ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Психологія
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Актуальні проблеми психологічної корекції(МА) Льовочкіна А.М. 2009 4384
2 Актуальні проблеми загальної та візуальної психодіагностики(для спеціалістів,магістрів) Туриніна О.Л. 2005 1601
3 Актуальні проблеми психотерапії (СП) Вакуліч Т.М. 2009 4026
4 Актуальні проблеми соціальної психології Пасічняк Р.Ф. 2006 2629
5 Актуальні проблеми сучасної медичної психології(для спеціалістів,магістрів) Багрій Я.Т. 2007 2919
6 Анатомія та еволюція нервової системи(для бакалаврів,спеціалістів) Траченко В.А. 2007 2920
7 Антропологія (для бакалаврів,спеціалістів) Шупова Т.В. 2009 4043
8 Введення в теологію(МА) Чернишов В.М. 2010 4644
9 Візуальна психодіагностика Туриніна О.Л. 2006 2449
10 Вікова психологія(для бакалаврів) Пасічняк Р.Ф. 2007 3066
11 Вікова та педагогічна психологія(для бакалаврів,спеціалістів) Туриніна О.Л. 2009 3967
12 Воєнна психологія(для БА) Левченко М.О. 2008 3296
13 Вступ до спеціальності (для бакалаврів спеціальності «Психологія»спеціалізації «Практична психологія») Коломінський Н.Л.,Туриніна О.Л. 2010 4548
14 Вступ до спеціальності «Психологія» (спеціалізація «Медична психологія») (для бакалаврів) Федосова Л.О. 2010 4547
15 Геронтопсихологія (для магістрів) Чуприков А.П.,Соколовська Д.А. 2007 2987
16 Демографія(для бакалаврів) Дорошенко Л.С. 2006 2454
17 Деонтологія (для бакалаврів) Івлев В.В. 2005 1122
18 Дефектологія(БА) Прокопович Є.М. 2009 4417
19 Дитяча психологія та патопсихологія (для бакалаврів,спеціалістів) Федосова Л.О. 2009 4044
20 Диференційна психологія(для бакалаврів) Туриніна О.Л. 2009 4618
21 Економічна психологія(для спеціалістів) Ложкін Г.В.,Петровська Т.В. 2012 2712
22 Експериментальна психологія(для бакалаврів) Бондарчук О.І. 2010 4300
23 Експериментальна психологія(для спеціалістів,магістрів) Бондарчук О.І. 2006 2456
24 Етика ділового спілкування(для БА) Касьянова С.П. 2007 2922
25 Етнопсихологія Льовочкіна А.М. 2006 2633
26 Загальна педагогіка Найдьонов І.М. 2008 3494
27 Загальна психодіагностика(БА) Льовочкіна А.М. 2009 4619
28 Загальна психологія(для бакалаврів,спеціалістів) Бондарчук О.І. 2009 4301
29 Зоопсихологія та порівняльна психологія(БА) Шупова Т.В. 2010 4000
30 Інженерна психологія(БА) Повякель Н.І.,Ложкін Г.В. 2012 4159
31 Інтернет-системи у психології (для спеціалістів,магістрів) Тарнавський Ю.А. 2005 2020
32 Історія психології(БА) Кузнецова Т.В. 2009 4185
33 Історія психології та психологічних вчень(для бакалаврів,магістрів іншого напряму) Кузнецова Т.В. 2009 4273
34 Історія християнської церкви Ящук Я.С. 2005 1302
35 Клінічна психологія(для БА) Прокопович Є.М.,Вакуліч Т.М. 2007 2947
36 Клінічний психоаналіз(для спеціалістів,магістрів) Євчук С.І.,Рокета Т.О. 2009 4621
37 Конфліктологія(для бакалаврів,магістрів) Ложкін Г.В.,Петровська Т.В. 2006 2722
38 Математична статистика(БА) Дюженкова О.Ю. 2009 3735
39 Медична і лабораторна техніка(для спеціалістів,магістрів) Чуприков А.П.,Марков Ю.І. 2005 1836
40 Медична психологія (для бакалаврів,спеціалістів) Вакулич Т.М. Прокопович Є.М. 2009 4050
41 Менеджмент(для бакалаврів) Баєва О.В. 2007 2997
42 Методика викладання медичної психології(для магістрів) Древіцька О.О. 2005 3076
43 Методика викладання психології (МА) Кузнецова Т.В.,Соловієнко В.О. 2013 4053
44 Методика викладання у вищій школі Бєдная В.Б. 2006 2730
45 Методика проведення психологічної експертизи(для бакалаврів) Ткач Р.М. 2005 1293
46 Методика проведення психологічної експертизи (Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології )(БА) Шопша О.Л. 2009 4419
47 Методологія і методи психологічних досліджень(для БА) Суська О.О. 2008 3314
48 Наркологія(для бакалаврів,спеціалістів) Мішиєв В.Д. 2009 4625
49 Наркологія та залежні стани(для спеціалістів,магістрів) Лобанов С.О.,Вакуліч Т.М. 2009 4626
50 Нейропсихологія(для бакалаврів,спеціалістів) Чуприков А.П.,Лактіонов П.Є. 2009 4627
51 Організація діяльності психологічних служб(для бакалаврів) Москальова А.С. 2009 4192
52 Основи антропогенезу(для СП) Туриніна О.Л., Нестеренко О.О. 2008 3351
53 Основи біології та генетика людини(БА) Прокопович Є.М.,Тарасенко Л.Г. 2009 3752
54 Основи демографії (БА) Дорошенко Л.С. 2010 4310
55 Основи медичних знань(для БА) Траченко В.А.,Тарасенко Л.Г. 2008 3318
56 Основи паблік рилейшнз(БА) Суська О.О. 2010 4779
57 Основи підприємницької діяльності Берестецька Л.М. 2005 2259
58 Основи психоаналізу (для бакалаврів) Євчук С.І.,Рокета Т.О. 2009 4629
59 Основи психогенетики Тарасенко Л.Г. Древіцька О.О. 2008 3394
60 Основи психологічного консультування(для бакалаврів,спеціалістів) Льовочкіна А.М. 2006 2736
61 Основи психологічної корекції(для бакалаврів,спеціалістів) Льовочкіна А.М. 2006 2737
62 Основи психологічної практики практична психологія) Варлакова Є.О. 2008 3385
63 Основи психотерапії(БА) Вакуліч Т.М. 2009 4054
64 Основи сімейного консультування(для бакалаврів) Варлаков Є.О. 2010 4854
65 Основи християнської моралі Шишковський Е.С. 2005 1295
66 Паблік рилейшнз Слісаренко І.Ю. 2005 560
67 Патопсихологія(для бакалаврів,спеціалістів) Прокопович Є.М.,Лобанов С.О.,Соколовська Д.Л. 2009 4630
68 Педагогічна психологія(БА) Туриніна О.Л.,Коломінський Н.Л. 2009 3985
69 Політична психологія Сусська О.О. 2006 2738
70 "Политическая психология (русск.) (БА, МА)" Нестеренко Е.О. 2013 5296
71 Порівняльна психологія(для бакалаврів,магістрів) Шупова Т.В. 2006 2739
72 Практикум із загальної психології (для бакалаврів) Туриніна О.Л. 2010 4572
73 Практикум із психології(для бакалаврів,спеціалістів) Туриніна О.Л. 2006 2476
74 Пропедевтика психічних хвороб (для бакалаврів) Прокопович Є.М.,Лобанов С.О. 2009 4060
75 Психогенетика(для БА) Древіцька О.О.,Тарасенко Л.Г. 2008 3120
76 Психогенетика(для бакалаврів,спеціалістів) Древіцька О.О. 2005 1260
77 Психодіагностика(БА) Льовочкіна А.М. 2013 4197
78 Психологічне консультування(для бакалаврів,спеціалістів) Льовочкіна А.М. 2006 2650
79 Психологічне консультування в системі освіти(БА) Льовочкіна А.М. 2009 4391
80 Психологічна корекція (БА) Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. 2009 4439
81 Психология управления (русск.) (БА, МА) Грись А.М. 2012 5303
82 Психологія сексуальності Тарасенко 2009 3758
83 Психологічний супровід процесу виховання(для БА) Митник О.Я. Шопша О.Л. 2008 3386
84 Психологічна служба(СП) Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. 2009 4440
85 Психологічні основи профорієнтації (для бакалаврів,спеціалістів) Туриніна О.Л. 2010 4857
86 Психологічні проблеми важковиховуваності(для магістрів) Бондарчук О.І. 2005 2364
87 Психологія вищої школи(для магістрів) Туриніна О.Л. 2006 2651
88 Психологія девіантної поведінки(для спеціалістів) Бондарчук О.І. 2006 2652
89 Психологія культури(для магістрів) Кузнецова Т.В. 2006 2653
90 Психологія малих груп(для магістрів) Туриніна О.Л. 2005 1600
91 Психологія масової поведінки(для спеціалістів) Пасічняк Р.Ф. 2006 2654
92 Психологія медичної праці(для бакалаврів,спеціалістів) Прокопович Є.М. Горачук В.В. Лобанов С.О 2007 2938
93 Психологія менеджменту в медицині(для СП) Горанчук В.В. 2007 3013
94 Психологія особистості (для бакалаврів,магістрів) Бондарчук О.І. 2009 4313
95 Психологія праці (БА) Туриніна О.Л. 2009 4165
96 Психологія сім'ї (для бакалаврів,магістрів) Бастун Н.А. 2009 4314
97 Психологія спільної діяльності(для бакалаврів) Зонь В.В. 2010 4663
98 Психологія творчості(для бакалаврів,магістрів) Туриніна О.Л. 2010 4635
99 Психологія травмуючих ситуацій(для спеціалістів) Льовочкіна А.М. 2006 2657
100 Психологія управління(для МА) Грись А.М. 2008 3352
101 Психолого-управлінське консультування(для магістрів) Карамушка Л.М.,Коломінський Н.Л. 2006 2658
102 Психологія шкільного віку Літвак К.А. 2010 3987
103 Психофізіологія(для БА) Філіппов М.М. 2007 3121
104 Робота психолога з батьками(БА) Кузнєцова Т.В. 2009 4061
105 Соціальна психологія(СП) Казмиренко В.П.,Виноградна О.В. 2010 4798
106 Соціальна робота Бєдная В.Б. 2005 2267
107 Специфіка клініко-психологічної роботи(для СП) Прокопович Є.М.,Горачук В.В.,Лобанов С.О. 2007 3125
108 Судова психіатрія(для спеціалістів,магістрів) Жабокрицький С.В.,Прокопович Є.М. 2004 1956
109 Судова психологія(для БА) Федосова Л.О. 2007 3128
110 Судово-психологічна експертиза(СП,МА) Жабокрицький С.В. 2010 4699
111 Суїцидологія (для бакалаврів,магістрів) Прокопович Е.М. 2009 4064
112 Сучасні методи психологічної корекції в системі освіти(для СП) Льовочкіна А.М. 2008 3286
113 Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоров'я Вакуліч Т.М. 2009 4065
114 Сучасні методи психологічної корекції(СП) Льовочкіна А.М. 2009 4202
115 Сучасні проблеми психологічного консультування(для спеціалістів,магістрів) Льовочкіна А.М. 2007 3129
116 Сучасні напрями зарубіжної психології(МА) Льовочкіна А.М. 2009 4203
117 Теорія і практика психотренінгу(для бакалаврів) Гірник А.М.,Туриніна О.Л. 2009 4639
118 Теорія ймовірностей і математична статистика (для бакалаврів,спеціалістів спеціальності «Психологія») Чорней Р.К.,Телейко А.Б. 2005 1192
119 Технології медико-психологічних досліджень(для магістрів) Чуприков А.П.,Прокопович Е.М.,Лобанов С.О. 2004 3132
120 Теоретико-методологічні проблеми психології(МА) Курганов К.В. 2010 4452
121 Трудове право і право соціального забезпечення Новосельська І.В. 2009 4041
122 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М. 2005 896
123 Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності(для БА) Філіппов М.М.,Власенко М.М. 2008 3138
124 Філософія психології Применко О.Б. 2010 4579
125 Цивільна оборона Вольвач Ф.В. 2009 4139
126 Юридична психологія(для спеціалістів,магістрів) Іванова О.В. 2005 1688
Методичні рекомендації
127 Антропологія(для бакалаврів) Сегеда С.П. 2006 2522
128 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Дитяча психологія та патопсихологія (СП) Федосова Л.О. 2009 4430
129 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія масової поведінки(СП) Суська О.О. 2009 4400
130 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Методика проведення психологічної експертизи(БА,СП) Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. 2009 4397
131 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Сучасні напрями зарубіжної психології (МА) Льовочкіна А.М. 2009 3802
132 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Практикум із загальної психології (БА) Турініна О.Л. 2010 4401
133 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Диференціальна психологія(БА) Суська О.О. 2010 4422
134 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія шкільного класу(БА) Літвак К.А. 2010 4433
135 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія травмуючих ситуацій(СП) Барановська О.В. 2010 4463
136 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія організацій(МА) Грись А.М. 2010 4244
137 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Сучасні методи психологічної корекції(СП,МА) Мілютіна К.Л. 2010 4035
138 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи дефектології (СП) Прокопович Є.М. 2010 4508
139 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Теоретико-методологічні проблеми психології(МА) Курганов К.В. 2010 4454
140 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Порівняльна психологія(БА,СП) Шупова Т.В. 2010 4003
141 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Вступ до спеціальності Психологія(Мед. психологія (БА) Федосова Л.О. 2010 4751
142 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологічний спецпрактикум по спецкурсам(БА,МА) Шопша О.Л. 2010 4602
143 Методичні рекомендації щодо забеспечення самостійної роботи "Психологія сексуальності" Карачевська 2009 4016
144 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни Менеджмент(для бакалаврів,спеціалістів) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
145 Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Антропологія»(для бакалаврів,спеціалістів) Сегеда С.П. 2006 2496
146 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Організація діяльності психологічних служб(БА) Мельничук О.Б. 2009 3770
147 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентівз дисципліни Філософія психології(БА) Глушко Т.П. 2009 4088
148 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентівз дисципліни Психологічне консультування в системі освіти(БА) Москальова А.С. 2009 3867
149 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни Актуальні проблеми психологічної корекції Мілютіна К.Л. 2009 4030
150 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Вікова психологія(БА) Шопша О.Л. 2009 3709
151 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Деонтологія Тарасенко Л.Г. 2009 3905
152 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Економічна психологія Петровська Т.В. 2009 3592
153 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Економічна теорія(БА) Осокіна В.В. 2009 3690
154 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Етнопсихологія (БА,МА) Льовочкіна А.М. 2009 3738
155 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Інженерна психологія(БА) Брюховецька О.В. 2009 4074
156 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Історія психології та психологічних вчень(БА) Шопша О.Л. 2009 3503
157 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Конфліктологія(БА) Охременко О.Р. 2009 3662
158 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи біології і генетики людини Тарасенко Л.Г. 2009 3915
159 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Педагогічна психологія Шопша О.Л. 2009 3723
160 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Практикум з психології(БА) Туриніна О.Л. 2009 3597
161 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологічна корекція (БА) Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. 2009 3989
162 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологічне консультування (БА) Варлакова Є.О. 2009 3771
163 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологічний супровід процесу виховання(БА) Митник О.Я.,Шопша О.Л. 2009 3718
164 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологічні основи профорієнтації (СП) Зубатій Н.П. 2009 3740
165 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія сім'ї(БА) Солодчук С.Є. 2009 3598
166 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія спільної діяльності(БА,СП) Суська О.О. 2009 3547
167 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психолого-управлінське консультування Туриніна О.Л. 2009 4034
168 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Робота психолога з батьками (БА) Шопша О.Л. 2009 4095
169 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Сучасні проблеми психологічного консультування(СП,МА) Варлакова Є.О. 2009 3666
170 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Теорія і практика психотренінгу Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. 2009 3997
171 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Тренінг психології спілкування (БА) Солодчук С.Є. 2009 3896
172 Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни Математична статистика (БА) Дюженкова О.Ю.,Чорней Р.К. 2009 3836
173 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентівз дисципліни Патопсихологія(БА,СП) Вакуліч Т.М. 2009 3919
174 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентівз дисципліни Основи психогенетики(СП) Тарасенко Л.Г. 2009 3917
175 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентівз дисципліни Актуальні проблеми психотерапії (БА,СП) Вакуліч Т.М. 2009 3901
176 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентівз дисципліни Основи психотерапії (БА,СП) Вакуліч Т.М. 2009 3918
177 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентівз дисципліни Технології медико-психологічних досліджень(МА) Вакуліч Т.М. 2009 4021
178 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Актуальні проблеми психіатрії(СП,МА) Тарасенко Л.Г. 2009 3900
179 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Актуальні проблеми сучасної медичної психології(СП,МА) Карачевська О.Л. 2009 3902
180 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Антропологія (БА) Туриніна О.Л.,Нестеренко О.О. 2009 3635
181 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Геронтопсихологія(СП,МА) Тарасенко Л.Г. 2009 3904
182 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Дефектологія (СП) Вакуліч Т.М. 2009 4006
183 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Дитяча психологія та патопсихологія (БА,СП) Федосова Л.О. 2009 4007
184 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Загальна педагогіка Найдьонов І.М. 2009 3519
185 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Історія психології Шопша О.Л. 2009 3520
186 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Клінічна психологія(БА,СП) Вакуліч Т.М. 2009 3909
187 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Клінічний психоаналіз(БА,СП) Багрій Я.Т. 2009 4103
188 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Медична психологія Вакуліч Т.М. 2009 3910
189 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Методика викладання медичної психології(МА) Карачевська О.Л. 2009 4127
190 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Методика викладання у вищій школі (МА) Найдьонов І.М. 2009 3695
191 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Наркологія,Наркологія та залежні стани(БА,СП) Тарасенко Л.Г. 2009 4013
192 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Нейропсихологія(БА) Тарасенко Л.Г. 2009 3912
193 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи антропогенезу (СП) Туриніна О.Л.,Нестеренко О.О. 2009 3721
194 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи демографії(БА) Дорошенко Л.С. 2009 4078
195 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи психоаналізу(СП) Багрій Я.Т. 2009 4105
196 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи психології менеджменту в освіті(БА) Найдьонов І.М. 2009 4106
197 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг(БА) Федосова Л.О. 2009 4014
198 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Пропедевтика психічних хвороб(СП,МА) Тарасенко Л.Г. 2009 3921
199 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психогенетика (БА) Тарасенко Л.Г. 2009 3923
200 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психодіагностика(БА) Мельничук О.Б. 2009 3805
201 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологічна служба(БА) Мельничук О.Б. 2009 3779
202 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія особистості(БА) Мельничук О.Б. 2009 3844
203 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Специфіка клініко-психологічної роботи (БА,СП) Вакуліч Т.М. 2009 3926
204 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Судово-психологічна експертиза(БА,СП) Вакуліч Т.М. 2009 3927
205 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Фізіологія і психологія праці(БА,СП) Тарасенко Л.Г. 2009 3928
206 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни Соціальна філософія(СП,МА) Применко О.Б. 2009 3925
207 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи інформатики та комп'ютерної техніки та Інформатика та комп'ютерна техніка(для бакалаврів) Сіницький М.Є. 2007 3024
208 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Вікова та педагогічна психологія(для бакалаврів,магістрів) Пасічняк Р.Ф. 2007 3026
209 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Інформатика та Основи інформатики та обчислювальної техніки(для бакалаврів) Карпенко С.Г. 2007 3022
210 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Загальна психологія(для БА,СП) Пасічняк Р.Ф. 2007 2998
211 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Зоопсихологія та порівняльна психологія Шупова Т.В. 2008 3409
212 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи психологічної практики (практична психологія) Варлакова Є.О. 2008 3402
213 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія спорту Солодчук С.Є. 2008 3331
214 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Трудове право та право соціального забезпечення Новосельська І.В. 2008 3333
215 Методичні рекомендації до підготовки дипломних (кваліфікаційних) робіт з психології(для магістрів) Туриніна О.Л. 2003 1506
216 Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни Математичні методи в психології(для БА) Телейко А.Б.,Чорней Р.К. 2008 3179
217 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Політична психологія(для бакалаврів) Охременко О.Р. 2007 2964
218 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Соціальна психологія(для бакалаврів) Охременко О.Р. 2007 3051
219 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Актуальні проблеми соціальної психології(для СП,МА) Грись А.М. 2008 3253
220 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Введення в теологію(для МА) Коцар С.В. 2008 3175
221 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Вступ до спеціальності(для БА спеціальності Психологія,Практична психологія) Москальова А.С. 2007 3192
222 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Демографія(для БА) Дорошенко Л.С. 2008 3257
223 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Експериментальна психологія(для БА) Бондарчук О.І. 2008 3193
224 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Етика ділового спілкування(для БА,СП) Касьянова С.П. 2008 3260
225 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Загальна психодіагностика(для БА) Мельничук О.Б. 2007 3091
226 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Маркетинг(для БА) Власенко О.О.,Марченко С.М.,Диніна К.С. 2007 2959
227 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи менеджменту(для БА) Фетісова Н.І. 2008 3341
228 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи психологічного консультування(для БА,СП) Шопша О.Л. 2008 3201
229 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи християнської моралі(для БА) Коцар С.В. 2007 3202
230 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія культури(для БА,МА) Кузнецова Т.В.,Нестеренко О.О. 2008 3270
231 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія малих груп(для МА) Смольська Л.М. 2008 3271
232 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія медичної праці(для БА) Горачук В.В. 2008 3272
233 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія менеджменту в медицині(для БА) Горачук В.В. 2008 3273
234 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія праці(для БА) Охременко О.Р. 2007 2967
235 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психологія управління(для БА) Грись А.М. 2008 3274
236 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Психофізіологія(для БА) Філіппов М.М. 2008 3098
237 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Фізіологія центральної нервової діяльності(для БА) Філіппов М.М. 2007 3104
238 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Військова психологія Левченко М.О. Сипливий А.М. 2008 3368
239 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Воєнна психологія Сипливий А.М. Левченко М.О. 2008 3369
240 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Соціальна екологія Вольвач Ф.В. 2008 3445
241 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення дипломних робіт зі спеціальностей Психологія,Соціологія,Соціальна робота,Соціальна педагогіка Охременко О.Р. 2007 2860
242 Методичні рекомендації щодо написання та оформлення магістерських робіт зі спеціальностей Психологія,Соціологія,Соціальна робота,Соціальна педагогіка Охременко О.Р. 2007 2858
243 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни Основи підприємницької діяльності(для бакалаврів) Берестецька Л.М. 2007 3050
244 Методичні рекомендації щодо семінарських та практичних занять з дисципліни Загальна психодіагностика(для БА) Мельничук О.Б. 2008 3182
245 Методичні рекомендації щодо семінарських та практичних занять з дисципліни Загальна психологія(для БА) Ануфрієва Н.М. 2007 3183
246 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Психологія» спеціалізації «Медична психологія»(для бакалаврів) Чуприков А.П.,Лобанов О.С.,Прокопович Є.М. 2005 2145
247 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Психологія» спеціалізації «Практична психологія»(для бакалаврів) Туриніна О.Л. 2006 2624
248 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Психологія»(для бакалаврів) Туриніна О.Л. 2005 2167
249 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Психологія» спеціалізації «Медична психологія» (для бакалаврів) Лобанов С.О.,Кузнєцов І.В. 2006 2627
250 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Психологія» спеціалізації «Медична психологія»(для магістрів) Чуприков А.П.,Лобанов О.С.,Прокопович Є.М. 2005 2138
251 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Психологія» спеціалізації «Практична психологія» (для магістрів) Туриніна О.Л. 2006 2625
252 Програма переддипломної практики студентів спеціальності Психологія спеціалізації Медична психологія (для спеціалістів перепідготовки) Чуприков А.П.,Лобанов О.С. 2006 2626
253 Програма переддипломної практики студентів спеціальності Психологія спеціалізації Медична психологія(для спеціалістів) Чуприков А.П.,Лобанов О.С. 2006 2628
254 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Психологія»
(для спеціалістів)
Туриніна О.Л. 2005 2140
255 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Психологія» спеціалізації «Практична психологія»(для спеціалістів перепідготовки) Туриніна О.Л. 2006 2623
256 Типові завдання з дисципліни Трудове право та право соціального забезпечення Новосельська І.В. 2008 3419
257 Фізіологія нервової системи і вищої нервової діяльності
(для бакалаврів,спеціалістів,до іспиту)
Філіппов М.М. 2001 867
Програми практик
258 Програма переддипломної практики студентів спеціальності Психологія (спеціалізації Практична психологія)(СП) Туриніна О.Л. 2010 4728
259 Програма навчальної праткики студентів спеціальності Психологія (Практична психологія)(БА) Туриніна О.Л. 2010 4725
260 Програма виробничої практики студентів напряму Психологія спеціалізації Медична сихологія(БА) Чуприкова О.Г. 2010 4786
261 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності Психологія спеціалізації Медична психологія(МА) Чуприкова О.Г. 2010 4097
262 Програма переддипломної практики студентів спеціальності Психологія спеціалізації Медична психологія(СП) Чуприков А.П.,Лобанов С.О. 2010 4812
263 Програма виробничої практики студентів напряму Психологія спеціалізації Практична психологія(БА) Туриніна О.Л. 2010 4720
264 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності Психологія спеціалізації Практична психологія (МА) Туриніна О.Л. 2010 4732
265 Програма навчальної практики студентів спеціальності Психологія спеціалізації Медична психологія(МА) Чуприков О.Г. 2010 4790
266 Психологічний спецпрактикум по спецкурсам(БА,МА) Туриніна О.Л. 2010 4541
267 Програма виробничої практики зі спеціальності Соціальна робота(БА) Лохвицька Л.В. 2009 3652
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013