ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність: Правознавство. Правоохоронна діяльність
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Аграрне право(для бакалаврів) Міхатуліна О.М. 2009 4181
2 Актуальні питання права інтелектуальної власності(МА) Перець В.І. 2009 3966
3 Адвокатура і нотаріат в Україні(для бакалаврів) Кондракова С.П. 2006 2524
4 Адвокатура України (БА) Кондракова С.П. 2012 4705
5 Адміністративна відповідальність(для бакалаврів) Бородін І.Л. 2009 4174
6 Адміністративна юрисдикція(для спеціалістів, магістрів) Осадчий М.М. 2006 2487
7 Адміністративне право України(для БА) Бортник В.А. 2009 4042
8 Административное право (русск.) (БА) Бортник В.А. 2012 5286
9 Адміністративний процес (СП) Барилюк В.І. 2011 4963
10 Актуальні проблеми цивільного права (МА) Прилуцький Р.Б. 2013 4983
11 Актуальні проблеми корпоративного права(для магістрів) Нескороджена Л.Л. 2006 2526
12 Актуальні проблеми міжнародного права(для спеціалістів, магістрів) Мацко А.С. 2004 1504
13 Актуальні проблеми міжнародного права(для СП, МА) Шашкова-Журавель І.О. 2008 3322
14 Актуальні проблеми судочинства і судоустрою України(для бакалаврів, спеціалістів) Бойко В.Ф. 2004 1798
15 Актуальні проблеми теорії держави і права(для БА, МА) Волинка К.Г., Дьоміна О.С. 2009 4177
16 Арбітраж в Україні та зарубіжних країнах(для спеціалістів спеціальності «Правознавство») Кісілевич О.М. 2004 1645
17 Банківська безпека(для бакалаврів) Роздобутько В.В. 2006 2528
18 Банківська справа(для бакалаврів, спеціалістів) Кушнір О.М. 2006 2529
19 Банківське право(БА) Муравйов К.В. 2009 4208
20 Біржове право України(БА) Волосович С.В. 2009 4155
21 Бухгалтерський облік та експертиза(для бакалаврів напряму «Право») Пономаренко В.В., Базась М.Ф. 2005 1309
22 Бухгалтерський облік та судова експертиза(для БА) Проданчук М.А., Тропіна І.В. 2008 2985
23 Бюджетне та страхове право(для бакалаврів) Волосович С.В. 2009 4156
24 Виконавче впровадження(для магістрів) Семаков Г.С. 2009 3588
25 Господарське право(БА) Журик Ю.В. 2009 4115
26 Господарський процес(для БА) Прилуцький Р.Б. 2008 3141
27 Державна служба(для бакалаврів, спеціалістів) Ящуринський Ю.В. 2005 1550
28 Державне(конституційне)право зарубіжних країн(для бакалаврів, спеціалістів) Владиченко С.Д., Хорт І.В. 2010 4218
29 Державне управління(для бакалаврів спеціалістів) Грінівецька Н.М. 2006 2532
30 Державне управління та місцеве самоврядування(для спеціалістів) Бортник В.А. 2009 4045
31 Дипломатичний протокол(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д. 2005 2390
32 Дипломатичний протокол та етикет(для бакалаврів, спеціалістів) Мацко А.С., Кісілевич О.М. 2005 2269
33 Договори у фінансово-кредитній сфері(СП) Прилуцький Р.Б. 2009 4180
34 Екологічне право(для бакалаврів, спеціалістів) Міхатуліна О.М. 2009 4181
35 Еколого-правова відповідальність(БА, СП) Міхатуліна О.М. 2009 4182
36 Житлове право (БА) Міхатуліна О.М. 2013 4984
37 Забезпечення безпеки підприємницької діяльності (БА) Низенко Е.І. 2013 4861
38 Загальна та кримінальна сексологія(для спеціалістів, магістрів) Траченко В.А. 2010 4549
39 Законодавство про банкрутство (для спеціалістів) Горбатюк Н.В. 2006 2717
40 Захист підприємницької діяльності(для БА) Левченко М.О. 2008 3299
41 Звичаєве право(МА) Іванов В.М. 2009 4214
42 Зовнішня політика в Україні(для бакалаврів, спеціалістів) Чекаленко Л.Р. 2005 2427
43 Зобов'язальне право Юлдашев О.Х., Кириченко Г.В. 2009 3941
44 Іnternet - технології(для бакалаврів, спеціалістів) Ахрамович В.М. 2009 4048
45 Інформаційне право(для магістрів) Плахотнюк Н.В., Кісі­левич-Чорнойван О.М. 2007 2838
46 Інформаційно-комунікаційний менеджмент(для спеціалістів, магістрів) Бебик В.М., Науменко О.С. 2005 2072
47 Історія держави і права зарубіжних країн(для бакалаврів, спеціалістів) Шостенко І.І. 2005 904
48 Історія держави та права України (для бакалаврів, спеціалістів) Іванов В.М. 2009 4215
49 Історія політичних і правових вчень(для бакалаврів, спеціалістів) Марчук В.П. 2005 1355
50 Історія та теорія вищої юридичної освіти (Правова педагогіка) (МА) Головко Н.І. 2011 4591
51 Історія християнської церкви(для бакалаврів) Ящук Я.С. 2005 1302
52 Конкурентне право (МА) Корчак Н.М. 2012 4706
53 Конкурентне право(для магістрів) Корчак Н.М. 2006 2543
54 Конкурентне та антимонопольне право (СП) Можаровська Н.О. 2012 4707
55 Конкурентное и антимонопольное право (СП) (русск.) Котенева А.В. 2012 5293
56 Конституційне право України(для бакалаврів, спеціалістів) Корнієнко М.І., Хорт І.В. 2009 4217
57 Корпоративне право(БА) Журик Ю.В. 2009 4092
58 Криміналістика(для бакалаврів, спеціалістів) Низенко Е.І. 2009 4160
59 Кримінальне право (БА) Александров Ю.В. 2011 4446
60 Кримінально-виконавче право(для бакалаврів) Семаков Г.С. 2006 2549
61 Кримінально-процесуальне право(для БА) Кубрак П.М. 2008 3218
62 Кримінологія(для бакалаврів, спеціалістів) Александров Ю.В. 2006 2550
63 Латинська мова(БА) Домніч В.Г. 2009 4186
64 Логіка(БА, СП) Богдановський І.В. 2009 4150
65 Медико-соціальні проблеми безпеки(для бакалаврів,спеціалістів) Багрій Я.Т. 2007 2926
66 Менеджмент(для бакалаврів напрямів підготовки 0304 «Міжнародні відносини», 0401 «Психологія», 0402 «Соціологія», 0403 «Політологія», 0601 «Право») Баєва О.В. 2005 2036
67 Методика викладання курсу правознавства(для спеціалістів, магістрів) Головко Н.І. 2010 4219
68 Методика спеціальної фізичної підготовки до професійної діяльності. Методика спеціальної фізичної підготовки Левченко М.О. 2008 3553
69 Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни Сучасні проблеми боротьби з тероризмом(для БА) Кубрак П.М. 2008 3249
70 Методологія наукового дослідження(для магістрів) Бєдная В.Б. 2006 2730
71 Методологія та організація юридичних досліджень (МА) Головко Н.І. 2012 4654
72 Митна документація(для спеціалістів) Семаков Г.С. 2001 687
73 Митна служба України Долгополов А.М. 2000 375
74 Митна справа(для бакалаврів, спеціалістів спеціальності «Правознавство») Юлдашев О.Х., Іванченко А.О. 2002 1094
75 Митне право (БА,СП) Шемчук О.О., Юлдашев О.Х. 2012 4655
76 Міграційне право (СП) Бортник В.А. 2012 4755
77 Міжнародна економіка(для бакалаврів) Дахно І.І. 2005 1325
78 Міжнародне економічне право(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В. 2007 3107
79 Міжнародне інформаційне право (БА) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2011 4656
80 Міжнародне митне право(для СП) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2008 3161
81 Міжнародне право(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В. 2006 2842
82 Міжнародне право(для бакалаврів, спеціалістів) Мацко А.С. 2005 2334
83 Міжнародне податкове право(БА) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2009 4191
84 Міжнародне приватне право Павлик Л.З. 2008 3224
85 Міжнародне співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю(для спеціалістів, магістрів) Мацко А.С. 2003 1327
86 Міжнародне торговельне право(МА) Плахотнюк Н.В. 2009 4382
87 Міжнародне фінансове право(для спеціалістів) Мацко А.С., Кісілевич О.М. 2005 1400
88 Міжнародний арбітраж(для бакалаврів) Кісілевич О.М. 2005 1642
89 Міжнародний комерційний арбітраж(БА) Плахотнюк Н.В. 2009 4220
90 Міжнародні економічні відносини(для БА, СП) Хільчевська І.Г. 2008 3225
91 Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності(для магістрів) Штефан О.О. 2004 1513
92 Міжнародно-правовий захист прав людини(для бакалаврів, спеціалістів) Шашкович-Журавель І.О. 2007 3002
93 Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини (БА) Шашкова-Журавель І.О. 2013 5221
94 Муніципальне право(для спеціалістів, магістрів) Корнієнко М.І., Хорт І.В. 2010 4221
95 Нотаріат в Україні (БА) Кондракова С.П. 2012 4708
96 Облік і аудит у банках(для бакалаврів) Кушнір О.М. 2006 2573
97 Оподаткування фізичних та юридичних осіб (БА) Качан О.О. 2012 4709
98 Організаційно-правові проблеми безпеки підприємства (СП,МА) Низенко Е.І. 2012 4710
99 Організація правоохоронної діяльності(для бакалаврів) Лісогор В.Г. 2006 2732
100 Основи долікарської допомоги(для бакалаврів) Траченко В.А. 2006 2733
101 Основи римського цивільногоправа(для бакалаврів) Ящуринський Ю.В. 2010 4312
102 Основи християнської моралі(БА) Стицяк В.Й. 2010 4658
103 Паблік рилейшнз(для бакалаврів) Слісаренко І.Ю. 2005 560
104 Патентне право (СП) Сандугей І.В. 2011 4497
105 Підприємницьке право(для бакалаврів, спеціалістів) Матюшко П.В., Можаровська Н.О. 2005 2303
106 Податкова статистика(для бакалаврів) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2004 1776
107 Порівняльне правознавство(для СП) Тюріна О.В., Шашкова-Журавель І.О. 2007 3163
108 Порівняльне правознавство (МА) Шашкова-Журавель І.О. 2011 4488
109 Порівняльне конституційне право(БА) Владиченко С.Д. 2009 3986
110 Порівняльне трудове право(для бакалаврів) Шашкова І.О. 2006 2740
111 Порівняльне цивільне та торговельне право(для СП) Нескороджена Л.А. 2008 3164
112 Право інтелектуальної власності(БА, СП) Прилуцький Р.Б., Радченко Г.О. 2009 4196
113 Право Європейського Союзу(для магістрів) Добідовська Л.О. 2007 2864
114 Право міжнародних договорів(для бакалаврів, спеціалістів) Мацко А.С., Кісілевич О.М. 2003 1332
115 Право пенсійного забезпечення(для СП) Беззуб Б.С., Вишновецька С.В. 2007 3117
116 Право соціального забезпечення (БА) Беззуб Б.С., Вишновецька С.В. 2013 4995
117 Право соціального забезпечення зарубіжних країн(для спеціалістів спеціальності «Правознавство») Грузінова Л.П. 2002 1240
118 Правова педагогіка(для магістрів) Головко Н.І. 2005 1754
119 Правова регламентація посередництва у міжнародній торгівлі(для бакалаврів, спеціалістів) Плахотнюк Н.В. 2005 2079
120 Правова статистика(для БА) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2008 3232
121 Правове регулювання антимонопольної діяльності(для спеціалістів) Можаровська Н.О. 2005 2093
122 Правове регулювання банківської діяльності(для спеціалістів) Муравйов К.В. 2009 4225
123 Правове регулювання банкрутства(для магістрів) Роздобутько В.В. 2006 2811
124 Правове регулювання вексельного обігу(для спеціалістів) Єфіменко О.В. 2005 696
125 Правове регулювання ЗЕД(для спеціалістів) Кісілевич О.М. 2007 2648
126 "Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень(Транспортне право)" Юлдашев О.Х. Кісілевич-Чорнойван О.М. Кириченко Г.В. 2013 4761
127 Правове регулювання підприємницької діяльності(для спеціалістів) Можаровська Н.О. 2010 4283
128 Правовое регулирование предпринимательской деятельности (русск.) (БА) Медведь Я.Ф. 2012 5299
129 Правовое регулирование рынка ценных бумаг (русск.) (БА) Медведев А.И. 2012 5300
130 Правове регулювання ринку цінних паперів(СП) Муравйов К.В. 2009 4224
131 Правовий захист від недобросовісної конкуренції(для магістрів) Можаровська Н.О. 2003 1291
132 Правовий захист комерційної таємниці(для бакалаврів) Можаровська Н.О. 2012 4712
133 Правовий захист прав споживачів(для спеціалістів) Можаровська Н.О. 2006 2584
134 Правовий статус керівника(для спеціалістів, магістрів спеціальності «Правознавство») Ящуринський Ю.В. 2004 1646
135 Правовий статус менеджера Павленко В.Л. 2009 3757
136 Правовий статус особи (СП) Шашкова-Журавель І.О. 2011 4693
137 Правові засади валютного регулювання(для бакалаврів) Муравйов К.В. 2009 4226
138 Правові основи інвестиційної діяльності(для спеціалістів) Марущак А.І. 2009 4164
139 Правовые основы инвестиционной деятельности (русск.) (БА) Токарь В.В. 2012 5302
140 Правові основи захисту комерційної таємниці (БА,СП) Низенко Е.І. 2013 4996
141 Правові системи сучасності (БА) Владиченко С.Д. Дьоміна О.С. 2012 4660
142 Правові основи фінансово-грошової системи України(для спеціалістів) Качан О.О. 2005 2363
143 Правові питання реабілітації інвалідів(для спеціалістів спеціальності «Правознавство») Погарченко В.А. 2002 1120
144 Правові проблеми зайнятості населення(для спеціалістів) Грузінова Л.П. 2005 2080
145 Прокурорський нагляд(для бакалаврів, спеціалістів) Кондракова С.П. 2006 2587
146 Професійна етика (БА) Головко Н.І. 2011 4661
147 Професійна психологічна підготовка працівника охоронних структур(для бакалаврів, спеціалістів) Сипливий А.М. 2006 2813
148 Профілактика правопорушень(для бакалаврів) Александров Ю.В. 2005 1492
149 Речове право(МА) Юлдашев О.Х., Киреченко Г.В. 2009 3991
150 Риторика(для магістрів) Сагач Г.М., Денисова О.І. 2004 3227
151 Сімейне право (БА) Міхатуліна О.М. 2012 4764
152 Система захисту організацій та установ(БА) Агафонов Г.Г. 2009 4167
153 Складання господарсько-процесуальних документів(для спеціалістів) Юлдашев О.Х. 2005 632
154 Складання процесуальних документів (СП) Перець В.І. 2011 4449
155 Соціально-правова держава(для спеціалістів) Волинка К.Г. 2005 1378
156 Спеціальна техніка(для бакалаврів) Низенко Е.І. 2013 4998
157 Стандартизація та сертифікація товарів і послуг(для спеціалістів) Орлов М.П., Кутліна І.Ю. 2006 2820
158 Судова психіатрія Федосова Л.О. 2009 4613
159 Судові системи та порівняльне судочинство(для СП) Нескороджена Л.А. 2008 3168
160 Судові та правоохоронні органи(БА, СП) Кондракова С.П. 2009 3237
161 Судово-бухгалтерська експертиза(для спеціалістів, магістрів) Базась М.Ф., Тропіна І.В. 2006 2594
162 Сучасна концепція соціально-правової держави(для магістрів) Волинка К.Г. 2005 1359
163 Сучасні проблеми боротьби з тероризмом(для БА) Кубрак П.М. 2008 3239
164 Теорія держави і права(для бакалаврів, спеціалістів) Волинка К.Г., Дьоміна О.С. 2009 4231
165 Теорія і практика аргументації(для бакалаврів) Кубрак П.М. 2006 2598
166 Теорія парламентаризму(для магістрів) Зеленько Г.І. 2005 1801
167 Теорія соціального управління(для бакалаврів, магістрів) Петренко-Лисак А.О. 2006 2697
168 Технічні засоби митного контролю та зв'язку(для спеціалістів) Кушнір Г.А. 2001 684
169 Товарознавство(для бакалаврів, спеціалістів) Болотніков А.О. 2006 2823
170 Трудове право(для БА, СП) Беззуб Б.С., Новосельська І.В. 2008 3243
171 Трудове право України (БА) Беззуб Б.С. 2011 5114
172 Трудове право і право соціального забезпечення Новосельська І.В. 2009 4041
173 Трудові спори(БА) Ігнатьєва Ж.М. 2010 4992
174 Україна і міжнародне право(для бакалаврів) Савчук Л.О. 2007 2870
175 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М. 2005 896
176 Управління системою безпеки організацій та установ (СП) Низенко Е.І. 2012 4715
177 Філософія права(для магістрів) Любивий Я.В. 2005 2425
178 Фінанси(для бакалаврів, спеціалістів) Пахомов В.І. 2005 2246
179 Фінансове право Муравйов К.В. 2009 3889
180 Цивільне процесуальне право(для бакалаврів, спеціалістів) Штефан О.О., Радченко Г.О. 2004 1905
181 Цивільне право (БА) Прилуцький Р.Б. 2013 5002
182 Цивільний процес(для БА) Порєва Л.А. 2008 3140
183 Юридична деонтологія(БА) Головко Н.І. 2009 4232
184 Юридична конфліктологія(БА) Іванова О.В. 2009 4233
185 Юридична психологія(БА, СП) Іванова О.В. 2010 4234
Методичні рекомендації
186 Загальні методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Трудові спори»(для бакалаврів, спеціалістів) Грузінова Л.П. 2002 1154
187 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Земельне право(БА) Юлдашев О.Х. 2009 3940
188 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Патентне право(СП) Юлдашев О.Х., Сандулей І.В. 2009 3954
189 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Зобов'язальне право(СП) Юлдашев О.Х., Прилуцький Р.Б., Чернуха Г.О. 2009 3944
190 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Речове право(МА) Юлдашев О.Х., Прилуцький Р.Б., Чернуха Г.О. 2009 3956
191 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Муніципальне право України(СП, МА) Корнієнко М.І., Хорт І.В. 2009 3897
192 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Судова психіатрія(СП) Федосова Л.О. 2010 4604
193 Методичні матеріали для практичних та семінарських занять з дисципліни Делікти в цивільному праві(БА, СП) Прилуцький Р.Б. 2010 3793
194 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Методологія та організація юридичних досліджень(МА) Головко Н.І. 2010 3949
195 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Історія держави і права зарубіжних країн(БА) Ящуринський Ю.В. 2010 4305
196 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни Правовий статус особи(для спеціалістів) Шашкова-Журавель І.О. 2007 2880
197 Методичні вказівки до виконання дипломної роботи
(для студентів спеціальності «Правознавство»)
Галянтич М.К., Грузінова Л.П. 2001 784
198 Методичні вказівки до виконання семінарських занять з дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»(для бакалаврів, спеціалістів) Кондракова С.П. 2004 1751
199 Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Виконавче провадження»(для магістрів) Семаков Г.С. 2003 1313
200 Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва»(для магістрів) Низенко Е.І. 2003 1300
201 Методичні вказівки до семінарських занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Криміналістика»(для бакалаврів, спеціалістів) Низенко Е.І. 2003 1380
202 Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Конкурентне право»(для магістрів) Можаровська Н.О. 2003 1281
203 Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий захист від недобросовісної конкуренції»(для магістрів) Можаровська Н.О. 2003 1292
204 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Спеціальна техніка(БА) Низенко Е.І. 2009 3994
205 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Конституційне право зарубіжних країн(БА) Христинченко Н.П. 2009 3811
206 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини(БА) Шашкова-Журавель І.О. 2009 3657
207 Методичні матеріали до самостійних занять з дисципліни Виконавче провадження(МА) Семаков Г.С. 2009 3658
208 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини(БА) Шашкова-Журавель І.О. 2009 3659
209 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Аграрне право(БА) Міхатуліна О.М. 2009 4070
210 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Екологічне право(БА) Міхатуліна О.М. 2009 4072
211 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Еколого-правова відповідальність(СП) Міхатуліна О.М. 2009 4094
212 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Митне право(СП) Шемчук О.О. 2009 4077
213 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Опадаткування фізичних і юридичних осіб(БА) Малащук Д.В. 2009 3864
214 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Адміністративна відповідальність (Адміністративно-деліктне право Ящуринський Ю.В. 2009 3557
215 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Банківська справа(БА) Малащук Д.В. 2009 3856
216 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Виконавче впровадження(МА) Семаков Г.С. 2009 3660
217 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Державне управління та місцеве самоврядування(СП) Ящуринський Ю.В. 2009 3559
218 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Звичаєве право(МА) Іванов В.М. 2009 3858
219 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Конкурентне право(МА) Журик Ю.В. 2009 3769
220 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міграційне право(СП) Барилюк В.І. 2009 3506
221 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародне митне право(СП) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2009 3863
222 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародне приватне право Павлик Л.З., Кісілевич-Чорнойван О.М. 2009 3862
223 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародне торговельне право(МА) Плахотнюк Н.В. 2009 4383
224 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародний арбітраж(БА) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2009 3632
225 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародний комерційний арбітраж Плахотнюк Н.В. 2009 3798
226 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Нотаріат в Україні Командровська С.П. 2009 3892
227 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи римського цивільного права(БА) Владиченко С.Д. 2009 3893
228 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правове регулювання банківської діяльності(СП) Бортник В.А. 2009 3714
229 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правове регулювання ринку цінних паперів(СП) Малащук Д.В. 2009 3866
230 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правовий захист прав споживачів(СП) Можаровська Н.О. 2009 3715
231 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правовий статус менеджера(МА) Павленко В.Л. 2009 3820
232 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правові системи сучасності(БА) Владиченко С.Д. 2009 3895
233 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Трудове право(БА, СП) Безуб Б.С. 2009 3429
234 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Юридична деонтологія(БА) Владиченко С.Д. 2009 3803
235 Методичні матеріали для семінарських занять з дисципліни «Право соціального забезпечення» (для бакалаврів) Вишновецька С.В. 2006 2841
236 Методичні матеріали для семінарських занять і самостійної роботи студентів дисципліни «Право пенсійного забезпечення»(для спеціалістів спеціальності «Правознавство») Вишновецька С.В. 2005 2335
237 Методичні матеріали для семінарських та практичних занять з дисципліни Актуальні проблеми цивільного права(для МА) Прилуцький Р.Б. 2008 3173
238 Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни Правовий статус особи(для спеціалістів) Шашкова-Журавель І.О. 2007 2877
239 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни Інтернет-технології(для бакалаврів) Тарнавський Ю.А. 2007 3029
240 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни Комп'ютерна безпека(для бакалаврів) Ахрамович В.М. 2007 3033
241 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни Міжнародне економічне право(для спеціалістів) Плахотнюк Н.В. 2007 3079
242 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародне фінансове право(для спеціалістів) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2007 3035
243 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи інформатики та комп'ютерної технікита Інформатика та комп'ютерна техніка(для бакалаврів) Сіницький М.Є. 2007 3024
244 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародне право(для бакалаврів,спеціалістів) Плахотнюк Н.В. 2007 3080
245 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Порівняльне трудове право(для бакалаврів) Шашкова-Журавель І.О. 2007 2953
246 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Порівняльне правознавство(для спеціалістів, магістрів) Тюріна О.В., Шаш­кова-Журавель І.О. 2007 3083
247 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правове регулювання ЗЕД(для спеціалістів) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2007 3042
248 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правовий статус особи(для спеціалістів) Шашкова-Журавель І.О. 2007 2954
249 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Адміністративне право(для БА, СП) Бортник В.А. 2008 3174
250 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Іноземна ділова мова (англійська)(для СП, МА напряму Право) Ворначев А.О. 2007 3028
251 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини(для БА) Шашкова-Журавель І.О. 2007 3198
252 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Порівняльне цивільне та торговельне право(для СП) Нескороджена Л.А. 2007 3149
253 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Право пенсійного забезпечення(для СП) Вишновецька С.В. 2007 3084
254 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень(для СП) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2007 3178
255 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Судові системи та порівняльне судочинство(для СП) Нескороджена Л.А. 2008 3158
256 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Актуальні проблеми міжнародного права Шашкова-Журавель І.О. 2008 3325
257 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Банківськеправо Муравйов К.В. 2008 3500
258 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Господарське право Можаровська Н.О. 2008 3361
259 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Житлове право Міхатуліна О.М. 2008 3326
260 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Законодавство про банкрутство(для СП) Муравйов К.В. 2008 3501
261 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Корпоративне право Никороджена Л.Л. 2008 3330
262 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Міжнародне податкове право Кисилевич-Чорнойван О.М. 2008 3424
263 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Підприємницьке право Середа І.О. 2008 3365
264 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правові засади валютного регулювання Муравйов К.В. 2008 3509
265 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правові основи захисту комерційної таємниці Низенко Е.І. 2008 3403
266 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правові основи інвестиційної діяльності(для СП) Малащук Д.В. 2008 3460
267 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Фінансове право(для БА) Мурвайов К.В. 2008 3464
268 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Цивільне та сімейне право Прилуцький Р.Б. 2008 3400
269 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Актуальні проблеми теорії держави і права(МА) Волинка К.Г. 2009 3808
270 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Конституційне право України(БА) Батанова Н.М. 2009 3876
271 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Методика викладання курсу Правознавство(МА) Головко Н.І. 2009 3812
272 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Основи долікарської допомоги(БА) Карачевська О.Л. 2009 3916
273 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Професійна етика Головко Н.І. 2009 3992
274 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Сімейне право Міхатуліна О.М. 2009 3747
275 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Теорія держави і права(БА, СП) Волинка К.Г. 2009 3885
276 Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Методологія та організація юридичних досліджень»(для магістрів) Волинка К.Г. 2006 2400
277 Методичні рекомендації і плани семінарських занять щодо вивчення дисципліни «Історія політичних і правових вчень»(для бакалаврів, спеціалістів спеціальностей «Правознавство», «Політологія») Марчук В.П. 2004 1532
278 Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Основи римського цивільного права»(для бакалаврів, спеціалістів) Владиченко С.Д. 2004 1637
279 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Адвокатура України(для бакалаврів, спеціалістів) Кондракова С.П. 2007 2881
280 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Зовнішня політика України(для бакалав­рів) Дорошко М.С. 2007 3046
281 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Історія держави і права України (для бакалаврів) Іванов В.М. 2007 2882
282 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Криміналістика(для бакалаврів) Низенко Е.І. 2007 2883
283 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Кримінальне право (Загальна частина)(для бакалаврів) Пелих О.Л. 2007 2884
284 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Кримінальне право(Особлива частина) (для бакалаврів) Александров Ю.В. 2007 2885
285 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Кримінально-виконавче право(для бакалаврів) Семаков Г.С. 2007 2886
286 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Кримінально-процесуально право(для бакалаврів) Кубрак П.М. 2007 2887
287 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Судові та правоохоронні органи України(для бакалаврів) Стеценко Ю.В. 2007 2888
288 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Бухгалтерський облік та судова експертиза (Бухгалтерський облік та експертиза)(для БА) Тропіна І.В. 2008 3255
289 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Кримінологія Семаков Г.С. 2008 3263
290 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Медико-соціальні проблеми безпеки(для СП) Тарасенко Л.Г. 2008 3097
291 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Професійна психологічна підготовка працівників охоронних структур(для БА) Сипливий А.М., Левченко М.О. 2008 3344
292 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Захист підприємницької діяльності(для БА) Левченко М.О. 2008 3408
293 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Правові основи фінансово-грошової системи України Малащук Д.В. 2008 3461
294 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Юридична конфліктологія Іванова О.В. 2008 3487
295 Методичні рекомендаці щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Юридична психологія Іванова О.В. 2008 3488
296 Методичні рекомендації щодо написання та захисту магістерської роботи зі спеціальності «Правознавство» Волинка К.Г. 2006 2639
297 Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правове регулювання антимонопольної діяльності»(для спеціалістів) Можаровська Н.О. 2005 2094
298 Методичні рекомендації щодо підготовки й оформлення курсових і контрольних робіт з дисципліни «Судова бухгалтерська експертиза» Базась М.Ф., Тропіна І.В. 2005 1923
299 Методичні рекомендації щодо підготовки семінарських занять з дисципліни «Господарське право»(для бакалаврів, спеціалстів) Можаровська Н.О. 2005 2095
300 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт з дисципліни «Теорія держави і права»(для бакалаврів, спеціалістів) Волинка К.Г. 2002 986
301 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт з дисципліни «Трудове право» Грузінова Л.П. 2001 661
302 Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності «Правознавство» спеціалізації «Комерційне та трудове право»(для спеціалістів) Можаровська Н.О., Корчак Н.М. 2005 2156
303 Тематика курсових робіт та методичні вказівки щодо їх підготовки з дисципліни «Господарське право»(для бакалаврів, спеціалістів) Корчак Н.М., Гелич А.О. 2006 2482
304 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Бюджетне і страхове право(для БА, СП) Бортник В.А. 2009 4005
305 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Адміністративний процес(для БА, СП) Бородін І.Л. 2008 3827
306 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Актуальні питання права інтелектуальної власності(МА) Сандугей І.В. 2010 4421
307 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни Сучасні проблеми боротьби з тероризмом(для БА) Кубрак П.М. 2008 3404
308 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Актуальні питання права інтелектуальної власності" (МА) Сандугей І.В. 2011 4421
309 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Договори у фінансово-кредитній сфері" (СП) Сандугей І.В. 2011 4396
310 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва" (БА) Низенко Є.І. 2011 4502
311 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право міжнародних договорів" (СП) Кісілевич-Чорнойван О.М., Шашкова-Журавель І.О. 2011 4593
312 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Правові основи захисту комерційної таємниці" (БА) Низенко Є.І. 2010 4303
313 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни"Складання процесуальних документів"(СП) Чернуха Г.О. 2011 4453
314 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та практика аргументації" (БА,СП) Кубрак П.М. 2011 4304
315 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивільно-процесуальне право (Цивільний процес) (БА) Чернуха Г.О. 2011 4428
316 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Біржове право України" (БА) Кабанова І.А. 2011 4523
317 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія та теорія вищої юридичної освіти (Правова педагогіка)" (МА) Головко Н.І. 2011 4598
318 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Латинська мова" (БА) Домніч В.Г. 2011 4408
319 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасна концепція соціально-правової держави" (МА) Дьоміна О.С. 2011 4409
320 Методичне забезпечення рубіжного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Інформаційні технології в юридичній практиці" (БА) Столярова Т.О. 2013 5047
321 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Забезпечення безпеки підприємницької діяльності" (БА) Низенко Е.І. 2013 4894
322 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Науково-технічні засоби профілактики правопорушень" (СП) Низенко Е.І. 2013 4895
323 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація правової роботи у сфері господарювання" (СП) Можаровська Н.О. 2013 4867
324 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Система захисту організацій та установ" (БА) Низенко Е.І. 2012 4749
325 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасні проблеми трудового права" (МА) Беззуб Б.С. Бура Н.А. 2012 4875
326 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління системою безпеки організацій та установ" (БА, СП) Низенко Е.І. 2013 4753
Тестові завдання
327 Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності Правознавство спеціалізації Міжнародне комерційне та трудове право(для СП) Плахотнюк Н.В. 2008 3284
Програми практик
328 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Правознавство»(для бакалаврів) Новосельська І.В. 2012 4785
329 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Правознавство»(для бакалаврів) Мацко А.С., Сарнавська С.О., Макеєва О.М., Савчук Л.О. 2005 2069
330 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності "Правознавство" (МА) Головко Н.І. 2011 4793
331 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Правознавство»(для спеціалістів перепідготовки) Новосельська І.В. 2006 2610
332 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Правознавство»(для спеціалістів) Можаровська Н.О., Новосельська І.В. 2005 2151
333 Програма виробничої практики студентів спеціальності Правоохоронна діяльність(освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Низенко Е.І. 2007 2974
334 Програма навчальної практики студентів спеціальності Правоохоронна діяльність(для БА) Низенко Е.І. 2008 3165
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013