Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Публічне управління

 1. Інституціоналізація публічного управління в Україні // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №2. - С.4-209.
 2. Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №4. - С.129-146.
 3. Авербух, Г. М. Соціально-економічний механізм управління персоналом публічної служби / Г. М. Авербух // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.236-237.
 4. Акімов, О. О. Обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №4. - С.86-92.
 5. Акімов, О. О. Системогенез особистісних компетентностей у психогенному вимірі / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.81-88.
 6. Акімов, О. О. Тенденції розвитку державно-службової діяльності як основи парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.135-142.
 7. Аль-Атті, І. Методологічні особливості дослідження розвитку публічного управління / І. Аль-Атті // Публічне урядування. - 2019. - №1 (16). - С.15-23.
 8. Аль-Атті, І. В. Сучасні дослідження розвитку публічного управління в Україні в системі міжнародно-правових стандартів / І. В. Аль-Атті // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.238-240.
 9. Артеменко, Я. В. Актуальність розвитку інформаційних технологій у галузі публічного управління в Україні / Я. В. Артеменко // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.241-243.
 10. Баранов, С. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні / С. Баранов // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.115-120.
 11. Білик, О. І. Формування системи публічного управління соціальними ризиками у світовій практиці / О. І. Білик // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.76-81.
 12. Бондар, О. Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення / О. Бондар // Право України. - 2020. - №5. - С.43-62.
 13. Воробйов, С. В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти / С. В. Воробйов // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.93-98.
 14. Гончарук, Н. Т. Концептуальні засади управління людськими ресурсами у сфері публічної служби: архетипний підхід / Н. Т. Гончарук // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.158-170.
 15. Гришина, Н. В. Принципи доброчесності та належного врядування у публічному управлінні / Н. В. Гришина // Право та інновації. - 2020. - №1. - С.75-79.
 16. Дармограй, Н. М. Патронатна служба в публічному управлінні України: сутність, формування, регулювання / Н. М. Дармограй // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.5-14.
 17. Довгань, О. В. Політичний вимір феномену смислу в парадигмі публічного управління / О. В. Довгань, Р. І. Ленда, М. Г. Цедік // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.5-9.
 18. Довгань, О. В. Соціокомунікативний механізм застосування інструментів нейронної мережі в публічному управлінні / О. В. Довгань, Р. І. Ленда, М. Г. Цедік // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.19-24.
 19. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 20. Запорожець, Т. В. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.36-45.
 21. Іванова, Т. В. Проєктний підхід у формуванні системи надання публічних послуг у сервісно-орієнтованих державах (економках) / Т. В. Іванова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.119-123.
 22. Карпенко, Ю. В. Етичні принципи застосування штучного інтелекту в публічному управлінні / Ю. В. Карпенко // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.93-97.
 23. Карпюк, С. В. Актуальні теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену "державне управління" в парадигмі розвитку сучасного публічного адміністрування / С. В. Карпюк // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.85-94.
 24. Качан, Я. В. Генеза розвитку публічної служби в Україні / Я. В. Качан // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.23-29.
 25. Клочко, А. А. Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти / А. А. Клочко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.129-134.
 26. Кожина, А. В. Застосування цифрових технологій у публічному управлінні інклюзивним місцевим розвитком / А. В. Кожина // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.69-76.
 27. Колесник, В. А. Захист публічних інтересів як місія органів публічної влади: управлінський аспект / В. А. Колесник // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.247-249.
 28. Костєнніков, Д. Теоретико-концептуальні основи механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили / Д. Костєнніков // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.68-75.
 29. Котух, Є. В. Електронне урядування як нова парадигма публічного управління / Є. В. Котух // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.122-127.
 30. Крушельницька, Т. Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.6-17.
 31. Мазур, О. Особливості впровадження новітніх управлінських концепцій: регіональна модель модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах цифрової трансформації суспільства / О. Мазур, О. Соколовська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.107-116.
 32. Макаренко, М. В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.101-104.
 33. Малигіна, І. В. Особливості реалізації державної кадрової політики у сфері освіти в Україні / І. В. Малигіна // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.170-185.
 34. Малий, І. Й. Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект) / І. Й. Малий, О. В. Фоя // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.115-122.
 35. Михайлов, М. Вплив організаційного та технологічного механізмів на вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу / М. Михайлов // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.82-89.
 36. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об'єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) / С. Мороз, І. Бука, В. Мороз, С. Бука // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.89-99.
 37. Орлова, Н. Підготовка фахівців з публічного урядування в умовах євроінтеграції України / Н. Орлова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2019. - №3. - С.139-149.
 38. Охотнікова, О. М. Роль органів публічної влади в становленні ринку землі в Україні: організаційно-правовий аспект / О. М. Охотнікова, І. О. Луценко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.146-149.
 39. Перхач, О. Л. Архетипні моделі публічного управління / О. Л. Перхач, У. Т. Лукашевська // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.357-368.
 40. Подольчак, Н. Ю. Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Ю.-Б.Р. Ханик // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.155-160.
 41. Приходченко, Л. Л. Теорія та практика реалізації стратегічних пріоритетів сталого розвитку України: архетипна парадигма / Л. Л. Приходченко, О. В. Лесик // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.369-382.
 42. Рачинська, О. Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління / О. Рачинська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.98-108.
 43. Рачинська, О. А. Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління / О. А. Рачинська // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.67-75.
 44. Ромат, Є. В. Система брендів у публічному управлінні / Є. В. Ромат // Маркетинг и реклама. - 2020. - №6. - С.26-29.
 45. Русанюк, У. Я. Класифікація суб'єктів системи профілактики адміністративних проступків посадових осіб органів публічного управління / У. Я. Русанюк // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.173-176.
 46. Сак, Ю. А. Шляхи реалізації політико-адміністративного реформування системи публічного управління / Ю. А. Сак // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.279-281.
 47. Сардар, М. Р. Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану / Мохаммад Рахман Огли Сардар // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.55-61.
 48. Світличний, О. Суб'єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов'язаним з корупцією / О. Світличний, А. Кадегроб // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.230-234.
 49. Сокольська, Т. Формування механізмів публічного управління інноваційним розвитком сільського господарства України / Т. Сокольська, С. Поліщук, О. Білик // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.71-78.
 50. Степанов, В. Ю. Цифрова дипломатія яу інструмент масової комунікації в публічному управлінні / В. Ю. Степанов, К. Г. Бричук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.5-10.
 51. Сторожев, Р. Тенденції розвитку лідерства в скандинавських країнах: досвід для України / Р. Сторожев // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.90-96.
 52. Теличкан, Ю. Впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС / Ю. Теличкан // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.86-98.
 53. Токар, М. Актуальні виклики інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин України / М. Токар // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.6-15.
 54. Туча, В. Структурні трансформації регіональної політичної та державно-управлінської еліти у процесах забезпечення стратегічного розвитку держави / В. Туча // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.121-130.
 55. Чабанюк, О. І. Особливості реалізації державного сервісу у сфері публічного управління в сучасних умовах суспільного розвитку: методологія проблеми / О. І. Чабанюк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.10-15.
 56. Шевченко, С. Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії корупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби / С. Шевченко, Н. Сидоренко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.72-81.
 57. Шинькович, А. В. Архетипові засади обґрунтування феномену "публічне управління" в контексті трансформаційних процесів, притаманних державному управлінню / А. В. Шинькович // Наукові праці МАУП. - 2019. - Вип. 2 (58). - С.97-104.
 58. Якобчук, В. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Д. П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.82-87.

Сучасні тенденції розвитку дизайну

 1. Вивчаємо мистецтво і дизайн // Сучасна освіта. - 2018. - №2. - С.6-7.
 2. Лучший дизайн банок Pepsi от фанатов бренда // Маркетинг и реклама. - 2015. - №5-6. - С.78-79.
 3. Освіта в сфері моди і дизайну: Європа // Сучасна освіта. - 2018. - №1. - С.8-10.
 4. Психология дизайна. Как расшифровать работу дизайнера: инструкция для клиента // Маркетолог. - 2014. - №1. - С.7-10.
 5. Психология дизайна. Как расшифровать работу дизайнера: инструкция для клиента (часть 2) // Маркетолог. - 2014. - №2. - С.10-14.
 6. Семь трендов веб-дизайна, которые будут актуальны в 2015 году. // Маркетинг и реклама. - 2015. - №1. - С.42-46.
 7. Університети Нідерландів: де і що вивчати? // Сучасна освіта. - 2018. - №12. - С.6.
 8. Perhac, J. Priemyselny dizajn- teoria a prax / J. Perhac, J. Hricisin, N. Daneshjo ; J.Perhac, J.Hricisin, N.Daneshjo // Міжнародний науковий вісник. - 2010. - C.85-91.
 9. Валенская, Т. Меблировка сада / Т. Валенская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.176-179.
 10. Дяченко, А. Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти / А. Дяченко // Український педагогічний журнал. - 2020. - №2. - С.5-15.
 11. Жуков, В. Л. Гибридные системы когнитивных моделей объектов дизайна на основе авангардного творчества / В. Л. Жуков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - №1. - С.145-150.
 12. Зверевич, В. В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное". / В. В. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2012. - №11. - С.7-17.
 13. Зверевич, В. В. "Зеленый" дизайн современной библиотеки / В.В..Прянишников Н.Е. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2014. - №2. - С.38-43.
 14. Коронотова, Е. Тренды в дизайне и оформлении торговых объектов с точки зрения СЕМ / Е. Коронотова // Стратегии. - 2012. - №9. - С.4-7.
 15. Кузуб, І. Філософські аспекти створення стандартів якості в дизайн-освіті / І. Кузуб ; І.Кузуб // Мистецтвознавчі записки. - 2010. - Випуск 17. - С.227-239.
 16. Оболонский, М. Montblanc: к вершинам дизайна / М. Оболонский ; М.Оболонский // Стратегии. - 2010. - №10. - С.48-54.
 17. Овчарек, В. С. Дизайн у виставкових технологіях / В. С. Овчарек // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.234-235.
 18. Паславська, Л. О. Традиції декоративно-ужиткового мистецтва у сучасній дизайн-освіті / Л. О. Паславська // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2013. - Вип.5 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку, м. Київ, МАУП, 23 трав. 2012 р. - С.99-102.
 19. Прищенко, С. В. Витоки дизайну в контексті культури / С. В. Прищенко, Т. В. Сенчук // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.102-110.
 20. Репецька, Л. А. Сучасний тематичний календар / Л. А. Репецька. - Фірмовий календаар як засіб реекламного інформування // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.170-173.
 21. Романенко, Л. П. Пропедевтика дизайну- шлях до розвитку творчого потенціалу особистості / Л. П. Романенко // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.222-224.
 22. Руденченко, а. А. Теоретико- методологічні засади рпозвитку етнодизайну як соціального , культурного та педагогічного феномену / а. А. Руденченко // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.216-218.
 23. Стрілець, В. Ф. Етнодизайн у меблях- дизайн майбутнього України / В. Ф. Стрілець // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.181-184.
 24. Сушко, М. Корпоративный стиль / М. Сушко // PR-менеджер. - 2010. - №9-10. - С.47-51.
 25. Чирчик, С. Дизайн- проектування в системі професійної підготовки майбутнього дизайнера середовища / С. Чирчик // Вища школа. - 2016. - №2. - С.32-40.
 26. Чирчик, С. Наука і дизайн-освіта / С. Чирчик ; С.Чирчик // Вища школа. - 2010. - №11. - С.87-93.
 27. Чирчик, С. Оптимізаційна модель "інтеграл компетентності дизайнера" / С. Чирчик // Вища школа. - 2014. - №2. - С.59-94.
 28. Шевченко, И. Дизайн До мелочей / И. Шевченко ; И.Шевченко // Новый маркетинг. - 2010. - №7. - С.52-55.
 29. Шемеліна, Т. А. Роль колірних асоціацій у дизайні / Т. А. Шемеліна // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.174-177.

Регіональна політика України

 1. Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики // Регіональна економіка. - 2020. - №2. - С.33-43.
 2. Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII від 5 лютого 2015р. // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 бер. - С.7-8.
 3. Вакуленко, В. М. "Зелена" економіка у механізмі державного управління сталим розвитком регіонів України / В. М. Вакуленко // Публічне урядування. - 2017. - №4 (9). - С.63-75.
 4. Галата, Я. 2020 варіантів майбутнього, або "куди нас заведе цей довгий шлях" / Я. Галата // Демократична Україна. - 2020. - № 10 січня. - С.2.
 5. Гаман, М. В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади / М. В. Гаман // Економіка та держава. - 2013. - №6. - С.107-109.
 6. Денисенко, М. П. Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій / М. П. Денисенко, О. М. Шапошнікова, О. Ю. Будякова // Науковий вісник: державне управління. - 2020. - Вип.1(3). - С.53-65.
 7. Дергалюк, Б. В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки / Б. В. Дергалюк // Економіка та держава. - 2020. - №4. - С.113-116.
 8. Дмитрієв, І. А. Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.115-119.
 9. Єгоров, І. Ю. Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні / І. Ю. Єгоров, Ю. О. Рижкова // Економіка і прогнозування. - 2018. - №3. - С.48-64.
 10. Желай, О. В. Формування та реалізація податкової політики України в сучасних умовах державотворення / О. В. Желай // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.240-242.
 11. Забаштанський, М. М. Роль концесій у забезпеченні регіонального розвитку / М. М. Забаштанський // Економіка та держава. - 2015. - №6. - С.59-61.
 12. Карташов, Є. Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні / Є. Г. Карташов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.119-122.
 13. Кас'яненко, О. В. Структурні трансформації розвитку економіки Запорізького регіону / О. В. Кас'яненко // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.41-44.
 14. Кіндзерський, Ю. В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних зон / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. - 2016. - №1. - С.52-71.
 15. Кінщак, А. В. Нормативно- правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України / А. В. Кінщак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №13-14. - С.100-105.
 16. Ковальчук, В. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком / В. Ковальчук // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №2. - С.132-139.
 17. Колєшня, Л. Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. - 2013. - №2. - С.9-15.
 18. Колюбакін, В. Сталий розвиток і село / В. Колюбакін // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 4 травня. - С.5.
 19. Кравченко, М. В. Сучасні тенденції соціального розвитку регіонів України / М. В. Кравченко, Л. М. Мельничук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.47-55.
 20. Кресіна, І. Державна регіональна політика: перспективи розвитку... / І. Кресіна, О. Стойко // Голос України. - 2015. - № 11 квіт. - С.7.
 21. Кузнецова, О. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов / О. Кузнецова // Вопросы экономики. - 2013. - №2. - С.121-131.
 22. Луніна, І. О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І. О. Луніна, О. О. Булана // Фінанси України. - 2018. - №1. - С.47-61.
 23. Майорова, Л. В. Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №20. - С.186-189.
 24. Майорова, Л. В. Соціальне парнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №17. - С.136-140.
 25. Матвєєнко, І. В. Особливості формування і реалізації державної регіональної політики України та зарубіжних держав / І. В. Матвєєнко // Публічне урядування. - 2016. - №4(5). - С.56-64.
 26. Мельничук, Л. М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів / Л. М. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.98-102.
 27. Олександрів, С. Об'єднання територіальних громад пропонують завершити до 2020 року / С. Олександрів // Голос України. - 2017. - № 27 липня. - С.1., 2.
 28. Ортіна, Г. В. Формування та реалізація цільової стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку реального сектора економіки / Г. В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №15. - С.25-27.
 29. Паска, О. В. Львівщина як освітній центр передумови та напрями розвитку / О. В. Паска // Регіональна економіка. - 2020. - №3. - С.46-56.
 30. Пелехатий, А. Інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України / А. Пелехатий // Світ фінансів. - 2020. - Вип.1 (62). - с.140-151.
 31. Покатаєва, О. В. Стан та напрями реалізації державних програм соціально-економічного регіонального розвитку / О. В. Покатаєва, В. В. Томарева-Патлахова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №18. - С.20-26.
 32. Ренькас, Т. І. Стан інноваційних змін у регіональній політиці України / Т. І. Ренькас // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.150-152.
 33. Романюк, С. А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави / С. А. Романюк // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.18-21.
 34. Ромашкіна, О. Маємо належно підготуватися до перегонів у жовтні / О. Ромашкіна // Голос України. - 2015. - № 5 бер. - С.3.
 35. Скобельський, В. У пошуках правди / В. Скобельський // Віче. - 2014. - №3. - С.48-49.
 36. Сотниченко, Л. Л. Інституційне забезпечення управління конкурентоспроможністю регіону на основі розвитку його інфраструктури. / Л. Л. Сотниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №13. - С.32-37.
 37. Стойко, О. Регіональна політика України: стан і перспективи / О. Стойко // Віче. - 2015. - №14. - С.15-18.
 38. Тихончук, Л. Х. Механізми державного управління ефективною реалізацією інвестиційного потенціалу сульськогосподарського комплексу у контексті регіонального розвитку / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №3. - С.139-142.
 39. Трощинський, В. П. Системи оцінювання соціального розвитку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика / В. П. Трощинський, Л. М. Мельничук, Н. П. Ярош // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.62-69.
 40. Узунов, В. В. Аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №2. - С.122-126.
 41. Узунов, В. В. Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №24. - С.140-144.
 42. Узунов, В. В. Обгрунутвання механізму державно-приватного партнерства в регіоні / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №20. - С.118-121.
 43. Узунов, В. В. Основні засади формування інноваційної політики регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №23. - С.130-134.
 44. Узунов, В. В. Реалізація підходів до формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №1. - С.140-143.
 45. Узунов, В. В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №12. - С.118-121.
 46. Узунов, В. В. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.123-128.
 47. Узунов, В. Ф. Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні / В. Ф. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.116-118.
 48. Федоренко, А. В. Муніціпальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика / А. В. Федоренко // Фінанси України. - 2013. - №7. - С.55-68.
 49. Чуріканова, О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС / О. Ю. Чуріканова // Економіка та держава. - 2015. - №2. - С.51-54.
 50. Шарова, С. В. Фінансово- кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні( регіональний аспект) / С. В. Шарова // Економіка та держава. - 2015. - №7. - С.63-66.
 51. Шемшученко, Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Ю. Шемшученко // Віче. - 2015. - №12. - С.3-6.
 52. Шпак, Л. О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №21. - С.28-30.

Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти

 1. Ефір не все стерпить // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 5 листопада. - С.4.
 2. Надійний бар'єр російській пропаганді // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 1 лютого. - C.1.
 3. Стратегічні комунікації в зоні ООС: досвід і практика // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 31 липня. - С.1.
 4. Аванесова, І. Інформаційна безпека у системі захисту прав споживачів фінансових послуг / І. Аванесова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2018. - №2. - С.55-66.
 5. Акімова, Л. М. Роль та місце економічної безпеки в системі державного управління забезпечення національної безпеки України / Л. М. Акімова // Публічне урядування. - 2018. - №2(12). - С.15-28.
 6. Бондар, Ю. В. Інформаційна безпека в контексті інноваційних трансформацій: доктринальне бачення / Ю. В. Бондар // Проблеми модернізації України. - 2017. - Вип.4 : Матеріали Всеукраїнської наук. -практ. конф "Українське суспільство:контури інновацій", 30 березня 2017 р. - С.96-100.
 7. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 8. Гнатенко, В. С. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки держави / В. С. Гнатенко, О. А. Панченко, А. М. Малєєва // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.20-23.
 9. Голованова, Н. В. Інформаційна політика України як європейської держави в умовах сучасних загроз (архетипний підхід) / Н. В. Голованова // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.143-157.
 10. Грищук, О. М. Верифікація узагальненої диференційно-ігрової моделі шаблону потенційно небезпечної кібератаки / О. М. Грищук, Р. В. Грищук, В. В. Охрімчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.53-67.
 11. Гула, Р. В. Інформаційна безпека держави в комплексі наукових підходів / Р. В. Гула // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.71-74.
 12. Гуржій, Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни / Т. Гуржій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2018. - №4. - С.16-26.
 13. Гурковський, В. І. Проблемні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері у контексті сучасних викликів / В. І. Гурковський, В. В. Друк // Публічне урядування. - 2017. - №2(7). - С.98-104.
 14. Дегтярьова, О. В. Забезпечення інформаційної безпеки у кримінальному провадженні / О. В. Дегтярьова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.401-404.
 15. Дзьобань, О. П. Інформаційна безпека: мережевий вимір / О. П. Дзьобань // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.31-34.
 16. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 17. Загурська-Антонюк, В. Ф. Державне управління інформаційно-комунікативною безпекою та лобізм в Україні / В. Ф. Загурська-Антонюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.110-114.
 18. Захаренко, К. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №1. - С.48-54.
 19. Захаренко, К. Проблеми формквання ефективної державної інформаційної політики і освіта / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №4. - С.44-49.
 20. Захаренко, К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.71-77.
 21. Захаренко, К. В. Специфіка позиціонування політичної партії в інформаційному просторі держави і суспільства / К. В. Захаренко // Держава і право. - 2019. - Вип. 85. - С.338-348.
 22. Ибрагимова, А. Роль электронного государства в обеспечении информационной безопасности / А. Ибрагимова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.401-406.
 23. Кабанцева, А. В. Інформаційна безпека дитини в державній політиці / А. В. Кабанцева // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.153-155.
 24. Коломыцев, М. Сравнение архитектур информационной безопасности / М. Коломыцев, С. Носок, Р. Тоцкий // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №1. - С.43-50.
 25. Лисенко, С. О. Організаційно-правові шляхи визначення основних дисфункцій концептуальної моделі інформаційної безпеки підприємництва / С. О. Лисенко // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 3 (54). - С.12-23.
 26. Лисенко, С. О. Методологічні підходи до розуміння категорії "система інформаційної безпеки підприємств" з точки зору герменевтики у праві / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2017. - №1(6). - С.139-145.
 27. Лисенко, С. О. Положення основних галузей права щодо інформаційної безпеки підприємств в україні / С. О. Лисенко. - С.186-188.
 28. Лисенко, С. О. Регулювання основних галузей права моделями інформаційної безпеки підприємств в Україні / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2017. - №2(7). - С.142-146.
 29. Лисенко, С. О. Спеціальна теорія адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки соціальних систем / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2018. - №1(11). - С.198-208.
 30. Лисенко, С. О. Сучасні тенденції розвитку інформаційної безпеки як об'єкта правовідносин / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.151-169.
 31. Лісовська, Ю. П. Концепція превентивних заходів у системі інформаційної безпеки України: адміністративно- правовий аспект / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 52(1-2017). - С.103-109.
 32. Маслов, О. Г. Методика підвищення захищеності інтернет речей на базі технологій блокчейна / О. Г. Маслов, О. В. Кітура // Сучасний захист інформації. - 2020. - №2 (42). - С.32-36.
 33. Мищенко, А. В. Нечітка модель оцінки ризиків інформаційної безпеки та підтримки рівня захищеності ERP-систем / А. В. Мищенко, О. В. Курило, О. А. Золотухіна // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.142-151.
 34. Нестеряк, Ю. М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України ( з початку 2014 р.) / Ю. М. Нестеряк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.123-130.
 35. Онищенко, С. В. Роль та значення інформаційної безпеки в умовах пандемії / С. В. Онищенко, А. Д. Глушко, А. С. Янко // Економіка і регіон. - 2020. - №2. - С.103-108.
 36. Опірський, І. Р. Перспективи розвитку систем штучного інтелекту в контексті інформаційної безпеки / І. Р. Опірський, Р. В. Головчак, І. Р. Мойсійчук // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.108-115.
 37. Панченко, О. Інформаційна безпека держави як елемент соціокультури / О. Панченко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.58-67.
 38. Панченко, О. А. Сучасні уявлення про інформаційну безпеку в сфері державного управління / О. А. Панченко, І. А. Середюк // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.64-66.
 39. Прав, Р. Ю. Протидія зовнішнім інформаційним загрозам в Україні / Р. Ю. Прав // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №2. - С.141-145.
 40. Рзаєва, Г. Організація інформаційної безпеки в електронному урядуванні як засіб захисту інформаційних прав / Г. Рзаєва, А. Ібрагімова // Право України. - 2020. - №4. - С.225-244.
 41. Савченко, В. А. Модель інформаційного стримування між державами на основі теорії рефлексивних ігор / В. А. Савченко, Т. М. Дзюба // Сучасний захист інформації. - 2020. - №2 (42). - С.6-18.
 42. Салаев, Т. Г. Оыт зарубежных стран в контексте усовершенствования административно-правового обеспечения информационной безопасности в таможенной сфере Украины / Т. Г. Салаев // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 3. - С.403-407.
 43. Салієва, О. Визначення рівня захищеності системи захисту інформації на основі когнітивного моделювання / О. Салієва, Ю. Яремчук // Безпека інформації. - 2020. - №1. - С.42-49.
 44. Салієва, О. Ранжування загроз визначення витрат на забезпечення захищеності системи захисту інформації на основі теорії нечітких відношень / О. Салієва, Ю. Яремчук // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №1. - С.51-59.
 45. Салієва, О. В. Когнітивна модель для дослідження рівня захищеності об'єкта критичної інфраструктури / О. В. Салієва, Ю. Є. Яремчук // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.64-73.
 46. Соснін, О. В. Окремі питання щодо розуміння сенсу понять про інформацію і комунікацію в структурі права і соціально-політичного життя України / О. В. Соснін // Юридична Україна. - 2019. - №9. - С.49-64.
 47. Сотниченко, В. М. Організаційні засади управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств / В. М. Сотниченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №2(20). - С.67-74.
 48. Сотниченко, В. М. Інформаційна безпека як базова складова економічної безпеки телекомунікаційного підприємства / В. М. Сотниченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №1(19). - С.58-66.
 49. Ставська, Л. С. Методичні проблеми аудиту інформаційних технологій: виклики та напрями їх вирішення в діяльності Рахункової палати / Л. С. Ставська // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.197-203.
 50. Степанова, В. Ю. Інформаційна безпека в умовах реалізації інформаційної політики / В. Ю. Степанова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.71-76.
 51. Ткач, Ю. Тенденції розвитку сучасного кіберпростору та його захищеності в умовах інформаційного протиборства / Ю. Ткач // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.74-79.
 52. Фармхаус, П. Р. ЗМІ як інструмент маніпуляції в зовнішніх відносинах та метод дестабілізації внутрішньодержавної ситуації / П. Р. Фармхаус // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.326-327.
 53. Цуркан, В. Метод синтезування структури систем управління інформаційною безпекою / В. Цуркан // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.116-122.
 54. Черниш, І. В. Управління інформаційною безпекою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища / І. В. Черниш, В. М. Маховка, Л. В. Лобач // Економіка і регіон. - 2020. - №1. - С.106-111.
 55. Шмалій, Л. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки телекомунікаційного підприємства: організаційно-методичні підходи / Л. В. Шмалій // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2019. - №2 (28). - С.97-103.
 56. Яковлєв, П. Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки / П. Яковлєв // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.192-197.
 57. Яковлєв, П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України / П. Яковлєв // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №4. - С.197-201.
 58. Яковлєв, П. О. Функції державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні / П. О. Яковлєв // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.155-159.
 

 

Бібліографічні списки 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: