Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2011

Грудень 2011


Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення правових форм діяльності держави

 1. Бистрик Г. Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення правових форм діяльності держави/ Г.Бистрик// Юридична Україна. - 2010. - №2. - С.20-27.
 2. Благодарний А. Деякі питання адміністративно-юрисдикційної діяльності посадових осіб правоохоронних органів/ А.Благодарний// Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №3. - С.44-47.
 3. Горбунова О. МВС буде цивільним правоохоронним відомством європейського зразка/ О.Горбунова// Голос України. - 2011. - 7 жовт. - С.1-2.
 4. Горенко С.С. Соціально-педагогические аспекты формирования готовности сотрудников правоохранительных органов к профессиональной деятельности/ С.С.Горенко// Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - №4. - С.55-59.
 5. Гулевич М. Генерал-лейтенант міліції Сергій Попков: "Оцінка діяльності міліції громадянами для нас найголовніша"/ М.Гулевич, І.Кулеха// Юридичний вісник України. - 2011. - №19. - С.4.
 6. Гулевич М. Чи поліпшить підготовка до Євро-2012 рівень роботи правоохоронців?/ М.Гулевич, І.Кулеха// Юридичний вісник України. - 2011. - №11. - С.12.
 7. Давиденко В. Наукове забезпечення правоохронної діяльності у Збройних силах України/ В.Давиденко, В.Давиденко// Право України. - 2011. - №3. - С.260-265.
 8. Детюк А. Правоохоронні органи як суб'єкти системи забезпечення економічної безпеки України/ А.Детюк// Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №12. - С.33-37.
 9. Джафарова О. Структура правового режиму адміністративної діяльності правоохоронних органів України/ О.Джафарова// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №1. - С.21-24.
 10. Доронін І. Особливості правотворчої форми здійснення функції забезпечення державної безпеки у контексті реформування правоохоронних органів/ І.Доронін// Право України. - 2010. - №11. - С.50-55.
 11. Дудін В. Правоохоронці та громадяни: подолання прірви відчуженності/ В. Дудін// Юридичний вісник України. - 2008. - №18-19. - С.17.
 12. Загуменна Ю.О. Особливості реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України/ Ю.О.Загуменна// Європейські перспективи. - 2010. - №4. - С.187-193.
 13. Івакін Ю. "Буденна міліцейська робота - для громади найважливіша"/ Ю.Івакін, В.Шпак// Урядовий кур'єр. - 2011. - 2 лип. - С.7.
 14. Ільницький О.М. Правове регулювання охорони громадської безпеки в Україні/ О.М.Ільницький// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.31-33.
 15. Карпюк Г. Володимир Малишев: "Українська міліція 20 років очікує реформ"/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2011. - №13. - С.15.
 16. Карпюк Г. Для боротьби з "авторитетами" не вистачає законодавчої "точки опори"/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2010. - №42. - С.12.
 17. Карпюк Г. Інколи не варто зберігати мовчання/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2010. - №25-26. - С.18.
 18. Карпюк Г. МВС відходить від репресивних методів і розширює соціально-сервісну складову в діяльності міліції/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2010. - №38. - С.15.
 19. Карпюк Г. Не лякайте БОЗ службовою "імпотенцією"/ Г.Карпюк// Юридичний вісник України. - 2010. - №40. - С.12.
 20. Козій І.С. Перспективи надання митним органам повноважень правоохоронної діяльності/ І.С.Козій// Митна справа. - 2010. - №3. - С.94-104.
 21. Кондик П. Правові аспекти реформування військових формувань та правоохоронних органів держави/ П.Кондик// Юридичний журнал. - 2010. - №10. - С.124-125.
 22. Константинов С. Застосування міліцією заходів примусу щодо протидії наркоманії серед неповнолітніх/ С.Константинов// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №1. - С.25-28.
 23. Корнієнко М. Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України/ М.Корнієнко// Право України. - 2010. - №11. - С.13-23.
 24. Косий М. Олександр Бандурка: "Наша міліція рано чи пізно, але стане поліцією"/ М.Косий// Голос України. - 2010. - 18 груд. - С.16.
 25. Кузьмічова А.Ю. Гносеологічні основи кримінально-процесуальної діяльності/ А.Ю. Кузьмічова// Адвокат. - 2008. - №5. - С.40-42.
 26. Кулеха І. Полковник міліції Володимир Салімський: "Безпекою людей під час Євро-2012 міліція опікуватиметься чи не найбільше..."/ І.Кулеха// Юридичний вісник України. - 2011. - №21. - С.12.
 27. Кулеха І. Полковник міліції Олександр Демидов: "Нашим пріоритетом у роботі є і буде боротьба з торгівцями наркотиками, а не з наркозалежними..."/ І.Кулеха// Юридичний вісник України. - 2011. - №33. - С.14.
 28. Кучук А. Поділ державної влади та правоохоронні діяльність/ А. Кучук// Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №1. - С.68-71.
 29. Кучук А. Правоохоронна діяльність: стан наукової розробки проблеми// Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №2. - С.68-72.
 30. Лазарев А. "Громадяни мають відчувати реальний захист міліції"/ А.Лазарев, М.Салиш// Урядовий кур'єр. - 2010. - 5 листоп. - С.8.
 31. Литвин М. Гуманістична складова правоохоронної функції державної прикордонної служби України/ М.Литвин// Вісник державної служби України. - 2010. - №1. - С.9-11.
 32. Лихачов С. Правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки/ С.Лихачов// Юридична Україна. - 2010. - №9. - С.113-117.
 33. Мартишко А. Міжнародний досвід участі поліцейських підрозділів у забезпеченні громадської безпеки та правопорядку при проведенні спортивних заходів/ А.Мартишко// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №2. - С.39-42.
 34. Могильов А. "Посада в міліції повинна стати конкурентною на ринку праці"/ А.Могильов, С.Стороженко// Урядовий кур'єр. - 2010. - 18 груд. - С.6.
 35. Мочкош Я. Система правоохоронних органів України: проблеми і пропозиції/ Я. Мочкош// Право України. - 2008. - №3. - С.80-84.
 36. Музичук О.М. Уточнення системи правоохоронних органів в Україніяк об'єкту контролю/ О.М.Музичук// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.37-43.
 37. Нікітенко О. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України по забезпеченню внутрішньої безпеки держави/ О.Нікітенко// Право України. - 2011. - №9. - С.286-293
 38. Озерський І. Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохронних органів/ І.Озерський// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №6. - С.97-100.
 39. Пилипчук В. Теоретичні та організаційно-правові засади реформування і розвитку правоохоронних органів та інших суб'єктів сектору безпеки/ В.Пилипчук// Право України. - 2010. - №11. - С.24-32.
 40. Подойнік О. Роль правоохоронних органів у протидії експлуатації дітей і дитячій порнографії/ О.Подойнік// Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №5. - С.146-149.
 41. Подоляка А. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи/ А.Подоляка// Віче. - 2009. - №18. - С.22-23.
 42. Примаченко О. Країна культивованого непрофесіоналізму/ О.Примаченко// Дзеркало тижня. - 2011. - №36. - С.1,6.
 43. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю// Офіційний вісник України. - 2009. - №27. - С.12-24.
 44. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11.11.2010 р. №550// Офіційний вісник України. - 2010. - №95. - С.120-156.
 45. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року " Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів"// Офіційний вісник України. - 2008. - №27. - С.20-29.
 46. Ринажевський Б.М. Профілактична функція військової служби правопорядку у Збройних Силах України/ Б.М.Ринажевський// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.5-11.
 47. Романюк І. Щодо ролі правоохоронних органів України у забезпеченні права особи на безпеку/ І.Романюк// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №9. - С.9-11.
 48. Сапіжак В. "Податкова міліція тисне лише на тіньовий бізнес"/ В.Сапіжак, М.Влащук// Вісник податкової служби України. - 2011. - №22. - С.7-9.
 49. Сєдой С. Яка міліція нам потрібна?/ С.Сєдой// Дзеркало тижня. - 2010. - №2. - С.6.
 50. Сидорчук Л.А. Попередження правопорушень як напрям сумісної реалізації адміністративного потенціалу органів місцевого самоврядування і підрозділів міліції/ Л.А.Сидорчук// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.20-30.
 51. Степанов Є.В. Реалізація екологічної функції правоохоронними органами держави: роль органів внутрішніх справ/ Є.В.Степанов// Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С.262-266.
 52. Троханенко І. Правові засади контролю за діяльністю міліції з боку органів виконачої влади/ І.Троханенко// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №7. - С.53-55.
 53. Фаринник В. "Слідство стане ще незалежнішим"/ В.Фаринник// Урядовий кур'єр. - 2011. - 12 бер. - С.10.
 54. Харко Д. Поняття координації та взаємодії у правоохоронній діяльності: теоретичний погляд/ Д.Харко// Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №8. - С.125-128.
 55. Ченцов В. Перебудова правоохоронної діяльності митних органів України в контексті європейських стандартів: оперативео-розшукові аспекти/ В.Ченцов, К.Антонов, В.Варава// Право України. - 2008. - №7. - С.141-146.
 56. Шевченко О. До проблеми діяльності та реформування правоохоронних органів/ О.Шевченко// Юридичний журнал. - 2010. - №9. - С.49-59.

 

Листопад 2011


Вітчизняний ринок іпотечного кредитування: сучасний стан та перспективи розвитку

 1. Деякі питання іпотечного кредитування// Офіційний вісник України. - 2009. - №14. - С.22-24.
 2. Порядок фінансування будівництва житлових об'єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків із застосуванням механізму іпотечного кредитування громадян// Баланс. - 2009. - №21. - С.5-7.
 3. Три способа продать ипотечную квартиру// Финансовая консультация. - 2008. - №22. - С.27-28.
 4. Аманжаєв Д.Г. Проблеми залучення довгострокових фінансових ресурсів та сек'юритизації при іпотечному кредитуванні/ Д.Г.Аманжаєв// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №9. - С.50-53.
 5. Бичков О.П. Про концепцію розвитку системи іпотечного житлового кредитування в Україні/ О.П.Бичков// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.105-111.
 6. Боровская А. Александр Недбайло: "При первых признаках финансовой стабилизации рынок ипотеки будет развиваться"/ А. Боровская// Строительная деятельность: земля, инвестиции, учет. - 2008. - №22. - С.6-9.
 7. Борщ Л.М. Іпотечний ринок: стан, проблеми й перспективи розвитку в Україні/ Л.М.Борщ, С.В.Герасимова// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.43-48.
 8. Бурмака М.О. Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи/ М.О.Бурмака, К.М.Борисюк// Фінанси України. - 2010. - №4. - С.17-26.
 9. Вовчак О. Система іпотечних облігацій як механізм рефінансування іпотечних кредитів: європейська практика та впровадження в Україні/ О.Вовчак, І.Ковалишин// Банківська справа. - 2009. - №3. - С.56-65.
 10. Гриньков Д. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку іпотечного кредитування/ Д.Гриньков// Фінансовий ринок України. - 2011. - №4. - С.9-10.
 11. Громов О. У пошуках "довгого" кредиту/ О.Громов// Урядовий кур'єр. - 2011. - 29 вер. - С.11.
 12. Громов О. Чужі тут не ходять/ О.Громов// Урядовий кур'єр. - 2011. - 26 трав. - С.11.
 13. Килимник Л.А. Використання іпотечного кредитування у схемах інвестування у житлове будівництво/ Л.А.Килимник// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.100-104.
 14. Кисляк Р. Ипотека пугает процентом/ Р.Кисляк// Экономические известия. - 2011. - 15 июля. - С.3.
 15. Кисляк Р. Недостроям заморозят ипотеку/ [P.Кисляк]// Экономические известия. - 2011. - 31 марта. - С.5.
 16. Ковалишин І. Стан і тенденції розвитку національного ринку іпотечного кредитування/ І. Ковалишин// Вісник Національного банку України. - 2009. - №4. - С.62-66.
 17. Козаченко Л.П. Передумови та перспективи формування розвитку іпотечного ринку в Україні/ Л.П.Козаченко// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.8-10.
 18. Котлукова С.Е. В поиске "идеального" кредита/ С.Е.Котлукова// Финансовый менеджмент. - 2010. - №4. - С.61-66.
 19. Кравченко В.І. Об'єктивні передумови формування іпотечного ринку в Україні/ В.І.Кравченко// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.11-14.
 20. Кручок Н. Моделювання кредитоспроможності позичальників іпотечних кредитів/ Н.Кручок// Вісник Національного банку України. - 2010. - №4. - С.42-44.
 21. Кручок Н. Стандартизація та формалізація вимог до забезпечення іпотечних кредитів/ Н.Кручок// Вісник Національного банку України. - 2010. - №3. - С.42-43.
 22. Кручок Н.С. Класифікація іпотечних систем/ Н.С.Кручок// Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - №3. - С.22-24.
 23. Курбанисмаилова Т. Программы жилищного кредитования в Украине/ Т.Курбанисмаилова// Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації. - 2009. - С.119-122.
 24. Логинов М. Маркетинг услуг в ипотечном кредитовании/ М.Логинов// Маркетинг. - 2009. - №5. - С.65-79.
 25. Логинов М.П. Синергия как фактор развития ипотечного кредитования/ М.П.Логинов// Финансовый менеджмент. - 2009. - №4. - С.97-105.
 26. Логинов М.П. Синергия как фактор развития ипотечного кредитования/ М.П.Логинов// Финансовый менеджмент. - 2010. - №4. - С.67-74.
 27. Логинов М.П. Финансовые механизмы ипотечного кредитования/ М.П.Логинов// Финансовый менеджмент. - 2010. - №6. - С.86-95.
 28. Макаров О.І. Шляхи розвитку іпотечного ринку України/ О.І.Макаров// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.72-78.
 29. Максимова О. Іпотечні ризики: поняття, класифікація та методи управління/ О.Максимова// Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації. - 2009. - С.145-150.
 30. Малий І.Й. Інституційні передумови цільової реалізації іпотечного кредитування в економіці України/ І.Й.Малий// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.27-35.
 31. Микитюк О.І. Використання механізму іпотечного кредитування для фінансування малих підприємств/ О.І.Микитюк, О.П.Микитюк// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.66-71.
 32. Мироненко В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду/ В.Мироненко, Г.Мироненко// Вісник Національного банку України. - 2011. - №5. - С.38-41.
 33. Мищенко Н. Стране сулят дешевую ипотеку/ Н.Мищенко// Экономические известия. - 2010. - 22 марта. - С.1.
 34. Омельчук В. Дисфункції іпотечних інститутів та їх прояви в Україні/ В.Омельчук// Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №18. - С.116-120.
 35. Омельчук В.О. Досвід США та Європи в розбудові житлової іпотеки: перспективи для України/ В.О.Омельчук// Економіка та держава. - 2010. - №10. - С.29-32.
 36. Омельчук В.О. Доступність житла в Україні: сучасний сан, тенденції та методика виміру/ В.О.Омельчук// Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №17. - С.41-45.
 37. Омельчук В.О. Житлова іпотека в Україні: оптимальна траєкторія розвитку/ В.О.Омельчук// Економіка та держава. - 2010. - №8. - С.43-46.
 38. Паливода К.В. Особливості застосування іпотеки у сфері житлового будівництва/ К.В.Паливода// Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України. - 2002. - С.93-96.
 39. Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні/ Н.Петровська, С.Фетісова// Банківська справа. - 2010. - №4. - С.13-21.
 40. Приймак О. Іпотечне кредитування не за горами?.../ О.Приймак// Соціальна політика: проблеми . коментарі, відповіді. - 2010. - №5-6(37-38). - С.49-50.
 41. Разумова И.А. Межсекторное взаимодействие рынка ипотечного жилищного кредитования/ И.А.Разумова// Економіка та держава. - 2009. - №11. - С.56-58.
 42. Руденко В. Метр кредитний/ В.Руденко// Галицькі контракти. - 2011. - №38. - С.12-13.
 43. Румянцева С. Відновлення ринку іпотечного кредитування/ С.Румянцева// Цінні папери України. - 2011. - №18. - С.26-27.
 44. Румянцева С. Поновлення іпотечного кредитування/ С.Румянцева// Цінні папери України. - 2011. - №41. - С.18-19.
 45. Семенов Г.А. Актуальні питання розвитку іпотечного кредитування в Україні/ Г.А.Семенов, Т.І.Гутарова// Держава та регіони. - 2009. - №4. - С.174-177.
 46. Сердюк А.В. Аналіз моделей іпотечного кредитування та їх придатності до використання у вітчизняних економічних умовах/ А.В. Сердюк// Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - №1. - С.20-26.
 47. Сівіцький Д.П. Стан та перспективи розвитку ринку іпотеки в Україні в контексті зарубіжного досвіду/ Д.П.Сівіцький, С.П.Сівіцька// Економіка та держава. - 2010. - №11. - С.85-87.
 48. Сорочан О. Ипотека обезвожена до весны/ О.Сорочан// Экономические известия. - 2011. - 7 окт. - С.1, 3.
 49. Сударенко О.В. Правове регулювання кредитування будівництва житла за програмою "Доступне житло"/ О.В.Сударенко// Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С.147-151.
 50. Терещенко Г.М. Ососбливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування/ Г.М.Терещенко, М.М.Мошкова// Фінанси України. - 2009. - №3. - С.90-100.
 51. Товченко В. Песимістична іпотека/ В.Товченко// Урядовий кур'єр. - 2010. - 16 черв. - С.7.
 52. Тригуб О.В. Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будвіництва/ О.В. Тригуб// Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №2. - С.214-221.

 

Жовтень 2011


Освітня політика держави: виклики, завдання, перспективи

 1. Андрущенко В. Метаморфози освітнього планування (Огляд концептуального дискурсу передсьогоднішнього дня)/ В.Андрущенко, В.Савельєв// Вища освіта України. - 2010. - №3. - С.5-14.
 2. Андрущенко В. Першочергове завдання державної освітньої політики - відродження довіри до вчителя/ В.Андрущенко// Вища освіта України. - 2010. - №2. - С.5-6.
 3. Бесчастний В.М. Соціальна політика держави в галузі освіти/ В.М.Бесчастний// Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - №19. - С.42-43.
 4. Бушанський В. Віктор Андрущенко: "Лише меншовартісні люди не цінують нашої освіти"/ В.Бушанський// Віче. - 2010. - №15. - С.30-33.
 5. Ващук О.М. Проблеми модернізації освітньої політики України в контексті болонського процесу/ О.М.Ващук, В.О.Нелюбов// Науковий вісник Закарпатського державного університету. - 2007. - Вип.№ 1. - С.155-156
 6. Виноградов Ю. Актуальні питання розвитку вищої освіти сучасності/ Ю.Виноградов// Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської вищої освіти. - 2010. - Кн. 2. - С.31-38.
 7. Влад А. Проблеми розвитку науково-освітнього простору України в контексті стратегії інтеграції в європейський простір/ А.Влад// Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми. - 2009. - С.345-353.
 8. Война Г.Г. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду в галузі освіти/ Г.Г.Война// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №13. - С.100-102.
 9. Гаврилишин І. Малиновий дзвін/ І.Гаврилишин// Голос України. - 2010. - 7 вер. - С.4.
 10. Головний пріоритет - забезпечення якості освіти: доповідь Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Володимировича Табачника// Освіта. - 2011. - №35-36. - С.4-5.
 11. Горська С. На зв'язку - керівництво галузі/ С.Горська// Освіта. - 2011. - №14. - С.3.
 12. Горська С. Справжній прорив/ С.Горська// Освіта. - 2010. - №40-41. - С.7.
 13. Давидов П. Використання національної філософії в освітній політиці вищої школи України/ П.Давидов// Освіта і управління. - 2009. - Т.12. - №3-4. - С.169-174.
 14. Дзвінчук Д. Освітня політика України в умовах глобалізації/ Д.Дзвінчук, М.Баран// Вісник державної служби України. - 2010. - №2. - С.49-56.
 15. Дмитро Табачник: проблеми маємо розв'язувати щомісяця, крок за кроком. І слухати фахівців, а не так званих "експертів"// Освіта України. - 2011. - №65-66. - С.3.
 16. Домбровська С.М. До питання про формування державної освітньої політики України та її вдосконалення/ С.М.Домбровська// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №5. - С.51-53.
 17. Жебровський Б. Про стан реалізації завдань, визначених Президентом України/ Б.Жебровський// Освіта України. - 2011. - №31-32. - С.6-7.
 18. Жебровський Б. Сім мостів освіти України на переправі - в майбутнє/ Б.Жебровський// Освіта України. - 2011. - №45-46. - С.5.
 19. Забезпечення якісної освіти впродовж життя// Освіта України. - 2010. - №70. - С.2-4.
 20. Заглада Л. Шкільні "тортури"/ Л.Заглада// Освіта України. - 2011. - №41-42. - С.3.
 21. Зущик Ю. "Держінспекція матиме повноваження королівської інспекції в Британії"/ Ю.Зущик// Освіта України. - 2011. - №29-30. - С.3.
 22. Зущик Ю. Політична анемія/ Ю.Зущик// Освіта України. - 2011. - №67-68. - С.4.
 23. Зущик Ю. Сергій Баранов-Мохорт: "Ректорської опозиції" немає/ Ю.Зущик// Освіта України. - 2011. - №43-44. - С.5.
 24. Коваленко О. Дмитро Табачник: ВНЗ мають стати на позиції логіки і державницького підходу/ О.Коваленко// Освіта України. - 2010. - №31. - С.2-5.
 25. Коваленко О. Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми/ О.Коваленко// Освіта України. - 2010. - №88. - С.6.
 26. Ковалів І. Держзамовлення скоротили всім вишам/ І.Ковалів// Урядовий кур'єр. - 2011. - 15 лип. - С.1, 4.
 27. Козарь Т.П. Основні засади державної політики на ринку освітніх послуг у контексті особливостей глобалізації/ Т.П.Козарь// Держава та регіони: Державне управління. - 2010. - № 2. - С.34-37.
 28. Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи/ П.Кононенко// Освіта і управління. - 2010. - Т.13. - №1. - С.7-29.
 29. Красняков Є. Державна політика в галузі освіти України в контексті реалізації освіти для демократичного громадянства і прав людини/ Є.Красняков// Віче. - 2011. - №13. - С.23-25.
 30. Красняков Є. Формування державної політики в галузі освіти України на загальнодержавному рівні/ Є.Красняков// Вісник державної служби України. - 2010. - №3. - С.19-24.
 31. Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін/ В.Кремень// Освіта. - 2010. - №47-48. - С.4.
 32. Кремень В. Про ціннісні засади і цілі розвитку/ В.Кремень// Освіта. - 2011. - №35-36. - С.7.
 33. Крижанівський Є. Підвищення ефективності вищої школи/ Є.Крижанівський// Освіта України. - 2010. - №80. - С.5.
 34. Левківський К. Якісна освіта - запорука самореалізації особистості/ К.Левківський// Вища школа. - 2010. - №1. - С.5-14.
 35. Михайліченко М. Технології управління навчальними закладами - у центрі уваги науковців/ М.Михайліченко, Н.Бєляєва// Освіта України. - 2011. - №27-28. - С.4.
 36. Михальська В.В. Освітня складова підприємницького потенціалу країни/ В.В.Михальська// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №5. - С.40-42.
 37. Москаленко О. "Україні потрібні фахівці з європейськими дипломами"/ О.Москаленко, І.Косянчук// Урядовий кур'єр. - 2011. - 22 черв. - С.8.
 38. Мусієнко І.І. Інноваційні основи побудови системи освіти в Україні/ І.І.Мусієнко// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №12. - С.99-102.
 39. Мусієнко І.І. Напрями виходу вищої школи України на новий рівень професійної мобільності/ І.І.Мусієнко// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №13. - С.90-92.
 40. Мусієнко І.І. Порівняльна характеристика принципів освітньої політики зарубіжних країн і України// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №11. - С.79-83.
 41. Мусієнко І.І. Формування та пропаганда освітніх цінностей і культурної спадщини/ І.І.Мусієнко// Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №15. - С.100-103.
 42. Ніколаєнко С. Українській освіти потрібен новий курс/ С.Ніколаєнко// Дзеркало тижня. - 2010. - №48. - С.13.
 43. Пасічник Т.О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки/ Т.О.Пасічник// Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - №6. - С.12-1
 44. Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в умовах глобалізації: доповідь президента Національної академії педагогічних наук В.Г. Кременя// Освіта. - 2011. - №18. - С.6-7.
 45. Подоляка А.М. Вища освіта на шляху інтеграції до європейського простору/ А.М.Подоляка// Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.44-48.
 46. Приходько І.П. Політика якості як ядро освітньої політики держави/ І.П.Приходько// Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №22. - С.94-97.
 47. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: Указ Президента України № 926/2010 від 30.09.10 р.// Освіта. - 2010. - №40-41. - С.
 48. Уряд: сто відсотків уваги - освіті// Освіта. - 2010. - №38. - С.2.
 49. Шевченко А. Парламентарії СНД замовлять слово про освіту й науку/ А.Шевченко// Голос України. - 2011. - 29 квіт. - С.2.
 50. Шиян О. Становлення міжгалузевої взаємодії у державній освтній політиці України з питань забезпечення здорового способу життя молоді/ О.Шиян// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2010. - №4. - С.226-231.
 51. Шиян О. Сучасна державна політика впровадження освітніх профілактичних програм у навчальних закладах України/ О.Шиян// Освіта і управління. - 2010. - Т.13. - №4. - С.26-31.
 52. Якісна державна освіта - право для всіх// Освіта України. - 2010. - №87. - С.4-6.
Пошук по сайту: