ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Економіка і підприємництво
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Англійська ділова мова (іноземна мова професійного спрямування)(для СП спеціальності «Міжнародна економіка») Люлька Л.А. 2005 1974
2 Аудит(для бакалаврів,СП економічних спеціальностей) Базась М.Ф., Пономаренко В.В. 2003 3209
3 Банківська статистика Захожай В.Б. 2002 111
4 Бухгалтерський (фінансовий) облік(для бакалаврів) Базась М.Ф., Жила В.Г. 2005 1760
5 Введення в теологію(для МА) Коцар С.В. 2007 2872
6 Вища математика (для молодших СП, бакалаврів) Юртин І.І. 2009 4089
7 Вища математика(МС,БА) Юртин І.І., Томащук О.П. 2009 4089
8 Всесвітня історія(для БА) Ч.ІІІ-ІV Утвенко В.В. 2008 3067
9 Господарське законодавство(для бакалаврів) Можаровська Н.О. 2007 2631
10 Господарський процес(для БА,МА) Прилуцький Р.Б. 2008 3141
11 Гроші та кредит(для молодших СП, бакалаврів,СП економічних спеціальностей) Пахомов В.І. 2005 913
12 Грошово-кредитні системи зарубіжних країн Софіщенко І.Я. 2005 979
13 Демографія(для бакалаврів) Дорошенко Л.С. 2006 2454
14 Державне регулювання економіки (для бакалаврів,СП) Биконя С.Ф. 2005 782
15 Державне регулювання економіки(БА,СП) Нестеренко О.П. 2009 4143
16 Державне управління(для бакалаврів) Грінівецька Н.М. 2006 2532
17 Додаткові розділи з дисципліни ;Теорія ймовірностей та математична статистика ;
для самостійного опрацювання
Степахно І.В. 2009 3453
18 Економетрія(для бакалаврів,СП) Юртин І.І, Юнькова О.О 2009 4118
19 Економіка готельного та туристичного комплексу(БА,СП) Сорочак О.З. 2009 4145
20 Економіка готельного та туристичного бізнесу(БА) Кобржицький В.В. 2010 4516
21 Економіка зарубіжних країн(для бакалаврів,Магістрів) Дахно І.І. 2005 807
22 Економіка підприємства(для СП) Діденко О.А. 2009 4119
23 Економіка праці(для бакалаврів) Калина А.В. 2006 1499
24 Економічна історія(для бакалаврів,СП) Биконя С.Ф. 2005 1929
25 Економічна статистика Федорченко В.Р. 2001 71
26 Економічний аналіз Кулик А.В. 2009 3970
27 Економічний ризик та методи його вимірювання(СП,МА) Бондар Н.М. 2009 4146
28 Етика ділового спілкування(для БА) Касьянова С.П. 2007 2922
29 Інвестування (БА,СП) Чередніченко Н.І. 2009 4120
30 Інфраструктура товарного ринку (для бакалаврів,СП) Кутліна І.Ю., Григорчук Т.В. 2006 2765
31 Історія економічних вчень(БА) Нестеренко О.П. 2009 4149
32 Макроекономіка(БА) Малиш Н.А., Москалюк Н.П., Осокіна В.В. 2009 4151
33 Маркетинг(для бакалаврів) Власенко О.О. 2006 2797
34 Математичне програмування(для БА,СП) Дюженкова О.Ю., Томащук О.П. 2008 3219
35 Математичне програмування (для бакалаврів) Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2005 2061
36 Менеджмент(для бакалаврів) Баєва О.В. 2007 2997
37 Менеджмент персоналу(МА) Свірень М.М. 2009 4187
38 Міжнародна економіка (для бакалаврів) Дахно І.І. 2005 1325
39 Міжнародна статистика(для бакалаврів) Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2005 2347
40 Міжнародна торгівля(для бакалаврів,СП) Кобржицький В.В. 2009 3983
41 Міжнародне економічне право(для СП,МА по спеціальності «Правознавство») Плахотнюк Н.В. 2007 3107
42 Міжнародне економічне право(для СП,МА по спеціальності «Правознавство») Кісілевич О.М. 2004 1672
43 Міжнародний арбітраж(для бакалаврів) Кісілевич О.М. 2004 1642
44 Міжнародний маркетинг(для бакалаврів,СП) Командровська В.С. 2006 2807
45 Міжнародні організації (для бакалаврів,СП) Чекаленко Л.Д. 2005 2438
46 Міжнародні фінанси Філіна Г.І. 2006 2471
47 Мікроекономіка(для бакалаврів) Слюсаренко О.П. 2009 4130
48 Моделювання економічних процесів ринкової економіки(СП,МА) Малиш Н.А. 2009 4152
49 Облік у зарубіжних країнах(для бакалаврів,СП) Ходзицька В.В. 2005 1135
50 Операційний менеджмент(БА) Лопатенко Л.О. 2009 4131
51 Організація підприємницької діяльності (для бакалаврів,СП) Берестецька А.М. 2006 2577
52 Організація сучасного діловодства(для бакалаврів) Бойко С.С. 2005 3229
53 Основи охорони праці Ярова А.М. 2003 1707
54 Паблік рилейшнз Слісаренко І.Ю. 2005 560
55 Податкова система(для бакалаврів,СП) Лісовська О.Л. 2007 3009
56 Податкові системи зарубіжних країн Литвиненко Я.В. 2005 599
57 Прогнозування та програмування макроекономіки(для бакалаврів) Пашута М.Т. 2007 2866
58 Прогнозування та програмування макроекономіки (для бакалаврів,СП,Магістрів) Пашута М.Т. 2005 920
59 Проектний аналіз(для СП,Магістрів) Кобиляцький Л.С. 2003 1255
60 Розміщення продуктивних сил(для БА) Дорошенко Л.С. 2008 3235
61 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка(для МС, бакалаврів) Дорошенко Л.С. 2009 3852
62 Соціальна статистика(БА) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2009 4169
63 Статистика(для бакалаврів) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2006 1070
64 Статистика фінансів(для СП,Магістрів) Захожай В.Б., Федорченко В.С. 2005 3236
65 Страхування(для бакалаврів,СП економічних спеціальностей) Пашута М.Г., Бігдаш В.Д. 2006 2593
66 Сучасна економічна політика України(для Магістрів) Пашута М.Т., Сергієнко О.М. 2006 2595
67 Теорія ймовірностей і математична статистика (для бакалаврів економічних спеціальностей) Бовтрук А.Г., Чорней Р.К. 2005 1304
68 Трудове право(для бакалаврів,СП) Беззуб Б.С., Новосельська І.В. 2008 3243
69 Українознавство(для бакалаврів,СП) Соколовська К.М. 2007 3134
70 Університетська освіта(БА) Падун А.О. 2009 3622
71 Управління бізнесом(для бакалаврів) Коростельов В.А. 2005 910
72 Управління витратами та цінами(для бакалаврів) Філіна Г.І. 2005 3171
73 Управління персоналом(для бакалаврів) Колпаков В.М. 2005 896
74 Управління персоналом (Кадровий менеджмент)(для МА) Колпаков В.М. 2008 3137
75 Управлінський облік(для СП,Магістрів) Базась М.Ф., Ромашко О.М., Осадча Г.Г. 2005 900
76 Фінанси підприємств(для бакалаврів,СП) Слюсарчук О.П. 2010 4642
77 Фінансовий менеджмент(для СП,МА) Грідчіна М.В. 2008 3139
78 Фінансовий ринок(для БА) Шклярук С.Г. 2009 4067
79 Центральний банк і грошово-кредитна політика (для бакалаврів,СП) Остапишин Т.П. 2005 1124
80 Цивільна оборона(для бакалаврів) Вольвач Ф.В. 2009 4139
81 Ціноутворення(для БА) Філіна Г.І. 2007 3172
82 Методика викладання економічних дисциплін(для МА) Найдьонов І.М. 2009 3736
83 Управління проектами в АПК(для СП) Сацький П.В. 2008 3655
Методичні рекомендації
84 Дидактичні матеріали для практичних занять з дисципліни ;Математичне програмування; (розділ І)(для БА,СП) Кравцов Г.М., Кравцова Л.В. 2007 3069
85 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»(для бакалаврів) Макаровська Т.П. 2004 1805
86 Завдання для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»(для СП,Магістрів) Макаровська Т.П. 2004 1804
87 Контрольні завдання з дисципліни «Економічна теорія» Руденко Н.В. 2006 2547
88 Контрольні завдання з дисципліни «Логістика»  (для бакалаврів,СП спеціальності «Маркетинг») Гурч Л.М. 2006 2415
89 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Вища математика;(МС,БА) Лисенко В.І. 2009 3189
90 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Менеджмент персоналу;(МА) Свірень М.М. 2009 3746
91 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Податкова система зарубіжних країн;(БА) Литвиненко Я.В. 2009 3479
92 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Університетська освіта;(БА) Коваленко Н.А. 2009 3961
93 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни ;Мікроекономіка;(для бакалаврів) Филюк Г.М. 2007 2875
94 Методичне забезпечення контролю знань студентів з дисципліни ;Операційний менеджмент;(для БА) Лопатенко Л.О. 2008 3147
95 Методичне забезпечення контролю знань  з дисципліни ;Менеджмент;  (для бакалаврів,СП) Новальска Н.І. Корінчевська І.А 2007 2900
96 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу»(для бакалаврів економічних спеціальностей) Пилипенко О.В. 2003 1636
97 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Ціноутворення» Кравчук Л.Л. 2006 2855
98 Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» Шутов О.М., Шутова І.Р. 2006 2560
99 Методичні матеріали для контролю знань з дисципліни «Теорія економічних ризиків»(для бакалаврів) Бондар Н.М. 2006 2675
100 Методичні матеріали для контролю знань студентів з дисципліни «Державне регулювання економіки» Биконя С.Ф. 2006 2468
101 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія економічного ризику» Бондар Н.М. 2006 2676
102 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни ;Державне регулювання економіки;(для БА) Кривобороденко Г.П. 2007 2949
103 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Теорія економічних ризиків» Бондар Н.М. 2006 2430
104 Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Господарський процес» Прилуцький Р.Б. 2006 2439
105 Методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки» (для бакалаврів) Пашута Т.М. 2006 2727
106 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни ;Історія економічних вчень;(для БА) Довженко О.О. 2008 3454
107 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни ;Макроекономіка;(для бакалаврів) Довженко О.О. Малиш Н.А. 2007 2561
108 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни ;Політична економія;(для БА) Козлова А.І. 2008 3359
109 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Державне регулювання економіки» Арсанукаєва К.О. 2006 2429
110 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Макроекономіка»(для МА) Малиш Н.А. 2006 2401
111 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Мікроекономіка»(для БА) Арсанукаєва К.О. 2006 2411
112 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Моделювання економічних процесів ринкової економіки» (для СП,Магістрів) Малиш Н.А. 2006 2677
113 Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Прогнозування та програмування макроекономіки» Пашута М.Т. 2007 2856
114 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна історія» Арсанукаєва К.О. 2006 589
115 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Мікроекономіка» (для бакалаврів) Філюк Г.М. 2006 2446
116 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Основи інформатики та комп'ютерної техніки;  та ;Інформатика та комп'ютерна техніка;(для бакалаврів) Сіницький М.Є. 2007 3024
117 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Міжнародне економічне право;(для бакалаврів) Плахотнюк Н.В. 2007 3079
118 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Державне управління;(для БА) Грінівецька Н.М. 2008 3148
119 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Організація сучасного діловодства;(для БА) Волошина Т.М. 2008 3177
120 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Державне регулювання економіки; Кривобороденко Г.П. 2008 3458
121 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Економічний ризик та методи його вимірювання; Бондар Н.М. 2008 3423
122 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Міжнародні фінанси; Філіна Г.І. 2008 3526
123 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Право інтелектуальної власності;  ;Інтелектуальна власність;(для СП,МА) Прилуцький Р.Б 2008 3426
124 Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з дисципліни ;Вища математика ;(МС,БА) Томащук О.П., Юртин І.І. 2009 4098
125 Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни ;Теорія ймовірностей та математична статистика;(для БА,СП) Дюженкова О.Ю., Чорней Р.К. 2008 3305
126 Методичні рекомендації щодо забезпечення практичних і лабораторних занять з дисципліни ;Економетрія; Юнькова О.О., Юртин І.І. 2009 3516
127 Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни ;Економетрія;(БА) Юнькова О.О., Юртин І.І. 2009 3304
128 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни ;Інвестування;(БА,СП) Чередніченко Н.І. 2009 4097
129 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз» (для Магістрів) Базась М.Ф., Кулик А.В. 2004 1768
130 Методичні рекомендації до підготовки курсових робіт зі спеціальності «Маркетинг» Власенко О.О. 2006 2500
131 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Математичне програмування;(БА) Томащук О.П., Юнькова О.О. 2009 3522
132 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Методика викладання екномічних дисциплін; (МА) Найдьонов І.М. 2009 3839
133 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Моделювання економічних процесів ринкової економіки;(СП,МА) Фещенко О.Л. 2009 3527
134 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Основи охорони праці;(БА) Яровая А.М. 2009 3481
135 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка;(БА) Дорошенко Л.С. 2009 3924
136 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Фінанси;(БА) Черномаз Г.М. 2009 3615
137 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Центральний банк і грошово-кредитна політика;(БА) Шаринська О.Є. 2009 3727
138 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни ;Бухгалтерський облік; (БА) Левочко М.Т. 2009 3780
139 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисциплін ;Економіка праці та соціально-трудові відносини;, ;Нормування праці; (БА) Калина А.В. 2009 3728
140 Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни ;Міжнародне інформаційне право;(для БА,СП) Кісілевич-Чорнойван О.М. 2007 3023
141 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Історія міжнародних відносин;(для бакалаврів) Хижняк І.А. 2007 3001
142 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Оперативний менеджмент;(для бакалаврів) Лопатенко Л.О. 2007 2962
143 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Фінанси підприємств;(для бакалаврів) Філіна Г.І. 2007 3052
144 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Бухгалтерський облік;(для БА) Тропіна І.В. 2008 3188
145 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Введення в теологію;(для МА) Коцар С.В. 2008 3175
146 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Демографія;(для БА) Дорошенко Л.С. 2008 3257
147 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Економіка праці і соціально-трудові відносини;(для БА) Калина А.В. 2008 3336
148 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Контролінг;(для БА) Базась М.Ф., Бєда Ф.П. 2008 3094
149 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Маркетинг;(для БА) Власенко О.О.,МАрченко С.М., Диніна К.С. 2007 2959
150 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Соціальна статистика;(для БА) Захожай В.Б., Ткач Б.П. 2007 3204
151 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Статистика фінансів;(для БА) Головач Н.А., Захожай В.Б. 2007 3061
152 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Страхування;(для БА,СП) Бігдаш В.Д. 2008 3102
153 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Управління бізнесом;(для БА) Арсанукаєва К.О. 2008 3281
154 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Аудит;(для БА) Тропіна І.В. 2008 3431
155 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Вища освіта і Болонський процес; Терещенко Н.М. 2008 3466
156 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Економічний аналіз; Базась М.Ф. Бєда Ф.П. 2008 3090
157 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Інвестування;(для БА,СП) Чередніченко Н.І. 2008 3410
158 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Математичне програмування;(для БА,СП) Дюженкова О.Ю. Томащук О.В. 2008 3252
159 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Менеджмент; Фетісова Н.І. 2008 3375
160 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Міжнародний маркетинг; Командровська В.С. 2008 3340
161 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Облік у зарубіжних країнах; Шевченко Т.І. 2008 3441
162 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Податкова система; Лісовська О.Л. 2008 3413
163 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Управління персоналом; Свірень М.М. 2008 3417
164 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Фінансовий менеджмент;(для СП,МА) Пахомов В.І. 2008 3349
165 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Фінансовий ринок;(для БА) Вдовиченко А.М. 2008 3350
166 Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Трудове право України»(для СП) Грузінова Л.П. 2002 1153
167 Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з дисципліни ;Управління персоналом;(для БА,СП) Круковська-Сіневич Т.В. 2007 2969
168 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Основи екології;(для БА) Вольвач Ф.М. 2009 3529
169 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Інформаційно-комунікаційний менеджмент;(для СП) Козакевич І.О. 2008 3574
170 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни ;Управління витратами та цінами;, ;Ціноутворення;(для БА) Філіна Г.І. 2008 3646
Тестові завдання
171 Тестові завдання для модульного контролю з дисципліни ;Маркетинг; (БА) Диніна К.С. 2009 4040
172 Дослідження операцій(для бакалаврів напрямів «Менеджмент», «Економіка та підприємництво») Чорней Н.Б., Чорней Р.К., Юнькова О.О. 2004 1875
173 Економіка підприємства(для бакалаврів,СП напрямів ;Економіка і підприємництво;, ;Менеджмент організацій;, до заліку;) Діденко О.А. 2009 4119
174 Економіка праці в організації (для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до екзамену) Калина А.В. 2004 1870
175 Економічна історія(для бакалаврів, до екзамену) Биконя С.Ф. 2005 1986
176 Контролінг(для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до екзамену) Осадча Г.Г. 2004 1872
177 Основи охорони праці (для бакалаврів кореспондентської форми навчання, до заліку) Ярова А.М. 2004 1871
178 Планування розвитку персоналу(для СП, до заліку) Колпаков В.М. 2002 1155
179 Ринок праці (для бакалаврів, до заліку) Калина А.В. 2002 959
180 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни ;Бухгалтерський облік;(для бакалаврів) Базась М.Ф. Проданчук М.А. 2007 2940
181 Статистика (для бакалаврів,СП, до екзамену) Захожай В.Б. 2002 1145
182 Стратегічний менеджмент (для СП, до екзамену) Сладкевич В.П. 2002 1205
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013