Про Бібліотеку

Читачам

Фонд

Ресурси Internet

Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 19:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 

Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

Календар України

Бібліографічні списки 2017

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Професійна орієнтація: концептуальні підходи

 1. Відчуття партнерства й перші економічні знання // Освіта. - 2012. - №32. - С.6.
 2. Концепція профільного навчання у старшій школі // Освіта України. - 2013. - №33. - С.6-7.
 3. Аксенова, Е. Карьеры новой эры / Е. Аксенова // Менеджер по персоналу. - 2013. - №8. - С.44-52.
 4. Ананко, Т. Теоретичні аспекти професійної орієнтації в загальноосвітніх навчальних закладах України. / Т. Ананко // Вища школа. - 2014. - №11-12. - С.91-99.
 5. Белецкий, С. А. Исследование прогностических возможностей типологии К.Г.Юнга в профориентационной работе / С. А. Белецкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2013. - №5. - С.5-12.
 6. Витчак, Е. "Лифт в будущее" / Е. Витчак, Е. Шмелева // Менеджер по персоналу. - 2013. - №10. - С.10-19.
 7. Владимиров, О. М. Соционика, психология и выбор профессии / О. М. Владимиров // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2012. - №2. - С.5-13.
 8. Галата, С. Приміряй професію! / С. Галата // Освіта України. - 2014. - №6. - С.14.
 9. Глазырина, Е. А. Как этико-сенсорному интроверту стать успешным и реализованным в професиональной сфере / Е. А. Глазырина // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2013. - №10. - С.5-15.
 10. Глата, С. Ярмарок професій: від корабела до соліста балету / С. Глата // Освіта України. - 2014. - №15. - С.10.
 11. Дуднік, О. О. Психологічні проблеми професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів / О. О. Дуднік, А. С. Дуднік // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип.1(44). - С.252-254.
 12. Залеська, Л. Найбільш перспективна - галузь інтелектуальної праці / Л. Залеська ; Л.Залеська // Праця і зарплата. - 2012. - №19. - С.5.
 13. Зверко, Т. Практичні аспекти управління професійною орієнтацією студентів у ВНЗ / Т. Зверко // Вища школа. - 2014. - №1. - С.91-95.
 14. Ілляш, І. "Сині комірці" стають дедалі привабливішими / І. Ілляш // Голос України. - 2013. - № 27 квіт. - С.1, 22.
 15. Ілляш, І. Керівники підприємств стоять у черзі за фахівцями / І. Ілляш // Голос України. - 2013. - № 8 черв. - С.11.
 16. Калошин, В. Ф. Формування позитивних особистісних змін у процесі професійного самовизначення студентів навчальних закладів / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - №11. - С.8-17.
 17. Кир"янова, О. Особистісні детермінанти професійної адаптації / О. Кир"янова // Україна: аспекти праці. - 2013. - №6. - С.44-46.
 18. Коваль, Л. У високій кваліфікації фахівця має бути зацікавлений передусім роботодавець / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 7 серпня. - С.18.
 19. Ковальчук, С. Коли учень знає, ким хоче бути / С. Ковальчук // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 1 черв. - С.6.
 20. Кокіна, В. Між ПТУ і ВНЗ / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 8 серп. - С.8.
 21. Крюкова, Е. Профориентация: новые горизонты / Е. Крюкова ; Е.Крюкова // Служба кадров. - 2013. - №1. - С.66-70.
 22. Кучер, С. Л. Застосування кібернетичних методів у профорієнтації майбутніх фахівців / С. Л. Кучер // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - №2. - С.223-228.
 23. Львова, М. Полюбити роботу без зарплати / М. Львова // Голос України. - 2013. - № 14 серп. - С.9.
 24. Маршавін, Ю. М. Маркетинг робочої сили як чинник продуктивної зайнятості населення / Ю. М. Маршавін ; Ю.М.Маршавін // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №21. - С.28-32.
 25. Матат, Д. Кроки допрофільного навчання / Д. Матат // Освіта України. - 2014. - №34. - С. 10-11.
 26. Надрага, В. "Кращий захист від безробіття - професія, затребувана на ринку праці" / В. Надрага, О. Іванкова-Соловнікова // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 21 лют. - С.7.
 27. Петрушенко, М. Молодь і університети шукають одне одного / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 20 листоп. - С.7.
 28. Поліщук, Д. І. Профорієнтація як чинник підвищення освітнього потенціалу національної економіки / Д. І. Поліщук // Проблеми науки. - 2012. - №4. - С.6-9.
 29. Пономаренко, В. Діагностика здатності студентів до професіоналізації / В. Пономаренко // Вища школа. - 2015. - №9-10. - С.23-41.
 30. Процишин, В. Молодь має обирати затреебувані професії / В. Процишин // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 7 квіт. - С.2.
 31. Пчелинова, В. Многоярусная классификация профессий и специальностей как основание профориентирования / В. Пчелинова // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - №1. - С.40-47.
 32. Рибальченко, В. Хто в люди виведе мене? / В. Рибальченко // Голос України. - 2013. - № 22 трав. - С.14.
 33. Сергієнко, О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів / О. Сергієнко ; О.Сергієнко // Україна: аспекти праці. - 2012. - №4. - С.45-52.
 34. Словік, О. М. Сутність та основні ознаки професійної ідентифікації / О. М. Словік // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №8. - С.24-26.
 35. Тихонов, А. П. Профессиографическое исследование методами соционики / А. П. Тихонов, Л. Н. Колодий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2013. - №7-8. - С.5-17.
 36. Томара, Я. В. Планирование внутриорганизационной карьеры будущих специалистов / Я. В. Томара // Теорія та практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі. - 2012. - С.114-117.
 37. Тютюнник, Є. Кар'єра починається зі шкільної лави / Є. Тютюнник // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 25 груд. - С.18.
 38. Швец, Н. Инновации в профориентации / Н. Швец // Персонал. - 2012. - №3. - С.72-79.
 39. Швець, Н. Г. Методичні підходи до перекваліфікації незайнятого населення / Н. Г. Швець // Проблеми модернізації України. - 2015. - Вип.1 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф "Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології. освіти і культури). - С.352-357.
 40. Шевченко, А. Правильна орієнтація / А. Шевченко // Дзеркало тижня. - 2012. - №23. - С.14.
 41. Шмелева, Е. "Лифт в будущее" / Е. Шмелева // Менеджер по персоналу. - 2013. - №11. - С.8-14.
 42. Шпак, В. Як професію обереш, так і житимеш / В. Шпак ; В.Шпак // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 26 жовт. - С.12.
 43. Юркова, О. Молодь орієнтують на професійний успіх / О. Юркова // Голос України. - 2013. - № 29 жовт. - С.6.
 44. Юхновська, Ю. О. Розробка системи управління трудовим потенціалом на промилових підприємствах України / Ю. О. Юхновська, О. М. Риженко // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.61-67.

Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості

 1. Абакуменко, О. В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовому ринку України / О. В. Абакуменко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №6. - С.56-63.
 2. Басманова, О. Е. Изучение процессов конкуренции и монополизации на рынке железнодорожных перевозок / О. Е. Басманова // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №5. - С.7-9.
 3. Борисенко, З. Країна неляканих монополістів / З. Борисенко // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 9 квіт. - С.19.
 4. Венгер, В. В. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів / В. В. Венгер, В. О. Точилін // Економіка і прогнозування. - 2013. - №1. - С.81-96.
 5. Вініченко, І. І. Конкуренція: сутність та концепція дослідження / І. І. Вініченко // Економіка та держава. - 2015. - №10. - С.8-10.
 6. Воловодюк, С. С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника / С. С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №8. - С.27-30.
 7. Воропай, Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають / Г. Воропай // Маркетинг в Україні. - 2016. - №5. - С.56-60.
 8. Гончаренко, І. В. Основні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств на зовнішніх ринках / І. В. Гончаренко, Н. С. Лацановська, А. О. Бібік // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.112-115.
 9. Горбачевська, О. В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України / О. В. Горбачевська // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №5. - С.166-170.
 10. Грицишина, М. М. Демпінг та конкуренція на ринку охоронних послуг / М. М. Грицишина // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2016. - С.147-148.
 11. Гуменюк, В. В. Державне регулювання конкуренції на ринку курортно- рекреаційних послуг / В. В. Гуменюк // Економіка України. - 2016. - №11. - С.34-44.
 12. Дадочкина, Т. Самый быстрый способ обеспечить рост компании - это не потерять существуюющих клиентов / Т. Дадочкина // Маркетинг и реклама. - 2017. - №1. - С.18-19.
 13. Данилишин, Б. М. Тактика еволюціоналізму в сучасному економічному розвитку світу(в аспекті третьої та четвертої промислових революцій) / Б. М. Данилишин // Економіка України. - 2016. - №8. - С.44-61.
 14. Дмитренко, І. Структурна перебудова роздрібної торгівлі в умовах глобалізації / І. Дмитренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2016. - №4. - С.64-74.
 15. Добрянська, Н. А. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства / Н. А. Добрянська, М. О. Варгатюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №20. - С.84-87.
 16. Дубровін, С. Конкуренція. Штрафи. Гласність / С. Дубровін // Віче. - 2015. - №21. - С.43.
 17. Ефремова, Н. Ф. Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства. / Н. Ф. Ефремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.71-76.
 18. Жигірь, А. А. Сутність підприємництва та чинники його економічного розвитку / А. А. Жигірь // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №20. - С.28-33.
 19. Зимовець, В. Мільярди гривень витрачають нераціонально / В. Зимовець // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 12 листопада. - С.5.
 20. Зозульов, О. В. Ринкові форми тоговельної марки, їх соціально- психологічна природа та сутність активів / О. В. Зозульов // Маркетинг и реклама. - 2015. - №7-8. - С.52-55.
 21. Корецька, О. В. Розвиток теорії конкуренції і сучасне розуміння конкурентоспроможності промислових підприємств. / О. В. Корецька // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип.4(43). - С.185-190.
 22. Крисак, А. О. Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості. / А. О. Крисак // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №24. - С.53-57.
 23. Легомінова, С. В. Парадигма інноваційних конкурентних переваг підприємства / С. В. Легомінова, О. О. Лобань // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2016. - №4. - С.75-82.
 24. Логанов, Є. Запорізькі харчовики переходять на євростандарти якості / Є. Логанов // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 21 травня. - С.7.
 25. Лукаш, О. Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії / О. Лукаш // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. - 2014. - С.202-224.
 26. Малолєткова, О. Касова дисципліна: знайшлася ложка дьогтю / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 27 черв. - С.4.
 27. Мацегора, К. Конкуренція допоможе економіці / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 26 трав. - С.2.
 28. Ольшевський, Л. Чесна конкуренція знижує ціни / Л. Ольшевський // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 16 серпня. - С.6.
 29. Омельченко, О. В. Теоретичні передумови стратегічного аналізу протистояння підприємств-конкурентів / О. В. Омельченко // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1 (40). - С.200-204.
 30. Папп, В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної сфери в україні та світі / В. В. Папп // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.37-42.
 31. Поліщук, І. Заробляти на чергах більше не вийде / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 02 грудня. - С.1,5.
 32. Поліщук, І. Конкуренція рятує від черг і корупції / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 29 березня. - С.3.
 33. Пророченко, Є. В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у контексті зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / Є. В. Пророченко // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 48(1-2016). - С.178-181.
 34. Прудка, Н. Енергетичний алгоритм / Н. Прудка // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 травня. - С.1., 4.
 35. Смирнова, К. Генезис та еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі / К. Смирнова // Право України. - 2013. - №3-4. - С.365-375.
 36. Смирнова, К. Імплементація положень про конкуренцію в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / К. Смирнова // Право України. - 2015. - №8. - С.75-82.
 37. Суханова, А. В. Конкурентні переваги і стратегія регіонів у сукупності відносин конкурентоспроможності / А. В. Суханова // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №21. - С.103-107.
 38. Уманців, Ю. Конкурентні механізми регулювання діяльності корпоративних структур / Ю. Уманців // Банківська справа. - 2013. - №11-12. - С.29-45.
 39. Філон, М. М. Концептуальні основи механізму державного регулювання конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг / М. М. Філон // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.90-94.
 40. Хитрова, О. А. Особливості конкуренції в епоху глобалізації економічних відносин / О. А. Хитрова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №12. - С.78-83.
 41. Чайковская, Н. В. Внедрение механизмов конкуренции за бюджетные ресурсы в рамках бюджета принимаемых обязательств на муниципальном уровне. / Н. В. Чайковская, И. В. Терентьева // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №7. - С.264-273.
 42. Чернелевська, О. Л. Монополізація економіки України як основна загроза для її конкурентоздатності. / О. Л. Чернелевська // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №13. - С.22-24.
 43. Чудак, В. В. Напрями конкурентної політики держави / В. В. Чудак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.90-92.
 44. Шпак, Ю. Б. Інвестиційні аспекти формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств / Ю. Б. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №9. - С.69-72.
 45. Щербакова, Т. А. Модифікація конкурентної політики за умов трансформації економічних відносин / Т. А. Щербакова // Економіка України. - 2016. - №4. - С.45-56.
 46. Яворська, Т. В. Конкурентне регулювання страхового підприємництва України / Т. В. Яворська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №8. - С.115-122.

Міжнародні відносини у сучасному світі

 1. Дипломати впевнені у вдалому поступі // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 17 вер. - С.3.
 2. Рано тішитися // Персонал-Плюс. - 2012. - №49-50. - С.3.
 3. Самотньою Україна не залишиться // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 5 бер. - С.2.
 4. Барановский, В. Г. Основные параметры современной системы международных отношений (Часть I) / В. Г. Барановский ; В.Г.Барановский // Полис. - 2012. - №3. - С.36-44.
 5. Барановский, В. Г. Основные параметры современной системы международных отношений. Часть III / В. Г. Барановский ; В.Г.Барановский // Полис. - 2012. - №5. - С.148-158.
 6. Білоус, А. О. Зовнішня політика як фактор розвитку системи міжнародної співпраці (історично-правові аспекти) / А. О. Білоус // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.10 : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції Становленнята розвиток української державності:актуальні проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства. - С.37-43.
 7. Боришполец, К. Российско-белорусские отношения: угрозы реальные и мнимые / К. Боришполец, С. Чернявский // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.57-63.
 8. Ванаик, А. Гегемониальная стабильность, новый "квинтет" и другие / А. Ванаик // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №5. - С.107-113.
 9. Васильева, Н. А. К вопросу о предмете философии мировой политики / Н. А. Васильева, М. Л. Лагутина // Полис. - 2012. - №2. - С.62-69.
 10. Васильева, Н. А. Философские вопросы науки о мировой политике / Н. А. Васильева, М. Л. Лагутина // Вопросы философии. - 2012. - №10. - С.26-32.
 11. Воробйов, Є. Світ у 2013-му: економічне зростання попри політичні рифи? / Є. Воробйов // Дзеркало тижня. - 2013. - №2. - С.6.
 12. Гольцов, А. Г. Міжнародні регіональні студії: геополітичні аспекти / А. Г. Гольцов // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50(3-2016). - С.29-35.
 13. Гончарова, Ю. А. Правові аспекти двостороннього міжнародного співробітництва України у сфері захисту прав жінок / Ю. А. Гончарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2015. - №4. - С.69-74.
 14. Гура, В. Новий міжнародний порядок: проблеми та перспективи формування. / В. Гура // "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. - 2014. - С.26-33.
 15. Дегтерев, Д. Политическая экономия международной помощи / Д. Дегтерев // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №4. - С.26-35.
 16. Дікарєв, О. І. Цивілізаційний вимір міжнародних відносин України з Китаєм / О. І. Дікарєв // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.39-47.
 17. Дмитриев, Ю. А. Межгосударственные объединения: понятие, формы и классификация / Ю. А. Дмитриев, В. О. Миронов // Государство и право. - 2013. - №3. - С.62-71.
 18. Жалоба, І. Сучасні міжнародні відносини та виклики класичній дипломатії / І. Жалоба // Зовнішні справи. - 2014. - №7. - С.36-39.
 19. Жирков, К. А. Культурний і політичний антиамериканизм: Україна і Росія в міжнародному контексті / К. А. Жирков // Економіка і прогнозування. - 2013. - №1. - С.146-147.
 20. Загоруйко, Ю. Меркель і Європа / Ю. Загоруйко // Дзеркало тижня. - 2012. - №36. - С.5.
 21. Іщенко, І. Російсько-американські відносини. Від перезавантаження до переобтяження / І. Іщенко // Голос України. - 2013. - № 14 серп. - С.15.
 22. Каламкарян, Р. А. Россия в универсальном мировом правовом пространстве / Р. А. Каламкарян // Государство и право. - 2013. - №8. - С.75-85.
 23. Карцев, Д. Осень шведской утопии / Д. Карцев // Репортер. - 2013. - №9. - С.56-65.
 24. Каспрук, В. Куди може привести "мирна ядерна зброя" КНДР? / В. Каспрук // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.5.
 25. Киридон, А. Україна - Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи відносин / А. Киридон // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.18-21.
 26. Кожара, Л. Україна має серйозний шанс отримати квиток у майбутнє / Л. Кожара // Зовнішні справи. - 2013. - №2. - С.5-7.
 27. Конышев, В. Н. Теория международных отношений: канун новых "великих дебатов"? / В. Н. Конышев, А. А. Сергунин // Полис. - 2013. - №2. - С.66-78.
 28. Костючков, С. К. Структкрно-функціональні особливості системи міжнародних відносин у першій декалі ХХІ століття / С. К. Костючков // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 2 (41). - С.39-44.
 29. Кутейников, А. Е. Международные межправительственные организации как класс международных структур и как юридический феномен / А. Е. Кутейников // Государство и право. - 2013. - №3. - С.72-79.
 30. Систематизация лучших зарубежных подходов к реализации политики "мягкой силы" / И. В. Лазутина, В. А. Нагорнов, М. Р. Рахмангулов [et al.] // Вестник международных организаций. Образование, наука, новая экономика. - 2014. - №2. - С.229-245.
 31. Лебеденко, С. Б. Зовнішня політика як соціальний феномен / С. Б. Лебеденко // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 48(1-2016). - С.50-53.
 32. Літра, Л. Україна-Молдова: нічого не узгоджено, поки все не узгоджено / Л. Літра // Дзеркало тижня. - 2012. - №34. - С.5.
 33. Малышева, Д. Афганский Эндшпиль и региональная безопасность / Д. Малышева // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.16-23.
 34. Мартин, В. Куди приведе "хмаровий стовп"? / В. Мартин // Дзеркало тижня. - 2012. - №42-43. - С.6.
 35. Мацегора, К. Глобальна безпека не має альтернатив / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 трав. - С.2.
 36. Овлащенко, А. В. Совет по международным отношениям и его последние инициативы в области международного морского права / А. В. Овлащенко // Международное публичное и частное право. - 2013. - №2. - С.9-13.
 37. Павлов, Н. Россия и Германия: перед вызовами XXI века / Н. Павлов ; Н.Павлов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №6. - С.34-41.
 38. Пасько, С. Йорданські шляхи Тараса / С. Пасько // Зовнішні справи. - 2014. - №4. - С.10-15.
 39. Пилясов, А. Географическая экономика знания: время собирать камни / А. Пилясов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.110-120.
 40. Пядишев, В. Г. Протиріччя між принципами мирного співіснування держав: міжнародно-правове значення та перспективи розв'язання / В. Г. Пядишев // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2015. - №1.
 41. Радиков, И. "Мягкая сила" как современный атрибут великой державы / И. Радиков, Я. Лексютина // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №2. - С.19-26.
 42. Резнікова, Н. В. Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Економіка та держава. - 2015. - №11. - С.6-10.
 43. Сергійчук, Б. Відродження українсько-турецьких відносин на початку ХХ століття / Б. Сергійчук // Зовнішні справи. - 2013. - №8. - С.60-63.
 44. Симония, А. Япония и Мьянма: история "Особых отношений" / А. Симония // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №5. - С.83-93.
 45. Соловьев, Э. Российско-американские отношения в предвыборном контексте / Э. Соловьев ; Э.Соловьев // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №6. - С.52-58.
 46. Терещенко, О. В. Актуальні питання міжнародного правосуддя / О. В. Терещенко // Юридична наука. - 2016. - №1. - С.40-48.
 47. Тітко, І. Кримінально-процесуальний кодекс України про міжнародне співробітництво: недоліки нормативної регламентації / І. Тітко ; І.Тітко // Вісник Академії правових наук України. - 2012. - №2. - С.247-257.
 48. Толстов, С. Міжнародна система початку ХХІ століття / С. Толстов // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.12-17.
 49. Толстов, С. В. Європейський Союз як суб"єкт міжнародних відносин / С. В. Толстов, О. І. Дікарєв // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 3 (38). - С.60-73.
 50. Трофимова, О. Е. Южный сектор стратегии ЕС: позиции, приоритеты, инструментарий / О. Е. Трофимова // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.121-126.
 51. Троян, С. Міжнародні відносини в постбіполярному світі: основні закономірності та тенденції еволюції / С. Троян // Зовнішні справи. - 2013. - №12. - С.40-45.
 52. Троян, С. Сучасні проблеми дослідження міжнародних відносин, зовнішньої політики та національної безпеки / С. Троян // Зовнішні справи. - 2014. - №1. - С.6-11.
 53. Федоренко, Т. Деякі аспекти нотаріальнихфункцій, що виконуються консулами / Т. Федоренко ; Т.Федоренко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - №9. - С.29-33.
 54. Чекаленко, Л. Роздуми про політичне майбутнє України / Л. Чекаленко // Віче. - 2014. - №1-2. - С.13-15.
 55. Чекаленко, Л. Росія contra України / Л. Чекаленко // Віче. - 2015. - №15. - С.10-11.
 56. Черкасов, П. Время реабилитации (1983-1985) / П. Черкасов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.93-109.
 57. Шаров, В. "Містраль": капкан для Франції / В. Шаров // Юридичний вісник України. - 2014. - № 31. - С.6.
 58. Юсеф, Н. Щодо концептуальних засад сучасної теорії інтеграційно орієнтованих економічних взаємин у світовому господарстві / Н. Юсеф // Становлення і розвиток української державності. - 2013. - Вип.8 : Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми конституційно-правової модернізації держави в контексті сучасних глобалізаційних викликів", м. Київ, 22 листоп. 2012 р.ч.1. - С.111-117.

Реформування податкової системи України та її вплив на зростання економіки

 1. Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого: Наказ Мін-ва доходів та зборів України від 10 жовтня 2013 року №578 // Офіційний вісник України. - 2013. - №89. - С.151-156.
 2. Баронін, А. Україна: податково-пільговий мазохізм / А. Баронін // Дзеркало тижня. - 2013. - №12. - С.8.
 3. Білоус, І. О. Уже за рік відчуємо перетворення податкової системи / І. О. Білоус // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - №114. - С.6-7.
 4. Богер, О. В. Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України / О. В. Богер // Економіка та держава. - 2015. - №9. - С.122-124.
 5. Бочкарьов, С. "Хто ви такий?" як девіз податкової реформи / С. Бочкарьов // Дзеркало тижня. - 2013. - №11. - С.10.
 6. Бочкарьов, С. Країна "податкових агентів" / С. Бочкарьов // Дзеркало тижня. - 2013. - №2. - С.10.
 7. Бочкарьов, С. Більше декларацій, хороших і різних! / С. Бочкарьов // Дзеркало тижня. - 2013. - №8. - С.10.
 8. Бутко, М. Інституційні засади модернізації податкової системи України / М. Бутко, І. Мінін // Економіст. - 2013. - №6. - С.7-10.
 9. Германова, О. Зміни, продиктовані часом. Адвокати поділилися своїм баченням майбутнього податкової системи України / О. Германова // Вісник податкової служби України. - 2014. - №12. - С.62-65.
 10. Гетманцев, Д. Як захистити підприємця від свавілля податківця / Д. Гетманцев // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.10.
 11. Живицький, В. А. Податкова служба як соціально-правовий інститут / В. А. Живицький // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.11 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.235-238.
 12. Завадська, Н. О. Сутність та значення Податкового кодексу для вітчизняної економіки / Н. О. Завадська, Г. Ю. Кучерова // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.32-35.
 13. Ільяшенко, В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. - 2013. - №2. - С.15-20.
 14. Кашпур, Л. М. Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні. / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №4. - С.126-131.
 15. Кашпур, Л. М. Організаційно-правові принципи побудови податкової системи України / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №3. - С.127-130.
 16. Князькова, В. Я. Проблеми реформування податкової системи України в умовах загострення кризових явищ / В. Я. Князькова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №11. - С.33-36.
 17. Князькова, В. Я. Особливості податкового адміністрування в умовах розбудови ринкових відносин в Україні. / В. Я. Князькова, Л. К. Сергієнко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2015. - №1. - С.58-66.
 18. Комазов, П. В. Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні / П. В. Комазов, О. В. Борт // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.104-107.
 19. Крисоватий, А. І. Сутність та концептуальні основи формування податкової політики в умовах євроінтеграційних процесів / А. І. Крисоватий, В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Економіка України. - 2016. - №1. - С.35-51.
 20. Кухар, М. Які податки може дозволити собі Україна. Щоб не задихнутися / М. Кухар // Дзеркало тижня. - 2013. - №19. - С.1,6.
 21. Луніна, І. О. Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України / І. О. Луніна // Фінанси України. - 2013. - №2. - С.21-31.
 22. Малолєткова, О. Косметичні зміни чи реальне спрощення? / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 6 жовтня. - С.4.
 23. Малолєткова, О. Реформування податкової системи: з чого почати? / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 14 серп. - С.4.
 24. Малолєтова, О. Податків менше тоді, коли їх усі платять / О. Малолєтова // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 13 серп. - С.1,4.
 25. Мацегора, К. Країна потребує бюджету й Податкового кодексу / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 12 листопада. - С.2.
 26. Медуниця, Ю. Податковий тиск поступово зменшуватиметься / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 10 грудня. - С.2.
 27. Молдован, О. О. Вищий етап реформи ситеми державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання / О. О. Молдован // Фінанси України. - 2014. - №8. - С.57-69.
 28. Продан, О. Нова податкова система. Як її бачать коалціянти / О. Продан // Юридичний вісник України. - 2014. - № 47. - С.12.
 29. Проскура, К. П. Прогнозно - аналітична робота органів податкової служби та оцінювання її ефективності / К. П. Проскура // Економічний часопис. - 2013. - №7-8. - С.68-71.
 30. Пухкал, О. Г. Політико-правові засади становлення податкової системи в Україні / О.Г.. Лисак Л.М. Пухкал // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №18. - С.125-129.
 31. Семченко, О. Більшість платників податків працює чесно і прозоро. І ми їм довіряємо / О. Семченко // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 10 серпня. - С.7.
 32. Соколовська, А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2013. - №9. - С.28-44.
 33. Соколовська, А. М. Шляхи реформування податкової системи України / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2014. - №12. - С.103-121.
 34. Солдатенко, О. Конституційний обов'язок громадян щодо сплати податків в Україні та Російській Федерації / О. Солдатенко, Н. Сігарьова // Юридична Україна. - 2013. - №5. - С.31-36.
 35. Тімарцев, О. Ю. Податкова таємниця: дискусійні аспекти / О. Ю. Тімарцев // Економічний часопис. - 2013. - №7-8. - С.65-68.
 36. Чала, О. А. Сучасна податкова система: інноваційні процеси / О. А. Чала // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.133-136.
 37. Чернишова, М. О. Удосконалення методики розрахування податкового навантаження ПДВ / М. О. Чернишова // Економіка та держава. - 2013. - №10. - С.148-151.
 38. Щербатенко, І. В. Вплив податків на інвестиційну діяльність. / І. В. Щербатенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №1. - С.95-98.
 39. Якимчук, Н. Правовий режим обов'язкових платежів в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реформування / Н. Якимчук // Право України. - 2013. - №1-2. - С.122-132.


 

 

Бібліографічні списки 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: