ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність: Соціальна робота
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Актуальні проблеми соціальної педагогіки
(для спеціалістів, магістрів)
Головко Н.І. 2004 1881
2 Актуальні проблеми соціальної психології Пасічняк Р.Д. 2006 2629
3 Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи
(для спеціалістів, магістрів)
Пилипенко О.І. 2004 1757
4 Аналіз даних в соціології(для БА) Наумова М.Ю. 2008 3207
5 Англійська ділова мова
(для спеціалістів спеціальності «Соціологія»)
Люлька Л.А. 2003 1415
6 Біологія людини Чуприков А.П. Прокопович Є.М. Тарасенко Л.Г. 2008 3389
7 Валеологія(БА) Тарасенко Л.Г. 2009 3765
8 Візуальна психодіагностика Туриніна О.Л. 2006 2449
9 Всесвітня історія (для БА) ч.І-ІІ Вітолін О.М. 2008 3493
10 Всесвітня історія(для БА) Ч.ІІІ  Ч.ІV Утвенко В.В. 2008 3067
11 Вступ до спеціальності Судаков В.І., Петренко-Лисак А.О. 2006 2453
12 Демографія(для бакалаврів) Дорошенко Л.С. 2006 2454
13 Деонтологія(БА) Івлев В.В. 2009 4617
14 Державна служба(для бакалаврів, спеціалістів) Ящуринський Ю.В. 2005 1550
15 Державне управління та місцеве самоврядування
(для спеціалістів)
Бортник В.А. 2009 4045
16 Дипломатичний протокол Чекаленко Л.Д. 2005 2389
17 Дипломатичний протокол та етикет(для спеціалістів) Кісілевич О.М., Мацко А.С. 2005 2269
18 Економічна соціологія та соціологія праці(для бакалаврів) Нельга Т.О. 2005 3212
19 Економічна теорія(БА) Осокіна В.В. 2009 4158
20 Етика ділового спілкування Касьянова С.П. 2005 2922
21 Етнопсихологія Льовочкіна А.М. 2006 2633
22 Етносоціологія Головко Б.А. 2006 2715
23 Загальна педагогіка Найдьонов І.М. 2008 3494
24 Загальна психодіагностика(для бакалаврів, спеціалістів) Льовочкіна А.М. 2006 2634
25 Загальна соціологічна теорія(для БА) Червінська Т.Г. 2008 3213
26 Загальна соціологія(для БА, СП) Червінська Т.Г. 2008 3214
27 Засоби масових комунікацій(для бакалаврів) Касьянова С.П. 2007 2945
28 Засоби масової комунікації(для СП) Касьянова С.П. 2008 3143
29 Іnternet-технології(для бакалаврів, спеціалістів) Ахрамович В.М. 2009 4048
30 Іноземна ділова мова (англійська)(для магістрів спеціальностей «Соціологія», «Соціальна робота») Люлька Л.А. 2005 2305
31 Інформаційні технології в менеджменті Рисцов І.К., Карпенко С.Г. 2006 2765
32 Інформаційні технології в соціальній роботі
(для бакалаврів, спеціалістів)
Карпенко С.Г.,  Сусська О.С. 2003 1372
33 Історія міжнародних відносин (1918-1945) Частина І
(для бакалаврів, спеціалістів, магістрів)
Хижняк І.А. 2002 1033
34 Історія міжнародних відносин(1945 - початок ХХІ ст.) Частина ІІ (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Хижняк І.А. 2002 1125
35 Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном
(для спеціалістів, магістрів)
Лукашевич М.П., Мигович І.І. 2002 1091
36 Історія соціології та соціологічних вчень
(для бакалаврів, спеціалістів)
Червінська Т.Г., Яйченя О.П. 2005 1224
37 Історія соціологічної думки в Україні Марутян Р.Р. 2006 2721
38 Історія християнської церкви(для бакалаврів) Ящук Я.С. 2005 1302
39 Конфліктологія(для бакалаврів, магістрів) Ложкін Г.В., Петровська Т.В. 2010 4827
40 Кримінологія Александров Ю.В. 2006 2550
41 Маркетинг(для бакалаврів, спеціалістів) Власенко О.О. 2006 2797
42 Менеджмент(для бакалаврів) Баєва О.В. 2007 2997
43 Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії
(для магістрів, спеціалістів)
Бебик В.М., Северин Л.В., Климкова І.І. 2005 820
44 Методика викладання курсу «Соціальна робота»(для магістрів) Забродська Л.М.,  Бєдная В.Б. 2004 1843
45 Методика та технологія соціальної роботи
(для молодших спеціалістів, бакалаврів)
Сусська О.О. 2003 1267
46 Методологія наукового дослідження(для магістрів) Бєдная В.Б. 2006 2730
47 Методологія та методи соціологічних досліджень
(для бакалаврів)
Наумова М.Ю. 2004 3223
48 Організація благодійної діяльності
(для молодших спеціалістів, бакалаврів)
Забродська Л.М.,Бєдная В.Б. 2005 1898
49 Організація діяльності служб зайнятості(для бакалаврів) Макаренко Є.М. 2005 1897
50 Організація роботи соціологічних служб Судаков В.І. 2006 2643
51 Основи демографії(БА) Дорошенко Л.С. 2010 4310
52 Основи дефектології(для бакалаврів) Прокопович Є.М. Вакулін Т.М. 2007 2971
53 Основи соціального гувернерства (БА) Гайдукевич В.І. 2011 4389
54 Основи економічної теорії Руденко Н.В. 2009 4222
55 Основи християнської моралі Шишковський Е.С. 2005 1295
56 Патопсихологія Лобанов С.О.,Прокопович Є.М.,Сололовська Д.Л. 2006 2646
57 Порівняльна педагогіка(для спеціалістів, магістрів) Локшина О.І., Бєдная В.Б. 2005 1930
58 Психологічні основи профорієнтації
(для бакалаврів, спеціалістів)
Туриніна О.Л. 2005 778
59 Психологія девіантної поведінки(БА) Зонь В.В. 2010 4662
60 Сімейне право(для бакалаврів) Порєва Л.А. 2006 2846
61 Ситуаційний менеджмент(БА, МА) Згалат-Лозинська Л.О. 2009 4198
62 Соціальна діагностика та консультування
(для бакалаврів, спеціалістів)
Пилипенко О.І. 2012 4814
63 Соціальна педагогіка Шупова Т.В. 2008 3619
64 Соціальна політика(для спеціалістів, магістрів) Мейтус В.В. 2007 2847
65 Соціальна психологія(СП) Казмиренко В.П., Виноградна О.В. 2010 4798
66 Соціальна робота(для спеціалістів) Бєдная В.Б. 2005 2267
67 Соціальна статистика(БА) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2009 4169
68 Соціальна структура суспільства(для бакалаврів) Скокова Л.Г. 2005 2395
69 Соціальна філософія Бєдная В.Б. 2006 2749
70 Соціальний моніторинг(для магістрів) Кириленко О.М. 2004 1812
71 Соціальні технології Судаков В.І., Петренко-Лисак А.О 2006 2481
72 Соціальні технології(для БА) Сурмін Ю.П. 2008 3387
73 Соціально-педагогічна профілактика правопорушень
(для спеціалістів, магістрів)
Головко Н.І. 2003 1438
74 Соціологічний практикум(для бакалаврів, спеціалістів) Петренко-Лисак А.О. 2009 4199
75 Соціологія девіантної поведінки(для бакалаврів, спеціалістів) Макаренко Є.М. 2005 2365
76 Соціологія економіка(БА) Нельга Т.О. 2009 4112
77 Соціологія засобів масової інформації Наумова М.Ю. 2005 1909
78 Соціологія комунікацій(для бакалаврів) Наумова М.Ю., Червінська Т.Г. 2005 1908
79 Соціологія культури Ручка А.О., Петренко-Лисак А.О 2006 2517
80 Соціологія організації та управління
(для бакалаврів, спеціалістів)
Кириленко О.М. 2005 2060
81 Соціологія особистості(для магістрів) Нельга Т.О. 2009 4200
82 Соціологія села(для спеціалістів) Головко Б.А. 2007 2975
83 Соціологія сім'ї(для БА) Нельга Т.О. 2008 3817
84 Соціологія сім'ї та молоді Нельга Т.О. 2006 2753
85 Соціологія сім'ї та шлюбу(для спеціалістів, магістрів) Кириленко О.М. 2005 1913
86 Спеціальні психологічні теорії(БА) Петренко-Лисак А.О. 2009 4038
87 Статистика праці та зайнятості(для спеціалістів, магістрів) Нельга Т.О. 2004 1828
88 Сучасні соціологічні теорії(для спеціалістів) Вировий В.І. 2007 2942
89 Сучасні технології соціальної роботи(для магістрів) Пилипенко О.І. 2004 1701
90 Теорія антропосоціогенезу(БА) Нестеренко О.О., Туриніна О.Л. 2009 4066
91 Теорія і практика менеджменту(для БА) Згалат-Лозинська Л.О. 2009 3760
92 Теорія і практика підприємства(БА) Діденко О.А. 2009 3785
93 Теорія пізнання (БА) Кретов А.І. 2011 4393
94 Теорія систем і системний аналіз Чорней Р.К. Чорней Н.Б. 2009 4137
95 Теорія соціальних змін(для БА) Сурмін Ю.П. 2008 3241
96 Теорія соціального управління(для бакалаврів, магістрів) Петренко-Лисак А.О. 2005 2697
97 Теорія соціальної роботи(для бакалаврів) Бєдная В.Б. 2005 2399
98 Технології соціальних досліджень(для магістрів) Халамендик В.Б., Нестеренко О.О. 2008 3242
99 Технологія соціальної роботи(для бакалаврів) Вайнола Р.Х. 2005 1816
100 Тренінг психлології спілкування(для БА) Солодчук С.Є. 2009 3762
101 Трудове право і право соціального забезпечення
(для бакалаврів, спеціалістів)
Грузінова Л.П., Вишновецька С.В. 2005 2023
102 Українознавство Кононенко П.П.,    Пономаренко А.Ю.,  Князюк Т.Г. 2004 2019
103 Управління персоналом Колпаков В.М. 2005 896
104 Цивільне та сімейне право Прилуцький Р.Б. 2009 4140
105 Цивільний процес(для БА) Порєва Л.А. 2008 3140
Методичні рекомендації
106 Контрольні завдання з дисципліни «Економічна теорія» (для бакалаврів неекономічного напряму) Руденко Н.В. 2006 2547
107 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Економічна соціологія та соціологія праці;(БА) Нельга Т.О. 2010 4251
108 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Основи економічної теорії;(БА) Руденко Н.В. 2010 4256
109 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Методи збору соціологічної інформації;(БА) Петренко-Лисак А.О. 2010 4253
110 Методичне забезпечення контролю знань  з дисципліни ;Менеджмент;(для бакалаврів, спеціалістів) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
111 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Деонтологія;(БА) Тарасенко Л.Г. 2009 3905
112 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Державне управління та місцеве самоврядування;(СП) Ящуринський Ю.В. 2009 3559
113 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Економічна теорія;(БА) Осокіна В.В. 2009 3690
114 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Етнопсихологія;(БА, МА) Льовочкіна А.М. 2009 3738
115 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Конфліктологія; Охременко О.Р. 2009 3662
116 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Соціальна діагностика та консультування;(СП) Фролова Т.В. 2009 3992
117 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Теорія і практика підприємництва;(БА) Діденко О.А. 2009 3824
118 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Інтернет-технології;(для бакалаврів) Тарнавський Ю.А. 2007 3029
119 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Інформатика; та ;Основи інформатики та обчислювальної техніки;(для бакалаврів)  Карпенко С.Г. 2007 3022
120 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Основи інформатики та комп'ютерної техніки;  та ;Інформатика та комп'ютерна техніка;(для бакалаврів) Сіницький М.Є. 2007 3024
121 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Адміністративне право;(для БА, СП) Бортник В.А. 2008 3174
122 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Загальна психологія;(для БА, СП) Пасічняк Р.Ф. 2007 2998
123 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Цивільне та сімейне право; Прилуцький Р.Б. 2008 3400
124 Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни ;Математичні методи в соціології; Чорней Р.К. 2009 4031
125 Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни ;Статистика праці;(БА) Захожай В.Б.,Ткач Б.П. 2009 3581
126 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Валеологія;(БА) Тарасенко Л.Г. 2009 3903
127 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Загальна педагогіка;(БА) Найдьонов І.М. 2009 3519
128 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Основи демографії;(БА) Дорошенко Л.С. 2009 4078
129 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Психодіагностика;(БА) Мельничук О.Б. 2009 3805
130 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Система соціального забезпечення та соціальної підтримка;(БА) Утвенко В.В., Мельниченко Д.В. 2009 4018
131 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Соціальна педагогіка;(БА) Харченко Н.В. 2009 3806
132 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Соціологія управління;(БА, МА) Вировий В.І. 2009 3580
133 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Теорія і практика менеджменту;(БА) Згалат-Лозинська Л.О. 2009 3846
134 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни ;Соціальна філософія;(СП, МА) Применко О.Б. 2009 3925
135 Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Соціальна політика»(для спеціалістів, магістрів) Макаренко Е.М. 2006 2728
136 Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Соціологія культури»(для спеціалістів, магістрів) Ручка А.О., Петренко-Лисак А.О 2006 2501
137 Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни ;Загальна психодіагностика;(для БА) Мельничук О.Б. 2008 3182
138 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Історія міжнародних відносин;(для бакалаврів) Хижняк І.А. 2007 3001
139 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Історія держави і права України;(для бакалаврів) Іванов В.М. 2007 2882
140 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Кримінальне право;(Загальна частина) (для бакалаврів) Пелих О.Л. 2007 2884
141 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Кримінальне право; (Особлива частина)(для бакалаврів) Александров Ю.В. 2007 2885
142 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Методика викладання соціології;(для магістрів) Петренко-Лисак А.О. 2007 3048
143 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Соціальна психологія;(для бакалаврів) Охременко О.Р. 2007 3051
144 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Актуальні проблеми соціальної психології;(для СП, МА) Грись А.М. 2008 3253
145 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Візуальна психодіагностика;(для БА, СП) Шопша О.Л. 2008 3190
146 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Загальна психодіагностика;(для БА) Мельничук О.Б. 2007 3091
147 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Кримінологія;(для БА) Семаков Г.С. 2008 3263
148 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Основи психологічного консультування;(для БА, СП) Шопша О.Л. 2008 3201
149 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Психологія девіантної поведінки;(для СП) Охременко О.Р. 2007 2966
150 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Психологія праці;(для БА) Охременко О.Р. 2007 2967
151 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Соціальна статистика; Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2007 3204
152 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Українська ділова мова;(для БА) Волошина Т.М. 2008 3279
153 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Всесвітня історія; ч.1-2 Вітолін О.М. 2008 3469
154 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Всесвітня історія; ч.І-ІІ Утвенко В.В. 2008 3432
155 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Засоби масової комунікації; Касьянова С.П. 2008 3434
156 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Соціальні технології; Петренко-Лисак А.О. 2008 3381
157 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Біологія людини;(для БА) Тарасенко Л.Г. 2009 4004
158 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення дипломних робіт  зі спеціальностей ;Психологія;, ;Соціологія;, ;Соціальна робота;, ;Соціальна педагогіка; Охременко О.Р. 2007 2860
159 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення магістерських робіт  зі спеціальностей ;Психологія;, ;Соціологія;, ;Соціальна робота;, ;Соціальна педагогіка; Охременко О.Р. 2007 2858
160 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія пізнання" (БА) Кретов А.І. 2011 4482
161 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія соціології" (БА) Вировий В.І. 2011 4476
162 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія соціальної роботи" (БА) Барановська О.В. 2011 4465
163 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи соціального гувернерства" (БА) Гайдукевич В.І. 2011 4424
164 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціологія політики" (БА) Барматова С.П. 2013 4898
165 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціологія девіантної поведінки" (БА) Зонь В.В. 2012 4530
Програми практик
166 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Соціальна робота»(для бакалаврів) Курач Л.І. 2005 2132
167 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Соціальна робота»(для молодших спеціалістів) Курач Л.І. 2005 2131
168 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Соціальна робота»(для бакалаврів) Курач Л.І. 2005 2137
169 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Соціальна робота»(для магістрів) Курач Л.І. 2005 2163
170 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Соціальна робота»(для спеціалістів) Бєдная В.Б. 2005 2164
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013