Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет
Інститут дизайну, архітектури та журналістики

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Розвиток інформаційного простору України

 1. Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору: Рішення Нац.ради України з питань телебачення і радіомовлення від 26 грудня 2012 року №2561 // Офіційний вісник України. - 2013. - №8. - С.333-343.
 2. Антошина, И. В. Информационное пространство и информационная функция современного права / И. В. Антошина // Митна справа. - 2013. - №2. - С.81-86.
 3. Беляй, О. І. Методологічні засади розвитку суспільства в Україні / О. І. Беляй // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 49(2-2016). - С.47-50.
 4. Біловус, Л. Образ Києво- Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності. / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №12. - С.27-31.
 5. Бочковий, О. Комп'ютерна розвідка / О. Бочковий // Юридичний вісник України. - 2016. - №41. - C.12-13.
 6. Велегжаніна, Т. Фонди публічних бібліотек як частина інформаційного простору країни / Т. Велегжаніна // Бібліотечна планета. - 2019. - №2. - С.4-7.
 7. Вітушко, А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів. / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №3. - С.23-25.
 8. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 9. Гармаш, О. Концепція побудови єдиного інформаційного простору в логістичній компанії / О. Гармаш // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. - 2015. - Вип.31. - С.166-174.
 10. Гільорме, Т. В. Актуальні напрями дослідження організації облікового процесу в інформаційному просторі / Т. В. Гільорме, С. І. Дробязко // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - №8. - С.25-29.
 11. Голибард, Є. Дитяча глупота чи доросла зрада? / Є. Голибард // Слово просвіти. - 2016. - №26(870) 30чер.-6лип. - С.4.
 12. Горбань, Ю. О. Новітні комунікативні можливості у взаємодії ЗМІ, органів державної влади та громадських організацій / Ю. О. Горбань // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №4. - С.38-45.
 13. Гула, Р. В. Інтернет-спільнота як феномен сучасного глобального інформаційного простору / Р. В. Гула, І. Г. Передерій // Наукові праці МАУП. - 2018. - Вип. 2 (56). - С.25-34.
 14. Демченко, М. А. Специфіка формування національного інформаційного простору в сучасній Україні в контексті зміни державої політики в інформаційній галузі / М. А. Демченко // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 49(2-2016). - С.43-46.
 15. Долина, Н. Чим загрожує картинка з блокпоста / Н. Долина // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 липня. - С.3.
 16. Захаренко, К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.71-77.
 17. Кост, П. Сумнівний пріоритет / П. Кост // Дзеркало тижня. - 2013. - №15. - С.1,5.
 18. Крупчан, О. Адміністративно-господарські санкції в інформаційній сфері / О. Крупчан, Ю. Бурило // Юридична Україна. - 2013. - №10. - С.37-41.
 19. Куйбіда, В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об'єкт зовнішньої і внутрішньої політико- ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово просвіти. - 2016. - №8(852),25лют-2 бер. - С.1-2.
 20. Кукіер, К. Як вони змінюють наші уявлення про світ / К. Кукіер, В. Майєр-Шенбергер // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.42-47.
 21. Ловінська, Л. Г. Асиметрія інформації в глобалізованій економіці та шляхи її подолання / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2019. - №2. - С.20-42.
 22. Мєзєнцева, Н. Б. Інтеграція України в європейські системи в аспекті безпеки інформаційних технологій / Н. Б. Мєзєнцева // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.113-117.
 23. Науменко, Т. І. Розвиток дитини дошкільного віку в сучасному інформаційному просторі / Т. І. Науменко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2013. - Вип.4 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку, м. Київ, МАУП, 23 трав. 2012 р. - С.86-89.
 24. Нестеряк, Ю. М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України ( з початку 2014 р.) / Ю. М. Нестеряк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.123-130.
 25. Оленковська, Л. П. Деякі аспекти підготовки маркетингової стратегії міста. Адаптація маркетинговмх інструментів до потреб органів місцевого саиоврядування. / Л. П. Оленковська // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.132-135.
 26. Петров, В. В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах / В. В. Петров, А. В. Тарасенко // Держава і право. - 2017. - Вип. 76. - С.88-101.
 27. Петрушенко, М. Який закон вплине на новорічний концерт / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 січ. - С.6.
 28. Політова, О. Бібліотека- інформаційний центр творчого розвитку студентів / О. Політова // Вища школа. - 2016. - №10. - С.97-101.
 29. Полковниченко, Д. Ю. Геоінформаційна система забезпечення упрввління територією в умовах надзвичайих ситуацій. / Д. Ю. Полковниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №24. - С.171-174.
 30. Солодка, В. Мова має значення! / В. Солодка // Слово просвіти. - 2016. - №4(848), 28 січ.-3лю. - С.4.
 31. Соснін, О. В. Значення інформаційного законодавства для розвитку інноваційного клімату в державі (Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях) / О. В. Соснін // Юридична Україна. - 2019. - №4. - С.4-18.
 32. Соснін, О. В. Розуміння інформації в структурі юридичної науки / О. В. Соснін, С. Г. Гордієнко // Юридична Україна. - 2019. - №8. - С.17-28.
 33. Струнгар, В. Інформаційно- пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних. / В. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №10. - С.28-30.
 34. Суббот, А. Інформаційна безпека суспільства / А. Суббот // Віче. - 2015. - №8. - С.29-31.
 35. Сусська, О. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас- медіа / О. Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2017. - №2. - С.119-130.
 36. Чабан, О. "Що більше у людини засобів комунікації, то глибше почуття самотності" / О. Чабан // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 15 січня. - С.4.
 37. Якубенко, І. М. Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору / І. М. Якубенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2018. - №2(24). - С.91-96.


 

 

Бібліографічні списки 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: