ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ
Спеціальність:Адміністративний менеджмент
Найменування навчально-методичних розробок Автор(и) РІК ВКЦ
Навчальні програми дисциплін
1 Адміністративна система України (длямагістрів) Чайка Н.Г 2009 4175
2 Адміністративна відповідальність (для спеціалістів) Бородін І.Л 2009 4174
3 Адміністративнийменеджмент (для МА) Антонюк О.В 2008 3287
4 Аудит і оцінювання управлінською діяльністю Терещенко Н.М 2008 3544
5 Введення в теологію (длямагістрів) Коцар С.В 2007 2872
6 Державна служба (БА,СП,МА) Павленко В.Л 2009 4116
7 Державна служба  (длябакалаврів) Ящуринський Ю.В 2005 1550
8 Державне регулювання економіки (для бакалаврів, спеціалістів) Биконя С.Ф 2005 2455
9 Ділова іноземна мова професійного спрямування (англійська) (для МА спеціальності "Адміністративний менеджмент") Бахов І.С 2009 4117
10 Економіка фірми (для магістрів) Макаровська Т.П 2005 2045
11 Загальний менеджмент Згалат-Лозинська Л.О 2013 4965
12 Інформаційно-комунікаційнийменеджмент (для спеціалістів, магістрів) Бебик В.М.,  Науменко О.С 2005 2072
13 Кадровий менеджмент (длямагістрів) Колпаков В.М 2005 0895
14 Керівник адмістративної служби (МА) Бойко С.С.,Чайка Н.Г 2009 4123
15 Концептуальні засади сучасного менеджменту (БА, МА) Згалат-Лозинська Л.О 2009 3766
16 Менеджмент Баєва О.В 2006 2034
17 Методика викладання менеджменту Новальска Н.І 2005 2333
18 Методологія наукового дослідження (для магістрів) Бєдная В.Б 2006 2730
19 Методологія, методи та засоби адміністративного менеджменту (МА) Бойко С.С. 2011 4367
20 Мотивація та оцінка персоналу (для магістрів) Дмитренко Г.А 2006 2571
21 Муніціпальнийменеджмент Дмитренко Г.А 2006 2913
22 Правові засади адміністративної діяльності Міхатуліна О.М 2008 3545
23 Правовые основы административной деятельности (МА) (русск.) Михатулина Е.Н. 2012 5301
24 Правові основи діяльності менеджера (МА) Міхатуліна О.М 2009 4136
25 Ситуаційний менеджмент Згалат-Лозинська Л.О 2009 4198
26 Соціальна політика (для спеціалістів, магістрів) Мейтус С 2006 2847
27 Соціологія організацій та управління (для БА) Марутян Р.Р 2008 3167
28 Стратегічнийменеджмент (для СП, МА) Сладкевич В.П 2008 3014
29 Теоретичні засади державного управління Чайка Н.Г 2008 3540
30 Теорія і практика бізнес-планування(для магістрів) Чернявський А.Д 2005 2337
31 Теорія і практика самоменеджменту (для спеціалістів, магістрів іншого напряму) Колпаков В.М 2005 0837
32 Теорія організації Згалат-Лозинська Л.О 2008 3538
33 Теорія систем і системний аналіз Чорней Р.К.,Чорней Н.Б 2009 4137
34 Теорія соціального управління (длябакалаврів, магістрів) Петренко-Лисак А.О 2006 2697
35 Техніка адміністративної діяльності Чайка Н.Г 2008 3539
36 Управління змістом робіт(для МА) Терещенко Н.М 2008 3541
37 Управління інформаційними зв'язками(для МА) Терно В.В 2008 3543
38 Управління соціальною та екологічною безпекою Падун А.О 2008 3546
39 Управління трудовим ресурсами (БА,МА) Дорошенко Л.С. 2011 4316
Методичні рекомендації
40 Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни "Державне регулювання економіки" (для БА) Кривобороденко Г.П 2007 2949
41 Методичні матеріали до семінарських робот та практичних занять з дисципліни "Стратегічнийменеджмент"   Сладкевич В.П 2007 2928
42 Методичні матеріали до семінарських робот та практичних занять з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням"  (для спеціалістів, магістрів) Брайко О.В 2007 3021
43 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Адміністративна система України" (МА) Чайка Н.Г 2009 3600
44 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит і оцінювання управлінської діяльності" (МА) Терещенко Н.М 2009 4032
45 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державна служба" Ящуринський Ю.В 2009 3558
46 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ділова іноземна мова професійного спрямування (англійська мова) для МА спеціальності "Адміністративний менеджмент" Бахов І.С 2009 4101
47 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Загальний менеджмент" (МА) Згалат-Лозинська Л.О 2009 3830
48 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Концептуальні засади сучасного менеджменту" (МА) Згалат-Лозинська Л.О 2009 3833
49 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Мотивація і оцінка персоналу" (МА) Лапицька Н.І 2009 3697
50 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Правові основи діяльності менеджера" (МА) Міхатуліна О.М 2009 3687
51 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Соціальна політика" (БА,МА) Зонь В.В 2009 3993
52 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Стратегічний менеджмент" Сладкевич В.П 2007 2930
53 Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Державне регулювання економіки" Кривобороденко Г.П 2008 3458
54 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Адміністративнийменеджмент" (для МА) Антонюк О.В 2008 3420
55 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Введення в теологію" (для МА) Коцар С.В 2008 3175
56 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ситуаційнийменеджмент" Згалат-Лозинська Л.О 2008 3346
57 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретичні засади державного управління" (МА) Чайка Н.Г 2009 3884
58 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія і практика бізнес-планування" Арсанукаєва К.О 2008 3447
59 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія і практика самоменеджменту" (БА,СП,МА) Свірень М.М 2009 4085
60 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теорія організації" (МА) Згалат-Лозинська Л.О 2009 3848
61 Методичні рекомендації щодо виконання курсової (творчої) роботи з дисципліни "Техніка адміністративної діяльності" (для МА) Чайка Н.Г 2009 3741
62 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління змістом робіт" (МА) Терещенко Н.М 2009 4087
63 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління трудовими ресурсами" (БА) Дорошенко Л.С 2009 4409
64 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Інформаційно-комунікаційнийменеджмент" (для МА) Козакевич І.О 2008 3574
65 Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Керівник адміністративної служби"(МА) Бойко С.С. 2010 4306
Програми практик
66 Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності "Адміністративний менеджмент" (МА) Чайка Н.Г 2009 4037
Тестові завдання
67 Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерськийоблік" (для бакалаврів) Базась М.Ф. Проданчук М.А 2007 2940
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2013
© ДП "Видавничий дім "Персонал", 2013