Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Деснянський інститут МАУП
Студентський портал

 

 

Календар України

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Бібліографічні списки 2016

 

Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку

 1. Деривативи на економічні дані // Фінансовий ринок України. - 2010. - №1. - С.14-15.
 2. Про відображення від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012 - 2015 роках: Лист ДПС України від 09.08.12 р. № 320/0/71-12/15-1217 // Все про бухгалтерський облік. - 2012. - №82. - С.31-32.
 3. Про затвердження форм звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами та порядку їх заповнення: Наказ Мін-ва доходів і зборів України від 19 липня 2013 року №288 // Офіційний вісник України. - 2013. - №61. - С.110-165.
 4. Возіанов, К. Місце ринку деривативів у структурі світового фінансового ринку / К. Возіанов ; К.Возіанов // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 3-4. - С.39-49.
 5. Гапонюк, М. А. Фінансові інновації на українському біржовому ринку / М. А. Гапонюк, Н. В. Дегтярьова // Фінанси України. - 2012. - №2. - С.58-69.
 6. Котляр, В. Ю. Нові підходи щодо інвестиційного аналізу на високоризикованих фінансових ринках / В. Ю. Котляр, О. В. Смірнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2015. - №5-6. - С.129-138.
 7. Кручок, Н. Іпотечні деривативи / Н. Кручок ; Н.Кручок // Банківська справа. - 2010. - №4. - С.85-87.
 8. Лаврушин, О. Похідні фінансові інструменти та операції з ними / О. Лаврушин ; О.Лаврушин // Фінансовий ринок України. - 2011. - №4. - С.14-16.
 9. Лейендейк, Й. Етичні аспекти торгівлі структурованими деривативами / Й. Лейендейк ; Й.Лейендейк // Фінансовий ринок України. - 2012. - №6. - С.15-16.
 10. Лук"янов, В. С. Деривативні фінансові інструменти як продукт фінансового інжинірингу / В. С. Лук"янов // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №3. - С.431-437.
 11. Лупенко, Ю. О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю. О. Лупенко, В. В. Фещенко // Фінанси України. - 2014. - №11. - С.98-115.
 12. Лучко, Г. Й. Інформаційне забезпечення моніторингу стратегії застосування деривативів компаніями з управління активами / Г. Й. Лучко ; Г.Й.Лучко // Економіка та держава. - 2011. - №5. - С.49-53.
 13. Лучко, Г. Й. Планування і реалізація стратегій застосування деривативів для розвитку інвестиційної діяльності компаній з управління активами / Г. Й. Лучко ; Г.Й.Лучко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №7. - С.6-10.
 14. Майоров, С. Сучасні тенденції регулювання на світовому ринку деривативів / С. Майоров ; С.Майоров // Фінансовий ринок України. - 2010. - №9. - С.15-16.
 15. Мельник, І. Звітність з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами / І. Мельник // Вісник податкової служби України. - 2013. - №44. - С.42-45.
 16. Мельник, І. Оподаткування операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами / І. Мельник, С. Мальований // Вісник податкової служби України. - 2013. - №15. - С.25-29.
 17. Михайловська, О. В. Ринок товарних деривативів в умовах світосистемних трансформацій / О. В. Михайловська // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2013. - №4. - С.86-93.
 18. Онищенко, С. П. Специфика рыночных рисков и мероприятий по их снижению в современном судоходном бизнесе / С. П. Онищенко, Т. Н. Шутенко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №2. - С.85-98.
 19. Пилипенко, Л. М. Бухгалтерський облік деривативів та їх репрезентація у фінансовій звітності: проблеми методики та методології / Л. М. Пилипенко // Економічний часопис. - 2016. - №1-2. - С.116-120.
 20. Примостка, Л. О. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. / Л. О. Примостка, І. В. Краснова // Фінанси України. - 2014. - №7. - С.49-65.
 21. Розинка, О. Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку / О. Розинка ; О.Розинка // Банківська справа. - 2010. - №4. - С.80-84.
 22. Сахнацкий, А. Деривативы хотят своего / А. Сахнацкий ; А.Сахнацкий // Юридическая практика. - 2011. - №44. - С.20.
 23. Федоренко, А. В. Оподаткування операцій із цінними паперами та деривативами, що мають ознаки фіктивності: проблеми і шляхи розв'язання / А. В. Федоренко // Економіка і прогнозування. - 2013. - №1. - С.54-67.
 24. Чалий, І. Будівельні деривативи: бухгалтерські труднощі / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. - 2013. - №86. - С.14-16.
 25. Шульга, Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Н. Шульга, О. Гербст // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. - 2016. - №3. - С.5-22.

 

Політична культура в системі управління

 1. Бабенко, О. І. Політична соціалізація молоді в умовах формування міжкультурної комунікації / О. І. Бабенко, О. О. Чмут // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2012. - Вип.3 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. - С.227-229.
 2. Баранівський, В. Ідеологія центризму як підгрунтя економічної безпеки України / В. Баранівський ; В.Баранівський // Політичний менеджмент. - 2011. - №1. - С.3-7.
 3. Баранівський, В. Ф. Українознавство як чинник розвитку політичної культури / В. Ф. Баранівський // Актуальні проблеми українознавства. - 2012. - С.19-22.
 4. Безсмертний, А. В. Взаємозв'язок політичної, світоглядної, моральної та правової культури / А. В. Безсмертний // Наукові праці МАУП. - 2010. - Вип.2 (25). - С.147-153.
 5. Большаков, И. В. Культура российских политических акторов: вариант типологизации / И. В. Большаков ; И.В.Большаков // Полис. - 2011. - №5. - С.104-116.
 6. Вельбовець, Н. Палуба Титаніка чи стартовий майданчик? / Н. Вельбовець // Дзеркало тижня. - 2013. - №13. - С.11.
 7. Гавеля, Б. Р. Політична діяльнісь польських таємних товариств на українських територіях у першій половині ХІХ століття / Б. Р. Гавеля // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2010. - №2. - С.140-145.
 8. Гаджиев, К. С. Мировой экономический кризис: политико-культурное измерение / К. С. Гаджиев ; К.С.Гаджиев // Вопросы философии. - 2010. - №6. - С.3-19.
 9. Гаращук, Є. В. Культура політичного протесту як елемент політичної культури. / Є. В. Гаращук // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип.4(43). - C.39-45.
 10. Годзюр, М. В. Політична культура в контексті кадрових взаємовідносин політичних партій з органами державної влади / М. В. Годзюр ; М.В.Годзюр // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №5. - С.101-105.
 11. Губаль, Л. М. Держава і культура в умовах глобалізації / Л. М. Губаль // Становлення і розвиток української державності. - 2013. - Вип.8, Ч.2 : Матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми конституц.-правової модернізації держави в контексті суч.глобалізац.викликів", м. Київ, 22 листопада 2013 р. - С.13-18.
 12. Джига, Т. Сучасні тенденції становлення політичної культури українського суспільства / Т. Джига ; Т.Джига // Політичний менеджмент. - 2011. - №1. - С.64-74.
 13. Дьоміна, О. С. Ціннісні основи політичної культури українського суспільства / О. С. Дьоміна // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.12 : Матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід", 6 листоп.2014 р. - С.163-166.
 14. Загрійчук, І. Нація та її політична культура / І. Загрійчук ; І.Загрійчук // Віче. - 2011. - №24. - С.7-8.
 15. Зевина, О. Г. Об особенностях политической культуры современной России / О. Г. Зевина, Б. И. Макаренко // Полис. - 2010. - №3. - С.114-131.
 16. Зоря, В. Модернізація Конституції: іншого шляху немає / В. Зоря ; В.Зоря // Голос України. - 2012. - № 21 серп. - С.3.
 17. Климкова, І. І. Теоретичні витоки феномену "Культура парламентської діяльності" / І. І. Климкова // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 3 (34). - С.44-49.
 18. Колісніченко, Р. М. Політико-медичні особливості електоральної культури молоді в Україні / Р. М. Колісніченко // Наукові праці МАУП. - 2012. - Вип. 4 (35). - С.34-40.
 19. Костенко, О. Соціальна культура громадян як ключ до виходу із кризи / О. Костенко ; О.Костенко // Персонал-Плюс. - 2011. - №30. - С.5.
 20. Кузнецова, Е. Политико-культурные показатели в исследовании политических режимов / Е. Кузнецова ; Е.Кузнецова // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - №8. - С.110-115.
 21. Курняк, О. Демократизм політичної культури трансформаційного суспільства / О. Курняк ; О.Курняк // Вища освіта України. - 2010. - №1. - С.67-71.
 22. Лазаренко, С. Ж. Політико- правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади. / С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №1. - С.120-122.
 23. Левашов, В. Мировой экономический кризис и устойчивое развитие / В. Левашов ; В.Левашов // Социс. - 2011. - №11. - С.3-13.
 24. Лучанська, В. Екологічне поняття "толерантність" у контексті розвитку екології культури в інформаційному суспільстві / В. Лучанська ; В.Лучанська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2010. - випуск XXIV. - С.89-95.
 25. Макух, Я. Політична культура: реалії та фантоми / Я. Макух ; Я.Макух // Персонал. - 2011. - №1. - С.104-109.
 26. Мартишин, Д. У пошуках Святої Русі / Д. Мартишин ; Д.Мартишин // Персонал-Плюс. - 2011. - №12-13. - С.8.
 27. Мартышин, О. В. Идеология и формирование новой политической и правовой культуры в Российской Федерации / О. В. Мартышин ; О.В.Мартышин // Государство и право. - 2010. - №9. - С.5-15.
 28. Нічога, М. Зіткнення цивілізацій посеред України / М. Нічога ; М.Нічога // Персонал-Плюс. - 2010. - №24. - С.11.
 29. Очеретяний, А. До питання про предмет політології / А. Очеретяний // Вища школа. - 2013. - №7. - С.59-69.
 30. П'ятіна, О. Політична культура як складова іміджу органів державної влади / О. П'ятіна ; О.П'ятіна // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2010. - №2. - С.184-191.
 31. Павко, А. Політична культура українського суспільства в умовах трансформаційних змін: торетичні виміри і суспільні реалії / А. Павко ; А.Павко // Віче. - 2011. - №14. - С.11-12.
 32. Парубчак, І. О. Роль владних інституцій у регулюванні впливу глобалізаційних чинників на політичну культуру суспільства / І. О. Парубчак // Держава та регіони: Державне управління. - 2012. - №4. - С.138-143.
 33. Пробийголова, Н. В. Політичні партії як суб"єкт формування політичного міфу / Н. В. Пробийголова // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 3 (38). - С.53-59.
 34. Рудакевич, О. Студентські дебати як ефективний засіб формування політичної культури молоді / О. Рудакевич ; О.Рудакевич // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2011. - Вип.2 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: соціалізація та соціальна адаптація особистості", м. Київ, МАУП, 14 трав. 2010 р. - С.43-44.
 35. Сергеев, В. М. Исторические истоки русской политической культуры / В. М. Сергеев ; В.М.Сергеев // Полис. - 2012. - №4. - С.8-22.
 36. Сурженко, М. Вплив освіти на політичну соціалізацію і політичну культуру особистості / М. Сурженко ; М.Сурженко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку. - 2011. - Вип.2 : Матеріали Міжнар. наук-практ. конф. "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: соціалізація та соціальна адаптація особистості", м. Київ, МАУП, 14 трав. 2010 р. - С.205-207.
 37. Ференц, В. Толерантність без фарисейства / В. Ференц // Персонал-Плюс. - 2012. - №47-48. - С.1,8.
 38. Халисте, О. В. Участие молодых эстонцев и русских в политической жизни / О. В. Халисте // Социс. - 2011. - №3. - С.139-143.
 39. Шусть, В. В. Концептуальні основи формування політичних цінностей молоді / В. В. Шусть // Актуальні проблеми медичної психології та шляхи їх вирішення. - 2015. - №1. - С.295-305.

 

Психотерапія як явище сучасної культури

 1. Характеристики проблемного поля профессиональной психотерапии как становящейся научно-практической дисциплины. Часть 1 // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.11-15.
 2. Александров, А. А. Значение катарсиса в аналитико-катартической терапии / А. А. Александров // Вестник психотерапии. - 2014. - №49(54). - С.7-22.
 3. Бартош, Е. А. Я тебя прощаю / Е. А. Бартош // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.80-81.
 4. Батищев, А. И. Из истории психотерапии. Жизнь по Эпикуру. Сообщение 3 / А. И. Батищев // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.96-100.
 5. Батищев, А. И. Из истории психотерапии. Жизнь по Эпикуру. Сообщение 1 / А. И. Батищев // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.94-100.
 6. Батищев, А. И. Из истории психотерапии. Жизнь по Эпикуру. Сообщение 2 / А. И. Батищев // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.96-100.
 7. Березина, В. Н. Полимодальная психотерапия пациентов с избыточным весом и ожирением / В. Н. Березина, И. И. березовская // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.54-55.
 8. Биккель, М. В. Идеальные объекты науки в психотерапии / М. В. Биккель // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.79-83.
 9. Бондаренко, А. Ф. "Еще раз про любовь", или о том, что такое современная психотерапия - наука или ремесло / А. Ф. Бондаренко // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.15-19.
 10. Бронникова, С. Психология переедания. Сообщение 1: правила 1-5 / С. Бронникова // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.80-82.
 11. Броуде, Л. Б. Психология, психотерапия и психиатрия - реинтеграция / Л. Б. Броуде // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.110-113.
 12. Бурно, М. Е. Психотерапия - такая разная / М. Е. Бурно // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.50-51.
 13. Варга, А. Я. Психотерапия - не наука и не искусство / А. Я. Варга // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.56-57.
 14. Волков, Е. Н. Консультирование как обучение, или о недоученности консультантов / Е. Н. Волков // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №2. - С.69-75.
 15. Волов, В. В. Психотерапия: выбор парадигмы - определение статуса / В. В. Волов // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.114-115.
 16. Демьяненко, А. М. Особенности психотерапии в клинике пограничных состояний / А. М. Демьяненко, Л. Л. Третьяк // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.41-43.
 17. Долина, Н. Чи можна, випрямивши коліна, допомогти душі, що зігнулася? / Н. Долина // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 29 січ. - С.17.
 18. Доморацкий, В. А. Эриксоновская психотерапия в русскоязычном пространстве / В. А. Доморацкий // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.65-68.
 19. Доморацкий, В. А. Общие факторы психотерапевтического воздействия / В. А. Доморацкий // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.10-14.
 20. Дробышевский, Б. А. Телесность в психотерапевтическом процессе / Б. А. Дробышевский // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.65-66.
 21. Завьялов, В. Ю. Парадокс психотерапии: лечение без лечения больного без болезни / В. Ю. Завьялов // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.3-10.
 22. Каган, В. Е. Поэтика психотерапии / В. Е. Каган // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.25-29.
 23. Каган, В. Е. Психотерапия в пространстве языка и культуры / В. Е. Каган // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.78-82.
 24. Каган, В. Е. Психотерапия: к философии ремесла / В. Е. Каган // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.4-9.
 25. Канифольский, И. Б. Универсальная модель психотерапии: карта осознания / И. Б. Канифольский // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.34-35.
 26. Катков, А. Л. Эпистемиологический анализ теории психотерапии (часть 1) / А. Л. Катков // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.20-26.
 27. Климчук, В. О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №2. - С.63-68.
 28. Кондратьев, А. И. Опыт самоанализа / А. И. Кондратьев // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.82.
 29. Красильников, Г. Т. Многозначность феномена молчания / Г. Т. Красильников // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.102-104.
 30. Кулаков, С. А. Арт-анализ в лечении пациентов с пограничными психологическими расстройствами / С. А. Кулаков // Вестник психотерапии. - 2014. - №50(55). - С.7-29.
 31. Литвинова, Т. В. Кто мы такие и куда идем / Т. В. Литвинова // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.69-73.
 32. Макаров, В. В. Психотерапия: наука, искусство, ремесло / В. В. Макаров // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.2-3.
 33. Макаров, В. В. Модели и парадигмы российской психотерапии. Психотерапия на Северо-Западе - достижения и потенциал / В. В. Макаров // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.6-9.
 34. Макарова, Е. В. Регуляция психотерапии в странах Европы / Е. В. Макарова // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.26-35.
 35. Макарова, Е. В. О новых реальностях развития психотерапии в России и Европе / Е. В. Макарова // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.60-64.
 36. Малейчук, Г. И. Портрет современного клиента: динамика клиентской позиции в психотерапии / Г. И. Малейчук // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.36-37.
 37. Малейчук, Г. И. Психотерапия как профессия: картина мира психотерапевта / Г. И. Малейчук // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.68-70.
 38. Маслова, С. Психотерапия - возрожденный шаманизм или новый вид социальной экспертизы? / С. Маслова // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.100-103.
 39. Можаров, А. В. Путь по зеркальному лабиринту (заметки о терапевтической работе) / А. В. Можаров // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.62-65.
 40. Нарицын, Н. Н. Иерархическое мышление / Н. Н. Нарицын, М. П. Нарицына // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.63-68.
 41. Новиков, Е. М. Информационные методы терапии в лечебно-реабилитационном процессе больных с зависимостью от психоактивных веществ / Е. М. Новиков // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.20-25.
 42. Онищенко, Г. И. Христианские ценности в психологическом консультировании и психотерапии / Г. И. Онищенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №6. - С.16-21.
 43. Орлов, А. Б. Психологический статус психотерапевта. / А. Б. Орлов, Н. А. Орлова // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 2014. - №2. - С.136-149.
 44. Петрушин, С. В. "Человеческая" и "нечеловеческая" составляющие психолога / С. В. Петрушин // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.63-64.
 45. Петухова, Л. И. Психотерапия - ремесло, в котором каждый терапевт обладает собственным мастерством / Л. И. Петухова // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.61.
 46. Плоткин, Ф. Б. Когнитивные процессы и алкоголь: стоит ли принимать решения, находясь в нетрезвом виде? Рекомендации нарколога / Ф. Б. Плоткин // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.79-83.
 47. Плоткин, Ф. Б. Психотерапия: творческое преодоление интеллектуального вызова / Ф. Б. Плоткин // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.116-120.
 48. Погодин, И. А. Постмодернистский фундамент современной психотерапии / И. А. Погодин // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.74-77.
 49. Полищук, Ю. И. Психотерапия как врачебное искусство / Ю. И. Полищук, З. В. Летникова // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.58-61.
 50. Простомолотов, В. Ф. О принципиальных вопросах вокруг того, что благодаря ошибке Брэда, уже полтора столетия називается гипноз: введение в проблему / В. Ф. Простомолотов // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.86-93.
 51. Реуцкий, М. В. Ошибки в психологичском консультированиии / М. В. Реуцкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 2016. - №7-8. - С.76-79.
 52. Решетников, М. М. Психотерапия - как концепция и как професия / М. М. Решетников // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.10-14.
 53. Решетников, М. М. Новые тенденции развития современной психиатриии и психотерапии / М. М. Решетников // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.92-97.
 54. Ромек, Е. А. Психотерапия: рождение науки и профессии / Е. А. Ромек // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.27-45.
 55. Сёмов, И. В. Тенденции развития нейробиологии и перспективы психотерапии / И. В. Сёмов // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.70-71.
 56. Старостин, О. А. Методы холистической психотерапии как модели современной целостной психокоррекции и терапии / О. А. Старостин // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.23-25.
 57. Стрельченко, А. Б. Психотерапия и наука, и ремесло, а еще и искусство / А. Б. Стрельченко // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.62.
 58. Третьяк, Л. Л. Эволюция гештальт-подхода в психотерапии и психологическом консультировании / Л. Л. Третьяк // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.38-40.
 59. Тукаев, Р. Д. Архаические, традиционные формы психологической терапии. Краткий этно-исторический обзор / Р. Д. Тукаев // Психотерапия. - 2013. - №5. - С.2-8.
 60. Тукаев, Р. Д. Природа психотерапии / Р. Д. Тукаев // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.46-49.
 61. Удо, Б. Применение рисуночных и вербальных техник в терапевтическом процесе / Б. Удо // Практична психологія та соціальна робота. - 2014. - №9. - С.28-41.
 62. Уманский, С. В. Первые после Бога ... / С. В. Уманский // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.52-55.
 63. Уманский, С. В. "Возьми паука в руку", или еще раз о научности психотерапии / С. В. Уманский // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.36-41.
 64. Уманский, С. В. Первые после Бога...Часть 2. Организационная составляющая / С. В. Уманский // Психотерапия. - 2013. - №3. - С.70-78.
 65. Хлебова, В. Г. Так случилось. И нужно жить дальше / В. Г. Хлебова // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.89-90.
 66. Холина, Н. А. О завершении терапии / Н. А. Холина // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.72-74.
 67. Хусаинова, Н. Ю. Проблема научности психотерапии / Н. Ю. Хусаинова // Психотерапия. - 2013. - №1. - С.65-67.
 68. Целковский, Е. Записки психолога / Е. Целковский // Психотерапия. - 2013. - №4. - С.58-60.
 69. Шарыгина, К. С. Саногенетические аспекты реабилитации пациентов, зависимых от психоактивных веществ / К. С. Шарыгина // Вестник психотерапии. - 2014. - №50(55). - С.113-121.
 70. Шевченко, Ю. С. Психотерапия психосоматических расстройств (концепция многоуровневого подхода) / Ю. С. Шевченко, Л. Л. Великанова // Психотерапия. - 2013. - №6. - С.16-22.
 71. Шиканова, Е. А. Практические аспекты применения современного психоанализа в работе с психотическими пациентами / Е. А. Шиканова // Психотерапия. - 2013. - №2. - С.13-17.
 72. Ялов, А. М. Побочные эффекты психотерапии и психологическая культура / А. М. Ялов // Вестник психотерапии. - 2014. - №49(54). - С.31-38.

 

Маркетинг в соціальних мережах

 1. Шесть шагов к эффективной рекламе на Facebook // Маркетинг и реклама. - 2011. - №9. - С.62-64.
 2. Предприятия все активнее применяют социальные сети для общения с клиентами // Маркетинг и реклама. - 2011. - №10. - С.56-57.
 3. Социальные сети и маркетинг в 2013 году: тренды и прогнозы // Маркетинг и реклама. - 2013. - №1. - С.74-76.
 4. Маркетинг в социальных сетях: и дань моде, и эффективный инструмент (по результатам блиц-опроса) // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.16-31.
 5. Аналитики прогнозируют экспансию рекламы в социальных сетях // Маркетинг и реклама. - 2013. - №5. - С.55.
 6. Какая социальная сеть лучше подходит для В2В-маркетинга // Маркетинг и реклама. - 2013. - №7-8. - С.44-47.
 7. Исследование пользователей социальных сетей: разделение потребителей по их социальным ролям // Маркетинговые исследования в Украине. - 2014. - №3 : май-июнь. - С.74-77.
 8. Facebook покажет брендам их рейтинги // Маркетинговые исследования в Украине. - 2014. - №4 : июль-август. - С.72-73.
 9. Gallup исследует методы влияния на покупательское решение в социальных сетях // Маркетинговые исследования в Украине. - 2014. - №5-6 : сентябрь-декабрь. - С.63-66.
 10. Использование рекламы в социальных сетях для улучшения результатов // Маркетинг и реклама. - 2009. - №4. - С.34-46.
 11. Эксперты о маркетинге в социальных сетях // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.14-24.
 12. Качественые методы в исследовании сети интернет // Журнал практического психолога. - 2010. - №4. - С.59-93.
 13. Абдулхаіров, А. З. Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристського продукту та готельно-ресторанних послуг / А. З. Абдулхаіров // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №8. - С.3-6.
 14. Аль-Тмейзі, А. Ю. Сучасна реклама як напрям розвитку маркетингових комунікацій / А. Ю. Аль-Тмейзі // Становлення і розвиток української державності. - 2015. - Вип.14 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.36-38.
 15. Бердинских, К. Сетевой маркетинг / К. Бердинских ; К.Бердинских // Корреспондент. - 2011. - №18. - С.24-25.
 16. Боднарчук, А. Бизнес в сетях / А. Боднарчук ; А.Боднарчук // Новый менеджмент. - 2010. - №6. - С.28-33.
 17. Боднарчук, А. Бизнес в сетях / А. Боднарчук ; А.Боднарчук // Управление компанией. - 2010. - №6. - С.30-35.
 18. Волкова, Н. Социальные сети: бесплатный ресурс или обычный рекламоноситель? / Н. Волкова ; Н.Волкова // Маркетинг и реклама. - 2010. - №10. - С.40-41.
 19. Дубовик, Т. В. Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах / Т. В. Дубовик ; Т.В.Дубовик // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №5. - С.161-168.
 20. Завойко, О. Социальные сети - что они дают маркетологу / О. Завойко ; О.Завойко // Маркетинг и реклама. - 2010. - №2. - С.36-38.
 21. Зайчикова, Т. Измерение эффективности маркетинга в социальных сетях: сложно, но возможно / Т. Зайчикова ; Зайчикова Т. // Маркетинг и реклама. - 2011. - №12. - С.40-43.
 22. Иванова, Е. Сетевой маркетинг / Е. Иванова ; Е.Иванова // Корреспондент. - 2011. - №46. - С.48-50.
 23. Каладжян, А. Самые популярные инструменты SMM: маркетинг в социальных сетях / А. Каладжян ; А.Каладжян // Новости маркетинга. - 2010. - №11. - С.27-28.
 24. Качаев, А. Маркетинг в социальных медиа: вещи, о которых нельзя забывать / А. Качаев ; А.Качаев // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.35-39.
 25. Кветна, И. На службе бренда: шпионские игры в сети Интернет / И. Кветна ; И.Кветна // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.30-34.
 26. Кветна, И. Маркетинг в социальных сетях - ставка на доверие / И. Кветна ; И. Кветна // Маркетинг и реклама. - 2008. - №7-8. - С.83-89.
 27. Квтна, И. Социальные сети для маркетологов и рекламистов. Как подружиться с потребителями и нужно ли это брендам / И. Квтна // Маркетинг и реклама. - 2014. - №2-3. - С.38-45.
 28. Киншов, В. Маркетинг в социальных сетях - уже необходимость, а не дань моде / В. Киншов // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.38-39.
 29. Кравчук, В. Внимание к маркетингу в социальных сетях в настоящее время оправдано / В. Кравчук // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.46-47.
 30. Кутепова, Э. Бренды как френды / Э. Кутепова ; Э.Кутепова // Компаньон. - 2010. - №46. - С.18.
 31. Мусиенко, Ю. Digital-реальность маркетинга / Ю. Мусиенко ; Ю.Мусиенко // Стратегии. - 2012. - №1-2. - С.38-39.
 32. Нестор, М. Цифровая реальность бизнеса / М. Нестор ; М.Нестор // Стратегии. - 2010. - №11. - С.24-30.
 33. Оксенюк, В. Маркетологи в гражданском / В. Оксенюк ; В.Оксенюк // Новый маркетинг. - 2007. - №9. - С.27-33.
 34. Попов, А. Маркетинг в интерактивных сообществах: как поймать "золотую рыбку" социальными сетями? / А. Попов ; А.Попов // Новости маркетинга. - 2010. - №10. - С.71-77.
 35. Почепцов, Г. Бизнес как социально-коммуникативная машина / Г. Почепцов ; Г. Почепцов // PR-менеджер. - 2008. - №1. - С.34-37.
 36. Романина, Е. Использование социальных медиа для поздравления ваших клиентов и партнеров / Е. Романина ; Е.Романина // Маркетинг и реклама. - 2010. - №12. - С.56-59.
 37. Романина, Н. Как заставить маркетинг в социальных медиа работать эффективнее / Н. Романина ; Н.Романина // Маркетинг и реклама. - 2010. - №10. - С.29-31.
 38. Скоробогатова, Т. Татьяна Скоробогатова: "Маркетинг в социальных сетях - это особое явление" / Т. Скоробогатова ; Т.Скоробогатова // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.58, 60.
 39. Смолянюк, О. В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. - 2013. - №3. - С.91-93.
 40. Смолянюк, О. В. Використання соціальних мереж у маркетингових комунікаційних стратегіях підприємств / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. - 2013. - №5. - С.105-108.
 41. Смолянюк, О. В. Маркетингова складова соціальних мереж: світ та Україна / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. - 2013. - №8. - С.112-117.
 42. Соколенко, И. Как подружитьс с PEPSI: бренды в социальных сетях / И. Соколенко ; И.Соколенко // Маркетинг и реклама. - 2010. - №1. - С.26-29.
 43. Ткаченко, Д. Несколько шагов по разработке стратегии продвижения вашей компании в соцсетях / Д. Ткаченко // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.62-64.
 44. Третьякова, Т. Маркетинговые коммуникации в социальных сетях / Т. Третьякова // Маркетинг. - 2011. - №2(117). - С.60-68.
 45. Увенчиков, И. Социальная сеть для деловых людей: связи решают все / И. Увенчиков ; И.Увенчиков // Корпоративная культура. - 2009. - №4. - С.9-12.
 46. Федорова, О. В. Маркетинг в социальных сетях / О. В. Федорова ; О.В.Федорова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - №3. - С.101-103.
 47. Фролова, А. Ожидание относительно маркетинга в социальных сетях явно завышены / А. Фролова // Маркетинг и реклама. - 2013. - №3. - С.32-33.
 48. Холлис, Н. Социальные медия и маркетинг / Н. Холлис ; Н.Холлис // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - №6. - С.127-128.
 49. Христофоров, А. Инновационные каналы продвижения: социальные сети / А. Христофоров, И. Христофорова // Маркетинг. - 2009. - №3. - С.58-67.
 50. Шевченко, Е. Благославление бизнеса / Е. Шевченко ; Е. Шевченко // Стратегии. - 2009. - №5. - С.48-50.
 51. Шестакова, Е. В. Продвижение товаров в социальных сетях / Е. В. Шестакова ; Е.В.Шестакова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - №1. - С.96-106.
 52. Шишкина, М. Социальные сети: развлечение или инструмент развития бизнеса? / М. Шишкина ; М.Шишкина // Служба кадров. - 2012. - №4. - С.25-28.

 

Професійна етика в юридичній державі

 1. Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України: Наказ Мін-ва юстиції України від 14 березня 2013 року №436/5 // Офіційний вісник України. - 2013. - №24. - С.531.
 2. Про затвердження Правил етики нотаріусів України: Наказ Мін-ва юстиції України від 04 жовтня 2013 року №2104/5 // Офіційний вісник України. - 2013. - №82. - С.580-586.
 3. Правила професійної етики нотаріусів України // Юридичний журнал. - 2013. - №6-7. - С.142-154.
 4. Декларация профессиональной этики работников сферы статистики: Международный статистический институт: Принята в августе 1985 года // Маркетинговые исследования в Украине. - 2006. - №4 : июль-август. - С.70-79.
 5. Профессиональная этика социального педагога и работника. Этика и ценности работы по опеке и попечительству // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - №6. - С.64-72.
 6. Обсуждение проекта новой редакции "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря" // Научные и технические библиотеки. - 2010. - №10. - С.30-34.
 7. Про затвердження Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України від 22 лютого 2012 року №155 // Офіційний вісник України. - 2012. - №36. - С.342-349.
 8. Czarnecki, P. Some remarks of professional ethics of social worker / P. Czarnecki // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - №5. - P.143-146.
 9. Zelenchenkova, T. Changes to the code of ethics for professional accountants addressing conflicts of interest / T. Zelenchenkova // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - №4. - P.39-44.
 10. Бакштановский, В. И. Профессиональная этика: социологические ракурсы / В. И. Бакштановский, Ю. В. Согомонов // Социс. - 2005. - №8. - С.3-13.
 11. Бугай, Н. О. Організація, регулювання та основні проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні / Н. О. Бугай // Економіка та держава. - 2015. - №5. - С.59-61.
 12. Гасюк, Л. М. Пріоритетені напрямки формування професійної етики майбутніх спеціалістів сфери обслуговування / Л. М. Гасюк // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття: Дев'яті читання пам'яті В. Липинського. - 2006. - С.143-146.
 13. Горбунова, В. В. Этические дилеммы в психологической практике / В. В. Горбунова ; В.В.Горбунова // Психологический журнал. - 2010. - №4. - С.113-119.
 14. Горбунова, В. В. Етичні дилеми у практиці психологічної допомоги / В. В. Горбунова ; В.В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - №8. - С.1-5.
 15. Горобець, Н. М. Мотиваційні аспекти формування професійної етики та педагогічної культури викладачів в процесі підготовки менеджерів / Н. М. Горобець, С. М. Лемішко // Економіка та держава. - 2010. - №9. - С.49-52.
 16. Дем'янчук, Ю. Професійна відповідальність - основа особистісного морального статусу службовця / Ю. Дем'янчук, В. Помуран // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №5. - С.70-73.
 17. Дрозд, І. Професійна етика внутрішньго аудитора державних фінансів / І. Дрозд ; І. Дрозд // Фінансовий контроль. - 2009. - №1. - С.41-44.
 18. Загрубский, С. А. О профессиональной этике - в продолжение темы / С. А. Загрубский // Социс. - 2006. - №8. - С.121-127.
 19. Кузьмина, А. Ю. К десятилетию дискуссии о Кодексе профессиональной этики российского библиотекаря / А. Ю. Кузьмина ; А.Ю.Кузьмина // Научные и технические библиотеки. - 2010. - №2. - С.54-62.
 20. Кузьмина, А. Ю. Кодекс профессиональной этики: мнение библиотекарей / А. Ю. Кузьмина ; А.Ю.Кузьмина // Научные и технические библиотеки. - 2010. - №7. - С.43-48.
 21. Мельник, І. Формування етики державного службовця в процесі управління кадровим забезпеченням / І. Мельник ; І. Мельник // Вісник державної служби України. - 2008. - №1. - С.78-82.
 22. Мервенецька, В. Етичні аспекти бухгалтерської професії / В. Мервенецька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2016. - №3. - С.27-34.
 23. Метелиця, В. Етапи розвитку професії бухгалтера / В. Метелиця ; В.Метелиця // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - №11. - С.38-44.
 24. Морозли, И. В. Как отстоять свою профессиональную честь? / И. В. Морозли // Управление персоналом. - 2007. - №3. - С.64-65.
 25. Назарова, М. С. Социологическое исследование этических аспектов консультационной деятельности фармацевтического работника / М. С. Назарова ; М.С. Назарова // Провизор. - 2009. - №3. - С.14-18.
 26. Нинюк, І. Формування етичної культури як різновиду професійної етики в процесі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / І. Нинюк // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2003. - №2. - С.307-316.
 27. Окіс, О. Культура державних службовців як необхідна складова ефективності виконуваних функцій / О. Окіс ; О. Окіс // Вісник державної служби України. - 2008. - №4. - С.71-77.
 28. Падалка, Р. За якими правилами жити нотарям? / Р. Падалка // Юридичний журнал. - 2013. - №6-7. - С.137-142.
 29. Панина, Н. Профессиональная этика и социология в Украине: (к принятию Кодекса профессиональной этики социолога САУ) / Н. Панина // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - №3. - С.5-8.
 30. Панина, Н. Кодекс профессиональной этики социолога / Н. Панина // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - №3. - С.9-21.
 31. Ромат, Т. Декларация профессиональной этики работников сферы статистики: Международный статистический институт: Принята в августе 1985 года / Т. Ромат // Маркетинговые исследования в Украине. - 2006. - №5 : сентябрь-октябрь. - С.88-96.
 32. Сваткова, Д. Этический жанр / Д. Сваткова ; Д.Сваткова // Юридическая практика. - 2013. - №8. - С.1, 22.
 33. Свідро, А. В. Роль професійної етики в управлінській діяльності керівника / А. В. Свідро // Менеджмент і адміністрування: тенденції розвитку. - 2012. - С.194-196.
 34. Сєдова, Л. Формування й розвиток основних моральних орієнтирів ХНЕУ / Л. Сєдова ; Л.Сєдова // Вища школа. - 2010. - №10. - С.25-30.
 35. Тульчинский, Г. Этичный пиар - это взрослый пиар / Г. Тульчинский ; Г. Тульчинский // Советник. - 2008. - №8. - С.36-38.
 36. Чорна, Л. Д. До питання етики бізнесу в людськихвзаєминах / Л. Д. Чорна ; Л.Д. Чорна // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту. - 2008. - : Національна та міжнародна економіка, №1. - С.86-89.
 37. Щеголєва, Т. Формування професійної поведінки майбутнього перекладача у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу / Т. Щеголєва // Освіта і управління. - 2012. - Т.15, №2-3. - С.36-44.

 

Демократія як соціальна цінність

 1. Найважливіший інструмент демократії // Юридичний вісник України. - 2014. - № 38. - С.9.
 2. Андрійчук, Т. Вплив інститутів громадянського суспільства на розвиток демократії / Т. Андрійчук // Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою. - 2014. - С.36-40.
 3. Васильченко, О. Ю. Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз / О. Ю. Васильченко // Економіка та держава. - 2013. - №7. - С.110-113.
 4. Власенко, В. У демократичному тренді / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 25 вересня. - С.1-2.
 5. Власенко, В. Демократія в Україні зміцнить міжнародний порядок / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 14 січня. - С.3.
 6. Гаджиев, К. Реквием по демократии? / К. Гаджиев // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - №1. - С.80-91.
 7. Головатий, С. Тріада європейських цінностей - верховенство права, демократія, права людини - як основа українського констуційного ладу. Частина друга: демократія (ст. 1 Конституції України ) / С. Головатий // Право України. - 2013. - №8. - С.13-39.
 8. Головко, О. Школа демократії: спершу навчання, потім - екзамени / О. Головко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 04 листопада. - С.2.
 9. Зубов, А. Б. Органические преимущества демократии / А. Б. Зубов // Полис. - 2013. - №2. - С.40-50.
 10. Иноземцев, В. Л. "Превентивная" демократия. Понятие, предпосылки возникновения, шансы для России / В. Л. Иноземцев // Полис. - 2012. - №6. - С.101-111.
 11. Йоас, Х. К миру через демократию? / Х. Йоас ; Х.Йоас // Социс. - 2012. - №6. - С.24-35.
 12. Караганов, С. Авторитаризм, демократія ХХІ століття / С. Караганов // Зовнішні справи. - 2013. - №4. - С.8-11.
 13. Клименко, О. Особливості механізмів діяльності організацій громадянського суспільства в країнах розвиненої демократії / О. Клименко // Віче. - 2015. - №6. - С.12.
 14. Косінов, С. Демократичні засади та цінності в організації публічної влади / С. Косінов // Вісник Академії правових наук України. - 2013. - №3. - С.128-134.
 15. Костюк, Т. О. Проблеми законотворчої діяльності в Україні і моніторна демократія / Т. О. Костюк // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип. 47(4-2015). - С.51-54.
 16. Крастєв, І. Підйом і падіння демократії (як глобалізація змінює світ) / І. Крастєв // Зовнішні справи. - 2013. - №8. - С.12-17.
 17. Крусян, А. Концепт демократії в науково-практичній парадигмі сучасного українського конституціоналізму / А. Крусян // Право України. - 2013. - №8. - С.72-81.
 18. Кудряченко, А. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні / А. Кудряченко // Віче. - 2015. - №2. - С.2-7.
 19. Кудряченко, А. І. Європейські демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах європейського континенту / А. І. Кудряченко // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно- історичні засади державотворення. - 2013. - С.164-174.
 20. Лемак, В. Удосконалення демократичних інститутів у контексті реформи розділу І Конституції України / В. Лемак // Право України. - 2013. - №8. - С.100-105.
 21. Ляхович, В. Політичний режим "керованої демократії" в Росії: сучасні виклики трансформації / В. Ляхович ; В.Ляхович // Віче. - 2012. - №4. - С.17-19.
 22. Мацькевич, М. Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина на сучасному етапі розвитку демократії в Україні / М. Мацькевич ; М.Мацькевич // Віче. - 2012. - №4. - С.20-22.
 23. Медведчук, В. Демократія і суспільство: цінності, принципи, державно-правові мханізми / В. Медведчук // Право України. - 2013. - №8. - С.53-62.
 24. Метельова, Т. Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід / Т. Метельова // Віче. - 2015. - №4. - С.2-5.
 25. Нагребецька, І. Демократія розпочинається з процедури / І. Нагребецька ; І.Нагребецька // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 25 лют. - С.6.
 26. Неклесса, А. И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского общества / А. И. Неклесса // Полис. - 2013. - №2. - С.24-39.
 27. Нікіфорова, І. Політична конкуренція в теоріях демократії / І. Нікіфорова // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2012. - №2. - С.202-209.
 28. Оніщенко, Н. До питання про демократичний правовий розвиток (деякі теоретичні узагальнення) / Н. Оніщенко // Право України. - 2013. - №8. - С.141-148.
 29. Петришин, О. Демократичні засади правової соціальної держави / О. Петришин // Право України. - 2013. - №8. - С.63-71.
 30. Прокопов, Д. Демократія і право: проблема "правовизначеності" сучасних демократій / Д. Прокопов // Право України. - 2013. - №8. - С.131-140.
 31. Пугач, В. Г. Еволюційні ризики сучасної демократії / В. Г. Пугач // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип.1(44). - С.40-44.
 32. Селіванов, А. Вагома інвестиція в українську демократію / А. Селіванов // Голос України. - 2015. - № 4 серпня. - С.3.
 33. Скрипнюк, В. Демократія і проблеми конституційного забезпечення розвитку державної влади / В. Скрипнюк // Право України. - 2013. - №8. - С.90-99.
 34. Скрипнюк, В. М. Передумови і форми системи демократичної публічної влади в сучасній державно-правовій теорії / В. М. Скрипнюк // Наукові праці МАУП. - 2014. - Вип. 1 (40). - С.80-84.
 35. Скрипнюк, О. Моделі реалізації принципу народного суверенітету в умовах демократії: питання теорії / О. Скрипнюк // Право України. - 2015. - №10. - С.189-196.
 36. Скрипнюк, О. Сучасна теорія демократії: питання генези та дослідження у правовій традиції / О. Скрипнюк // Право України. - 2013. - №8. - С.40-52.
 37. Ставнійчук, М. Проблеми забезпечення демократизму конституційного ладу сучасної України / М. Ставнійчук // Право України. - 2013. - №8. - С.82-89.
 38. Федотова, В. Г. Непостроенная демократия. Поучительные уроки / В. Г. Федотова ; В.Г.Федотова // Полис. - 2012. - №2. - С.132-135.
 39. Шаповал, В. Держава, влада, народ як категорії конституціоналізму / В. Шаповал // Право України. - 2014. - №10. - С.151-174.
 40. Шевчук, Ю. Процес реформ і перетворень відбувається за демократичними стандартами / Ю. Шевчук // Голос України. - 2015. - № 5 листопада. - С.3.
 41. Шморгун, О. Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формування загальної антикризової стратегії / О. Шморгун // Віче. - 2015. - №2. - С.19-23.
 42. Яковлєв, А. Конституційний процес як засіб демократизації сучасної України / А. Яковлєв // Право України. - 2013. - №8. - С.114-122.

 

Мовна політика України на сучасному етапі

 1. Робоча група вдосконалюватиме мовний закон // Голос України. - 2012. - № 9 серп. - С.2.
 2. Закону потрібні зміни // Урядовий кур'єр. - 2012. - № 9 серп. - С.1,2.
 3. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03 липня 2012 р. №5029-VI // Голос України. - 2012. - № 10 серп. - С.3-5.
 4. Потрібно терміново підготувати новий закон "Про мову" // Голос України. - 2014. - № 1 бер. - С.2.
 5. Закон про мови має забезпечити сталий розвиток державної мови та гарантувати самобутній розвиток мов національних меншин // Голос України. - 2014. - № 13 бер. - С.2.
 6. Проект закону про мови буде направлено до Венеціанської комісії // Голос України. - 2014. - № 27 бер. - С.3.
 7. Процес обговорення мовного закону буде максимально широким // Голос України. - 2014. - № 3 квіт. - С.2.
 8. Поки живе українська мова, живе й Україна // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 11 листоп. - С.3.
 9. Мовна політика в Криму // Персонал-Плюс. - 2007. - №48. - С.4.
 10. Про Концепцію державної мовної політики // Офіційний вісник України. - 2010. - №13. - С.16-19.
 11. Балабан, М. Рідна мова: вдома і за партою / М. Балабан // Освіта України. - 2014. - №13. - С.8-9.
 12. Балл, Г. Методологічні засади формування і реалізації мовної політики в Україні / Г. Балл, В. Зливков // Соціальна психологія. - 2008. - №2. - С.26-41.
 13. Балл, Г. О. Соціально-психологічні засади обгрунтування мовної політики в Україні / Г. О. Балл, В. Л. Зливков // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - №4. - С.1-9.
 14. Барієв, Е. Державна політика України щодо розвитку освіти кримськотатарською мовою / Е. Барієв // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2007. - №2. - С.296-304.
 15. Безотосний, М. Збережемо українську мову - захистимо власну державу / М. Безотосний ; М.Безотосний // Інформаційний бюлетень. - 2012. - №6. - С.1,6,7.
 16. Боришевський, М. Про політичну зумовленість мовних проблем в українському суспільстві / М. Боришевський // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. - 2002. - С.72-74.
 17. Бродзінський, В. Становлення нації без мови неможливе / В. Бродзінський, О. Штрек-Гусар // Дзеркало тижня. - 2012. - №25. - С,11.
 18. Василенко, В. Які мови в Україні потребують спеціальної охорони: колізія між національним законом і міжнародними зобов'язаннями держави / В. Василенко // Україна в нас єдина. - 2006. - С.188-197.
 19. Васютинський, В. Самовизначеня мовних спільнот в сучасній Україні:між ідеологією і мораллю / В. Васютинський // Соціальна психологія. - 2007. - Спеціальний випуск. - С.23-29.
 20. Воронков, В. Сергій Гриневецький: "Потрібна реальна, а не декларативна підтримка державної мови" / В. Воронков ; В.Воронков // Голос України. - 2010. - № 6 листоп. - С.4.
 21. Воропаєва, Т. Знову про мову: чому ігноруються висновки російських експертів / Т. Воропаєва ; Т.Воропаєва // Віче. - 2012. - №17. - С.26-27.
 22. Гей, В. "Люблять рідну мова не за те, що вона найкраща, а за те, що рідна!" / В. Гей, В. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 10 лип. - С.17.
 23. Голікова, Н. "Дніпропетровщина не була і не є російськомовною" / Н. Голікова, Н. Біловицька // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 29 трав. - С.16.
 24. Гонський, В. Мова як чинник формування людини і нації / В. Гонський ; В.Гонський // Персонал-Плюс. - 2010. - №29-30. - С.6.
 25. Горбунова, О. У мовному законі не повинно бути внутрішніх протиріч / О. Горбунова // Голос України. - 2014. - № 29 бер. - С.3.
 26. Гриценко, П. Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси / П. Гриценко // Віче. - 2014. - №15-16. - С.47-51.
 27. Гриценко, П. "Дві державні мови - це знищення України як самостійної держави" / П. Гриценко, І. Ніколайчук // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 29 трав. - С.8.
 28. Євсєєва, Г. Шляхи реалізації державної мовної політики в Україні / Г. Євсєєва ; Г.Євсєєва // Держава та регіони: Державне управління. - 2011. - №2. - С.27-31.
 29. Жулинський, М. Українська мова - дзеркало своєрідності народу / М. Жулинський ; М. Жулинський // Науковий світ. - 2008. - №5. - С.14-15.
 30. Загнітко, А. "На Донбасі свідомо формумвався стереотип ставлення до української мови" / А. Загнітко, П. Кущ // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 14 лют. - С.10.
 31. Захарієва, А. Політичний погляд на проблему двомовності в Україні / А. Захарієва // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. - 2002. - Том 1. - С.131-135.
 32. Звіняцьковський, В. "Російськомовна Україна" як унтер-офіцерська вдова / В. Звіняцьковський ; В.Звіняцьковський // Дзеркало тижня. - 2012. - №26. - С.12.
 33. Калашник, В. "На початку минулого століття Харків був майже суціль україномовним" / В. Калашник, С. Галаур // Урядовий кур'єр. - 2013. - № 25 лип. - С.11.
 34. Кислов, А. Регионалы введут язык в Конституцию / А. Кислов ; А.Кислов // Экономические известия. - 2012. - № 22 июня. - С.1, 4.
 35. Кислов, А. Нацменьшинства вступились за украинский язык / А. Кислов ; А.Кислов // Экономические известия. - 2012. - № 6 июля. - С.4.
 36. Князев, Н. Управління проектом "Українська мова" / Н. Князев // Україна в нас єдина. - 2006. - С.232-234.
 37. Коваленко, С. Підготовка мовного законопроекту стартувала / С. Коваленко // Голос України. - 2014. - № 19 бер. - С.2.
 38. Козієвська, О. Проблеми регіональної мовної політики в умовах поліетнічної держави / О. Козієвська // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - Вип.2, Част.IV. - С.364-368.
 39. Козієвська, О. Мовна політика в Україні: аспекти взаємодії і перспективи розвитку української та російської мов / О. Козієвська // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - Вип.1. - С.320-328.
 40. Колесніченко, В. Рада Європи вимагає прийняття закону "Про мови в Україні" / В. Колесніченко ; В.Колесніченко // Голос України. - 2010. - № 5 жовт. - С.4-5.
 41. Королюк, В. Мовне питання вирішуватимуть громада і Верховна Рада / В. Королюк ; В.Королюк // Голос України. - 2012. - № 22 серп. - С.2.
 42. Кочерган, М. Мовна ситуація і мовна політика в Україні / М. Кочерган ; М. Кочерган // Світогляд. - 2008. - №2. - С.18-23.
 43. Кулик, В. Мовна карта і громадська думка / В. Кулик ; В.Кулик // Дзеркало тижня. - 2012. - №10. - С.1,14.
 44. Кушнір, Б. Львів заговорив російською... / Б. Кушнір // Голос України. - 2014. - № 27 лют. - С.4.
 45. Кушнір, Б. ...А Донецьк - українською Кущ Л. / Б. Кушнір // Голос України. - 2014. - № 27 лют. - С.4.
 46. Лазоренко, К. Языковой реверанс / К. Лазоренко ; К.Лазоренко // Экономические известия. - 2012. - № 20 марта. - С.4.
 47. Лазоренко, К. Русскому языку ищут лазейку / К. Лазоренко ; К.Лазоренко // Экономические известия. - 2012. - № 15 мая. - С.1, 4.
 48. Лепская, Л. "Мовний" закон: крапки над "і" розставить час / Л. Лепская ; Л.Лепская // Віче. - 2012. - №17. - С.24-25.
 49. Лопушанська, О. В. Адміністративно-правове регулювання мовної політики: питаня теорії та стан організації / О. В. Лопушанська // Адвокат. - 2013. - №4. - С.46-48.
 50. Лопушинський, І. Утвердження україномовного телепростору як складник державної мовної політики України / І. Лопушинський // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №2. - С.383-388.
 51. Лопушинський, І. Мовна політика: понятійний апарат та її сутнісні характеристики щодо галузі освіти України / І. Лопушинський // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №3. - С.413-419.
 52. Лопушинський, І. Державна мовна політика України та право національних меншин на освіту / І. Лопушинський // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - 2005. - №4. - С.401-407.
 53. Маляренко, В. Щодо мовних проблем / В. Маляренко // Голос України. - 2012. - № 1 вер. - С.5.
 54. Мацько, Л. Мовна освіта, мовне виховання, мовна поведінка у вищій школі / Л. Мацько // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. - 2002. - Том 1. - С.3-7.
 55. Мельник, М. Мова і конституційна реформа: небезпечні тенденції / М. Мельник ; М.Мельник // Юридичний вісник України. - 2012. - №28. - С.5.
 56. Мельник, М. Закон про мову: засади мовної політики чи засідка? / М. Мельник ; М.Мельник // Дзеркало тижня. - 2012. - №25. - С.6.
 57. Мельник, О. Львов заговорил по-русски / О. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 27 лют. - С.1, 5.
 58. Омельчук, В. В. Державна мовна політика та особливості її реалізації / В. В. Омельчук ; В.В.Омельчук // Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України. - 2006. - С.339-344.
 59. Онищенко, О. Український гамбіт / О. Онищенко ; О.Онищенко // Дзеркало тижня. - 2012. - №7. - С.12.
 60. Палій, О. Українська мова: крапочка над нашим "і" / О. Палій ; О.Палій // Інформаційний бюлетень. - 2011. - №40. - С.6.
 61. Пасемко, І. Про престижність української мови / І. Пасемко // Студії з україністики. - 2004. - Вип. VІ : Лінгвістика та лінгводидактика. - С.220-230.
 62. Рылёв, К. Языковая битва за рейтинг / К. Рылёв ; К.Рылёв // Экономические известия. - 2012. - № 28 мая. - С.4.
 63. Савіовський, С. Ю. Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення державної мовної політики / С. Ю. Савіовський // Становлення і розвиток української державності. - 2014. - Вип.11 : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Правова держава:досвід, можливості, механізми формування в сучасній Україні", 24 квітня 2014 р. - С.197.
 64. Савойська, С. В. Засоби масової інформації і комунікації як складова процесу реалізації мовної політики в Україні / С. В. Савойська // Наукові праці МАУП. - 2013. - Вип. 4 (39). - С.40-44.
 65. Скрипник, В. Сім тисяч років нашій мові / В. Скрипник // Голос України. - 2014. - № 11 листоп. - С.14.
 66. Слободяник, В. Українська мова - гарант достойного буття / В. Слободяник ; В.Слободяник // Персонал-Плюс. - 2011. - №9. - С.1, 7.
 67. Степанов, Є. Особливості мовної ситуації у деяких національних громадах Одеси / Є. Степанов // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. - 2002. - С.172-179.
 68. Тимощук, О. Регіональна двомовність: конституційний переворот / О. Тимощук ; О.Тимощук // Юридичний вісник України. - 2012. - №27. - С.12.
 69. Ткаченко, Є. Принципи мовної політики України: державно-правовий аспект / Є. Ткаченко ; Є.Ткаченко // Юридична Україна. - 2010. - №8. - С.32-38.
 70. Удовенко, Г. Мовна політика України на сучасному етапі / Г. Удовенко // Українознавство. - 2005. - Число 4. - С.27-30.
 71. Філіпчук, Г. Мовна освітня політика - проблема України / Г. Філіпчук // Українознавство. - 2005. - Число 3. - С.149-151.
 72. Фролова, Т. Мова як чинник державної політики / Т. Фролова // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. - 2002. - С.42-46.
 73. Ціватий, В. Українська мова долає кордони / В. Ціватий ; В.Ціватий // Зовнішні справи. - 2012. - №12. - С.56.
 74. Черьомухін, Р. "Мовний" закон відклали до жовтня / Р. Черьомухін ; Р.Черьомухін // Голос України. - 2012. - № 16 серп. - С.2.
 75. Черьомухін, Р. Мовне питання і в регіонах вивело людей на вулиці / Р. Черьомухін, В. Кравченко // Голос України. - 2012. - № 6 лип. - С.3.
 76. Шишкін, В. Гарантування конституційного права на функціонування української мови як державної / В. Шишкін // Вісник Конституційного суду України. - 2013. - №3. - С.54-60.
 77. Шпак, В. "Доборолося Україна до самого краю..." / В. Шпак // Урядовий кур'єр. - 2014. - № 25 жовт. - С.16.
 78. Ясень, М. Верховенство української мови... / М. Ясень // Віче. - 2013. - №5. - С.64-65.

 

Корупція як глобальна проблема сучасності

 1. Боротьба з корупцією- рух за очищення. // Голос України. - 2015. - № 25 грудня. - С.1,3.
 2. Зрощення влади і бізнесу 10 небезпек для України // Юридичний вісник України. - 2015. - №37. - С.6-7.
 3. Корупція в європейській Болгарії // Юридичний вісник України. - 2015. - №14. - С.9.
 4. Процеси боротьби з корупцією рішучі й триватимуть надалі // Голос України. - 2015. - № 3 листопада. - С.3.
 5. Українські суди: хабарі вважають боргами, а корупціонерів виправдовують // Юридичний вісник України. - 2015. - №43. - С.2-3.
 6. Александров, Ю. В. Щодо внормування заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб / Ю. В. Александров // Наукові праці МАУП. - 2015. - Вип. 45(2-2015). - С.13-19.
 7. Ахтирська, Н. Міжнародний досвід боротьби з корупцією як вектор формування національної антикорупційної політики: огляд законодавства Румунії / Н. Ахтирська // Віче. - 2015. - №18. - С.2-5.
 8. Бабенко, К. А. Організаційно- правові аспекти протидії корупційним діянням. / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №4. - С.109-113.
 9. Бабенко, К. А. Про деякі аспекти протидії корупції в Україні. / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №6. - С.112-115.
 10. Бабенко, К. А. Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції. / К. А. Бабенко, С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №5. - С.92-95.
 11. Біловицька, Н. ProZoro проти корупції / Н. Біловицька // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 25 вересня. - С.7.
 12. Біловицька, Н. Корупціонерів - на нари / Н. Біловицька // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 бер. - С.6.
 13. Бодня, Т. Запобіжник для корупціонера / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 жовтня. - С.3.
 14. Бодня, Т. Майном злочинців опікуватиметься спеціальне агентство / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 23 жовтня. - С.1,3.
 15. Бодня, Т. У чиновників шукатимуть брудні гроші / Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 12 січня. - С.1,4.
 16. Вандін, Є. Організаційні передумови здійснення кадрової політики спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Є. Вандін // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №4. - С.84-91.
 17. Власенко, В. "У боротьбі з корупцією не може бути вчителя й учня" / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 20 лютого. - С.8.
 18. Власенко, В. Європарламент: корупція - головний ворог реформ / В. Власенко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 22 січня. - С.3.
 19. Воронков, К. Очі усього світу сьогодні дивляться на Одесу / К. Воронков // Голос України. - 2015. - № 10 липня. - С.3.
 20. Голіна, В. Запобігання корупції з використанням регіонального досвіду її дослідження / В. Голіна, М. Колодяжний // Право України. - 2015. - №12. - С.22-29.
 21. Головко, О. Комп'ютер хабарів не дає / О. Головко // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 17 березня. - С.1.,2.
 22. Горбунова, О. Фінансування партій має бути прозорим / О. Горбунова // Голос України. - 2015. - № 3 вересня. - С.3.
 23. Горбунова, О. Ще один крок до прозорості власності / О. Горбунова // Голос України. - 2015. - № 2 квіт. - С.2.
 24. Грищук, В. Формула корупції / В. Грищук // Юридичний вісник України. - 2016. - №1-2. - С.6-7.
 25. Громов, О. Будете менше красти - житимете краще / О. Громов // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 10 лютого. - С.1.,4.
 26. Громов, О. ІТ- технології проти корупції / О. Громов // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 25 грудня. - С.2.
 27. Дацюк, С. Скандальна весна 2015-го / С. Дацюк // Юридичний вісник України. - 2015. - №15. - С.5.
 28. Дмитренко, Е. Міжнародні стандарти створення і діяльності спеціального антикорупційного органу в Україні. / Е. Дмитренко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №1. - С.29-34.
 29. Дмитрук, Б. П. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ. / Б. П. Дмитрук, О. Ю. Мельник // Економіка та держава. - 2015. - №1. - С.63-67.
 30. Дьомін, ю. Перспективи гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією. / ю. Дьомін // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №1. - С.54-59.
 31. Заліско, О. Корупціонери будуть покарані / О. Заліско // Голос України. - 2015. - № 6 трав. - С.4.
 32. Запотоцький, А. П. Проблемні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини / А. П. Запотоцький, О. М. Шармар // Юридична наука. - 2016. - №1. - С.85-92.
 33. Квітка, Г. Пішли б процвітати - корупція та борги не пускають / Г. Квітка // Голос України. - 2015. - № 21 квіт. - С.11.
 34. Квітка, Г. Шило на мило / Г. Квітка // Голос України. - 2015. - № 24 лют. - С.16.
 35. Ковалів, І. До магістратури- через ЗНО / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 10 лютого. - С.2.
 36. Ковалів, І. ЗНО відчиняє двері навіть престижних вишів / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 5 січня. - С.1-3.
 37. Коваль, К. Підірвана довіра до ВРЮ, або Стоп-кран для справедливого суду / К. Коваль // Юридичний вісник України. - 2015. - №17-18. - С.6.
 38. Костенко, О. Щодо антикорупційного потенціалу"людського фактора". або про "камінь", яким зневажали будівничі / О. Костенко // Право України. - 2015. - №12. - С.14-21.
 39. Котнюк, Ю. Заміна суддіві триланкова система: урядове бачення судової реформи / Ю. Котнюк // Юридичний вісник України. - 2015. - №42. - С.1,3.
 40. Котнюк, Ю. Новорічний подарунок для хабарника / Ю. Котнюк // Юридичний вісник України. - 2015. - № 1-2. - С.19.
 41. Кучерява, О. Годі мріяти про високі стандарти життя, доки не подолаємо корупцію / О. Кучерява // Голос України. - 2015. - № 17 листопада. - .С.1-2.
 42. Кучерява, О. На півдні країни виявлено системну контрабанду нафтопродуктами / О. Кучерява // Голос України. - 2015. - № 15 трав. - С.3.
 43. Лазаренко, С. Причинно- наслідковий комплекс деформації апарату публічної адміністрації. / С. Лазаренко, К. А. Бабенко // Економіка та держава. - 2015. - №1. - С.6-9.
 44. Лазаренко, С. Ж. Аналіз законодавчо- правового регулювання запобігання та протидії корупції в сфері освіти в Україні. / С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №2. - С.97-100.
 45. Лазаренко, С. Ж. Запобігання та протидія корупції як напрям стратегічного розвитку національної освіти. / С. Ж. Лазаренко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №3. - С.86-89.
 46. Листопад, О. Менше дозволів - менше корупції / О. Листопад // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 1 квіт. - С.3.
 47. Мацегора, К. "Сокиру ми вже загострили" / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 17 листопада. - С.1-2.
 48. Мацегора, К. "Уряд готовий до компромісів" / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 05 листопада. - С.1,2.
 49. Мацегора, К. ProZorro унеможливити корупцію / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 25 лютого. - С.1-2.
 50. Мацегора, К. Рецепти боротьби з корупцією доволі прості / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 22 вересня. - С.2.
 51. Медвецька, О. Поняття, ознаки та види корупційних злочинів, їх особливості відповідно до актів міжнародного законодавства / О. Медвецька // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №7. - С.42-48.
 52. Медуниця, Ю. Політична воля мусить взяти гору над розбратом / Ю. Медуниця // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 10 листопада. - С.2.
 53. Мельник, С. За корупцію під час закупівлі оборонної продукції - кримінальна відповідальність / С. Мельник // Голос України. - 2015. - № 16 липня. - С.2.
 54. Моісеєва, Т. Головна мета Майдану знову попереду / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 листопада. - С.3.
 55. Навроцький, В. Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність за корупційні посягання / В. Навроцький // Право України. - 2015. - №12. - С.37-47.
 56. Наумов, М. С. Сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні. / М. С. Наумов // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - №1. - С.18-20.
 57. Омелянчук, І. Корупція найбільше боїться публічності / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 18листопада. - С.6.
 58. Пагутяк, Г. Пастка для еліти / Г. Пагутяк // Слово просвіти. - 2016. - №2 (846, 14-20 січн. - С.1.
 59. Пасова, Т. США за боротьбу з корупцією та реформи / Т. Пасова // Голос України. - 2015. - № 8 грудня. - С.1,5.
 60. Печенкін, І. Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції / І. Печенкін // Віче. - 2015. - №4. - С.24-27.
 61. Поліщук, І. Конкуренція рятує від черг і корупції / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 29 березня. - С.3.
 62. Поліщук, І. Перезавантаження судової системи / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2016. - № 31 березня. - С.11.
 63. Поліщук, І. Протистояння корупції- основний виклик для нашої країни / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 грудня. - С.2.
 64. Поліщук, І. Судний день для суддів / І. Поліщук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 28 жовтня. - С.4.
 65. Прокопчук, С. Антикорупційні кроки: спротив - шалений / С. Прокопчук // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 3 бер. - С.6.
 66. Савченко, А. Актуальні питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини / А. Савченко // Право України. - 2015. - №12. - С.58-68.
 67. Сеник, В. Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією / В. Сеник // Голос України. - 2015. - № 23 жовтня. - С.3.
 68. Сергієнко, О. Суспільство очікує справедливого покарання за скоєння корупційних злочинів / О. Сергієнко // Голос України. - 2015. - № 24 жовтня. - С.4.
 69. Скулиш, Є. Державне бюро розслідувань як спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції / Є. Скулиш // Право України. - 2015. - №12. - С.30-36.
 70. Сулима, С. Салагор М.: "Керівник ДФС Роман Насіров заявив, що у наступні два місяці завдасть серйозного удару по корупції на митницях" / С. Сулима // Голос України. - 2015. - № 17 вересня. - С.4.
 71. Томенко, М. П'ять уроків Мазепи - Орлика для сучасної конституційної дискусії / М. Томенко // Віче. - 2015. - №23-24. - С.32-34.
 72. Хавронюк, М. Боротьба з корупцією. Є календарний план! / М. Хавронюк // Юридичний вісник України. - 2015. - № 9. - С.6.
 73. Шевченко, А. Боротьба з корупцією визначається результатом / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 22 трав. - С.3.
 74. Шевченко, А. Законодавці виконують вимоги ЄС з лібералізації візового режиму / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 11 листопада. - С.1,2.
 75. Шевченко, А. Не чиновник має контролювати громадян, а навпаки / А. Шевченко // Голос України. - 2015. - № 24 бер. - С.4.
 76. Шевчук, Ю. Вилікувати систему від метастазів можна лише через переобрання всіх суддів / Ю. Шевчук // Голос України. - 2015. - № 2 жовтня. - С.2.
 77. Шевчук, Ю. Чи можна подолати живучого корупційного монстра? / Ю. Шевчук // Голос України. - 2015. - № 18 лют. - С.5.
 78. Шмаль, Л. Міжнародні стандарти протидії корупційній службовій злочинності в діяльності юридичних осіб приватного права / Л. Шмаль // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2015. - №4. - С.65-71.
 79. Юрченко, К. Податково-міліцейська оборудка / К. Юрченко // Юридичний вісник України. - 2015. - №34. - С.10.
 80. Юрченко, К. Слідство закінчене, забудьте... / К. Юрченко // Юридичний вісник України. - 2015. - № 3. - С.10.
 81. Юрченко, К. Хабар за шар / К. Юрченко // Юридичний вісник України. - 2016. - №9-10. - С.15.
 82. Юрченко, М. Безвізовий режим гальмує корупція / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 21 жовтня. - С.2.
 83. Юрченко, М. Відкритість. Прозорість. Гідна платня / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 18листопада. - С.2.
 84. Юрченко, М. Країна не може більше чекати на судову реформу / М. Юрченко // Урядовий кур'єр. - 2015. - № 11 листопада. - С.3.

 

Інформація як об'єкт цивільних прав: концепція, методологія, правова природа

 1. Андреєв, Д. Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації / Д. Андреєв // Юридична Україна. - 2013. - №5. - С.11-16.
 2. Афанасьева, О. В. Доступ к информации как институт национального государства / О. В. Афанасьева ; О.В.Афанасьева // Полис. - 2010. - №5. - С.146-154.
 3. Бойко, І. Забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів: адміністративно-правовий аспект / І. Бойко ; І.Бойко // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - №1. - С.187-194.
 4. Горященко, Ю. Г. Значення інформаційного впливу у контексті ефективності комунікаційної діяльності в регіоні / Ю. Г. Горященко // Громадянське суспільство: емерджентність взаємозв'язків його підсистем. - 2011. - С.279-283.
 5. Дєгтяр, А. О. Інформація як атрибут державно-управлінської діяльності / А. О. Дєгтяр ; А.О.Дєгтяр // Держава та регіони: Державне управління. - 2010. - № 2. - С.14-18.
 6. Дзьобань, О. Філософсько-правовий дискурс права людини на інформацію в інформаційному суспільстві. / О. Дзьобань // Зовнішні справи. - 2014. - №12. - С.41-45.
 7. Іванова, В. В. Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки / В. В. Іванова ; В.В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №11. - С.62-69.
 8. Колісникова, Г. Право споживача на інформацію / Г. Колісникова ; Г.Колісникова // Право України. - 2010. - №11. - С.248-252.
 9. Кривко, Н. І. Механізм обігу інформації в органах виконавчої влади / Н. І. Кривко ; Н.І.Кривко // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №10. - С.89-91.
 10. Мандзюк, О. Поняття та зміст аналітичної діяльності в контексті інформаційної політики / О. Мандзюк // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - №4. - С.60-63.
 11. Марущак, А. Правове регулювання доступу до інформації в Україні / А. Марущак ; А. Марущак // Персонал. - 2007. - №9. - С.62-66.
 12. Марущак, А. Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації / А. Марущак ; А. Марущак // Персонал. - 2007. - №11-12. - С.104-107.
 13. Марущак, А. І. Отримання інформації: міжнародно-правові гарантії / А. І. Марущак ; А.І. Марущак // Бизнес и безопасность. - 2008. - №1. - С.30-32.
 14. Мельник, О. Г. Інформація як складова інноваційного розвитку / О. Г. Мельник ; О.Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №10. - С.136-141.
 15. Мізюк, Б. М. Інформаційна природа управління / Б. М. Мізюк ; Б.М.Мізюк // Економіка та держава. - 2012. - №2. - С.8-13.
 16. Мурашкіна, Т. Інформація у законотворчому процесі та її основні різновиди / Т. Мурашкіна // Наукові праці МАУП. - 2010. - Вип.3 (26). - С.184-189.
 17. Обуховська, Т. Нормативно-правове забезпечення обробки та циркуляції персональних даних / Т. Обуховська ; Т.Обуховська // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2011. - №4. - С.119-126.
 18. Орєхова, Т. В. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів як засіб доступу громадян до правової інформації / Т. В. Орєхова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - №12. - С.22-24.
 19. Пархоменко, О. В. Інформація і знання - основа суспільно-економічного прогресу / О. В. Пархоменко, А. О. Пархоменко // Проблеми науки. - 2008. - №1. - С.2-7.
 20. Піддубна, Л. В. Інформація як складова економічного розвитку суспільства / Л. В. Піддубна ; Л.В.Піддубна // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2012. - №3. - С.122-131.
 21. Сопілко, І. Підходи до класифікації інформації, яку можуть отримувати органи державної влади України / І. Сопілко ; І. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - №6. - С.60-64.
 22. Степанов, В. Державна інформаційна політика: мета та теоретичні засади реалізації / В. Степанов ; В.Степанов // Держава та регіони: Державне управління. - 2011. - №2. - С.60-63.
 23. Степанов, В. Ю. Інформація як суб'єкт відображення соціальної системи / В. Ю. Степанов ; В.Ю.Степанов // Економіка та держава. - 2009. - №11. - С.205-207.
 24. Суббот, А. Інформаційна безпека суспільства / А. Суббот // Віче. - 2015. - №8. - С.29-31.
 25. Ткачук, Т. Зарубіжний досвід реалізації права на інформацію / Т. Ткачук ; Ткачук Т. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №5. - С.40-45.
 26. Ткачук, Т. Зарубіжний досвід реалізації права на інформацію / Т. Ткачук ; Ткачук Т. // Бизнес и безопасность. - 2011. - №4. - С.27-32.
 27. Унгурян, П. Я. Сутнісні особливості інформаційної складової стратегії сталого розвитку України / П. Я. Унгурян ; П.Я.Унгурян // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №7. - С.121-124.
 28. Холодковский, К. Г. Доступ к информации как демократический институт / К. Г. Холодковский ; К.Г.Холодковский // Полис. - 2010. - №5. - С.155-160.
 29. Чернадчук, Т. Деякі аспекти класифікації інформації в банківській сфері / Т. Чернадчук ; Т.Чернадчук // Юридична Україна. - 2011. - №6. - С.45-49.
 30. Шаблій, О. Переклади чи перекрути? Про доступ до зарубіжної інформації у галузі права / О. Шаблій // Юридичний журнал. - 2013. - №9-10. - С.51-55.
 31. Шуляк, В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні / В. Шуляк ; В.Шуляк // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2011. - №4. - С.133-142.
 32. Шульга, І. П. Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга ; І.П.Шульга // Економіка та держава. - 2010. - №9. - С.42-44.
 33. Эрроу, К. Д. Информация как товар / К.Дж. Эрроу ; К.Дж.Эрроу // Экономический журнал ВШЭ. - 2012. - № 2. - С.161-171.
 34. Ясечко, С. Правовий режим інформації з обмеженим доступом у цивільному праві / С. Ясечко ; С.Ясечко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №7. - С.113-115.
 35. Ясечко, С. Проблема класифікації та видів інформації в доктрині права та в законодавстві України / С. Ясечко ; С.Ясечко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №9. - С.135-139.
Пошук по сайту: