Офіційний сайт МАУП
Студентський портал
Телеуніверситет

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Науковцям

Інформація для користувачів

Фонд

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2018

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

 

Циклічні процеси в економіці: від досвіду минулого до проблем майбутнього

 1. Білоцерківець, В. В. Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі / В. В. Білоцерківець // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №5. - С.9-13.
 2. Близнюк, А. О. Інвестиції в сільське господарство України / А. О. Близнюк, О. М. Шершенюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №2. - С.53-55.
 3. Бойко, А. Забезпечення стійкості національної економіки / А. Бойко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2017. - №4. - С.16-27.
 4. Вовк, Л. "Скільки ще Україні жити у проблемах?" / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 28 травня. - С.3.
 5. Вовк, Л. Уряд дає нове дихання промисловій політиці / Л. Вовк // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 листопада. - С.2.
 6. Преодоление кризисных явлений в некоторых странах ЕС / А. Волков, А. Гутник, Ю. Квашнин [et al.] // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - №3. - С.35-47.
 7. Геєць, В. М. Особливості взаємозв'язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України / В. М. Геєць // Економіка України. - 2016. - №12. - С.3-21.
 8. Головач, В. В. Роль аудиту в детінізації економіки / В. В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №7. - С.49-50.
 9. Головко, О. Держава може стати сильною лише з потужною економікою / О. Головко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 25 червня. - С.1., 2.
 10. Громов, О. Світлі кольори майбутнього економіки / О. Громов // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 28 грудня. - С.3.
 11. Дубровська, Ю. В. Аналіз ефективності локалізації кластерних структур в економіці / Ю. В. Дубровська, І. В. Йолохова, О. В. Козоногова // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - №1. - С.72-82.
 12. Звєряков, М. І. Промислова політика і механізм її реалізації / М. І. Звєряков // Економіка України. - 2016. - №6. - С.3-18.
 13. Кащенко, В. Соціальні інвестиції-філософія нової державної політики / В. Кащенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 19 квітня. - С.11.
 14. Кіхно, Л. Сергій Рибалка: "Наша головна мета - створити таку саму потужну і розвинену економіку, як в Японії" / Л. Кіхно // Голос України. - 2017. - № 24 лютого. - С.4.
 15. Клименко, О. В. Ринки небанківських фінансових послуг України в умовах кризового стану економіки / О. В. Клименко // Економіка України. - 2016. - №7. - С.33-45.
 16. Коваль, Л. Пристрасті за споживчим кошиком / Л. Коваль // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 25 жовтня. - С.5.
 17. Ковальова, В. Краса врятує економіку? / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 8 березня. - С.10.
 18. Корнєєв, М. В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення / М. В. Корнєєв // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №10. - С.57-62.
 19. Луканська, А. Поєднання освіти, науки та інноваційного виробництва може вивести економіку з кризи / А. Луканська // Голос України. - 2015. - № 5 бер. - С.2.
 20. Мазур, В. Л. Проблеми промислової політики в Україні / В. Л. Мазур // Економіка України. - 2016. - №12. - С.47-60.
 21. Мазур, Л. В. Проблеми промислової політики в Україні / Л. В. Мазур // Економіка України. - 2016. - №11. - С.3-18.
 22. Мамонтенко, Н. С. Системи відбору персоналу у світовій практиці менеджменту та реаліях української економіки / Н. С. Мамонтенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №2. - С.37-39.
 23. Масько, А. Генезис поглядів на роль держави в економіці / А. Масько // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2017. - №1. - С.35-49.
 24. Мацегора, К. Бізнес прагне чітких правил гри / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 7 жовтня. - С.2.
 25. Мацегора, К. Стабільна економіка залежить від фіскальної політики / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 24 березня. - С.1-2.
 26. Мацегора, К. США цікавить промисловий потенціал / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 30 верес. - С.2.
 27. Медуниця, Ю. ФРН готова інвестувати в нашу економіку / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 30 червня. - С.2.
 28. Мозаис, П. Экономика ЮАР: легкой жизни не ожидается / П. Мозаис // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - №1. - С.104-116.
 29. Онищенко, В. О. Сутність структурних зрушень та особливості їх проявів в економіці / В. О. Онищенко, Т. В. Романова // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - №1. - С.89-101.
 30. Особова, О. Змінимо країну разом / О. Особова // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 26 серпня. - С.1.,5.
 31. Петраков, Я. В. Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів / Я. В. Петраков // Фінанси України. - 2016. - №1. - С.57-79.
 32. Пожар, Є. П. Формування сектора соціальної економіки / Є. П. Пожар // Становлення і розвиток української державності. - 2015. - Вип.13 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.130-132.
 33. Сенгетовська, В. Туризм - це насамперед економіка, а потім культура / В. Сенгетовська, В. Нитка // Голос України. - 2017. - № 10 березня. - С.4.
 34. Тищенко, І. Завдання уряду - якнайшвидше провести реформи, запустити економіку і дати можливість людям працювати / І. Тищенко // Голос України. - 2015. - № 21 трав. - С.4.
 35. Ткаченко, С. А. Генерування в системах стратегічного управління діяльністю підприємств та об'єднань нетривіальної функціональної підсистеми економічної діагностики / С. А. Ткаченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №2. - С.4-7.
 36. Федоренко, В. Г. Економіка та робочі місця в Україні / В. Г. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №7. - С.11-13.
 37. Шпак, В. Податі із житла: роздуми про наболіле / В. Шпак // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 23 липня. - С.5.

Міжнародні відносини у сучасному світі

 1. Дипломати впевнені у вдалому поступі // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 17 вер. - С.3.
 2. Самотньою Україна не залишиться // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 5 бер. - С.2.
 3. Білоус, А. О. Зовнішня політика як фактор розвитку системи міжнародної співпраці (історично-правові аспекти) / А. О. Білоус // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.10 : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції Становленнята розвиток української державності:актуальні проблеми державного та регіонального управління на сучасному етапі розвитку суспільства. - С.37-43.
 4. Гольцов, А. Г. Міжнародні регіональні студії: геополітичні аспекти / А. Г. Гольцов // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 50(3-2016). - С.29-35.
 5. Гура, В. Новий міжнародний порядок: проблеми та перспективи формування / В. Гура // "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття. - 2014. - С.26-33.
 6. Дегтерев, Д. Политическая экономия международной помощи / Д. Дегтерев // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №4. - С.26-35.
 7. Дікарєв, О. І. Цивілізаційний вимір міжнародних відносин України з Китаєм / О. І. Дікарєв // Актуальні проблеми українознавства. - 2013. - Вип.2. - С.39-47.
 8. Дмитриев, Ю. А. Межгосударственные объединения: понятие, формы и классификация / Ю. А. Дмитриев, В. О. Миронов // Государство и право. - 2013. - №3. - С.62-71.
 9. Жалоба, І. Сучасні міжнародні відносини та виклики класичній дипломатії / І. Жалоба // Зовнішні справи. - 2014. - №7. - С.36-39.
 10. Жирков, К. А. Культурний і політичний антиамериканизм: Україна і Росія в міжнародному контексті / К. А. Жирков // Економіка і прогнозування. - 2013. - №1. - С.146-147.
 11. Іщенко, І. Російсько-американські відносини. Від перезавантаження до переобтяження / І. Іщенко // Голос України. - 2013. - № 14 серп. - С.15.
 12. Каламкарян, Р. А. Россия в универсальном мировом правовом пространстве / Р. А. Каламкарян // Государство и право. - 2013. - №8. - С.75-85.
 13. Каспрук, В. Куди може привести "мирна ядерна зброя" КНДР? / В. Каспрук // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.5.
 14. Киридон, А. Релігійний чинник у міжнародних відносинах / А. Киридон // Зовнішні справи. - 2017. - №1. - С.56-60.
 15. Киридон, А. Україна - Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи відносин / А. Киридон // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.18-21.
 16. Кожара, Л. Україна має серйозний шанс отримати квиток у майбутнє / Л. Кожара // Зовнішні справи. - 2013. - №2. - С.5-7.
 17. Конышев, В. Н. Теория международных отношений: канун новых "великих дебатов"? / В. Н. Конышев, А. А. Сергунин // Полис. - 2013. - №2. - С.66-78.
 18. Костючков, С. К. Структкрно-функціональні особливості системи міжнародних відносин у першій декалі ХХІ століття / С. К. Костючков // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 2 (41). - С.39-44.
 19. Кутейников, А. Е. Международные межправительственные организации как класс международных структур и как юридический феномен / А. Е. Кутейников // Государство и право. - 2013. - №3. - С.72-79.
 20. Систематизация лучших зарубежных подходов к реализации политики "мягкой силы" / И. В. Лазутина, В. А. Нагорнов, М. Р. Рахмангулов [et al.] // Вестник международных организаций. Образование, наука, новая экономика. - 2014. - №2. - С.229-245.
 21. Лебеденко, С. Б. Зовнішня політика як соціальний феномен / С. Б. Лебеденко // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 48(1-2016). - С.50-53.
 22. Мацегора, К. Глобальна безпека не має альтернатив / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 13 трав. - С.2.
 23. Овлащенко, А. В. Совет по международным отношениям и его последние инициативы в области международного морского права / А. В. Овлащенко // Международное публичное и частное право. - 2013. - №2. - С.9-13.
 24. Павленко, О. Проблеми міжнародного статусу Косова в контексті окупації Криму / О. Павленко // Зовнішні справи. - 2017. - №4. - С.6-11.
 25. Резнікова, Н. В. Проблеми подолання асиметричної взаємозалежності країн в умовах регіональної співпраці / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Економіка та держава. - 2015. - №11. - С.6-10.
 26. Терещенко, О. В. Актуальні питання міжнародного правосуддя / О. В. Терещенко // Юридична наука. - 2016. - №1. - С.40-48.
 27. Толстов, С. Міжнародна система початку ХХІ століття / С. Толстов // Зовнішні справи. - 2013. - №9. - С.8-11.
 28. Толстов, С. Міжнародна система початку ХХІ століття / С. Толстов // Зовнішні справи. - 2013. - №10. - С.8-13.
 29. Толстов, С. Міжнародна система початку ХХІ століття / С. Толстов // Зовнішні справи. - 2013. - №11. - С.12-17.
 30. Толстов, С. В. Європейський Союз як суб"єкт міжнародних відносин / С. В. Толстов, О. І. Дікарєв // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 3 (38). - С.60-73.
 31. Троян, С. Міжнародні відносини в постбіполярному світі: основні закономірності та тенденції еволюції / С. Троян // Зовнішні справи. - 2013. - №12. - С.40-45.
 32. Троян, С. Сучасні проблеми дослідження міжнародних відносин, зовнішньої політики та національної безпеки / С. Троян // Зовнішні справи. - 2014. - №1. - С.6-11.
 33. Чекаленко, Л. Концепції безпеки: сучасне прочитання / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. - 2017. - №4. - С.45-47.
 34. Чекаленко, Л. Роздуми про політичне майбутнє України / Л. Чекаленко // Віче. - 2014. - №1-2. - С.13-15.
 35. Чекаленко, Л. Росія contra України / Л. Чекаленко // Віче. - 2015. - №15. - С.10-11.
 36. Юсеф, Н. Щодо концептуальних засад сучасної теорії інтеграційно орієнтованих економічних взаємин у світовому господарстві / Н. Юсеф // Становлення і розвиток української державності. - 2013. - Вип.8 : Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми конституційно-правової модернізації держави в контексті сучасних глобалізаційних викликів", м. Київ, 22 листоп. 2012 р.ч.1. - С.111-117.

Реформування судової системи України

 1. Новелізація і ризики перебудови судової системи // Голос України. - 2014. - № 2 груд. - С.4-5.
 2. Реформування судової системи України // Юридичний вісник України. - 2016. - №40. - С.2-3.
 3. Як відновити довіру до суду? // Голос України. - 2014. - № 20 бер. - С.2.
 4. Барилюк, В. Судове право України / В. Барилюк, П. Біленчук // Юридичний вісник України. - 2015. - №51-52. - С.20-21.
 5. Бодня, Т. Кастинг для служителів Феміди / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 28 листоп. - С.10.
 6. Бондар, М. Необхідно відійти від формату, коли у всьому винен суддя / М. Бондар // Юридичний вісник України. - 2015. - №50. - С.2-3.
 7. Бортник, В. А. Особливості реформування судової системи в сучасній Україні / В. А. Бортник // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.11 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.164.
 8. Бринцев, О. В. До питання про критерії розмежування судових юрисдикцій / О. В. Бринцев // Вісник господарського судочинства. - 2016. - №5-6. - С.71-75.
 9. Василяка, К. Л. Організаційне забезпечення роботи суду: проблеми та напрями вдосконалення управлінської діяльності / К. Л. Василяка, Т. Ю. Фортуна // Вісник господарського судочинства. - 2014. - №1. - С.164-168.
 10. Вільгушинський, М. Й. Взаємодія судів зі засобами масової інформації в аспекті інформування громадськості про стан здійснення судочинства / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2014. - №3. - С.5-8.
 11. Гнатюк, Н. Головні корупціонери країни - адвокати? / Н. Гнатюк // Юридичний вісник України. - 2015. - №35. - С.10.
 12. Гончаренко, В. Г. Реформи і реформаторство / В. Г. Гончаренко // Адвокат. - 2014. - №8. - С.5-8.
 13. Гусаров, К. Чи доцільні зміни до засад судівської спеціалізації? / К. Гусаров // Голос України. - 2014. - № 31 жовт. - С.4.
 14. Єрмак, О. Я. Суддівське досьє, дисциплінарка і виховний ефект для служителів Феміди / О. Якімець Т. Єрмак // Юридичний вісник України. - 2015. - №12. - С.4.
 15. Єфімов, О. Довіра до судів виявилася вищою за очікувану / О. Єфімов // Голос України. - 2015. - № 23 січ. - С.5.
 16. Ківалов, С. Під час кризи верховенство права особливо важливе / С. Ківалов // Голос України. - 2014. - № 14 бер. - С.5.
 17. Коваль, К. Вибори до ВРЮ - вибір до Вищого суду Справедливості / К. Коваль // Юридичний вісник України. - 2015. - №16. - С.6.
 18. Ковальський, В. Реформа судочинства: влада наполягає, судді застерігають / В. Ковальський // Юридичний вісник України. - 2016. - №22. - С.3.
 19. Козаченко, Т. Без перезавантаження судів систему не змінити / Т. Козаченко // Голос України. - 2015. - № 16 жовтня. - С.2.
 20. Колган, К. Репресивність - не метод для оновлення правосуддя / К. Колган // Юридичний вісник України. - 2014. - № 12. - С.2-3.
 21. Котнюк, Ю. Заміна суддіві триланкова система: урядове бачення судової реформи / Ю. Котнюк // Юридичний вісник України. - 2015. - №42. - С.1,3.
 22. Котнюк, Ю. Шахраї грають на судово-корупційному полі. Практика свідчить, що судді їм підігрують / Ю. Котнюк // Юридичний вісник України. - 2014. - № 46. - С.14.
 23. Кошкіна, С. Павло Петренко: "Кірєєв і Царевич будуть покарані. Суддів КСУ уже запрошують до ГПУ" / С. Кошкіна // Юридичний вісник України. - 2014. - № 12. - С.5.
 24. Кравчук, В. Третій зайвий, або Дещо про інстанційність судової системи / В. Кравчук // Юридичний вісник України. - 2014. - № 21. - С.6-7.
 25. Куйбіда, Р. Ключові виклики у сфері судочинства в Україні / Р. Куйбіда // Юридичний вісник України. - 2014. - № 34. - С.6.
 26. Куйбіда, Р. Чи скористається Україна унікальним шансом створити нову судову систему? / Р. Куйбіда // Юридичний вісник України. - 2015. - №35. - С.5.
 27. Куйбіда, Р. Як відновити довіру до судів? / Р. Куйбіда // Юридичний вісник України. - 2014. - № 10. - С.4.
 28. Кучерявенко, М. Люстрація правосуддя: вчимося судити по-новому / М. Кучерявенко // Юридичний журнал. - 2014. - №4-5. - С.144-147.
 29. Лавренюк, С. Потрібен незалежний, але відповідальний за свої рішення суд / С. Лавренюк // Голос України. - 2015. - № 23 черв. - С.3.
 30. Лавренюк, С. Судова система має бути такою, щоб її легко розуміли навіть неправники / С. Лавренюк // Голос України. - 2014. - № 19 листоп. - С.6.
 31. Лиса, Н. Монополія адвокатури: підприємців чекають нові витрати / Н. Лиса // Юридичний вісник України. - 2016. - №24. - С.5.
 32. Маляренко, В. Судове питання / В. Маляренко // Юридичний вісник України. - 2015. - №48. - С.5.
 33. Мацегора, К. Що прозоріше судова система, то краще людям / К. мацегора // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 14 жовт. - С.1, 3.
 34. Москвич, Л. Щодо системності заходів судової реформи / Л. Москвич // Право України. - 2014. - №11. - С.233-242.
 35. Ніколенко, Л. Господарська спеціалізація судової системи як гарантія якісного й ефекивного здійснення правосуддя / Л. Ніколенко, Н. Іванюта // Право України. - 2015. - №8.
 36. Поліщук, І. Негайне перезавантаження врятує від самосуду / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 9 квіт. - С.4.
 37. Поліщук, І. Перезавантаження судової системи / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 31 березня. - С.11.
 38. Поліщук, І. Судний день для суддів / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 28 жовтня. - С.4.
 39. Поліщук, І. Судочинство: в пошуках справедливості / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 11 червня. - С.5.
 40. Поліщук, І. Феміда знімає рожеві окуляри / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 14 бер. - С.13.
 41. Примаченко, О. Богдан Львов: "Одне з першочергових завдань - зламати колишній стереотип системи" / О. Примаченко // Юридичний вісник України. - 2014. - № 22. - С.4.
 42. Примаченко, О. В.Бойко: "Гарантії незалежності суддів зникають" / О. Примаченко // Юридичний вісник України. - 2015. - №34. - С.4.
 43. Примаченко, О. В.Маляренко: "Не вживайте слів реформа судової системи" / О. Примаченко // Юридичний вісник України. - 2015. - №35. - С.4-5.
 44. Романюк, Я. "Утвредження європейської моделі судочинства та верховенство права - пріоритети судової реформи та відновлення суспільної довіри до судів" / Я. Романюк // Голос України. - 2014. - № 7 жовт. - С.8-9.
 45. Савчин, М. Пастки законопроекту "Про відновлення довіри до судової системи України," або Згадали про про ями, забули про яри / М. Савчин // Юридичний вісник України. - 2014. - № 12. - С.4.
 46. Селіванов, А. Судова система та її вразливі недоречності / А. Селіванов // Голос України. - 2014. - № 16 верес. - С.4.
 47. Сердюк, В. Судовий процес як фундамент для реформування судової системи / В. Сердюк // Право України. - 2015. - №3. - С.71-77.
 48. Спектор, Ю. Нетрадиційний погляд на судову реформу / Ю. Спектор // Юридичний вісник України. - 2015. - № 7. - С.11.
 49. Татаров, О. Судова реформа: безсистемність закону про систему судоустрою / О. Татаров // Юридичний вісник України. - 2016. - №23. - С.3.
 50. Тубелець, О. Захист від суддівського свавілля / О. Тубелець // Юридичний вісник України. - 2015. - №27. - С.13.
 51. Хотинська-, Н. О. Технологія судової реформи: теоретичний аспект / Нор О.З. Хотинська- // Вісник господарського судочинства. - 2015. - №5. - С.117-122.
 52. Хотинська-Нор, О. Судова реформа: закономірності й особливості реалізації / О. Хотинська-Нор // Право України. - 2015. - №10. - С.181-188.
 53. Шевченко, А. Судова система потребує докорінного очищення / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 23 грудня. - С.1-2.
 54. Шевченко, А. Ще один крок до реформування судової системи / А. Шевченко // Голос України. - 2017. - № 23 червня. - С.2.
 55. Школьний, В. В. Збереження Господарського кодексу України при здійсненні судової реформи / В. В. Школьний // Вісник господарського судочинства. - 2016. - №2-3. - С.204-212.
 56. Шпенов, Д. Дмитро Шпенов: "Перевірка суддів не має перетворитися на тест на лояльність до нової влади" / Д. Шпенов // Голос України. - 2014. - № 27 бер. - С.1, 4.
 57. Штогун, С. Як змінити судочинство? Реформа судової системи очима судді у відставці / С. Штогун // Юридичний вісник України. - 2014. - № 16. - С.5.
 58. Юрченко, К. Щоб вирізати метастази, треба чистий скальпель. Судова система за півроку до перезавантаження / К. Юрченко // Юридичний вісник України. - 2014. - № 14. - С.11.
 59. Юрченко, М. Країна не може більше чекати на судову реформу / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 листопада. - С.3.
 

 

Бібліографічні списки 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Пошук по сайту: