Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2021

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Бізнес-як ефективна складова сталого розвитку України

 1. Бізнес у "білих рукавичках" // Финансовые услуги. - 2020. - №3-4(141-142). - С.12-15.
 2. Держава зацікавлена в активній співпраці з бізнесом // Голос України. - 2021. - №80, № 28 квітня. - С.3.
 3. З бізнесом слід спілкуватися частіше // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 20 листопада. - С.2.
 4. Как сохранить бизнес в условиях кризиса? // Финансовые услуги. - 2020. - №3-4(141-142). - С.24-25.
 5. Кризис - это не только испытание компании на прочность, но и шанс найти новые возможности для бизнеса // Маркетинг и реклама. - 2020. - №4. - С.8-21.
 6. На осучаснення процедури банкрутства чекають і бізнес, і звичайні громадяни // Голос України. - 2018. - № 20 липня. - С.1., 2.
 7. Основні стратегії розвитку і ТОП-5 загроз для зростання бізнесу в Україні та світі в 2019 році // Страхова справа. - 2019. - №3. - С.32.
 8. Франчайзинг - це вигідно! // Фармацевт практик. - 2018. - №12(175). - С.34-35.
 9. Аблязова, Н. Р. Управління у сфері соціального підприємництва як інноваційної форми ведення бізнесу / Н. Р. Аблязова, С. Г. Козловська // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №8. - С.19-23.
 10. Білоцька, І. А. Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні / І. А. Білоцька // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.54-58.
 11. Васильчук, І. П. Інвестиції бізнесу у сталий розвиток: кращі практики вітчизняних компаній / І. П. Васильчук, А. О. Соколов // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.46-52.
 12. Вовкотруб, О. В кризис выигрывают отечественные бизнесы с гибким менеджментом / О. Вовкотруб // Маркетинг и реклама. - 2020. - №4. - С.30-31.
 13. Глєбова, А. О. Організація управління підприємств малого бізнесу в сфері послуг: українські реалії / А. О. Глєбова, М. О. Солодовник // Економіка і регіон. - 2020. - №1. - С.126-131.
 14. Гоць, А. Бізнес у дзеркалі соціологічного теоретизування / А. Гоць // Грані. - 2021. - Т.24, №3. - С.16-24.
 15. Диба, М. І. Джерела фінансування технологізації бізнесу та соціальної сфери в умовах епідеміологічних ризиків / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Фінанси України. - 2020. - №6. - С.93-104.
 16. Дудар, Т. Розвиток бджільництва в Україні; досягнути успіхи, необхідність маркетингової кооперації в галузі, стратегія медового бізнесу / Т. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2020. - Вип.2(96) : квітень-червень. - С.36-49.
 17. Зимовець, В. В. Валютна політика: вплив на моделі фінансування бізнесу в Україні / В. В. Зимовець // Наукові праці НДФІ. - 2018. - №2(83). - С.49-52.
 18. Кобильнік, Д. А. Оподаткування ІТ галузі: питання реалізації та складнощі впровадження / Д. А. Кобильнік, В. В. Михайленко // Право та інновації. - 2020. - №2. - С.99-104.
 19. Крамаренко, А. О. Інклюзивний формат креативних індустрій для соціального бізнесу / А. О. Крамаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.23-29.
 20. Кремер, В. Які наслідки для бізнесу несуть кіберризики і яу їх можна мінімізувати? / В. Кремер, І. Чичкан // Страхова справа. - 2018. - №1. - С.38-40.
 21. Лавриненко, С. Будущее, где все сидят по домам на карантине. Какой бизнес будет развиваться в эпидемию / С. Лавриненко // Банковский менеджмент. - 2020. - №3. - С.2-4.
 22. Мадяр, Р. О. Управління витратами в ланцюгах постачання як інструмент досягнення конкурентних переваг бізнесу в глобальному економічному просторі / Р. О. Мадяр, В. Р. Гадьмаші, С. М. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.66-70.
 23. Медведева, А. 20 инструментов для увеличения продаж от больших дядей для микробизнесов / А. Медведева // Наука продаж: от технологии к искусству. - 2020. - №4. - С.20-22.
 24. Морарь, Д. Р. Напрями розвитку державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки України / Д. Р. Морарь // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №10. - С.89-95.
 25. Носач, Л. Вплив виставкової діяльності на розвиток бізнесу / Л. Носач // Маркетинг в Україні. - 2019. - №4. - С.38-45.
 26. Олюнин, А. Все, что не убивает, делает нас сильнее: эволюция бизнес-процессов в эпоху COVID-19 / А. Олюнин // Наука продаж: от технологии к искусству. - 2020. - №4. - C.24-25.
 27. Омелянчук, І. Країні потрібен потужний середній клас / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 14 червня. - С.2.
 28. Писана, Н. Діалог влади з бізнесом породжує важливі ініціативи / Н. Писана // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 16 квітня. - С.2.
 29. Поликаров, В. Для чего собственнику бизнеса персональная финансовая стратегия? / В. Поликаров // Наука продаж: от технологии к искусству. - 2020. - №3. - С.6-7.
 30. Пчелянська, Г. О. Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища / Г. О. Пчелянська, Ю. О. Головчук, Л. В. Дибчук // Економіка та держава. - 2021. - №3. - С.88-92.
 31. Селіщев, С. В. Ідентифікація ризику шахрайства в управлінні проєктами у транспортно-логістичному бізнесі / С. В. Селіщев // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №5. - С.13-15.
 32. Соломатіна, Г. В. Лізинг в системі стратегічного розвитку фінансового потенціалу субєктів господарювання аграрного сектора економіки / Г. В. Соломатіна // Економіка та держава. - 2020. - №5. - С.93-97.
 33. Сопко, В. Оцінка бізнесу в умовах євроінтеграції / В. Сопко, О. Фоміна, О. Ромашко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2019. - №3. - С.125-126.
 34. Хоружий, Г. Компетентнісні моделі у вищій освіті та бізнесі: зарубіжний досвід / Г. Хоружий // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2018. - №1. - С.131-147.
 35. Шведова, К. Нові можливості бізнесу в умовах кризи, викликаної всесвітньою пандемією / К. Шведова, О. Рибак // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах. - 2020. - С.64-69.
 36. Шигун, М. М. Концептуальні зміни в бухгалтерському обліку під впливом сталого розвитку бізнесу / М. М. Шигун // Фінанси України. - 2019. - №2. - С.82-98.

Освіта - інвестиція в майбутнє

 1. Дистанційні технології - методи динамічного сприйняття інформації як основа оновлення змісту освіти // Новий колегіум. - 2020. - №3. - С.25-33.
 2. Освіта матиме рекордну фінансову підтримку // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 1 жовтня. - С.1-2.
 3. Андрущенко, В. Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2020. - №2. - С.7-12.
 4. Астахова, В. Учебно-научный комплекс непрерывного образования - новый формат нового образовательного пространства / В. Астахова // Новий колегіум. - 2020. - №2. - С.10-13.
 5. Астахова, Е. Потребность в измении моделей и подходов к управлению образовательными системами в условиях турбулентности общественных процессов / Е. Астахова // Новий колегіум. - 2020. - №2. - С.3-6.
 6. Барнабішвілі, Н. Використання процесного підходу в дослідженнях державного регулювання освітянської проблематики / Н. Барнабішвілі // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.233-235.
 7. Біденко, Є. Діалектика становлення аксіологічної платформи особистості в педагогічному процесі / Є. Біденко // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.72-78.
 8. Білозір, О. В. Підходи до взаємодії та участі України в трансєвропейських освітніх програмах / О. В. Білозір // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.88-92.
 9. Булатова, О. Вплив системи освіти та охорони здоров'я на рівень соціальної безпеки країн у контексті глобальних цілей сталого розвитку / О. Булатова, О. Грибіненко // Журнал європейської економіки. - 2020. - Т.19, №1. - С.27-47.
 10. Вапнярчук, Н. М. Світовий досвід професійного розвитку персоналу / Н. М. Вапнярчук // Право та інновації. - 2020. - №2. - С.63-69.
 11. Гордієнко, С. Г. Що потрібно освіті: новації, чи інновації / С. Г. Гордієнко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.310-312.
 12. Грабовенко, Н. Державна освітня політика крізь призму сучасних процесів у сфері відтворення знань / Н. Грабовенко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.16-22.
 13. Грень, Л. Шляхи розв'язання проблемних питань у сфері функціонування професійно-технічної освіти в Україні / Л. Грень // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №4. - С.38-47.
 14. Данилець, О. Наші випускники конкурентноспроможні на ринку праці / О. Данилець // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 2 квітня. - С.2.
 15. Джинджоян, В. В. Реалізація туристичних програм у сфері освіти, медицини, природоохорони / В. В. Джинджоян // Економіка та держава. - 2020. - №1. - С.50-53.
 16. Дмитренко, Г. А. Розбудова інноваційної освіти в умовах нової соціальної реальності / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.351-353.
 17. Журавльов, Ю. Дуальна форма здобуття освіти - втілена реальність / Ю. Журавльов // Новий колегіум. - 2020. - №4. - С.71-75.
 18. Засєкіна, Т. Інтегративний підхід у шкільній природничій освіті / Т. Засєкіна // Український педагогічний журнал. - 2020. - №4. - С.61-68.
 19. Зінченко, Л. Педагогічні умови формування професійної відповідальності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту / Л. Зінченко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.13-18.
 20. Квасній, Л. Г. Особливості освіти в умовах нової соціальної реальності в Україні та за кордоном / Л. Г. Квасній, Б. В. Петрина // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - 333-335.
 21. Квітка, О. Зміст і структура загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей / О. Квітка // Український педагогічний журнал. - 2020. - №1. - С.14-19.
 22. Кіт, М. Трансформація освіти в контексті соціокультурної динаміки ХХІ століття: виклик-відповідь / М. Кіт // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.26-32.
 23. Коваленко, С. Як покращити дистанційне навчання / С. Коваленко // Голос України. - 2021. - №84, № 7 травня. - С.2.
 24. Кравченко, О. Доброчесність - важливий крок до кар'єрного зростання / О. Кравченко // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 30 квітня. - С.5.
 25. Кузьмін, І. О. Роль і місце державного регулювання освіти в системі державного управління / І. О. Кузьмін // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.11 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.223-226.
 26. Літвінова, І. О. Гуманітаризація освіти як важливий ресурс суспільного розвитку / І. О. Літвінова, Н. І. Хлизова, Є. О. Грибкова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2020. - С.48-55.
 27. Малолєткова, О. Безпековий виклик об'єднує нас / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 22 січня. - С.1., 2.
 28. Миськів, Л. До проблеми визначення поняття "інклюзивна освіта" / Л. Миськів // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.220-224.
 29. Мороз, В. М. Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект / В. М. Мороз, С. А. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.88-96.
 30. Москвич, Ю. В. Перекладацька компетентність у контексті євроінтеграції української освіти / Ю. В. Москвич // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.11 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.148-152.
 31. Неїжмак, В. Змішані форми навчання практикуватимуть і після пандемії / В. Неїжмак // Голос України. - 2021. - №26, № 12 лютого. - С.6.
 32. Нич, Т. В. Трансформації вищої освіти: закономірності і тенденції / Т. В. Нич // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.349-350.
 33. Олійник, Т. Особливості використання ресурсів культурної спадщини у педагогічному університеті / Т. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2021. - №1. - С.3-12.
 34. Палагусинець, Р. Інтелектуальний капітал у системі кадрової політики дипломатичної служби / Р. Палагусинець // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.40-51.
 35. Пёхов, В. Н. Развитие инновационного образования в условиях новой социальной реальности / В. Н. Пёхов, С. В. Пёхова, В. В. Шевчук // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.327-330.
 36. Пірен, М. І. Роль освіти як чинника мотивації громадян на єдність, толерантність і мир в управлінській культурі проблемного світу / М. І. Пірен, О. М. Петроє, М. Г. Іванчук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.21-27.
 37. Решетняк, Е. Сущность и цели формирования образовательных кластеров / Е. Решетняк // Новий колегіум. - 2020. - №2. - С.7-10.
 38. Синьов, В. Тенденції професійної підготовки фахівців спеціальної освіти в системі вищої школи / В. Синьов, Д. Супрун, М. Шеремет // Вища освіта України. - 2020. - №1. - С.34-42.
 39. Сороко, Н. Модель розвитку вчителя-лідера у STEAM-орієнтованому освітньому середовищі закладу загальної освіти / Н. Сороко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №4. - С.68-79.
 40. Соснін, О. В. Науково-освітня діяльність закладів післядипломної освти як складова національної безпеки / О. В. Соснін, Л. Л. Ляхоцька // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.88-91.
 41. Успаленко, В. Перспективи розвитку дистанційної та онлайн освіти в сучасних умовах / В. Успаленко, Л. Попова, О. Шептуха // Новий колегіум. - 2020. - №4. - С.98-102.
 42. Халіна, В. Апгрейдінг освітніх програм: методичні аспекти сучасного підходу до формулювання результатів навчання / В. Халіна, О. Сироватський // Новий колегіум. - 2020. - №4. - С.113-117.
 43. Чижевський, Б. Міжнародний день освіти: стратегічні завдання для країни / Б. Чижевський // Голос України. - 2021. - №12, № 23 січня. - С.4-5.
 44. Шпачинський, І. Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти / І. Шпачинський // Вища освіта України. - 2020. - №2. - С.46-51.
 45. Якимчук, О. Компетентісний підхід в освіті: українські реалії / О. Якимчук // Вища освіта України. - 2020. - №3. - С.19-25.

Розвиток місцевого самоврядування в Україні

 1. Проведення реформи децентралізації - одне з основних питань Верховної ради // Голос України. - 2021. - №143, № 31 липня. - С.2.
 2. Продовження реформи децентралізації вимагає оновлення закону про місцеве самоврядування // Голос України. - 2021. - №78, № 24 квітня. - С.1., 2.
 3. Бабін, І. Правова природа самооподаткування / І. Бабін // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №1. - С.138-142.
 4. Бабін, І. І. Самооподаткування населення як інститут фінансового права / І. І. Бабін // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.140-143.
 5. Бабын, Ы. Правова природа податкових повноважень органыв мысцевого самоврядування / Ы. Бабын, В. Вдовычен // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №5. - С.151-155.
 6. Баранов, С. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні / С. Баранов // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.115-120.
 7. Батанов, О. Самоврядування територіальних громад і конституція-пошук консесусу чи концептуальний переворот? / О. Батанов, М. Пухтинський // Юридична Україна. - 2020. - №1. - С.47-53.
 8. Беспалов, М. О. Особливості фінансової децентралізації в контексті світового досвіду / М. О. Беспалов // Економіка та держава. - 2020. - №11. - С.112-115.
 9. Бобровник, Д. А. Дихотомія "локальне/глобальне" як основоположний концепт набуття міжнародної правосуб'єктності територіальною громадою / Д. А. Бобровник // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.58-66.
 10. Бондаренко, В. М. Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів / В. М. Бондаренко, О. В. Бондаренко // Економіка та держава. - 2020. - №7. - С.50-54.
 11. Бортнік, О. В. Управління ризиками в органах місцевого самоврядування на основі міжнародних стандартів / О. В. Бортнік // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.141-148.
 12. Боярський, В. О. Міжнародний компонент у діяльності органів місцевого самоврядування / В. О. Боярський // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.122-129.
 13. Боярський, О. О. Індивідуальний габітус людини в умовах місцевого самоврядування: роль індивідуальної соціалізації і індивідуальної правової соціалізації у його становленні й розвитку / О. О. Боярський // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 1. - С.86-96.
 14. Боярський, О. О. Людина в територіальній громаді: теоретичні підходи до розуміння знаходження та функціонування / О. О. Боярський // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.83-88.
 15. Боярський, О. О. Становлення феноменології муніципальної людини в межах громадянського суспільства і держави / О. О. Боярський // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.110-118.
 16. Бурда, в. Є. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації як одного з механізмів формування ресурсної бази місцевого самоврядування / в. Є. Бурда, Л. В. Петраніч // Економіка та держава. - 2020. - №5. - С.167-170.
 17. Венцель, В. Реформа децентралізації в Україні та соціальна функція держави: виклики та перспективи / В. Венцель // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.18-29.
 18. Голосніченко, Д. І. Організаційно-правовий статус територіальних громад в Україні / Д. І. Голосніченко, О. Д. Рибак // Юридична Україна. - 2020. - №8. - С.33-43.
 19. Горбунова, О. Реформа децентралізації триває і зростає відповідальність / О. Горбунова // Голос України. - 2021. - №86, № 12 травня. - С.1., 2.
 20. Дяченко, С. А. Аналіз розвитку інституту місцевих бюджетів в Україні: тенденції та прогнози / С. А. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №8. - С.63-69.
 21. Ємельяненко, К. Утворення старостинських округів в об'єднаних територіальних громадах / К. Ємельяненко // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №3. - С.207-211.
 22. Закоморна, К. Принцип муніципальної автономії як гарантія децентралізації публічної влади / К. Закоморна // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №2. - С.143-147.
 23. Золотоноша, О. Правове регулювання місцевих органів влади / О. Золотоноша // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.153-156.
 24. Золотоноша, О. Реформування місцевого самоврядування в Україні / О. Золотоноша // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.198-202.
 25. Калараш, А. А. Конс'юмеризм та комунітаризм: актуальні питання детермінованості та взаємодії в межах територіальної громади / А. А. Калараш // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.141-146.
 26. Калараш, А. А. Теоретичні підходи до розумінняфеноменології споживача та її значення для розвитку територіальної громади / А. А. Калараш // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.130-135.
 27. Карпенко, О. О. Запобігання та протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування / О. О. Карпенко, К. О. Кудлінська, К. Є. Кузнецова // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.97-103.
 28. Компанієць, М. М. Організаційна та організаційно-правова діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення безоплатної правової допомоги / М. М. Компанієць // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.147-153.
 29. Котковський, В. С. Підтримка розвитку сфери фізичної культури та спорту територіальною громадою криворіжжя / В. С. Котковський, О. М. Мельник, М. О. Богатирьова // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.92-97.
 30. Кравченко, Т. Процеси забезпечення якості в органах місцевого самоврядування: особливості визначення та оцінювання / Т. Кравченко // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.121-132.
 31. Кравчик, Г. Децентралізація влади в Україні на тлі пандемії COVID-19 / Г. Кравчик // Грані. - 2021. - Т.24, №1. - С.35-45.
 32. Круглашов, А. Здобутки і труднощі в реалізації децентралізації влади в Україні / А. Круглашов, В. Бурега // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №2. - С.68-76.
 33. Крушельницька, Т. Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.6-17.
 34. Куз, С. М. Сучасні реалії національно-патріотичного виховання молоді України на рівні місцевого самоврядування / С. М. Куз // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2020. - С.79-82.
 35. Куценко, Т. Ф. Ключові термінологічні засади управління соціально-економічним розвитком муніципалітетів в Україні / Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей // Економіка та держава. - 2021. - №2. - С.84-91.
 36. Кушнір, Б. Успішні територіальні громади - це запорука розвитку країни / Б. Кушнір // Голос України. - 2021. - №168, № 4 вересня. - С.2.
 37. Левчук, А. Обмеження одержання подарунків як механізм запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням / А. Левчук // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.163-169.
 38. Лола, В. Локальна ідентичність та "соціальне включення" в умовах децентралізації влади в Україні / В. Лола // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.129-137.
 39. Лола, В. Самоосвіта як складова підвищення інтегральної компетентності депутатів місцевих рад / В. Лола // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №6. - С.140-150.
 40. Максименко, Ю. П. Статус повноважених сільських, селищних,міських голів у системі місцевого самоврядування України / Ю. П. Максименко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.144-150.
 41. Маматова, Т. Удосконалення місцевого самоврядування в Україні на основі європейської моделі самооцінювання САF / Т. Маматова, О. Бортнік // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №4. - С.5-15.
 42. Молоканова, В. Трансформаційні технології у процесах розвитку спроможних територіальних громад / В. Молоканова, Ю. Ольховікова // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.87-97.
 43. Мороз, О. Держава і місцеве самоврядування в Україні як інститути утвердження влади народу (питання взаємодії) / О. Мороз // Право України. - 2021. - №2. - С.42-51.
 44. Незвінська, Є. Правовий статус мера: зарубіжний досвід / Є. Незвінська // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №5. - С.171-175.
 45. Парило, Т. С. Сутність взаємодії органів публічної влади з недержавними організаціями у сфері гуманітарного розвитку регіону / Т. С. Парило // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.60-66.
 46. Петришина, М. О. Теоретико-правові проблеми забезпечення надання публічних послуг суб'єктам господарювання органами місцевого самоврядування / М. О. Петришина // Право та інновації. - 2020. - №2. - С.93-98.
 47. Рудень, Д. Об'єднання територіальних громад як важливий феномен розвитку конституційних цінностей української правової держави / Д. Рудень // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.203-207.
 48. Сардар, М. Р. Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану / Мохаммад Рахман Огли Сардар // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.55-61.
 49. Сергієнко, А. Державна підтримка добровільного об'єднання територіальних громад / А. Сергієнко // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №6. - С.178-182.
 50. Сірик, З. О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади / З. О. Сірик // Регіональна економіка. - 2020. - №2. - С.17-32.
 51. Сірик, З. О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування / З. О. Сірик // Регіональна економіка. - 2020. - №1. - С.100-112.
 52. Степанюк, А. В. Роль фінансової децентралізації в управлінні системою фінансів місцевого самоврядування / А. В. Степанюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.83-87.
 53. Сторонянська, І. Особливості та проблеми здійснення громадського контролю виконання бюджетів територіальних громад / І. Сторонянська, А. Беля // Світ фінансів. - 2020. - Вип.4 (65). - С.103-117.
 54. Удод, Є. Програмування розвитку місцевого самоврядування: регіональний досвід і сучасні виклики / Є. Удод // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.131-140.
 55. Фараджов, Ш. Я. Повноваження органів місцевого самоврядування в системі національної безпеки / Ш. Я. Фараджов // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №6. - С.109-114.
 56. Хван, Р. М. Муніципальна політика держави: онтологічні та нормативні підходи до визначення елементного складу / Р. М. Хван // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.173-179.
 57. Хван, Р. М. Муніципальна реформа в Україні: доктринальний підхід до визначення складових системних блоків реалізації / Р. М. Хван // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - С.155-166.
 58. Хван, Р. М. Становлення та розвиток муніципальної правової політики України в контексті подальшого розвитку демократичної правової державності / Р. М. Хван // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 1. - С.113-120.
 59. Черниш, Р. Ф. Окремі проблемні правові, організаційні та інформаційні аспекти утворення і функціонування об'єднаних територіальних громад / Р. Ф. Черниш, М. П. Тітовець // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 4. - C.117-122.
 60. Чуприна, Л. М. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової стійкості об'єднаних територіальних громад / Л. М. Чуприна, Е. Г. Мороз // Економіка та держава. - 2020. - №10. - С.50-55.
 61. Шатило, О. А. Фінансово-бюджетний аспект функціонування системи місцевого самоврядування в Україні крізь призму впровадження адміністративно-територіальної реформи / О. А. Шатило // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.87-91.
 62. Шаульская, Г. Публичное управление и трансформации украинской модели гражданского общества / Г. Шаульская // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.35-43.
 63. Шумляєва, І. Вплив європейських норм партисипативної демократії на підвищення рівня участі громадян України в місцевому самоврядуванні / І. Шумляєва // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №1. - С.113-120.
 64. Шумляєва, І. Удосконалення систем місцевого самоврядування у контексті реформ територіальноїорганізації влади в країнах Північної Європи / І. Шумляєва // Аспекти публічного управління. - 2021. - Т.9. №2. - С.50-56.
 65. Якобчук, В. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Д. П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.82-87.
 66. Якобчук, В. П. Ефективність інституційного забезпечення народного представництва в територіальних громадах / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.115-121.

Пандемія COVID-19 як новий виклик

 1. COVID-19: кількість жертв зростає, персоналу не вистачає // Голос України. - 2021. - №54, № 24 березня. - С.1., 16.
 2. Аналіз атак, що використовуються кіберзлочинцями під час пандемії COVID-19 // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №4. - С.220-226.
 3. Аудит у сфері фондів COVID-19. Цікава статистика // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №6. - С.34-35.
 4. Вакцинація "генами": як це відбувається і чи допоможе у бротьбі з COVID-19 // Фармацевт практик. - 2020. - №6. - С.8-9.
 5. Вакцинація в умовах пандемії COVID-19: експертна думка // Фармацевт практик. - 2020. - №5. - С.22.
 6. Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті // Український педагогічний журнал. - 2020. - №3. - С.15-23.
 7. Загрози здоров'ю в європейському регіоні та їх економічний вплив: уроки для України // Економіка і регіон. - 2020. - №3. - С.70-77.
 8. Кримінологічна політика в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 // Вісник національної академії правових наук. - 2020. - : Т.27, №2. - С.190-209.
 9. Маркетологи про уроки COVID-19 // Маркетинг в Україні. - 2020. - №6. - С.12-20.
 10. Неформальна освіта-наша відповідь COVID-19 // Маркетинг в Україні. - 2020. - №2. - С.41-45.
 11. Новые возможности дистанционного обслуживания // Фармацевтическая отрасль. - 2020. - №3. - С.26-27.
 12. Особливості коморбідного перебігу бронхіальної астми та гострої коронавірусної інфекції // Міжнародний медичний журнал. - 2021. - №2(106). - С.10-16.
 13. Практичний коментар щодо складання звіту про управління та розкриття впливу пандемії COVID-19 // Фінанси України. - 2021. - №6. - С.7-28.
 14. Ситуация в страховой индустрии ЕС в связи с пандемией COVID-19 // Финансовые услуги. - 2020. - №2 (140). - С.40-42.
 15. Уряд забезпечує фінансову підтримку громадянам у разі захворювання на COVID-19 та під час самоізоляції // Соціальний захист сьогодні. - 2020. - №11-12. - С.19-20.
 16. Уряд змінює стратегію боротьби з COVID-19 // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 11 серпня. - C.1.
 17. Антошкин, В. Н. Реакция человечества на COVID-19 как маркер перехода к новой цивилизации / В. Н. Антошкин, М. В. Кочинашвили // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2020. - №3-4. - С.46-60.
 18. Бакальчук, В. Етнополітичні виклики пандемії COVID-19: міжнародний та національний контексти / В. Бакальчук // Грані. - 2021. - Т.24, №3. - С.49-55.
 19. Білявська, Ю. Кібербезпека та захист інформації під час пандемії COVID-19 / Ю. Білявська, Н. Микитенко, Я. Шестак // Товари і ринки. - 2021. - №1 (37). - С.34-46.
 20. Бовш, Л. Геокарта клієнтського середовища ресторану: наукове обгрунтування / Л. Бовш, А. Расулова, А. Охріменко // Товари і ринки. - 2021. - №1 (37). - С.76-85.
 21. Бондар, В. Операція "Вакцинація" / В. Бондар // Голос України. - 2021. - №15, № 28 січня. - С.2.
 22. Вітер, О. Коронавірус атакує на західному напрямку. Ситуація майже критична.... / О. Вітер // Голос України. - 2021. - №31, 32, № 19 лютого. - С.1., 11.
 23. Власенко, О. О. Інноваційні підходи до управління підприємством в умовах нової соціальної реальності / О. О. Власенко // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.288-289.
 24. Волосевич, І. Вплив СOVID-19 на життя українців / І. Волосевич // Маркетинг в Україні. - 2020. - №6. - С.4-11.
 25. Григораш, О. В. Світова економіка в умовах covid-19 / О. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. В. Ченцов // Економіка та держава. - 2020. - №4. - С.104-108.
 26. Гудіма, Т. Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID-19) / Т. Гудіма // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №4. - С.70-75.
 27. Давимука, С. А. Економічна криза, обумовлена пандемією COVID-19: передбачення, прогнози, заходи пом'якшення / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. - 2020. - №4. - С.93-105.
 28. Дем'янчук, М. А. Фінансова система України під впливом COVID-19 / М. А. Дем'янчук, О. В. Журавель, К. Є. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №10. - С.13-21.
 29. Денисенко, М. П. Сучасний стан та тенденції розвитку малого й середнього підприємництва у контексті забезпечення його економічної безпеки / М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко, Н. М. Гомон // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.19-25.
 30. Денісова, Л. Л. Вплив пандемії Covid-19 на можливість реалізації та додержання прав і свобод в Україні / Л. Л. Денісова // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.155-158.
 31. Дзюблюк, О. В. Економічний розвиток і банківський сектор в умовах глобальної пандемічної кризи / О. В. Дзюблюк // Фінанси України. - 2020. - №6. - С.25-55.
 32. Динник, І. П. Роль громадянського суспільства у протидії пандемії COVID-19 / І. П. Динник // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №9. - С.131-136.
 33. Думанчук, М. Отслеживание вирусов - новый тренд или необходимость? Что именно способны отследить новые технологии? / М. Думанчук // Фармацевтическая отрасль. - 2020. - №3. - С.82-85.
 34. Дурман, М. О. Підготовка депутатів місцевих рад неурядовими організаціями в умовах пандемії Covid-19 / М. О. Дурман, Л. Б. Грицак // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.318-321.
 35. Дьяченко, О. Зовнішня торгівля України у період пандемії COVID-19 / О. Дьяченко, О. Гончаренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2020. - №6. - С.94-106.
 36. Ермакова, В. Взгляд AM Best на текущее состояние глобального рынка перестрахования сегмента "non-life" / В. Ермакова // Финансовые услуги. - 2020. - №2 (140). - С.28-30.
 37. Жукорська, Я. М. Пандемія COVID-19 та її можливості наслідки для системи ООН / Я. М. Жукорська // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.444-447.
 38. Заросило, В. О. Коронавірус в Україні та правові методи боротьби і результати / В. О. Заросило, А. М. Кислий // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.152-154.
 39. Зварич, Р. Вплив пандемії COVID-19 на регіональну структуру міжнародних міграційних потоків / Р. Зварич, Л. Книш // Вісник економіки. - 2021. - №1. - С.33-45.
 40. Зварич, Р. Управління кризовими ситуаціями та лідерство в умовах коронакризи / Р. Зварич, Т. Тиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2020. - Вип.2(96) : квітень-червень. - С.135-147.
 41. Иванов, А. Критические размышления на тему организации противодействия пандемии Covid-19 в США / А. Иванов // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2020. - С.197-200.
 42. Карпаваєв, Т. Митна справа в умовах COVID-19 / Т. Карпаваєв // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №5. - C.42-57.
 43. Карпенко, П. Харчування при коронавірусній інфекції COVID-19 / П. Карпенко, Н. Притульська, Д. Федорова // Товари і ринки. - 2020. - №2(34) : Технічні науки. - С.5-21.
 44. Квасній, Л. Г. Особливості освіти в умовах нової соціальної реальності в Україні та за кордоном / Л. Г. Квасній, Б. В. Петрина // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - 333-335.
 45. Киракасянц, А. Как Covid-19 изменил привычки потребителей: два взгляда / А. Киракасянц // Банковский менеджмент. - 2020. - №2. - С.50-52.
 46. Кириленко, А. Європейські тренди розвитку інклюзивного туризму в період пост-COVID-19 / А. Кириленко, С. Мельниченко, Т. Дугляк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2021. - №3. - С.4-11.
 47. Клапків, Ю. М. Проблеми функціонування ринку страхових послуг в умовах поширення COVID-19 / Ю. М. Клапків, В. С. Свірський // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №2. - С.5-9.
 48. Коваль, Л. COVID-19 : знати, щоб не розгубитися / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 4 вересня. - С.2.
 49. Коваль, Л. COVID-19 поклав у лікарні 48 тисяч українців / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 9 вересня. - С.2.
 50. Короленко, Н. В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної кризи COVID-19 / Н. В. Короленко, Т. І. Ларіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.59-65.
 51. Коул, Т. Як виробникам і ритейлерам підготуватися до стабілізації після COVID-19 / Т. Коул // Маркетинг в Україні. - 2020. - №2. - С.7-9.
 52. Кравчик, Г. Децентралізація влади в Україні на тлі пандемії COVID-19 / Г. Кравчик // Грані. - 2021. - Т.24, №1. - С.35-45.
 53. Крамський, С. Концептуальна модель управління змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих бізнес-компаній / С. Крамський, Г. Джугелі // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах. - 2020. - С.33-42.
 54. Мазаракі, А. Домінанти ринку FINTECH під час пандемії COVID-19 / А. Мазаракі, Т. Волосович // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2021. - №2. - C.4-19.
 55. Мазаракі, А. Світовий туризм у період пандемії COVID-19 / А. Мазаракі, Т. Ткаченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №5. - С.27-41.
 56. Макаренко, М. В. Забезпечення права на охорону здоров'я як стратегічний національний пріоритет / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №12. - С.85-88.
 57. Макаренко, М. В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.101-104.
 58. Максименко, О. "Суспільство після пандемії: світ і Україна" ХVІ Міжнародні соціологічні читання пам'яті Наталії Паніної / О. Максименко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2021. - №1. - С.172-183.
 59. Малолєткова, О. Карантин буде зональним / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 1 серпня. - С.2.
 60. Машіка, Г. В. Правові та економічні аспекти туристичної галузі України під час пандемії COVID-19 / Г. В. Машіка, К. А. Горюнова // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №3. - С.5-11.
 61. Мережко, Н. Вплив пандемії COVID-19 на світовий ринок елітних товарів / Н. Мережко, О. Золотарьова // Товари і ринки. - 2021. - №1 (37). - С.4-18.
 62. Нежива, М. Форензік як інструмент протидії факторинговим ризикам / М. Нежива, В. Мисюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2021. - №2. - С.73-86.
 63. Олюнин, А. Все, что не убивает, делает нас сильнее: эволюция бизнес-процессов в эпоху COVID-19 / А. Олюнин // Наука продаж: от технологии к искусству. - 2020. - №4. - C.24-25.
 64. Онищенко, С. В. Роль та значення інформаційної безпеки в умовах пандемії / С. В. Онищенко, А. Д. Глушко, А. С. Янко // Економіка і регіон. - 2020. - №2. - С.103-108.
 65. Подік, І. І. Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією COVID-19 / І. І. Подік // Економіка та держава. - 2020. - №6. - С.118-121.
 66. Примак, В. Відшкодування шкоди, завданої у зв'язку з вакцинацією від COVID-19 / В. Примак // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - №6. - С.65-72.
 67. Прокопович, Л. Театральна складова протестів проти COVID-карантинів: соціально-філософська рефлексія / Л. Прокопович // Грані. - 2021. - Т.24, №2. - С.101-109.
 68. Пугачова, М. В. Використання економічних барометрів для аналізу впливу на національні економіки пандемії COVID-19 / М. В. Пугачова // Статистика України. - 2020. - №1. - С.59-65.
 69. Редькін, Р. ГРВІ у період COVID-19: на що звернути увагу фармацевту? / Р. Редькін, Н. Орловецька, О. Данькевич // Фармацевт практик. - 2020. - №7-9. - С.30-32.
 70. Редькін, Р. ГРВІ у період COVID-19: на що звернути увагу фармацевту? / Р. Редькін, Н. Орловецька, О. Данькевич // Фармацевт практик. - 2020. - №10. - С.28-31.
 71. Рєпнова, Т. П. Психологічні аспекти самореалізації соціально вразливих категорій молоді, економічно постраждалих в умовах карантину через поширення епідемії Cоvid-19 / Т. П. Рєпнова, О. В. Загороднюк, Є. А. Циганов // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті. - 2020. - С.65-71.
 72. Русавська, Н. В. Деякі питання міжнародного співробітництва держав в умовах вакцинації проти Covid-19 / Н. В. Русавська // Проблеми модернізації України. - 2021. - Вип.12 : Матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф. "Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності" м.Київ, МАУП, 20 квітня 2021 р. - С.246-248.
 73. Сергеєва, Т. Дистанційне навчання як виклик часу: досвід е-навчання під час пандемії COVID-19 / Т. Сергеєва // Новий колегіум. - 2020. - №4. - С.90-97.
 74. Скрипник, О. Дітям пора до школи. А карантин? / О. Скрипник // Урядовий кур'єр. - 2020. - № 18 серпня. - С.2.
 75. Софінська, І. Д. COVID-19 і санітарна паспортизація: QUO VADIS EUROPA UNIONS? / І. Д. Софінська // Часопис Київського університету права. - 2021. - № 1. - С.80-85.
 76. Стабуліс, М. Вплив COVID-19 на економіку, зайнятість та нові навмчки / М. Стабуліс, І. Лазаріду // Журнал європейської економіки. - 2020. - Т. 19, №3. - С.433-447.
 77. Старонянська, І. З. Економіка регіонів України під дією викликів пандемії COVID-19 / І. З. Старонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. - 2020. - №2. - С.5-16.
 78. Стегній, О. Біополітика в період пандемії COVID-19: дилеми суспільної безпеки та свободи / О. Стегній // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2021. - №2. - С.181-196.
 79. Степаненко, В. COVID-19 як нова соціальна реальність / В. Степаненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2020. - №4. - С.5-22.
 80. Степанова, О. В. Пандемія COVID-19 та фіскальна стійкість / О. В. Степанова // Економіка і прогнозування. - 2020. - №2. - С.7-20.
 81. Фаулер, Г. Как COVID-19 ускорил цифровую трансформацию мира / Г. Фаулер // Банковский менеджмент. - 2020. - №3. - С.5-7.
 82. Федулова, І. Економічні наслідки пандемії COVID-19 для підприємств України / І. Федулова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №4. - С.74-91.
 83. Феофанова, І. В. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати на підприємстві / І. В. Феофанова, В. В. Голяк // Економіка та держава. - 2021. - №3. - С.125-130.
 84. Хмурова, В. Дистанційна освіта в період пандемії COVID-19 / В. Хмурова, І. Гращенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2020. - №3. - С.135-146.
 85. Чепурко, Г. Пандемія COVID-19: виклики та загрози у соціальній сфері / Г. Чепурко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2021. - №2. - С.94-104.
 86. Чміль, Г. Л. Стратегічний аналіз діяльності підприємства індустрії гостинності: виклики Covid-19 / Г. Л. Чміль // Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - №8. - С.14-17.
 87. Шаров, О. М. "Корона-тест" міжнародної фінансової системи: результати та перспективи / О. М. Шаров // Фінанси України. - 2020. - №5. - С.101-113.
 88. Шматько, Ю. В. Цереброваскулярні порушення у пацієнтів із COVID-19 / Ю. В. Шматько, О. Б. Бондар, К. А. Степанченко // Міжнародний медичний журнал. - 2021. - №1(105). - С.67-72.
 89. Шпарик, О. COVID-19 і шкільна освіта: досвід учителів Китаю / О. Шпарик // Український педагогічний журнал. - 2020. - №4. - С.25-33.
 90. Ямельська, Х. Ю. Міжнародні стандарти запобігання неналежному поводженню з особами, позбавленими свободи в умовах пандемії COVID-19 / Х. Ю. Ямельська // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - №5. - C.5-8.
 91. Яценко, Г. Ю. Чинники постковідного відновлення зростання економіки України у 2021-2022 роках / Г. Ю. Яценко // Економіка і прогнозування. - 2021. - №2. - С.52-68.

