксон, 2004. - 704 с.
 16. 67.404 В15 Валітов, С. С. Конкурентне право України : Навч. посіб. / С. С. Валітов. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 432 с.
 17. 65.01 Г67 Горбатов, В. М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса : Монография / В. М. Горбатов. - Х. : ИД " ИНЖЕК", 2006. - 592 С.
 18. 65.29 Д64 Должанский, И. З. Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособ. / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 344 с.
 19. 65.29 Д64 Должанський, І. З. Конкурентоспроможність підприємства : Навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. - К. : ЦНЛ, 2006. - 384 с.
 20. 67.404 Ж91 Журик, Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України : навч. посіб. / Ю. В. Журик ; [Журик Ю. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 272 с.
 21. 65.29 І-20 Іванов, Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванов. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 352 с.
 22. 65.01 К43 Кирцнер, И. М. Конкуренция и предпринимательство / И. М. Кирцнер ; Ред. Романов А.Н. - М. : Юнити, 2001. - 240с.
 23. 65.01+65.290-2 К47 Клайд, П. Економіка бізнесу / П. Клайд ; [Клайд П.]. - К. : "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 120 с.
 24. 65.01 К53 Кныш, М. И. Конкурентные стратегии : Учебное пособие / М. И. Кныш. - С.Пб., 2000. - 284 с.
 25. 65.290-2 К55 Кобиляцький, Л. С. Управління конкурентоспроможністю : Навч. посіб. / Л. С. Кобиляцький. - К. : Зовнішня торгівля, 2003. - 304 с. : іл. - С.281-290.
 26. 65.290-2 К73 Котельніков, Д. І. Управління конкурентоспроможністю : Навч. посіб. / Д. І. Котельніков, С. М. Задорожна. - К. : Слово, 2004. - 168 с.
 27. 65.5 К89 Кузьмін, О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністью підприємства : Підручник / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 304 с.
 28. 65.290-2 О-57 Омельяненко, Т. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навч.- метод. посіб.для самост. вивч. дисц. / Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко. - К. : КНЕУ, 2006. - 272 с.
 29. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент організацій : Навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - К. : Кондор, 2007. - 676 с.
 30. 65.29 П19 Пасічник, В. Г. Конкурентоспроможність фірми : Навч. посіб.: навч.метод. комплекс / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. - К. : ЦНЛ, 2005. - 112 с.
 31. 65.01 П32 Піддубна, Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. - Х. : ІНЖЕК, 2007. - 368 с.
 32. 65.5 П32 Піддубний, І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посіб. / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. - Х. : Інжек, 2004. - 264 с.
 33. 65.01 П60 Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов = Competitive strategy. Techniques for anaiyzing industries and competitors / М. Портер ; пер.с англ. - 3-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 453 с.
 34. 65.01 П60 Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость = Competitive advantage. Creating and sustaining superior perfomance / М. Портер ; пер.с англ. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. - 715 с.
 35. 65.01 П60 Портер, М. Конкуренция = On competition : Уч. пос. / М. Портер. - С.Пб.; М.; К. : Издательский дом "Вильямс", 2001. - 495 с.
 36. 65.5 П60 Портер, М. Международная конкуренция = The Competitive Advantage of Nations / М. Портер ; пер. с англ. под ред. и с предисловием. - М. : Международные отношения, 1993. - 896 с.
 37. 65.5 П 60 Портер, М. Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Е. Портер ; Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. - К. : Основи, 1998. - 390 с.
 38. 65.01 П70 Прахалад, К. К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами = The future of competition. Co-Creating Unique with Customers / К. К. Прахалад, В. Рамасвами ; пер.Пер. з англ. Ставицького М. - К. : Вид-во Олексія Капусти, 2005. - 258 с.
 39. 65.5 Р15 Радзієвська, С. О. Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України / С. О. Радзієвська. - К. : Знання України, 2012. - 344 с.
 40. 65.290-2 С41 Ситник, Й. С. Менеджмент організацій : навч. посіб. / Й. С. Ситник ; Ситник Й. С. - Львів-К. : Тріада плюс - Алерта, 2008. - 456 с.
 41. 65.01 С48 Сломан, Д. Экономикс / Дж. Сломан, М. Сатклифф ; пер.Пер. Лукин С.В. - 5-е изд. - С.Пб. : Питер, 2005. - 832 с.
 42. 65.29 С51 Смолін, І. В. Конкурентоспроможність підприємств : навч. посіб. / І. В. Смолін ; [Смолін І. В.]. - К. : КНТЕУ, 2006. - 204 с.
 43. 67.404 У28 Удалов, Т. Г. Конкурентне право : Навч. посіб. / Т. Г. Удалов. - К. : Школа, 2004. - 496 с.
 44. 65.01 Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. - М. : Инфра-М, 2000. - 312 с.
 45. 65.290-2 Ф27 Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации : Учеб. / Р. А. Фатхутдинов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2005. - 544 с.
 46. 65.5 Ч-49 Чернега, О. Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій) / О. Б. Чернега. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 261 с.
 47. 65.290-2 Ч-49 Чернявський, А. Д. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / А. Д. Чернявський, М. І. Філіппов. - К. : Персонал, 2011. - 234 с.
 48. 65.290-2 Ш37 Шевченко, Л. С. Конкурентное управление : Учеб. пособие / Л. С. Шевченко. - Х. : Эспада, 2004. - 520 с.
 49. 65.01 Ш77 Шнипко, О. С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації / О. С. Шнипко ; [Шнипко О. С.]. - К. : Накова думка, 2003. - 334 с.
 50. 65.01 Ю15 Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика : Учебно-практическое пособие / А. Ю. Юданов. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Ассоциация "Тандем", "ГНОМ-ПРЕСС", 1998. - 384 с. : Ил.

145 років від дня народження Євгена Патона

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В42 Видатні українські вчені та інженери-будівеьники. Вип. 4 / [Ред. Жербін М. М.]. - К. : КНУБА, 2001. - 52 с. - (Серія історичних нарисів).
 2. Zaboryn, D. Three Paton"s bridges / D. Zaboryn ; D.Zaboryn // Kyiv Weekly. - 2010. - July 23 - 29. - P.10.
 3. Дмитрієнко, М. Ф. Матеріали до генеалогії Патонів / М. Ф. Дмитрієнко, В. В. Томазов // Український історичний журнал. - 2008. - №6. - С.183-195.
 4. Жербін, М. М. Академік Євген Оскарович Патон (1870 - 1953) / М. М. Жербін, В. І. Ононпрієнко // Видатні українські вчені та інженери-будівельники / Гол. ред М.М. Жербін. - К., 2001. - Вип.4. - С.10-14.
 5. Походня, І. Академік Євген Патон / І. Походня ; І. Походня // Світогляд. - 2008. - №5. - С.36-39.
 6. Походня, І. Корифей зварювальних технологій / І. Походня ; І.Походня // Вісник Національної Академії Наук України. - 2010. - №4. - С.3-9.
 7. 65.30 О-64 Організація виробництва : підруч. / [ Круш П. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О. та ін.]. - К. : Каравела, 2010. - 536 с.
 8. 65.30 О-75 Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [ Желібо Є.П., Овраменко М. А., Буслик В. М. та ін. ]. - 2-вид. зі змінами та доп. - К. : Кондор, 2009. - 520 с.
 9. 65.30 С40 Системи технологій : навч. посіб. / [ Живко З. Б., Берлінг Р. З., Стадник М. Є. та ін. ]. - К. : Алерта, 2009. - 200 с.
 10. 65.30 С40 Системы технологий : Учеб. пособ. / Ред. Дудко П.Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Бурун Книга, 2003. - 336 с.
 11. 65.30 Т38 Технологічні процеси галузей промисловості : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Ред. Соколовський А.Т. - К. : КНЕУ, 2006. - 236 с.
 12. 65.30 Д79 Дубровська, Г. М. Системи сучасних технологій : навч. посіб. / Г. М. Дубровська. - К. : ЦНЛ, 2004. - 352 с.
 13. 65.30 Є31 Єгупов, Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. / Ю. А. Єгупов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 488 с.
 14. 65.30 З-41 Збожна, О. М. Основи технології : навч. посіб. / О. М. Збожна ; [Збожна О. М.]. - 4-те вид., змін. і доп. - К. : Кондор, 2011. - 498 с.
 15. 65.30 І-98 Іщук, С. І. Техніко-економічні основи промислового виробництва : навч. посіб. / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. - К. : ВЦ Академія, 2011. - 296 с.
 16. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с

  Лютий 2015

Інфляція : суть,форми та її оцінка

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 А64 Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами / Отв. ред. А.С.Кияница. - С.Пб. : Питер, 2004. - 240 с.
 2. 65.012 А64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. У 2-х кн. Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / [Ред. Панчишин С., Островерха П.]. - К. : Знання, 2009. - 723 с.
 3. 65.012 А64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. У 2-х кн. Кн. 2 : Мікроекономіка / [ Ред. Панчишин С., Островерха П. ]. - К. : Знання, 2010. - 437 с.
 4. 65.01 А72 Антимонопольна діяльність : Підручн. / Лагутін В.Д., Головко Л.С., Крегул Ю.І. та ін.; Ред. Лагутін В.Д. - К. : КНТЕУ, 2005. - 580 с.
 5. 67.404 А72 Антимонопольне конкурентне право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 174 с.
 6. 65.262 Б23 Банківський маркетинг : Навч.-метод. посіб. / Новікова І.В., Худолій Л.М., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 156 с.
 7. 65.262 Г89 Гроші та кредит : навч. посіб. / [Ільїна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І. та ін.]. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.
 8. 65.262 Д34 Деньги, кредит, банки : учебник / [ред. Лаврушин О. И.]. - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 560 с.
 9. 65.01 Д36 Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [ Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. ]. - 3-вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 440 с.
 10. 65.01 Д46 Динаміка зростання та ризики нестабільності України в 2008 році : наукове видання / [Ред. Воротіна В. Є.]. - К. : НІСД, 2008. - 108 с.посіб. / Цигилик І.І., С.О.Кропельницька, О.І.Мозіль, І.Г.Ткачук. - К. : ЦНЛ, 2004. - 128 с.
 11. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 12. 65.262 Т38 Технологія лізингу : монографія / [За ред. Г. Т. Сенькович]. - К. : ЦНТ Гопак, 2010. - 320 с.
 13. 65.01 Е45 Економіка ринкових відносин. Ч.1 / [Ред. Черевань В. П.]. - К., 2008. - 160 с.
 14. 65.01 Е45 Економіка України: десять років реформ / Ред. Ватаманюка З., Панчишина С. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
 15. 65.01 Е45 Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка : навч. посіб. / [Ред. Ватаманюк З. Г., Ватаманюк О. З.]. - Львів : Інтелект-Захід, 2008. - 540 с.
 16. 65.02 І-90 Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / [Ред. Базилевич В.Д.]. - К. : Знання, 2011. - 1198 с.
 17. 65.01 М16 Макро- і мікроекономічні складові розвитку : Монографія / Стельмах В. С., Єпіфанов А. О., Сало І. В. та ін. - Суми : Університетська книга, 2006. - 505 с.
 18. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 19. 65.052 М58 Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств ( МСФЗ для МСП) : практ. посіб. / [Упоряд. Безверхий К. В.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 226 с.
 20. 65.01 О-75 Основи економічної науки : Навч. посіб. / [Мацелюх Н. П., Розум О. М., Максименко І. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 324 с.
 21. 65.01 О-75 Основи економічної теорії : Навч. посіб. / [Ред. Козак Ю. Г., Шаповал С. С.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 264 с.
 22. 65.01 О-75 Основи ринкової економіки : підруч. / [За ред. В.В.Кулішова]. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 472 с.
 23. 65.01 О-75 Основи теорії економіки : Навч. посіб. / Кушнір В. С., Мазнєв Г. Є., Рижков В. Г. та ін. - К. : Кондор, 2007. - 229 с.
 24. 65.01 П50 Політична економія : підручник / за ред. Ніколенко Ю.В. - К. : ЦУЛ, 2009. - 632 с.
 25. 65.290-2 Р32 Регіональний менеджмент : Навч. посіб. / Коваленко М.А., Кругла Н.А., Радванська Л.М., Швороб-Херсон Г.М. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 304 с.
 26. 60.6+60.7 Р49 Рівень життя населення України / НАН України, ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. комітет статистики України; за ред. Л.М. Черенько. - К. : Консультант, 2006. - : іл.
 27. 60.6я2 С69 Соціальні індикатори рівня життя населення : Стат. зб. - К. : Державний комітет статистики України, 2004. - 229 с.
 28. 65.40 У67 Управление закупками и поставками : учебник / [М. Линдерс, Ф. Джонсон, А. Флинн и др.]; пер. с англ. по ред. Ю.А. Щербинина. - 13-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 751 с.
 29. 65.262(2) У67 Управління витратами : навч. посіб. / [ Грещак М. Г., Гордієнко В. М., Коцюба О. С. та ін. ]. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с.
 30. 65.5 У61 Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредісова;Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Віра-Р, 2002. - 552 с.
 31. 65.261 У67 Управління корпоративними фінансами : Навч. посіб. / Дєєва Н. М., Олійник В. Я., Григораш Т. Ф. та ін. - К. : ЦНЛ, 2007. - 200 с.
 32. 65.290-2 У67 Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб. / Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Герасменко І.М., Ращупкіна В.М. - К. : ЦНЛ, 2006. - 362 с.
 33. 65.01 Б12 Баб'як, М. Н. Економічна теорія : Навч. посіб. / М. Н. Баб'як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. - К. : ЦНЛ, 2005. - 208 с.
 34. 65.290-21 Б44 Бєлявцев, М. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 332 с.
 35. 65.052 Г61 Голов, С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : Практ. посіб. / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. - К. : Лібра, 2004. - 880 с.
 36. 65.01 Д43 Дзюбик, С. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С. Дзюбик, О. Ривак. - К. : Знання, 2006. - 481 с.
 37. 65.290-21 Д80 Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / С. І. Дугіна. - К. : КНЕУ, 2005. - 393 с.
 38. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 39. 65.5 К21 Карбау, Р. Міжнародна економіка : Пер. з англ. / Р. Карбау ; Пер. Косодій Р. ; пер.Косодій Р. - Суми : Сумська обласна друкарня: Козацький вал, 2004. - 652 с.
 40. 65.053 К75 Кочетыгов, А. А. Финансовая математика / А. А. Кочетыгов. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 480 с.
 41. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Рынок ценных бумаг : курс лекций / Ю. Я. Кравченко ; [Кравченко Ю. Я.]. - К. : Ажіо-Коледж, 2000. - 174 с.
 42. 65.012.2 К84 Круш, П. В. Макроекономіка : Навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. - К. : ЦНЛ, 2005. - 400 с.
 43. 65.01 Л99 Ляшенко, І. М. Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посіб. / І. М. Ляшенко, М. В. Коробова, І. А. Горіцина. - К. : Київський університет, 2010. - 320 с.
 44. 65.261 М35 Матюшенко, І. Ю. Основи фінансового менеджменту : Навч. посібник / І. Ю. Матюшенко. - К. : ЦНЛ, 2003. - 220 с.
 45. 65.262.6 М48 Мельник, О. М. Інфляція: теорія і практика регулювання / О. М. Мельник. - К. : Знання, 1999. - 291 с.
 46. 65.01 М74 Мочерний, С. В. Економічна теорія : Навч. посіб. / С. В. Мочерний. - К. : Академія, 2005. - 640 с.
 47. 65.01 М74 Мочерний, С. В. Економічна теорія : Навч. посіб. / С. В. Мочерний. - Вид. 3-є, доповн. і перероб. - К. : Академія, 2008. - 640 с.
 48. 65.262.6 Н20 Найденов, В. Инфляция на Украине: теория и реальность / В. Найденов. - К. : Наукова думка, 1995. - 80 с.
 49. 65.290-2(9) О-76 Останкова, Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 256 с.
 50. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - К. : Знання, 2006. - 222 с.
 51. 65.012.2 П91 Пушкаренко, П. І. Теоретичні основи сучасної макроекономіки : навч. посібник / П. І. Пушкаренко, О. О. Нєсвєтов, Р. В. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2007. - 331 с.
 52. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Економічна теорія : Навч. посіб. / Г. Г. Старостенко. - К. : Ун-т Україна, 2004. - 172 с.
 53. 65.5 С91 Сухарський, В. С. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: теорія, методологія, практика : Навч. посіб. / В. С. Сухарський, В. В. Сухарський, В. І. Охота. - Тернопіль : Астон, 2005. - 464 с.
 54. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с
 55. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова ; [Грішнова О. А.]. - 5-те вид., оновл. - К. : Знання, 2011. - 390 с.
 56. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 57. 65.01 К56 Ковтун, О. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. І. Ковтун ; [Ковтун О.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 429с.
 58. 65.24 Л55 Лібанова, Е. М. Ринок праці та соціальний захист : Навч. посіб. із соц. політики / Е. М. Лібанова, О. Палій. - К. : Основи, 2004. - 491 с.
 59. 65.051 Л83 Лугінін, О. Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - К. : ЦНЛ, 2006. - 502 с.
 60. 65.01 М69 Михасюк, І. Р. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 220 с.
 61. 65.24 О-76 Остапенко, Ю. М. Экономика труда : Учеб. пособие / Ю. М. Остапенко. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2007. - 272 с.
 62. 60.7 П56 Пономаренко, В. С. Рівень і якість життя населення : Монографія / В. С. Пономаренко, М. О. Кизим, Ф. В. Узунов. - Х. : Інжек, 2003. - 226 с.
 63. 65.053 П90 Пухтаєвич, Г. О. Аналіз національної економіки : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г. О. Пухтаєвич. - К. : КНЕУ, 2003. - 148 с.
 64. 65.012.2 П91 Пушкаренко, П. І. Теоретичні основи сучасної макроекономіки : навч. посібник / П. І. Пушкаренко, О. О. Нєсвєтов, Р. В. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2007. - 331 с.
 65. 65.053 С25 SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій : Навч. посіб. / Ред. Балабанова Л.В. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 301 с

Лізинг - інструмент розвитку бізнесу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262 Б23 Банківські операції : підруч. / [Мороз А.М.,Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф.та ін]. - вид. 4-те, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 608 с.
 2. 67.402+65.262(1) Д59 Договори в сфері інвестування : навч. посіб. / [Щотова Ю. М., Лазько Г. З., Бойко В. М. та ін.]. - К. : Алерта, 2015. - 192 с.
 3. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 4. 65.01 Е45 Економіка ринкових відносин. Ч.1 / [Ред. Черевань В. П.]. - К., 2008. - 160 с.
 5. 65.29 Е45 Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник / Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. [та ін. ]. - Вид. 3-є. - К. : ЦУЛ, 2007. - 662 с.
 6. 67.402 З-19 Законодавство України про лізинг : збірник офіційних текстів законів станом на 11 квітня 2012 р. / [Упор. Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 144 с.
 7. 67.404.2 З-41 Збірник типових договорів: Міна, бартер, поставка, оренда, лізинг, найм, зовнішньоекономічна діяльність: З можливістю копіювання / Упор. Роїна О.М. - 4-те вид., випр. та доп. - К. : КНТ, 2006. - 116 с.
 8. 65.5 З-78 Зовнішньоекономічний менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Дахно І.І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 568 с.
 9. 65.29 З-89 Зразки документів до навчального посібника з дистанційного навчання "Основи підприємництва" / Кваша С.М. та ін. - К. : Ун-т Україна, 2004. - 106 с.
 10. 65.262(1) І-58 Інвестиційне кредитування : навч. посіб. / [Вовчак О. Д., Рущишин Н. М., Андрушків І. П. та ін.]. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К. : Знання, 2013. - 227 с.
 11. 65.42 І-74 Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади : підручник / за ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 379 с.
 12. 65.29 К20 Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. / [Круш П.В., Клименко О.В., Подвігіна В.Ы. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 328 с.
 13. 65.42 К63 Комерційна діяльність : підручник / за заг. ред. проф. В.В. Апопія. - Вид. 2-ге, перероб і доп. - К. : Знання, 2008. - 558 с.
 14. 65.262я2 Л55 Лизинг / Сост. Литвинов Д.В. - С.Пб. : Эксельсиор, 2004. - 79 с.
 15. 65.262 Л55 Лизинг: экономические, правовые и организационные основы : Учеб. пособие / Ред. Тавасиев А. М., Коршунов Н. М. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 320 с.
 16. 65.29 М20 Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання : Навч. посіб. / Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В,Черняк: Ред. Л.І.Воротіна. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Європ. ун-т, 2004. - 308 с.
 17. 65.5 М50 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / за ред. Кириченка О.А. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.
 18. 65.268 М58 Міжнародні фінанси ( за модульною системою навчання) : теоретично-практ. посіб. / [Доровська С.С., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін.]. - друге вид. - К. : Кондор, 2010. - 346с.
 19. 67.404 Н34 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : станом на 15 січня 2014 р. Ч. ІІ / [За заг. ред. В. В. Богатиря]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 640 с.
 20. 65.052 О-17 Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова та ін ]. - К. : Алерта, 2009. - 332 с.
 21. 65.052 О-17 Облік і аудит у банках : навч. посіб. / [ Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М. та ін. ]. - К. : Знання, 2008. - 623 с.
 22. 67.404.2 О-65 Оренда в Україні / Ред. Ковальський В. С. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 416 с.
 23. 65.290-2 О-75 Основи бізнесу : навч. посіб. / [Ларіна Я. С., Мочерний С. В., Фомішина В. М. та ін.]. - К. : ВЦ "Академія", 2009. - 384 с.
 24. 65.262 Т38 Технологія лізингу : монографія / [За ред. Г. Т. Сенькович]. - К. : ЦНТ Гопак, 2010. - 320 с.
 25. 65.5 У61 Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посіб. / ред. Дахно І. І. - К. : ЦНЛ, 2007. - 328 с.
 26. 65.261 Ф59 Фінанси у запитаннях і відповідях / Ред. Данілов О.Д. - К. : Комп'ютерпрес, 2006. - 444 с.
 27. 65.29 А86 Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие / Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. - 2-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2009. - 336 с.
 28. 65.262(2) Б17 Баздникин, А. С. Цены и ценообразование : учебное пособие / А. С. Баздникин ; Баздникин А.С. - М. : Юрайт-Издат, 2008. - 332 с.
 29. 65.262 Б76 Божидарнік, Н. В. Валютні операції : Підруч. / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. - К. : ЦУЛ, 2013. - 698 с.
 30. 65.268 Б77 Бойцун, Н. Є. Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / Н. Є. Бойцун, Н. В. Стукало. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с.
 31. 65.29 В19 Васильців, Т. Г. Економіка малого підприємства : Навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко. - К. : Знання, 2013. - 446 с.
 32. 65.053 В20 Васюренко, О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : Навч. посіб. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. - К. : Знання, 2006. - 463 с.
 33. 65.29 В36 Верхоглядова, Н. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова. - К. : Професіонал, 2008. - 384 с.
 34. 65.29 Г59 Гой, І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 368 с.
 35. 65.261 Г67 Горбач, Л. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. - К. : Кондор, 2009. - 436 с.
 36. 65.262 Г68 Горемыкин, В. А. Лизинг : Учеб. / В. А. Горемыкин. - М. : Дашков и Ко, 2003. - 944 с.
 37. 65.5 Г79 Гребельник, О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підруч. / О. П. Гребельник. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 452 с.
 38. 65.268 Г96 Гусаков, Н. П. Международные валютно-кредитные отношения : учеб. / Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина ; [ Ред. Гусакова Н. П. ]. - М. : Инфра-М, 2008. - 314 с.
 39. 65.29 Г96 Гуськов, С. В. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособ. / С. В. Гуськов ; Гуськов С.В. - М. : Дашков и К, 2008. - 276с.
 40. 65.5 Д44 Дідківський, М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський ; [Дідківський М. І.]. - К. : Знання, 2011. - 365 с.
 41. 65.5 Д83 Дунська, А. Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика : навч. посіб. / А. Р. Дунська. - К. : Кондор, 2013. - 688 с.
 42. 65.262 Ж66 Живко, З. Б. Банківська діяльність : Навч. посіб. / З. Б. Живко ; [Живко З. Б.]. - К. : Алерта, 2012. - 248 с.
 43. 65.262 З-17 Зайцев, О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика : навч. посіб. / О. В. Зайцев. - К. : Кондор, 2013. - 548 с.
 44. 65.29 І-20 Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підруч. / О. С. Іванілов ; Іванілов О. С,. - К. : ЦУЛ, 2009. - 728 с.
 45. 65.268 І-23 Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки : підручник / Б. С. Івасів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 223 с.
 46. 65.052 К13 Кадуріна, Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України : Навч. посіб. / Л. О. Кадуріна, М. С. Стрєльнікова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 606 с.
 47. 65.261 К32 Квасницька, Р. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Р. С. Квасницька. - Л. : Магнолія 2006, 2013. - 631 с.
 48. 65.052 К41 Кіндрацька, Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підруч. / Л. М. Кіндрацька ; [Кіндрацька Л.М.]. - вид. 2-ге, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 816 с.
 49. 65.29 К56 Ковальчук, І. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / І. В. Ковальчук ; Ковальчук І.В. - К. : Знання, 2008. - 679 с.
 50. 65.262(1) К60 Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учеб. пособ. / Т. С. Колмыкова ; [Колмыкова Т. С.]. - М. : Инфра-М, 2009. - 204 с.
 51. 65.262 К71 Косова, Т. Д. Банківські операції : Навч. посібник / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 372 с.
 52. 65.262 К78 Красева, Т. А. Основы лизинга / Т. А. Красева. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 224 с.
 53. 65.262 Л34 Левандівський, О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 54. 65.262 Л54 Лещенко, М. И. Основы лизинга : Учеб. пособ. / М. И. Лещенко. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 336 с.
 55. 65.052 М80 Морозова, Н. В. Расчеты по договорам лизинга: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения / Н. В. Морозова, И. Г. Васина. - С.Пб. : Питер, 2003. - 112 с. - (Бугалтеру и аудитору).
 56. 65.261 Н34 Науменкова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 532 с.
 57. 65.262 Ф56 Философова, Т. Г. Лизинг : [учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления] / Т. Г. Философова ; Философова Т. Г. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 191 с.
 58. 67.404 П50 Поліщук, Н. В.Правові аспекти господарської діяльності суб'єктів лізингу : Дис...на здоб. наук. ступ. д-ра філософії в галузі права / Н. В. Поліщук ; МКА; МАУП; Міжнар. відкр. ун-т. - К. : Российский университет дружбы народов, 2012. - 214 с.
 59. 65.262 Ф56 Философова, Т. Г. Лизинговый бизнес / Т. Г. Философова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 343 с.
 60. 65.5 Ф76 Фомишин, С. В. Международные экономические отношения на рубеже тысячилетий : Учеб. пособие / С. В. Фомишин. - Херсон : Олди-плюс, 2002. - 560 с.
 61. 67.404.3 Х69 Ходаківський, Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 276 с.
 62. 22.1 Ч-54 Четыркин, Е. М. Финансовая математика / Е. М. Четыркин. - 8-е изд. - М. : Дело, 2008. - 400 с.
 63. 65.5 Ч-63 Чиненов, М. В. Основы международного бизнеса : учеб. пособ. / М. В. Чиненов ; [ Чиненов М, В. ]. - М. : КНОРУС, 2009. - 304 с.
 64. 65.262 Ш12 Шабашев, В. А. Лизинг: основы теории и практики / В. А. Шабашев, Е. А. Федулова, А. В. Кошкин ; Под ред. Г.П.Подшиваленко. - 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2005. - 184 с.
 65. 65.262(1) Ш37 Шевчук, Д. А. Организация и финансирование инвестиций / Д. А. Шевчук. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 272 с.
 66. 65.42 Ш66 Шканова, О. М. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посіб. / О. М. Шканова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 320 с.
 67. 65.262(1) Ш66 Шклярук, С. Г. Проектне фінансування : навч. посіб. / С. Г. Шклярук ; Шклярук С. Г. - К. : Персонал, 2009. - 472 с.
 68. 65.261 Э93 Этрилл, П. Финансовый менеджмент для неспециалистов / П. Этрилл ; пер.Бондаревская Е.Н. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 608 с.

Геополітика: основні виклики сучасності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.01 Г35 Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / [ Згуровський М. З., Пахомов Ю. М., Філіпенко А. С. та ін. ]. - К. : Академія, 2010. - 328 с.
 2. 66.4 Г36 Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула = Geopolitical transformations in Eurasia: views from Kyiv and Seoul : українсько-корейська монографія / [Ред. Перепелиця Г. М., Хо Сун Чьол]. - К. : ДЕМІД, 2008. - 399 с.
 3. 66.4 Г54 Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура : Пер. з англ. - К. : Фенікс, 2003. - 584 с.
 4. 67.401+65.01 Д36 Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : моногріфія / за ред. З.С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - 768 с.
 5. 67.401 Д36 Державне управління в умовах європейської та євроантлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія. (Моніторинг наукових досліджень і розробок;) : навч. посіб. - Ужгород : Ліра, 2007. - 343 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; Вип. 2).
 6. 66.4 Д44 Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу : Матеріали всесвітньої конференції. Київ, 24 травня 2002 р. - К. : МАУП, 2002. - 232 с.
 7. 66.4 І74 Інформаційні ресурси державної ідентичності : навч. посіб. / [Рижков М. М., Добржанська О. Л., Литвиненко Н. П. та ін.]. - К. : Київський університет, 2011. - 399 с.
 8. 66.4 М64 Мировая политика и международные отношения : учеб. пособие / [под ред. Ланцова С.А., Ачкасова В.А.]. - С.Пб. : Питер, 2008. - 448 с.
 9. 65.5 М58 Міжнародні організації : навч. посіб. / [ Ред. Кучик О.С. ]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 749 с.
 10. 66.4 Н83 Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроантлантичну інтегріцію : навч. посіб.-хрестоматія: У 2 частинах. Ч.I / [уклад. і коментар: І.В. Артьомов, Д.В. Вітер, Л.І. Загайнова та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 452 с. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; Вип. 5).
 11. 66.2 П50 Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : Монографія / За заг. ред. Кудряченка А.І. - К. : НІСД, 2007. - 396 с.
 12. 66.3 П50 Політична система та інститути громадського суспільства в сучасній Україні : навч. посібн. / [Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін]. - К. : Либідь, 2008. - 440 с.
 13. 66.3 П50 Політична система України: особливості становлення, тенденції розвитку : Навч. посібн. / Авт.І.Ф. Курас, Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан та ін.; Ред. Ф.М. Рудич. - К. : Парламентське видавництво, 2002. - 328 с.
 14. 66.0 П50 Політологія : Підруч. / Панов М.І., Герасіна Л.М., Журавський В.С. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Ін Юре, 2006. - 520 с.
 15. 66.0 П50 Політологія у запитаннях та відповідях : Навч. посіб. / Оніщенко І.Г., Дзюбко Д.Т., Дуднікова І.І. та ін. - К. : Вища шк., 2003. - 263 с.
 16. 66.0 П50 Політологія. Навчально-методичний комплекс : підручник. - 2-е, перероб. та доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 704 с.
 17. 92 С48 Словник геополітичних термінів і понять / за заг. ред. О. С . Власюка, П. П. Кононенка. - К. : ПЦ "Фоліант", 2008. - 208 с.
 18. 66.0 Т33 Теория политики : Учеб. пособие / Ред. Исаев Б. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 464 с.
 19. 66.3 У45 Україна в нових реаліях: політитичні, економічні та правові орієнтири розвитку. - К. : Алерта, 2011. - 486 с.
 20. 66.4 У45 Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти : Монграфія / Ред. Рудич Ф.М. - К. : МАУП, 2002. - 488 с.
 21. 65.01 У 45 Україна на шляху до Європи = Ukraine on the Road to Europe / Ред. Хоффман Л., Мьоллерс Ф. - К. : Фенікс, 2001. - 344 с.
 22. 66.0 Б35 Бебик, В. М. Політологія для політика і громадянина : Монографія / В. М. Бебик. - К. : МАУП, 2004. - 424 с.
 23. 66.4 Б58 Бжезинский, З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы = The Grand Chessboard. American primacy and its geostrrategic imperatives / З. Бжезинский. - М. : Международные отношения, 2005. - 256 с.
 24. 66.4 Б58 Бжезінський, З. Вибір: світове панування чи світове лідерство = The choice: global domination or global leadership / З. Бжезінський ; пер.Пер. з англ. Іщенко А. - К : КМ Академія, 2006. - 203 с. - (Актуальні світові дискусії).
 25. 66.0 Б61 Білецька, І. Б. Політологія : Навч. посіб. / І. Б. Білецька. - К. : Знання України, 2005. - 182 с.
 26. 66.4 В19 Василенко, И. А. Геополитика : Учеб. пособие / И. А. Василенко. - М. : Логос, 2003. - 204 с.
 27. 66.4 Г13 Гаджиев, К. С. Введение в геополитику / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Логос, 2003. - 432 с.
 28. 66.4 Г13 Гаджиев, К. С. Геополитика / К. С. Гаджиев. - М. : Междунар. отношения, 1997. - 384 с.
 29. 26.8+66.4 Г45 Геффернен, М. Значення Європи: географія та геополітика = The meaning of Europe. Geography and Geopolitics / М. Геффернен ; [Геффернен М.] ; пер.з англ. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 464 с.
 30. 66.4 Г63 Гольцов, А. Г. Геополітика та політична географія : підруч. / А. Г. Гольцов ; [Гольцов А. Г.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 416 с.
 31. 66.0 Г63 Гольцов, А. Г. Політична географія : навч. посібник / А. Г. Гольцов ; Гольцов А.Г. - К. : МАУП, 2007. - 256 с.
 32. 66.5 Г67 Горбулін, В. П. Через роки , через відстані... Держава та особистість : Вибр. публікації, інтерв'ю та виступи / В. П. Горбулін. - К. : Самміт книга, 2006. - 306 с.
 33. 67.400 Г78 Грач, Л. И. О правовом регулировании крымской геополитической проблемы. Ч.1 / Л. И. Грач. - виступи, роздуми, коментары в 2-х частинах. - Симферополь : Таврида, 2000. - 272 с.
 34. 63.3(4 Укр) Г85 Гринев, В. Б. Потерянное десятилетие - контуры новейшей политической и экономической истории Украины : Моногр. / В. Б. Гринев, А. С. Гугель. - К. : МАУП, 2001. - 432 с.
 35. 92 Д36 Дергачев, В. А. Геополитический словарь-справочник / В. А. Дергачев ; [Дергачев В. А.]. - К. : КНТ, 2009. - 592 с.
 36. 65.01 Д36 Дергачев, В. А. Геоэкономика (Современная геополитика) / В. А. Дергачев. - К. : Вира-Р, 2002. - 512 с.
 37. 63.5 Д54 Дністрянський, М. С. Етнополітичнична географія України: проблеми теорії, методології, практики : монографія / М. С. Дністрянський ; Дністрянський М.С. - Л. : Літопис; Видавничий центр ЛНу ім. І.Франко, 2006. - 490 с.
 38. 66.4 Д69 Дорошко, М. С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД : навч. посіб. / М. С. Дорошко, Н. В. Шпакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 204 с.
 39. 66.4 З-67 Зленко, А. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических перемен / А. Зленко. - Х. : Фолио, 2004. - 559 с.
 40. 66.4 З-91 Зубанов, В. А. "Третья мировая война " и нейтралитет Украины / В. А. Зубанов. - К. : Знания Украины, 2006. - 136 с. - (Политпросвещение).
  66.4 К18 Камінський, А. Основи міжнародних відносин / А. Камінський. - Львів : ЛНУ ім. Франка, 2001. - 206 с.
 41. 66.4 К65 Коппель, О. А. Міжнародні світові системи. Світова політика / О. А. Коппель, О. С. Пархомчук. - К. : ФАДА, 2001. - 224 с.
 42. 66.4 К88 Кудряченко, А. І. Геополітика : Підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. - К. : МАУП, 2004. - 296 с.
 43. 66.2 Л20 Лалак, О. М. Жорстокі "жарти " або глобальна шахова гра. Штучна і цілеспрямована примітивізація мислення і аналітичних здібностей народу. Маніпулювання свідомістю, підсвідомістю і психікою людей / О. М. Лалак. - К., 2006. - 46 с.
 44. 63.3(2Рос) Л63 Лисичкин, В. А. Глобальная империя зла / В. А. Лисичкин, Л. А. Шелепин. - М. : Крымский мост-9Д, Форум, 2001. - 448 с.
 45. 66.5 Л67 Ліпкан, В. А. Національна безпека України : навч. посіб / В. А. Ліпкан ; Ліпкан В. А. - К. : КНЕУ, 2008. - 552с.
 46. 66.5 Л67 Ліпкан, В. А. Теорія національної безпеки : підручник / В. А. Ліпкан ; Ліпкан В. А. - К. : КНТ, 2009. - 631с.
 47. 66.4 М13 Мадіссон, В. В. Політологія міжнародних відносин : Навч. посіб. / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. - К. : Либідь, 1997. - 176 с.
 48. 66.4 М13 Мадіссон, В. В. Сучасна українська геополітика : Навч. посіб. / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. - К. : Либідь, 2003. - 176 с.
 49. 66.4 М21 Мальський, М. З. Теорія міжнародних відносин : підруч. / М. З. Мальський, М. М. Мацях. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.; Львів : Знання; ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - 406 с.
 50. 66.0 М48 Мельник, В. А. Политология: Основные понятия и логические схемы : Пособие / В. А. Мельник. - Мн. : Вышэйшая шк., 2003. - 187 с.
 51. 66.3 М69 Михальченко, М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / М. Михальченко. - Дорогобич : Відродження, 2004. - 488 с.
 52. 66.4 Н30 Нартов, Н. А. Геополитика : Учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Государственное и муницыпальное управление", "Международные отношения", "Регионоведение" / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов ; Ред. Староверов В. И. - 4-е изд. , перераб., и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2007. - 527 с.
 53. 66.4 Н60 Нижник, Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) : Навч. посіб. / Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус. - Ірпінь : Преса україни, 2000. - 304 с.
 54. 87 П16 Панарин, А. С. Философия политики : учеб. пособие / А. С. Панарин ; [Панарин А. С.]. - К. : Новая школа, 1996. - 424 с.
 55. 66.4 П16 Панарин, И. Информационная война и геополитика / И. Панарин. - М. : Поколение, 2006. - 560 с.
 56. 66.0 П75 Прибутько, П. С. Політологія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько ; Прибутько П С. - К. : Паливода А.В., 2008. - 172 с.
 57. 86.3 П83 Протоирей, М. Д. Восток- Запад: выбор пути в поисках единства / Мартышин Д. Протоирей, Сопига Н. Протоирей. - К. : Духовное слово, 2009. - 198 с.
 58. 66.3 Р83 Рудич, Ф. М. Много ли власти нужно власти? Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы : монография / Ф. М. Рудич ; Рудич Ф. М. - 2-е дополн. изд. - К. : Наукова думка, 2010. - 302 с.
 59. 66.0 Р83 Рудич, Ф. М. Політологія : підруч. / Ф. М. Рудич ; [ Рудич Ф. М. ]. - вид. 2-ге , стереотип. - К. : Либідь, 2009. - 480 с.
 60. 66.4 С40 Сирота, Н. М. Геополитика / Н. М. Сирота. - С.Пб. : Питер, 2006. - 176 с.
 61. 66.4 С40 Сирота, Н. М. Основы геополитики : Учеб. пособие / Н. М. Сирота. - С.Пб. : ИВЭСЭП; знание, 2001. - 136 с.
 62. 66.4 С40 Сирота, Н. М. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / Н. М. Сирота. - 2-ге вид. - К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. - 216 с.
 63. 66.4 Т46 Тихонравов, Ю. В. Геополитика : Учеб. пособие / Ю. В. Тихонравов. - М. : Инфра-М, 2000. - 269 с.
 64. 66.0 Т76 Трохимчук, С. В. Політична географія світу : Навч. посібник / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 422 с.
 65. 65.5 У31 Удовик, С. Л. Глобализация: семиотические подходы / С. Л. Удовик. - М.; К. : Рефл-бук; Ваклер, 2002. - 480 с.
 66. 66.0 Х73 Холод, В. В. Феномен парополитики: идеи, свершения, социальные результаты : Монография / В. В. Холод. - Сумы : ИТД Университетская книга, 2003. - 504 с.
 67. 66.0 Ц98 Цюрупа, М. В. Основи загальної та воєнної політології : Підруч. / М. В. Цюрупа, В. С. Ясинський. - К. : Кондор, 2013. - 512 с.
 68. 66.5 Ш37 Шевченко, В. Концепція національних інтересів України / В. Шевченко, М. Іващенко. - К. : Слов'янський світ, 1996. - 63 с.
 69. 66.2 Щ61 Щербак, Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобальному світі ХХІ століття / Ю. Щербак. - К. : Дух і літера, 2003. - 573 с.
 70. 60.5 Щ92 Щокін, Г. Концепція соціального розвитку: висновки для України : Наук. видання / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2002. - 72 с.

Релігійні традиції світу

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.2 А38 Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. - Підручник. - К. : Світ Знань, 2000. - 862 с.
 2. 82.3(0) Б73 Боги викингов / Пер. с англ. Устинова Ю.В. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 3. 82.3(0) Б73 Боги и мифы Индии / Пер. с англ. Лосев С.С. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 4. 63.3(0)3 Б73 Боги и фараоны Древнего Египта / Пер. с англ. Ларченко В.Н. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 5. 86.3 Б94 Бхагавад-гита. Как она есть : Полное издание с подлинными текстами, русской транслитерацией, дословными и литературными переводами и подробными комментариями. - М. : Бхактиведанта Бук Траст, 1990. - 832 с.
 6. 86.4 Г50 Гиперборейская вера русов : Сб. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. : Фаир-пресс, 2003. - 400 с.
 7. 86.3+87.6 Е20 Еволюція ісламської теолого-філософської думки : монографія / [Лубський В. І., Харьковщенко Є. А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 320 с.
 8. 86.3 Ж74 Жития святых на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней Св. Димитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображенимями святых. Кн. 1 : Январь-Апрель. - Мн. : Изд-во Белорусского Экзархата - Беларусской Православной Церкви, 2004. - 1056 с.
 9. 86.3 И87 Ислам : поиски в истории исламской культуры и мысли / [Сост. Сайид Али Муджани]. - Тегеран, 2002. - 175 с.
 10. 86.3 И90 История папства / проф. С.Г. Лозинский. - М. : Гос. антирелигиозное изд-во, 1934. - 328 с.
 11. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 12. 86.3 И90 История религии. В 2 т. : Учеб. Т. 2 / Ацамба Ф.М., Бектимирова Н.Н., Давыдов И.П. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 13. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 14. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 15. 82.3(0) К45 Китайские боги и мифы / Пер. с англ. Виноградова Н.А. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 16. 86.2 К97 Классики мирового религиоведения : Антология. Т.1 / Пер с нем., фр.: Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. - М. : Канон, 1996. - 496 с.
 17. 82.3(0) М68 Мифы и легенды кельтов / Пер. с англ. Соколова М.Н. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 18. 86.3 М89 Мудрість Української Правди = Наука РУНВіри ; Силенкиянин ; Віра в Дажбога. - К. : АТ ОБЕРЕГИ, 1996. - 480 с.
 19. 86.3 Н53 Нетрадиційні релігійні та містичні культи України : Навч. посіб. / Петрик В.М., Сьомін С.В., та ін.; Ред. Остроухов В.В. - К. : Росава, 2003. - 336 с.
 20. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 21. 86.2 Р36 Религиоведение / Ред. Шахнович М. М. - С.Пб. : Питер, 2006. - 432 с.
 22. 86.2 Р36/1 Религиозные традиции мира. В двух томах. - Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 23. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 24. 92 С48 Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам = Dictionnaire des monotheismes / [ред. Зюбер В., Потэн Ж.] ; пер.с франц. Терюковой Е. А. - С.Пб. : Питер, 2008. - 656 с.
 25. 86.3 Т39 Тибетская книга мертвых / Пер. с тиб. и комм. Фримантл Ф., Трунгпа Ч. - М. : София, 2003. - 208 с.
 26. 94.8 Х-24 Хасидская мудрость / [Сост. Лавский В. В.]. - М. : Алетейа, 1999. - 280 с.
 27. 82.3(0) Я70 Японские боги и мифы / Пер. с англ. Захаров В.Ю. - М. : Арт-родник, 2003. - 64 с.
 28. 88.4+87.3 А13 Абаев, Н. В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае / Н. В. Абаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Наука, 1989. - 272 с.
 29. 86.3 А13 Абдулла, З. А. Відкрита книга обговорення Ісламу : Відповідь на книгу Ашса Мансура / Зейн Аддін Абдулла. - Сирія, 1993. - 263 с.
 30. 86.3 А55 Альбедиль, М. Индуизм / М. Альбедиль. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 31. 86.3 А83 Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе = A history of god. The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam / К. Армстронг ; [Армстронг К.]. - 3-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2011. - 500 с.
 32. 87+86.3 Б34 Бгактіведанта, А. Ч. Бгавад-Гіта як вона є / А.Ч. Свамі Прабгупада Бгактіведанта ; Бгактіведанта А. Ч. Свамі Прабгупада. - Бгактіведанта Бук Траст, 1990. - 913 с.
 33. 86.3 Б34 Бгактіведанта, С. П. Крішна. Верховний Бог-ососба. Ч. 1 / Свамі Прабгупада А. Ч. Бгактіведанта. - К. : Бгактіведанта Бук Траст, 1992. - 450 с.
 34. 86.3 Б52 Бертронг, Д. Конфуцианство / Д. Бертронг, Э. Бертронг ; Пер. с англ. Перфильев О. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 304 с.
 35. 86.4 Б53 Бессерман, П. Каббала и еврейский мистицизм / П. Бессерман ; пер.А.Блейз. - М. : Фаир-Пресс, 2003. - 208 с.
 36. 86.3 Б77 Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс. - М. : Наука, 1988. - 302 с.
 37. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 38. 86.3 В19 Васильев, Л. С. История религии Востока: Учеб. пособие для вузов / Л. С. Васильев. - 4-е изд. - М. : Университет, 1999. - 432 с.
 39. 86.3 В54 Вихнович, В. Иудаизм / В. Вихнович. - С.Пб. : Питер, 2006. - 224 с.
 40. 86.37 В58 Власовський, І. Нарис історії української православної церкви: У 4 т., 5 кн. Т.1. : (Х-ХVІІ ст.) / І. Власовський. - К. : Либідь, 1998. - 294 с.
 41. 86.3 Д96 Дюмезиль, Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезиль ; Пер. с фр. Т.В.Цивьян. - М. : Наука, 1986. - 234 с.
 42. 86.3 Е30 Егорцев, А. Ю. Тоталитарные секты: свобода от совести / А. Ю. Егорцев ; [Егорцев А. Ю.]. - М. : Сектор; Московское Подворье Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры, 1997. - 107 с.
 43. 86.2 Е71 Ерышев, А. А. Религиоведение : учеб. пособие / А. А. Ерышев ; Ерышев А. А. - 4-е изд., стереотип. - К. : Персонал, 2008. - 280 с.
 44. 86.2 З-48 Зеленский, Ф. Ф. Религия эллинизма / Ф. Ф. Зеленский. - Петроград : Academia, 1922. - 136 c.
 45. 86.3 З-48 Зелинский, Ф. Ф. Соперники христианства / Ф. Ф. Зелинский. - С.Пб. : Алетейя, 1995. - 407 с. - (Античная библиотека. Исследования).
 46. 86.3 З-48 Зелинский, Ф. Ф. Эллинская религия / Ф. Ф. Зелинский. - Мн. : Экономпресс, 2003. - 330 с.
 47. 86.3 И20 Иванов, В. Дионис и прадионисийство / В. Иванов. - С.Пб. : Алетейя, 1994. - (Античная библиотека. Исследования).
  86.3 К19 Каниткар, (. В. Индуизм / (Хемант) В.П. Каниткар, У. Оуэн Коул ; Пер. с англ. Богданова Е. - М. : Фаир-Пресс, 2003. - 320 с.
 48. 86.3 К19 Каныгин, Ю. Библия и современная наука : Библия / Ю. Каныгин, В. Кушерец. - К. : Знання України, 2004. - 200 с.
 49. 83.3 К20 Капранов, С. В. "Ісе моногатарі" як пам'ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан / С. В. Капранов. - К. : КМ Академія, 2004. - 168 с.
 50. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 51. 86.3 К68 Коростовцев, М. А. Религия древнего Египта / М. А. Коростовцев. - СПб : Нева;Летний Сад, 2000. - 464 с.
 52. 86.37 К76 Кошетар, У. П. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900-1939рр.) : Навч. посіб. / У. П. Кошетар. - К. : МАУП, 2005. - 128 с.
 53. 86.3 К89 Кузнецов, Б. И. Бон и маздаизм / Б. И. Кузнецов. - С.Пб. : Евразия, 2001. - 224 с.
 54. 86.3 К89 Кузнецов, Б. И. Древний Иран и Тибет. История религии Бон / Б. И. Кузнецов. - С.Пб. : Евразия, 1998. - 352 с.
 55. 87.3 К 99 Кюнг, Г. Великие христианские мыслители = Grosse christlische Denker / Г. Кюнг. - СПб : Алетейа, 2000. - 442 с.
 56. 87.3(0) Л64 Литман, А. Д. Традиции философского натурализма в Индии и мировозрение Дев Атмы / А. Д. Литман. - М. : Наука, 1982. - 264 С.
 57. 86.3 И90 Лозинский, С. Г. История папства / С. Г. Лозинский ; [Лозинский С. Г.]. - 3-е изд. - М. : Политиздат, 1986. - 382 с.
 58. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 59. 86.37 Л93 Любащенко, В. Історія протестантизму в Україні : Курс лекцій / В. Любащенко. - Львів : Просвіта, 1995. - 350 с. : 32 арк. іл.
 60. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 61. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 62. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 63. 86.2 О-57 Омельчук, В. В. Релігійна політика стародавніх і середньовічних держав : навч. посіб / В. В. Омельчук, В. М. Ліснича. - К. : Персонал, 2011. - 608 с.
 64. 86.3 П30 Петрів, Р. В. Масони / Р. В. Петрів ; Петрів Р. В. - К. : Веста, 2003. - 112 с.
 65. 86.3 П 32 Пилкингтон, С. М. Иудаизм / С. М. Пилкингтон ; Пер. с англ. Е.Г. Богдановой. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 400 с.
 66. 86.3 П68 Прабгупада, А. Ч. Шрімад Бгагаватам : Перша пісня "Творення". (глави 10-19) / А.Ч. Бгактіведанти свамі Прабгупада. - Бгактіведанта Бук Траст, 1994. - 409 с.
 67. 86.3 Р22 Ранович, А. Очерк истории древнееврейской религии / А. Ранович ; Ранович А. - М. : Антирелигиозное изд-во, 1937. - 400 с.
 68. 86.3 Р24 Рассоха, И. Н. Языческие религии и мифы народов мира / И. Н. Рассоха. - Х. : Торсинг, 2002. - 144 с.
 69. 86.3 Р24 Рассоха, И. Н. Язычество народов Европы / И. Н. Рассоха. - Х. : Торсинг, 2002. - 144 с.
 70. 86.3 Р31 Регула, д. Т. Мистерии Исиды / ди Трачи Регула ; Пер. с анг. К. Савельева. - М. : Фаир-Пресс, 2000. - 416 с.
 71. 86.3 Р49 Рижкова, С. А. Типологія релігій : Навч. посіб. / С. А. Рижкова. - К. : Кондор, 2005. - 448 с.
 72. 86.3 С16 Салими, Х. Р. Пророк Мухаммед : На основе книги "История ислама" Джафара Субхани / Хамид Реза Салими. - К. : ЗАО "Дорадо", 2007. - 191 с.
 73. 86.37 С24 Свенцицкая, И. С. Раннее христианство: страницы истории. / И. С. Свенцицкая ; [Свенцицкая И.С.]. - М. : Политиздат, 1987. - 336 с. - (Б-ка атеист. лит.).
 74. 86.37 С36 Силенко, Л. Мага Віра ( Рідна Українська Національна Віра). Святе письмо: Велике світло волі: Співвідношення віри, науки, філософії, історії = Maha vira.Ukranian Native Faith (RUNVira). Holy Scripture. The greate light of liberty. Correlation of religion, science, philosophy, history / Л. Силенко ; [Силено Л.]. - К. : АТ "Обереги, 1998. - 1192 с.
 75. 86.2 Т19 Таранец, С. В. Старообрядчество города Киева и Киевской губернии : Монография / С. В. Таранец. - К. : НАНУ Ин-т укр. археографии и источниковедения им. Грушевского, 2004. - 352 с.
 76. 86.3 Т69 Тришин, А. Ф. Мировые религии и религиозные памятники / А. Ф. Тришин ; [ Тришин А. Ф. ]. - М. Брянск : Московский лицей Курсив, 1997. - 328 с.
 77. 86.3 Ф33 Федорів, Ю. Історія церкви в України : Репринтне видання / Ю. Федорів. - Львів : Свічадо, 2001. - 364 с.
 78. 86.3 Ф44 Фестюжьер, А. -. Личная религия греков / А.-Ж. Фестюжьер ; Пер. с англ. Пахомов С.В. - С.Пб. : Алетейя, 2000. - 253 с.
 79. 86.3 Х16 Хаксли, О. Серое Преосвященство: этюд о религии и политике / О. Хаксли ; Пер. с англ. Голышева В., Дашевского Г. - М. : Московская школа политических исследований, 2000. - 320 с.
 80. 86.3 Х19 Хансон, К. Свитки Мертвого моря / К. Хансон. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 192 с.
 81. 86.3 Ч-84 Чудинов, В. А. Священные камни и языческие храмы древних славян / В. А. Чудинов. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 624 с.
 82. 86.37 Ч-90 Чумакова, Т. Православие / Т. Чумакова. - С.Пб. : Питер, 2006. - 208 с.
 83. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 84. 92 Ш37 Шевченко, В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. - К. : Наукову думку, 2004. - 559 с.
 85. 86.3 Ш95 Шугаєва, Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; [Шугаєва Л. М,]. - К. : Академвидав, 2011. - 256 с. - (Альма-матер).
 86. 86 Щ38 Щёкин, Г. Конец времен: пророчества и комментарии : Эсхатолог. эссе / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2004. - 152 с.
 87. 86 Э-46 Элиаде, М. Религии Австралии / Мирча Элиаде ; Пер. с англ. Л.А. Степанянц. - СПб : Университетская книга, 1998. - 320 с.
 88. 63.3(0) Ю89 Юсеф, Н. Н. Мусульманская цивилизация: влияние религии и культуры на современные международные отношения : учеб. пособие / Н. Н. Юсеф ; [Юсеф Н. Н.]. - К. : Персонал, 2012. - 272 с.
 89. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.
 90. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 423 с.
 91. 86.37 Я79 Ярчук, Т. Хто такий Мартін Лютер? / Т. Ярчук. - Репринтерне вид. 1937 р. - Тернопіль : Горлиця, 1999. - 48 с.

170 років від дня народження Івана Пулюя

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86+84(4Укр) Гижа, О. "Я переклав Біблію для всіх українців" / О. Гижа // Віче. - 2006. - №7-8. - С.71-72.
 2. Гривняк, Ю. Винахідник "Х"- променів / Ю. Гривняк // Культура і наука світу: внесок України. - 2000. - Випуск 35-36. - С.307-331.
 3. Kyslov, A. Stolen light / A. Kyslov, D. Zaborin ; A.Kyslov ,D.Zaborin // Kyiv Weekly. - 2010. - July 16-22. - P.12. ( Біографія Івана Пулюя,науковця,що створив рентгенівську лампу.Biography of ukrainian scientist Ivan Pulyui, who discovered the X-Rays .)
 4. Князев, В. Участь українських фахівців у роботі європейських технічних комітетів стандартизації з електоромагнітної сумісності / В. Князев, М. Нечипоренко // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2009. - №5. - С.20-24.
 5. Косенко, О. Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції / О. Косенко // Вища освіта України. - 2013. - №4. - С.59-64.
 6. Чернецький, І. С. Шляхи популяризації знань з фізики / І. С. Чернецький ; І.С.Чернецький // Освіта. - 2010. - №35. - С.2.
 7. 92 Д38 Детская энциклопедия : В 12-ти т. Т.5 : Техника и производство / Ред. Зубков Б.В., Хачатуров Т.С. - 3-тее изд. - М. : Педагогика, 1971. - 528 с.
  2я2 Ф79 Формулы и таблицы : Справочник. - Мн. : Вассамедиа, 2002. - 128 с.
 8. 31.2 М60 Мілих, В. І. Електротехніка та електромеханіка : Навч. посіб. / В. І. Мілих. - К. : Каравела, 2005. - 376 с.
 9. 31.2 П16 Паначевний, Б. І. Загальна електротехніка: теорія і практикум : Підручн. / Б. І. Паначевний, Ю. Ф. Свергун. - К. : Каравела, 2004. - 440 с.
 10. 22.3 З-14 Загальний курс фізики : Зб. задач / Гаркуша І.П., Горбачук І.Т., Курінний В.П. та ін.; Ред. Гаркуша І.П. - К. : Техніка, 2003. - 560 с.
 11. 72 Н34 Наука і сучасність : Зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. Т.ХХVII. - К. : Логос, 2001. - 280 с.
 12. 92 Ф50 Физика: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Прохоров А.М. - 4-е (репринт.) изд. - М. : Большая Российская энциклопедия, 1998. - 944 с.
 13. 22.3 К21 Кармазін, В. В. Курс загальної фізики : навч. посіб. / В. В. Кармазін, В. В. Семенець. - К. : Кондор, 2009. - 786 с.
 14. 22.3 К68 Король, А. М. Фізика.Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок. : Підруч. / А. М. Король, М. В. Андріящик. - К. : Інкос, 2006. - 344 с.
 15. 22.3 Ч-75 Чолпан, П. П. Фізика : Підруч. / П. П. Чолпан. - К. : Вища шк., 2003. - 567 с.
 16. 86 Жовтан, О. Л. Святе письмо в сучасних варіантах перекладу / О. Л. Жовтан // Церква і держава у служінні народові. - 2006. - С.323-327
 17. 86 Шутова, І. Д. Загальні проблеми та основні підходи до перекладу Біблії / І. Д. Шутова // Церква і держава у служінні народові. - 2006. - С.328-335.
 18. 86.2 Я77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. - К. : Знання, 2010. - 423 с.
 19. 85 З-84 Зонтаг, С. Про фотографію / С. Зонтаг ; Пер. з англ. за ред. П.Таращука. - К. : Основи, 2002. - 189 с.
 20. 85.16 К66 Кораблев, Д. Фотография: Самоучитель для моделей и фотографов. / Д. Кораблев ; [Кораблев Д.]. - С.Пб. : Учитель и ученик; Корона принт, 2003. - 464с.
 21. 85.16 С51 Смородін, В. О. Цікава фотографія / В. О. Смородін ; [Смородін В. О.]. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Мистецтво, 1976. - 149 с
 22. 37 С77 Стародуб, Д. О. Азбука фотографии / Д. О. Стародуб ; Стародуб Д.О. - 2-е изд., испр. - К. : Техніка, 1987. - 216c.
 23. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 24. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.9 : П-Т / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 25. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с.

  Січень 2015

150 років від дня народження М.Туган-Барановського

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 2. 92 Е64 Енциклопедія історії України. У 10 т. Т.10 : Т-Я / [Редкол. Смолій В.А. та ін.]. - К. : Наук. думка, 2013. - 784 с.
 3. 65.02 И20 История экономических учений : Учеб. пособие / Г.А. Шмарловская, А.Н. Тур, Е.Е. Лебеденко и др.; Под общ. ред. Г.А. Шмарловской. - 3-е изд., стер. - Мн. : Новое знание, 2003. - 340 с.
 4. 65.262(1) І-71 Інституційна інвестологія : Навч. посіб. / Реверчук С.К., Вовчак О.Д., Кубів С.І. та ін. - К. : Атіка, 2004. - 208 с.
 5. 65.02 І-90 Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. : навч. посіб. / [За ред. Козюка В. В., Родіонової Л. А.]. - К. : Знання, 2011. - 566 с.
 6. 65.02 І-90 Історія економічних учень : підручник / [Корнійчук Л.Я.,Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін].; pа ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко. - К. : КНЕУ, 2005. - 564 с.
 7. 65.02 К47 Классики кейнсианства : В 2-х т. Т. 2 : Экономические циклы и национальный доход. Ч. 3-4 / [Сост. Худокормов А. Г.]. - М. : Экономика, 1997. - 420 с.
 8. 92 Н34 Народжені Україною : Меморіальний альманах. Т.1 : А-К / Боряк Г.В., Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. та ін. - К. : Євроімідж, 2002. - 896 с
 9. 65.02 У45 Українська економічна думка : Хрестоматія / Упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 694 с.
 10. 65.02 Г67 Горкіна, Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні (остання третина ХIХ-перша третина ХХ ст.) / Л. П. Горкіна. - К. : Наукова думка, 1994. - 244 с.
 11. 65.02 Є99 Єфремов, В. В. Видатні мислителі в історії економічної думки : монографія / В. В. Єфремов ; Єфремов В. В. - К. : Слово, 2007. - 352 с.
 12. 65.02 З-68 Злупко, С. Українська економічна думка: постаті і теорії / С. Злупко. - Львів : Євросвіт, 2004. - 544 с.
 13. 65.02 З-80 Золотих, І. Б. Історія економічних вчень : Навч. посіб. / І. Б. Золотих. - К. : ЦУЛ, 2013. - 186 с.
 14. 65.02 К68 Коропецький, І. С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука / І. С. Коропецький. - К. : Либідь, 1993. - 190 с.
 15. 65.02 С65 Сорвина, Г. Н. История экономической мысли двадцатого столетия : Курс лекций / Г. Н. Сорвина. - М. : РАГС, 2003. - 296 с.
 16. 65.02 Т81 Туган-Барановский, М. І. Промышленные кризисы. Очерк из социальной истории Англии / М. І. Туган-Барановский. - К. : Наук. думка, 2004. - 368 с.
 17. 65.262 Т81 Туган-Барановський, М. І. Паперові гроші та метал / М. І. Туган-Барановський. - К. : КНЕУ, 2004. - 200 с.
 18. 65.01 Т81 Туган-Барановський, М. І. Політична економія: Курс популярний. / М. І. Туган-Барановський. - К. : Наукова думка, 1994. - 264 с.
 19. 65.02 Ш33 Швайка, М. А. Нариси з історії економічних поглядів : Монографія / М. А. Швайка. - К. : Київський міжнар. ун-т, 2006. - 224 с.
 20. Коваль, Л. Михайло Туган-Барановський, життя і наукова діяльність / Л. Коваль // Культура і наука світу: внесок України. - 2000. - Випуск 35-36. - С.332-365.
 21. Новальська, Н. І. Формування управлінської думки в Україні з другої половини ХІХ століття і до початку ХХ століття / Н. І. Новальська // Становленння і розвиток української державності. - 2013. - Вип.9 : Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна як геополітична реальність: політика, економіка, право, духовність", м. Київ, 21 березня 2013 р. - С.82-85.
 22. Павлюк, М. Хиби Марксової теорії цінности / М. Павлюк // Визвольний шлях. - 1956. - №3. - С.293-300.

Грошово - кредитна політика

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262(1) А64 Аналіз інвестиційних проектів : практикум / [А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 260 с.
 2. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Татарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 214 с.
 3. 65.262 Г89 Гроші та кредит : підруч. / [Лютий І. О., Версаль Н. І., Любкіна О. В. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 559 с.
 4. 65.262 Г89 Грошово-кредитна політика в Україні / Стельмах В.С.,Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І.; За ред. В.І. Міщенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 421 с.
 5. 65.01+65.012.2 Е45 Економічна теорія. Макроекономіка : Підруч. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : Знання, 2012. - 206 с.
 6. 65.01 Н35 Національна економіка : навч. посіб. / [Ред. Тарасевич В. М.]. - К. : ЦУЛ, 2009. - 280 с.
 7. 65.262 Р64 Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання : Монографія / [Ред. Дзюблюк О. В.]. - Тенопіль : ТНЕУ, 2010. - 384 с.
 8. 67.408 У45 Україна та світ: протидія відмиванню грошей : Збірн. нормативно-правових актів та інф.-аналітичних мат. - К., 2002. - 284 с.
 9. 65.261 Ф59 Фінанси підприємств / Ред. А.М. Поддєрьогін. - Підручник 7-ме вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 552 с.
 10. 65.261 Ф59 Фінансовий менеджмент : підруч. / [Непочатенко О. О., Бечко П. К., Колотуха С. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 496 с.
 11. 65.052 Ф59 Фінансовий облік - 2 : Навч. посіб. / [ Ткаченко Н. М., Борович О. В., Цюцяк І. Л. та ін.]. - К. : Алерта, 2014. - 456 с.
 12. 65.262 Ц38 Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навч. посіб / [Ред. Косова Т. Д., Папаіка О. О.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.
 13. 65.262 А79 Аранчій, В. І. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко, Л. В. Черненко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 300 с.
 14. 65.262+67.404 Б39 Безклубий, І. А. Банківські правочини : Монографія / І. А. Безклубий. - К. : Видав. Дім " Ін Юре", 2007. - 456 с.
 15. 65.262 Б43 Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : Учебник / Н. П. Белотелова ; Ж.С.Белотелова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2013. - 400 с.
 16. 65.01 Б93 Бутук, О. І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія, сучасність / О. І. Бутук. - К. : Знання, 2012. - 350 с.
 17. 65.262 В55 Віднійчук-Вірван, Л. А. Платіжні системи : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван ; Віднійчук-Вірван Л. А. - Л. : "Магнолія 2006", 2008. - 190 с.
 18. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. - К. : ЦУЛ, 2012. - 424 с.
 19. 65.262 В61 Вовчак, О. Д. Банківська справа : Навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 560 с.
 20. 65.052 В75 Воронко, Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. - Л. : Магнолія 2006, 2014. - 522 с. - (Вища освіта в Україні).
 21. 65.268 Г14 Гайдуцький, А. П. Міграційний капітал в Україні = Migration capital in Ukraine / А. П. Гайдуцький ; Гайдуцький А. П. - К. : ТОВ " Інфосистем", 2009. - 244 с.
 22. 65.051 Г15 Галицька, Е. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
  65.262 Г17 Гальчинський, А. Теорія грошей : Навч. посіб. / А. Гальчинський. - К. : Основи, 1998. - 415 с.
 23. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с.
 24. 65.262 Г85 Гриньова, В. М. Гроші і кредит : підруч. / В. М. Гриньова, Ю. М. Великий, О. Ю. Проскура. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 312 с.
 25. 65.262 Г93 Гудзь, Т. П. Банківський нагляд : навч. посіб. / Т. П. Гудзь ; Гудзь Т.П. - К. : Ліра-К, 2008. - 380 с.
 26. 65.262 Д30 Демківський, А. В. Гроші та кредит : Навч. посіб. / А. В. Демківський. - К. : Дакор, 2007. - 528 с.
 27. 22.1 Д64 Долінський, Л. Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів : Навч. посіб. / Л. Б. Долінський. - К. : Майстер-клас, 2005. - 192 с.
 28. 65.262 Д66 Домрачев, В. М. Моделі формування монетарної політики : Монографія / В. М. Домрачев. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 235 с.
 29. 65.261+65.262 Є30 Єгоричева, С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : Навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. - К. : ЦУЛ, 2014. - 292 с.
 30. 65.262 Ж74 Житнигор, Б. С. Деньги, кредитно-финансовые инструменты и механизмы юридической защиты их оборота от противоправных посягательств / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов. - Бендеры : Полиграфист, 2008. - 232 с.
 31. 92+65.262 З-14 Загородній, А. Г. Кредитування : Термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин. - К. : Кондор, 2007. - 168 с.
 32. 65.053 З-14 Загурський, О. М. Фінансовий аналіз. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / О. М. Загурський. - К. : ЦУЛ, 2013. - 472 с.
 33. 65.262 З-17 Зайцев, О. В. Фінансові розрахунки. Теорія і практика : навч. посіб. / О. В. Зайцев. - К. : Кондор, 2013. - 548 с.
 34. 87 И46 Ильин, В. В. Философия богатства: человек в мире денег / В. В. Ильин. - К. : Знание Украины, 2005. - 496 с.
 35. 65.262 І-23 Івасів, Б. С. Гроші та кредит : підруч. / Б. С. Івасів ; Івасів Б.С. - 3-тє вид., змін. й доп. - Тернопіль: К. : Карт-бланш, Кондор, 2008. - 528 с.
 36. 65.01 К17 Калетнік, Г. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 428 с.
 37. 65.262 К17 Калиниченко, О. Г. Монеты Украины (2001-2002). В 2-х ч. : Каталог. Ч.ІІ / О. Г. Калиниченко. - Львів, 2003. - 68 с.
 38. 65.262 К17 Калиниченко, О. Г. Монеты Украины (1992-2000). В 2-х ч. : Каталог. Ч.1 : Пробные, обиходные и юбилейные монеты / О. Г. Калиниченко, Г. Ф. Королев. - 3-е изд., доп. и пераб. - Львів, 2001. - 108 с.
 39. 88.5 К17 Калюжний, Є. Як стати і бути багатим : Філософія індивідуального успіху / Є. Калюжний. - К. : Смолоскип, 2006. - 282 с.
 40. 65.012.2+65.012.1 К19 Канцір, І. А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики : навч. посіб. / І. А. Канцір, І. КліпковаО, Л. В. Іванець. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 443 с.
 41. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси розвинутих країн : навч. посіб. / М. І. Карлін ; [Карлін М.І.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 484 с.
 42. 65.261 К23 Карлін, М. І. Державні фінанси України : навч. посіб. / М. І. Карлін ; Карлін М.І. - К. : Знання, 2008. - 348 с.
 43. 65.261 К23 Карлін, М. І. Фінансова система України : Навч. посіб. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 2007. - 324 с.
 44. 65.428 К30 Кацман, Я. Как делать деньги без денег. Искусство работать с переводным акредитивом и пользоваться правом переуступки выручки / Я. Кацман ; Ред. Гринберг А.С. - Мн. : Бел. наука, 2001. - 238 с.
 45. 65.262 К35 Кеннеді, М. Гроші без відсотків й інфляції. Як створити засіб обміну корисний для кожного / М. Кеннеді. - К. : МАУП, 2006. - 80 с.
 46. 65.261 К56 Ковалева, А. М. Финансы фирмы : Учебник / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 522 с.
 47. 65.262 К56 Коваленко, В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.- метод. посіб. / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с.
 48. 65.261 К56 Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : Навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. - К. : ЦУЛ, 2013. - 578 с.
 49. 65.262 К60 Колесников, О. В. Історія грошей та фінансів : Навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна. - 2-ге вид. випр. та доп. - К. : ЦНЛ, 2008. - 140 с.
 50. 65.262 К61 Колодізєв, О. М. Гроші і кредит : підруч. / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К. : Знання, 2010. - 615 с.
 51. 65.262 К61 Колотуха, С. М. Гроші та кредит : навч. посіб. / С. М. Колотуха, С. А. Власюк. - К. : Знання, 2012. - 495 с.
 52. 88.4-8 К61 Колтуцький, В. І. Капіталіст. Професія+робоче місце / В. І. Колтуцький ; [Колтуцький В. І.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 102 с.
 53. 65.012.2 К69 Корсікова, Н. М. Макроекономіка : навч. посіб. / Н. М. Корсікова ; [Корсікова Н. М.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 240 с.
 54. 65.262 К71 Косой, А. М. Платежный оборот: исследование и рекомендации / А. М. Косой. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 264 с.
 55. 32.81 К72 Костяев, Р. Бизнес в интернете: финансы, маркетинг, планирование / Р. Костяев. - С.Пб. : БХВ-Петербург, 2002. - 656 с.
 56. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю. Я. Кравченко ; [ Кравченко Ю.Я. ]. - 2-ге вид.. змін. та доп. - К. : Дакор, КНТ, 2009. - 672 с.
 57. 65.262 К78 Кравченко, Ю. Я. Фондовый рынок : учеб. пособие / Ю. Я. Кравченко ; Кравченко Ю.Я. - К. : Дакор, КНТ, 2008. - 733 с.
 58. 65.261 К89 Кузнецова, С. А. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / С. А. Кузнецова. - К. : ЦУЛ, 2014. - 124 с.
 59. 65.262 К89 Кузнецова, С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 400 с.
 60. 88.4-1 К89 Кузнєцова, Т. В. Основи економічної психології : Курс лекцій / Т. В. Кузнєцова. - К. : МАУП, 2006. - 140 с.
 61. 65.262 К89 Кузьмін, В. В. Історія грошей : Навч. посіб. / В. В. Кузьмін, О. П. Зикова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 62. 65.262 Л38 Левченко, Л. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Л. В. Левченко ; [Левченко Л. В.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 63. 66.4 Л57 Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме / П. Лилли. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 400 с.
 64. 65.052 Л64 Литвин, Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСЗФ) : підруч. / Н. Б. Литвин ; [Литвин Н. Б.]. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 608 с.
 65. 88.4 Л72 Лоза, И. В. Бизнес-тренинг "Путь к большим деньгам" / И. В. Лоза. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 160 с.
 66. 65.268 Л86 Луцишин, З. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації : Монографія / З. Луцишин. - К. : ДрУк, 2002. - 320 с.
  65.262 Л93 Любунь, О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності : Навч. по
 67. іб. / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. - К. : ЦНЛ, 2004. - 351 с.
 68. 65.262 Л96 Лютий, І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки / І. О. Лютий. - К. : Атіка, 2000. - 240 с.
 69. 87 М13 Мазараки, А. А. Философия денег : Монография / А. А. Мазараки, В. В. Ильин. - К. : КНТЕУ, 2004. - 719 с.
 70. 65.051 М21 Мальчик, М. В. Фінансова статистика : навч. посіб. / М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех. - К. : ЦУЛ, 2011. - 184 с.
 71. 65.262 М26 Марковецька, Г. М. Історія грошей і банківництва : навч. посіб. / Г. М. Марковецька, Р. Ю. Марковецький. - Т. : ТНЕУ, 2009. - 412 с.
 72. 65.262 М33 Матвієнко, П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України / П. В. Матвієнко ; [Матвієнко П. В.]. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с.
 73. 65.262 М71 Мищенко, С. В. Проблемы устойчивости денежного обращения : монография / С. В. Мищенко. - М. : Новое знание, 2014. - 399 с.
 74. 65.261 П12 Пайк, Р. Корпоративные финансы и инвестирование / Р. Пайк, Б. Нил. - 4-е изд. - С.Пб. : Питер, 2006. - 784 с.
 75. 32.973 П32 Пикуза, В. Экономические расчеты и бизнес-моделирование в Excel / В. Пикуза ; [Пикуза В.]. - С.Пб. : Питер, 2012. - 400 c.
 76. 65.262 Р32 Реверчук, С. К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн : навч. посіб. / С. К. Реверчук ; [Реверчук С. К.]. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 258 с.
 77. 65.262 Р69 Романишин, В. Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навч. посіб. / В. Романишин, Ю. Уманців. - К. : Атіка, 2005. - 480 с.
 78. 88.52 Р82 Рубин, Г. К. Возьми от жизни все. Законы власти и богатства / Г. К. Рубин ; пер.Антонова А.А. - М. : Рипол Классик, 2004. - 320 с.
 79. 65.262 Р83 Руденко, Л. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій : Монографія / Л. Руденко. - К. : Кондор, 2004. - 480 с.
 80. 65.262 Р98 Рябинина, Л. Н. Деньги и кредит : учеб. / Л. Н. Рябинина. - К. : ЦУЛ, 2014. - 608 с.
 81. 65.262 С21 Саттон, Э. Власть доллара / Э. Саттон. - М. : Фэри-В, 2003. - 192 с.
 82. 65.262(1) С24 Свиридов, А. А. Магия финансов: инвестиции / А. А. Свиридов ; Свиридов А. А. - М., 2003. - 352 с.
 83. 65.262 С65 Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 240 с.
 84. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. - К. : Кондор, 2013. - 464 с.
 85. 88.4 С79 Степанов, С. Человек при деньгах. Психология достатка / С. Степанов. - С.Пб. : Питер, 2000. - 160 с.
 86. 65.053 Т67 Тринька, Л. Я. Економічний аналіз : Навч. - метод. посіб. / Л. Я. Тринька, (Іванчук) О. В. Липчанська. - К. : Алерта, 2013. - 568 с.
 87. 65.01 Ф33 Федоренко, В. Г. Політична економія : підруч. / В. Г. Федоренко. - 2-ге вид. - К. : Алерта, 2015. - 487 с.
 88. 65.261 Ф47 Фещенко, Л. В. Бюджетна система України : Навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. - К. : Кондор, 2008. - 440 с.
 89. 65.052 Ш25 Шара, Є. О. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях : навч. посіб. / Є. О. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. - К. : ЦУЛ, 2011. - 440 с.
 90. 65.262 Ш33 Швайка, М. А. Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення / М. А. Швайка ; [Швайка М. А.]. - К. : Київський міжнародний університет, 2010. - 760 с.
 91. 65.262 Ш33 Швайка, М. А. Кредитна грошова система: її суть та особливості функціонування : наукове видання / М. А. Швайка ; Швайка М.А., за заг. ред. О.М. Овсянникової. - К. : Київський міжнародній університет, 2008. - 240 с.
 92. 65.262 Ш37 Шевцова, С. 10 способов стать богаче. Личный бюджет / С. Шевцова, М. Горба. - С.Пб. : Питер, 2007. - 176 с.
 93. 65.262 Ш46 Шемет, Т. С. Теорія і практика валютного курсу : Навч. посіб. / Т. С. Шемет ; Ред. Рогач О. І. - К. : Либідь, 2006. - 360 с.
 94. 65.262 Ш66 Шкварчук, Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. - К. : Знання, 2013. - 382 с.
 95. 65.262 Ш97 Шуст, Р. М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні : Навч. посіб. / Р. М. Шуст. - К. : Знання, 2007. - 371 с.
 96. 65.262 Щ70 Щетинін, А. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін ; Щетинін А.І. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2010. - 440 с.
 97. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Монетаризм: теорія і практика : Монографія / П. І. Юхименко. - К. : Кондор, 2005. - 312 с.
 98. 65.02 Ю94 Юхименко, П. І. Теорія монетарізму : Навч. посіб. / П. І. Юхименко. - К. : Кондор, 2008. - 378 с.
 99. 88.4-1 Я47 Яковлев, В. Живые деньги: 100 золотых способов их получить, применить и приумножить / В. Яковлев. - С.Пб. : Питер, 2004. - 288 с. - (Имейте деньги).

Державне регулювання зайнятості

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 Б64 Біржове право України : навч. посіб. / [Упор. І. В. Татарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 244 с.
 2. 60.7 Д31 Демография / Ред. Волгин Н.А. - М. : Изд-во Рагс, 2003. - 384 с.
 3. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 4. 65.24 Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / Мерзляк А.В., Михайлов Є.П., Корецький М.Х., Михайлова Г.О. - К. : ЦНЛ, 2012. - 328 с.
 5. 65.01 Е45 Економіка України: десять років реформ / Ред. Ватаманюка З., Панчишина С. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
 6. 65.01 Е45 Економіка України: фактори виробництва, галузева структура, розміщення, тенденції розвитку : Навч. посібник. - Х. : ХНУ ім. Каразіна В.Н,, 2005. - 240 с.
 7. 60.6я2 Е45 Економічна активність населення України 2009 : Стат. збірник / [Відп. за вип. Сеник І. В.]. - К. : Держкомстат, 2010. - 207 с.
 8. 65.01 Е45 Економічна теорія. Політекономія : підруч. / [ Ред. В.Д. Базилевич ]. - 8-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2012. - 702 с. - (Класичний університетський підручник).
 9. 65.24 З-17 Зайнятість та ринок праці : Міжвідомч. наук. зб. Вип.17. - К., 2002. - 150 с.
 10. 65.24 І-66 Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки та зайнятості населення в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Ред. Федоренко В.Г. - К. : ІПК ДСЗУ, 2004. - 258 с.
 11. 65.290-2(2) К13 Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь : Навч. посіб. / Ульяненко Ф.М,, Нікітченко С.М., Котельніков Д.І., Нікітченко О.В. - К. : ЦНЛ, 2005. - 320 с.
 12. 65.012.2+65.012.1 М16 Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посіб. / [За наук. ред. Федоренка В. Г., Денисенка М. П.]. - К. : Алерта, 2013. - 728 с.
 13. 65.24 М85 Мотивація праці та формування ринку робочої сили / Ред. Саблук П.Т., Бугуцький О.А. - К. : Урожай, 1993. - 416 с.
 14. 65.24 О-64 Організація роботи центру зайнятості (варіант розроблений Кіровоградським обласним центром зайнятості) : Метод. посіб. - К., 1995. - 157 с.
 15. 65.01 О-75 Основи економічної науки : Навч. посіб. / [Мацелюх Н. П., Розум О. М., Максименко І. А. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2013. - 324 с.
 16. 65.272 О-75 Основы социальной работы : учеб. / отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2007. - 560 с.
 17. 65.24 П15 П15 Пам'ятка роботодавцю. - К. : Державна служба зайнятості, 2000. - 15 с.
 18. 65.01 П50 Політична економія : навч. посіб. Ч.ІІІ : Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове господарство / [Мацелюх Н. П., Максименко І. А., Рябокінь Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 168 с.
 19. 60.6я2 П70 Праця України 2009 : Статистичн. зб. / [Відпов. за вип. Cеник І. В.]. - К. : Держкомстат України, 2010. - 341 с.
 20. 65.012.2 П78 Проблемы макроэкономического регулирования / А.И.Лученок и др. - Мн. : "Право и экономика", 2005. - 178 с.
 21. 65.24 П78 Проблемы труда и занятости в отечественных и зарубежных публикаций : Тематическая подборка. - К., 1992. - 100 с.
 22. 65.24 С40 Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування : аналіт. доп. / [Ред. Жаліл Я. А.]. - К. : НІСД, 2010. - 72 с.
 23. 65.051 С69 Социально-экономическая статистика : Учеб. пособие / Дащинская Н.П., Подхватилина С.С., Теслюк И.Е. и др.; Ред. Нестерович С.Р. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн. : БГЭУ, 2003. - 239 с.
 24. 60.5 С69 Социальное время и социальная политика в ХХІ веке : Специализированная информация / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отдел социологии и социальной психологии. - М. : ИНИОН, 2002. - 72 с.
 25. 60.6я2 С69 Соціальні індикатори рівня життя населення : Стат. зб. - К. : Державний комітет статистики України, 2004. - 229 с.
 26. 65.01 С69 Соціально - економічні пріорітети сталого розвитку : Зб. наук. праць / Відп. ред. Л. К. Безчасний. - Київ : Ін - т економіки НАН України, 2003. - 250 с.
 27. 60.6 С78 Статистика ринку праці : міжнародні стандарти та національний досвід : Навч. посіб. / За ред. Власенко Н.С., Григорович Н.В., Рубльової Н.В. - К. : Тов. " Август Трейд", 2006. - 246 с. : іл. - с. 315-320.
 28. 60.6я2 С78 Статистичний щорічник України за 2012 рік / [Ред. Осауленко О.Г.]. - К. : Август Трейд, 2013. - 551 с.
 29. 65.24 С83 Стратегия занятости / под ред. Л.С. Чижовой. - М. : Экономика, 1990. - 208 с.
 30. 65.290-2 С89 Суперменеджер: создание успешной команды : Пер. с англ. / пер.Бубличенко М. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 96 с.
 31. 67.4 С91 Сучасні проблеми правової системи України : Збірник матер. IV Міжнар. наук.- практич. конф. 22 листопада 2012 р. Вип.4 / [Редкол. Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 514 с.
 32. 74 Т33 Теорія і практика професійної орієнтації : навч. посіб. - К. : Персонал, 2010. - 272 с.
 33. 65.01 Т65 Трансформаційна економіка : Навч. посіб. / Ред. Савчук В. С., Зайцева Ю.К. - К. : КНЕУ, 2006. - 612 с.
 34. 65.01 У45 Україна за роки незалежності: 1991-2002 / 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с.
 35. 65.24 У67 Управление занятостью и организация трудоустройства : Обзорная информация / Сост. Яровой, под ред. Г.В.Щекина. - К. : МАУП, 1995. - 176 с.
 36. 65.290-2(2) У66 Управление персоналом организации : учеб. / [ Ред. Кибанов А. Я. ]. - 3-изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 638 с.
 37. 65.24я2 У 67 Управление человеческими ресурсами = The IEBM Handbook of human resource management : Энциклопедия / Под ред. Пул М., Малкольм У. - С.Пб. : Питер, 2002. - 1200 с.
 38. 65.24 Э40 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / Под. ред. Н.А.Волгина, Ю.Г.Одегова. - М. : Экзамен, 2002. - 736 с.
 39. 65.01 Э40 Экономическая теория.Политэкономия : учеб. / [ Ред. В.Д. Базилевич ]. - К. М. : Знання Рыбари, 2009. - 870 с.
 40. 65.24 А39 Акіліна, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2012. - 820 с.
 41. 65.5 А50 Алле, М. Глобализация: Разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность / М. Алле ; Пер. с фр. Егоров И.А. - М. : ТЕИС, 2003. - 314 с.
 42. 65.24 А83 Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг ; Армстронг М. ; пер.под ред. С.К. Мордовина. - 8-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 832 с.
 43. 60.56 Б12 Бабосов, Е. М. Экономическая социология: вопросы и ответы / Е. М. Бабосов. - Мн. : ТетраСистемс, 2004. - 224 с.
 44. 65.051 Б48 Беркита, К. Ф. Економічна статистика : Навч. посіб. / К. Ф. Беркита. - К. : Професіонал, 2004. - 208 с.
 45. 65.290-2(2) Б67 Білокур, І. П. Сертифікація персоналу : Навч. посіб. / І. П. Білокур ; [Білокур І. П.]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 224 с.
 46. 65.24 Б73 Богиня, Д. П. Основи економіки праці : Навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2002. - 313 с.
 47. 67.405.1 Б77 Бойко, М. Д. Трудове право України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2014. - 392 с.
 48. 67.405.1 Б79 Болотіна, Н. Б. Трудове право України : підручн. / Н. Б. Болотіна ; Болотіна Н.Б. - 5-те вид., перероб і доп. - К. : Знання, 2008. - 860 с.
 49. 65.051 Б83 Борух, В. О. Економічна статистика : Навч. посіб. / В. О. Борух, Р. В. Алямкін. - К. : Ліра-К, 2006. - 318 с.
 50. 65.24 Б91 Буряк, П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор'єва. - К. : ЦНЛ, 2004. - 440 с.
 51. 65.24+65.272 В19 Василенко, П. М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття у питаннях та відповідях / П. М. Василенко, В. Г. Федоренко. - К. : Алерта, 2011. - 304 с.
 52. 65.24 В19 Васильченко, В. С. Державне регулювання зайнятості : Навч. посібник / В. С. Васильченко. - К. : КНЕУ, 2003. - 252 с.
 53. 65.24 В67 Волкова, О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Волкова ; Волкова О. В. - К. : ЦУЛ, 2007. - 624 с.
 54. 60.54 Г61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді : Курс лекций / М. Ф. Головатий ; 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 304 с.
 55. 65.24 Г61 Головко, М. Л. Зайнятість населення України: соціально-економічні, правові та історичні аспекти. / М. Л. Головко, В. П. Пастухов ; за заг. ред. О.М. Стояна. - К. : Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 1998. - 381 с.
 56. 65.01 Г69 Горлов, С. М. Економіка-ХХІ. Теорія і практика : наук. праця / С. М. Горлов. - Кіровоград, 2011. - 360 с.
 57. 65.24 Г85 Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова ; [Грішнова О. А.]. - 5-те вид., оновл. - К. : Знання, 2011. - 390 с.
 58. 60.54 Г85 Грішнова, О. А. Людський розвиток : Навч. посіб. / О. А. Грішнова. - К. : КНЕУ, 2006. - 308 с.
 59. 65.012.2 Г87 Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. - К. : ЦУЛ, 2010. - 672 с.
 60. 65.24 Є83 Єсінова, Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / Н. І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с.
 61. трудові відносини : Навч. посіб. / Н. І. Єсінова. - К. : Кондор, 2004. - 432 с.
 62. 65.01 Є97 Єщенко, П. Сучасна економіка : Навч. посіб. / П. Єщенко, С, Ю. І. Палкін. - К. : Вища шк., 2005. - 325 с.
 63. 65.24 З-13 Завіновська, Г. Т. Економіка праці : Навч. посібн. / Г. Т. Завіновська. - 2-ге вид. без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 300 с.
 64. 60.6 З-38 Захожай, В. Б. Статистика труда и занятости : Учебно-метод. пособие / В. Б. Захожай, А. В. Калина. - К. : МАУП, 2000. - 80 с.
 65. 65.24 И20 Иванова, В. Н. Управление занятостью населения на местном уровне : Учеб. пособие / В. Н. Иванова, Т. И. Безденежных. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 192 с.
 66. 65.24 І-44 Іляш, О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. - К. : Знання, 2010. - 476 с. - CD.
 67. 65.24 К17 Калина, А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : Персонал, 2014. - 498 с.
 68. 65.24 К17 Калина, А. В. Ринок праці (національний та міжнародний аспекти) : навч. посіб. / А. В. Калина ; [Калина А. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 216 с.
 69. 65.24 К17 Калина, А. В. Державне регулювання зайнятості : Навч. посібник / А. В. Калина. - К. : МАУП, 2006. - 144 с. : іл.
 70. 65.24 К17 Калина, А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : Учеб. пособие / А. В. Калина. - 4-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 312 с.
 71. 65.23 К72 Косянчук, Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.
 72. 65.24 К77 Кравченко, І. С. Трудозберігаюча функція зайнятості. / І. С. Кравченко. - К. : Ін Юре, 1998. - 360 с.
 73. 65.272 Л51 Лесько, О. Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : монографія / О. Й. Лесько ; Лесько О. Й. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 244 с.
 74. 65.24 Л55 Лібанова, Е. М. Ринок праці та соціальний захист : Навч. посіб. із соц. політики / Е. М. Лібанова, О. Палій. - К. : Основи, 2004. - 491 с.
 75. 60.6 Л83 Лугінін, О. Є. Статистика : Підручник / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. - К. : ЦНЛ, 2005. - 580 с.
 76. 65.051 Л83 Лугінін, О. Є. Статистика національної економіки та світового господарства : Навч. посіб. / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - К. : ЦНЛ, 2006. - 502 с.
 77. 65.24 Л84 Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич ; [Лукашевич В. М.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Л. : Новий світ-2000, 2012. - 424 с. - CD.
 78. 65.24 М25 Маренков, Н. Л. Управление трудовыми ресурсами / Н. Л. Маренков, Е. А. Алимарина. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 448 с.
 79. 65.01 М48 Мельник, Л. Ю. Економічна теорія- політекономічний контекст : Навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. - К. : Кондор, 2008. - 524 с.
 80. 65.01 М74 Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний, С. В. Устенко. - 3-тє вид., стер. - К. : Академія, 2009. - 504 с.
 81. 65.24 Н76 Ноджак, Л. С. Демографічні чинники формування і використання трудового потенціалу за ринкових умов / Л. С. Ноджак. - Львів : ІРД НАНУ, 2004. - 188 с.
 82. 65.24 О-75 Осовська, Г. В. Управління трудовими ресурсами : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. - К. : Кондор, 2008. - 224 с.
 83. 65.01 О-86 Отрошко, О. В. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / О. В. Отрошко. - 2-ге вид. переробл. та доп. - К. : Знання, 2013. - 334 с.
 84. 65.24 П31 Петюх, В. М. Ринок праці та зайнятість / В. М. Петюх. - К. : МАУП, 1997. - 120 с.
 85. 65.01 С77 Старостенко, Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. - К. : Кондор, 2013. - 464 с.
 86. 65.01 С79 Стеченко, Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіонолістика : Підручн. / Д. М. Стеченко. - К. : Вікар, 2006. - 396 с.
 87. 65.01 Ф33 Федоренко, В. Г. Політична економія : підруч. / В. Г. Федоренко. - 2-ге вид. - К. : Алерта, 2015. - 487 с.
 88. 65.01 Х30 Хвесик, М. А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка : навч. посіб. / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. - К. : Кондор, 2009. - 344 с.
 89. 65.24 Ч-42 Чемерис, А. Т. Організація діяльності служб зайнятості : Конспект лекцій / А. Т. Чемерис. - К. : МАУП, 2003. - 120 с.
 90. 65.24 Ч-45 Червінська, Л. П. Економіка праці : Навч. посібн. / Л. П. Червінська ; [Червінська Л. П.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 288 с.
 91. 65.24 Ч-49 Чернявська, О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Чернявська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2013. - 522 с.
 92. 65.290-2(2) Ч-93 Чурсіна, Л. А. Сертифікація персоналу : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. - К. : Ліра-К, 2012. - 316 с.
 93. 65.290-2(2)+88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. Организация и психология управления персоналом : Учеб.- метод. пособие / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2002. - 832 с.

Соціоніка як знання про людину і суспільство

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 Б53 Бескова, Л. Начала соционики. Я и все остальные / Л. Бескова, А, Е. А. Удалова. - М. : ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. - 224 с.
 2. 88.5 Б90 Букалов, А. В. Соционика: тайна человеческих отношений и биоэнергетика / А. В. Букалов, А. Г. Бойко. - К. : Соборная Украина, 1992. - 80 с.
 3. 65.290-2(2) В49 Виноградський, М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова ; 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502 с.
 4. 88.5 Г94 Гуленко, В. В. Соционика для руководителя. Кн.1 : Введение в соционику: Методические рекомендации / В. В. Гуленко, А. В. Молодцов. - 2-е изд. - К. : МЗУУП, 1993. - 128 с.
 5. 88.5 Г94 Гуленко, В. В. Соционика для руководителя. Кн.2 : Основы социоанализа: Метод. рекомендации / В. В. Гуленко, А. В. Молодцов. - 2-е изд. - К. : МЗУУП, 1993. - 128 с.
 6. 87 К17 Калинаускас, И. Наедине с миром / И. Калинаускас. - С.Пб. : Ключ, 1997. - 330 с.
 7. 65.290-2 К61 Колпаков, В. М. Самоменеджмент : навч. посіб. / В. М. Колпаков ; Колпаков В.М. - К. : Персонал, 2008. - 528 с. : іл.
 8. 65.290-2 Л84 Лукашевич, Н. П. Самоменеджмент. Теория и практика : Учебник / Н. П. Лукашевич. - К. : Ника-Центр, 2007. - 344 с.
 9. 65.290-2(2) М69 Михайлова, Л. І. Управління персоналом : Навч. посіб. / Л. І. Михайлова. - К. : ЦНЛ, 2007. - 248 с.
 10. 88.5 М75 Молодцов, А. В. Практикум по прикладной соционике / А. В. Молодцов, С. О. Хохель. - 2-е изд., доп. - К. : МАУП, 1994. - 204 с.
 11. 65.290-2 О-66 Орликовський, М. О. Самоменеджмент: практикум : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
 12. 88.5 П80 Прокофьева, Т. Н. Соционика. Алгебра и геометрия человеческих взаимоотношений : Учебн.- практич. пособие / Т. Н. Прокофьева ; [Прокофьева Т.Н.]. - М. : Гном- Пресс, 1999. - 108 с.
 13. 88.5 Ф51 Филатова, Е. С. Соционика в портретах / Е. С. Филатова. - Новосибирск : Сибирский хронограф, 1996. - 71 с.

Естетичне виховання: теоретичні і практичні аспекти

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.8 Е86 Естетика : Навч. посіб. / Колєсніков М.П., Колєснікова О.В., Лозовий В.О. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 208 с.
 2. 87.7+87.8 Е88 Етика. Естетика : навч. посіб. / [За ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 432 с.
 3. 74 Н30 Народна педагогіка: світовий досвід / Уклад. Кузьмін А.І., Омеляненко В.Л. - К. : Знання-Прес, 2003. - 134 с. - (Навч.-метод. комплекс з педагогіки).
 4. 74 Н74 Новое педагогическое мішление / под ред. А.В. Петровского. - М. : Педагогика, 1989. - 280 с.
 5. 87.8 О-75 Основы эстетики и искусствознания: факультативный курс : Пособие для учителя / [Ред. Любинский И. Л., Скатерщикова В. К.]. - М. : Просвещение, 1979. - 300 с.
 6. 74 П24 Педагогика : учеб. / [Под общ. ред. В. В. Белорусовой, И. Н. Решетень]. - М. : Физкультура и спорт, 1978. - 286 с.
 7. 74 П24 Педагогіка : Хрестоматія / Уклад. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання-Прес, 2006. - 700 с.
 8. 87.8 П90 Пути и средства эстетического воспитания / [Киященко Н. И., Лейзеров Н. Л., Абросимов Б. Н. и др.]. - М. : Наука, 1989. - 192 с.
 9. 85.1 Х98 Художественная культура и эстетическое развитие личности / [Мазепа В. И., Азархин А. В., Михалев В. П. и др.]. - К. : Наук. думка, 1989. - 296 c.
 10. 87.8 Э87 Эстетика. - Учеб. пособие. - К. : Вища. шк., 1991. - 302 с.
 11. 87.8 Э87 Эстетика и современность / [Ред. Можнягун С. Е.]. - М. : Просвещение, 1978. - 192 с.
 12. 74.200.54 Э87 Эстетическое воспитание в школе-интернате ( Некоторые формы внеклассных занятий в начальных классах ) / [Под ред. О. А. Апраксиной]. - М. : АПН, 1961. - 112 с.
 13. 74.2 Э87 Эстетическое воспитание школьной молодежи / Под ред. Б.Т. Лихачева, Г.Зальмона. - М. : Педагогика, 1981. - 272 с.
 14. 71 Б81 Бондарев, Ю. Диалоги о формулах и красоте : кн. для учителя / Ю. Бондарев. - М. : Просвещение, 1990. - 224 с.
 15. 87.8 Б82 Борев, Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. - 4-е изд., доп. - М. : Политиздат, 1988. - 496 с.
 16. 74.26 В49 Виноградова, Г. Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе : пособ / Г. Г. Виноградова ; [Виноградова Г. Г.]. - М. : Просвещение, 1980. - 144 с.
 17. 74 И46 Ильина, Т. А. Педагогика : Учебн. пособие / Т. А. Ильина. - М. : Просвещение, 1984. - 496с.
 18. 74.200.54 К21 Кардашов, В. М. Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний вимір : монографія / В. М. Кардашов ; [Кардашов В. М.]. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2007. - 256 с.
 19. 74.58 К63 Комарова, А. И. Эстетическое воспитание студентов / А. И. Комарова. - Львів : Вища школа, 1984. - 160 с.
 20. 74.58 К72 Костюк, І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 268 с.
 21. 74.200 К73 Котикова, О. П. Эстетическое воспитание старшеклассников : Учеб.-метод. пособие / О. П. Котикова. - Мн. : Універсітэцкае, 1999. - 157 c.
 22. 74 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка : підруч. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання-Прес, 2004. - 445 с.
 23. 74 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 311 с.
 24. 74.9 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 324 с.
 25. 87.8 Л38 Левчук, Л. Т. Основи естетики : навч. посіб. / Л. Т. Левчук, О. І. Оніщенко. - К. : Вища школа, 2000. - 271 с.
 26. 87.8 Л38 Левчук, Л. Т. Естетика : Підручн. / Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Панченко ; ред. Левчук Л.Т. - К. : Вища школа, 2000. - 400 с.
 27. 87.8 Л84 Лукьянов, Б. Г. В мире эстетики : кн. для учащихся / Б. Г. Лукьянов ; [Лукьянов Б Г.]. - 2-е изд. доп. и перераб. - М. : Просвещение, 1988. - 272 с. : ил.
 28. 74.1 П56 Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. / Т. І. Поніманська ; Поніманська Т.І. - К. : Академвидав, 2006. - 456 с. - (Альма-матер).
 29. 74.1 П56 Поніманська, Т. І. Дошкільна педагогіка : Практикум: навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. - К. : Слово, 2004. - 352 с.
 30. 87.8 Р17 Разумный, В. А. Эстетический всеобуч. Принципы организации. Методика. Программное обеспечение : пособ. / В. А. Разумный. - М. : ВНМЦ, 1987. - 88 с.
 31. 87.8 С20 Сараф, М. Я. Введение в эстетику спорта : Учеб. пособ. / М. Я. Сараф, В. И. Столяров. - М. : Физкультура и спорт, 1984. - 104 с.
 32. 87.8 С21 Сафронов, Б. В. Эстетическое сознание и духовный мир личности / Б. В. Сафронов ; [Сафронов Б. В.]. - М. : Знание, 1984. - 96 с.
 33. 74.200 С28 Северикова, Н. М. А. В. Луначарский о воспитании : метод. пособие / Н. М. Северикова. - М. : Высшая школа, 1990. - 190 с.
 34. 87.8 С51 Сморж, Л. О. Естетика : Навч. посіб. / Л. О. Сморж. - К. : Кондор, 2007. - 334 с.
 35. 74.03 С91 Сухомлинський, В. О. Вибрані твори : В 5-ти т. Т.1 / В. О. Сухомлинський. - К. : Рад. шк., 1976. - 654 с.
 36. 87.8 Т19 Татаркевич, В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естет. переживання / В. Татаркевич ; пер.Пер. з пол. В. Корнієнка. - К. : Юніверс, 2001. - 368 с.
 37. 74.200.54 Т61 Торшилова, Е. М. Эстетическое воспитание в семье / Е. М. Торшилова. - М. : Искусство, 1989. - 144 с. - (Библиотека для родителей).
 38. 74 Х20 Харламов, И. Ф. Педагогика : Учебн. пособие / И. Ф. Харламов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1990. - 576 с.
Пошук по сайту: