ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Журналістика
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Вступ до спеціальності (для бакалаврів спеціальності «Журналістика») Панченко С.А. 2005 2226
2 Економіка засобів масової комунікації (для бакалаврів) Козлова А.І. 2006 2533
3 Електронні видання та інтернет
(для бакалаврів спеціальності «Журналістика»)
Ганошенко Ю.А. 2005 2231
4 Інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри
(для бакалаврів спеціальності «Журналістика»)
Панченко С.А. 2005 2225
5 Масова інформація (для бакалаврів спеціальності «Журналістика») Гребенюк Т.В. 2005 2230
6 Міжнародна журналістика (для бакалаврів, спеціалістів) Слісаренко І.Ю. 2005 1047
7 Проблематика засобів масової інформації
(для бакалаврів спеціальності «Журналістика»)
Панченко С.А. 2005 2229
8 Радіожурналістика (для бакалаврів спеціальності «Журналістика») Пашник О.В. 2006 2589
9 Реклама (для бакалаврів спеціальності «Журналістика») Ганошенко Ю.А. 2005 2223
10 Текстознавство (для бакалаврів спеціальності «Журналістика») Гребенюк Т.В. 2006 2596
11 Паблік рилейшнз Слісаренко І.Ю. 2005 560
12 Дипломатичний протокол та етикет Мацко А.С., Кісілевич О.М. 2005 2269
13 Рекламний менеджмент Командровська В.Є.,
Григорчук Т.В.
2006 2815
14 Міжнародна інформація Кісілевич О.М. 2005 2431
15 Тележурналістика (для бакалаврів спеціальності «Журналістика») Власов В.В. 2005 2597
16 Теорія та соціологія масової комунікації
(для бакалаврів спеціальності «Журналістика»)
Гребенюк Т.В. 2005 2228
17 Теорія твору (для бакалаврів спеціальності «Журналістика») Турган О.Д. 2005 2224
18 Технічні засоби масової комунікації
(для бакалаврів спеціальності «Журналістика»)
Ганошенко Ю.А. 2005 2227
19 Українська мова в засобах масової комунікації
(для бакалаврів спеціальності «Журналістика»)
Панченко С.А. 2006 2603
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013