Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Інститут дистанційного навчання
Інститут дизайну, архітектури та журналістики

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти

 1. Ефір не все стерпить // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 5 листопада. - С.4.
 2. Надійний бар'єр російській пропаганді // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 1 лютого. - C.1.
 3. Стратегічні комунікації в зоні ООС: досвід і практика // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 31 липня. - С.1.
 4. Аванесова, І. Інформаційна безпека у системі захисту прав споживачів фінансових послуг / І. Аванесова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2018. - №2. - С.55-66.
 5. Акімова, Л. М. Роль та місце економічної безпеки в системі державного управління забезпечення національної безпеки України / Л. М. Акімова // Публічне урядування. - 2018. - №2(12). - С.15-28.
 6. Бондар, Ю. В. Інформаційна безпека в контексті інноваційних трансформацій: доктринальне бачення / Ю. В. Бондар // Проблеми модернізації України. - 2017. - Вип.4 : Матеріали Всеукраїнської наук. -практ. конф "Українське суспільство:контури інновацій", 30 березня 2017 р. - С.96-100.
 7. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 8. Гнатенко, В. С. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки держави / В. С. Гнатенко, О. А. Панченко, А. М. Малєєва // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.20-23.
 9. Голованова, Н. В. Інформаційна політика України як європейської держави в умовах сучасних загроз (архетипний підхід) / Н. В. Голованова // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.143-157.
 10. Грищук, О. М. Верифікація узагальненої диференційно-ігрової моделі шаблону потенційно небезпечної кібератаки / О. М. Грищук, Р. В. Грищук, В. В. Охрімчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.53-67.
 11. Гула, Р. В. Інформаційна безпека держави в комплексі наукових підходів / Р. В. Гула // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.71-74.
 12. Гуржій, Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни / Т. Гуржій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2018. - №4. - С.16-26.
 13. Гурковський, В. І. Проблемні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері у контексті сучасних викликів / В. І. Гурковський, В. В. Друк // Публічне урядування. - 2017. - №2(7). - С.98-104.
 14. Дегтярьова, О. В. Забезпечення інформаційної безпеки у кримінальному провадженні / О. В. Дегтярьова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.401-404.
 15. Дзьобань, О. П. Інформаційна безпека: мережевий вимір / О. П. Дзьобань // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.31-34.
 16. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 17. Загурська-Антонюк, В. Ф. Державне управління інформаційно-комунікативною безпекою та лобізм в Україні / В. Ф. Загурська-Антонюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.110-114.
 18. Захаренко, К. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №1. - С.48-54.
 19. Захаренко, К. Проблеми формквання ефективної державної інформаційної політики і освіта / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №4. - С.44-49.
 20. Захаренко, К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.71-77.
 21. Захаренко, К. В. Специфіка позиціонування політичної партії в інформаційному просторі держави і суспільства / К. В. Захаренко // Держава і право. - 2019. - Вип. 85. - С.338-348.
 22. Ибрагимова, А. Роль электронного государства в обеспечении информационной безопасности / А. Ибрагимова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.401-406.
 23. Кабанцева, А. В. Інформаційна безпека дитини в державній політиці / А. В. Кабанцева // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.153-155.
 24. Коломыцев, М. Сравнение архитектур информационной безопасности / М. Коломыцев, С. Носок, Р. Тоцкий // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №1. - С.43-50.
 25. Лисенко, С. О. Організаційно-правові шляхи визначення основних дисфункцій концептуальної моделі інформаційної безпеки підприємництва / С. О. Лисенко // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 3 (54). - С.12-23.
 26. Лисенко, С. О. Методологічні підходи до розуміння категорії "система інформаційної безпеки підприємств" з точки зору герменевтики у праві / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2017. - №1(6). - С.139-145.
 27. Лисенко, С. О. Положення основних галузей права щодо інформаційної безпеки підприємств в україні / С. О. Лисенко. - С.186-188.
 28. Лисенко, С. О. Регулювання основних галузей права моделями інформаційної безпеки підприємств в Україні / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2017. - №2(7). - С.142-146.
 29. Лисенко, С. О. Спеціальна теорія адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки соціальних систем / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2018. - №1(11). - С.198-208.
 30. Лисенко, С. О. Сучасні тенденції розвитку інформаційної безпеки як об'єкта правовідносин / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.151-169.
 31. Лісовська, Ю. П. Концепція превентивних заходів у системі інформаційної безпеки України: адміністративно- правовий аспект / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 52(1-2017). - С.103-109.
 32. Маслов, О. Г. Методика підвищення захищеності інтернет речей на базі технологій блокчейна / О. Г. Маслов, О. В. Кітура // Сучасний захист інформації. - 2020. - №2 (42). - С.32-36.
 33. Мищенко, А. В. Нечітка модель оцінки ризиків інформаційної безпеки та підтримки рівня захищеності ERP-систем / А. В. Мищенко, О. В. Курило, О. А. Золотухіна // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.142-151.
 34. Нестеряк, Ю. М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України ( з початку 2014 р.) / Ю. М. Нестеряк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.123-130.
 35. Онищенко, С. В. Роль та значення інформаційної безпеки в умовах пандемії / С. В. Онищенко, А. Д. Глушко, А. С. Янко // Економіка і регіон. - 2020. - №2. - С.103-108.
 36. Опірський, І. Р. Перспективи розвитку систем штучного інтелекту в контексті інформаційної безпеки / І. Р. Опірський, Р. В. Головчак, І. Р. Мойсійчук // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.108-115.
 37. Панченко, О. Інформаційна безпека держави як елемент соціокультури / О. Панченко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.58-67.
 38. Панченко, О. А. Сучасні уявлення про інформаційну безпеку в сфері державного управління / О. А. Панченко, І. А. Середюк // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.64-66.
 39. Прав, Р. Ю. Протидія зовнішнім інформаційним загрозам в Україні / Р. Ю. Прав // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №2. - С.141-145.
 40. Рзаєва, Г. Організація інформаційної безпеки в електронному урядуванні як засіб захисту інформаційних прав / Г. Рзаєва, А. Ібрагімова // Право України. - 2020. - №4. - С.225-244.
 41. Савченко, В. А. Модель інформаційного стримування між державами на основі теорії рефлексивних ігор / В. А. Савченко, Т. М. Дзюба // Сучасний захист інформації. - 2020. - №2 (42). - С.6-18.
 42. Салаев, Т. Г. Оыт зарубежных стран в контексте усовершенствования административно-правового обеспечения информационной безопасности в таможенной сфере Украины / Т. Г. Салаев // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 3. - С.403-407.
 43. Салієва, О. Визначення рівня захищеності системи захисту інформації на основі когнітивного моделювання / О. Салієва, Ю. Яремчук // Безпека інформації. - 2020. - №1. - С.42-49.
 44. Салієва, О. Ранжування загроз визначення витрат на забезпечення захищеності системи захисту інформації на основі теорії нечітких відношень / О. Салієва, Ю. Яремчук // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №1. - С.51-59.
 45. Салієва, О. В. Когнітивна модель для дослідження рівня захищеності об'єкта критичної інфраструктури / О. В. Салієва, Ю. Є. Яремчук // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.64-73.
 46. Соснін, О. В. Окремі питання щодо розуміння сенсу понять про інформацію і комунікацію в структурі права і соціально-політичного життя України / О. В. Соснін // Юридична Україна. - 2019. - №9. - С.49-64.
 47. Сотниченко, В. М. Організаційні засади управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств / В. М. Сотниченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №2(20). - С.67-74.
 48. Сотниченко, В. М. Інформаційна безпека як базова складова економічної безпеки телекомунікаційного підприємства / В. М. Сотниченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №1(19). - С.58-66.
 49. Ставська, Л. С. Методичні проблеми аудиту інформаційних технологій: виклики та напрями їх вирішення в діяльності Рахункової палати / Л. С. Ставська // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.197-203.
 50. Степанова, В. Ю. Інформаційна безпека в умовах реалізації інформаційної політики / В. Ю. Степанова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.71-76.
 51. Ткач, Ю. Тенденції розвитку сучасного кіберпростору та його захищеності в умовах інформаційного протиборства / Ю. Ткач // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.74-79.
 52. Фармхаус, П. Р. ЗМІ як інструмент маніпуляції в зовнішніх відносинах та метод дестабілізації внутрішньодержавної ситуації / П. Р. Фармхаус // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.326-327.
 53. Цуркан, В. Метод синтезування структури систем управління інформаційною безпекою / В. Цуркан // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.116-122.
 54. Черниш, І. В. Управління інформаційною безпекою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища / І. В. Черниш, В. М. Маховка, Л. В. Лобач // Економіка і регіон. - 2020. - №1. - С.106-111.
 55. Шмалій, Л. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки телекомунікаційного підприємства: організаційно-методичні підходи / Л. В. Шмалій // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2019. - №2 (28). - С.97-103.
 56. Яковлєв, П. Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки / П. Яковлєв // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.192-197.
 57. Яковлєв, П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України / П. Яковлєв // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №4. - С.197-201.
 58. Яковлєв, П. О. Функції державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні / П. О. Яковлєв // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.155-159.
 

 

Бібліографічні списки 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: