Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

  Організація діловодства

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 2. 67.71 Д46 Діловодство у судах: збірник інструкцій / Упоряд. Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2008. - 436 с.
 3. 65.290-2(5) О-64 Організація діловодства та навчальна практика : Навч. посіб. / Ред. Чорненький Я. Я., Когута В. М. - К. : Алерта, 2006. - 600 с.
 4. 65.290-2(5) П68 Правила ведення нотаріального діловодства : зі змін. та доп. станом на 15 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 122 с.
 5. 92 У59 Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / Германенко Г. - К. : Довіра, 2003. - 623 с.
 6. 65.290-2(5) Б53 Беспянська, Г. В. Організація роботи з документами : Навч. посіб. для дист. навч. / Г. В. Беспянська ; За наук. ред. Бездрабко В.В. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 244 с.
 7. 65.290-2(5) Б83 Боровський, В. Н. Діловодство в банківських установах : Навч. посіб. / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 8. 65.290-2(5) Г68 Гордієнко, К. Д. Діловодство в роботі секретаря : Практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2007. - 280 с.
 9. 65.290-2(5) Д19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с.
 10. 65.290-2(5) І-20 Іванов, Т. В. Муніципальне діловодство : Навч. посіб. / Т. В. Іванов, Л. П. Піддубна. - К. : Либідь, 2004. - 312 с.
 11. 65.290-2(5) К59 Козоріз, В. П. Загальне і кадрове діловодство : Навч. посіб. / В. П. Козоріз, Н. І. Лапицька. - К. : МАУП, 2002. - 168 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Zag_i_kadrove_dilovodsvo(Kozoriz).PDF
 12. 65.290-2(5) К63 Комова, М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; [Комова М.В.]. - 4-те вид. - Львів-К. : Тріада плюс, "Алерта", 2011. - 220 с.
 13. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. / А. В. Корж ; [ Корж А. В. ]. - 3-тє вид, стереотип. - К. : КНТ, 2009. - 372 с.
 14. 65.290-2(5) М17 Макух, Я. Д. Кадрове діловодство : Навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - К. : Знання, 2006. - 143 с.
 15. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : Навч. посіб. Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 383 с.
 16. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : навч. посіб. у 2-х ч. Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.
 17. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; Палеха Ю. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 458 с.
 18. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Кондор, 2007. - 194 с.
 19. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практич. посіб. / Є. К. Пашутинський ; [Пашутинський Є. К.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : КНТ, 2010. - 332 с.
 20. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства / Є. К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. та доповн. - К. : КНТ, 2008. - 288 с.
 21. 92 С13 Савицький, В. Діловодство та архівна справа у вищій школі ( локальні нормативно-правові акти ) : Довідник / В. Савицький. - Хмельницький : ПП Ковальський В, 2005. - 482 с.
 22. 65.290-2(5) С42 Скібіцька, Л. І. Діловодство : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 23. 65.290-2(5) Т47 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки : Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 192 с.
 24. 65.290-2(5) Х76 Хоменко, М. Ф. Посібник з діловодства / М. Ф. Хоменко, О. В. Грабарь. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Генеза, 2003. - 104 с.
 25. 65.290-2(5) Ш61 Шиманський, Ф. В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навч. посіб. / Ф. В. Шиманський. - Одеса : Юридична література, 2003. - 208 с.

  Біологічні науки

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book1 : Bioorganic Chemistry / [Edited by B. S. Zimenkovsky, I. V. Nizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 288 p.
 2. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book2 : Biological Chemistry / [Edited by Yu. I. Gubsky, I. V. Hizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 544 p.
 3. 28.071 M45 Medical and biological physics = Медична та біологічна фізика : textbook / [Edited by A. V. Chalyi]. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 480 p.
 4. 28.072 Б63 Биологическая химия / Северин Е.С. и др. - М. : ООО "Медицинское информационное агентство", 2008. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Severin_Biohimiya.rar
 5. 92-2 Б63 Биология : Энциклопедия / Ред. М.С.Гилярова. - М. : Большая Российская Энциклопедия, 2003. - 864 с.
 6. 28 Б63 Биология : учеб. пособие / [Ред. Романенко А. В.]. - К. : Медицина, 2008. - 424 с.
 7. 28.072 Б63 Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн.; підруч. Кн.2 : Біологічна хімія / [За ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської]. - К. : Медицина, 2016. - 544 с.
 8. 28 Б63 Біологія : навч. посіб. / [Слюсарєв А. О., Самсонов О. В., Мухін В. М. та ін.]. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Вища школа, 2002. - 622 с.
 9. 28 Б67 Біологія : Підруч. / Шелест З. М., Войціцький В. М., Гайченко В. А. та ін. - К. : Кондор, 2007. - 760 с.
 10. 28 Б63 Біологія : навч. посіб. / [За ред. З. Д. Воробця]. - К. : Знання, 2010. - 436 с.
 11. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч. посіб. для студ. фарм. спец. вищ. навч. закл. - Х. : НФаУ, 2005. - 163 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky.rar
 12. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч.-метод. посіб. для студ. фарм. ф-тів. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. - 145 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky_posibnyk.rar
 13. 28.072 Б63 Біохімія : Підруч. / Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.М. та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. - 480 с.
 14. 32.81 І-74 Інформаційні технології в біології та медицині: Курс лекцій : навч. посіб. / [В.І. Гриценко, А.Б. Котова, М.І. Вовк та ін ]. - К. : Наук. думка, 2007. - 384 с.
 15. 28.071 М42 Медицинская и биологическая физика. Практикум : Учеб. пособие / Под ред. В.Г.Лещенко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Leschenko_med_biol_fizika_Praktikum.rar
 16. 28 М42 Медична біологія : Підруч. / Ред. Пішак В.П., Бажор Ю.І.,. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Pishak_Med_biologiya.rar
 17. 28.071 M45 Медична та біологічна фізика : підруч. / [За ред. О. В Чалого]. - вид.2-ге. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 528 с.
 18. 28.4 М59 Мікробіологія : Підручн. / Сергійчук М. Г., Позур В. К. та ін. - К. : ВПЦ"Київський університет", 2005. - 375 с.
 19. 28 Б26 Барціховський, В. В. Медична біологія : підруч. / В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. - 4-те вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 312 с.
 20. 28 В16 Вальченко, И. В. Введение в общую биологию : Учеб. пособ. для иностр. студ. подгот. отд. / И. В. Вальченко, Н. Л. Семянникова, Л. А. Копиевская. - Х. : ХНУГХ, 2017. - 70 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Valchenko_Obsch_biologiya.rar
 21. 28.072 Г65 Гонський, Я. І. Біохімія людини : Підруч. / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Gonskiy_Biohimiya_ludyny.rar
 22. 28.072 Г93 Губський, Ю. І. Біологічна хімія : Підручник / Ю. І. Губський. - К.-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 508 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Gubskiy_Biol_himiya.rar
 23. 28.071+34,7 Є60 Ємчик, Л. Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : підруч. / Л. Ф. Ємчик. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2014. - 392 с.
 24. 28.0 З-23 Залеський, І. І. Екологія людини : Підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - К. : Академія, 2005. - 288 с.
 25. 28.04 К19 Кандиба, Н. М. Генетика: курс лекцій : навч. посіб. / Н. М. Кандиба. - Суми : Університетська книга, 2016. - 397 с.
 26. 52.82 К56 Ковальов, В. М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : Підруч. / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова ; За ред. В.М.Ковальова. - Х. : НФаУ: Прапор, 2000. - 704 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Kovalyov_Farmakognoziya.rar
 27. 28.071 Л54 Лещенко, В. Г. Медицинская и биологическая физика : Учеб. пособие / В. Г. Лещенко, Г. К. Ильич. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 552 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Leschenko_med_biol_fizika.rar
 28. 28.072 М25 Мардашко, А. А. Биологическая и биоорганическая химия : учеб. пособ. / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. - 3-е изд. - К. : Каравелла, 2017. - 248 с.
 29. 92 М80 Мороз, І. В. Словник-довідник з біології / І. В. Мороз, Л. І. Мороз ; Ред. Ситник К.М. - К. : Генеза, 2001. - 416 с.
 30. 28 О-51 Околітенко, Н. І. Основи системної біології : Навч. посібник / Н. І. Околітенко, М. Гродзинський. - К. : Кондор, 2005. - 360 с.
 31. 28.04 П55 Помогайбо, В. М. Генетика людини : навч. посіб. / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. - К. : Академія, 2014. - 280 с. - (Альма-матер).
 32. 577 П63 Посудін, Ю. І. Біофізика : підруч. / Ю. І. Посудін. - К. : Ліра-К, 2017. - 472 с.
 33. 28.071 Р38 Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика : Учеб. для вузов / А. Н. Ремизов ; А.Н.Ремизов, А.Г.Максина, А.Я.Потапенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2003. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Remizov_Med_i_biol_fizika.rar
 34. 28.072 С34 Сибіль, М. Г. Клінічна біохімія : Навч. посіб. / М. Г. Сибіль. - Л. : ЛДУФК, 2015. - 228 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Sybil_Klin_biohimiya.rar
 35. 28.072 С91 Сухаренко, О. В. Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. - К. : Ліра-К, 2017. - 196 с.
 36. 28.071 Т41 Тиманюк, В. А. Биофизика : Учебник / В. А. Тиманюк, Е. Н. Животова. - 2-е изд. - К. : Профессионал, 2004. - 704 с.
 37. 28 Ш42 Шелест, З. М. Біологія : Підруч. / З. М. Шелест, В. М. Войціцький, В. А. Гайченко. - Житомир : ЖДТУ, 2002. - 592 с.

  30 травня - День Києва

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Киева : в 3-х т., 4-х кн. т.2 : Киев периода феодализма и капитализма / [ред. Сарбей В. Г., Попик П. В.]. - К. : Наукова думка, 1984. - 463 с.
 2. 92 К38 Київ. - Енциклопедичне видання. - К. : Альтернативи, 2001. - 620 с.
 3. 85.15 К38 Київ в екслібрисі. - К. : ЕММА, 2010. - 95 с.
 4. 26.89я6 К38 Київ у барвах осені : Фотоальбом / Авт. фот. Кузовков В.Ф., Авт. тексту Позняк П.І. - К. : Мистецтво, 1991. - 203 с.
 5. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 6. 92 К38 Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України. - К. : Хто є хто, 2001. - 464 с.
 7. 74я6 К38 Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Фотоальбом / Ред. Литвин В. та ін. - К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2004. - 184 с.
 8. 74.03 К38 Київський політехнічний інститут : Нарис історії. - К. : Наукова думка, 1995. - 320 с.
 9. 92+85.1 Х98 Художники Києва : творчо-біографічний довідник. Вип. 1. - К. : Іпрез, 2000. - 199 с.
 10. 63.3(4 Укр) Б90 Будкевич, В. Київ. Володимирська вулиця. / В. Будкевич. - К. : Київський дім, 1999. - 108 с.
 11. 85.11(4 Укр) В75 Воронцова, Е. Киевские пещеры / Е. Воронцова. - К. : Амадей, 2005. - 192 с.
 12. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Київ: люди і будинки / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : іл.
 13. 63.3(4 Укр) Д71 Доценко, Т. Київ і околиці / Т. Доценко, М. Лябах. - К. : Київський дім, 1998.
 14. 63.3(4 Укр) Д-71 Доценко, Т. Київ. Мандрівка стародавнім містом / Т. Доценко, М. Лябах, О. Парамонов. - К. : Київський дім, 1998. - 57 с.
 15. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко, М. М. Київ тепер і колись : репринтне видання / М. М. Захарченко ; Захарченко М.М. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 16. 63.3(4 Укр) И17 Ивакин, Г. Ю. Киев в ХІІІ - ХV веках / Г. Ю. Ивакин ; [Ивакин Г. Ю.]. - К. : Наукова думка, 1982. - 103 с.
 17. 22.6 К14 Казанцева, Л. Київське вікно у всесвіт. (Історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки) : Учеб. пособие / Л. Казанцева. - К. : Наш час, 2006. - 183 с.
 18. 63.3(4 Укр) К17 Кальницкий, М. Б. Верхний город. Киев- путеводитель / М. Б. Кальницкий ; [Кальницкий М.Б.]. - К. : Укрреклама, 1998. - 128 с.
 19. 63.3(4 Укр) К17 Кальницький, М. Б. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова. - К. : Генеза, 2002. - 384 с.
 20. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинский, В. Меценаты Киева / В. Ковалинский. - К. : Кий, 1998. - 528 с.
 21. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинський, В. Київські мініатюри. Кн. 2 / В. Ковалинський. - К., 2003. - 416 с.
 22. 63.3(4 Укр) Л17 Лазаревський, Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
 23. 63.3(4 Укр) Л84 Лукомский, Г. К. Киев. Церковная архитектура ХІ-ХІХ века. Византийское зодчество. Украинское барокко / Г. К. Лукомский. - Репр. воспроизведение изд. 1923 г. - К. : Техника, 1999. - 192 с.
 24. 92 М15 Макаров, А. Киевская старина в лицах XIX век / А. Макаров. - К. : Довіра, 2005. - 880 с.
 25. 85.11(4 Укр) М25 Марголіна, І. Київська обитель Святого Кирила. / І. Марголіна, В. Ульяновський. - К. : Либідь, 2005. - 352 с.
 26. 63.3(4 Укр) С31 Сенченко, Н. И. Киево-Могилянская академия: История Киево-братской школы / Н. И. Сенченко, Н. Э. Тер-Григорян-Демьянюк. - К. : Серж, 1998. - 176 с. : ил.
 27. 85.11 С41 Ситкарева, О. В. Киевская крепость ХVIII - XIX вв. / О. В. Ситкарева. - Киев, 1997. - 196 с.
 28. 63.3(4 Укр) С75 Стависький, В. Київ і київське літописання в ХІІІ столітті / В. Стависький ; Ін-т історії України НАН України. - К. : КМ Академія, 2005. - 107 с.
 29. 86.37 Я72 Яременко, М. Київське чернецтво ХVIII ст. / М. Яременко ; [ Яременко М. ]. - К. : КМ Академія, 2007. - 304 с.

  24 травня - День слов'янської писемності

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 5. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 63.3(0) В29 Венелин, Ю. И. Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом религиозном их отношении к россиянам. : Репринт с изд. 1841 г., предисл. Тулаева П. В. с сокращ. переводом на словенский язык. В прилож.: Краткий очерк истории Словении Ленарчича А. на словен. и рус. языках / Ю. И. Венелин. - М. : Университетская книга, 2004. - 384 с. - (Славянские древности).
 8. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
 9. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 12. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 13. 71 М63 Мірчук, І. Напрямки української культури / І. Мірчук ; [Мірчук І.]. - Мюнхен : Український Вільний Університет, 2003. - 53 с.
 14. 71.1 О-36 Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Іван Огієнко. - К. : Абрис, 1991. - 272 с.
 15. 81 Р88 Русанівський, В. М. Джерела розвитку східно-слов'янських літературних мов / В. М. Русанівський ; [Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 231 с.
 16. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 17. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 18. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
 19. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 20. 71.1 Я87 Ятченко, В. Ф. Історія духовної культури українського етносу : Навч. посіб. Ч.1 : Давня українська культура / В. Ф. Ятченко. - К. : Міленіум, 2004. - 148 с.

  20 травня - День вишиванки

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 5. 63.5 У45 Українське народне мистецтво. Вбрання = Украинское народное искусство. Одежда : альбом / [Упор. Колос С. Г., Гургула І. В., Лобановський Б. Б. та ін.]. - К. : Держ. вид-ва образотв. м-ва і музич. літ. УРСР, 1961. - 326 с.
 6. 85.126+85.125 У45 Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки = Украинское народное искусство. Ткани и вышивки / [Упор. Манучарова Н. Д., Сидорович С. Й.,Красицька І. Ф.]. - К. : Держ. вид-во образотв. м-ва і музичн. літ. УРСР, 1960. - 240 с.
 7. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 8. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 9. 85.12 Ж85 Жук, А. К. Сучасні українські художні тканини : монографія / А. К. Жук ; [Жук А. К.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 117 с.
 10. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 11. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 12. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 14. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 15. 85.128 Н64 Никорак, О. Українська народна тканина ХІХ - ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості = The ukrainian traditional folk cloths of XIX - XX cc. Typology, spreading, artistic peculiarities. Ч.1 : Інтер'єрні тканини ( за матеріалами західних областей України ) / О. Никорак. - Л. : Ін-т народознавства, 2004. - 583 с.
 16. 85.12 С29 Селівачов, М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation / М. Селівачов ; [Селіванов М.]. - К. : АНТ, 2005. - 400 с.
 17. 85.125 С34 Сидорович, С. Й. Художня тканина західних областей УРСР / С. Й. Сидорович. - К. : Наук. думка, 1979. - 153 с.
 18. 85.12 Т47 Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ( ХІІІ - ХVІІІ ст. ) : навч. посіб. / О. Р. Тищенко ; [Тищенко О. Р.]. - К. : Либідь, 1992. - 192 с.
 19. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.
 20. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  2 травня - Великдень

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В27 Великдень в Україні : нариси про Великодні свята з нар. піснями / [Ред. Мордань В. Г.]. - К. : Муз. Україна, 1993. - 128 с.
 2. 86.37 В76 Воскресение Христово. - К. : Пролог, 2004. - 108 с.
 3. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні. Т.3 : Православ'я в Україні / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - У 10-ти т. - К. : Український Центр духовної культури, 1999. - 560 с.
 5. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 7. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 8. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. - 2-ге вид. - К. : КМ Академія, 2003. - 200 с.
 9. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 10. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 11. 86.2 Р36 Религиоведение / Ленсу М.Я., Яскевич Я.С., Кудрявцев В.В. и др. - 2-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2004. - 421 с.
 12. 86.3 Р36 Религиозные традиции мира = Religious Traditions of the World. Т.1 / Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 13. 86.2 Р36 Религия в истории и культуре : учебник / [Ред. Писманик М. Г.]. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430 с.
 14. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 15. 86.2 Р36 Релігія і суспільство в Україні: фактори змін : Матеріали міжнар. конферен. 15-16 трав. 1998 р. - К. : Віпол, 1998. - 158 с.
 16. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 17. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 18. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 19. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 20. 86.37 И85 Исаева, Е. Л. Православные праздники / Е. Л. Исаева. - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 21. 86.2 К17 Калінін, Ю. А. Релігієзнавство : Підручн. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
 22. 63.5 К39 Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітлені : У 3-х кн., 6-ти т. Т. 3; Т. 4 : Весняний цикл; Літній цикл. Кн. 2 / С. Килимник ; [Килимник С.]. - К. : Обереги, 1994. - 528 с.
 23. 86.37 К44 Кислашко, О. Православні свята та народні звичаї / О. Кислашко, Я. Кислашко. - К. : Грамота, 2003. - 152 с.
 24. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 25. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 26. 86.37 Л84 Лука, К. (. Господня пасха : Проповеди. Беседы в дни Великих праздников / Крымский (Войно-Ясенецкий) Лука, святитель. - М. : Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 27. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 28. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. Зустріч із живим Богом: духовні бесіди на православні свята / Д. Мартишин. - К. : Духовно-просвітницький Центр ім. Святих Апостолів, 2013. - 104 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Благовістіть оновлення світу: духовні бесіди зі студентською молоддю на православні свята / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2012. - 88 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 32. 86.37 Н34 Наум. Благодатный огонь над гробом господним / Наум, священно-архимандрит. - М. : Пересвет, 1991. - 48 с.
 33. 92 П88 Пуряєва, Н. Словник церковно- обрядової термінології. / Н. Пуряєва ; [Пуряєва Н.]. - Л. : Свічадо, 2001. - 160 с.
 34. 86.2 Р15 Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Центр, 2000. - 240 с.
 35. 86.37 С13 Сагач, Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Джулия, 2001. - 64 с.
 36. 86.37 С13 Сагач, Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Криниця, 2000. - 64 с.
 37. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.

  Підручники за освітньо-професійною програмою "Стоматологія"

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 1 : General Issues of Family Medicine / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2016. - 560 p.
 2. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 376 p.
 3. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 3 : Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili, L. S.Babinets]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 616 p.
 4. 51.1 B69 Bobyrov, V. M. Bases of Bioethics and Biosafety = Основи біоетики та біобезпеки : study guide / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. - 2nd ed., stereotype. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 248 p.
 5. 51.2 H99 Hygiene and ecology = Гігієна та екологія : textbook / [Under the edited V.G. Bardov]. - Second ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 688 p.
 6. 52.5 P32 Pathomorphology = Патоморфологія : textbook / [ Edited by L. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata]. - 2nd ed. - K. : АUS Medicine Publishing, 2020. - 328 p.
 7. 52.5 P32 Pathophysiology = Патофізіологія : textbook / [ Edited by N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev]. - 3rd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 656 p.
 8. 52.81+56.6 К49 Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога : навч. посіб. / [За ред. О. М. Біловола]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 9. 52.82 T82 Tsurkan, O. O. Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups = Фармацевтична хімія : study guide / O. O. Tsurkan, I. V. Nizhenkovska, O. O. Hlushachenko. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 152 p.
 10. 52+28.074 M46 Medical microbiology, virology and immunology = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook / [Andrianova T. V., Bobyr V. V.,Danyleichenko, etc.] ; пер.from ukr. Published. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 744 p. : ill.
 11. 53.6 K79 Kovalsky, O. V. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging = Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : textbook / O. V. Kovalsky. - Second ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 504 p.
 12. 53.6 К78 Кравчук, С. Ю. Радіологія : підруч. / С. Ю. Кравчук. - К. : Медицина, 2019. - 296 с.
 13. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 1 : Diagnostics / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 424 p.
 14. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 2 : Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 264 p.
 15. 54.1+51.1(2)2 I-69 Internal Medicine:Clinical Care = Внутрішня медицина: Невідкладна допомога : textbook / [Edited by O. Ya.Babak, O.M. Bilovol]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.
 16. 54.5 G36 General Surgery = Загальна хірургія : textbook / [ Edited by S. D. Khimich, M. D. Zheliba]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 536 p.
 17. 54.5 T89 Tsyhykalo, O. V. Clinical anatomy and operative surgery = Клінічна анатомія та оперативна хірургія : textbook / O. V. Tsyhykalo. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 528 p.
 18. 55.14 I-60 Infectious Diseases = Інфекційні хвороби : textbook / [ Holubovska O. A., Andreichyn M. A., Shkurba A. V. et al.]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 664 p.
 19. 55.14 І-74 Інфекційні хвороби : підруч. / [За ред. В. М. Козька]. - К. : Медицина, 2019. - 312 с.
 20. 55.4 P58 Phthisiology = Фтизіатрія : textbook / [ Edited by V. I. Petrenko ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 416 p.
 21. 55.4 Ф93 Фтизіатрія : підруч. / [За ред. В. І. Петренка]. - К. : Медицина, 2015. - 472 с.
 22. 55.6 О-58 Онкологія : підруч. / {За ред. Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, І. Й. Галайчука]. - друге вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2019. - 520 с.
 23. 55.6 S81 Starikov, V. I. Oncology = Онкологія : textbook / V. I. Starikov, A. S. Khodak, I. Y. Galaychuk. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 216 p.
 24. 55.83+55.81 Д36 Дерматологія та венерологія : підруч. / [Степаненко В. І., Чоботврь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - 2--ге вид., стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 336 с.
 25. 56.1 N50 Neurology = Неврологія : textbook / [Edited by L. A. Hryhorova, L. I. Sokolova]. - K : AUS Medicine Publishing, 2017. - 624 p.
 26. 56.13 N50 Neurosurgery = Нейрохірургія : textbook / [Edited by V. Tsymbaliuk]. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 192 p.
 27. 56.13 Н46 Нейрохірургія : навч. посіб. / [За ред. В. О. П'ятикопа]. - К. : Медицина, 2019. - 152 с.
 28. 56.6 B29 Bases of Dentistry = Основи стоматології : textbook / [Edited by V. O. Malanchuk]. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 616 p.
 29. 56.6 O-63 Operative Dentistry. = Оперативна стоматологія. Ендодонтія : textbook; in 2 vol. Vol.1 : Endodontics / [Edited by A. V. Borysenko]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 384 p.
 30. 56.6 P43 Periodontal and Oral Mucosa Diseases = Захворювання пародонта і слизової оболонки порожнини рота : textbook; in 2 volumes. Vol.2 / [Edited by A. V. Borysenko]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 624 p.
 31. 56.6 P56 Pharmacotherapy in dentistry = Фармакотерапія в стоматології : manual / [ Bobyriov V.M., Petrova T. A., Ostrovska G. Yu.]. - Vinnytsia : Nova Khyha, 2020. - 376 p.
 32. 56.6 В52 Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу = Clinical practice in therapeutic stomatology for IV year students : навч. посіб. / [Петрушанко Т. О., Ніколішин А. К., Іленко Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 288 с.
 33. 56.6 П81 Пропедевтика ортопедичної стоматології : підруч. / [За ред. Короля Д. М.]. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 328 с.
 34. 56.6 K42 Kharkov, L. V. Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : textbook / L. V. Kharkov, L. M. Yakovenko, N. V. Kiselyova. - second edition. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 104 p.
 35. 56.6 S81 Starchenko, I. I. Pathomorphology of common diseases of maxillofacial area : study guide / I. I. Starchenko, B. M. Filenko, V. V. Cherniak. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 128 p.
 36. 56.7 O-63 Ophthalmology = Офтальмологія : textbook / [ Edited by O. P. Vitovska ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 648 p.
 37. 56.7 О-91 Офтальмологія : підруч. / [За ред. Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 38. 56.8 O-90 Otorhinolaryngology = Оториноларингологія : textbook / [Edited by Yu. Mitin, Yu. Deyeva]. - 6th ed., reprinted. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 264 p.
 39. 56.8 О-85 Оториноларингологія : підруч. / [Заболотний Д. І., Мітін Ю. В., Безшапочний С. Б. та ін.]. - 4-те вид. - К. : Медицина, 2020. - 472 с.
 40. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн.1 : Акушерство / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 4, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 424 с.
 41. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн. 2 : Гінекологія / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 3, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 376 с.
 42. 57.3 P36 Pediatric Infectious Diseases = Дитячі інфекційні хвороби : textbook / [ Edited by S. O. Kramarov, O. B. Nadraga ]. - 4th ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 240 p.
 43. 57.3 П24 Педіатрія : підруч. / [За ред. Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2021. - 224 с.

  Образотвоче мистецтво та архітектура

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85 А64 Анализ и интерпретация произведения искусства : Учеб. пособие / Яковлева Н.А., Мозговая Е.Б., Чаговец Т.П. и др. - М. : Высшая шк., 2005. - 551 с.
 2. 85.11 Б90 Будівельно- архітектурний комплекс столиці / Ред. Закревський В. - К. : Тов. " Логос Україна", 2007. - 192 с.
 3. 85.1 М64 Мировая художественная культура.ХХ век. Изобразительное искусство и дизайн / Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Кабкова Е. П., и др. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с. - (Мировая художественная культура).
 4. 85.1 А16 Абрамович, С. Д. Церковне мистецтво : Навч. посіб. / С. Д. Абрамович. - К. : Кондор, 2005. - 206 с.
 5. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Історія Італійського відродження. Мистецтво Північного відродження : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 130 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 6. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво XVII-XVIIIст. Мистецтво XIX-XX ст. : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 338 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 7. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво ісламського світу VII-XVII ст. : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 144 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 8. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво стародавнього світу. Мистецтво Середньовіччя : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 212 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 9. 85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Нариси з історії архітектури : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 172 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 10. 26.82 Б21 Бальзак, Л. Історія садово-паркового і топіарного мистецтва : Навч. посіб. / Л. Бальзак, В. Пушкар. - К. : Інститут реклами, 2011. - 186 с. : ил.
 11. 85.12 З-38 Захарчук-Чугай, Р. В. Українське народне декоративне мистецтво : Навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. - К. : Знання, 2012. - 342 с.
 12. 85 І-26 Ігошкіна, Н. Г. Культурологія мистецтва : Навч. посіб. / Н. Г. Ігошкіна. - К. : МАУП, 2005. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Kulturologiya_mictectva(Igoshkina).pdf
 13. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 14. 85 К48 Клеваев, В. Лекции по истории искусства / В. Клеваев. - К. : Факт, 2007. - 720 с.
 15. 85.11 К64 Конопльова, О. В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : Навч. посіб. / О. В. Конопльова. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Konoplyova_Myst_Vidrodzhennya.rar
 16. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2005. - 268 с.
 17. 85.11+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Kryzhanovska_Osn_land_arch.rar
 18. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 19. 92 Л17 Лазарев, А. Г. Справочник архитектора / А. Г. Лазарев, А. А. Лазарев, Е. О. Кудинова. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 377 с. - (Строительство и дизайн).
 20. 85.11+85.128 Л38 Легенький, Ю. Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера ) / Ю. Г. Легенький ; [Легенький Ю. Г.]. - К. : КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 21. 31.2 Л67 Лісна, О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : Навч. посіб. / О. І. Лісна. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Lisna_Osvitlennya.rar
 22. 85.11 М64 Мироненко, В. П. Архітектурна ергономіка = Architectural ergonomics : підруч. / В. П. Мироненко ; [ Мироненко В. П. ]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 240 с.
 23. 87 Н62 Никитина, И. П. Философия искусства : учебное пособие / И. П. Никитина ; Никитина И. П. - М. : Омега-Л, 2008. - 560 с.
 24. 85.1 О-35 Овчаренко, О. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : Навч.- метод. посіб. ІІ курс / О. Овчаренко, Є. Антонович. - К. : Ін-т реклами, 2007. - 156 с.
 25. 85.1 П19 Пастырь, И. В. Креативность познания композиции изобразительного искусства : учебн.- метод. пособие / И. В. Пастырь. - Измаил : РИО ИГГУ, 2005. - 148 с.
 26. 92 П29 Петкова, С. М. Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 512 с.
 27. 85.11+38 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 28. 26.82+85.11 П60 Порт, В. ЛАД. Ландшафт-архітектура-дизайн / В. Порт. - К. : ArtHuss, 2017. - 611 с.
 29. 26.82 С95 Сычева, А. В. Ландшафтная архитектура : учебн. пособие / А. В. Сычева ; [Сычева А.В.]. - 3-е изд. - Л. : Оникс, 2006. - 87с. : ил.
 30. 85.11 Т41 Тимофієнко, В. І. Історія архітектури Стародавнього світу : підруч. / В. І. Тимофієнко ; [Тимофієнко В. І.]. - К. : Наук. думка, 2006. - 512 с.
 31. 20.1+85.11 Ц58 Цигичко, С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : Навч. посіб. / С. П. Цигичко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 146 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Cygychko_Ekol_v_arhitekturi.rar

  Анатомія та фізіологія

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 А64 Анатомия, физиология, психология человека : Краткий иллюстрированный словарь / Ред. Батуева А. С. - С.Пб. : Питер, 2007. - 256 с.
 2. 28.707.3 Н83 Нормальная физиология : Учебник / Под ред. В.П.Дегтярева, С.М.Будылиной. - М. : Медицина, 2006. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Degtyarev_Norm_fiziologiya.rar
 3. 28.706+85.15 П37 Пластична анатомія. Кн. 1 : Остеологія, артрологія / [Рибін С. В., Бобін В. В., Калашнікова С. М. та ін.]. - Х., 2007. - 192 с.
 4. 28.707.3 П61 Посібник з фізіології / Ред. Шевчук В.Г. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 576 с.
 5. 28.707.3 Ф68 Фізіологія людини : 2-е вид., доп. / Яремко Є.О. та ін. - Л. : ЛДУФК, 2013. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Yaremko_Fiziol_ludyny.rar
 6. 92 Ч-39 Человек: анатомия, физиология, психология : Энциклопедический иллюстрированный словарь / Ред. Батуева А. С., Ильина Е. П., Соколова Л. В. - С.Пб. : Питер, 2007. - 672 с.
 7. 57.31+75 А72 Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - К. : Професіонал; ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 8. 28.073 А92 Атаман, О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посіб / О. В. Атаман ; 2-е вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Ataman_Patol_fiziologiya.rar
 9. 28.706 В75 Воронова, Н. В. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / Н. В. Воронова, Н. М. Климова, А. М. Менджерицкий. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 128 с.
 10. 28.706 Г14 Гайворонский, И. В. Функциональная анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие для мед. вузов / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский. - 5-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : СпецЛит, 2006. - 256 с.
 11. 28.706+85.15 Ж73 Жирнов, А. Пластична анатомія : навч. посіб. / А. Жирнов, О. Пілат. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 64 с.
 12. 28.707.3 З-91 Зубар, Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : підручник / Н. М. Зубар ; [Зубар Н. М.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 336 с.
 13. 28.707.3 К34 Келина, Н. Ю. Физиология в таблицах и схемах : Учеб. пособие / Н. Ю. Келина, Н. В. Безручко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 352 с.
 14. 28.706 К59 Козлов, В. И. Анатомия человека. Краткий курс : Учеб. пособ. для студ. мед. вузов / В. И. Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Практическая медицина, 2009. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kozlov_Anatomiya_cheloveka.rar
 15. 28.706 К59 Козлов, В. И. Анатомия нервной системы : Учеб. пособие / В. И. Козлов, Т. А. Цехмистренко. - М. : Мир, 2006. - 208 с. : ил.
 16. 28.706 М29 Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2019. - 184 с.
 17. 28.706 П57 Помогайбо, В. М. Анатомія та еволюція нервової системи : Навч. посіб. / В. М. Помогайбо, О. І. Березан. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).
 18. 28.706 П58 Попова, Н. П. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / Н. П. Попова, О. О. Якименко. - 3-е изд. - М. : Академический проект, 2006. - 112 с.
 19. 28.706 С34 Сидоренко, П. І. Анатомія та фізіологія людини : підручник / П. І. Сидоренко ; [П.І. Сидоренко, Г.О. Бондаренко, С.О. Куц]. - К. : Медицина, 2007. - 268 с.
 20. 28.706 Ф32 Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека : учебник / Н. И. Федюкович ; Федюкович Н. И. - 13-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 478 с.
 21. 28.707.3 Ф68 Філімонов, В. І. Фізіологія людини : підручник / В. І. Філімонов ; [Філімонов В. І.]. - К. : Медицина, 2010. - 776 с.
 22. 28.707.3 Ф68 Філімонов, В. І. Фізіологія людини в запитання і відповідях : навч. посіб. / В. І. Філімонов ; [Філімонов В. І.]. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 456 с.
 23. 28.707.3 Ф53 Філіппов, М. М. Фізіологія людини : Навч.-метод. посіб. / М. М. Філіппов, В. А. Цирульников, Т. Р. Ворначева. - К. : Персонал, 2013. - 362 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/fiziol_filippov.rar
 24. 28.706 Х76 Хомутов, А. Е. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / А. Е. Хомутов, С. Н. Кульба. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 315 с.
 25. 28.707.3 Ш20 Шандра, О. А. Нормальна фізіологія : Вибрані лекції: Навч. посіб. / О. А. Шандра, Н. В. Общіна ; За ред. О.А.Шандри. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Shandra_Norm_fiziologiya.rar
 26. 28.706 Ш23 Шапаренко, П. П. Анатомія людини. В 2-х т. Т.2 / П. П. Шапаренко, Л. П. Смольський. - К. : Здоров'я, 2005. - 372 с.
 27. 28.706 Ш35 Швырев, А. А. Анатомия человека для студентов и вузов колледжей / А. А. Швырев ; Швырев А. А. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 188 с.
 28. 28.706 Ш35 Швырев, А. А. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии / А. А. Швырев ; Ред. Морозова Р.Ф. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 411 с.
 29. 28.706 Щ61 Щербатых, Ю. В. Анатомия центральной нервной системы для психологов : учеб. пособие / Ю. В. Щербатых, Я. А. Туровский. - С.Пб. : Питер, 2010. - 128 с.

  9 березня - 207 років від дня народження Т.Г.Шевченка

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 85.1 Ш37 Тарас Шевченко: Альбом 1845 року / Упоряд. Гальченко С.А. - К. : Наук. думка, 2000. - 40 с. : 34 іл. - + Альбом.
 4. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 5. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 6. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
 7. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 8. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 9. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 10. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 11. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 12. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко ; [Мельниченко В.]. - К. : Либідь, 2009. - 740 с.
 13. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 14. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 15. 83.3(4Укр) П40 Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Л. Плющ. - К. : Факт, 2001. - 384 с.
 16. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 17. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 18. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 19. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 20. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 21. 85.14 Ш37 Шевченко, Т. Живописная Украина : Альбом офортів / Т. Шевченко. - К. : "Ділова Україна", 1993.
 22. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2004. - 472 с.
 23. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Три літа. Вибране. Поезії. Драми. Повісті. Листування / Т. Г. Шевченко ; Шевченко Т.Г. - К. : Книговид. центр "Посредник" Ltd, 1994. - 413 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Художник : Повісті / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1985. - 368 с.
 25. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

  Філософія - любов до мудрості

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 4. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 5. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 6. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 7. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 8. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 9. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 10. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 11. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 12. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.2 : Теоретична та практична філософія / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 431 с.
 13. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 14. 87 Б17 Базилевич, В. Д. Философия экономики / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. - К., М. : Знання; Рыбари, 2011. - 927 с.
 15. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 16. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 17. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 18. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 19. 87 Д75 Дробжева, Г. М. Введение в философию : Электронный ресурс / Г. М. Дробжева, О. А. Бурахина. - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 84 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/vvedenie_v_filosofiyu.rar
 20. 87 К19 Канке, В. А. Современная философия : Учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2014. - 329 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/kanke_sovremennaya_filosofiya.rar
 21. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 22. 87 К82 Кривуля, О. М. Філософія : Навч. посіб. / О. М. Кривуля. - Х. : ХНУ, 2010. - 592 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Kryvulya_Filosofiya.rar
 23. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 24. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 25. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 26. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 506 с.
 27. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - 5-те вид.,стереотип. - Львів : Новий світ-2000, 2010. - 504 с.
 28. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 29. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 30. 87 С38 Синицына, А. В. Философия : учеб. пособ. / А. В. Синицына. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 352 с.
 31. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 32. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 33. 72 С79 Степин, В. С. История и философия науки : Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - М. : Академический Проект, Трикста, 2011. - 423 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Ist_filos_i_nauki.rar
 34. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 35. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.

  25 лютого - 150 років від дня народження Лесі Українки

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) А72 Антологія української драматургії. Вип. 2. - К. : Мистецтво, 2005. - 432 с.
 2. 84(4 Укр) З-80 Золоті рядки української класичної літератури. Проза, поезія, драматургія / [ Уклад. С. М. Заготова]. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. - 800 с.
 3. 84(4 Укр) З-80 Золоті скарби української класики. Поезія, проза / [Уклад. Заготова С. М.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2010. - 352 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 5. 83(4 Укр) І-90 Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст.:У 2 кн. : Підруч. Кн.1 / Гнідан О.Д. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 6. 84(4 Укр) У45 Леся Українка у світі перекладу (вибрані твори європейськими мовами) : навч. посіб. / [Упоряд. і відпов. ред. Н. О. Данилюк]. - К. : Кондор, 2019. - 272 с.
 7. 84(4 Укр) Л64 Літературні шедеври видатних українських жінок-письменниць / [ Укл. Заготова С. М. ]. - Донецьк : ТОВ " ВКФ" БАО", 2009. - 448 с.
 8. 83.3 Л93 Любов славетних письменників у листах і в житті : збірник художньо-документальних нарисів / [Авт.-упоряд. В. О. Кирилюк]. - К. : Криниця, 2008. - 496 с. - (Серця скоряються коханню).
 9. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г64 Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) : монографія / О. Є. Гомотюк ; Гомотюк О.Є. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 552 с.
 11. 83.3(4 Укр) Д99 Дяченко, С. І. Українська література: для іноземних студентів : підруч. / С. І. Дяченко, О. В. П'ятецька. - К. : Академія, 2010. - 312 с.
 12. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
 13. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.2 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 624 с. - (Альма-матер).
 14. 83.3(4 Укр) Л38 Левченко, Г. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Левченко. - К. : Академвидав, 2013. - 332 с. - (Монограф).
 15. 83.3(4 Укр) М21 Малютіна, Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ-початку ХХ ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна ; [ Малютіна Н. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 256 с. - (Альма-матер).
 16. 83.3(4 Укр) П16 Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко ; [Панасенко Т. М.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 123 с.
 17. 83 П50 Поліщук, Я. О. Література як геокультурний проект : монографія / Я. О. Поліщук ; Поліщук Я. - К. : Академвидав, 2008. - 304 с. - (Монограф).
 18. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Вибрані твори : В 5 т. Т. 2 : Хрестоматія: "Золотослів" / Г. М. Сагач. - Рівне : ПП ДМ, 2006. - 288 с.
 19. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Драма : Драма / Л. Українка. - Симферополь, 2001.
 20. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Оргія = Драматичні поєми / Л. Українка. - К. : Основи, 2001. - 772 с.
 21. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка. - К. : Наук. думка, 2001. - 384 с.
 22. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка ; Українка Л. - К. : Наук. думка, 2008. - 384 с.
 23. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Руфін і Прісцілла: драма у п'яти діях / Л. Українка. - К. : Либідь, 2011. - 200 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Твори / Леся Українка. - К. : Дніпро, 2000. - 632 с.

  21 лютого - Міжнародний день рідної мови

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 6. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 7. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 16. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 17. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 18. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 20. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 21. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 23. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 24. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 25. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 26. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 27. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 28. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 29. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 30. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 31. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 32. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 33. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 34. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 35. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 36. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 37. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 38. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 39. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 40. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 41. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 42. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 43. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 44. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 45. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 46. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 47. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 48. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 49. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 50. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 51. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 52. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 53. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 54. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

  До Дня Героїв Небесної сотні

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 4. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 5. Минуло три роки, а біль не минає // Голос України. - 2017. - № 21 лютого. - С.1., 3.
 6. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 7. Бодня, Т. Розстріл на Інститутській спланували заздалегідь / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.1-2.
 8. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 9. Власенко, В. У Києві створять Музей - меморіал Героїв Небесної Сотні / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 листопада. - С.2.
 10. Вовк, Л. Пам'ять Небесної Сотні буде гідно увіковічнено / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 23 лютого. - С.3.
 11. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 12. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 13. Жежера, В. На порозі омріяного дому / В. Жежера // Голос України. - 2015. - № 21 листопада. - С.1,9.
 14. Ковалів, І. Революція крізь призму облич / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.3.
 15. Ковальова, В. Обличчя Майдану оживають в портретах / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 квітня. - С.6.
 16. Конарєва, Л. Я і революція / Л. Конарєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 17. Мацегора, К. Вимога одна: покарати злочинців / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 19 лют. - С.1-2.
 18. Мацегора, К. Майдан символізує вільну націю / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 19. Медуниця, Ю. Країну врятовано від колапсу / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 грудня. - С.2.
 20. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 21. Моісеєва, Т. Час, коли цементується нація / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 21 листоп. - С.5.
 22. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 23. Пекний, О. Під час Революції Гідності постраждали понад дві тисячі протестувальників / О. Пекний // Голос України. - 2015. - № 18 листопада. - С.4.
 24. Петрушенко, М. Ми разом були в бою / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 лют. - С.3.
 25. Поліщук, І. Суддів майдану ще можна покарати / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 4 березня. - С.1.,4.
 26. Романюк, Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати / Т. Романюк // Віче. - 2015. - №5. - С.32-33.
 27. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 28. Шевченко, А. Є історична можливість, щоб ідеї революції Гідності стали реальністю / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 9 грудня. - С.1-2.
 29. Шевченко, А. Революція гідності - як боротьба добра зі злом - ще триває / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 30. Шевченко, А. У розслідуванні справ щодо злочинів на Майдані крапки ще не розставлено / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 16 квіт. - С.1,3.
 31. Юрченко, М. Герої Майдану стояли заради майбутнього / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.2.

  Практикуми та тренінги з психології

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4 И27 Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / Ред. Леванова Е.А. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 2. 88.37 П69 Практикум по психологии здоровья / Ред. Никифоров Г.С. - С.Пб. : Питер, 2005. - 351 с.
 3. 88.3 П69 Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / [Ред. Крылова А. А.]. - Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - 272 с.
 4. 88.4-4 Т66 Тренинг профессиональной идентичности / автор-составитель Л.Б. Шнейдер. - М.-Воронеж : МПСИ; НПМ "МОДЭК", 2008. - 208 с.
 5. 88.8 Т66 Тренінг керованої поведінки підлітків : методич. посіб; науково-методич. рекомендації. - 2-ге вид. - Одеса : Лерадрук, 2019. - 46 с.
 6. 88.8 А68 Анн, Л. Психологический тренинг с подростками / Л. Анн. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с. - (Эффективный тренинг).
 7. 88.3 Г67 Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум : Учеб. пособие для бакалавров / Д. С. Горбатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 307 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Gorbatov_Ob_psyh_praktikum.rar
 8. 88.6 Г67 Горбушина, О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения / О. П. Горбушина ; Горбушина О. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176с. : ил.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.6/gorbushina.rar
 9. 88.4 Г78 Грачева, В. Н. Телесно-ориентированный тренинг: Тело как зеркало нашей жизни / В. Н. Грачева. - С.Пб. : Речь, 2006. - 144 с.
 10. 88.4-10 Г78 Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. - С.Пб. : Речь, 2006. - 60 с.
 11. 88.53 Г79 Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем : учеб. пособ. / В. В. Гребнева. - К. : Сварог, 2017. - 192 с.
 12. 88.4-5 Г80 Гремлинг, С. Практикум по управлению стрессом = Stress management workbook techniques and self-assesment procedures / С. Гремлинг, С. Ауэрбах. - С.Пб. : Питер, 2002. - 240 с. - (Практикум по психологии).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Praktikum_po_upr_stressom.rar
 13. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 14. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. : ил.
 15. 88.8 Е60 Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге / Е. В. Емельянова. - К. : Сварог, 2017. - 376 с.
 16. 88.6 К65 Коняхин, А. В. Тренинг интелектуальных способностей: задачи и упражнения / А. В. Коняхин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 128 с.
 17. 88.4-7 Л96 Лютова-Робертс, Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение дрверительной беседы / Е. К. Лютова-Робертс ; Лютова-Робертс Е. К. - С.Пб. : Речь, 2007. - 307 с.
 18. 88.6 М60 Мілютіна, К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : Навч. посіб. / К. Л. Мілютіна. - К. : МАУП, 2004. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Teor_ta_prakt_psihol_treningu(Milutina).pdf
 19. 88.4-6 М75 Молодцова, Н. Г. Практикум по педагогической психологии / Н. Г. Молодцова ; Молодцова Н. Г. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Molodcova_Prakt_po_psyh.rar
 20. 88.4-6 О-66 Орлова, И. В. Тренинг профессионального самопознание: теория, диагностика и практика педагогической рефлексии : Хрестоматия / И. В. Орлова. - С.Пб. : Речь, 2006. - 128 с.
 21. 88.6 П27 Перлз, Ф. Практикум по гештальт-терапии : Пер. с англ. / Ф. Перлз, П. Гудмен, Р. Хефферлин. - М : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2005. - 240 с.
 22. 88 Р34 Резван, О. О. Практикум із психології : Навч. посіб. / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір'янова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 157 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Rezvan_Prakt_z_psyhologii.rar
 23. 88.5 Р79 Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг = Interkulturelle kommunikation. Theorie. Training : Учеб.-метод. пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 223 с.
 24. 88.53 Р82 Рубштейн, Н. В. Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2018. - 224 с.
 25. 88.5 С91 Суховершина, Ю. В. Тренинг делового( профессинального) общения / Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихомирова, Ю. Е. Скоромная. - 2-е изд. - М. : Академический проект; Фонд "Мир", 2009. - 128 с.
 26. 88.6 Т60 Торн, К. Тренинг. Настольная книга тренера / К. Торн, Д. Маккей. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 240 с. - (Эффективный тренинг).
 27. 88.37 Ф33 Федорчук, В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. / В. М. Федорчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 250 с.
 28. 88.6 Ф78 Фопель, К. Технология ведения тренинга. Теория и практика = Handbuch fur Gruppnleiter/innen. Zur theorie und praxis der interaktionsspiele / К. Фопель ; Фопель К. ; пер.с нем. - 3-е изд. - М. : Генезис, 2007. - 267 с.
 29. 88.5 Ш48 Шепелева, Л. Н. Программы социально-психологических тренингов / Л. Н. Шепелева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 30. 88.6 Э41 Эксакусто, Т. В. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, ролевые игры / Т. В. Эксакусто ; Эксакусто Т. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 339 с. - (Психологический практикум).
 31. 88.4 Я67 Яньшин, П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П. В. Яньшин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 336 с.

  Менеджент та його напрямки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 2. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2013. - 550 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 4. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Уклад. Шинкарук Л. В., Мостенська Т. Л., Власенко Т. О.]. - К. : Кондор, 2018. - 220 с.
 5. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с.
 6. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 7. 65.290-2+65.43 М50 Менеджмент готелю : Навч. посіб / [Ред. Мунін Г. Б.]. - К. : Кондор, 2011. - 443 с.
 8. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Men_i_adm_II.rar
 9. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підруч. / [Шатило В. Й., Копетчук В. А., Гордійчук С. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.
 11. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 12. 65.290-2 М50 Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб. ХХІ ст. / [За заг. ред. Мошека Г. Є.]. - К. : Ліра-К, 2019. - 808 с.
 13. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 14. 65.290-2 М50 Менеджмент. Ситуаційні вправи = Management. Cases / [Відповід. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харчових технологій, 2015. - 430 с.
 15. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / [Кузнецова Т. О., Янковська Л. А., Савіна Н. Б. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 293 с.
 16. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 17. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2020. - 528 с.
 18. 65.290-2 О-91 Офісний менеджмент : Навч. посіб. / [Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 616 с.
 19. 65.290-2 Р32 Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / [Ред. Воронкова В.Г.]. - К. : Професіонал, ЦУЛ, 2010. - 351с.
 20. 65.290-2 С91 Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях (основні поняття) : навч. посіб. / [За заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є.]. - К. : Алерта, 2018. - 620 с.
 21. 65.290-2+65.43 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : Підруч. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 431 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Andrenko_Men-t_got-rest_gospodarstva.rar
 22. 65.290-2 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 402 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Andrenko_Men-t_turyzmu.rar
 23. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
 24. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
 25. 65.290-2 Б81 Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар ; [ Бондар О. В. ]. - 2-ге вид., прероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с.
 26. 65.290-2 В38 Веснин, В. Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин ; [Веснин В. Р.]. - М. : Проспект, 2010. - 320 с.
 27. 65.290-2+65.43 Д13 Давидова, О. Ю. Ресторанний менеджмент : Підруч. / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Сегеда. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 279 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Davydova_Restor_men-t.rar
 28. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 29. 65.290-2 Д72 Драчева, Е. Л. Менеджмент : Учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/dracheva_menedzhment.rar
 30. 65.290-2 Д81 Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
 31. 65.261 Є27 Євтух, О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : Навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с. - CD.
 32. 65.290-2(7) К15 Кайлюк, Є. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 279 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kailuk_Strat_men-t.rar
 33. 65.290-2+65.290-21 К17 Калетнік, Г. М. Менеджмент та маркетинг : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 580 с.
 34. 65.290-2 К56 Коваленко, Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський. - К. : Слово, 2011. - 416 с.
 35. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; Пер. с англ. под науч. ред. С.Г.Жильцова. - 3-е изд. - СПб : Питер, 2010. - 480 с. - ("Классический зарубежный учебник").
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/Marketing_menedzhment_Ekspress_kurs_2010.rar
 36. 65.290-2 К88 Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : пдруч. / Н. Є. Кудла ; [Кудла Н.Є.]. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 37. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент: 1001 тест : збірник тестових завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун. - Л. : Львівська політехніка, 2012. - 284 с.
 38. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
 39. 65.290-2 Л15 Ладонько, Л. С. Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. - К. : Кондор, 2015. - 268 с.
 40. 65.290-2 Л37 Левицька, Е. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. / Е. В. Левицька ; [Левицька Е.В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 176 с.
 41. 65.290-2 М15 Макаров, В. М. Менеджмент : Учебное пособие / В. М. Макаров, Г. В. Попова. - С.Пб. : Питер, 2011. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/makarov_v_m_popova_g_v_menedzhment.rar
 42. 65.290-2 М69 Михненко, П. А. Теория менеджмента : Учеб. / П. А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/mikhnenko_teoriya_menedzhmenta.rar
 43. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 44. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 45. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 46. 65.290-2 О-66 Орликовський, М. О. Самоменеджмент: практикум : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
 47. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. - К. : Кондор, 2010. - 581 с.
 48. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К. : Кондор, 2015. - 563с.
 49. 65.261 П12 Пазинич, В. І. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с.
 50. 65.290-2 П34 Писаревський, І. М. Менеджмент організацій сектора туризму : Навч. посіб. / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Men-t_organizaciy.rar
 51. 65.290-2 Р85 Рульєв, В. А. Менеджмент : Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
 52. 65.290-2 С22 Сахно, Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. - К. : ЦУЛ, 2010. - 328 с.
 53. 65.290-2(7) С89 Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 240 с.
 54. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 55. 65.290-2 Ф33 Федоренко, В. Г. Менеджмент : підруч. / В. Г. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 492 с.
 56. 65.290-2 Х66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : Навч. посіб. / В. В. Хмурова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 286 с.
 57. 65.290-2 Ш95 Шульга, М. А. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).
 58. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Психология менеджмента: : учеб. изд. / Г. В. Щёкин. - стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 604 с.
 59. 65.29+65.290-2 Я77 Ярошевич, Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гаврилюк. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 408 с.

  Журналістика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Ж92 Журналістика: словник-довідник / [Авт.- уклад. Михайлин І. Л.]. - К. : Академвидав, 2013. - 320 с.
 2. 76.01 Ж92 Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. / [Приступенко Т. О., Радчик Р. В., Василенко М. К. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2012. - 352 с.
 3. 76.01 И90 История зарубежной журналистики. 1800-1945 гг. : Хрестоматия / Сост. Прутцков Г. В. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 397 с.
 4. 76.01 П61 Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Бєль Б. та ін. - К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2013. - 190 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Bel_Zhurnal_rozsliduvannya.rar
 5. 76.01 П69 Практикум із журналістської етики : Навч. посіб. / Під ред. В.Ф.Іванова. - К. : Видавець О.Зень, 2012. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Ivanov_Prakt_z_zhurn_etyky.rar
 6. 76.01 П90 Путівник ретельного журналіста / [Упор. Куликов А.]. - К. : Київська типографія, 2007. - 173 с.
 7. 76.01 У59 Универсальная журналистика : Учеб. для вузов / Под ред. Л.П. Шестеркиной. - М. : Аспект Пресс, 2016. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Shesterkina_Univ_zhurnalistika.rar
 8. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 9. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Історія української журналістики (1917-1991) : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 174 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Ist_Ukr_gurn.pdf
 10. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 166 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/p08_07.pdf
 11. 76.01 Г74 Гоян, В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. - К. : Київський університет, 2011. - 319 с.
 12. 76.01 Ж17 Жадько, В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : Навч. посіб. / В. О. Жадько. - К. : Знання, 2012. - 271 с.
 13. 76.01 З-46 Здоровега, В. Теорія і методика журналістської творчості : Підруч. / В. Здоровега. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : ПАІС, 2004. - 268 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Zdorovega_Zhurnal_tvorchist.rar
 14. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Ivanov_Zhurnal_etyka.rar
 15. 76.01 К26 Карпенко, В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посіб. / В. Карпенко ; [Карпенко В.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 195 с.
 16. 76.01 К43 Кирилова, О. Міжнародна журналістика : Навч. посіб. / О. Кирилова ; За наук. ред. В.Д.Демченка. - Дніпро : ДНУ, 2016. - 170 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kyrylova_Mizhnar_zhurnalistyka.rar
 17. 32.973 К45 Кихтан, В. В. Информационные технологии в журналистике / В. В. Кихтан. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/infzur.rar
 18. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 19. 76.01 К75 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама : Учеб. пособие / Л. А. Коханова ; Ред. Засурский Я. Н. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kohanova.rar
 20. 76.0 К75 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособ. / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kohanova_Osn_teor_zhurnalistiki.rar
 21. 76.01 Л55 Лизанчук, В. В. Основи радіожурналістики : Підручник / В. В. Лизанчук. - К. : Знання, 2006. - 628 с.+ компакт диск.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Lyzanchuk_Osn_radiozhurnalistyky.rar
 22. 76.01 М47 Мелещенко, О. К. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О. К. Мелещенко. - К. : Київський університет, 2010. - 215 с.
 23. 76.0 М48 Мельник, Г. С. Деловая журналистика : учеб. пособие / Г. С. Мельник, С. М. Виноградова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 24. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 272 с. : ил.
 25. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : Підручн. / І. Л. Михайлин ; [Михайлин І. Л.]. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Osnovy_zhurnlistyky.rar
 26. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручн. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 496 с.
 27. 76.01 М82 Москаленко, А. Теорія журналістики : Навч. посіб. / А. Москаленко. - К. : ЕксОБ, 2002. - 335 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Teoriia_zhurnalistyky.rar
 28. 76.0 О-53 Олешко, В. Ф. Журналистика как творчество / В. Ф. Олешко. - М. : РИП-холдинг, 2003. - 222 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/jurnaltvor.rar
 29. 76.01 О-62 Опришко, Л. Основи судової журналістики : Посіб. / Л. Опришко, Л. Панкратова. - К., 2016. - 152 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Opryshko_Osn_sud_zhurnalistyky.rar
 30. 76.01 П84 Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики : Учебник для студентов вузов / Е. П. Прохоров. - 8-е изд., испр. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 351 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Prohorov_Vved_v_teor_zhurnalistiki.rar
 31. 76.01 Р39 Рендол, Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол ; [Рендол Д.] ; пер.з англ. Марченко М. - К. : Київська типографія, 2007. - 150 с.
 32. 76.01 С50 Смирнов, В. В. Жанры радиожурналистики : Учеб. пособие / В. В. Смирнов. - М. : Аспект-пресс, 2002. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Smirnov_Zhanry_zhurnalistiki.rar
 33. 76.01 С75 Срібняк, І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Срібняк. - 2-е вид., перероб. - К. : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Sribnyak_Ist_zhurnalistyky.rar
 34. 76.01 Т57 Тонкіх, І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : Навч. посіб. / І. Ю. Тонкіх. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Tonkih_Internet-jurrnalistyka.rar
 35. 60.56 Ф76 Фомичева, И. Д. Социология СМИ : Учеб. пособие / И. Д. Фомичева. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 335 с.
 36. 76.01 Ч-49 Черникова, Е. В. Литературная работа журналиста : Учебник / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2007. - 187 с.

  22 січня - День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 2. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 3. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки / [Ред. Борисенко В.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 16. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 17. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 18. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 19. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 20. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в дзеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 21. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 22. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 23. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 24. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 25. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  Етика та естетика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.7 Д29 Деловая этика / Авт.-сост. В.К.Трофимов. - Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/deletiktrof.rar
 2. 87.8 Е86 Естетика : Підруч. / Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І. та ін. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища шк., 2005. - 431 с.
 3. 87.8 Е86 Естетика : Підруч. / [Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І. та ін.]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : ЦУЛ, 2010. - 520 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.8/Estetyka.rar
 4. 87.7 Е88 Етика : Навч. посіб. / Лозовий В.О. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 224 с.
 5. 87.7 Е88 Етика ділових відносин : Навч. посіб. / Лесько О.Й. та ін. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 309 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etyka_dilovykh_vidnosyn.rar
 6. 87.7 Е88 Етика та естетика : навч. посіб. / [За ред. В. Л. Петрушенко]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 308 с.
 7. 87.7+87.8 Е88 Етика. Естетика : навч. посіб. / [За ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 432 с.
 8. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 9. 87.7 П75 Прикладна етика : навч. посіб. / [Ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.
 10. 87.7 П84 Профессиональная этика и служебный этикет : Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Professional_etika.rar
 11. 86.2 Р36 Религиозная этика : краткий конспект лекций для студ.-заоч. / [ Авт.-сост. Д. Мартышин ]. - К. : Персонал, 2011. - 82 с.
 12. 87.7 Э90 Этика : учебник / [Ред. Гусейнов А. А., Дубко Е. Л.]. - М. : Гардарики, 2007. - 496 с.
 13. 87.7 Э90 Этика : Учеб. пособие / Ред. Лозовой В. А. - Х. : Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н. Н., Право, 2006. - 248 с.
 14. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : Навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська ; Уклад. О.М.Руденко. - К. : НАДУ, 2013. - 76 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_sluzhbovciv.rar
 15. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державного управління : Підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Марушевський ; За заг. ред. Т.Е.Василевської. - К. : НАДУ, 2015. - 204 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_upravlinnya.rar
 16. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посіб. / М. І. Голець. - 3-тє вид., випр., та доопр. - К. : Персонал, 2014. - 296с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.1/Etika_materi_i_dytyny.rar
 17. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку : Навч. посіб. / М. І. Голець. - К. : Вища шк., 2005. - 159 с.
 18. 87.7 Г68 Горелов, А. А. Этика : Учеб. пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта, МПСИ, 2007. - 416 с.
 19. 87.7 З-95 Зусін, В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : Навч. посіб. / В. Я. Зусін. - 2-ге вид., переоб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 20. 87.7 И20 Иванов, В. Г. Этика / В. Г. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 176 с.
 21. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
 22. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 23. 86.37 К75 Коцар, С. В. Православна християнська етика : Навч. посіб. / С. В. Коцар. - К. : МАУП, 2007. - 240 с.
 24. 87.7 Л15 Ладатко, Л. В. Этика и культура управления : Учеб. пособие / Л. В. Ладатко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 317 с.
 25. 87.8 Л38 Легенький, Ю. Эстетика (опыт апофатической дескрипции) / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : КНУКиИ, 2007. - 600 с.
 26. 87.7 Л65 Лихолат, С. М. Етика бізнесу : Навч. посіб. / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. - К. : Знання, 2013. - 367 с.
 27. 87.7 Л66 Личка, М. Этика против выгоды. Решения менеджеров в ситуации морального выбора = Managemententscheidunden in moralischen dilemma-situationen. Fragen der organisation und kommunikation wirtschaftsethischer konzepte / М. Личка, М. Саске, Р. Брандтвайнер ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 212 с.
 28. 87.7 М18 Малахов, В. Етика спілкування : Навч. посіб. / В. Малахов. - К. : Либідь, 2006. - 400 с.
 29. 87.7 М18 Малахов, В. А. Етика : навч. посіб. / В. А. Малахов ; [Малахов В. А.]. - 6-те вид. - К. : Знання, 2006. - 384 с.
 30. 87.7+87.8 М22 Мамай, Н. М. Етика й естетика : навч. - метод. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Поліграф, 2008. - 40 с.
 31. 87.7 М74 Мовчан, В. С. Етика : навч. посіб. / В. С. Мовчан ; Мовчан В.С. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 483 с.
 32. 87.7 Н20 Найдьонов, І. М. Етика - естетика: дидактичний зміст : навч. посіб. / І. М. Найдьонов ; [Найдьонов І. М.]. - К. : Кондор, 2011. - 550 с.
 33. 87 П44 Подольська, Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : Навч. посіб. / Є. А. Подольська. - 2-ге вид., перер. та доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 624 с.
 34. 87.7 П75 Прибутько, П. С. Етика : Посібник / П. С. Прибутько, Л. М. Дубчак. - К. : Паливода А.В., 2006. - 180 с.
 35. 76.01+87.7 П77 Приступенко, Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко ; [Приступенко Т. О.]. - К. : Знання, 2011. - 351 с.
 36. 87.7 П89 Пустовит, А. В. Этика и эстетика: Наследие Запада. История красоты и добра : Учеб. пособие / А. В. Пустовит. - К. : МАУП, 2006. - 680 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Etika_i_estetika(Pustovit).pdf
 37. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 38. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : Підруч. / О. П. Сагайдак. - 2-ге вид., виправл. - К. : Знання, 2012. - 262 с.
 39. 87.8 С51 Сморж, Л. О. Естетика : Навч. посіб. / Л. О. Сморж. - К. : Кондор, 2007. - 334 с.
 40. 87.7+87.8 Т19 Тарасов, Ю. Н. Этика. Эстетика: практикум : учеб. пособ. / Ю. Н. Тарасов ; [Тарасов Ю. Н.]. - 2-е изд, испр. и доп. - М.; Воронеж : Изд. Московского психолого-социального института; МОДЭК, 2006. - 136 с.
 41. 87.7 Т63 Тофтул, М. Г. Етика : Навч. посіб. / М. Г. Тофтул. - К. : Академія, 2005. - 416 с.
 42. 87.7 Ю71 Юрій, М. Етика : підруч. / М. Юрій ; Юрій М. - 2-е вид., стеротип. - К. : Дакор, 2008. - 320 с.


Книжкові виставки 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: