Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Якість освіти в Україні

 1. МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення стратегію розвитку медичної освіти // Новости медицины и фармации. - 2018. - 10(662). - С.10.
 2. Андрущенко, В. Ювілейні роздуми про перспективу / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2020. - №1. - С.5-12.
 3. Андрущенко, В. Освіта вимірювання: наука і практична дільність / В. Андрущенко, В. Сергієнко, І. Войтович // Вища освіта України. - 2017. - №1. - С17-24.
 4. Антонова, О. М. Методи і моделі оцінювання якості освітньої діяльності як складової економіки / О. М. Антонова // Актуальні проблеми економіки. - 2018. - №4. - С.57-72.
 5. Бобало, Ю. Інформаційні параметри системи внутрішнього забезпечення якості в закладах освіти / Ю. Бобало // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.14-28.
 6. Богатирьова, Г. А. Дистанційне навчання як умова забезпечення якості професійної освіти майбутніх фахівців / Г. А. Богатирьова // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.35-37.
 7. Бурлаченко, с. Педагогічний менеджмент в дошкільному навчальному закладі як підвищення якості освіти та професійного рівня педагогів / с. Бурлаченко, Ю // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.7 : матеріали звітної наук.-практ. конференції. - С.315-320.
 8. Вавренюк, С. А. Особливості державного регулювання у сфері освітніх послуг України / С. А. Вавренюк // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.25-33.
 9. Горіна, О. Т. Життєві компетентності випускника закладів загальної середньої освіти та підвищення якості освіти / О. Т. Горіна // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.5-10.
 10. Дебич, М. Інтернаціоналізація систем забезпечення якості вищої освіти як глобальна тенденція / М. Дебич // Вища освіта України. - 2020. - №2. - С.81-88.
 11. Дзюба, С. Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти / С. Дзюба // Вища освіта України. - 2018. - №2. - С.19-27.
 12. Дмитренко, Л. Нова парадигма якості вищої освіти / Л. Дмитренко // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 5 липня. - С.2.
 13. Житник, Н. В. Забезпечення якості професійної підготовки студентів: організаційно-педагогічний аспект / Н. В. Житник // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи. - 2017. - С.109-118.
 14. Житник, Н. В. Освітнє середовище в системі забезпечення якості освіти (регіональний вимір) / Н. В. Житник // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.11-19.
 15. Колодій, І. С. Сучасні аспекти управління якістю вищої освіти (на прикладі роботи Національного університету "Львівська політехніка") / І. С. Колодій // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.57-62.
 16. Корсак, О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості / О. Корсак // Вища освіта України. - 2017. - №4.. - С.78-83.
 17. Кравченко, С. Забезпечення якості освіти в США та в Україні: тенденції розвитку / С. Кравченко // Український педагогічний журнал. - 2020. - №4. - С.17-24.
 18. Курбатов, С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта України. - 2017. - №2. - С.18-22.
 19. Курбатов, С. Роль студенства в сучасних системах забезпечення якості вищої освіти європейських країн / С. Курбатов // Вища освіта України. - 2017. - №4.. - С.74-77.
 20. Лакида, П. Вища лісівнича освіта в Україні: куди йдемо? / П. Лакида // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 15 травня. - С.4.
 21. Лісовська, Ю. П. Вища освіта України як протидія корупційним маніпуляціям у законодавчому полі світової та європейської інтеграції / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 3 (54). - С.24-31.
 22. Мазаракі, А. Цифрові детермінанти трендів підготовки фахівців / А. Мазаракі, Н. Новікова, Ю. Сонько // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №2. - С.5-20.
 23. Мороз, В. М. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / В. М. Мороз, С. А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.88-96.
 24. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об'єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) / С. Мороз, І. Бука, В. Мороз, С. Бука // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.89-99.
 25. Мороз, С. Відповідальність за реформування системи забезпечення якості вищої освіти: аналіз думки роботодавців та напрями вдосконалення механізмів публічного управління у сфері вищої освіти / С. Мороз, С. Мороз, В. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №2. - С.81-93.
 26. Назарко, С. О. Дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти / С. О. Назарко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.301-304.
 27. Ніна, Г. Читацька компетентність українських школярів крізь призму матеріалів міжнародного дослідження якості освіти PISA / Г. Ніна // Український педагогічний журнал. - 2020. - №1. - С.57-63.
 28. Притульська, Н. Система забезпечення якості вищої освіти: міжнародний досвід / Н. Притульська, Д. Антошко, Д. Воллер // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2017. - №6. - С.108-116.
 29. Пріма, Р. М. Академічна мобільність як засіб забезпечення якості професійної освіти / Р. М. Пріма // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.45-50.
 30. Пріма, Р. М. Готовність майбутніх учителів до академічної мобільності як знаряддя забезпечення якості професійної освіти / Р. М. Пріма // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.86-89.
 31. Саух, П. Ю. Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті національного університетського рейтингу / П. Ю. Саух // Педагогіка і психологія. - 2018. - №2. - С.43-49.
 32. Сафонова, В. Є. Критерії системи менеджменту якості освіти / В. Є. Сафонова // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.47-50.
 33. Серьогіна, І. Ю. Управління якістю технологічної освіти шляхом рейтингового контролю у ВНЗ / І. Ю. Серьогіна // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.99-101.
 34. Сидоркіна, Р. Д. Практична орієнтованість начального процесу як важлива умова забезпечення якості професійної освіти / Р. Д. Сидоркіна // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.102-105.
 35. Сікорський, П. Структурування навчального матеріалу - необхідна умова забезпечення високої якості вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.65-71.
 36. Співаковський, О. Запуск національного агенства з якості вищої освіти потребує законодавчих змін / О. Співаковський // Голос України. - 2017. - № 18 травня. - С.5.
 37. Харазішвілі, Ю. Освітні індикатори як основа ідентифікації та стратегування якості освіти / Ю. Харазішвілі // Україна: аспекти праці. - 2018. - №2. - с.12-18.
 38. Шитікова, С. П. Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти / С. П. Шитікова // Педагогіка і психологія. - 2017. - №2. - С.20-27.

 

 

Бібліографічні списки 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: