ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Педагогіка і методика середньої освіти
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Актуальні проблеми зарубіжної школи та педагогіки (для спеціалістів, магістрів) Курач Л.І 2005 2055
2 Аналіз художнього тексту (для бакалаврів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Дубенко О.Ю 2005 2039
3 Анатомія та еволюція нервової системи Траченко В.А 2007 2920
4 Вступ до літературознавства Бройк О.В 2005 2321
5 Вступ до мовознавства (для бакалаврів напряму "Філологія" спеціальності "Переклад" і напряму "Педагогічна освіта" спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Міхолат О.М 2005 1892
6 Вступ до мовознавства (для бакалаврів) Саєвич І.Г 2007 3068
7 Діяльність благодійних служб і фондів (для спеціалістів, магістрів) Пилипенко О.І 2005 1932
8 Загальна педагогіка Найдьонов І.М 2008 3494
9 Загальна психологія (для бакалаврів, спеціалістів) Бондарчук О.І 2005 1107
10 Загальна та кримінальна сексологія(для спеціалістів, магістрів) Чуприков А.П., Цуприк Б.М 2006 2716
11 Інформаційно-комунікаційний менеджмент (для спеціалістів, магістрів) Бебик В.М., Науменко О.С 2005 2072
12 Історія зарубіжної літератури. Частина І "Антична література" (для бакалаврів) Дорофеєва Н.І 2007 2994
13 Історія світової літератури. Частина V "Література ХХ століття" (для бакалаврів філологічних спеціальностей) Дорофеєва Н.І 2005 2249
14 Історія світової літератури. Частина ІV "Література ХІХ століття" (для бакалаврів філологічних спеціальностей) Дорофеєва Н.І 2005 2248
15 Історія світової літератури. Частина ІІ "Література середніх віків і доби Відродження" (для бакалаврів) Дорофеєва Н.І 2004 1890
16 Історія світової літератури. Частина ІІІ "Література XVII-XVIII століть (для бакалаврів) Дорофеєва Н.І 2005 2086
17 Історія християнської церкви Ящук Я.С 2005 1302
18 Латинська мова (для бакалаврів філологічних спеціальностей) Домніч В.Г 2009 4186
19 Лексикологія (перша іноземна (німецька) мова) (для бакалаврів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Іноземна мова") Олійник В.О 2005 1978
20 Лінгвокраїнознавство (німецька мова) (для бакалаврів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Олійник В.О 2005 2048
21 Медико-соціальні основи здоров'я (для бакалаврів) Хаустова О.О., Чуприков А.П 2005 1955
22 Методика викладання англійської мови (для спеціалістів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Шестопалова І.О 2005 2324
23 Мова професійного спілкування (для спеціалістів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Одарчук С.І 2005 2050
24 Основи медичних знань Івлев В.В 2005 3318
25 Основи термінознавства (для бакалаврів філологічних спеціальностей) Полковенко Т.В 2009 4195
26 Основи християнської моралі Шишковський Є.С 2005 1295
27 Педагогіка і методика викладання іноземної мови (для бакалаврів філологічної спеціальності) Домнич В.Г 2007 3114
28 Порівняльна граматика німецької та російської мов (для бакалаврів філологічних спеціальностей) Дундій П.Н 2005 2058
29 Порівняльна лексикологія (німецька та українська/російська мови) (для бакалаврів філологічних спеціальностей) Олійник В.О 2005 2047
30 Порівняльна педагогіка (для спеціалістів, магістрів) Локшина О.І., Бєдная В.Б 2005 1930
31 Порівняльна стилістика (німецька та українська/російська мови) (для іноземних студентів (бакалаврів) філологічних спеціальностей) Олійник В.О 2005 2049
32 Порівняльна типологія першої іноземної (англійської) мови (для бакалаврів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Борисенко О.А 2005 2120
33 Практичний курс другої іноземної мови і переклад (німецька мова для бакалаврів філологічних спеціальностей) Сакун Л.В 2003 1435
34 Практичний курс першої іноземної мови (німецька мова) (для бакалаврів) Дундій П.Н. Олійник В.О 2006 2478
35 Психологія і педагогіка Бєдная В.Б 2006 2814
36 Риторика Сагач Г.М. Денисова О.І 2005 3227
37 Світова література (для бакалаврів) Дорофеєва Н.І 2006 2776
38 Соціально-педагогічна профілактика правопорушень (для спеціалістів, магістрів) Головко Н.І 2003 1438
39 Сучасна українська мова (для бакалаврів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійськамова") Боярчук О.М 2005 2327
40 Теоретична фонетика першої іноземної (англійської) мови (для бакалаврів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Борисенко О.А 2005 2112
41 Теоретичний курс першої іноземної (англійської) мови (для спеціалістів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Мирончук Т.А 2005 2051
42 Теорія і практика перекладу (для бакалаврів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Харченко О.В 2009 4138
43 Теорія і практика перекладу (для бакалаврів спеціальності "Переклад" спеціалізації "Англійська мова") Борисенко О.А 2005 2121
44 Теорія та практика перекладу першої іноземної (німецької) мови (для бакалаврів філологічних спеціальностей) Дундій П.Н 2005 2046
45 Українознавство Соколовська К.М 2007 3134
46 Українська мова (за професійним спрямуванням) (для спеціалістів напряму "Педагогічна освіта") Александрова Г.А 2005 2054
47 Шкільні курси іноземних мов і методика їх викладання (для бакалаврів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Шестопалова І.О 2005 2290
Методичні рекомендації
48 Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання з дисципліни "Мова професійного спілкування" (для спеціалістів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Борисенко О.А 2006 2460
49 Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання з дисципліни "Практичний курс першої іноземної мови" (англійська мова) (для спеціалістів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Бахов І.С 2006 2461
50 Комплексні кваліфікаційні контрольні завдання з дисципліни "Теоретичний курс першої іноземної мови" (англійська мова) (для спеціалістів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова") Мирончук Т.А 2006 2462
51 Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту дипломних робіт зі спеціальності "Педогогіка і методика середньої освіти" (Англійська мова) Пастушенко Т.В 2005 2122
52 Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни "Порівняльна лексикологія" (для бакалаврів спеціальності "Переклад" спеціалізації "Англійська мова") Борисенко О.А 2006 2725
53 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Загальна педагогіка" (БА) Найдьнов І.М 2009 3519
54 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Лінгвокраїнознавство (США)" (БА) Харченко О.В 2009 3860
55 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Лінгвокраїнознавство першої іноземної мови" (англійська) Харченко О.В 2007 2906
56 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Переклад юридичних документів" Харченко О.В 2007 2908
57 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та практика перекладу" (для бакалаврів) Харченко О.В 2007 2909
58 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та практика перекладу" (для бакалаврів) Харченко О.В 2007 2910
59 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вступ до перекладознавства" Харченко О.В 2007 2911
60 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи інформатики та комп'ютерної техніки" та "Інформатика та комп'ютерна техніка" (для бакалаврів) Сіницький М.Є 2007 3024
61 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Практичний курс першої іноземної мови" (англ. мова) Бахов І.С 2007 3058
62 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Загальна психологія" (для БА, СП) Пасічняк Р.Ф 2007 2998
63 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Педагогіка та методика викладання англійської мови" (для СП) Харченко О.В 2007 3040
64 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія і практика перекладу" (для БА спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова) Харченко О.В 2008 3251
65 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вступ до мовознавства" Саєвич І.Г 2008 3433
66 Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань з дисципліни "Іноземна мова" (для бакалаврів нефілогічного напряму) Бахов І.С 2006 2407
67 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Порівняльна лексикологія" (англ. мова та укр. мова) Мирончук Т.А 2007 3041
68 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Загальна психодіагностика" (для БА) Мельничук О.Б 2007 3091
69 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасна українська мова" (для БА) КасьяноваС.П 2008 3446
70 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи екології" (для БА) Вольвач Ф.М 2009 3529
Програми практик
71 Програма переддипломної практики студентів спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова" (для спеціалістів) Пастушенко Т.В 2005 2352
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013