Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Книжкові виставки 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

 Криміналістика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.52 К82 Криминалистика : учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2007. - 781 с.
 2. 67.52 К82 Криміналістика : підруч. / [Алєксєєв О. О., Арешонков В. В., Атаманчук В. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 544 с.
 3. 67.52 К82 Криміналістика : Підруч. / К.О.Чаплинський та ін. - 2-е вид, перероб. і доп. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 480 с.
 4. 67.52 К82 Криміналістика : підручник / [Ред. Шепітько В. Ю.]. - 4-те вид., перероб. і доп. - Х. : Право, 2010. - 464 с.
 5. 67.52 К82 Криміналістика : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 200 с.
 6. 67.52 К82 Криміналістика в тестах : навч. посіб. / [За заг. ред. І. І. Когутича]. - К. : Алерта, 2013. - 534 с.
 7. 67.52 К82 Криміналістика. Академічний курс : підручник / [Варфоломеєва Т. В., Гончаренко В. Г., Бояров В. І. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 504 с.
 8. 67.52 К82 Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. / [Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 280 с.
 9. 67.52 К82 Криміналістичне документознавство : Практ. посіб. / Бірюков В. В.,Коваленко В.В.,Бірюкова Т.П. та ін. - К. : Паливода А.В., 2007. - 332 с.
 10. 67.52 Б67 Біленчук, П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, Г. С. Семаков. - К. : МАУП, 2007. - 512 с.
 11. 67.52 І-99 Іщенко, А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів : Навч. посіб. / А. В. Іщенко, І. О. Ієрусалимов, Ж. В. Удовенко. - К. : ЦНЛ, 2007. - 160 с.
 12. 67.52 К57 Когутич, І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич ; [Когутич І.І.]. - К. : Атіка, 2009. - 888 с.
 13. 67.52 К74 Кофанов, А. В. Криміналістика : посіб. для підгоовки до іспитів / А. В. Кофанов, О. С. Кофанова. - К. : Вид. Ліпкан О. С., 2011. - 248 с.
 14. 67.52 М27 Маркусь, В. О. Криміналістика : Навч. посіб. / В. О. Маркусь. - К. : Кондор, 2007. - 558 с.
 15. 67.52 С12 Сабадаш, В. П. Криміналістика : Навч. посіб. / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін. - К. : ЦУЛ, 2013. - 228 с.
 16. 67.52 С16 Салтевський, М. В. Криміналістика ( у сучасному викладі ) : підруч. / М. В. Салтевський ; Салтевський М. В. - К. : Кондор, 2008. - 588 с.
 17. 67.52 С45 Скригонюк, М. І. Криміналістика : Підручник / М. І. Скригонюк. - К. : Атіка, 2005. - 496 с.
 18. 67.52 У31 Удовенко, Ж. В. Криміналістика: конспект лекцій / Ж. В. Удовенко. - К. : ЦУЛ, 2016. - 320 с.
 19. 67.52 Ш48 Шепитько, В. Ю. Криминалистика : курс лекций / В. Ю. Шепитько ; [Шепитько В. Ю.]. - изд. 4-е. - Х. : Одиссей, 2011. - 368 с.
 20. 67.52 Ш49 Шеремет, А. П. Криміналістика : навч. посіб. / А. П. Шеремет ; Шеремет А.П. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2009. - 472 с.
 21. 67.52 Ш49 Шеремет, А. П. Криміналістика : навч. посіб. / А. П. Шеремет ; Шеремет А.П. - Чернівці : ТОВ "Вид-во "Наші книги", 2008. - 440 с.
 22. 67.52 Я14 Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков ; [Яблоков Н. П.]. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : ЛексЭст, 2006. - 384 с.

 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А72 Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / [Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2017. - 192 с.
 2. 67.408 А72 Антикорупційні закони України : від 7 квітня 2011 року / [ Укл. Хавронюк М. І.]. - К. : Атіка, 2011. - 56 с.
 3. 67.401 А72 Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / [За ред. Ю. В. Ковбасюка і В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 524 с.
 4. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.1. - К., Одеса : НАДУ, 2012. - 372 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T1.rar
 5. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.2. - К., Одеса : НАДУ, 2013. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T2.rar
 6. 67.408 Д36 Державне регулювання антикорупційної діяльності. Законодавство. Коментар. Роз'яснення / [За заг. ред. О. С. Саєнка]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 576 с.
 7. 67.408 З-19 Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 18 жовтня 20 19 року. - К. : Алерта, 2019. - 88 с.
 8. 67.408 З-33 Запобігання корупції. Законодавство : практич. посіб. / [Упоряд.Руснак Ю. І.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 280 с.
 9. 67.408 К69 Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. - К. : Москаленко О.М., 2019. - 464 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Havronuk_Kor_shemy.rar
 10. 67.411+67.51 К69 Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посіб. / [За заг. ред. О. Г. Колби]. - К. : Кондор, 2019. - 444 с.
 11. 67.408 К69 Корупція. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика : практ. посіб. / [Упоряд. Руснак Ю.І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 344 с.
 12. 67.408 Н34 Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" : практ. посіб. / [За заг. ред. Пєткова С. В.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 264 с.
 13. 67.408 Н72 Нове антикорупційне законодавство України: збірник законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 15 січня 2020 р. - К. : Паливода, 2020. - 280 с. - (Закони України).
 14. 67.408 О-64 Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / [За ред. Черевка О. В., Мігус І. П., Гнилицької Л. В. та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 466 с.
 15. 67.400+67.408 О-95 Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції : практич. посіб. / [Упоряд. Григоренко А. В.]. - К. : ЦУЛ, 2015. - 144 с.
 16. 67.7 П68 Правоохоронна та правозахисна діяльність в Україні : навч. посіб. / [Заросило В. О., Курко М. Н., Литвиненко В. І. та ін.]. - К. : Персонал, 2017. - 360 с.
 17. 67.72 П80 Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів : навч. посіб. / [Зарубинська І. С., Толочко О. М., Матвієць А. А. та ін.]. - К. : Алерта, 2013. - 550 с.
 18. 67.412+67.408 Б65 Бисага, К. В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) : наук.-практич. рекоменд. / К. В. Бисага. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - 200 с.
 19. 67.408+67.411 Б75 Боднарчук, О. Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України : монографія / О. Г. Боднарчук. - К. : ЦУЛ, 2016. - 462 с.
 20. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Протидія корупції в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / В. І. Литвиненко. - К. : МП Леся, 2015. - 491 с.
 21. 67.408+67.412 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційна інфраструктура країн світу: контроль, моніторинг, представництво : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, В. О. Заросило, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2021. - 200 с.
 22. 67.408 Л64 Литвиненко, В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2019. - 240 с.
 23. 67.401 Л64 Литвиненко, В. І. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в Україні : наук.-аналіт. доп. / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов. - К. : Персонал, 2016. - 89 с.
 24. 67.404.3+67.0 Л63 Лісовська, Ю. П. Правова держава як кіберінфраструктурне забезпечення інформаційного капіталу : монографія / Ю. П. Лісовська. - К. : МАУП, 2020. - 252 с.
 25. 66.3+67.408 М69 Михальченко, М. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз : монографія / М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмержицький. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. - 615 с.
 26. 67.408+67.401 П18 Пархоменко-Куцевіл, О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / О. І. Пархоменко-Куцевіл. - К. : Персонал, 2019. - 308 с.
 27. 67.408 С13 Савченко, А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. / А. В. Савченко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 168 с.

  7 грудня - День місцевого самоврядування

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 214 с.
 2. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 3. 67.400 В41 Вибори до місцевих органів влади. Закондавство. Роз'яснення. Коментар / [За заг. ред. В. М. Шаповала]. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 280 с.
 4. 67.400 В57 Влада в Україні: шляхи до ефективності / [Ред. Святоцький О. Д.]. - К. : Ін Юре, 2010. - 688 с.
 5. 67.401 Д36 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. / [За ред. Серьогіної С. Г ]. - 2-ге вид, перероб. та доп. - Х. : Право, 2013. - 360 с.
 6. 67.412.3 Є24 Європейська правова база місцевого і регіонального розвитку : Бюлетень. №1 : За матеріалами Утрехтської Конференції міністрів держав-членів Ради Європи, відповідальних за місцеве і регіональне управління, яка відбулася 16-17 листопада 2009 року / [Упор. Бейко О. В.] ; пер.пер. з нім. - К. : Паливода А. В., 2010. - 120 с.
 7. 67.401 З-14 Загальне адміністративне право : підруч. / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухлецька А. А. та ін.]. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 8. 67.401 З-14 Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підруч. / [За заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого]. - К. : НАДУ, 2010. - 400 с.
 9. 67.401 І-90 Історія та теорія місцевого самоврядування : навч. посіб. / [Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 226 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 160 с.
 11. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 вересня 2021 р. - К. : Алерта, 2021. - 80 с.
 12. 67.401 М58 Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч.-практич. посіб. / [Толкованов В. В., Журавель Т. В., Записний Д. Ю. та ін.]. - К., 2017. - 202 с.
 13. 67.401 М65 Місцеве самоврядування в Україні. - К. : ЦУЛ, 2021. - 452 с. - (Актуальне законодавство та судова практика).
 14. 352 М65 Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / [Руденко О. М., Штурхецький С. В., Ткаленко Н. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2016. - 130 с.
 15. 67.401 М71 Місцеве самоврядування: історія та сучасність : науково-популярне видання / [Конох М. С., Хрідочкін А. В., Шаго Є. П. та ін.]. - К. : Освіта України, 2010. - 252 с.
 16. 67.401 М71 Місцеве самоврядування: термінологічний словник / [Ред. Тихонов В. М.]. - К. : Фактор, 2011. - 240 с.
 17. 67.401 М90 Муніципальне право України : навч. посіб. / [Упоряд.І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 206 с.
 18. 65.290-2 Р32 Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / [Ред. Воронкова В.Г.]. - К. : Професіонал, ЦУЛ, 2010. - 351с.
 19. 66.3+67.401 Р64 Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб.матеріалів / [Упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк]. - К. : НІСД, 2013. - 504 с.
 20. 67.401 У90 Участь громади в місцевому самоврядуванні в Україні. - К. : Молодіжна альтернатива, 2015. - 74 с.
 21. 65.261 Ф59 Фінанси регіону : навч. посіб. / [ Коваленко М. А., Мацієвич Т. О., Полевик Г. М. та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2010. - 312 с.
 22. 67.401 Б28 Батанов, О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; [Батанов О. В.]. - К. : Юридична думка, 2010. - 656 с.
 23. 67.400 Б82 Бориславська, О. М. Конституційне право зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. / О. М. Бориславська, І. Я. Заяць, С. В. Різник. - К. : Ін Юре, 2015. - 360 с.
 24. 65.261 В58 Власюк, Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : Алерта, 2011. - 328 с.
 25. 65.261 В68 Волохова, І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І. С. Волохова ; [ Волохова І. С.]. - Одеса : Атлант, 2010. - 234 с.
 26. 65.01 Д46 Димченко, О. В. Регіональна економіка : Навч. посіб. / О. В. Димченко, Н. М. Матвєєва, С. М. Гайденко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 221 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Dymchenko_Reg_ekonomika.rar
 27. 67.401 І-22 Іванський, А. Й. Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади : монографія / А. Й. Іванський. - Одеса : Гельветика, 2019. - 232 с.
 28. 67.401 К18 Камінська, Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Камінська ; [Камінська Н. В.]. - К. : КНТ, 2010. - 232 с.
 29. 65.01 К84 Круш, П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний вимір : підручник / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Krush_Nac_ekonomika.rar
 30. 67.401 К90 Кулик, Т. О. Конституційні засади взаємодії місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в місті Києві : монографія / Т. О. Кулик. - К. : Алерта, 2016. - 198 с.
 31. 65.261 Н63 Ніколаєва, О. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе. - К. : ЦУЛ, 2013. - 354 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Nikolaeva_Miscevi_fynansy.rar
 32. 67.401 П29 Пєтков, С. В. Теорія адміністративного права : навч. посіб. / С. В. Пєтков. - К. : КНТ, 2014. - 304 с.
 33. 65.261+67.401 Т23 Таукешева, Т. Д. Вплив фінансових органів на платоспроможність місцевого самоврядування : Навч. посіб. / Т. Д. Таукешева. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 101 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Taukesheva_Fin_organy.rar
 34. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Конституції України : станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко ; [Теліпко В. Е.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 544 с.
 35. 67.401 Т31 Теліпко, В. Е. Науково-практичний коментар Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" : станом на 10.01.2011 р. / В. Е. Теліпко, С. А. Панасюк. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.
 36. 65.01 У84 Утвенко, В. В. Муніципальна соціально-економічна політика : навч. посіб. / В. В. Утвенко ; [Утвенко В. В.]. - К. : Персонал, 2011. - 140 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Utvetnko_Soc_ekon_polit.rar
 37. 67.401 У84 Утвенко, В. В. Теорія та історія місцевого самоврядування : Навч. посібник / В. В. Утвенко. - К. : Персонал, 2015. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Misceve_samovriad.rar
 38. 65.261 Ч-46 Череп, О. Г. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. Г. Череп, О. Ю. Столяр. - К. : Кондор, 2014. - 468 с.
 39. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Конституційне регулювання місцевого самоврядування в державах-учасницях Європейського Союзу : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2020. - 316 с.
 40. 67.401 Ч-49 Чернеженко, О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі : монографія / О. М. Чернеженко. - К. : Ліра-К, 2018. - 380 с.

  4 грудня - Міжнародний день інформатики

Список літератури до книжкової виставки

 1. 32.973 О-75 Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / [Богуш В. М., Богуш В. В., Бровко В. Д. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2021. - 554 с.
 2. 32.973 П78 Програмування в середовищі професійних бухгалтерських пакетів : підруч. / [Костирко В. С., Костенко А. В., Плеша М. І. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 3. 32.973 Р65 Розробка графічних інтерфейсів у середовищі Visual Basic 6.0 : навч. посіб. / [Мартиненко Т. В., Турупалов В. В., Фонотов А. М. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 312 с.
 4. 32.973 B69 Bocharov, B. P. Computer Graphics : Tutorial / B. P. Bocharov. - Kharkiv : NUUE, 2018. - 143 p.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Bocharov_Comp_graphics.rar
 5. 32.973 А45 Албахари, Д. C# 7.0. Карманный справочник / Д. Албахари, Б. Албахари ; пер.Пер. с англ. - С.Пб. : Альфа-книга, 2017. - 224 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/c_7.0.rar
 6. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : Ліра-К, 2020. - 212 с.
 7. 32.973 Б83 Бородкіна, І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. - К. : ЦУЛ, 2018. - 204 с.
 8. 32.973 Б89 Брюханова, Г. В. Комп'ютерні дизайн-технології : навч. посіб. / Г. В. Брюханова. - К. : ЦУЛ, 2019. - 180 с.
 9. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2020. - 382 с.
 10. 32.973 Д60 Додонов, О. Г. Мережеві організаційні структури управління. Моделювання та візуалізація засобами Excel / О. Г. Додонов. - К. : Ліра-К, 2021. - 264 с.
 11. 32.973 К13 Кадомський, К. К. Java. Теорія і практика : Навч. посіб. / К. К. Кадомський, П. К. Ніколюк. - Вінниця : Донну, 2019. - 197 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kadomskiy_Java.rar
 12. 32.85 К61 Колонтаєвський, Ю. П. Комп'ютерна електроніка : Навч. посіб. / Ю. П. Колонтаєвський. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.85/Kolontaevskiy_Komp_elektronika.rar
 13. 32.973 К75 Коханович, Г. Ф. Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних : підруч. / Г. Ф. Коханович, Д. О. Прогонов, О. Ю. Пузиренко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 558 с.
 14. 32.973 К89 Кузьмичов, А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2018. - 208 с.
 15. 32.973+67.404.3 К93 Курко, Н. М. Криптологія : навч. посіб. / Н. М. Курко, П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2020. - 248 с.
 16. 32.973 Н74 Новожилова, М. В. Використання мови логічного програмування Visual Prolog для розробки експертних систем : Навч. посіб. / М. В. Новожилова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 89 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Novozhilova_Visual_Prolog.rar
 17. 32.973 Н74 Новожилова, М. В. Розробка експертних систем в середовищі CLIPS : Навч. посіб. / М. В. Новожилова, О. О. Петрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Novozhilova_CLIPS.rar
 18. 32.973 О-53 Олецький, О. В. Перші кроки в Java : Навч. посіб. / О. В. Олецький. - К., 2017. - 144 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Oletskyi_Pershi_kroky_v_Java.rar
 19. 32.973 П24 Пекарський, Б. Г. Основи програмування : навч. посібн. / Б. Г. Пекарський. - К. : Кондор, 2018. - 364 с.
 20. 32.973 П43 Погребняк, Б. І. Операційні системи : Навч. посіб. / Б. І. Погребняк, М. В. Булаєнко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 104 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Pogrebnyak_OS.rar
 21. 32.973 П55 Поморцева, Е. Е. Использование AutoCAD для решения профессиональных задач. Лабораторный практикум : Учеб. пособ. / Е. Е. Поморцева. - Х. : ХНУГХ, 2018. - 195 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Pomorceva_AutoCAD.rar
 22. 32.973 Т19 Тарарака, В. Д. Архітектура комп'ютерних систем : Навч. посіб. / В. Д. Тарарака. - Житомир : ЖДТУ, 2018. - 383 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Tararaka_Arh_komp_system.rar
 23. 32.973 Ч-49 Чернега, В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. - К. : Кондор, 2018. - 238 с.
 24. 32.973 Ш84 Шпортько, О. В. Розробка баз даних в СУБД Microsoft Access : практикум / О. В. Шпортько, Л. В. Шпортько. - К. : Кондор, 2018. - 184 с.

  Економіка підприємства

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.29+85.118.7 Е45 Економіка підприємств зеленого господарства та будівництва : Навч. посіб. / за ред. Т.П.Юр'євої. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 377 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.29/Yur'eva_Ekon_pidryemstv.rar
 2. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Під заг. ред. Ковальської Л. Л. і Кривов'язова І. В.]. - К. : Кондор, 2020. - 700 с.
 3. 65.29 Е45 Економіка підприємства : навч. посіб. / [ Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. ]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Ельга-Н: КНТ, 2009. - 780 с.
 4. 65.29 Е45 Економіка підприємства : підруч. / [Горбонос Ф. В., Черевко Г. В. Павленчик Н. Ф. та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 463 с.
 5. 65.29 Е40 Економіка підприємства: збірник тестів і задач : навч. посіб. / [Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А. та ін.]. - К. : ЦНЛ, 2010. - 240 с.
 6. 65.29 Е45 Економіка промислового підприємства : підручник / [Тюріна Н. М., Ведерніков М. Д., Капінос Г. І. та ін.]. - Л. : Новий світ-2000, 2010. - 312 с.
 7. 65.29 Б48 Березін, О. В. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 390 с.
 8. 65.29 Б48 Березін, О. В. Економіка підприємства: практикум : навч. посіб. / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. - К. : Знання, 2009. - 254 с.
 9. 65.29 Б77 Бойчик, І. М. Економіка підприємства : підруч. / І. М. Бойчик. - К. : Кондор, 2016. - 378 с.
 10. 65.29 В19 Васильців, Т. Г. Економіка малого підприємства : Навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко. - К. : Знання, 2013. - 446 с.
 11. 65.29 Г44 Гетьман, О. О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-е вид. - К. : ЦУЛ, 2019. - 488 с.
 12. 65.29 Г85 Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. - 2-ге вид., перероб і доп. - К. : ЦНЛ, 2019. - 304 с.
 13. 65.29 Є30 Єгорова, І. Г. Економіка та організація діяльності об"єднань підприємств : навч. посіб. / І. Г. Єгорова, Г. І. Матукова, Н. С. Приймак. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 331 с.
 14. 65.29 З-38 Захарченко, В. І. Економіка підприємства: практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) : Навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва. - К. : ЦУЛ, 2012. - 144 с.
 15. 65.29 К17 Калініченко, О. В. Економіка підприємства. Практикум : Навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. - К. : Кондор, 2012. - 600 с.
 16. 65.30 Е45 Небава, М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.1 : Економіка підприємства / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 117 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.30/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_1.rar
 17. 65.30 Е45 Небава, М. І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : В 2-х ч.: Навч. посіб. Ч.2 : Організація виробництва / М. І. Небава, О. О. Адлер, О. Й. Лесько. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 131 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.30/Ekonomika_ta_orhanizatsiia_2.rar
 18. 65.29 Ф91 Фролова, Л. В. Тренінг з економіки підприємства : Навч.- метод. посіб. / Л. В. Фролова, О. С. Кравченко. - К. : Кондор, 2013. - 154 с.
 19. 65.29 Ш33 Шваб, Л. І. Економіка підприємства : підруч. / Л. І. Шваб ; [Шваб Л.І.]. - К. : Каравела, 2011. - 416 с.
 20. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - К. : Ліра-К, 2015. - 498 с.
 21. 65.29 Я74 Яркіна, Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 596 с.

  Голодомори в Україні - геноцид українського народу

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років - найбільша трагедія України : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2003. - 52 с.
 2. 63.3(4 Укр) Г61 Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / Білокінь С.І., Веселова О.М., Вронська Т.В. та ін.; Ред. Литвин В.М. та ін. - К. : Наукова думка, 2003. - 888 с.
 3. 63.3(4 Укр) Г61 Голодовка: 1932-1933 років на Переяславщині. Свідчення / Упоряд. Авраменко Ю.В., Гнатюк В.М. - Переяслав-Хмельницький; К.;Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 445 с.
 4. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України, Ін-т історії України]. - К. : КМ Академія, 2007. - 1128 с.
 5. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : Матер. V Міжнар. наук. конф. Київ, 24листоп. 2006 р. - К. : МАУП, 2007. - 212 с.
 6. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the federal foreign office of Germany / [Упор. Кудряченко А. І.] ; пер.з нім. Кудряченка А. І. - К. : НІСД, 2008. - 336 с.
 7. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.
 8. 91 Г61 Голодомор в Україні 1932-1933 р. : Бібліографічний покажчик. - Одеса; Львів : Коць М.П., 2001. - 656 с.
 9. 63.3(4 Укр) Г61 Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. програма / Авт.-уклад. Неживий О.І. - К. : МАУП, 2005. - 58 с. - Гриф.
 10. 63.3(4 Укр) З-12 Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991 = Not to be forgotten. A chronicle of the communist inquisition in Ukraine 1917-1991. Забвению не подлежит. Хроника коммунистической инквизиции в Украине 1917-1991 : довідник-путівник / [Уклад. Куцик Р., Єременко А.]. - К.Нью Йорк, Торонто, 2003. - 89 с.
 11. 63.3(4 Укр) З-68 Злочин / [упоряд. П. Кардаш]. - Мельбурн; К. : Фортуна, 2003. - 555 с.
 12. 63.3(4 Укр) І-29 Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні = Identity and memory in post-soviet Ukraine / [Ред. Антонович М.]. - К. : Дух і літера, 2009. - 496 с.
 13. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України ХХ - початку ХХІ століття : Навч. посіб. / Панченко П.П., Барановський Н.П., Падалка С.С. та ін. - К. : Знання, 2004. - 582 с.
 14. 63.3(4 Укр) К63 Кому був вигідний голодомор?. - К. : МАУП, 2004. - 64 с. - (Б-ка журнала "Персонал").
 15. 63.3(4 Укр) Г61 Національна книга пам`яті Голодомору 1932-1933 років в Україні : Матеріали науково-практичної конференції / Упоряд. Іванців В.О. - К. : Вид. імені Олени Теліги, 2008. - 1000 с.
 16. 63.3(4 Укр) Н60 Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932-1933 і 1946-1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини : Документи і матеріали. Свідчення / Упоряд. Булда М. - Чорнухи; К. : Ін-т історії України НАН України, 2004. - 480 с.
 17. 63.3(4 Укр) Р65 Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ - НКВД = Unclassified memory. Holodomor 1932-1933 in Ukraine in the documents of GPU - NKVD / [Ред. Богунов С., Борисенко В., Даниленко В та ін.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 604 с.
 18. 63.3(4 Укр) С50 Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932-1933 / Панченко П.П., Вівчарик М.М., Голуб А.І. та ін. - К. : Україна, 2003. - 352 с.
 19. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т.5 / [упор. Мицик Ю., Винницька І.]. - К. : КМ Академія, 2008. - 322 с.
 20. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.1 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2003. - 296 с.
 21. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.2 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2004. - 443 с.
 22. 63.3(4 Укр) У45 Український голокост 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. У 3 т. Т.3 / Упор. Мицик Ю. - К. : КМ Академія, 2006. - 432 с.
 23. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна і комунізм. У 2-х кн. Кн.2. Ч.3 : Сталінізація України (1924-1953) / І. Белебеха. - Х. : Факт, 2003. - 607 с.
 24. 63.3(4 Укр) Б43 Белебеха, І. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 25. 63.3(4 Укр)+67.3(4 Укр) В19 Василенко, В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка / В. Василенко ; [Василенко В.]. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. - 48 с.
 26. 63.3(4 Укр) В38 Веселова, О. М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. - 2-ге вид., допов. - Нью-Йорк : Коць М.П., 2000. - 274 с.
 27. 63.3 (4 Укр) Г70 Городинець, І. Війна проти власного народу / І. Городинець ; Городинець І. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 146 с.
 28. 63.3(4 Укр) Г85 Гришко, В. Москва сльозам не вірить : Народовбивство по- кремлівськи / В. Гришко. - Д. : Юніверс, 2003. - 246 с.
 29. 63.3(4 Укр) Д33 Денисенко, С. Тіні незабутих предків : документ.-публіцистич. повість / С. Денисенко. - Шишаки, 2002. - 268 с.
 30. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 31. 84(4 Укр) З-38 Захарченко, В. Довгі присмерки : Роман / В. Захарченко. - К. : Акцент, 2002. - 541 с.
 32. 84(4 Укр) К30 Качуровський, І. Село в безодні : Поема / І. Качуровський. - Вид.4- те доп. - К. : КМ Академія, 2006. - 85 с.
 33. 63.3(4 Укр) К46 Кіндратенко, А. Етнічні війни проти українців / А. Кіндратенко. - К. : МАУП, 2006. - 280 с.
 34. 63.3(4 Укр) К93 Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки = Freedom and terror in the Donbas / Г. Куромія ; Пер. Кьорян Г., Агеєв В. ; пер.Кьорян Г., Агеєв В. - К. : Основи, 2002. - 510 с.
 35. 63.3(4 Укр) Л19 Лактіонов-Стезенко, М. П. Смак трави / М. П. Лактіонов-Стезенко. - К. : Фенікс, 2004. - 416 с.
 36. 63.3(4 Укр) Л84 Лук'яненко, Л. Г. Нюренберг-2 / Л. Г. Лук'яненко ; Лук'яненко Л. Г. - К. : Нора-прінт, 2001. - 114 с.
 37. 63.3(4 Укр) М26 Маркова, С. В. Голодомор 1932-1933 років на Поділлі : Монографія / С. В. Маркова. - К. : МАУП, 2003. - 116 с.
 38. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 39. 63.3(4 Укр) М79 Моргун, Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа. Факты и последствия / Ф. Т. Моргун. - изд. 2-е, с изм. и доп. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 372 с.
 40. 84(4 Укр) М86 Моцний, А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 років) : Художньо-біографічна повість / А. Моцний. - Л. : Видавництво Коць М., 2000. - 175 с.
 41. 84(4 Укр) Н25 Наніїв, П. Лозинова труна : Біографічно-художня повість / П. Наніїв. - К.; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2003. - 140 с.
 42. 63.3(4 Укр) Н43 Неживий, О. Голодомори в Україні у ХХ столітті : Навч. посіб. / О. Неживий. - К. : МАУП, 2007. - 328 с.
 43. 63.3(0) О-77 Островський, І. Тисячоліття та ХХ століття очима української молоді / І. Островський, Т. Шамайда. - К. : ТОВ "Агенство "Україна", 2001. - 120 с.
 44. 63.3(4 Укр) С15 Сакевич, Д. Є. Не вмирає душа наша : Доля сироти з українського голодомору / Даллас Є. Сакевич. - К. : Просвіта, 2003. - 232 с.
 45. 63.3(4 Укр) С32 Серафима, (. Піст від диявола / (ігуменя) Серафима. - К. : Мистецтво, 2003. - 112 с. : іл.
 46. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. Як нас морили голодом / В. Сергійчук. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. видав. спілка, 2003. - 252 с.
 47. 63.3(4 Укр) С36 Силин, О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин ; Упоряд. Бакута С.А. - К. : Кобза, 2003. - 560 с.
 48. 63.3(4 Укр) С77 Старів, С. Страта голодом / С. Старів ; пер.Доценко Р. - К. : Просвіта, 2002. - 272 с.
 49. 63.3(4 Укр) У51 Улянич, В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921- 1933 роках / В. Улянич. - К. : МАУП, 2004. - 84 с.
 50. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Ю. Шаповал. - К. : Генеза, 2001. - 560 с.
 51. 63.3(4 Укр) Ш24 Шаповал, Ю. І. Доля як історія = Fate as History / Ю. І. Шаповал. - К. : Генеза, 2006. - 448 с.
 52. 66.2 Щ92 Щокін, Г. Україна і світ на зламі історії / Г. Щокін. - К. : МАУП, 2007. - 52 с.
 53. 66.3 Ю98 Ющенко, В. До нації. Вибрані промови / В. Ющенко ; [Ющенко В.]. - К. : НІСД, 2010. - 464 с.

  21 листопада - День гідності і свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 4. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Є люди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 5. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 6. 63.3(4 Укр) Б82 Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. - К. : Кондор, 2018. - 464 с.
 7. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 8. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 9. 84(4 Укр) Ж79 Жолдак, Б. Укри : бойова проза / Б. Жолдак. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 220 с.
 10. 84(4 Укр) М61 Мимрук, О. В. Олег Сенцов / О. В. Мимрук. - Х. : Фоліо, 2018. - 396 с.
 11. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 12. 84(4 Укр) П56 Пономаренко, Б. Й. Полігон : повісті, / Б. Й. Пономаренко. - К. : Жнець, 2021. - 320 с. : іл.
 13. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.

  18 листопада - Міжнародний день філософії

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 4. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 5. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Prakt_z_dysc_Filosofiya.rar
 6. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 7. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 8. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 9. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 10. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 11. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 12. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.2 : Теоретична та практична філософія / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 431 с.
 13. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 14. 87 Б17 Базилевич, В. Д. Философия экономики / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. - К., М. : Знання; Рыбари, 2011. - 927 с.
 15. 60.5 Б28 Батаєва, К. В. Візуальне від античності до постсучасності : навч. посіб. / К. В. Батаєва. - К. : Кондор, 2017. - 242 с.
 16. 87.3(0) Б29 Баумейстер, А. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання / А. Баумейстер. - К. : Дух і літера, 2012. - 408 с.
 17. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 18. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 19. 87 В75 Воронюк, О. Л. Основи філософських знань : навч.-метод. посіб. / О. Л. Воронюк. - К. : Медицина, 2018. - 120 с.
 20. 87.6 Г17 Гальченко, Г. И. Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты. Лекция 2-я : Троичность и двойственность природы человека / Г. И. Гальченко, И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. - Х. : ЦСФИ, 2010. - 52 с.
 21. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 22. 87.3(0) Г92 Грядовой, Д. И. История философии : В 3-х кн. Кн.2 : Средние века. Возрождение. Новое время / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 455 c.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/istoriya_filosofii_kn_2.rar
 23. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 24. 87 Д75 Дробжева, Г. М. Введение в философию : Электронный ресурс / Г. М. Дробжева, О. А. Бурахина. - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 84 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/vvedenie_v_filosofiyu.rar
 25. 87 К19 Канке, В. А. Современная философия : Учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2014. - 329 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/kanke_sovremennaya_filosofiya.rar
 26. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 27. 87 К82 Кривуля, О. М. Філософія : Навч. посіб. / О. М. Кривуля. - Х. : ХНУ, 2010. - 592 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Kryvulya_Filosofiya.rar
 28. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 29. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 30. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 31. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 506 с.
 32. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - 5-те вид.,стереотип. - Львів : Новий світ-2000, 2010. - 504 с.
 33. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 34. 87.3(0) П37 Платон. Держава : політичний трактат / Платон ; Пер. з давньогр. Д.Коваль. - К. : Орієтир, 2016. - 340 с.
 35. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 36. 87 Р79 Роттердамский, Э. Похвала глупости / Э. Роттердамский ; [Роттердамский Э.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 417 с.
 37. 87 Р79 Роттердамский, Э. Свобода воли / Э. Роттердамский ; [Доммердамский Э.]. - М., Х. : Наука, Литера Нова, 2010. - 271 с.
 38. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія самотності / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Svendsen_Filos_samotnosti.rar
 39. 87 С24 Свендсен, Л. Ф. Філософія свободи / Л.Фр.Г. Свендсен ; пер.Пер. з норвезьк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. - 336 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Svendsen_Filos_svobody.rar
 40. 87.3(0) С31 Сенека, Л. А. Нравственные письма к Луцилию / Луций Анней Сенека. - Х. : Литера Нова, 2013. - 291 с.
 41. 87 С38 Синицына, А. В. Философия : учеб. пособ. / А. В. Синицына. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 352 с.
 42. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 43. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 44. 72 С79 Степин, В. С. История и философия науки : Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - М. : Академический Проект, Трикста, 2011. - 423 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Ist_filos_i_nauki.rar
 45. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 46. 87.3(0) Ш37 Шевчук, С. В. Николай Бердяев / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - Х. : Фолио, 2010. - 121 с. - (Знаменитые украинцы).
 47. 63.3(0) Щ73 Щёкин, Г. Арийские цивилизации: древняя Индия и ее религии : науч.-публ. изд. / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2021. - 712 с.
 48. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.
 49. 86.3 Щ92 Щокін, Г. Людство і віра: витоки народів і релігій : наук.-публ. вид. У 4 т. / Г. Щокін. - третє вид. - К. : МАУП, 2020. - 2220 с.

  17 листопада - День студента

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74 В41 Віват Академія! МАУП-30 / [[За заг. ред. Г. В. Щокіна, Є. О. Романенко, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2019. - 355 с. : іл.
 2. 74 М65 Мистецтво бути викладачем : Практ. посіб. / Брінклі А., Десантс Б., Флемм М. та ін. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні"", 2003. - 144 с.
 3. 74.58 П24 Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 399 с.
 4. 74.58 П75 Приватна вища школа України на шляху інновацій : Монографія / Анрущенко В., Корольов Б., Астахова В. та ін. - Х. : Вид-во НУА, 2005. - 320 с.
 5. 74.26 С41 Ситуаційна методика навчання: український досвід : Зб. статей / Упор. Сидоренко О., Чуба В. - К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. - 192 с.
 6. 75 Ф50 Физическая культура студента : Учеб. / Ред. Ильинича В.И. - К. : Гардарики, 2003. - 448 с.
 7. 60.56 Ф79 Формування духовного світу студента (на матеріали досліджень у СНАУ) : Монографія / Ред. Гнатюк Л. В. - Суми : ВТД "Університетська книга, 2006. - 263 с.
 8. 74.58 А86 Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : [навч- метод. посібник ] / Л. В. Артемова ; Артемова Л.В. - К. : Кондор, 2008. - 272 с.
 9. 88.3 Б19 Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : Учеб. пособие / Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. - М. : Логос, 2006. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Bakshaeva_Psyh_motivacii_studentov.rar
 10. 74 Б77 Бойц, Р. Поради викладачам початківцям : Практичю посіб. / Р. Бойц. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 448 с.
 11. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. / С. С. Вітвицька. - К. : ЦНЛ, 2005. - 396 с.
 12. 74.58 В54 Вітвіцька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Метод. посіб. / С. С. Вітвіцька. - К. : ЦУЛ, 2003. - 316 с.
 13. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 14. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. : ил.
 15. 88.8 Г80 Грецов, А. Психологические игры для старшекласников и студентов / А. Грецов, Т. Бедарева. - С.Пб. : Питер, 2008. - 190 с. : ил.
 16. 74.58 Г86 Гронлунд, Н. Е. Оцінювання студентської успішності : Практич. посіб. / Н. Е. Гронлунд. - К. : НМЦ Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. - 312 с.
 17. 74.58 Ж91 Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні / В. С. Журавський. - К. : Ін Юре, 2003. - 416 с.
 18. 74 З-28 Занин, Л. В. Основы педагогического мастерства / Л. В. Занин, Н. П. Меньшиков. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 288 с.
 19. 88.4-6 З-62 Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учеб. / И. А. Зимняя. - изд. 2-е, доп., испр. и перераб. - М. : Логос, 2002. - 384 с.
 20. 65.272 К51 Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе : Учебн. пособие / Н. П. Клушина, В. С. Ткаченко. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 127 с.
 21. 74.58 К59 Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. - К. : Знання, 2013. - 327 с.
 22. 74.26 К68 Коротаєва-Камінська, В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : Навч. посіб. / В. О. Коротаєва-Камінська. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.
 23. 87 К68 Коротяєв, Б. І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко. - Луганськ : ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. - 340 с.
 24. 74.26 К72 Костриця, Н. М. Методика навчання студентів спілкування в управлінський діяльності : Навч. посіб. / Н. М. Костриця, В. І. Свистун, В. В. Ягупов. - К, : ЦНЛ, 2006. - 272 с.
 25. 74.58 К89 Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2005. - 486 с.
 26. 74 М55 Мешко, Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко ; [ Vешко Г. М. - К. : Академвидав, 2010. - 200 с. - (Альма-матер).
 27. 74.58 М64 Мирошниченко, Н. А. В помощь молодому преподователю : Мотод. пособ. / Н. А. Мирошниченко, С. А. Стефанов. - Одесса : Юридична література, 2003. - 96 с.
 28. 88.4 М84 Мостова, І. Першокурснику : Поради психолога / І. Мостова. - К. : Тандем, 2000. - 76 с.
 29. 60.54 Н16 Нагорний, Б. Г. Студентство і сучасність / Б. Г. Нагорний, М. Л. Яковенко, А. В. Яковенко. - К. : Арістей, 2005. - 164 с.
 30. 74.58 П32 Пионова, Р. С. Педагогика высшей школы / Р. С. Пионова. - Мн. : Университетское, 2002. - 256 с.
 31. 88 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - 2-е вид. - К. : Каравела, 2008. - 352 с.
 32. 74.58 С47 Слєпкань, З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навч. посіб. / З. І. Слєпкань. - К. : Вища шк., 2005. - 239 с.
 33. 74.58 Т26 Тверезовська, Н. Т. Практика студентів у соціальних установах України : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, Л. А. Сатановська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 378 с.
 34. 74.58 Т50 Товканець, Г. В. Університетська освіта : навч.- метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2012. - 182 с.
 35. 74.58 Т88 Туркот, Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот ; [Туркот Т. І.]. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
 36. 74.58 Ф66 Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; [ Фіцула М. М. ]. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с.
 37. 74.58 Щ61 Щербань, П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : Навч. посіб. / П. М. Щербань. - К. : Вища шк., 2004. - 207 с.
 38. 74.58 Я45 Якібчук, М. І. Теоретико-методологічні засади формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / М. І. Якібчук. - К. : Компринт, 2018. - 272 с.

  9 листопада - День української писемності та мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 6. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 7. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 16. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 17. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 18. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 20. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 21. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 22. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 23. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 24. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 25. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 26. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 27. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 28. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 29. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 30. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 31. 63.3(4 Укр) К19 Каныгин, Ю. Трезубец или крест? / Ю. Каныгин. - К. : Арий, 2011. - 173 с.
 32. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 33. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 34. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 35. 81.2 Укр К59 Козаченко, Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / Г. В. Козаченко. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 336 с.
 36. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 37. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 38. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 39. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 1 : Вступний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2010. - 126 с.
 40. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 41. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 42. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 43. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 44. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 45. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 46. 66.3 С13 Савойська, С. Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації : монографія / С. Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408 с.
 47. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 48. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 49. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 50. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 51. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 52. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 53. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 54. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 55. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 56. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 57. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 58. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

  23 жовтня - День працівників реклами

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4-8 П86 Психология в рекламе / [ Ред. Власов П.К. ]. - 2-е изд.,доп.,перераб., испр. - Х. : Гуманитарный центр, 2007. - 320 с.
 2. 88.4-8 П86 Психологія реклами : навч. посіб. / [Зазимко О. В., Корольчук М. С., Корольчук В. М. та ін.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 384 с.
 3. 76.006.5 Р36 Реклама в памяті культур. Кн.1 : Креатив стародавніх цивілізацій / [Саух П. Ю., Ліфінцев М. Л., Чуприна В. В. та ін.]. - К. : Альтерпрес, 2013. - 426 с.
 4. 76.006.5 А16 Абрамова, В. И. Дизайн и рекламные технологии / В. И. Абрамова, А. Н. Сергеев, А. В. Сергеева. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2016. - 196 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/abramova_dizayn.rar
 5. 76.006.5 А42 Аксенова, К. А. Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций / К. А. Аксенова. - М. : Приор-издат, 2005. - 96 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Advertisement_and_the_advertising_activity.rar
 6. 76.006.5 Б12 Бабаев, А. Контекстная реклама : Учеб. / А. Бабаев, Н. Евдокимов, А. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2013. - 304 с.
 7. 76.006.5 Б20 Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підруч. / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. - К. : ЦУЛ, 2013. - 392 с.
 8. 76.006.5 Б76 Божкова, В. В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ЦУЛ, 2017. - 200 с.
 9. 76.006.5 В19 Васильев, Г. А. Основы рекламы : Учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Osnovy_reklamy__2012.rar
 10. 76.006.5 В57 Владимирська, Г. О. Реклама : Навч. посіб. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. - К. : Кондор, 2006. - 334 с.
 11. 76.006.5 Г21 Гарфилд, Б. Десять заповедей рекламы / Б. Гарфилд ; Гарфилд Б. - С.Пб. : Питер, 2007. - 256 с.
 12. 88.4-8 Г37 Геращенко, Л. Психология рекламы : Учеб. пособие / Л. Геращенко. - М. : АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 298 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Gerashenko_Psyh_reklamy.rar
 13. 76.006.5 Г62 Голуб, О. Ю. Социальная реклама / О. Ю. Голуб. - М. : Дашков и К, 2010. - 180 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Socialn_reklama_2010.rar
 14. 88.4-8 Г95 Гуревич, П. С. Психология рекламы / П. С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 287 с.
 15. 76.006.5 Г96 Гусаров, Ю. В. Менеджмент рекламы : учеб. пособие / Ю. В. Гусаров ; Гусаров Ю.В. - М. : ЗАО "Изд-во "Экономика", 2007. - 527 с.
 16. 76.006.5 Д40 Джефкинс, Ф. Реклама = Advertising : учеб. пособие / Ф. Джефкинс ; Джефкинс Ф. ; пер.Еремин Б. Л. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.
 17. 76.006.5 Д40 Джефкінс, Ф. Реклама = Advertising : практич. посіб. / Ф. Джефкінс ; Джефкінс Ф. Доп. і ред. Ядіна Д. ; пер.О.О. Чистяков. - 4-те англ. вид.., 2-ге укр. вид.,випр. і доп. - К. : Знання, 2008. - 565 с.
 18. 76.006.5+30.18 Д84 Дурняк, Б. В. Розробка і дизайн рекламних видань : навч. посіб. / Б. В. Дурняк, А. Є. Батюк. - Л. : Українська академія друкарства, 2006. - 315 с.
 19. 76.006.5 Д84 Дурович, А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович ; [Дурович А.П.]. - 2-е изд.. стереотип. - М. : Новое знание, 2005. - 254 с.
 20. 92 З-14 Загородній, А. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / А. Загородній, Г. Вознюк, І. Комарницький. - Л. : Львівська політехніка, 2011. - 312 с.
 21. 76.006.5 И20 Иванов, А. Реклама. Игра на эмоциях / А. Иванов. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 250 с.
 22. 65.290-2(1) И20 Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 160 с. : ил.
 23. 88.4-8 И37 Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности : учебник / М. А. Измайлова ; Измайлова М.А. - Л. : Дашков и К, 2008. - 416 с.
 24. 88.4-8 И37 Измайлова, М. А. Психология рекламной деятельности : Практическое пособие / М. А. Измайлова ; Измайлова М.А. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psiholog_reklam_deyatel__2012.rar
 25. 76.006.5 И56 Имшинецкая, И. Креатив в рекламе / И. Имшинецкая ; [Имшинецкая И.]. - М. : РИП-холдинг, 2007. - 172 с. - ("Академия рекламы").
 26. 76.006.5 К26 Карпова, С. В. Рекламное дело : [учеб.-метод. пособие и практикум] / С. В. Карпова ; Карпова С.В. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 224 с. : ил.
 27. 76.006.5 К56 Коваленко, О. В. Реклама : навч. посіб. / О. В. Коваленко, І. Ю. Кутліна, М. В. Потабенко. - К. : Персонал, 2010. - 98 с.
 28. 76.006.5 К72 Костина, А. В. Основы рекламы : учеб. пособие / А. В. Костина ; Костина А.В., Макаревич Э.Ф., Карпухин О.И. - 2-е изд., доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 400 с.
 29. 76.006.5 К95 Кутлалиев, А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2006. - 416 с. - (Профессиональные издания для бизнеса).
 30. 88.4-8 Л33 Лебедев-Любимов, А. Психология рекламы / А. Лебедев-Любимов. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2007. - 384 с.
 31. 76.006.5 Л55 Лидовская, О. П. Оценка эффективноси меркетинга и рекламы. Готовые маркетинговые решения / О. П. Лидовская. - С.Пб. : Питер, 2008. - 141 с. : ил.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/lidovskaya.zip
 32. 87.7 Л75 Ломова, О. С. Деловое общение специалиста по рекламе : учебн. пособие / О. С. Ломова ; [Ломова О. С.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 239 с.
 33. 88.4-8 М75 Мокшанцев, Р. И. Психология рекламы / Р. И. Мокшанцев ; Науч.-ред. М.В. Удальцова. - Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009. - 230 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Psihologija_reklamy.rar
 34. 66.0+76.006.5 Н40 Невмержицкая, Е. А. Политическая реклама : Учебное пособие / Е. А. Невмержицкая. - Иркутск : ЦентрНаучСервис, 2014. - 126 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/nevmerzhitskaya_politicheskaya_reklama.rar
 35. 76.006.5 П12 Пазуха, М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : Навч.посібн. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. - М. : ЦНЛ, 2006. - 176 с.
 36. 76.006.5 П16 Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - 11-е изд. перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 548 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Osnovy_reklamy.rar
 37. 76.006.5 П32 Пименов, П. А. Основы рекламы : учебн. пособие / П. А. Пименов ; [Пименов П.А.]. - М. : Гардарики, 2006. - 399 с.
 38. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. Дизайн і реклама: ілюстрований глосарій (основні терміни) / С. Прищенко. - 2-ге вид., випр. ідопов. - К. : Кондор, 2020. - 208 с.
 39. 30.18+76.006.5 П77 Прищенко, С. В. Основи рекламного дизайну : підруч. / С. В. Прищенко. - К. : Кондор, 2019. - 400 с.
 40. 76.006.5 Р69 Ромат, Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. - 2-е изд. - СПб : Питер, 2007. - 208 с. - (Краткий курс).
 41. 76.006.5 Р69 Ромат, Е. В. Реклама в системе маркетинга / Е. В. Ромат. - К. : Студцентр, 2008. - 608 с.
 42. 76.006.5 Р95 Рымашевская, Ю. Рекламаня бомба. Рецепты копирайтинга, взрываающие рынок / Ю. Рымашевская. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 43. 60.56+76.006.5 С12 Савельева, О. О. Социология рекламного воздействия : книга для аспирантов, магистрантов и специалистов / О. О. Савельева. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 284 с.
 44. 76.006.5 Т48 Ткаченко, Н. В. Креативная реклама : Учеб. пособие / Н. В. Ткаченко, О. Н. Ткаченко ; Под ред. Л.М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kreativnaya_reklama__2012.rar
 45. 76.006.5 Т80 Трушина, Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы : Учебник / Л. Е. Трушина. - М. : Дашков и К, 2012. - 248 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Istoriya_otech_i_zarub_reklamy___2012.rar
 46. 76.006.5 У98 Уэллс, У. Реклама: принципы и практика = Advertising. Principes & Practice / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт ; пер.под ред. Л. Богомоловой. - 7-е, испр. - С.Пб. : Питер, 2008. - 736 с. : ил.
 47. 88.4-8 Ф39 Фельсер, Г. Психология потребителей и реклама / Георг Фельсер ; Фельсер Георг ; пер.Шипилова О. А. - Х. : Гуманитарный центр, 2009. - 704 с.
 48. 76.006.5 Х19 Хапенков, В. Н. Организация рекламной деятельности : Учебн. пособие / В. Н. Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В. Федюнин. - М. : ИЦ "Академия", 2005. - 240 с.
 49. 76.006.5 Х52 Хит, Р. Скрытая власть рекламы. Как обработка информации в режиме сниженного внимания влияет на потребительский выбор. Восприятие бренда на подсознательном уровне = The hidden power of advertising/ How low attention processing influences the way we choose brands / Роберт Хит ; пер.Сысоева Е. - К. : Изд-во Алексея Капусты, 2006. - 189 с.
 50. 76.006.5 Ш26 Шарков, Ф. И. Технология рекламы / Ф. И. Шарков, В. И. Гостенина. - М. : РИП-Холдинг, 2007. - 216 с.
 51. 76.006.5 Щ57 Щепилова, Г. Реклама в экономической структуре СМИ / Г. Щепилова. - М. : Медиа Мир, 2006. - 168 с.
 52. 76.006.5 Я60 Яненко, Я. В. Продать рекламу!: Раскрываем профессиональные секреты / Я. В. Яненко. - С.Пб. : Питер, 2006. - 240 с. - (Маркетинг для профессионалов).

  Безпека життєдіяльності та цивільна оборона

Список літератури до книжкової виставки

 1. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности : Толковый словарь терминов / Г.В. Тягунов и др. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Bezopasn_zhiznedeyatel.rar
 2. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособ. / Под ред. Я.А.Серикова. - Х. : ХНАГХ, 2010. - 347 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD_2.rar
 3. 68.9 Б40 Безопасность жизнедеятельности. Современный комплекс проблем безопасности : Учебно-метод. пособие для учреждений профессионального образования / Власова Л. М., Сапронов В. В., Фрумкина Е. С. и др. - М. : Русский журнал, 2007. - 132 с.
 4. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності : підруч. / [ Ред. Цапко В.Г. ]. - К. : Знання, 2008. - 397 с.
 5. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2017. - 448 с.
 6. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / [Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 276 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Bezpeka_zhyttiediialnosti.rar
 7. 68.9 Б40 Безпека життєдіяльності людини : конспект лекцій / [Ред. Чубук В. В.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 360 с.
 8. 68.9+65.24 Б40 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. / [Яворовський О. П., Шевцова В. М., Зенкіна В. І. та ін.]. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2018. - 288 с.
 9. 65.24 О-75 Основи охорони праці : навч. посіб. / [ Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 224 с.
 10. 65.290-2 О-75 Основи соціального менеджмента. Теоретичні положення та прикладні механізми / [ред. Андрушків Б.]. - Тернопіль : Тернограф, 2007. - 1024 с.
 11. 65.42 Т50 Товарознавчі аспекти підвищення безпеки харчових продуктів : Монографія. - К. : Професіонал, 2005. - 176 с.
 12. 68.9 Ц58 Цивільна оборона України : навч. посіб. / Бедрій Я. І., Івах Р. М., Рощин В. О. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 358 с.
 13. 68.9 Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Я. І. Бедрій ; Бедрій Я. І. - К. : Кондор, 2009. - 286 с.
 14. 68.9 Б38 Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 499 с.
 15. 68.9 Б67 Биченок, М. М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі / М. М. Биченок, Іванюта, .О. Яковлєв Є. - К., 2008. - 160 с.
 16. 74.26 В25 Вдовенко, І. С. Методика викладання курсу безпеки життєдіяльності : навч. посіб. / І. С. Вдовенко ; [Вдовенко І. С.]. - К. : Кондор, 2011. - 196 с.
 17. 68.9 Г14 Гайченко, В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навч. посіб. / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. - 3-ге, перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 440 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Osn_Bgd.pdf
 18. 68.9 Г27 Геврик, Є. Безпека життєдіяльності / Є. Геврик. - К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. - 384 с.
 19. 68.9 Г71 Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / С. Ф. Горячев. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 576 с.
 20. 92 Д81 Дуднікова, І. І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник / І. І. Дуднікова. - К. : Вища шк., 2005. - 247 с.
 21. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; [За ред Є. П. Желібо]. - 6-е вид. - К. : Каравела, 2010. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Zhelibo_BGD.rar
 22. 68.9 Ж51 Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності : Підруч. / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний. - К. : Каравела, 2006. - 288 с.
 23. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2011. - 526 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Zerkalov_BGD.rar
 24. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 267 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Zerkalov_BGD_ta_ohor_praci.rar
 25. 92 З-57 Зеркалов, Д. В. Безпека життєдіяльності. Словник-довідник / Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2011. - 168 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/92/Zerkalov_BGD_slovnik.rar
 26. 68.9 З-57 Зеркалов, Д. В. Організація та управління безпекою життєдіяльності : Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов, Ю. О. Полукаров. - К. : Основа, 2011. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Zerkalov_Org_ta_upr_BGD.rar
 27. 53.5 І-47 Ілько, А. А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія : навч. посіб. / А. А. Ілько. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2018. - 256 с.
 28. 68.9 К59 Козинець, В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. : Кондор, 2006. - 576 с.
 29. 65.24 К59 Козяр, М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. - К. : Кондор, 2014. - 458 с.
 30. 65.272 К95 Куценко, В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : монографія / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко. - Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2011. - 656 с.
 31. 68.9 К95 Кучма, М. М. Цивільна оборона ( цивільний захист ) : навч. посіб. / М. М. Кучма ; Кучма М. М,. - 3-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с.
 32. 68.9 Л24 Лапін, В. М. Безпека життедіяльності людини : Навч. посіб. / В. М. Лапін. - 8-ме вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2013. - 335 с.
 33. 68.9 Л63 Лисенков, О. М. Цивільна оборона : конспект лекцій / О. М. Лисенков ; [Лисенков О. М.]. - К. : Персонал, 2011. - 72 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Lysenkov_Civ_oborona.rar
 34. 65.290-2(9)+60.5 Л87 Лысенко, С. А. Теория управления безопасностью социальных систем (организаций) : курс лекций / С. А. Лысенко. - К. : Персонал, 2014. - 459 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Teor_upr_bezop_Lysenko.rar
 35. 68.9 М17 Максимова, Н. Ю. Безпека життєдіяльності: Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії : Навч. посіб. / Н. Ю. Максимова. - К. : Либідь, 2006. - 328 с.
 36. 68.9 П34 Пистун, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / И. П. Пистун, И. И. Кельман, Е. К. Вильковский. - Л. : Афиша, 2007. - 336 с.
 37. 68.9 П36 Піскунова, Л. Е. Безпека життєдіяльності : підруч. / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. - К. : Академія, 2012. - 224 с.
 38. 68.9 Р88 Русаловський, А. В. Цивільна оборона : Навч. посіб. для дистан. навч. / А. В. Русаловський. - К. : Ун- т "Україна", 2007. - 228 с.
 39. 68.9 С13 Савченко, С. М. Безпека життєдіяльності та охорона праці : Навч. посіб. / С. М. Савченко, Д. В. Зеркалов. - К. : Основа, 2016. - 293 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Savchenko_BGD_ta_ohor_praci.rar
 40. 68.9 С33 Сєріков, Я. О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : Підруч. / Я. О. Сєріков, Л. В. Коженевські. - 2-е вид., доп. - Х., Краків : ХНУМГ, ЄАС, 2014. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD.rar
 41. 68.9 С33 Сєріков, Я. О. Безпека життєдіяльності - секюритологія : Підруч. / Я. О. Сєріков, Л. В. Коженевські. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 381 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Serikov_BGD_2010.rar
 42. 68.9 С79 Стеблюк, М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : підруч. / М. І. Стеблюк ; [ Стеблюк М. І. ]. - К. : Знання, 2010. - 487 с.
 43. 68.9 С89 Супрович, М. П. Безпека життєдіяльності. Практикум / М. П. Супрович, Д. В. Сенюк, К. В. Замойська. - К. : Кондор, 2007. - 164 с.
 44. 68.9 С90 Сусло, С. Т. Цивільний захист : Навч. посіб. / С. Т. Сусло, В. М. Заплатинський, Г. М. Харамда. - К. : Арістей, 2007. - 368 с.
 45. 68.9 Х17 Халмурадов, Б. Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : Навч. посіб. / Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦНЛ, 2006. - 138 с.
 46. 68.9 Х94 Хромченко, В. Г. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. Г. Хромченко. - К. : Кондор, 2008. - 264 с.
 47. 68.9 Ш78 Шоботов, В. М. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. М. Шоботов ; Шоботов В.М. - 2-ге вид., перероб. - К. : ЦНЛ, 2006. - 438 с.
 48. 68.9 Я77 Ярошевська, В. М. Безпека життедіяльності : Підруч. / В. М. Ярошевська. - 2-ге вид. - К. : Професіонал, 2006. - 560 с.

  Козацтво - право на безсмертя

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Украины : Учеб. пособие / [Ред. Смоленский С. Н.]. - Х. : Тимченко, 2010. - 272 с.
 2. 63.3(4 Укр) І90 Історія України : навч. посіб. / [За ред. С. М. Смоленського]. - К. : Алерта, 2013. - 352 с.
 3. 63.5 І90 Історія українознавства : навч. посіб. / [Кононенко П. П., Токар Л. К., Бажан О. Г. та ін.]. - К. : Академвидав, 2011. - 512 с. - (Альма-матер).
 4. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-2 / [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. - К. : КМ академія, 2007. - 724 с. : іл. - Бібліогр.: с. 590-700.
 5. 63.3(4 Укр) І-90 Історія українського козацтва. У 2-х т. : Нариси. Т-1. - К. : КМ Академія, 2006. - 781.
 6. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М., Зязюн О. Л., Семашко О. М. та ін. За ред. Заковича М. М.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2009. - 589 с.
 7. 67.404 Н83 Нормативно-правові документи ВГО "Всеукраїнське козацьке військо" : навч. посіб. / [Авт.- упоряд.:Каленяк В. П., Каленяк Р. В., Михайлич О. В. - К. : МАУП, 2006. - 160 с.
 8. 63.3(4 Укр) Р33 Реєстр війська Запорізького 1649 року (алфавітний покажчик прізвищ) / [Упоряд. В. Ф. Ковальчук]. - К. : Пріоритети, 2014. - 284 с.
 9. 84(4 Укр) С47 Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків / [Ред. Полідович О. А.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2009. - 640 с.
 10. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 11. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.4 : На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Горобець В. М. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 864 с.
 12. 71.1 У45 Українська культура в європейському контексті / Богуцький Ю.П., Андрущенко В.П., Безвершук Ж.О., Новохатько Л.М.; За ред. Богуцького Ю.П. - К. : Знання, 2007. - 679 с.
 13. 92 У45 Українське козацтво : Мала енциклопедія. - К.; Запоріжжя : Генеза; Прем'єр, 2006. - 672 с.
 14. 63.3(4 Укр) Б67 Білоцерківський, В. Я. Історія України : Навч. посіб. / В. Я. Білоцерківський. - К. : ЦНЛ, 2007. - 536 с.
 15. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 16. 63.3(4Укр) В75 Воронянский, А. В. История Украины : учеб. пособ. / А. В. Воронянский ; [Воронянский А. В.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Х. : Парус, 2010. - 576 с.
 17. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 18. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2012. - 330 с.
 19. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ-ХХІ вв. / Л. М. Головешко. - Мариуполь, 2010. - 376 с.
 20. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Минуле та сьогодення козацтва Приазов'я / Л. М. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2011. - 356 с.
 21. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. М. Традиції, звичаї та побут козаків XV-XXI : Посіб. / Л. М. Головешко. - Маріуполь, 2009. - 168 с.
 22. 63.3(4 Укр) Г70 Горобець, В. М. Україна: козацькі війни, 1618-1638 / В. М. Горобець ; [Горобець В. М.]. - К. : Кріон, 2011. - 268 с.
 23. 63.3(4 Укр) Г81 Греченко, В. А. Історія України : модульний курс : навч. посіб. / В. А. Греченко ; Греченко В. А. - Х. : Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи).
 24. 63.3(4 Укр) Д67 Донцов, Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини / Д. Донцов. - К. : МАУП, 2005. - 568 с.
 25. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 26. 67.3(4 Укр) З-35 Заруба, В. М. Історія держави і права України : Навч. посіб. / В. М. Заруба. - К. : Істина, 2006. - 416 с.
 27. 63.3(4 Укр) К13 Каденюк, О. С. Історія України : навч. посіб. / О. С. Каденюк ; Каденюк О. С. - К. : Кондор, 2008. - 408 с.
 28. 63.3 (4 Укр) К77 Король, В. Ю. Історія України : Навч. посіб. / В. Ю. Король. - Київ : Академія, 2005. - 496 с.
 29. 83.3(4 Укр) К68 Корпанюк, М. Слово. Хрест. Шабля. (Українське манастирсько-церковне, світське крайове літописання XVI-XVIII ст. компіляціх козацького літописання XVIII ст. як історико-літературне явище) / М. Корпанюк. - К. : Смолоскип, 2005. - 904 с.
 30. 67.3(4 Укр) М89 Музиченко, П. П. Історія держави і права України : Навч. посіб. / П. П. Музиченко. - 5-те вид, випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 437 с.
 31. 67.3(4 Укр) М89 Музыченко, П. История государства и права Украины : Учебн. пособие / П. Музыченко. - 5-е изд., испр. и доп. - К. : Знання, 2006. - 570 с.
 32. 82.3(4 Укр) Н20 Найден, О. С. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти / О. С. Найден ; [Найден О.С.]. - К. : Стилос, 2005. - 260 с.
 33. 63.3(4 Укр) Н30 Нартов, В. В. Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. - Х. : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 352 с.
 34. 63.3(4 Укр) Н87 Нудьга, Г. Республіка козаків / Г. Нудьга. - К. : Варта, 2005. - 104 с.
 35. 63.3(4 Укр) П19 Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : Навч. посіб. / М. С. Пасічник. - 2-ге вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 735 с.
 36. 74.03 Р83 Руденко, Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність / Ю. Руденко, О. Губко. - К. : МАУП, 2007. - 384 с.
 37. 63.3(4 Укр) С13 Савченко, Н. М. Історія України: модульний курс : Навч. посіб. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський. - К. : Фірма"ІНКОС", ЦНЛ, 2006. - 544 с.
 38. 67.3(4 Укр) С32 Середа, А. М. Історія держави і права України : навч. посіб. Ч.1 / А. М. Середа. - Запоріжжя; Суми : ФОП Зеленкевич Л. П.; Університетська книга, 2016. - 332 с.
 39. 63.3(4 Укр) С59 Сокирко, О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Наук. вид. / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.
 40. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб. / І. Я. Терлюк ; [Терлюк І. Я]. - К. : Атіка, 2011. - 944 с.
 41. 67.3(4 Укр) Т35 Терлюк, І. Я. Історія держави і права України (Доновітній час) : Навч. посіб. / І. Я. Терлюк. - К. : Атіка, 2006. - 400 с.
 42. 63.3(4Укр) У69 Уривалкін, О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти) / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2006. - 408 с.
 43. 74.58 Ц28 Цвірова, Т. Д. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 206 с.
 44. 63.3(4 Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр / Т. Чухліб. - 2-ге вид., доопрац. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.
 45. 63.3(4Укр) Ч-96 Чухліб, Т. Ідеальна держава в Україні? Козацький проект 1710 року / Т. Чухліб ; [Чухліб Т.]. - К. : КМ Академія, 2011. - 103 с.
 46. 63.3(4 Укр) Ш59 Шилов, Ю. Україна в контексті світової цивілізації : курс лекцій / Ю. Шилов. - К. : Аратта, 2012. - 220 с.
 47. 63.3(4 Укр) Ю83 Юрченко, О. Я. История Украины. ч. 1 : С древнейших времен до конца ХІХ ст. / О. Я. Юрченко. - К. : МАУП, 2006. - 48 с.
 48. 63.3(4 Укр) Я47 Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко ; 3-тє вид., перероб. та розш. - К. : Критика, 2006. - 584 с.

  8 жовтня - День юриста

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2021. - 448 с.
 2. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 208 с.
 3. 67.404 З-19 Закон України " Про бюро економічної безпеки" : чинне законодавство станом на 06 квітня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 52 с.
 4. 67.400 З-19 Закон України "Про всеукраїнський референдум" : станом на 14 червня 2021 року. - К. : Алерта, 2021. - 156 с.
 5. 67.412 М58 Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя : підруч. - К. : Алерта, 2021. - 276 с.
 6. 67.410 Н85 Нотаріальний процес: Інтерактивний курс (з практикумом) : підруч. / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Бордюг Т. О. та ін.]. - К. : Алерта, 2021. - 480 с.
 7. 67.410 Т33 Теорія доказового права : наук.-практ. посіб (монографія) / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - К. : Алерта, 2021. - 426 с.
 8. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.1 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 330 с.
 9. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : підруч. Т.2 / [За заг. ред. М. М. Ясинка]. - вид.2-ге, перероб та доп. - К. : Алерта, 2021. - 572 с.
 10. 67.7 Б14 Баганець, О. В. Концепція вдосконалення діяльності правоохоронних органів України / О. В. Баганець. - К. : Алерта, 2019. - 258 с.
 11. 67.401 Б83 Бородін, І. Л. Адміністративне право України : підруч. / І. Л. Бородін. - К. : Алерта, 2019. - 548 с.
 12. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : практикум дистанц. навчання; навч.-метод. посіб. / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 110 с.
 13. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша. - 7-ме вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2021. - 500 с.
 14. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.1 : Вчення про кримінальне правопорушення / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 434 с.
 15. 67.408 В31 Вереша, Р. В. Курс кримінального право України. Загальна частина : підруч. Т.2 : Вчення про покарання / Р. В. Вереша. - К. : Алерта, 2021. - 468 с.
 16. 67.404 Ж86 Жуков, С. В. Ліквідаційна процедура банкрутства юридичних осіб відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства : наук.-практич. посіб. / С. В. Жуков. - К. : Алерта, 2021. - 292 с.
 17. 67.404.5 К95 Кухарєв, О. В. Спадкове право України : підруч. / О. В. Кухарєв. - К. : Алерта, 2020. - 362 с.
 18. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 9-те вид.. доп. і перероб. - К. : Алерта, 2021. - 458 с.
 19. 67.411 Т35 Тертишник, В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина : підруч. / В. М. Тертишник. - 8-ме вид., доп. і перероб. - К. : Алерта, 2020. - 406 с.
 20. 67.410 Ф95 Фурса, С. Я. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, А. О. Дика. - К. : Алерта, 2021. - 288 с.
 21. 67.404.5 Ш65 Шишка, Р. Б. Спадкове право в Україні : посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2021. - 228 с.

  3 жовтня - День працівників освіти

Список літератури до книжкової виставки

 1. 74 В41 Віват Академія! МАУП-25 / [За ред. Г. В. Щокіна, А. М. Подоляки, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2014. - 400 с.
 2. 74 В41 Віват Академія! МАУП-30 / [[За заг. ред. Г. В. Щокіна, Є. О. Романенко, М. Ф. Головатого]. - К. : Персонал, 2019. - 355 с. : іл.
 3. 74.03 И90 История педагогики и образования : Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.И.Пискунова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.03/istor_pedagogiki_i_obraz.rar
 4. 88.4-6 П86 Психологічне забезпечення педагогічної майстерності : навч.-метод. посіб. / [Бурлакова І, А., Євдокимова Н. О., Агарков О. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2020. - 276 с.
 5. 74.58 Ф79 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посіб. / [Під заг ред. С, І. Якименко]. - К. : Слово, 2011. - 464 с.
 6. 88 Б81 Бондарчук, Е. И. Основы психологии и педагогики : Курс лекций / Е. И. Бондарчук, Л. И. Бондарчук. - 5-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2013. - 182 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Bondarchuk_Psyhologiya.rar
 7. 74.58 В54 Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підруч. / С. С. Вітвицька ; [Вітвицька С. С.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.
 8. 74 В67 Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - 4-те вид., стереотип. - К. : Академвидав, 2012. - 616 с. - (Альма-матер).
 9. 74 Д50 Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. / І. М. Дичківська. - 2-ге вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 352 с. - (Альма-матер).
 10. 74.58+87.7 З-17 Зайченко, І. В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підруч. / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський. - К. : Ліра-К, 2017. - 484 с.
 11. 74.58 К59 Козяр, М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. - К. : Знання, 2013. - 327 с.
 12. 74.03 Л37 Левківський, М. В. Історія педагогіки : підруч. / М. В. Левківський. - К. : ЦУЛ, 2016. - 380 с.
 13. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 14. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 15. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 16. 88 С79 Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 528 с.
 17. 74.58 Т36 Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підруч. / В. М. Теслюк. - К. : Ліра-К, 2017. - 340 с.
 18. 88 Т50 Тодорова, І. С. Психологія і педагогіка : Навч. посіб. / І. С. Тодорова, В. І. Павленко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 228 с. - CD.
 19. 74 Ф50 Фізеші, О. Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство : навч. посіб. / О. Й. Фізеші. - К. : Кондор, 2014. - 390 с.
 20. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.1 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 354 с.
 21. 74.24 Х93 Хриков, Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. Ч.2 / Є. М. Хриков. - вид. 2-ге, доп. та доопрац. - К. : Знання, 2016. - 338 с.

  26 вересня - Європейський день мов

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Іта И99 Італійська мова: українсько-італійський розмовник і словник / Худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Х. : Фоліо, 2017. - 317 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Italiyska_mova_slovnyk.rar
 2. 81.2 Нім Н15 Навчальний посібник з німецької мови / За заг. ред. В.В.Дайнеко. - 2-е вид., випр. і доп. - Канів : Склянка Часу, 2012. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Navch_posib_z_nim_movy.rar
 3. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 4. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 5. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 6. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 7. 81.2 Англ+81.2 Нім А66 Андрощук, А. Г. Збірник контрольних робіт і тестів з англійської та німецької мов : навч.-метод. посіб. / А. Г. Андрощук, Є. Ю. Гончаренко. - К. : Персонал, 2014. - 182 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Zb_kontr_rabot.rar
 8. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 9. 81.2 Іта К18 Каменецкий, О. В. Итальянский язык. Тонкости грамматики : учеб. пособ. / О. В. Каменецкий. - К. : Лира-К, 2019. - 268 с.
 10. 81.2 Нім К28 Касяненко, Д. С. Німецька мова : навч. посіб. / Д. С. Касяненко, Л. В. Дорофеєва. - К. : Київський університет, 2011. - 237 с.
 11. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 12. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 13. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову) : навч. посіб. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2015. - 111 с. - CD.
 14. 81.2 Поль К78 Кравчук, А. Польська мова . Граматика з вправами : підруч. / А. Кравчук. - К. : ІНКОС, 2016. - 454 с. - CD.
 15. 81.2 Фр К95 Кучма, З. В. Французька мова : Навч. посіб. для студентів-бухгалтерів / З. В. Кучма ; [Кучма З. В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 263 с.
 16. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 17. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 18. 81.2 Поль М74 Моклиця, А. Польська мова: вправи зі словами = JJezyk polski: cwiczenia fleksyjne : навч. посіб. / А. Моклиця. - К. : Кондор, 2021. - 140 с.
 19. 81.2 Нім П18 Паремская, Д. А. Немецкий язык: читаем, понимаем, говорим / Д. А. Паремская, С. В. Паремская. - Мн. : Вышэйшая школа, 2017. - 415 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Paremskaya_nemetskiy_yazyk.rar
 20. 81.2 Фр С17 Самойлова, О. П. Практична граматика французької мови = Cours pratique de grammaire francaise : навч. посіб. / О. П. Самойлова, Є. В. Комірна. - вид. 3-тє, перероб. та доп. - К. : Ліра-К, 2021. - 552 с.
 21. 81.2 Пол С49 Слюсар, О. Ф. Польська мова / О. Ф. Слюсар. - Чернівці : Букрек, 2011. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Polska_mova.rar
 22. 81.2 Фр С60 Соломарська, О. О. Підручник французької мови / О. О. Соломарська. - 3-тє вид., випр. і перероб. - К. : Київський університет, 2011. - 198 с.
 23. 81.2 Нім С79 Стеріополо, О. І. Фонетика і фонологія німецької мови. Теретичний курс = Phonetik und phonologie des Deutschen : підруч. / О. І. Стеріополо. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - К. : Ліра-К; Вид. центр КНПУ, 2020. - 395 с.
 24. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.

  18 вересня - День фармацевтичного працівника

Список літератури до книжкової виставки

 1. 76.006.5 А43 Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні : Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції (14-15 кв. 2004, Х.). - Х. : Судцентр, 2004. - 224 с.
 2. 51.2 Г51 Гігієна у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кононенко Н.М. та ін. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. - 294 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Gigiena_u_farmacii.rar
 3. 32.81 І-74 Інформаційні технології у фармації : підручник / [І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах ]. - К. : Медицина, 2008. - 224 с.
 4. 52.82 К49 Клінічна фармація : Підручник для студ. фарм. факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. мед. ун-т, 2013. - 1612 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Klinichna_farmaciya.rar
 5. 65.290-2 М50 Менеджмент у фармації / Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д. та ін.; Ред. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 448 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Menedzhment_u_farmatsii.rar
 6. 52.82+65.01 О-64 Організація та економіка фармації. Модуль 1 : Організація фармацевтичного забезпечення населення / [За ред. В. Ф. Москаленка]. - К. : Медицина, 2013. - 216 с.
 7. 52.82 О-75 Основи економіки та системи обліку у фармації : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. А.С.Немченко. - Х. : НФаУ: Золоті сторінки, 2005. - 504 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Nemchenko_Osn_ekonomiki_u_farmacii.rar
 8. 65.24 О-92 Охорона праці в медицині та фармації / Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 544 с.
 9. 52.82 П69 Практикум з організації та економіки фармації / Ред. Громовик Б.П., Терещук С.І. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с.
 10. 65.290-2 П69 Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации : Учеб. пособие / Мнушко З.Н., Мусиенко Н.М., Пестун И.В., Рогуля О.Ю. - Х. : Изд-во НФаУ, 2004. - 140 с.
 11. 58 П78 Проблеми військової охорони здоров'я : Зб. наук. праць. Вип. 10 / [ред. Білий В.Я.]. - К. : Укр.військово-мед. академія, 2002. - 318 с.
 12. 65.290-2 У67 Управління фармацією : Підруч. / Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. - 388 с.
 13. 65.01 Ф24 Фармакоекономіка : навч. посіб. / [Яковлєва Л. В., Бездітко Н. В., Герасимова О. О та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 208 с.
 14. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: общий технический документ для лицензирования лекарственных средств в ЕС / Ред. Стефанов А.В.; Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 256 с.
 15. 67.4 Ф24 Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском Союзе / Авт. -сост. Ляпунов Н.А., Усенко В.А., Безуглая Е.П. и др. - К. : Морион, 2002. - 96 с.
 16. 92 Ф24 Фармацевтична енциклопедія. - К. : Моріон, 2005. - 846 с.
 17. 67.4 Ф24 Фармацевтичне законодавство (Нормативні акти з організації роботи аптечних підприємств) / [Ред. Грошовий Т. А.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2008. - 468 с.
 18. 65.290-2(7) Б43 Белошапка, В. А. Стратегическое управление и маркетинг в практике фармацевтических фирм / В. А. Белошапка, Г. В. Загорий, В. А. Усенко. - К. : Триумф, 2001. - 368 с.
 19. 32.973 Б90 Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. / І. Є. Булах, Л. Л. Войтенко, І. Л. Кривенко. - К. : Медицина, 2016. - 208 с.
 20. 65.01 В53 Віскузі, В. К. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : Пер. з англ. / В. Кіп та ін. Віскузі ; В.Кіп Віскузі, Джон М.Вернон, Джозеф Е.Гарингтон (мол.). - К. : Основи, 2004. - 1047 с.
 21. 5 Г56 Гніткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Гніткевич. - Львів : Афіша, 2004. - 368 с.
 22. 52.82+65.01 Г87 Громовик, Б. П. Організація та економіка фармації / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с.
 23. 52.82 Г87 Громовик, Б. П. Організація роботи аптек / Б. П. Громовик ; Громовик Б. П. - 3-тє вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.
 24. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 25. 5 Д72 Драч, О. О. Історія медицини і фармації (від найдавніших часів до середини ХVІІ ст.) : Навч. посіб. / О. О. Драч, Н. М. Борисенко. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. - 244 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/Drach_Ist_medycyny.rar
 26. 65.262(1) П14 Палиця, С. В. Інвестиційні процеси фармакологічної промисловості України : монографія / С. В. Палиця ; [Палиця С. В.]. - К. : Алерта, 2009. - 274 с.
 27. 52.82 С30 Семенченко, В. Ф. История фармации : Учеб. пособ. / В. Ф. Семенченко. - М.: Ростов н/Д : МарТ, 2003. - 640 с.

  8 вересня - Міжнародний день грамотності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 3. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 4. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 5. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 6. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 7. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 13. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 16. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 17. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 18. 81.2 Укр Б15 Баденкова, В. М. Історія української літературної мови : Навч. посіб. / В. М. Баденкова. - Миколаїв : ТОВ "Іліон", 2017. - 148 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Badenkova_Ist_ukr_movy.rar
 19. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 20. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 21. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 23. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 24. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 25. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 26. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 27. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 28. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 29. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 30. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 31. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 32. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 33. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 34. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 35. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 36. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 37. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 38. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 39. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 40. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 41. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 42. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 43. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 44. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 45. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 46. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 47. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 48. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 49. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 50. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 51. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 52. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

  27 серпня - 165 років від дня народження Івана Франка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4Укр) В27 Великий каменяр : Проза та драматургія Івана Франка: Навч. посіб. / Упоряд. Чічановський А.А. - К. : Грамота, 2003. - 672 с.
 2. 92 В42 Видатні постаті в історії України IX - XIX ст. : Короткі біограф. нариси. Історич. та худож. портрети: Довід. вид. / Гусєв В.І., Дрожжин В.П., Калінцев Ю.О, та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 359 с.
 3. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с.
 4. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 5. 84(4 Укр) З-80 Золоті рядки української класичної літератури. Проза, поезія, драматургія / [ Уклад. С. М. Заготова]. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. - 800 с.
 6. 83.3(4 Укр) І-18 Іван Франко - письменник, мислитель, гуманіст, патріот : Матеріали всеукраїнської конференції з нагоди 150-річчя від дня народження І. Франка (23 листопада 2006 року) / [Гол. ред.Дяків Р.]. - К., 2007. - 144 с.
 7. 83.3(4 Укр) І-90 Історія української літератури ХІХ століття: У 2 кн. : Підруч. Кн. 2 / За ред. М.Г. Жулинського. - К. : Либідь, 2006. - 712 с.
 8. 83 Л59 Лінгвістичний коментар до творів Івана Франка зі шкільного курсу літератури / Укл. Т.В. Антонюк, І.В. Добрянська. - К. : Академія, 2000. - 60 с.
 9. 83.3(4 Укр) У45 Українська література ХІХ століття : Хрестоматія : Нач. посіб. / Упоряд. Гаєвська Н. М. - К. : Либідь, 2006. - 1328 с.
 10. 83.3(4 Укр) Г56 Гнатюк, М. І. Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / М. І. Гнатюк ; Гнатюк М. І.]. - К. : Академія, 2011. - 240 с.
 11. 83.3(4 Укр) Г85 Грицак, Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856- 1886) : Наук. вид. / Я. Грицак. - К. : Критика, 2006. - 631 с.
 12. 83 Г94 Гундорова, Т. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду / Т. Гундорова. - К. : Либідь, 2006. - 360 с.
 13. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
 14. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.2 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 624 с. - (Альма-матер).
 15. 87.3(4 Укр) М13 Мазепа, В. І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка / В. І. Мазепа. - К. : Вид. Парапан, 2004. - 232 с.
 16. 83.3(4 Укр) М48 Мельник, Я. Іван Франко й biblia apocrypha / Я. Мельник. - Л. : Вид-во Українського Католицького ун-ту, 2006. - 512 с.
 17. 83.3(4 Укр) Н17 Наєнко, М. К. Іван Франко: тяжіння до модернізму : Монографія / М. К. Наєнко. - К. : Академвидав, 2006. - 96 с.
 18. 83.3(4 Укр) П16 Панасенко, Т. М. Іван Франко / Т. М. Панасенко ; [Панасенко Т. М.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 124 с.
 19. 83.3(4 Укр) П19 Пастух, Р. Франкова доля / Р. Пастух. - Дрогобич : Коло, 2006. - 192 с.
 20. 83.3(4 Укр) Т50 Тодичук, Н. Роман Івана Франка "Для домашнього вогнища": час і простір / Н. Тодичук. - Львів, 2002. - 204 с.
 21. 84(4Укр) Ф83 Франко, І. Захар Беркут. Борислав сміється / І. Франко ; [ Франко І. ]. - К. : Персонал, 2010. - 444 с.
 22. 86.2 Ф83 Франко, І. Поема про створення світу / І. Франко. - К. : МАУП, 2003. - 120 с.
 23. 86.2 Ф83 Франко, І. Сотворення світу / І. Франко. - К. : Обереги, 2003. - 160 с.

  Моя свята і рідна Україна

  Соціальна психологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.5 П69 Практикум по социальной психологии. - Под ред. И.С. Клециной. - С.Пб. : Питер, 2008. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Prakt_po_soc_psyh.rar
 2. 88.5+87.7 П86 Психология и этика делового общения : учеб. / [Ред. Лавриненко В. Н.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 415 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/psikhologiya_i_etika_delovogo.rar
 3. 88.5 П86 Психологія сім'ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навч.-наоч. підруч. / [За заг. ред. О. М. Цільмак]. - К. : Ліра-К, 2020. - 266 с.
 4. 88.5 П86 Психологія сімейних взаємин : навч. посіб / [Ред.Корольчук М. С.]. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 296 с.
 5. 88.5 С69 Социальная психология : Хрестоматия / Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 456 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/belinskaya_sotsialnaya_psikhologiya.rar
 6. 88.5 Б66 Битянова, М. Р. Социальная психология : учеб. пособие / М. Р. Битянова ; Битянова М.Р. - 2-е изд., перераб. - С.Пб. : Питер, 2008. - 368 с. : ил.
 7. 88 В18 Варій, М. Й. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / М. Й. Варій, В. Л. Ортинський. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 376 с.
 8. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій і управління : підруч. / О. І. Власова, В. І. Кушерець, Ю. В. Никоненко. - К. : Знання України, 2012. - 467с.
 9. 88.5 В58 Власова, О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підруч. / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 398 с.
 10. 88.5 Д76 Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дружинин ; Дружинин В.Н. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176 с.
 11. 88.5 Е91 Ефимова, Н. С. Психология общения. Практикум по психологии : Учеб. пособие / Н. С. Ефимова. - М. : ИД "Форум": ИНФРА-М, 2012. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Efimova_Psyhol_obscheniya.rar
 12. 88.5 Ж91 Журавлев, А. Л. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев ; Журавлев А.Л., Соснин В.А., Красников М.А. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 416 с.
 13. 88.5 И46 Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин ; Ильин Е. П. - С.Пб. : Питер, 2013. - 576 с. - (Мастера психологиии).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Ilin_Psyh_obscheniya.rar
 14. 88.4-8 К15 Кайлюк, Є. М. Психологія управління : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, Г. Г. Фесенко. - 2-е вид., випр. і доп. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 202 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Kailuk_Psyh_upravlinnya.rar
 15. 88.5 К18 Каменская, Е. Н. Социальная психология: конспект лекций : учеб. пособие / Е. Н. Каменская ; Каменская Е.Н. - Изд. 4-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 186, [ 1].
 16. 88.5 К64 Кондрашихина, О. А. Психогенетика : учеб. пособ. / О. А. Кондрашихина. - К. : ЦУЛ, 2014. - 168 с.
 17. 88.5 К76 Кошуба, Н. Т. Психология гендерных различий / Н. Т. Кошуба. - К. : Сварог, 2021. - 246 с.
 18. 88.37 К92 Купечко, О. А. Психология самопрезентации личности : учеб.-практич. пособ. / О. А. Купечко. - К. : ЦУЛ, 2018. - 320 с.
 19. 88.5 М14 Майерс, Д. Социальная психология = Social Psychology / Д. Майерс ; Майерс Д. - 7-е изд. - С.Пб. : Питер, 2008. - 794 с. : ил.
 20. 88.5 М82 Москаленко, В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко ; Москаленко В.В. - Вид. 2-ге, допов. та виправл. - К. : ЦУЛ, 2008. - 688 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Moskalenko_Soc_psyh.rar
 21. 88.5 Н50 Немов, Р. С. Социальная психология : Краткий курс / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 208 с.
 22. 88.5 Н50 Немов, Р. С. Социальная психология : учеб. пособ. / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 432 с.
 23. 88.5 Н63 Николаева, Е. И. Психология семьи : учеб. / Е. И. Николаева. - С.Пб. : Питер, 2013. - 336 с.
 24. 88.5 О-92 Охременко, О. Р. Соціальна психологія : Навч. посіб. / О. Р. Охременко. - К. : Персонал, 2012. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Ohremenko_Soc_psyhologiya.rar
 25. 88.5 П16 Панфилова, А. П. Психология общения : Учебник / А. П. Панфилова. - М. : Издательский центр "Академия", 2013. - 368 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/panfilova_psihologiya_obsheniya.rar
 26. 88.5 С24 Свенцицкий, А. Л. Социальная психология : учеб. / А. Л. Свенцицкий ; Свенцицкий А. Л. - М. : Проспект, 2009. - 336 с.
 27. 88.5 С44 Скорюк, В. Д. Социальная психология в схемах и комментариях : учеб.-практич. пособ / В. Д. Скорюк. - К. : Сварог, 2017. - 228 с.
 28. 88.5 С55 Собченко, О. М. Психологія впливу : Навч. посіб. / О. М. Собченко. - К. : Кондор, 2013. - 158 с.
 29. 88.5 Т48 Ткалич, М. Г. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. - 2-ге вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2016. - 256 с.
 30. 88.5 Х95 Хруль, В. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и семейной психотерапии / В. В. Хруль. - К. : Сварог, 2021. - 170 с.
 31. 88.5 Ц56 Циба, В. Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія / В. Т. Циба ; [Циба В. Т.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 359 с.
 32. 88.5 Ч-16 Чалдини, Р. Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха = Influence: The psychology of persuasion / Р. Чалдини ; пер.с англ. О. С. Епимахова. - М. : Эксмо, 2012. - 416 с.
 33. 88.5 Ч-16 Чалдини, Р. Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся / Р. Чалдини ; Чалдини Р. - 5-е изд. - СПб : Питер, 2010. - 336 с. : ил. - (Сам себе психолог).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Chaldini_Psyh_vliyaniya.rar
 34. 88.5 Ч-49 Чернова, Г. Р. Психология общения / Г. Р. Чернова, Т. В. Слотина. - С.Пб. : Питер, 2012. - 240 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Chernova_Psyh_obscheniya.rar

  28 липня - День Хрещення Київської Русі

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 И32 Избранные жития святых / Сост. Архиепископ Пермский, Соликамский Афанасий. - С.Пб. : Сатисъ, 2005. - 317 с.
 2. 86.37 О-75 Основи християнської віри. Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера з коментарями доктора Едварда Кейлера. - Мн. : Пикорп, 1998. - 355 с.
 3. 86.37 П68 Православ'я : український вимір : навч. посіб. / [Ред. Саух П.Ю.]. - К. : Кондор, 2008. - 384 с.
 4. 86.37 П68 Православная вера / Авт.-сост. Будур Н. - М. : Олимп-пресс, 2002. - 320 с.
 5. 86.37 П68 Православный иконостас: Происхождение, виды, духовный смысл / Авт.-сост. Шевцова Т. - М. : Олма-пресс, 2003. - 240 с.
 6. 86.37 А67 Анисимов, В. С. Тернии Второго Крещения / В. С. Анисимов. - К. : Пресс-служба УПЦ, 2012. - 400 с.
 7. 86.37 Б44 Беляев, Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение / Л. А. Беляев. - 2-е изд., стереотип. - С.Пб. : Алетейя, 2000. - 575 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .4-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2012. - 704 с. - (Альма-матер).
 9. 86.37 В58 Власто, А. П. Запровадження християнства у слов'ян / А. П. Власто ; Пер. з англ. Р.Ткачук та Ю.Терех. - К. : Юніверс, 2004. - 496 с.
 10. 86.37 Г61 Головащенко, С. Історія християнства : Курс лекцій: Навч. посіб. / С. Головащенко. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.
 11. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Владимир Великий / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 125 с. - (Знаменитые украинцы).
 12. 63.3(4 Укр) Д85 Духопельников, В. М. Крещение Руси / В. М. Духопельников ; [Духопельников В. М.]. - Х. : Фолио, 2009. - 122 с.
 13. 86.37 К82 Крисаченко, В. С. Християнство на теренах України I-XI століття: Свідчення очевидців / В. С. Крисаченко. - К. : Наукова думка, 2000. - 486 с.
 14. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 15. 86.37 М86 Моця, О. Київська русь: від язичництва до християнства : Навч. посіб. / О. Моця, В. Ричка. - К. : Глобус, 1996. - 224 с. : ил.
 16. 86.37 С18 Санніков, С. В. Огляд історії християнства : навч. посіб. / С. В. Санніков. - К. : Світ знань, 2007. - 270 с.
 17. 84(4 Укр) С43 Скляренко, С. Д. Володимир : Роман / С. Д. Скляренко ; [Скляренко С. Д.]. - Х. : Фоліо, 2007. - 542 с.
 18. 63.3(4 Укр) Ч-92 Чупин, Г. Т. Предыстория и история Киевской Руси, Украины и Крыма / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2010. - 720 с.
 19. 86.3 Ч-92 Чупин, Г. Т. Русь и религия / Г. Т. Чупин ; [Чупин Г. Т.]. - Х. : Литера Нова, 2011. - 180 с.
 20. 86.37 Ш37 Шевців, І. Християнська Україна : Вибрані твори / І. Шевців. - К. : Коло, 2003. - 468 с.
 21. 86.37 Ш37 Шевченко, А. І. Основи християнства: шлях до істини : Навч. посіб. / А. І. Шевченко. - Донецк : ДонДІШІ, 2000. - 246 с.

  Інвестиції

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.262(1) И58 Инвестиции в вопросах и ответах : Учеб. пособие. - М. : Проспект, 2014. - 376 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Investicii-v-voprosax-i-otvetax.rar
 2. 65.262(1) И58 Инвестиции: системный анализ и управление / Под ред. К.В.Балдина. - 4-е изд., испр. - М. : Дашков и К, 2012. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Investicii_sys_analiz_i_upravlenie.rar
 3. 67.402 І-58 Інвестиційне право : підруч. / [За заг. ред. Ю. М. Жорнокуя]. - Х. : Право, 2015. - 512 с.
 4. 65.262(1) І-58 Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / [Ткаленко Н. В., Ремньова Л. М., Маргасова В. Г. та ін.]. - К. : Кондор, 2015. - 232 с.
 5. 65.262(1) І-58 Інвестування : підруч. / [За ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка]. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
 6. 65.262(1) І-58 Інвестування : Підруч. / [Ред. Омелянович Л. О.]. - К. : Знання, 2012. - 278 с.
 7. 65.262(1) І-67 Іноземні інвестиції в Україні. - К. : УкрІНТЕІ, 2005. - 248 с.
 8. 65.262(1) М50 Менеджмент інвестиційної діяльності : підруч. / [За ред. М. П. Бутка]. - К. : ЦУЛ, 2018. - 480 с.
 9. 65.262(1) М58 Міжнародна інвестиційна діяльність : навч.- метод. посіб. / [ред. Руденко Л. В.]. - К. : КНЕУ, 2008. - 168 с.
 10. 65.262(1) У67 Управління інвестиціями та інноваціями : Навч. посіб. / [Жаворонкова Г. В., Сівашенко Т. В., Скібіцька Л. І. та ін.]. - К. : Кондор, 2011. - 184 с.
 11. 65.262(1) Б86 Боярко, І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Investytsiinyi_analiz.rar
 12. 65.262(1) В31 Вергун, В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький. - К. : Київський університет, 2012. - 415 с.
 13. 65.262(1) В61 Вовчак, О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак ; [Вовчак О.Д.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 544 с.
 14. 65.262(1) Г37 Герасимова, С. В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств / С. В. Герасимова. - К. : Знання, 2006. - 407 с.
 15. 65.262(1) Г53 Глэдстоун, Д. Инвестирование венчурного капитала = Venture Capital Investing : Подробное пособие по инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Д. Глэдстоун, Л. Глэдстоун. - Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 416 с.
 16. 65.262(1) Д63 Докієнко, Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова. - К. : Академвидав, 2011. - 408 с.
 17. 65.262(1) Е92 Ефременко, Т. Н. Инвестиционный анализ : Учеб. пособ. / Т. Н. Ефременко, А. Г. Соболева. - Х. : ХНУГХ, 2015. - 98 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Efremenko_Invest_analiz.rar
 18. 65.262(1) З-38 Захарова, О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О. В. Захарова ; [Захарова О. В.]. - Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. - 378 с.
 19. 65.262(1) Л86 Луців, Б. Л. Інвестиційна політика банків : Навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тимків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 266 с.
 20. 65.262(1) М14 Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т. В. Майорова. - К. : ЦУЛ, 2017. - 472 с.
 21. 65.262(1) М35 Матюшенко, І. Ю. Іноземні інвестиції : Навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, В. П. Божко. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с.
 22. 65.262(1) М89 Музиченко, А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання : навч. посіб. / А. С. Музиченко. - К. : Кондор, 2015. - 406 с.
 23. 65.5 П12 Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Pavlenko_Mizhnar_torgivlya.rar
 24. 65.262(1) П31 Пехник, А. В. Іноземні інвестиції в економіку України : Навч. посіб. / А. В. Пехник. - К. : Знання, 2007. - 335 с.
 25. 65.262(1) П31 Пєтухова, О. М. Інвестування : навч. посіб. / О. М. Пєтухова. - К. : ЦУЛ, 2018. - 336 с.
 26. 65.262(1) Р34 Резнік, Н. П. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності агропромислових формувань : Монографія / Н. П. Резнік, А. М. Слободяник, В. О. Котляров. - К. : Персонал, 2018. - 344 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Reznik_Invest_zabezpechennya.rar
 27. 65.262(1) Р59 Рогач, О. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. : Підручник / О. Рогач. - К. : Либідь, 2005. - 720 с.
 28. 65.262(1) С14 Садловська, І. П. Інвестиційний менеджмент : Навч. посіб. / І. П. Садловська ; [Садловська І. П.]. - К. : Кондор, 2011. - 212 с.
 29. 65.262(1) С14 Сазонець, І. Л. Інвестування : підруч. / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.262/Sazonec_Investuvannya.rar
 30. 65.24+60.54 С66 Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 602 с.
 31. 65.262(1) У28 Удалих, О. О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : Навч. посіб. / О. О. Удалих. - К. : ЦНЛ, 2006. - 292 с.
 32. 67.402 Ш65 Шишка, Р. Б. Інвестиційне право України : навч. посіб. / Р. Б. Шишка. - К. : Ліра-К, 2015. - 328 с.

  21 липня - 115 років від дня народження Олени Теліги

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 В42 Видатні постаті України : Біогр. довід. / Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2004. - 872 с.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 84(4 Укр) Д15 Далекі зірниці : Українська л-ра першої половини ХХ ст.: Навч. посіб. / Упоряд. Шкляр В.І., Орленко П.П. - К. : Грамота, 2002. - 479 с.
 4. 84(4 Укр) П45 Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / [Упор. Ільницький М.]. - К. : Смолоскип, 2009. - 916 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 84(4 Укр) Х91 Хрестоматія з української літератури (ХХ ст.) : Для уч. 10-11 кл. / Упоряд. Левчук Н.В. - К. : Україн. Центр духовн. культури, 1999. - 928 с.
 7. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська, Н. І. Українська література ХХ століття : Навч. посіб. / Н. І. Бернадська ; [Бернадська Н. І.]. - 4-те вид., випр. - К. : Знання-Прес, 2008. - 272 с.
 8. 83.3(4 Укр) Б51 Бернадська, Н. І. Українська література ХХ століття : Навч. посіб. / Н. І. Бернадська. - К. : Знання-Прес, 2002. - 268 с.
 9. 83.3 (4 Укр) Ж87 Жулинський, М. Олег Ольжич і Олена Теліга : Нариси про життя і творчість: Вибрані твори / М. Жулинський. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2001. - 144 с.
 10. 63.3(4 Укр)+83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Джерела історичної пам'яті / Н. Миронець. - К. : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2008. - 400 с.
 11. 83.3(4 Укр) М64 Миронець, Н. Олена Теліга / Н. Миронець. - К., 2009. - 64 с.
 12. 63.3(4Укр.) С13 Савчук, Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України ( остання третина ХІХ ст.- 1999 р.) / Б. Савчук ; [Савчук Б.]. - Івано- Франківськ : Лілея - НВ, 1999. - 280 с.
 13. 84(4Укр) Т31 Теліга, О. Душа на сторожі. Твори / О. Теліга. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 192 с.
 14. 83.3 (4 Укр) Т31 Теліга, О. Листи. Спогади / О. Теліга ; Упор. Миронець Н. - 2-ге вид., випр. - К. : Вид-во ім. О.Теліги, 2004. - 400 с.
 15. 84(4 Укр) Т31 Теліга, О. О краю мій...: Твори, документи, біографічний нарис / О. Теліга. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. - 496 с.
 16. 83.3 (4 Укр) Ю83 Юрчук, О. У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії : монографія / О. Юрчук. - К. : Академія, 2013. - 224 с.

  1 липня - День архітектури України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 38.4 А87 Архітектура будівель та споруд : підруч.-довідник. Кн.4 : Технічна експлуатація та реконструкція будівель / [Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л. та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. - 750 с.
 2. 85.11 Б90 Будівельно- архітектурний комплекс столиці / Ред. Закревський В. - К. : Тов. " Логос Україна", 2007. - 192 с.
 3. 92 Е64 Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2 т. Т.2 / Ред. Відейко М.Ю. - К. : Укрполіграфмедіа, 2004. - 704 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 5. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 7. 92 К38 Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України Рік 2003 / [Ред. Шидловський А. К., Дзюба І. М., Зноба В. І. та ін.]. - К. : Метр, 2004. - 624 с.
 8. 71 К90 Культурологія : Навч. посіб. / [Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондартюк А. Ю. та ін.]. - 3-тє вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.
 9. 71 К90 Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [Закович М.М.,Зазюн І.А., Семашко О.М. та ін.; За ред. М.М. Заковича]. - 5-те вид., стереотип. - К. : Знання, 2010. - 589 с.
 10. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.2 : Давні слов'яни. Київська Русь / [Ред. Толочко П. П., Івакін Г. Ю., Козак Д. Н. та ін.]. - К. : КРІОН, 2009. - 687 с.
 11. 63.5 У45 Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. - К. : Либідь, 2007. - 400 с.
 12. 63.5 У45 Українське народознавство : Навч. посіб. / Ред. Павлюк С.П. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 570 с.
 13. 85.1 А16 Абрамович, С. Д. Церковне мистецтво : Навч. посіб. / С. Д. Абрамович. - К. : Кондор, 2005. - 206 с.
 14. 85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Нариси з історії архітектури : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 172 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 15. 85.113(4Укр) В39 Вечерський, В. Українські дерев'яні храми / В. Вечерський. - К. : Наш час, 2007. - 271 с. : іл.
 16. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 17. 85.11(4Укр) Д44 Диба, Ю. Українські храми-ротонди Х - першої половини XIV століть : Навч. посіб. / Ю. Диба. - Л. : Львівська політехніка, 2005. - 108 с.
 18. 85.11 Е99 Єрошкіна, О. О. Епоха класицизму : Навч. посіб. / О. О. Єрошкіна. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 186 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Yeroshkina_Epoha_klasycyzmu.rar
 19. 85.11 Ж85 Жук, І. Львів Левинського: місто і будівничий : альбом / І. Жук. - К. : Грані-Т, 2010. - 184 с. : іл.
 20. 85.11 И24 Ивашко, Ю. Модерн Европы и Киева / Ю. Ивашко ; [Ивашко Ю.]. - К., 2004. - 96 с.
 21. 85.11 К43 Киркевич, В. Г. Володимирський собор у Києві / В. Г. Киркевич ; [Киркевич В.Г]. - К. : Техніка, 2004. - 208 с. - (Нац. святині України).
 22. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2005. - 268 с.
 23. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 24. 85.11 К86 Ксеневич, М. Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі. часі, інформації. Основи українського архітектурознавства : монографія / М. Я. Ксеневич. - К. : МП Леся, 2005. - 426 с. : іл.
 25. 85.118(4Укр) К88 Кудрявцев, Л. О. Град над Борисфеном: Ілюстрована історія вулиць і майданів Києва : наук.-попул. вид. / Л. О. Кудрявцев ; Кудрявцев Л.О. - К. : Вища шк., 2007. - 295 с.
 26. 38.72 К90 Куліков, П. М. Архітектура будівель та споруд : в 5-ти кн. Кн.5 : Промислові будівлі / П. М. Куліков, В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - Кам'янець-Полдільський; К. : Рута; Ліра-К, 2020. - 820 с.
 27. 31.2 Л67 Лісна, О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : Навч. посіб. / О. І. Лісна. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Lisna_Osvitlennya.rar
 28. 85.11(4 Укр) М25 Марголіна, І. Київська обитель Святого Кирила. / І. Марголіна, В. Ульяновський. - К. : Либідь, 2005. - 352 с.
 29. 38.711 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.2 : Житлові будинки / В. О. Плоский, Г. В. Гетун. - вид. третє, перероб. і доп. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2017. - 736 с.
 30. 85.11+38 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 31. 85.11(4 Укр) П82 Проскуряков, В. Архітектура українського театру. Простір і дія : Монографія / В. Проскуряков. - Л. : Львівська політехніка, 2004. - 584 с.
 32. 85.1 Р82 Рубан-Кравченко, В. Кричевські і українська культура ХХ століття. Василь Кричевський = The Krychevskys and ukrainian art culture of XX century. Vasyl Krychevsky / В. Рубан-Кравченко. - К. : Криниця, 2004. - 703 с.
 33. 86.3 Ч-84 Чудинов, В. А. Священные камни и языческие храмы древних славян / В. А. Чудинов. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 624 с.

  Конституція - верховенство права і свободи

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.400 А43 Актуальні проблеми конституційного права України : Підруч. / [ За заг. ред. Олійника А. Ю.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 554 с.
 2. 67.400 К65 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : Учеб. пособие / Сост. В.В.Маклаков. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Инфотропик Медиа, 2012. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/maklakov_konst_zarub_gos.rar
 3. 67.400 К65 Конституционное право зарубежных стран : Учебник / Ред. Лучин В. О., Василевич Г. А., Прудников А. С. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. - 687 с.
 4. 67.400 К65 Конституционное право зарубежных стран : Учебник / [Ред. Баглай М. В., Лейбо Ю. И., Энтина Л. М.]. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2009. - 1056 с.
 5. 67.400 К65 Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : Монография / [Ред. Орзих М. Ф.]. - К. : Юринком Интер, 2013. - 512 с.
 6. 67.400 К 65 Конституция Украины. - Х. : Одиссей, 2011. - 56 с.
 7. 67.400 К65 Конституційне законодавство зарубіжних країн : Хрестоматія: Навч. посіб. / Ріяка В.О., Закоморна К.О. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 384 с.
 8. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 206 с.
 9. 67.400 К65 Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посіб. / Ред.Ріяка В.О. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.
 10. 67.400 К65 Конституційне право України : підручн. / за заг. ред. В.П. Колісник, Ю.Г. Барабаша. - Х. : Право, 2008. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Kolisnyk_Konst_pravo_Ukrainy.rar
 11. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 218 с.
 12. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.2 / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К. : Юридична думка, 2008. - 800 с.
 13. 67.400 К65 Конституційне право України. Академічний курс. У 2-х т. : підручник. Т.1 / за ред. В.Ф. Погорілка. - К. : Юридична думка, 2006. - 544 с.
 14. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 жовтня 2020 р. - К. : Алерта, 2020. - 80 с.
 15. 67.400 К65 Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / Упоряд. Ковальчук Є.О. - Харків : Бурун Книга, 2009. - 72 с.
 16. 67.400 К 65 Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. - Зб. нормат. актів. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 96 с.
 17. 67.400 К65 Курс конституционного права Украины: Общая часть : учеб. Т. 1 : Основы теории конституционного права / [Ред. Баймуратов М. А., Батанов А. В.]. - Х. : Одиссей, 2008. - 672 с.
 18. 92 М18 Мала енциклопедія конституційного права / [Ред. Бошицький Ю. Л.]. - К. : Кондор, 2012. - 462 с.
 19. 67.400.7 П68 Права та свободи людини в контексті модернізації Конституції України : матеріали наук.-практ. інтернет-конференції (Київ, 23 січня 2014) / [За заг. ред. В. В. Коваленка]. - К. : Ліра-К, 2014. - 192 с.
 20. 67.400 П78 Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [Ред. Орзіх М. П.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 272 с.
 21. 67.400 Г59 Годованець, В. Ф. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. Ф. Годованець. - К. : МАУП, 2005. - 360 с.
 22. 67.400.7 Г61 Головін, А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А. С. Головін. - К. : Логос, 2010. - 369 с.
 23. 67.400 Г85 Гринюк, Р. Ф. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. / Р. Ф. Гринюк, М. А. Захарченко ; вид. 2-ге перероб. і доп. - К. : Істина, 2009. - 376 с.
 24. 67.400 К30 Кафарський, В. І. Конституційне право України у схемах : Навч. посіб. / В. І. Кафарський, І. І. Припхан. - К. : Ліра-К, 2013. - 272 с.
 25. 67.400 К43 Кириченко, В. М. Порівняльне конституційне право: модульний курс : навч. посіб / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. - К. : ЦУЛ, 2012. - 256 с.
 26. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко ; [Кравченко В. В.]. - 6-те вид., випр. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
 27. 67.400 К78 Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навч. посіб. / В. В. Кравченко. - К. : Ун-т Україна, 2004. - 528 с.
 28. 67.400 К80 Кресін, О. В. Конституція Об'єднаної Європи / О. В. Кресін ; Ред. Шемшученко Ю.С. - К. : Юридична думка, 2005. - 116 с.
 29. 67.400 Л63 Лисенков, С. Л. Основи конституційного процесуального права України : Навч. посіб. / С. Л. Лисенков. - К. : Юрисконсульт, 2007. - 270 с.
 30. 67.400 Л80 Лотюк, О. С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні : монографія / О. С. Лотюк. - К. : Ліра-К, 2016. - 336 с.
 31. 67.400 М14 Майданник, О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник ; [Майданник О. О.]. - К. : Алерта, 2011. - 380 с.
 32. 67.400 М71 Мишин, А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / А. А. Мишин. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2009. - 332 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/konstituc_pravo_stran_ltb.rar
 33. 67.400 М69 Міхневич, Л. В. Конституційне право зарубіжних країн (загальна частина) : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Міхневич. - К. : КНЕУ, 2005. - 164 с.
 34. 67.400 Н56 Нестерович, В. Ф. Збірник задач з конституційного права України : Навч. посіб. / В. Ф. Нестерович ; [Нестерович В. Ф.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 320 с.
 35. 67.400 О-66 Орленко, В. І. Конституційне право України : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Паливода А.В., 2007. - 152 с.
 36. 67.3(4 Укр) О-66 Орлик, П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибр. твори / П. Орлик. - К. : МАУП, 2006. - 736 с.
 37. 63.3(4 Укр) П30 Петрів, Р. Австрійські, Австро- Угорські і Галицькі конституції(кінець ХVIII- XIXст ст.) / Р. Петрів. - І- Франківськ : Місто НВ, 2005. - 84 с.
 38. 67.400 П43 Погорілко, В. Ф. Конституційне право України : Підручн. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - 4-те вид., перероб. і доопр. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.
 39. 67.400 С13 Савчин, М. В. Порівняльне конституційне право : навч. посіб / М. В. Савчин. - К. : Юрінком Інтер, 2020. - 328 с.
 40. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України : навчальн. посіб. / О. В. Совгиря ; Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 632 с.
 41. 67.400 С56 Совгиря, О. В. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 544 с.
 42. 67.400 Т31 Теліпко, В. Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. / В. Е. Теліпко ; Теліпко В. Е. - К. : ЦНЛ, 2009. - 568 с.
 43. 67.400 Т98 Тюшка, А. В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність : монографія / А. В. Тюшка. - К. : К.І.С., 2007. - 228 с.
 44. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України : зб. наук. праць / В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2013. - 190 с.
 45. 67.400 Ф33 Федоренко, В. Л. Система конституційного права україни: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В. Л. Федоренко ; [ Федоренко В. Л. ]. - К. : Ліра-К, 2009. - 580 с.
 46. 67.400 Ф89 Фрицький, О. Ф. Конституційне право України : Підручн. / О. Ф. Фрицький. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
 47. 67.400 Ц76 Цоклан, В. І. Система сучасних джерел конституційного права України : монографія / В. І. Цоклан, В. Л. Федоренко. - К. : Ліра-К, 2009. - 400 с.
 48. 67.400 Ч-65 Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В. Е. Чиркин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2006. - 669 с.
 49. 67.400 Ч-96 Чушенко, В. І. Конституційне право України : Підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. - К. : Ін Юре, 2007. - 488 с.
 50. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. : підруч. / В. М. Шаповал. - 10-те вид., перероб. та доп. - К. : Ін Юре, 2015. - 320 с.
 51. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підруч. / В. М. Шаповал. - 3-тє вид, стереотип. - К. : Юрінком інтер, 2014. - 464 с.
 52. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 80 с.
 53. 67.400 Ш24 Шаповал, В. М. Сучасний конституціоналізм : Монографія / В. М. Шаповал. - К. : Салком: Юрінком Інтер, 2005. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Suchasnyi_konstytutsionalizm.rar
 54. 67.400 Ш24 Шаповал, В. Н. Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал. - К. : Княгиня Ольга, 2007. - 416 с.
 55. 67.400 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун ; Шляхтун П.П. - К. : Освіта України, 2010. - 592 с.
 56. 92 Ш70 Шляхтун, П. П. Конституційне право: словник термінів : Слов. термінів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2005. - 568 с.

  23 червня - День державної служби України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 214 с.
 2. 67.401 А31 Адміністративне право України : підруч. / [За заг. ред. Коломоєць Т. О.]. - вид. 2-ге, змін. і доп. - К. : Істина, 2011. - 528 с.
 3. 67.401 А31 Адміністративне право України. Академічний курс. У двох томах : підручник. Том1 : Загальна частина / [ред. колегія: В.Б. Авер`янов та ін.]. - К. : Юридична думка, 2007. - 592 с.
 4. 67.401 А31 Адміністративне право України. Академічний курс. У двох томах : підручник. Том 2 : Особлива частина / [ред. колегія: В.Б. Авер`янов та ін.]. - К. : Юридична думка, 2009. - 600 с.
 5. 67.401 А31 Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / [ Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Administratyvne_pravo_Zahalna_chastyna.rar
 6. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.1. - К., Одеса : НАДУ, 2012. - 372 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T1.rar
 7. 67.401 Д36 Державна служба : Підручник: В 2-х т. Т.2. - К., Одеса : НАДУ, 2013. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Derzh_sluzhba_T2.rar
 8. 67.401 Д36 Державне будівництво : збірник нормативно-правових актів. - Х. : Одіссей, 2008. - 776 с.
 9. 67.401я2 Д36 Державне управління та державна служба : Словник-довідник / Уклад. Оболенський О.Ю. - К. : КНЕУ, 2005. - 480 с.
 10. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 11. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 03 серпня 2018 р. - К. : Алерта, 2018. - 80 с.
 12. 67.401 А65 Андрєєв, А. В. Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України : монографія / А. В. Андрєєв. - К. : ЦУЛ, 2020. - 408 с.
 13. 67.401 Б66 Битяк, Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади : Монографія / Ю. П. Битяк. - Х. : Право, 2005. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Bityak_Derzh_sluzhba.rar
 14. 67.401 Б85 Боссарт, Д. Державна служба у країнах-кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інгеграційного процесу / Д. Боссарт, К. Деммке ; Пер. з англ. Шаленко О.М. - К. : Міленіум, 2004. - 128 с.
 15. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : Навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська ; Уклад. О.М.Руденко. - К. : НАДУ, 2013. - 76 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_sluzhbovciv.rar
 16. 67.401 В42 ВІзіров, Б. Й. Кар'єра державного службовця в Україні: теоретичні засади : монографія / Б. Й. ВІзіров. - К. : Август Трейд, 2010. - 250 с.
 17. 67.401 Ж52 Желюк, Т. Л. Державна служба : Навч. посіб. / Т. Л. Желюк. - К. : Професіонал, 2005. - 576 с.
 18. 67.401 К38 Ківалов, С. В. Закон України "Про державну службу" : наук.-практич. коментар / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. - 2-ге вид., змін. і доп. - Одеса : Фенікс, 2009. - 692 с.
 19. 67.401 К56 Коваленко, В. В. Основи державного управління / В. В. Коваленко ; [Коваленко В. В.]. - Х. : ТД "Золота миля", 2009. - 320 с.
 20. 67.401 К61 Коломоєць, Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. / Т. О. Коломоєць ; [Коломоєць Т. О.]. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.
 21. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Державна служба в Україні : Навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. - 3-тє, доп. і перероб. - К. : Дакор, 2009. - 560 с.
 22. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Державна служба в Україні : Навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. - К. : КНТ, 2005. - 472 с.
 23. 67.401 М19 Малиновський, В. Я. Публічна служба в Україні : підруч. / В. Я. Малиновський. - К. : Кондор, 2018. - 312 с.
 24. 67.401 О-21 Оболенський, О. Ю. Державна служба : Підруч. / О. Ю. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2006. - 472 с.
 25. 67.401 О-70 Ортинський, В. Л. Управління в органах виконавчої влади України : навч. посіб. / В. Л. Ортинський, З. Р. Кісіль, М. В. Ковалів. - К. : ЦУЛ, 2008. - 296 с.
 26. 67.401 П12 Павленко, В. Л. Государственная служба в Украине : учеб. / В. Л. Павленко, В. В. Павленко. - Хмельницкий : ХмЦНИИ, 2013. - 372 с.
 27. 67.401 Павленко, В. В. Государственная служба в Украине : Учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / В. В. Павленко, В. Л. Павленко ; Под общ. ред. А.Н.Подоляки. - К. : Персонал, 2019. - 554 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Pavlenko_Gos_sluzhba.rar
 28. 65.290-2(2)+65.24 П33 Пірен, М. І. Державна кадрова політика: шляхи елітизації : монографія / М. І. Пірен. - К. : Талком, 2014. - 253 с.
 29. 67.401 С79 Стеценко, С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Атіка, 2011. - 624 с.
 30. 67.401 Ч-49 Черноног, Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика : навч. посіб. / Є. С. Черноног ; Черноног Є.С,. - К. : Знання, 2008. - 458 с.

  Туристична індустрія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 2. 75.81 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 312 с.
 3. 75.81 Т87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 368 с.
 4. 65.43+65.290-2 Т88 Туроперейтинг : навч. посіб. / [За заг. ред. В. Я. Брича]. - К. : Кондор, 2015. - 276 с.
 5. 65.43 У67 Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / [Стеченко Д. М., Безуглий І. В., Турло Н. П. та ін.]. - К. : Знання, 2012. - 455 с.
 6. 65.290-2(10) M21 Malska, M. P. Crisis management in tourism: theory, methodology and practice = Кризовий менеджмент в туризмі: теорія, методологія, практика : training manual / M. P. Malska, I. S. Purska. - K. : SBA-Print, 2020. - 166 p.
 7. 65.43 А16 Абрамов, В. В. Діяльність туристської самодіяльної організації : Підруч. / В. В. Абрамов. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 301 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Abramov_Diyaln_tur_organizacii.rar
 8. 75.81 А50 Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2013. - 344 с.
 9. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Аналіз діяльності підприємств туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 236 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Andrenko_Analiz_diyaln_pidpr_turyzmu.rar
 10. 75.81 А65 Андренко, І. Б. Діловий туризм : Навч. посіб. / І. Б. Андренко. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 165 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Andrenko_Dil_turyzm.rar
 11. 65.053 А65 Андренко, І. Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму : Підруч. / І. Б. Андренко, Н. М. Влащенко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 308 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Andrenko_Fin-ek_analiz.rar
 12. 65.290-2 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 402 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Andrenko_Men-t_turyzmu.rar
 13. 75.81 Б15 Баєв, В. В. Основи туроперейтингу / В. В. Баєв. - К. : Персонал, 2016. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Osn_turopereityngu.rar
 14. 65.43 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2018. - 373 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Vlaschenko_Innovaciyni_tehnogii.rar
 15. 75.81 В58 Влащенко, Н. М. Управління курортами / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 226 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Vlaschenko_Upr_kurortamy.rar
 16. 65.43 Г70 Городня, Т. А. Економіка туризму: теорія і практика : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.
 17. 65.43 Д53 Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка : Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям сервиса и туризма / М. Н. Дмитриев ; М.Н.Забаева, Е.Н.Малыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 311 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Ekonom_turist_rinka.rar
 18. 65.290-21 З-12 Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. - К. : Ліра-К, 2012. - 152 с.
 19. 67.4+75.81 К59 Козловський, Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 272 с.
 20. 75.81 К78 Кравець, О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : Навч. посіб. / О. М. Кравець, С. І. Байлик. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 335 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Kravec_Org_anim_posl_v_turyzmi.rar
 21. 60.56 Л84 Лукашевич, М. П. Соціологія туризму : підруч. / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - К. : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 22. 65.290-2(2) М21 Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - К. : ЦУЛ, 2013. - 234 с.
 23. 65.290-21+65.43 М20 Мальська, М. П. Основи маркетингу в туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. - К. : ЦУЛ, 2016. - 336 с.
 24. 92 М21 Мальська, М. П. Англо-український словник термінів сфери туризму / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський. - К. : ЦУЛ, 2015. - 448 с.
 25. 75.81 М20 Мальська, М. П. Світовий досвід туризму : підруч. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 244 с.
 26. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : Підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
 27. 74.58+75.81 П34 Писаревський, І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : Підруч. / І. М. Писаревський, С. А. Александрова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 175 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Pysarevskiy_Prof_kompetentnist_2017.rar
 28. 65.290-2 П34 Писаревський, І. М. Менеджмент організацій сектора туризму : Навч. посіб. / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Men-t_organizaciy.rar
 29. 65.290-2(9) П34 Писаревський, І. М. Ризик-менеджмент у туризмі : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Ryzyk-men-t.rar
 30. 75.81 П34 Писаревський, І. М. Планування та організація туристських маршрутів : Підруч. / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Pysarevskiy_Tur_marshruty.rar
 31. 75.81 Р90 Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : ЦУЛ, 2020. - 432 с.
 32. 67.4+75.81 С29 Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький ; [Селецький С. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 186 с.
 33. 32.973 С44 Скопень, М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі. Практикум : навч. посіб. / М. М. Скопень. - К. : Кондор, 2015. - 302 с.
 34. 65.43 Т99 Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. - К. : ЦУЛ, 2014. - 130 с.
 35. 75.81 Ф33 Федорченко, В. К. Організація туризму в Україні: регіональні аспекти : навч. посіб. / В. К. Федорченко, І. М. Мініч. - К. : Ліра-К, 2021. - 338 с.
 36. 75.81 Х58 Хлопяк, С. В. Міжнародний туризм : Опорний конспект лекцій / С. В. Хлопяк. - К. : КНТЕУ, 2012. - 65 с.

  Організація діловодства

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(5) Д46 Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / упор. Пашутинський Є.К. - К. : КНТ, 2008. - 596 с.
 2. 67.71 Д46 Діловодство у судах: збірник інструкцій / Упоряд. Пашутинський Є. К. - К. : КНТ, 2008. - 436 с.
 3. 65.290-2(5) О-64 Організація діловодства та навчальна практика : Навч. посіб. / Ред. Чорненький Я. Я., Когута В. М. - К. : Алерта, 2006. - 600 с.
 4. 65.290-2(5) П68 Правила ведення нотаріального діловодства : зі змін. та доп. станом на 15 вересня 2010 року. - К. : Істина, 2010. - 122 с.
 5. 92 У59 Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики / Германенко Г. - К. : Довіра, 2003. - 623 с.
 6. 65.290-2(5) Б53 Беспянська, Г. В. Організація роботи з документами : Навч. посіб. для дист. навч. / Г. В. Беспянська ; За наук. ред. Бездрабко В.В. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 244 с.
 7. 65.290-2(5) Б83 Боровський, В. Н. Діловодство в банківських установах : Навч. посіб. / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 8. 65.290-2(5) Г68 Гордієнко, К. Д. Діловодство в роботі секретаря : Практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2007. - 280 с.
 9. 65.290-2(5) Д19 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. - 3-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 240 с.
 10. 65.290-2(5) І-20 Іванов, Т. В. Муніципальне діловодство : Навч. посіб. / Т. В. Іванов, Л. П. Піддубна. - К. : Либідь, 2004. - 312 с.
 11. 65.290-2(5) К59 Козоріз, В. П. Загальне і кадрове діловодство : Навч. посіб. / В. П. Козоріз, Н. І. Лапицька. - К. : МАУП, 2002. - 168 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Zag_i_kadrove_dilovodsvo(Kozoriz).PDF
 12. 65.290-2(5) К63 Комова, М. В. Діловодство : навч. посіб. / М. В. Комова ; [Комова М.В.]. - 4-те вид. - Львів-К. : Тріада плюс, "Алерта", 2011. - 220 с.
 13. 65.290-2(5) К66 Корж, А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. / А. В. Корж ; [ Корж А. В. ]. - 3-тє вид, стереотип. - К. : КНТ, 2009. - 372 с.
 14. 65.290-2(5) М17 Макух, Я. Д. Кадрове діловодство : Навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - К. : Знання, 2006. - 143 с.
 15. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : Навч. посіб. Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 383 с.
 16. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. Управлінське документування : навч. посіб. у 2-х ч. Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. Палеха ; [Палеха Ю.]. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 283 с.
 17. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація загального діловодства : Навч. посіб. (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; Палеха Ю. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 458 с.
 18. 65.290-2(5) П14 Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства : Навч. посіб. / Ю. І. Палеха. - К. : Кондор, 2007. - 194 с.
 19. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практич. посіб. / Є. К. Пашутинський ; [Пашутинський Є. К.]. - 5-те вид., стереотип. - К. : КНТ, 2010. - 332 с.
 20. 65.290-2(5) П22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства / Є. К. Пашутинський. - 3-є вид., змін. та доповн. - К. : КНТ, 2008. - 288 с.
 21. 92 С13 Савицький, В. Діловодство та архівна справа у вищій школі ( локальні нормативно-правові акти ) : Довідник / В. Савицький. - Хмельницький : ПП Ковальський В, 2005. - 482 с.
 22. 65.290-2(5) С42 Скібіцька, Л. І. Діловодство : Навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦНЛ, 2006. - 224 с.
 23. 65.290-2(5) Т47 Тітенко, Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки : Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 192 с.
 24. 65.290-2(5) Х76 Хоменко, М. Ф. Посібник з діловодства / М. Ф. Хоменко, О. В. Грабарь. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : Генеза, 2003. - 104 с.
 25. 65.290-2(5) Ш61 Шиманський, Ф. В. Діловодство в правоохоронних органах України : Навч. посіб. / Ф. В. Шиманський. - Одеса : Юридична література, 2003. - 208 с.

  Біологічні науки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book1 : Bioorganic Chemistry / [Edited by B. S. Zimenkovsky, I. V. Nizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 288 p.
 2. 28.072 B60 Biological and Biojrganic Chemistry = Біологічна і біоорганічна хімія : in 2 books; textbook. Book2 : Biological Chemistry / [Edited by Yu. I. Gubsky, I. V. Hizhenkovska]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 544 p.
 3. 28.071 M45 Medical and biological physics = Медична та біологічна фізика : textbook / [Edited by A. V. Chalyi]. - 4th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 480 p.
 4. 28.072 Б63 Биологическая химия / Северин Е.С. и др. - М. : ООО "Медицинское информационное агентство", 2008. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Severin_Biohimiya.rar
 5. 92-2 Б63 Биология : Энциклопедия / Ред. М.С.Гилярова. - М. : Большая Российская Энциклопедия, 2003. - 864 с.
 6. 28 Б63 Биология : учеб. пособие / [Ред. Романенко А. В.]. - К. : Медицина, 2008. - 424 с.
 7. 28.072 Б63 Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн.; підруч. Кн.2 : Біологічна хімія / [За ред. Ю. І. Губського, І. В. Ніженковської]. - К. : Медицина, 2016. - 544 с.
 8. 28 Б63 Біологія : навч. посіб. / [Слюсарєв А. О., Самсонов О. В., Мухін В. М. та ін.]. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Вища школа, 2002. - 622 с.
 9. 28 Б67 Біологія : Підруч. / Шелест З. М., Войціцький В. М., Гайченко В. А. та ін. - К. : Кондор, 2007. - 760 с.
 10. 28 Б63 Біологія : навч. посіб. / [За ред. З. Д. Воробця]. - К. : Знання, 2010. - 436 с.
 11. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч. посіб. для студ. фарм. спец. вищ. навч. закл. - Х. : НФаУ, 2005. - 163 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky.rar
 12. 28 Б67 Біологія з основами генетики : Навч.-метод. посіб. для студ. фарм. ф-тів. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. - 145 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Biologiya_z_osn_genetiky_posibnyk.rar
 13. 28.072 Б63 Біохімія : Підруч. / Кучеренко М.Є., Бабенюк Ю.Д., Васильєв О.М. та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2002. - 480 с.
 14. 32.81 І-74 Інформаційні технології в біології та медицині: Курс лекцій : навч. посіб. / [В.І. Гриценко, А.Б. Котова, М.І. Вовк та ін ]. - К. : Наук. думка, 2007. - 384 с.
 15. 28.071 М42 Медицинская и биологическая физика. Практикум : Учеб. пособие / Под ред. В.Г.Лещенко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 334 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Leschenko_med_biol_fizika_Praktikum.rar
 16. 28 М42 Медична біологія : Підруч. / Ред. Пішак В.П., Бажор Ю.І.,. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 656 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Pishak_Med_biologiya.rar
 17. 28.071 M45 Медична та біологічна фізика : підруч. / [За ред. О. В Чалого]. - вид.2-ге. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 528 с.
 18. 28.4 М59 Мікробіологія : Підручн. / Сергійчук М. Г., Позур В. К. та ін. - К. : ВПЦ"Київський університет", 2005. - 375 с.
 19. 28 Б26 Барціховський, В. В. Медична біологія : підруч. / В. В. Барціховський, П. Я. Шерстюк. - 4-те вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 312 с.
 20. 28 В16 Вальченко, И. В. Введение в общую биологию : Учеб. пособ. для иностр. студ. подгот. отд. / И. В. Вальченко, Н. Л. Семянникова, Л. А. Копиевская. - Х. : ХНУГХ, 2017. - 70 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Valchenko_Obsch_biologiya.rar
 21. 28.072 Г65 Гонський, Я. І. Біохімія людини : Підруч. / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Gonskiy_Biohimiya_ludyny.rar
 22. 28.072 Г93 Губський, Ю. І. Біологічна хімія : Підручник / Ю. І. Губський. - К.-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 508 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Gubskiy_Biol_himiya.rar
 23. 28.071+34,7 Є60 Ємчик, Л. Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : підруч. / Л. Ф. Ємчик. - 2-е вид., випр. - К. : Медицина, 2014. - 392 с.
 24. 28.0 З-23 Залеський, І. І. Екологія людини : Підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. - К. : Академія, 2005. - 288 с.
 25. 28.04 К19 Кандиба, Н. М. Генетика: курс лекцій : навч. посіб. / Н. М. Кандиба. - Суми : Університетська книга, 2016. - 397 с.
 26. 52.82 К56 Ковальов, В. М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : Підруч. / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Ісакова ; За ред. В.М.Ковальова. - Х. : НФаУ: Прапор, 2000. - 704 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/5/52/52.82/Kovalyov_Farmakognoziya.rar
 27. 28.071 Л54 Лещенко, В. Г. Медицинская и биологическая физика : Учеб. пособие / В. Г. Лещенко, Г. К. Ильич. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 552 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Leschenko_med_biol_fizika.rar
 28. 28.072 М25 Мардашко, А. А. Биологическая и биоорганическая химия : учеб. пособ. / А. А. Мардашко, Л. М. Миронович, Г. Ф. Степанов. - 3-е изд. - К. : Каравелла, 2017. - 248 с.
 29. 92 М80 Мороз, І. В. Словник-довідник з біології / І. В. Мороз, Л. І. Мороз ; Ред. Ситник К.М. - К. : Генеза, 2001. - 416 с.
 30. 28 О-51 Околітенко, Н. І. Основи системної біології : Навч. посібник / Н. І. Околітенко, М. Гродзинський. - К. : Кондор, 2005. - 360 с.
 31. 28.04 П55 Помогайбо, В. М. Генетика людини : навч. посіб. / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. - К. : Академія, 2014. - 280 с. - (Альма-матер).
 32. 577 П63 Посудін, Ю. І. Біофізика : підруч. / Ю. І. Посудін. - К. : Ліра-К, 2017. - 472 с.
 33. 28.071 Р38 Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика : Учеб. для вузов / А. Н. Ремизов ; А.Н.Ремизов, А.Г.Максина, А.Я.Потапенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2003. - 560 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Remizov_Med_i_biol_fizika.rar
 34. 28.072 С34 Сибіль, М. Г. Клінічна біохімія : Навч. посіб. / М. Г. Сибіль. - Л. : ЛДУФК, 2015. - 228 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Sybil_Klin_biohimiya.rar
 35. 28.072 С91 Сухаренко, О. В. Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. - К. : Ліра-К, 2017. - 196 с.
 36. 28.071 Т41 Тиманюк, В. А. Биофизика : Учебник / В. А. Тиманюк, Е. Н. Животова. - 2-е изд. - К. : Профессионал, 2004. - 704 с.
 37. 28 Ш42 Шелест, З. М. Біологія : Підруч. / З. М. Шелест, В. М. Войціцький, В. А. Гайченко. - Житомир : ЖДТУ, 2002. - 592 с.

  30 травня - День Києва

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) И90 История Киева : в 3-х т., 4-х кн. т.2 : Киев периода феодализма и капитализма / [ред. Сарбей В. Г., Попик П. В.]. - К. : Наукова думка, 1984. - 463 с.
 2. 92 К38 Київ. - Енциклопедичне видання. - К. : Альтернативи, 2001. - 620 с.
 3. 85.15 К38 Київ в екслібрисі. - К. : ЕММА, 2010. - 95 с.
 4. 26.89я6 К38 Київ у барвах осені : Фотоальбом / Авт. фот. Кузовков В.Ф., Авт. тексту Позняк П.І. - К. : Мистецтво, 1991. - 203 с.
 5. 26.89 К38 Київ. Поділ, Поділ... : фотокнига / [Упор. Федорова Л. Д.]. - К. : Спалах, 2001. - 79 с.
 6. 92 К38 Київський літопис ХХІ століття. Визначні імена та підприємства України. - К. : Хто є хто, 2001. - 464 с.
 7. 74я6 К38 Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Фотоальбом / Ред. Литвин В. та ін. - К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2004. - 184 с.
 8. 74.03 К38 Київський політехнічний інститут : Нарис історії. - К. : Наукова думка, 1995. - 320 с.
 9. 92+85.1 Х98 Художники Києва : творчо-біографічний довідник. Вип. 1. - К. : Іпрез, 2000. - 199 с.
 10. 63.3(4 Укр) Б90 Будкевич, В. Київ. Володимирська вулиця. / В. Будкевич. - К. : Київський дім, 1999. - 108 с.
 11. 85.11(4 Укр) В75 Воронцова, Е. Киевские пещеры / Е. Воронцова. - К. : Амадей, 2005. - 192 с.
 12. 26.89 Г51 Гирич, І. Б. Київ: люди і будинки / І. Б. Гирич. - К. : Либідь, 2016. - 432 с. : іл.
 13. 63.3(4 Укр) Д71 Доценко, Т. Київ і околиці / Т. Доценко, М. Лябах. - К. : Київський дім, 1998.
 14. 63.3(4 Укр) Д-71 Доценко, Т. Київ. Мандрівка стародавнім містом / Т. Доценко, М. Лябах, О. Парамонов. - К. : Київський дім, 1998. - 57 с.
 15. 63.3(4 Укр) З-38 Захарченко, М. М. Київ тепер і колись : репринтне видання / М. М. Захарченко ; Захарченко М.М. - К. : ПВП "Задруга", 2006. - 296 с.
 16. 63.3(4 Укр) И17 Ивакин, Г. Ю. Киев в ХІІІ - ХV веках / Г. Ю. Ивакин ; [Ивакин Г. Ю.]. - К. : Наукова думка, 1982. - 103 с.
 17. 22.6 К14 Казанцева, Л. Київське вікно у всесвіт. (Історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки) : Учеб. пособие / Л. Казанцева. - К. : Наш час, 2006. - 183 с.
 18. 63.3(4 Укр) К17 Кальницкий, М. Б. Верхний город. Киев- путеводитель / М. Б. Кальницкий ; [Кальницкий М.Б.]. - К. : Укрреклама, 1998. - 128 с.
 19. 63.3(4 Укр) К17 Кальницький, М. Б. Нариси з історії Києва : Навч. посіб. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова. - К. : Генеза, 2002. - 384 с.
 20. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинский, В. Меценаты Киева / В. Ковалинский. - К. : Кий, 1998. - 528 с.
 21. 63.3(4 Укр) К56 Ковалинський, В. Київські мініатюри. Кн. 2 / В. Ковалинський. - К., 2003. - 416 с.
 22. 63.3(4 Укр) Л17 Лазаревський, Г. О. Київська старовина / Г. О. Лазаревський. - К. : МАУП, 2007. - 624 с.
 23. 63.3(4 Укр) Л84 Лукомский, Г. К. Киев. Церковная архитектура ХІ-ХІХ века. Византийское зодчество. Украинское барокко / Г. К. Лукомский. - Репр. воспроизведение изд. 1923 г. - К. : Техника, 1999. - 192 с.
 24. 92 М15 Макаров, А. Киевская старина в лицах XIX век / А. Макаров. - К. : Довіра, 2005. - 880 с.
 25. 85.11(4 Укр) М25 Марголіна, І. Київська обитель Святого Кирила. / І. Марголіна, В. Ульяновський. - К. : Либідь, 2005. - 352 с.
 26. 63.3(4 Укр) С31 Сенченко, Н. И. Киево-Могилянская академия: История Киево-братской школы / Н. И. Сенченко, Н. Э. Тер-Григорян-Демьянюк. - К. : Серж, 1998. - 176 с. : ил.
 27. 85.11 С41 Ситкарева, О. В. Киевская крепость ХVIII - XIX вв. / О. В. Ситкарева. - Киев, 1997. - 196 с.
 28. 63.3(4 Укр) С75 Стависький, В. Київ і київське літописання в ХІІІ столітті / В. Стависький ; Ін-т історії України НАН України. - К. : КМ Академія, 2005. - 107 с.
 29. 86.37 Я72 Яременко, М. Київське чернецтво ХVIII ст. / М. Яременко ; [ Яременко М. ]. - К. : КМ Академія, 2007. - 304 с.

  24 травня - День слов'янської писемності

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) + 81.2 Укр В67 Волинські Грамоти XVI ст. : Пам'ятки української мови ХVI ст. / Упор. Задорожний В.Б., Матвієнко А.М. - К. : Наук. думка, 1995. - 247 с. - (Серія актових документів і грамот).
 2. 81+86.2 І-90 Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів : навч. посіб. і хрестоматія в 2 т. Т.1. - К. : ЦУЛ, 2014. - 448 с.
 3. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.2 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 1031 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.5 : Українська культура ХХ - початку ХХІ століть. Кн.1 / [Гол. ред. Жулинський М. Г.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 862 с.
 5. 71 Б39 Безклубенко, С. Д. Українська культура: погляд крізь віки : Історико- теоретичні нариси. / С. Д. Безклубенко ; [Безклубенко С.Д.]. - Ужгород : Карпати, 2006. - 512 с.
 6. 81 Б87 Брайчевський, М. Походження слов'янської писемності / М. Брайчевський ; Брайчевський М. - 3-є вид. - К. : КМ Академія, 2007. - 154 с.
 7. 63.3(0) В29 Венелин, Ю. И. Древние и нынешние словене в политическом, народописном, историческом религиозном их отношении к россиянам. : Репринт с изд. 1841 г., предисл. Тулаева П. В. с сокращ. переводом на словенский язык. В прилож.: Краткий очерк истории Словении Ленарчича А. на словен. и рус. языках / Ю. И. Венелин. - М. : Университетская книга, 2004. - 384 с. - (Славянские древности).
 8. 71.1 В53 Висоцький, О. Ю. Історія української культури / О. Ю. Висоцький. - Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. - 130 с.
 9. 71.1 Г81 Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2013. - 352 с.
 10. 83.3(4 Укр) З-58 Зеров, М. Українське письменництво / М. Зеров ; Упоряд. Сулима М. - К. : Основи, 2003. - 1031 с.
 11. 71.1 К66 Кордон, М. В. Історія української культури : навч. посіб. / М. В. Кордон ; [Кордон М. В.]. - Л. : Магнолія 2006, 2011. - 336 с.
 12. 81 Л87 Лучик, В. В. Вступ до слов`янської філології : підручник / В. В. Лучик ; Лучик В.В. - К. : Академія, 2008. - 344 с.
 13. 71 М63 Мірчук, І. Напрямки української культури / І. Мірчук ; [Мірчук І.]. - Мюнхен : Український Вільний Університет, 2003. - 53 с.
 14. 71.1 О-36 Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / Іван Огієнко. - К. : Абрис, 1991. - 272 с.
 15. 81 Р88 Русанівський, В. М. Джерела розвитку східно-слов'янських літературних мов / В. М. Русанівський ; [Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 231 с.
 16. 81 С89 Сулейменов, О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження писемности і мови Малого людства / О. Сулейменов ; пер.Пер. з рос. - К. : Юніверс, 2006. - 480 с.
 17. 81 Т48 Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність. (Спроба сучасного синтезу) / О. Б. Ткаченко. - К. : Грамота, 2006. - 240 с.
 18. 71.1 Х76 Хома, І. Я. Історія української культури : Навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; За ред. І.Я.Хоми. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 356 с.
 19. 71.1 Ш39 Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 5-те вид., стер. - К. : Знання, 2013. - 271 с.
 20. 71.1 Я87 Ятченко, В. Ф. Історія духовної культури українського етносу : Навч. посіб. Ч.1 : Давня українська культура / В. Ф. Ятченко. - К. : Міленіум, 2004. - 148 с.

  20 травня - День вишиванки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85.126 Г97 Гуцульські вишивки Карпат. Т.2. Ч.1 : Мистецтво орнаменту( Івано-Франківщина ) / [Упоряд. І. Свйонтек]. - Івано-Франківськ : Народне мистецтво, 2005. - 285 с.
 2. 85.126 К86 Ксенія Колотило : альбом / [Авт.-упоряд. Д. І. Богданова]. - К. : Мистецтво, 1992. - 160 с.
 3. 85.12 Н30 Народні художні промисли України / [Ред. Злобіна І.]. - К. : Народні джерела, 2004. - 28 с.
 4. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 5. 63.5 У45 Українське народне мистецтво. Вбрання = Украинское народное искусство. Одежда : альбом / [Упор. Колос С. Г., Гургула І. В., Лобановський Б. Б. та ін.]. - К. : Держ. вид-ва образотв. м-ва і музич. літ. УРСР, 1961. - 326 с.
 6. 85.126+85.125 У45 Українське народне мистецтво. Тканини та вишивки = Украинское народное искусство. Ткани и вышивки / [Упор. Манучарова Н. Д., Сидорович С. Й.,Красицька І. Ф.]. - К. : Держ. вид-во образотв. м-ва і музичн. літ. УРСР, 1960. - 240 с.
 7. 63.5 У45 Українські традиції / [Упоряд. Ковалевський О.В.]. - Х. : Фоліо, 2011. - 573 с.
 8. 63.5 Б84 Боряк, О. О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк ; Боряк О.О. - К. : Либідь, 2006. - 328 с. : іл.
 9. 85.12 Ж85 Жук, А. К. Сучасні українські художні тканини : монографія / А. К. Жук ; [Жук А. К.]. - К. : Наукова думка, 1985. - 117 с.
 10. 85.126 З-17 Зайченко, В. В. Вишивка козацької старшини ХVII-XVIII століть. Техніки : альбом / В. В. Зайченко ; [Зайченко В. В.]. - К. : Родовід, 2006. - 128 с.
 11. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 12. 85.126 К73 Кот, М. Вишивка Дрогобиччини. Традиціі і сучасність : альбом / М. Кот ; [Кот М.]. - Л. : Ін-т народознавства НАН україни, 1999. - 107 с.
 13. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Декоративні тканини : альбом / С. Нечипоренко. - К. : Такі справи, 2002. - 32 с. : іл.
 14. 85.12 Н59 Нечипоренко, С. Г. Декоративні тканини та килими України : альбом-посібник / С. Г. Нечипоренко ; [Нечипоренко С. Г.]. - К., 2005. - 432 с.
 15. 85.128 Н64 Никорак, О. Українська народна тканина ХІХ - ХХ ст. Типологія, локалізація, художні особливості = The ukrainian traditional folk cloths of XIX - XX cc. Typology, spreading, artistic peculiarities. Ч.1 : Інтер'єрні тканини ( за матеріалами західних областей України ) / О. Никорак. - Л. : Ін-т народознавства, 2004. - 583 с.
 16. 85.12 С29 Селівачов, М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) = Lexicon of ukrainian ornamentation / М. Селівачов ; [Селіванов М.]. - К. : АНТ, 2005. - 400 с.
 17. 85.125 С34 Сидорович, С. Й. Художня тканина західних областей УРСР / С. Й. Сидорович. - К. : Наук. думка, 1979. - 153 с.
 18. 85.12 Т47 Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України ( ХІІІ - ХVІІІ ст. ) : навч. посіб. / О. Р. Тищенко ; [Тищенко О. Р.]. - К. : Либідь, 1992. - 192 с.
 19. 85.126 Ш50 Шерстюк, Л. І. Художня вишивка: біла і прозора гладь / Л. І. Шерстюк. - К. : Техніка, 1996. - 12 с. : ил.
 20. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  2 травня - Великдень

Список літератури до книжкової виставки

 1. 86.37 В27 Великдень в Україні : нариси про Великодні свята з нар. піснями / [Ред. Мордань В. Г.]. - К. : Муз. Україна, 1993. - 128 с.
 2. 86.37 В76 Воскресение Христово. - К. : Пролог, 2004. - 108 с.
 3. 86.3 И90 История религии. В 2 т. Т. 1 / Винокуров В.В., Забияко А.П., Лапина З.Г. и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 464 с.
 4. 86.2 І-90 Історія релігії в Україні. Т.3 : Православ'я в Україні / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. - У 10-ти т. - К. : Український Центр духовної культури, 1999. - 560 с.
 5. 86.2 І-90 Історія релігій світу : навч. посіб. / [Лубський В. І., Харьковщенко Є.А., Лубська М. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 536 с.
 6. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура першої половини ХІХ століття. Кн.1 / [Ред. Скрипник Г. А., Пилипчук Р. Я., Рубан В. В.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 1007 с.
 7. 86.3 Л93 Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій. У 4 т. : Енцикл.-довід. вид. Т.ІІІ / Авт.-уклад. Г.Щокін. - К. : Персонал, 2008. - 576 с.
 8. 86.37 О-23 Образ Христа в українській культурі / Горський В.С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін. - 2-ге вид. - К. : КМ Академія, 2003. - 200 с.
 9. 86.37 П63 Пост: вопросы и ответы. - Симферополь : Родное слово; Таврида, 2010. - 256 с.
 10. 86.3 Р36 Религии мира : Учеб. пособие / Ред. Шахнович М. М. - 3-е изд. - С.Пб. : Изд-во С. Петерб. ун-та, 2006. - 289 с.
 11. 86.2 Р36 Религиоведение / Ленсу М.Я., Яскевич Я.С., Кудрявцев В.В. и др. - 2-е изд., испр. - Мн. : Новое знание, 2004. - 421 с.
 12. 86.3 Р36 Религиозные традиции мира = Religious Traditions of the World. Т.1 / Пер. с англ. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1996. - 576 с.
 13. 86.2 Р36 Религия в истории и культуре : учебник / [Ред. Писманик М. Г.]. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 430 с.
 14. 86.2 Р36 Релігієзнавство : підруч. / [ Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська Т. Г. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 448 с.
 15. 86.2 Р36 Релігія і суспільство в Україні: фактори змін : Матеріали міжнар. конферен. 15-16 трав. 1998 р. - К. : Віпол, 1998. - 158 с.
 16. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 17. 86.2 Б82 Борисова, З. О. Основи релігієзнавства : Навч.-метод. посіб. / З. О. Борисова. - К. : ЦНЛ, 2006. - 288 с.
 18. 86.2 В17 Вандишев, В. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / В. М. Вандишев ; Вандишев В.М. - К. : Кондор, 2009. - 240 с.
 19. 86.37 Г92 Грюн, А. Піст:Молитва тілом і душею / А. Грюн. - Л. : Свічадо, 2005. - 56 с.
 20. 86.37 И85 Исаева, Е. Л. Православные праздники / Е. Л. Исаева. - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 64 с.
 21. 86.2 К17 Калінін, Ю. А. Релігієзнавство : Підручн. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
 22. 63.5 К39 Килимник, С. Український рік у народних звичаях в історичному освітлені : У 3-х кн., 6-ти т. Т. 3; Т. 4 : Весняний цикл; Літній цикл. Кн. 2 / С. Килимник ; [Килимник С.]. - К. : Обереги, 1994. - 528 с.
 23. 86.37 К44 Кислашко, О. Православні свята та народні звичаї / О. Кислашко, Я. Кислашко. - К. : Грамота, 2003. - 152 с.
 24. 86.2 К44 Кислюк, К. В. Релігієзнавство : підруч. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. - 5-е вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 636 с.
 25. 86.2 Л82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручн. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. - Вид. 2-ге, доп. - К. : Академвидав, 2008. - 464 с.
 26. 86.37 Л84 Лука, К. (. Господня пасха : Проповеди. Беседы в дни Великих праздников / Крымский (Войно-Ясенецкий) Лука, святитель. - М. : Приход храма святого духа сошествия, 2005. - 160 с.
 27. 86.37 Л91 Ляшевский, С. История христианства в Земле Русской с І по ХІ век / С. Ляшевский. - М. : Фаир-Пресс, 2002. - 320 с.
 28. 86.2 М22 Мамай, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Валпіс-Поліграф, 2010. - 120 с.
 29. 86.37 М29 Мартишин, Д. Зустріч із живим Богом: духовні бесіди на православні свята / Д. Мартишин. - К. : Духовно-просвітницький Центр ім. Святих Апостолів, 2013. - 104 с.
 30. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Благовістіть оновлення світу: духовні бесіди зі студентською молоддю на православні свята / Д. С. Мартишин ; [Мартишин Д. С.]. - К. : Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2012. - 88 с.
 31. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Основи православної віри : Навч. посіб. / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2005. - 176 с.
 32. 86.37 Н34 Наум. Благодатный огонь над гробом господним / Наум, священно-архимандрит. - М. : Пересвет, 1991. - 48 с.
 33. 92 П88 Пуряєва, Н. Словник церковно- обрядової термінології. / Н. Пуряєва ; [Пуряєва Н.]. - Л. : Свічадо, 2001. - 160 с.
 34. 86.2 Р15 Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / А. А. Радугин. - М. : Центр, 2000. - 240 с.
 35. 86.37 С13 Сагач, Г. Великдень в Єрусалимі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Джулия, 2001. - 64 с.
 36. 86.37 С13 Сагач, Г. Небо на Землі: сім днів на Святій Землі / Г. Сагач. - К. : Криниця, 2000. - 64 с.
 37. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.
 38. 86.2 Я76 Яроцький, П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси у світі й Україні : Підруч. / П. Л. Яроцький. - К. : Кондор, 2013. - 442 с.

  Підручники за освітньо-професійною програмою "Стоматологія"

 

Список літератури до книжкової виставки

 1. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 1 : General Issues of Family Medicine / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2016. - 560 p.
 2. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 376 p.
 3. 51.1 F22 Family Medicine = Сімейна медицина : in 3 books; textbook. Book 3 : Special Part. Multidisciplinary General Medical Practice / [ Edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili, L. S.Babinets]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 616 p.
 4. 51.1 B69 Bobyrov, V. M. Bases of Bioethics and Biosafety = Основи біоетики та біобезпеки : study guide / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. - 2nd ed., stereotype. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 248 p.
 5. 51.2 H99 Hygiene and ecology = Гігієна та екологія : textbook / [Under the edited V.G. Bardov]. - Second ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 688 p.
 6. 52.5 P32 Pathomorphology = Патоморфологія : textbook / [ Edited by L. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata]. - 2nd ed. - K. : АUS Medicine Publishing, 2020. - 328 p.
 7. 52.5 P32 Pathophysiology = Патофізіологія : textbook / [ Edited by N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev]. - 3rd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 656 p.
 8. 52.81+56.6 К49 Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога : навч. посіб. / [За ред. О. М. Біловола]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 9. 52.82 T82 Tsurkan, O. O. Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups = Фармацевтична хімія : study guide / O. O. Tsurkan, I. V. Nizhenkovska, O. O. Hlushachenko. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 152 p.
 10. 52+28.074 M46 Medical microbiology, virology and immunology = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook / [Andrianova T. V., Bobyr V. V.,Danyleichenko, etc.] ; пер.from ukr. Published. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 744 p. : ill.
 11. 53.6 K79 Kovalsky, O. V. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging = Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика : textbook / O. V. Kovalsky. - Second ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 504 p.
 12. 53.6 К78 Кравчук, С. Ю. Радіологія : підруч. / С. Ю. Кравчук. - К. : Медицина, 2019. - 296 с.
 13. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 1 : Diagnostics / O. M. Kovalyova, T. V. Ashcheulova. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 424 p.
 14. 54.1 K79 Kovalyova, O. M. Propedeutics of internal medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook. Part 2 : Syndromes and diseases / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. - 5th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 264 p.
 15. 54.1+51.1(2)2 I-69 Internal Medicine:Clinical Care = Внутрішня медицина: Невідкладна допомога : textbook / [Edited by O. Ya.Babak, O.M. Bilovol]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.
 16. 54.5 G36 General Surgery = Загальна хірургія : textbook / [ Edited by S. D. Khimich, M. D. Zheliba]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 536 p.
 17. 54.5 T89 Tsyhykalo, O. V. Clinical anatomy and operative surgery = Клінічна анатомія та оперативна хірургія : textbook / O. V. Tsyhykalo. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 528 p.
 18. 55.14 I-60 Infectious Diseases = Інфекційні хвороби : textbook / [ Holubovska O. A., Andreichyn M. A., Shkurba A. V. et al.]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 664 p.
 19. 55.14 І-74 Інфекційні хвороби : підруч. / [За ред. В. М. Козька]. - К. : Медицина, 2019. - 312 с.
 20. 55.4 P58 Phthisiology = Фтизіатрія : textbook / [ Edited by V. I. Petrenko ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 416 p.
 21. 55.4 Ф93 Фтизіатрія : підруч. / [За ред. В. І. Петренка]. - К. : Медицина, 2015. - 472 с.
 22. 55.6 О-58 Онкологія : підруч. / {За ред. Г. В. Бондаря, А. І. Шевченка, І. Й. Галайчука]. - друге вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2019. - 520 с.
 23. 55.6 S81 Starikov, V. I. Oncology = Онкологія : textbook / V. I. Starikov, A. S. Khodak, I. Y. Galaychuk. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 216 p.
 24. 55.83+55.81 Д36 Дерматологія та венерологія : підруч. / [Степаненко В. І., Чоботврь А. І., Бондарь С. О. та ін.]. - 2--ге вид., стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 336 с.
 25. 56.1 N50 Neurology = Неврологія : textbook / [Edited by L. A. Hryhorova, L. I. Sokolova]. - K : AUS Medicine Publishing, 2017. - 624 p.
 26. 56.13 N50 Neurosurgery = Нейрохірургія : textbook / [Edited by V. Tsymbaliuk]. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 192 p.
 27. 56.13 Н46 Нейрохірургія : навч. посіб. / [За ред. В. О. П'ятикопа]. - К. : Медицина, 2019. - 152 с.
 28. 56.6 B29 Bases of Dentistry = Основи стоматології : textbook / [Edited by V. O. Malanchuk]. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. - 616 p.
 29. 56.6 O-63 Operative Dentistry. = Оперативна стоматологія. Ендодонтія : textbook; in 2 vol. Vol.1 : Endodontics / [Edited by A. V. Borysenko]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 384 p.
 30. 56.6 P43 Periodontal and Oral Mucosa Diseases = Захворювання пародонта і слизової оболонки порожнини рота : textbook; in 2 volumes. Vol.2 / [Edited by A. V. Borysenko]. - K. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 624 p.
 31. 56.6 P56 Pharmacotherapy in dentistry = Фармакотерапія в стоматології : manual / [ Bobyriov V.M., Petrova T. A., Ostrovska G. Yu.]. - Vinnytsia : Nova Khyha, 2020. - 376 p.
 32. 56.6 В52 Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу = Clinical practice in therapeutic stomatology for IV year students : навч. посіб. / [Петрушанко Т. О., Ніколішин А. К., Іленко Н. М. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 288 с.
 33. 56.6 П81 Пропедевтика ортопедичної стоматології : підруч. / [За ред. Короля Д. М.]. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 328 с.
 34. 56.6 K42 Kharkov, L. V. Pediatric Oral and Maxillofacial Surgery = Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку : textbook / L. V. Kharkov, L. M. Yakovenko, N. V. Kiselyova. - second edition. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 104 p.
 35. 56.6 S81 Starchenko, I. I. Pathomorphology of common diseases of maxillofacial area : study guide / I. I. Starchenko, B. M. Filenko, V. V. Cherniak. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. - 128 p.
 36. 56.7 O-63 Ophthalmology = Офтальмологія : textbook / [ Edited by O. P. Vitovska ]. - 2nd ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 648 p.
 37. 56.7 О-91 Офтальмологія : підруч. / [За ред. Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник]. - К. : Медицина, 2018. - 296 с.
 38. 56.8 O-90 Otorhinolaryngology = Оториноларингологія : textbook / [Edited by Yu. Mitin, Yu. Deyeva]. - 6th ed., reprinted. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 264 p.
 39. 56.8 О-85 Оториноларингологія : підруч. / [Заболотний Д. І., Мітін Ю. В., Безшапочний С. Б. та ін.]. - 4-те вид. - К. : Медицина, 2020. - 472 с.
 40. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн.1 : Акушерство / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 4, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 424 с.
 41. 57.1 А44 Акушерство і гінекологія : підруч. Кн. 2 : Гінекологія / [За ред. В. І. Грищенка, М. О. Щербини]. - Вид 3, стереотип. - К. : Медицина, 2020. - 376 с.
 42. 57.3 P36 Pediatric Infectious Diseases = Дитячі інфекційні хвороби : textbook / [ Edited by S. O. Kramarov, O. B. Nadraga ]. - 4th ed. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 240 p.
 43. 57.3 П24 Педіатрія : підруч. / [За ред. Т. О. Крючко, О. Є. Абатурова]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2021. - 224 с.

  Образотвоче мистецтво та архітектура

Список літератури до книжкової виставки

 1. 85 А64 Анализ и интерпретация произведения искусства : Учеб. пособие / Яковлева Н.А., Мозговая Е.Б., Чаговец Т.П. и др. - М. : Высшая шк., 2005. - 551 с.
 2. 85.11 Б90 Будівельно- архітектурний комплекс столиці / Ред. Закревський В. - К. : Тов. " Логос Україна", 2007. - 192 с.
 3. 85.1 М64 Мировая художественная культура.ХХ век. Изобразительное искусство и дизайн / Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Кабкова Е. П., и др. - С.Пб. : Питер, 2007. - 464 с. - (Мировая художественная культура).
 4. 85.1 А16 Абрамович, С. Д. Церковне мистецтво : Навч. посіб. / С. Д. Абрамович. - К. : Кондор, 2005. - 206 с.
 5. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Історія Італійського відродження. Мистецтво Північного відродження : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 130 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 6. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво XVII-XVIIIст. Мистецтво XIX-XX ст. : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 338 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 7. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво ісламського світу VII-XVII ст. : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 144 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 8. 85+85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Мистецтво стародавнього світу. Мистецтво Середньовіччя : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 212 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 9. 85.11 Б21 Бальзак, Л. М. Нариси з історії архітектури : Навч. посіб. / Л. М. Бальзак. - К. : Інститут реклами, 2010. - 172 с. - (Історія мистецтва і архітектури).
 10. 26.82 Б21 Бальзак, Л. Історія садово-паркового і топіарного мистецтва : Навч. посіб. / Л. Бальзак, В. Пушкар. - К. : Інститут реклами, 2011. - 186 с. : ил.
 11. 85.12 З-38 Захарчук-Чугай, Р. В. Українське народне декоративне мистецтво : Навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. - К. : Знання, 2012. - 342 с.
 12. 85 І-26 Ігошкіна, Н. Г. Культурологія мистецтва : Навч. посіб. / Н. Г. Ігошкіна. - К. : МАУП, 2005. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Kulturologiya_mictectva(Igoshkina).pdf
 13. 85.12 К21 Кара-Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.
 14. 85 К48 Клеваев, В. Лекции по истории искусства / В. Клеваев. - К. : Факт, 2007. - 720 с.
 15. 85.11 К64 Конопльова, О. В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : Навч. посіб. / О. В. Конопльова. - Х. : ХНАМГ, 2013. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Konoplyova_Myst_Vidrodzhennya.rar
 16. 85 К78 Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. у 3-х ч. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. - Л. : Світ, 2005. - 268 с.
 17. 85.11+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну : Підруч. / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 348 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/85/Kryzhanovska_Osn_land_arch.rar
 18. 31.2+30.18 К82 Крижановська, Н. Я. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста : Навч. посіб. / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 187 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Kryzhanovska_Svitlo-kol_dyzain.rar
 19. 92 Л17 Лазарев, А. Г. Справочник архитектора / А. Г. Лазарев, А. А. Лазарев, Е. О. Кудинова. - 2-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 377 с. - (Строительство и дизайн).
 20. 85.11+85.128 Л38 Легенький, Ю. Г. Об архитектуре ( очерки теории дизайна интерьера ) / Ю. Г. Легенький ; [Легенький Ю. Г.]. - К. : КНУКиМ, 2005. - 690 с.
 21. 31.2 Л67 Лісна, О. І. Декоративно-художнє освітлення архітектурного середовища : Навч. посіб. / О. І. Лісна. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 275 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/31/Lisna_Osvitlennya.rar
 22. 85.11 М64 Мироненко, В. П. Архітектурна ергономіка = Architectural ergonomics : підруч. / В. П. Мироненко ; [ Мироненко В. П. ]. - К. : НАУ-друк, 2009. - 240 с.
 23. 87 Н62 Никитина, И. П. Философия искусства : учебное пособие / И. П. Никитина ; Никитина И. П. - М. : Омега-Л, 2008. - 560 с.
 24. 85.1 О-35 Овчаренко, О. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : Навч.- метод. посіб. ІІ курс / О. Овчаренко, Є. Антонович. - К. : Ін-т реклами, 2007. - 156 с.
 25. 85.1 П19 Пастырь, И. В. Креативность познания композиции изобразительного искусства : учебн.- метод. пособие / И. В. Пастырь. - Измаил : РИО ИГГУ, 2005. - 148 с.
 26. 92 П29 Петкова, С. М. Справочник по мировой культуре и искусству / С. М. Петкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 512 с.
 27. 85.11+38 П39 Плоский, В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. Кн.3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 816 с.
 28. 26.82+85.11 П60 Порт, В. ЛАД. Ландшафт-архітектура-дизайн / В. Порт. - К. : ArtHuss, 2017. - 611 с.
 29. 26.82 С95 Сычева, А. В. Ландшафтная архитектура : учебн. пособие / А. В. Сычева ; [Сычева А.В.]. - 3-е изд. - Л. : Оникс, 2006. - 87с. : ил.
 30. 85.11 Т41 Тимофієнко, В. І. Історія архітектури Стародавнього світу : підруч. / В. І. Тимофієнко ; [Тимофієнко В. І.]. - К. : Наук. думка, 2006. - 512 с.
 31. 20.1+85.11 Ц58 Цигичко, С. П. Екологія в архітектурі і містобудуванні : Навч. посіб. / С. П. Цигичко. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 146 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Cygychko_Ekol_v_arhitekturi.rar

  Анатомія та фізіологія

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 А64 Анатомия, физиология, психология человека : Краткий иллюстрированный словарь / Ред. Батуева А. С. - С.Пб. : Питер, 2007. - 256 с.
 2. 28.707.3 Н83 Нормальная физиология : Учебник / Под ред. В.П.Дегтярева, С.М.Будылиной. - М. : Медицина, 2006. - 736 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Degtyarev_Norm_fiziologiya.rar
 3. 28.706+85.15 П37 Пластична анатомія. Кн. 1 : Остеологія, артрологія / [Рибін С. В., Бобін В. В., Калашнікова С. М. та ін.]. - Х., 2007. - 192 с.
 4. 28.707.3 П61 Посібник з фізіології / Ред. Шевчук В.Г. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 576 с.
 5. 28.707.3 Ф68 Фізіологія людини : 2-е вид., доп. / Яремко Є.О. та ін. - Л. : ЛДУФК, 2013. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Yaremko_Fiziol_ludyny.rar
 6. 92 Ч-39 Человек: анатомия, физиология, психология : Энциклопедический иллюстрированный словарь / Ред. Батуева А. С., Ильина Е. П., Соколова Л. В. - С.Пб. : Питер, 2007. - 672 с.
 7. 57.31+75 А72 Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посіб. / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - К. : Професіонал; ЦУЛ, 2017. - 336 с.
 8. 28.073 А92 Атаман, О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навч. посіб / О. В. Атаман ; 2-е вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 512 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Ataman_Patol_fiziologiya.rar
 9. 28.706 В75 Воронова, Н. В. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / Н. В. Воронова, Н. М. Климова, А. М. Менджерицкий. - М. : Аспект Пресс, 2006. - 128 с.
 10. 28.706 Г14 Гайворонский, И. В. Функциональная анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие для мед. вузов / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский. - 5-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : СпецЛит, 2006. - 256 с.
 11. 28.706+85.15 Ж73 Жирнов, А. Пластична анатомія : навч. посіб. / А. Жирнов, О. Пілат. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 64 с.
 12. 28.707.3 З-91 Зубар, Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування : підручник / Н. М. Зубар ; [Зубар Н. М.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 336 с.
 13. 28.707.3 К34 Келина, Н. Ю. Физиология в таблицах и схемах : Учеб. пособие / Н. Ю. Келина, Н. В. Безручко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 352 с.
 14. 28.706 К59 Козлов, В. И. Анатомия человека. Краткий курс : Учеб. пособ. для студ. мед. вузов / В. И. Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Практическая медицина, 2009. - 364 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Kozlov_Anatomiya_cheloveka.rar
 15. 28.706 К59 Козлов, В. И. Анатомия нервной системы : Учеб. пособие / В. И. Козлов, Т. А. Цехмистренко. - М. : Мир, 2006. - 208 с. : ил.
 16. 28.706 М29 Маруненко, І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2019. - 184 с.
 17. 28.706 П57 Помогайбо, В. М. Анатомія та еволюція нервової системи : Навч. посіб. / В. М. Помогайбо, О. І. Березан. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).
 18. 28.706 П58 Попова, Н. П. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / Н. П. Попова, О. О. Якименко. - 3-е изд. - М. : Академический проект, 2006. - 112 с.
 19. 28.706 С34 Сидоренко, П. І. Анатомія та фізіологія людини : підручник / П. І. Сидоренко ; [П.І. Сидоренко, Г.О. Бондаренко, С.О. Куц]. - К. : Медицина, 2007. - 268 с.
 20. 28.706 Ф32 Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека : учебник / Н. И. Федюкович ; Федюкович Н. И. - 13-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 478 с.
 21. 28.707.3 Ф68 Філімонов, В. І. Фізіологія людини : підручник / В. І. Філімонов ; [Філімонов В. І.]. - К. : Медицина, 2010. - 776 с.
 22. 28.707.3 Ф68 Філімонов, В. І. Фізіологія людини в запитання і відповідях : навч. посіб. / В. І. Філімонов ; [Філімонов В. І.]. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 456 с.
 23. 28.707.3 Ф53 Філіппов, М. М. Фізіологія людини : Навч.-метод. посіб. / М. М. Філіппов, В. А. Цирульников, Т. Р. Ворначева. - К. : Персонал, 2013. - 362 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/fiziol_filippov.rar
 24. 28.706 Х76 Хомутов, А. Е. Анатомия центральной нервной системы : Учеб. пособие / А. Е. Хомутов, С. Н. Кульба. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 315 с.
 25. 28.707.3 Ш20 Шандра, О. А. Нормальна фізіологія : Вибрані лекції: Навч. посіб. / О. А. Шандра, Н. В. Общіна ; За ред. О.А.Шандри. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 322 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Shandra_Norm_fiziologiya.rar
 26. 28.706 Ш23 Шапаренко, П. П. Анатомія людини. В 2-х т. Т.2 / П. П. Шапаренко, Л. П. Смольський. - К. : Здоров'я, 2005. - 372 с.
 27. 28.706 Ш35 Швырев, А. А. Анатомия человека для студентов и вузов колледжей / А. А. Швырев ; Швырев А. А. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 188 с.
 28. 28.706 Ш35 Швырев, А. А. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии / А. А. Швырев ; Ред. Морозова Р.Ф. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 411 с.
 29. 28.706 Щ61 Щербатых, Ю. В. Анатомия центральной нервной системы для психологов : учеб. пособие / Ю. В. Щербатых, Я. А. Туровский. - С.Пб. : Питер, 2010. - 128 с.

  9 березня - 207 років від дня народження Т.Г.Шевченка

Список літератури до книжкової виставки

 1. 83.3(4 Укр) З-45 " Згадайте, братія моя..." Київ Тараса Шевченка. - К. : Либідь, 2016. - 256 с. : іл.
 2. 92 В42 Видатні постаті України : біогр. довід. / [Г.В.Щокін, М.Ф. Головатий, Гайченко В.А. та ін.]. - 2-ге вид. , допов. - К. : МАУП: Книжкова палата України, 2007. - 1480 с.
 3. 85.1 Ш37 Тарас Шевченко: Альбом 1845 року / Упоряд. Гальченко С.А. - К. : Наук. думка, 2000. - 40 с. : 34 іл. - + Альбом.
 4. 83.3(4Укр) Б20 Балабанова, В. І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом'як. - К. : Денеб, 2005. - 52 с.
 5. 83.3(4Укр) Б24 Барабаш, Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіко- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. - К. : КМ Академія, 2004. - 181 с.
 6. 83.3(4 Укр) Д43 Дзюба, І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба ; Дзюба І.М. - К. : КМ Академія, 2008. - 720 с.
 7. 83.3(4 Укр) З-17 Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.
 8. 83.3(4Укр) І-19 Іванишин, П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л.Костенко : монографія / П. В. Іванишин ; Іванишин П.В. - К. : Академвидав, 2008. - 392 с.
 9. 83.3(4 Укр) К50 Клочек, Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : Монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с. - (Монограф).
 10. 83.3(4 Укр) К56 Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка: Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 207 с.
 11. 83.3(4Укр) Л86 Луценко, І. Тарас Шевченко та Осетія (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. Луценко, І. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192 с.
 12. 83.3(4 Укр) М48 Мельниченко, В. Тарас Шевченко в Москві / В. Мельниченко ; [Мельниченко В.]. - К. : Либідь, 2009. - 740 с.
 13. 83.3 (4 Укр) Н19 Назаренко, М. Й. Поховання на могилі (Шевченко ,якого знали) / М. Й. Назаренко. - К. : Сварог, 2006. - 688 с.
 14. 83.3(4 Укр) О-36 Огієнко, І. (. Тарас Шевченко / І.(Митрополит Ілларіон) Огієнко ; Упоряд. М.С.Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 462 с.
 15. 83.3(4Укр) П40 Плющ, Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Л. Плющ. - К. : Факт, 2001. - 384 с.
 16. 83.3(4 Укр) С50 Смаль-Стоцький, С. Т.Шевченко. Інтерпритації : Монографія / С. Смаль-Стоцький. - Черкаси : Брама, 2003. - 376 с.
 17. 83.3(4 Укр) Т35 Терлецький, В. Слово про Кобзаря : Глухів поета. Шевченкознавчі розвідки. / В. Терлецький. - Суми : Собор, 2002. - 208 с.
 18. 83.3(4 Укр) У95 Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко / Л. В. Ушкалов ; [Ушкалов Л. В.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 122 с. - (Знамениті українці).
 19. 83.3(4 Укр) Ф53 Филипович, П. Шевченкознавчі студії / П. Филипович. - Черкаси : Брама, 2002. - 220 с.
 20. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. "Я так її, я так люблю..." : Вибрані вірші та поеми / Т. Шевченко ; Упорядкув. і прим. М.М.Павлюка; вст. ст. М.Г.Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : іл.
 21. 85.14 Ш37 Шевченко, Т. Живописная Украина : Альбом офортів / Т. Шевченко. - К. : "Ділова Україна", 1993.
 22. 84(4 Укр) Ш37 Шевченко, Т. Кобзар : [Вибр. поетичні твори] / Т. Шевченко ; Шорубалка Л.С. - К. : МАУП, 2004. - 472 с.
 23. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Три літа. Вибране. Поезії. Драми. Повісті. Листування / Т. Г. Шевченко ; Шевченко Т.Г. - К. : Книговид. центр "Посредник" Ltd, 1994. - 413 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) Ш36 Шевченко, Т. Г. Художник : Повісті / Т. Г. Шевченко. - К. : Молодь, 1985. - 368 с.
 25. 85.1 Я94 Яцюк, В. Не забудьте пом'янути...Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 = Shevchenko card as a memorial of history and culture 1890-1940 / В. Яцюк ; [Яцюк В. М.]. - 2-ге вид, доп. - К. : Криниця, 2008. - 584 с. - (Скарби Тарасової гори).

  Філософія - любов до мудрості

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.2 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 488 с.
 2. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.1 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. - 576 с.
 3. 92 Є24 Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей = Vocabulaire europeen des philosophies. Dictionaire des intradusibles. Т.3 / [Упор. Кассен. Б., Сігов К., Васильченко А.] ; пер.з фр. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 326 с.
 4. 87.3(0) І-90 Історія філософії : підруч. / [Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 927 с.
 5. 87 П69 Практикум з дисципліни "Філософія" для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей : навч. посіб. / [Уклад. С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмигель та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 184 с.
 6. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [Ред. Сидоренко О. П.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2010. - 414 с.
 7. 87 Ф56 Філософія : підруч. / [ Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. та ін. За заг. ред В. І. Ярошовця ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 8. 87 Ф56 Філософія : навч. посіб. / [Ред. Надольний І.Ф.]. - 8-ме вид., стереотип. - К. : Вікар, 2011. - 455 с.
 9. 87+87.4 Ф56 Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс : навч. посіб. / [За ред. Додонова Р. О., Мозгового Л. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 512 с.
 10. 87 Ф56 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія : навч. посіб. / [ Андрущенко В. П., Андрущенко Т. І., Адаменко Н. Б. та ін. За ред. Г. І. Волинки ]. - К. : Каравела, 2010. - 464 с.
 11. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.1 : Філософська пропедевтика / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 848 с.
 12. 87 Ф56 Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. Т.2 : Теоретична та практична філософія / [Авт-упоряд. Добронравова І. С., Комар О. В., Кравчук А. А. та ін.]. - К. : Київський університет, 2010. - 431 с.
 13. 87.6 А66 Андрущенко, В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія : підруч. / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський, М. І. Михальченко. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Юрінком Інтер, 2016. - 552 с.
 14. 87 Б17 Базилевич, В. Д. Философия экономики / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. - К., М. : Знання; Рыбари, 2011. - 927 с.
 15. 87 Б81 Бондаревич, І. М. Філософія : навч. посіб. / І. М. Бондаревич. - К. : Алерта, 2013. - 240 с.
 16. 87 Б92 Буслинський, В. А. Основи філософських знань : підруч. / В. А. Буслинський, П. І. Скрипка. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 352 с.
 17. 87 Г56 Гнатюк, Я. С. Аналітика філософії : навч. посіб. / Я. С. Гнатюк. - К. : Кондор, 2020. - 236 с.
 18. 87 Д18 Данильян, О. Г. Философия : учеб. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - Х. : Право, 2012. - 496 с.
 19. 87 Д75 Дробжева, Г. М. Введение в философию : Электронный ресурс / Г. М. Дробжева, О. А. Бурахина. - Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - 84 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/vvedenie_v_filosofiyu.rar
 20. 87 К19 Канке, В. А. Современная философия : Учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2014. - 329 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/kanke_sovremennaya_filosofiya.rar
 21. 87 К44 Кислюк, К. В. Філософія : навч. посіб. / К. В. Кислюк. - 3-є вид., випр. - К. : Кондор, 2016. - 230 с.
 22. 87 К82 Кривуля, О. М. Філософія : Навч. посіб. / О. М. Кривуля. - Х. : ХНУ, 2010. - 592 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Kryvulya_Filosofiya.rar
 23. 87 Л83 Лузан, А. О. Вступ до філософії : навч. посіб. / А. О. Лузан. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с.
 24. 87 П12 Пазиніч, С. М. Філософія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Пазиніч. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 380 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/Pazynych_Filosofiya.rar
 25. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. - 4-те вид.,випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с.
 26. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : підруч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 506 с.
 27. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - 5-те вид.,стереотип. - Львів : Новий світ-2000, 2010. - 504 с.
 28. 87 П31 Петрушенко, В. Л. Філософія : Навч. посіб. в 2-х ч. / В. Л. Петрушенко ; [Петрушенко В. Л.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 647 с.
 29. 83.7 П72 Препотенська, М. Філософія риторики.Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : навч. посіб. / М. Препотенська ; [ Препотенська М.]. - К. : Інкос, 2011. - 228 с.
 30. 87 С38 Синицына, А. В. Философия : учеб. пособ. / А. В. Синицына. - Л. : Новий Світ-2000, 2014. - 352 с.
 31. 87.3(0) С69 Сошніков, А. О. Історія філософії : Навч. посіб. / А. О. Сошніков. - Х. : Майдан, 2016. - 162 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.3/Istoriia_filosofii_navch_posib.rar
 32. 87 С 72 Спиркин, А. Г. Философия: : Учеб. / А. Г. Спиркин ; [Спиркин А. Г.]. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 828 с.
 33. 72 С79 Степин, В. С. История и философия науки : Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. - М. : Академический Проект, Трикста, 2011. - 423 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/72/Ist_filos_i_nauki.rar
 34. 87 Ч-49 Черній, А. М. Філософія : навч. посіб. / А. М. Черній ; [Черній А. М.]. - К. : Академвидав, 2011. - 392 с. - (Сам).
 35. 87 Щ61 Щерба, С. П. Філософія : підруч. / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-е вид. - К. : Кондор, 2011. - 548с.

  25 лютого - 150 років від дня народження Лесі Українки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 84(4 Укр) А72 Антологія української драматургії. Вип. 2. - К. : Мистецтво, 2005. - 432 с.
 2. 84(4 Укр) З-80 Золоті рядки української класичної літератури. Проза, поезія, драматургія / [ Уклад. С. М. Заготова]. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2009. - 800 с.
 3. 84(4 Укр) З-80 Золоті скарби української класики. Поезія, проза / [Уклад. Заготова С. М.]. - Д. : ТОВ "ВКФ"БАО", 2010. - 352 с.
 4. 71.1 І-90 Історія української культури : У 5-ти томах. Т.4 : Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн.2 / Патон Б.Є., Веревес Г.Д., Курас І.Ф. та ін. - К. : Наукова думка, 2005. - 1295 с.
 5. 83(4 Укр) І-90 Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст.:У 2 кн. : Підруч. Кн.1 / Гнідан О.Д. - К. : Либідь, 2005. - 624 с.
 6. 84(4 Укр) У45 Леся Українка у світі перекладу (вибрані твори європейськими мовами) : навч. посіб. / [Упоряд. і відпов. ред. Н. О. Данилюк]. - К. : Кондор, 2019. - 272 с.
 7. 84(4 Укр) Л64 Літературні шедеври видатних українських жінок-письменниць / [ Укл. Заготова С. М. ]. - Донецьк : ТОВ " ВКФ" БАО", 2009. - 448 с.
 8. 83.3 Л93 Любов славетних письменників у листах і в житті : збірник художньо-документальних нарисів / [Авт.-упоряд. В. О. Кирилюк]. - К. : Криниця, 2008. - 496 с. - (Серця скоряються коханню).
 9. 66.1 У45 Українська державницька ідея : Антол. політ. традиціоналізму / Уклад. і передм. Шокало О., Орос Я. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.
 10. 63.3(4 Укр) Г64 Гомотюк, О. Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) : монографія / О. Є. Гомотюк ; Гомотюк О.Є. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 552 с.
 11. 83.3(4 Укр) Д99 Дяченко, С. І. Українська література: для іноземних студентів : підруч. / С. І. Дяченко, О. В. П'ятецька. - К. : Академія, 2010. - 312 с.
 12. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.1 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 512 с.
 13. 83.3(4 Укр) К56 Ковалів, Ю. Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : Підруч.у 10-ти т. Т.2 : У пошуках іманентного сенсу / Ю. Ковалів. - К. : Академія, 2013. - 624 с. - (Альма-матер).
 14. 83.3(4 Укр) Л38 Левченко, Г. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Левченко. - К. : Академвидав, 2013. - 332 с. - (Монограф).
 15. 83.3(4 Укр) М21 Малютіна, Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ-початку ХХ ст. : навч. посіб. / Н. П. Малютіна ; [ Малютіна Н. П. ]. - К. : Академвидав, 2010. - 256 с. - (Альма-матер).
 16. 83.3(4 Укр) П16 Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко ; [Панасенко Т. М.]. - Х. : Фоліо, 2009. - 123 с.
 17. 83 П50 Поліщук, Я. О. Література як геокультурний проект : монографія / Я. О. Поліщук ; Поліщук Я. - К. : Академвидав, 2008. - 304 с. - (Монограф).
 18. 83.7 С13 Сагач, Г. М. Вибрані твори : В 5 т. Т. 2 : Хрестоматія: "Золотослів" / Г. М. Сагач. - Рівне : ПП ДМ, 2006. - 288 с.
 19. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Драма : Драма / Л. Українка. - Симферополь, 2001.
 20. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Оргія = Драматичні поєми / Л. Українка. - К. : Основи, 2001. - 772 с.
 21. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка. - К. : Наук. думка, 2001. - 384 с.
 22. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка ; Українка Л. - К. : Наук. думка, 2008. - 384 с.
 23. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Руфін і Прісцілла: драма у п'яти діях / Л. Українка. - К. : Либідь, 2011. - 200 с. : іл.
 24. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Твори / Леся Українка. - К. : Дніпро, 2000. - 632 с.

  21 лютого - Міжнародний день рідної мови

Список літератури до книжкової виставки

 1. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : офіційний текст. - К. : Алерта, 2019. - 52 с.
 2. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навч. посіб. / [Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. та ін.]. - К. : Кондор, 2013. - 296 с.
 3. 81.2 Укр П69 Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів : навч. посіб. / [Зaйцева І. В., Калита О. П., Скуратівська Г. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 396 с.
 4. 92 С48 Словник української мови / [Відп. ред. Жайворонок В. В.]. - К. : Просвіта, 2012. - 1320 с.
 5. 92 С48 Словник української мови : У 20 т. Т.2 : В-Відсріблитися / [Ред. Русанівський В. М.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 975 с.
 6. 81.2 Укр С91 Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : Підручник. - К. : Знання, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_literaturna_mova.rar
 7. 81.2 Укр У45 Українська для іноземців = Ukrainian elementary : навч. посіб. / [За ред. Т. О. Дегтярьової]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.
 8. 81.2 Укр У45 Українська мова : Практичний довідник / Укладач О.Г.Попко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ФОП Співак Т.К., 2010. - 404 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_Prakt_dovidnyk.rar
 9. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Пивоваров В. М., Лисенко О. А., Сідак Л. М. та ін.]. - Х. : Право, 2014. - 328 с.
 10. 81.2 Укр У45 Українська мова (за правознавчим спрямуванням) : навч. посіб / [Уклад. Лисенко О. А.,Пивоваров В. М., Прудникова О. В. та ін.]. - Х. : Юрид. акад. України, 2011. - 228 с.
 11. 81.2 Укр У45 Українська мова (факультативний курс) : навч. посіб. для іноземних студентів підготовчого відділення з російською мовою навчання / [Гайдарова О. В., Жолудєва К. І., Кірєєва О. В. та ін.]. - вид. 3-тє, доп. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 122 с.
 12. 81.2 Укр У45 Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 186 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова. Тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей : навч.-метод. посіб. / [Уклад. О. М. Присяжнюк]. - К. : Персонал, 2016. - 48 с.
 14. 81.2 Укр У45 Український правопис / Уклад. І.В.Остапова, А.В.Дорожинська. - К. : Наукова думка, 2019. - 393 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_pravopys.rar
 15. 81.2 Укр У45 Український правопис (новий) : офіційний текст. - К. : Кондор, 2019. - 284 с.
 16. 81.2 Укр У45 Український правопис нова редакція : навч. посіб. / [За ред. С. Шевчук]. - К. : Алерта, 2020. - 118 с.
 17. 81.2 Укр А35 Азарова, Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. Збірник вправ і завдань : Навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля, Л. В. Солодар. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 121 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukr_mova_dlya_inozemciv.rar
 18. 81.2 Укр А-72 Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович. - К. : ЦУЛ, 2019. - 284 с.
 19. 81.2 Укр Б75 Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : Навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Suchasna_ukr_lit_mova.rar
 20. 81.2 Ісп Г44 Гетьман, З. О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccoin del espanol al ucraniano : навч. посіб. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова. - К. : Київський університет, 2010. - 223 с.
 21. 81.2 Укр Г61 Голосовська, Г. Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Г. Г. Голосовська. - К. : Академія, 2013. - 216 с. - (Альма-матер).
 22. 81.2 Укр Г85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спілкуванням : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко ; [ Гриценко Т. Б. ]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с.
 23. 81 Д21 Дахно, І. І. Переклад. Перевод. Translation : збірник текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2014. - 348 с.
 24. 811.161.2 Д26 Дедухно, А. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / А. В. Дедухно, Н. М. Сизоненко. - К. : Ліра-К, 2017. - 180 с.
 25. 81.2 Укр Д69 Дороз, В. Ф. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; [Дороз В. Ф.]. - К. : ЦУЛ, 2010. - 292 с.
 26. 81.2 Укр Д81 Дудик, П. С. Синтаксис української мови : Підруч. / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - К. : Академія, 2010. - 384 с.
 27. 81.2 Укр Е99 Єгорова, Т. Д. Практичний курс української мови : Навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. - 3-тє вид., перероб. і випр. - К. : НАДУ при Президентові України, 2014. - 124 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Prakt_kurs_Ukr_movi.rar
 28. 81.2 Укр З-12 Забіяка, В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. - К. : Академія, 2012. - 304 с.
 29. 81.2 Укр+67.71 К12 Кабиш, О. О. Українська мова в судово-процесуальній сфері : навч.-практич. посіб. / О. О. Кабиш. - К. : Алерта, 2019. - 110 с.
 30. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Ділова українська мова. За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 306 с.
 31. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Мовавсіх основ основа: цитати, тексти, завдання : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 170 с.
 32. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 264 с.
 33. 81.2 Укр К66 Корж, А. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Корж А. В.]. - 2-ге вид. - К. : КНТ; ЦУЛ, 2012. - 296 с.
 34. 81.2 Укр К75 Кочан, І. М. Українська наукова лексика : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2013. - 294 с.
 35. 81.2 Укр К82 Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична грматика : Навч. посіб. / О. І. Крижанівська ; [Крижанівська О. І.]. - К. : Академія, 2010. - 248 с.
 36. 81.2 Нім Л20 Лалаян, Н. С. Порівняльна граматика німецької та української мов = Vergleichende Grammatik der deutschen und der ukrainischen Sprache : Навч. посіб. / Н. С. Лалаян, О. В. Подвойська. - Вінниця : Нова книга, 2013. - 224 с.
 37. 81.2 Нім+81.2 Укр Л93 Любчук, Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. / Н. В. Любчук. - К. : Київський університет, 2011. - 161 с.
 38. 81.2 Укр М15 Макарова, Г. Розмовляймо українською = Let's Speak ukrainian. Кн. 2 : Елементарний курс / Г. Макарова, Л. Паламар, Н. Присяжнюк. - К. : ІНКОС, 2011. - 222 с.
 39. 81.2 Укр М33 Матвійчук, Т. Українська мова: теорія, вправи, тести : навч. посіб. для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. - 2-ге вид, перероб. й доп. - К. : Ліра-К, 2017. - 452 с.
 40. 81.2 Англ+81.2 Укр М64 Мірончук, Т. А. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. / Т. А. Мірончук. - К. : Персонал, 2013. - 184 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Porivn_Leksikol.rar
 41. 81.2 Укр О-36 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. - К. : ЦУЛ, 2019. - 326 с.
 42. 81.2 Укр П58 Попович, А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. - К. : КНТ, 2020. - 299 с.
 43. 81.2 Укр С30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног ; [ Семеног О. М. ]. - К. : Академія, 2010. - 216 с.
 44. 81.2 Укр С32 Середницька, А. Я. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / А. Я. Середницька, З. Й. Куньч. - 2-ге вид.,стер. - К. : Знання, 2011. - 211 с.
 45. 67.404 Т50 Товт, М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины " Об основах государственной языковой политики " : (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : Русскоязычная Украина, 2013. - 158 с.
 46. 74+66.5 Ф53 Філіпчук, Г. Г. Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - К. : Майстер книг, 2018. - 448 с.
 47. 81.2 Укр Ч-90 Чумак, В. В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : Навч. посіб. / В. В. Чумак, О. Г. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с.
 48. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С. В. Шевчук ; [Шевчук С. В.]. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2012. - 428 с.
 49. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. В. Шевчук. - 5-те вид., випр. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 400 с.
 50. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2017. - 478 с.
 51. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Усне і писемне ділове спілкування (для державних службовців) : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2015. - 448 с.
 52. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2011. - 544 с.
 53. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - 5-те вид., випр. і доповн. - К. : Алерта, 2019. - 640 с.
 54. 81.2 Укр Ш63 Шипнівська, О. О. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : ЦУЛ, 2017. - 192 с.

  До Дня Героїв Небесної сотні

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) В41 Vivat, Ukraina! : В 3-х т. Т.2 : Двадцять років потому. Осмислення / Упоряд. В.І.Севастьянов. - К. : ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. - 1064 с.
 2. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан. Лірична хроніка : поетична колекція. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 44 с.
 3. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка в новелах. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 216 с.
 4. 84(4 Укр) Є22 Євромайдан: хроніка відчуттів. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 156 с.
 5. Минуло три роки, а біль не минає // Голос України. - 2017. - № 21 лютого. - С.1., 3.
 6. 84(4 Укр) Б48 Бердинських, К. Єлюди : теплі історії з Майдану / К. Бердинських. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 184 с.
 7. Бодня, Т. Розстріл на Інститутській спланували заздалегідь / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.1-2.
 8. 66.4 Б82 Борисова, О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 9. Власенко, В. У Києві створять Музей - меморіал Героїв Небесної Сотні / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 листопада. - С.2.
 10. Вовк, Л. Пам'ять Небесної Сотні буде гідно увіковічнено / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 23 лютого. - С.3.
 11. 84(4 Укр) Г93 Гук, Н. Євромайдан. Звичайні герої / Н. Гук. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 144 с.
 12. 84(4 Укр) Д50 Дичка, Н. Знакове світло Майдану : збірка поезій / Н. Дичка. - К. : Смолоскип, 2014. - 48 с.
 13. Жежера, В. На порозі омріяного дому / В. Жежера // Голос України. - 2015. - № 21 листопада. - С.1,9.
 14. Ковалів, І. Революція крізь призму облич / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 лютого. - С.3.
 15. Ковальова, В. Обличчя Майдану оживають в портретах / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 квітня. - С.6.
 16. Конарєва, Л. Я і революція / Л. Конарєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 17. Мацегора, К. Вимога одна: покарати злочинців / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 19 лют. - С.1-2.
 18. Мацегора, К. Майдан символізує вільну націю / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 19. Медуниця, Ю. Країну врятовано від колапсу / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 грудня. - С.2.
 20. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 21. Моісеєва, Т. Час, коли цементується нація / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 21 листоп. - С.5.
 22. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 23. Пекний, О. Під час Революції Гідності постраждали понад дві тисячі протестувальників / О. Пекний // Голос України. - 2015. - № 18 листопада. - С.4.
 24. Петрушенко, М. Ми разом були в бою / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 лют. - С.3.
 25. Поліщук, І. Суддів майдану ще можна покарати / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 4 березня. - С.1.,4.
 26. Романюк, Т. Слова зайві, коли на очах сльози, а в душі ятрять втрати / Т. Романюк // Віче. - 2015. - №5. - С.32-33.
 27. 340.15(477) Т76 Трофанчук, Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2017. - 568 с.
 28. Шевченко, А. Є історична можливість, щоб ідеї революції Гідності стали реальністю / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 9 грудня. - С.1-2.
 29. Шевченко, А. Революція гідності - як боротьба добра зі злом - ще триває / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.1-2.
 30. Шевченко, А. У розслідуванні справ щодо злочинів на Майдані крапки ще не розставлено / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 16 квіт. - С.1,3.
 31. Юрченко, М. Герої Майдану стояли заради майбутнього / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.2.

  Практикуми та тренінги з психології

Список літератури до книжкової виставки

 1. 88.4 И27 Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / Ред. Леванова Е.А. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 2. 88.37 П69 Практикум по психологии здоровья / Ред. Никифоров Г.С. - С.Пб. : Питер, 2005. - 351 с.
 3. 88.3 П69 Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / [Ред. Крылова А. А.]. - Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - 272 с.
 4. 88.4-4 Т66 Тренинг профессиональной идентичности / автор-составитель Л.Б. Шнейдер. - М.-Воронеж : МПСИ; НПМ "МОДЭК", 2008. - 208 с.
 5. 88.8 Т66 Тренінг керованої поведінки підлітків : методич. посіб; науково-методич. рекомендації. - 2-ге вид. - Одеса : Лерадрук, 2019. - 46 с.
 6. 88.8 А68 Анн, Л. Психологический тренинг с подростками / Л. Анн. - С.Пб. : Питер, 2007. - 272 с. - (Эффективный тренинг).
 7. 88.3 Г67 Горбатов, Д. С. Общепсихологический практикум : Учеб. пособие для бакалавров / Д. С. Горбатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 307 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Gorbatov_Ob_psyh_praktikum.rar
 8. 88.6 Г67 Горбушина, О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения / О. П. Горбушина ; Горбушина О. - С.Пб. : Питер, 2008. - 176с. : ил.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.6/gorbushina.rar
 9. 88.4 Г78 Грачева, В. Н. Телесно-ориентированный тренинг: Тело как зеркало нашей жизни / В. Н. Грачева. - С.Пб. : Речь, 2006. - 144 с.
 10. 88.4-10 Г78 Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. - С.Пб. : Речь, 2006. - 60 с.
 11. 88.53 Г79 Гребнева, В. В. Теория и технология решения психологических проблем : учеб. пособ. / В. В. Гребнева. - К. : Сварог, 2017. - 192 с.
 12. 88.4-5 Г80 Гремлинг, С. Практикум по управлению стрессом = Stress management workbook techniques and self-assesment procedures / С. Гремлинг, С. Ауэрбах. - С.Пб. : Питер, 2002. - 240 с. - (Практикум по психологии).
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Praktikum_po_upr_stressom.rar
 13. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг креативности для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2007. - 208 с.
 14. 88.8 Г80 Грецов, А. Тренинг уверенного поведения для старшекласников и студентов / А. Грецов. - С.Пб. : Питер, 2008. - 192 с. : ил.
 15. 88.8 Е60 Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге / Е. В. Емельянова. - К. : Сварог, 2017. - 376 с.
 16. 88.6 К65 Коняхин, А. В. Тренинг интелектуальных способностей: задачи и упражнения / А. В. Коняхин. - С.Пб. : Питер, 2007. - 128 с.
 17. 88.4-7 Л96 Лютова-Робертс, Е. К. Тренинг начинающего консультанта: ведение дрверительной беседы / Е. К. Лютова-Робертс ; Лютова-Робертс Е. К. - С.Пб. : Речь, 2007. - 307 с.
 18. 88.6 М60 Мілютіна, К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : Навч. посіб. / К. Л. Мілютіна. - К. : МАУП, 2004. - 192 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Teor_ta_prakt_psihol_treningu(Milutina).pdf
 19. 88.4-6 М75 Молодцова, Н. Г. Практикум по педагогической психологии / Н. Г. Молодцова ; Молодцова Н. Г. - 2-е изд. - С.Пб. : Питер, 2009. - 208 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Molodcova_Prakt_po_psyh.rar
 20. 88.4-6 О-66 Орлова, И. В. Тренинг профессионального самопознание: теория, диагностика и практика педагогической рефлексии : Хрестоматия / И. В. Орлова. - С.Пб. : Речь, 2006. - 128 с.
 21. 88.6 П27 Перлз, Ф. Практикум по гештальт-терапии : Пер. с англ. / Ф. Перлз, П. Гудмен, Р. Хефферлин. - М : Изд-во Ин-та Психотерапии, 2005. - 240 с.
 22. 88 Р34 Резван, О. О. Практикум із психології : Навч. посіб. / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір'янова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 157 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/88/Rezvan_Prakt_z_psyhologii.rar
 23. 88.5 Р79 Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг = Interkulturelle kommunikation. Theorie. Training : Учеб.-метод. пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 223 с.
 24. 88.53 Р82 Рубштейн, Н. В. Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2018. - 224 с.
 25. 88.5 С91 Суховершина, Ю. В. Тренинг делового( профессинального) общения / Ю. В. Суховершина, Е. П. Тихомирова, Ю. Е. Скоромная. - 2-е изд. - М. : Академический проект; Фонд "Мир", 2009. - 128 с.
 26. 88.6 Т60 Торн, К. Тренинг. Настольная книга тренера / К. Торн, Д. Маккей. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 240 с. - (Эффективный тренинг).
 27. 88.37 Ф33 Федорчук, В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. / В. М. Федорчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 250 с.
 28. 88.6 Ф78 Фопель, К. Технология ведения тренинга. Теория и практика = Handbuch fur Gruppnleiter/innen. Zur theorie und praxis der interaktionsspiele / К. Фопель ; Фопель К. ; пер.с нем. - 3-е изд. - М. : Генезис, 2007. - 267 с.
 29. 88.5 Ш48 Шепелева, Л. Н. Программы социально-психологических тренингов / Л. Н. Шепелева. - С.Пб. : Питер, 2007. - 160 с.
 30. 88.6 Э41 Эксакусто, Т. В. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, ролевые игры / Т. В. Эксакусто ; Эксакусто Т. В. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 339 с. - (Психологический практикум).
 31. 88.4 Я67 Яньшин, П. В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности / П. В. Яньшин. - С.Пб. : Питер, 2004. - 336 с.

  Менеджент та його напрямки

Список літератури до книжкової виставки

 1. 65.290-2(10) А72 Антикризовий менеджмент : Навч. посіб. / [СкібіцькаЛ. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 584 с.
 2. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. Мошека Г. Є.]. - вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Ліра-К, 2013. - 550 с.
 3. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2017. - 536 с.
 4. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Уклад. Шинкарук Л. В., Мостенська Т. Л., Власенко Т. О.]. - К. : Кондор, 2018. - 220 с.
 5. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [За ред. С. І. Михайлова]. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с.
 6. 65.290-2 М50 Менеджмент : Підруч. / [Мостенська Т. Л., Новак В. О., Луцький М. Г. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 758 с.
 7. 65.290-2+65.43 М50 Менеджмент готелю : Навч. посіб / [Ред. Мунін Г. Б.]. - К. : Кондор, 2011. - 443 с.
 8. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування : в 2 ч. Ч. 2 : Менеджмент / [За ред. О. В. Баєвої, Н.І. Новальської]. - К. : Персонал, 2015. - 326 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Men_i_adm_II.rar
 9. 65.290-2 М50 Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку : матеріали ІІІ наук. практ. конф. магістрів та молодих вчених, м. Київ, МАУП, 15 квітня 2012 р. / [Ред. Новальська Н. І., Терещенко Н. М., Філіпова М. І.]. - К. : Персонал, 2012. - 168 с.
 10. 65.290-2 М50 Менеджмент і лідерство в медсестринстві : підруч. / [Шатило В. Й., Копетчук В. А., Гордійчук С. В. та ін.]. - К. : Медицина, 2013. - 304 с.
 11. 65.290-2+65.290-21 М50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / [Афонченкова Т. М., Булюк О. В., Масенко Б. П. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2012. - 364 с.
 12. 65.290-2 М50 Менеджмент організації. Теорія та практика : навч. посіб. ХХІ ст. / [За заг. ред. Мошека Г. Є.]. - К. : Ліра-К, 2019. - 808 с.
 13. 65.290-2 М50 Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / [Петков В. П., Петков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.]. - К. : КНТ, 2017. - 312 с.
 14. 65.290-2 М50 Менеджмент. Ситуаційні вправи = Management. Cases / [Відповід. за випуск Мостенська Т. Л., Ралко О. С.]. - К. : Нац. ун-т харчових технологій, 2015. - 430 с.
 15. 65.290-2 М50 Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / [Кузнецова Т. О., Янковська Л. А., Савіна Н. Б. та ін.]. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 293 с.
 16. 65.290-2(2) О-75 Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : Навч. посіб. / [Ред. Литвиновський Є. Ю.]. - К. : Ліра-К, 2011. - 284с.
 17. 65.290-2 О-75 Основи менеджменту. Теорія і практика : навч. посіб. / [За заг. ред. Мошека Г. Є]. - К. : Ліра-К, 2020. - 528 с.
 18. 65.290-2 О-91 Офісний менеджмент : Навч. посіб. / [Скібіцька Л. І., Щелкунов В. І., Сівашенко Т. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 616 с.
 19. 65.290-2 Р32 Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / [Ред. Воронкова В.Г.]. - К. : Професіонал, ЦУЛ, 2010. - 351с.
 20. 65.290-2 С91 Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях (основні поняття) : навч. посіб. / [За заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є.]. - К. : Алерта, 2018. - 620 с.
 21. 65.290-2+65.43 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : Підруч. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 431 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Andrenko_Men-t_got-rest_gospodarstva.rar
 22. 65.290-2 А65 Андренко, І. Б. Менеджмент туризму : Навч. посіб. / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 402 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Andrenko_Men-t_turyzmu.rar
 23. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 2 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 308 с.
 24. 65.290-2 Б15 Баєва, О. В. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів : Навч. посіб. Ч. 1 / О. В. Баєва, В. І. Чебан. - Чернівці : БДМУ, 2013. - 372 с.
 25. 65.290-2 Б81 Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Бондар ; [ Бондар О. В. ]. - 2-ге вид., прероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с.
 26. 65.290-2 В38 Веснин, В. Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин ; [Веснин В. Р.]. - М. : Проспект, 2010. - 320 с.
 27. 65.290-2+65.43 Д13 Давидова, О. Ю. Ресторанний менеджмент : Підруч. / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Сегеда. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 279 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Davydova_Restor_men-t.rar
 28. 65.290-2+65.290-21 Д53 Дмитренко, Л. А. Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. - К. : Медицина, 2010. - 144 с.
 29. 65.290-2 Д72 Драчева, Е. Л. Менеджмент : Учебник / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 16-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2016. - 304 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/dracheva_menedzhment.rar
 30. 65.290-2 Д81 Дудар, Т. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К. : ЦУЛ, 2013. - 336 с.
 31. 65.261 Є27 Євтух, О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки : Навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с. - CD.
 32. 65.290-2(7) К15 Кайлюк, Є. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 279 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kailuk_Strat_men-t.rar
 33. 65.290-2+65.290-21 К17 Калетнік, Г. М. Менеджмент та маркетинг : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська, О. М. Ціхановська. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 580 с.
 34. 65.290-2 К56 Коваленко, Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський. - К. : Слово, 2011. - 416 с.
 35. 65.290-21 К73 Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; Пер. с англ. под науч. ред. С.Г.Жильцова. - 3-е изд. - СПб : Питер, 2010. - 480 с. - ("Классический зарубежный учебник").
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-21/Marketing_menedzhment_Ekspress_kurs_2010.rar
 36. 65.290-2 К88 Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : пдруч. / Н. Є. Кудла ; [Кудла Н.Є.]. - К. : Знання, 2012. - 343 с.
 37. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент: 1001 тест : збірник тестових завдань / О. Є. Кузьмін, Т. М. Гладун. - Л. : Львівська політехніка, 2012. - 284 с.
 38. 65.290-2 К89 Кузьмін, О. Є. Менеджмент : навч. посіб. для самостійної роботи студента / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин. - К. : Академвидав, 2012. - 296 с. - (САМ!).
 39. 65.290-2 Л15 Ладонько, Л. С. Менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова. - К. : Кондор, 2015. - 268 с.
 40. 65.290-2 Л37 Левицька, Е. В. Менеджмент підприємств за кризових умов : навч. посіб. / Е. В. Левицька ; [Левицька Е.В.]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 176 с.
 41. 65.290-2 М15 Макаров, В. М. Менеджмент : Учебное пособие / В. М. Макаров, Г. В. Попова. - С.Пб. : Питер, 2011. - 256 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/makarov_v_m_popova_g_v_menedzhment.rar
 42. 65.290-2 М69 Михненко, П. А. Теория менеджмента : Учеб. / П. А. Михненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-пром. ун-т "Синергия", 2014. - 640 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/mikhnenko_teoriya_menedzhmenta.rar
 43. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. В 3-х ч. Ч.1 / І. М. Найдьонов. - К. : Персонал, 2018. - 250 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_1.rar
 44. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.2 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 260 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_2.rar
 45. 74 Н20 Найдьонов, І. М. Основи освітянського менеджменту : Навч. посіб. В 3-х ч. Ч.3 / І. М. Найдьонов. - К. : МАУП, 2020. - 234 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/Naydynov_Osn_osv_men-tu_3.rar
 46. 65.290-2 О-66 Орликовський, М. О. Самоменеджмент: практикум : навч. посіб. / М. О. Орликовський, Г. В. Осовська, В. І. Ткачук. - К. : Кондор, 2012. - 410 с.
 47. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. - К. : Кондор, 2010. - 581 с.
 48. 65.290-2 О-75 Осовська, Г. В. Менеджмент : підручн. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К. : Кондор, 2015. - 563с.
 49. 65.261 П12 Пазинич, В. І. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с.
 50. 65.290-2 П34 Писаревський, І. М. Менеджмент організацій сектора туризму : Навч. посіб. / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. - Х. : ХНУМГ, 2019. - 310 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Pysarevskiy_Men-t_organizaciy.rar
 51. 65.290-2 Р85 Рульєв, В. А. Менеджмент : Навч. посіб. / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.
 52. 65.290-2 С22 Сахно, Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. - К. : ЦУЛ, 2010. - 328 с.
 53. 65.290-2(7) С89 Сумець, О. М. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / О. М. Сумець, М. І. Бондаренко. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 240 с.
 54. 65.290-2 Т41 Тимохова, Г. Б. Менеджмент : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова, Т. А. Білокінь. - К. : Кондор, 2017. - 344 с.
 55. 65.290-2 Ф33 Федоренко, В. Г. Менеджмент : підруч. / В. Г. Федоренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2015. - 492 с.
 56. 65.290-2 Х66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : Навч. посіб. / В. В. Хмурова. - К. : ЦУЛ, 2013. - 286 с.
 57. 65.290-2 Ш95 Шульга, М. А. Політичний менеджмент : Навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. - К. : Академвидав, 2013. - 160 с. - (Альма-матер).
 58. 88.4-8 Щ38 Щёкин, Г. В. Психология менеджмента: : учеб. изд. / Г. В. Щёкин. - стереотип. - К. : МАУП, 2020. - 604 с.
 59. 65.29+65.290-2 Я77 Ярошевич, Н. Б. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Р. З. Берлінг, А. С. Гаврилюк. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 408 с.

  Журналістика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 92 Ж92 Журналістика: словник-довідник / [Авт.- уклад. Михайлин І. Л.]. - К. : Академвидав, 2013. - 320 с.
 2. 76.01 Ж92 Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво : навч. посіб. / [Приступенко Т. О., Радчик Р. В., Василенко М. К. та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Київський університет, 2012. - 352 с.
 3. 76.01 И90 История зарубежной журналистики. 1800-1945 гг. : Хрестоматия / Сост. Прутцков Г. В. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 397 с.
 4. 76.01 П61 Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика / Бєль Б. та ін. - К. : Друкарня Бізнесполіграф, 2013. - 190 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Bel_Zhurnal_rozsliduvannya.rar
 5. 76.01 П69 Практикум із журналістської етики : Навч. посіб. / Під ред. В.Ф.Іванова. - К. : Видавець О.Зень, 2012. - 320 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Ivanov_Prakt_z_zhurn_etyky.rar
 6. 76.01 П90 Путівник ретельного журналіста / [Упор. Куликов А.]. - К. : Київська типографія, 2007. - 173 с.
 7. 76.01 У59 Универсальная журналистика : Учеб. для вузов / Под ред. Л.П. Шестеркиной. - М. : Аспект Пресс, 2016. - 480 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Shesterkina_Univ_zhurnalistika.rar
 8. 92 Б81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. - К. : Персонал, 2010. - 400 с.
 9. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Історія української журналістики (1917-1991) : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 174 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Ist_Ukr_gurn.pdf
 10. 76.01 В57 Владимиров, В. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : Навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 166 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/p08_07.pdf
 11. 76.01 Г74 Гоян, В. В. Журналістська творчість на телебаченні : монографія / В. В. Гоян. - К. : Київський університет, 2011. - 319 с.
 12. 76.01 Ж17 Жадько, В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : Навч. посіб. / В. О. Жадько. - К. : Знання, 2012. - 271 с.
 13. 76.01 З-46 Здоровега, В. Теорія і методика журналістської творчості : Підруч. / В. Здоровега. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : ПАІС, 2004. - 268 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Zdorovega_Zhurnal_tvorchist.rar
 14. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Ivanov_Zhurnal_etyka.rar
 15. 76.01 К26 Карпенко, В. Журналістика: вступ до фаху : навч. посіб. / В. Карпенко ; [Карпенко В.]. - К. : Університет "Україна", 2011. - 195 с.
 16. 76.01 К43 Кирилова, О. Міжнародна журналістика : Навч. посіб. / О. Кирилова ; За наук. ред. В.Д.Демченка. - Дніпро : ДНУ, 2016. - 170 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kyrylova_Mizhnar_zhurnalistyka.rar
 17. 32.973 К45 Кихтан, В. В. Информационные технологии в журналистике / В. В. Кихтан. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 160 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/infzur.rar
 18. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 19. 76.01 К75 Коханова, Л. А. Экологическая журналистика, PR и реклама : Учеб. пособие / Л. А. Коханова ; Ред. Засурский Я. Н. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kohanova.rar
 20. 76.0 К75 Коханова, Л. А. Основы теории журналистики : учеб. пособ. / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 536 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Kohanova_Osn_teor_zhurnalistiki.rar
 21. 76.01 Л55 Лизанчук, В. В. Основи радіожурналістики : Підручник / В. В. Лизанчук. - К. : Знання, 2006. - 628 с.+ компакт диск.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Lyzanchuk_Osn_radiozhurnalistyky.rar
 22. 76.01 М47 Мелещенко, О. К. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О. К. Мелещенко. - К. : Київський університет, 2010. - 215 с.
 23. 76.0 М48 Мельник, Г. С. Деловая журналистика : учеб. пособие / Г. С. Мельник, С. М. Виноградова. - С.Пб. : Питер, 2010. - 304 с.
 24. 76.01 М48 Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - С.Пб. : Питер, 2008. - 272 с. : ил.
 25. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : Підручн. / І. Л. Михайлин ; [Михайлин І. Л.]. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 496 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Osnovy_zhurnlistyky.rar
 26. 76.01 М69 Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручн. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2020. - 496 с.
 27. 76.01 М82 Москаленко, А. Теорія журналістики : Навч. посіб. / А. Москаленко. - К. : ЕксОБ, 2002. - 335 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Teoriia_zhurnalistyky.rar
 28. 76.0 О-53 Олешко, В. Ф. Журналистика как творчество / В. Ф. Олешко. - М. : РИП-холдинг, 2003. - 222 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/jurnaltvor.rar
 29. 76.01 О-62 Опришко, Л. Основи судової журналістики : Посіб. / Л. Опришко, Л. Панкратова. - К., 2016. - 152 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Opryshko_Osn_sud_zhurnalistyky.rar
 30. 76.01 П84 Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики : Учебник для студентов вузов / Е. П. Прохоров. - 8-е изд., испр. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 351 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Prohorov_Vved_v_teor_zhurnalistiki.rar
 31. 76.01 Р39 Рендол, Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол ; [Рендол Д.] ; пер.з англ. Марченко М. - К. : Київська типографія, 2007. - 150 с.
 32. 76.01 С50 Смирнов, В. В. Жанры радиожурналистики : Учеб. пособие / В. В. Смирнов. - М. : Аспект-пресс, 2002. - 288 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Smirnov_Zhanry_zhurnalistiki.rar
 33. 76.01 С75 Срібняк, І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Срібняк. - 2-е вид., перероб. - К. : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2018. - 156 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Sribnyak_Ist_zhurnalistyky.rar
 34. 76.01 Т57 Тонкіх, І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : Навч. посіб. / І. Ю. Тонкіх. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 130 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/76/Tonkih_Internet-jurrnalistyka.rar
 35. 60.56 Ф76 Фомичева, И. Д. Социология СМИ : Учеб. пособие / И. Д. Фомичева. - М. : Аспект-Пресс, 2007. - 335 с.
 36. 76.01 Ч-49 Черникова, Е. В. Литературная работа журналиста : Учебник / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2007. - 187 с.

  22 січня - День Соборності України

Список літератури до книжкової виставки

 1. 63.3(4 Укр) І-90 Історія України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - К. : ЦУЛ, 2017. - 188 с.
 2. 63.5 С25 Свята, традиції, звичаї українського народу / [Ред. Біляєва Г. В.]. - Х. : Белкар-книга, 2008. - 80 с. - (Світ навколо тебе).
 3. 63.3(4 Укр) У45 Україна - козацька держава : Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Авт.-упоряд. Недяк В.В. - К. : Емма, 2004. - 1216 с.
 4. 63.3(4 Укр) У45 Україна: хронологія розвитку. Т.5 : Імперська доба.1800-1917 рр. / [Ред. Смолій В. А., Кульчицький С. В., Реєнт О. П. та ін.]. - К. : КРІОН, 2011. - 720 с.
 5. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії / Ред. Борисенко В. - К. : Либідь, 2004. - 328 с.
 6. 63.3(4 Укр) У45 Українки в історії: нові сторінки / [Ред. Борисенко В.]. - К. : Либідь, 2010. - 264 с.
 7. 66.3 У45 Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / [За ред. М. М. Розумного]. - К. : НІСД, 2012. - 384 с.
 8. 63.3(4 Укр) Б14 Багацький, В. В. Історія України : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2010. - 388 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Д. Історія України : підруч. / О. Д. Бойко. - .5-те вид., доп. - К. : Академвидав, 2014. - 720 с. - (Альма-матер).
 10. 63.3(4Укр) В42 Відейко, М. Ю. Україна: від Антів до Русі / М. Ю. Відейко ; Відейко М. Ю. - К. : Кріон, 2009. - 240 с.
 11. 63.3(4 Укр) Г20 Гарін, В. Б. Історія України : Навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.
 12. 63.3(4 Укр) Г61 Головешко, Л. Україна - козацька держава. Історія українського козацтва : Посіб. / Л. Головешко. - Маріуполь : Новий світ, 2005. - 256 с.
 13. 63.3(4 Укр) Д75 Дробаха, О. Україна нашого життя / О. Дробаха. - Д. : Смолоскип, 2006. - 271 с.
 14. 63.3(4 Укр) К17 Калакура, Я. С. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. - К. : Генеза, 2004. - 496 с.
 15. 63.3(4 Укр) Л64 Литвин, В. Україна: поступ історії / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковатий. - К. : Альтернативи, 2003. - 320 с.
 16. 63.3(4 Укр) М70 Мицик, Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. - 3-тє вид. доп. і перероб. - К. : КМ Академія, 2010. - 595 с.
 17. 63.3(4 Укр) О-53 Олексюк, Т. Соборна Україна : Наук. розвідки і спомини / Т. Олексюк. - К. : Укр. видав. спілка, 2004. - 640 с.
 18. 63.3(4 Укр) П12 Павленко, С. Іван Мазепа / С. Павленко. - К. : Альтернативи, 2003. - 416 с.
 19. 63.3(4 Укр) П14 Палій, О. Історія України: від княжої доби до Революції гідності / О. Палій. - 3-є вид. - К. : К.І.С., 2017. - 596 с.
 20. 63.3(4 Укр) П25 Пепа, В. І. Україна в дзеркалі тисячоліть : Літ.- публіц. вид. / В. І. Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344 с.
 21. 63.3(4Укр)+67.3(4Укр) П30 Петрів, Р. Східна Галичина у складі Австрійської імперіїї (історико-правовий аспект) / Р. Петрів ; [ Петрів Р.]. - Ів.-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2009. - 255 с.
 22. 63.3(4 Укр)я2 С32 Сергійчук, В. Соборна пам'ять України : Календар-альманах / В. Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М. І., 2007. - 288 с.
 23. 63.3(4 Укр) С32 Сергійчук, В. І. Українська соборність : Відродження українства в 1917- 1920 роках / В. І. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 414 с.
 24. 63.3(4 Укр) С51 Смолій, В. Богдан Хмельницький / В. Смолій, В. Степанков. - К. : Альтернативи, 2003. - 400 с. : іл.
 25. 63.5 Ш67 Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; [Шкода М.Н.]. - Д. : БАО, 2007. - 384 с.

  Етика та естетика

Список літератури до книжкової виставки

 1. 87.7 Д29 Деловая этика / Авт.-сост. В.К.Трофимов. - Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. - 352 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/deletiktrof.rar
 2. 87.8 Е86 Естетика : Підруч. / Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І. та ін. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Вища шк., 2005. - 431 с.
 3. 87.8 Е86 Естетика : Підруч. / [Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І. та ін.]. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : ЦУЛ, 2010. - 520 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.8/Estetyka.rar
 4. 87.7 Е88 Етика : Навч. посіб. / Лозовий В.О. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 224 с.
 5. 87.7 Е88 Етика ділових відносин : Навч. посіб. / Лесько О.Й. та ін. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 309 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etyka_dilovykh_vidnosyn.rar
 6. 87.7 Е88 Етика та естетика : навч. посіб. / [За ред. В. Л. Петрушенко]. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 308 с.
 7. 87.7+87.8 Е88 Етика. Естетика : навч. посіб. / [За ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2014. - 432 с.
 8. 87 О-75 Основи філосовських знань. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. Релігієзнавство : підручник / [Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. та ін. ]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 1028 с.
 9. 87.7 П75 Прикладна етика : навч. посіб. / [Ред. Панченко В. І.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.
 10. 87.7 П84 Профессиональная этика и служебный этикет : Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Professional_etika.rar
 11. 86.2 Р36 Религиозная этика : краткий конспект лекций для студ.-заоч. / [ Авт.-сост. Д. Мартышин ]. - К. : Персонал, 2011. - 82 с.
 12. 87.7 Э90 Этика : учебник / [Ред. Гусейнов А. А., Дубко Е. Л.]. - М. : Гардарики, 2007. - 496 с.
 13. 87.7 Э90 Этика : Учеб. пособие / Ред. Лозовой В. А. - Х. : Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н. Н., Право, 2006. - 248 с.
 14. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : Навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська ; Уклад. О.М.Руденко. - К. : НАДУ, 2013. - 76 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_sluzhbovciv.rar
 15. 87.7 В19 Василевська, Т. Е. Етика державного управління : Підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов, Г. Б. Марушевський ; За заг. ред. Т.Е.Василевської. - К. : НАДУ, 2015. - 204 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Etika_derzh_upravlinnya.rar
 16. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посіб. / М. І. Голець. - 3-тє вид., випр., та доопр. - К. : Персонал, 2014. - 296с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/74/74.1/Etika_materi_i_dytyny.rar
 17. 74.1 Г60 Голець, М. І. Етика матері і дитини: Нарис з історії виховання дітей раннього віку : Навч. посіб. / М. І. Голець. - К. : Вища шк., 2005. - 159 с.
 18. 87.7 Г68 Горелов, А. А. Этика : Учеб. пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта, МПСИ, 2007. - 416 с.
 19. 87.7 З-95 Зусін, В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : Навч. посіб. / В. Я. Зусін. - 2-ге вид., переоб. і доп. - К. : ЦНЛ, 2005. - 224 с.
 20. 87.7 И20 Иванов, В. Г. Этика / В. Г. Иванов. - С.Пб. : Питер, 2006. - 176 с.
 21. 76.01 І-20 Іванов, В. Ф. Журналістська етика : Підруч. / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. - 2-ге вид., випр. - К. : Вища шк., 2007. - 231 с.
 22. 76.01 К38 Кібл, Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; [Кібл Р.]. - К. : Київська типографія, 2008. - 188 с.
 23. 86.37 К75 Коцар, С. В. Православна християнська етика : Навч. посіб. / С. В. Коцар. - К. : МАУП, 2007. - 240 с.
 24. 87.7 Л15 Ладатко, Л. В. Этика и культура управления : Учеб. пособие / Л. В. Ладатко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 317 с.
 25. 87.8 Л38 Легенький, Ю. Эстетика (опыт апофатической дескрипции) / Ю. Легенький ; [Легенький Ю.]. - К. : КНУКиИ, 2007. - 600 с.
 26. 87.7 Л65 Лихолат, С. М. Етика бізнесу : Навч. посіб. / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. - К. : Знання, 2013. - 367 с.
 27. 87.7 Л66 Личка, М. Этика против выгоды. Решения менеджеров в ситуации морального выбора = Managemententscheidunden in moralischen dilemma-situationen. Fragen der organisation und kommunikation wirtschaftsethischer konzepte / М. Личка, М. Саске, Р. Брандтвайнер ; пер.с нем. - Х. : Гуманитарный Центр, 2016. - 212 с.
 28. 87.7 М18 Малахов, В. Етика спілкування : Навч. посіб. / В. Малахов. - К. : Либідь, 2006. - 400 с.
 29. 87.7 М18 Малахов, В. А. Етика : навч. посіб. / В. А. Малахов ; [Малахов В. А.]. - 6-те вид. - К. : Знання, 2006. - 384 с.
 30. 87.7+87.8 М22 Мамай, Н. М. Етика й естетика : навч. - метод. посіб. / Н. М. Мамай ; [Мамай Н. М.]. - Запоріжжя : Поліграф, 2008. - 40 с.
 31. 87.7 М74 Мовчан, В. С. Етика : навч. посіб. / В. С. Мовчан ; Мовчан В.С. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 483 с.
 32. 87.7 Н20 Найдьонов, І. М. Етика - естетика: дидактичний зміст : навч. посіб. / І. М. Найдьонов ; [Найдьонов І. М.]. - К. : Кондор, 2011. - 550 с.
 33. 87 П44 Подольська, Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : Навч. посіб. / Є. А. Подольська. - 2-ге вид., перер. та доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 624 с.
 34. 87.7 П75 Прибутько, П. С. Етика : Посібник / П. С. Прибутько, Л. М. Дубчак. - К. : Паливода А.В., 2006. - 180 с.
 35. 76.01+87.7 П77 Приступенко, Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. Приступенко ; [Приступенко Т. О.]. - К. : Знання, 2011. - 351 с.
 36. 87.7 П89 Пустовит, А. В. Этика и эстетика: Наследие Запада. История красоты и добра : Учеб. пособие / А. В. Пустовит. - К. : МАУП, 2006. - 680 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/Etika_i_estetika(Pustovit).pdf
 37. 71+87.7 С12 Савельєв, В. П. Культурологія. Етика. Естетика : навч. посіб. / В. П. Савельєв, С. М. Повторова. - Л. : Магнолія 2006, 2017. - 352 с.
 38. 66.4 С13 Сагайдак, О. П. Дипломатичний протокол та етикет : Підруч. / О. П. Сагайдак. - 2-ге вид., виправл. - К. : Знання, 2012. - 262 с.
 39. 87.8 С51 Сморж, Л. О. Естетика : Навч. посіб. / Л. О. Сморж. - К. : Кондор, 2007. - 334 с.
 40. 87.7+87.8 Т19 Тарасов, Ю. Н. Этика. Эстетика: практикум : учеб. пособ. / Ю. Н. Тарасов ; [Тарасов Ю. Н.]. - 2-е изд, испр. и доп. - М.; Воронеж : Изд. Московского психолого-социального института; МОДЭК, 2006. - 136 с.
 41. 87.7 Т63 Тофтул, М. Г. Етика : Навч. посіб. / М. Г. Тофтул. - К. : Академія, 2005. - 416 с.
 42. 87.7 Ю71 Юрій, М. Етика : підруч. / М. Юрій ; Юрій М. - 2-е вид., стеротип. - К. : Дакор, 2008. - 320 с.


Книжкові виставки 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
Пошук по сайту: