Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2019

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Професійна освіта-шлях до самостійності

 1. Потрібна модернізація, а не революція // Освіта України. - 2013. - №16. - С.2.
 2. Працюємо над Законом "Про професійну освіту" // Освіта України. - 2013. - №11. - С.2.
 3. Реформування професійної освіти створить умови для працевлаштування випускників учбових закладів // Соціальний захист. - 2017. - №7-8. - С.12.
 4. Ананко, Т. Теоретичні аспекти професійної орієнтації в загальноосвітніх навчальних закладах України. / Т. Ананко // Вища школа. - 2014. - №11-12. - С.91-99.
 5. Ахмади, Я. Научно-методическое обеспечение как фактор качества профессионального образования / Яшар Ахмади // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.13-14.
 6. Головнов, В. Профосвіта: законодавча робота триває / В. Головнов // Освіта України. - 2013. - №3. - С.6-7.
 7. Десятов, Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. Десятов // Вища школа. - 2016. - №4. - С.107-114.
 8. Кирей, Р. Доля профтехосвіти залишається невизначеною / Р. Кирей // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 26 березня. - С.3.
 9. Ковалів, І. Кому потрібні робочі руки? / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 24 жовтня. - С.1,4.
 10. Ковалів, І. Міняємо економістів на слюсарів і механіків / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 10 лютого. - С.5.
 11. Ковалів, І. Фабрика дипломів клонує безробітних / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 12 грудня. - С.1, 5.
 12. Короденко, М. Данський рецепт успіху: тісна взаємодія між професійною освітою і ринком праці / М. Короденко, Д. Шулікін // Освіта України. - 2014. - №40. - С.6.
 13. Кузьмінський, П. Й. Основи медичного права в системі професійної освіти молодших спеціалістів / П. Й. Кузьмінський // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №4. - С.128-130.
 14. Кухарчук, П. М. Соціальне партнерство у процесі реформування системи освіти в Україні / П. М. Кухарчук // Публічне урядування. - 2016. - №1(2). - С.171-180.
 15. Луговий, В. І. Особливості стандартизації професійної невищої і вищої освіти : теоретико- методологічний аспект / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. - 2017. - №1. - С.5-20.
 16. Мартинюк, М. Т. Інтегративний функціонально-галузевий підхід до підготовки вчителів освітньої галузі "Природознавство" як відповідь на виклик ринку праці / М. Т. Мартинюк, М. В. Декарчук, В. І. Хитрук // Педагогіка і психологія. - 2013. - №1. - С.74-81.
 17. Мацегора, К. Дітям - відпочинок, учителям - можливості / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 6 травня. - С.1., 2.
 18. Петрушенко, М. Ініціатива приватна - інтерес державний / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 11 квіт. - С.9.
 19. Похресник, А. Новітні зміни середньої і вищої професійної освіти у розвинених державах світу / А. Похресник // Вища освіта України. - 2013. - №3. - С.96-102.
 20. Пригодій, М. Запровадження рефлексивно-контекстного навчання як способу вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у НУБіП України / М. Пригодій // Вища школа. - 2014. - №8. - С.47-53.
 21. Редько, С. І. До проблеми формування системи мотивації педагогічних працівників / С. І. Редько // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2013. - 1-2. - С.48-56.
 22. Саєнко, В. Без професійної освіти як без рук / В. Саєнко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 3 лютого. - С.3.
 23. Сиско, Н. М. Стажування як одна зі складових системи професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти / Н. М. Сиско // Педагогіка і психологія. - 2018. - №3. - С.60-67.
 24. Хохленко, О. Правове забезпечення вищої освіти / О. Хохленко, В. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №5. - С.36-38.
 25. Шахно, А. Ю. Роль держави в підвищенні якості освіти та професійного навчання як фактора формування людського капіталу України / А. Ю. Шахно, В. В. Буханець, О. О. Козлова // Економіка та держава. - 2015. - №5. - С.97-103.

 

 

Бібліографічні списки 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: