Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Правила користування бібліотечним фондом та послугами Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотечним фондом та послугами Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом (далі Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Положення про Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр; Положення про упорядкування користування літературою читачами МБІЦ МАУП; Законів України "Про авторське право та суміжні права" та "Про вищу освіту".

1.2. Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого (далі МБІЦ), є інформаційно-методичним та культурно-просвітницьким підрозділом МАУП, основним завданням якого є бібліотечно-інформаційна діяльність, спрямована на забезпечення творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчального, наукового та виховного процесу Академії.

1.3. Бібліотечний фонд та технічні засоби МБІЦ є власністю Міжрегіональної Академії управління персоналом.

1.4. Користування бібліотечним фондом та послугами Центру для студентів і співробітників Академії - безкоштовне. Перелік окремих видів платних послуг, що надаються МБІЦ, а також розмір їх оплати затверджуються МАУП.

2. Порядок запису та користування бібліотечним фондом

2.1. Для запису до МБІЦ МАУП подають такі документи:
- для студентів, учнів технікумів та ліцеїв, аспірантів, докторантів - студентський квиток дійсний в поточному році та паспорт;
- для професорсько-викладацького складу та співробітників МАУП - службове посвідчення та паспорт;
- для інших відвідувачів - паспорт та квитанцію про оплату бібліотечних послуг.
На підставі цих документів створюється електронний або заповнюється паперовий читацький формуляр.

2.2. Користувачі не мають права передавати свої документи (студентський квиток, службове посвідчення, паспорт) іншій особі, а також користуватися чужими документами.

2.3. Кожного календарного року в МБІЦ МАУП проводиться перереєстрація користувачів.

2.4. При записі в МБІЦ всі користувачі повинні ознайомитися з даними Правилами.

2.5. Для одержання літератури студенти МАУП подають студентський квиток, науковці та співробітники МАУП - службове посвідчення, інші читачі - документ, що засвідчує їх особу. Видача літератури здійснюється на основі читацької вимоги (заявки).

2.6. В читальному залі студенти МАУП залишають під заставу студентський квиток або залікову книжку; науковці, професорсько-викладацький склад, співробітники Академії - посвідчення; інші читачі - документ, що засвідчує їх особу.

2.7. Виносити літературу з читальних залів поза межі МБІЦ МАУП заборонено. Для виготовлення ксерокопій дозволяється виносити літературу з читального залу терміном до 30 хвилин.

2.8. Електронний формуляр читача доступний тільки при наявності студентського квитка з штрих-кодом. Існування в електронній системі МБІЦ МАУП електронного читацького формуляру є підтвердженням того, що користувач ознайомився з даними Правилами та зобов'язався їх дотримуватися.

2.9. Загальна кількість виданих творів та терміни користування:
- навчальна література видається на семестр в кількості не більше ніж 12 примірників;
- книги тимчасового абонементу видаються в кількості до 3 примірників терміном не більшим ніж на 10 календарних днів;
- література в читальних залах - протягом одного дня не більше ніж 5 примірників за один раз.

2.10. Професорсько-викладацькому складу та співробітникам МАУП навчальна література видається в користування строком до 1 одного місяця.

2.11. Адміністрація Бібліотеки вправі скоротити термін користування виданнями підвищеного попиту й організувати видачу книг на скорочені терміни.

2.12. При втраті студентського квитка користувач зобов'язаний повернути до МБІЦ всі документи, взяті з фонду МБІЦ. В присутності читача працівник бібліотеки розблокує електронний формуляр, спише всі документи та видалить електронний формуляр. Після того, як студент поновить свій студентський квиток, він має повторити процедуру запису до МБІЦ.

3. Права та обов'язки користувачів

3.1. Користувачі МБІЦ МАУП мають право:
- одержувати інформацію про склад фондів бібліотеки через електронний каталог МБІЦ;
- отримувати у тимчасове користування друковані твори та інші матеріали із бібліотечного фонду;
- одержувати консультаційну допомогу в пошуку і виборі творів друку, інших документів;
- брати участь у культурно-освітніх заходах, які проводяться в МБІЦ;
- висловлювати побажання та пропозиції щодо поліпшення роботи МБІЦ.

3.2. Користувачі зобов'язані:
- дбайливо ставитися до технічного оснащення МБІЦ, до книг та інших творів друку, отриманих з фондів бібліотеки; не робити в книгах позначок, підкреслень; не виривати і не загинати сторінок;
- дотримуватися тиші в читальних залах, комп'ютерних залах та біля кафедр абонементу;
- відшкодовувати збитки, нанесені бібліотечному фонду, технічним засобам, і майну Академії в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством і нормативно-розпорядчими документами МАУП;
- замінити втрачені чи зіпсовані друковані та інші матеріали з бібліотечного фонду МБІЦ такими, що визнані МБІЦ рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку;
- повертати книги у встановлений термін. За несвоєчасне повернення літератури, виданої на тимчасовий абонемент, нараховується пеня по кожному примірнику в розмірі 1 грн. за кожен прострочений календарний день;
- на період літніх канікул здавати всі твори друку, взяті на абонемент;
- при відрахуванні, звільненні, оформленні академічної відпустки, закінченні навчання повернути до МБІЦ всю літературу, яка була отримана ними з бібліотечного фонду та підписати обхідний лист. В разі не виконання цього зобов'язання МБІЦ передає документи для стягнення вартості неповерненої літератури у примусовому порядку;
- оплатити поштові повідомлення з МБІЦ щодо повернення літератури.

3.3. При відмові від заміни чи сплати вартості втраченої чи пошкодженої літератури, стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних контор в десятикратному розмірі її вартості.

3.4. Відповідальність за псування видань несе читач, що користувався ними останнім.

3.5. Працівник МБІЦ має право подовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

3.6. У випадку порушення даних Правил користування бібліотечним фондом та послугами Міжнародного бібліотечно-інформаційного центру ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом, читачі можуть бути позбавлені права користування бібліотекою на термін, обумовлений Адміністрацією бібліотеки.

4. Зобов'язання Центру по обслуговуванню користувачів

4.1. Систематично поповнювати бібліотечний фонд навчальною та науковою літературою, періодичними виданнями, магнітними носіями інформації згідно профілю навчальних програм Академії та оперативно враховувати зміни у навчальних планах при доукомплектуванні бібліотечного фонду для найповнішого задоволення запитів користувачів;

4.2. Інформувати читачів про усі види послуг, які надаються в МБІЦ; популяризувати свої фонди і послуги;

4.3. Удосконалювати бібліотечне й інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів, впроваджуючи передові технології;

4.4. Забезпечувати високу культуру обслуговування;

4.5. Надавати читачам допомогу у виборі необхідних матеріалів, проводячи заняття по основах бібліотечно-бібліографічних знань, усні консультації; надаючи в їх користування електронні каталоги, організовуючи книжкові виставки, бібліографічні огляди, дні інформації, дні кафедр, інші заходи;

4.6. Постійно працювати над підвищенням освітнього та фахового рівня працівників МБІЦ, проводити та брати участь у наукових конференціях;

4.7. Здійснювати постійний контроль за поверненням до фондів виданих книг та інших матеріалів;

4.8. Створювати і підтримувати в бібліотеці комфортні умови для роботи читачів;

4.9. Враховувати зауваження та пропозиції користувачів щодо покращання діяльності МБІЦ.

Пошук по сайту: