ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Управління персоналом і економіка праці
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Антикризове управління(для бакалаврів) Чернявський А.Д. 2005 2339
2 Антикризове управління підприємством
(для спеціалістів)
Чернявський А.Д. 2005 1643
3 Аудит(для БА, СП) Базась М.Ф., Тропіна І.В. 2008 3209
4 Бізнес-тренінг зі спеціальності «Менеджмент організацій»(для бакалаврів) Берестецька Л.М. 2005 1186
5 Бухгалтерський облік(для бакалаврів) Пойда Ю.М. 2010 4355
6 Вища математика (БА) Юртин І.І., Томащук О.П. 2013 4089
7 Вища освіта і Болонський процес Терещенко Н.М. 2006 2792
8 Візуальна психодіагностика Туриніна О.Л. 2005 2449
9 Військова логістика(для спеціалістів) Гурч Л.М., Тарасенко Ю.І. 2004 1525
10 Вступ до спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»(для бакалаврів, магістрів іншого напряму) Дмитренко Г.А. 2005 1119
11 Господарське законодавство  (для бакалаврів,) Можаровська Н.О. 2007 2631
12 Гроші та кредит (БА) Пахомов В.І. 2010 4265
13 Демографія (для бакалаврів) Дорошенко Л.С. 2006 2454
14 Державна політика(БА) Баєва О.В. 2009 3890
15 Державна служба Павленко В.Л. 2009 4116
16 Державне регулювання економіки(БА, СП) Нестеренко О.П. 2009 4143
17 Державне регулювання зайнятості (для спеціалістів) Калина А.В. 2005 1680
18 Державне управління (БА) Бортник В.А. 2012 4647
19 Дипломатичний протокол(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д. 2005 2390
20 Додаткові розділи з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика Степахно І.В. 2009 3453
21 Економетрія(для бакалаврів) Юртин І.І., Юнькова О.О. 2009 4118
22 Економіка підприємства (для бакалаврів, спеціалістів) Діденко О.А. 2009 4119
23 Економіка праці в організації(для бакалаврів) Шевченко Т.П. 2009 4183
24 Економіка праці та соціально-трудові відносини (БА) Калина А.В. 2012 4738
25 Економіка праці (галузева) Калина А.В. 2012 4648
26 Економіка та фінансування охорони здоров'я Солоненко Н.Д. 2005 2292
27 Економічна історія (для бакалаврів, спеціалістів) Биконя С.Ф. 2005 1929
28 Економічна теорія(для бакалаврів) Осокіна В.В. 2005 1592
29 Економічне обгрунтування господарських рішень
(для спеціалістів, магістрів)
Бондар Н.М. 2002 894
30 Економічне обгрунтування управлінських рішень(СП, МА) Колпаков В.М. 2009 3733
31 Економічний аналіз Кулик А.В. 2009 3970
32 Економічний ризик та методи його вимірювання
(для спеціалістів, магістрів)
Бондар Н.М. 2005 758
33 Іnternet-технології (для бакалаврів, спеціалістів) Ахрамович В.М. 2009 4048
34 Інвестування(для бакалаврів) Чередніченко Н.І. 2009 4120
35 Інтелектуальна власність Радченко Г.О. 2006 2837
36 Інформаційне забезпечення в охороні здоров'я Коваленко О.С. 2006 2635
37 Інформаційне забезпечення управління трудовими ресурсами
(для спеціалістів)
Попов В.В. 2003 1356
38 Інформаційні системи і технології(для бакалаврів, магістрів) Карпенко С.Г. 2005 644
39 Інформаційно-комунікаційний менеджмент (СП) Бебик В.М., Науменко О.С. 2012 4799
40 Інформаційно-комунікативний менеджмент(БА) Терно В.В. 2009 3628
41 Історія економічних вчень(для бакалаврів, спеціалістів) Нестеренко О.П. 2005 903
42 Історія економічних вчень(БА) Нестеренко О.П. 2009 4149
43 Історія економіки та економічної думки(БА) Козлова А.І. 2009 3973
44 Історія християнської церкви Ящук Я.С. 2005 1302
45 Кадрове діловодство (для бакалаврів) Лапицька Н.І. 2009 3974
46 Комплексний кваліфікаційний тренінг(для БА) Вакуліч Т.М. Тарасенко Л.Г. 2008 3392
47 Конфліктологія(для бакалаврів) Ложкін Г.В., Петровська Т.В. 2010 4827
48 Логіка (БА, СП) Богдашевський І.В. 2009 4150
49 Макроекономіка(БА) Малиш Н.А., Москалюк Н.П., Осокіна В.В. 2009 4151
50 Маркетинг(для бакалаврів) Диніна К.С., Власенко О.О. 2010 4649
51 Математичне програмування (БА) Дюженкова О.Ю., Томащук О.П. 2013 3219
52 Математичне програмування(для бакалаврів) Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2005 730
53 Математична статистика(БА) Дюженкова О.Ю. 2013 3735
54 Медична статистика Баєва О.В. 2005 2493
55 Менеджмент персоналу (для магістрів) Свірень М.М. 2009 4187
56 Менеджмент продуктивності(СП,МА) Мушкін І.М. 2009 4051
57 Методи викладання дисциплін з «Управління персоналом» Єльнікова Г.В. 2006 2805
58 Методологія наукових досліджень Бєдная В.Б. 2006 2730
59 Міжнародна економіка(для бакалаврів) Дахно І.І. 2005 1325
60 Міжнародна економіка (БА) Бовтрук Ю.А., Тьорло В.В. 2011 4420
61 Міжнародний маркетинг(для бакалаврів, спеціалістів) Командровська В.Є. 2006 2807
62 Міжнародний менеджмент(для спеціалістів, магістрів) Куценко В.М. 2004 1671
63 Міжнародний рекрумент(для магістрів) Швець Н.Г. 2009 3649
64 Міжнародний ринок праці(СП) Руденко Н.В. 2009 3982
65 Міжнародне трудове право(БА) Шашкова-Журавель І.О. 2009 3781
66 Міжнародні економічні організації (для бакалаврів) Хільчевська І.Г. 2005 1915
67 Мікроекономіка(для бакалаврів) Слюсаренко О.П. 2009 4130
68 Моделювання економічних процесів ринкової економіки(для спеціалістів, магістрів) Малиш Н.А. 2005 856
69 Мотивація персоналу(для СП, МА) Дмитренко Г.А. 2008 3109
70 Наукові дослідження в галузі управління людськими ресурсами (МА) Згалат-Лозинська Л.О. 2012 5090
71 Нормування праці Калина А.В. 2010 4309
72 Облік і звітність в охороні здоров'я Корінчевська І.А. 2009 4056
73 Організаційна поведінка(БА) Фетісова Н.І. 2009 3750
74 Організаційно-правові засади в охороні здоров'я Баєва О.В. 2005 3110
75 Організація діяльності служб зайнятості (для бакалаврів) Макаренко Е.М. 2005 1897
76 Організація підприємницької діяльності (для бакалаврів, спеціалістів) Берестецька Л.М. 2006 2577
77 Організація праці менеджера Колпаков В.М. 2004 3113
78 Організація сучасного діловодства(для БА) Волошина Т.М. 2008 3229
79 Основи менеджменту в охороні здоров'я Баєва О.В. 2005 2033
80 Основи охорони праці Ярова А.М. 2003 1707
81 Основи соціальної політики (БА) Макаренко Є.М. 2012 4801
82 Основи християнької моралі Шишковський С.С. 2005 1295
83 Охорона праці в медичних установах Корінчевська І.А. 2008 3395
84 Паблік рилейшнз Слісаренко І.Ю. 2010 4828
85 Паблік рилейшнз у бізнесі(для бакалаврів) Марутян Р.Р. 2006 2682
86 Персонологія (МА) Згалат-Лозинська Л.О. 2012 5109
87 Підприємництво в охороні здоров'я Баєва О.В. 2005 2028
88 Податкова політика(для бакалаврів) Литвиненко Я.В. 2005 598
89 Прийняття управлінських рішень(для МА) Колпаков В.М. 2008 3119
90 Професійна консультація(для бакалаврів, магістрів) Колпаков В.М. 2006 2588
91 Професійна орієнтація та підготовка кадрів(для бакалаврів) Швець Н.Г. 2006 2515
92 Психологія роботи з людьми(БА) Левицький В.М., Коломінський Н.А. 2009 4166
93 Раціоналізація трудових процесів (БА) Швець Н.Г. 2011 4664
94 Регіональна економіка (БА) Дорошенко Л.С. 2013 4960
95 Рекрумент (МА) Швець Н.Г. 2013 4961
96 Ринок праці (БА) Калина А.В. 2012 4665
97 Ринок цінних паперів(для бакалаврів, спеціалістів) Чередніченко Н.І. 2005 1830
98 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка(МС, БА) Дорошенко Л.С. 2009 4230
99 Служба персоналу(БА) Круковська-Сіневич Т.В. 2009 3853
100 Соціальна інфраструктура населених пунктів(БА) Омельчук В.В., Мельниченко Д.В. 2010 4637
101 Соціальна медицина  (для бакалаврів, спеціалістів) Назарова О.Р. 2005 2032
102 Соціальна політика(для спеціалістів) Мейтус 2006 2847
103 Соціальна філософія Бєдная В.Б. 2006 2749
104 Соціологія праці(для бакалаврів) Нельга Т.О. 2009 4201
105 Статистика(БА) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2010 4451
106 Статистика праці(БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2009 3498
107 Стратегічне управління (для магістрів) Колпаков В.М. 2004 1761
108 Стратегічний кадровий менеджмент(для магістрів) Колпаков В.М. 2005 2418
109 Страхування(для бакалаврів, спеціалістів) Пашута М.Т., Бігдаш В.Д. 2010 4638
110 Сучасна економічна політика України(для магістрів) Пашута М.Т., Сергієнко О.М. 2006 2595
111 Теоретико-методологічні засади мотивації персоналу (СП, МА) "Баєва О.В. Дмитренко Г.А. " 2012 5347
112 Теорія економічних ризиків (для бакалаврів) Бондар Н.М. 2006 2693
113 Теорія і практика самоменеджменту СП,МА) Колпаков В.М. 2010 4290
114 Теорія ймовірностей(для БА) Дюженкова О.Ю. 2013 3761
115 Теорія ймовірностей та математична статистика (БА) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2013 4136
116 Теорія систем та системний аналіз (МА) Чорней Р.К., Чорней Н.Б. 2012 4137
117 Теорія та організація державної служби зайнятості (для магістрів) Чемерис А.Т. 2001 3130
118 Теорія організацій (БА,СП) Згалат-Лозинська Л.О. 2011 4979
119 Теорія та історія державного управління (БА) Омельчук В.В. 2011 4499
120 Теорія фінансів(для бакалаврів, спеціалістів) Філіна Г.І. 2006 2601
121 Трудове право України(для БА,СП) Беззуб Б.С.,    Новосельська І.В. 2008 3243
122 Українознавство Кононенко П.Г., Пономаренко А.Ю., Князюк Т.Г. 2004 3134
123 Управління бізнесом(для бакалаврів) Арсанукаєва К.О. 2009 4501
124 Управління конфліктами(для БА) Рублюк О.В. 2009 3764
125 Управління оплатою праці(для СП) Калина А.В. 2008 3136
126 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М. 2005 896
127 Управління персоналом (Кадровий менеджмент)(для МА) Колпаков В.М. 2008 3137
128 Управління розвитком персоналу (МА) Слюсаренко О.М. 2010 4293
129 Управління розвитком персоналу в багатонаціональних кампаніях(для СП, МА) Колпаков В.М. 2007 2979
130 Управління трудовим потенціалом (БА) Дорошенко Л.С. 2011 4395
131 Управління трудовими ресурсами (БА) Дорошенко Л.С. 2011 4316
132 Університетська освіта(БА) Падун А.О. 2009 3622
132 Фізіологія і психологія праці Чуприков А.П. Тарасенко Л.Г. 2008 3399
133 Фінанси (БА, СП) Пахомов В.І. 2010 4672
134 Фінанси підприємств Слюсарчук О.П. 2010 4642
135 Фінансовий менеджмент (СП,МА) Грідчіна М.В. 2013 5001
136 Цивільна оборона Вольвач Ф.В. 2009 4139
Методичні рекомендації
137 Дидактичні матеріали для практичних занять з дисципліни "Математичне програмування" (розділ І)(для БА, СП) Кравцов Г.М.,  Кравцова Л.В. 2007 3069
138 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»(для бакалаврів) Макаровська Т.П. 2004 1805
139 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»(для спеціалістів, магістрів) Макаровська Т.П. 2004 1804
140 Контрольні завдання з дисципліни «Економічна теорія» Руденко Н.В. 2006 2547
141 Контрольні завдання з дисципліни «Логістика»(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Маркетинг») Гурч Л.М. 2006 2415
142 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Мікроекономіка"(для бакалаврів) Филюк Г.М. 2007 2875
143 Методичне забезпечення контролю знань  з дисципліни "Менеджмент"(для бакалаврів, спеціалістів) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
144 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу»(для бакалаврів економічних спеціальностей) Пилипенко О.В. 2003 1636
145 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Ціноутворення» Кравчук Л.Л. 2006 2855
146 Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» Шутов О.М., Шутова І.Р. 2006 2560
147 Методичні матеріали для контролю знань з дисципліни «Теорія економічних ризиків»(для бакалаврів) Бондар Н.М. 2006 2675
148 Методичні матеріали для контролю знань студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» Биконя С.Ф. 2006 2468
149 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія економічного ризику» Бондар Н.М. 2006 2676
150 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Основи соціальної політики"(БА) Лохвицька Л.В. 2009 3631
151 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки"(для БА) Кривобороденко Г.П. 2007 2949
152 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Теорія економічних ризиків» Бондар Н.М. 2006 2430
153 Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Господарський процес» Прилуцький Р.Б. 2006 2439
154 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки»(для бакалаврів) Пашута Т.М. 2006 2727
155 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економічних вчень"(для БА) Довженко О.О. 2008 3454
156 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка"(для бакалаврів) Довженко О.О. Малиш Н.А. 2007 2561
157 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Сучасна економічна політика України"(для МА) Козлова А.І. 2008 3422
158 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Сучасна економічна політика України та міжнародна економічна інтеграція"(для БА) Козлова А.І. 2008 3455
159 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» Арсанукаєва К.О. 2006 2429
160 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Макроекономіка» (для магістрів) Малиш Н.А. 2006 2401
161 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка» (для бакалаврів) Арсанукаєва К.О. 2006 2411
162 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Моделювання економічних процесів ринкової економіки»(для спеціалістів, магістрів) Малиш Н.А. 2006 2677
163 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки» Пашута М.Т. 2007 2856
164 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища математика" ч.1(БА) Лисенко В.І. 2009 3189
165 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державна служба"(СП) Ящуринський Ю.В. 2009 3558
166 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Конфліктологія"(БА, СП) Охременко О.В. 2009 3662
167 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент персоналу"(МА) Свірень М.М. 2009 3746
168 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне трудове право"(БА) Шашкова-Журавель І.О. 2009 3726
169 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний рекрумент"(СП) Швець Н.Г. 2009 3696
170 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Психологія роботи з людьми" (БА) Солодчук С.Є 2009 4033
171 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання зайнятості" (СП, МА) Калина А.В. 2009 3969
172 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та організація державної служби зайнятості"(СП) Овсянкіна Л.А. 2009 3998
173 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальна політика" (БА, МА) Зонь В.В. 2009 3993
174 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління конфліктами"(БА) Рублюк О.В. 2009 4002
175 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна історія» Арсанукаєва К.О. 2006 589
176 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка праці"(для БА) Калина А.В. 2009 3743
177 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка»(для бакалаврів) Філюк Г.М. 2006 2446
178 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інтернет-технології"(для бакалаврів) Тарнавський Ю.А. 2007 3029
179 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інформатики та комп'ютерної техніки та Інформатика та комп'ютерна техніка(для бакалаврів) Сіницький М.Є. 2007 3024
180 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне управління"(для БА) Грінівецька Н.М. 2008 3148
181 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація сучасного діловодства"(для БА) Волошина Т.М. 2008 3177
182 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання економіки" Кривобороденко Г.П. 2008 3458
183 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Законодавство у сфері самоврядування"(для БА,СП) Мельниченко Д.В. 2008 3372
184 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні системи і технології" Карпенко С.Г. 2008 3363
185 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право інтелектуальної власності"  "Інтелектуальна власність"(для СП,МА) Прилуцький Р.Б 2008 3426
186 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія Юнькова О.О., Юртин І.І. 2009 3304
187 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2008 3305
188 Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Стратегічний кадровий менеджмент" (БА) Колпаков В.М. 2009 3899
189 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інвестування"(БА, СП) Чередниченко Н.І. 2009 4097
190 Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Вища математика"(БА) Томащук О.П., Юртин І.І. 2009 4098
191 Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт студентів з дисципліни "Математична статистика" (БА) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2009 3836
192 Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни Статистика праці(БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2009 3581
193 Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей"(БА) Дюженкова О.Ю. 2009 3847
194 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Бухгалтерський (фінансовий) облік» Зотов В.О., Вербицька Л.В. 2002 1164
195 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД», «Управління трудовими ресурсами») Коломійченко Н.І. 2001 794
196 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для магістрів) Коломійченко Н.І. 2001 3942
197 Методичні рекомендації до виконання курсових і контрольних робіт з дисципліни «Аудит»(для бакалаврів економічних спеціальностей) Зотов В.О. 2002 1030
198 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз»(для магістрів) Базась М.Ф., Кулик А.В. 2004 1687
199 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік»(для бакалаврів спеціальностей «Управління трудовими ресурсами», «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») Косміна Р.М., Ромашко О.М. 2003 1467
200 Методичні рекомендації з підготовки магістерської роботи зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» Калина А.В. 2006 2678
201 Методичні рекомендації щодо забезпечення практичних і лабораторних занять з дисципліни "Економетрія" Юртин І.І., Юнькова О.О. 2009 3516
202 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікативний менеджмент"(БА) Терно В.В. 2009 3772
203 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Комплексний кваліфікаційний тренінг"(БА) Швець Н.Г. 2009 3693
204 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(БА) Томащук О.П., Юнькова О.О. 2009 3522
205 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент продуктивності"(СП, МА) Мушкін І.М. 2009 3837
206 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Меотдологія і технологія прийняття управлінських рішень"(СП, МА) Лазоренко Л.В. 2009 3377
207 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Мотивація персоналу"(СП, МА) Лапицька Н.І. 2009 3880
208 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Нормування праці"(БА) Калина А.В. 2009 3913
209 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційна поведінка" Лазоренко Л.В. 2009 3840
210 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційна поведінка" Фетісова Н.І. 2009 3774
211 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація праці" (БА) Калина А.В. 2009 3698
212 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи охорони праці"(БА) Яровая А.М. 2009 3481
213 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Раціоналізація трудових процесів" (БА) Швець Н.Г. 2009 4107
214 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ринок праці"(БА) Руденко Н.В. 2009 4084
215 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"(БА) Дорошенко Л.С. 2009 3924
216 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічне управління" (МА) Свірень М.М. 2009 4128
217 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія і практика самоменеджменту"(БА, СП, МА) Свірень М.М. 2009 4085
218 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія систем і системний аналіз" Чорней Р.К. 2009 3726
219 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Університетська освіта"(БА) Коваленко Н.А. 2009 3961
220 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління трудовими ресурсами" (БА) Дорошенко Л.С. 2009 3965
221 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління розвитком персоналу в багатонаціональних компаніях" (СП) Колпаков В.М. 2009 3384
222 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління розвитком персоналу"(СП, МА) Колпаков В.М. 2009 3418
223 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси" Черномаз Г.М. 2009 3615
224 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивільна оборона" Тордія Н.В., Вольвач Ф.В. 2009 4129
225 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова політика"(для бакалаврів) Литвиненко А.В. 2007 2970
226 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси підприємств"(для бакалаврів) Філіна Г.І. 2007 3052
227 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Тропіна І.В. 2008 3188
228 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Візуальна психодіагностика"(для БА, СП) Шопша О.Л. 2008 3190
229 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Демографія"(для БА) Дорошенко Л.С. 2008 3257
230 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Дипломатичний протокол"(для БА) Чекаленко Л.Д. 2008 3151
231 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"(для БА) Калина А.В. 2008 3336
232 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія християнської церкви"(для БА) Коцар С.В. 2008 3176
233 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічний аналіз" Кулик А.В. 2009 3942
234 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Розміщення продуктивних сил"(БА) Дорошенко Л.С. 2009 3958
235 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг"(для БА) Власенко О.О., Марченко С.М., Диніна К.С. 2007 2959
236 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи християнської моралі"(для БА) Коцар С.В. 2007 3202
237 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистика"(для БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2007 3157
238 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхування"(для БА, СП) Бігдаш В.Д. 2008 3102
239 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Україна в контексті світової цивілізації"(для БА, СП) Шилов Ю.О. 2008 3313
240 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Українська ділова мова"(для БА) Волошина Т.М. 2008 3279
241 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом"(для БА) Арсанукаєва К.О. 2008 3281
242 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит"(для БА) Тропіна І.В. 2008 3431
243 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" Терещенко Н.М. 2008 3466
244 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка праці в організації" Шевченко Т.П. 2008 3471
245 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економічний аналіз" Базась М.Ф. Бєда Ф.П. 2008 3090
246 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Екологічне обгрунтування управлінських рішень" (СП, МА) Колпаков В.М. 2009 3906
247 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестування"(для БА, СП) Чередніченко Н.І. 2008 3410
248 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційне забезпечення діяльності в охороні здоров'я" Баєва О.В. 2008 3373
249 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(для БА,СП) Дюженкова О.Ю. Томащук О.В. 2008 3252
250 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент" Фетісова Н.І. 2008 3375
251 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методика викладання дисциплін з управління трудовими ресурсами" та "Методика викладання дисциплін з управління персоналом" Найдьонов І.М. 2008 3524
252 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи менеджменту охорони здоров'я" Баєва О.В. 2008 3379
253 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Підприємницьке право в охороні здоров'я" Фетісова Н.І. 2008 3334
254 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ринок цінних паперів" Чередніченко Н.І. 2008 3416
255 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент"(для СП,МА) Пахомов В.І. 2008 3349
256 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Промисловий менеджмент"(для БА) Костін В.П. 2009 3612
257 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікаційних менеджмент"(для СП) Козакевич І.О. 2008 3574
258 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Кадрове діловодство"(для БА) Бойко С.С. 2008 3720
259 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" (БА) Левочко М.Т. 2009 3780
260 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Нормування праці" (БА) Калина А.В. 2009 3728
261 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом в охороні здоров'я" Баєва О.В. 2009 3963
262 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту охорони здоров'я» Баєва О.В. 2006 2502
263 Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни "Професійна орієнтація. Підбір кадрів"(БА) Швець Н.Г. 2009 3898
264 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни «Підприємництво в охороні здоров'я» Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. 2006 2729
265 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія наукового дослідження" (МА) Кретов А.І. 2011 4459
266 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний ринок праці" (СП) Калина А.В. 2012 4752
267 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація діяльності служб зайнятості" (БА) Овсянкіна Л.А. 2011 4425
268 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Паблік рилейшнз" (БА) Матвійчук А.О. 2011 4480
269 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Служба персоналу" (БА) Лапицька Н.І. 2011 4374
270 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціологія праці" (БА) Нельга Т.О. 2011 4481
271 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" (БА) Панчук В.І. 2011 4472
272 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління оплатою праці" (СП,МА) Калина А.В. 2011 4514
273 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом та економіка праці" (БА) Лапицька Н.І. 2011 4505
274 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом в охороні здоров’я" (БА) Бєва О.В. 2011 4414
275 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління знаннями персоналу" (МА) Колпаков В.М. 2013 4930
Тестові завдання
276 Державне регулювання економіки (для бакалаврів, спеціалістів, до заліку) Сергієнко О.М. 2002 1176
277 Дослідження операцій(для бакалаврів напрямів «Менеджмент», «Економіка та підприємництво») Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2004 1875
278 Економіка праці (для бакалаврів, спеціалістів, до іспиту) Калина А.В. 2001 871
279 Економіка праці в організації(для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до екзамену) Калина А.В. 2004 1870
280 Економічна історія(для бакалаврів, до екзамену) Биконя С.Ф. 2005 1986
281 Економічний ризик і методи його вимірювання (для бакалаврів, спеціалістів , магістрів, до заліку) Бондар Н.М. 2002 997
282 Інформаційне забезпечення управління трудовими ресурсами(для спеціалістів, до іспиту) Попов В.В. 2002 985
283 Комплексний кваліфікаційний тренінг зі спеціальності «Управління трудовими ресурсами»(для бакалаврів) Швець Н.Г. 2002 1098
284 Контролінг(для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до екзамену) Осадча Г.Г. 2004 1872
285 Макроекономіка(для бакалаврів, до іспиту) Малиш Н.А. 2001 870
286 Математичне програмування(для бакалаврів, до іспиту) Дюженкова О.Ю., Юнькова О.О. 2001 853
287 Мікроекономіка (для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до іспиту) Ігнатюк А.І., Малиш Н.А. 2001 868
288 Нормування праці(для бакалаврів) Рябець А.П. 2001 763
289 Планування розвитку персоналу(для спеціалістів, до заліку) Колпаков В.М. 2002 1155
290 Прогнозування та програмування макроекономіки(для бакалаврів) Сергієнко О.М. 2005 2357
291 Ринок праці(для бакалаврів, до заліку) Калина А.В. 2002 959
292 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для бакалаврів) Базась М.Ф. Проданчук М.А. 2007 2940
293 Статистика(для бакалаврів, спеціалістів, до екзамену) Захожай В.Б. 2002 1145
294 Стратегічний менеджмент(для спеціалістів, до екзамену) Сладкевич В.П. 2002 1205
295 Тестові завдання для модульного контролю з дисципліни "Маркетинг"(БА) Диніна К.С. 2009 4040
296 Управління трудовими ресурсами(для спеціалістів) Дорошенко Л.С. 2001 846
Програми практик
297 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» спеціалізації «Економіка та управління персоналом»(для бакалаврів) Швець Н.Г. 2006 2613
298 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» (для бакалаврів) Швець Н.Г., Дорошенко Л.С. 2012 4807
299 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Управління персоналом і екононміка праці»(для магістрів) Єльникова Г.В., Калина А.В. 2012 4809
300 Програма переддипломної практики студентів спеціальності "Управління персоналом і економіка праці" (СП,СПП) Калина А.В. 2012 4813
301 Програма виробничої практики для студентів напряму "Економіка та підприємництво", спеціальності "Управління персоналом та економіка праці") (БА) Швець Н.Г. 2013 4783
302 Програма виробничої практики для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" (за професійним спрямуванням "Управління персоналом в охороні здоров’я") Баєва О.В. 2011 4441
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013