ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Міжнародні відносини (Країнознавство)
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи Гончаренко О.М 2007 2828
2 Актуальні проблеми міжнародного права Мацко А.С 2004 1504
3 Актуальні проблеми міжнародного права Шашкова-Журавель І.О 2008 3322
4 Арабский язык(второй иностранный язык для бакалавров) Алваш Ф.Ю 2004 1788
5 Иностранный язык (арабский) Юсеф Н.Н. 2009 3356
6 Введення в теологію(для магістрів) Коцар С.В 2007 2872
7 Внутрішньополітичний розвиток країн світу(БА) Гольцов А.Г 2009 3706
8 Вступ до спеціальності "Країнознавство" Гольцов А.Г 2006 2403
9 Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці (БА) Гольцов А.Г. 2012 4938
10 Гуманітарний чинник у світовій політиці (БА) Применко О.Б. 2013 4915
11 Глобалістика й геополітика(для бакалаврів) Хижняк І.А 2005 2389
12 Дипломатична і консульська служба(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д 2005 2349
13 Дипломатичний протокол(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д 2005 2390
14 Дипломатичний протокол та етикет Мацко А.С., Кісілевич О.М. 2005 2269
15 Економіка країн регіону (країни Європейського Союзу) Селезньова О.А. 2013 4940
16 Економіка країн регіону (Близький Схід)(для бакалаврів) Матвієнко Н.М 2006 2534
17 Економічна географія країн світу(для БА) Тьорло В.О 2008 3211
18 Етика в міжнародних відносинах(для спеціалістів) Чекаленко Л.Д 2005 2261
19 Етнологія(для бакалаврів) Прокопенко С.І 2006 2489
20 Європейська геополітика Гольцов А.Г 2007 2923
21 Європейська інтеграція(для бакалаврів, магістрів) Гольцов А.Г 2006 2490
22 Зовнішня політика країн регіону (країни Європейського союзу) (БА) Піляєв І.С. 2011 5204
23 Зовнішня політика країн регіону (Близький Схід)(для бакалаврів) Головченко В.І 2005 2385
24 Зовнішня політика України(для бакалаврів, спеціалістів) Овсій І.О 2005 2427
25 Зовнішня політика України(для магістрів) Чекаленко Л.Д 2006 2426
26 История и культура арабских стран(для бакалавров) Алваш Ф.Ю 2005 2308
27 Іноземна ділова мова (англійська)(для бакалаврів спеціальності "Країнознавство") Костюк Т.О 2006 2719
28 Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики країн НАТО(для МА) Гончаренко О.М 2008 3215
29 Ісламознавство(для БА) Юсеф Н.Н 2008 3146
30 Історія Європейської культури Пустовіт О.В 2008 3391
31 Історія країн Азії та Африки(для бакалаврів) Пророченко Н.О 2006 2383
32 Історія країн Європи (1900-1945 рр.) Частина І(для бакалаврів) Хижняк І.А 2005 2064
33 Історія країн Європи (ХХ - початок ХХІ ст.) (1945 - ХХІ ст.) Частина ІІ(для бакалаврів) Хижняк І.А 2005 2270
34 Історія політичних і правових вчень(для бакалаврів, спеціалістів) Марчук В.П 2005 2384
35 Історія християнської церкви Ящук Я.С 2005 1302
36 Конфліктологія Ложкін Г.В. Петровська Т.В 2006 2722
37 Країнознавство (нові незалежні держави), Країнознавство (країни Європи та північної Америки), Країнознавство (країни Азії, Австралії та Океанії), Країнознавство (країни Африки, Латинської Америки)(БА)

Гольцов А.Г 2009 3767
38 Країнознавство (нові незалежні держави)(для бакалаврів) Дорошко М.С 2007 1717
39 Культура країн Близького Сходу (БА) Вітолін О.М. 2011 4495
40 Культура та духовно-релігійні традиції країн світу (БА) Кретов А.У. 2011 4388
41 Маркетинг(для бакалаврів, спеціалістів) Власенко О.О 2006 2797
42 Менеджмент(для бакалаврів напрямів підготовки 0304 "Міжнародні відносини", 0401 "Психологія", 0402 "Соціологія", 0403 "Політологія", 0601 "Право") Баєва О.В 2005 2036
43 Методика викладання в вищій школі Коростельов В.А 2005 2115
44 Методологія країнознавчих досліджень Гольцов А.Г 2005 2436
45 Міжнародна економіка(для бакалаврів) Дахно І.І 2005 1325
46 Міжнародна інформація(для спеціалістів, магістрів) Мацко А.С 2005 2431
47 Міжнародна та політична історія Великої Британії ХХ ст. Хижняк І.А 2007 2861
48 Міжнародне приватне право(для БА) Павлик Л.З 2008 3224
49 Міжнародні відносини(для бакалаврів) Хижняк І.А 2006 2567
50 Міжнародні відносини та світова політика (Частина І) Хижняк І.А 2005 2353
51 Міжнародні відносини та світова політика (Частина ІІ) Хижняк І.А 2005 2354
52 Міжнародні економічні відносини(для БА, СП) Хільчевська І.Г 2008 3225
53 Міжнародні організації (БА) Гончаренко О.М. 2012 4757
54 Міжнародні політичні відносини(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д 2006 2568
55 Основи культурології(для БА) Пустовіт О.В 2008 3317
56 Основи міжнародного туризма(БА) Смирнов І.Г 2009 3753
57 Основи наукових досліджень(для бакалаврів спеціальності «Туризм») Кузнецова Л.В 2004 2001 
58 Основи християнської моралі Шишковський Є.С 2005 1295
59 Політична трансформація в сучасному світі Горбатенко В.П 2005 1379
60 Політичні відносини та політичні процеси Зеленько Г.І 2005 1337
61 Політична географія (Політична географія світу (БА) Гольцов А.Г. 2010 4280
62 Право Європейського Союзу Добідовська Я.О 2007 2864
63 Право зовнішніх відносин(для бакалаврів) Кісілевич О.М 2006 2741
64 Практикум перекладу(для магістрів спеціальності "Країнознавство") Савчук М.Ю 2006 2742
65 Природні умови та ресурси країн світу(для бакалаврів)  Вольвач Ф.В., 2007 2890
66 Проблеми національної та регіональної безпеки(для спеціалістів) Гончаренко О.М. 2013 4885
67 Проблеми розширення ЄС і НАТО(для МА) Гончаренко О.М 2008 3234
68 Регіознавство Гольцов А.Г 2009 3955
69 Риторика Сагач Г.М. Денисова О.І 2005 3227
70 Ризик банківської діяльності для магістрів) Бігдаш В. Д. 2010 4997
71 Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн(для бакалаврів) Дорошенко Л.С 2006 2591
72 Світова політика(для спеціалістів, магістрів) Хижняк І.А 2006 2816
73 Система міжнародних відносин(для магістрів) Хижняк І.А 2007 2818
74 Сучасна економічна політика України(для магістрів) Пашута М.Т., Сергієнко О.М 2006 2595
75 Сучасні інформаційні системи і технології ( Сучасні інформаційні технології) Карпенко С.Г. 2012 2978
76 Теоретичні основи країнознавства(для бакалаврів) Гольцов А.Г 2005 2387
77 Теорія і практика перекладу(для бакалаврів спеціальності "Країнознавство") Мирончук Т.А 2005 1975
78 Теорія міжнародних політичних відносин(для бакалаврів) Чекаленко Л.Д 2006 2600
79 Україна в контексті світової цивілізації(для спеціалістів) Шилов Ю.О 2005 2088
80 Україна та Європейська політика(для МА) Гончаренко О.М 2008 3244
81 Українознавство Соколовська К.М 2007 3134
82 Фізична географія країн світу Гольцов А.Г 2007 2944
83 Формування нової системи міжнародних відносин країн Європи (друга половина 80-х років ХХ ст. - початок ХХІ ст.)(для спеціалістів, магістрів) Хижняк І.А 2006 2826
84 Політична історія(для БА) Погорєлова І.С 2009 3756
Методичні рекомендації
85 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи" (МА) Гончаренко О.М 2009 3855
86 Методические материали по обеспечению самостоятельной работи студентов по дисциплине "Иностранный язык (арабский)(БА)" Юсеф Н.Н. Скрипник Н.П 2009 3327
87 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ісламознавство"(БА) Юсеф Н.Н 2009 3795
88 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Європейська геополітика"(БА) Гольцов А.Г 2009 3691
89 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін "Країнознавство (нові незалежні держави)", "Країнознавство (країни Європи та Північної Америки)", "Країнознавство (країни Азії, Австралії та Океанії)", "Країнознавство (країни Африки та Латинської Америки)(БА) Гольцов А.Г. 2009 3773
90 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне приватне право(БА)" Павлик Л.З. Кісілевич-Чорнойван О.М 2009 3862
91 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи культорології" (БА) Применко О.Б 2009 3929
92 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Політична географія світу"(БА) Гольцов А.Г 2009 3699
93 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Політична історія світу"(БА) Погорєлова І.С 2009 3883
94 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право зовнішніх відносин"(БА) Кісілевич-Чорнойван О.М 2009 3865
95 Методичні рекомендації щодо забезпечення самотійної роботи студентів з дисципліни "Регіонознавство"(БА) Гольцов А.Г 2009 3700
96 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Світова політика"(МА) Хижняк І.А 2009 3868
97 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретичні основи країнознавства"(БА) Гольцов А.Г 2009 3702
98 Математичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та практика перекладу"(для бакалаврів) Харченко О.В 2008 2909
99 Математичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та практика перекладу"(для бакалаврів) Харченко О.В 2007 2910
100 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Формування нової системи міжнародних відносин в Європі (II пол. 80-х. початок XXI ст.)(МА) Хижняк І.А 2009 3870
101 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія та культура арабських країн"(для БА) Юсеф Н.Н 2008 3328
  Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини"  (для БА) Шашкова-Журавель І.О 2007 3198
100 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія і практика перекладу"  (для БА спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова) Харченко О.В 2008 3251
101 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасні інформаційні системи"(для БА) Понежа І.В 2008 3367
102 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аналіз і прогнозування зовнішньої політики та міжнародних відносин" (МА) Гончаренко О.М. 2013 4862
103 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна інформація" Гончаренко О.М. 2013 4746
104 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародні організації" (БА) Гончаренко О.М. 2013 4747
105 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка країн регіону (країни Європейського Союзу" Селезньова О.А. 2013 4946
106 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Зовнішня політика країн регіону (країни Європейського Союзу" (БА) Піляєв І.С. 2013 5368
107 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент і маркетинг" (БА) Романенко Н.В. 2012 4599
108 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія та методика інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньо-політичного механізму європейських країн" Гончаренко О.М. 2013 4948
109 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Зовнішня політика України" Дорошко М.С 2007 3046
110 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Глобалістика" Хижняк І.А 2007 3055
111 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Міжнародне економічне право"(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В 2007 3079
112 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вступ до спеціальності "Країнознавство"  (для БА) Гольцов А.Г 2007 3150
113 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія країн Європи"  (для БА) Хижняк І.А 2008 3152
114 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Країнознавство"  (для БА) Гольцов А.Г 2007 3154
115 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фізична географія країн світу"  (для БА) Гольцов А.Г 2008 3160
116 Методичні рекомендації щодо підготовки та написання магістерських робіт для студентів напряму "Міжнародні відносини" Гольцов А.Г 2007 2931
117 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт зі спеціальності "Країнознавство"(для бакалаврів) Гольцов А.Г 2006 2679
118 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Внутрішньополітичний розвиток країн світу" (БА) Гольцов А.Г. 2011 4403
119 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Зовнішня політика країн регіону (країни Близького Сходу)" (БА) Юсеф Н.Н. 2011 4597
120 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-статистичне забезпечення зовнішньої політики країн НАТО" (МА) Гончаренко О.М. 2010 4361
121 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія Європейської культури" (БА) Пустовіт О.В. 2011 4457
122 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Культура країн Близького Сходу" (БА) Вітолін О.М. 2011 4507
123 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Культура та духовно-релігійні традиції країн світу" (БА) Кретов А.У. 2011 4407
124 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивілізації світу" (БА) Применко О.Б. 2011 4437
125 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Політична трансформація у сучасному світі" (СП,МА) Піляєв І.С. 2011 5205
126 Теоретичний семінар "Актуальні проблеми країнознавчих досліджень"(для магістрів) Гольцов А.Г 2007 3016
Програми практик
127 Конспект лекцій щодо самотійної роботи студентів з дисципліни "Основи міжнародного туризму"(БА,СП) Баєва О.В 2009 3891
128 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи" (МА) Гончаренко О.М 2009 3855
129 Методические материали по обеспечению самостоятельной работи студентов по дисциплине "Иностранный язык (арабский)(БА)" Юсеф Н.Н. Скрипник Н.П 2009 3327
130 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ісламознавство"(БА) Юсеф Н.Н 2009 3795
131 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Європейська геополітика"(БА) Гольцов А.Г 2009 3691
132 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисциплін "Країнознавство (нові незалежні держави)", "Країнознавство (країни Європи та Північної Америки)", "Країнознавство (країни Азії, Австралії та Океанії)", "Країнознавство (країни Африки та Латинської Америки)(БА) Гольцов А.Г. 2009 3773
133 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне приватне право(БА)" Павлик Л.З. Кісілевич-Чорнойван О.М 2009 3862
134 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи культорології" (БА) Применко О.Б 2009 3929
135 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Політична географія світу"(БА) Гольцов А.Г 2009 3699
136 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Політична історія світу"(БА) Погорєлова І.С 2009 3883
137 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Право зовнішніх відносин"(БА) Кісілевич-Чорнойван О.М 2009 3865
138 Методичні рекомендації щодо забезпечення самотійної роботи студентів з дисципліни "Регіонознавство"(БА) Гольцов А.Г 2009 3700
139 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Світова політика"(МА) Хижняк І.А 2009 3868
140 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретичні основи країнознавства"(БА) Гольцов А.Г 2009 3702
141 Математичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та практика перекладу"(для бакалаврів) Харченко О.В 2008 2909
142 Математичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та практика перекладу"(для бакалаврів) Харченко О.В 2007 2910
143 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Формування нової системи міжнародних відносин в Європі (II пол. 80-х. початок XXI ст.)(МА) Хижняк І.А 2009 3870
144 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія та культура арабських країн"(для БА) Юсеф Н.Н 2008 3328
145 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини"  (для БА) Шашкова-Журавель І.О 2007 3198
146 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія і практика перекладу"  (для БА спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова) Харченко О.В 2008 3251
147 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасні інформаційні системи"(для БА) Понежа І.В 2008 3367
148 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Зовнішня політика України" Дорошко М.С 2007 3046
149 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Глобалістика" Хижняк І.А 2007 3055
150 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Міжнародне економічне право"(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В 2007 3079
151 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вступ до спеціальності "Країнознавство"  (для БА) Гольцов А.Г 2007 3150
152 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія країн Європи"  (для БА) Хижняк І.А 2008 3152
153 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Країнознавство"  (для БА) Гольцов А.Г 2007 3154
154 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фізична географія країн світу"  (для БА) Гольцов А.Г 2008 3160
155 Методичні рекомендації щодо підготовки та написання магістерських робіт для студентів напряму "Міжнародні відносини" Гольцов А.Г 2007 2931
156 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт зі спеціальності "Країнознавство"(для бакалаврів) Гольцов А.Г 2006 2679
157 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Внутрішньополітичний розвиток країн світу" (БА) Гольцов А.Г. 2011 4403
158 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Зовнішня політика країн регіону (країни Близького Сходу)" (БА) Юсеф Н.Н. 2011 4597
159 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-статистичне забезпечення зовнішньої політики країн НАТО" (МА) Гончаренко О.М. 2010 4361
160 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія Європейської культури" (БА) Пустовіт О.В. 2011 4457
161 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Культура країн Близького Сходу" (БА) Вітолін О.М. 2011 4507
162 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Культура та духовно-релігійні традиції країн світу" (БА) Кретов А.У. 2011 4407
163 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивілізації світу" (БА) Применко О.Б. 2011 4437
164 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Політична трансформація у сучасному світі" (СП,МА) Піляєв І.С. 2011 5205
165 Теоретичний семінар "Актуальні проблеми країнознавчих досліджень"(для магістрів) Гольцов А.Г 2007 3016
Програми практик
166 Програма навчальної практики студентів спеціальності "Країнознавство"(для бакалаврів) Гольцов А.Г 2005 2130
167 Програма виробничої практики студентів спеціальності "Країнознавство"(для бакалаврів) Гольцов А.Г 2005 2372
168 Програма науково-виробничої практики для студентів спеціальності "Країнознавство"(для магістрів) Гольцов А.Г 2007 2936
169 Програма педагогічної (асистентської) практики для студентів спеціальності "Країнознавство"(для магістрів) Гольцов А.Г 2007 2937
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013