ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Туризм
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Активний туризм (для бакалаврів, спеціалістів) Сердюк О.М 2004 1988
2 Біологічні основи активних видів туризму
(для бакалаврів спеціальності «Туризм»)
Сердюк О.М 2005 2201
3 Бухгалтерський облік (для бакалаврів) Базась М.Ф., Жила В.Г 2005 1760
4 Вища математика (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Юртин І.І 2009 4089
5 Діловодство в туризмі (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Васильєва О.О 2005 2194
6 Діяльність туристської самодіяльної організації (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 2005
7 Економіка готельного та туристичного комплексу
(для бакалаврів, спеціалістів)
Макаровська Т.П 2005 2432
8 Економіка туризму (для спеціалістів спеціальності «Фізичне виховання» спеціалізації «Менеджмент туристичної діяльності») Крамчанін В.М 2005 1999
9 Іміджеологія і ПР в туризмі (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Мазін В.М 2005 2186
10 Іноземна мова професійного спілкування
(для бакалаврів спеціальності «Туризм»)
Бабіч А.Є 2006 2849
11 Інформаційні технології в туризмі
(для бакалаврів спеціальності «Туризм»)
Мельникова Г.М 2006 2458
12 Історія розвитку світового туризму
(для бакалаврів спеціальності 0504 «Туризм»)
Гурова Д.Д 2005 2310
13 Комерційний туризм (для спеціалістів спеціальності «Туризм») Кукліна Т.С 2005 2075
14 Конфліктологія (для бакалаврів, спеціалістів) Петровська Т.В 2006 2722
15 Країнознавство (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Пальченкова В.М 2005 1994
16 Культурний сервіс і туризм (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Кукліна Т.С 2007 2853
17 Маркетинг у туризмі (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Мазін В.М 2005 2008
18 Менеджмент туристичної діяльності (для спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання», «Туризм») Пущина І.В 2005 1941
19 Методологічні основи екологічного та спортивного туризму (для бакалаврів, спеціалістів) Сердюк О.М 2005 1990
20 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси, грошовий обіг та кредит" (БА) Пахомов В.І 2009 3826
21 Міжнародний туризм (для бакалаврів) Кобржицький В.В 2009 3981
22 Організація анімаційних послуг (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Кукліна Т.С 2005 2203
23 Організація екскурсійних послуг (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 2191
24 Організація підприємницької діяльності в туризмі
(для бакалаврів спеціальності«Туризм»)
Крамчанін В.М 2005 2168
25 Організація підприємницької діяльності у сфері готельного та туристичного обслуговування (для молодших спеціалістів, бакалаврів) Захарчин Г.М 2003 1319
26 Організація послуг харчування
(для бакалаврів спеціальності«Туризм»)
Тувайкін В.А 2006 2473
27 Організація сфери туристських послуг (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 2193
28 Організація транспортних подорожей (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 2184
29 Основи музеєзнавства (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Зайцева О.Л 2006 2479
30 Основи наукових досліджень(для бакалаврів спеціальності «Туризм») Кузнєцова Л.В 2005 2001
31 Основи охорони праці Ярова А.М 2004 1707
32 Основи страхування (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Кукліна Т.С 2005 2188
33 Основи туристичної роботи (для спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання», «Туризм») Брухно Е.Л 2005 2113
34 Правове регулювання туристської діяльності
(для бакалаврів спеціальності «Туризм»)
Олешко О.Л 2005 2330
35 Реклама в туризмі (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Порада О.В 2005 2204
36 Рекреалогія (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 2192
37 Рекреаційна географія (для бакалаврів спеціальності «Туризм» і спеціалістів, магістрів спеціальності «Фізичне виховання») Біла Г.В 2005 1992
38 Рекреаційні комплекси (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Осадчая О.В 2005 2114
39 Ринок послуг готельного бізнесу та туризму (для магістрів) Копнов М.О 2005 2273
40 Ринок туристичних послуг
(для спеціалістів спеціальностей «Фізичне виховання»,«Туризм»)
Пущина І.В 2004 1858
41 Соціальний сервіс (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Кукліна Т.С 2005 2311
42 Статистика (для бакалаврів, спеціалістів) Захожай В.Б., Федорченко В.С 2006 2520
43 Технологія гостинності (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Журавльова С.М 2006 2868
44 Технологія готельної справи (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 2189
45 Технологія ресторанної справи (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 1998
46 Технологія туристичної діяльності (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Журавльова С.М 2006 2869
47 Туризм і галузеві системи
(для бакалаврів спеціальностей «Фізичне виховання», «Туризм»)
Пущина І.В 2004 1861
48 Туристичні ресурси України (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 2190
49 Туристське країнознавство
(для бакалаврів спеціальності «Туризм»)
Пальченкова В.М 2005 2170
50 Туроперейтинг (для бакалаврів спеціальності«Туризм») Кукліна Т.С 2005 2187
51 Управління готельним бізнесом (для бакалаврів) Сердюк О.М 2005 2183
52 Управління курортно-оздоровчими територіальними системами (для спеціалістів) Гринів Л.С 2005 2282
53 Фізична підготовка туристів (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Брухно Е.Л 2004 1961
54 Ціноутворення в туризмі (для бакалаврів спеціальності «Туризм») Крамчанін В.М 2005 2169
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013