Інформаційні технології в освіті

 1. Локомотив, який забезпечить економічну стабільність держави // Освіта України. - 2012. - №46. - С.3.
 2. Чи замінять МООС традиційну вищу освіту? // Освіта України. - 2014. - №32. - С.7.
 3. Чи замінять МООС традиційну вищу освіту? // Освіта України. - 2014. - №33. - С.6.
 4. Як досягти ІТ-гармонії? // Освіта України. - 2013. - №19-20. - С.6.
 5. Kalyanova, G. Інформаційний потенціал вищої освіти на сучасному етапі / G. Kalyanova // Теорія та практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі. - 2012. - С.14-20.
 6. Амеліна, С. Особливості інформаційно-технологічної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Німеччини / С. Амеліна, Р. Тарасенко // Вища школа. - 2014. - №8. - С.94-100.
 7. Берестецька, Л. М. Використання нових інформаційних технологій в бізнес-освіті / Л. М. Берестецька // Проблеми модернізації України. - 2017. - Вип.5 : Матеріали Звітно наук. -практ. конф "Соціальна практика та теоретико- методологічні засади модернізації України(політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми)"30 листопада 2017 р. - С.243-245.
 8. Галата, С. Двері інновацій відчиняються зсередини / С. Галата // Освіта України. - 2013. - №28. - С.7.
 9. Кравченко, Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання / Ю. Кравченко // Вища школа. - 2015. - №4-5. - С.76-86.
 10. Курчина, Т. О. Інформаційні технології в освіті в умовах формування міжкультурної комунікації / Т. О. Курчина, О. Є. Маньковська // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2012. - Вип.3 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. - С.236-238.
 11. Логунова, М. М. Інтерактивні форми навчання як освітня технологія в інформаційному суспільстві / М. М. Логунова, О. В. пшеничнюк // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2 (33). - С.211-216.
 12. Матат, Д. Нові технології: веб-квест / Д. Матат // Освіта України. - 2014. - №23. - С.10.
 13. Мєліков, Ю. О. Використання комп'ютерного обладнання у процесі вищої освіти: можливості та проблеми / Ю. О. Мєліков, Т. В. Нич, О. А. Чиркова // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.7 : матеріали звітної наук.-практ. конференції. - С.342-343.
 14. Михайленко, В. Математичні пакети прикладних програм для комп'ютерного аналізу напівпроводникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами / В. Михайленко, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа. - 2014. - №9. - С.59-62.
 15. Онищенко, О. Броунівський рух інформаційних технологій / О. Онищенко // Дзеркало тижня. - 2012. - №38. - С.13.
 16. Париш, Н. Інформаційно-аналітичні та просвітницькі технології у формуванні екологічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / Н. Париш // Вища освіта України. - 2013. - №4. - С.86-93.
 17. Пилипенко, В. Проблема в мотивації студентів до використаня ІКТ у навчальному середовищі вищої школи / В. Пилипенко // Освіта і управління. - 2013. - Т.16, №1-2. - С.46-52.
 18. Самойленко, О. М. Хмаро-орієнтовані середовища в освіті та їх класифікація / О. М. Самойленко // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.8 : Матеріали Міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні в контексті світових тенденцій і національної практики" 11 квітня 2019 р. - С.214-215.
 19. Сейдаметова, З. Інфраструктура підтримки освітнього процесу на базі інтегрованих веб-сервісів / З. Сейдаметова, Л. Меджитова, С. Сєйтвелієва // Вища школа. - 2012. - №8. - С.60-71.
 20. Скалига, В. Коло як "бублик" із... удава / В. Скалига // Освіта України. - 2014. - №14. - С.7.
 21. Сорока, В. Вермішелева вежа і яйце-космонавт / В. Сорока // Освіта України. - 2014. - №19. - С.13.
 22. Сорока, В. Електронний щоденник, журнал і портфоліо / В. Сорока // Освіта України. - 2014. - №20. - С.10.
 23. Туриніна, М. О. Особливості використання інформаційних технологій у системі освіти / М. О. Туриніна // Молодь у сучасному суспільстві: психологічні проблеми. - 2015. - С.84-86.
 24. Чернуха, Н. М. Інформаційна компетентність- обов'язковий актив сучасного школяра / Н. М. Чернуха, М. В. Козир // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. - 2015. - №23. - С.38-42.
 25. Шулікін, Д. Інноватика - і в університеті, і в училищі, і в сільскій школі / Д. Шулікін // Освіта України. - 2012. - №43. - С.7.
 26. Шулікін, Д. На сто відсотків / Д. Шулікін ; Д.Шулікін // Освіта України. - 2012. - №14. - С.5.
 27. Шулкін, Д. Контент для педагогів / Д. Шулкін // Освіта України. - 2014. - №36. - С.6.
 28. Щербань, О. О. Загальні проблеми: інформаційні технології і сучасна освіта / О. О. Щербань // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2012. - Вип.3 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. - С.69-70.

Мистецтво ландшафтного дизайну

 1. Весна в саду, или Клумбы непрерывного цветения с первоцветами // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.178-183.
 2. Выход в свет: освещение LED на участке // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.168-171.
 3. Законы расстояния на примерах самых популярных деревьев, кустарников и цветов // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.174-177.
 4. И свадьбе этой места было мало, или как оформить ландшафт для праздника // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.180-184.
 5. Ландшафтная архитектура и современность // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.16-17.
 6. Мощение: разнообразие видов // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.164-166.
 7. Сады с любовью к детям: яркие образцы американских детских ландшафтов // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.150-152.
 8. Бальжик, Е. Краски ночи / Е. Бальжик // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.94-99.
 9. Беспалова, К. Мечты на 4 сотках: обустройство небольшого участка / К. Беспалова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.82-85.
 10. Бойченко, О. Семантика садово-парковых ансамблей на примерах мировых образцов конца XVI - середины XIX века / О. Бойченко, О. Кшевжинская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.32-37.
 11. Веденеева, А. На берегу реки: обустройство участка в лесной зоне / А. Веденеева // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.124-127.
 12. Веденеева, А. Все в квадрате: обустройство зоны для прогулок / А. Веденеева, Ю. Волина // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.59.
 13. Волкова, С. Безумные наслаждения Шомон-Сюр-Луар / С. Волкова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.16-21.
 14. Гнездилова, Е. На крутом берегу Днепра: когда ландшафт в радость / Е. Гнездилова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.106-111.
 15. Давыдова, М. Сад в стиле фьюжн... Это как? / М. Давыдова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.26-31.
 16. Джунь, О. Светлый сад Светланы: эффектный микс в пейзажном стиле / О. Джунь // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.116-123.
 17. Дядюша, Л. Дом на холме: уроки стиля от господина Ротшильда / Л. Дядюша // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.112-117.
 18. Истушкина, Н. Свобода пространства: участок без громоздких насаждений / Н. Истушкина // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.90-92.
 19. Камоликова, О. QR-код для сада или Странные квадратики в ландшафте / О. Камоликова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.38-39.
 20. Камолікова, О. Коли квадрати мають значення / О. Камолікова // Ландшафт і архітектура. - 2021. - №2. - С.34-41.
 21. Карманова, Л. Оазис спокойствия: обустройство участка, окруженного многоэтажными зданиями / Л. Карманова, А. Карманова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.102-105.
 22. Киселева, И. Этюд разнообразия: как объединить функциональные строения и сад / И. Киселева // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.54.
 23. Корчинская, Л. Свежие краски / Л. Корчинская, Т. Чекалюк // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.80-85.
 24. Котельніков, В. Біофільна архітектура для масштабної забудови / В. Котельніков // Ландшафт і архітектура. - 2021. - №2. - С.26-32.
 25. Коцюба, М. Дыхание Франции: регулярный стиль на участке неправильной формы / М. Коцюба, М. Андриенко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.58.
 26. Куприянова, М. Розовая мечта: сад для гурманов и ценителей роз / М. Куприянова // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.94-97.
 27. Куфлинская, О. Волшебство линий / О. Куфлинская, Е. Леляк // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.90-93.
 28. Лагутина, О. Зимняя сказка: эководоем в непляжный сезон / О. Лагутина // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.68-71.
 29. Павловская, Я. Домик в лесу: как сохранить на участке атмосферу первозданной природы / Я. Павловская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.98-101.
 30. Петрусенко, В. Непростая простота: обустройство пруда в регулярном стиле / В. Петрусенко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.66-67.
 31. Петрусенко, В. Сад на бетоне: обустройство "проблемного места" на участке / В. Петрусенко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.62-65.
 32. Полупан, А. Среди двух миров: обустройство участка вытянутой формы / А. Полупан, В. Леонтьев // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.46.
 33. Полупан, А. Радуга среди сосен: "кусочек" Голландии в обустройстве участка / А. Полупан // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.136-137.
 34. Полупан, А. Дуэт стилей / А. Полупан, П. Леонтьев // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.55.
 35. Попова, И. Уют в большом городе: сад для релаксаций / И. Попова, Т. Мостовая // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.78-81.
 36. Поцелйко, Ю. Сад Тосканы: террасирование + геопластика / Ю. Поцелйко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.112-115.
 37. Рогальская, М. Планируем цветник по правилам / М. Рогальская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.124-131.
 38. Савченко, Д. Рынок ландшафтных услуг / Д. Савченко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.134-137.
 39. Самойленко, Е. Игры с пространством: ландшафтный дизайн как продолжение экодома / Е. Самойленко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.56.
 40. Соболевская, Е. Не густо и не пусто / Е. Соболевская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.122.
 41. Соболевская, Е. Умный сад: свобода передвижения по участку для всех хозяев / Е. Соболевская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.86-89.
 42. Соболевская, Е. Цветная геометрия: если грунтовые воды близко к поверхности / Е. Соболевская, Л. Ясненко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.50-51.
 43. Сорока, Е. Вокруг света: парк развлечений и познания мира / Е. Сорока // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.52, 54.
 44. Удовенко, А. Компактная роскошь: когда участок можно обустроить только по периметру / А. Удовенко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.47-48.
 45. Чаус, О. Дизайн лесного участка / О. Чаус // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.168-169.
 46. Чаус, О. Ландшафтное проектирование / О. Чаус // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.22-24.
 47. Чаус, О. Первоцветы ботсада Нью-Йорка / О. Чаус // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.40-43.
 48. Чекалюк, Т. Сад тонких энергий: масштабное зональное решение / Т. Чекалюк, Л. Корчинская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.128-134.
 49. Шайкина, Е. Английское очарование: как подчеркнуть природную красоту сада / Е. Шайкина // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.72-77.
 50. Шевченко, В. Уголок уюта: обустройство участка для отдыха / В. Шевченко // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №1. - С.57.
 51. Юдин, К. Водопад желаний / К. Юдин // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.106-111.
 52. Яворская, Ю. Творчество без границ / Ю. Яворская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.74-79.

Сучасний захист інформації

 1. Двенадцать заповедей специалиста по защите информации // Бизнес и безопасность. - 2011. - №2. - С.104-105.
 2. Застосування фрактальних функцій для шифрування даних в системах захисту інформації // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.15-24.
 3. Метод захисту інформації системи "розумний дім" на базі нового протоколу обміну даних // Сучасний захист інформації. - 2020. - №3 (43). - С.14-21.
 4. Можливість застосування методів арифметичного кодування в системах криптографічного захисту інформації // Безпека інформації. - 2020. - №3. - С.156-167.
 5. Архипов, О. Є. Особливості визначення обсягу інвестицій в систему захисту інформаційних ресурсів / О. Є. Архипов, Є. О. Архипова // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №11. - С.71-74.
 6. Башурин, Н. Неюрисдикційні форми захисту науково-технічної інформації / Н. Башурин // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.5-11.
 7. Буняк, С. Я. Історичне коріння міжбанківських розрахунків в Україні / С. Я. Буняк // Актуальні проблеми українознавства. - 2012. - С.172-178.
 8. Волошин, А. Л. Порядок построения комплексной системы защиты информации в современных информационно-телекоммуникационных системах / А. Л. Волошин ; А.Л.Волошин // Бизнес и безопасность. - 2011. - №1. - С.81-83.
 9. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 10. Гоголь, Б. М. Доступність публічної інформації як важлива гарантія права на інформацію / Б. М. Гоголь // Вісник господарського судочинства. - 2015. - №1. - С.149-154.
 11. Данілов, В. В. Напрями захисту акустичної інформації на об'єкті інформаційної діяльності / В. В. Данілов, А. М. Котенко // Сучасний захист інформації. - 2020. - №4 (44). - С.18-22.
 12. Жмур, Н. Захист службової інформації: стан вітчизняного законодавства / Н. Жмур // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №7. - С.158-161.
 13. Журавель, М. На порозі робо-ери / М. Журавель // Юридичний вісник України. - 2016. - №30. - С.14.
 14. Ключко, О. М. Методологічні основи створення елементів комплексних систем захисту інформації: фізична модель штучної молекулярної пам'яті на основі двох типів органічних сполук / О. М. Ключко, В. М. Шутко, О. О. Колганова // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.99-107.
 15. Князєв, С. Загрози від несанкціонованого витоку інформації з обмеженим доступом / С. Князєв ; С.Князєв // Бизнес и безопасность. - 2011. - №3. - С.31-34.
 16. Князєв, С. Кадрове забезпечення підрозділів захисту інформації з обмеженим доступом / С. Князєв ; С.Князєв // Бизнес и безопасность. - 2011. - №2. - С.100-103.
 17. Коржов, С. В. Практика бизнес-разведки: розыск и поиск физических лиц / С. В. Коржов ; С.В.Коржов // Бизнес и безопасность. - 2011. - №2. - С.116-119.
 18. Коржов, С. В. Практика бизнес-разведки: розыск и поиск физических лиц / С. В. Коржов ; С.В.Коржов // Бизнес и безопасность. - 2011. - №3. - С.47-49.
 19. Костюк, П. П. Використання технології блокчейн для забезпечення інформаційної безпеки / П. П. Костюк // Сучасний захист інформації. - 2020. - №3 (43). - С.22-28.
 20. Кохановська, О. Інформаційно-правова основа громадянського суспільства / О. Кохановська // Право України. - 2015. - №4. - С.35-42.
 21. Кравченко, Д. Техническая защита информации. Советы и ответы / Д. Кравченко ; Кравченко Д. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №5. - С.35.
 22. Лісовська, Ю. П. Концептуальна модель контррозвідувальної діяльності у вирішенні правових інтересів України / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2018. - Вип. 1 (55). - С.26-33.
 23. Лобанчикова, Н. М. Модель побудови мобільних систем охорони параметру території системи / Н. М. Лобанчикова // Сучасний захист інформації. - 2020. - №1(41). - С.42-48.
 24. Мєзєнцева, Н. Б. Деякі аспекти захисту інформації з обмеженим доступом / Н. Б. Мєзєнцева // Економіка та держава. - 2013. - №2. - С.141-144.
 25. Паламарчук, С. А. Стеганографічні методи приховування інформації в зображеннях / С. А. Паламарчук, І. В. Бабич // Бизнес и безопасность. - 2011. - №3. - С.35-37.
 26. Петров, В. В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах / В. В. Петров, А. В. Тарасенко // Держава і право. - 2017. - Вип. 76. - С.88-101.
 27. Проненко, В. Проти вірусного нашестя / В. Проненко ; В.Проненко // Науковий світ. - 2011. - №12. - С.6-7.
 28. Сигнаевский, К. Н. Новый програмно-аппаратный комплекс "ПЛАСТУН-3D" - решение проблем радио-мониторинга и поиска закладных устройств / К. Н. Сигнаевский ; Сигнаевский К. Н. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №5. - С.36-39.
 29. Скляренко, А. К. Забезпечення виконання персоналом політики інформаційної безпеки / А. К. Скляренко ; А.К.Скляренко // Бизнес и безопасность. - 2011. - №1. - С.77-80.
 30. Скулиш, Є. Організація захисту інформації з обмеженим доступом - перспективний напрям підготовки фахівців в Україні / Є. Скулиш, А. Марущак, А. Гуз // Вища школа. - 2012. - №9. - С.21-29.
 31. Супруненко, А. Інформаційна безпека податкових та інших правоохоронних органів в умовах формування українського законодавства / А. Супруненко, Т. Шишка // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №5. - С.32-35.
 32. Тімарцев, О. Ю. Податкова таємниця: дискусійні аспекти / О. Ю. Тімарцев // Економічний часопис. - 2013. - №7-8. - С.65-68.
 33. Ткачова, О. К. Застосування методу експертного оцінювання при прийнятті управлінських рішень у сфері інформаційної безпеки / О. К. Ткачова // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.71-75.
 34. Ткачук, Т. Зарубіжний досвід реалізації права на інформацію / Т. Ткачук ; Ткачук Т. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №5. - С.40-45.
 35. Хлапонін, Ю. І. Проблема формування пакету документів для проведення державної експертизи КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційних системах / Ю. І. Хлапонін ; Ю.І.Хлапонін // Бизнес и безопасность. - 2011. - №3. - С.38-43.
 36. Хлапонін, Ю. І. Порядок та особливості проведення державної експертизи КСЗІ в АС / Ю. І. Хлапонін, Н. А. Паламарчук // Бизнес и безопасность. - 2011. - №2. - С.106-111.
 37. Черноштан, А. М. Методика забезпечення захисту корпоративної мережі зв'язку при віддаленому управлінні / А. М. Черноштан, О. М. Власов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. - 2020. - №1(57). - С.10-14.
 38. Чуприна, О. Співвідношення понять "персональні дані", "інформація про особу", "конфіденційна інформація про особу" / О. Чуприна // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №1. - С.104-108.
 39. Шепета, О. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації у системах електронних платежів в Україні / О. Шепета // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - №12. - С.43-45.
 40. Юрченко, М. Сучасну війну виграє "розумна" зброя / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 черв. - С.3.

Медичне право в Україні: стан та проблеми

 1. Антонов, С. В. Договір про надання медичних послуг застрахованим особам / С. В. Антонов ; С.В. Антонов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - №9. - С.36-40.
 2. Антонов, С. В. Надання пацієнтові інформації про сутність та основні споживчі властивості медичних послуг / С. В. Антонов ; С.В. Антонов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - №9. - С.14-19.
 3. Барановская, М. Уголовно-правовой аспект защиты врачебной тайны в законодательстве Украины и зарубежных стран / М. Барановская // Вопросы государства и права Украины. - 2004. - Вып.XXIІІ. - С.23-24.
 4. Бойко, Ю. Теоретико-методологічні аспекти викладання медичного права / Ю. Бойко ; Ю.Бойко // Право України. - 2011. - №11-12. - С.132-137.
 5. Булеца, С. Вік при наданні медичної допомоги: цивільно-правовий аналіз / С. Булеца ; С.Булеца // Право України. - 2011. - №5. - С.212-217.
 6. Венедіктова, І. Відбиття охоронюваних законом інтересів в інститутах медичного права / І. Венедіктова ; І.Венедіктова // Право України. - 2011. - №11-12. - С.30-37.
 7. Вікторов, О. П. Антибіотики: проблеми безпеки при медичному застосуванні / О. П. Вікторов ; О.П. Вікторов // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - №5. - С.72-80.
 8. Волкова, О. О. Принципи щодо міжнародно-правового регулювання трансплантації людських органів тканин та клітин / О. О. Волкова ; О.О.Волкова // Європейські перспективи. - 2010. - №3. - С.104-109.
 9. Гладун, З. Перспективи кодифікації українського законодавства про охорону здоров'я / З. Гладун // Право України. - 2014. - №9. - С.185-191.
 10. Голєва, Н. П. Нове в законодавстві / Н. П. Голєва ; Н.П. Голєва // Управління закладом охорони здоров'я. - 2008. - №9. - С.7-11.
 11. Головченко, В. В. Медична етика як потенційне джерело права / В. В. Головченко, О. В. Головченко // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.11 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.75-79.
 12. Дешко, Л. Конституційно-правові гарантії прав людини і основоположних свобод у сфері охорони здоров'я / Л. Дешко ; Л.Дешко // Право України. - 2011. - №11-12. - С.53-60.
 13. Думалевська, М. Правова оцінка медичних процедур, що застосовуються у період вагітності / М. Думалевська ; М.Думалевська // Право України. - 2011. - №11-12. - С.91-101.
 14. Дяченко, В. С. Правові основи забезпечення прав пацієнтів в системі державного управління охороною здоров"я сучасної України / В. С. Дяченко // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 3 (34). - С.145-149.
 15. Дяченко, В. С. Проблеми гарантування і захисту прав пацієнтів у сучасній Україні: державно-управлінські і правові аспекти / В. С. Дяченко ; В.С.Дяченко // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 2 (33). - С.109-113.
 16. Кашинцева, О. Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи Animal of necessity / О. Кашинцева ; О.Кашинцева // Право України. - 2010. - №2. - С.114-119.
 17. Крилова, О. В. Розвиток правовідносин по наданню медичних послуг в цивільному праві України / О. В. Крилова // Актуальні проблеми держави і права: Зб.наук праць. - 2003. - Вип.17. - С.126-130.
 18. Крусс, В. Здоров'я як основна правова цінність сучасності / В. Крусс ; В.Крусс // Право України. - 2011. - №11-12. - С.5-29.
 19. Кузьмінський, П. Й. Основи медичного права в системі професійної освіти молодших спеціалістів / П. Й. Кузьмінський // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.128-130.
 20. Майданик, Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг / Р. Майданик ; Р.Майданик // Право України. - 2011. - №11-12. - С.82-90.
 21. Мацегорін, О. І. Цивільно-правова охорона права на таємницю про стан здров'я / О. І. Мацегорін ; О.І.Мацегорін // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 4. - С.154-158.
 22. Миронова, Г. Право дитини на медичну інформацію / Г. Миронова // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - №5. - С.33-37.
 23. Миронова, Г. Право лікаря на відмову від здійснення законого аборту з міркувань совісті / Г. Миронова // Юридична Україна. - 2013. - №5. - С.49-53.
 24. Моткова, О. До питання співвідношення медичної таємниці та права людини на таємницю про стан свого здоров'я / О. Моткова // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №2. - С.76-78.
 25. Моткова, О. До проблеми визначення правового статусу пацієнта / О. Моткова // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №3. - С.41-43.
 26. Оганян, А. А. Правове управління реформуванням охорони здоров'я у країнах Центральної, Східної Європи та СНД: порівняльний аналіз / А. А. Оганян, Н. О. Савичук // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №5. - С.117-123.
 27. Пазенок, А. Конституційне право на охорону здоров'я: сучасний стан та перспективи розвитку / А. Пазенок ; А.Пазенок // Право України. - 2010. - №3. - С.120-125.
 28. Пендяга, А. Л. Щодо питання захисту споживачів медичних послуг / А. Л. Пендяга ; А.Л.Пендяга // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - №6. - С.34-36.
 29. Петруня, А. Реформування законодавства в галузі трансплантації: медичні та правові аспекти / А. Петруня, Т. Коваленко // Право України. - 2013. - №7. - С.312-318.
 30. Піщіта, О. Удосконалення російського законодавства в аспекті забезпечення реалізації прав громадян при отриманні медичної допомоги / О. Піщіта ; О.Піщіта // Право України. - 2011. - №11-12. - С.74-81.
 31. Радиш, Я. Ф. Місце медичного права в системі медичної освіти Російської Федерації, США та Італії: досвід для України (за матеріалами літературних джерел) / Я. Ф. Радиш // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №7. - С.97-100.
 32. Рачук, О. Правові доктрини сурогатного материнства в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / О. Рачук // Юридичний журнал. - 2014. - №6. - С.111-118.
 33. Рисінович-Сунара, Л. Розвиток медичного права у Хорватії / Л. Рисінович-Сунара, М. Тадіч // Право України. - 2011. - №11-12. - С.45-52.
 34. Руснак, Л. До питання про поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення права на охорону здоров'я населення в Україні / Л. Руснак // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №5. - С.79-82.
 35. Сенюта, І. Доктрина медичного права України: правова суть / І. Сенюта // Право України. - 2020. - №3. - С.11-16.
 36. Сенюта, І. Окремі питання, пов'язані з досудовим розслідуванням і судовим провадженням у медичних справах / І. Сенюта // Право України. - 2020. - №3. - С.171-184.
 37. Сенюта, І. Права й обов'язки суб'єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації / І. Сенюта ; І.Сенюта // Право України. - 2011. - №11-12. - С.67-73.
 38. Співак, М. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства) / М. Співак ; М.Співак // Право України. - 2010. - №1. - С.175-179.
 39. Стефанчук, Р. Медичний кодекс України: вимога часу чи данина кодифікаційній моді? / Р. Стефанчук ; Р.Стефанчук // Право України. - 2011. - №11-12. - С.38-44.
 40. Стефанчук, Р. О. У продовження дискусії щодо існування медичного права як галузі права / Р. О. Стефанчук // Правова держава. - 2005. - Вип. 16. - С.409-418.
 41. Стеценко, С. Лекція професора С.Стеценка: Вступ до курсу "Медичне право України" / С. Стеценко ; С.Стеценко // Право України. - 2011. - №11-12. - С.120-131.
 42. Сурилова, К. И. Правовые аспекты медицинского эксперимента с участием человека / К. И. Сурилова // Актуальні проблеми держави і права: Зб.наук праць. - 2002. - Вип.15. - С.98-101.
 43. Чехун, О. В. Надання платних медичних послуг: цивільно-правові аспекти / О. В. Чехун ; О.В.Чехун // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С.213-216.
 44. Шаповалов, В. Судово-фармацевтичне вивчення порушень правил обігу психоактивних речовин: кримінально-правові засоби захисту конституційних прав хворих громадян у медичній і фармацевтичній галузях / В. Шаповалов ; В.Шаповалов // Юридичний журнал. - 2012. - №4. - С.45-47.
 45. Шатковський, Я. Медичні стандарти у загальнодержавній системі стандартизації (правові основи розробки та затвердження) / Я. Шатковський ; Я. Шатковський // Право України. - 2009. - №1. - С.126-129.
 46. Шкарівська, І. Нові штатні нормативи для медичних закладів: більше автономії головним лікарям / І. Шкарівська, О. Порхун // Управління закладом охорони здоров'я. - 2016. - №7. - С.10-16.
 47. Щукін, О. С. Проблеми визначення змісту права на якісну медичну допомогу за законодавством України / О. С. Щукін // Актуальні проблеми політики. - 2003. - Вип. 17. - С.197-205.
 48. Щукін, О. С. Проблеми визначення поняття якості медичної допомоги за законодавством України / О. С. Щукін // Актуальні проблеми держави і права: Зб.наук праць. - 2003. - Вип.18. - С.732-737.

Публічне управління

 1. Інституціоналізація публічного управління в Україні // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №2. - С.4-209.
 2. Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №4. - С.129-146.
 3. Авербух, Г. М. Соціально-економічний механізм управління персоналом публічної служби / Г. М. Авербух // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.236-237.
 4. Акімов, О. О. Обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №4. - С.86-92.
 5. Акімов, О. О. Системогенез особистісних компетентностей у психогенному вимірі / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.81-88.
 6. Акімов, О. О. Тенденції розвитку державно-службової діяльності як основи парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.135-142.
 7. Аль-Атті, І. Методологічні особливості дослідження розвитку публічного управління / І. Аль-Атті // Публічне урядування. - 2019. - №1 (16). - С.15-23.
 8. Аль-Атті, І. В. Сучасні дослідження розвитку публічного управління в Україні в системі міжнародно-правових стандартів / І. В. Аль-Атті // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.238-240.
 9. Артеменко, Я. В. Актуальність розвитку інформаційних технологій у галузі публічного управління в Україні / Я. В. Артеменко // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.241-243.
 10. Баранов, С. Проблемні питання процесу бюджетної децентралізації в Україні / С. Баранов // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.115-120.
 11. Білик, О. І. Формування системи публічного управління соціальними ризиками у світовій практиці / О. І. Білик // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.76-81.
 12. Бондар, О. Публічне управління у сфері використання та охорони земель в Україні: актуальні проблеми правового та інституційного забезпечення / О. Бондар // Право України. - 2020. - №5. - С.43-62.
 13. Воробйов, С. В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти / С. В. Воробйов // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.93-98.
 14. Гончарук, Н. Т. Концептуальні засади управління людськими ресурсами у сфері публічної служби: архетипний підхід / Н. Т. Гончарук // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.158-170.
 15. Гришина, Н. В. Принципи доброчесності та належного врядування у публічному управлінні / Н. В. Гришина // Право та інновації. - 2020. - №1. - С.75-79.
 16. Дармограй, Н. М. Патронатна служба в публічному управлінні України: сутність, формування, регулювання / Н. М. Дармограй // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.5-14.
 17. Довгань, О. В. Політичний вимір феномену смислу в парадигмі публічного управління / О. В. Довгань, Р. І. Ленда, М. Г. Цедік // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.5-9.
 18. Довгань, О. В. Соціокомунікативний механізм застосування інструментів нейронної мережі в публічному управлінні / О. В. Довгань, Р. І. Ленда, М. Г. Цедік // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.19-24.
 19. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 20. Запорожець, Т. В. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.36-45.
 21. Іванова, Т. В. Проєктний підхід у формуванні системи надання публічних послуг у сервісно-орієнтованих державах (економках) / Т. В. Іванова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.119-123.
 22. Карпенко, Ю. В. Етичні принципи застосування штучного інтелекту в публічному управлінні / Ю. В. Карпенко // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.93-97.
 23. Карпюк, С. В. Актуальні теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену "державне управління" в парадигмі розвитку сучасного публічного адміністрування / С. В. Карпюк // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.85-94.
 24. Качан, Я. В. Генеза розвитку публічної служби в Україні / Я. В. Качан // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.23-29.
 25. Клочко, А. А. Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти / А. А. Клочко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №1. - С.129-134.
 26. Кожина, А. В. Застосування цифрових технологій у публічному управлінні інклюзивним місцевим розвитком / А. В. Кожина // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №4. - С.69-76.
 27. Колесник, В. А. Захист публічних інтересів як місія органів публічної влади: управлінський аспект / В. А. Колесник // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.247-249.
 28. Костєнніков, Д. Теоретико-концептуальні основи механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили / Д. Костєнніков // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.68-75.
 29. Котух, Є. В. Електронне урядування як нова парадигма публічного управління / Є. В. Котух // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.122-127.
 30. Крушельницька, Т. Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики / Т. Крушельницька // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.6-17.
 31. Мазур, О. Особливості впровадження новітніх управлінських концепцій: регіональна модель модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах цифрової трансформації суспільства / О. Мазур, О. Соколовська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.107-116.
 32. Макаренко, М. В. Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.101-104.
 33. Малигіна, І. В. Особливості реалізації державної кадрової політики у сфері освіти в Україні / І. В. Малигіна // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.170-185.
 34. Малий, І. Й. Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект) / І. Й. Малий, О. В. Фоя // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №5-6. - С.115-122.
 35. Михайлов, М. Вплив організаційного та технологічного механізмів на вдосконалення інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу / М. Михайлов // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.82-89.
 36. Фактори вибору місця здобуття вищої освіти як об'єкт публічного управління забезпеченням її якості (за результатами опитування студентів українських закладів вищої освіти) / С. Мороз, І. Бука, В. Мороз, С. Бука // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2020. - №1. - С.89-99.
 37. Орлова, Н. Підготовка фахівців з публічного урядування в умовах євроінтеграції України / Н. Орлова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2019. - №3. - С.139-149.
 38. Охотнікова, О. М. Роль органів публічної влади в становленні ринку землі в Україні: організаційно-правовий аспект / О. М. Охотнікова, І. О. Луценко // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.146-149.
 39. Перхач, О. Л. Архетипні моделі публічного управління / О. Л. Перхач, У. Т. Лукашевська // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.357-368.
 40. Подольчак, Н. Ю. Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні / Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Ю.-Б.Р. Ханик // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.155-160.
 41. Приходченко, Л. Л. Теорія та практика реалізації стратегічних пріоритетів сталого розвитку України: архетипна парадигма / Л. Л. Приходченко, О. В. Лесик // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.369-382.
 42. Рачинська, О. Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного управління / О. Рачинська // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.98-108.
 43. Рачинська, О. А. Соціально-комунікативний діалог як форма дискурсивної взаємодії у сфері публічного управління / О. А. Рачинська // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №2. - С.67-75.
 44. Ромат, Є. В. Система брендів у публічному управлінні / Є. В. Ромат // Маркетинг и реклама. - 2020. - №6. - С.26-29.
 45. Русанюк, У. Я. Класифікація суб'єктів системи профілактики адміністративних проступків посадових осіб органів публічного управління / У. Я. Русанюк // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.173-176.
 46. Сак, Ю. А. Шляхи реалізації політико-адміністративного реформування системи публічного управління / Ю. А. Сак // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.279-281.
 47. Сардар, М. Р. Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану / Мохаммад Рахман Огли Сардар // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.55-61.
 48. Світличний, О. Суб'єкти публічного управління у сфері запобігання порушенням, пов'язаним з корупцією / О. Світличний, А. Кадегроб // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №2. - С.230-234.
 49. Сокольська, Т. Формування механізмів публічного управління інноваційним розвитком сільського господарства України / Т. Сокольська, С. Поліщук, О. Білик // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.71-78.
 50. Степанов, В. Ю. Цифрова дипломатія яу інструмент масової комунікації в публічному управлінні / В. Ю. Степанов, К. Г. Бричук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №3. - С.5-10.
 51. Сторожев, Р. Тенденції розвитку лідерства в скандинавських країнах: досвід для України / Р. Сторожев // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.90-96.
 52. Теличкан, Ю. Впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС / Ю. Теличкан // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.86-98.
 53. Токар, М. Актуальні виклики інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин України / М. Токар // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.6-15.
 54. Туча, В. Структурні трансформації регіональної політичної та державно-управлінської еліти у процесах забезпечення стратегічного розвитку держави / В. Туча // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №2. - С.121-130.
 55. Чабанюк, О. І. Особливості реалізації державного сервісу у сфері публічного управління в сучасних умовах суспільного розвитку: методологія проблеми / О. І. Чабанюк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.10-15.
 56. Шевченко, С. Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії корупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби / С. Шевченко, Н. Сидоренко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №5. - С.72-81.
 57. Шинькович, А. В. Архетипові засади обґрунтування феномену "публічне управління" в контексті трансформаційних процесів, притаманних державному управлінню / А. В. Шинькович // Наукові праці МАУП. - 2019. - Вип. 2 (58). - С.97-104.
 58. Якобчук, В. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Д. П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. - 2021. - №2. - С.82-87.

Сучасні тенденції розвитку дизайну

 1. Вивчаємо мистецтво і дизайн // Сучасна освіта. - 2018. - №2. - С.6-7.
 2. Лучший дизайн банок Pepsi от фанатов бренда // Маркетинг и реклама. - 2015. - №5-6. - С.78-79.
 3. Освіта в сфері моди і дизайну: Європа // Сучасна освіта. - 2018. - №1. - С.8-10.
 4. Психология дизайна. Как расшифровать работу дизайнера: инструкция для клиента // Маркетолог. - 2014. - №1. - С.7-10.
 5. Психология дизайна. Как расшифровать работу дизайнера: инструкция для клиента (часть 2) // Маркетолог. - 2014. - №2. - С.10-14.
 6. Семь трендов веб-дизайна, которые будут актуальны в 2015 году. // Маркетинг и реклама. - 2015. - №1. - С.42-46.
 7. Університети Нідерландів: де і що вивчати? // Сучасна освіта. - 2018. - №12. - С.6.
 8. Perhac, J. Priemyselny dizajn- teoria a prax / J. Perhac, J. Hricisin, N. Daneshjo ; J.Perhac, J.Hricisin, N.Daneshjo // Міжнародний науковий вісник. - 2010. - C.85-91.
 9. Валенская, Т. Меблировка сада / Т. Валенская // Ландшафт. Дизайн. - 2013. - №2. - С.176-179.
 10. Дяченко, А. Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти / А. Дяченко // Український педагогічний журнал. - 2020. - №2. - С.5-15.
 11. Жуков, В. Л. Гибридные системы когнитивных моделей объектов дизайна на основе авангардного творчества / В. Л. Жуков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - №1. - С.145-150.
 12. Зверевич, В. В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное". / В. В. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2012. - №11. - С.7-17.
 13. Зверевич, В. В. "Зеленый" дизайн современной библиотеки / В.В..Прянишников Н.Е. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2014. - №2. - С.38-43.
 14. Коронотова, Е. Тренды в дизайне и оформлении торговых объектов с точки зрения СЕМ / Е. Коронотова // Стратегии. - 2012. - №9. - С.4-7.
 15. Кузуб, І. Філософські аспекти створення стандартів якості в дизайн-освіті / І. Кузуб ; І.Кузуб // Мистецтвознавчі записки. - 2010. - Випуск 17. - С.227-239.
 16. Оболонский, М. Montblanc: к вершинам дизайна / М. Оболонский ; М.Оболонский // Стратегии. - 2010. - №10. - С.48-54.
 17. Овчарек, В. С. Дизайн у виставкових технологіях / В. С. Овчарек // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.234-235.
 18. Паславська, Л. О. Традиції декоративно-ужиткового мистецтва у сучасній дизайн-освіті / Л. О. Паславська // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2013. - Вип.5 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку, м. Київ, МАУП, 23 трав. 2012 р. - С.99-102.
 19. Прищенко, С. В. Витоки дизайну в контексті культури / С. В. Прищенко, Т. В. Сенчук // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.102-110.
 20. Репецька, Л. А. Сучасний тематичний календар / Л. А. Репецька. - Фірмовий календаар як засіб реекламного інформування // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.170-173.
 21. Романенко, Л. П. Пропедевтика дизайну- шлях до розвитку творчого потенціалу особистості / Л. П. Романенко // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.222-224.
 22. Руденченко, а. А. Теоретико- методологічні засади рпозвитку етнодизайну як соціального , культурного та педагогічного феномену / а. А. Руденченко // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.216-218.
 23. Стрілець, В. Ф. Етнодизайн у меблях- дизайн майбутнього України / В. Ф. Стрілець // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.181-184.
 24. Сушко, М. Корпоративный стиль / М. Сушко // PR-менеджер. - 2010. - №9-10. - С.47-51.
 25. Чирчик, С. Дизайн- проектування в системі професійної підготовки майбутнього дизайнера середовища / С. Чирчик // Вища школа. - 2016. - №2. - С.32-40.
 26. Чирчик, С. Наука і дизайн-освіта / С. Чирчик ; С.Чирчик // Вища школа. - 2010. - №11. - С.87-93.
 27. Чирчик, С. Оптимізаційна модель "інтеграл компетентності дизайнера" / С. Чирчик // Вища школа. - 2014. - №2. - С.59-94.
 28. Шевченко, И. Дизайн До мелочей / И. Шевченко ; И.Шевченко // Новый маркетинг. - 2010. - №7. - С.52-55.
 29. Шемеліна, Т. А. Роль колірних асоціацій у дизайні / Т. А. Шемеліна // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадскістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави. - 2016. - Вип.5. - С.174-177.

Регіональна політика України

 1. Моніторинг конкурентоспроможності регіону як механізм реалізації державної регіональної політики // Регіональна економіка. - 2020. - №2. - С.33-43.
 2. Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII від 5 лютого 2015р. // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 бер. - С.7-8.
 3. Вакуленко, В. М. "Зелена" економіка у механізмі державного управління сталим розвитком регіонів України / В. М. Вакуленко // Публічне урядування. - 2017. - №4 (9). - С.63-75.
 4. Галата, Я. 2020 варіантів майбутнього, або "куди нас заведе цей довгий шлях" / Я. Галата // Демократична Україна. - 2020. - № 10 січня. - С.2.
 5. Гаман, М. В. Баланс інтересів між державними та місцевими органами влади / М. В. Гаман // Економіка та держава. - 2013. - №6. - С.107-109.
 6. Денисенко, М. П. Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій / М. П. Денисенко, О. М. Шапошнікова, О. Ю. Будякова // Науковий вісник: державне управління. - 2020. - Вип.1(3). - С.53-65.
 7. Дергалюк, Б. В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки / Б. В. Дергалюк // Економіка та держава. - 2020. - №4. - С.113-116.
 8. Дмитрієв, І. А. Механізм державного регулювання розвитку трудового потенціалу регіону / І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.115-119.
 9. Єгоров, І. Ю. Інноваційна політика та імплементація розумної спеціалізації в Україні / І. Ю. Єгоров, Ю. О. Рижкова // Економіка і прогнозування. - 2018. - №3. - С.48-64.
 10. Желай, О. В. Формування та реалізація податкової політики України в сучасних умовах державотворення / О. В. Желай // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.240-242.
 11. Забаштанський, М. М. Роль концесій у забезпеченні регіонального розвитку / М. М. Забаштанський // Економіка та держава. - 2015. - №6. - С.59-61.
 12. Карташов, Є. Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні / Є. Г. Карташов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.119-122.
 13. Кас'яненко, О. В. Структурні трансформації розвитку економіки Запорізького регіону / О. В. Кас'яненко // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.41-44.
 14. Кіндзерський, Ю. В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних зон / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. - 2016. - №1. - С.52-71.
 15. Кінщак, А. В. Нормативно- правове забезпечення розвитку державної регіональної політики України / А. В. Кінщак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №13-14. - С.100-105.
 16. Ковальчук, В. Європейський досвід державного управління регіональним розвитком / В. Ковальчук // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №2. - С.132-139.
 17. Колєшня, Л. Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. - 2013. - №2. - С.9-15.
 18. Колюбакін, В. Сталий розвиток і село / В. Колюбакін // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 4 травня. - С.5.
 19. Кравченко, М. В. Сучасні тенденції соціального розвитку регіонів України / М. В. Кравченко, Л. М. Мельничук // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.47-55.
 20. Кресіна, І. Державна регіональна політика: перспективи розвитку... / І. Кресіна, О. Стойко // Голос України. - 2015. - № 11 квіт. - С.7.
 21. Кузнецова, О. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов / О. Кузнецова // Вопросы экономики. - 2013. - №2. - С.121-131.
 22. Луніна, І. О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І. О. Луніна, О. О. Булана // Фінанси України. - 2018. - №1. - С.47-61.
 23. Майорова, Л. В. Ефективні моделі соціально-економічної орієнтації регіональної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №20. - С.186-189.
 24. Майорова, Л. В. Соціальне парнерство як інструмент реалізації регіональної соціальної політики / Л. В. Майорова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №17. - С.136-140.
 25. Матвєєнко, І. В. Особливості формування і реалізації державної регіональної політики України та зарубіжних держав / І. В. Матвєєнко // Публічне урядування. - 2016. - №4(5). - С.56-64.
 26. Мельничук, Л. М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів / Л. М. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.98-102.
 27. Олександрів, С. Об'єднання територіальних громад пропонують завершити до 2020 року / С. Олександрів // Голос України. - 2017. - № 27 липня. - С.1., 2.
 28. Ортіна, Г. В. Формування та реалізація цільової стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку реального сектора економіки / Г. В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №15. - С.25-27.
 29. Паска, О. В. Львівщина як освітній центр передумови та напрями розвитку / О. В. Паска // Регіональна економіка. - 2020. - №3. - С.46-56.
 30. Пелехатий, А. Інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України / А. Пелехатий // Світ фінансів. - 2020. - Вип.1 (62). - с.140-151.
 31. Покатаєва, О. В. Стан та напрями реалізації державних програм соціально-економічного регіонального розвитку / О. В. Покатаєва, В. В. Томарева-Патлахова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №18. - С.20-26.
 32. Ренькас, Т. І. Стан інноваційних змін у регіональній політиці України / Т. І. Ренькас // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.150-152.
 33. Романюк, С. А. Система планування розвитку як інструмент регіональної політики держави / С. А. Романюк // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.18-21.
 34. Ромашкіна, О. Маємо належно підготуватися до перегонів у жовтні / О. Ромашкіна // Голос України. - 2015. - № 5 бер. - С.3.
 35. Скобельський, В. У пошуках правди / В. Скобельський // Віче. - 2014. - №3. - С.48-49.
 36. Сотниченко, Л. Л. Інституційне забезпечення управління конкурентоспроможністю регіону на основі розвитку його інфраструктури. / Л. Л. Сотниченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №13. - С.32-37.
 37. Стойко, О. Регіональна політика України: стан і перспективи / О. Стойко // Віче. - 2015. - №14. - С.15-18.
 38. Тихончук, Л. Х. Механізми державного управління ефективною реалізацією інвестиційного потенціалу сульськогосподарського комплексу у контексті регіонального розвитку / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №3. - С.139-142.
 39. Трощинський, В. П. Системи оцінювання соціального розвитку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика / В. П. Трощинський, Л. М. Мельничук, Н. П. Ярош // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2020. - №1. - С.62-69.
 40. Узунов, В. В. Аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №2. - С.122-126.
 41. Узунов, В. В. Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №24. - С.140-144.
 42. Узунов, В. В. Обгрунутвання механізму державно-приватного партнерства в регіоні / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №20. - С.118-121.
 43. Узунов, В. В. Основні засади формування інноваційної політики регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №23. - С.130-134.
 44. Узунов, В. В. Реалізація підходів до формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №1. - С.140-143.
 45. Узунов, В. В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №12. - С.118-121.
 46. Узунов, В. В. Формування механізмів реалізації регіональної інноваційної політики / В. В. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.123-128.
 47. Узунов, В. Ф. Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні / В. Ф. Узунов // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.116-118.
 48. Федоренко, А. В. Муніціпальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика / А. В. Федоренко // Фінанси України. - 2013. - №7. - С.55-68.
 49. Чуріканова, О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС / О. Ю. Чуріканова // Економіка та держава. - 2015. - №2. - С.51-54.
 50. Шарова, С. В. Фінансово- кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні( регіональний аспект) / С. В. Шарова // Економіка та держава. - 2015. - №7. - С.63-66.
 51. Шемшученко, Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Ю. Шемшученко // Віче. - 2015. - №12. - С.3-6.
 52. Шпак, Л. О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №21. - С.28-30.

Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти

 1. Ефір не все стерпить // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 5 листопада. - С.4.
 2. Надійний бар'єр російській пропаганді // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 1 лютого. - C.1.
 3. Стратегічні комунікації в зоні ООС: досвід і практика // Урядовий кур'єр. - 2019. - № 31 липня. - С.1.
 4. Аванесова, І. Інформаційна безпека у системі захисту прав споживачів фінансових послуг / І. Аванесова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2018. - №2. - С.55-66.
 5. Акімова, Л. М. Роль та місце економічної безпеки в системі державного управління забезпечення національної безпеки України / Л. М. Акімова // Публічне урядування. - 2018. - №2(12). - С.15-28.
 6. Бондар, Ю. В. Інформаційна безпека в контексті інноваційних трансформацій: доктринальне бачення / Ю. В. Бондар // Проблеми модернізації України. - 2017. - Вип.4 : Матеріали Всеукраїнської наук. -практ. конф "Українське суспільство:контури інновацій", 30 березня 2017 р. - С.96-100.
 7. Воронкнко, І. В. Концептуальні засади щодо регулювання кіберпростору. Міжнародний аспект / І. В. Воронкнко, К. Л. Тужик // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №4(22). - С.73-80.
 8. Гнатенко, В. С. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки держави / В. С. Гнатенко, О. А. Панченко, А. М. Малєєва // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.20-23.
 9. Голованова, Н. В. Інформаційна політика України як європейської держави в умовах сучасних загроз (архетипний підхід) / Н. В. Голованова // Публічне урядування. - 2019. - №3 (18). - С.143-157.
 10. Грищук, О. М. Верифікація узагальненої диференційно-ігрової моделі шаблону потенційно небезпечної кібератаки / О. М. Грищук, Р. В. Грищук, В. В. Охрімчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.53-67.
 11. Гула, Р. В. Інформаційна безпека держави в комплексі наукових підходів / Р. В. Гула // Проблеми модернізації України. - 2018. - Вип.6 : Матеріали наук. -практ. конф " Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі", МАУП, 29 березня 2018 р. - С.71-74.
 12. Гуржій, Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни / Т. Гуржій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2018. - №4. - С.16-26.
 13. Гурковський, В. І. Проблемні аспекти реалізації основних напрямів державної політики в інформаційній сфері у контексті сучасних викликів / В. І. Гурковський, В. В. Друк // Публічне урядування. - 2017. - №2(7). - С.98-104.
 14. Дегтярьова, О. В. Забезпечення інформаційної безпеки у кримінальному провадженні / О. В. Дегтярьова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 2. - С.401-404.
 15. Дзьобань, О. П. Інформаційна безпека: мережевий вимір / О. П. Дзьобань // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.31-34.
 16. Жовнірчик, Я. Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я. Ф. Жовнірчик, В. В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №1. - С.105-113.
 17. Загурська-Антонюк, В. Ф. Державне управління інформаційно-комунікативною безпекою та лобізм в Україні / В. Ф. Загурська-Антонюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №3. - С.110-114.
 18. Захаренко, К. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №1. - С.48-54.
 19. Захаренко, К. Проблеми формквання ефективної державної інформаційної політики і освіта / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №4. - С.44-49.
 20. Захаренко, К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / К. Захаренко // Вища освіта України. - 2018. - №3. - С.71-77.
 21. Захаренко, К. В. Специфіка позиціонування політичної партії в інформаційному просторі держави і суспільства / К. В. Захаренко // Держава і право. - 2019. - Вип. 85. - С.338-348.
 22. Ибрагимова, А. Роль электронного государства в обеспечении информационной безопасности / А. Ибрагимова // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.401-406.
 23. Кабанцева, А. В. Інформаційна безпека дитини в державній політиці / А. В. Кабанцева // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.153-155.
 24. Коломыцев, М. Сравнение архитектур информационной безопасности / М. Коломыцев, С. Носок, Р. Тоцкий // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №1. - С.43-50.
 25. Лисенко, С. О. Організаційно-правові шляхи визначення основних дисфункцій концептуальної моделі інформаційної безпеки підприємництва / С. О. Лисенко // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 3 (54). - С.12-23.
 26. Лисенко, С. О. Методологічні підходи до розуміння категорії "система інформаційної безпеки підприємств" з точки зору герменевтики у праві / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2017. - №1(6). - С.139-145.
 27. Лисенко, С. О. Положення основних галузей права щодо інформаційної безпеки підприємств в україні / С. О. Лисенко. - С.186-188.
 28. Лисенко, С. О. Регулювання основних галузей права моделями інформаційної безпеки підприємств в Україні / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2017. - №2(7). - С.142-146.
 29. Лисенко, С. О. Спеціальна теорія адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки соціальних систем / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2018. - №1(11). - С.198-208.
 30. Лисенко, С. О. Сучасні тенденції розвитку інформаційної безпеки як об'єкта правовідносин / С. О. Лисенко // Публічне урядування. - 2019. - №2 (17). - С.151-169.
 31. Лісовська, Ю. П. Концепція превентивних заходів у системі інформаційної безпеки України: адміністративно- правовий аспект / Ю. П. Лісовська // Наукові праці МАУП. - 2017. - Вип. 52(1-2017). - С.103-109.
 32. Маслов, О. Г. Методика підвищення захищеності інтернет речей на базі технологій блокчейна / О. Г. Маслов, О. В. Кітура // Сучасний захист інформації. - 2020. - №2 (42). - С.32-36.
 33. Мищенко, А. В. Нечітка модель оцінки ризиків інформаційної безпеки та підтримки рівня захищеності ERP-систем / А. В. Мищенко, О. В. Курило, О. А. Золотухіна // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2020. - №1. - С.142-151.
 34. Нестеряк, Ю. М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України ( з початку 2014 р.) / Ю. М. Нестеряк // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №3. - С.123-130.
 35. Онищенко, С. В. Роль та значення інформаційної безпеки в умовах пандемії / С. В. Онищенко, А. Д. Глушко, А. С. Янко // Економіка і регіон. - 2020. - №2. - С.103-108.
 36. Опірський, І. Р. Перспективи розвитку систем штучного інтелекту в контексті інформаційної безпеки / І. Р. Опірський, Р. В. Головчак, І. Р. Мойсійчук // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.108-115.
 37. Панченко, О. Інформаційна безпека держави як елемент соціокультури / О. Панченко // Аспекти публічного управління. - 2020. - Т.8. №1. - С.58-67.
 38. Панченко, О. А. Сучасні уявлення про інформаційну безпеку в сфері державного управління / О. А. Панченко, І. А. Середюк // Проблеми модернізації України. - 2020. - Вип.10 : Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. "Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів" м.Київ, МАУП, 19 березня 2020р. - С.64-66.
 39. Прав, Р. Ю. Протидія зовнішнім інформаційним загрозам в Україні / Р. Ю. Прав // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - №2. - С.141-145.
 40. Рзаєва, Г. Організація інформаційної безпеки в електронному урядуванні як засіб захисту інформаційних прав / Г. Рзаєва, А. Ібрагімова // Право України. - 2020. - №4. - С.225-244.
 41. Савченко, В. А. Модель інформаційного стримування між державами на основі теорії рефлексивних ігор / В. А. Савченко, Т. М. Дзюба // Сучасний захист інформації. - 2020. - №2 (42). - С.6-18.
 42. Салаев, Т. Г. Оыт зарубежных стран в контексте усовершенствования административно-правового обеспечения информационной безопасности в таможенной сфере Украины / Т. Г. Салаев // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 3. - С.403-407.
 43. Салієва, О. Визначення рівня захищеності системи захисту інформації на основі когнітивного моделювання / О. Салієва, Ю. Яремчук // Безпека інформації. - 2020. - №1. - С.42-49.
 44. Салієва, О. Ранжування загроз визначення витрат на забезпечення захищеності системи захисту інформації на основі теорії нечітких відношень / О. Салієва, Ю. Яремчук // Захист інформації. - 2020. - : Т.22, №1. - С.51-59.
 45. Салієва, О. В. Когнітивна модель для дослідження рівня захищеності об'єкта критичної інфраструктури / О. В. Салієва, Ю. Є. Яремчук // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.64-73.
 46. Соснін, О. В. Окремі питання щодо розуміння сенсу понять про інформацію і комунікацію в структурі права і соціально-політичного життя України / О. В. Соснін // Юридична Україна. - 2019. - №9. - С.49-64.
 47. Сотниченко, В. М. Організаційні засади управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств / В. М. Сотниченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №2(20). - С.67-74.
 48. Сотниченко, В. М. Інформаційна безпека як базова складова економічної безпеки телекомунікаційного підприємства / В. М. Сотниченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2017. - №1(19). - С.58-66.
 49. Ставська, Л. С. Методичні проблеми аудиту інформаційних технологій: виклики та напрями їх вирішення в діяльності Рахункової палати / Л. С. Ставська // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.197-203.
 50. Степанова, В. Ю. Інформаційна безпека в умовах реалізації інформаційної політики / В. Ю. Степанова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2019. - №4. - С.71-76.
 51. Ткач, Ю. Тенденції розвитку сучасного кіберпростору та його захищеності в умовах інформаційного протиборства / Ю. Ткач // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.74-79.
 52. Фармхаус, П. Р. ЗМІ як інструмент маніпуляції в зовнішніх відносинах та метод дестабілізації внутрішньодержавної ситуації / П. Р. Фармхаус // Проблеми модернізації України. - 2019. - Вип.9 : Матеріали звітн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств 28 листопада 2019 р. - С.326-327.
 53. Цуркан, В. Метод синтезування структури систем управління інформаційною безпекою / В. Цуркан // Безпека інформації. - 2020. - №2. - С.116-122.
 54. Черниш, І. В. Управління інформаційною безпекою підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища / І. В. Черниш, В. М. Маховка, Л. В. Лобач // Економіка і регіон. - 2020. - №1. - С.106-111.
 55. Шмалій, Л. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки телекомунікаційного підприємства: організаційно-методичні підходи / Л. В. Шмалій // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2019. - №2 (28). - С.97-103.
 56. Яковлєв, П. Правовий режим державної мови у сфері забезпечення інформаційної безпеки / П. Яковлєв // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №3. - С.192-197.
 57. Яковлєв, П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України / П. Яковлєв // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - №4. - С.197-201.
 58. Яковлєв, П. О. Функції державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні / П. О. Яковлєв // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С.155-159.
 

 

Бібліографічні списки 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: