Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2022

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Публічне управління в умовах глобалізаційних викликів

 1. Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №4. - С.129-146.
 2. Роль комунікацій в процесі реалізації політики публічного управління сталим розвитком агросфери // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №4. - С.5-12.
 3. Акімов, О. О. Обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №4. - С.86-92.
 4. Акімов, О. О. Системогенез особистісних компетентностей у психогенному вимірі / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.81-88.
 5. Акімов, О. О. Тенденції розвитку державно-службової діяльності як основи парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.135-142.
 6. Баранов, С. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні / С. Баранов // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.115-120.
 7. Білик, О. І. Формування системи публічного управління соціальними ризиками у світовій практиці / О. І. Білик // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.76-81.
 8. Бобровська, О. Публічне управління економічним розвитком регіонів: галузевий аспект / О. Бобровська, Д. Бондаренко // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №3. - С.22-35.
 9. Бондар, О. Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення / О. Бондар // Право України. - 2020. - №5. - С.43-62.
 10. Васильєва, О. І. Інноваційне лідерство в публічному управлінні / О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №11. - С.60-64.
 11. Воробйов, С. В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти / С. В. Воробйов // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.93-98.
 12. Гончарук, Н. Пріоритетні напрями вдосконалення управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України / Н. Гончарук, Ю. Пирогова // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.37-48.
 13. Горбата, Л. П. Актуальні питання імплементації принципів міжнародної хартії відкритих даних в Україні / Л. П. Горбата // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №4. - С.109-115.
 14. Гришина, Н. В. Принципи доброчесності та належного врядування у публічному управлінні / Н. В. Гришина // Право та інновації. - 2020. - №1. - С.75-79.
 15. Гула, О. Сучасні механізми забезпечення кадрової безпеки в системі публічного управління: теоретичні засади / О. Гула // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.50-54.
 16. Дніпров, О. Взаємодія органів виконавчої влади та громадських інституцій: адміністративно-правовий аспект / О. Дніпров // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №4. - С.138-143.
 17. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 18. Запорожець, Т. В. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.36-45.
 19. Іванова, Т. В. Проєктний підхід у формуванні системи надання публічних послуг у сервісно-орієнтованих державах (економках) / Т. В. Іванова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.119-123.
 20. Клочко, А. А. Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти / А. А. Клочко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.129-134.
 21. Клочко, А. А. Сутнісні параметри політико-управлінської еліти як суб'єкта модернізації публічного управління / А. А. Клочко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.104-108.
 22. Ковалівська, С. В. Макрорегіональне співробітництво в Україні в контексті сталого розвитку / С. В. Ковалівська // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №7. - С.121-127.
 23. Кожина, А. В. Застосування цифрових технологій у публічному управлінні інклюзивним місцевим розвитком / А. В. Кожина // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.69-76.
 24. Колесник, В. А. Захист публічних інтересів як місія органів публічної влади: управлінський аспект / В. А. Колесник // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.247-249.
 25. Костєнніков, Д. Теоретико-концептуальні основи механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили / Д. Костєнніков // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.68-75.
 26. Котух, Є. В. Електронне урядування як нова парадигма публічного управління / Є. В. Котух // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.122-127.
 27. Кравець, І. В. Сучасні теорії публічного управління: концепції "менеджеризм" та "неоменеджеризм" / І. В. Кравець, В. П. Якобчук, В. А. Довженко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №4. - С.103-108.
 28. Кравченко, Т. Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання / Т. Кравченко // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.121-132.
 29. Круглашов, А. Здобутки і труднощі в реалізації децентралізації влади в Україні / А. Круглашов, В. Бурега // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №2. - С.68-76.
 30. Крушельницька, Т. Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.6-17.
 31. Ларіна, Н. Формування правосвідомості у публічних службовців: понятійне поле, види, структура / Н. Ларіна, Д. Сніжко // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №4. - С.13-19.
 32. Мазур, О. Особливості впровадження новітніх управлінських концепцій: регіональна модель модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах цифрової трансформації суспільства / О. Мазур, О. Соколовська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.107-116.
 33. Макаренко, М. В. Забезпечення права на охорону здоров'я як стратегічний національний пріоритет / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.85-88.
 34. Макаренко, М. В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.101-104.
 35. Макашов, В. Діяльність органів місцевого самоврядування в реалізації програм розвитку оздоровчої рухової активності населення / В. Макашов // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.63-71.
 36. Малий, І. Й. Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект) / І. Й. Малий, О. В. Фоя // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.115-122.
 37. Маматова, Т. Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання / Т. Маматова // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.164-177.
 38. Михайлов, М. Вплив організаційного та технологічного механізмів на вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу / М. Михайлов // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.82-89.
 39. Михайлов, М. Роль фасилітативного механізму у забезпеченні виборчого процесу в Україні / М. Михайлов // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.30-36.
 40. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об'єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) / С. Мороз, І. Бука, В. Мороз, С. Бука // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.89-99.
 41. Мороз, С. Відповідальність за реформування системи забезпечення якості вищої освіти: аналіз думки роботодавців та напрями вдосконалення механізмів публічного управління у сфері вищої освіти / С. Мороз, С. Мороз, В. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №2. - С.81-93.
 42. Ніколюк, О. В. Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні / О. В. Ніколюк, Ю. В. Дьяченко, Т. В. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №6. - С.98-108.
 43. Олійник, В. В. Публічна політика державних інститутів щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю / В. В. Олійник, Г. Г. Казарян, М. Ю. Щербата // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №9. - С.91-97.
 44. Олійник, В. В. Сучасні загрози безпеці людини та їх індикатори в публічному управлінні / В. В. Олійник, О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.47-51.
 45. Охотнікова, О. М. Роль органів публічної влади в становленні ринку землі в Україні: організаційно-правовий аспект / О. М. Охотнікова, І. О. Луценко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.146-149.
 46. Подольчак, Н. Ю. Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Ю.-Б.Р. Ханик // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.155-160.
 47. Рачинська, О. Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління / О. Рачинська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.98-108.
 48. Рачинська, О. А. Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління / О. А. Рачинська // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.67-75.
 49. Ромат, Є. В. Система брендів у публічному управлінні / Є. В. Ромат // Маркетинг и реклама. - 2020. - №6. - С.26-29.
 50. Русанюк, У. Я. Класифікація суб'єктів системи профілактики адміністративних проступків посадових осіб органів публічного управління / У. Я. Русанюк // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.173-176.
 51. Сардар, М. Р. Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану / Мохаммад Рахман Огли Сардар // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.55-61.
 52. Світличний, О. Суб'єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов'язаним з корупцією / О. Світличний, А. Кадегроб // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.230-234.
 53. Семенець-Орлова, І. А. Сучасні теорії публічного управління / І. А. Семенець-Орлова // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.195-197.
 54. Сокольська, Т. Формування механізмів публічного управління інноваційним розвитком сільського господарства України / Т. Сокольська, С. Поліщук, О. Білик // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.71-78.
 55. Степанов, В. Ю. Цифрова дипломатія яу інструмент масової комунікації в публічному управлінні / В. Ю. Степанов, К. Г. Бричук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.5-10.
 56. Сторожев, Р. Тенденції розвитку лідерства в скандинавських країнах: досвід для України / Р. Сторожев // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.90-96.
 57. Теличкан, Ю. Впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС / Ю. Теличкан // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.86-98.
 58. Токар, М. Актуальні виклики інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин України / М. Токар // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.6-15.
 59. Токарева, У. Д. Міжнародний досвід публічного управління у сфері суспільної та громадянської безбар'єрності / У. Д. Токарева // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №11. - С.135-140.
 60. Токарева, У. Д. Публічне управління створенням безбар'єрного середовища в освітній сфері / У. Д. Токарева // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.89-94.
 61. Туча, В. Структурні трансформації регіональної політичної та державно-управлінської еліти у процесах забезпечення стратегічного розвитку держави / В. Туча // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.121-130.
 62. Ханик, Ю. -. Вплив рівня довіри громадян до субєктів публічної влади на застосування публічного маркетингу в Україні / Ю.-Б. Ханик // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №2. - С.43-49.
 63. Ханик, Ю. -. Публічний маркетинг: класифікація, алгоритм проведення та формування загальної системи / Ю.-Б. Р. Ханик // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №10. - С.142-146.
 64. Чукут, С. А. Комунікаційні стратегії в публічному управлінні та адмініструванні : зарубіжний та український досвід / С. А. Чукут, В. О. Яценко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.72 - 79.
 65. Шаульская, Г. Публичное управление и трансформации украинской модели гражданского общества / Г. Шаульская // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.35-43.
 66. Шевченко, С. Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії корупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби / С. Шевченко, Н. Сидоренко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.72-81.
 67. Шумляєва, І. Вплив європейських норм партисипативної демократії на підвищення рівня участі громадян України в місцевому самоврядуванні / І. Шумляєва // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.113-120.
 68. Якобчук, В. П. Інноваційні підходи до публічного управління якістю освітніх послуг в умовах суспільних трансформацій / В. П. Якобчук, Г. А.. Веремчук Я. Ю. Ревунець // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №6. - С.104-108.
 69. Якобчук, В. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Д. П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.82-87.
 70. Ярова, Г. Д. Генезис наукових поглядів на комунікації у публічному управлінні / Г. Д. Ярова // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №11. - С.103-107.

Якість освіти в Україні

 1. МОЗ України оприлюднило для громадського обговорення стратегію розвитку медичної освіти // Новости медицины и фармации. - 2018. - 10(662). - С.10.
 2. Андрущенко, В. Ювілейні роздуми про перспективу / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2020. - №1. - С.5-12.
 3. Андрущенко, В. Освіта вимірювання: наука і практична дільність / В. Андрущенко, В. Сергієнко, І. Войтович // Вища освіта України. - 2017. - №1. - С17-24.
 4. Антонова, О. М. Методи і моделі оцінювання якості освітньої діяльності як складової економіки / О. М. Антонова // Актуальні проблеми економіки. - 2018. - №4. - С.57-72.
 5. Бобало, Ю. Інформаційні параметри системи внутрішнього забезпечення якості в закладах освіти / Ю. Бобало // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.14-28.
 6. Богатирьова, Г. А. Дистанційне навчання як умова забезпечення якості професійної освіти майбутніх фахівців / Г. А. Богатирьова // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.35-37.
 7. Бурлаченко, с. Педагогічний менеджмент в дошкільному навчальному закладі як підвищення якості освіти та професійного рівня педагогів / с. Бурлаченко, Ю // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.7 : матеріали звітної наук.-практ. конференції. - С.315-320.
 8. Вавренюк, С. А. Особливості державного регулювання у сфері освітніх послуг України / С. А. Вавренюк // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.25-33.
 9. Горіна, О. Т. Життєві компетентності випускника закладів загальної середньої освіти та підвищення якості освіти / О. Т. Горіна // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.5-10.
 10. Дебич, М. Інтернаціоналізація систем забезпечення якості вищої освіти як глобальна тенденція / М. Дебич // Вища освіта України. - 2020. - №2. - С.81-88.
 11. Дзюба, С. Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти / С. Дзюба // Вища освіта України. - 2018. - №2. - С.19-27.
 12. Дмитренко, Л. Нова парадигма якості вищої освіти / Л. Дмитренко // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 5 липня. - С.2.
 13. Житник, Н. В. Забезпечення якості професійної підготовки студентів: організаційно-педагогічний аспект / Н. В. Житник // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи. - 2017. - С.109-118.
 14. Житник, Н. В. Освітнє середовище в системі забезпечення якості освіти (регіональний вимір) / Н. В. Житник // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.11-19.
 15. Колодій, І. С. Сучасні аспекти управління якістю вищої освіти (на прикладі роботи Національного університету "Львівська політехніка") / І. С. Колодій // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.57-62.
 16. Корсак, О. Досягнення і проблеми тренду міжнародних тестувань якості / О. Корсак // Вища освіта України. - 2017. - №4.. - С.78-83.
 17. Кравченко, С. Забезпечення якості освіти в США та в Україні: тенденції розвитку / С. Кравченко // Український педагогічний журнал. - 2020. - №4. - С.17-24.
 18. Курбатов, С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта України. - 2017. - №2. - С.18-22.
 19. Курбатов, С. Роль студенства в сучасних системах забезпечення якості вищої освіти європейських країн / С. Курбатов // Вища освіта України. - 2017. - №4.. - С.74-77.
 20. Лакида, П. Вища лісівнича освіта в Україні: куди йдемо? / П. Лакида // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 15 травня. - С.4.
 21. Лісовська, Ю. П. Вища освіта України як протидія корупційним маніпуляціям у законодавчому полі світової та європейської інтеграції / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 3 (54). - С.24-31.
 22. Мазаракі, А. Цифрові детермінанти трендів підготовки фахівців / А. Мазаракі, Н. Новікова, Ю. Сонько // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №2. - С.5-20.
 23. Мороз, В. М. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / В. М. Мороз, С. А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.88-96.
 24. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об'єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) / С. Мороз, І. Бука, В. Мороз, С. Бука // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.89-99.
 25. Мороз, С. Відповідальність за реформування системи забезпечення якості вищої освіти: аналіз думки роботодавців та напрями вдосконалення механізмів публічного управління у сфері вищої освіти / С. Мороз, С. Мороз, В. Мороз // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №2. - С.81-93.
 26. Назарко, С. О. Дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти / С. О. Назарко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.301-304.
 27. Ніна, Г. Читацька компетентність українських школярів крізь призму матеріалів міжнародного дослідження якості освіти PISA / Г. Ніна // Український педагогічний журнал. - 2020. - №1. - С.57-63.
 28. Притульська, Н. Система забезпечення якості вищої освіти: міжнародний досвід / Н. Притульська, Д. Антошко, Д. Воллер // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2017. - №6. - С.108-116.
 29. Пріма, Р. М. Академічна мобільність як засіб забезпечення якості професійної освіти / Р. М. Пріма // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. - 2019. - С.45-50.
 30. Пріма, Р. М. Готовність майбутніх учителів до академічної мобільності як знаряддя забезпечення якості професійної освіти / Р. М. Пріма // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.86-89.
 31. Саух, П. Ю. Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті національного університетського рейтингу / П. Ю. Саух // Педагогіка і психологія. - 2018. - №2. - С.43-49.
 32. Сафонова, В. Є. Критерії системи менеджменту якості освіти / В. Є. Сафонова // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.47-50.
 33. Серьогіна, І. Ю. Управління якістю технологічної освіти шляхом рейтингового контролю у ВНЗ / І. Ю. Серьогіна // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.99-101.
 34. Сидоркіна, Р. Д. Практична орієнтованість начального процесу як важлива умова забезпечення якості професійної освіти / Р. Д. Сидоркіна // Управління якістю освіти: досвід та інновації. - 2018. - С.102-105.
 35. Сікорський, П. Структурування навчального матеріалу - необхідна умова забезпечення високої якості вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.65-71.
 36. Співаковський, О. Запуск національного агенства з якості вищої освіти потребує законодавчих змін / О. Співаковський // Голос України. - 2017. - № 18 травня. - С.5.
 37. Харазішвілі, Ю. Освітні індикатори як основа ідентифікації та стратегування якості освіти / Ю. Харазішвілі // Україна: аспекти праці. - 2018. - №2. - с.12-18.
 38. Шитікова, С. П. Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти / С. П. Шитікова // Педагогіка і психологія. - 2017. - №2. - С.20-27.

 

 

Бібліографічні списки 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: