Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2020

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Англійська мова - мова міжнародного спілкування

 1. Діалекти англійської мови: які вчити? // Англійська мова та література. - 2020. - №4-6. - С.17-20.
 2. Навчання фонетики англійської мови у початковій школі // Англійська мова та література. - 2020. - №1-3. - С.27-36.
 3. Rudolph, H. Rent with caution! / H. Rudolph, C. Scheunemann // Business Spotlight. - 2011. - №6, November-Dezember. - P.10-15.
 4. Whitsed, C. Perspectives from within: Adjunct, foreign, English-language teachers in the internationalization of Japanese universities / C. Whitsed, P. Wright ; C.Whitsed, P.Wright // Journal of Research in International Education. - 2011. - №1 : Volume 10. - P.28-45.
 5. Адамовська, І. Д. Навчати фонетиці цікаво, джазові римівки / І. Д. Адамовська // Англійська мова та література. - 2020. - №1-3. - С.23-26.
 6. Баган, М. Англізація сучасного українськомовного комунікативного простору: причини, основні вияви та наслідки / М. Баган // Українська мова. - 2020. - №1. - С.38-53.
 7. Балацька, О. Л. Стратегічні моделі критичних зауважень в англомовній науковій статі / О. Л. Балацька // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2013. - №1051, Випуск 73. - С.112-117.
 8. Бахов, І. С. Психологічні особливості розвитку мнемічної діяльності студентів у процесі навчання англійської мови / І. С. Бахов // Наукові праці МАУП. - 2007. - Вип. 2 (16). - С.193-199.
 9. Безвін, Ю. Г. Особливості формування соціокультурної компетентності в майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проєкту / Ю. Г. Безвін, Г. І. Подосиннікова // Іноземні мови. - 2019. - №4. - С.24-37.
 10. Бєляєва, М. Вчитель, який відчиняє "вікно" в світ / М. Бєляєва // Освіта України. - 2013. - №28. - С.9.
 11. Ващило, О. В. Критерії відбору автентичних підкластів для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення / О. В. Ващило // Іноземні мови. - 2019. - №2. - С.18-25.
 12. Власенко, В. Спілкування без кордонів / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 30 грудня. - С.2.
 13. Волкова, Н. В. Лингвопсихологический подход к процессу обучения грамматике английского языка / Н. В. Волкова // Суспільство у XXI столітті: психологічні проблеми гармонізації, гуманізації, демократизації. - 2003. - Вип.11. - С.144-147.
 14. Гринько, О. Про необхідність діагностики здібностей студентів до вивчення англійської мови / О. Гринько // Наукові праці МАУП. - 2010. - Вип.4 (27). - С.195-197.
 15. Дивнич, Г. А. Програми та методи підвищення англомовної компетентності державних службовців України / Г. А. Дивнич // Публічне урядування. - 2017. - №5 (10). - С.89-97.
 16. Дорда, В. О. Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти / В. О. Дорда // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2013. - №1052, Випуск 74. - С.130-135.
 17. Жданова, Н. А. Генезис методик преподавания английского языка / Н. А. Жданова // Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України. - 2010. - С.373-376.
 18. Казачінер, О. С. Про конверсію як один із видів словотворення / О. С. Казачінер // Англійська мова та література. - 2020. - №1-3. - С.75-77.
 19. Канюк, О. Особливості викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей / О. Канюк // Український педагогічний журнал. - 2020. - №2. - С.117-122.
 20. Караваева, С. А. Преподавание английского языка с учётом скорости восприятия информации / С. А. Караваева // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2016. - №7-8. - С.30-33.
 21. Коваленко, О. Співпраця з королевою / О. Коваленко // Освіта України. - 2012. - №48. - С.11.
 22. Ковалів, І. Do you speak English? / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 20 листопада. - С.1,5.
 23. Корнєва, З. М. Сучасний стан навчання англійської мови технічного спрямування у закладах вищої освіти / З. М. Корнєва // Іноземні мови. - 2019. - №2. - С.10-17.
 24. Корнєва, З. М. Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування / З. М. Корнєва, О. В. Ващило // Іноземні мови. - 2020. - №1. - С.10-18.
 25. Корсак, О. Аналіз негативної спадщини у вивченні англійської мови / О. Корсак // Вища школа. - 2016. - №11-12. - С.54-63.
 26. Костікова, І. Педагогічний експеримент у підготовці майбутнього вчителя англійської мови з використанням методів математичної статистики / І. Костікова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. - 2007. - Випуск 10. - С.81-89.
 27. Ляшенко, Л. Аналіз шляхів і засобів успішних мовних змін в Україні / Л. Ляшенко // Вища школа. - 2016. - №2. - С.22-31.
 28. Ляшенко, Л. Роль оволодіння англійською мовою у підвищенні якості освіти України / Л. Ляшенко // Вища освіта України. - 2018. - №1. - С.59-66.
 29. Мазур, Т. Використання модульного середовища під час вивчення англійської мови у ВНЗ / Т. Мазур ; Т.Мазур // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2010. - Випуск 1. - С.118-119.
 30. Марат, Д. О.Карп"юк: "Пропоную навчати п"ятикласників висловлювати свої складні думки в простій формі" / Д. Марат // Освіта України. - 2013. - №42. - С.15.
 31. Маргітич, Т. Т. Дистанційне навчання та процес відпрацювання складних граматичних явищ англійської мови / Т. Т. Маргітич // Науковий вісник Закарпатського державного університету. - 2007. - Вип.№ 1. - С.186-189.
 32. Мінцис, Ю. Б. Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті / Ю. Б. Мінцис // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2013. - №1052, Випуск 74. - С.136-141.
 33. Панкратенкова, О. М. Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови / О. М. Панкратенкова // Англійська мова та література. - 2020. - №4-6. - С.64-66.
 34. Писанчин, Р. Б. Продуктивні моделі дієслів типу "To baby - sit" в англійській мові / Р. Б. Писанчин // Науковий вісник Закарпатського державного університету. - 2007. - Вип.№ 1. - С.193-194.
 35. Сащак, Н. І. Викладання ділової англійської мови в технічному ВНЗ / Н. І. Сащак // Педагогіка і психологія. - 2006. - №2. - С.55-59.
 36. Селігей, П. О. Нездійснені мовні прогнози: уроки дає історія / П. О. Селігей // Мовознавство. - 2020. - №4. - С.3-23.
 37. Сніцар, І. Удосконалення змісту навчального матеріалу з англійської мови / І. Сніцар ; І.Сніцар // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2010. - Випуск 1. - С.69-70.
 38. Тараненко, Л. І. Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок / Л. І. Тараненко // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н.Каразіна. - 2013. - №1052, Випуск 74. - С.163-171.
 39. Ткаченко, Н. Концепти поля ментальності у зіставному аспекті / Н. Ткаченко ; Н.Ткаченко // Вища школа. - 2011. - №5. - С.82-90.
 40. Ткаченко, Н. Навчання фонетиці анлійської мови у ВНЗ / Н. Ткаченко // Вища школа. - 2013. - №8. - С.101-107.
 41. Цимбал, С. В. Формування професійної компетентності студентів засобами англійської мови: постановка проблеми / С. В. Цимбал // Нові технології навчання. - 2005. - Вип. 41. - С.52-60.
 42. Чаплай, І. Вивчення англійської мови - засіб підвищення комунікативних навичок державних службовців / І. Чаплай, В, Н. А. Лебєдєва // Сучасні виклики публічного управління. - 2018. - С.80-83.
 43. Шелест, Л. Ю. Організація проектної роботи через драматизацію на різних етапах навчання. Переваги проектної драми у формуванні життєвої компетентності / Л. Ю. Шелест, Т. М. Шелест // Англійська мова та література. - 2020. - №4-6. - С.56-63.

Соціальна психологія: її роль та місце серед суспільних наук

 1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства о системе отношений ребенка в мире / В. В. Абраменкова ; В.В.Абраменкова // Мир психологии. - 2011. - №4 : октябрь-декабрь. - С.160-173.
 2. Бакланова, О. Э. Личностные особенности и характер поведения супругов в семейных конфликтах / О. Э. Бакланова, Н. А. Муханова // Психологический журнал. - 2011. - №2. - С.48-58.
 3. Білоус, А. О. Соціально-психологічні виміри аналізу громадської активності та громадського лідерства / А. О. Білоус // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. - 2013. - С.253-258.
 4. Бовина, И. Б. Многополярный мир: от политологии к социальной психологии / И. Б. Бовина, Е. О. Голынчик // Вестник Московского университета. Серия 14 Психология. - 2012. - №1. - С,49-60.
 5. Вакуленко, О. Оновлення ідентитетів: упроблемнення соціально-психологічного дискурсу / О. Вакуленко // Психологія і суспільство. - 2016. - №3. - С.105-114.
 6. Вінков, В. Ю. Методичні засади дослідження соціального капіталу серед бідних верст населення / В. Ю. Вінков // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.69-73.
 7. Воловикова, М. И. Имплицитные представления о признаках нравственной элиты / М. И. Воловикова, А. Л. Журавлев // Психологический журнал. - 2016. - том 37, №3. - С.50-59.
 8. Герген, К. Д. Социальное конструирование и трансформация социальных наук / К.Дж. Герген ; К.Дж. Герген // Психотерапия. - 2011. - №8. - С.13-24.
 9. Гнатенко, П. Соціальна філософія та соціальна психологія: діалектика взаємовідносин / П. Гнатенко, С. Шевцов // Грані. - 2020. - Т.23, №5. - С.87-95.
 10. Горшков, Е. А. Истоки и предпосылки возникновения американской социальной психологии в конце ХЫХ- начале ХХ века / Е. А. Горшков // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №4. - С.102-111.
 11. Гулевич, О. А. Вера в опасный мир как фактор отношения к аутгруппе / О. А. Гулевич, Н. В. Бебеничева // Вопросы психологии. - 2013. - №2. - С.133-142.
 12. Оценка справедливости управленческих решений как фактор организационной идентификации / О. А. Гулевич, В. Ф. Спиридонов, И. К. Безменова, О. В. Умеренкова // Вопросы психологии. - 2011. - №2. - С.121-128.
 13. Гурієвська, В. Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації кадрової політики в державному управлінні / В. Гурієвська // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2012. - №4. - С.63-70.
 14. Гусельцева, М. С. Психология зла как культурно-историческая психология / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии. - 2013. - №3. - С.156-161.
 15. Дикая, Л. Г. Социальная психология труда на новом этапе развития: методолого-теоретические основания и эмпирические исследования / Л. Г. Дикая ; Л.Г.Дикая // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №2. - С.5-22.
 16. Типы социальных представлений о ВИЧ-инфицировании и СПИДе / Т. П. Емельянова, Т. В. Дробышева, Д. В. Иванова, Н. Н. Хащенко // Психологический журнал. - 2011. - №4. - С.57-69.
 17. Журавлев, А. Л. Роль В.М.Бехтерева в становлении общественной (социальной) психологии в России / А. Л. Журавлев ; А.Л.Журавлев // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №3. - С.122-134.
 18. Журавлев, А. Л. Психологическое и социально-психологическое пространство личности и группы: понимание, виды и тенденции исследования / А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко // Психологический журнал. - 2011. - №4. - С.45-56.
 19. Журавлев, А. Л. Система научных представлений Б.Д.Парыгина в области социальной психологии / А. Л. Журавлев, И. А. Мироненко // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №5. - С.28-38.
 20. Карепова, Э. В. Причины "бегства от профессии" специалистов-психологов / Э. В. Карепова, М. В. Реуцкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2013. - №5. - С.12-15.
 21. Котляр, А. Без героїв? / А. Котляр // Дзеркало тижня. - 2012. - №49. - С.14.
 22. Маяцька, О. Ю. Соціально-психологічна взаємодія студента і студентської групи в аспекті формування стандпртів спільної поведінки / О. Ю. Маяцька ; О.Ю.Маяцька // Становлення і розвиток української державності. - 2012. - Вип.7 : Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державне управління та місцеве самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції", м. Київ, 17. листоп. 2011 р. - С.255-261.
 23. Мельниченко, О. В. Роль особистості у відносинах з державою / О. В. Мельниченко, О. В. Кудренко // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1 (40). - С.218-221.
 24. Осина, Д. И. Миннесото-Техасский проект исследований усыновления: аналитический обзор / Д. И. Осина // Психологический журнал. - 2013. - том 34, №3. - С.72-88.
 25. Пацкань, И. Психологические особенности общения в Интернете / И. Пацкань // Психотерапия. - 2012. - №12. - С.86-87.
 26. Пащенко-де-Превиль, Е. Социальные представления об ответсвенности у молодежи России и Франции: кросскультурный анализ / Е. Пащенко-де-Превиль, Е. Дрозда-Сенковска // Психологический журнал. - 2013. - том 34, №2. - С.87-98.
 27. Прокопенко, О. Життя після АТО...Почати з нового рядка / О. Прокопенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 квіт. - С.5.
 28. Рассказова, Е. И. Психологические факторы выбора и изменения стратегии действия / Е. И. Рассказова // Психологический журнал. - 2016. - том 37, №3. - С.39-49.
 29. Симонян, Р. Х. Российские экономические реформы 1990-х годов: психологические аспекты / Р. Х. Симонян // Психологический журнал. - 2013. - том 34, №3. - С.60-71.
 30. Синецька, Л. Р. Застосування методики групової дискусії Р.Бейлза під час вивчення колективного ухвалення політичних рішень / Л. Р. Синецька // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №6. - С.59-62.
 31. Слюсаревський, М. М. Методологічний простір творення та оцінювання соціально-психологічних теорій: спроба обгрунтування концепції / М. М. Слюсаревський // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №6. - С.1-9.
 32. Слюсаревський, М. М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку / М. М. Слюсаревський ; М.М.Слюсаревський // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - №7. - С.1-5.
 33. Ткачук, Т. А. Копінг-ресурси як складова копінг-поведінки особистості / Т. А. Ткачук // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.56-59.
 34. Хращевський, А. О. Взаємозалежність здібностей і потреб у розвитку теорії мотивації / А. О. Хращевський // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 4 (39). - С.206-212.
 35. Чорна, Л. Г. Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз) / Л. Г. Чорна // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.59-64.

Регіональна політика в Україні: перспективи розвитку

 1. Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII від 5 лютого 2015р. // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 бер. - С.7-8.
 2. Вакуленко, В. М. "Зелена" економіка у механізмі державного управління сталим розвитком регіонів України / В. М. Вакуленко // Публічне урядування. - 2017. - №4 (9). - С.63-75.
 3. Галата, Я. 2020 варіантів майбутнього, або "куди нас заведе цей довгий шлях" / Я. Галата // Демократична Україна. - 2020. - № 10 січня. - С.2.
 4. Гаман, М. В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади / М. В. Гаман // Економіка та держава. - 2013. - №6. - С.107-109.
 5. Денисенко, М. П. Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій / М. П. Денисенко, О. М. Шапошнікова, О. Ю. Будякова // Науковий вісник: державне управління. - 2020. - Вип.1(3). - С.53-65.
 6. Дергалюк, Б. В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки / Б. В. Дергалюк // Економіка та держава. - 2020. - №4. - С.113-116.
 7. Дмитрієв, І. А. Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.115-119.
 8. Єгоров, І. Ю. Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні / І. Ю. Єгоров, Ю. О. Рижкова // Економіка і прогнозування. - 2018. - №3. - С.48-64.
 9. Желай, О. В. Формування та реалізація податкової політики України в сучасних умовах державотворення / О. В. Желай // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.240-242.
 10. Забаштанський, М. М. Роль концесій у забезпеченні регіонального розвитку / М. М. Забаштанський // Економіка та держава. - 2015. - №6. - С.59-61.
 11. Карташов, Є. Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні / Є. Г. Карташов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.119-122.
 12. Кас'яненко, О. В. Структурні трансформації розвитку економіки Запорізького регіону / О. В. Кас'яненко // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.41-44.
 13. Кіндзерський, Ю. В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних зон / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. - 2016. - №1. - С.52-71.
 14. Кінщак, А. В. Нормативно- правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України / А. В. Кінщак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №13-14. - С.100-105.
 15. Ковальчук, В. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком / В. Ковальчук // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №2. - С.132-139.
 16. Колєшня, Л. Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. - 2013. - №2. - С.9-15.
 17. Колюбакін, В. Сталий розвиток і село / В. Колюбакін // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 4 травня. - С.5.
 18. Кравченко, М. В. Сучасні тенденції соціального розвитку регіонів України / М. В. Кравченко, Л. М. Мельничук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.47-55.
 19. Кресіна, І. Державна регіональна політика: перспективи розвитку... / І. Кресіна, О. Стойко // Голос України. - 2015. - № 11 квіт. - С.7.
 20. Кузнецова, О. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов / О. Кузнецова // Вопросы экономики. - 2013. - №2. - С.121-131.
 21. Луніна, І. О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І. О. Луніна, О. О. Булана // Фінанси України. - 2018. - №1. - С.47-61.
 22. Майорова, Л. В. Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №20. - С.186-189.
 23. Майорова, Л. В. Соціальне парнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №17. - С.136-140.
 24. Матвєєнко, І. В. Особливості формування і реалізації державної регіональної політики України та зарубіжних держав / І. В. Матвєєнко // Публічне урядування. - 2016. - №4(5). - С.56-64.
 25. Мельничук, Л. М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів / Л. М. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.98-102.
 26. Олександрів, С. Об'єднання територіальних громад пропонують завершити до 2020 року / С. Олександрів // Голос України. - 2017. - № 27 липня. - С.1., 2.
 27. Ортіна, Г. В. Формування та реалізація цільової стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку реального сектора економіки / Г. В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №15. - С.25-27.
 28. Пелехатий, А. Інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України / А. Пелехатий // Світ фінансів. - 2020. - Вип.1 (62). - с.140-151.
 29. Покатаєва, О. В. Стан та напрями реалізації державних програм соціально-економічного регіонального розвитку / О. В. Покатаєва, В. В. Томарева-Патлахова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №18. - С.20-26.
 30. Ренькас, Т. І. Стан інноваційних змін у регіональній політиці України / Т. І. Ренькас // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.150-152.
 31. Романюк, С. А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави / С. А. Романюк // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.18-21.
 32. Сотниченко, Л. Л. Інституційне забезпечення управління конкурентоспроможністю регіону на основі розвитку його інфраструктури. / Л. Л. Сотниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №13. - С.32-37.
 33. Стойко, О. Регіональна політика України: стан і перспективи / О. Стойко // Віче. - 2015. - №14. - С.15-18.
 34. Тихончук, Л. Х. Механізми державного управління ефективною реалізацією інвестиційного потенціалу сульськогосподарського комплексу у контексті регіонального розвитку / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №3. - С.139-142.
 35. Трощинський, В. П. Системи оцінювання соціального розвитку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика / В. П. Трощинський, Л. М. Мельничук, Н. П. Ярош // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.62-69.
 36. Узунов, В. В. Аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №2. - С.122-126.
 37. Узунов, В. В. Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №24. - С.140-144.
 38. Узунов, В. В. Обгрунутвання механізму державно-приватного партнерства в регіоні / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №20. - С.118-121.
 39. Узунов, В. В. Основні засади формування інноваційної політики регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №23. - С.130-134.
 40. Узунов, В. В. Реалізація підходів до формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №1. - С.140-143.
 41. Узунов, В. В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №12. - С.118-121.
 42. Узунов, В. В. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.123-128.
 43. Узунов, В. Ф. Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні / В. Ф. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.116-118.
 44. Федоренко, А. В. Муніціпальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика / А. В. Федоренко // Фінанси України. - 2013. - №7. - С.55-68.
 45. Чуріканова, О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС / О. Ю. Чуріканова // Економіка та держава. - 2015. - №2. - С.51-54.
 46. Шарова, С. В. Фінансово- кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні( регіональний аспект) / С. В. Шарова // Економіка та держава. - 2015. - №7. - С.63-66.
 47. Шемшученко, Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Ю. Шемшученко // Віче. - 2015. - №12. - С.3-6.
 48. Шпак, Л. О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №21. - С.28-30.

Українська культура: проблеми та перспективи

 1. Російська масляна чи український колодій? // Персонал-Плюс. - 2011. - №7-8. - С.10.
 2. Сам Міцкевич відгукувався про нього з найбільшою похвалою // Демократична Україна. - 2020. - № 24 січня. - С.13.
 3. Vasylkiv, Y. Swinging Lviv / Y. Vasylkiv ; Y.Vasylkiv // Kyiv Weekly. - 2012. - February 16-22. - P.24.
 4. Vynchuk, I. Thre lives of rural traditions / I. Vynchuk // Kyiv Weekly. - 2013. - May 10. - P.19.
 5. Артюх, В. "Креоли" і українці / В. Артюх ; В. Артюх // Літературна Україна. - 2008. - №44. - С.3.
 6. Вергеліс, О. Надбання республіки / О. Вергеліс ; О.Вергеліс // Дзеркало тижня. - 2012. - №4. - С.1,12.
 7. Габріелян, Е. Культурність - це щось більше ніж вміння поводитися... / Е. Габріелян ; Е. Габріелян // Персонал-Плюс. - 2008. - №8. - С.14.
 8. Грецький, О. С. Громадянскість: етнокультурний вимір / О. С. Грецький // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.34-38.
 9. Дзюба, І. Дорожна карта для української культури / І. Дзюба ; І. Дзюба // Київ. - 2008. - №4. - С.2-4.
 10. Зирін, О. Чому гастрольно-концертний бізнес упав на коліна? / О. Зирін ; О.Зирін // Дзеркало тижня. - 2012. - №4. - С.13.
 11. Ковальчук, Н. Українська культура у контексті глобалізації / Н. Ковальчук ; Н.Ковальчук // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2010. - випуск XXIV. - С.3-9.
 12. Комаров, Р. Святість в її національному контексті: Борис і Гліб як героїчний тип української культури / Р. Комаров // Несторівські студії. - 2007. - С.30-39.
 13. Корсак, К. Про основи нової української ідеї / К. Корсак // Віче. - 2015. - №10. - С.18-21.
 14. Косачов, К. Слов"янська єдність: реальність, утопія, мета / К. Косачов // Зовнішні справи. - 2013. - №5. - С.60-61.
 15. Кочура, Н. Культурно-естетична генонема українського національного світогляду / Н. Кочура ; Н.Кочура // Освіта і управління. - 2010. - Т.13, №4. - С.115-122.
 16. Кралюк, П. Про політичне та культурне малоросійство / П. Кралюк ; П.Кралюк // Інформаційний бюлетень. - 2012. - №11. - С.6.
 17. Крисаченко, В. Історичні витоки українського етносу. / В. Крисаченко // Освіта і управління. - 2011. - Т.14, №4. - С.54-70.
 18. КТюрикова, О. Чи зникне український фольклор? / О. КТюрикова // Українська культура. - 2007. - №12. - С.14-15.
 19. Мамчур, Д. Сергій Архипчук: "Я волію працювати з талановитими людьми" / Д. Мамчур // Персонал. - 2007. - №2. - С.3-7.
 20. Мартишин, Д. Пошук духовних ідей суспільного розвитку України / Д. Мартишин ; Д.Мартишин // Персонал. - 2011. - №4. - С.52-58.
 21. Наконечна, Л. Цне мі ся за Тобом, мій Лемківський краю... / Л. Наконечна // Голос України. - 2015. - № 4 серпня. - С.5.
 22. Олтаржевська, Л. "Молодість" прийде навіть у столичне метро / Л. Олтаржевська // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 17 верес. - С.6.
 23. Омельчук, В. В. Управління культурними процесами як чинник формування єдиного гуманітарного простору України / В. В. Омельчук ; В.В. Омельчук // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. - 2007. - С.563-583.
 24. Орел, С. Родина Лисенка та музичні витоки "Тараса Бульби" / С. Орел ; С.Орел // Дзеркало тижня. - 2012. - №10. - С.11.
 25. Паламар, А. Жорстока правда буття / А. Паламар ; А. Паламар // Літературна Україна. - 2008. - №27. - С.1,3.
 26. Петрушенко, М. Наша мова, історія і дух сильніші за зброю агресора / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 27 черв. - С.2.
 27. Применко, О. Б. Комплекс меншовартості в українському менталітеті як результат "боротьби двох культур" - української і російської - у часи комуністичного режиму / О. Б. Применко // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.80-88.
 28. Селюк, С. О. Релігія в структурі духовних цінностей / С. О. Селюк // Діалог православ'я та ісламу: роль релігії у сучасному житті: Матеріали V Міжнар. наук.-практич. конф., Київ, 30 березня 2007 р. - 2009. - С.292-304.
 29. Смеричевский, Э. Ф. Феномен украинской народной вышивки в контексте развития культуры / Э. Ф. Смеричевский // Теорія та практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі. - 2012. - С.340-342.
 30. Соколенко, Л. З народної криниці / Л. Соколенко // Персонал-Плюс. - 2007. - №30. - С.11.
 31. Соколовська, К. Культурно-побутові ознаки сучасних українців / К. Соколовська ; К.Соколовська // Персонал. - 2008. - №3-4. - С.124-134.
 32. Табенська, О. І. Сільський зелений туризм- значний соціальний внесок у розбудову української культури / О. І. Табенська // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №9. - С.16-19.
 33. Третяк, Н. "1000 років української культури" / Н. Третяк ; Н. Третяк // Українська культура. - 2009. - №3. - С.8-10.
 34. Удод, О. Взаємодія елементів культури та їх вплив на формування цивілізації / О. Удод, М. Юрій // Вища школа. - 2014. - №2. - С.17-24.
 35. Філіппова, І. З полум'яним привітом! Ваша Червона Паця / І. Філіппова // Персонал-Плюс. - 2007. - №1. - С.12.
 36. Хилевич, М. В. Археологічна реріодизація історії становлення української державності з точки зору ефективності економічного розвитку / М. В. Хилевич // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.12 : Матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід", 6 листоп.2014 р. - С.122-126.
 37. Худицький, В. Журба і пісня Квітки Цісик / В. Худицький // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.11.
 38. Цибух, В. І. Розбудова української культури засобами туризму / В. І. Цибух // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 53(2-2017). - С.37-43.
 39. Шевчук, Ю. За участі громадськості: Положення про Громадську раду при Міністерстві культури і туризму України / Ю. Шевчук // Українська культура. - 2007. - №8. - С.46-47.
 40. Шот, М. Ту ми ся тішиме і плачиме / М. Шот // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 5 серпня. - С.3.
 41. Яремчук, А. Культура як паспорт нації / А. Яремчук // Українська культура. - 2007. - №2. - С.1.

Практична психологія як галузь професійної діяльності

 1. Материалы международного конгресса "Психотерапия, практическая и консультативная психология - сплетение судеб" // Психотерапия. - 2012. - №12. - С.64-66.
 2. Айзман, Н. И. Роль Центра практической психологии в формировании процессионально значимых качеств у студентов педагогического университета / Н. И. Айзман // Психотерапия. - 2007. - №3. - С.3.
 3. Бадалова, М. В. Смысловые ориентиры профессионального мышления практического психолога: интеллектуальная организация проблемного поля клиента и выбор средств решения консультативных задач / М. В. Бадалова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.5-11.
 4. Баер, У. Приемы терапевтической работы при коррекции "Образа Я" / У. Баер // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №12. - С.43-49.
 5. Баер, У. Применение проективных техник при коррекции межличностных отношений / У. Баер // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.32-40.
 6. Баер, У. Терапевтическая работа со сказаками и историями / У. Баер // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.33-43.
 7. Бурно, М. Е. Терапия творческим самовыражением(ТТС) в практической психологии и педагогике / М. Е. Бурно // Психотерапия. - 2007. - №9. - С.13-17.
 8. Бурно, М. Е. О российском психотерапевтическом методе "Терапия творческим самовыражением" (М.Е.Бурно). Опыт работы с тяжелыми хроническими душевнобольными / М. Е. Бурно // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.86-91.
 9. Горбунова, В. Часова регламентація професійної діяльності: психологічний аналіз проблеми / В. Горбунова, О. Гончар // Соціальна психологія. - 2007. - №5. - С.111-117.
 10. Жак, Т. Т. Цели и задачи психологического консультирования / Т. Т. Жак // Наукові праці Маріупольського інституту МАУП. - 2009. - Вип. 2. - С.144-151.
 11. Журавлев, А. Л. Образование и конкурентоспособность нации: психологические аспекты / А. Л. Журавлев, Д. В. Ушаков // Психологический журнал. - 2009. - №1. - С.5-13.
 12. Забаровська, С. М. Програма просвітницького тренінгу з попередження професійної деформації педагогічних працівників "Профес-і-я" / С. М. Забаровська // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.11-15.
 13. Заика, Е. В. Программа личностно-коммуникативного тренинга для педагогов / Е. В. Заика, Г. Н. Лантушко, М. И. Мартыненко // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.41-48.
 14. Заіка, В. Прикладний аспект застосування терапевтичних метафор в практичній психології / В. Заіка, С. Мерцалов // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - №4. - С.10-16.
 15. Калмикова, Г. В. Теоретичний аналіз проблеми тривожних станів та їх корекції / Г. В. Калмикова ; Г.В.Калмикова // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2 (33). - С.229-235.
 16. Калошкин, В. Ф. Як формується жертва / В. Ф. Калошкин // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №7. - С.77-80.
 17. Коваленко, О. Практична психологія - наука порозуміння / О. Коваленко ; О.Коваленко // Освіта України. - 2010. - №6. - С.6.
 18. Коваленко, Р. К. Соционика и психософия: взаимовыгодный симбиоз / Р. К. Коваленко, Н. А. Звонарева // Психология и соционика межличностных отношений. - 2017. - № 3-4. - С.65-71.
 19. Корнілова, В. В. Застосування проектинвих методів у дитячій психодіагностиці / В. В. Корнілова // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №9. - С.25-34.
 20. Коробанова, О. Л. Особистісно-рольова гра як психологічна технологія формування мотивації політичної участі / О. Л. Коробанова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.48-53.
 21. Кривцова, С. В. Проблемы современной школы с позиций экзистенциального анализа / С. В. Кривцова ; С.В.Кривцова // Вопросы психологии. - 2012. - №1. - С.13-24.
 22. Панок, В. Г. Місце практичної психології в системі психологічного знання. / В. Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №8. - С.5-8.
 23. Панок, В. Г. Прикладна психологія: узмістовлення / В. Г. Панок // Педагогіка і психологія. - 2017. - №2. - С.50-62.
 24. Педаш, Ю. Г. Проблема первинної ідентифікації студентів-психологів спеціальності "Практична психологія" / Ю. Г. Педаш // Молодь у сучасному суспільстві: психологічні проблеми. - 2007. - Вип.1. - С.187-190.
 25. Перелыгина, И. А. Центр практической психологии в Институте психологии им. Л.С. Выготского / И. А. Перелыгина ; И.А.Перелыгина // Психология в вузе. - 2010. - №5. - С.76-80.
 26. Плющ, А. Н. Содержательная валидность психосемантических методик в политической психологии / А. Н. Плющ // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.25-32.
 27. Подкоритова, Л. О. Навчальний тренінг "Прийоми психологічної самодопомоги" / Л. О. Подкоритова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №12. - С.29-43.
 28. Попова, Г. В. Стратегии исследования проблем клиента при помощи метафорических ассоциативных карт / Г. В. Попова, Н. Е. Милорадова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №7. - С.13-17.
 29. Тевосян, М. Ребенок-король, и каким он может быть взрослым / М. Тевосян // Психотерапия. - 2012. - №9. - С.63-67.
 30. Удо, Б. Применение рисуночных и вербальных техник в терапевтическом процесе / Б. Удо // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.28-41.
 31. Холина, Н. А. О завершении терапии / Н. А. Холина // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.72-74.
 32. Чорновол, С. І. Психологічні фактори в ефективному спілкуванні банкірів / С. І. Чорновол, С. Р. Приходчук // Молодь у сучасному суспільстві: психологічні проблеми. - 2007. - Вип.1. - С.215-218.
 33. Шантырь, Е. Е. Интегративная теория личности / Е. Е. Шантырь // Психология и соционика межличностных отношений. - 2016. - №5-6. - С.5-14.
 34. Шебанова, В. И. Техника "сочинения стихов" в психокореккции пищевого поведения. / В. И. Шебанова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №8. - С.8-17.
 35. Штепа, О. С. Авторський тренінг "Самоаналіз та актуалізація особистісно-екзистенціальних ресурсів" / О. С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №6. - С.22-37.
 36. Штрыголь, Д. В. Влияние латеральной терапии на внимание младших школьников / Д. В. Штрыголь, О. А. Федорченко // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.54-57.
 37. Юревич, А. В. Исследовательская и практическая психология: еще раз о "схизисе" / А. В. Юревич ; А.В.Юревич // Психологический журнал. - 2012. - том 33, №1. - С.127-136.
 38. Юревич, А. В. Поп-психология / А. В. Юревич // Вопросы психологии. - 2007. - №1. - С.3-14.
 39. Яцюрик, А. О. Розвиток креативності в підлітковому віці / А. О. Яцюрик // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №11. - С.23-32.
 40. Яцюрик, А. О. Тест визначення творчих здібностей Хорста Зіверта / А. О. Яцюрик // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №10. - С.16-20.

Розвиток інформаційного простору України

 1. Про внесення змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору: Рішення Нац.ради України з питань телебачення і радіомовлення від 26 грудня 2012 року №2561 // Офіційний вісник України. - 2013. - №8. - С.333-343.
 2. Антошина, И. В. Информационное пространство и информационная функция современного права / И. В. Антошина // Митна справа. - 2013. - №2. - С.81-86.
 3. Беляй, О. І. Методологічні засади розвитку суспільства в Україні / О. І. Беляй // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 49(2-2016). - С.47-50.
 4. Біловус, Л. Образ Києво- Могилянської академії в україномовній періодиці США, або Роздуми про збереження ідентичності. / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №12. - С.27-31.
 5. Бочковий, О. Комп'ютерна розвідка / О. Бочковий // Юридичний вісник України. - 2016. - №41. - C.12-13.
 6. Велегжаніна, Т. Фонди публічних бібліотек як частина інформаційного простору країни / Т. Велегжаніна // Бібліотечна планета. - 2019. - №2. - С.4-7.
 7. Вітушко, А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів. / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №3. - С.23-25.
 8. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 9. Гармаш, О. Концепція побудови єдиного інформаційного простору в логістичній компанії / О. Гармаш // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. - 2015. - Вип.31. - С.166-174.
 10. Гільорме, Т. В. Актуальні напрями дослідження організації облікового процесу в інформаційному просторі / Т. В. Гільорме, С. І. Дробязко // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - №8. - С.25-29.
 11. Голибард, Є. Дитяча глупота чи доросла зрада? / Є. Голибард // Слово просвіти. - 2016. - №26(870) 30чер.-6лип. - С.4.
 12. Горбань, Ю. О. Новітні комунікативні можливості у взаємодії ЗМІ, органів державної влади та громадських організацій / Ю. О. Горбань // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №4. - С.38-45.
 13. Гула, Р. В. Інтернет-спільнота як феномен сучасного глобального інформаційного простору / Р. В. Гула, І. Г. Передерій // Наукові праці МАУП. - 2018. - Вип. 2 (56). - С.25-34.
 14. Демченко, М. А. Специфіка формування національного інформаційного простору в сучасній Україні в контексті зміни державої політики в інформаційній галузі / М. А. Демченко // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 49(2-2016). - С.43-46.
 15. Долина, Н. Чим загрожує картинка з блокпоста / Н. Долина // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 липня. - С.3.
 16. Захаренко, К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.71-77.
 17. Кост, П. Сумнівний пріоритет / П. Кост // Дзеркало тижня. - 2013. - №15. - С.1,5.
 18. Крупчан, О. Адміністративно-господарські санкції в інформаційній сфері / О. Крупчан, Ю. Бурило // Юридична Україна. - 2013. - №10. - С.37-41.
 19. Куйбіда, В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об'єкт зовнішньої і внутрішньої політико- ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово просвіти. - 2016. - №8(852),25лют-2 бер. - С.1-2.
 20. Кукіер, К. Як вони змінюють наші уявлення про світ / К. Кукіер, В. Майєр-Шенбергер // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.42-47.
 21. Ловінська, Л. Г. Асиметрія інформації в глобалізованій економіці та шляхи її подолання / Л. Г. Ловінська // Фінанси України. - 2019. - №2. - С.20-42.
 22. Мєзєнцева, Н. Б. Інтеграція України в європейські системи в аспекті безпеки інформаційних технологій / Н. Б. Мєзєнцева // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.113-117.
 23. Науменко, Т. І. Розвиток дитини дошкільного віку в сучасному інформаційному просторі / Т. І. Науменко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2013. - Вип.4 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку, м. Київ, МАУП, 23 трав. 2012 р. - С.86-89.
 24. Нестеряк, Ю. М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України ( з початку 2014 р.) / Ю. М. Нестеряк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.123-130.
 25. Оленковська, Л. П. Деякі аспекти підготовки маркетингової стратегії міста. Адаптація маркетинговмх інструментів до потреб органів місцевого саиоврядування. / Л. П. Оленковська // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.132-135.
 26. Петров, В. В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах / В. В. Петров, А. В. Тарасенко // Держава і право. - 2017. - Вип. 76. - С.88-101.
 27. Петрушенко, М. Який закон вплине на новорічний концерт / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 січ. - С.6.
 28. Політова, О. Бібліотека- інформаційний центр творчого розвитку студентів / О. Політова // Вища школа. - 2016. - №10. - С.97-101.
 29. Полковниченко, Д. Ю. Геоінформаційна система забезпечення упрввління територією в умовах надзвичайих ситуацій. / Д. Ю. Полковниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №24. - С.171-174.
 30. Солодка, В. Мова має значення! / В. Солодка // Слово просвіти. - 2016. - №4(848), 28 січ.-3лю. - С.4.
 31. Соснін, О. В. Значення інформаційного законодавства для розвитку інноваційного клімату в державі (Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях) / О. В. Соснін // Юридична Україна. - 2019. - №4. - С.4-18.
 32. Соснін, О. В. Розуміння інформації в структурі юридичної науки / О. В. Соснін, С. Г. Гордієнко // Юридична Україна. - 2019. - №8. - С.17-28.
 33. Струнгар, В. Інформаційно- пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних. / В. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - №10. - С.28-30.
 34. Суббот, А. Інформаційна безпека суспільства / А. Суббот // Віче. - 2015. - №8. - С.29-31.
 35. Сусська, О. Методологічні преференції та дифузії в сучасній соціології мас- медіа / О. Сусська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2017. - №2. - С.119-130.
 36. Чабан, О. "Що більше у людини засобів комунікації, то глибше почуття самотності" / О. Чабан // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 15 січня. - С.4.
 37. Якубенко, І. М. Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору / І. М. Якубенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2018. - №2(24). - С.91-96.


 

 

Бібліографічні списки 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: