Про Бібліотеку

Читачам

Фонд

Ресурси Internet

Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 

Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

Календар України

Бібліографічні списки 2017

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Державне управління в сучасній Україні

 1. Акімов, О. О. Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти / О. О. Акімов // Публічне урядування. - 2016. - №1. - С.189-199.
 2. Андрієнко, М. В. Закони державного управління, специфічні для сфери пожежної безпеки. / М. В. Андрієнко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №3. - С.101-104.
 3. Бєлай, С. В. Механізм державного прогнозування кризових явищ соціально-економічного характеру. / С. В. Бєлай // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.122-127.
 4. Концептуальні підходи до визначення методологічної функції законодавчого забезпечення національної безпеки України / Т. І. Блистів, В. Т. Колесник, П. Я. Пригунов, К. В. Карпова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2015. - №4. - С.13-26.
 5. Бойко, В. І. Методичні аспекти впливу державного регулювання на сферу культури. / В. І. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.77-80.
 6. Бортник, в. А. Адміністративно- правова організація й мета державного управління / в. А. Бортник, В. О. Стасюк // Проблеми модернізації України. - 2016. - Вип.3 : Матеріали Всеукраїнської наук. -практ. конф "Європейський вимір реформування публічного управління в Україні". - С.53-56.
 7. Вітвіцький, С. Історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю / С. Вітвіцький // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №4. - С.55.
 8. Волянський, П. Б. Організаційно- правове забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. / П. Б. Волянський, І. С. Талан // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №5. - С.86-91.
 9. Воробйов, С. В. Конституційно- організаційне забезпечення реформування системи державного нагляду (контролю) України у сфері екології. / С. В. Воробйов, В. В. Мороз, О. В. Медведєва // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №7. - 111-119.
 10. Вострікова, Н. В. Системна модель механізму державного управління водними ресурсами. / Н. В. Вострікова // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №4. - С.143-148.
 11. Вострікова, Н. В. Сучасне організаційне забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні / Н. В. Вострікова // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №22. - С.163-168.
 12. Горбунова, О. Реформа держуправління: перші підсумки / О. Горбунова. - К. : Преса України. - С.4.
 13. Давиденко, О. Г. Державно-управлінська діяльність у сфері протидії загрозам суспільно-політичній стабільності / О. Г. Давиденко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №17. - С.134-138.
 14. Дергач, А. В. Теоретичні підстави прийняття ефективних рішень в управлінні міграційними процесами / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №21. - С.126-129.
 15. Драгомирецька, Н. М. Сучасні тенденції взаємозв'язків рівня науки та визнання держави у світі / Н. М. Драгомирецька // Публічне урядування. - 2016. - №1. - С.95-106.
 16. Друк, В. В. Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні / В. В. Друк // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.112-114.
 17. Дубич, К. В. Інформаційне забезпечення системи надання соціальних послуг в україні: сучасний стан і напрями удосконалення / К. В. Дубич // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №2. - С.112-117.
 18. Дубич, К. В. Освітній механізм державного управління соціальними послугами в Україні: сучасний стан реалізації. / К. В. Дубич // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №3. - С.110-115.
 19. Заблоцький, В. В. Генеза моделей державного управління на теренах України у період раннього середньовіччя / В. В. Заблоцький // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №9. - С.87.
 20. Клименко, Н. Г. Реформування центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту в Україні (2012-2015 роки) / Н. Г. Клименко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.103-106.
 21. Кметик, С. В. Освітні системи та освітня політика крізь призму державно- управлінських процесів в сучасному світі / С. В. Кметик // Проблеми модернізації України. - 2016. - Вип.3 : Матеріали Всеукраїнської наук. -практ. конф "Європейський вимір реформування публічного управління в Україні". - С.176-180.
 22. Косінов, С. Функції і принципи державного контролю / С. Косінов // Право України. - 2015. - №6. - С.179-184.
 23. Кресіна, І. Вплив децентралізації на ефективність публічної влади / І. Кресіна // Віче. - 2015. - №12. - С.11-13.
 24. Літошенко, О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель / О. Літошенко // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №8. - С.42-45.
 25. Манокін, Є. В. Сутність державного управління у сфері інформаційної безпеки органів охорони державного кордону України. / Є. В. Манокін // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №5. - С.120-126.
 26. Мельник, І. М. Оргацізаційно-мотиваційний механізм державного управління захистом прав громадян на приватну власність / І. М. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №10. - С.120-124.
 27. Нікіфоренко, В. С. Актуальні проблеми державного управління у сфері забезпечення прикордонної безпеки України / В. С. Нікіфоренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №19. - С.112-114.
 28. Паламарчук, Т. П. Організаційно-правові механізми державної аграрної політики в умовах євроінтеграції / Т. П. Паламарчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.133-136.
 29. Паламарчук, Т. П. Правові основи державного управління аграрним сектором у законодавстві ЄС та України / Т. П. Паламарчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №19. - С.115-118.
 30. Помаза-, П. А. Механізм державного управління безпекою соціально- економічних систем регіонів. / Пономаренко А.Л. Помаза- // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.128-131.
 31. Помаза-Пономаренко, А. Л. Синергетика як новітній методологічний підхід до державного управління регіональним розвитком у контексті безпеки / А. Л. Помаза-Пономаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №15. - С.82-87.
 32. Пухкал, О. Г. Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття публічного управління / О. Г. Пухкал, І. В. Тютюнник // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.93-97.
 33. Радиш, Я. Ф. Роль жінки в державному управлінні: зарубіжний досвід (за матеріалами літературних джерел) / Я. Ф. Радиш, О. В. Кожухар // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №15. - С.113-118.
 34. Рахновецький, Є. Реформу державного управління "активовано" / Є. Рахновецький // Віче. - 2015. - №5. - С.55.
 35. Ромат, Є. В. Реалізація інструментів маркетингу в механізмах державного управління / Є. В. Ромат, І. В. Чаплай // Публічне урядування. - 2016. - №1. - С..15-28.
 36. Рябцев, Г. А. Провали сучасної енергетичної політики в Україні та шляхи їхнього подолання / Г. А. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №12.
 37. Рябцев, Г. Л. Державна політика у сфері нафтогазовидобутку в Україні: основні проблеми та шляхи їхнього вирішення / Г. Л. Рябцев // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №9. - С.83-86.
 38. Сітарський, С. М. Організаційно- правові засади діяльності органів державної влади при врегулюванні суспільно- політичних конфліктів / С. М. Сітарський // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №2. - С.144-149.
 39. Сіцінський, Н. А. Стратегічні пріоритети державного управління забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері в умовах військової агресії / Н. А. Сіцінський // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №19. - С.93-96.
 40. Тютюнник, І. В. Модернізація публічного управління на регіональному рівні як об'єкт наукового аналізу / І. В. Тютюнник // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №19. - С.106-111.
 41. Філіпппов, М. І. Вдосконалення управління державною установою / М. І. Філіпппов, К. С. Довбик // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип.45(2-2015). - С.38-41.
 42. Шаповал, В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) / В. Шаповал // Право України. - 2015. - №11. - С.77-88.
 43. Шашина, М. В. Еволюція поняття ефективність державного управління. / М. В. Шашина // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №4. - С.39-42.
 44. Шевченко, В. М. Аналіз підходів щодо класифікації принципів державного управління вищими навчальними закладами в контексті євроінтеграційних процесів / В. М. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №16. - С.117-120.

Кадрова політика України

 1. Банчук-Петросова, О. В. Аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення кадрової політики сектора безпеки і оборони України / О. В. Банчук-Петросова // Економіка та держава. - 2013. - №10. - С.106-109.
 2. Банчук-Петросова, О. В. Методологічні основи сучасної державної кадрової політики України / О. В. Банчук-Петросова // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.133-135.
 3. Банчук-Петросова, О. В. Особливості сучасної кадрової політики сектора безпеки і оборони України / О. В. Банчук-Петросова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №15. - С.129-132.
 4. Банчук-Петросова, О. В. Про першочергові завдання з удосконалення кадрової політики Збройних сил України / О. В. Банчук-Петросова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №18. - С.205-207.
 5. Банчук-Петросова, О. В. Стратегічні напрями формування нової державної кадрової політики сектора безпеки і оборони України / О. В. Банчук-Петросова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №14. - С.116-119.
 6. Барило, О. Г. Питання кадрової політики у сфері цивільного захисту України / О. Г. Барило, С. П. Потеряйко, В. О. Тищенко // Економіка та держава. - 2013. - №5. - С.111-112.
 7. Волкова. Помилки при дотриманні трудового законодавства / Волкова // Праця і Закон. - 2013. - №4. - С.38-41.
 8. Гайдаш, Д. С. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров'я: стан наукових досліджень / Д. С. Гайдаш // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №14. - С.155-160.
 9. Гайдаш, Д. С. Державна кадрова політика у сфері охорони здоров'я: сутність понять / Д. С. Гайдаш // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №15. - С.156-160.
 10. Голобор, Н. Державна політика у сфері формування та розвитку освітньо-фахового потенціалу державно-управлінських кадрів в Україні / Н. Голобор // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №1. - С.225-231.
 11. Горохова, О. Л. Кадрова політика й інвестиції у персонал підприємства / О. Л. Горохова // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.57-59.
 12. Грицюк, Є. М. Теоретичні аспекти кадрової політики організацій. / Є. М. Грицюк // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2014. - С.78-80.
 13. Домаскіна, О. С. Основні напрями вдосконалення кадрової політики туристичного підприємства / О. С. Домаскіна // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.48-50.
 14. Дороніна, О. А. Кадрова політика як інструмент антикризового управління підприємством / О. А. Дороніна // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №20. - С.92-95.
 15. Згалат-, Л. Л. Кадрові проблеми впровадження інноваційних технологій в Україні / Лозинська Л.О. Згалат- // Проблеми модернізації України. - 2015. - Вип.1 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф "Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології. освіти і культури). - С.141-144.
 16. Ігнатьєва, І. А. Підходи щодо формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства / І. А. Ігнатьєва, Т. М. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №5. - С.52-54.
 17. Кагановська, Т. Реформування кадрової політики у сфері державної служби як чинник активізації європейської інтеграції України / Т. Кагановська // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №4. - С.39-46.
 18. Кіку, А. І. Критерії оцінки ефективності кадрової політики / А. І. Кіку // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.191-193.
 19. Князевич, В. М. Державна політика України в галузі охорони здоров'я як організаційно-нормативна система владних дій та управлінських рішень. / В. М. Князевич // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №7. - С.105-110.
 20. Ковальова, В. Партійні квоти або чиїсь особисті вподобання - хибні принципи розстановки кадрів / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 19 серпня. - С.5.
 21. Ковальська, Н. Стратегічні інтереси держави щодо підготовки фахівців сфери соціально-побутових послуг / Н. Ковальська // Освіта і управління. - 2013. - Т.16, №1-2. - С.94-99.
 22. Ковальська, Н. М. Науковий здобуток сучасних дослідників у контексті державного управління системою підготовки фахівців в Україні / Н. М. Ковальська // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №10. - С.151-154.
 23. Корольчук, О. Л. Якість охорони здоров'я гарантована кадровим ресурсом / О. Л. Корольчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №13-14. - С.68-73.
 24. Курінний, Л. Трудові книжки: відмовитися чи залишити? / Л. Курінний // Юридичний вісник України. - 2015. - №34. - С.15.
 25. Кусмінська, Т. А. Планування кар'єри державного службовця на сучасному етапі / Т. А. Кусмінська // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.129-131.
 26. Любас, Б. Концептуальні засади людиноцентричної політики в системі управління персоналом. / Б. Любас // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип.4(43). - С222-224.
 27. Мельникович, В. М. Про деякі проблеми професійного відбору персоналу до органів внутрішніх справ / В. М. Мельникович // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №1. - С.68-71.
 28. Михайлюк, О. В. Модель управління розвитком кадрового потенціалу підприємства / О. В. Михайлюк // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1 (40). - С.187-192.
 29. Мінченко, Л. В. Проблеми розробки кадрової політики та шляхи їх вирішення. / Л. В. Мінченко // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2014. - С.169 -172.
 30. Мороз, І. Нові підходи до кадрового забезпечення органів прокуратури / І. Мороз // Юридичний вісник України. - 2015. - №35. - С.2-3.
 31. Назарова, Г. В. Кадрове забезпечення недержавних пенсійних фондів / Г. В. Назарова, І. А. Цюрко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №7. - С.373-382.
 32. Олішевський, А. С. Сучасні тенденції формування кадрової політики служби цивільного захисту / А. С. Олішевський // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.234-235.
 33. Орлова, Ю. В. Роль кадрової політики у підвищенні ефективності праці персоналу / Ю. В. Орлова // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.96-97.
 34. Перелигін, М. Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектора: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / М. Перелигін // Україна: аспекти праці. - 2013. - №4. - С.17-21.
 35. Петросова, -. Б. Історичні формування та розвитку кадрової політики у військових та правоохоронних органах України / - Банчук О. Петросова // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №2. - С.267-279.
 36. Пирожинська, О. В. Дослідження кадрового забезпечення як елемента кадрової політики державної служби / О. В. Пирожинська // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.100-104.
 37. Поліщук, І. Трудові книжки відправлять у відставку? / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 29 серпня. - С.4.
 38. Сазонова, Е. "Стратегічні напрями розвитку кадрової політики Міндоходів спрямовано у майбутнє" / Е. Сазонова // Вісник податкової служби України. - 2014. - №1. - С.58-59.
 39. Семерей, Б. В. Особливості проведення кадрової політики на охоронних підприємствах в умовах конкуренції / Б. В. Семерей // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. - 2013. - С.102-109.
 40. Сітарський, С. М. Організаційно- правові засади діяльності органів державної влади при врегулюванні суспільно- політичних конфліктів / С. М. Сітарський // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №2. - С.144-149.
 41. Скобекно, О. С. Підвищення ефективності праці співробітників як складова кадрової політики організації / О. С. Скобекно. - Фірмовий календаар як засіб реекламного інформування // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.192-194.
 42. Скрипник, К. В. Кодекс корпоративної етики на сучасному етапі розвитку кадрової політики у банківській сфері: теоретико-практичні аспекти / К. В. Скрипник // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 2 (37). - С.84-86.
 43. Сторожев, Р. І. Особливості програми навчання осіб, зарахованих до президентського кадорового резерву "Нова еліта нації" / Р. І. Сторожев // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №3. - С.86-91.
 44. Терещенко, Н. М. Проблеми розвитку кадрової політики в умовах глобальної нестабільності: соціально- гуманітарний аспект / Н. М. Терещенко // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип.45(2-2015). - С.31-37.
 45. Тищенко, В. О. Шляхи удосконалення державної політики у сфері цивільного захисту / В. О. Тищенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №1. - С.105-107.
 46. Шевченко, А. На керівні посади в СБУ призначатимуть активістів Майдану / А. Шевченко // Голос України. - 2014. - № 19 листоп. - С.3.
 47. Шутко, Л. Кадрова політика "фіскалів": верхи не можуть, низи не хочуть / Л. Шутко // Юридичний вісник України. - 2014. - № 47. - С.13.
 48. Юрикк, Я. І. Механізм формування та реалізації державної кадрової політики / Я. І. Юрикк, І. Л. Жук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №13. - С.48-54.

Люди похилого віку: соціальний захист

 1. Захист найуразливіших верств населення є пріоритетом влади // Соціальний захист. - 2011. - №11. - С.3-5.
 2. Інформаційний матеріал щодо посилення соціального захисту найбідніших верств населення при оплаті комунальних послуг // Голос України. - 2014. - № 25 черв. - С.16.
 3. Про невідкладні заходи з подолання бідності // Офіційний вісник України. - 2010. - №16. - С.21-22.
 4. Роботу соціальних служб потрібно модернізувати // Праця і зарплата. - 2012. - №20. - С.1.
 5. Социальная ориентация на результат // Справочник по управлению персоналом. - 2011. - №10. - С.13-17.
 6. Соціальна доктрина - фундамент балансу потреб і можливостей // Соціальний захист. - 2008. - №9. - С.49-53.
 7. Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян // Вісник Верховного Суду України. - 2013. - №3. - С.35-39.
 8. Утримуємо соціальну стабільність // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 28 лют. - С.10.
 9. Фінансово стабільно, соціально престижно // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 29 серп. - С.20.
 10. Багмет, К. В. Трансформація системи соціального захисту: пошук оптимального підходу / К. В. Багмет // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №4. - С.39-43.
 11. Бодня, Т. Громадські контролери моніторять соціалку / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 8 лют. - С.4.
 12. Брежнєва-, Є. О. Видатки у системі державного регулювання соціальних відносин: теоретичний аспект / Єрмоленко О.В. Брежнєва-, Г. В. Васильченко // Економіка та держава. - 2015. - №1. - С.79-82.
 13. Веліксар, Т. І. Державна соціальна допомога як елемент системи соціального захисту населення: реалії та перспективи удосконалення / Т. І. Веліксар // Економіка та держава. - 2015. - №12. - С.100-103.
 14. Коваль, Л. Соціальні стандарти зростуть на 13-19% / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 2 вересня. - С.2.
 15. Краснова, О. В. Важкі втрати і психологічний супровід у пізньому житті. / О. В. Краснова // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №8. - С.51-59.
 16. Крентовська, О. Демографічний чинник старіння населення в реформуванні системи охорони здоров'я України / О. Крентовська // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - Вип.2. - с. 203-214.
 17. Кухта, М. Життєві перспективи людей старшого віку, які перебувають під соціальною опікою: досвід емпіричного дослідження / М. Кухта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2017. - №2. - С.131-148.
 18. Лутковська, В. Неприпустимість дискримінації за ознакою віку / В. Лутковська // Юридичний вісник України. - 2015. - №41. - С.8.
 19. Марцекова, Р. Оздоровчий туризм у контексті активного старіння населення Словаччини / Р. Марцекова, І. Шимочкова, Л. Себова // Економічний часопис. - 2016. - №1-2. - С.109-111.
 20. Мацегора, К. Люди не повинні боятися звіертатися по допомогу / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 2 жовт. - С.1-2.
 21. Мельник, О. Доброта без кордонів і терміну тривалості / О. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 27 черв. - С.6.
 22. Мельник, П. Забули про... тисячу пенсіонерів. Колишні правоохоронці в пошуках справедливості / П. Мельник // Голос України. - 2014. - № 23 січ. - С.20.
 23. Морозова, Н. Г. Необхідність та можливість державного регулювання сфери соціального захисту на національному ринку праці / Н. Г. Морозова // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.12 : Матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід", 6 листоп.2014 р. - С.95-97.
 24. Поліщук, І. Підхід до нарахування субсидії змінено / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 13 верес. - С.1., 4.
 25. Прокопенко, О. Соціальний захист за законом людяності / О. Прокопенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 30 верес. - С.1., 5.
 26. Рева, А. Глобальні виклики у соціальній сфері / А. Рева // Охорона праці. - 2016. - №7. - С.4-9.
 27. Рева, А. Система соціального захисту потребує якісного реформування / А. Рева // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 9 червня. - С.6-7.
 28. Санченко, С. П. Засади і механізми формування та практичної реалізації політики соціального захисту громадян: українська практика / С. П. Санченко // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1 (40). - С.58-61.
 29. Санченко, С. П. Проблеми формування та практичної реалізації політики соціального захисту громадян у сучасній Україні / С. П. Санченко // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.10 : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції Становленнята розвиток української державності:актуальні проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства. - С.341-345.
 30. Середа, А. Пенсії та соціальні виплати - лише на мирній території / А. Середа // Голос України. - 2014. - № 25 верес. - С.7.
 31. Сопко, В. Облік витрат на соціальний захист працівників підприємства / В. Сопко, Н. Овсюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2017. - №2. - С.108-125.
 32. Стожок, Л. Г. Сутність інституціональної системи соціального захисту населення / Л. Г. Стожок // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №4. - С.7-9.
 33. Утвенко, В. В. Правове регулювання соціального захисту окремих категорій непрацездатних громадян України / В. В. Утвенко // Проблеми модернізації України. - 2016. - Вип.2. : Матеріали Всеукраїнської наук. -практ. конф "Правова держава тадемократичне суспільство: фактори розвитк та взаємодії". - С.191-194.
 34. Фандєєв, О. Соціальний захист з людським обличчям / О. Фандєєв // Охорона праці. - 2016. - №4. - С.10.
 35. Шевчук, Ю. На порядку денному - боротьба зкорупцією та соціальний захист громадян / Ю. Шевчук // Голос України. - 2015. - № 19 трав. - С.2.
 36. Юрченко, М. Соціальні проблеми криються у політичній площині / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 6 груд. - С.2.
 37. Юшко, С. В. Індексація доходів громадян: аналіз української практики / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2016. - №4. - С.100-113.

Філософія освіти: теорія та методологія

 1. Базалук, О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління. - 2010. - Т.13, №2-3. - С.49-55.
 2. Белоусова, Т. Н. Влияние педагогических мифов на организацию исследовательской и проектной деятельности школьников / Т. Н. Белоусова, М. А. Мазниченко // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2010. - №6. - С.44-48.
 3. Бугасова, О. Г. Системно-синергетичний підхід в сучасному інноваційно-освітньому просторі / О. Г. Бугасова ; О.Г.Бугасова // Стратегія інноваційного розвитку економіки і соціальної сфери України. - 2010. - С.223-227.
 4. Великодная, Е. Н. Характер рисков для здоровья личности в медианформационном образовательном пространстве / Е. Н. Великодная // Вестник ВГУ. Серия: Философия. - 2014. - № 1. - С.68-73.
 5. Вернидуб, Р. Науково-дослідницька діяльність у структурі забезпечення професійної підготовки вчителя / Р. Вернидуб ; Р.Вернидуб // Вища освіта України. - 2012. - №1. - С.49-55.
 6. Вікторов, В. "Філософія освіти": пошук пріоритетів / В. Вікторов // Освіта України. - 2013. - №23. - С.6.
 7. Гудков, С. Парадокси логіки становлення системи вищої освіти в Україні / С. Гудков // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2013. - №4. - С.101-108.
 8. Дроздова, І. П. Мова і мовлення як засоби формування індивідуальної професійної свідомості в умовах переходу до інформаційної цивілізації / І. П. Дроздова ; І.П.Дроздова // Педагогіка і психологія. - 2010. - №3. - С.91-99.
 9. Зеленков, А. Философия как фундаментальная ценность в культуре глобализирующегося мира / А. Зеленков // Вища освіта України. - 2012. - №3. - С.24-37.
 10. Іванов, С. Філософія і фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. - 2013. - №1. - С.20-26.
 11. Карпов, А. О. Коммодификация образования в ракурсе его целей, онтологии и логики культурного движения / А. О. Карпов // Вопросы философии. - 2012. - №10. - С.85-96.
 12. Косова, Б. Кризис образования и задача университетов и общественных наук / Б. Косова // Вища освіта України. - 2012. - №3. - С.16-23.
 13. Кулик, О. Становлення та розвиток сучасної філософії освіти в Україні / О. Кулик // Науковий світ. - 2010. - №5. - С.8-10.
 14. Линовицька, О. Соціальне призначення освіти: теоретико-методологічний контекст / О. Линовицька ; О.Линовицька // Вища освіта України. - 2011. - №4. - С.10-16.
 15. Маргуліна, Л. Демократизація освіти: технології реалізації в контексті соціокультурних змін / Л. Маргуліна ; Л.Маргуліна // Вища освіта України. - 2010. - №4. - С.17-23.
 16. Медведєв, І. А. Свобода, творчість, активність як складові ідеї університету з позицій державного управління інвестиціями в людський капітал / І. А. Медведєв ; Н.В.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №15. - С.12-17.
 17. Муратова, І. Розвиток особистості як педагогічне завдання освіти / І. Муратова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2010. - №5. - С.67-79.
 18. Набок, М. Філософські засади ефективності управління освітою / М. Набок // Вища освіта України. - 2013. - №3. - С.42-50.
 19. Ничкало, Н. Ідея суспільства знань і праці в наукових пошуках / Н. Ничкало // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2010. - №3. - С.22-28.
 20. Нурмухаметова, В. В. Образовательная среда как объект философского анализа / В. В. Нурмухаметова // Вестник ВГУ. Серия: Философия. - 2014. - № 1. - С.87-93.
 21. Огнев'юк, В. О. Багатомірна людина. Епоха трансфлрмацій.Освіта. / В. О. Огнев'юк // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2013. - 1-2. - С.6-11.
 22. Опанасюк, Ю. Філософія інформаційної освіти / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. - 2017. - №1. - С.37-41.
 23. Пальм, Н. Д. Освіта як ключовий фактор розвитку держави / Н. Д. Пальм // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.12 : Матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід", 6 листоп.2014 р. - С.332-334.
 24. Панфілов, О. Ю. Сучасна освіта: світоглядні орієнтири / О. Ю. Панфілов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2010. - №2. - С.19-24.
 25. Петрук, В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення / В. Петрук // Освіта і управління. - 2012. - Т.15, №2-3. - С.14-19.
 26. Петрук, В. Філософський аспект сучасної освіти / В. Петрук // Освіта і управління. - 2012. - Т.15, №4. - С.102-108.
 27. Похресник, А. Освітньо-філософський аналіз особливостей сучасного стану і тенденцій зміни сфери навчання і виховання / А. Похресник // Вища освіта України. - 2013. - №1. - С.69-74.
 28. Приятельчук, А. Фундаментальность філософської освіти в контексті сучасних соціальних викликів / А. Приятельчук // Вища школа. - 2013. - №8. - С.56-69.
 29. Самчук, З. Світоглядні орієнтири адекватного аналізу визначальних викликів і відповідей на них освітньої сфери / З. Самчук ; З.Самчук // Вища освіта України. - 2012. - №1. - С.10-19.
 30. Степанова, М. А. Психологическая наука и философия в сфере образования: современное состояние и актуальные задачи / М. А. Степанова // Вопросы философии. - 2010. - №6. - С.67-79.
 31. Стеценко, К. Філософія емпіризму Ф.Бекона та її вплив на становлення сучасного освітнього процесу Великої Британії / К. Стеценко // Вища освіта України. - 2012. - №4. - С.107-111.
 32. Суліма, Є. Філософія освтньої паритетності: парадигма діалогічності / Є. Суліма // Психологія і суспільство. - 2016. - №3. - С.53-60.
 33. Филонов, Г. Н. Герменевтический ресурс рефлексии в современном образовании / Г. Н. Филонов // Вопросы философии. - 2012. - №11. - С.158-162.
 34. Хагуров, Т. Образование между служением и услугой / Т. Хагуров ; Т.Хагуров // Образовательные технологии. - 2011. - №2. - С.3-15.
 35. Ханас, У. Я. Воля як категорія освіти / У. Я. Ханас // Міжнародний науковий вісник. - 2011. - Вип.3 (22), Ч.2. - С.35-42.
 36. Чернуха, Н. М. Інтеграційна складова трансформаційних процесів у освіті / Н. М. Чернуха // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2013. - Вип.4 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку, м. Київ, МАУП, 23 трав. 2012 р. - С.24-28.
 37. Шмонин, Д. Схоластика как философия образования / Д. Шмонин ; Д.Шмонин // Вопросы философии. - 2011. - №10. - С.145-154.
 38. Яковенко, М. Дослідження естетичної компоненти освітнього простору / М. Яковенко // Вища школа. - 2014. - №1. - С.73-80.
 39. Яковлева, О. Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських ВНЗ у контексті наближення України до європейського освітнього простору / О. Яковлева ; О.Яковлева // Вища освіта України. - 2010. - №4. - С.24-30.

Ринкове ціноутворення в контексті реформування економіки

 1. Апанасенко, К. І. Правове регулювання ціноутворення на продовольчі товари в Україні: основні способи і напрями / К. І. Апанасенко // Вісник господарського судочинства. - 2015. - №3. - С.143-153.
 2. Безземельна, Т. О. Державне регулювання ціноутворення в галузі житлово-комунального господарства / Т. О. Безземельна, О. В. Заїка, О. С. Гавриш // Держава та регіони: Державне управління. - 2012. - №3. - С.97-102.
 3. Булгаков, Ю. В. Статистическая динамика ценообразования / Ю. В. Булгаков ; Булгаков Ю. В. // Финансовый менеджмент. - 2011. - №5. - С.87-96.
 4. Бучнев, О. Формирование цен на продукцию в долгосрочных контрактах / О. Бучнев ; О.Бучнев // Проблемы теории и практики управления. - 2012. - №11-12. - С.143-146.
 5. Василенко, В. В. Цінноутворення на ринку банківських металів / В. В. Василенко ; В.В.Василенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №6. - С.184-190.
 6. Васільєва, Л. М. Державна політика ціноутворення в аграрному секторі країн з розвинутою ринковою економікою / Л. М. Васільєва ; Л.М.Васільєва // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №16. - С.137-140.
 7. Волошин, І. Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів, що фінансуються короткостроковими депозитами банку / І. Волошин // Банківська справа. - 2013. - №7. - С.48-55.
 8. Волошин, І. Ціноутворення кредитів на основі підходу "грошовий потік під ризиком": комплексний погляд на кредитний ризик і ризик ліквідності / І. Волошин // Вісник Національного банку України. - 2013. - №6. - С.26-29.
 9. Волошин, І. Ціноутворення роздрібних вкладів з урахуванням ризику перввкладення / І. Волошин ; І.Волошин // Вісник Національного банку України. - 2011. - №6. - С.32-35.
 10. Волошин, М. Ціноутворення на роздрібні депозити з урахуванням ризику ліквідності / М. Волошин // Банківська справа. - 2013. - №11-12. - С.86-95.
 11. Габидинова, Г. Ценообразование на рынке ценных бумаг / Г. Габидинова ; Г.Габидинова // Маркетинг. - 2010. - №4. - С.84-94.
 12. Гаврилова, А. А. Механизм конкуренции и ценообразования на мировом рынке нефти / А. А. Гаврилова ; А.А.Гаврилова // Вестник МГУ. Серия 6. Экономика. - 2012. - №2. - С.54-81.
 13. Галабурдо, Н. О. Затратный метод ценообразования: быть или не быть в условиях либерализации цен / Н. О. Галабурдо // Держава та регіони. - 2013. - №5. - С.127-130.
 14. Гальчинська, Ю. М. Обгрунтування механізму ціноутворення та формування маркетингової цінової політики / Ю. М. Гальчинська // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №6. - С.27-30.
 15. Глазова, Е. С. Государственное регулирование цен в современной рыночной экономике / Е. С. Глазова, М. П. Степанова // Финансовый менеджмент. - 2011. - №2. - С.54-74.
 16. Голованова, М. Динамічне ціноутворення як інструмент задоволення потреб вузьких сегментів ринку / М. Голованова // Маркетинг в Україні. - 2016. - №6. - С.18-19.
 17. Грищенко, А. Ціноутворення опціону поповнення для депозитних продуктів / А. Грищенко, Є. голубенко // Вісник Національного банку України. - 2012. - №8. - С.30-33.
 18. Жданов, В. В. Контролінг беззбитковості при ціноутворенні / В. В. Жданов ; В.В.Жданов // Держава та регіони. - 2010. - №3. - С.43-46.
 19. Жиров, О. Л. Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі України / О. Л. Жиров, С. Б. Кузовкін // Економіка та держава. - 2011. - №5. - С.68-70.
 20. Захаревич, В. В. Організаційна структура та інструменти ціноутворення на автотранпортні послуги / В. В. Захаревич ; В.В.Захаревич // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №5. - С.93-95.
 21. Іванський, А. Фінансово-правове регулювання ціноутворення в Україні / А. Іванський ; А.Іванський // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - №2. - С.38-40.
 22. Копійка, О. В. Ціноутворення в бухгалтерському й податковому обліку / О. В. Копійка ; О.В.Копійка // Держава та регіони. - 2010. - №1. - С.131-135.
 23. Котляревський, О. В. Вдосконалення методичного підходу до формування системи ціноутворення на іноземну валюту та банківські метали / О. В. Котляревський ; О.В.Котляревський // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №8. - С.72-75.
 24. Кузьмич, О. І. Оцінка максимальних цін товарів через математичну модель конкурентного ринку / О. І. Кузьмич ; О.І.Кузьмич // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №3. - С.249-258.
 25. Лісіца, Т. Ціноутворення в умовах нового закону / Т. Лісіца ; Т.Лісіца // Баланс. - 2012. - №65. - С.26-28.
 26. Луценко, С. И. Оценка модели ошибочного ценообразования / С. И. Луценко ; С.М.Луценко // Финансовый менеджмент. - 2010. - №1. - С.61-70.
 27. Марцин, В. С. Трансформація функцій ціни в умовах ринкових перетворень / В. С. Марцин ; В.С.Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №5. - С.9-21.
 28. Некрылова, Н. Ценовые исследования как инструмент ценообразования в период экоомической нестабильности / Н. Некрылова ; Н.Некрылова // Маркетинговые исследования в Украине. - 2010. - №2 : март-апрель. - С.22-28.
 29. Нифаева, О. В. Цели, принципы и стратегические подходы в ценообразовании / О. В. Нифаева, А. Н. Горностаева // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - №2. - С.68-75.
 30. Ніколаєв, В. П. Засади ціноутворення в житловому будівництві з урахуванням вбудованих реальних опціонів проектів / В. П. Ніколаєв, А. І. Чуддопал // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №18. - С.29-30.
 31. Окландер, М. Ринкові методи ціноутворення в роздрібній торгівлі: орієнтація на покупців і конкурентів / М. Окландер // Економіст. - 2013. - №6. - С.55-58.
 32. Петренко, О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку / О. Петренко, О. Петренко // Економіка України. - 2010. - №3. - С.36-43.
 33. Потій, В. Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств / В. Потій, Г. Куліш // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 1-2. - С.13-16.
 34. Притула, Н. М. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в економічно розвинутих країнах / Н. М. Притула // Держава та регіони. - 2012. - №4. - С.184-188.
 35. Рогач, О. І. Особливості і методи ціноутворення у процесі первинного публічного розміщення акцій / О. І. Рогач, Т. В. Кутовий // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №17. - С.41-44.
 36. Селівестров, В. В. Особливості забезпечення цінової політики в Україні. / В. В. Селівестров // Фінанси України. - 2014. - №5. - С.74-85.
 37. Симиліт, Е. Формування цінової політики підприємства сфери послуг / Е. Симиліт // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2012. - С.181-182.
 38. Сопко, В. Трансферне ціноутворення в міжнародних розрахунках / В. Сопко, О. Мельничук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2016. - №4. - С.93-107.
 39. Тимошик, Н. С. Вплив якісних характеристик продукції на ціноутворення / Н. С. Тимошик ; Н.С.Тимошик // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №8. - С.170-176.
 40. Філіна, Г. І. Єфективне ціноутворення як невід'ємна складова стратегії розвитку підприємства. / Г. І. Філіна // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.10 : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції Становленнята розвиток української державності:актуальні проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства. - С.138-139.
 41. Хижа, Н. М. Економічна сутність механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі / Н. М. Хижа // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №11. - С.132-137.
 42. Чубань, В. С. Методичні основи процесу формування цін продукції сільського господарства на товарній біржі / В. С. Чубань ; В.С.Чубань // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - №7. - С.29-34.
 43. Шестакова, Е. В. Современные методы ценообразования / Е. В. Шестакова ; Е.В.Шестакова // Финансовый менеджмент. - 2012. - №1. - С.4-25.
 44. Яковенко, О. Г. Модифікований біноміальний метод ціноутворення з використанням Garch-процесу / О. Г. Яковенко, К. М. Заворотченко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №4. - С.312-321.
 45. Янковець, Т. М. Інноваційні підходи до ціноутворення на продукцію промислового підприємства / Т. М. Янковець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - №1. - С.256-263.

Стратегічне управління як метод забезпечення сталого розвитку

 1. Magay, T. Conceptual approaches to strategic management of company development under the conditions of innovative economy formation / T. Magay // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №3. - P.201-206.
 2. Olzhabaeva, R. Transformation of strategic management paradigm under curent conditions / R. Olzhabaeva // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №6. - P.8-12.
 3. Андрєєва, Н. Маркетингові технології стратегічного екологічного управління сучасним підприємством: методи та інструментарій впровадження / Н. Андрєєва, О. Мартинюк // Економіст. - 2013. - №1. - С.22-25.
 4. Андрос, С. Організаційно- фінансове забезпечення реалізації стратегії кредитно- інвестиційної діяльності банків / С. Андрос, В. Хиленко // Банківська справа. - 2017. - №1. - С.3-31.
 5. Аотемьев, Д. Стратегическое управление проектами: цели, этапы, инструменты / Д. Аотемьев, Д. Гергерт, Т. Пономарева // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - №3. - С.106-115.
 6. Барилюк, І. В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І. В. Барилюк, М. В. Рубаха // Фінанси України. - 2013. - №9. - С.104-117.
 7. Бережний, Я. В. Запровадження стратегічного планування та управління в енергетиці України / Я. В. Бережний, О. А. Шатило // Економіка та держава. - 2013. - №11. - С.94-99.
 8. Бєлова, О. Формування тривімірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами / О. Бєлова // Економіст. - 2013. - №2. - С.52-56.
 9. Бірдус, Л. В. Стратегічне управління аграрним сектором економіки України / Л. В. Бірдус // Економіка та держава. - 2015. - №11. - С.92-93.
 10. Благун, І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою / І. Благун // Банківська справа. - 2013. - №3. - С.25-33.
 11. Благун, І. С. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування / І. С. Благун, П. Г. Ільчук // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №5. - С.152-160.
 12. Будько, О. В. Система збалансованих показників та її інформаційне забезпечення в управлінні стратегією підприємства / О. В. Будько // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №18. - С.51-55.
 13. Вікулова, А. О. Особливості стратегічного управління об'єктами права інтелектуальної власності в організації / А. О. Вікулова // Проблеми науки. - 2013. - №1. - С.37-43.
 14. Вініченко, І. І. Розробка стратегії розвитку переробних підприємств системи АПК / І. І. Вініченко, Д. В. Маховський // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №9. - С.43-46.
 15. Вяткіна, Т. Г. Використання системного підходу до оцінки ефективності стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства / Т. Г. Вяткіна // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №7. - С.62-71.
 16. Грицяк, Н. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління / Н. В. Грицяк, О. П. Попроцький // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №3. - С.53-58.
 17. Демидюк, О. О. Стратегічне управління маркетингом інновацій на підприємстві / О. О. Демидюк // Проблеми науки. - 2013. - №7. - С.35-41.
 18. Домонтович, І. О. Розвиток стратегії підприємства в умовах глобальної нестабільності / І. О. Домонтович // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.51-52.
 19. Дроб, О. М. Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління / О. М. Дроб // Економіка та держава. - 2013. - №10. - С.37-43.
 20. Дроб, О. М. Континуум поглядів на стратегічне мислення / О. М. Дроб // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №2. - С.8-18.
 21. Дроб, О. М. Сучасне розуміння категорії "стратегічна ціль" / О. М. Дроб // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.43-46.
 22. Жуков, С. А. Оптимізація маркетингової цінової політики промислових підприємств / С. А. Жуков, В. П. Федурця, Я. А. Громова // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №6. - С.213-219.
 23. Зайцев, Е. В. "Большие данные": использование новых технологий / Е. В. Зайцев. - М. : Изд-во МГУ. - С.111-128.
 24. Зикіна, В. О. Оцінювання ефективності формування стратегії інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / В. О. Зикіна // Держава та регіони. - 2013. - №2. - С.119-122.
 25. Зинина, Л. Агропродовольственная система региона: инновационная стратегия / Л. Зинина // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - №5. - С.82-86.
 26. Іванова, А. С. Послідовність формування стратегії технологічного розвитку підприємства / А. С. Іванова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №8. - С.81-83.
 27. Ілляшенко, Н. С. Формування "системної карти" стратегічного управління розвитком підприємства / Н. С. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Ю. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - №1. - С.119-128.
 28. Колпаков, В. М. Підготовка топ-менеджерів (стратегів) як проблема управління в Україні / В. М. Колпаков // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2013. - Вип.4 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: Європейський вектор розвитку, м. Київ, МАУП, 23 трав. 2012 р. - С.70-76.
 29. Кривульченко, Ю. В. Розроблення моделі стратегічного управління іміджем / Ю. В. Кривульченко // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2016. - С.52-55.
 30. Купчак, В. Р. Стратегічне управління енергозбереженням у забезпеченні підвищення енергоефективності , економічної ефективності та економічної безпеки промислових підприємств і комплексів регіону / В. Р. Купчак // Економіка та держава. - 2015. - №8. - С.87-89.
 31. Кучма, М. А. Формування стратегії розвитку організації / М. А. Кучма // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2013. - С.67-70.
 32. Лабупцева, О. І. Стратегічна гнучкість підприємства в контексті організаційного розвитку / О. І. Лабупцева // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №4. - С.29-31.
 33. Лазоренко, Н. В. Стратегічне управління фінансовою діяльністю підприємства / Н. В. Лазоренко // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. - 2014. - С.72-76.
 34. Лобов, С. П. Теоретичні основи оцінки рівня економічного ризику / С. П. Лобов // Економіка та держава. - 2015. - №3. - С.78-81.
 35. Маланушенко, Є. Ефективність запровадження стратегічного планування у Державній податковій службі України / Є. Маланушенко // Вісник податкової служби України. - 2013. - №25. - С.58-59.
 36. Маршев, В. О состоянии и проблемах развития управленческой мысли (в порядке научной дискуссии) / В. Маршев // Проблемы теории и практики управления. - 2013. - №6. - С.18-25.
 37. Мова, В. В. Формування стратегії управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту / В.В.. Семенова С.М. Мова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2013. - №3. - С.176-187.
 38. Могилевская, О. Ю. Теоретические подходы к процессу формирования организационной культуры в стратегии инновационного развития промышленных комплексов / О. Ю. Могилевская // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №22. - С.72-75.
 39. Назаренко, І. М. Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління. / І. М. Назаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №1. - С.9-13.
 40. Новикова, М. В. Формалізація методологічних підходів до оцінювання стратегічного потенціалу підприємств авіатранспортного комплексу України / М. В. Новикова // Економічний часопис. - 2013. - №3-4. - С.64-67.
 41. Оліферук, С. І. Просторово-економічний розвиток України: узгодження територіального та соціально-економічного прогнозування та планування / С. І. Оліферук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №17. - С.49-53.
 42. Ор'єва, К. В. Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації / К. В. Ор'єва // Економіка та держава. - 2015. - №8. - С.79-81.
 43. Павленко, О. С. Основні напрями стратегічного управління розвитком нутріївничих підприємств / О. С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №19. - С.97-102.
 44. Паршин, Ю. І. Концептуальні підходи до формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства / Ю. І. Паршин // Економіка та держава. - 2015. - №3. - С.55-58.
 45. Поліщук, С. В. Шляхи модернізації в системі бюджетування / С. В. Поліщук // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №2. - С.50-53.
 46. Сакалош, Т. В. Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства / Т. В. Сакалош // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.29-31.
 47. Сельський, А. Оцінювання в запровадженні стратегічного управління / А. Сельський // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2013. - №1. - С.75-82.
 48. Сельський, А. А. Стратегічні документи у забезпеченні стратегічної діяльності / А. А. Сельський // Економіка та держава. - 2013. - №7. - С.103-105.
 49. Сельський, А. А. Засади запровадження і використання стратегічного управління / А. А. Сельський // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №13. - С.126-128.
 50. Сельський, А. А. Передумови організації стратегічної діяльності у державному управлінні / А. А. Сельський // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №10. - С.139-142.
 51. Сельський, А. А. Роль управлінського персоналу в організації стратегічної діяльності в державному управлінні / А. А. Сельський // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №12. - С.131-133.
 52. Сельський, А. А. Середовище застосування стратегічного управління: формування державної політики / А. А. Сельський // Економіка та держава. - 2013. - №6. - С.119-122.
 53. Сельський, А. А. Стратегічне управління в управлінській діяльності / А. А. Сельський // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №11. - С.102-105.
 54. Сельський, А. А. Стратегія і державне управління як передумови технологічності стратегічного управління / А. А. Сельський // Економіка та держава. - 2013. - №5. - С.124-126.
 55. Семенчук, А. О. Стратегічні наміри забезпечення конкурентоспроможності підприємств України / А. О. Семенчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №10. - С.33-35.
 56. Скребець, І. В. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на макрорівні / І. В. Скребець // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №12. - С.56-63.
 57. Сладкевич, В. П. Концептуальні підходи до визначення ролі та змісту стратегічного управління / В. П. Сладкевич // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. - 2014. - С.17-25.
 58. Сорока, А. М. Корпоративна стратегія системи менеджменту в сфері телекомунікацій / А. М. Сорока // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2016. - №3. - С.75-80.
 59. Ставицький, О. В. Оцінка та контроль у системі стратегічного управління. / О. В. Ставицький // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №3. - С.49-52.
 60. Стогул, О. І. Формування політики управління грошовими потоками на підприємствах / О. І. Стогул // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №17. - С.45-48.
 61. Стрільчук, Р. М. Трансформація теорії управління стратегічними можливостями підприємства. / Р. М. Стрільчук // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №7. - С.42-48.
 62. Тимошенко, Ю. В. Стратегічне управління розвитком суб'єктів господарювання у сфері туризму. / Ю. В. Тимошенко // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2014. - С.2439-246.
 63. Ткаченко, І. П. Узагальнення досвіду розробки та використання системи антикризового менеджменту на підприємстві / І. П. Ткаченко, О. Д. Удовиченко, М. А. Миндря // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №9. - С.124-129.
 64. Ткаченко, С. А. Генерування в системах стратегічного управління діяльністю підприємств та об'єднань нетривіальної функціональної підсистеми економічної діагностики / С. А. Ткаченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №2. - С.4-7.
 65. Ткаченко, С. А. Функціонально розвинута система стратегічного управління - найважливіший фактор підвищення ефективності (якості) виробництва на підприємствах / С. А. Ткаченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №1. - С.4-7.
 66. Узунов, В. В. Формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №5. - С.126-130.
 67. Фаталов, В. В. Стратегічні пріоритети розвитку системидержавного управління / В. В. Фаталов // Економіка та держава. - 2013. - №10. - С.145-147.
 68. Федоренко, В. Г. Економіка та робочі місця в Україні / В. Г. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №7. - С.11-13.
 69. Фесенко, О. Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению / О. Фесенко // Економіст. - 2013. - №2. - С.39-43.
 70. Фролова, Л. В. Обгрунтування стратегії управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств / Л. В. Фролова, Т. І. Носова // Економіка та держава. - 2015. - №6. - С.43-49.
 71. Хорішко, К. С. Реалізація стратегічних імперативів в управлінні розвитком інвестиційної привабливості підприємств / К. С. Хорішко // Економіка та держава. - 2015. - №11. - С.44-46.
 72. Чернявський, А. Д. Інноваційна стратегія управління екологічною системою міста Києва / А. Д. Чернявський, Є. В. Коноплястий // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні. - 2014. - С.77-81.
 73. Чорна, Л. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства- система взаємозв'язку якісних та кількісних показників розвитку. / Л. О. Чорна, Н. Ю. Чорна // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №3. - С.15-18.
 74. Чуприна, Л. В. Матричне моделювання як інструмент стратегічного аналізу в системі стратегічного управлінського обліку / Л. В. Чуприна, Л. О. рубан // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - №1. - С.409-417.
 75. Чухрай, Н. І. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств / Н. І. Чухрай, З. О. Коваль // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №7. - С.118-129.
 76. Шатілова, О. В. Концептуальні положення управління стратегічною гнучкістю підприємства / О. В. Шатілова // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №4. - С.82-87.
 77. Швец, Ю. Ю. Стратегические направления совершенствования управления инновационным развитием / Ю. Ю. Швец // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №7. - С.65-71.
 78. Щекович, О. С. Стратегічне управління розвитком публічних акціонерних товариств групи "Метінвест" / О. С. Щекович, В. П. Хорольський, К. Д. Хорольськй // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №8. - С.81-94.
 79. Якименко, О. С. Особливості стратегічного управління розвитком підприємств сільськогосподарського машинобудування / О. С. Якименко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №9. - С.138-144.

Професійна орієнтація: концептуальні підходи

 1. Відчуття партнерства й перші економічні знання // Освіта. - 2012. - №32. - С.6.
 2. Концепція профільного навчання у старшій школі // Освіта України. - 2013. - №33. - С.6-7.
 3. Аксенова, Е. Карьеры новой эры / Е. Аксенова // Менеджер по персоналу. - 2013. - №8. - С.44-52.
 4. Ананко, Т. Теоретичні аспекти професійної орієнтації в загальноосвітніх навчальних закладах України. / Т. Ананко // Вища школа. - 2014. - №11-12. - С.91-99.
 5. Белецкий, С. А. Исследование прогностических возможностей типологии К.Г.Юнга в профориентационной работе / С. А. Белецкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2013. - №5. - С.5-12.
 6. Витчак, Е. "Лифт в будущее" / Е. Витчак, Е. Шмелева // Менеджер по персоналу. - 2013. - №10. - С.10-19.
 7. Владимиров, О. М. Соционика, психология и выбор профессии / О. М. Владимиров // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2012. - №2. - С.5-13.
 8. Галата, С. Приміряй професію! / С. Галата // Освіта України. - 2014. - №6. - С.14.
 9. Глазырина, Е. А. Как этико-сенсорному интроверту стать успешным и реализованным в професиональной сфере / Е. А. Глазырина // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2013. - №10. - С.5-15.
 10. Глата, С. Ярмарок професій: від корабела до соліста балету / С. Глата // Освіта України. - 2014. - №15. - С.10.
 11. Дуднік, О. О. Психологічні проблеми професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів / О. О. Дуднік, А. С. Дуднік // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип.1(44). - С.252-254.
 12. Залеська, Л. Найбільш перспективна - галузь інтелектуальної праці / Л. Залеська ; Л.Залеська // Праця і зарплата. - 2012. - №19. - С.5.
 13. Зверко, Т. Практичні аспекти управління професійною орієнтацією студентів у ВНЗ / Т. Зверко // Вища школа. - 2014. - №1. - С.91-95.
 14. Ілляш, І. "Сині комірці" стають дедалі привабливішими / І. Ілляш // Голос України. - 2013. - № 27 квіт. - С.1, 22.
 15. Ілляш, І. Керівники підприємств стоять у черзі за фахівцями / І. Ілляш // Голос України. - 2013. - № 8 черв. - С.11.
 16. Калошин, В. Ф. Формування позитивних особистісних змін у процесі професійного самовизначення студентів навчальних закладів / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - №11. - С.8-17.
 17. Кир"янова, О. Особистісні детермінанти професійної адаптації / О. Кир"янова // Україна: аспекти праці. - 2013. - №6. - С.44-46.
 18. Коваль, Л. У високій кваліфікації фахівця має бути зацікавлений передусім роботодавець / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 7 серпня. - С.18.
 19. Ковальчук, С. Коли учень знає, ким хоче бути / С. Ковальчук // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 1 черв. - С.6.
 20. Кокіна, В. Між ПТУ і ВНЗ / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 8 серп. - С.8.
 21. Крюкова, Е. Профориентация: новые горизонты / Е. Крюкова ; Е.Крюкова // Служба кадров. - 2013. - №1. - С.66-70.
 22. Кучер, С. Л. Застосування кібернетичних методів у профорієнтації майбутніх фахівців / С. Л. Кучер // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - №2. - С.223-228.
 23. Львова, М. Полюбити роботу без зарплати / М. Львова // Голос України. - 2013. - № 14 серп. - С.9.
 24. Маршавін, Ю. М. Маркетинг робочої сили як чинник продуктивної зайнятості населення / Ю. М. Маршавін ; Ю.М.Маршавін // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №21. - С.28-32.
 25. Матат, Д. Кроки допрофільного навчання / Д. Матат // Освіта України. - 2014. - №34. - С. 10-11.
 26. Надрага, В. "Кращий захист від безробіття - професія, затребувана на ринку праці" / В. Надрага, О. Іванкова-Соловнікова // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 21 лют. - С.7.
 27. Петрушенко, М. Молодь і університети шукають одне одного / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 20 листоп. - С.7.
 28. Поліщук, Д. І. Профорієнтація як чинник підвищення освітнього потенціалу національної економіки / Д. І. Поліщук // Проблеми науки. - 2012. - №4. - С.6-9.
 29. Пономаренко, В. Діагностика здатності студентів до професіоналізації / В. Пономаренко // Вища школа. - 2015. - №9-10. - С.23-41.
 30. Процишин, В. Молодь має обирати затреебувані професії / В. Процишин // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 7 квіт. - С.2.
 31. Пчелинова, В. Многоярусная классификация профессий и специальностей как основание профориентирования / В. Пчелинова // Практична психологія та соціальна робота. - 2012. - №1. - С.40-47.
 32. Рибальченко, В. Хто в люди виведе мене? / В. Рибальченко // Голос України. - 2013. - № 22 трав. - С.14.
 33. Сергієнко, О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів / О. Сергієнко ; О.Сергієнко // Україна: аспекти праці. - 2012. - №4. - С.45-52.
 34. Словік, О. М. Сутність та основні ознаки професійної ідентифікації / О. М. Словік // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №8. - С.24-26.
 35. Тихонов, А. П. Профессиографическое исследование методами соционики / А. П. Тихонов, Л. Н. Колодий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2013. - №7-8. - С.5-17.
 36. Томара, Я. В. Планирование внутриорганизационной карьеры будущих специалистов / Я. В. Томара // Теорія та практика розвитку людського потенціалу на сучасному етапі. - 2012. - С.114-117.
 37. Тютюнник, Є. Кар'єра починається зі шкільної лави / Є. Тютюнник // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 25 груд. - С.18.
 38. Швец, Н. Инновации в профориентации / Н. Швец // Персонал. - 2012. - №3. - С.72-79.
 39. Швець, Н. Г. Методичні підходи до перекваліфікації незайнятого населення / Н. Г. Швець // Проблеми модернізації України. - 2015. - Вип.1 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф "Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології. освіти і культури). - С.352-357.
 40. Шевченко, А. Правильна орієнтація / А. Шевченко // Дзеркало тижня. - 2012. - №23. - С.14.
 41. Шмелева, Е. "Лифт в будущее" / Е. Шмелева // Менеджер по персоналу. - 2013. - №11. - С.8-14.
 42. Шпак, В. Як професію обереш, так і житимеш / В. Шпак ; В.Шпак // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 26 жовт. - С.12.
 43. Юркова, О. Молодь орієнтують на професійний успіх / О. Юркова // Голос України. - 2013. - № 29 жовт. - С.6.
 44. Юхновська, Ю. О. Розробка системи управління трудовим потенціалом на промилових підприємствах України / Ю. О. Юхновська, О. М. Риженко // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.61-67.

Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості

 1. Абакуменко, О. В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовому ринку України / О. В. Абакуменко // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №6. - С.56-63.
 2. Басманова, О. Е. Изучение процессов конкуренции и монополизации на рынке железнодорожных перевозок / О. Е. Басманова // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №5. - С.7-9.
 3. Борисенко, З. Країна неляканих монополістів / З. Борисенко // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 9 квіт. - С.19.
 4. Венгер, В. В. Конкуренція та конкуренти на регіональних ринках чорних металів / В. В. Венгер, В. О. Точилін // Економіка і прогнозування. - 2013. - №1. - С.81-96.
 5. Вініченко, І. І. Конкуренція: сутність та концепція дослідження / І. І. Вініченко // Економіка та держава. - 2015. - №10. - С.8-10.
 6. Воловодюк, С. С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника / С. С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №8. - С.27-30.
 7. Воропай, Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають / Г. Воропай // Маркетинг в Україні. - 2016. - №5. - С.56-60.
 8. Гончаренко, І. В. Основні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств на зовнішніх ринках / І. В. Гончаренко, Н. С. Лацановська, А. О. Бібік // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.112-115.
 9. Горбачевська, О. В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України / О. В. Горбачевська // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №5. - С.166-170.
 10. Грицишина, М. М. Демпінг та конкуренція на ринку охоронних послуг / М. М. Грицишина // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2016. - С.147-148.
 11. Гуменюк, В. В. Державне регулювання конкуренції на ринку курортно- рекреаційних послуг / В. В. Гуменюк // Економіка України. - 2016. - №11. - С.34-44.
 12. Дадочкина, Т. Самый быстрый способ обеспечить рост компании - это не потерять существуюющих клиентов / Т. Дадочкина // Маркетинг и реклама. - 2017. - №1. - С.18-19.
 13. Данилишин, Б. М. Тактика еволюціоналізму в сучасному економічному розвитку світу(в аспекті третьої та четвертої промислових революцій) / Б. М. Данилишин // Економіка України. - 2016. - №8. - С.44-61.
 14. Дмитренко, І. Структурна перебудова роздрібної торгівлі в умовах глобалізації / І. Дмитренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2016. - №4. - С.64-74.
 15. Добрянська, Н. А. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства / Н. А. Добрянська, М. О. Варгатюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №20. - С.84-87.
 16. Дубровін, С. Конкуренція. Штрафи. Гласність / С. Дубровін // Віче. - 2015. - №21. - С.43.
 17. Ефремова, Н. Ф. Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства. / Н. Ф. Ефремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.71-76.
 18. Жигірь, А. А. Сутність підприємництва та чинники його економічного розвитку / А. А. Жигірь // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №20. - С.28-33.
 19. Зимовець, В. Мільярди гривень витрачають нераціонально / В. Зимовець // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 12 листопада. - С.5.
 20. Зозульов, О. В. Ринкові форми тоговельної марки, їх соціально- психологічна природа та сутність активів / О. В. Зозульов // Маркетинг и реклама. - 2015. - №7-8. - С.52-55.
 21. Корецька, О. В. Розвиток теорії конкуренції і сучасне розуміння конкурентоспроможності промислових підприємств. / О. В. Корецька // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип.4(43). - С.185-190.
 22. Крисак, А. О. Аналіз діяльності підприємств малого бізнесу та шляхи підвищення їх прибутковості. / А. О. Крисак // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №24. - С.53-57.
 23. Легомінова, С. В. Парадигма інноваційних конкурентних переваг підприємства / С. В. Легомінова, О. О. Лобань // Економіка. Менеджмент. Бізнес. - 2016. - №4. - С.75-82.
 24. Логанов, Є. Запорізькі харчовики переходять на євростандарти якості / Є. Логанов // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 21 травня. - С.7.
 25. Лукаш, О. Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії / О. Лукаш // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. - 2014. - С.202-224.
 26. Малолєткова, О. Касова дисципліна: знайшлася ложка дьогтю / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 27 черв. - С.4.
 27. Мацегора, К. Конкуренція допоможе економіці / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 26 трав. - С.2.
 28. Ольшевський, Л. Чесна конкуренція знижує ціни / Л. Ольшевський // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 16 серпня. - С.6.
 29. Омельченко, О. В. Теоретичні передумови стратегічного аналізу протистояння підприємств-конкурентів / О. В. Омельченко // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1 (40). - С.200-204.
 30. Папп, В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної сфери в україні та світі / В. В. Папп // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.37-42.
 31. Поліщук, І. Заробляти на чергах більше не вийде / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 02 грудня. - С.1,5.
 32. Поліщук, І. Конкуренція рятує від черг і корупції / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 29 березня. - С.3.
 33. Пророченко, Є. В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у контексті зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / Є. В. Пророченко // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 48(1-2016). - С.178-181.
 34. Прудка, Н. Енергетичний алгоритм / Н. Прудка // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 травня. - С.1., 4.
 35. Смирнова, К. Генезис та еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі / К. Смирнова // Право України. - 2013. - №3-4. - С.365-375.
 36. Смирнова, К. Імплементація положень про конкуренцію в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом / К. Смирнова // Право України. - 2015. - №8. - С.75-82.
 37. Суханова, А. В. Конкурентні переваги і стратегія регіонів у сукупності відносин конкурентоспроможності / А. В. Суханова // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №21. - С.103-107.
 38. Уманців, Ю. Конкурентні механізми регулювання діяльності корпоративних структур / Ю. Уманців // Банківська справа. - 2013. - №11-12. - С.29-45.
 39. Філон, М. М. Концептуальні основи механізму державного регулювання конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг / М. М. Філон // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №3. - С.90-94.
 40. Хитрова, О. А. Особливості конкуренції в епоху глобалізації економічних відносин / О. А. Хитрова // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №12. - С.78-83.
 41. Чайковская, Н. В. Внедрение механизмов конкуренции за бюджетные ресурсы в рамках бюджета принимаемых обязательств на муниципальном уровне. / Н. В. Чайковская, И. В. Терентьева // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №7. - С.264-273.
 42. Чернелевська, О. Л. Монополізація економіки України як основна загроза для її конкурентоздатності. / О. Л. Чернелевська // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №13. - С.22-24.
 43. Чудак, В. В. Напрями конкурентної політики держави / В. В. Чудак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №18. - С.90-92.
 44. Шпак, Ю. Б. Інвестиційні аспекти формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств / Ю. Б. Шпак // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №9. - С.69-72.
 45. Щербакова, Т. А. Модифікація конкурентної політики за умов трансформації економічних відносин / Т. А. Щербакова // Економіка України. - 2016. - №4. - С.45-56.
 46. Яворська, Т. В. Конкурентне регулювання страхового підприємництва України / Т. В. Яворська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №8. - С.115-122.

Міжнародні відносини у сучасному світі

 1. Дипломати впевнені у вдалому поступі // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 17 вер. - С.3.
 2. Рано тішитися // Персонал-Плюс. - 2012. - №49-50. - С.3.
 3. Самотньою Україна не залишиться // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 5 бер. - С.2.
 4. Барановский, В. Г. Основные параметры современной системы международных отношений (Часть I) / В. Г. Барановский ; В.Г.Барановский // Полис. - 2012. - №3. - С.36-44.
 5. Барановский, В. Г. Основные параметры современной системы международных отношений. Часть III / В. Г. Барановский ; В.Г.Барановский // Полис. - 2012. - №5. - С.148-158.
 6. Білоус, А. О. Зовнішня політика як фактор розвитку системи міжнародної співпраці (історично-правові аспекти) / А. О. Білоус // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.10 : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції Становленнята розвиток української державності:актуальні проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства. - С.37-43.
 7. Боришполец, К. Российско-белорусские отношения: угрозы реальные и мнимые / К. Боришполец, С. Чернявский // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.57-63.
 8. Ванаик, А. Гегемониальная стабильность, новый "квинтет" и другие / А. Ванаик // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №5. - С.107-113.
 9. Васильева, Н. А. К вопросу о предмете философии мировой политики / Н. А. Васильева, М. Л. Лагутина // Полис. - 2012. - №2. - С.62-69.
 10. Васильева, Н. А. Философские вопросы науки о мировой политике / Н. А. Васильева, М. Л. Лагутина // Вопросы философии. - 2012. - №10. - С.26-32.
 11. Воробйов, Є. Світ у 2013-му: економічне зростання попри політичні рифи? / Є. Воробйов // Дзеркало тижня. - 2013. - №2. - С.6.
 12. Гольцов, А. Г. Міжнародні регіональні студії: геополітичні аспекти / А. Г. Гольцов // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50(3-2016). - С.29-35.
 13. Гончарова, Ю. А. Правові аспекти двостороннього міжнародного співробітництва України у сфері захисту прав жінок / Ю. А. Гончарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2015. - №4. - С.69-74.
 14. Гура, В. Новий міжнародний порядок: проблеми та перспективи формування. / В. Гура // "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. - 2014. - С.26-33.
 15. Дегтерев, Д. Политическая экономия международной помощи / Д. Дегтерев // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №4. - С.26-35.
 16. Дікарєв, О. І. Цивілізаційний вимір міжнародних відносин України з Китаєм / О. І. Дікарєв // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.39-47.
 17. Дмитриев, Ю. А. Межгосударственные объединения: понятие, формы и классификация / Ю. А. Дмитриев, В. О. Миронов // Государство и право. - 2013. - №3. - С.62-71.
 18. Жалоба, І. Сучасні міжнародні відносини та виклики класичній дипломатії / І. Жалоба // Зовнішні справи. - 2014. - №7. - С.36-39.
 19. Жирков, К. А. Культурний і політичний антиамериканизм: Україна і Росія в міжнародному контексті / К. А. Жирков // Економіка і прогнозування. - 2013. - №1. - С.146-147.
 20. Загоруйко, Ю. Меркель і Європа / Ю. Загоруйко // Дзеркало тижня. - 2012. - №36. - С.5.
 21. Іщенко, І. Російсько-американські відносини. Від перезавантаження до переобтяження / І. Іщенко // Голос України. - 2013. - № 14 серп. - С.15.
 22. Каламкарян, Р. А. Россия в универсальном мировом правовом пространстве / Р. А. Каламкарян // Государство и право. - 2013. - №8. - С.75-85.
 23. Карцев, Д. Осень шведской утопии / Д. Карцев // Репортер. - 2013. - №9. - С.56-65.
 24. Каспрук, В. Куди може привести "мирна ядерна зброя" КНДР? / В. Каспрук // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.5.
 25. Киридон, А. Україна - Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи відносин / А. Киридон // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.18-21.
 26. Кожара, Л. Україна має серйозний шанс отримати квиток у майбутнє / Л. Кожара // Зовнішні справи. - 2013. - №2. - С.5-7.
 27. Конышев, В. Н. Теория международных отношений: канун новых "великих дебатов"? / В. Н. Конышев, А. А. Сергунин // Полис. - 2013. - №2. - С.66-78.
 28. Костючков, С. К. Структкрно-функціональні особливості системи міжнародних відносин у першій декалі ХХІ століття / С. К. Костючков // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 2 (41). - С.39-44.
 29. Кутейников, А. Е. Международные межправительственные организации как класс международных структур и как юридический феномен / А. Е. Кутейников // Государство и право. - 2013. - №3. - С.72-79.
 30. Систематизация лучших зарубежных подходов к реализации политики "мягкой силы" / И. В. Лазутина, В. А. Нагорнов, М. Р. Рахмангулов [et al.] // Вестник международных организаций. Образование, наука, новая экономика. - 2014. - №2. - С.229-245.
 31. Лебеденко, С. Б. Зовнішня політика як соціальний феномен / С. Б. Лебеденко // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 48(1-2016). - С.50-53.
 32. Літра, Л. Україна-Молдова: нічого не узгоджено, поки все не узгоджено / Л. Літра // Дзеркало тижня. - 2012. - №34. - С.5.
 33. Малышева, Д. Афганский Эндшпиль и региональная безопасность / Д. Малышева // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.16-23.
 34. Мартин, В. Куди приведе "хмаровий стовп"? / В. Мартин // Дзеркало тижня. - 2012. - №42-43. - С.6.
 35. Мацегора, К. Глобальна безпека не має альтернатив / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 трав. - С.2.
 36. Овлащенко, А. В. Совет по международным отношениям и его последние инициативы в области международного морского права / А. В. Овлащенко // Международное публичное и частное право. - 2013. - №2. - С.9-13.
 37. Павлов, Н. Россия и Германия: перед вызовами XXI века / Н. Павлов ; Н.Павлов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №6. - С.34-41.
 38. Пасько, С. Йорданські шляхи Тараса / С. Пасько // Зовнішні справи. - 2014. - №4. - С.10-15.
 39. Пилясов, А. Географическая экономика знания: время собирать камни / А. Пилясов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.110-120.
 40. Пядишев, В. Г. Протиріччя між принципами мирного співіснування держав: міжнародно-правове значення та перспективи розв'язання / В. Г. Пядишев // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2015. - №1.
 41. Радиков, И. "Мягкая сила" как современный атрибут великой державы / И. Радиков, Я. Лексютина // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №2. - С.19-26.
 42. Резнікова, Н. В. Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Економіка та держава. - 2015. - №11. - С.6-10.
 43. Сергійчук, Б. Відродження українсько-турецьких відносин на початку ХХ століття / Б. Сергійчук // Зовнішні справи. - 2013. - №8. - С.60-63.
 44. Симония, А. Япония и Мьянма: история "Особых отношений" / А. Симония // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №5. - С.83-93.
 45. Соловьев, Э. Российско-американские отношения в предвыборном контексте / Э. Соловьев ; Э.Соловьев // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №6. - С.52-58.
 46. Терещенко, О. В. Актуальні питання міжнародного правосуддя / О. В. Терещенко // Юридична наука. - 2016. - №1. - С.40-48.
 47. Тітко, І. Кримінально-процесуальний кодекс України про міжнародне співробітництво: недоліки нормативної регламентації / І. Тітко ; І.Тітко // Вісник Академії правових наук України. - 2012. - №2. - С.247-257.
 48. Толстов, С. Міжнародна система початку ХХІ століття / С. Толстов // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.12-17.
 49. Толстов, С. В. Європейський Союз як суб"єкт міжнародних відносин / С. В. Толстов, О. І. Дікарєв // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 3 (38). - С.60-73.
 50. Трофимова, О. Е. Южный сектор стратегии ЕС: позиции, приоритеты, инструментарий / О. Е. Трофимова // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.121-126.
 51. Троян, С. Міжнародні відносини в постбіполярному світі: основні закономірності та тенденції еволюції / С. Троян // Зовнішні справи. - 2013. - №12. - С.40-45.
 52. Троян, С. Сучасні проблеми дослідження міжнародних відносин, зовнішньої політики та національної безпеки / С. Троян // Зовнішні справи. - 2014. - №1. - С.6-11.
 53. Федоренко, Т. Деякі аспекти нотаріальнихфункцій, що виконуються консулами / Т. Федоренко ; Т.Федоренко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - №9. - С.29-33.
 54. Чекаленко, Л. Роздуми про політичне майбутнє України / Л. Чекаленко // Віче. - 2014. - №1-2. - С.13-15.
 55. Чекаленко, Л. Росія contra України / Л. Чекаленко // Віче. - 2015. - №15. - С.10-11.
 56. Черкасов, П. Время реабилитации (1983-1985) / П. Черкасов // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - №11. - С.93-109.
 57. Шаров, В. "Містраль": капкан для Франції / В. Шаров // Юридичний вісник України. - 2014. - № 31. - С.6.
 58. Юсеф, Н. Щодо концептуальних засад сучасної теорії інтеграційно орієнтованих економічних взаємин у світовому господарстві / Н. Юсеф // Становлення і розвиток української державності. - 2013. - Вип.8 : Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми конституційно-правової модернізації держави в контексті сучасних глобалізаційних викликів", м. Київ, 22 листоп. 2012 р.ч.1. - С.111-117.

Реформування податкової системи України та її вплив на зростання економіки

 1. Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого: Наказ Мін-ва доходів та зборів України від 10 жовтня 2013 року №578 // Офіційний вісник України. - 2013. - №89. - С.151-156.
 2. Баронін, А. Україна: податково-пільговий мазохізм / А. Баронін // Дзеркало тижня. - 2013. - №12. - С.8.
 3. Білоус, І. О. Уже за рік відчуємо перетворення податкової системи / І. О. Білоус // Все про бухгалтерський облік. - 2014. - №114. - С.6-7.
 4. Богер, О. В. Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України / О. В. Богер // Економіка та держава. - 2015. - №9. - С.122-124.
 5. Бочкарьов, С. "Хто ви такий?" як девіз податкової реформи / С. Бочкарьов // Дзеркало тижня. - 2013. - №11. - С.10.
 6. Бочкарьов, С. Країна "податкових агентів" / С. Бочкарьов // Дзеркало тижня. - 2013. - №2. - С.10.
 7. Бочкарьов, С. Більше декларацій, хороших і різних! / С. Бочкарьов // Дзеркало тижня. - 2013. - №8. - С.10.
 8. Бутко, М. Інституційні засади модернізації податкової системи України / М. Бутко, І. Мінін // Економіст. - 2013. - №6. - С.7-10.
 9. Германова, О. Зміни, продиктовані часом. Адвокати поділилися своїм баченням майбутнього податкової системи України / О. Германова // Вісник податкової служби України. - 2014. - №12. - С.62-65.
 10. Гетманцев, Д. Як захистити підприємця від свавілля податківця / Д. Гетманцев // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.10.
 11. Живицький, В. А. Податкова служба як соціально-правовий інститут / В. А. Живицький // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.11 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.235-238.
 12. Завадська, Н. О. Сутність та значення Податкового кодексу для вітчизняної економіки / Н. О. Завадська, Г. Ю. Кучерова // Економіка та держава. - 2013. - №4. - С.32-35.
 13. Ільяшенко, В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. - 2013. - №2. - С.15-20.
 14. Кашпур, Л. М. Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні. / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №4. - С.126-131.
 15. Кашпур, Л. М. Організаційно-правові принципи побудови податкової системи України / Л. М. Кашпур // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №3. - С.127-130.
 16. Князькова, В. Я. Проблеми реформування податкової системи України в умовах загострення кризових явищ / В. Я. Князькова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №11. - С.33-36.
 17. Князькова, В. Я. Особливості податкового адміністрування в умовах розбудови ринкових відносин в Україні. / В. Я. Князькова, Л. К. Сергієнко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2015. - №1. - С.58-66.
 18. Комазов, П. В. Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні / П. В. Комазов, О. В. Борт // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.104-107.
 19. Крисоватий, А. І. Сутність та концептуальні основи формування податкової політики в умовах євроінтеграційних процесів / А. І. Крисоватий, В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Економіка України. - 2016. - №1. - С.35-51.
 20. Кухар, М. Які податки може дозволити собі Україна. Щоб не задихнутися / М. Кухар // Дзеркало тижня. - 2013. - №19. - С.1,6.
 21. Луніна, І. О. Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України / І. О. Луніна // Фінанси України. - 2013. - №2. - С.21-31.
 22. Малолєткова, О. Косметичні зміни чи реальне спрощення? / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 6 жовтня. - С.4.
 23. Малолєткова, О. Реформування податкової системи: з чого почати? / О. Малолєткова // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 14 серп. - С.4.
 24. Малолєтова, О. Податків менше тоді, коли їх усі платять / О. Малолєтова // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 13 серп. - С.1,4.
 25. Мацегора, К. Країна потребує бюджету й Податкового кодексу / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 12 листопада. - С.2.
 26. Медуниця, Ю. Податковий тиск поступово зменшуватиметься / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 10 грудня. - С.2.
 27. Молдован, О. О. Вищий етап реформи ситеми державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання / О. О. Молдован // Фінанси України. - 2014. - №8. - С.57-69.
 28. Продан, О. Нова податкова система. Як її бачать коалціянти / О. Продан // Юридичний вісник України. - 2014. - № 47. - С.12.
 29. Проскура, К. П. Прогнозно - аналітична робота органів податкової служби та оцінювання її ефективності / К. П. Проскура // Економічний часопис. - 2013. - №7-8. - С.68-71.
 30. Пухкал, О. Г. Політико-правові засади становлення податкової системи в Україні / О.Г.. Лисак Л.М. Пухкал // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №18. - С.125-129.
 31. Семченко, О. Більшість платників податків працює чесно і прозоро. І ми їм довіряємо / О. Семченко // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 10 серпня. - С.7.
 32. Соколовська, А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2013. - №9. - С.28-44.
 33. Соколовська, А. М. Шляхи реформування податкової системи України / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2014. - №12. - С.103-121.
 34. Солдатенко, О. Конституційний обов'язок громадян щодо сплати податків в Україні та Російській Федерації / О. Солдатенко, Н. Сігарьова // Юридична Україна. - 2013. - №5. - С.31-36.
 35. Тімарцев, О. Ю. Податкова таємниця: дискусійні аспекти / О. Ю. Тімарцев // Економічний часопис. - 2013. - №7-8. - С.65-68.
 36. Чала, О. А. Сучасна податкова система: інноваційні процеси / О. А. Чала // Держава та регіони. - 2013. - №6. - С.133-136.
 37. Чернишова, М. О. Удосконалення методики розрахування податкового навантаження ПДВ / М. О. Чернишова // Економіка та держава. - 2013. - №10. - С.148-151.
 38. Щербатенко, І. В. Вплив податків на інвестиційну діяльність. / І. В. Щербатенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №1. - С.95-98.
 39. Якимчук, Н. Правовий режим обов'язкових платежів в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реформування / Н. Якимчук // Право України. - 2013. - №1-2. - С.122-132.


 

 

Бібліографічні списки 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: