Офіційний сайт МАУП
Інститут комп’ютерно-інформаційних технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Навчально-науковий інститут права
Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук
Інститут медичних та фармацевтичних наук
Інститут безпеки
Деснянський інститут
Фаховий медико-фармацевтичний коледж
Студентський портал

 

 

Про бібліотеку

Інформація для користувачів

Фонд

Послуги

Науковцям

Електронні ресурси

 

  Режим роботи:
Пн - Пт з 09:00 до 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Остання п'ятниця місяця - санітарний день

 


Нові надходження

Шановні користувачі!
Запрошуємо скористатися послугою розсилки інформації про нові надходження книг до фонду бібліотеки Академії.
Заповніть, будь ласка, відповідну форму:

 

*Завантаження документів зі списку можливе тільки за логіном та паролем доступу до Електронної бібліотеки МБІЦ МАУП. З правилами надання доступу можна ознайомитись у розділі "Електронна бібліотека".

 

За жовтень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 22.3 З-41 Збірник задач із загальної фізики / Укл. Бригінець В.П. та ін. - К. : КПІ, 2022. - 230 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/26/Bryginec_Zb_zadach_iz_zag_fizyky.rar
 2. 26.1 К27 Картографічна інтерпретація деяких особливостей м. Києва : монографія / [Шевченко В. О., Шевченко Р. Ю., Філозоф Р. С. та ін..]. - К. : Фітосоціоцентр, 2007. - 156 с.
 3. 26.1 Ш37 Шевченко, Р. Ю. Геодезія та картографія : навч. посіб. (лекторій та практикум) / Р. Ю. Шевченко. - К. : Університет "Україна", 2023. - 160 с.
 4. 26.1 Ш37 Шевченко, Р. Ю. Картографування стану елементів довкілля, в тому числі, внаслідок бойових дій : Навч.-метод. та практ. рекомендації / Р. Ю. Шевченко. - К. : ДЕА, 2023. - 45 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/26/Shevchenko_Kartografuvannya.rar
 5. 26.8 В58 Влах, М. Теорія і методологія географічної науки : Навч. посіб. / М. Влах, Л. Котик. - Львів : ЛНУ, 2018. - 344 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/26/26.8/Vlah_Geogr_nauka.rar
 6. 26.89 К82 Кривий Ріг. Присвячується 225-річчю міста Кривого Рогу = Kryvyi Rih. It is devoted to the 225-th anniversary of Kryvyi Rih : наук.-попул. вид. - Запоріжжя : Тандем-У, 2000. - 160 с.
 7. 28.4 Ч-75 Чорна, Т. М. Мікробіологія : Навч. посіб. / Т. М. Чорна. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 412 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.4/Chorna_Mikrobiologiya.rar
 8. 32.973 Р65 Розробка консольних додатків компіляторами С++ : підруч. / [Піскунов О. Г., Томащук О. П., Чолишкіна О. Г. та ін.]. - К. : МАУП, 2023. - 238 с.
 9. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування мовою РНР : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2023. - 368 с.
 10. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування на С++ в прикладах і задачах : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2023. - 382 с.
 11. 60.6 М66 Митна статистика України : Навч. посіб. / Пашко П.В. та ін. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 380 с. - (Податкова та митна справа в Україні).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Pashko_Mytna_statystyka_Ukrainy.rar
 12. 60.6 П22 Паянок, Т. М. Статистичний аналіз даних : Навч. посіб. / Т. М. Паянок, Т. М. Задорожня. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 312 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Payanok_Stat_analiz_danyh.rar
 13. 63.3(4 Укр) Б77 Бойко, О. Історія України : підруч. / О. Бойко. - 8-ме вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2021. - 640 с. - (Альма-матер).
 14. 63.3(4 Укр) М48 Мельник, М. Україна і Крим в історичних взаєминах / М. Мельник. - К. : Просвіта, 2015. - 68 с.
 15. 63.3(4 Укр) О-80 Отаман, Т. Б. Армія без держави / Т. Бульба-Боровець Отаман. - К. : Просвіта, 2015. - 62 с.
 16. 63.3(4 Укр) П52 Полтава, П. Кто такие бандеровцы... / П. Полтава. - К. : Просвыта, 2015. - 48 с.
 17. 63.3(4 Укр) Т48 Ткачук, П. Уладівко, доле моя! / П. Ткачук. - Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. - 448 с.
 18. 63.5 Б20 Балушок, В. Етногенез українців / В. Балушок ; Відп. ред. Г.Скрипник. - К. : ІМФЕ НАН України, 2004. - 231 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Balushok_Etnogenez_ukrainciv.rar
 19. 65.01 Е45 Економіка відновлення : Навч. посіб. / За ред. Грушка В.І. - К. : КРОК, 2023. - 221 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Grushko_Ekonomika_vidnovlennya.rar
 20. 65.01 Г65 Гончаренко, М. Ф. Сталий розвиток: сучасна парадигма, реалії і перспективи : монографія / М. Ф. Гончаренко, Л. М. Горбач. - К. : Кондор, 2023. - 372 с.
 21. 65.01 К89 Кузик, С. Регіональна економічна і соціальна географія світу (розвинені країни) : Навч. посіб. / С. Кузик, Л. Котик, І. Ванда. - Львів : ЛНУ, 2019. - 148 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Kuzyk_Reg_geografiya.rar
 22. 65.051 К78 Краєвський, В. М. Фінансова статистика : Навч. посіб. / В. М. Краєвський, Н. В. Параниця, Я. О. Остапенко. - Ірпінь : УДФСУ, 2018. - 308 с. - (Податкова та митна справа в Україні).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Krayevskiy_Fin_statystyka.rar
 23. 65.052 Б94 Бухгалтерський облік : Навч. посіб. / Краєвський В.М. та ін. - Ірпінь : УДФСУ, 2021. - 388 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Krayevskiy_Buh_oblik.rar
 24. 65.052 Р64 Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні : Монографія / За заг. ред. Сторожук Т.М. - Ірпінь : УДФСУ, 2021. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Storozhuk_Rozv_buh_obliku_ta_opodatkuvannya.rar
 25. 65.052 Ф68 Фінансовий облік : Навч. посіб. / Краєвський В.М. та ін. - Ірпінь : ДПУ, 2022. - 616 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Krayevskiy_Fin_oblik.rar
 26. 65.052 Ж69 Жидєєва, Л. І. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (організацією, установою) : Навч. посіб. / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник. - Ірпінь : УДФСУ, 2020. - 178 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Zhydeeva_Buh_oblik.rar
 27. 65.053 Ж69 Жидєєва, Л. І. Аудит : Навч. посіб. / Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник, К. Д. Салямон-Міхєєва. - Ірпінь : УДФСУ, 2019. - 312 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Zhydeeva_Audyt.rar
 28. 65.23 Ф53 Филипенко, О. М. Планування і контроль на підприємстві : Навч. посіб. / О. М. Филипенко, В. А. Гросул. - Х. : ХДУХТ, 2011. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.23/Fylypenko_Plan_i_kontrol_na_pidpryiemstvi.rar
 29. 65.261 П44 Податкова система : Навч. посіб. / За заг. ред. Волохової І.С., Дубовик О.Ю. - Х. : Діса плюс, 2019. - 402 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Volohova_Podat_systema.rar
 30. 65.268 М58 Міжнародна фінансова система : підруч. / [За заг. ред. В. М. Кочеткова]. - К. : Ліра-К, 2023. - 270 с.
 31. 65.290-2 Д43 Дзядикевич, Ю. В. Енергетичний менеджмент / Ю. В. Дзядикевич, М. В. Буряк, Р. І. Розум. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Dzyadykevych_Energ_men-t.rar
 32. 65.290-2+31.19 Е62 Енергетичний менеджмент та енергоефективність : Підруч. / Самойленко І.О. та ін. - Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. - 348 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Samoilenko_Energ_men-t.rar
 33. 65.42 Ч-75 Чорна, Т. М. Теоретичні основи товарознавства : Навч. посіб. / Т. М. Чорна. - Ірпінь : УДФСУ, 2021. - 598 с. - (На допомогу студенту УДФСУ).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Chorna_Teor_osn_tovaroznavstva.rar
 34. 65.5 К53 Книш, М. М. Політико-географічна глобалістика : Навч. посіб. / М. М. Книш, Л. І. Котик. - Львів : ЛНУ, 2014. - 484 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.5/Knysh_Polit-geogr_globalistyka.rar
 35. 66.3 К33 Кедись, А. А. Любіть Україну. Зародження нової України / А. А. Кедись. - Хмельницький : ФОП Цюпак, 2014. - 36 с.
 36. 66.5 П43 Погрібний, А. Поясніть ще раз, хто є націоналіст / А. Погрібний. - К. : Просвіта, 2015. - 40 с.
 37. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 214 с.
 38. 67.401.21 Б24 Барзилович, А. Д. Теоретико-методологічні засади державного регулювання ринку медичних послуг в Україні : монографія / А. Д. Барзилович. - Одеса : Олді Плюс, 2022. - 296 с.
 39. 67.401.21+68 С69 Соціально-психологічна реабілітація та адаптація військовослужбовців Збройних Сил України: нормативно-правове забезпечення / [За заг. ред. Коропатніка І. М.]. - К. : КНТ, 2023. - 224 с.
 40. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2023. - 248 с.
 41. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 14 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 330 с.
 42. 67.404.4 С37 Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2023. - 314 с.
 43. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 19 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 242 с.
 44. 67.410 Г72 Господарське процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2023. - 224 с.
 45. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 25 вересня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 390 с.
 46. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 208 с.
 47. 67.5 Б48 Берзіна, А. Б. Фармацевтичне право : посіб. / А. Б. Берзіна. - К. : Алерта, 2023. - 190 с.
 48. 72.3 М69 Михайличенко, О. В. Нариси з історії науки і техніки : Навчальний посібник / О. В. Михайличенко. - London : GlobeEdit, 2023. - 340 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/72/Mykhailychenko_Narysy_z_ist_nauky_i_tekhniky.rar
 49. 74.03 Т23 Татаринов, С. Й. Історія педагогіки та народної освіти Донеччини ( XVIII - початок ХХ ст.) : навч. посіб. / С. Й. Татаринов, С. А. Федотов. - Т. : Мачулін, 2012. - 116 с.
 50. 78.3 Д24 Двозначні таблиці кириличних авторських знаків: на основі зведеного кириличного алфавіту / [Уклад. І. А. Кириленко, В. Є. Янчарук]. - К. : Ліра-К, 2023. - 50 с.
 51. 81 С69 Соціолінгвістика : Навч. посіб. / Антошкіна Л. та ін. - Донецьк : ТОВ "Юго-Восток Лтд", 2007. - 360 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/Antoshkina_Sociolingvistyka.rar
 52. 81.2 Нім Т40 Themen neu : Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. 1 : Arbeitsbuch / [ Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H.]. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2007. - 144 s.
 53. 84(4 Англ) Б88 Бронте, Е. Буремний перевал : роман / Е. Бронте. - К. : ВЕЛ-МАЙТ, 2014. - 416 с.
 54. 84(4 Англ) К36 Керрол, Л. Аліса в Задзеркаллі. Аліса в країні див / Л. Керрол ; пер.з англ. - вид.9-те. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. - 141 с. - (Книги, які здолали час).
 55. 84(4 Укр) Д72 Драч, І. Ф. Тощо / І. Ф. Драч. - Х. : Фоліо, 2013. - 139 с. - (Сафарі).
 56. 84(4 Укр) З-13 Завітайло, Т. Coma.ua. Цілком імовірне фентезі / Т. Завітайло. - К. : Наш час, 2007. - 88 с.
 57. 84(4 Укр) З-13 Завітайло, Т. В тіні янгола смерті / Т. Завітайло. - К. : Наш час, 2007. - 128 с.
 58. 84(4 Укр) З-13 Завітайло, Т. Діти Праліса / Т. Завітайло. - К. : Наш час, 2007. - 120 с.
 59. 84(4 Укр) Т33 Теньков, С. Гарем Снежной Королевы (...И звёздное небо впридачу) / С. Теньков. - К. : Юринком Интер, 2013. - 160 с.
 60. 84(7 США) К38 Кіз, Д. Війни Міллігана : роман / Д. Кіз. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 384 с.
 61. 84(7 США) П12 Пайпер, К. Красота : документальная повесть / К. Пайпер. - Х. : Клуб семейного досуга, 2012. - 288 с.
 62. 84(7 США) П32 Пиколт, Д. Чужое сердце / Дж. Пиколт. - Х. : Клуб семейного досуга, 2009. - 432 с.
 63. 844 Укр) Л80 Лотоцький, Б. Борисова Одісея / Б. Лотоцький ; пер.з англ. Горбовий Б., Джура М. - Львів : Левада, 2017. - 165 с.
 64. 85.14 Б12 Віктор Бабенцов. Живопис : альбом. - К., 2011. - 56 с.
 65. 85.14 Н42 Живопис. Тамара Недошовенко = Painting. Tamara Nedoshovenko. - КоДр, 1995. - 28 с.
 66. 85.14 О-40 Оксана Одайник. Живопис = Oxana Odaynik. Painting : каталог творів. - К. : РВА "ТРІУМФ", 2001. - 24 с.
 67. 85.14 О-87 Ольга Отрощенко. Живопись : каталог выставки / [Сост. каталога : Т. Яблонская, В. Ласкаржевский, Г. Атаян]. - К., 2000. - 52 с.
 68. 85.14 Р26 Рафаель = Рафаэль : альбом / [Авт. - упоряд. П. О. Былецький]. - К. : Мистецтво, 1990. - 111 с. - (Майстри світового мистецтва).
 69. 85.14 У45 Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників = Ukraine from the ancient Trypillya culture to the present day in images created by modern artists : галерея мистецтв Нац. Ун-ту "Києво-Могилянська Академія" 15жовтня - 12 листопада 2004 року / [Авт. проекту О. Мельник]. - К. : Софія А, 2004. - 108 с.
 70. 85.14 У45 Українська ікона трьох століть : каталог виставки. - К. : Спалах, 2001. - 80 с.
 71. 85.14 Б74 Богомазов, О. Живопис та елементи = Paiting and elements / О. Богомазов. - К., 1996. - 160 с.
 72. 85.14 К60 Колесников, В. Графика / В. Колесников. - К. : Специализированная сервисная группа. - 47 с.
 73. 85.14 П12 Павельчук, І. У задзеркаллі постімпересіонізму: живопис Ігора Мельничука = Through the looking glass of post-impressionism: pictorial art of Ihor Melnychuk : монографія / І. Павельчук. - К. : МАУП, 2023. - 140 с.
 74. 85.14+85.15 П75 Леонид Пригода. Художник-график, акварелист, живописец. - К., 2012. - 38 с.
 75. 85.14+85.15 Б74 Олександр Богомазов 1880-1930 = Alexander Bogomazov 1880-1930 : каталог. - К. : Гарант, 1991. - 46 с.
 76. 85.15 Ч-34 Андрій Чебикін. Творчість і школа : каталог виставки. - К. - 119 с.
 77. 85.15 К53 Книжка Петра Нестеренка. - К. : Соборна Україна, 2021. - 56 с.
 78. 85.15 Ч-34 Маестро і учні : каталог виставки творів професора А. Чебикіна і учнів його майстерні. - К. : ARC-Ukraine, 1996. - 26 с.
 79. 85.15 У45 Українська Академія мистецтва. "Естаміти" : підбірка з 36-и графічних робіт студентів КДХІ. - Тула : Вид.-поліграф. об'єднання "Лев Толстой", 1992. - 36 с.
 80. 85.15 К18 Каменецька, Ю. Екслібриси. Графіка / Ю. Каменецька. - К., 2023. - 39 с.
 81. 87 Ш48 Шепетяк, О. Філософія : Підруч. / О. Шепетяк, О. Шепетяк. - Львів : Місіонер, 2020. - 784 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/87/Shepetyak_Filosofiya.rar
 82. 87.3(0) Ш86 Шри, Ч. Земля - дом единства. Философия покоя и самопревосхождения / Чинмой Шри ; пер.с англ. - Донецк : Сознание, 2010. - 382 с.
 83. 88.2+68 П86 Психодіагностика лідерських якостей військовослужбовців : методич. посіб. / [Кокун О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 174 с.
 84. 88.3 Р65 Ройтблат, А. 69 способів відновити життєву енергію / А. Ройтблат. - К. : варог, 2023. - 170 с.
 85. 88.37+88.4-5 К22 Карен, Х. Наші внутрішні конфлікти. Конструктивна теорія неврозу / Х. Карен. - К. : Сварог, 2023. - 245 с.
 86. 88.4-5(3) Е52 Елліс, А. Як зберегти емоційне здоров'я за будь-яких обставин / А. Елліс. - К. : Сварог, 2023. - 284 с.
 87. 88.4-5(3) Ю49 Юнак, В. Ю. Депресія: погляд психотерапевта : наук.-попул. вид. / В. Ю. Юнак. - К. : Медицина, 2023. - 334 с.
 88. 88.4-8 Ф44 Фесенко, Г. Г. Психологія управління та конфліктологія : Конспект лекцій / Г. Г. Фесенко. - Х. : ХНУМ, 2013. - 132 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Fesenko_Psyh_upravlinnya.rar
 89. 88.4+68 О-75 Особливості надання психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей цивільними психологами : методич. посіб. / [Кокун О. М., Пішко І. О., Лозінська Н. С. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 175 с.
 90. 88.4+68 П75 Прийоми психологічної самодопомоги учасникам бойових дій : методич. рекомендації. - К. : ЦУЛ, 2023. - 74 с.
 91. 92+60.5 Б67 Білецький, М. І. Соціальна географія : Словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. - Львів : ЛНУ, 2014. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Bileckiy_Soc_geografiya_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №5. - 2023. - 101 с.
 2. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №4. - 2023. - 82 с.
 3. Наукові записки. - Львів : Українська академія друкарства. - №1. - 2022. - 126 с.
 4. Наукові записки. - Львів : Українська академія друкарства. - №2. - 2022. - 148 с.
 5. Поліграфія і видавнича справа. - Львів : Українська академія друкарства. - №1. - 2022. - 142 с.
 6. Поліграфія і видавнича справа. - Львів : Українська академія друкарства. - №2. - 2022. - 150 с.
 7. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №4. - 2023. - 76 с.
 8. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №3. - 2023. - 138 с.
 9. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №192, 23 вересня. - №213, 24 жовтня. - 2023.
 10. Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №2. - 2023. - 87 с.

Збірники

 1. 66.4 А43 Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник. Вип.123 : Ч.ІІ. - К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; Ін-тут міжнарод. відносин, 2015. - 154 с.
 2. 67.411 З-12 Забезпечення національної безпеки в України під час воєнного стану : збірник наук.-практич. конференції. - К. : МАУП, 2023. - 133 с.

За вересень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 С91 Сучасні технології моніторингу довкілля: на прикладі Київської агломерації : монографія / [Під заг. ред. О. І. Бондаря]. - К. : Рута, 2022. - 396 с.
 2. 20.1 Д48 Дистанційні методимоніторингу довкілля : навч. посіб. / [За заг. ред. О. І. Бондаря, П. Я. Унгуряна]. - К., 2019. - 298 с.
 3. 22.1 С46 Скуратовський, Р. В. Вища математика для комп'ютерних наук з прикладами та задачами : навч. посіб. / Р. В. Скуратовський, О. Г. Чолишкіна. - К. : МАУП, 2023. - 90 с.
 4. 28.071 M45 Медична і біологічна фізика : підруч. / Під заг. ред. О.В.Чалого. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Книга плюс, 2004. - 760 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Chaliy_Med_i_biol_fizyka.rar
 5. 28.706 Ч-75 Чорнокульський, С. Т. Анатомія кісток та їх з'єднань ( остео-артросиндесмологія ) : атлас схем і фотоіл.; навч.-метод. посіб. / С. Т. Чорнокульський, В. О. Єрмольєв. - вид. п'яте, доп. - К. : Книга-плюс, 2022. - 160 с.
 6. 32.973 І-74 Інформаційна безпека в комп'ютерних мережах : Навч. посіб. / Смірнов О.А. та ін. - Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2020. - 295 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Smirnov_Inf_bezpeka.rar
 7. 32.973 І-74 Інформаційна безпека : Навч. посіб. / За заг. ред. Ю.Я.Бобала. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 580 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Bobalo_Inf_bezpeka.rar
 8. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах : Навч. посіб. / Семенов С.Г. та ін. - Х. : НТУ "ХПІ", 2014. - 251 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Semenov_Zahyst_informacii.rar
 9. 32.973 З-38 Захист інформації в комп'ютерних системах : Підруч. / Укл. Гапак О.М., Балога С.І. - Ужгород : УжНУ, 2021. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Gapak_Zahyst_informacii.rar
 10. 32.973 Б40 Безпека інформації : Конспект лекцій / Укл. О.С.Кушнерьов. - Суми : СумДУ, 2021. - 99 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kushnerov_Bez_informacii.rar
 11. 32.973 В55 Вишня, В. Б. Основи інформаційної безпеки : Навч. посіб. / В. Б. Вишня, О. С. Гавриш, Е. В. Рижков. - Дніпро : ДДУВС, 2020. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Vyshnya_Osn_inf_bezpeky.rar
 12. 32.973 Г79 Гребенюк, А. М. Основи управління інформаційною безпекою : Навч. посіб. / А. М. Гребенюк, Л. В. Рибальченко. - Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутріш. справ, 2020. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Grebenuk_Inf_bezpeka.rar
 13. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.1 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 336 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_1.rar
 14. 32.973 Ж91 Жураковський, Б. Ю. Комп'ютерні мережі : Навч. посіб. У 2-х ч. Ч.2 / Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів. - К. : КПІ, 2020. - 372 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Zhurakovskyi_Komp_merezhi_2.rar
 15. 32.973 З-32 Заплотинський, Б. А. Основи інформаційної безпеки : Конспект лекцій / Б. А. Заплотинський. - К. : КІІВіП НУ "ОЮА", 2017. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Zaplotynskiy_Osn_inf_bezpeky.rar
 16. 32.973 К12 Кавун, С. В. Інформаційна безпека : Навч. посіб. / С. В. Кавун, В. В. Носов, О. В. Манжай. - Х. : ХНЕУ, 2008. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kavun_Inf_bezpeka.rar
 17. 60.56 Р49 Ризики в сучасному нестабільному суспільстві: соціальні і культурні виміри : монографія / {За ред. Л. Г. Соколової}. - К. : Ін-т соціології НАН України, 2021. - 295 с.
 18. 63.3(4 Укр) Б48 Березовець, Т. Анексія: острів Крим.. Хроніки "гібридної війни" / Т. Березовець. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 392 с.
 19. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності = The Gates of Europe. A history of Ukraine / С. Плохій ; пер.Пер. з англ. Р.Клочка. - перероб. і доп. вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 512 с.
 20. 63.3(4 Укр) П39 Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій ; Пер. з англ. Р.Клочка. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 496 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Plohiy_Brama_Evropy.rar
 21. 65.01 Е45 Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : Монографія / За ред. Л.С.Шевченко. - Х. : Право, 2009. - 312 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Shevchenko_Ekon_bezp_derzhavy.rar
 22. 65.052 М74 Модернізація національної системи бухгалтерського обліку і звітності в умовах глобалзації : монографія / [За заг. ред Засадного Б. А.]. - К. : Кондор, 2023. - 248 с.
 23. 65.23 Ф59 Фінансове планування : навч. посіб. / [Череп А. В., Бугай В. З., Горбунова А. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 292 с.
 24. 65.23 Ф59 Фінансове планування : практикум / [Череп А. В., Бугай В. З., Горбунова А. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 196 с.
 25. 65.29+32.81 І-62 Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об'єднань : монографія / [Поздняков С. В., Кузьмін О. В., Кійко В. В. та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 348 с.
 26. 65.290-2 К23 Карлгаард, Р. Людський фактор. Секрети тривалого успіху видатних компаній = The soft edge. Where great companies find lasting suocess / Р. Карлгаард ; пер.з англ. О. Любенко. - К. : Книголав, 2017. - 336 с.
 27. 65.290-2(2) Ж66 Живко, З. Б. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу : Навч. посіб. у схемах та табл. / З. Б. Живко. - Львів : ЛьвДУВС, 2019. - 128 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Zhyvko_Nad_personalu.rar
 28. 65.290-21 М26 Маркетингові дослідження : навч. посіб. / [Захарченко П. В., Самойленко А. А., Кулік А. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 234 с.
 29. 65.290-21 Б61 Біловодська, О. А. Маркетингова товарна політика : практикум; навч. посіб. / О. А. Біловодська, В. В. Журило. - К. : ЦУЛ, 2023. - 236 с.
 30. 65.30 Л63 Лісовський, П. М. Воєнна економіка : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 122 с.
 31. 65.5 Л84 Lukianenko, D. Interrnational economy : handbook / D. Lukianenko, A. Poruchnyk, Y. Stoliarchuk. - К. : KNEU, 2021. - 671 p.
 32. 67.0 П68 Правознавство : навч. посіб. / [За ред. Д. В. Каменського, В. О. Мирошниченка]. - К. : ЦУЛ, 2023. - 288 с.
 33. 67.3(0) П32 Підопригора, О. А. Римське право : підруч. / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. - 6-те вид. - К. : Юрінком Інтер, 2023. - 528 с.
 34. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 05 липня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 80 с.
 35. 67.400 Я76 Yarovoi, T. Organizational and legal basis of the parlіamentary government in the conditions of the modern ukrainian state formation : monograph / T. Yarovoi. - Brookline, 2019. - 207 p.
 36. 67.401 В75 Ворона, П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : Навч.-метод. посіб. / П. В. Ворона, А. М. Мучник. - 2-е вид., перероб.і доп. - Полтава : ПП Шевченко, 2010. - 98 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Vorona_Derzh_budivnyctvo.rar
 37. 67.401 Е99 Євтушенко, О. Н. Місцеве самоврядування в Україні : Навч. посіб. / О. Н. Євтушенко, Т. В. Лушагіна. - Миколаїв : ЧДУ, 2013. - 316 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Evtushenko_Misceve_samovryaduvannya.rar
 38. 67.401 О-65 Орел, М. Г. Нормативно-правові аспекти публічного адміністрування : навч.-метод. посіб. / М. Г. Орел. - К. : МАУП, 2023. - 316 с.
 39. 67.401.21 М91 Муравйов, К. В. Особливості адміністративно-правового статусу суб'єктів митних правовідносин : монографія / К. В. Муравйов, І. А. Муравйова. - К. : МАУП, 2023. - 204 с.
 40. 67.401+32.973 М91 Муравйов, К. В. Особливості функціонування національної системи кібербезпеки України (адміністративно-правовий аспект) : монографія / К. В. Муравйов, Я. В. Артеменко. - К. : МАУП, 2023. - 172 с.
 41. 67.404.3 П78 Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності ("Крайнєвські читання") : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практич. конференції (12 грудня 2019 р., м. Київ) / [За ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 232 с.
 42. 67.404.3 І-74 Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави : Підруч. / Жарков Я.М. та ін. - К. : Київський університет, 2008. - 274 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Zharkov_Inf_bezpeka.rar
 43. 67.404.3 З-80 Золотар, О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : Монографія / О. О. Золотар. - К. : АртЕк, 2018. - 446 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Zolotar_Inf_bezpeka.rar
 44. 67.404.3 М89 Мужанова, Т. М. Інформаційна безпека держави : Навч. посіб. / Т. М. Мужанова. - К. : ДУТ, 2019. - 131 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Muzhanova_Inf_bezpeka_derzhavy.rar
 45. 67.404.3 Н37 Нашинець-Наумова, А. Ю. Інформаційна безпека: питання правового регулювання : Монографія / А. Ю. Нашинець-Наумова. - К. : Гельветика, 2017. - 168 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Nashinets-Naumova_Inf_bezpeka.rar
 46. 67.404.3 Н56 Нестеренко, Г. Інформаційна безпека : Курс лекцій / Г. Нестеренко. - К. : НАУ, 2022. - 102 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Nesterenko_Inf_bezpeka.rar
 47. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 21 серпня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 84 с.
 48. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 23 серпня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 198 с.
 49. 67.412 К61 Кологойда, О. Корпоративне право Європейського Союзу : підруч. / О. Кологойда, О. Гарагонич, Л. Дорошенко. - К. : Ліра-К, 2023. - 392 с.
 50. 68.9 Ц58 Цивільний захист у схемах : Навч. посіб. / Собакарь А.О. та ін. - Дніпро : ДДУВС, 2018. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Sobakar_Cyv_zahyst_u_shemah.rar
 51. 68.9 Ц58 Цивільний захист : Навч.-метод. комплекс / За ред. М.М.Сакуна, А.С.Окіпняка. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. - 480 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Sakun_Cyv_zahyst.rar
 52. 68.9 Ц58 Цивільний захист : Навч.-метод. посіб. / Укл. Кошель В.І. та ін. - Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ, 2014. - 183 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Koshel_Cyv_zahyst.rar
 53. 68.9 О-75 Основи цивільного захисту : Навч. посіб. / Васійчук В.О. та ін. - Львів : Львівська політехніка, 2010. - 417 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Vasiychuk_Osn_cyv_zahystu.rar
 54. 68.9 В18 Варивода, К. С. Цивільний захист : Підруч. / К. С. Варивода, С. І. Горденко. - Переяслав : Домбровська Я.М., 2020. - 596 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Varyvoda_Cyv_zahyst.rar
 55. 68.9 Л38 Левчук, К. О. Цивільний захист : Навч. посіб. / К. О. Левчук, Р. Я. Романюк, А. О. Толок. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. - 325 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Levchuk_Cyv_zahyst.rar
 56. 68.9 С40 Сисоєнко, Н. В. Цивільний захист : Навч.-метод. посіб. / Н. В. Сисоєнко, В. В. Плахута, Л. З. Пакушина. - Черкаси : ЧНУ, 2012. - 308 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Sysoenko_Cyv_zahyst.rar
 57. 68.9 С50 Смирнов, В. А. Цивільний захист : Навч. посіб. / В. А. Смирнов, С. А. Дикань. - К. : Кафедра, 2013. - 300 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Smirnov_Cyv_zahyst.rar
 58. 68.9 Т48 Ткачук, А. І. Цивільний захист. Курс лекцій : Навч. посіб. / А. І. Ткачук, О. В. Пуляк. - Кропивницький : Авангард, 2017. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Tkachuk_Cyv_zahyst.rar
 59. 68.9 Ш95 Шудренко, І. В. Цивільний захист : Навч. посіб. / І. В. Шудренко. - Житомир : ЖНАУ, 2014. - 248 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/68/68.9/Shudrenko_Cyv_zahyst.rar
 60. 81.2 Англ Bu92 Budanova, L. G. English in Pharmacy: A Guide for Pharmacy Students : The textbook / L. G. Budanova, S. V. Zhurkina, I. V. Kolyada. - Kharkiv : NUPh, 2018. - 363 p.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Budanova_English_in_pharmacy.rar
 61. 83.3(4 Укр) Г85 Грицак, Я. Подолати минуле: глобальна історія України / Я. Грицак. - 5-е вид. - К. : Портал, 2022. - 517 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Grycak_Podolaty_mynule.rar
 62. 83.3(4 Укр) Т48 Ткаченко, Р. Поклик химери. Декаденс в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. : монографія / Р. Ткаченко. - К. : Книга, 2011. - 136 с.
 63. 84(4 Англ) К30 Кауфманн, Д. Кравчиня з Парижа / Дж. Кауфманн. - К. : Книголав, 2022. - 432 с.
 64. 84(4 Англ) К47 Кларк, С. Леді з Грейс-Адью та інші історії : збірка оповідань / С. Кларк ; пер.з англ. Я. Стріх. - К. : Видавництво РМ, 2023. - 224 с.
 65. 84(4 Англ) К82 Крісті, А. Сумний кипарис = Sad cypress : роман / А. Крісті ; пер.з англ. А. Нікіфорова-Вакалюк. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 288 с.
 66. 84(4 Англ) К82 Крісті, А. Загадка " Блакитного потяга" = The mistery of the blue train : роман / А. Крісті ; пер.з англ. А. Зорницький. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 320 с.
 67. 84(4 Ірл) Б77 Бойн, Д. Хлопчик у смугастій піжамі = The boy in the striped pyjamas : роман / Д. Бойн ; пер.з англ. В. Шовкун. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2023. - 192 с.
 68. 84(4 Укр) Б28 Бату, Д. Коко 2.0 : роман / Д. Бату. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2022. - 560 с.
 69. 84(4 Укр) Г56 Гнатко, Д. Радислава. Історія одного кохання : роман / Д. Гнатко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2022. - 320 с.
 70. 84(4 Укр) К26 Карпа, І. Тільки нікому про це не кажи : роман / І. Карпа. - К. : Книголав, 2023. - 256 с. - (Полиця бестселер).
 71. 84(4 Укр) Л37 Левкова, А. За Перекопом є земля. Кримський роман / А. Левкова. - вид. третє. - К. : Лабораторія, 2023. - 392 с.
 72. 84(4 Укр) О-53 Олекса, М. Перші / М. Олекса. - К. : Віхола, 2023. - 296 с.
 73. 84(4 Укр) П37 Плачинда, С. Київська Росія : з циклу" Київські фрески" / С. Плачинда. - К. : ФОП Стебелюк О. М., 2016. - 304 с.
 74. 84(4 Укр) С59 Соколова, Я. Я, Ніна. Тепер я нічого не боюся / Я. Соколова, О. Купріян. - К. : Книголав, 2019. - 208 с. - (Полиця бестселер).
 75. 84(4 Укр) Т16 Талан, С. Осіння весна : роман / С. Талан. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 304 с.
 76. 84(4 Фра) К91 Кундера, М. Нестерпна легкість буття : роман / М. Кундера. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 320 с.
 77. 84(4 Шве) Б19 Бакманн, Ф. Тривожні люди : роман / Ф. Бакманн ; пер.зі швед. С. Волковецька. - К. : Книголав, 2023. - 360 с.
 78. 84(7 США) Д67 Донлі, Ч. Не вір у це = Don't believe it / Ч. Донлі ; пер.з англ. Ю. Підгорна. - літературно-художнє вид. - К. : Книголав, 2020. - 336 с. - (Полиця бестселер).
 79. 84(8 Авс) М80 Морріс, Г. Подорож Цильки = Cilka's journey / Г. Морріс. - К. : Книголав, 2023. - 336 с. - (Полиця бестселер).
 80. 88.3 Г74 Гоулман, Д. Емоційний інтелект = Emotional intelligence / Д. Гоулман ; пер.з англ.С.-Л. Гумецька. - Х. : Віват, 2023. - 512 с. - (Саморозвиток).
 81. 88.3 К91 Куніос, Д. Момент еврики. Ага-реакції, творчий інсайт і мозок = The eureka factor.Aha moments, creative insight, and the brain / Дж. Куніос, М. Біман ; пер.з англ. І. Віннічук. - К. : Книголав, 2017. - 368 с.
 82. 88.3 С50 Сміт, Д. Думати, як Альберт Ейнштейн / Д. Сміт ; пер.з англ. Г. Литвиненко. - К. : КМ-Букс, 2017. - 208 с.
 83. 88.3+28.707 Ф39 Фельдман, Б. Л. 7 1/2 уроків про мозок = Seven and half lessons about the brain / Баррет Л. Фельдман ; пер.з англ. Я. Лебеденко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2021. - 180 с.
 84. 88.37+53.58 С82 Стороні, М. Стресостійкість. Прості поради, як жити в сучасному світі = Stress-proof. The scientific solution to prptect your brain and body - and be more resilient every day / М. Стороні ; пер.з англ. О. Замойська. - К. : Книголав, 2022. - 272 с.
 85. 88.37+88.5 Ф87 Френкел, Л. Чемні дівчата не сидять у просторих кабінетах. Несвідомі помилки жінок, що заважають у кар'єрі = Nice girls don't get the corner office. Unconscious mistake women make that sabotage their careers / Л. Френкел ; пер.з англ. Ю. Кузьменко. - К. : Книголав, 2023. - 448 с. - (Полиця бестселер).
 86. 88.4-5 (3) І-85 Ісаков, Р. І. Психосоматична патологія : монографія / Р. І. Ісаков. - К. : Медицина, 2023. - 167 с.
 87. 88.4-5(3) П69 Практична психосоматика: діагностичні шкали : Навч. посіб. / За заг. ред. О.О.Чабана, О.О.Хаустової. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Медкнига, 2019. - 112 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Chaban_Prakt_psyhosomatyka.rar
 88. 88.4-5(3) С32 Середа, І. В. Основи психосоматики : Навч.-метод. посіб. / І. В. Середа. - Миколаїв : Видавець Румянцева Г.В., 2022. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Sereda_Osn_psyhosomatyky.rar
 89. 88.4-5(3) Ф83 Франко, В. Людина в пошуках справжнього сенсу: психолог у концтаборі : Man's search for meaning: the classic tribute t hope from the holocaust / В. Франко ; пер.з англ. О. Замойська. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 160 с.
 90. 88.4-5(3) Х15 Хайт, Р. Л. Японський секрет спокою / Ричард Л. Хайт. - К. : Сварог, 2023. - 243 с.
 91. 88.4-8 Б19 Бакаленко, О. А. Психологія управління : Навч. посіб. / О. А. Бакаленко. - Х. : ХНУРЕ, 2020. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Bakalenko_Psyh_upravlinnya.rar
 92. 88.4-8 В17 Вандеркам, Л. Я знаю, як їй все вдається. Тайм-менеджмент успішних жінок = I know how she does it. How succesful women make the most of their time / Л. Вандеркам ; пер.з англ. А. Кухар. - К. : Книголав, 2018. - 432 с.
 93. 88.4-8 Ж13 Жавнерчик, О. В. Психологія управління : Конспект лекцій / О. В. Жавнерчик. - Одеса : ОДЕКУ, 2020. - 161 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Zhavnerchyk_Psyh_upravlinnya.rar
 94. 88.4-8 У27 Угрин, О. Г. Психологія управління : Практ. посіб. / О. Г. Угрин. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Ugryn_Psyh_upravlinnya.rar
 95. 88.4-8 Х69 Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підруч. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2016. - 492 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Hodakivskiy_Psyh_upravlinnya.rar
 96. 88.4 Я51 Ялом, І. Вдивляючись у сонце. Долаючи страх смерті = Staring at the sun. Overcoming the terror of death / І. Ялом. - Х. : Клуб сімейого дозвілля, 2020. - 321 с.
 97. 88.5 Б51 Берн, Е. Ігри, у які грають люди : світовий бестселер із психології стосунків / Е. Берн ; пер.з англ. К. Меньшикова. - четверте вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2020. - 256 с.
 98. 88.5 Г47 Гілл, Н. Думай і багатій = Thimnk and grow rich / Н. Гілл ; пер.з англ. М. Сахно. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 256 с.
 99. 88.8 Д84 Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : практикум / Т. В. Дуткевич. - К. : КНТ, 2023. - 204 с.
 100. 92+81.2 Угор У45 Українсько-угорський словник = Ukran-magyar zlotar / [За ред. П. Лизанця]. - вид. друге. - Ужгород : ІВА, 2008. - 953 с.

Періодичні видання

 1. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №4. - 2023. - 93 с.
 2. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №4. - 2023. - 114 с.
 3. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №3. - 2023. - 82 с.
 4. Наука і оборона. - К. : Нац. ун-т оборони України. - №2. - 2023. - 62 с.
 5. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №2. - 2023. - 150 с.
 6. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №172, 26 серпня - №190, 21 вересня. - 2023.
 7. Фінанси України. - К. - №4. - 2023. - 128 с.
 8. Фінанси України. - К. - №5. - 2023. - 128 с.
 9. Фінанси України. - К. - №6. - 2023. - 128 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.290-2 В16 Валюх, А. М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності : автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / А. М. Валюх ; ВНЗ МАУП. - К. : Персонал, 2005. - 20 с.
 2. 65.290-2 З-13 Завгородня, А. А. Розвиток корпоративного управління підприємств у сфері кібербезпеки в умовах економічної невизначеності та ризиків : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / А. А. Завгородня ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 200 с.
 3. 65.290-2(2) Г59 Годлевський, Ю. Механізм управління формуванням професійної компетенції персоналу на підприємствах України : автореферат. на здоб.. ступ. доктора філософії / Ю. Годлевський ; МАУП. - К. : МАУП, 2008. - 23 с.
 4. 65.290-2(2) Г61 Головач, Н. В. Формування професійної компетентності фахівців з управління персоналом таекономіки праці : автореф.на здоб.наук.ступ. д-ра філософії в галузі управління людськими ресурсами / Н. В. Головач ; МКА; МАУП; Міжнар. відкр. ун-т. - К. : МАУП, 2011. - 19 с.
 5. 65.32 М48 Мельник, Б. Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління кадровим забезпеченням діяльності сільськогосподарських підприємств України : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / Б. Ю. Мельник ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 227 с.
 6. 65.43 П80 Прокопенко, Т. П. Державне регулювання розвитку туризму у країнах ЄС: досвід для України : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / Т. П. Прокопенко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 222 с.
 7. 67.401 К50 Клочко, О. А. Механізми державного управління у сфері співробітництва України з НАТО ( в контексті реформування сектору безпеки й оборони) : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / О. А. Клочко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 187 с.
 8. 67.401 П89 Пустовойт, Є. О. Удосконалення системи публічного управління стратегічним розвитком регіону : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / Є. О. Пустовойт ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 245 с.
 9. 67.401 С80 Стілл, А. В. Публічне управління соціально-економічною безпекою регіонів : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / А. В. Стілл ; МАУП. - К. : МАУП, 2022. - 199 с.
 10. 67.401 Ц32 Цейтліна, А. О. Комунікативна політика як інструмент реінтеграції населення тимчасово окупованих територій України : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / А. О. Цейтліна ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 213 с.
 11. 67.401+32.973 Л64 Литовченко, В. В. Механізм надання адміністративних послуг в умовах цифрової трансформації публічного управління : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / В. В. Литовченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 199 с.
 12. 67.401+51 Л64 Литовченко, І. І. Розвиток системи публічного управління в галузі охорони здоров'я Федеративної Республіки Німеччина : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / І. І. Литовченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 204 с.
 13. 67.401+68 Б61 Біліченко, В. М. Формування кадрового потенціалу Збройних Сил України в системі публічного управління : дисерт. на здоб.. ступ. доктора філософії / В. М. Біліченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2022. - 251 с.

За серпень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 22.1 М34 Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закл.заг. серед. освіти / [Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б. та ін.]. - Х. : Гімназія, 2021. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-matematika-merzljak-2018.pdf
 2. 22.1 М34 Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підруч. для 11 кл. закл.заг. серед. освіти / [Мерзляк А. Г., Номіровський Д. А., Полонський В. Б. та ін.]. - Х. : Гімназія, 2019. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-matematika-merzljak-2019.pdf
 3. 22.3 Ф50 Фізика. Рівень стандарту : за навч. програмою автор. колективу під керівництвом Локтєва В. М.; підруч для 11 кл. закл.загал. серед. освіти / [Бар'яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я. та ін.]. - Х. : Ранок, 2021. - 272 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-fizika-barjakhtar-2019.pdf
 4. 22.3 С40 Сиротюк, В. Д. Фізика. Рівень стандарту : за навч. програмою автор. колективу під керівництвом Ляшенка О. І.; підруч для 10-го кл. закл.загал. серед. освіти / В. Д. Сиротюк. - К. : Генеза, 2019. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-fizika-sirotjuk-2018.pdf
 5. 24 Г83 Григорович, О. В. Хімія. Профільний рівень : посіб. для 11-го кл.закл. заг. серед. освіти / О. В. Григорович. - Х. : Ранок, 2020. - 272 с.
 6. 24 Г83 Григорович, О. В. Хімія. Рівень стандарту : підруч. для 10-го кл.закл. заг. серед. освіти / О. В. Григорович. - Х. : Ранок, 2018. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/Khimija-10-klas-Grygorovych-2018.pdf
 7. 26.8 Б40 Безуглий, В. В. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл.закл. заг. серед. освіти / В. В. Безуглий, Г. О. Лисичарова. - К. : Генеза, 2019. - 192 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-geografija-bezuglij-2018.pdf
 8. 26.8 П28 Пестушко, В. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл.закл. заг. серед. освіти / В. Пестушко, Г. Уварова, А. Довгань. - К. : Генеза, 2019. - 160 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-geografija-pestushko-2019.pdf
 9. 28+20.1 Б63 Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл.заг. серед. освіти / [Остапченко Л. І., Балан П. Г., Компанець Т. А. та ін.]. - К. : Генеза, 2019. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-biologija-i-ekologija-ostapchenko-2018.pdf
 10. 28+20.1 Б63 Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл.заг. серед. освіти / [Остапченко Л. І., Балан П. Г., Компанець Т. А. та ін.]. - К. : Генеза, 2019. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-biologija-ostapchenko-2019.pdf
 11. 51.1(2)2 Д66 Домедична допомога в екстремальних ситуаціях та медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях : навч. посіб. / [Гринзовський Н. М., Волянський П. Б., Калашченко С. І. та ін.]. - К. : Скіф, 2023. - 216 с.
 12. 58+68 Т15 Тактична медицина : навч. посіб. / [Шищук В. Д., Редько С. І., Ляпа М. М. та ін.]. - К. : Скіф, 2022. - 176 с.
 13. 63.3(0) П54 Полянський, П. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / П. Полянський. - К. : Грамота, 2019. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-vsesvitnja-istorija-poljanskij-2018.pdf
 14. 63.3(0) Щ96 Щупак, І. Я. Всесвітня історія. Рівень стандарту : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / І. Я. Щупак. - К. : Оріон, 2019. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-vsesvitnja-istorija-shhupak-2019.pdf
 15. 63.3(4 Укр) У45 Український календар Визвольної боротьби / [Упоряд.-ред. Р. Коваль]. - К. : Істор. клуб "Холодний Яр"; Укр. видав. спілка ім. Юрія Липи, 2017. - 200 с. - (Видатні українці. Кн.7).
 16. 63.3(4 Укр) В58 Власов, В. С. Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. - К. : Літера ЛТД, 2018. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-istorija-ukrajini-vlasov-2018-stand.pdf
 17. 65.01 Е45 Економічна безпека держави : Навч.-метод. посіб. / За ред. Живко З.Б. - Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.01/Zhyvko_Ekon_bezp_derzhavy.rar
 18. 65.01 Р69 Романчук, Я. Новий Захід. Українська мрія / Я. Романчук. - Х. : Літера Нова, 2023. - 672 с.
 19. 65.053 Б14 Багацька, К. В. Фінансовий аналіз : Підруч. / К. В. Багацька, Т. А. Говорушко, О. О. Шеремет. - К. : НУХТ, 2014. - 320 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Bagacka_Fin_analiz.rar
 20. 65.053 Б48 Берест, М. М. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. М. Берест. - Х. : ХНЕУ, 2017. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Berest_Fin_analiz.rar
 21. 65.053 Г12 Гаватюк, Л. С. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук, Н. І. Єрмійчук. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 334 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Gavatuk_Fin_analiz.rar
 22. 65.053 К64 Кондратенко, Н. О. Фінансовий аналіз : Конспект лекцій / Н. О. Кондратенко, К. О. Великих. - Х. : ХНУМГ, 2020. - 166 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Kondratenko_Fin_analiz.rar
 23. 65.053 Л87 Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Luchko_Fin_analiz.rar
 24. 65.053 О-82 Отенко, І. П. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. / І. П. Отенко, Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко. - Х. : ХНЕУ, 2015. - 156 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Otenko_Fin_analiz.rar
 25. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека підприємництва в Україні : Монографія / Ситник Г.В. та ін. - К. : КНТЕУ, 2020. - 284 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Sytnyk_Ekon_bezp_pydpryemnyctva.rar
 26. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека підприємств : Підруч. / Ортинський В.Л. та ін. - К. : Алерта, 2011. - 704 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Ortynskiy_Ekon_bezpeka.rar
 27. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека підприємства : Підруч. / За заг ред. А.М.Дідика. - Львів : ТзОВ "Видавнича група "Бухгалтери України", 2019. - 624 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Didyk_Ekon_bezp_pidpryemstva.rar
 28. 65.290-2(9) К36 Керницький, І. С. Конкурентна розвідка підприємств : Курс лекцій / І. С. Керницький, З. Б. Живко, М. І. Копитко. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 388 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kernyckiy_Konk_rozvidka.rar
 29. 65.290-2(9) К43 Кирій, В. В. Конкурентна розвідка та контррозвідка : Навч. посіб. / В. В. Кирій, В. С. Солодкий, В. О. Тімофєєв. - Х. : ХНУРЕ, 2015. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Kyriy_Konk_rozvidka.rar
 30. 65.290-2(9) М30 Марченко, О. С. Економічна безпека підприємства : Навч. посіб. / О. С. Марченко. - Х. : Право, 2022. - 246 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Marchenko_Ekon_bezp_pidpryemstva.rar
 31. 65.290-2(9) С40 Сисоліна, Н. П. Економічна безпека підприємства : Навч. посіб. / Н. П. Сисоліна. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - 226 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Sysolina_Ekon_bezp_pidpryemstva.rar
 32. 66.4 О-64 Організаційно-правові основи запобігання тероризму : Підруч. / Лісіцина Ю.О. та ін., за заг. ред. Луцика В.В. - Львів : ЛьвДУВС, 2020. - 432 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Lucik_Zapobig_teroryzmu.rar
 33. 66.5 М64 Мирон-"Орлик", Д. Ідея і чин України / Д. Мирон-"Орлик". - К. : Українська видав. спілка ім. Ю. Липи, 2017. - 316 с.
 34. 67.3(0) Р51 Римське приватне право : підруч. / [Відпов. ред. Р. А. Майданик та Є. О. Рябоконь]. - К. : Алерта, 2023. - 386 с.
 35. 67.401 Р64 Розвиток механізмів публічного управління в контексті реалізації євроінтеграційного вектора України (кейси розбудови освіти та економіки для забезпечення безпеки й досягнення цілей сталого розвитку) : Монографія / За заг. ред. І.А.Семенець-Орлової, О.С.Соловйова. - Одеса : Олді+, 2023. - 796 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Semenec-Orlova_Rozv_meh_pub_upravlinnya.rar
 36. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 15 серпня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 234 с.
 37. 67.405.1 З-19 Закон України "Про охорону праці" : чинне законодавство із змінами та доп. на 22 червня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 32 с.
 38. 67.408 З-68 Злочинна колоборація в умовах збройної агресії : практич. порадник з кримінально-правової оцінки та розмежування / [За заг. ред. В. В. Малюка]. - К. : Алерта, 2023. - 312 с.
 39. 67.51+67.52 Р56 Ричардсон, І. Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) коштів : Посіб. для суддів / І. Ричардсон, Мартін І. Лукас ; Зак наук. ред. Шукліної Н.Г., Іщенка О.П. - Страсбург-Київ, 2021. - 106 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.5/67.51/Richardson_Legal_koshtiv.rar
 40. 67.7+81.2 Укр К30 Кацавець, Р. Підготовка майбутніх юристів : навч. посіб. / Р. Кацавець. - К. : Алерта, 2023. - 178 с.
 41. 68.9+51.1(2)2 З-38 Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Рівень стандарту : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / [Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів М. М. та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2018. - 192 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-zakhist-vitchizni-gudima-2018.pdf
 42. 68.9+51.1(2)2 З-38 Захист Вітчизни. Основи медичних знань. Рівень стандарту : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / [Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів М. М. та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2019. - 240 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/11/Zahyst-vitchyzny-11-klas-Gudyma-2019.pdf
 43. 72+60.56 М80 Морозов, О. Потужність практичного розуму : монографія; у 2 ч. Ч.1 : Інноватика цілеспільних ефектів від єдності в свідомості уявного і дійсного / О. Морозов. - К. : МАУП, 2023. - 736 с.
 44. 75.81 У80 Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посіб. / Л. М. Устименко, І. Ю. Афанасьєв. - 4-те вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2023. - 378 с.
 45. 81.2 Укр З-19 Закон України " Про забезпечення функціонування української мови як державної" : із змінами та доп. станом на 12 червня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 52 с.
 46. 81.2 Укр А21 Авраменко, О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / О. Авраменко. - К. : Грамота, 2021. - 208 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2019.pdf
 47. 81.2 Укр А21 Авраменко, О. Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / О. Авраменко. - К. : Грамота, 2018. - 208 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2018.pdf
 48. 83.3 І-85 Ісаєва, О. Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. загал. серед. освіти / О. Ісаєва, Ж. Клименко, А. Мельник. - К. : Оріон, 2019. - 224 с. : іл.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-zarubizhna-literatura-isaeva-2019-stand.pdf
 49. 83.3 Н62 Ніколенко, О. М. Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. загал. серед. освіти / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Л. Л. Ковальова. - К. : Грамота, 2021. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-zarubizhna-literatura-nikolenko-2018.pdf
 50. 83.3(4 Укр) А21 Авраменко, О. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. серед. освіти / О. Авраменко. - К. : Грамота, 2021. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/11/11-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2019.pdf
 51. 83.3(4 Укр) А21 Авраменко, О. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. серед. освіти / О. Авраменко, В. Пахаренко. - К. : Грамота, 2019. - 256 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/school/10/10-klas-ukrajinska-literatura-avramenko-2018.pdf
 52. 84(4 Англ) Х21 Харріс, Р. Lustrum : роман / Р. Харріс ; пер.з англ. В. О. Євменова. - Х. : Фоліо, 2020. - 444 с. - (Бест).
 53. 84(4 Англ) Х21 Харріс, Р. Диктатор : роман / Р. Харріс ; пер.з англ.Є. М. Тарнавського. - Х. : Фоліо, 2020. - 442 с. - (Бест).
 54. 84(4 Англ) Х21 Харріс, Р. Імперій : роман / Р. Харріс ; пер.з англ.Є. М. Тарнавського. - Х. : Фоліо, 2020. - 395 с. - (Бест).
 55. 84(4 Нім) Р37 Ремарк, Э. М. Жизнь взаймы, или Унеба любимчиков нет = Der himmer kennt keine gunstlinge : роман / Э. М. Ремарк ; пер.с нем. М. Рудницкого. - К. : Форс Україна, 2021. - 384 с.
 56. 84(4 Укр) Б61 Білик, І. Меч Арея : історичний роман / І. Білик. - К. : ФОП Стебеляк О. М., 2016. - 408 с.
 57. 84(4 Укр) І25 Івченко, В. Найкращий сищик / В. Івченко. - К. : Темпора, 2017. - 428 с.
 58. 84(4 Укр) М19 Малик, В. К. Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім / В. К. Малик. - Х. : Фоліо, 2009. - 476 с.
 59. 84(4 Укр) Я49 Якуб, М. Не твоє собаче діло : кримінальний роман / М. Якуб. - Х. : Віват, 2021. - 368 с. - (Художня література).
 60. 84(7 США) Б19 Баклі, К. Майстер реліквій : роман / Кр. Баклі ; пер.Я. Сєрая. - Х. : Фабула; Ранок, 2019. - 448 с.
 61. 84(7 США) Г47 Гілберт, Е. Місто дівчат : роман / Е. Гілберт. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. - 536 с.
 62. 84(7 США) К41 Кінг, С. Кінець зміни = End of watch : роман / С. Кінг ; пер.з англ. Г. Яновської. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 448 с.
 63. 84(7 США) К41 Кінг, С. Повна темрява. Без зірок = Full dark. No stars / С. Кінг ; пер.з англ. О. Красюка. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 480 с.
 64. 84(7 США) Н19 Назар, С. Блискучий розум = A beautiful mind : роман / С. Назар ; пер.з англ. А. Хлівного. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 720 с.
 65. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part one. Non-contradiction. Ч. 1 : Несуперечність / А. Ренд ; пер.з англ. А. Переверзєв, В. Стах. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 392 с.
 66. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part two. Either - or. Ч. 2 : Або - Або / А. Ренд ; пер.з англ. C. Андрухович. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 432 с.
 67. 84(7 США) Р39 Ренд, А. Атлант розправив плечі = Atlas shrugged. Part three. A is A. Ч. 3 : А є А / А. Ренд ; пер.з англ. C. Андрухович. - 9-те вид. - К. : Наш формат, 2021. - 568 с.
 68. 84(7 США) Э14 Эванс, Н. Перевал / Н. Эванс. - Х. : Клуб семейного досуга, 2006. - 448 с.
 69. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Архетипы и коллективное бессознательное / К. Г. Юнг. - К. : Сварог, 2023. - 156 с.
 70. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. О психоанализе / К. Г. Юнг. - К. : Сварог, 2023. - 232 с.
 71. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Психология переноса / К. Г. Юнг. - К. : Сварог, 2023. - 302 с.
 72. 88.3 М85 Мотлях, О. І. Основи поліграфології : Лекційний курс / О. І. Мотлях. - К. : Освіта України, 2019. - 46 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Motlyah_Osn_poligrafologii.rar
 73. 88.3 М85 Мотлях, О. І. Застосування комп'ютерних поліграфів при професійному кадровому відборі до правоохоронних органів України : Метод. посіб. / О. І. Мотлях, Є. М. Корж, Д. В. Куценко. - К. : Освіта України, 2019. - 144 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Motlyah_Zast_komp_poligrafiv.rar
 74. 88.3 Ч-34 Чебикін, О. Я. Використання поліграфа та методики емоційної зрілості для оцінки схильності до обману : Монографія / О. Я. Чебикін, О. Ю. Косьянова. - Одеса : ТОВ "Лерадрук", 2017. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Chebykin_Poligraf.rar
 75. 88.4-5(1)+67,5 М80 Морозов, О. М. Патопсихологічний аналіз особистості в правоохоронній практиці : монографія / О. М. Морозов. - К. : Алерта, 2023. - 402 с.
 76. 88.5 М42 Медіація у професійній діяльності юриста : Підруч. / За ред. Н Крестовської, Л.Романадзе. - Одеса : Екологія, 2019. - 456 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Krestovska_Mediaciya.rar
 77. 88.5 Р64 Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект : Навч.-метод. посіб. - К. : ФОП Стеценко В.В., 2016. - 192 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Rozbudova_myru.rar
 78. 88.5 У67 Управління конфліктами для потреб публічної служби : Посіб. і метод. рекомендації / За заг. ред. Д.Проценко. - К. : Ваіте, 2021. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Procenko_Upr_konfliktamy.rar
 79. 88.5 К73 Котлова, Л. О. Психологія конфлікту : Курс лекцій / Л. О. Котлова. - Житомир : ЖДУ, 2013. - 112 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Kotlova_Psyh_konfliktu.rar
 80. 88.5 П30 Петрінко, В. С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці : Навч. посіб. / В. С. Петрінко. - Ужгород : Говерла, 2020. - 360 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Petrinko_Konfliktologiya.rar
 81. 88.53 Ш39 Шейман, М. Манипулирование людьми / М. Шейман. - К. : Сварог, 2023. - 227 с.

Періодичні видання

 1. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №2. - 2023. - 249 с.
 2. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 212. - 2023. - 210 с.
 3. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №1. - 2023. - 152 с.
 4. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.1 (74). - 2023. - 150 с.
 5. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №3. - 2023. - 48 с.
 6. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №150, 27 липня. - №171, 25 серпня - 2023.
  Фінанси України. - К. - №3. - 2023. - 128 с.

За липень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 63.3(4 Укр) У45 Україна під час російсько-української війни 2014-2023 рр.: генеза національної стійкості крізь призму наукових досліджень : монографія / [За заг. ред. Б. Полякова, С. Пєткова]. - К. : Ліра-К, 2023. - 272 с.
 2. 65.051 Ч-81 Чубка, О. М. Фінансова статистика : підруч. / О. М. Чубка, І. С. Скоропад, О. Б. Курило. - К. : Кондор, 2023. - 212 с.
 3. 65.052+32.97 В26 Ведення бухгалтерського обліку в MASTER:Бухгалтерія : навч. посіб. / [За заг. ред. Засадного Б. А.]. - К. : Кондор, 2023. - 192 с.
 4. 65.053 Ф68 Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : Метод рек. / Чернявський С.С. та ін. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.05/Chernyavskiy_Fin_rozsliduvannya.rar
 5. 65.24 П69 Практикум з дисциплін "Основи охорони праці", " Охорона праці в галузі" : навч.-метод. посіб. / [Іванишин В. В., Супрович М. П., Збаравська Л. Ю. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 336 с.
 6. 65.261 Р64 Розвиток національної системи фінансового моніторингу : Монографія / Т.І.Єфименко та ін. - К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2013. - 380 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Efimenko_Fin_monitoryng.rar
 7. 65.261 Г55 Глущенко, О. О. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : Монографія / О. О. Глущенко, І. Б. Семеген ; За заг. ред. Р.А.Слав'юка. - К. : УБС НБУ, 2014. - 386 с.
  Зберегти документ:
  http://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Gluschenko_Fin_monitoryng.rar
 8. 65.261 К63 Комісаров, О. Г. Первинний фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Монографія / О. Г. Комісаров, О. Ю. Скрипка, А. О. Собакарь. - Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.261/Komisarov_Perv_fin_monitoryng.rar
 9. 65.290-2(9) Е45 Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення : Кол. монографія / За заг. ред. Вівчар О.І. - Тернопіль : Економічна думка, 2019. - 395 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Vivchar_Ekon_bezpeka.rar
 10. 65.290-2(9) Ф68 Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти : Навч. посіб. / Резворович К.Р. та ін. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. - 195 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Rezvorovich_Fin-ekon_bezpeka.rar
 11. 66.0 Е51 Елітознавство : підруч. / [За ред Гошовської В. А., Комахи Л. Г.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 220 с.
 12. 67.401 З-19 Закон України " Про державну службу " : чинне законодавство зі змінами та допов. на 05 липня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 80 с.
 13. 67.401 З-19 Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" : чинне законодавство станом на 23 червня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 106 с.
 14. 67.401 З-35 Заросило, В. О. Захисник у адміністративному процесі під час розгляду справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху : монографія / В. О. Заросило, М. Г. Поліщук. - К. : МП Леся, 2016. - 192 с.
 15. 67.401 З-35 Заросило, В. О. Реалізація зарубіжного досвіду в процесі трансформації міліції України у Національну поліцію України:адміністративний аспект : монографія / В. О. Заросило, О. С. Федченко. - К. : МП Леся, 2016. - 216 с.
 16. 67.401.21 Л88 Лысенко-Зарецкий, С. А. Искусство розыскных операций / С. А. Лысенко-Зарецкий. - К. : Дакор, 2022. - 408 с.
 17. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 03 липня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 330 с.
 18. 67.404.3 О-64 Організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки : підруч. / [За заг. ред М. М. Присяжнюка]. - К. : Ліра-К, 2023. - 320 с.
 19. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 01 липня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 242 с.
 20. 67.408 К63 Комісаров, О. Г. Первинний фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : монографія / О. Г.. Скрипка О. Ю. Комісаров, А. О. Собакарь. - К. : Комп'ютерний дизайн, 2015. - 184 с.
 21. 67.410 З-19 Закон України " Про нотаріат ". Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 липня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 168 с.
 22. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 26 червня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 390 с.
 23. 67.5 З-19 Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 23 червня 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 60 с.
 24. 67.51 Л63 Лісовський, П. М. Кримінологія: історія та колоборантно-воєнні злочини в сучасній Україні : навч. посіб. / П. М. Лісовський, В. А. Бортник, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 350 с.
 25. 67.52 Е45 Економічна безпека держави: криміналістичне забезпечення : Навч. посіб. / В.В.Топчій та ін. - К. : 7БЦ, 2021. - 537 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.52/Topchiy_Ekon_bezpeka_derzhavy.rar
 26. 67.72 З-19 Закон України "Про Прокуратуру" : чинне законодавство із змінами та доп. на 20 червня 20 23 року. - К. : Алерта, 2023. - 122 с.
 27. 67.9 Д81 Дудоров, О. О. Протидія відмиванню "брудного" майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України : Монографія / О. О. Дудоров, Т. М. Тертиченко. - К. : Ваіте, 2015. - 392 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.9/Dudorov_Protydiya_vidmyvannu.rar
 28. 68 М74 Мобілізація в Україні : науково-практич. посіб. / [Авт.-уклад. Пасіка С. П., Пєтков С. В., Скиба О. С. та ін.]. - К. : Ліра-К, 2023. - 390 с.
 29. 68 С91 Сучасна вогнева підготовка. - К. : ЦУЛ, 2023. - 126 с.
 30. 72 Б94 Бхаттачерджи, А. Методологія та організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках : Навч. посіб. / А. Бхаттачерджи, Н. Ситник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", 2022. - 173 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/72/Bhattacherdzhy_Metod_ta_org_nauk_doslidzhen.rar
 31. 81. 2 Укр К30 Кацавець, Р. С. Українська мова: усна і писемна (ділове спрямування). За новим українським правописом : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. - К. : Алерта, 2020. - 280 с.
 32. 81.2 Укр П52 Полторацька, А. Практикум з сучасної української мови : навч. посіб. / А. Полторацька, І. Бахов. - К. : МАУП, 2023. - 250 с.
 33. 84(4 Англ) М17 Мак'юен, І. Амстердам / І. Мак'юен ; пер.Смольницька О. - К. : КМ-Букс, 2017. - 224 с.
 34. 84(4 Англ) С44 Скотт, В. Айвенго : роман / Вальтер Скотт. - Ленинград : Худ. лит-ра, 1978. - 495 с.
 35. 84(4 Англ) С94 Сьюэлл, К. Западня / К. Сьюэлл ; пер.О. Благиной. - Х. : Книжный клуб, 2007. - 416 с.
 36. 84(4 Іта) Б78 Бокаччо, Д. Декамерон / Дж. Бокаччо ; . ; пер.Н. Любимова. - Х. : Прапор, 1991. - 608 с.
 37. 84(4 Іта) Б78 Бокаччо, Д. Декамерон / Дж. Бокаччо ; пер.Лукаш М. - К. : Дніпро, 1985. - 661 с.
 38. 84(4 Нім) Ф36 Фейхтвангер, Л. Безобразная герцогиня. Маргарита Маульташ. Лже-нерон : романы / Л. Фейхтвангер. - Днепропетровск : Проминь, 1989. - 526 с.
 39. 84(4 Пол) Ж61 Жеромський, С. Попіл : роман про події кінця XVIII - початку XIX століття / С. Жеромський ; пер.Струтинський В. - К. : Дніпро, 1982. - 751 с.
 40. 84(4 Укр) У45 Українська література ХІV-XVI ст. / [Ред. Дзеверін І. О., Гончар О. Т., Григор'єв Ю. Е.та ін.]. - К. : Наукова думка, 1988. - 600 с. - (Бібліотека української літератури).
 41. 84(4 Укр) У45 Українська новелістика кінця ХІХ-початку ХХ ст. / [Ред. кол. Дзеверін І. О., Гончар О. Т., Григор'єв Ю. Е. та ін.]. - К. : Наукова думка, 1989. - 683 с. - (Бібліотека української літератури).
 42. 84(4 Укр) Б68 Блейкер, П. Райдуга навколо сонця : збірка / П. Блейкер. - К. : Кондор, 2023. - 272 с.
 43. 84(4 Укр) В15 Валетов, Я. 1917 или Дни отчаяния : роман / Я. Валетов. - Х. : Фолио, 2017. - 602 с.
 44. 84(4 Укр) В15 Валетов, Я. Проклятый Евангелие от Иуды : в 2-х кн.; роман. Кн.1 / Я. Валетов. - Х. : Фолио, 2016. - 620 с.
 45. 84(4 Укр) В15 Валетов, Я. Проклятый Евангелие от Иуды : в 2-х кн.; роман. Кн.2 / Я. Валетов. - Х. : Фолио, 2016. - 618 с.
 46. 84(4 Укр) В15 Валєтов, Я. Чужі сни : роман / Я. Валєтов. - Х. : Фоліо, 2019. - 362 с.
 47. 84(4 Укр) В61 Вовчок, М. Оповідання. Казки. Повісті. Роман / М. Вовчок. - К. : Наукова думка, 1983. - 638 с. - (Бібліотека української літератури).
 48. 84(4 Укр) В67 Волинська, О. Коли сонце сходить : повість / О. Волинська. - К. : Ліра-К, 2023. - 200 с.
 49. 84(4 Укр) Г65 Гонтарук, Л. Лицарі звитяги / Л. Гонтарук. - К. : Золоті ворота, 2015. - 184 с.
 50. 84(4 Укр) Г85 Грінченко, Б. Д. Оповідання / Б. Д. Грінченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 268 с.
 51. 84(4 Укр) Г85 Грінченко, Б. Д. Під тихими вербами / Б. Д. Грінченко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 183 с.
 52. 84(4 Укр) Г85 Грінченко, Б. Д. Твори в двох томах. Т.2 : Повісті. Драматичні твори / Б. Д. Грінченко. - К. : Наукова думка, 1991. - 604 с. - (Бібліотека української літератури).
 53. 84(4 Укр) Г94 Гулак-Артемовський, П. Поетичні твори. Повісті та оповідання / П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка. - К. : Наукова думка, 1984. - 606 с.
 54. 84(4 Укр) К32 Квітка-Основ'яненко, Г. Повісті та оповідання. Драматичні твори / Г. Квітка-Основ'яненко. - К. : Наукова думка, 1982. - 542 с. - (Бібліотека української літератури).
 55. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Легенда про безголового : детективний роман / А. А. Кокотюха. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 256 с. - (Детективна агенція ВО).
 56. 84(4 Укр) К59 Кокотюха, А. А. Привид із Валової : роман / А. А. Кокотюха. - Х. : Фоліо, 2017. - 286 с. - (Ретророман).
 57. 84(4 Укр) К73 Котляревський, І. П. Поетичні твори. Драматичні твори.Листи / І. П. Котляревський. - К. : Наукова думка, 1982. - 319 с. - (Бібліотека української літератури).
 58. 84(4 Укр) К75 Коцюбинський, М. Твори в 3-х т. Т.3 : Повісті, оповідання (1910-1912). Статті. Листи / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1979. - 375 с.
 59. 84(4 Укр) К75 Коцюбинський, М. Твори в 3-х т. Т.1 : Оповідання. Повісті (1891-1900) / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1979. - 317 с.
 60. 84(4 Укр) К75 Коцюбинський, М. Твори в 3-х т. Т.2 : Оповідання. Повісті (1901-1909) / М. Коцюбинський. - К. : Дніпро, 1979. - 287 с.
 61. 84(4 Укр) К78 Кравців, М. Дорога : роман / М. Кравців. - репринтне вид. - К. : ЦУЛ, 2021. - 242 с.
 62. 84(4 Укр) М19 Малишко, А. С. Поетичні твори. Літературно-критичні статті / А. С. Малишко. - К. : Наукова думка, 1988. - 736 с.
 63. 84(4 Укр) Н59 Нечуй-Левицький, І. Твори в двох томах. Т.2 : Повісті та оповідання. / І. Нечуй-Левицький. - К. : Наукова думка, 1986. - 638 с. - (Бібліотека української літератури).
 64. 84(4 Укр) Н59 Нечуй-Левицький, І. Твори в двох томах. Т.1 : Повісті та оповідання. П'єса / І. Нечуй-Левицький. - К. : Наукова думка, 1985. - 638 с. - (Бібліотека української літератури).
 65. 84(4 Укр) О-61 Опільський, Ю. Золотий лев : повісті / Ю. Опільський. - К. : Дніпро, 1989. - 414 с. - (Бібліотека історичної прози).
 66. 84(4 Укр) О-61 Опільський, Ю. Іду на Вас; Ідоли падуть. Сумерк / Ю. Опільський. - Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1958. - 750 с.
 67. 84(4 Укр) Р83 Руданський, С. Співомовки. Переклади та переспіви / С. Руданський. - К. : Наукова думка, 1985. - 638 с. - (Бібліотека української літератури).
 68. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Твори в двох томах. Т.2. : Драматичні твори / Л. Українка. - К. : Наукова думка, 1987. - 728 с. - (Бібліотека української літератури).
 69. 84(4 Укр) У45 Українка, Л. Твори в двох томах. Т.1 : Поетичні твори. Драматичні твори / Л. Українка. - К. : Наукова думка, 1986. - 608 с. - (Бібліотека української літератури).
 70. 84(4 Укр) Ф35 Федькович, Ю. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Ю. Федькович. - К. : Наукова думка, 1985. - 574 с. - (Бібліотека української літератури).
 71. 84(4 Укр) Ф68 Фіялко, В. Оранжеве сонце : повість з передісторичних часів / В. Фіялко. - К. : Веселка, 1989. - 168 с.
 72. 84(4 Укр) Х43 Хижняк, А. Данило Галицький : роман / А. Хижняк. - К. : Дніпро, 1970. - 588 с.
 73. 84(4 Укр) Ш66 Шкляр, В. Залишинець. Чорний ворон / В. Шкляр. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 384 с.
 74. 84(4 Укр) Ш66 Шкляр, В. Кров кажана : роман / В. Шкляр. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 272 с.
 75. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Графиня де Монсоро : роман / А. Дюма ; пер.Бутырина Н., Столбова В. - Х. : Прапор, 1991. - 799 с.
 76. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Сильвандир. Сальтеадор : романы / А. Дюма. - Х. : Прапор, 1992. - 445 с.
 77. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Сорок пять : роман / А. Дюма ; пер.Кулишер А., Рыкова Н. - Х. : Прапор, 1991. - 695 с.
 78. 84(4 Фра) Д96 Дюма, А. Три мушкетёра : роман / А. Дюма ; пер.пер. с фр. В. Вальдман, Д. Лившиц, К. Ксаниной. - Баку : Гянджлик, 1989. - 560 с.
 79. 84(4 Фра)+84(4 Англ) О-78 Остросюжетный детектив : романи. - Х. : Ліанда; Інтербук-Україна, 1992. - 463 с.
 80. 84(4Укр) С44 Сковорода, Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. Сковорода. - К. : Наукова думка, 1983. - 542 с. - (Бібліотека української літератури).
 81. 84(7 США) Б67 Бичер-Стоу, Г. Хижина дяди Тома : роман / Г. Бичер-Стоу. - К. : Радянська школа, 1987. - 367 с.
 82. 84(7 США) Н83 Нортон, А. Галактический почтовый = Post marked stars : науч.-фантастич. романы / А. Нортон. - К. : Альтерпресс, 1992. - 752 с. - (Зал славы научной фантастики).
 83. 84(7 США) Р79 Роуз, К. Во власти страха : роман / К. Роуз. - Х. : Клуб семейного досуга, 2015. - 512 с.
 84. 84(7 США) Ч-36 Чейни, П. Ядовитый плющ. Танец без музыки Ты бы мог выкрутиться / П. Чейни. - Ташкент : Узбекистан, 1994. - 479 с.
 85. 84(7США) Л76 Лондон, Д. Время-не-ждёт. Сын солнца : рассказы / Дж. Лондон. - Х. : Фолио, 1993. - 453 с.
 86. 84(7США) Л76 Лондон, Д. Повести и рассказы / Дж. Лондон. - Днепропетровск : Проминь, 1988. - 382 с.
 87. 84(7США) Л76 Лондон, Д. Рассказы южных морей / Дж. Лондон. - Одесса : Маяк, 1980. - 224 с. - (Морская библиотека).
 88. 87.3(0) Г27 Гегель, Г. В. Наука логіки. Енциклопедія філософських наук. Мала логіка : навч. посіб. / Г. В. Гегель. - К. : Ліра-К, 2023. - 372 с.
 89. 87.4+68 Л63 ЛісовськийП, М. Воєнно-промислова логіка: інтелект, сенсорика, комбінаторика : навч. посіб. / М. ЛісовськийП, Ю. П. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2023. - 192 с.
 90. 88.4 Л63 Лісовський, П. М. Військова психологія: методологічний аналіз : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондор, 2023. - 290 с.
 91. 88.8 Б24 Барбера, М. Л. Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід (The verbal behavior approach) Навчання дітей з аутизмом та пов'язаними розладами = The verbal behavior approach:how to teach children with autism and related disorders / М. Л. Барбера. - К. : Сварог, 2023. - 268 с.
 92. 88.8 Г47 Гилберт, К. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К. Гилберт, Т. Питерс. - К. : Сварог, 2023. - 180 с.

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - №3. - 2023. - 120 с.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.16, №2. - 2023. - 200 с.
 3. Економіка України. - 1958-. - №6. - 2023. - 116 с.
 4. Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2023. - 112 с.
 5. Економіка. Фінанси. Право. - №5. - 2023. - 88 с.
 6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №3. - 2023. - 106 с.
 7. Медсестринство. - Тернопіль : Тернопільський національний медуніверситет Ім. І. Я. Горбачевського. - №1. - 2023. - 44 с.
 8. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №2. - 2023. - 81 с.
 9. Наука і оборона. - К. : Нац. ун-т оборони України. - №1. - 2023. - 62 с.
 10. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №3. - 2023. - 151 с.
 11. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №2. - 2023. - 170 с.
 12. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №4. - 2022. - 111 с.
 13. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №1-2. - 2023. - 54 с.
 14. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №1. - 2023. - 110 с.
 15. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №3. - 2023. - 124 с.
 16. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №127, 27 червня. - №149, 26 липня - 2023.
 17. Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №1. - 2023. - 60 с.
 18. Філософія освіти : Науковий часопис / Академія Наук вищої школи України; Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні. - К. : Майстер-клас. - №1. - 2015. - 288 с.

Збірники

 1. 63.3 (4 Укр) С76 Становлення і розвиток української державності : [зб.наук.пр.]. Вип.3 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державна та регіональна політика України в умовах глобалізаціїії", м. Київ, 24 жовт. 2008 р. / МАУП. - К. : Персонал, 2009. - 152 с. : іл. - Бібліогр. у кінці ст.
 2. 65. Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : зб. наук. пр. Вип.7 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 167 с.
 3. 66.4 У45 Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді : Зб. наук. пр. студ. та молод. вчених. Вип.3 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 173 с.
 4. 67 А43 Актуальні питання юридичної науки та практики : збірник наук. праць студентів та молодих вчених. Вип.3. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 187 с.
 5. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 8 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2023. - 169 с.
 6. 86.37 У45 Українська держава і церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини : матеріали . наук.-практ. конф. 19 травня. 2016 р. - К. : Персонал, 2016. - 240 с.
 7. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.17. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2023. - 327 с.

За червень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 66.5 С83 Стратегії національної безпеки України : навч. посіб. / Сервецький І. В., Севрук Ю. Г., Василина М. М. та ін. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 516 с.
 2. 67.401 Л17 Лазор, О. Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. - 2-ге вид. - К. : Ліра-К, 2021. - 268 с.
 3. 67.401.21 Д36 Державна прикордонна служба України як правоохоронний орган спеціального призначення : посіб. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 168 с.
 4. 67.71 Б61 Білецька, Л. М. Судове реформування в Україні : колективна монографія / Л. М. Білецька, С. Ф. Демченко, О. О. Юлдашев ; [За заг. ред. А. М. Кислого]. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 188 с.
 5. 84(4 Укр) І-90 Історії талановитих людей / [Укл. І. Славінська]. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 136 с.
 6. 84(4 Укр) Т34 Теплі історії про кохання : збірка оповідань / [За ред. Ю. Шутенко]. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 136 с. - (Теплі історії).
 7. 84(4 Укр) Б14 Багряний, І. Сад Гетсиманський : роман / І. Багряний. - Х. : Фоліо, 2016. - 572 с.
 8. 84(4 Укр) М30 Марченко, І. В. Воскресіння душі : збірка поезії / І. В. Марченко. - К. : Вік-Принт, 2013. - 112 с.
 9. 84(4 Укр) П36 Підмогильний, В. Третя революція : повісті; роман / В. Підмогильний. - К. : Український письменник, 2012. - 619 с.
 10. 86.3 Б98 Бюкай, М. Библия, Коран и наука. Священніе писания в свете современного знания / М. Бюкай ; пер.Гончарова Т. В. - изд. пятое, стереотип. - К. : Ансар Фаундейшн, 2006. - 360 с.
 11. 88.4-5(2) Б46 Беннет, М. До біса почуття. Як вибратися з лайна = F*ck feelings. One Shink's practical advice for managing all life's impossible problems / М. Беннет, С. Беннет ; пер.Дм. Антонюк. - К. : Наш формат, 2017. - 424 с.
 12. 88.5 Г79 Грей, Д. Чоловіки з Марса, жінки з Венери / Дж. Грей. - К. : Компанія ОСМА, 2015. - 312 с.
 13. 88.5 Х20 Харві, С. Діяти як жінка, думати як чоловік / С. Харві. - К. : Компанія ОСМА, 2015. - 208 с.

Періодичні видання

 1. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №5. - 2022. - 69 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №6. - 2022. - 107 с.
 3. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №1. - 2023. - 201 с.
 4. Економіка України. - №5. - 2023. - 98 с.
 5. Економіка. Фінанси. Право. - №4. - 2023. - 95 с.
 6. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №3. - 2023. - 280 с.
 7. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №1. - 2023. - 48 с.
 8. Медсестринство. - Тернопіль : Тернопільський національний медуніверситет ім. І. Я. Горбачевського. - №4. - 2022. - 58 с.
 9. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №1. - 2023. - 81 с.
 10. Право України. - Міністерство юстиції України. - №1. - 2023. - 165 с.
 11. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №3-4. - 2022. - 501 с.
 12. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №1. - 2023. - 152 с.
 13. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №2. - 2023. - 141 с.
 14. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №2. - 2023. - 112 с.
 15. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №104, 25 травня. - №126, 24 червня.- 2023.
 16. Фінанси України. - К. - №1. - 2023. - 128 с.
 17. Фінанси України. - К. - №2. - 2023. - 128 с.

Збірники

 1. 63.3 (4 Укр) П78 Проблеми модернізації України : Зб. наук. пр. Вип.15 : матеріали VI міжнародної наук.-практ. конф. "Модернізація в Україні в умовах пандемії COVID-19: нові можливості, обмеження і виклики" м.Київ, МАУП, 26 травня 2022 р. / МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 487 с. - Бібліогр. у кінці ст.
 2. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.13 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2019. - 160 с.
 3. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.14 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2020. - 145 с.
 4. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.17 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2017. - 260 с.
 5. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.12 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2018. - 200 с.
 6. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті історичних подій ХХ-ХХІ століть : зб. наук. пр. Вип.15 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 252 с.
 7. 63.3(4 Укр) З-41 Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття : зб. наук. пр. Вип.8 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2014. - 391 с.
 8. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.6 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2016. - 416 с.
 9. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.3 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2014. - 232 с.
 10. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.10 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2020. - 102 с.
 11. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.11 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2021. - 177 с.
 12. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.7 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2017. - 250 с.
 13. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.8 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2018. - 215 с.
 14. 63.3(4 Укр) І 90 Історія, культура та освіта: християнський вимір : зб. наук. пр. Вип.9 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2019. - 191 с.
 15. 65. Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : зб. наук. пр. Вип.6 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 148 с.
 16. 66.0+67.3(4Укр) С76 Становлення і розвиток української державності. Вип.4. / Матер.ІV Всеукр. наук.-практ. конф."Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми" - Київ, МАУП, 23 жовтня 2009 р. - К. : Персонал, 2010. - 332 с. : іл.
 17. 66.0+67.3(4Укр) С76 Становлення і розвиток української державності. Вип.5 / Матер.ІV Всеукр. наук.-практ. конф."Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми" - Київ, МАУП, 23 жовтня 2009 р. - К. : Персонал, 2010. - 304 с. : іл.
 18. 66.5 Т33 Політичні партії і вибори: українські та світові практики : збірникстатей від 21.10.2017 року. вип.2. - Львів : Простір-М, 2018. - 300 с.
 19. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 6 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2021. - 102 с.
 20. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 5 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2020. - 116 с.
 21. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 4 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2019. - 148 с.
 22. 74.58 П77 Пріоритетні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. пр. за мат. Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Прблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" до Дня науки України 19 травня 2023 року. - Одеса : МАУП, 2023. - 381 с.
 23. 75.81 Т87 Тенденції і прикладні напрями розвитку туризму та рекреації в регіонах України та світу : зб. матеріалів студентської конференції 15.02.2023 / [За заг. ред. Кривоберець М. М., Перегуда Ю. А., Левченко М. О.]. - К. : МАУП, 2023. - 98 с.
 24. 75.81 Т87 Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.7 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 149 с.
 25. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.14 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2021. - 143 с.
 26. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.15 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2022. - 139 с.
 27. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.10. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. - 257 с.
 28. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.14 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. - 334 с.
 29. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.11 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. - 280 с.
 30. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.9. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. - 190 с.
 31. 88.6 Н34 Наукова гіпнотерапія : монографічний збірник праць. Т.1 / [Під заг. ред. Ю. О. Медвін]. - К. : Інтерсервіс, 2015. - 288 с.

За травень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 К78 Краснянський, М. Екологічна безпека : навч. посіб. / М. Краснянський. - К. : Кондор. - 180 с.
 2. 28.05 К49 Клітинна біологія людини : короткий навч. посіб. / [Слободяник Г. І., Дьякова Л. Ю., Джан Т. В. та ін.]. - К., 2022. - 32 с.
 3. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування в PYTHON. Теорія і практика : навч. посіб. / О. Васильєв. - 462 с.
 4. 56.1 З-30 Западнюк, Б. В. Людські недуги, як хвороби тіла, психіки, характеру і виховання : загальнопізнавальний огляд клінічної патології нервової системи з метою самоконтролю, діагностики і лікування / Б. В. Западнюк. - К. : Ліра-К, 2022. - 430 с.
 5. 63.3(0)2 Ш29 Шауренко, А. Історія первісного суспільства : навч. посіб. / А. Шауренко, О. Барвінок. - К. : Кондор, 2022. - 192 с.
 6. 65.29 Ч-46 Череп, А. В. Економіка підприємств : навч. посіб. / А. В. Череп, В. О. Герасимова. - К. : Кондор, 2023. - 196 с.
 7. 65.290-2 М50 Менеджмент : навч. посіб. / [Заг. ред. Балашова А. М та Мошека Г. Є.]. - К. : Ліра-К, 2022. - 646 с.
 8. 65.43+75.81 Б40 Левченко, М. О. Безпека туризму: управлінсмький аспект : навч. посіб. / М. О. Левченко, І. І. Каліна, М. М. Кривоберець. - 2-е вид. - К. : МАУП, 2023. - 250 с.
 9. 65.5 Е45 Економіка Європейського Союзу: теоретичний та прикладний аспекти : навч. посіб. / [Чорнобай Л. І., Ясінська Т. В. та ін.]. - К. : Кондор, 2023. - 184 с.
 10. 67.400.7 П68 Права і свободи людини та їх дотримання під час дії воєнного стану. - К. : Професіонал, 2022. - 310 с.
 11. 67.401 А31 Адміністративне право : підруч. / [За заг. ред. Ю. П. Битяка ]. - Х. : Право, 2021. - 392 с.
 12. 67.401 Д36 Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підготовки до іспиту / [Серьогіна С. Г., Лялюк О. Ю., Бодрова І. І. та ін.]. - Х. : Право, 2021. - 212 с.
 13. 67.401+65.290-2 П88 Публічне адміністрування : навч. посіб. / [За заг. ред. Даниленка А. С., Юхименко П. І., Соколовської Т. В.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 288 с.
 14. 67.402 П44 Податкове право : підруч. / [За ред. Д. О. Гетманцева та М. П. Кучерявека]. - Х. : Право, 2023. - 464 с.
 15. 67.404 Г72 Господарське право (Загальна частина) : підруч. / [За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової]. - К. : Ліра-К, 2023. - 588 с.
 16. 67.404.4 Ч-49 Чернега, В. М. Сімейне (національне, міжнародне, порівняльне) право : підруч. / В. М. Чернега. - К. : Ліра-К, 2023. - 370 с.
 17. 67.405.1+67.405.2 Я77 Ярошенко, О. М. Трудове право та право соціального забезпечення : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О. М. Ярошенко, О. Г. Середа, О. Є. Луценко. - Х. : Право, 2021. - 258 с.
 18. 67.407.1 А25 Аграрне право : підруч. / [За ред. А. М. Статівки]. - вид.2-ге, змін. - Х. : Право, 2021. - 416 с.
 19. 67.408 Ю70 Юридична відповідальнысть за корупційні правопорушення: законодавство, актуальна судова практика, коментарі, роз'яснення, міжнародний досвід. - К. : ЦУЛ, 2022. - 442 с.
 20. 67.408+67.51 Д42 Джужа, О. М. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням у сфері пенсійного забезпечення в Україні : посіб. / О. М. Джужа, Д. М. Тичина, Л. В. Сорокіна. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 252 с.
 21. 67.410 Ч-49 Чернега, В. М. Господарське процесуальне право. Загальна частина : підруч. / В. М. Чернега. - К. : Ліра-К, 2023. - 178 с.
 22. 67.75 А43 Актуальні проблеми адвокатури : підруч. / [За заг. ред. Т. Б. Вільчик]. - Х. : Право, 2022. - 376 с.
 23. 68 Л63 Лісовський, П. М. Воєнна квантова безпека: як інституційне кіберчислення в адміністративно-правовому режимі : монографія / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 114 с.
 24. 68 Л63 Лісовський, П. М. Філософія фундаментальних знань: війна у мирі та мр у війні : навч. посіб / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 370 с.
 25. 68.9 М69 Михайлюк, В. О. Цивільна безпека : навч. посіб. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - К. : ЦУЛ, 2022. - 158 с.
 26. 74.58+72 Г68 Гордієнко, С. Молодому науковцю коротко про необхідне : навч. посіб. / С. Гордієнко. - вид.друге, перероб. - К. : Вид-во Людмила, 2023. - 168 с.
 27. 84(4 Укр) А65 Андрішко, О. Четверта фунікулерна дивізія : роман / О. Андрішко. - К. : Ліра-К, 2023. - 194 с.
 28. 84(4 Укр) М51 Меньшов, О. В. Формікаріум : повість / О. В. Меньшов. - К. : Ліра-К, 2022. - 208 с.
 29. 84(4 Укр) П12 Павліченко, А. Пазли життя : історичний роман / А. Павліченко. - К. : Ліра-К, 2023. - 212 с.
 30. 84(4 Укр) П50 Поліщук, К. Впоювати пересмішника : детективний роман / К. Поліщук. - К. : Кондор, 2023. - 184 с.
 31. 84(7 США) К32 Квінн, К. Мережа Аліси = The Alice network : роман / К. Квінн. - Х. : Віват, 2019. - 496 с.
 32. 88.4-11 Р65 Розов, В. І. Психологія особистісної безпеки правоохоронців / В. І. Розов. - 2-е вид., випр.. і доп. - К. : КНТ, 2022. - 130 с.
 33. 88.8+74 Х43 Хижна, О. С. Арт-педагогіка і арт-терапія в соціальній реабілітації дітей : метод. посіб. / О.. Сакалюк О. Хижна, Е. Куцин. - К. : КНТ, 2022. - 148 с.

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - №2. - 2023. - 104 с.
 2. Економіка України. - 1958-. - №4. - 2023. - 118 с.
 3. Здоров'я України. - К. : Здоров'я України. - №1. - 2023. - 41 с.
 4. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №2. - 2023. - 112 с.
 5. Інфекційні хвороби. - Тернопіль : ТНМУ. - №4. - 2022. - 82 с.
 6. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.4 (73). - 2022. - 198 с.
 7. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №84, 27 квітня. - №103, 24 травня. - 2023.

Збірники

 1. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.7 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2020. - 114 с.
 2. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.8 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2021. - 151 с.
 3. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.9 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2022. - 163 с.
 4. 63.3(4 Укр) Д34 День Соборності України: історико-політологічні дискусії : зб. наук. пр. Вип.10 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2023. - 300 с.
 5. 67 А43 Актуальні питання юридичної науки та практики : збірник наук. праць студентів та молодих вчених. Вип.2. - Хмельницький : МАУП, 2022. - 225 с.
 6. 67 А43 Актуальні питання юридичної науки та практики : збірник наук. праць студентів та молодих вчених. Вип.1. - Хмельницький : МАУП, 2021. - 150 с.
 7. 67.400 А43 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : зб. наук. пр. Вип.10. - Хмельницький : МАУП, 2021. - 288 с.
 8. 67.400 А43 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.12 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2023. - 220 с.
 9. 74 А38 Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 3 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2022. - 104 с.
 10. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 3 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2018. - 118 с.
 11. 74 І-67 Інноваційні технології XXI століття. Вип. 2 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2017. - 100 с.
 12. 75.81 А43 Тенденції і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України та світу : зб.матеріалів Студентської конференц. 15 лютого 2023 р. м. Київ. - К. : МАУП, 2023. - 98 с.
 13. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.9 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2017. - 106 с.
 14. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.12 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2019. - 141 с.
 15. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.10 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2018. - 95 с.
 16. 81.2 Укр У45 Українська мова і нація : зб. наук. пр. Вип.13 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2020. - 115 с.
 17. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.12 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. - 193 с.
 18. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.13 / МАУП. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. - 282 с.
 19. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.6. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. - 158 с.
 20. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.5. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2017. - 168 с.
 21. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Збірник наукових праць. Вип.16. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2022. - 337 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.290-2 С41 Сітковська, А. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: науково-методичні аспекти формування, імплементації та контролінгу : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора економічних наук / А. О. Сітковська ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 396 с.
 2. 65.290-2(9) Д99 Дячков, О. Управління економічною безпекою національної економіки в умовах загроз військового вторгнення : автореферат, дисерт. на здоб.наук. ступ. кандидата економічних наук / О. Дячков, О ; МАУП. - К. : МАУП, 2023. - 209 с.

За квітень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 32.81+65.262 К57 Когут, Ю. І. Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : Дакор, 2023. - 316 с.
 2. 32.81+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки : практич. посіб / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2021. - 368 с.
 3. 32.973+67.404.3 К57 Когут, Ю. І. Кібертероризм ( історія, цілі, об'єкти) : практич. посіб. / Ю. І. Когут. - К. : СІДКОН, 2023. - 304 с.
 4. 65.053 Т33 Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / [Нестерчук Ю. О., Соколюк С. Ю., Жарун О. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2021. - 272 с.
 5. 67.401 В67 Волкова, Ю. А. Касаційне провадження в адміністративному процесі: сутність, зміст, особливості : навч.-практич. посіб. / Ю. А. Волкова, Ю. О. Легеза. - К. : Дакор, 2022. - 375 с.
 6. 67.402 П44 Податковий кодекс України : чинне законодавство із змінами і допов. станом на 03 квітня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 550 с.
 7. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 128 березня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 330 с.
 8. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 21 березня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 240 с.
 9. 67.410 П69 Практикум з цивільного права : навч.-метод. посіб. / [За заг. ред. Н. В. Василини, Ю. Д. Притики]. - К. : Дакор, 2022. - 324 с.
 10. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 квітня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 390 с.
 11. 67.411 К82 Кримінально-виконавчий кодекс України. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : чинне законодавство із змінами та доп. на 06 квітня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 240 с.
 12. 68 Б73 Богатирьов, І. Війна на Чернігівщині : нариси реальних подій / І. Богатирьов. - К. : Дакор, 2022. - 160 с.
 13. 68.9 Д36 Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Історія, сучасний стан, основні нормативні акти, коментарі і роз'яснення, методичні та рекомендаційні матеріали для цивільного населення. - К. : Професіонал, 2022. - 510 с.
 14. 81.2 Укр К30 Кацавець, Р. Мова державних службовців : навч. посіб. / Р. Кацавець. - вид. друге, перероб. і доп. - К. : Алерта, 2023. - 220 с.
 15. 88.37 Р18 Райт, К. Приховані звички геніїв. Розкрийте секрети їхньої величі окрім таланту, IQ та цілеспрямованості / К. Райт. - К. : Літера, 2022. - 436 с.
 16. 88.4 Х26 Хаузел, М. Психологія грошей. вічні уроки багатства, жадібності та щастя / М. Хаузел. - К. : Літера, 2022. - 260 с.
 17. 88.4+68.9 Г65 Гонсалес, Л. Залишитися в живих. Психологія поведінки в екстремальних ситуаціях. Правдиві історії про дивовижну стійкість і випадкову смерть / Л. Гонсалес. - К. : Скіф, 2023. - 356 с.
 18. 88.53+51.1 П27 Перлмуттер, Д. Промивання мозку. Програма для ясного мислення, зміцнення відносин з людьми і розвитку корисних звичок / Д. Перлмуттер, О. Перлмуттер, участю Лоберт К. за. - К. : Сварог, 2021. - 300 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.16, №1. - 2023. - 116 с.
 2. Економіка України. - №3. - 2023. - 100 с.
 3. Економіка. Фінанси. Право. - №3. - 2023. - 46 с.
 4. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - Т.25, №2. - 2023. - 188 с.
 5. Здоров'я України. - К. : Здоров'я України. - №1. - 2023. - 27 с.
 6. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №3. - 2022. - 56 с.
 7. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №6. - 2022. - 82 с.
 8. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №1. - 2023. - 248 с.
 9. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №3. - 2022. - 138 с.
 10. Реєстрація, зберігання і обробка даних. - К. : ІПРІ. - №2. - 2022. - 74 с.
 11. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №1. - 2023. - 141 с.
 12. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №58, 23 березня. - №83, 26 квітня. - 2023.

Збірники

 1. 66.4 У45 Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді : Зб. наук. пр. студ. та молод. вчених. Вип.2 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 171 с.
 2. 67.400 П78 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.6 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2020. - 256 с.
 3. 67.400 П78 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.7 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2019. - 258 с.
 4. 67.400 П78 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.8 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2019. - 258 с.
 5. 67.400 П78 Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні : Зб. наук. пр. Вип.6 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2018. - 207 с.
 6. 88.3 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідженння : Збірник наукових праць. Вип.15. - Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2022. - 179 с.

За березень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 28 С41 Сіренко, А. Г. Біологія розвитку. Лекції / А. Г. Сіренко. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2018. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Sirenko_Biologiya_rozvytku.rar
 2. 28 С41 Сіренко, А. Г. Популяційна біологія. Лекції / А. Г. Сіренко. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2019. - 314 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Sirenko_Pop_biologiya.rar
 3. 28 С49 Слюсарєв, А. О. Біологія : Підруч. / А. О. Слюсарєв, С. В. Жукова. - К. : Вища школа, 1992. - 422 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Slusarev_Biologiya.rar
 4. 28.071 С41 Сіренко, А. Г. Основи радіобіології та радіоекології. Лекції / А. Г. Сіренко. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2023. - 364 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Sirenko_Osn_radiobiol_ta_radioekologii.rar
 5. 32.973 Г54 Глинчук, Л. Я. Криптологія : Навч.-метод. посіб. / Л. Я. Глинчук. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Glynchuk_Kryptologiya.rar
 6. 32.973 И99 Ільман, В. М. Алгоритми та структури даних : Навч. посіб. / В. М. Ільман, О. П. Іванов, Л. О. Панік. - Дніпро : ДНУЗТ, 2019. - 134 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Ilman_Alg_ta_str_danyh.rar
 7. 32.973 К56 Коваль, В. С. Алгоритми і структури даних : Навч. посіб. / В. С. Коваль, П. Р. Струбицький. - Тернопіль : ФОП Шпак В.Б., 2017. - 74 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Koval_Alg_ta_str_danyh.rar
 8. 32.973 К70 Корченко, О. Г. Прикладна криптологія: системи шифрування : Підруч. / О. Г. Корченко, В. П. Сіденко, Ю. О. Дрейс. - К. : ДУТ, 2014. - 448 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Korchenko_Prykl_kryptologiya.rar
 9. 32.973 П55 Поморцева, Е. Е. Сетевые технологии. Основы веб-дизайна : Учеб. пособ. / Е. Е. Поморцева. - Х. : ХНУГХ, 2021. - 132 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Pomorceva_Set_tehnologii.rar
 10. 32.973 Т48 Ткачук, В. М. Алгоритми та структура даних : Навч. посіб. / В. М. Ткачук. - Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. - 286 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Tkachuk_Alg_ta_str_danyh.rar
 11. 32.973+52.82 К63 Комп'ютерне моделювання у фармації : підруч. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 300 с.
 12. 32.973+52.82 К63 Компютерне моделювання у фармації : практикум / [Рижов О. А., Пєнкін Ю. М., Страхова О. П. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 198 с.
 13. 32.973+52.82 О-75 Основи моделювання фармацевтичних задач засобами MathCAD : практикум / [Рижов О. А., Пєнкін Ю. М., Нессонова М. М. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 100 с.
 14. 51.2 З-14 Загальна гігієна : Посіб. для практ. занять / За заг. ред. І.І.Даценко. - Львів : Світ, 2001. - 472 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/51/Dacenko_Zag_gigiena.rar
 15. 52.81 Ф24 Фармацевтична аромологія : підруч. / [За ред В. В. Гладишева]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2022. - 272 с.
 16. 52.81+28.707 П78 Пробіотики на варті порушень роботи кишечника, спричинених застосуванням антибіотиків : монографія / [Толстанова Г. М., Закордонець І. В., Жолос О. В. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 160 с.
 17. 52.82 Б63 Біофармація : підруч. / [За ред. В. В. Гладишева]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2023. - 176 с.
 18. 52.82+24.2 П64 Похідні 4-аміно та 3-тіо-1, 2, 4-тріазолу як потенційні лікарські засоби : монографія / [Колесник Ю. М., Каплаушенко А. Г., Книш Є.Г. та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 284 с.
 19. 52.82+24.2 Т38 Технологія ліків. Спиртометрія : навч.-метод. посіб. / [Мазулін О. В., Остапенко А. О., Шпичак О. С. та ін.]. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2022. - 286 с.
 20. 52.82+35.66 Т38 Технологія ліків : навч.-метод. посіб.; навч. посіб. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. - 428 с.
 21. 55.14 И99 Інфекційні хвороби. Курс лекцій : Навч. посіб. / За ред. К.Л.Сервецького. - Одеса : ОНМедУ, 2012. - 252 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/55/Serveckiy_Inf_hvoroby.rar
 22. 60.6 Г14 Гайденко, С. М. Бізнес-статистика : Навч. посіб. / С. М. Гайденко, В. О. Костюк. - Х. : ХНУМГ, 2023. - 190 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Gaidenko_Biznes_statystyka.rar
 23. 63.3(4 Вел) И99 Історія Великої Британії : Навч.-метод. посіб. / Укл. І.І.Кривошея, О.В.Барвінок. - К. : КНТ, 2017. - 206 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Kryvosheya_Ist_Vel_Brytanii.rar
 24. 63.3(4 Укр) Л17 Лазарович, М. В. Історія України : Навч. посіб. / М. В. Лазарович. - К. : Знання, 2008. - 683 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/63/63.3/Lazarovych_Ist_Ukrainy.rar
 25. 65.272 С40 Система соціальної допомоги людям похилого віку : навч. посіб. / [Уклад. Раєвська Я. М., Мельник Л. П., Мельник Ж. В.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019. - 188 с.
 26. 65.290-2 М50 Менеджмент соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / [Укл. Тернавська Т. А., Раєвська Я. М.Мельник Ж. В.]. - Камя'нець-Подільський : Видавець Паньков А. С., 2020. - 262 с.
 27. 65.43 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології у готельному господарстві : Навч. посіб. / Н. М. Влащенко. - Х. : ХНУМГ, 2023. - 150 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Vlaschenko_Innov_teh_v_got_gospodarstvi.rar
 28. 67.0 Т33 Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 302 с.
 29. 67.400 К65 Конституція України : чинне законодавство станом на 01 жовтня 2020 р. - К. : Алерта, 2023. - 80 с.
 30. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 15 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 340 с.
 31. 67.401 Гордієнко, С. Г. Генеза сутності та змісту державної безпеки України : монографія / С. Г. Гордієнко. - К. : Людмила, 2023. - 100 с.
 32. 67.404 Ц58 Цивільне право. Загальна частина : Навч. посіб. / За заг. ред. С.О.Сліпченка, О.Л.Зайцева. - Х. : ХНУВС, 2022. - 332 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Slipchenko_Cyv_pravo_Zag_chastyna.rar
 33. 67.404.3 IT право / За заг. ред. О.С.Яворської. - Львів : Левада, 2017. - 470 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Yavorska_IT_pravo.rar
 34. 67.404.3 З-19 Закон України "Про авторське право і суміжні права". Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторрського права і (або) сумиіжних прав" : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 27 січня 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 110 с.
 35. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України. Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : станом на 23 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 128 с.
 36. 67.407.1 З-51 Земельний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 23 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 178 с.
 37. 67.408 Л63 Лісовський, П. М. Військове право України: цифрова держава та інформаційне суспільство знань : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 162 с.
 38. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 16 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 390 с.
 39. 67.51 Т85 Тупчієнко, Д. Л. Кримінологія : навч. посіб. для підгот. до іспитів / Д. Л. Тупчієнко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 240 с.
 40. 71.1 И99 Історія української культури : Курс лекцій / Під заг. ред. С.О.Костилєвої. - К. : ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2010. - 334 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/71/71.1/Kostyleva_Ist_ukr_kultury.rar
 41. 74.58 Р34 Резван, О. О. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / О. О. Резван, А. М. Приходько, О. О. Долгопол. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/74/74.58/Rezvan_Ped_vysch_shkoly.rar
 42. 75.81 В58 Влащенко, Н. М. Інноваційні технології в туризмі : Навч. посіб. / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 214 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Vlaschenko_Innov_teh_v_turyzmi.rar
 43. 75.81 П34 Писаревський, І. М. Управління сталим розвитком в туризмі : Навч. посіб. / І. М. Писаревський. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 96 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/75/75.81/Pysarevskiy_Upr_stal_roz_v_turyzmi.rar
 44. 81.2 Англ П12 Павліченко, О. М. Англійська мова. Граматичний практикум. II рівень / О. М. Павліченко ; За заг. ред. І.О.Князєвої. - 8-е вид., випр. і доп. - Х. : Ранок, 2014. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Pavlichenko_Angl_mova.rar
 45. 81.2 Укр Ш37 Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - вид.10-те, випр. і доп. - К. : Алерта, 2022. - 302 с.
 46. 87.75 Б67 Білоконь, С. В. Основи біоетики та біобезпеки : Навч. посіб. / С. В. Білоконь. - Одеса : ОНУ, 2017. - 155 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/87/87.7/Bilokon_Osn_bioetyky_ta_biobezpeky.rar
 47. 88.3 Ю50 Юнг, К. Г. Психологія несвідомого / К. Г. Юнг. - К. : ЦУЛ, 2022. - 404 с.
 48. 88.5+74.58 Р16 Раєвська, Я. М. Теорія і практика психологічного забезпечення мієжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери : монографія / Я. М. Раєвська. - Кам'янець-Подільський : Видавець Панькова А. С., 2020. - 344 с.
 49. 88.52 Ю50 Юнг, К. Г. Людина та її символи / К. Г. та послідовники Юнг ; пер.з англ. Хмара Є. О. - Д. : ЦУЛ, 2022. - 436 с
 50. 88.8 Р16 Раєвська, Я. М. Особливості емоційної сфери підлітків з дистантних сімей : монографія / Я. М. Раєвська. - Кам'янець-Подільський : медобори-2006, 2016. - 177 с.
 51. 92 Ф68 Фінансово-економічний словник : Словник-довідник / Юнін О.С. та ін. - Дніпро : Видавець Біла К.О., 2018. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Yunin_Fin_ekonom_slovnyk.rar
 52. 92 Я70 Японсько-український словник / Уклад. І.Бондаренко та ін. - К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. - 464 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Yaponsko-ukrainskyi_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - 2023. - , №1. - 130 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - 2022. - , Т.10. №4. - 73 с.
 3. Економіка і прогнозування. - 2022. - , №4. - 160 с.
 4. Економіка України. - 2023. - , №1. - 90 с.
 5. Економіка України. - 2023. - , №2. - 102 с.
 6. Економіка. Фінанси. Право. - 2023. - , №2. - 58 с.
 7. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2022. - Т. 21, №4 : Жовтень-Грудень. - 227 с.
 8. Запорізький медичний журнал. - Запоріжжя : Запорізький державний медичний університет. - 2023. - Т.25, №1. - 96 с.
 9. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - 2023. - , №1. - 126 с.
 10. Інфекційні хвороби. - Тернопіль : ТНМУ. - 2022. - , №3. - 73 с.
 11. Клінічна онкологія. - К. : Національний ін-тут раку. - 2022. - : №3-4. - 128 с.
 12. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - 2022. - , №4. - 36 с.
 13. Медичні перспективи. - Д. : Дніпровський держ. медуніверситет. - 2022. - Т. XXVII, №4. - 122 с.
 14. Медичні перспективи. - Д. : Дніпровський держ. медуніверситет. - 2022. - Т. XXVII, №4 (продовження). - 263 с.
 15. Право та інновації. - Х. : Право. - 2022. - , №2. - 79 с.
 16. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - 2022. - , Вип.3 (72). - 182 с.
 17. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - 2022. - , №4. - 152 с.
 18. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 2023. - №37, 22 лютого. - №57, 22 березня.

Збірники

 1. Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.4 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 140 с.
 2. Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.5 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 146 с.
 3. Держава і право : зб. наук. праць. Вип. 92. - К. : Юридична думка, 2022. - 288 с. - (Юридичні і політичні науки).
 4. Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 2 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Муз. Україна, 2021. - 146 с.
 5. Академічна доброчесність: практичний досвід : зб. наук. праць. Вип. 1 / Г[ол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : Муз. Україна, 2021. - 177 с.
 6. Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.4 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2018. - 142 с.
 7. Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.6 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2020. - 178 с.
 8. Туризм XXI століття: проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.5 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2020. - 110 с.

За лютий 2023 р.

Книжкові видання

 1. 28 С12 Сабадишин, Р. О. Медична біологія : підруч. / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. - 3-тє вид., зі змінами та доп. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 344 с.
 2. 28.072 Б63 Біологічна хімія : підруч. / [Губський Ю. І., Ніженковська І. В., Корда М. М. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 648 с.
 3. 28.072 Г65 Гонський, Я. І. Біохімія людини : підруч. / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук. - 4-те вид., без змін. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 732 с.
 4. 28.706 А64 Анатомія людини : підруч. / [За ред. Л. Р. Матешук-Вадеби]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 400 с.
 5. 28.707.3 Ф50 Фізіологія. Короткий курс : навч. посіб. / [За ред. В. М. Мороза, М. В. Йолтуховського]. - друге вид, доп. і перероб. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 392 с.
 6. 28.707.3 Ф68 Філімонов, В. І. Фізіологія людини : підручник / В. І. Філімонов. - 4-те вид. - К. : Медицина, 2021. - 488 с.
 7. 32.973 В19 Васильєв, О. М. Алгоритми : навч. посіб. / О. М. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2023. - 424 с.
 8. 32.973 Д60 Додонов, О. Г. Датамайнінг в Excel. Розвідувальний аналіз даних та прогнозування з використанням надбудови Analytic Solver Data Mining / О. Г. Додонов, А. І. Кузьмичов. - К. : Ліра-К, 2023. - 240 с.
 9. 51.1(2)2 Е45 Екстрена та невідкладна медична допомога : підруч. / [За ред. М. І. Шведа]. - вид. 2-ге, без змін. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2022. - 440 с.
 10. 51.1(2)2 П27 Перша долікарська допомога : навч. посіб. / [Кіт О. М., Ковальчук О. Л., Вардинець І. С. та ін.]. - 2-ге вид., без змін. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 336 с.
 11. 51.1(4 Укр) В12 Вадзюк, С. Н. Основи біомедичної етики : підруч. / С. Н. Вадзюк, Н. М. Волкова. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 280 с.
 12. 51.1+87.75 О-75 Основи біоетики та біобезпеки : навч. посіб. / [Бобирьов В. М., Дворник В. М., Дев'яткіна Т. О. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2020. - 248 с.
 13. 51.2+20.1 Г46 Гігієна та екологія : підруч. / [Пашко К. О., Кашуба М. О., Лотоцька О. В. та ін.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2022. - 528 с.
 14. 52.5 А92 Атаман, О. В. Патофізіологія : підруч.; в 2 т. Т.1. : Загальна патологія / О. В. Атаман. - вид. 3-тє. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 584 с.
 15. 52.5 А92 Атаман, О. В. Патофізіологія : підруч.; в 2 т. Т.2. : Патофізіологія органів і систем / О. В. Атаман. - 3-тє вид. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 448 с.
 16. 52.8+30.3 М34 Материаловедение медицинских и фармацевтических товаров : учеб. / [Под ред. В. Г. Демьяненко]. - К. : Медицина, 2017. - 296 с.
 17. 52.81 К49 Клінічна фармакологія : навч. посіб. / [Шоріков Є.І., Шумко Г. І., Хухліна О. С. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 512 с.
 18. 52.81 П41 Побічна дія ліків : підруч. / [Бєленічев І, Ф., Горчакова Н. О., Бухтіярова Н. В. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 360 с.
 19. 52.81 Ф24 Фармакологія з основами патології : підруч. / [Колесник Ю. М., Чекман І. С., Бєленічев І. Ф. та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2021. - 472 с.
 20. 52.81 Ф24 Фармакологія за Рангом і Дейлом = Rang and Dale's Pharmacology : у 2 т. Т.1 / [Ріттер Дж.М., Флавер Р., Гендерсон Г. та ін] ; пер.наук. ред. пер.: Зайченко Г., Хайтович М,. - пер.9-го англ. вид. - К. : Медицина, 2021. - 588 с. : іл.
 21. 52.81 Ф24 Фармакологія за Рангом і Дейлом = Rang and Dale's Pharmacology : у 2 т. Т.2 / [Ріттер Дж.М., Флавер Р., Гендерсон Г. та ін] ; пер.наук. ред. пер.: Зайченко Г., Хайтович М,. - пер.9-го англ. вид. - К. : Медицина, 2022. - 342 с. : іл.
 22. 52.81 Н47 Нековаль, І. В. Фармакологія : підруч. / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 10-е вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2022. - 552 с.
 23. 52.81+24 Ф24 Фармацевтична хімія : підруч. / [За заг. ред. П.О.Безуглого]. - вид. 3-тє, випр., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 456 с.
 24. 52.81+52.82 Ф24 Фармацевтична опіка : практич. посіб. / [За ред. Зупанця І. А, Черниха В. П.]. - К. : Фармацевт Практик, 2018. - 224 с.
 25. 52.82 Б72 Бобкова, І. А. Фармакогнозія : підруч. / І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2018. - 504 с.
 26. 52.82+52.81 Т46 Тихонов, О. І. Аптечна технологія ліків : підруч. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. - вид. п'яте. - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 536 с.
 27. 52.84+24 Н60 Ніженковська, І. В. Токсикологічна хімія : підруч. / І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська, М. М. Кучер. - третє вид. - К. : Медицина, 2020. - 372 с.
 28. 53.5 С33 Сестринська справа : [За ред. В. І. Литвиненка, Н. М. Касевич] / підруч. - 3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2017. - 816 с.
 29. 57.3 К93 Курдюмова, Н. О. Педіатрія: практичні навички : навч.-метод. посіб. / Н. О. Курдюмова, Т. Г. Поліщук. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Медицина, 2023. - 328 с.
 30. 65.01 Е45 Економічний розвиток України: концептуальні засади та інституційний вимір : монографія / [За ред. В. Д. Базилевича, Н.І. Гражевської, В. В. Вірченка]. - К. : Ліра-К, 2022. - 430 с.
 31. 65.012.1 М59 Мікроекономіка : підруч. / [За заг. ред. А. І. Ігнатюк]. - К. : Ліра-К, 2023. - 420 с.
 32. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 176 с.
 33. 67 С91 Сучасні основи професійної діяльності правника : навч. посіб. / [Радовецька Л. В., Тихомиров О. О., Тугарова О. К. та ін.]. - К. : Кондор, 2022. - 344 с.
 34. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 209 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 340 с.
 35. 67.401 О-66 Орловська, Ю. В. Вплив глобалізації на систему публічного управління в умовах становлення цифрового суспільства : монографія / Ю. В. Орловська, О. О. Кахович. - К. : Ліра-К, 2022. - 150 с.
 36. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 03 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 170 с.
 37. 67.404 З-12 Забезпечення реалізації цивільних прав та обов'язків людини: національний та міжнародний аспект : посіб. / [За заг. ред. Кислого А. М.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 180 с.
 38. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс України : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 06 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 64 с.
 39. 67.404.2+67.412 Г97 Гуцуляк, В. М. Українське та міжнародне морське право : навч. посіб. / В. М. Гуцуляк, Є. М. Клюєва. - К. : Ліра-К, 2022. - 268 с.
 40. 67.404.4 Ч-49 Чернега, В. М. Проблеми та потенціал механізму правового регулювання сімейних відносин / В. М. Чернега. - К. : Ліра-К, 2022. - 508 с.
 41. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 02 лютого 2023 року. - К. : Алерта, 2023. - 252 с.
 42. 67.5 З-19 Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 07 лютого 2023 р. - К. : Алерта, 2023. - 60 с.
 43. 68 Л63 Лісовський, П. М. Філософія війни і миру : монографія / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 258 с.
 44. 68+32.973 Л63 Лісовський, П. М. Ритмодинаміка війни: міжнародна кібертранспортна система : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - Д. : Ліра-К, 2023. - 142 с.
 45. 81.2 Англ З-15 Задоріжна, Н. І. Активна лексика у вжитку = Target vocabulary in use : навч. посіб. / Н. І. Задоріжна, О. В. Борисович. - К. : Ліра-К, 2022. - 148 с.
 46. 84(4 Укр) Ж66 Живі історії війни = Alive stories of the war. Кн.1. - К. : Ліра-К, 2022. - 154 с.
 47. 84(4 Укр) М74 Мойсеєнко, В. Історії знущання, порятунку та виживання. Бородянка: 24.02.- 31.03.2022 / В. Мойсеєнко. - К. : Ліра-К, 2022. - 96 с.
 48. 87+68 Л63 Лісовський, П. М. Світова філософія поствоєнного часу : навч. посіб / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2023. - 472 с.
 49. 88.4 П71 Предко, О. І. Психологія релігії : підруч. / О. І. Предко. - 3-тє вид., випр. та доп. - К. : Ліра-К, 2023. - 348 с.

Періодичні видання

 1. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №4. - 2022. - 187 с.
 2. Економіка. Фінанси. Право. - №1. - 2023. - 43 с.
 3. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 210. - 2022. - 216 с.
 4. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №6. - 2022. - 72 с.
 5. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №15, 21 січня. - №33, 16 лютого.- 2023.

Збірники

 1. 65.9(4Укр) Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.1 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2020. - 100 с.
 2. 65.9(4Укр) Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.2 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2020. - 210 с.
 3. 65.9(4Укр) Е45 Економіка XXI століття проблеми та перспективи : Зб. наук. пр. Вип.3 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 226 с.
 4. 66.4 У45 Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді : Зб. наук. пр. студ. та молод. вчених. Вип.1 / Гол. ред. Л.Г.Білий. - Хмельницький : Хмельниц. ін-т МАУП, 2021. - 268 с.
 5. 74 І-67 Інноваційні технології ХХІ століття. Вип. 7 / [Гол. ред. Л. Г. Білий]. - Хмельницький : МАУП, 2022. - 172 с.
 6. 88 П86 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип.11 / МАУП. - Хмельницький : МАУП, 2020. - 280 с.

За січень 2023 р.

Книжкові видання

 1. 28 М42 Медична біологія : посіб. з практич. занять / [За ред. О. В. Романенка]. - 2-ге вид. - К. : Медицина, 2020. - 472 с.
 2. 28 Ф32 Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини : Навч. посіб. / За ред. Я.І.Федонюка, С.І.Дубініна. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 672 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Fedonuk_Med_biologiya.rar
 3. 28 Р81 Рошко, В. Г. Медична біологія з основами генетики : Навч. посіб. Ч.1 / В. Г. Рошко, П. С. Ловас, В. В. Мірутенко. - Ужгород : Говерла, 2009. - 276 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Roshko_Med_biologiya_1.rar
 4. 28 Р81 Рошко, В. Г. Медична біологія з основами генетики : Навч. посіб. Ч.2 / В. Г. Рошко, П. С. Ловас, В. В. Мірутенко. - Ужгород : Говерла, 2009. - 200 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/Roshko_Med_biologiya_2.rar
 5. 65.5+66.5 Г54 Глобалізація та політика національної безпеки : підруч. / [За заг. ред. Юхименко П. І.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 408 с.
 6. 66.1 К43 Кирилюк, Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень : презентаційний навч.-метод. посіб. / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко, В. М. Мельник. - К. : ЦУЛ, 2022. - 208 с.
 7. 67.405.1 Т78 Трудове право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 172 с.
 8. 67.408 З-41 Збірник основних нормативних документів у сфері запобігання і протидії корупції : посіб. / [Укл. Заросило В. О., Сервецький І. В., Сорокіна Л. В.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 604 с.
 9. 67.408 Н35 Національне агенство з питань запобігання корупції : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю. Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 136 с.
 10. 67.7 П68 Правоохоронна діяльність в Україні : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю. Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 312 с.
 11. 67.73 О-60 Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [ Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 228 с.
 12. 88.2 Ю50 Юнг, К. Г. Аналітична психологія = Zwei schriften uber analytische psychologie / К. Г. Юнг ; пер.Овчаренко Л. М. - К. : ЦУЛ, 2022. - 250 с.
 13. 88.37 П12 Павелків, Р. В. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : навч. посіб. / Р. В. Павелків, М. Є. Харченко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 476 с.
 14. 88.4-5(2) +56.14 П86 Психіатрія та наркологія : навч.-метод. / [Скрипніков А. М., Животовська Л. В., Боднар Л. А. та ін.]. - друге вид., стереотип. - К. : Медицина, 2021. - 224 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.15, №3. - 2022. - 336 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №2. - 2022. - 69 с.
 3. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №3. - 2022. - 63 с.
 4. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №3. - 2022. - 222 с.
 5. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №2. - 2022. - 206 с.
 6. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №256, 17 грудня. - №267, 31 грудня.- 2022.
 7. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №3. - 2022. - 177 с.
 8. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №1. - 2022. - 185 с.
 9. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №2. - 2022. - 130 с.
 10. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №4. - 2022. - 162 с.
 11. Економіка і прогнозування. - №3. - 2022. - 160 с.
 12. Електронне моделювання. - К. : І-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - №6. - 2022. - 120 с.
 13. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №6. - 2022. - 134 с.
 14. Право та інновації. - Х. : Право. - №1. - 2022. - 64 с.
 15. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №2. - 2022. - 164 с.
 16. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №3. - 2022. - 150 с.
 17. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №4 (44). - 2022. - 122 с.
 18. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №3. - 2022. - 144 с.
 19. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №4. - 2022. - 152 с.
 20. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - №267, 17 грудня. - 2022 - №14, 20 січня. - 2023.

Дисертації, автореферати

 1. 67.401+65.290-2 А19 Авербух, Г. М. Розвиток механізмів управління персоналом у системі публічної служби : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / Г. М. Авербух ; МАУП. - К. : МАУП, 2022. - 208 с.
 2. 67.401+66.5 А56 Альван, Н. О. Становлення та розвиток системи державного управління у сфері національної безпеки: міжнародно-правовий аспект : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / Н. О. Амро Альван ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 222 с.
 3. 67.401+60.5 М74 Мойсіяха, А. В. Розвиток механізмів реалізації державної політики у соціогуманітарній сфері : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / А. В. Мойсіяха ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 284 с.
 4. 67.401+74 О-53 Олексієнко, О. М. Механізми державного управління розвитком здоров'язбережувального простору освіти України : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / О. М. Олексієнко ; МАУП. - К. : МАУП, 2022. - 226 с.
 5. 67.401+67.404.3 С32 Серветник, В. В. Розвиток механізму урядових комунікацій у системі публічного управління як елемент інформаційної безпеки України : дисерт. на здоб.наук. ступ. доктора філософії / В. В. Серветник ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 163 с.

За грудень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 24 П56 Пономарьова, В. В. Хімія. Основні класи неорганічних сполук : навч. посіб. / В. В. Пономарьова. - К. : Ліра-К, 2022. - 96 с.
 2. 24+5 М42 Medical chemistry : textbook / [Edited by V. O.Kalibabchuk]. - 6 th edition, corrected. - К. : AUS Medicine Publishing, 2018. - 224 p.
 3. 28.706 А64 Human Anatomy = Анатомія людини : textbook / [Cherkasov V. G., Herasymiuk I. Ye., Holovatskyi A. S. et.al.]. - 2th ed. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 472 p.
 4. 28.706 М48 Melnyk, N. Histology, cytology and embryology / N. Melnyk ; підруч. - К. : Книга-плюс, 2017. - 416 с.
 5. 28.706 Ч-75 Чорнокульський, С. Т. Анатомія кісток та їх з'єднань ( остео-артросиндесмологія ) : атлас схем і фотоіл.; навч.-метод. посіб. / С. Т. Чорнокульський, В. О. Єрмольєв. - вид. п'яте, доп. - К. : Книга-плюс, 2018. - 160 с.
 6. 5 С88 Stupak, F. Y. History of medicine : textbook / F.Ya. Stupak. - К. : Book-plus, 2016. - 128 p.
 7. 52 Ш35 Швець, Ю. В. Біологічні основи інфекційних процесів бактеріальної етіології : підруч. / Ю. В. Швець. - К. : Ліра-К, 2022. - 244 с.
 8. 60.5 К89 Кузьменко, Т. М. Соціологія : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко. - К. : ЦУЛ, 2021. - 320 с.
 9. 63.3(4 Укр) Б48 Берегиня України: за матеріалами радіопрограми для жінок " Берегиня", що звучали в ефірі протягом 1991-1994 років / [Авт.-упоряд. Т. Косенко]. - К. : Мистецтво, 1995. - 288 с.
 10. 63.3(5 Азе) Х69 Ходжали. Хроніка геноциду. - К. : ВД Дмитра Бураго, 2020. - 172 с.
 11. 65.053+65.261 З-38 Захожай, В. Б. Основи фінансового аналізу, менеджменту і контролю : навч. посіб. у 2 т. Т.2 / В. Б. Захожай, М. І. Коваль, К. В. Захожай. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. - 505 с.
 12. 65.053+65.261 З-38 Захожай, В. Б. Основи фінансового аналізу, менеджменту і контролю : навч. посіб. у 2 т. Т.1 / В. Б. Захожай, М. І. Коваль, К. В. Захожай. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. - 594 с.
 13. 65.40 А43 Актуальні проблеми логістики та дистрибуції : монографія / [За ред. Сумця О. М.]. - К. : Студцентр, 2021. - 200 с.
 14. 65.43 М21 Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо ; 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2021. - 368 с.
 15. 66.4+66.5 С41 Ситник, Г. П. Зовнішня політика та національна безпека / Г. П. Ситник, Д. В. Неліпа, М. Г. Орел. - К. : Вид-ць Кравченко Я. О., 2021. - 244 с.
 16. 66.4+66.5 С41 Ситник, Г. П. Зовнішня політика та національна безпека : Навч. посіб. / Г. П. Ситник, Д. В. Неліпа, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/66/66.4/Sytnyk_Zov_polityka.rar
 17. 66.5 К49 Клименко, Н. Г. Державне регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки : монографія / Н. Г. Клименко. - К. : Вид-во Людмила, 2020. - 342 с.
 18. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Основи стратегічного планування національної безпеки : навч. посіб. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел. - К. : Видавець Кравченко Я. О., 2021. - 224 с.
 19. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Основи стратегічного планування національної безпеки : Навч. посіб. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Osn_strat_planuvannya.rar
 20. 66.5 С41 Ситник, Г. П. Публічне управління у сфері національної безпеки : Підруч. / Г. П. Ситник, М. Г. Орел ; за ред. Г.П.Ситника. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2022. - 464 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/66/66.5/Sytnyk_Pub_upravlinnya.rar
 21. 67.0 П68 Правознавство : навч. посіб. - К. : КНТ, 2022. - 382 с.
 22. 67.0+65.01 Л64 Литвиненко, Ю. М. Громадянське суспільство і держава: Ідея Рефлексу (Основні теорії гуманізму) / Ю. М. Литвиненко. - К. : КВІЦ, 2020. - 528 с.
 23. 67.0+65.01 Л64 Литвиненко, Ю. Н. Гражданское общество и гсударство: Идея Рефлекса ( Основы теории гуманизма) / Ю. Н. Литвиненко. - К. : Альтерпрес, 2019. - 564 с.
 24. 67.400 К65 Конституційне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 160 с.
 25. 67.401 Я76 Яровой, Т. С. Теоретико-методологічні засади функціонування лобізму в Україні в інтересах громадянина, суспільства, безпеки держави : монографія / Т. С. Яровой. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 384 с.
 26. 67.404 Ц58 Омельчук, В. А. Цивільне та господарське право в тестових завданнях (практичний курс) : навч.-практич. посіб. / В. А. Омельчук, І. В. найда, О. С. Зіньова. - К. : Алерта, 2022. - 192 с.
 27. 67.404.2 Ж74 Житлове право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 250 с.
 28. 67.5 С89 Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності в Україні : навч.-метод. вид. / [За ред. В. Л. Федоренка]. - К. : Ліра-К, 2019. - 88 с.
 29. 68.9 Б39 Безпека життєдіяльності : підруч. / [Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін.]. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2018. - 448 с.
 30. 68+67.408 В42 Військові правопорушення : навч.-практич. посіб. / [Під заг. ред. І. Коропатніка]. - К. : Професіонал, 2022. - 360 с.
 31. 74.58+32.973 Ц55 Цзя, Я. Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну: реалії та перспективи : монографія / Яочен Цзя. - К. : ЦУЛ, 2021. - 230 с.
 32. 75 Г44 Гетманцев, С. В. Лікарсько-педагогічний контроль у фізичній культурі та спорті : навч.-метод.посіб. / С. В. Гетманцев, В. Л. Богуш, О. М. Макаренко. - Миколаїв, 2019. - 228 с.
 33. 75.81 М58 Міжнародний туризм : навч. посіб. / [Божидарнік Т. В., Божидарнік Н. В., Савош Л. В. та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2020. - 312 с.
 34. 83.3(4 Укр) М74 Мовчан, П. Український формат : збірник статей, есеїв, виступів / П. Мовчан. - К. : Просвіта, 2018. - 620 с.
 35. 84(4 Укр) Х94 Хроніки окупації і спротиву. Перші місяці війни : проза. - К. : Ліра-К, 2022. - 260 с. : іл.
 36. 84(4 Укр) Б17 Базя, Ю. Ранок 24-го : поезія / Ю. Базя. - К. : Ліра-К, 2022. - 280 с.
 37. 84(4 Укр) Б83 Борта, Р. Те, що я купив до війни : повість / Р. Борта. - К. : Ліра-К, 2023. - 226 с.
 38. 84(4 Укр) Д46 Дима, П. Пригоди психологині : роман / П. Дима. - К. : Ліра-К, 2021. - 442 с.
 39. 84(4 Укр) Д81 Дудар, В. Щурячий ген : роман / В. Дудар. - К. : КМ-Букс, 2021. - 224 с.
 40. 84(4 Укр) М27 Маркс, М. Ті, що (не) чекають з війни : повість / М. Маркс. - К. : Ліра-К, 2022. - 256 с.
 41. 84(4 УКр) С45 Скрябін, К. Я, Паштєт і Армія / К. Скрябін. - Х. : Фоліо, 2018. - 223 с.
 42. 84(5 Азе) Б18 Байракдар. Карабаська трагедія / {Укл. Е. Ахундова, С. Бабуллаоглу]. - К. : ВД Дмитра Бураго, 2020. - 320 с.
 43. 84(5 Азе) Ч-42 Чеменземінлі, Ю. З. Студенти : роман / Ю. З. Чеменземінлі. - К.-Кам'янець-Подільський : Рута, 2022. - 336 с.
 44. 84(7 США) Г39 Геррітсен, Т. Хірург : роман / Т. Геррітсен. - 4-те вид. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2020. - 384 с.
 45. 84(7 США) О-70 Оруэлл, Д. 1984 : роман / Дж. Оруэлл ; пер.с англ. В. Голышева. - К. : Форс Україна, 2021. - 318 с. - (Эксклюзивная классика).
 46. 88.2 Ф86 Фрейд, З. Введение в психоанализ / З. Фрейд ; пер.с нем. Г. Барышниковой. - СПб : Азбука, 2022. - 448 с. - (Мировая классика).
 47. 88.5 Ф75 Фокс, А. Инструменты развития. Правила счастливой жизни, успеха и крепких отношений / А. Фокс. - К. : ЦУЛ, 2021. - 160 с.
 48. 88.5 Ч-16 Чалдині, Р. Психологія впливу-2. Наука & практика = Influence:science & practice / Р. Чалдині. - К. : Клуб сімейного дозвілля, 2021. - 400 с.
 49. 88.5+76.0 С31 Сенченко, М. І. Мас-медіа, піар, як засоби маніпуляції / М. І. Сенченко, О. М. Сенченко. - К. : Ліра-К, 2022. - 200 с.
 50. 92 І-22 Іванський, А. Й. Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності / А. Й. Іванський. - Одеса : Гельветика, 2019. - 628 с.

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №230, 11 листопада. - №255, 16 грудня. - 2022.
 2. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - Т. 21, №2 : Квітень-червень. - 2022. - 227 с.
 3. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - Т. 21, №3 : Липень-вересень. - 2022. - 403 с.
 4. Медичні перспективи. - Д. : Дніпровський держ. медуніверситет. - Т. XXVII, №1. - 2022. - 198 с.
 5. Медичні перспективи. - Д. : Дніпровський держ. медуніверситет. - Т. XXVII, №2. - 2022. - 188 с.
 6. Медичні перспективи. - Д. : Дніпровський держ. медуніверситет. - Т. XXVII, №3. - 2022. - 196 с.
 7. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №5 : Вересень-жовтень. - 2022. - 82 с.
 8. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №1. - 2022. - 102 с.
 9. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.2 (71). - 2022. - 149 с.
 10. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №4. - 2021. - 100 с.
 11. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №2. - 2022. - 139 с.
 12. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №5. - 2022. - 119 с.
 13. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 9 листопада. - 16 грудня. - 2022.

За листопад 2022 р.

Книжкові видання

 1. 20.1 В55 Вінічук, М. М. Загальна екологія : Навч. посіб. / М. М. Вінічук. - 2-е вид., випр. та доп. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/20/20.1/Vinichuk_Zag_ekologiya.rar
 2. 24.1 С42 Скиба, Г. В. Курс загальної хімії : Навч. посіб. / Г. В. Скиба. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2019. - 120 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/24/24.1/Skyba_Kurs_zag_himii.rar
 3. 24+5 М42 Medical chemistry : textbook / [Edited by V. O.Kalibabchuk]. - 5 th edition, corrected. - К. : AUS Medicine Publishing, 2017. - 224 p.
 4. 28.707.3 Ф68 Фізіологія : Підруч. / За ред. В.Г.Шевчука. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 448 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.7/Shevchuk_Fiziologiya.rar
 5. 28+5 М42 Medical biology : coursebook / [V. M. Trokhymets, O.K.Voronina, T. A. Kuzmina et al.]. - К. : SPN "Kyiv University", 2019. - 416 p.
 6. 30.11+32.973 Т38 Технічне креслення та комп'ютерна графіка : навч. посіб. / [Волошкевич П. П., Бойко О. О., Базишин П. А. та ін.]. - К. : Кондор, 2017. - 234 с.
 7. 32.973 В19 Васильєв, О. М. Алгоритми : навч. посіб. / О. М. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2022. - 424 с.
 8. 5 Г63 Голяченко, О. Історія медицини : посіб. / О. Голяченко, Я. Ганіткевия. - 2-ге вид., доп. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 326 с.
 9. 52 М59 Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах : навч. посіб. у 4 ч. Ч.1. : Загальна мікробіологія / [За заг.ред. Климнюка С. І., Творка М. С.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2020. - 108 с.
 10. 52 М59 Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах : навч. посіб. у 4 ч. Ч.2. : Імунологія / [За заг.ред. Климнюка С. І., Творка М. С.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 156 с.
 11. 52 М59 Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах : навч. посіб. у 4 ч. Ч.3. : Вірусологія / [За заг.ред. Климнюка С. І., Творка М. С.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 232 с.
 12. 52 М59 Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах : навч. посіб. у 4 ч. Ч.4. : Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія / [За заг.ред. Климнюка С. І., Творка М. С.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 416 с.
 13. 54.5 E85 Essential surgery : training supply / [Grubnik V. V., Kovalchuk A. V., Malynovskyy O. V. and other]. - Ternopsl : TNMU; Ukrmedknyha, 2020. - 544 p.
 14. 54.5+53 К46 Кіт, О. М. Медсестринство в хірургії : підруч / О. М. Кіт, А. О. Боб, С. О. Коноваленко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2021. - 624 с.
 15. 65.052 К56 Коваль, М. І. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / М. І. Коваль, О. В. Цімошинська, Г. І. Скиба. - К. : МАУП, 2022. - 462 с.
 16. 65.290-2 С83 Стратегія сталого розвитку: еколого-економічний аспект : Навч. посіб. / Замула І.В. та ін. - Житомир : ЖДТУ, 2017. - 200 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Zamula_Strat_stal_rozvytku.rar
 17. 65.290-2 О-66 Орлова, К. Є. Управління бізнесом : Підруч. / К. Є. Орлова. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2019. - 319 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Orlova_Upr_biznesom.rar
 18. 65.42 Т50 Товарознавство та комерційна діяльність : Підруч. / За ред. В.Л.Диканя. - Х. : УкрДУЗТ, 2018. - 362 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Dykan_Tovaroznavstvo.rar
 19. 65.42 М48 Мельник, Т. Ю. Товарознавство : Підруч. / Т. Ю. Мельник. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. - 364 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Melnyk_Tovaroznavstvo.rar
 20. 65.42 С28 Сегеда, І. В. Товарознавство: продовольчі товари : Навч. посіб. / І. В. Сегеда. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 224 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.42/Segeda_Tovaroznavstvo.rar
 21. 65.43 Е45 Економіка туризму : Навч. посіб. / Левицька І.В. та ін. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. - 488 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Levycka_Ekonomika_turyzmu.rar
 22. 65.43 А46 Александрова, С. А. Економіка готельно-ресторанного господарства : Навч. посіб. / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева, В. Ю. Світлична. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 142 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Alexandrova_Ek_got-rest_gospodarstva.rar
 23. 65.43 С24 Світлична, В. Ю. Економіка туризму : Підруч. / В. Ю. Світлична. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 167 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Svitlychna_Ekonomika_turyzmu.rar
 24. 66.0 Л63 Лісовський, П. М. Політологія : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 228 с.
 25. 67.400.7 Т35 Тертишник, В. М. Права і свободи людини : підруч. / В. М. Тертишник. - К. : Алерта, 2022. - 432 с.
 26. 67.402 Б98 Бюджетний кодекс України : чинне законодавство із змін.та доп. на 09 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 234 с.
 27. 67.402 Ф59 Фінансове право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд.І. В. Тетарчук ]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 256 с.
 28. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 10 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 172 с.
 29. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 15 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 328 с.
 30. 67.404.2 Ж74 Житловий кодекс Української РСР : чинне ззаконодавство зі змін. та доп. на 05 жовтня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 64 с.
 31. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 07 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 240 с.
 32. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 14 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 252 с.
 33. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 07 листопада 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 386 с.
 34. 67.5 Л63 Лісовський, П. Медичне право: глобальна пандемія, коронавірус, квантова вакцинація / П. Лісовський, М, Ю. П. Лісовська. - К. : Кондор, 2022. - 136 с.
 35. 81.2 Укр Л64 Литвинчук, О. В. Українська мова професійного спрямування : Навч. посіб. / О. В. Литвинчук. - 2-е вид., доп. й перероб. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2020. - 259 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Lytvynchuk_Ukr_mova_prof_spryamuvannya.rar
 36. 81.2 Укр Ю99 Ющук, І. П. Якщо ти українець... / І. П. Ющук. - К. : Просвіта, 2015. - 44 с.
 37. 85.1 П77 Прищенко, С. Кольорознавство : навч. посіб. / С. Прищенко. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Кондор, 2018. - 436 с.
 38. 86.37 М29 Мартишин, Д. Теоретичні засади соціального служіння православної церкви в умовах процесів глобалізації : монографія / Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Ліра-К, 2020. - 234 с.
 39. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Українська православна церква в житті суспільства / Д. С. Мартишин. - К. : Ліра-К, 2021. - 64 с.
 40. 86.37 М29 Мартишин, Д. С. Українське православ'я сьогодення / Д. С. Мартишин. - К. : Ліра-К, 2022. - 96 с.
 41. 86.37 К82 Мартишин, Д. Основи православної теології : посіб. / Д. Мартишин, П. Бочков. - К. : Ліра-К, 2020. - 296 с.
 42. 86.37 М29 Мартышин, Д. С. Актуальные вопросы христианской социальной доктрины : учеб.пособ. / Д. С. Мартышин, П. В. Бочков. - К. : МАУП, 2021. - 132 с.
 43. 86.37+72 М29 Мартишин, Д. С. Діалог релігії та науки / Д. С. Мартишин. - К. : МАУП, 2021. - 68 с.
 44. 86.37+72 М29 Мартишин, Д. С. Діалог церкви та науки / Д. С. Мартишин. - 2-ге вид., перероб і доп. - К. : МАУП, 2021. - 68 с.
 45. 87 Л64 Литвинчук, О. В. Філософія : Навч. посіб. / О. В. Литвинчук, В. І. Муляр. - Житомир : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. - 403 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/87/Lytvynchuk_Filosofiya.rar
 46. 87 Л63 Лісовський, П. М. Політико-правова філософія : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - Д. : Кондор, 2022. - 192 с.
 47. 87.4 Б81 Бондар, Т. І. Логіка : хрестоматія / Т. І. Бондар. - К. : Ліра-К, 2022. - 366 с.
 48. 88.4-5(2) П63 Посттравматичний стресовий розлад : навч. посіб. / [Венгер О. П., Ястремська С. О., Рега Н. І. та ін.]. - Тернопіль : ТНМУ; Укрмедкнига, 2021. - 264 с.
 49. 92 К56 Ковальчук, А. Т. Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 287 с. - (Фінансове право).
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Kovalchuk_Fin_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.9. №6. - 2021. - 57 с.
 2. Аспекти публічного управління. - Дніпро : Грані. - Т.10. №1. - 2022. - 49 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №221, 29 жовтня - №229, 10 листопада. - 2022.
 4. Електронне моделювання. - К. : І-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - №5. - 2022. - 113 с.
 5. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №5. - 2022. - 110 с.
 6. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №4. - 2022. - 82 с.
 7. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №6. - 2022. - 169 с.
 8. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №2. - 2022. - 148 с.
 9. Реєстрація, зберігання і обробка даних. - К. : ІПРІ. - №1. - 2022. - С.102.
 10. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №2. - 2022. - 152 с.
 11. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 28 жовтня. - 8 листопада. - 2022.

За жовтень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 30.18 П84 Професійна презентація дизайнера : Навч. посіб. / Вергунов С.В. та ін. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 100 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/30/Vergunov_Prof_prez_dyzainera.rar
 2. 58.9+68 Т15 Тактична медицина : Метод. рекомендації / За ред. В.Корсака. - Луцьк, 2022. - 128 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/58/Korsak_Taktychna_medycyna.rar
 3. 58.9+68 Ш65 Шищук, В. Д. Тактична медицина : Навч. посіб. / В. Д. Шищук. - Суми : ТОВ "ВПП "Фабрика друку", 2016. - 176 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/58/Shyshchuk_Taktychna_medycyna.rar
 4. 60.6 Б67 Біостатистика : Підруч. / За заг. ред. В.Ф.Москаленка. - К. : Книга плюс, 2009. - 184 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/60/60.6/Moskalenko_Biostatystyka.rar
 5. 63.5 М30 Марченко, О. М. Етнологія народів світу : Навч.посіб. / О. М. Марченко. - Кропивницький : ТОВ ПОЛІМЕД-Сервіс, 2019. - 381 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/63/63.5/Marchenko_Etnologiya.rar
 6. 65.290-2 Л38 Левченко, М. О. Менеджмент в туризмі : курс лекцій / М. О. Левченко, І. І. Каліна, М. М. Кривоберець. - К. : МАУП, 2022. - 276 с.
 7. 67.0+66.3 К64 Кононенко, Ю. С. Держава і революції : монографія / Ю. С. Кононенко, С. В. Джолос. - Черкаси : Видавець О. М. Третяков, 2022. - 316 с.
 8. 67.401.21 М66 Митний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 07 жовтня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 444 с.
 9. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 жовтня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 326 с.
 10. 67.404.2 Б23 Банківське право України : навч. посіб. / [Упоряд. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. ]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 214 с.
 11. 67.404.3 З-91 Зубок, М. І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності : Підруч. / М. І. Зубок. - К. : ГНОЗІС, 2015. - 216 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/67/67.4/Zubok_Inf_bezpeka.rar
 12. 67.405.2 С65 Сорокіна, Л. Методичні рекомендації щодо проблем пенсійної реформи в Україні : навч. посіб. / Л. Сорокіна. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 200 с.
 13. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 07 вересня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 240 с.
 14. 67.408 Н35 Національна поліція України : посіб. / [Заросило В. О., Кислий А. М., Севрук Ю, Г. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 188 с.
 15. 67.408+355 Н35 Національна гвардія України як правоохоронний орган : посіб. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 104 с.
 16. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 03 жовтня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 386 с.
 17. 67.411 Р65 Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми : монографія / [Кислий А. М., Цуцкірідзе М. С., Нєбитов А. А., та ін.]. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 268 с.
 18. 67.411 Р65 Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми : монографія / [Кислий А. М., Нєбитов А. А., Сервецький І. В. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 268 с.
 19. 67.411 С32 Сервецький, І. В. Науково-практичний коментар Закону України про оперативно-розшукову діяльність : станом на 1 березня 2022 року / І. В. Сервецький, А. М. Кислий. - 5-те вид.. доп. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 692 с.
 20. 67.52 О-37 Огляд місця події: пошук, виявлення, фіксація та вилучення слідів злочину : монографія / [Кислий А. М., Цуцкірідзе М. С., Сервецький І. В. та ін.]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 248 с.
 21. 67.72 П80 Прокуратура України : посіб. / [За заг. ред. В. О. Заросила, А. М. кислого, Ю. Г. Севрука]. - К. : Вид-во Людмила, 2022. - 120 с.
 22. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Захист Вітчизни: історія, сучасність, перспектива : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 176 с.
 23. 68.9 Л63 Лісовський, П. М. Оборона України: стратегія і тактика : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 176 с.
 24. 71 Г41 Герчанівська, П. Е. Культурологія : Навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Ун-т Україна, 2006. - 323 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/71/Gerchanivska_Kulturologiya.rar
 25. 74 Д53 Дмитренко, Г. А. Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті : наук.-публіцист. вид. / Г. А. Дмитренко, Н. В. Головач, Л. О. Згалат-Волинська. - К. : ДКС-Центр, 2021. - 258 с.
 26. 74.58 П36 Пічкур, М. О. Образотворча підготовка студентів мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти : монографія / М. О. Пічкур. - К. : Ліра-К, 2022. - .270 с.
 27. 81.2 Укр У45 Українська мова. Енциклопедія / За ред. І.В.Муромцева. - К. : Майстер-клас, 2011. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Ukrainska_mova_Entsyklopediia.rar
 28. 84( 4 Англ) К27 Картленд, Б. Нежданная любовь : роман / Б. Картленд. - 2-е изд. - Х. : Клуб семейного досуга, 2012. - 240 с.
 29. 84(4 Укр) В44 Вилар, С. Ловушка для орла : роман / С. Вилар. - Х. : Клуб семейного досуга, 2018. - 448 с.
 30. 84(7 США) Г46 Гиббс, Э. Тени школы Кейбл. Избранницы тьмы : роман / Э. Гиббс. - Х. : Клуб семейного досуга, 2015. - 400 с.
 31. 84(7 США) М45 Мейсон, К. Остров соблазна = Lord of Devil Isle / К. Мейсон. - Х. : Клуб семейного досуга, 2012. - 320 с.
 32. 84(7 США) Х21 Харпер, К. Мастерица её Величества = Mistress of Mourning : роман / К. Харпер ; пер.с англ. - Х. : Клуб семейного досуга, 2014. - 400 с.
 33. 84(7 США) Ш49 Шерон, Р. Королевская кровь / Р. Шерон ; пер.с англ. - Х. : Клуб семейного досуга, 2010. - 496 с.
 34. 84(8 Авс) Ф79 Форсайт, К. Старая сказка : роман / К. Форсайт ; пер.с англ. - Х. : Клуб семейного досуга, 2013. - 512 с.
 35. 87 Ф68 Філософія : Навч. посіб. / Вільчинський Ю.М. та ін. - К. : КНЕУ, 2019. - 368 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/87/Vilchinskiy_Filosofiya.rar
 36. 88 С81 Столяренко, О. Б. Технологія психологічних досліджень : навч.-метод.посіб. / О. Б. Столяренко, А. І. Куриця. - К. : КНТ, 2022. - 162 с.
 37. 88.3+74.58 С17 Саморегуляція психоемоційних станів студентів в ситуації іспиту : Методичні рекоменд. для студ. денної та заоч. форми навчання / [Укл. Савицька О. В.]. - К. : КНТ, 2022. - 72 с.
 38. 88.4 Р85 Руль, Ю. В. Психологія профайлінгу : Навч. посіб. / Ю. В. Руль, Т. О. Мартинова. - К. : Персонал, 2018. - 236 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Rul_Psih_profailingu.rar
 39. 92 Н73 Новітній українсько-російський словник : 200 000 тис. слів / [Уклад. С. М. Крисенко]. - Х. : Промінь, 2008. - 624 с.
 40. 92 Б48 Береза, Т. Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів / Т. Береза. - Львів : БаК, 2011. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Bereza_Prakt_angl-ukr_slovnyk.rar
 41. 92 З-17 Зайковскі, С. А. Англо-український, українсько-англійський ілюстрований словник / С. А. Зайковскі, Л. М. Адамовська. - Тернопіль : Богдан, 2020. - 1248 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Zaikovski_Angl-ukr_slovnyk.rar

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №198, 28 вересня - №220, 28 жовтня. - 2022.
 2. Журнал європейської економіки. - Тернопіль : ТНЕУ. - Т. 21, №1 : Січень-березень. - 2022. - 115 с.
 3. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - Тернопіль : ТНМУ. - №2. - 2022. - 185 с.
 4. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №2. - 2022. - 40 с.
 5. Лікарська справа. - К. : Ференець В. Б. - №1-2 : Січень-березень. - 2022. - 64 с.
 6. Психологічне здоров'я. - К. : Гельветика. - Вип.1. - 2021. - 111 с.
 7. Психологічне здоров'я. - К. : Гельветика. - Вип.2. - 2021. - 92 с.
 8. Психологічне здоров'я. - К. : Гельветика. - Вип.1. - 2020. - 253 с.
 9. Психологічне здоров'я. - К. : Гельветика. - Вип.2. - 2020. - 152 с.
 10. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №4. - 2022. - 111с.
 11. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 27 вересня - 27 жовтня. - 2022.

Дисертації, автореферати

 1. 67.408 В38 Веселовська, Н. О. Кримінологічна характеристика та запобігання втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Н. О. Веселовська ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 293 с.
 2. 67.408 Г17 Гальона, І. І. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми та іншою незаконною угодою щодо людини : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. І. Гальона ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 301 с.
 3. 67.408 Л66 Ліченко, І. В. Організаційно-правові засади виявлення та розкриття загроз економічній безпеці України в процесі страхування : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. В. Ліченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 227 с.
 4. 67.408 М74 Мойсеєнко, В. В. Запобігання кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності в Україні : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. В. Мойсеєнко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 235 с.
 5. 67.409 М30 Марчук, В. Т. Кримінально-виконавчі засади виконання і відбування покарання у виді довічного позбавлення волі : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. Т. Марчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 243 с.
 6. 67.411 А39 Акіфзаде, С. М. Розслідування незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу в Україні : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. М. Акіфзаде ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 244 с.
 7. 67.411 Б73 Богданов, Є. А. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері пенсійного забезпечення в Україні : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. доктора філософії / Є. А. Богданов ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 216 с.
 8. 67.411 В22 Вацюк, В. О. Розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. доктора філософії / В. О. Вацюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 219 с.
 9. 67.411 Д40 Джафарзаде, Д. Т. Розслідування порушень громадського порядку, що вчиняються молодіжними екстремістськими групами : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Дж. Т.Огли Джафарзаде ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 271 с.
 10. 67.411 З-38 Захарова, Г. В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Г. В. Захарова ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 244 с.
 11. 67.411 І 26 Ігнатченко, Н. В. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. доктора філософії / Н. В. Ігнатченко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 232 с.
 12. 67.411 К59 Козарійчук, Д. В. Забезпечення прав особи у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Д. В. Козарійчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 223 с.
 13. 67.411 К70 Коршун, О. В. Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / О. В. Коршун ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 240 с.
 14. 67.411 Н62 Нікітінський, О. П. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із розпорядженням бюджетними коштами у сфері охорони здоров'я : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / О. П. Нікітінський ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 303 с.
 15. 67.411 П32 Підпалий, В. В. Криміналістична характеристика та розслідування крадіжок в умовах великого міста : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / В. В. Підпалий ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 213 с.
 16. 67.411 С34 Сиводєд, І. С. Розслідування умисних вбивств військовослужбовців, яківчинені в умовах проведення бойових дій : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / І. С. Сиводєд ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 364 с.
 17. 67.411 Т61 Торопчин, С. О. Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / С. О. Торопчин ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 263 с.
 18. 67.411 Ч-93 Чурилов, Д. В. Досудове розслідування правопорушень, які вчиняються суб'єктами підвищеного злочинного впливу : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / Д. В. Чурилов ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 386 с.
 19. 67.411 Ш52 Шестопалова, Я. В. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей в Україні : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. доктора філософії / Я. В. Шестопалова ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 217 с.
 20. 67.51 Т16 Талах, А. М. Кримінологічна характеристика та запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з діяльністю релігійних організацій : дис...автореферат на здобуття наук.ступ. кандидата юридичних наук / А. М. Талах ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 285 с.

За вересень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 22.3 П63 Посудін, Ю. І. Фізика : підруч. / Ю. І. Посудін. - К. : Ліра-К, 2020. - 472 с.
 2. 24 М23 Манолов, К. Великие химики = Велики химици. Т.1 / К. Манолов ; [Под ред. Н. М. Раскина и В, М. Тютюнника] ; пер.c болгарского К Манолова и С. Тасева. - М. : Мир, 1976.
 3. 24 М23 Манолов, К. Великие химики = Велики химици. Т.2 / К. Манолов ; [Под ред. Н. М. Раскина и В, М. Тютюнника] ; пер.c болгарского К Манолова и С. Тасева. - М. : Мир, 1976.
 4. 26.12+22.16 П77 Приставка, П. О. Поліноміальні сплайни в задачі альтернативної навігації за даними аерозйомки : монографія / П. О. Приставка, О. Г. Чолишкіна. - К. : МАУП, 2022. - 128 с.
 5. 26.89 М69 Михайленко, С. Яготин на перехресті думок про Україну: історичні нариси. Ч.ІІ / С. Михайленко. - К. : ТОВ " Юрка Любченка", 2021. - 31 с.
 6. 26.89 П78 Провозин, В. Северная Пальмира Украины / В. Провозин. - Львов : Добра справа, 2014. - 176 с.
 7. 28.071 М42 Медична і біологічна фізика : Навч. посіб. / Сливко Е.І. та ін. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 291 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Slyvko_Med_i_biol_fizyka.rar
 8. 28.071 М42 Медична та біологічна фізика : Підруч. / За ред. В.Г.Кнігавка. - Х. : ХНМУ, 2013. - 354 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/2/28/28.0/Knigavko_Med_ta_biol_fizyka.rar
 9. 32.973 В19 Васильєв, О. Програмування мовою РНР : навч. посіб. / О. Васильєв. - К. : Ліра-К, 2022. - 368 с.
 10. 57.33 С51 Смолянинов, А. Иппотерапия для детей / А. Смолянинов. - К., 2009. - 90 с.
 11. 63.3(0)4 Л84 Лукашенко, А. І. Есхатологічні очікування та їх вплив на формування суспільства сучасного типу: Європа, другий осьовий час ( XV-XVII ст. ) : монографія / А. І. Лукашенко. - К. : КиМУ, 2012. - 172 с.
 12. 63.3(0)4 Л84 Лукашенко, А. І. Образ Бога і Диявола та їх вплив на повсякденне життя в Європі (І - ХVII ст. ) / А. І. Лукашенко. - К. : КиМУ, 2016. - 585 с.
 13. 65.052 Л37 Левочко, М. Т. Вступ до спеціальності. Облік і аудит : навч. посіб. / М. Т. Левочко. - К. : Інформац.-аналітич. агенство, 2009. - 295 с.
 14. 65.052 Л68 Лобода, Н. О. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. О. Лобода, О. М. Чабанюк. - К. : Алерта, 2022. - 224 с.
 15. 65.290-2(2) Б32 Бачинська, Н. А. НR-менеджер: вступ до фаху : навч. посіб. / Н. А. Бачинська, О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Вид. центр КНУКіМ, 2021. - 56 с.
 16. 66.4 Л63 Лісовський, П. М. Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 178 с.
 17. 66.4+66.0 Л63 Лісовький, П. М. Захист інформації: міжнародні відносини та політичний консалтинг : навч.посіб. / П. М. Лісовький, Ю. Лісовська, П. - К. : Ліра-К, 2022. - 312 с.
 18. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 01 вересня 2022 р. - К. : Алерта, 2022. - 222 с.
 19. 67.401 К57 Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство із змінами та допов.станом на 29 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 334 с.
 20. 67.401 Я44 Як уникнути соціальних потрясінь. Цифрове "Віче" / [Дмитренко Г. А., Головач Н. В., Білінський Т. В. та ін.]. - К. : ДКС-Центр, 2021. - 276 с.
 21. 67.401 Л63 Лісовський, П. М. Система державного управління : навч. посіб. / П. М. Лісовський, В. А. Бортник, Ю. П. Лісовська. - К. : Ліра-К, 2022. - 288 с.
 22. 67.401+81 С13 Савойська, С. В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз : монографія / С. В. Савойська. - К. : Просвіта, 2013. - 424 с.
 23. 67.404 Г72 Господарське право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 216 с.
 24. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 01 вересня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 326 с.
 25. 67.404.4 С37 Сімейний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 26 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 84 с.
 26. 67.405.1 К57 Кодекс законів про працю України. Закон України про організацію трудовихвідносин в умовах воєнного стану : станом на 25 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 126 с.
 27. 67.408 О-64 Організована злочинність і корупція в Україні: стратегія протидії : монографія / В. І. Литвиненко, П. Я. Пригунов, П. Лісовський, М. - К. : Ліра-К, 2022. - 374 с.
 28. 67.410 Г72 Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та доп. на 22 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 196 с.
 29. 67.410 Ц58 Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 22 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 252 с.
 30. 67.411 К82 Кримінальне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 280 с.
 31. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 29 серпня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 386 с.
 32. 68.9 М99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. пос. / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 384 с.
 33. 71 Н54 Нерубасская, А. А. Культурология. Курс лекций на русском языке : учеб.-метод. пособ. / А. А. Нерубасская. - Одесса : Ризограф, 2013. - 178 с.
 34. 83.3(4 Укр) П78 Про Дмитра Павличка : збірник статей / [Упоряд. і ред. Д. Пилипчук]. - К. : Просвіта, 2019. - 1040 с.
 35. 84(4 Укр) С85 Стріла. Суб'єктивна антологія / [Упоряд., автор передмови і літератур. стат. В. О. Базилевський]. - К. : Просвіта, 2013. - 1099 с.
 36. 84(4 Укр) М18 Маленький, І. Апологія міфу. Слово про Діву Лебеду / І. Маленький. - К. : МАУП, 2006. - 384 с.
 37. 84(4 Укр) М18 Маленький, І. Дідоніана. Слово про Дідону Вавилонську. Поема троянських нетрів. Кн.2 : Шлях Одісея / І. Маленький. - К. : МАУП, 2006. - 447 с.
 38. 85.11 Ч-49 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. (Резиденція митрополитів Буковиниі Далмації) = Czerniowiecki uniwersytet narodowy imienia Jurija Fedkowycza/ rezydencja metropolitow Bukowiny i Dalmacji. - Чернівці : Наші книги. - 143 с.
 39. 87 Ф56 Философия науки : учеб. пособ. / [Уемов А. И., Терентьева Л. Н., Чайковский А. В. и др.]. - О. : Астропринт, 2010. - 360 с.
 40. 87 Н54 Нерубасська, А. О. Філософія : навч. посіб. / А. О. Нерубасська. - Одесса : ОНАЗ ім.О. С. Попова, 2014. - 204 с.
 41. 87 Ц81 Цофнас, А. Ю. Философский минимум бакалавра : учеб. пособ для дистанц. обучения / А. Ю. Цофнас. - Одесса : Наука и техника, 2011. - 120 с.
 42. 87.22 Ц81 Цофнас, А. Ю. Гносеология : учеб. пособ. / А. Ю. Цофнас. - изд. 2-е, испр. и доп. - Одесса : Наука и техника, 2011. - 248 с.
 43. 87.4 Т35 Терентьева, Л. Н. Лекции и задачи по логике для тех, кто любит философию : учеб-метод. пособ. / Л. Н. Терентьева. - Одесса : ОНУ, 2017. - 256 с.
 44. 87+88.37 Н54 Нерубасська, А. О. Системно-параметрична модель біфуркаційної особистості / А. О. Нерубасська. - Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2020. - 340 с.
 45. 92+65.43 Л84 Лукашенко, А. І. Від "А" до "Я". Словник термінологій з організації туристичної діяльності / А. І. Лукашенко, М. М. Кривоберець, М. О. Левченко. - К. : Фенікс, 2021. - 50 с.

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №167, 16 серпня. - №197, 27 вересня.- 2022.
 2. Економіка і прогнозування. - №2. - 2022. - 159 с.
 3. Економіка. Фінанси. Право. - №5. - 2022. - 36 с.
 4. Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2022. - 35 с.
 5. Електронне моделювання. - К. : І-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - №4. - 2022. - 129 с.
 6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №4. - 2022. - 100 с.
 7. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №5. - 2022. - 163 с.
 8. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №4. - 2022. - 146 с.
 9. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 209. - 2022. - 273 с.
 10. Радіотехніка. - Х. : ХНУР. - Вип. 208. - 2022. - 80 с.
 11. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №1. - 2022. - 94 с.
 12. Світ фінансів. - Тернопіль : ТНЕУ. - Вип.1 (70). - 2022. - 124с.
 13. Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал / Ін-т прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України. - К. : ІПСА. - №1. - 2022. - 150 с.
 14. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №3-4. - 2022. - 62 с.
 15. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №3 (43). - 2022. - 134 с.
 16. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 4 серпня - 24 вересня. - 2022.

За серпень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 67.407.1 К57 Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. : чинне законодавство із змінами та допов. на 17 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 144 с.
 2. 67.408 К82 Кримінальний кодекс України : чинне законодавство із змін. та доп. на 14 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 234 с.
 3. 67.401 К57 Кодекс адміністративного судочинства України : чинне законодавство із змін. та доп. станом на 15 лютого 2022 р. - К. : Алерта, 2022. - 220 с.
 4. 67.404 Г72 Господарський кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. станом на 14 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 172 с.
 5. 67.404 Ц58 Цивільний кодекс України : чинне законодавство із змінами та доп. станом на 14 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 326 с.
 6. 67.400.7 Х22 Хартія прав людини : зб. законодавч. актів. - К. : Алерта, 2022. - 44 с.
 7. 67.411 К82 Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство із змінами та допов. на 16 лютого 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 354 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.15, №2. - 2022. - 222 с.
 2. Вісник економіки. - Тернопіль : ЗУНУ. - №1. - 2022. - 222 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №149, 21 липня. - №166, 13 серпня. - 2022.
 4. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №4. - 2021. - 112 с.
 5. Психологія і суспільство. - Т. : ТАНГ. - №1. - 2022. - 242с.
 6. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №3. - 2021. - 62 с.
 7. Український медичний часопис. - К. : МОРІОН. - №3. - 2022. - 80 с.
 8. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 22 липня. - 3 серпня.- 2022.
 9. Фінанси України. - К. - №5. - 2022. - 128 с.
 10. Фінанси України. - К. - №6. - 2022. - 128с.

Дисертації, автореферати

 1. Мічева, П. Д. Державна політика у сфері охорони здоров'я в умовах сучасних трансформацій України : автореф., дис. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі менеджменту та економіки охорони здоров'я / П. Д. Мічева. - К. : МАУП, 2021. - 157 с.
 2. Божанка, Т. І. Теоретико-практичні проблеми вдосконалення державного управління процесом реформування сфери охорони здоров'я : автореф., дис. на здоб.наук.ступ. доктора філософії в галузі менеджменту та економіки охорони здоров'я / Т. І. Божанка. - К. : МАУП, 2021. - 153 с.

За липень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 28.072+56.6 П61 Посібник з біологічної хімії "Крок-1. Стоматологія" : Навч. посіб. / За ред. О.Я.Склярова, Л.В.Гайової. - К. : Медицина, 2019. - 360 с.
 2. 52.81+56.6 М13 Мазур, І. П. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології : Навч. посіб. / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. - 2-е вид. - К. : Медицина, 2019. - 376 с.
 3. 56.6 С81 Стоматологічні захворювання: терепевтична стоматологія : Підруч. / За ред. А.В.Борисенка. - К. : Медицина, 2017. - 664 с.
 4. 56.6 С81 Стоматологія : Підруч. У 2-х кн. Кн.1 / За ред. М.М.Рожка. - К. : Медицина, 2013. - 872 с.
 5. 56.6 Б82 Борисенко, А. В. Заболевания пародонта : Учеб. пособ. / А. В. Борисенко. - К. : Медицина, 2013. - 456 с.
 6. 56.6 Ф72 Фліс, П. С. Техніка виготовлення знімних протезів : Підруч. / П. С. Фліс, Т. М. Банних. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2012. - 264 с.
 7. 56.6 Ф72 Фліс, П. С. Технологія виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій у дитячому віці : Підруч. / П. С. Фліс, А. З. Власенко, А. О. Чупіна. - К. : Медицина, 2013. - 256 с.
 8. 65.24 Т36 Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичний галузі : Навч. посіб. / За ред. О.П.Яворовського, І.В.Сергети. - К. : Медицина, 2019. - 224 с.
 9. 65.43 Г12 Гаврилюк, А. М. Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір : монографія / А. М. Гаврилюк. - 2-е вид. - К. : Ліра-К, 2022. - 428 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.43/Gavryluk_Derzh_pol_u_sferi_turyzmu.rar
 10. 67.400.7 К64 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : збірник законодавчих актів із змінами та доповненнями станом на 04 січня 2022 року. - К. : Алерта, 2022. - 102 с.
 11. 67.400.7 М71 Міхальов, В. О. Права людини в Україні : навч.-метод. посіб. / В. О. Міхальов. - Одеса : Гельветика, 2020. - 122 с.
 12. 88.3 Б87 Брах, Т. Радикальное сострадание. Как преобразовать страх в силу. Практика четырех шагов / Т. Брах. - К. : Сварог, 2022. - 268 с.
 13. 88.3 Д18 Д'Ансембур, Т. Хватит быть хорошим! Как перестать подстраиваться под других и стать счастливым / Т. Д'Ансембур. - К. : Сварог, 2022. - 230 с.
 14. 88.3 Л93 Любомирски, С. Психология счастья. Новый подход / С. Любомирски. - К. : Сварог, 2022. - 532 с.
 15. 88.3 С36 Сильва, Х. Метод Сильвы. Управление разумом / Х. Сильва, Ф. Миэле. - К. : ЦУЛ, 2022. - 200 с.
 16. 88.3 Х38 Хендриксен, Э. Социальная тревожность. Как перестать избегать общения и избавиться от неловкости / Э. Хендриксен. - К. : Сварог, 2022. - 196 с.
 17. 88.3 Э47 Эллис, А. Эмоции. Не позволяй обстоятельствам и окружающим играть на нервах / А. Эллис, А. Ландж. - К. : Сварог, 2022. - 232 с.
 18. 88.3+88.4-5 Г93 Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підруч. / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - 3-е вид., стер. - К. : Медицина, 2021. - 312 с.
 19. 88.4-5(3) С17 Саммерс, К. Психосоматика для нормальных психов / К. Саммерс. - К. : Сварог, 2022. - 264 с.
 20. 88.52 К41 Кинг, П. Убеждение. Скрытые психологические стратегии влияния без манипуляций / П. Кинг. - К. : Сварог, 2022. - 134 с.

Періодичні видання

 1. Scientia Fructuosa. - №3. - 2022. - 144 с.
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.15, №1. - 2022. - 112 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №128, 21 червня. - №148, 20 липня - 2022.
 4. Електронне моделювання. - К. : І-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. - №3. - 2022. - 122 с.
 5. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - Тернопіль : ТНМУ. - №1. - 2022. - 208 с.
 6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - К. : КНТЕУ. - №3. - 2022. - 140 с.
 7. Інфекційні хвороби. - Тернопіль : ТНМУ. - №1. - 2022. - 94 с.
 8. Клінічна стоматологія. - Тернопіль : ТНМУ. - №1. - 2022. - 60 с.
 9. Мовознавство. - К. : Ін-т мовознавства ім. О. О. потебні НАН України. - №3. - 2022. - 82 с.
 10. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №3. - 2022. - 126 с.
 11. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №2. - 2022. - 182 с.
 12. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №4. - 2021. - 96 с.
 13. Товари і ринки. - К. : Київський національний торгово-економічний ун-т. - №2 (42). - 2022. - 116 с.
 14. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №1. - 2022. - 146 с.
 15. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 22 червня. - 20 липня. - 2022.
 16. Фінанси України. - К. - №4. - 2022. - 128 с.
 17. Фінанси України. - К. - №3. - 2022. - 128 с.

За лютий 2022 р.

Книжкові видання

 1. 30.18 В31 Вергунов, С. В. Основи методики дизайну : Навч.-метод. посіб. / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова. - Х. : ХНУМГ, 2022. - 113 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/30/Vergunov_Osn_metod_dyzainu.rar
 2. 32.973 К65 Копей, В. Б. Мова програмування Python для інженерів і науковців : Навч. посіб. / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 272 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/3/32/32.973/Kopey_Python.rar
 3. 56.6 С81 Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології : Підруч. / За ред Г.П.Рузіна. - 2-е вид., допрац. і доп. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 264 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Ruzin_Stomat_nadz_sytuaciy.rar
 4. 56.6 Терапевтична стоматологія : Підруч. В 4-х т. Т.1 : Фантомний курс / Данилевський М.Ф. та ін. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2007. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Danilevskiy_Terap_stomatologiya_T1.rar
 5. 56.6 Терапевтична стоматологія : Підруч. В 4-х т. Т.2 : Методи обстеження хворого, карієс, пульпіт, періодонтит, стоматологічні вогнищевозумовлені захворювання / Данилевський М.Ф. та ін. - К. : Медицина, 2004. - 400 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Danilevskiy_Terap_stomatologiya_T2.rar
 6. 56.6 Терапевтична стоматологія : Підруч. В 4-х т. Т.3 : Захворювання пародонта / Данилевський М.Ф. та ін. - К. : Медицина, 2008. - 616 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Danilevskiy_Terap_stomatologiya_T3.rar
 7. 56.6 Терапевтична стоматологія : Підруч. В 4-х т. Т.4 : Захворювання слизвової оболонки порожнини рта / Данилевський М.Ф. та ін. - К. : Медицина, 2010. - 640 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Danilevskiy_Terap_stomatologiya_T4.rar
 8. 56.6 К95 Куцевляк, В. Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу : Навч. посіб. / В. Ф. Куцевляк, Ю. В. Лахтін. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Мрія, 2015. - 104 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Kucevlyak_Indeksna_ocinka.rar
 9. 65.290-2 Б17 Базецька, Г. І. Економічний консалтинг : Навч. посіб. / Г. І. Базецька. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 167 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Bazecka_Ekon_konsalting.rar
 10. 65.290-2(3) Е99 Європейські стандарти бізнес-планування : Навч. посіб. / Димченко О.В. та ін. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 143 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Dymchenko_Biznes-planuvannya.rar
 11. 65.290-2(5) Т50 Тодорова, О. В. Енергія креативу. Банк ідей для бізнес-комунікацій / О. В. Тодорова. - К. : Інтерконтиненталь- Україна, 2020. - 192 с.
 12. 65.290-22+65.43 Б73 Богдан, Н. М. Управління якістю туристських послуг : Підруч. / Н. М. Богдан, І. М. Писаревський, С. О. Погасій. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 340 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/65/65.290-2/Bogdan_Upr_yak_tur_poslug.rar
 13. 65.43 Л38 Левченко, М. О. Основи підприємницької діяльності в сфері готельного та туристичного обслуговування : курс лекцій / М. О. Левченко. - К, : Фенікс, 2021. - 256 с.
 14. 67.51 Т41 Тимошенко, В. І. Кримінологія: проблеми теорії та історії / В. І. Тимошенко. - К. : Вид-во Людмила, 2019. - 104 с.
 15. 72+74.58 Г85 Грипич, С. Н. Науково-дослідницька діяльність студентів : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. - К. : Кондор, 2021. - 288 с.
 16. 76.0 О-55 Олтаржевський, Д. О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа : монографія / Д. О. Олтаржевський. - К. : Центр вільної преси, 2013. - 312 с.
 17. 81.2 Англ А64 Англійська мова : Навч. посіб. / Єрьомкіна Г.Г. та ін. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2009. - 164 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Eryomkina_Angl_mova.rar
 18. 81.2 Англ И99 Іноземна мова за професійним спрямуванням : Навч. посіб. / Анісенко О.В. та ін. - Х. : ХНУМГ, 2021. - 136 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Anisenko_Inoz_mova.rar
 19. 81.2 Поль П90 Пучковский, Ю. Я. Польська мова. Практичний курс : Посіб. / Ю. Я. Пучковский. - К. : Чумацький Шлях, 2013. - 272 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Puchkovskiy_Polska_mova.rar
 20. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.1 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 559 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_1.rar
 21. 81.2 Укр С38 Синтаксис української мови : Хрестоматія. У 2-х ч. Ч.2 / Упоряд. А.Мойсієнко та ін. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2019. - 326 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Synt_ukr_movy_2.rar
 22. 81.2 Укр З-81 Золотухін, Г. О. Фахова мова медика: ділова укранська мова для студентів-медиків : Підруч. / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. - К. : Здоров'я, 2002. - 392 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/81/81.2/Zolotuhin_Fah_mova_medyka.rar
 23. 84 (7 США) Б87 Бредбері, Р. Кульбабове вино : повість / Р. Бредбері ; пер.з англ. В. Митрофанова. - Тернопіль : Богдан, 2016. - 336 с. - (Горизонти фантастики).
 24. 84(4 Чеш) К91 Кундера, М. Невыносимая легкость бытия = Nesnesitelna lenkost byti : роман / М. Кундера ; пер.пер. с чеш. Н. Шульгиной. - С.Пб. : Азбука-классика, 2009. - 256 с.
 25. 84(7 США) Д96 Дюпро, Д. Город Эмбер:Побег = The city of Ember : роман. Кн. первая / Дж. Дюпро. - М. : Махаон, 2008. - 352 с.
 26. 84(7 США) К41 Кінг, С. Ловець снів = Dreamcatcher : роман / С. Кінг ; пер.з англ. В. Меренко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 672 с.
 27. 88.31 П50 Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія : Навч. посіб. / В. М. Поліщук. - 4-те вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2019. - 352 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.3/Polishchuk_Vikova_i_pedag_psyhologiya.rar
 28. 88.4-7 М26 Марінушкіна, О. Є. Порадник практичного психолога : Посіб. / О. Є. Марінушкіна. - Х. : Основа, 2007. - 240 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.4/Marinushkina_Porad_prakt_psyhologa.rar
 29. 88.5 П86 Психологія сім'ї : Навч. посіб. / Помиткіна Л.В. та ін. - К. : НАУ-друк, 2010. - 270 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.5/Pomytkina_Psyh_sim'i.rar
 30. 88.6 К89 Кузікова, С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посіб. / С. Б. Кузікова. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2020. - 304 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.6/Kuzikova_Vikova_psyhokorekciya.rar
 31. 88.8 П86 Психология детей младшего школьного возраста : Учеб. / Под общ. ред. А.С.Обухова. - М. : Юрайт, 2014. - 583 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.8/Obuhov_Psyh_detey.rar
 32. 88.8 П12 Павелків, Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К.-Рівне : РДГУ, 2006. - 525 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/88/88.8/Pavelkiv_Dyt_psyhologiya.rar
 33. 92 Е64 Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. - 5-е вид., доп. і випр. - Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2015. - 912 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Enc_sl_symvol_kult_Ukrainy.rar
 34. 92 Е99 Євтух, В. Б. Етносоціологія: довідник / В. Б. Євтух. - К. : НПУ, 2011. - 205 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Evtuh_Etnosociologiya_dovidnyk.rar
 35. 92 С50 Смаль, І. В. Географія туризму та рекреація : Словник-довідник / І. В. Смаль. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 208 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/92/Smal_Geogr_turizmu.rar

Періодичні видання

 1. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №14, 26 січня. - №29, 15 лютого 2022.
 2. Демографія та соціальна економіка. - К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України. - №4. - 2021. - 174 с.
 3. Економіка і прогнозування. - №4. - 2021. - 159 с.
 4. Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ. - №3. - 2021. - 137 с.
 5. Економіка. Фінанси. Право. - №12. - 2021. - 39 с.
 6. Мистецтво та освіта. - К. : Педагогічна думка. - №4. - 2021. - 63 с.
 7. Молода нація. - К. : Смолоскип. - №4. - 2000. - 156 с.
 8. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №2. - 2021. - 54 с.
 9. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 26 січня. - 15 лютого .- 2022.
 10. Часопис Київського університету права = Український науково-теоретичний часопис. - К. : Київський ун-т права НАН України. - № 3. - 2021. - 344 с.

За січень 2022 р.

Книжкові видання

 1. 56.6 П64 Потапчук, А. М. Основи стоматології : Навч. посіб. / А. М. Потапчук. - 2-е вид. - Ужгород : УжНУ, 2006. - 450 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Potapchuk_Osn_stomatologii.rar
 2. 56.6 Рожко, М. М. Довідник з ортопедичної стоматології / М. М. Рожко, Т. М. Михайленко, В. С. Онищенко. - К. : Книга плюс, 2004. - 288 с.
  Зберегти документ:
  https://library.iapm.edu.ua/books/5/56.6/Rozhko_Dov_z_ort_stomatologii.rar
 3. 65.43 Л63 Лісовський, П. М. Туристична діяльність: інновація, інвестиція, рекреація : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2022. - 123. с.
 4. 65.43+65.5 С50 Смирнов, І. Г. Міжнародний туристичний бізнес і логістика в туризмі : навч. посіб. ; у 2-х кн. Кн.1 : Міжнародний туристичний бізнес / І. Г. Смирнов. - К. : Ліра-К, 2022. - 288 с.
 5. 66.0+67.0 К43 Кириченко, В. М. Політико-правова система України : підруч. / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко. - К. : ЦУЛ, 2022. - 304 с.
 6. 66.4 К93 Курко, Н. М. Світова політика: свідомість, спекуляція та антикорупція : навч. посіб. / Н. М. Курко. - К. : Ліра-К, 2022. - 178 с.
 7. 67.401 А31 Адміністративне право України : навч. посіб. / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 214 с.
 8. 67.404 Ц58 Цивільне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 248 с.
 9. 67.408 К82 Кримінальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упоряд. І. В. Тетарчук]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 296 с.
 10. 67.410 Ц58 Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 232 с.
 11. 67.412 М58 Міжнародне право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / [Упор. Тетарчук І. В., Дяків Т. Є.]. - К. : ЦУЛ, 2022. - 208 с.
 12. 67.7 С89 Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [Упоряд. І. В.Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2022. - 380 с.
 13. 87 Б24 Баранник, М. В. Лекції з філософії / М. В. Баранник ; навч. посіб. - К. : Ліра-К, 2022. - 166 с.
 14. 87.2 П44 Подоляка, А. М. Квантологія: часові потреби та правові інтереси : навч. посіб. / А. М. Подоляка, В. І. Литвиненко, П. М. Лісовський. - К. : Ліра-К, 2022. - 116 с.

Періодичні видання

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - Запоріжжя : Х-Пресс. - Т.14, №3. - 2021. - С.265-398.
 2. Вісник стоматології. - Одеса : Ін-тут стоматології та ЩЛХ НАМН. - №4. - 2020. - 120 с.
 3. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №1, 5 січня - №13, 25 січня 2022.
 4. Голос України : Газета Верховної Ради України. - К. : Преса України. - №247 , 24 грудня - №249, 30 грудня 2021.
 5. Економіка. Фінанси. Право. - №11. - 2021. - 40 с.
 6. Іноземні мови. - К. : КНЛУ. - №4. - 2021. - 68 с.
 7. Ландшафт і архітектура. - К. : "Консалтингове бюро "Ландшафт і архітектура". - №6. - 2021. - 80 с.
 8. Наука та наукознавство. - К. : Академперіодика. - №4. - 2021. - 164 с.
 9. Право України. - Міністерство юстиції України, 1922-. - №6. - 2021. - 267 с.
 10. Проблеми програмування : Науковий журнал. - К. : ВД "Академперіодика". - №4. - 2021. - 126 с.
 11. Проблемы управления и информатики. - К. : Ин-т кибернетики НАН Украины. - №6. - 2021. - 160 с.
 12. Промислове будівництво та інженерні споруди. - К. : ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського". - №4. - 2021. - 48 с.
 13. Регіональна економіка. - Л. : Ін-тут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України. - №3. - 2021. - 138 с.
 14. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - №4. - 2021. - 198 с.
 15. Сучасна стоматологія. - К. : Національна медична академія післядипломної освіти. - №5. - 2021. - 102 с.
 16. Телекомунікаційні та інформаційні технології. - К. : Держаний університет телекомунікацій. - №1. - 2021. - 95 с.
 17. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія = Науково-практичний журнал / Голов.ред. Романовський О.Г. - Х. : НТУ"ХПІ". - №4. - 2021. - 103 с.
 18. Українська мова. - К. : Ін-т укр. мови. - №4. - 2021. - 152 с.
 19. Урядовий кур'єр : Газета центральних органів виконавчої влади України. - К. : Преса України. - 5 січня - 25 січня - 2022.
 20. Фармацевтичний часопис : Науково-практичний журнал. - Тернопіль. - №3. - 2021. - 85 с.

Дисертації, автореферати

 1. 65.01 О-72 Осадчук, Н. В. Управління сталим розвитком регіону в умовах децентралізації (на матеріалах центральних областей України) : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / Н. В. Осадчук ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 270 с.
 2. 65.290-2 А92 Атаманюк, О. О. Управління розвитком підприємств та організацій соцокультурної сфери сільських територій на засадах контролінгу : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. кандидата економічних наук / О. О. Атаманюк ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 223 с.
 3. 65.32 Г37 Герасименко, Ю. С. Інституціональне забезпечення розвитку екологічно орієнтованого бізнесу в аграрній сфері : дис., автореферат на здоб.наук.ступ. доктора економічних наук / Ю. С. Герасименко ; МАУП. - К. : МАУП, 2021. - 442 с.
Пошук по сайту: