ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Менеджмент і адміністрування
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Автоматизоване робоче місце менеджера
(Інформаційні системи і технології в управлінні освітою) (АРМ менеджера) (СП)
Сіницький М.Є 2012 2983
2 Аграрна політика(для БА) Міщенко Ю.М 2010 4615
3 Аграрне право(для БА, СП) Міхатуліна О.М 2009 4181
4 Аграрний маркетинг (для СП, МА) Командровська В.Є., Обритько Б.А 2004 1703
5 Аграрний менеджмент(БА, СП) Утвенко В.В.,
Вознюк П.Ф
2009 3705
6 Адміністративна юрисдикція(для СП, МА) Осадчий М.М 2006 2487
7 Адміністративна відповідальність (для СП) Бородін І.Л 2009 4174
8 Адміністративний менеджмент (для МА) Колпаков В.М 2006 3287
9 Актуальні проблеми менеджменту(для МА) Згалат-Лозинська Л.О 2009 4176
10 Акушерство і гінекологія. Організація роботи пологових будинків (БА) Корінчевська І.А. 2013 4937
11 Аналіз діяльності медичних установ (СП, МА) Фетісова Н.І., Згалат-Лозинська Л.О 2009 4178
12 Аналіз державної політики (СП,МА) Омельчук В.В. 2011 4491
13 Андрогогіка (СП, МА) Баєва О.В. 2012 5345
14 Антикризове управління підприємством(для СП) Чернявський А.Д 2005 1643
15 Антикризове управління фірмою(для СП, МА) Федулова Л.І 2002 1087
16 Аудит(для БА, СП) Базась М.Ф., Троніна І.В 2008 3209
17 Аудит (Організація і методика аудиту) (БА) Коваль М.І., Михайленко О.В. 2010 5079
18 Безпека банківської діяльності (для БА, СП спеціалізації «Менеджмент безпеки») Муравйов К.В 2009 4210
19 Бізнес-тренінг(БА) Берестецька Л.М 2009 3937
20 Будівельний менеджмент(БА) Чернявський А.Д 2009 4354
21 Бухгалтерський облік(для БА) Пойда Ю.М 2010 4355
22 Вища математика (БА) Юртин І.І., Томащук О.П 2013 4089
23 Вища освіта і Болонський процес(для СП, МА) Терещенко Н.М 2006 2792
24 Військова психологія(для БА, СП) Криворучко П.П 2005 1518
25 Вступ до спеціальності(для БА спеціальності «Менеджмент організацій») Куроченко О.В 2010 4772
26 Географія курортів (для молодших СП, БА) Рутинський М.Й 2003 2059
27 Географія туризму (БА) Вольвач Ф.В 2013 4090
28 Господарське законодавство(для БА, СП напряму «Менеджмент», «Економіка і підприємництво») Галянтич М.К.,
Можаровська Н.О
2002 906
29 Господарське право (комерційне право)(для БА) Журик Ю.В 2009 4115
30 Господарський процес(для БА, МА) Прилуцький Р.Б 2008 3141
31 Государственное и региональное управление Радзимовская С.Ф. Бойко С.С. 2012 5289
32 Гроші та кредит(для молодших СП, БА, СП економічних спеціальностей) Пахомов В.І 2005 913
33 Грунтознавство(для БА, СП) Бірдус Л.В 2008 3297
34 Гуманітарна політика органів місцевого самоврядування (МА) Омельчук В.В. 2013 4914
35 Демографія (для БА) Дорошенко Л.С 2010 4266
36 Державна гуманітарна політика (БА) Омельчук В.В 2013 4964
37 Державна інформаційна політика (СП) Омельчук В.В 2009 3707
38 Державне регулювання економіки(для БА, СП) Нестеренко О.П 2009 4143
39 Державне регулювання економіки(для БА, МА) Биконя С.Ф 2006 2455
40 Державне управління (БА) Бортник В.А. 2012 4647
41 Державний контроль (БА,СП) Омельчук В.В 2009 3731
42 Додаткові розділи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для самостійного опрацювання (БА) Степахно І.В 2009 3453
43 Дослідження операцій(для БА) Чорней Н.Б.,Чорней Р.К., Юнькова О.О 2010 4676
44 Дослідження ринку фармацевтичної продукції(для СП, МА) Обритько Б.А., Гончаренко Ж.В 2004 1720
45 Духовні засади українського козацтва(МА) Гоцалюк А.А 2009 3854
46 Екологічна безпека(для СП, МА) Гайченко В.А.,
Тордія Н.В
2006 2761
47 Екологічна економіка (МА) Згалат-Лозинська Л.О. 2012 5346
48 Екологія з основами гігієни (БА) Баєва О.В. 2012 4860
49 Екологічне законодавство (для МА) Юлдашев О.Х.,
Радченко Г.О
2005 2435
50 Екологічне право (для БА, СП) Міхатуліна О.М 2009 4181
51 Екологічний аудит Дробноход М.І., Вольвач Ф.В., Яременко Л.П 2005 2287
52 Екологічні системи (для СП, МА) Дробноход М.І., Бейко І.В., Вольвач Ф.В 2005 2388
53 Еколого-правова відповідальність Міхатуліна О.М 2009 4182
54 Економетрія (Економетрика) (БА) Юртин І.І., Юнькова О.О 2013 4118
55 Економіка готельного та туристичного бізнесу(БА) Кобржицький В.В 2010 4516
56 Економіка готельного і туристичного комплексу(для БА) Макаровська Т.П 2005 2432
57 Економіка підприємства (МС) Проченко Є.В. 2012 2832
58 Економіка підприємств(для СП, МА) Діденко О.А 2009 4119
59 Економіка підприємства(для БА, СП) Макаровська Т.П 2005 1406
60 Економіка праці (галузева)(БА) Калина А.В 2012 4648
61 Економіка праці і соціально-трудові відносини Калина А.В 2012 4738
62 Економіка природокористування(для БА, МА) Положай В.В 2006 2762
63 Економіка сільського туризму та агротуризму(для БА) Дідик Я.М 2005 2092
64 Економіка та фінансування охорони здоров'я (БА, СП) Згалат-Лозинська Л.О 2009 4184
65 Економічний аналіз (для МА спеціальностей «Менеджмент організацій», «Управління трудовими ресурсами») Кулик А.В 2009 3970
66 Економічний аналіз готельного господарства і туризму (для СП) Кіндрацька Г.І 2002 933
67 Економічний аудит Дробноход М.І., Вольвач Ф.В., Яременко Л.П 2009 4148
68 Економічні системи(БА) Дробноход М.І., Бейко І.В., Вольвач Ф.В 2009 4144
69 Економічна теорія(БА) Осокіна В.В 2009 4158
70 Етика ділового спілкування(для БА) Касьянова С.П 2007 2922
71 Законодавство у сфері самоврядування(БА, СП) Омельчук В.В., Мельниченко Д.В 2010 4620
72 Захист підприємницької діяльності(для БА) Левченко М.О 2008 3299
73 Захист підприємницької інформації(для БА) Каленяк В.П., Грива А.М 2006 2763
74 Земельний кадастр (БА,СП) Мельниченко Д.В. 2013 4966
75 Землевпорядні вишукувальні роботи (БА) Утвенко В.В. 2011 4418
76 Зовнішня політика України(для БА, СП) Чекаленко Л.Д 2005 2427
77 Інвестиційний аналіз(БА) Чередніченко Н.І 2009 3972
78 Інвестиційний менеджмент (МА) Костін В.П. 2011 4359
79 Інвестування(для БА) Чередніченко Н.І 2009 4120
80 Інженерна інфраструктура територій(для БА) Омельчук В.В.
Утвенко В.В
2013 4967
81 Інноваційний менеджмент(МА) Костін В.П 2009 4360
82 Іноземна ділова мова (англійська)(для СП, МА спеціальності «Менеджмент організацій») Люлька Л.А 2006 2718
83 Іноземна ділова мова (французька)(для БА напрямів «Менеджмент», «Економіка та підприємництво») Костюк Т.О 2005 2313
84 Інформаційна безпека(для МА) Ахрамович В.М 2006 2669
85 Інформаційне забезпечення діяльності в охороні здоров'я (БА) Баєва О.В. 2012 4550
86 Інформаційний менеджмент(для СП) Терно В.В 2005 2491
87 Інформаційні системи в управлінні якістю (для БА) Курченко О.Б 2002 1246
88 Інформаційні системи і технології у сфері готельних послуг і туризму(для БА, СП) Матюхін В.О., Новаківський І.І 2002 929
89 Інформаційні системи і технології у сфері сільського туризму(для БА, СП) Матюхін В.О.,
Огірко І.В
2004 1668
90 Інформаційні системи і технології в менеджменті (БА) Сіницький М.Є 2012 4046
91 Інформаційні технології проектного менеджменту(для МА) Кобиляцький Л.С 2002 1239
92 Інформаційно-комунікаційний менеджмент  (для СП, МА) Бебик В.М.,
Науменко О.С
2005 2072
93 Інформаційно-комунікативний менеджмент(БА) Терно В.В 2009 3628
94 Історія економічних вчень(для БА, СП) Нестеренко О.П 2005 903
95 Історія економічних вчень (БА) Нестеренко О.П 2009 4149
96 Історія українського козацтва(для БА, СП) Гоцалюк А.А 2008 3216
97 Історія християнської церкви(для БА) Ящук Я.С 2005 1302
98 Картографія(БА) Утвенко В.В 2009 3976
99 Козацька педагогіка і психологія(для БА) Гоцалюк А.А 2009 4049
100 Комерційна діяльність посередницьких підприємств Кутліна І.Ю.,
Обритько Б.А
2006 2540
101 Комплексний кваліфікаційний тренінг із спеціальності «Менеджмент організацій»(для МА) Берестецька Л.М 2002 1086
102 Комп'ютерні мережі та телекомунікації(для БА) Столяров Т.О 2010 4744
103 Конкурентне та антимонопольне право(для СП) Можаровська Н.О 2006 2544
104 Конституційне право України (для БА, СП) Корнієнко М.І 2005 2398
105 Контролінг Кулик В.В., Осадча Г.Г 2010 4552
106 Контроль у системі місцевого самоврядування (СП,МА) Утвенко В.В. 2011 4445
107 Конфліктологія(БА) Ложкін Г.В., Петровська Т.В 2010 4827
108 Концептуальні засади сучасного менеджменту (БА, МА) Згалат-Лозинська Л.О 2009 3766
109 Корпоративне управління(для МА) Кобржицький В.В 2008 3217
110 Краєзнавство(для БА,СП) Вольвач Ф.В 2009 3629
111 Курортологія (для БА) Островерха Ю.А 2005 2015
112 Логістика Гурч Л.М 2008 3358
113 Логістика(для СП, МА) Гурч Л.М 2009 4124
114 Макроекономіка (для БА) Малиш Н.А. та ін 2005 1629
115 Макроекономіка(БА) Малиш Н.А., Москалюк Н.П., Осокіна В.В 2009 4151
116 Маркетинг (для БА) Диніна К.С.,
Власенко О.О
2010 4649
117 Маркетинг будівельних послуг(для МА) Тарасенко Ю.І 2004 1723
118 Маркетинг медичних та фармацевтичних послуг(для СП) Гончаренко Ж.В 2006 2552
119 Маркетинг муніципальних послуг (БА) Утвенко В.В. 2011 4555
120 Маркетинг сфери готельних послуг та туризму(для СП) Гончаренко Ж.В 2006 2553
121 Маркетинг сфери курортних послуг(для БА) Матюхін В.О., Щур О.М 2003 1455
122 Маркетинг у медицині та фармації(для СП, МА) Кузьменко В.М 2006 2724
123 Маркетинг у сільському туризмі (для БА, СП) Матюхін В.О., Щур О.М 2005 2026
124 Маркетинг у сфері будівництва(для БА) Вячин Ю.О 2004 1489
125 Маркетинговий менеджмент Коваленко О.В 2006 2803
126 Маркетингові дослідження в АПК Сацький П.В 2008 3421
127 Математичне програмування(для БА) Ржевський С.В., Дюженкова О.Ю 2005 730
128 Методологія дослідження і методика викладання державного управління і місцевого самоврядування (МА) Утвенко В.В. 2011 4484
129 Медичний та фармацевтичний менеджмент (СП,МА) Баєва О.В 2012 4557
130 Медична статистика(для БА, СП) Баєва О.В 2005 2493
131 Медична статистика(БА) Корінчевська І.А 2009 4093
132 Медична техніка (БА) Баєва В.В. 2011 4556
133 Математичне програмування (БА) Дюженкова О.Ю. Томащук О.П 2013 3219
134 Менеджмент безпеки(для БА, СП) Левченко М.О 2008 3221
135 Менеджмент будівельних організацій(для БА) Чернявський А.Д 2008 3222
136 Менеджмент громадських (козацьких) організацій (СП) Утвенко В.В. 2011 4558
137 Менеджмент ЗЕД(для БА, МА) Румянцев, Корнілова 2005 1077
138 Менеджмент організацій Сладкевич В.П., Філіпов М.І 2009 4365
139 Менеджмент підприємств готельного та туристичного комплексу(для БА) Лопатенко Л.О 2008 3073
140 Менеджмент харчових технологій(для БА, СП) Іванова Н.В 2004 1747
141 Методи аналізу та планування в будівництві(для СП) Коса Т.Г 2006 2637
142 Методи аналізу та планування в медицині (для СП) Новальська Н.І 2006 2556
143 Методи аналізу та планування в промисловості(для БА, СП) Кіндрацька Г.І 2005 2124
144 Методи аналізу та планування в сфері харчових технологій
(для СП)
Нєдова В.І 2003 1507
145 Методи аналізу та планування в торгівлі(для СП) Чепурда Л.М 2004 1679
146 Методи і технології прийняття управлінських рішень (для СП, МА) Колпаков В.М 2002 1158
147 Методи прийняття управлінських рішень(для БА) Колпаков В.М 2008 3075
148 Методика викладання менеджменту (МА) Фетісова Н.І., Бойко C.С. 2011 4366
149 Методика викладання у вищій школі Найдьонов І.М 2010 4653
150 Методологія аналізу економічних процесів та управління в аграрній сфері Новальська Н.І 2004 1653
151 Методологія наукового дослідження(для МА) Бєдная В.Б 2006 2730
152 Механізм державного управління та місцевого самоврядування Омельчук В.В 2009 3729
153 Міжбюджетні відносини (СП) Утвенко В.В. 2011 4537
154 Міжнародне військово-технічне співробітництво(СП) Левченко О.М 2010 4538
155 Міжнародна економіка(для БА) Дахно І.І 2005 1325
156 Міжнародне приватне право(для БА) Павлик Л.З 2008 3224
157 Міжнародний туризм(для БА) Кобржицький В.В 2009 3981
158 Міжнародні економічні відносини(для БА, СП) Хільчевська І.Г 2008 3225
159 Мікроекономіка (для БА) Слюсаренко О.П 2009 4130
160 Моделювання у державному управлінні та місцевому самоврядуванні(СП, МА) Омельчук В.В 2009 3749
161 Моніторинг та аудит у державному управлінні та місцевому самоврядуванні (СП) Утвенко В.В. 2011 4447
162 Мотиваційний менеджмент(для СП, МА) Сладкевич В.П 2007 3003
163 Муніципальна соціально-економічна політика(БА, СП) Утвенко В.В 2010 4624
164 Муніципальний бюджет та фінанси(для БА) Утвенко В.В 2013 4968
165 Муніципальний бюджет органів місцевого самоврядування(БА) Утвенко В.В 2009 3782
166 Муніципальний менеджмент(для МА) Дмитренко Г.А 2007 2913
167 Наукові дослідження в галузі управління людськими ресурсами (МА) Згалат-Лозинська Л.О. 2012 5090
168 Нормативно-правове забезпечення державного управління і місцевого самоврядування (СП,МА) Утвенко В.В., Мельниченко Д.В. 2011 4448
169 Операційний менеджмент(для БА) Лопатенко Л.О 2009 4131
170 Організаційна культура(для БА, до заліку) Лазоренко Л.В 2009 4055
171 Організаційно-правові засади охорони здоров'я(для БА, СП) Баєва О.В 2008 3110
172 Організаційно-правові засади сучасного українського козацтва (для СП) Утвенко В.В 2009 4036
173 Організація діяльності будівельних організацій(для БА, СП) Чернявський А.Д 2008 3228
174 Організація діяльності промислових підприємств(для БА) Самокиш О.В 2006 2681
175 Організація дозвілля в сільській місцевості (для БА) Коберніченко Т.О 2005 1985
176 Організація і технологія торговельної діяльності (БА) Левченко М.О 2010 4438
177 Організація козацького самоврядування(для СП) Гордієнко М.О 2005 1541
178 Організація медичної та фармацевтичної діяльності(для БА) Ворначева Т.Р 2004 1496
179 Організація медичної та фармацевтичної діяльності(для СП) Назарова О.Г 2004 1445
180 Організація охорони здоров'я(для СП, МА) Горачук В.В., Прокопович Є.М 2004 1822
181 Організація праці(для БА) Швець Н.Г 2005 1692
182 Організація праці менеджера(для БА) Колпаков В.М 2007 3113
183 Організація праці менеджера (БА) Колпаков В.М 2013 4969
184 Організація роботи аптек(для СП) Кузьменко В.М 2008 3316
185 Організація сучасного діловодства (для БА) Бойко С.С 2005 3229
186 Організація транспортних подорожей(для БА) Сердюк О.М 2004 2184
187 Організація управління муніципальними установами (БА) Утвенко В.В. 2013 4970
188 Основи агробізнесу (для БА, СП) Гамкало З.Г 2004 1790
189 Основи бізнес-планування (для БА) Новальська Н.І 2005 1311
190 Основи бізнес-планування в сільському туризмі(для молодших СП, БА) Матюхін В.О., Щур О.М 2004 1935
191 Основи бізнес-планування підприємств курортної сфери (для БА) Матюхін В.О., Щур О.М 2003 1468
192 Основи геодезії Вольвач Ф.В 2008 3393
193 Основи екологічної економіки (СП) Вольвач Ф.В., Вольвач М.Ф. 2011 4496
194 Основи економічної теорії(БА) Руденко Н.В 2009 4222
195 Основи етнографії та народні промисли(для БА, СП) Данилюк А.Г 2004 1833
196 Основи ЗЕД Тьорло В.О 2005 2266
197 Основи менеджменту(для БА) Баєва О.В 2007 3005
198 Основи менеджменту охорони здоров'я(для БА, СП) Баєва О.В 2004 2033
199 Основи охорони праці (БА) Семенко М.В. 2012 4969
200 Основи підприємництва у сільській місцевості (для БА, СП) Матюхін В.О.,
Довганик Л.М
2004 1789
201 Основи підприємницької діяльності (БА) Берестецька Л.М 2009 4311
202 Основи управлінського консультування(для МА) Коростельов В.А 2005 2505
203 Основи фармакології Корінчевська І.А 2010 4610
204 Основи християнської моралі(для БА) Шишковський Є.С 2005 1295
205 Особиста безпека людини Левченко М.О 2010 4570
206 Охорона праці в галузі (для СП, МА) Семененко М.В 2010 4760
207 Охорона праці в медицині та фармації(БА) Корінчевська І.А 2009 3784
208 Оцінка аграрного бізнесу та управління проектами(для МА) Новальська Н.І 2005 2423
209 Оцінка бізнесу та управління проектами ринку виробництва(для МА) Сметанський І.В 2006 2645
210 Оцінка готельного бізнесу і туризму та управління проектами(МА) Копнов М.О 2009 3851
211 Оцінка медичного бізнесу та управління проектами(для МА) Баєва О.В 2006 2579
212 Оцінка міських територій(для СП) Омельчук В.В 2006 2808
213 Оцінка нерухомості (БА) Новікова І.Є 2013 4971
214 Паблік хелс Баєва О.В 2009 4057
215 Паблік рилейшнз(для БА) Слісаренко І.Ю 2010 4828
216 Патентування та ліцензування(для СП) Дахно І.І 2005 722
217 Підприємництво в охороні здоров'я (для БА) Баєва О.В 2007 3007
218 Підприємницьке право (для БА, СП) Матюшко П.В., Можаровська Н.О 2005 2303
219 Планування діяльності органів виконавчої влади(для БА) Вознюк П.Ф 2007 2935
220 Планування розвитку територій (БА) Омельчук В.В 2013 4973
221 Планування діяльності органів місцевого самоврядування Утвенко В.В.,
Вознюк П.Ф.
2011 4390
222 Податкова система(для БА, СП) Лісовська О.Л 2007 3009
223 Податкова система та податкова політика (для БА, СП) Литвиненко Я.В 2006 2581
224 Податкові системи зарубіжних країн (БА) Литвиненко Я.В. 2011 4372
225 Політика регіонального розвитку(БА, СП) Омельчук В.В 2010 4632
226 Порівняльне державне управління і місцеве самоврядування (МА) Омельчук В.В. 2011 4540
227 Право інтелектуальної власності Прилуцький Р.Б., Радченко Г.О 2009 4196
228 Право пенсійного забезпечення(для СП) Погарченко В.А 2000 668
229 Правове регулювання підприємницької діяльності (для БА, СП) Доліненко Л.О 2004 1514
230 Правовий захист комерційної таємниці(для БА) Можаровська Н.О 2006 2649
231 Правовий статус особи (для МА, СП) Мацко А.С., Владиченко С.Д 2001 693
232 Правові засади охоронної діяльності(для СП) Левченко М.О 2007 3233
233 Правові основи захисту комерційної таємниці(для БА) Низенко Є.І 2007 2915
234 Прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг(для БА, СП) Федосова Л.О 2009 4058
235 Проблеми національної та регіональної безпеки(для СП, МА) Омельчук В.В., Дуднік О.Я 2006 2772
236 Прогнозування(для БА) Омельчук В.В 2007 3012
237 Прогнозування та програмування макроекономіки (для БА, СП, МА) Пашута М.Т 2002 920
238 Промисловий менеджмент(для БА, СП) Костін В.П 2005 2342
239 Професійна психологічна підготовка працівника охоронних структур(для БА, СП) Сипливий А.М 2006 2813
240 Профілактика правопорушень(для БА) Александров Ю.В 2005 1492
241 Промисловий менеджмент(БА) Костін В.П 2009 3988
242 Психологія менеджменту в медицині(для БА, СП) Прокопович Є.М., Горачук В.В 2004 2017
243 Психологія охоронної діяльності(для МА) Сипливий А.М 2007 2845
244 Психологія роботи з людьми Коломінський Н.Л 2005 2110
245 Психологія роботи з людьми(БА) Левицький В.М., Коломінський Н.Л 2009 4166
246 Психологія управління(для БА) Грись А.М 2008 3352
247 Регіональна економіка праці Омельчук В.В., Травянко О.І 2009 3618
248 Регіональна екологічна політика(для СП, МА) Майор О.В 2004 1711
249 Реклама і рекламна діяльність(для БА) Потабенко М.В 2008 3112
250 Рекламна діяльність у сфері готельних послуг і туризму (для БА) Щерба О.І 2002 1166
251 Рекламна діяльність у сфері готельних послуг і туризму Щерба О.І 2009 4153
252 Рекреаційні комплекси(для БА) Осадча О.В 2004 2114
253 Рекреація в сільській місцевості (для БА) Дідик Я.М 2004 1665
254 Ринок медичних послуг(для СП, МА) Горанчук В.В 2005 1973
255 Ринок послуг готельного бізнесу та туризму(МА) Кобржицький В.В 2009 3957
256 Розміщення продуктивних сил(для БА) Дорошенко Л.С 2008 3235
257 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка(для молодших СП, БА) Дорошенко Л.С 2009 3852
258 Санаторно-курортна реабілітація(для БА) Островерха Ю.А 2004 2016
259 Санітарно-гігієнічне забезпечення роботи установ охорони здоров'я(для СП) Баєва О.В 2005 2516
260 Сервіс і дизайн у готелі(БА) Кобржицький В.В 2009 4498
261 Системний аналіз діяльності організацій Сладкевич В.П. 2012 5314
262 Система захисту організацій та установ(для БА) Агафонов Г.Г 2005 2480
263 Система захисту організацій та установ(БА) Агафонов Г.Г 2009 4167
264 Система соціального забезпечення та соціальної підтримки(для СП) Утвенко В.В., Мельниченко Д.В 2010 4636
265 Системи технологій(для БА) Лопатенко Л.О 2008 3123
266 Ситуаційний менеджмент (для БА) Згалат-Лозинська Л.О 2009 4198
267 Соціальна політика органів місцевого самоврядування (МА) Утвенко В.В. 2011 4575
268 Соціальна екологія (СП) Дробноход М.І., Вольвач Ф.В., Падун А.О 2013 3537
269 Соціальна інфраструктура населених пунктів(для БА) Омельчук В.В., Мельниченко Д.В 2010 4637
270 Соціальна медицина(для БА, СП) Баєва О.В 2008 3320
271 Соціальна філософія(для СП, МА) Бєдная В.Б 2006 2749
272 Спеціальна фізична підготовка(БА) Левченко М.О 2010 4576
273 Статистика(для БА) Захожай В.Б., Федорченко В.С 2010 4451
274 Стійкий екологічно безпечний розвиток(для БА, МА) Вольвач Ф.В 2006 2592
275 Стратегічне управління(для МА) Колпаков В.М 2008 3127
276 Стратегічний менеджмент(для СП, МА) Сладкевич В.П 2008 3014
277 Страхова медицина (для БА) Білинська М.М., Радиш Я.Ф 2006 2692
278 Страхування(для БА, СП) Пашута М.Т., Бігдаш В.Д 2010 4638
279 Судові та правоохоронні органи України (для БА, СП) Кондракова С.П 2009 3237
280 Сучасні проблеми боротьби з тероризмом(для БА, СП) Богданов О.П 2004 3249
281 Тактика професійної діяльності(для СП) Лісогор В.Г 2006 2755
282 Теорія економічного аналізу(для БА) Кулик А.В 2009 3996
283 Теорія і практика самоменеджменту(для СП, МА іншого напряму) Колпаков В.М 2005 837
284 Теорія організацій (БА,СП) Згалат-Лозинська Л.О. 2011 4979
285 Теорія та історія державної служби (МА) Омельчук В.В. 2011 4580
286 Теорія та історія місцевого самоврядування (БА) Омельчук В.В. 2011 4490
287 Теорія ймовірностей і математична статистика(для БА) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К 2013 4136
288 Теорія систем та системний аналіз (для МА) Чорней Р.К., Чорней Н.Б 2012 4137
289 Теорія соціального управління (для БА, СП) Петренко-Лисак А.О 2006 2697
290 Територіальна громада у системі місцевого самоврядування (СП,МА) Утвенко В.В., Травянко О.І. 2011 4442
291 Технічні засоби охорони(для МА) Каленяк В.П., Грива А.М 2006 2784
292 Технології виробництва послуг в охороні здоров'я(для БА, СП) Корнічевська І.А 2008 3131
293 Технологія готельної справи (для БА) Сердюк О.М 2004 2189
294 Технологія проектування(для БА) Омельчук В.В 2008 3621
295 Технологія ресторанної справи (для БА) Сердюк О.М 2004 1998
296 Торговельний маркетинг Вахович І.М 2005 2123
297 Традиційні козацькі бойові мистецтва(для СП) Притула О.Л 2009 4641
298 Трудове право України(для БА,СП) Беззуб Б.С., Новосельська І.В 2008 3243
299 Типові патологічні процеси (БА) Баєва О.В. 2011 4614
300 Україна в контексті світової цівілізації(для БА) Шилов Ю.В 2007 3170
301 Українознавство(для БА) Конопенко П.П., Пономаренко А.Ю., Князюк Т.Г 2004 3134
302 Українська етнокультура сім'ї та побуту(для СП) Якимів Е.В 2004 1539
303 Українська мова за професійним спрямуванням(для БА спеціальності «Менеджмент організацій») Міхолат О.М 2005 2328
304 Управління бізнесом(для БА) Арсанукаєва К.О 2009 4501
305 Управління бізнесом у будівництві(для СП) Чернявський А.Д 2008 3246
306 Управління бізнесом у сфері медицини та фармакології(для БА, СП) Баєва О.В 2007 3017
307 Управління бізнесом у сфері промислової діяльності(для СП) Петренко М.І., Коровій В.В 2004 1517
308 Управління бізнесом у сфері харчових технологій (для СП) Бойко В.С 2004 1682
309 Управління бізнесом у фармакології(для БА) Баєва О.В 2006 2662
310 Управління бізнесом у медицині та фармакології (СП) Згалат-Лозинська Л.О. 2011 4577
311 Управління готельним бізнесом (для БА) Сердюк О.М 2004 2183
312 Управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю(для МА) Кобржицький В.В 2009 3962
313 Управління земельними ресурсами Утвенко В.В 2008 3397
314 Управління конкурентоспроможністю організацій (СП, МА) Філіпов М.І 2009 4377
315 Управління нерухомістю(для СП) Вознюк П.Ф 2007 2943
316 Управління оплатою праці(для СП) Калина А.В 2008 3136
317 Управління персоналом(для БА) Колпаков В.М 2005 896
318 Управління персоналом (кадровий менеджмент)(для МА) Колпаков В.М 2008 3137
319 Управління персоналом в охороні здоров'я(БА) Баєва О.В 2009 3962
320 Управління персоналом у багатонаціональних компаніях (для СП, МА) Колпаков В.М 2004 1576
321 Управління проектами в АПК(СП) Сацький П.В 2008 3655
322 Управління проектами в будівництві (для СП) Чернявський А.Д 2006 2701
323 Управління проектами в торгівлі(для БА, СП) Вахович І.М 2004 1933
324 Управління проектами промислової діяльності Костін В.П 2009 4378
325 Управління проектами у сфері медицини та фармакології(для СП) Баєва О.В 2006 2605
326 Управління ресурсами Сацький П.В 2009 3934
327 Управління ризиками Сацький П.В 2008 3398
328 Управління системою безпеки організацій та установ(для СП, МА) Низенко Е.І 2012 4715
329 Управління територіальними курортно-оздоровчими системами(для СП) Гринів Л.С 2005 2282
330 Управління трудовими ресурсами (БА) Дорошенко Л.С. 2011 4316
331 Управління фармацевтичним бізнесом(для СП) Ворначева Т.Р 2004 1494
332 Управління фінансовою санацією підприємств(для МА спеціальності«Фінанси») Грідчина М.В 2005 1457
333 Управління якістю (для СП) Салухіна Н.Г 2005 2523
334 Управління якістю(СП) Салухіна Н.П 2009 4113
335 Управління якістю будівельного виробництва(СП) Чернявський А.Д 2009 3934-1
336 Управління якістю послуг у сфері готельного і туристичного комплексу(для СП) Шишкіна Л.Й 2002 1169
337 Управлінське консультування(для МА) Коростельов В.А 2005 1082
338 Філософія державного управління і місцевого самоврядування (МА) Вознюк П.Ф. 2011 4543
339 Фінанси (для БА, СП) Пахомов В.І 2010 4672
340 Фінанси підприємств Слюсарчук О.П 2010 4642
341 Фінансовий менеджмент(для СП, МА) Грідчіна М.В. 2013 5001
342 Фінансовий менеджмент громадських (козацьких) організацій(для СП) Павленко В.В 2005 1556
343 Формування інфраструктури території(для БА, СП) Омельчук В.В 2007 3018
344 Цивільне право(для БА, СП) Прилуцький Р.Б 2007 3019
345 Ціноутворення (БА) Філіна Г.І 2013 5003
346 Ціноутворення(для молодших СП, БА) Філіна Г.І 2005 1860
347 Юридична психологія (для СП, МА) Іванова О.В 2005 1688
Методичні рекомендації
348 Дидактичні матеріали для практичних занять з дисципліни "Математичне програмування" (розділ І "Лінійне програмування та транспортні задачі")(для БА, СП) Кравцов Г.М., Кравцова Л.В 2007 3069
349 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для БА) Макаровська Т.П 2004 1805
350 Завдання до контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни «Економіка готельного та туристичного комплексу» (для БА, СП) Макаровська Т.П 2006 2457
351 Завданя та методичні матеріали практичних робіт з дисципліни "Охорона праці в галузі"(для СП, МА) Яровая А.М 2007 3072
352 Контрольні завдання з дисципліни «Логістика» Гурч Л.М 2006 2415
353 Контрольні завдання з дисципліни "Логістика" Гурч Л.М 2009 3357
354 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни "Актуальні проблеми менеджменту"(для МА) Згалат-Лозинська Л.О 2007 2899
355 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни "Методика викладання менеджменту"(для МА) Новальська Н.Г 2007 2901
356 Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни "Соціальна інфраструктура населених пунктів"(для БА) Мельниченко Д.В 2007 2903
357 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Мікроекономіка"(для БА) Филюк Г.М 2007 2875
358 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Муніпальна соціально-економічна політика"(для БА, СП) Утвенко В.В 2007 2902
359 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Облік і звітність в охороні здоров'я"(для СП, МА) Корінчевська І.А 2007 2876
360 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Оперативний менеджмент"(для БА) Лопатенко Л.О 2008 3147
361 Методичне забезпечення рубіжного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Медичний та фармацевтичний менеджмент"(для СП, МА) Корінчевська І.А 2007 2878
362 Методичні вказівки до виконання та тематика контрольних робіт з дисципліни "Муніціпальна соціально-економічна політика"(для БА, СП) Утвенко В.В 2007 2889
363 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Ціноутворення"(для БА) Кравчук Л.Л 2007 2855
364 Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни "Соціальна інфраструктура населених пунктів"(для БА) Мельниченко Д.В 2007 2904
365 Методичні матеріали для контролю знань студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки»" Биконя С.Ф 2006 2468
366 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки" (для БА) Кривобороденко Г.П 2007 2949
367 Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Господарський процес» Прилуцький Р.Б 2006 2439
368 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Екологічний менеджмент"(БА) Згалат-Лозинський Л.О 2009 3572
369 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки»(для БА) Пашута Т.М 2006 2727
370 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Історія економічних вчень"(для БА) Довженко О.О 2008 3454
371 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка"(для БА) Довженко О.О. Малиш Н.А 2007 2561
372 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аграрний менеджмент" (БА, СП) Утвенко В.В 2009 3742
373 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Будівельний менеджмент" Чернявський А.Д 2009 3636
374 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерськаий облік"(БА) Левочко М.Т 2009 3780
375 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Грунтознавство" Утвенко В.В., Крупко С.М 2009 3828
376 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» Арсанукаєва К.О 2006 2429
377 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Духовні засади українського козацтва" (МА) Гоцалюк А.А 2009 3809
378 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Економіка готельного та туристичного комплексу» Макаровська Т.П 2006 2447
379 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Нормування праці"(БА) Калина А.В 2009 3728
380 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інноваційний менеджмент" (СП, МА) Костін В.П 2009 3831
381 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестиційний менеджмент" (СП, МА) Костнін В.П 2009 3832
382 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікативний менеджмент" Терно В.В 2009 3772
383 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Концептуальні засади сучасного менеджменту"(МА) Згалат-Лозинська Л.О 2009 3833
384 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Макроекономічний аналіз»(для МА) Малиш Н.А 2006 2562
385 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент підприємництв готельного та туристичного комплексу"(БА) Лопатенко Л.О 2009 3605
386 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка»(для БА) Арсанукаєва К.О 2006 2411
387 Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Муніціпальна соціально-економічна політика"(для БА, СП) Утвенко В.В 2007 2905
388 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхова медицина" (БА) Кузменко В.М 2009 3701
389 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація правоохоронної діяльності" (БА) Стеценко Ю.В 2009 3711
390 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Конфліктологія" (БА, СП, МА) Охременко О.Р 2009 3662
391 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Психологія роботи з людьми"(БА) Солодчук С.Є 2009 4039
392 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління проектами у сфері медицини та фармакології" (СП) Баєва О.В 2009 3383
393 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни "Інвестування" Чередніченко Н.І 2009 4097
394 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Теорія економічного аналізу"(для всіх рівнів економічного напряму) Кулик А.В 2009 3960
395 Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Вища математика" (МС, БА) Томащук О.П., Юртин І.І 2009 4098
396 Методичні рекомендації щодо забезпечення практичних та лаборатторних занять з дисципліни "Економетрія" Юртин І.І., Юнькова О.О 2009 3516
397 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація правоохоронної діяльності" (БА) Утвенко В.В 2009 3639
398 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація роботи аптек"(СП) Лазоренко Л.В., Фетісова Н.І 2009 3608
399 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Земельний кадастр" Утвенко В.В., Мельниченко Д.В 2009 3671
400 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ринок послуг готельного бізнесу та туризму"(МА) Кобржицький В.В 2009 4017
401 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія систем і системний аналіз" Чорней Р.К 2009 3726
402 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія і практика самоменджменту" (БА, СП, МА) Свірень М.М 2009 4085
403 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Оцінка готельного бізнесу та туризму, управління проектами"(МА) Кобржицький В.В 2009 3831
404 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методи аналізу і планування в промисловості" (СП) Самокиш О.В 2009 3879
405 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Планування діяльності органів виконавчої влади" (БА) Вознюк П.Ф 2009 3920
406 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Географія туризму"(БА) Вольвач Ф.В 2009 4126
407 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація виробництва на підприємствах та організаціях" (БА, СП) Лопатенко Л.О 2009 3841
408 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Паблік хелс"(БА, МА) Баєва О.В 2009 3776
409 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Картографія" (БА) Утвенко В.В 2009 3975
410 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний туризм"(БА) Кобржицький В.В 2009 3979
411 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вступ до спеціальності "Менеджмент організацій"(БА, СП) Берестецька Л.М 2009 3044
412 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестиційний аналіз"(БА) Чередніченко Н.І 2009 3971
413 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методика спеціальної фізичної підготовки та професійної діяльності" та "Методика спеціальної фізичної підготовки" (СП) Левченко М.О 2009 3578
414 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційно-правові засади сучасного українського козацтва"(СП) Утвенко В.В 2009 3641
415 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи геодезії"(БА) Вольвач Ф.В 2009 3722
416 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Охорона праці в медицині та фармації" (БА, СП) Корінчевська І.А 2009 3842
417 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Політика регіонального розвитку"(БА, СП) Омельчук В.В 2009 3724
418 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Профілактика правопорушень"(БА) Семаков Г.С 2009 3823
419 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальна медицина"(БА) Баєва О.В 2009 3645
420 Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Стратегічний менеджмент"(для СП, МА) Сладкевич В.П 2007 2928
421 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління конкурентноспроможністю організації"(СП, МА) Філіпов М.І 2009 3450
422 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент громадських (козацьких) організацій"(СП) Утвенко В.В 2009 3647
423 Методичні матеріали до семінарських та практичних занять з дисципліни "Мотиваційний менеджмент"(для СП, МА) Сладкевич В.П 2007 2927
424 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік і звітність в охороні здоров'я"(БА) Корінчевська І.А 2009 3606
425 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Основи інформатики та комп'ютерної техніки" та "Інформатика та комп'ютерна техніка"(для БА) Сіницький М.Є 2007 3024
426 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка»(для БА) Филюк Г.М 2006 2446
427 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційна безпека"(для МА) Ахрамович В.М 2007 3030
428 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Автоматизоване робоче місце менеджера"(для БА, СП) Сіницький М.Є 2007 3037
429 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Адміністративна юрисдикція"(для СП, МА) Бортник В.А 2008 3306
430 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Адміністративне право"(для БА, СП) Бортник В.А 2008 3174
431 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Безпека банківськлї діяльності"(БА) Малащук Д.В 2009 3857
432 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бізнес-тренінг" Берестецька Л.М 2009 3872
433 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища математика" (ч. 1) Лисенко В.І 2009 3189
434 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне управління"(для БА) Грінівецька Н.М 2008 3148
435 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Господарське право"(для БА) Можаровська Н.О 2008 3361
436 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання економіки" Кривобороденко Г.П 2008 3458
437 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державна політика в галузі охорони здоров'я"(БА) Баєва О.В 2009 3370
438 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Дослідження операцій"(БА) Дудка Т.М 2009 3603
439 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіки праці"(для БА) Калина А.В 2009 3743
440 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Екологічна безпека"(СП, МА) Тордія Н.В., Мамонтов С.М 2009 4071
441 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Екологічний аудит"(БА, СП) Вольвач Ф.В 2009 4102
442 Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Економетрія"(БА) Юнькова О.О., Юртин І.І 2009 3304
443 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікаційний менеджмент"(для СП) Козакевич І.О 2008 3574
444 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Краєзнавство" Вольвач Ф.В 2009 4104
445 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Козацька педагогіка і психологія" Гоцалюк А.А 2009 3874
446 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(БА) Томащук О.П., Юнькова О.О 2009 3522
447 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент підприємств готельного та туристичного комплексу"(БА) Кобржицький В.В 2009 3478
448 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне приватне право" (БА) Павлик Л.З., Кісілевич-Чорнойван О.М 2009 3862
449 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент будівельної організації"(БА, МА) Чернявський А.Д 2009 3877
450 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методи аналізу та планування в будівництві"(СП) Гомон А.А 2009 3871
451 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація діяльності промислових підприємств" Самокиш О.В 2009 3914
452 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи охорони праці"(БА) Яровая А.М 2009 3481
453 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Особиста безпека людини"(БА) Левченко М.О 2009 3342
454 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Оцінка бізнесу та управління проектами ринку виробництва" Костік В.П 2009 3609
455 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг"(для БА спеціальності "Менеджмент безпеки") Федосова Л.О 2009 4014
456 Методичні рекомендації щодо забезпечення організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система та податкова політика"(БА,СП) Литвиненко Я.В 2009 3548
457 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Регіональна економіка праці"(БА) Утвенко В.В., Травянко О.І 2009 4108
458 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Законодавство у сфері самоврядування"(для БА,СП) Мельниченко Д.В 2008 3372
459 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи екології"(для БА) Вольвач Ф.В 2009 3529
460 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи менеджменту охорони здоров'я" Баєва О.В 2008 3379
461 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Підприємницьке право" Середа І.О 2008 3365
462 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Правові основи захисту комерційної таємниці"(для БА) Низенко Є.І 2008 3403
463 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сучасні проблеми боротьби з тероризмом"(для БА) Кубрак П.М 2008 3404
464 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія практика менеджменту" (БА) Згалат- Лозинська Л.О 2009 3846
465 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Технічні засоби охорони"(для БА) Левченко М.О 2008 3415
466 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом у фармакології"(БА) Фетісова Н.І 2009 3448
467 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління земельними ресурсами"(БА) Утвенко В.В 2009 3486
468 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління проектами в будівництві"(СП, МА) Чернявський А.Д 2009 3887
469 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси"(БА) Черномаз Г.М 2009 3615
470 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи управлінського консультування"(для МА) Костін В.П 2008 3443
471 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"(для БА, СП) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К 2008 3305
472 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» (для БА, СП спеціальності «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД», «Управління трудовими ресурсами») Коломійченко Н.І 2001 794
473 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»(для МА) Коломійченко Н.І 2001 808
474 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для БА спеціальностей «Менеджмент ЗЕД», «Управління трудовими ресурсами», «Менеджмент організацій») Косміна Р.М 2001 796
475 Методичні рекомендації до семінарських і практичних занять з дисципліни «Логіка»  (для БА) Богдановський І.В 2006 2767
476 Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни "Медична статистика" (для БА) Корінчевська І.А 2008 3312
477 Методичні рекомендації щодо виконання і захисту дипломних робіт студентів за напрямом «Менеджмент» з дисципліни «Менеджмент організацій»(для СП) Чернявський А.Д 2004 1555
478 Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських робіт студентами спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Медичний та фармацевтичний менеджмент» Баєва О.В 2006 2638
479 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційні технології в менеджменті"(для БА) Левченко Л.О 2007 3032
480 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Логістика"(для БА) Гурч Л.Н. Марченко С.М 2007 2958
481 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Медична статистика"(для БА) Корінчевська І.А 2007 2960
482 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Медична техніка"(для БА) Кузьменко В.М 2007 3047
483 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Мотиваційний менеджмент"(для СП, МА) Сладкевич В.П 2007 2929
484 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Операційний менеджмент" (для БА) Лопатенко Л.О 2007 2962
485 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи підприємницької діяльності"  (для БА) Берестецька Л.М 2007 3050
486 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічний менеджмент"(для СП, МА) Сладкевич В.П 2007 2930
487 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Судові та правоохоронні органи України"(для БА) Стеценко Ю.В 2007 2888
488 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінанси підприємств"(для БА) Філіна Г.І 2007 3052
489 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Актуальні проблеми менеджменту"(для МА) Згалат-Лозинська Л.О 2008 3086
490 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аналіз діяльності медичних установ"(для СП, МА) Згалат-Лозинська Л.О.,  Новальська Н.Г 2007 3087
491 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Антикризове управління"(для СП, МА) Чернявський А.Д 2008 3184
492 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Тропіна І.В 2008 3188
493 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"(для БА) Калина А.В 2008 3336
494 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка та фінансування охорони здоров'я"(для СП, МА) Згалат-Лозинська Л.О 2007 3045
495 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Етика ділового спілкування"(для БА, СП) Касьянова С.П 2008 3260
496 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія українського козацтва"(для БА, СП) Гоцалюк А.А 2008 3308
497 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія християнської церкви"(для БА) Коцар С.В 2008 3176
498 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Комерційна діяльність посередницьких підприємств"(для СП) Салухіна Н.Г., Кутліна І.Ю 2007 2957
499 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Контролінг"(для БА) Базась М.Ф., Бєда Ф.П 2008 3094
500 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Корпоративне право"(для МА) Кобржицький В.В 2008 3153
501 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг"(для БА) Власенко О.О., Марченко С.М., Диніна К.С 2007 2959
502 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент безпеки"(для СП, МА) Левченко М.О 2008 3264
503 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент громадських (козацьких) організацій"(для БА) Утвенко В.В 2008 3265
504 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент організацій"(для СП, МА) Філіппов М.І 2007 3155
505 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Муніципальна соціально-економічна політика"(для БА, СП) Утвенко В.В 2008 3185
506 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Муніципальний бюджет та фінанси"(для БА) Утвенко В.В 2008 3186
507 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організаційно-правові засади охорони здоров'я"(для БА, СП) Баєва О.В 2007 3057
508 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи бізнес планування"(для БА) Арсанукаєва К.О 2008 3266
509 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи менеджменту"(для БА) Фетісова Н.І 2008 3341
510 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи християнської моралі"(для БА) Коцар С.В 2007 3202
511 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Оцінка нерухомості"(для БА) Новікова І.Є 2008 3267
512 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Правові засади охоронної діяльності"(для СП) Левченко М.О 2008 3268
513 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Професійна психологічна підготовка працівників охоронних структур"(для БА) Сипливий А.М.,  Левченко М.О 2008 3344
514 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Психологія управління"(для БА) Грись А.М 2008 3274
515 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Регіональний маркетинг"(для БА) Утвенко В.В 2008 3187
516 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Статистика"(для БА) Захожай В.Б.,  Ткач Б.П 2007 3157
517 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Страхування"(для БА, СП) Бігдаш В.Д 2008 3102
518 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія економічного аналізу"(для БА, СП) Кулик А.В 2008 3278
519 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом"(для БА) Арсанукаєва К.О 2008 3281
520 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит"(для БА) Тропіна І.В 2008 3431
521 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Вища освіта і Болонський процес" Терещенко Н.М 2008 3466
522 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка і організація виробництва" Тищенко О.П 2008 3470
523 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інвестування"(для БА, СП) Чередніченко Н.І 2008 3410
524 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційне забезпечення діяльності в охороні здоров'я" Баєва О.В 2008 3373
525 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг муніципальних послуг" Утвенко В.В 2008 3439
526 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетинг у медицині та фармації (фармакології)" Фетісова Н.І 2008 3339
527 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Математичне програмування"(для БА,СП) Дюженкова О.Ю. Томащук О.В 2008 3252
528 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Медичний та фармацевтичний менеджмент" Баєва О.В 2008 3374
529 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методи аналізу та планування в медицині" Корінчевська І.А 2008 3523
530 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень" Лазаренко Л.В 2008 3376
531 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація козацького самоврядування"(для СП) Утвенко В.В 2008 3607
532 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Оцінка медичного бізнесу та управління проектами"(для МА) Баєва О.В 2008 3380
533 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Підприємницьке право в охороні здоров'я" Фетісова Н.І 2008 3334
534 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Податкова система" Лісовська О.Л 2008 3413
535 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Психологія охоронної діяльності" Сипливий А.М 2008 3345
536 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Системи технологій" Лопатенко Л.О 2008 3414
537 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальна екологія" Вольвач Ф.В 2008 3445
538 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія соціального управління" Вировий В.І 2008 3309
539 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Технології виробництва послуг в охороні здоров'я"(для БА) Корінчевська І.А 2008 3614
540 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Традиційні козацькі бойові мистецтва" Левченко М.О 2008 3582
541 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління бізнесом у медицині та фармакології"(для БА,СП) Фетісова Н.І 2008 3583
542 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління персоналом" Свірень М.М 2008 3417
543 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління проектами промислової діяльності" Костін В.П 2008 3451
544 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління якістю"(для СП) Салухіна Н.Г 2008 3585
545 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Фінансовий менеджмент"(для СП,МА) Пахомов В.І 2008 3349
546 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом в охороні здоров'я"(БА) Баєва О.В 2009 3963
547 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсових робіт з дисципліни «Управління бізнесом»(для МА) Коростельов В.А 2003 1578
548 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту охорони здоров'я»(для БА, СП) Баєва О.В 2006 2502
549 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни «Підприємництво в охороні здоров'я» (для БА, СП) Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О 2006 2729
550 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій"(для СП,МА) Сладкевич В.П. Філіпов М.І 2007 2933
551 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"(для БА, СП) Круковська-Сіневич Т.В 2007 2969
552 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю" (БА) Левченко М.О 2010 4561
553 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація і технологія торговельної діяльності"(БА) Левченко М.О 2009 4432
554 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальна інфраструктура населених пунктів"(БА) Мельниченко Д.В 2009 3676
555 Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентів спеціальності "Медичний та фармацевтичний менеджмент" Баєва О.В 2012 5211
556 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Організація праці менеджера"(БА, СП) Швець Н.Г 2009 3953
557 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка готельного та туристичного комплексу"(БА) Тищенко О.П 2009 3637
558 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Прикладна психофізіологія та індивідуальний психотренінг"(БА) Федосова Л.О 2010 4434
559 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моделювання у державному управлінні і місцевому самоврядуванні"(СП,МА) Омельчук В.В 2010 4255
560 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю"(БА) Левченко М.О 2010 4561
561 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Сервіс і дизайн у готелі"(БА) Левченко М.О 2010 4529
562 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Оцінка міських територій"(БА, СП) Утвенко В.В 2010 4257
563 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи економічної теорії"(БА) Руденко Н.В 2010 4256
564 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент безпеки"(СП, МА) Левченко М.О 2010 4560
565 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингові дослідження в АПК"(БА, СП) Сацький П.В.,
Утвенко В.В
2010 4252
566 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне військово-технічне співробітництво" (СП) Левченко М.О 2010 4526
567 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи управління повсякденною діяльністю військ"(СП) Левченко М.О 2010 4527
568 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Муніципальний бюджет органів місцевого самоврядування"(БА) Утвенко В.В 2010 3814
569 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Прогнозування" Омельчук В.В 2010 4260
570 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління ресурсами"(БА) Утвенко В.В., Сацький П.В 2010 4264
571 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державна інформаційна політика"(СП) Омельчук В.В 2010 4247
572 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державний контроль" (БА, СП) Омельчук В.В 2010 4248
573 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління готельним бізнесом і туристичною діяльністю" Левченко М.О 2010 4534
574 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни "Інвестиційний аналіз" (БА) Чередніченко Н.І. 2011 4467
575 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" (БА) Панчук В.І. 2011 4472
576 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аграрна політика" (БА) Утвенко В.В. 2011 4522
577 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державна гуманітарна політика" (БА,СП) Омельчук В.В. 2011 4405
578 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Землевпорядні вишукувальні роботи" (БА) Утвенко В.В. 2011 4431
579 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Контроль у системі місцевого самоврядування" (СП,МА) Утвенко В.В. 2011 4458
580 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія дослідження і методика викладання державного управління і місцевого самоврядування" (МА) Утвенко В.В. 2011 4477
581 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжбюджетні відносини" (СП) Утвенко В.В. 2011 4525
582 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Моніторинг та аудит в державному управлінні та місцевому самоврядуванні" (СП) Утвенко В.В. 2011 4460
583 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Нормативно-правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування" (СП,МА) Утвенко В.В. 2011 4461
584 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Паблік рилейшнз" (БА) Матвійчук А.О. 2011 4480
585 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Планування діяльності органів місцевого самоврядування" Матвійчук А.О. 2011 4410
586 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Планування розвитку територій" (БА) Утвенко В.В. 2011 4462
587 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Порівняльне державне управління і місцеве самоврядування" (МА) Омельчук В.В. 2011 4528
588 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Правове регулювання об’єктів нерухомості" Утвенко В.В., Мороз М.О. 2011 4871
589 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Правові основи захисту комерційної таємниці" (БА) Низенко Є.І. 2011 4303
590 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Типові патологічні процеси" (БА) Баєва О.В. 2011 4606
591 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та історія державного управління" (БА) Омельчук В.В. 2011 4513
592 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія та історія державної служби" (МА) Омельчук В.В. 2011 4512
593 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Територіальна громада у системі місцевого самоврядування" (СП,МА) Утвенко В.В. 2011 4435
594 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Технологія проектування" (БА,СП) Утвенко В.В. 2011 4532
595 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління оплатою праці" (СП,МА) Калина А.В. 2011 4514
596 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Філософія державного управління місцевого самоврядування" (МА) Вознюк П.Ф. 2011 4535
597 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Акушерство і гінекологія. Організація роботи пологових будинків" (БА) Корінчевська І.А. 2013 4945
598 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Екологія з основами гігієни" (БА) Баєва О.В. 2012 4865
599 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Економіка готельного та туристичного бізнесу" (БА) Левченко М.О. 2013 4866
600 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Менеджмент і маркетинг" (БА) Романенко Н.В. 2012 4599
601 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи антикризового управління" (БА) Чернявський А.Д. 2012 5223
602 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи медичних знань" (БА) Траченко В.А. Тарасенко Л.Г. 2013 4868
603 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи фармакології" (БА) Корінчевська І.А. 2012 4562
604 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Системний аналіз діяльності організації" Сладкевич В.П. 2012 5315
605 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління ризиками" (БА) Сацький П.В. 2012 4565
606 Правове регулювання об’єктів нерухомості (БА) Утвенко В.В. Мороз М.О. 2012 4884
Тестові завдання
607 Дослідження операцій(для БА напрямів «Менеджмент», «Економіка та підприємництво») Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О 2004 1875
608 Контролінг(для БА кореспондентської форми навчання, до екзамену) Осадча Г.Г 2004 1872
609 Логіка(для БА) Богдановський І.В 2006 2782
610 Математичне програмування(для БА, до іспиту) Дюженкова О.Ю., Юнькова О.О 2001 853
611 Мотиваційний менеджмент (для БА, до заліку) Сладкевич В.П 2001 1170
612 Огранізаційне проектування(для СП, до іспиту) Сладкевич В.П., Курочкін О.С 2001 970
613 Операційний менеджмент (для БА, до екзамену) Лопатенко Л.О 2002 1177
614 Основи економічної теорії(для БА напряму «Менеджмент», до заліку) Руденко Н.В 2003 1867
615 Основи економічної теорії(для БА напряму «Менеджмент», до іспиту) Руденко Н.В 2003 1868
616 Основи зовнішньоекономічної діяльності (для БА кореспондентської форми навчання) Дахно І.І 2004 1869
617 Патентування та ліцензування (для СП, до заліку) Дахно І.І 2001 977
618 Податкова система(для БА, до заліку) Тропіна В.Б 2001 1001
619 Прогнозування та програмування макроекономіки (для БА) Сергієнко О.М 2005 2357
620 Системи технологій(для БА, до екзамену) Лопатенко Л.О 2004 1777
621 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік"(для БА) Базась М.Ф.
Проданчук М.А
2007 2940
622 Стратегічний менеджмент(для СП, до екзамену) Сладкевич В.П 2002 1205
623 Тестові завдання з дисципліни "Основи ЗЕД" (БА) Хільчевська І.Г. 2011 4415
624 Тестові завдання для модульного контролю з дисципліни "Маркетинг" (БА) Диніна К.С 2009 4040
625 Тестові завдання щодо забезпечення модульного контролю знань з дисципліни "Основи менеджменту" Модуль 2 Функції та методи менеджменту Баєва О.В 2009 3932
626 Тестові завдання щодо забезпечення модульного контролю знань з дисципліни "Основи менеджменту" (БА) Модуль 3 Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту Баєва О.В 2009 3933
627 Тестові завдання щодо забезпечення модульного контролю знань з дисципліни "Основи менеджменту" (БА) Модуль 1 Поняття та сутність менеджменту Баєва О.В 2009 3931
628 Теорія економічного аналізу(для БА кореспондентської форми навчання, до заліку) Коломійченко Н.І 2004 1873
Програми практик
629 Програма навчальної практики студентів спеціальності «Менеджмент організацій» (для БА) Сладкевич В.П 2006 2615
630 Програма виробничої практики студентів спеціальності «Менеджмент організацій»(для БА) Федулова Л.І.,
Філіппов М.І
2005 2147
631 Програма науково-дослідної і педагогічної практики студентів спеціальності «Менеджмент організацій»(для МА) Чернявський А.Д 2005 2161
632 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Медичний та фармацевтичний менеджмент»(для МА) Баєва О.В 2005 2139
633 Програма переддипломної практики студентів спеціальності «Менеджмент організацій»(для СП) Чернявський А.Д 2005 2067
634 Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «Медичний та фармацевтичний менеджмент»(для СП) Баєва О.В 2005 2127
635 Програма виробничої практики студентів спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Медичний та фармацевтичний менеджмент"(для БА) Баєва О.В 2007 2916
636 Програма навчальної практики студентів спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент безпеки"(для БА) Левченко М.О 2007 2891
637 Програма переддипломної практики студентів спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент безпеки"(для СП) Левченко М.О 2007 2892
638 Програма навчальної (вступ до фаху) практики для студентів напряму "Менеджмент", спеціалізації "Медичний та фармацевтичний менеджмент" (БА) Баєва О.В. Згалат-Лозинська Л.О. 2013 4855
639 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціалізації "Медичний та фармацевтичний менеджмент" (МА) Баєва О.В. 2013 4791
640 Програма переддипломної практики студентів спеціальності "Менеджмент організацій", спеціалізації "Медичний та фармацевтичний менеджмент" (СП, СПП) Баєва О.В. 2013 4794
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013