ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Управління навчальним закладом
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Актуальні проблеми соціальної педагогіки (для спеціалістів, магістрів) Головко Н.І 2004 1881
2 Економіка освіти(для магістрів) Каленюк І.С 2005 2366
3 Інформаційні системи і технології в управлінні освітою(для магістрів) Кузьмін А.В., Зайченко О.І 2005 2065
4 Керівник навчального закладу (МА) Чайка Н.Г. 2012 5342
5 Менеджмент освіти(для магістрів) Федоров Г.В 2004 1886
6 Методика викладання у вищій школі(для магістрів) Коростельов В.А 2005 2115
7 Методика викладання та виховання у вищих навчальних закладах освіти (МА) Найдьонов І.М. Литовченко Р.І. 2012 4919
8 Методологія наукового дослідження(для магістрів) Бєдная В.Б 2006 2730
9 Методологія системи педагогічних наук: шкільна педагогіка (МА) Чернуха Н.М. Николін І.М. 2012 5341
10 Основи психології менеджменту в освіті(БА) Найдьонов І.М 2009 3783
11 Педагогіка і психологія вищої школи(для магістрів) Головко Н.І 2006 2844
12 Правові основи освіти(для магістрів) Тарусова Л.І 2005 1885
13 Психологія педагогічного менеджменту (для магістрів) Коломінський Н.Л 2005 2014
14 Психологія управління(для МА) Грись А.М 2008 3352
15 Риторика(для магістрів спеціальності 8.000009 "Управління навчальним закладом") Сагач Г.М. Денисова О.І 2005 1984
16 Система освіти в Україні та розвинених країнах світу(для спеціалістів, магістрів) Корсак К.В 2005 1673
17 Соціальна екологія(для спеціалістів, магістрів) Дробноход М.І., Вольвач Ф.В., Падун А.О 2005 2066
18 Стратегічний менеджмент в освіті(для магістрів) Єльникова Г.В 2006 2521
19 Сучасне діловодство в установах і закладах освіти(для магістрів) Касьянова С.П 2005 1982
20 Сучасні освітні технології(для магістрів) Мартиненко С.М 2004 1883
21 Сучасні теорії управлінської діяльності (для магістрів) Новальська Н.І 2005 2332
22 Сучасні технології управління в закладах освіти(для магістрів) Мартиненко С.М 2006 2660
23 Техніка управлінської діяльності (МА) Радзимовська С.Ф. 2012 5344
24 Українське ділове мовлення(для магістрів) Брайк О.В 2005 2341
25 Управління бізнесом(для бакалаврів) Коростельов В.А 2005 0910
26 Управління фінансово-економічною діяльністю (МА) Омельчук В.В. 2012 5343
27 Філософія освіти(для МА) Нич Т.В 2008 3354
Методичні рекомендації
28 Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт(для студентів спеціальності 8.000009 "Управління навчальним закладом") Дробноход М.І., Падун А.О 2005 1983
29 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Актуальні проблеми соціальної педагогіки"(СП, МА) Лохвицька Л.В 2009 3682
30 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методика викладання у вищій школі"(МА) Найдьонов І.М 2009 3695
31 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Психологія вищої школи"(МА) Кузнецова Т.В 2009 3719
32 Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни "Філософія освіти"(для магістрів) Нич Т.В 2007 3043
33 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Психологія управління"(для БА) Грись А.М 2008 3274
34 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт з дисципліни "Управління бізнесом" Коростельов В.А 2004 1578
35 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальна екологія" Вольвач Ф.В 2008 3445
Програми практик
36 Програма науково-дослідної та педагогічної практики з дисципліни "Управління навчальним закладом"(МА) Падун А.О 2009 3679
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013